Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije : humanities and social studies review