Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti

 1. 2001
   15

 2. 2002
   23

 3. 2003
   21

 4. 2004
   17

 5. 2005
   23

 6. 2006
   27

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  Oživitev olimpijskih tekmovanj (številka: 1, 2006)
  Dve smrti Leona Štuklja: Vernantovsko branje sodobne mitologizacije junaka (številka: 1, 2006)
  Sveti Avguštin: O krščanskem nauku in teorija o znakih (številka: 1, 2006)
  Epistema Fasbinder ili Fasbinder, epistema provokacije (številka: 1, 2006)
  Psevdo-Plutarhove Ljubezenske zgodbe (številka: 1, 2006)
  Elitna množična kultura (številka: 1, 2006)
  Pojmovni fantomi II (številka: 1, 2006)
  Šport v polisu in med polisi (številka: 1, 2006)
  Večkulturnost in diskriminacija v evropskem kulturnem okolju in medijskih diskurzih (številka: 1, 2006)
  Antični pogled na olimpijske igre (številka: 1, 2006)
  Šport in spol v antiki: nejasna razmerja (številka: 1, 2006)
  Avantgardni vektor oblikovanja: sestop historičnih avantgard v polje vsakdanjega življenja (številka: 1, 2006)
  Šport, mitologija in genealogija junaštva (številka: 1, 2006)
  Situlske igre: boks, rokoborba ali boj z ročkami? (številka: 1, 2006)
  Fran Viljem Lipič in njegovo delo Bolezni Ljubljančanov (številka: 2, 2006)
  Video CD - izkoriščanje konteksta televizije (številka: 2, 2006)
  Krajinski kodi v slovenski umetnostni zgodovini (številka: 2, 2006)
  Slovenska umetnostna zgodovina in težave z metodologijo (številka: 2, 2006)
  Kristusovo telo in njegova golota: uveljavitev motiva (številka: 2, 2006)
  European cinema: legacy of East, West, ethnicity and history (številka: 2, 2006)
  Moralna panika kot odziv na branje romanov v Angliji 18. stoletja (številka: 2, 2006)
  Klavdijan in njegova upesnitev elevzinskega mita (številka: 2, 2006)
  Od ikone do fotografije (številka: 2, 2006)
  Viri patriarhalnosti v krščanstvu in islamu (številka: 2, 2006)
  Plutarhovo vzrokoslovje: Uvod v Rimska in Grška vprašanja (številka: 2, 2006)
 7. 2007
   26

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  Pojav in zakorenitev romantičnega diskurza nedolžnega otroštva v britanskem in širšem evropskem prostoru (številka: 1, 2007)
  Svoboda govora in prilizovanje v Plutarhovem Kako razlikovati prilizovalca od prijatelja (številka: 1, 2007)
  "The Rules" ali pravila omike in olike v postpatriarhalni družbi (številka: 1, 2007)
  The past as myth. The archaeological (after)life of the Goddess in former Yugoslavia (številka: 1, 2007)
  Petra kaže da svako ima svoju teoriju o životu (številka: 1, 2007)
  Antiopina zgodba v Higinovih Bajkah (številka: 1, 2007)
  Krščanska feministična teologija (številka: 1, 2007)
  Konstrukcija spolov v Disneyevi risanki Mulan (številka: 1, 2007)
  Od hidžaba do burke (številka: 1, 2007)
  Pojmovni fantomi IV (številka: 1, 2007)
  Pragmalingvistični vidiki računalniško posredovanega komuniciranja (številka: 1, 2007)
  Dubravko Škiljan (1949-2007) (številka: 1, 2007)
  Simpozijska vprašanja in Plutarhov makrotekst moškega prijateljstva (številka: 2, 2007)
  Pojmovni fantomi V (številka: 2, 2007)
  Moške zadeve? (številka: 2, 2007)
  Tehno in subjekt (številka: 2, 2007)
  Fiktivno-irealni karakter televizijske soap opere i socijalna realnost (številka: 2, 2007)
  Od monokromnega slikarstva do računalniške umetnosti (številka: 2, 2007)
  The historical anthropology of intellectuals (številka: 2, 2007)
  Sokrat sanja o objektu (številka: 2, 2007)
  Cererin praznik v Ovidijevi "pratiki" (številka: 2, 2007)
  Construction of urban and non-urban spaces in travel magazine photographs (številka: 2, 2007)
  Integracijski multikulturalizem ali multikulturnost integracije (številka: 2, 2007)
  Slovene independence never happened, or how to reconstruct the historical mode of politics? (številka: 2, 2007)
 8. 2008
   26

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  Spletni dnevniki kot alternativno medijsko sredstvo etničnih skupin/manjšin (številka: 1, 2008)
  Analiza problema jaza in identitete pri filozofu Davidu Humu (številka: 1, 2008)
  Trojanska vojna po Higinu (številka: 1, 2008)
  Manjšine iz bivše Jugoslavije med mediji in politiko države (številka: 1, 2008)
  Vprašanje fikcije (številka: 1, 2008)
  Identiteta migrantov: med integracijo in asimilacijo v luči paradoksov sodobnosti (številka: 1, 2008)
  Narativni eksces: transgresija spola/teksta/telesa v biografiji Orlando (številka: 1, 2008)
  Pojmovni fantomi VI (številka: 1, 2008)
  Negativni spolni stereotipi in predsodki v slovenski družbeno-religijski sferi (številka: 1, 2008)
  Sokrat in sramota (številka: 1, 2008)
  Grozljiva zgovornost tišine: slikarstvo Luca Tuymansa (številka: 1, 2008)
  Glasbeni video kot marketinško orodje glasbene industrije (številka: 1, 2008)
  Ženska želja v sodobni nadaljevanki - primer nadaljevanke Seks v mestu (številka: 2, 2008)
  Soočanje nacionalnih identitet z globalnimi identitetami (številka: 2, 2008)
  Evridikine besede molka: Vergilijeva in Ovidijeva upodobitev Evridike (številka: 2, 2008)
  Eksplicitnost erotične risbe Franceta Miheliča (številka: 2, 2008)
  Marketinška pravljica - Seks v mestu (številka: 2, 2008)
  Medijske konstrukcije imigrantov (številka: 2, 2008)
  Pojmovni fantomi VII (številka: 2, 2008)
  Gurđiev humanist (številka: 2, 2008)
  Podobi starodavne in slavne predhodnice: dediščina Emone in Ljubljana (številka: 2, 2008)
  Kibelin praznik v Ovidijevi "pratiki" (številka: 2, 2008)
  Kreativni proces pri pisateljih (številka: 2, 2008)
  Sporna gradnja džamije skozi informativne oddaje RTV Slovenija (številka: 2, 2008)
 9. 2009
   25

 10. 2010
   15

 11. 2011
   22

  The reality of contemporary migration - global and local initiatives and approaches (številka: 1, 2011)
  (Multi)mediji in družba v vsakdanjih interakcijah (številka: 1, 2011)
  Začetki feljtonskega romana III (številka: 1, 2011)
  August Strindberg in naturalistična enodejanka: Močnejša (številka: 1, 2011)
  Podobe seksualnosti na avtoportretih feminističnih vizualnih umetnic (številka: 1, 2011)
  Močnejša (1889) (številka: 1, 2011)
  Problematika Medejinega junaštva (številka: 1, 2011)
  Problematika Chaucerjeve Legende o dobrih ženah (številka: 1, 2011)
  Beyond the garment (številka: 1, 2011)
  Večkulturnost (multikulturnost) (številka: 1, 2011)
  Gostilne na Kongresnem trgu v Ljubljani (številka: 2, 2011)
  Diskriminatornost : diskriminativnost (številka: 2, 2011)
  Kako je Zvitorepec preživel socializem in se celo smejal (številka: 2, 2011)
  Parija (1889) (številka: 2, 2011)
  Večkulturne zakonske zveze (številka: 2, 2011)
  Karmen Medica, Goran Lukič, ur. Migranti v Sloveniji - med integracijo in alienacijo, Koper 2010, 270 strani (številka: 2, 2011)
  Evropski migracijski procesi - refleksije preteklosti in dileme prihodnosti (številka: 2, 2011)
  Družbena odgovornost in oglaševanje (številka: 2, 2011)
  The epistemological and methodological application of genders and intersecting oppressions (številka: 2, 2011)
  Začetki feljtonskega romana IV (številka: 2, 2011)
  Mlade generacije in vsakdanja uporaba medijskih novic (številka: 2, 2011)
  August Strindberg in naturalistična enodejanka: Parija (številka: 2, 2011)
 12. 2012
   19

 13. 2013
   19

 14. 2014
   22

 15. 2015
   20

 16. 2016
   10

 17. 2017
   20

 18. 2018
   20

 19. 2019
   16

 20. 2020
   12

 21. 2021
   19

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  Transformation of an archival recording of a neoclassical ballet Hamlet into a new artistic dance video Hamlet Revisited (številka: 1, 2021)
  Ekspresija plesnega giba v filmskem velikem planu (številka: 1, 2021)
  Recenzija knjige Hotena nevednost (Tomaž Grušovnik, Slovenska matica, 2020, 275 strani) (številka: 1, 2021)
  Juliet’s run as seen on screen: reinterpretation of the past through camera lenses (številka: 1, 2021)
  Temeljne vrline v evropski duhovni zgodovini ter njihova vloga v sodobnem času (številka: 1, 2021)
  Transhumanizem, posthumanizem – izziv (krščanskemu) ekofeminizmu (številka: 1, 2021)
  Film after the cinema (številka: 1, 2021)
  AI and empathy: the possibility of reciprocal human-robot empathic interaction (HRI) – some experiences from socially assistive robots (SARs) in elderly care (številka: 1, 2021)
  Balet in ples 20. stoletja (številka: 1, 2021)
  Deljenje smisla v letu 2021 (številka: 1, 2021)
  Vzgoja za odgovornost in avtonomijo kot sidrišče smisla, ki ga učitelji lahko najdejo v svojem delu (številka: 2, 2021)
  Pravica do javnega zdravja in cepljenje prebivalstva (številka: 2, 2021)
  Pandemic glossaries (številka: 2, 2021)
  Post/Trans/Hyper? The case for humanism (številka: 2, 2021)
  Medijski diskurz v Sloveniji in Italiji ter slovensko-italijanskem čezmejnem prostoru v času Covid-19 (številka: 2, 2021)
  Virus strahu: nacionalizem in pandemična družba (številka: 2, 2021)
  Samoocene znanja in percepcije koristnosti tujih jezikov pri študentih in diplomantih na področju poslovnih in ekonomskih ved (številka: 2, 2021)