Slovenski Jadran : glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva

 1. 1952
   52

 2. 1953
   52

 3. 1954
   54

 4. 1955
   52

 5. 1956
   52

 6. 1957
   50

 7. 1958
   51

 8. 1959
   50

 9. 1960
   50

 10. 1961
   47

 11. 1962
   49

 12. 1963
   16