Naše delo : glasilo Osvobodilne fronte okraja Krško

 1. 1948
   12

 2. 1949
   21

 3. 1950
   17

 4. 1951
   17

 5. 1952
   26

 6. 1953
   52