Varstvo narave : revija za teorijo in prakso varstva naravne dediščine
Nature conservation : a periodical for research and practice of nature conservation

 1. 1962
   12

 2. 1963
   1

 3. 1965
   1

 4. 1966
   9

 5. 1969
   6

 6. 1973
   5

 7. 1975
   7

 8. 1976
   5

 9. 1977
   6

 10. 1978
   4

 11. 1979
   7

 12. 1987
   1

 13. 1989
   7

 14. 1990
   6

 15. 1992
   27

  številka: 17 (1992)
  številka: 18 (1992)
  Rdeči seznam ogroženih ravnokrilcev (Orthopteroidea) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih deževnikov (Lumbricidae, Oligochaeta) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih sladkovodnih nižjih rakov (Entomostraca: Anostraca, Cladocera, Copepoda, Ostracoda) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih sladkovodnih trdoživnjakov (Hydrozoa) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih stenic (Heteroptera) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih sesalcev (Mammalia) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih strig (Chilopoda) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Kazalo nahajališč ogroženih živalskih vrst (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih mokric (Isopoda terrestria, Crustacea) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih dvojnonog (Myriapoda: Diplopoda) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih kopenskih in sladkovodnih mehkužcev (Mollusca) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih pajkov (Aranea) Slovenije (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih ptičev v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih sladkovodnih višjih rakov (Malacostraca aquatica) Isopoda, Amphipoda, Decapoda) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih pijavk (Hirudinea) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Pregled rdečih seznamov ogroženih živalskih vrst v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih plazilcev (Reptilia) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih sladkovodnih rib (Pisces) in piškurjev (Cyclostomata) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih mladoletnic (Insecta, Trichoptera) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih kljunavcev (Mecoptera) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih mrežekrilcev (Neuroptera ) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih vrst dvoživk (Amphibia) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih živali podzemeljskih voda v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih listnatih mahov (Musci) v Sloveniji (številka: 18, 1992)
 16. 2002
   26

  številka: 19 (2002)
  Žužkojedi in glodalci doline Dragonije in njihovo naravovarstveno ovrednotenje (letnik: 19, 2002)
  Varovanje reke Krupe (letnik: 19, 2002)
  Ribe reke Dragonje (letnik: 19, 2002)
  Naravna in kulturna dediščina doline Dragonje (letnik: 19, 2002)
  Dvoživke in cestni promet (letnik: 19, 2002)
  Načrtovanje krajinskega parka - primer Otočec (letnik: 19, 2002)
  Varstvo naravne dediščine in krajine na Danskem (letnik: 19, 2002)
  Prehodno barje v Češeniški gmajni pri Domžalah (letnik: 19, 2002)
  Rastlinski svet doline Dragonje v naravovarstvenem pogledu (letnik: 19, 2002)
  Prispevek k poznavanju zgodovine varstva jam na Slovenskem ob pripravi Zakona o varstvu podzemnih jam (letnik: 19, 2002)
  Ogroženost skakačev (Collembola, Insecta) (letnik: 19, 2002)
  Vrbnice (Plecoptera) in vodne muhe poplesovalke (Diptera, Empididae) reke Dragonje (letnik: 19, 2002)
  Hidrogeološke raziskave v zaledju izvira Župnekovo žrelo (letnik: 19, 2002)
  Ptiči doline Dragonje, njihove ekološke značilnosti in vprašanja varstva (letnik: 19, 2002)
  Naravovarstvenik Ferdinand Seidl (letnik: 19, 2002)
  Načrtovanje krajinskega parka - primer Otočec (številka: 19, 2002)
  Ptiči doline Dragonje, njihove ekološke značilnosti in vprašanja varstva (številka: 19, 2002)
  Naravna in kulturna dediščina doline Dragonje (številka: 19, 2002)
  Naravovarstvenik Ferdinand Seidl (številka: 19, 2002)
  Vrbnice (Plecoptera) in vodne muhe poplesovalke (Diptera, Empididae) reke Dragonje (številka: 19, 2002)
  Žužkojedi in glodalci doline Dragonije in njihovo naravovarstveno ovrednotenje (številka: 19, 2002)
  Rastlinski svet doline Dragonje v naravovarstvenem pogledu (številka: 19, 2002)
  Ribe reke Dragonje (številka: 19, 2002)
  Prispevek k poznavanju zgodovine varstva jam na Slovenskem ob pripravi Zakona o varstvu podzemnih jam (številka: 19, 2002)
  Prehodno barje v Češeniški gmajni pri Domžalah (številka: 19, 2002)
 17. 2007
   9

 18. 2008
   9

 19. 2009
   17

  Threats and challanges to the marine environment in the Mediterranean sea (številka: 22, 2009)
  Impact of artificial light on behavioural patterns of coastal fishes of conservation interest (številka: 22, 2009)
  Environmental impacts of the Port of Koper (številka: 22, 2009)
  Sustainable tourism development in protected areas on the pattern of Strunjan Landscape Park (številka: 22, 2009)
  Coastal and marine key habitats in the Mediterranean sea (številka: 22, 2009)
  Marine protected areas in the Northern Adriatic (številka: 22, 2009)
  Benthic macroalgae as bioindicators of the ecological status in the Gulf of Trieste (številka: 22, 2009)
  Recommendations from the International workshop "The impacts of human activities at sea, on the coast and its hinterland on the Northern Adriatic's biodiversity" ... (številka: 22, 2009)
  Avant-propos (številka: 22, 2009)
  Recent changes in the Adriatic fish fauna (številka: 22, 2009)
  Towards identification of the Bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) population structure in the North-Eastern Adriatic sea (številka: 22, 2009)
  Risk assessment of pollutants along food chain of Caretta caretta (številka: 22, 2009)
  Integrated coastal zone management (številka: 22, 2009)
  Evaluation of heavy metals accumulation along bottlenose (Tursiops truncatus) trophic chain in Northern Adriatic sea (številka: 22, 2009)
  Pollution of the Slovenian coast with solid wastes (številka: 22, 2009)
  Evaluation of trace-metal contamination in the Northeastern Adriatic coastal waters using the seagrass Posidonia oceanica (številka: 22, 2009)
  Contribution to the knowledge of the Chthamalids (Crustacea, Cirripedia) on the Slovene rocky shore (Gulf of Trieste, North Adriatic sea) (številka: 22, 2009)
 20. 2010
   12

 21. 2011
   20

  Ekocelice kot orodje ohranjanja ugodnega stanja v nižinskem gozdu Dobrava (številka: 25, 2011)
  Qualitative interviews in human dimensions studies about nature conservation (številka: 25, 2011)
  V spomin (številka: 25, 2011)
  Herpetološke značilnosti in naravovarstveni pomen Krakovskega gozda (številka: 25, 2011)
  Naravna vrednota Spodnje Jezersko - nahajališče lehnjaka in njeno ohranjanje (številka: 25, 2011)
  Perspektive razvoja naše naravovarstvene vzgoje in izobraževanja (številka: 25, 2011)
  Pregledna numerična analiza kartiranih habitatnih tipov kot možno orodje pri popravkih in dopolnitvah tipologije habitatnih tipov Slovenije (številka: 25, 2011)
  Ali naravo varujemo odgovorno? (številka: 25, 2011)
  Zgodovina predstavljanja človeške ribice v Postojnski jami (številka: 25, 2011)
  Representativity and coherence of MPA networks (supl. 1, 2011)
  A call for a trans-boundary marine protected area for the Northern Adriatic (supl. 1, 2011)
  AdriaPAN (supl. 1, 2011)
  Marine protected areas in Slovenia (supl. 1, 2011)
  The effectiveness of a national network of MPAs - the experience acquired in Italy and the role the transnational network such as AdriaPAN could play (supl. 1, 2011)
  The regional dimension of environmental governance (supl. 1, 2011)
  Methods for the identification of EBSAs in the Adriatic Sea (supl. 1, 2011)
  RAC/SPA contribution to the development of a Mediterranean marine protected areas network in coastal and open sea waters (supl. 1, 2011)
  Establishing a coherent network of marine protected areas in the Mediterranean (supl. 1, 2011)
  The first MPA in Albania, Sazani Island - Karaburuni Peninsula, as a regional priority conservation area for marine biodiversity (supl. 1, 2011)
  Large scale marine habitat and species mapping on the Croatian side of the Adriatic sea (supl. 1, 2011)
 22. 2012
   5

 23. 2014
   5

 24. 2015
   4

 25. 2016
   5

 26. 2017
   6

 27. 2019
   6

 28. 2021
   5