Obzornik za matematiko in fiziko

 1. 2011
   43

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5 (2011)
  številka: 6 (2011)
  Baselski problem (številka: 1, 2011)
  Sedemnajsto mednarodno tekmovanje študentov matematike (številka: 1, 2011)
  Posvet o pouku fizike, kemije in matematike na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (številka: 1, 2011)
  H. Gintis, Game Theory Evolving - A Problem-Centered Introduction to Modeling Strategic Interaction, Princeton University Press, Princeton, Oxford, 2009, 408 strani, druga izdaja (številka: 1, 2011)
  MARS 2010 (številka: 1, 2011)
  Peter Šemrl glavni urednik revije Linear algebra and its applications (številka: 1, 2011)
  H. Gintis, The Bounds of Reason - Game Theory and the Unification of the Behavioral Sciences, Princeton University Press, Princeton, Oxford, 2009, 304 str. (številka: 1, 2011)
  Rešitev naloge Gepard in gazela (številka: 1, 2011)
  Ultrakratki laserski sunki (številka: 1, 2011)
  Pogovor s prof. Črtomirom Zupančičem (številka: 2, 2011)
  Osemnajsto mednarodno tekmovanje študentov matematike (številka: 2, 2011)
  Logistični polinomi (številka: 2, 2011)
  Peter J. Bentley: Knjiga o številih - skrivnost števil in kako so ustvarila sodobni svet, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2010, 272 strani (prevod iz angleščine) (številka: 3, 2011)
  Matematične novice (številka: 3, 2011)
  Ob stoletnici rojstva Ivana Štalca (številka: 3, 2011)
  Kotaljenje krožnice po regularni krivulji (številka: 3, 2011)
  Kvantna elektrodinamika v sledi svinčnika (številka: 3, 2011)
  Odgovori na vprašanja iz 6. številke Obzornika, letnik 57 (2010) (številka: 3, 2011)
  Kazuo Haga, Origamics, Mathematical explorations through paper folding, World Scientific, New Jersey in drugje, 2008, 152 strani (številka: 4, 2011)
  Robert Blinc (1933-2011) (številka: 4, 2011)
  Poravnava nizov in Delannoyjeva števila (številka: 4, 2011)
  Marcus du Sautoy, The number mysteries: a mathematical Odissey through every day life, Fourth Estate, London, 2010, 316 strani (številka: 4, 2011)
  Periodna preglednica in zgradba atomov (številka: 4, 2011)
  Utrinek k lanskemu posvetu na SAZU (številka: 4, 2011)
  MARS 2011 (številka: 5, 2011)
  Aleksej B. Sosinski, VOZLI: Razvoj neke matematične teorije, DMFA - založništvo, 2011, 160 strani (številka: 5, 2011)
  Odgovornost, pomnjenje, sklepanje - pomočniki, varuhi, gradniki ali osebnostna in miselna kondicija mladih (številka: 5, 2011)
  Poltranzitivne algebre in vektorski prostori (številka: 5, 2011)
  Zakaj uk naravoslovja ne more biti zgolj zabava - gimnazijske izkušnje (številka: 5, 2011)
  Nobelovo nagrado za kemijo 2011 je prejel Danny Shechtman za odkritje kvazikristalov (številka: 5, 2011)
  Poročilo o strokovnem srečanju in 63. občnem zboru DMFA Slovenije v Portorožu (številka: 5, 2011)
  Nobelova nagrada za fiziko 2011 - temna energija (številka: 6, 2011)
  Ob 40. obletnici izida praPreseka in ob podelitvi priznanja Prometej znanosti reviji Presek (številka: 6, 2011)
  Zoisove nagrade 2011 (številka: 6, 2011)
  Učitelj fizike: tolmač, trener ali čarovnik? (številka: 6, 2011)
  Učinkoviti načini poučevanja naravoslovnih predmetov in informatike na Gimnaziji Vič (številka: 6, 2011)
  Stirlingova števila druge vrste v integralski obliki (številka: 6, 2011)
 2. 2012
   46

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 5 (2012)
  številka: 6 (2012)
  Z najmanj truda na Šmarno goro! (številka: 1, 2012)
  Odziv na dva prispevka o poučevanju iz 5. številke Obzornika (številka: 1, 2012)
  Nov preizkus posebne teorije relativnosti (številka: 1, 2012)
  Jože Andrej Čibej, matematik in ekonomist (številka: 1, 2012)
  Bojan Magajna, Osnove teorije mere, Podiplomski seminar iz matematike, DMFA - založništvo, Ljubljana, 2011, 140 str. (številka: 1, 2012)
  Andrej Čadež, Teorija Gravitacije, DMFA - založništvo, Ljubljana, 2011, 243 strani (številka: 1, 2012)
  Kevin Poulsen, Kingpin: how one hacker took over the billion-dollar cybercrime underground, Crown Publishers, New York 2011, 266 str. (številka: 1, 2012)
  Anton Suhadolc, Življenje in delo profesorja Riharda Zupančiča, DMFA - založništvo, Ljubljana, 2011, 196 str. (številka: 1, 2012)
  Hal Hellman, Great Feuds in Mathematics, Ten in the Liveliest Disputes Ever, John Wiley & Soons, 2006, 250 str. (številka: 1, 2012)
  O svetlobnem tlaku (številka: 2, 2012)
  Stefan Banach: Remarkable Life, Brilliant Mathematics, uredila E. Jakimowicz in A. Miranowicz, Gdans University Press, Gdansk 2010, 186 str. (številka: 2, 2012)
  Kubične krivulje trikotnika (številka: 2, 2012)
  Matematične novice (številka: 2, 2012)
  Sredine sredin (številka: 2, 2012)
  Rešitev naloge "Padec palice" (številka: 2, 2012)
  Fred Watson: Zakaj je Uran prekucnjen? Kaj bi radi vedeli o astronomiji, pa niste nikoli vprašali, DMFA - založništvo, Ljubljana 2010, 250 str. (številka: 3, 2012)
  Janez Strnad: Svet nihanj in valovanj, DMFA - založništvo, Ljubljana 2010, 200 str. (številka: 3, 2012)
  Vizualizacija vektorskih polj v fiziki z uporabo barvnih kombinacij (številka: 3, 2012)
  Stephen Hawking in Leonard Mlodinow: Veliki načrt, Novi odgovori na zadnja vprašanja o življenju, DMFA - založništvo, Ljubljana 2011, 164 str. (številka: 3, 2012)
  Sistem enot na poti do sprememb (številka: 3, 2012)
  Razporeditve hiperravnin (številka: 3, 2012)
  Utripanje žarnice (številka: 4, 2012)
  Joseph O'Rourke, How to fold it - the mathematics of linkages, origami, and polyhedra, Cambridge University Press, Cambridge in drugje, 189 strani (številka: 4, 2012)
  Walter Thirring, Lust am Forschen - Lebensweg und Begegnungen, Seifert Verlag, Dunaj, 2008, 288 strani + zgoščenka (številka: 4, 2012)
  Alexander Ostermann in Gerhard Wanner, Geometry by its history, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2012, 449 str. (številka: 4, 2012)
  Nekaj nestandardnih metod za računanje determinant (številka: 4, 2012)
  Gorazd Planinšič: Didaktika fizike - aktivno učenje ob poskusih, I. Mehanika in termodinamika, DMFA založništvo, Ljubljana 2012, 215 str. (številka: 4, 2012)
  Ob rob prispevka Petra Preloga o stanju v našem šolstvu (številka: 4, 2012)
  Uta C. Merzbach in Carl B. Boyer, A history of mathematics, third edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2011, 688 str. (številka: 4, 2012)
  MARS 2012 (številka: 4, 2012)
  Neka verižnica (številka: 5, 2012)
  Reševanje treh velikih starogrških problemov (številka: 5, 2012)
  E. Hairer, G. Wanner, Analysis by Its History, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1995, 374 strani (številka: 5, 2012)
  Atomski interferometer (številka: 5, 2012)
  Poročilo o strokovnem srečanju in 64. občnem zboru DMFA Slovenije (številka: 5, 2012)
  O napakah v učbenikih fizike (številka: 6, 2012)
  C. A. Pickover, The Math Book, Sterling Publishing Co., Inc., New York, 2009, 528 strani (številka: 6, 2012)
  SPIM: mikroskopija z ravninsko osvetlitvijo (številka: 6, 2012)
  Verižnica - elementaren in celovit pristop (številka: 6, 2012)
  Dedekindove vsote in kvadratni reciprocitetni zakon (številka: 6, 2012)
 3. 2013
   25

 4. 2014
   31

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  številka: 5 (2014)
  številka: 6 (2014)
  Petdeset let "Feynmanovih predavanj" (številka: 1, 2014)
  Značilne točke trikotnika kot funkcije (številka: 1, 2014)
  Gospod Davorin Tomažič (številka: 1, 2014)
  Vrnitev Bohrovega modela (številka: 1, 2014)
  John A. Adam, prevod Damjana Kokol Bukovšek, Matematični sprehodi v naravo, Knjižnica Sigma 94, DMFA - založništvo, Ljubljana 2012, 265 str. (številka: 1, 2014)
  Zoisove nagrade in priznanja 2013 (številka: 2, 2014)
  Janez Strnad - 80-letnik (številka: 2, 2014)
  Homopolarna indukcija (številka: 2, 2014)
  Obzornikovih šestdeset letnikov (številka: 2, 2014)
  Osnove kvantnega računalništva (številka: 2, 2014)
  Vegovi profesorji in njegova ocena pri matematiki (številka: 3, 2014)
  Poldrugo stoletje elektromagnetnih valov (številka: 3, 2014)
  Dr. Jernej Barbič med letošnjimi Sloanovimi nagrajenci (številka: 3, 2014)
  Kratek vpogled v zgodovino integracije (številka: 3, 2014)
  Nekatere zgodovinske konstrukcije pravilnega sedemkotnika (številka: 4, 2014)
  Kako predstaviti Casimirjev tlak? (številka: 4, 2014)
  Kako išče Google? (številka: 4, 2014)
  Zapleti z gravitacijsko konstanto (številka: 4, 2014)
  Higgsov bozon (številka: 5, 2014)
  Devetdeset let profesorja Josipa Grassellija (številka: 5, 2014)
  Problem umetnostne galerije (številka: 5, 2014)
  Vito Lampret: Matematika I, prvi del - preslikave, števila in vektorski prostori, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Komisija za informatiko, knjižničarstvo in založništvo, Ljubljana 2013, XIV + 442 strani (številka: 6, 2014)
  O neki zvezi med Riemannovo funkcijo zeta in praštevili (številka: 6, 2014)
  Franc Vitez Močnik (številka: 6, 2014)
  Nobelova nagrada za fiziko 2014 in revolucija v osvetljevanju (številka: 6, 2014)
 5. 2015
   32

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  številka: 5 (2015)
  številka: 6 (2015)
  Arhitova krivulja (številka: 1, 2015)
  Plemljev trikotnik in negibne točke transformacij (številka: 1, 2015)
  Ob stoletnici rojstva Martina Gardnerja (številka: 1, 2015)
  Na obisku pri kometu (številka: 1, 2015)
  Jože Peternelj in Tomaž Kranjc, Osnove fizike - Mehanika, termodinamika in molekularna fizika; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2014, 487 str. (številka: 1, 2015)
  Osemdeset let profesorja Antona Suhadolca (številka: 2, 2015)
  Vrnitev Arnoldove mačke (številka: 2, 2015)
  Barvni vid (številka: 2, 2015)
  Pregled sodobne programske opreme in spletnih aplikacij za matematike - 1. del (številka: 3, 2015)
  O definiciji površine (številka: 3, 2015)
  Mikroskopija pri Brewstrovem kotu (številka: 3, 2015)
  O gibalni količini svetlobe v prozornem sredstvu (številka: 4, 2015)
  Gröbnerjeve baze in reševanje sistemov nelinearnih polinomskih enačb (številka: 4, 2015)
  Matematik Jožef Jenko (številka: 4, 2015)
  V spomin akademiku Ivanu Vidavu (1918-2015) (številka: 5, 2015)
  K termodinamiki termomagnetnih strojev (številka: 5, 2015)
  Razmišljanja o profesorju Ivanu Vidavu (številka: 5, 2015)
  Množice celoštevilskih in racionalnih razdalj (številka: 5, 2015)
  K. S. Patwardhan, S. A. Naimpally, S. L. Singh, Lilavati of Bhaskaracarya: a treatise of mathematics of vedic tradition, Motilal Banarsidass Publischers, Delhi, 2014, 218 str., 3. izdaja (številka: 6, 2015)
  Zoisove nagrade in priznanja 2015 (številka: 6, 2015)
  Kaotičnost hiperboličnih avtomorfizmov torusa (številka: 6, 2015)
  MARS 2015 (številka: 6, 2015)
  Pričarajmo prostorsko sliko (številka: 6, 2015)
  Donald E. Knuth: The art of computer progamming, Volume 4, All trees, History of combinatorial generation, Fascicle 4, Courier Corporation plant in Stoughton, Massachusets, Januar 2006, 120 strani (številka: 6, 2015)
  Dvaindvajseto mednarodno tekmovanje študentov matematike (številka: 6, 2015)
  Oscilacije nevtrinov (številka: 6, 2015)
 6. 2016
   28

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 5 (2016)
  številka: 6 (2016)
  Miklós Bóna, A Walk Trough Combinatorics, Word Scientific Publishing Co. Ptc. Ltd. 2013, 550 strani (številka: 1, 2016)
  V spomin profesorju Janezu Strnadu (številka: 1, 2016)
  Profesor Mitja Rosina - osemdesetletnik (številka: 1, 2016)
  V spomin profesorju Jožetu Grasselliju (številka: 1, 2016)
  Obtežena povprečja in paradoks prijateljstva (številka: 1, 2016)
  Običajni in eksotični hadroni (številka: 1, 2016)
  Matematične sposobnosti pri otrocih (številka: 1, 2016)
  Strokovni seminar Delo z matematično nadarjenimi učenci (številka: 1, 2016)
  FMF seminar za učitelje matematike (številka: 2, 2016)
  Borsuk-Ulamov izrek (številka: 2, 2016)
  7. Evropski kongres matematike v Nemčiji (številka: 2, 2016)
  Martin Overholt: A course in analytic number theory, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2014, 371 strani (številka: 2, 2016)
  Gravitacijski valovi (številka: 2, 2016)
  V spomin profesorici Snegulki Detoni (številka: 2, 2016)
  Bor Plestenjak, Razširjen uvod v numerične metode, DMFA - založništvo, 2015, 420 strani (številka: 2, 2016)
  O dejavnostih Evropskega matematičnega društva (številka: 2, 2016)
  Ibrahim Aganović, Krešimir Veselić, Matematičke metode i modeli, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayerja, Odjel za matematiku, 2014, 432 str. (številka: 3, 2016)
  Pogovor s profesorjem Josipom Grassellijem (številka: 3, 2016)
  Matrično konveksne množice (številka: 3, 2016)
  Carlo Rovelli, Sedem kratkih lekcij iz fizike, DMFA - založništvo, 2016, 74 strani (številka: 3, 2016)
  Srečanje evropskih matematičark v Berlinu (številka: 3, 2016)
  Leo Corry, A Brief History of Numbers , Oxford University Press, Oxford 2015, 309 strani (številka: 3, 2016)
 7. 2017
   46

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  številka: 5 (2017)
  številka: 6 (2017)
  Matematične novice (številka: 1, 2017)
  Problem izbire najboljše tajnice (številka: 1, 2017)
  Naključno gibanje delcev na nihajoči membrani v Chladnijevem poskusu (številka: 1, 2017)
  Računanje kvartilov v elementarni statistiki (številka: 1, 2017)
  Michael Huber, Mythematics: Solving the 12 labors of Hercules, Princeton University Press, New Jersey, 2009, 183 strani (številka: 1, 2017)
  Aristarh, Plutarh in Voltaire (številka: 1, 2017)
  Ustanovitev Odbora za ženske pri DMFA (številka: 1, 2017)
  Lukrecij Kar in padanje teles (številka: 2, 2017)
  Christian Ucke in Hans Joachim Schlichting, Spiel, Physik und Spaß, Physik zum Mitdenken und Nachmacthen, Sachbuch, Wiley - VCH Vewrlag GmbH & Co. KGaA, 2011, 146 strani (številka: 2, 2017)
  Strnjeno vzorčenje (številka: 2, 2017)
  Nobelova nagrada za fiziko 2016 (številka: 2, 2017)
  Polni nabori resničnostnih funkcij in Postova mreža (številka: 2, 2017)
  "Mafijski vikend" - ali kako si spoznal svoje bodoče kolege (številka: 2, 2017)
  Cédric Villani je poslanec francoske skupščine (številka: 3, 2017)
  Tipi v programskih jezikih in izreki o varnosti programov (številka: 3, 2017)
  Kako postati urednica revije (številka: 3, 2017)
  Lucio Russo, The Forgotten Revolution, How Science Was Born in 300 BC and Why It Had to Be Reborn, With the Collaboration of the Translator, Silvio Levy, Springer-Verlag, Berlin 2004, 487 str. (številka: 3, 2017)
  Jacques Sesiano, Books IV to VII of Diophantus' Arithmetica in the Arabic Translation Attributed to Qusta ibn Luqa, Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin, 1982, 514 strani. (številka: 3, 2017)
  Detekcija gravitacijskih valov (številka: 3, 2017)
  Zloraba sistema recenziranja (številka: 3, 2017)
  Benjamin Wardhaugh, A wealth of numbers: an anthology of 500 years of popular mathematical writing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2012, 370 strani (številka: 4, 2017)
  O tangensu, vsotah potenc, Eulerjevih in Bernoullijevih številih (številka: 4, 2017)
  Kaj nam o matematičnem znanju maturantov sporoča raziskava TIMSS Advanced? (številka: 4, 2017)
  Dr. Peter Legiša - novi častni član DMFA Slovenije (številka: 5, 2017)
  O mednarodni analizi trendov znanja - TIMSS Advanced 2015 (številka: 5, 2017)
  Po sledeh neke geometrijske konstrukcije (številka: 5, 2017)
  Zoisove nagrade in priznanja ter Puhova priznanja za leto 2017 (številka: 5, 2017)
  Jana Draksler, prejemnica priznanja DMFA Slovenije (številka: 5, 2017)
  Dr. Marko Jagodič, prejemnik priznanja DMFA Slovenije (številka: 5, 2017)
  Umrla je Fieldsova nagrajenka (številka: 5, 2017)
  Poletna šola devetošolcev v Plemljevi vili (številka: 5, 2017)
  Prof. dr. Peter Križan član SAZU (številka: 5, 2017)
  Zinka Muhič, prejemnica priznanja DMFA Slovenije (številka: 5, 2017)
  Štiriindvajseto mednarodno tekmovanje študentov matematike (številka: 5, 2017)
  Krešimir Veselić, Damped oscillations of linear systems, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2011, 212 strani (številka: 5, 2017)
  Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) - življenje in delo (številka: 6, 2017)
  Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA (številka: 6, 2017)
  Carol Parikh, The Unreal life of Oscar Zariski, Springer, New York, 2008, 216 strani (številka: 6, 2017)
  Riemannove ničle in praštevila (številka: 6, 2017)
  Gravitacijski valovi (številka: 6, 2017)
 8. 2018
   40

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  številka: 5 (2018)
  številka: 6 (2018)
  Vidav, spiritus agens slovenske matematike minulega stoletja (številka: 1, 2018)
  Polarni sij in Zemljino magnetno polje (številka: 1, 2018)
  Ocenjevanje parametrov v Bayesovi statistiki (številka: 1, 2018)
  Uganke iz oddaje Ugriznimo znanost (številka: 1, 2018)
  Stoletnica rojstva profesorja Ivana Vidava (številka: 1, 2018)
  Tristan Needham, Visual Complex Analysis, Oxford University Press Inc., New York, 1998, 592 strani (številka: 2, 2018)
  Matematični adventni koledar (številka: 2, 2018)
  Reinhard Siegmund-Schultze, Mathematicians Fleeing from Nazi Germany, Individual Fates and Global Impact, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2009, 502 strani (številka: 2, 2018)
  Marta Zabret, MaRtematične prigode, DMFA-založništvo, Ljubljana 2017, 145 str. (številka: 2, 2018)
  Vloga gluonov v globoko neelastičnem virtualnem comptonskem sipanju (številka: 2, 2018)
  11. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah (številka: 2, 2018)
  Igor Klep je prejel Nagrado za raziskave Novozelandskega matematičnega društva (številka: 2, 2018)
  O polovičnem odvodu funkcije (številka: 2, 2018)
  Bertrand Russell, Introduction to Mathematical Philosophy, Second Edition, 2014, Merchant Books, 208 strani (številka: 3, 2018)
  MARS 2018 (številka: 3, 2018)
  Plavanje v mikroskopskem svetu (številka: 3, 2018)
  Petindvajseto mednarodno tekmovanje študentov matematike (številka: 3, 2018)
  Glasbenik se v zreli starosti prelevi v matematika (številka: 3, 2018)
  Pravokotniki na krivulji (številka: 3, 2018)
  Plemljeva recenzija predelav Močnikovih učbenikov (številka: 3, 2018)
  Zlobni test matematične intuicije (številka: 4, 2018)
  O temperaturi ledu na vodi (številka: 4, 2018)
  Verjetnost komutiranja (številka: 4, 2018)
  In memoriam Ciril Velkovrh (1935-2017) (številka: 4, 2018)
  Zoisove nagrade in priznanja ter Puhove nagrade in priznanja za leto 2018 (številka: 4, 2018)
  Strokovno srečanje in 71. občni zbor DMFA (številka: 5, 2018)
  Andreja Grom, Andrej Guštin in Marta Zabret prejemniki priznanj DMFA Slovenije (številka: 5, 2018)
  Optična pinceta in ustvarjanje ultrakratkih optičnih sunkov visokih intenzitet, Nobelova nagrada za fiziko 2018 (številka: 5, 2018)
  Potence kovinskih razmerij (številka: 5, 2018)
  Bojan Mohar je prejel prestižno nagrado Kanadskega kraljevega združenja (številka: 5, 2018)
  Prenos matematične revije iz okvira mednacionalke (številka: 5, 2018)
  Keith Devlin, Finding Fibonacci - the quest to rediscover the forgotten mathematical genius who changed the world, Princeton University Press and Oxford, 2017, 254 strani (številka: 5, 2018)
  Redefinicije enot SI (številka: 6, 2018)
  Simplicialni kompleksi in diskretna Morsova teorija (številka: 6, 2018)
 9. 2019
   41

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  številka: 5 (2019)
  številka: 6 (2019)
  Mario Livio, The Equation That Couldn't Be Solved, Simon & Schuster Paperbacks, 2005, 353 strani (številka: 1, 2019)
  Vabilo za predloge priznanj DMFA Slovenije za leto 2019 (številka: 1, 2019)
  Zanimiva knjiga o mehaniki in nekaj spominov na profesorja Kuhlja (številka: 1, 2019)
  Robin Wilson, Euler's Pioneering Equation, Oxford University Press, Oxford, 2018, 162 str. (številka: 1, 2019)
  O enačbi Korteweg-de Vries (številka: 1, 2019)
  Bertrandov postulat (številka: 1, 2019)
  Generatorji praštevil (številka: 1, 2019)
  G. Cardano, The Rules of Algebra (Ars Magma), Dover Publications INC., Mineola, New York 2007, 267 strani (številka: 2, 2019)
  Difuzijska traktografija (številka: 2, 2019)
  Mere, merska reforma in nekaj zgodovine v Močnikovih učbenikih (številka: 2, 2019)
  MaRS 2019 (številka: 2, 2019)
  Trikotnik, enakoosna hiperbola in Bernoullijeva lemniskata (številka: 2, 2019)
  Homopolarni motorji (številka: 3, 2019)
  Šestindvajseto mednarodno tekmovanje študentov matematike (številka: 3, 2019)
  Predsednik Pahor podelil srebrni red za zasluge DMFA Slovenije (številka: 3, 2019)
  Katakavstika Bernoullijeve lemniskate (številka: 3, 2019)
  Leonardo da Vinci (1452-1519) - ob petstoletnici njegove smrti (številka: 3, 2019)
  Sedemdeset let DMFA Slovenije, 72. občni zbor DMFA Slovenije (številka: 4, 2019)
  Nobelova nagrada odkriteljema planetov drugih zvezd (številka: 4, 2019)
  Spomini na študijska leta in profesorja Plemlja (številka: 4, 2019)
  Srečanje "Women of mathematics on the Mediterranean shores" na Bledu in Srečanje mladih raziskovalcev v matematiki (številka: 4, 2019)
  Leonardo da Vinci (1452-1519) - ob petstoletnici njegove smrti (številka: 4, 2019)
  Profesor Frederick Duncan Michael Haldane, častni član DMFA Slovenije (številka: 5, 2019)
  Blinčeve nagrade (številka: 5, 2019)
  Elena Deza in Michel Marie, Figurate numbers, World Scientific, Hackensack, New Jersey in drugje, 2012, 474 strani (številka: 5, 2019)
  Podhlajene vodne kapljice v ozračju (številka: 5, 2019)
  Carlo Rovelli, Zapovrstje časa, prevod Alojz Kodre, DMFA - založništvo, Ljubljana, 2019, 156 str. (številka: 5, 2019)
  Novosti na splošni maturi 2021 pri predmetu matematika (številka: 5, 2019)
  Zoisove nagrade in priznanja ter Puhove nagrade in priznanja 2019 (številka: 5, 2019)
  Kristijan Kocbek, Margareta Obrovnik Hlačar, Jožef Senekovič in Sašo Strle novi prejemniki priznanj DMFA Slovenije (številka: 5, 2019)
  Deterministični model epidemije (številka: 6, 2019)
  Od integralov do ogrlic (številka: 6, 2019)
  Zoisova nagrada za življenjsko delo akademiku Josipu Globevniku (številka: 6, 2019)
  James Stewart, Calculus, Early transcendentals, Eight Edition, International Metric Version, Cengage Learning 2016, 1182 strani (številka: 6, 2019)
  Kongrui večkotniških števil (številka: 6, 2019)