Ivan Mazovec (1888-1930)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.