Loški razgledi

 1. 1954
   21

 2. 1955
   34

  Škofjeloški turizem nekdaj in danes (številka: 1, 1955)
  Ljudsko izročilo o čarovništvu v naših krajih (številka: 1, 1955)
  Na studencu (številka: 1, 1955)
  Vzdrževanje fasad v Loki (številka: 1, 1955)
  Skrilarska obrt na škofjeloškem ozemlju (številka: 1, 1955)
  Oglasi (številka: 1, 1955)
  Delo KUD Tone Šifrer v sezoni 1954/55 (številka: 1, 1955)
  Loška pesem (številka: 1, 1955)
  Znamenitosti Škofje Loke (številka: 1, 1955)
  Sopotniški rezbar iz 15. stoletja (številka: 1, 1955)
  Uljnjak (številka: 1, 1955)
  Jame in drugi kraški pojavi v okolici Škofje Loke (številka: 1, 1955)
  O našem starem žebljarstvu (številka: 1, 1955)
  Cvetko Golar (številka: 1, 1955)
  Zaključek izkopavanj na Kranclju (številka: 1, 1955)
  Kratek prerez loškega gospodarstva (številka: 1, 1955)
  Usodni dogodki v Dražgošah (Po pripovedovanju Karla Jelenca, Minke Lotrič, Ivanke Lotrič in Jakoba Potočnika) (številka: 1, 1955)
  Temni, pretemni so talcev grobovi (številka: 1, 1955)
  Dokumenti o konstituiranju škofjeloške komune (številka: 1, 1955)
  Upori loških podložnikov konec 15. in v začetku 16. stoletja (številka: 1, 1955)
  Drobtine iz Groharjeve zapuščine (številka: 1, 1955)
  Med izgnanci v Srbijo (številka: 1, 1955)
  Lep uspeh škofjeloških tesarjev (številka: 1, 1955)
  Kaj moramo vedeti v zvezi z gradnjo nove ali popravilom stare hiše (številka: 1, 1955)
  Nastanek ilovic in glin med Škofjo Loko in Kranjem (številka: 1, 1955)
  Desetletno delo telovadcev in športnikov (številka: 1, 1955)
  Škofjeloško platnarstvo in njegov zaton (številka: 1, 1955)
  Nova pilarna v Retečah (številka: 1, 1955)
  Nunska štirna (številka: 1, 1955)
  Od ustanovitve do doma na Lubniku (številka: 1, 1955)
  Ustanovitev, razvoj in akcije Loške čete v letu 1942 (številka: 1, 1955)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1955)
  Vpliv strmca na razmestitev rib v Selščici in Poljanščici (številka: 1, 1955)
  Stari vinogradnik (številka: 1, 1955)
 3. 1956
   34

  Pravila bratovščine kovačev in ključavničarjev v Škofji Loki iz leta 1678 (številka: 1, 1956)
  Slavuj in roža (S prevodom v nemščino, Nachtigal und Rose) (številka: 1, 1956)
  50 let telesnovzgojnega dela v Škofji Loki (številka: 1, 1956)
  Od Praprotnega do Petrovega brda (številka: 1, 1956)
  Potovanje iz Furlanije preko Poljanske doline v Škofjo Loko leta 1486 (Izvleček iz popotnega dnevnika Paola Santonina) (številka: 1, 1956)
  Partizanske tiskarne na območju Gabrka (številka: 1, 1956)
  Ob dvajsetletnici muzejskega dela v Škofji Loki (številka: 1, 1956)
  Prispevek k analizi delovnih sredstev in financiranja reprodukcije v letu 1955 (številka: 1, 1956)
  Žveplo v zgornjepermskih apnencih pri Žireh (številka: 1, 1956)
  Zgornji stolp na Kranclju in Stari grad pod Lubnikom ter njuni gradiščani (številka: 1, 1956)
  Kipar H R (številka: 1, 1956)
  Pred sto leti v lubniškem Kevdercu (številka: 1, 1956)
  Prispevek h kroniki NOB v Železnikih (številka: 1, 1956)
  Oglasi (številka: 1, 1956)
  Blegoš in kraji pod njim (V počastitev 50-letnice organiziranega planinstva na loškem ozemlju) (številka: 1, 1956)
  Noše na freski Sv. Nedelje v Crngrobu (številka: 1, 1956)
  Jan Plestenjak (številka: 1, 1956)
  Anton Žakelj-Rodoljub Ledinski (Odlomek iz monografije) (številka: 1, 1956)
  Platnarstvo in sitarstvo v loškem gospostvu v 18. stoletju (številka: 1, 1956)
  Ob osemdesetletnici Gasilskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1956)
  Dogodki med narodnoosvobodilno vojno v šolskem okolišu Gabrk (številka: 1, 1956)
  Repriza poljanske vstaje in borb na Bukovem vrhu in na Pasji ravni (številka: 1, 1956)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1956)
  Po sledovih skritih steza tihih junakov I. gorenjske relejne linije (številka: 1, 1956)
  Škofjeloško okrožje - zibelka partizanskega tiska na Gorenjskem (številka: 1, 1956)
  Ratink (Dva odlomka iz romana) (številka: 1, 1956)
  Srečanje s četniki (številka: 1, 1956)
  Nekaj o osvobodilnem gibanju v žirovski dolini (številka: 1, 1956)
  Prezrti jubilej dr. Antona Dermote (K 80-letnici njegovega rojstva) (številka: 1, 1956)
  Škofjeloško čebelarstvo (številka: 1, 1956)
  Problemi vodovoda v Loki in okolici (številka: 1, 1956)
  Iz spominov na leto 1942 (številka: 1, 1956)
  Gradnja škofjeloških vodovodov v letih 1898 - 1902 (številka: 1, 1956)
  Razvoj elektrifikacije konzumnega področja občine Škofja Loka (številka: 1, 1956)
 4. 1957
   32

  Dvanajst let prosvetnega dela (številka: 1, 1957)
  Gospodarska razstava 1956 (številka: 1, 1957)
  O ljudski kulturi v Selški dolini (številka: 1, 1957)
  Oglasi (številka: 1, 1957)
  Geološki sprehod na Lubnik (številka: 1, 1957)
  Gotski svečnik z Zgornjega stolpa (številka: 1, 1957)
  Ločani in akcija Rdeče pomoči leta 1935 (številka: 1, 1957)
  Tavčarjeva visoška snov (številka: 1, 1957)
  Nekaj spominov na življenje in borbe Loške čete (številka: 1, 1957)
  Iz Loke na Visoko (Drobec domoznanstva) (številka: 1, 1957)
  Napad (številka: 1, 1957)
  Juriš na Črni vrh (številka: 1, 1957)
  Ob začetku skupinskega muzealskega raziskovanja našega terena (številka: 1, 1957)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke v letih 1945 - 1956 (številka: 1, 1957)
  Loški žeblji in žebljarji (številka: 1, 1957)
  Ofenzivni pohod Cankarjevega bataljona v Selško dolino decembra 1941 (številka: 1, 1957)
  Padlim v slovo (številka: 1, 1957)
  Čez Savo maja 1943. leta (številka: 1, 1957)
  Ločan Volbenk Schwarz (Prispevek k zgodovini finančnega gospodarstva v dobi Friderika III. in Maksimilijana I.) (številka: 1, 1957)
  Misli pred svobodo (številka: 1, 1957)
  Obrt in gostinstvo na loškem ozemlju (številka: 1, 1957)
  Loška četa od junija do septembra 1942 (številka: 1, 1957)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1957)
  O partizanskem komandantu in pesniku Otonu Vrhuncu-Blažu Ostrovrharju (številka: 1, 1957)
  Loško mestno obzidje (številka: 1, 1957)
  Pregled cerkvenega baročnega stavbarstva v loškem območju (številka: 1, 1957)
  V spomin Otona Burdycha (številka: 1, 1957)
  Iz poljanskih ljudskih običajev (številka: 1, 1957)
  Pesem Škofjeloškega odreda (številka: 1, 1957)
  Gospodarski napredek spodnjega dela Poljanske doline (številka: 1, 1957)
  Tovarišu Milanu v spomin (številka: 1, 1957)
  Pri padlih borcih (številka: 1, 1957)
 5. 1958
   37

  Za višjo izobrazbo in družbeno raven naših delavcev (številka: 1, 1958)
  Člani Muzejskega društva (številka: 1, 1958)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Poročilo predsednika) (številka: 1, 1958)
  Popis kmetij na ozemlju loškega gospostva leta 1510 (številka: 1, 1958)
  Čudežna skala (številka: 1, 1958)
  Okamnelo življenje v Loških hribih (I) (številka: 1, 1958)
  Kamniti most (številka: 1, 1958)
  O reformi šole (številka: 1, 1958)
  Krompir - drugi kruh Poljancev (številka: 1, 1958)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1958)
  Novi škofjeloški mestni red iz leta 1747 (številka: 1, 1958)
  Kulturnoprosvetna dejavnost na Godešiču (številka: 1, 1958)
  Deklica - kača (številka: 1, 1958)
  Gavžnik (številka: 1, 1958)
  Okameneli svatje (številka: 1, 1958)
  Šopek loških pripovedk (številka: 1, 1958)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1958)
  Oglasi (številka: 1, 1958)
  Srednji stolp (številka: 1, 1958)
  Crngrobska pletilja (številka: 1, 1958)
  Zlata jama (številka: 1, 1958)
  Življenje in delo Cvetka Golarja do leta 1924 (številka: 1, 1958)
  Kamnitnik (številka: 1, 1958)
  Krvavo znamenje (številka: 1, 1958)
  Občni zbor muzejskega društva (Poročilo o arhivu) (številka: 1, 1958)
  Občni zbor Muzejskega društva (Poročilo gospodarja) (številka: 1, 1958)
  Nekaj posebnosti v kmetovanju Poljancev (številka: 1, 1958)
  Občni zbor Muzejskega društva (Blagajniško poročilo) (številka: 1, 1958)
  Kratka kronika VII. SNOUB Franceta Prešerna (številka: 1, 1958)
  Ljudski umetnik Tone Klemenčič - Plnadar (številka: 1, 1958)
  Občni zbor Muzejskega društva (Poročilo upravnika muzeja) (številka: 1, 1958)
  Loški klobučarji (številka: 1, 1958)
  O delu škofjeloške gimnazije (številka: 1, 1958)
  Šopek loških pripovedk (številka: 1, 1958)
  Osnovanje in razvoj Gorenjske predilnice do leta 1945 (Ob 30. obletnici pričetka izgradnje podjetja) (številka: 1, 1958)
  Stari grad (številka: 1, 1958)
  Pregled razvoja škofjeloške lesne industrije (številka: 1, 1958)
 6. 1959
   26

  Škofjeloško pogorje in njegovi partizani v delu Klusovega Jože (številka: 1, 1959)
  Kopališče in turizem (številka: 1, 1959)
  Perspektive Ljudske knjižnice v Škofji Loki (številka: 1, 1959)
  Pot, dolga štirideset let (številka: 1, 1959)
  Oglasi (številka: 1, 1959)
  O oglarstvu na Jelovici (številka: 1, 1959)
  Nekaj o delu Komunistične partije v Poljanski dolini (številka: 1, 1959)
  Vloga Škofje Loke v snovanju železniškega omrežja (številka: 1, 1959)
  Življenje in delo dramatika Antona Leskovca (številka: 1, 1959)
  Prispevek k zgodovini SKOJ v Škofji Loki in na Gorenjskem med narodnoosvobodilno borbo (številka: 1, 1959)
  Otvoritev muzeja na Loškem gradu (številka: 1, 1959)
  Nova arheološka odkritja v okolici Škofje Loke (številka: 1, 1959)
  Materialna kultura v Sopotnici (številka: 1, 1959)
  O podeželski obrti na loškem ozemlju do začetka 16. stoletja (številka: 1, 1959)
  Pota in cilji strokovnega šolanja (številka: 1, 1959)
  Sovodenj (Drama v treh dejanjih) (številka: 1, 1959)
  Okamnelo življenje v Loških hribih (II) (številka: 1, 1959)
  Pajki iz okolice Crngroba (Prispevek k poznavanju živalstva na škofjeloškem ozemlju) (številka: 1, 1959)
  Delavski stavkovni val v Škofji Loki (številka: 1, 1959)
  Kino dvorana 1959 (številka: 1, 1959)
  Kalanovo pohištvo z Visokega, vprašanje pristnosti in starosti (številka: 1, 1959)
  Dvajset let Loškega muzeja (številka: 1, 1959)
  Barvarska obrt v Škofji Loki (številka: 1, 1959)
  Škofjeloška tovarna klobukov v letih 1921 - 1941 (številka: 1, 1959)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1959)
  Slikar Štefan Dolinar (številka: 1, 1959)
 7. 1960
   59

  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Poročilo predsednika) (številka: 1, 1960)
  Zborovanje slovenskih arhivarjev v Škofji Loki (številka: 1, 1960)
  Izbrana literarna dela (številka: 1, 1960)
  V spomin Prešernu (številka: 1, 1960)
  Najdba rimske fibule (številka: 1, 1960)
  Jurček (številka: 1, 1960)
  Muzejska zbirka v Železnikih (številka: 1, 1960)
  Težki vod (Reportaža) (številka: 1, 1960)
  Izbrana literarna dela (številka: 1, 1960)
  Oglasi (številka: 1, 1960)
  Občni zbor Muzejskega društva (Blagajniško poročilo) (številka: 1, 1960)
  Stavbar Andrej in slikar Jernej iz Loke v Beneški Sloveniji (številka: 1, 1960)
  Sanje milosrčnega kneza (številka: 1, 1960)
  Soneti I-V (številka: 1, 1960)
  Razstave v Loškem muzeju (številka: 1, 1960)
  Sistematski opis jam v okolici Škofje Loke (številka: 1, 1960)
  Rojakom (številka: 1, 1960)
  Občni zbor muzejskega društva v Škofji Loki (Tajniško poročilo) (številka: 1, 1960)
  Ustanovitev zbirke Groharjevih mladostnih del v Sorici (številka: 1, 1960)
  Hrepenenje (številka: 1, 1960)
  Muzejski izleti (številka: 1, 1960)
  Odlok o spomeniški zaščiti mesta Škofje Loke (Predlog) (številka: 1, 1960)
  Kolednica (številka: 1, 1960)
  Obisk mednarodne muzejske delegacije (številka: 1, 1960)
  Ilegalne in partizanske tehnike na Gorenjskem do aprila 1943 (številka: 1, 1960)
  Profano baročno stavbarstvo v Škofji Loki (številka: 1, 1960)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Poročilo ravnatelja muzeja) (številka: 1, 1960)
  Profesor Franc Jesenko (številka: 1, 1960)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Redni naročniki Loških razgledov) (številka: 1, 1960)
  Novosti v muzejskih naravoslovnih zbirkah (številka: 1, 1960)
  Je li nam treba kritike ali ne? (številka: 1, 1960)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Poročilo nadzornega odbora) (številka: 1, 1960)
  Netopirji v Loških jamah (številka: 1, 1960)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1960)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Poročilo gospodarja) (številka: 1, 1960)
  Roža med trnjem (številka: 1, 1960)
  Apnenice na Praprotnem v Selški dolini (številka: 1, 1960)
  Slovenska prisega iz sredine 18. stoletja (številka: 1, 1960)
  Pajki iz Male Hrastnice (številka: 1, 1960)
  O jelovškem rudarstvu (številka: 1, 1960)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Zamenjava Loških razgledov za publikacije drugih ustanov in organizacij) (številka: 1, 1960)
  Slikar France Košir (Ob retrospektivni razstavi v Loškem muzeju) (številka: 1, 1960)
  Bunkerji (Odlomek iz vojnega dnevnika) (številka: 1, 1960)
  Občni zbor muzejskega društva v Škofji Loki (Poročilo o delu v arhivu) (številka: 1, 1960)
  Čas okrog novembrske ofenzive 1943 (Odlomek iz partizanskih spominov) (številka: 1, 1960)
  O kritiki (številka: 1, 1960)
  Na grobih (številka: 1, 1960)
  O obrti v Škofji Loki v srednjem veku (številka: 1, 1960)
  Popotovannej iz Pazina v Trst (številka: 1, 1960)
  Trgovska računica loškega veletrgovca Franca Oblaka - Wolkensperga iz leta 1677 (številka: 1, 1960)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Člani Muzejskega društva) (številka: 1, 1960)
  Arheološka izkopavanja v Kevdercu in Lubniški jami (številka: 1, 1960)
  Deset let Ljudske knjižnice na Godešiču (številka: 1, 1960)
  Sirota (številka: 1, 1960)
  Iz sodelovanja med Cegnarjem in Levstikom (Ob stoletnici izida Cegnarjevih Pesmi) (številka: 1, 1960)
  Večer (številka: 1, 1960)
  Najlepša dota (številka: 1, 1960)
  Spomeniški problem Škofje Loke (številka: 1, 1960)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1960)
 8. 1961
   29

  Ob dvajsetletnici decembrske vstaje (številka: 1, 1961)
  Podobarstvo na loškem ozemlju v 19. stoletju (številka: 1, 1961)
  Na nebu samoten oblak (Tri poglavja iz povesti) (številka: 1, 1961)
  Kronika muzejskega dela v Škofji Loki (Za leti 1960 in 1961) (številka: 1, 1961)
  Ivan Tavčar v srednji šoli (številka: 1, 1961)
  Razstave v Loškem muzeju (številka: 1, 1961)
  Ustanovitev OF v Škofji Loki in okolici (številka: 1, 1961)
  Trgovske zveze Škofje Loke z Reko v luči notarske knjige Antona de Renno de Mutina (1436-1461) (številka: 1, 1961)
  Apnenice v Veštru pri Stari Loki (številka: 1, 1961)
  Spremembe v muzejski naravoslovni zbirki (številka: 1, 1961)
  Vladimir Kavčič (številka: 1, 1961)
  Ureditev zgodovinske zbirke (številka: 1, 1961)
  Loški meščan Jernej Junaver (številka: 1, 1961)
  Usnjarska obrt v Škofji Loki (številka: 1, 1961)
  Vdor partizanov v škofjeloške zapore decembra 1941 (številka: 1, 1961)
  Prispevek k poznavanju kačjih pastirjev na loškem ozemlju (številka: 1, 1961)
  Škofjeloško narečje (številka: 1, 1961)
  Novi podatki o stavbni zgodovini in stavbarju prezbiterija in zvonika Sv. Jakoba (številka: 1, 1961)
  Pozabljeni rojak Ivan Tušek (Gradivo za življenjepis) (številka: 1, 1961)
  Škoparjeva hiša - zametek muzeja na prostem (številka: 1, 1961)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1961)
  Arheološka zbirka in njeni problemi (številka: 1, 1961)
  Slikar Gvidon Birolla (Ob razstavi v Loškem muzeju v počastitev njegove osemdesetletnice) (številka: 1, 1961)
  Razvoj zdravstvene službe na območju Škofje Loke, Selške in Poljanske doline v letih 1945 do 1960 (številka: 1, 1961)
  Originalna nahajališča hroščev v jamah v okolici Škofje Loke (številka: 1, 1961)
  Muzejski izleti (številka: 1, 1961)
  Od krajevnih narodnoosvobodilnih odborov do sedanje komune (številka: 1, 1961)
  Oglasi (številka: 1, 1961)
  Reka Sora, njeno porečje in njen režim (številka: 1, 1961)
 9. 1962
   61

  Revni študent (Prevod pesmi Niemcewicz Swiat strogi, swiat przewrotny) (številka: 1, 1962)
  Dve knjižici o loškem ozemlju (številka: 1, 1962)
  Cesar in opat (Iz Bürgerja) (številka: 1, 1962)
  Prvi literarni delavci z loškega ozemlja. (Opomba k objavi) (številka: 1, 1962)
  Hrepenenje (Iz Schillerja) (številka: 1, 1962)
  Kmetije pod Pasjo ravnijo (številka: 1, 1962)
  Prvi literarni delavci z loškega ozemlja (številka: 1, 1962)
  Ahacij Stržinar s Suhe (Ob 220 - letnici njegove smrti) (številka: 1, 1962)
  Ljudska knjižnica v Škofji Loki v zadnjih letih (številka: 1, 1962)
  Ni sreče, kjer je prepiranje med domačini (številka: 1, 1962)
  Napis za čebelnjak (številka: 1, 1962)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Tajniško poročilo) (številka: 1, 1962)
  Kmetijstvo v loškem okolišu nekdaj in danes (številka: 1, 1962)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1962)
  Partizanske tehnike na Gorenjskem v letu 1943 (številka: 1, 1962)
  Loški razgledi (2. Zamenjava) (številka: 1, 1962)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Poročilo predsednika) (številka: 1, 1962)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Poročilo ravnatelja muzeja) (številka: 1, 1962)
  Oglasi (številka: 1, 1962)
  Pozdrav (številka: 1, 1962)
  Kranjskim mladeničem (številka: 1, 1962)
  Ime Puštal in njegov pomen (številka: 1, 1962)
  Pravila Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1962)
  Reformacija in protireformacija na tleh loškega gospostva (številka: 1, 1962)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Blagajniško poročilo) (številka: 1, 1962)
  Loški razgledi (1. Redni naročniki) (številka: 1, 1962)
  Stanje in razvoj gospodarstva v občini Škofja Loka (številka: 1, 1962)
  Jutranja pesem kranjskega kmeta poleti (številka: 1, 1962)
  Prijateljem (številka: 1, 1962)
  Nagrobni spomenik zdravniku V. Margrafu (številka: 1, 1962)
  Ljubezenski (številka: 1, 1962)
  Mladenič pri potoku (Iz Schillerja) (številka: 1, 1962)
  K problematiki ljudskega stavbarstva na loškem ozemlju (številka: 1, 1962)
  Prvi literarni delavci z loškega ozemlja (številka: 1, 1962)
  Slika Jerneja Rambschissla v Loškem muzeju (številka: 1, 1962)
  Sonet (številka: 1, 1962)
  Od frdamane duše (številka: 1, 1962)
  V spomin zadnjim rudarjem na Jelovici (številka: 1, 1962)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (Poročilo gospodarja) (številka: 1, 1962)
  Feichtingerjev nagrobnik v Stari Loki (Spomenik renesanse in protestantizma na Loškem) (številka: 1, 1962)
  Nečimrnost tega sveta (številka: 1, 1962)
  Iskana dežela (številka: 1, 1962)
  Panjske končnice ljudske slikarske delavnice iz Selc (številka: 1, 1962)
  Člani Muzejskega društva (številka: 1, 1962)
  Razstave v Loškem muzeju (številka: 1, 1962)
  Žalovanje po prijatelju v vojski (številka: 1, 1962)
  Okamnelo življenje v Loških hribih (III) (številka: 1, 1962)
  Pesem (številka: 1, 1962)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1962)
  Ljudski pesnik Valentin Poljanšek (številka: 1, 1962)
  Muzejski izleti (številka: 1, 1962)
  Pravila Loškega muzeja v Škofji Loki (številka: 1, 1962)
  Od prave prijaznosti (številka: 1, 1962)
  29. 6. 1944 (številka: 1, 1962)
  Nagrobna napisa sebi (številka: 1, 1962)
  Svatovanja pajkov pozimi (Raziskovanja pajkov v Mali Hrastnici) (številka: 1, 1962)
  Nauk gospodarjem, nauk njih služabnikom (Odlomki) (številka: 1, 1962)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki. (Poročilo nadzornega odbora) (številka: 1, 1962)
  Vojne slike (številka: 1, 1962)
  Prispevek k poznavanju škržatov na loškem ozemlju (številka: 1, 1962)
  Očetom frančiškanom (številka: 1, 1962)
 10. 1963
   34

  Počastitev 60-letnice dr. Pavleta Blaznika, predsednika Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1963)
  Od kod je doma mojster križnogorskih fresk? (številka: 1, 1963)
  Visoška kronika (Po povesti Ivana Tavčarja dramatiziral Polde Polenec) (številka: 1, 1963)
  Odlok o zaščiti zgodovinskega področja mesta Škofja Loka (številka: 1, 1963)
  Ob idili Kosmovega Janeza in Presečnikove Mete (številka: 1, 1963)
  Slikarju Gvidonu Birolli v spomin (številka: 1, 1963)
  Partizansko šolstvo na loškem ozemlju (številka: 1, 1963)
  Arheološki objekti na Sorškem polju (številka: 1, 1963)
  Bibliografsko kazalo Loških razgledov 1/1954 - 10/1963 (številka: 1, 1963)
  Nastanek in razvoj tovarne Niko v Železnikih (številka: 1, 1963)
  Izjava (Pojasnilo) (številka: 1, 1963)
  Gospodarski stiki Loke z Idrijo v 16. in 17. stoletju (številka: 1, 1963)
  Ob srečanju gorenjskih in primorskih partizanov v Cerknem 7. in 8. septembra 1963 (Zapiski s pohoda I. bataljona Škofjeloškega odreda) (številka: 1, 1963)
  Okamnelo življenje v Loških hribih (IV) (številka: 1, 1963)
  Tavčar in Davčar (Imenoslovna študija) (številka: 1, 1963)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1963)
  Problematika ljudske umetnosti na loškem ozemlju (številka: 1, 1963)
  Oglasi (številka: 1, 1963)
  Raziskovanje pajkov v Selški dolini (številka: 1, 1963)
  Novosti v loškem muzeju na prostem (številka: 1, 1963)
  Nizozemski Skansen (številka: 1, 1963)
  Spomini partizanskega bolničarja (številka: 1, 1963)
  Loške smojke (številka: 1, 1963)
  Lontrg (Imenoslovna študija) (številka: 1, 1963)
  Obnova Kalanovega doma na Bukovici (Poseben primer regeneracije našega ljudskega stavbarstva) (številka: 1, 1963)
  Odmev velikega tolminskega punta na tleh loškega gospostva (številka: 1, 1963)
  Spomeniškovarstvene naloge Škofje Loke (številka: 1, 1963)
  Pesmica o Loki (številka: 1, 1963)
  Spomini na Poljansko in Žirovsko četo Gorenjskega odreda (številka: 1, 1963)
  Prispevek k poznavanju stenic na loškem ozemlju (številka: 1, 1963)
  Muzejski izleti (številka: 1, 1963)
  Prve Škofjeloške poletne prireditve (številka: 1, 1963)
  K problemu nastanka Bitnja na Sorškem polju (številka: 1, 1963)
  Razstave v Loškem muzeju (številka: 1, 1963)
 11. 1964
   28

  Ob dvajseti obletnici natisa gorenjske partizanske izdaje Prešernove Zdravljice (številka: 1, 1964)
  Od žime do sita (Sitarska obrt v Stražišču pri Kranju) (številka: 1, 1964)
  Spomeniško varstvo v zadnjem letu (številka: 1, 1964)
  Inventar škofjeloškega gradu iz leta 1315 (številka: 1, 1964)
  Zgodovinski razvoj projekta železnice Škofja Loka - Divača (- Trst) (številka: 1, 1964)
  Loško gospostvo v času Eggenbergovega najema (1591-1604) (številka: 1, 1964)
  Letošnja dela v muzeju na prostem (številka: 1, 1964)
  Opazovanja iz življenja potočnih kačjih pastirjev v Loškem pogorju (številka: 1, 1964)
  Pajki iz Selške in Poljanske doline (številka: 1, 1964)
  Dvajsetletnica Škofjeloškega odreda in Gorenjskega vojnega področja (številka: 1, 1964)
  Muzejski izlet (številka: 1, 1964)
  Sociološki aspekti občinske samoupravnosti na loškem območju pred drugo svetovno vojno (številka: 1, 1964)
  Poznogotski stavbenik Jurko iz Loke (Jurko Maurer ali Jurko Streit?) (številka: 1, 1964)
  Šefert in Zminec (Toponomastična študija) (številka: 1, 1964)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1964)
  Škofjeloške poletne prireditve 1964 (številka: 1, 1964)
  Spremembe in dopolnitve v muzejskih zbirkah (številka: 1, 1964)
  Začasno poročilo o sondiranju grajskega dvorišča (številka: 1, 1964)
  Železniki in Češnjica (Geografski in gospodarski opis) (številka: 1, 1964)
  Spominski plošči o potresu leta 1511 (številka: 1, 1964)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1964)
  Člani Muzejskega društva v Škofji Loki in naročniki Loških razgledov (številka: 1, 1964)
  Zemljanka (številka: 1, 1964)
  Kmečko stavbarstvo in problem arhitekture na Spodnjem trgu v Škofji Loki (številka: 1, 1964)
  Oglasi (številka: 1, 1964)
  Težki dnevi borcev Selške čete (Iz partizanskih spominov na jesen 1942) (številka: 1, 1964)
  Gospodarska rast in gibanje prebivalstva v občini Škofja Loka (številka: 1, 1964)
  Kamnitnik (številka: 1, 1964)
 12. 1965
   34

  Poročilo o delu Loškega muzeja v letu 1964 (številka: 1, 1965)
  Dr. Lovru Sušniku v spomin (številka: 1, 1965)
  Pesmi Marte Čadež (številka: 1, 1965)
  Muzejski izlet (številka: 1, 1965)
  Pisana priča cerkljanskega narečja (številka: 1, 1965)
  Hrepenenje (številka: 1, 1965)
  Ob dvajsetletnici osvoboditve Škofje Loke (Zapis po pripovedovanju) (številka: 1, 1965)
  Češnjev cvet (številka: 1, 1965)
  Mladostni lik Ivana Tavčarja (številka: 1, 1965)
  150 strokovnjakov in 7000 konjskih moči (številka: 1, 1965)
  Obvestilo (številka: 1, 1965)
  Vse bi tebi darovala (številka: 1, 1965)
  Neljudska raba krajevnih imen (številka: 1, 1965)
  Moj poslednji dom (številka: 1, 1965)
  Če bom še kdaj vstala (številka: 1, 1965)
  Srčni napad (številka: 1, 1965)
  Pravljica (številka: 1, 1965)
  Divjad in lovstvo na škofjeloškem ozemlju (številka: 1, 1965)
  Razvoj portalov v Škofji Loki (številka: 1, 1965)
  Škofjeloške poletne prireditve 1965 (številka: 1, 1965)
  Novooseliški rojak (številka: 1, 1965)
  Urbanistična ureditev Loke (številka: 1, 1965)
  Struktura agrarne posesti na tleh loškega gospostva do srede 18. stoletja (številka: 1, 1965)
  Želja (številka: 1, 1965)
  Ob dvajsetletnici Ljudske knjižnice v Škofji Loki (številka: 1, 1965)
  Pesmi (številka: 1, 1965)
  Vasovalka (številka: 1, 1965)
  Oglasi (številka: 1, 1965)
  Pajek v mreži (številka: 1, 1965)
  Mojster Filipove plošče in problem Jakoba Schnitzerja iz Loke (številka: 1, 1965)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1965)
  Delo skupnosti muzejev Gorenjske (številka: 1, 1965)
  Joža Gašperšič (številka: 1, 1965)
  Samo to si še želim (številka: 1, 1965)
 13. 1966
   22

 14. 1967
   27

  Gradivo za stavbno zgodovino loškega gradu (številka: 1, 1967)
  Literarna podoba freisinške Loke (številka: 1, 1967)
  Opomba k tragediji Ivana Mraka Ivan Grohar (številka: 1, 1967)
  Stoletnica Groharjevega rojstva, slikarska kolonija in odkritje spomenika Ivanu Groharju (številka: 1, 1967)
  Zapis o Sorici (številka: 1, 1967)
  Nastanek in razvoj lesne industrije v Selški dolini (Ob 30-letnici LIP Češnjica) (številka: 1, 1967)
  Grohar in zbirka njegovih mladostnih del v Sorici (številka: 1, 1967)
  Muzejski izlet (številka: 1, 1967)
  Oglasi (številka: 1, 1967)
  60 - letnica rojaka, akademskega slikarja Franceta Miheliča (številka: 1, 1967)
  Kronistični zapis o Žireh in Žirovcih med osvobodilnim bojem in ljudsko revolucijo (II) (številka: 1, 1967)
  Poročilo o razstavah v galeriji (številka: 1, 1967)
  O pomenu imena Finžgar (številka: 1, 1967)
  Od reverza (1589) do transakcije (1637) (Borba loških meščanov z zemljiškim gospodom za utrditev mestne avtonomije) (številka: 1, 1967)
  Kratka zgodovina podjetja Motor (številka: 1, 1967)
  Ob podelitvi domicila Škofjeloškemu odredu (številka: 1, 1967)
  Rudišče urana v Žirovskem vrhu (številka: 1, 1967)
  Arhitekturna in stilna problematika kmečkih dvorcev na loškem ozemlju v 18. stoletju (številka: 1, 1967)
  Ivan Grohar (Slovenska tragedija v dveh delih in štirih slikah) (številka: 1, 1967)
  Finaciranje splošnih družbenih potreb v občini (številka: 1, 1967)
  Kemična sestava in mikrobiološke lastnosti mleka na območju škofjeloške mlekarne (številka: 1, 1967)
  Novi zemljevid škofjeloškega ozemlja (številka: 1, 1967)
  Samoupravljanje občanov in občinska uprava na škofjeloškem območju (številka: 1, 1967)
  Pajki z Blegoša (številka: 1, 1967)
  Naš ameriški rojak dr. F. J. Kern (številka: 1, 1967)
  Po sledovih zgodovine iz Loke v Freising (številka: 1, 1967)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1967)
 15. 1968
   42

  Odbor za proslavo tisočletnice Loke (številka: 1, 1968)
  Anton Hafner, voditelj upora slovenskega vojaštva v Judenburgu 12. maja 1918 (številka: 1, 1968)
  Slovensko čipkarstvo s posebnim ozirom na loško območje (številka: 1, 1968)
  Loška mlekarna (Ob 70-letnici) (številka: 1, 1968)
  Slikar Matija Bradeško (številka: 1, 1968)
  Stare prometne povezave med Škofjo Loko in Fresingom (številka: 1, 1968)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1968)
  Razstave v muzejski galeriji (številka: 1, 1968)
  Sorodnik (Odlomek iz daljše neobjavljene proze Leta v senci) (številka: 1, 1968)
  Pesmi (številka: 1, 1968)
  Mak veseljak (številka: 1, 1968)
  Razvojna pot turistične dejavnosti v Škofji Loki (številka: 1, 1968)
  Nekaj starejših škofjeloških umetnikov (številka: 1, 1968)
  Osat (številka: 1, 1968)
  Črtici (številka: 1, 1968)
  Osamljeno drevo (številka: 1, 1968)
  Vrnitev (številka: 1, 1968)
  O posestvu puštalskega gradu (številka: 1, 1968)
  Slovo (številka: 1, 1968)
  Razstava gozdnolesnega gospodarstva Selške doline (številka: 1, 1968)
  Anekdoti o slikarju Groharju (številka: 1, 1968)
  Nenavadna življenjska pot (številka: 1, 1968)
  Oglasi (številka: 1, 1968)
  Člani Muzejskega društva v Škofji Loki in naročniki Loških razgledov (številka: 1, 1968)
  Škofjeloške žene v hudih letih okupacije (številka: 1, 1968)
  Letošnji muzejski izleti (številka: 1, 1968)
  Žive bakle pod Blegošem (številka: 1, 1968)
  Drobci iz loške preteklosti (številka: 1, 1968)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1968)
  Spomini in obletnice (številka: 1, 1968)
  Začetki loškega šolstva (številka: 1, 1968)
  Uprava in arhiv občine Zminec (1897 - 1945) (številka: 1, 1968)
  Kronistični zapis o Žireh in Žirovcih med osvobodilnim bojem in ljudsko revolucijo (III) (številka: 1, 1968)
  Gema Hafner (številka: 1, 1968)
  Razvoj podjetja LTH v letih 1960 - 1966 (številka: 1, 1968)
  Profesorski ceh v Škofji Loki (številka: 1, 1968)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke za leto 1968 (številka: 1, 1968)
  Češnjica ob zadružnem gibanju na področju gozdnega in lesnega gospodarstva (številka: 1, 1968)
  Pajki z Ratitovca (številka: 1, 1968)
  Nocturno (številka: 1, 1968)
  Slikar Janez Potočnik (številka: 1, 1968)
  Škofjeloški konglomerat, njegova sestava, fosilni ostanki in geološka zgodovina (številka: 1, 1968)
 16. 1969
   37

  Grozilno pismo loških fantov A. Krennerju (številka: 1, 1969)
  Loško šolstvo v dobi razsvetljenstva (številka: 1, 1969)
  Prvih 15 letnikov Loških razgledov (številka: 1, 1969)
  Dramatika Cvetka Golarja (Ob 90 - letnici rojstva) (številka: 1, 1969)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1969)
  Umetnostni delež loškega ozemlja v preteklosti (številka: 1, 1969)
  Iz dnevnika Lokačeve mame (številka: 1, 1969)
  Delavsko gibanje v Škofji Loki pred drugo svetovno vojno (številka: 1, 1969)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke (Od 10.9.1968 do 1.10.1969) (številka: 1, 1969)
  Nekaj misli ob 30 - letnici Loškega muzeja (številka: 1, 1969)
  Muzejski izleti (številka: 1, 1969)
  Pomembna napisa (številka: 1, 1969)
  O nastanku in razvoju Loškega muzeja (številka: 1, 1969)
  Seznam žrtev fašističnega nasilja v Loški občini (številka: 1, 1969)
  Uprava in arhiv občine Sora (številka: 1, 1969)
  K članku Nenavadna življenjska pot (številka: 1, 1969)
  Novo imenovanje mestnih delov in ulic (številka: 1, 1969)
  Biolog Ivan Regen (številka: 1, 1969)
  Pajki s Pasje ravni (1030 m) (številka: 1, 1969)
  Jakob Šolar (številka: 1, 1969)
  Začetek in konec visoških Kalanov (številka: 1, 1969)
  Oglasi (številka: 1, 1969)
  Osemdesetletnik akademik prof. dr. France Koblar (številka: 1, 1969)
  Samotne vasi pod Ratitovcem (številka: 1, 1969)
  Mlekarska šola v našem mestu (1926-1941) (številka: 1, 1969)
  Zahodna meja loškega gospostva po urbarju iz 1630 in po skici iz 1771 (številka: 1, 1969)
  Sedež nekdanje zminške občine (številka: 1, 1969)
  Razvoj strokovnega šolstva v Škofji Loki (številka: 1, 1969)
  Moje srečanje s profesorjem Ivanom Regnom na Dunaju (številka: 1, 1969)
  Stavbenik Janez Krstnik Molinaro (številka: 1, 1969)
  Dopolnilo (k članku Spomini in obletnice) (številka: 1, 1969)
  Razstave v muzejski galeriji (številka: 1, 1969)
  Škofja Loka - slovenski Barbizon (številka: 1, 1969)
  Slepe miši (Ljudska igra) (številka: 1, 1969)
  O zidavi sokolskega doma v Škofji Loki 1919/22 (številka: 1, 1969)
  Še nekaj o čipkarstvu na Slovenskem (številka: 1, 1969)
  Okamnelo življenje v loških hribih (VI) (Kredna perioda) (številka: 1, 1969)
 17. 1970
   48

  70 - letnica Gasilskega društva v Stari Loki (številka: 1, 1970)
  Seznam žrtev fašističnega nasilja v loški občini (številka: 1, 1970)
  Razglas (številka: 1, 1970)
  Razstave v galeriji (številka: 1, 1970)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1970)
  Slikar in akademik Gojmir Anton Kos (številka: 1, 1970)
  Drobci iz loškega arhiva (številka: 1, 1970)
  Slepa (Odlomek) (številka: 1, 1970)
  Muzejski izlet (številka: 1, 1970)
  Prispevek k zgodovini Krennerjeve suknarne v Škofji Loki (številka: 1, 1970)
  Rastlinstvo Ratitovca (številka: 1, 1970)
  Petnajst let podjetja Elra (številka: 1, 1970)
  Doživljaji in spomini (številka: 1, 1970)
  Turški križ nad Podbrdom (Ob petstoletnici) (številka: 1, 1970)
  Melioracije gozdnih zemljišč v gornjem delu Selške doline (številka: 1, 1970)
  Muzejska zbirka v Železnikih (številka: 1, 1970)
  Oglasi (številka: 1, 1970)
  Spomini na zapore in taborišča I (številka: 1, 1970)
  Miss F. Copeland - propagatorka naših čipk (številka: 1, 1970)
  Popravek (K članku Franceta Štukla Stavbenik Janez Krstnik Molinaro in K članku Franceta Štukla Grozilno pismo Loških fantov A. Krennerju) (številka: 1, 1970)
  Še nekaj o Vratih na zahodni meji loškega gospostva (številka: 1, 1970)
  Kuharski recepti iz 19. stoletja (številka: 1, 1970)
  Petindvajset let Ljudske knjižnice v Škofji Loki (številka: 1, 1970)
  Pajki z Lubnika (1024 m) (številka: 1, 1970)
  Nekaj o društveno prosvetnem delu v prejšnjih časih (Iz zapiskov in spominov) (številka: 1, 1970)
  Člani Muzejskega društva v Škofji Loki in naročniki Loških razgledov (številka: 1, 1970)
  Lovro Planina - osemdesetletnik (številka: 1, 1970)
  Literarna dela pisatelja Perka (številka: 1, 1970)
  Doktor Lovro (Odlomek) (številka: 1, 1970)
  Iz kronike loških dirk (25 let AMD Škofja Loka) (številka: 1, 1970)
  Žirovska pokrajina in Žirovci (številka: 1, 1970)
  Čipkarstvo v Žirovski kotlini (številka: 1, 1970)
  Bukve dnevnika Jerneja Gašperina (1861-1865) Z uvodom Franceta Štukla (številka: 1, 1970)
  Pomen loškega ozemlja za NOB (številka: 1, 1970)
  Uprava in arhiv občine Trata (1879 - 1945) (številka: 1, 1970)
  Od Slovenskega bralnega društva do društva Prosveta (številka: 1, 1970)
  Spis Edvarda Strahla o umetnostnih razmerah na Kranjskem (številka: 1, 1970)
  Novo najdišče zgornjepermijskih skladov pri Pševem, zahodno od Kranja (številka: 1, 1970)
  Potres pred 75 leti (številka: 1, 1970)
  Iz življenja loškega plemstva v 17. stoletju (številka: 1, 1970)
  Popravek in pojasnilo k spisu Iz dnevnika Lokačeve mame (številka: 1, 1970)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke (Od 1.10.1969 do 30.9.1970) (številka: 1, 1970)
  Spomini in obletnice (številka: 1, 1970)
  Pavperizem (obubožanje) v propadajočih železarskih krajih na Gorenjskem pred sto leti (številka: 1, 1970)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1970)
  Loško šolstvo v prvi polovici 19. stoletja (številka: 1, 1970)
  Razvoj in pomen podjetja Transturist (številka: 1, 1970)
  Pisatelj Pavel Perko (številka: 1, 1970)
 18. 1971
   51

  Stari verzi (številka: 1, 1971)
  Oglasi (številka: 1, 1971)
  Pajki s Tošča (1021 m) (številka: 1, 1971)
  Slovenica v arhivalijah freisinškega loškega gospostva (številka: 1, 1971)
  Obkoljeni na Mošenjski planini (številka: 1, 1971)
  Lepa Mara je prosila (številka: 1, 1971)
  Davča in Podporezen (Geografska in gospodarska slika) (številka: 1, 1971)
  Poljudnoznanstveni pisatelj dr. Simon Šubic (številka: 1, 1971)
  Madama Avrelija (Noveleta) (številka: 1, 1971)
  Spomini na leto 1941 in na poljansko vstajo (številka: 1, 1971)
  Razstave v galeriji (številka: 1, 1971)
  Špitalski Miha in drugi (številka: 1, 1971)
  Pogoji za razvoj turizma v gornjem delu Selške doline (številka: 1, 1971)
  Slikar Gojmir Anton Kos (številka: 1, 1971)
  Narodna heroinja Danila Kumar - Andreja (številka: 1, 1971)
  Kako naj izredi slovenski kmet svoje otroke (številka: 1, 1971)
  Narodni heroj Franc Ravbar - Vitez (številka: 1, 1971)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke (Od 1.10.1970 do 30.9.1971) (številka: 1, 1971)
  Tine Kalan (številka: 1, 1971)
  Kulturna skupnost Škofja Loka (številka: 1, 1971)
  Iz stare zdravniške knjige (številka: 1, 1971)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1971)
  Profesor France Planina - sedemdesetletnik (številka: 1, 1971)
  Podobar Janez Gosar starejši (1830-1887) s posebnim ozirom na Škofjo Loko z okolico in Selško dolino (številka: 1, 1971)
  Okamnele korale na loškem ozemlju (številka: 1, 1971)
  Iz starih zapiskov (številka: 1, 1971)
  Villa rustica pri Žabnici (številka: 1, 1971)
  Zgodovina žirovskega čevljarstva (številka: 1, 1971)
  Avrelija (Izvirna noveleta) (številka: 1, 1971)
  Muzejski izleti (številka: 1, 1971)
  In memoriam - prof. dr. Maks Miklavčič (številka: 1, 1971)
  Petindvajset let novega kovinarstva v Železnikih (številka: 1, 1971)
  Začetni literarni poskusi (Ob 120-letnici pisateljevega rojstva) (številka: 1, 1971)
  Dražgoška bitka - plamenica upora v podjarmljeni Evropi (številka: 1, 1971)
  Kako je Sorica dobila elektriko (številka: 1, 1971)
  Začetni literarni poskusi (Ob 120-letnici pisateljevega rojstva) (številka: 1, 1971)
  Petsto let loške župne cerkve (številka: 1, 1971)
  Iz galerije loških originalov (številka: 1, 1971)
  Obletnice in jubileji (številka: 1, 1971)
  Nekaj zapisov iz loškega arhiva (številka: 1, 1971)
  Kmet in pesništvo (številka: 1, 1971)
  Iz gaštejskih receptov (številka: 1, 1971)
  Erazem iz Jame (Žaloigra) (številka: 1, 1971)
  Loško šolstvo v drugi polovici 19. stoletja (številka: 1, 1971)
  Avrelija (številka: 1, 1971)
  Primola (Izvirna novela) (številka: 1, 1971)
  Dona Klara (Historična podobica) (številka: 1, 1971)
  Spominska tekmovanja Po stezah partizanske Jelovice (številka: 1, 1971)
  O ljudski oliki (številka: 1, 1971)
  Spomin na dražgoške dni (številka: 1, 1971)
  Profesor Janez Dolenec (številka: 1, 1971)
 19. 1972
   56

  Razvoj šolstva v škofjeloški občini (številka: 1, 1972)
  Razstave v muzejski galeriji (številka: 1, 1972)
  Geološki razvoj Selške doline (številka: 1, 1972)
  Pregled NOB na Škofjeloškem (številka: 1, 1972)
  Komunalni razvoj Škofje Loke v zadnjem desetletju (številka: 1, 1972)
  Nekaj posebnosti in zanimivosti iz živalstva loškega ozemlja (številka: 1, 1972)
  Lubniški velikan Iz Zlato pod Blegošem (številka: 1, 1972)
  V spomin notarja Steva Šinka (številka: 1, 1972)
  Zgodovinski razvoj freisinškega loškega gospostva (številka: 1, 1972)
  Pot na Blegoš (Odlomek) Iz Cvetja v jeseni (številka: 1, 1972)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke (Od 1.10.1971 do 30.9.1972) (številka: 1, 1972)
  Pomembni rojaki Poljanske doline (številka: 1, 1972)
  Loško šolstvo od 1900 do 1941 (številka: 1, 1972)
  Škofja Loka (Odlomek iz Mirko Rupel: Valvasorjevo berilo) (številka: 1, 1972)
  Biografska opomba k odi Škofja Loka (številka: 1, 1972)
  Profesor prava dr. Alojzij Finžgar - sedemdesetletnik (številka: 1, 1972)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1972)
  Castrum Bosisen po listinah najstarejši grad na Gorenjskem (številka: 1, 1972)
  Na loškem gradu (Odlomek) Iz Visoške kronike (številka: 1, 1972)
  Partizanski spomini, kakor jih je bil zapisal Matevža z Rudna - Jože Žbontar (številka: 1, 1972)
  Škofjeloškim občanom za tisočletnico Loke (številka: 1, 1972)
  Na semnju v Loki (Odlomek) Iz Visoške kronike (številka: 1, 1972)
  Gospodarstvo v škofjeloški občini ob tisočletnici Loke (številka: 1, 1972)
  Rudnik v Železnikih (Odlomek iz Mirko Rupel: Valvasorjevo berilo) (številka: 1, 1972)
  Planincu dr. Jožetu Hafnerju v spomin (številka: 1, 1972)
  Zemlja domača, človekova prijateljica (Odlome iz Visoške kronike) (številka: 1, 1972)
  Vesela ekloga (Iz Izbrani spisi) (številka: 1, 1972)
  Obletnice in jubileji (številka: 1, 1972)
  Primarij dr. Jože Hafner (številka: 1, 1972)
  Bajtarji (Odlomek) (številka: 1, 1972)
  Univerzitetni profesor rudarstva dr. ing. Anton Homan (številka: 1, 1972)
  Obrtna dejavnost na otoku pri Dobravi - freisinškem trgu Gutenwerth (številka: 1, 1972)
  Delo Kulturne skupnosti Škofja Loka v letu 1971 (številka: 1, 1972)
  Gradbeništvo na škofjeloškem ozemlju po drugi svetovni vojni (številka: 1, 1972)
  O čevljarskem poklicu in o življenju čevljarjev v Žireh (številka: 1, 1972)
  Oglasi (številka: 1, 1972)
  Gotska plastika na loškem ozemlju (številka: 1, 1972)
  Zlati oltarji na loškem ozemlju (številka: 1, 1972)
  Slikar Ive šubic - Prešernov nagrajenec (številka: 1, 1972)
  Člani Muzejskega društva v Škofji Loki in naročniki Loških razgledov (številka: 1, 1972)
  Nacizem in slovenski visokošolci iz Gorenjske (številka: 1, 1972)
  Železniki ob zlomu stare Jugoslavije in v prvih začetkih revolucije (številka: 1, 1972)
  V spomin akademika dr. Milka Kosa (12.12.1892 - 24.3.1972) (številka: 1, 1972)
  Nova šola (številka: 1, 1972)
  Škofja Loka in njeno prebivalstvo v preteklosti (številka: 1, 1972)
  Obiski v Loškem muzeju in vodniška služba (številka: 1, 1972)
  Urbanistični razvoj Škofje Loke (številka: 1, 1972)
  Kulturnoprosvetno življenje v Škofji Loki v zadnjih letih (od 1958 do 1971/72) (številka: 1, 1972)
  Muzejski izleti leta 1972 (številka: 1, 1972)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1972)
  Škofja Loka (Oda. Iz grščine prevedel Marijan Tavčar) (številka: 1, 1972)
  Možnosti za razvoj zimskega turizma na loškem ozemlju (številka: 1, 1972)
  Martinovo poletje (Odlomek) (številka: 1, 1972)
  Škofja Loka v začetku tega stoletja (Spomini iz otroških let) (številka: 1, 1972)
  Pajki izpod Šentjošta (številka: 1, 1972)
  Profesor dr. Jože Rant (številka: 1, 1972)
 20. 1973
   85

  Slikar Matevž Langus na Loškem (številka: 1, 1973)
  Slavko (številka: 1, 1973)
  Drobne zanimivosti iz arhivov (številka: 1, 1973)
  1000 (mille) (številka: 1, 1973)
  Nov zemljevid (številka: 1, 1973)
  Predavanje Alojza Šubica o slikarju Janezu Wolfu (številka: 1, 1973)
  Hlapec Martin (Etnografsko - sociološka podoba) (številka: 1, 1973)
  Puštalska (številka: 1, 1973)
  Gorajte jeseni (Ob Groharju) (številka: 1, 1973)
  Plac 34 (po starem štetju) (številka: 1, 1973)
  Krancelj (številka: 1, 1973)
  Na fužini (številka: 1, 1973)
  Jesenkova priznanja (številka: 1, 1973)
  Hudičeva brv (številka: 1, 1973)
  Okupacija Selške doline (številka: 1, 1973)
  Sv. Mohor na Osonku (številka: 1, 1973)
  Muzejski izleti leta 1973 (številka: 1, 1973)
  Jelovica in Soriška planina kot enoten rekreacijski turistični center osrednjega dela Slovenije (številka: 1, 1973)
  Strelsko društvo v Škofji Loki (številka: 1, 1973)
  Rimski vodovodi na Loškem (številka: 1, 1973)
  Talec (številka: 1, 1973)
  Pajki z Ermanovca (1026 m) (številka: 1, 1973)
  Ljudske medicinske knjige iz okolice Škofje Loke (številka: 1, 1973)
  Otvoritev muzejske zbirke v Žireh (številka: 1, 1973)
  Moji Loki (številka: 1, 1973)
  80-letni jubilej Primoža Simoniča (številka: 1, 1973)
  Pekel (številka: 1, 1973)
  Zanimiva najdba (številka: 1, 1973)
  Plac pozimi (Ob Groharju) (številka: 1, 1973)
  Preprosti verzi o domačih krajih in ljudeh (številka: 1, 1973)
  Errata corrige (H knjigi P. Blaznika Škofja Loka in Loško gospostvo, 1973) (številka: 1, 1973)
  Štirje fantje slavni (številka: 1, 1973)
  Kapucinski most (številka: 1, 1973)
  Prebivalstvo mesta, krajevne skupnosti in občine Škofja Loka (številka: 1, 1973)
  Za brajdo (številka: 1, 1973)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1973)
  V spomin častnemu članu Lovru Planini (številka: 1, 1973)
  Pavletu Blazniku 13-VI-1973 (številka: 1, 1973)
  Toplice (številka: 1, 1973)
  Občinska ubožna hiša in druge socialne zadeve (številka: 1, 1973)
  Aljažev stolp na Triglavu - v mejah loškega gospostva (številka: 1, 1973)
  Vas Osojnik pod Blegošem (Geografsko-gospodarski opis) (številka: 1, 1973)
  Doslej neznano Groharjevo delo (številka: 1, 1973)
  Kmečka arhitektura na loškem ozemlju pred koncem 15. stoletja (številka: 1, 1973)
  Oglasi (številka: 1, 1973)
  Per me si va (številka: 1, 1973)
  Bibliografsko kazalo Loških razgledov 11/1964 - 20/1973 (številka: 1, 1973)
  Kasarna pri kapucinskem mostu v Škofji Loki (številka: 1, 1973)
  Pisana Loka (številka: 1, 1973)
  Peračiški tuf - okrasni kamen tudi v Selški dolini (številka: 1, 1973)
  Darilo Loškemu muzeju (številka: 1, 1973)
  Škofjeloška himna (številka: 1, 1973)
  Noč na Placu (številka: 1, 1973)
  Janku Trdinu v spomin (številka: 1, 1973)
  Gozdna vegetacija škofjeloškega pogorja (številka: 1, 1973)
  Slikar Janez Anton Tušek (1725 do 1798) (Nekaj arhivskih podatkov in doslej neznana dela) (številka: 1, 1973)
  P. Romuald (številka: 1, 1973)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke (Od 1.10.1972 do 30.9.1973) (številka: 1, 1973)
  Portret freisinškega škofa Filipa (1498-1541) (številka: 1, 1973)
  Žirovska (številka: 1, 1973)
  Muzejsko društvo (številka: 1, 1973)
  " Darilni listini cesarja Otona II. iz leta 973 o dodelitvi loškega ozemlja škofiji v Fresingu (Izvirno besedilo; Slovensko besedilo)" (številka: 1, 1973)
  Pesem nočnega čuvaja v Železnikih (številka: 1, 1973)
  Andrejček (številka: 1, 1973)
  Obletnice in jubileji (številka: 1, 1973)
  Poljanska dolina (številka: 1, 1973)
  Dr. Pavle Blaznik - 70-letnik (številka: 1, 1973)
  Loški napisi (številka: 1, 1973)
  Ob vhodu (Plevna) (številka: 1, 1973)
  Štemarski kostanji (Ob Groharju) (številka: 1, 1973)
  Loška smojka (številka: 1, 1973)
  Vladko (številka: 1, 1973)
  Delo žirovskih čevljarjev (številka: 1, 1973)
  Obisk študentov iz Francije (številka: 1, 1973)
  Zavozlano (številka: 1, 1973)
  Pomen lubniških izkopanin za slovensko prazgodovino (številka: 1, 1973)
  Iz kronistovih zapiskov o žebljarjih v Železnikih (številka: 1, 1973)
  Razvoj ljudske oblasti med narodnoosvobodilno borbo v Žireh (številka: 1, 1973)
  Za gradom (številka: 1, 1973)
  Partizansko zdravstvo na škofjeloškem področju (številka: 1, 1973)
  Zlati oltarji na loškem ozemlju od 1650 do 1670 (številka: 1, 1973)
  V Skalicah (številka: 1, 1973)
  Loška planinska pot (številka: 1, 1973)
  Jesenko (številka: 1, 1973)
  Za Grebenarjem (številka: 1, 1973)
 21. 1974
   44

  Poglavitne značilnosti razvoja škofjeloškega hribovja (številka: 1, 1974)
  Obletnice in jubileji (številka: 1, 1974)
  Razvoj tipov oblikovanja in regionalne konstante kot sestavine vrednotenja ljudske arhitekture (Teoretični esej) (številka: 1, 1974)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1974)
  Anton Jobst 80 - letnik (številka: 1, 1974)
  Imenik članov Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1974)
  Suša (številka: 1, 1974)
  Izvleček iz kronike Gorenje vasi (številka: 1, 1974)
  Samorasla pesnica Ančka Šumenjak (številka: 1, 1974)
  Gorenja vas v Poljanski dolini (Oris kraja in prebivalstva) (številka: 1, 1974)
  Mir (Drama v petih dejanjih) (številka: 1, 1974)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke (Od 1.10.1973 do 30.9.1974) (številka: 1, 1974)
  Trije mladostni fragmenti (Fantovanje. Suša. Mir) (številka: 1, 1974)
  Košnja na Koprivniku (številka: 1, 1974)
  Pesmi Jana Plestenjaka (številka: 1, 1974)
  Jožefinski kataster v luči jožefinske davčne občine Spodnji Bitenj (Manom prof. dr. Maksa Miklavčiča) (številka: 1, 1974)
  Pomembni Ločani in njih bližnji sosedje (številka: 1, 1974)
  Muzejska zbirka v Žireh (številka: 1, 1974)
  Oglasi (številka: 1, 1974)
  Dinca Tavčar (številka: 1, 1974)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1974)
  Loška baročna umetnika Heinrich Hilarius Göttinger in Martin Blažič (številka: 1, 1974)
  Malakološke značilnosti loškega ozemlja (številka: 1, 1974)
  Muzejski izleti leta 1974 (številka: 1, 1974)
  Spomini na zapore in taborišča II (številka: 1, 1974)
  O pajkih z Ermanovca (1026 m) in s Porezna (1622 m) (številka: 1, 1974)
  Fantovanje (številka: 1, 1974)
  Nosilci Partizanskega znaka 1941 v škofjeloški občini (številka: 1, 1974)
  Poldetu Polencu v slovo (številka: 1, 1974)
  Drobne zanimivosti iz arhivov (številka: 1, 1974)
  Kako sta kovala Frančeškov Janez in Micka (V spomin Janku Mlakarju ob stoletnici rojstva 25.6.1874 - 11.8.1953) (številka: 1, 1974)
  Osvobodilna fronta kot ljudska oblast v Selški dolini 1941-1945 (številka: 1, 1974)
  Sledovi prazgodovinskih naselitev na Babniku in na Kraju v Selški dolini (Prispevek k arheološki topografij loškega ozemlja) (številka: 1, 1974)
  Delovni program Muzejskega društva v Škofji Loki za čas od 1974 do 1976 (številka: 1, 1974)
  Škofja Loka v jubilejnem letu (številka: 1, 1974)
  Paleolitska kulturna zapuščina v Matjaževih kamrah (številka: 1, 1974)
  Inž. Lojze Žumer 75-letnik (številka: 1, 1974)
  Pravila Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1974)
  Zdravstvene zadeve v Škofji Loki do druge svetovne vojne (številka: 1, 1974)
  Iz cikla Razbičana upanja (številka: 1, 1974)
  Ob petindvajsetletnici Loške koče (Po arhivu Smučarskega kluba in pripovedovanju nekdanjega gospodarja koče Urha Kalana priredil) (številka: 1, 1974)
  Razvoj škofjeloške občine v letih 1969 - 1973 (številka: 1, 1974)
  Varovanje zemeljskih slojev s kulturnimi ostanki na področju Škofje Loke (številka: 1, 1974)
  Ob 75-letnici Joke Žigona (številka: 1, 1974)
 22. 1975
   61

  Brez naslova (številka: 1, 1975)
  Pajki z Osovnika (857 m) (številka: 1, 1975)
  Iz spominov na začetke odpora proti okupatorju (številka: 1, 1975)
  Akademik prof. dr. France Koblar (številka: 1, 1975)
  Z vzhodne fronte (številka: 1, 1975)
  Po sledeh stavbarja Andreja iz Loke (številka: 1, 1975)
  Lojzetu (številka: 1, 1975)
  Loški rojak zdravnik dr. Ludvik Grbec (številka: 1, 1975)
  Tebi, Halef! (številka: 1, 1975)
  Leta 1841 iz Ljubljane skozi Škofjo Loko in Selško dolino v Bohinj (številka: 1, 1975)
  Poplave v Poljanski dolini (številka: 1, 1975)
  Spanje pod brezo (Breza ogovarja mrtvega partizana) (številka: 1, 1975)
  K problemu urbanistične zasnove Otoka pri Dobravi - Freisinškega trga Gutenwerth (številka: 1, 1975)
  Partizan Živko (številka: 1, 1975)
  Kamniti most (številka: 1, 1975)
  Brez naslova (Kaj da moram...) (številka: 1, 1975)
  Sestra bratu (številka: 1, 1975)
  Srečko Žumer - osemdesetletnik (številka: 1, 1975)
  Naš tabor (številka: 1, 1975)
  Dora Pegam - Vodnik (številka: 1, 1975)
  Moj dom (številka: 1, 1975)
  Socialna in likovna struktura tipov kmečkega stavbarstva na loškem ozemlju v luči opredeljevanja stavb (številka: 1, 1975)
  Pri padlih borcih (številka: 1, 1975)
  Razgovor s sedemdesetletnikom Nikom Žumrom (številka: 1, 1975)
  Mici Keršmanec - Babič (številka: 1, 1975)
  Anonimno pesništvo iz narodnoosvobodilne borbe v Selški in Poljanski dolini (številka: 1, 1975)
  Soričani so odklonili nemško šolo (številka: 1, 1975)
  Partizanske enote in borbe v Selški dolini 1941-1943 (številka: 1, 1975)
  Zlati oltarji na loškem ozemlju iz let 1670 - 1690 (številka: 1, 1975)
  Bitenj in franciscejski kataster (številka: 1, 1975)
  Tovarišu Živkotu (padel 16. julija 1943) (številka: 1, 1975)
  Vasi v ustju Brebovnice (številka: 1, 1975)
  Razvoj in zgodovina gozdov v Škofjeloškem hribovju (številka: 1, 1975)
  Sonetni venec (I) (številka: 1, 1975)
  Ob osemdesetletnici prof. dr. Josipa Žontarja (številka: 1, 1975)
  Kako smo v Železnikih ohranili plavž (številka: 1, 1975)
  K problematiki loškega grba (številka: 1, 1975)
  Dve staroslovanski grobišči z ozemlja loškega gospostva (številka: 1, 1975)
  Brez naslova (številka: 1, 1975)
  Gospodarske in družbene spremembe v vaseh okoli Starega vrha (številka: 1, 1975)
  Novo leto 1941 (številka: 1, 1975)
  Učiteljska rodbina iz Gorenje vasi (številka: 1, 1975)
  Naša ranjena zastava (številka: 1, 1975)
  Brez naslova (Ko pridem spet domov...) (številka: 1, 1975)
  Žrtve narodnoosvobodilne vojne iz občine Škofja Loka (številka: 1, 1975)
  Na grobu ni več rožic (številka: 1, 1975)
  Žena pravljica (številka: 1, 1975)
  Moj mitraljez (številka: 1, 1975)
  Moja povezava s partizansko akcijo v decembru 1941 (številka: 1, 1975)
  Okolica Škofje Loke - pomembno središče ljudskih medicinskih bukev (številka: 1, 1975)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke (Od 1.10.1974 do 30.9.1975) (številka: 1, 1975)
  Čez leto dni (številka: 1, 1975)
  Stoletnica rojstva prof. Frana Jesenka (številka: 1, 1975)
  29. 6. 1944 (številka: 1, 1975)
  Zdravstveno varstvo in zdravstveno stanje delavcev v lesni industriji Jelovica Škofja Loka od 1954 - 1974 (številka: 1, 1975)
  Brez naslova (številka: 1, 1975)
  Zamorec v loškem grbu (številka: 1, 1975)
  Muzejski izleti (številka: 1, 1975)
  Zakaj zdaj spet...? (številka: 1, 1975)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1975)
  Drobne zanimivosti iz arhivov (številka: 1, 1975)
 23. 1976
   44

  Spomenik dražgoški bitki (številka: 1, 1976)
  Mirko Šubic (številka: 1, 1976)
  Prirodno geografska podoba Žirovske kotlinice (številka: 1, 1976)
  Ideološke korenine slovenske mitologije v delih Gvidona Birolle in Maksima Gasparija (številka: 1, 1976)
  Ledenice v Žireh (številka: 1, 1976)
  Poskus orisa razvoja lesne industrije na Trati pri Škofji Loki (številka: 1, 1976)
  Spomini iz mladih let (številka: 1, 1976)
  Nagrobnik viteza Viljema Gotholda Raspa v Stari Loki (številka: 1, 1976)
  Dr. Leo Baebler (številka: 1, 1976)
  Sto let gasilstva v Škofji Loki (1876 - 1976) (številka: 1, 1976)
  Kulturno - prosvetno življenje v Železnikih od 1945-1975 (številka: 1, 1976)
  Partizanske enote in borbe v Selški dolini 1943-1945 (številka: 1, 1976)
  Apnarstvo na Praprotnem v Selški dolini (številka: 1, 1976)
  Nekaj o radioaktivnosti voda v območju Žirovskega vrha (številka: 1, 1976)
  Muzejski izleti (številka: 1, 1976)
  Izbrani članki in razprave (številka: 1, 1976)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1976)
  Geološki sprehod z Javorij na Blegoš (številka: 1, 1976)
  Jernej Šifrer, njegov rod in robotna pravda loških podložnikov (številka: 1, 1976)
  Nekaj o borcih za severno mejo iz Selške doline (številka: 1, 1976)
  Reševanje sestreljenih zavezniških letalcev (številka: 1, 1976)
  K poznavanju železarske dejavnosti na freisinški posesti v Sloveniji (številka: 1, 1976)
  O življenju in delu prof. Franceta Jesenka (Govor ob odkritju spominske plošče na Jesenkovi rojstni hiši) (številka: 1, 1976)
  Loški muzej v letu 1975 (številka: 1, 1976)
  Dražgoška bitka, edinstvena bitka v okupirani Evropi (govor ob odkritju spomenika dražgoške bitke in Cankarjevemu bataljonu, Dražgoše 22. julija 1976) (številka: 1, 1976)
  Dnevne migracije v občini Škofja Loka (številka: 1, 1976)
  Loka in loški kraji na starih zemljevidih (številka: 1, 1976)
  Loški deželskosodni protokoli iz leta 1625 do 1637 (številka: 1, 1976)
  Anonimno pesništvo iz narodnoosvobodilne borbe v Selški in Poljanski dolini (Dopolnitev) (številka: 1, 1976)
  Glavnikarstvo od sredine 18. stoletja do sredine 20. stoletja na Loškem (Škofja Loka, Puštal, Hosta, Stari dvor) (številka: 1, 1976)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1976)
  Borisu Ziherlu v spomin (Beseda na komemorativnem delu seje skupščine občine Škofja Loka 24. marca 1976) (številka: 1, 1976)
  Drobne zanimivosti iz arhivov (številka: 1, 1976)
  Proizvodnja in usmerjanje škofjeloških kmetij (številka: 1, 1976)
  Čestitke (številka: 1, 1976)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke (Od 1.10.1975 do 30.9.1976) (številka: 1, 1976)
  Dve staroslovanski grobišči z ozemlja loškega gospostva - dodatek (številka: 1, 1976)
  Hidrogeološka opazovanja v Volaki (številka: 1, 1976)
  Ob najdbi rimskega vodovoda nad Trnjem pri Stari Loki (številka: 1, 1976)
  Sociološke implikacije ob odpiranju rudnika urana Žirovski vrh (številka: 1, 1976)
  Zgodovinsko urbanistična in arhitekturna podoba Škofje Loke (številka: 1, 1976)
  Pajki s Planine (številka: 1, 1976)
  Družbeni plan razvoja škofjeloške občinske kulturne skupnosti 1976 - 1980 (Vsebinski del) (številka: 1, 1976)
  Kositrni vrč loškega kovaškega ceha iz leta 1708 (številka: 1, 1976)
 24. 1977
   42

  Ob 30 - letnici Modne konfekcije Kroj v Škofji Loki (številka: 1, 1977)
  Ostanki srednjeveškega oblačila na freisinškem Otoku pri Dobravi (številka: 1, 1977)
  Še k problematiki loškega grba (številka: 1, 1977)
  Pajki z Žirovskega vrha, Suhi dol (681 m) (številka: 1, 1977)
  Ob štiridesetletnici Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1977)
  Spomini na leta 1941 - 1943 (številka: 1, 1977)
  Regesta prešerniana (1-2) (številka: 1, 1977)
  Dražgoše, slovenska Kalávrita (Prevedel Marijan Tavčar) (številka: 1, 1977)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1977)
  Družbeni plan razvoja občine Škofja Loka za družbene dejavnosti v obdobju 1976 - 1980 (številka: 1, 1977)
  Ob Alpininem prazniku (številka: 1, 1977)
  Nekaj dopolnil in popravkov (številka: 1, 1977)
  Nova spoznanja o sestavi škofjeloškega konglomerata (številka: 1, 1977)
  Kazenska zadeva zoper Franca Vidmarja - Pstotenka (številka: 1, 1977)
  Ubiti zvon (Odlomek povesti) (številka: 1, 1977)
  Ureditev starega mestnega jedra Škofje Loke (številka: 1, 1977)
  Tlorisni značaj Škofje Loke (številka: 1, 1977)
  Moja aretacija poleti 1941 (številka: 1, 1977)
  Loška slikana meščanska keramika (številka: 1, 1977)
  Oglasi (številka: 1, 1977)
  Še dve Langusovi risbi Škofje Loke (številka: 1, 1977)
  Muzejski izleti (številka: 1, 1977)
  Na rob Peterneljevi povesti Ubiti zvon (številka: 1, 1977)
  Podrta Perkusova hiša in mestni zid (številka: 1, 1977)
  Študenti iz Loke na dunajski univerzi od 14. do 17. stoletja (številka: 1, 1977)
  Pokopališče v Škofji Loki (številka: 1, 1977)
  Za 70 - letnico Blaža Gortnarja (številka: 1, 1977)
  O delovanju prosvetnega društva Ivan Grohar v Sorici (številka: 1, 1977)
  Prispevek k zgodovini delavskega gibanja na Škofjeloškem (številka: 1, 1977)
  Jubilejne prireditve (številka: 1, 1977)
  Prazgodovinska poselitev okolice Rudna in Dražgoš (Prispevki k arheološki topografiji Selške doline) (številka: 1, 1977)
  Nekaj hidrogeoloških raziskav na območju Žirovskega vrha (številka: 1, 1977)
  70 let Planinskega društva Škofja Loka (številka: 1, 1977)
  Spominu dr. Janeza Evangelista Kreka (številka: 1, 1977)
  Razvojne značilnosti nekaterih naselij v Poljanski dolini (številka: 1, 1977)
  Narodna čitalnica v Škofji Loki 1862 - 1924 (številka: 1, 1977)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke (Od 1.10.1976 do 30.9.1977) (številka: 1, 1977)
  Kulturni razcvet Malenskega vrha pred 60 leti (številka: 1, 1977)
  Sonetni venec (II - III) (številka: 1, 1977)
  Porušene Dražgoše (Popis materialne vojne škode) (številka: 1, 1977)
  Ob 25 - letnici veletrgovine Loka v Škofji Loki (številka: 1, 1977)
  Stoletnik prof. dr. Demšar (številka: 1, 1977)
 25. 1978
   44

  Razširitev muzeja v Železnikih (številka: 1, 1978)
  Iz preteklosti nekdanjega uršulinskega samostana v Škofji Loki (številka: 1, 1978)
  Pajki z območja Porezna (1622m) (številka: 1, 1978)
  Narodna obramba na Trebiji 1918 (Prepisal France Štukl) (številka: 1, 1978)
  Iz zapisnikov učiteljskih konferenc na deški ljudski šoli v Škofji Loki 1884-1919 (številka: 1, 1978)
  Dr. Vladimir Guzelj - osemdesetletnik (številka: 1, 1978)
  Čestitke (številka: 1, 1978)
  Črna gradnja v 18. stoletju (številka: 1, 1978)
  80 - letnica gasilstva v Železnikih (številka: 1, 1978)
  V italijanskih zaporih (številka: 1, 1978)
  Les kot gradivo v meščanski arhitekturi (številka: 1, 1978)
  Dobretovi (Etnografsko-sociološka podoba za 100-letnico Tavčarjevih Slik iz loškega pogorja) (številka: 1, 1978)
  Peli so jih mati moja (številka: 1, 1978)
  Akademik dr. France Koblar (Govor ob odprtju spominske sobe) (številka: 1, 1978)
  Slap v železnikarskih Lomih (številka: 1, 1978)
  Življenje pod Blegošem med dvema vojnama (številka: 1, 1978)
  Nekateri elementi družbenoekonomskega razvoja občine Škofja Loka v preteklih letih (številka: 1, 1978)
  Klobučarska obrt v Škofji Loki od 18. do srede 20. stoletja (številka: 1, 1978)
  Kmečki turizem na področju občine Škofja Loka (številka: 1, 1978)
  Pionirski odred Ratitovec v Železnikih (številka: 1, 1978)
  Delo skupščine občine Škofja Loka in njenih organov v letih 1974 - 1978 (številka: 1, 1978)
  Nove ljudskomedicinske bukve z Gorenjske in Notranjske (številka: 1, 1978)
  Dogodivščine škofjeloške zelene bratovščine (številka: 1, 1978)
  Dve slučajni najdbi iz Volake (številka: 1, 1978)
  Opazovanje luninega mrka v Škofji Loki (številka: 1, 1978)
  Konstituiranje organov skupščine občine Škofja Loka ob začetku mandatnega obdobja 1978 -1982 (številka: 1, 1978)
  Talci na Gorenjskem (številka: 1, 1978)
  Železniki in franciscejski katastrski elaborati (številka: 1, 1978)
  Spomini partizanskega zdravnika (številka: 1, 1978)
  Prispevek h kroniki občine Škofje Loke (Od 1.10.1977 do 30.9.1978) (številka: 1, 1978)
  Pobratenje med občinama Škofja Loka in Sovodnje ob Soči (številka: 1, 1978)
  O odmevu narodnoosvobodilnih bojev pred šestdesetimi leti v Selški dolini (številka: 1, 1978)
  Škofja Loka in naravoslovci iz dobe razsvetljenstva (številka: 1, 1978)
  Nemške izposojenke v loškem govoru (številka: 1, 1978)
  Škofjeloški odred (Kratek zgodovinski oris) (številka: 1, 1978)
  Pojasnilo (številka: 1, 1978)
  Muzejska izleta (številka: 1, 1978)
  Družbeno geografska podoba Žirovske kotlinice (številka: 1, 1978)
  Historiat stavbe občinske skupščine v Škofji Loki (številka: 1, 1978)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1978)
  Proslava desetletnice muzejske zbirke v Železnikih in odprtje spominske sobe Franceta Koblarja (številka: 1, 1978)
  Regesta prešerniana (številka: 1, 1978)
  Škofja Loka v preteklosti (Prispevek k dokumentaciji) (številka: 1, 1978)
  Profesor J. G. Vonbank in loški umetnostni spomeniki (številka: 1, 1978)
 26. 1979
   55

  Pravila Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1979)
  Po Groharjevi domačiji (številka: 1, 1979)
  Pfenig freisinškega škofa Otona II (Iz kovnice Gutenwert in problematika loškega grba) (številka: 1, 1979)
  Moji spomini na dr. Borisa Kocjančiča in dogodke, ki so naju povezali (številka: 1, 1979)
  Seznam članov Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1979)
  O življenju in delu Janeza Evangelista Kreka (O vnovični vzidavi spominske plošče v Selcih) (številka: 1, 1979)
  Barvarska obrt od srede 18. do začetka 20. stoletja na Loškem (številka: 1, 1979)
  Obvestilo (številka: 1, 1979)
  Poročilo o orientacijskem sondiranju pri podružni cerkvi sv. Andreja na Gostečem (številka: 1, 1979)
  Sledovi nasipov poznoantičnih obrambnih zapor pri Novi Oselici (številka: 1, 1979)
  Prispevek h kroniki občine Škofje Loke (Od 1.10.1978 do 30.9.1979) (številka: 1, 1979)
  Zasedba Sorice (29. 11. 1918 - 2. 6. 1921) (številka: 1, 1979)
  Lovrenc Košir, poštno - finančni reformator (Ob stoletnici smrti, 29. 7. 1804 - 7. 8. 1879) (številka: 1, 1979)
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, oddelek v Škofji Loki (številka: 1, 1979)
  Kako je nastala brošura K. L. Mauthausen (številka: 1, 1979)
  Ob 40 - letnici Loškega muzeja (številka: 1, 1979)
  Člani Muzejskega društva Žiri (številka: 1, 1979)
  Posli in gostači na Poljanskem (številka: 1, 1979)
  Loška meščanska arhitektura s posebnim ozirom na leseno gradivo in razmišljanje o njej (številka: 1, 1979)
  Prostorski ambienti Škofje Loke v srednjem veku (številka: 1, 1979)
  Zamenjava (številka: 1, 1979)
  Čestitke (številka: 1, 1979)
  Renesančna reliefa v Škofji Loki in na Turjaku (številka: 1, 1979)
  Zapiski iz prve svetovne vojne (številka: 1, 1979)
  Dva etnografska zapisa iz Žabnice (številka: 1, 1979)
  Zunanjetrgovinska dejavnost loškega gospodarstva (številka: 1, 1979)
  Spremembe obsega in sestava zemljišč v občini Škofja Loka v obdobju 1938 - 1978 (številka: 1, 1979)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1979)
  Nekaj podatkov o izviru Potok v Potoški grapi (številka: 1, 1979)
  Anton Globočnik, narodni buditelj in pionir jamskega turizma (številka: 1, 1979)
  Pajki z Jelovice (Mrzla dolina 866 m, Dražgoška gora 1180 m, Mosti 1130 m, Ledine 1180 m) (številka: 1, 1979)
  Spomin na Franca Tratnika (številka: 1, 1979)
  Zlati oltarji na loškem ozemlju od 1690 - 1720 (številka: 1, 1979)
  Nekaj slik iz zgodovine muzeja (številka: 1, 1979)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1979)
  Osnove za varovanje arheološkega terenskega spomenika na območju SO Škofja Loka (številka: 1, 1979)
  (Ob)up Kavčičeve Pustote (številka: 1, 1979)
  O preselitvi loških podložnikov (številka: 1, 1979)
  Mojster krtinskih fresk (številka: 1, 1979)
  Mlinski kamni iz kremenovega konglomerata v Selški dolini (številka: 1, 1979)
  Korenine rodov (Posvečeno Antoniji Šifrer, vulgo Gregorčič iz Žabnice pri Škofji Loki (številka: 1, 1979)
  Grohar pri Homanu (številka: 1, 1979)
  Janezkova rožica (številka: 1, 1979)
  Telovadno društvo Sokol v Železnikih (30 let bojev, zmag in porazov (številka: 1, 1979)
  Izbrane pesmi (številka: 1, 1979)
  Muzejsko društvo Železniki (številka: 1, 1979)
  In memoriam dr. Milan Gregorčič (številka: 1, 1979)
  Loški razgledi (Ob 25 - letnici) (številka: 1, 1979)
  Obrtništvo v škofjeloški občini (številka: 1, 1979)
  Življenje, lik in delo dr. Antona Dermote (številka: 1, 1979)
  Nekaj o revolucionarni poti Pavla Ingliča - Bara (številka: 1, 1979)
  Ob partijskem jubileju (številka: 1, 1979)
  Muzejski izleti (številka: 1, 1979)
  O prifarskem in mestnem pokopališču (številka: 1, 1979)
  Ob 25 - letnici Loških razgledov (Slavnostni nagovor sodelavcem) (številka: 1, 1979)
 27. 1980
   60

  Anekdote izpod Blegoša (številka: 1, 1980)
  Selška železnica (Spesnil Franc Vidmar - Pstotenk, zapisano posredoval Leopold Nastran) (številka: 1, 1980)
  Predavanje o Juriju Šubicu v Atenah (številka: 1, 1980)
  V spomin Iva Plestenjaka (številka: 1, 1980)
  Arhivski paberki o Borisu Ziherlu in njegovih prednikih (številka: 1, 1980)
  Antropogeni vplivi na gozdove v območju Blegoša (številka: 1, 1980)
  Najdražji gost (številka: 1, 1980)
  Špjetarski vikar Klement Naistoth iz Loke (številka: 1, 1980)
  Kako v Poljansko dolino v bodoče? (številka: 1, 1980)
  Platnarstvo na Loškem od sredine 18. stoletja do danes (številka: 1, 1980)
  Ob 30 - letnici tovarne elementov za avtomatizacijo Kladivar Žiri (številka: 1, 1980)
  Valvasorjeva nagrada (Loškemu muzeju) (številka: 1, 1980)
  Stoletnica dr. Rudolfa Andrejke (številka: 1, 1980)
  Še o dr. Kocijančiču (številka: 1, 1980)
  Dr. Anton Polenc - sedemdesetletnik (številka: 1, 1980)
  Življenje in delo Borisa Ziherla (številka: 1, 1980)
  In memoriam Blaž Gortnar (številka: 1, 1980)
  Podružnica Družbe sv. Cirila in Metoda v Škofji Loki in okolici za Avstro - Ogrske (številka: 1, 1980)
  Arheološki terenski spomeniki v luči družbenega planiranja (številka: 1, 1980)
  Prispevek h kroniki Škofje Loke (Od 1. oktobra 1979 do 30. septembra 1980) (številka: 1, 1980)
  Subalpsko bukovje Škofjeloškega hribovja (številka: 1, 1980)
  Izvir pri Košpirju, možno vodni vir za oskrbo (številka: 1, 1980)
  Čestitke (številka: 1, 1980)
  Ziherlovi dnevi v Škofji Loki (številka: 1, 1980)
  Predec (številka: 1, 1980)
  Profesor dr. Jože Demšar (1877-1980) (številka: 1, 1980)
  Pripis Uredništva (številka: 1, 1980)
  Žirovska tragedija (O prvi elektriki in še o čem v Žireh) (številka: 1, 1980)
  Deset let muzejske dejavnosti v Žireh (Slavnostni govor ob proslavi 25. maja 1980) (številka: 1, 1980)
  Nova razstavna zbirka v Loškem muzeju (številka: 1, 1980)
  Štalca - stara železarska naselbina (številka: 1, 1980)
  Slovenskemu Andersenu v spomin (Leopold Suhodolčan 10. 8. 1928 - 8. 2. 1980, spremna beseda k izboru besedil Leopolda Suhodolčana) (številka: 1, 1980)
  Valvasorjeva nagrada (številka: 1, 1980)
  Bibliografija del Leopolda Suhadolčana. Slovenskemu Andersenu v spomin (številka: 1, 1980)
  Pojasnila in dodatki h gasilski dejavnosti v Železnikih (številka: 1, 1980)
  Pet poslikanih skrinj iz okolice Škofje Loke (številka: 1, 1980)
  Planinstvo in turizem v Selški dolini (številka: 1, 1980)
  Strelska tarča z upodobitvijo loškega strelišča (številka: 1, 1980)
  Pajki s hribovja nad Sorico (Dravh 1547 m, Sleme nad Soriško planino 1550 m, Ratitovec 1667 m) (številka: 1, 1980)
  Seznam objavljenih del R. Andrejke (Stoletnica dr. Rudolfa Andrejke) (številka: 1, 1980)
  Naš rojak, slavist dr. Gregor Krek (številka: 1, 1980)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1980)
  Bibliografija Dr. Anton Polenc-sedemdesetletnik (številka: 1, 1980)
  Lan (številka: 1, 1980)
  Janez Šubic - France, kurir iz Nagarjeve domačije (številka: 1, 1980)
  Stališča društva k načrtu cestno - prometnega omrežja v Škofji Loki (Povzetek stališč pripravili Stane Bernik, Dušan Blagajne ml., Miha Jazbinšek, Braco Mušič, Aleš Šarec, Milan Železnik) (številka: 1, 1980)
  Pojoča hiša (Radijska igra za otroke) (številka: 1, 1980)
  Slapovi v dolini Sovpat pri Logu (številka: 1, 1980)
  Titu v spomin (številka: 1, 1980)
  Ob otvoritvi razstave meščanske keramike (številka: 1, 1980)
  Drobci iz spomeniškega varstva v Škofji Loki (Tri neizvedene adaptacije in cestna varianta) (številka: 1, 1980)
  Opozorilo (Uredništva) (številka: 1, 1980)
  Predsednik Tito na obiskih v škofjeloški občini (številka: 1, 1980)
  Evgen Burdych (številka: 1, 1980)
  Žiri v luči franciscejskega katastra (številka: 1, 1980)
  Slikar France Košir (1906 do 1939) (številka: 1, 1980)
  Posebnež Urban (številka: 1, 1980)
  Priznanja ob štiridesetletnici muzejskega dela v Škofji Loki (številka: 1, 1980)
  Ob odkritju spomenika NOB na Prtovču (številka: 1, 1980)
  Prvi škornji (Pripoved iz mladosti) (številka: 1, 1980)
 28. 1981
   75

  Revolucionarna pesem (številka: 1, 1981)
  Stoletna burka (številka: 1, 1981)
  Zanimive triasne okamnine v obzidju crngrobske cerkve (številka: 1, 1981)
  Mali kruhek na Loškem (številka: 1, 1981)
  Ulice in rože (številka: 1, 1981)
  Ne išči (številka: 1, 1981)
  Imena naselij v loški občini (številka: 1, 1981)
  Pri Frenku (številka: 1, 1981)
  Mesto in mestna naselja (številka: 1, 1981)
  Ob stotrideseti obletnici Tavčarjevega rojstva v Poljanah (številka: 1, 1981)
  Še o loškem strelišču (številka: 1, 1981)
  Spomini na nekoga tam zunaj (številka: 1, 1981)
  Zame še vedno živi (številka: 1, 1981)
  Kmečka opravila v začetku našega stoletja na Poljanskem (Očetu v spomin ob petletnici smrti) (številka: 1, 1981)
  Knjiga Konjski zdravnik (številka: 1, 1981)
  Oblikovanje prostorskih ambientov v urbanističnem razvoju Škofje Loke (številka: 1, 1981)
  Skladatelj Anton Jobst (številka: 1, 1981)
  Upanje (številka: 1, 1981)
  Stavbni razvoj in zgodovina nunskega samostana v Škofji Loki (številka: 1, 1981)
  Kulturna krajina Selške doline in umetnostna arhitekturna dediščina (številka: 1, 1981)
  Večja pozornost partizanskim tiskarnam (številka: 1, 1981)
  Ob žalni slovesnosti za Kamnitnikom (številka: 1, 1981)
  Nova fotografija Ivana Groharja (številka: 1, 1981)
  Reambulacija v luči katastrske občine Žiri (številka: 1, 1981)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1981)
  Kulturna društva na Škofjeloškem do prve svetovne vojne (K otvoritvi razstave) (številka: 1, 1981)
  Spomini na življenje in akcije Poljanske čete spomladi 1942 (številka: 1, 1981)
  Tri Trate (številka: 1, 1981)
  Nagovor na Tavčarjevih dnevih v Poljanah (številka: 1, 1981)
  Tavčarju v spomin (Ob 130-letnici rojstva) (številka: 1, 1981)
  Težko je (številka: 1, 1981)
  Človek (številka: 1, 1981)
  Poveljniki in politkomisarji Poljanskega bataljona (številka: 1, 1981)
  Jutro (številka: 1, 1981)
  Iščem (številka: 1, 1981)
  Romanje skozi noč (številka: 1, 1981)
  Bregovi (številka: 1, 1981)
  Iz zgodovine osnovne šole v Poljanah (številka: 1, 1981)
  Spomenik Poljanski vstaji-freska (številka: 1, 1981)
  Nočni utrinek (številka: 1, 1981)
  Zakaj (številka: 1, 1981)
  Resnica (številka: 1, 1981)
  Iz sodobnega domačega literarnega snovanja (Za uvod) (številka: 1, 1981)
  Partizanski tiski na Škofjeloškem (Ob razstavi) (številka: 1, 1981)
  Miloš Ziherl - umetnik, humanist in borec I (Oris njegove poti in dobe) (številka: 1, 1981)
  Profesor France Planina - osemdesetletnik (številka: 1, 1981)
  Obisk zgodovinskega društva iz Freisinga (številka: 1, 1981)
  Na poti srečanja (številka: 1, 1981)
  Čestitke (številka: 1, 1981)
  Življenje in delo Janka Kreka (številka: 1, 1981)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (Od 1. oktobra 1980 do 30. septembra 1981) (številka: 1, 1981)
  Lažje bi gledal smrt kot to strašilo (Iz spominov na leto 1941) (številka: 1, 1981)
  Tintorettovski in drugi italianizmi v Jamškovi podobarski delavnici (številka: 1, 1981)
  Zamenjava knjig (številka: 1, 1981)
  Utrinek (številka: 1, 1981)
  Posnemanje loške cerkvene arhitekture in opreme na Dolenjskem (številka: 1, 1981)
  Andraž in Dolinci (Odlomek) (številka: 1, 1981)
  Ob osemdesetletnici prof. Franceta Planine (številka: 1, 1981)
  Pajki s Slemena nad Soriško planino (številka: 1, 1981)
  Spomin na slikarja Gvidona Birolla (Ob stoletnici rojstva) (številka: 1, 1981)
  Teta (številka: 1, 1981)
  Bela megla (številka: 1, 1981)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1981)
  Poljanski bataljon in akcije Poljanske čete v letu 1941 (številka: 1, 1981)
  Preludij (številka: 1, 1981)
  Črno, belo (številka: 1, 1981)
  Noč (številka: 1, 1981)
  Kaj je ljubezen? (številka: 1, 1981)
  Na križišču (številka: 1, 1981)
  V spomin Poldki Štiglic (številka: 1, 1981)
  Prispevki Janka Kreka v Loških razgledih (številka: 1, 1981)
  V spomin Reziki Rant Demšarjevi (številka: 1, 1981)
  Nekoč bom našla vrh svojega dna (številka: 1, 1981)
  Rojstvo poezije (številka: 1, 1981)
  Zakaj? (številka: 1, 1981)
 29. 1982
   36

  Ob občnem zboru Muzejskega društva Žiri (številka: 1, 1982)
  Spominski kamen profesorja Franca Jesenka (številka: 1, 1982)
  Trije črni dnevi in prerani grobovi v Crngrobu (številka: 1, 1982)
  Ob odkritju spomenika slikarju Ivanu Groharju (številka: 1, 1982)
  Čestitke (številka: 1, 1982)
  Portret freisinškega škofa Janeza Frančiška iz Visoške kronike (številka: 1, 1982)
  Zapis o slikarju Antonu Ažbetu (O 120 - letnici rojstva) (številka: 1, 1982)
  Pravila odbora za koordinacijo muzejske dejavnosti v občini Škofja Loka (številka: 1, 1982)
  K zaščiti tehnike na Primoževi žagi (številka: 1, 1982)
  Najstarejši zapis o kraških jamah iz okolice Žirov (številka: 1, 1982)
  Profesor ddr. Josip Žontar (številka: 1, 1982)
  Kako smo tiskali in uporabljali prve letake leta 1941 v Škofji Loki (številka: 1, 1982)
  Knjiga o hišah v loških predmestjih (številka: 1, 1982)
  Pojasnilo k članku o Milošu Ziherlu v Loških razgledih 28/1981 (številka: 1, 1982)
  Trideset let delovanja Turističnega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1982)
  Iskra-Železniki, tovarna elektromotorjev in gospodinjskih aparatov (številka: 1, 1982)
  Poveljniški kader Poljanske, Žirovske in Črnovrške čete v sestavu Poljanskega bataljona (številka: 1, 1982)
  Upodobitev sv. Krištofa - dela slikarja Jerneja iz Loke (številka: 1, 1982)
  Slapovi na Slatuški (številka: 1, 1982)
  Poštni žigi Škofje Loke (Ob 140-letnici prve poštne zbiralnice na Gorenjskem (1841-1981)) (številka: 1, 1982)
  Še o Milošu Ziherlu - njegovi poti in dobi, ki jo je soustvarjal (številka: 1, 1982)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (Od 1. oktobra 1981 do 30. septembra 1982) (številka: 1, 1982)
  Nekaj novosti med pajki (številka: 1, 1982)
  Slikar Rajko Šubic (številka: 1, 1982)
  Osemdeset let gasilskega društva na Dobračevi (številka: 1, 1982)
  Joka Žigon (številka: 1, 1982)
  Ob spominski plošči pisatelja Toneta Šifrerja (številka: 1, 1982)
  Planinska društva na loškem ozemlju (Ob 75-letnici organiziranega loškega planinstva) (številka: 1, 1982)
  Poročenje Agneze Kunstlovke o loških luteranih (številka: 1, 1982)
  Puštalsko zemljiško gospostvo in njegova posest znotraj loškega teritorialnega gospostva v času rektifikacije (številka: 1, 1982)
  Vzorni vodnik (številka: 1, 1982)
  Slikar in pozlatar Franc Lederwasch (1712 - 1787) (številka: 1, 1982)
  Obnova spominske zbirke Ivana Groharja v Sorici (številka: 1, 1982)
  Petdeset let kiparja Toneta Logondra (številka: 1, 1982)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1982)
  Usklajevanje muzejske dejavnosti v občini Škofja Loka (številka: 1, 1982)
 30. 1983
   38

  Cestni linijski potniški prevoz v občini Škofja Loka 1964/1965 do 1982/1983 (številka: 1, 1983)
  Ostanki antične stavbe v Spodnjem Bitnju (številka: 1, 1983)
  Kako živijo med nami duševno prizadeti (številka: 1, 1983)
  Joka (Jože) Žigon 1899 - 1983 (Loškemu rojaku v spomin) (številka: 1, 1983)
  Občni zbor Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1983)
  Miloš Ziherl - umetnik, humanist in borec II (Oris njegove poti in dobe) (številka: 1, 1983)
  Obnovljena zbirka NOB v Loškem muzeju (številka: 1, 1983)
  Bibliografsko kazalo Loških razgledov 21/1974 - 30/1983 (številka: 1, 1983)
  O Valvasorjevem rimskem napisu iz Škofje Loke (številka: 1, 1983)
  Dr. Pavle Blaznik - osemdesetletnik (številka: 1, 1983)
  Ikonografski problem Bolfgangove freske Rojstva v Crngrobu (številka: 1, 1983)
  Stare loške gostilne v zgodovinskem mestnem jedru (številka: 1, 1983)
  Priznanje Prešernove brigade Muzejskemu društvu Škofja Loka (številka: 1, 1983)
  Pastirjevanje na Starem vrhu nekdaj (številka: 1, 1983)
  Poljanska vstaja in življenje partizanskih skupin v Poljanski dolini pozimi 1941/1942 (številka: 1, 1983)
  Nikoli več vojské! (Igra v šestih odrskih podobah) (številka: 1, 1983)
  Slap Skočnik v Davči (številka: 1, 1983)
  Pajki s Križnogorskega hribovja, Križna gora 678 m) (številka: 1, 1983)
  Poznorimska stavba v Žabnici (številka: 1, 1983)
  Zapiski o Poljanski četi - spomini in gradivo I (številka: 1, 1983)
  Srečko Žumer (številka: 1, 1983)
  Škofjeloški rojak dr. Ernest Kramer (Ob 130-letnici rojstva) (številka: 1, 1983)
  V spomin slikarju Janezu Potočniku (številka: 1, 1983)
  Podobar Marko Peternelj (1819-1905) (številka: 1, 1983)
  Crngrob v luči srednjeveškega čaščenja (številka: 1, 1983)
  Pregled Kramerjeve bibliografije Škofjeloški rojak dr. Ernest Kramer (številka: 1, 1983)
  V spomin slikarju Rajku Šubicu (številka: 1, 1983)
  Jože Kobal (številka: 1, 1983)
  Mala Groharjeva slikarska kolonija (številka: 1, 1983)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (Od 1. oktobra 1982 do 30. septembra 1983) (številka: 1, 1983)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1983)
  Športnika - vstajnika iz Poljanske doline (številka: 1, 1983)
  Oglasi (številka: 1, 1983)
  Orodja in stroji za čiščenje omlačenega žita (številka: 1, 1983)
  V spomin Valentinu Pintarju iz Železnikov (številka: 1, 1983)
  Prispevek k poznavanju flore loškega ozemlja (številka: 1, 1983)
  Prenova starega mestnega jedra Škofje Loke (številka: 1, 1983)
  Bibliografija dr. Pavleta Blaznika Dr. Pavle Blaznik-osemdesetletnik (številka: 1, 1983)
 31. 1984
   48

  Ivan Šubic, utemeljitelj umetne in umetno-obrtne šole na Slovenskem (številka: 1, 1984)
  Oglasi (številka: 1, 1984)
  Pavletu Blazniku - v slovo in spomin (številka: 1, 1984)
  Glodež (številka: 1, 1984)
  Hranilnice na Trati, Gorenji vasi in Leskovici (številka: 1, 1984)
  Od divjega moža (številka: 1, 1984)
  Umrl je naš sodelavec dr. V. Bohinec (številka: 1, 1984)
  Žilštajn ali kačji kamen (številka: 1, 1984)
  Pripovedke iz Martinj Vrha (številka: 1, 1984)
  O nastanku škofjeloškega govora (številka: 1, 1984)
  Beseda o pisatelju V. Kavčiču (številka: 1, 1984)
  Gradivo za članek o zemljiškem gospostvu Schrottenthurn (številka: 1, 1984)
  Pavletu Blazniku - v slovo in spomin (številka: 1, 1984)
  Petdeset let Gorenjske predilnice (številka: 1, 1984)
  Nova umetnostnozgodovinska odkritja v Crngrobu (številka: 1, 1984)
  Ob 40-letnici streljanja talcev v Škofji Loki. Spominski nagovor (številka: 1, 1984)
  Ko nebo zažari (Odlomek iz romana) (številka: 1, 1984)
  Pavletu Blazniku - v slovo in spomin (številka: 1, 1984)
  Pozabljene spretnosti (številka: 1, 1984)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1984)
  Nagrajen naš sodelavec dr. E. Cevc (številka: 1, 1984)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. septembra 1983 do 31. oktobra 1984) (številka: 1, 1984)
  Kamnite stopce v Dolenji vasi (številka: 1, 1984)
  Povodna moža se spopadeta (številka: 1, 1984)
  Srečanje etimologov na Soriški planini (številka: 1, 1984)
  Francu Bičku v spomin (številka: 1, 1984)
  Rojenica in mladenič (številka: 1, 1984)
  Od bele kače (številka: 1, 1984)
  Od povodnega moža (številka: 1, 1984)
  Dr. Pavle Blaznik (1903 - 1984) (številka: 1, 1984)
  Gradivo za članek o zemljiškem gospostvu Schrottenthurn (številka: 1, 1984)
  Rojenica v Vancovcu (številka: 1, 1984)
  Uran iz Žirovskega vrha (številka: 1, 1984)
  Zapiski o Poljanski četi - spomini in gradivo II (številka: 1, 1984)
  Gož - hišni varuh (številka: 1, 1984)
  Boj Rašiške čete z Nemci pri Kopaču na Ožboltu (številka: 1, 1984)
  Triglavska muzejska zbirka (številka: 1, 1984)
  Sledovi starih poti in ostankov zidu na zahodnem obrobju Žirov (številka: 1, 1984)
  Pajki iz Martinj Vrha - Vancovec (1085 m) (številka: 1, 1984)
  Sklad in nagrade Staneta Severja (številka: 1, 1984)
  Miloš Ziherl - umetnik, humanist in borec III (Oris njegove poti in dobe) (številka: 1, 1984)
  Rojenica v Mladem vrhu (številka: 1, 1984)
  Pavletu Blazniku - v slovo in spomin (številka: 1, 1984)
  Antona Dolinarja opis Lučinske krajine iz leta 1870 (številka: 1, 1984)
  Planinski muzej v Mojstrani (številka: 1, 1984)
  Literarna zapuščina prevajalca Marijana Tavčarja (številka: 1, 1984)
  Program dela Loškega muzeja za leto 1985 (številka: 1, 1984)
  Interesna področja učencev, želje in motivi za izbiro poklica (številka: 1, 1984)
 32. 1985
   38

  Štuklova knjiga hiš v Škofji Loki (številka: 1, 1985)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1985)
  Los tudi na Soriški planini (številka: 1, 1985)
  Krvava rihta (številka: 1, 1985)
  Uničevanje domačij - eno izmed okupatorjevih nasilij (številka: 1, 1985)
  Ob 35. letnici Loške koče na Starem vrhu (številka: 1, 1985)
  Škofjeločani na višjih in visokih šolah (številka: 1, 1985)
  Andrej in Ivan Andrej Perko (številka: 1, 1985)
  Pisma slovenskega vojaka iz staroavstrijske vojske (1914-1916) (številka: 1, 1985)
  Seznam članov Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1985)
  Ob štiridesetletnici Knjižnice Ivana Tavčarja (številka: 1, 1985)
  Pajki iz gornjega dela Selške doline (Termofilni bukov gozd nad Zalim Logom 650 m) (številka: 1, 1985)
  Začetki in delovanje organiziranega odpora proti okupatorju na Godešiču (številka: 1, 1985)
  Še ena knjiga o Škofji Loki (številka: 1, 1985)
  Umetnostni zgodovinar prof. France Stele in loško ozemlje (številka: 1, 1985)
  Iz pisem Jurija in Ivana Šubica o Jožefu Petkovšku (številka: 1, 1985)
  Pripis (številka: 1, 1985)
  Prof. France Jesenovec - jezikoslovec (številka: 1, 1985)
  Geologičen izhod (številka: 1, 1985)
  Kamnite stopice ali kamniti možnarji v Škofji Loki (številka: 1, 1985)
  Prispevek k zgodovini železarstva v Železnikih (številka: 1, 1985)
  Sporočili uredništva (Popravek. Obvestilo) (številka: 1, 1985)
  Umetnost in obrt (številka: 1, 1985)
  Rezbarsko delo Bruna Ortnerja (številka: 1, 1985)
  K aktivnosti bele garde v Škofji Loki (Nekaj dopolnitev in pojasnil) (številka: 1, 1985)
  Sodavičarstvo na Loškem (številka: 1, 1985)
  Spomini na Antonijo Šifrer (številka: 1, 1985)
  Tipi in razvoj znamenj na loškem ozemlju (Selška dolina) (številka: 1, 1985)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1984 do 31. oktobra 1985) (številka: 1, 1985)
  Ob spisu Geologičen izhod J. Zajca (številka: 1, 1985)
  Niko Žumer - osemdesetletnik (številka: 1, 1985)
  Košnja na Starem vrhu (številka: 1, 1985)
  Adela Homan - Janežič (številka: 1, 1985)
  Loška papirnica (številka: 1, 1985)
  Vas Papirnica (številka: 1, 1985)
  Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 1985)
  Kadrovski viri v dolgoročnem razvoju Škofjeloške občine (številka: 1, 1985)
  O naših krajevnih imenih (številka: 1, 1985)
 33. 1986
   51

  Pobuda za organiziranje muzejske dejavnosti (Ob petdesetletnici) (številka: 1, 1986)
  Divji mož in divja žena (številka: 1, 1986)
  Svojevrstna kamnita posoda v Škofji Loki (številka: 1, 1986)
  Veternik (številka: 1, 1986)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1985 do 31. oktobra 1986) (številka: 1, 1986)
  Globljemorski zgornjetriasni (karnijski) apnenci na loškem ozemlju (številka: 1, 1986)
  Odkritje spomenika dr. Jožetu Rantu (številka: 1, 1986)
  Hribovske kmetije v Selški dolini (številka: 1, 1986)
  Novi podatki o Klemenu Nastothu iz Loke (številka: 1, 1986)
  Zaklad (številka: 1, 1986)
  Dodatek k zgodovini loške papirnice (številka: 1, 1986)
  Črne bukve (številka: 1, 1986)
  Spomini na otroštvo Ivana Pečnika v Bodovljah (številka: 1, 1986)
  Slehernik (številka: 1, 1986)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1986)
  Manj znane beside (številka: 1, 1986)
  Poveljniški kader prve Selške in druge Loške čete v sestavi drugega Poljanskega bataljona Prve grupe odredov (številka: 1, 1986)
  Krogarjeva domačija v Opalah. Po inventarjih iz leta 1754 in 1836 ter Stabilnem katastru 1824 (številka: 1, 1986)
  Nekoliko črtic iz žirovske fare izpod peresa Lovrenca Oblaka (številka: 1, 1986)
  Ajdovska deklica (številka: 1, 1986)
  V risu (številka: 1, 1986)
  Praprotno seme (številka: 1, 1986)
  Romanje (številka: 1, 1986)
  Bela kača (številka: 1, 1986)
  Kres (številka: 1, 1986)
  Manieristične freske beneške smeri na Gostečem (številka: 1, 1986)
  Začetki povojne slovenske kartografije (številka: 1, 1986)
  Prva žaga na vodni pogon na Slovenskem? (številka: 1, 1986)
  Čas je prišel, človeka pa ni (številka: 1, 1986)
  Predniki obrtnega združenja v Škofji Loki (številka: 1, 1986)
  Miloš Ziherl - umetnik, humanist in borec IV (Oris njegove poti in dobe) (številka: 1, 1986)
  Ob 85 - letnici prof. Franceta Planine (številka: 1, 1986)
  Kvatrni dnevi (številka: 1, 1986)
  Čaranje (številka: 1, 1986)
  Leseni modeli za mali kruhek z loškega ozemlja (številka: 1, 1986)
  Mora (številka: 1, 1986)
  Uničevanje domačij - eno izmed okupatorjevih nasilij (Nadaljevanje) (številka: 1, 1986)
  Povedke iz Loškega pogorja (številka: 1, 1986)
  Hudoba v podobi zalega dekleta (številka: 1, 1986)
  Iz mladih dni (številka: 1, 1986)
  Zgodovinsko pismo (številka: 1, 1986)
  Franc Žebre (številka: 1, 1986)
  Dva furmana (številka: 1, 1986)
  Rudnik na Ratitovcu. Prispevek k zgodovini železarstva v Železnikih (številka: 1, 1986)
  Brezno (številka: 1, 1986)
  Sveta Rotija (številka: 1, 1986)
  Večstoletna tradicija klavništva in predelave mesa v Škofji Loki (številka: 1, 1986)
  Šolsko glasilo Naše poti (številka: 1, 1986)
  Fužinarjevo slovensko pismo (številka: 1, 1986)
  Pajki iz dolnjega dela Selške doline (Termofilni bukov gozd v Soteski) (številka: 1, 1986)
  Strahovi (številka: 1, 1986)
 34. 1987
   25

  Dr. Viktor Volčjak (številka: 1, 1987)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1986 do 31. oktobra 1987) (številka: 1, 1987)
  Dr. Branko Berčič - šestdesetletnik (številka: 1, 1987)
  Uničevanje domačij - eno izmed okupatorjevih nasilij (številka: 1, 1987)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1987)
  Oj ta soldaški boben (številka: 1, 1987)
  Snovanje in ustanovitev Muzejskega društva v Škofji Loki (številka: 1, 1987)
  Slika sv. Barbare iz loškega Uršulinskega samostana (številka: 1, 1987)
  Pajki iz dolnjega dela Selške doline (Smrekov gozd na Hrastniku 806 m) (številka: 1, 1987)
  Ob 30 - letnici lesnoindustrijske šole na Trati v Škofji Loki (številka: 1, 1987)
  Nova domoznanska knjiga (O knjigi M. Stanonik, Promet na Žirovskem) (številka: 1, 1987)
  Po sledovih medveda s Križne gore (Mednarodni pravljični motiv AT 1910 v hagiografiji, ikonografiji, literaturi in ustnem izročilu) (številka: 1, 1987)
  V spomin Janezu Sedeju in Tonetu Nagliču (številka: 1, 1987)
  Zgornjetriasni tuvalski apnenci nad Crngrobom (številka: 1, 1987)
  Kipar Franc Ksaver Zajec (1821 - 1888, analiza izbranih del z vidika historizma) (številka: 1, 1987)
  Prehrana na Loškem (številka: 1, 1987)
  Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 1987)
  Akademik Alojzij Finžgar - petinosemdesetletnik (številka: 1, 1987)
  Kovači v Škofji Loki (številka: 1, 1987)
  Rovt, najodmevnejša zmaga slovenskih partizanov 1941 (številka: 1, 1987)
  Akad. kipar Tone Logonder (številka: 1, 1987)
  50 let muzejskega društva (številka: 1, 1987)
  K zadnji veliki sovražnikovi ofenzivi marca 1945 na škofjeloškem območju (številka: 1, 1987)
  Slikarja Rihard Jakopič in Ivan Grohar v Škofji Loki (številka: 1, 1987)
  Ogled po Gorenjskem (Poljanska dolina) (številka: 1, 1987)
 35. 1988
   25

  Srečanje antropologov v Škofji Loki (številka: 1, 1988)
  K obnovitvi Pepetovega jezu na Poljanščici (številka: 1, 1988)
  Gradnja prve planinske koče na Lubniku (številka: 1, 1988)
  Smrtnost pri pojavljanju istega imena (številka: 1, 1988)
  Najstarejši dokazani obisk Ratitovca (Arheološke najdbe na Zgornjem Povdnu) (številka: 1, 1988)
  Ob šestdesetletnici priznanega slovenskega geomorfologa dr. Milana Šifrerja (številka: 1, 1988)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. november 1987 do 31. oktobra 1988) (številka: 1, 1988)
  Pretresljiva zgodba (številka: 1, 1988)
  Lipica pri Škofji Loki (številka: 1, 1988)
  Profesor Ivan Molinaro (številka: 1, 1988)
  Stopnice na Peklu v Škofji Loki (številka: 1, 1988)
  Štirideset let Avto - moto društva v Železnikih (številka: 1, 1988)
  Zapiski o Poljanski četi za leto 1942 - spomini in gradivo I (številka: 1, 1988)
  Nekaj novosti med pajki (številka: 1, 1988)
  Samotar iz Vancovca (številka: 1, 1988)
  Povedanje o Francozih pri nas in o nesrečnem abbeju Martinu Kuraltu (številka: 1, 1988)
  Arheolog dr. France Leben - šestdesetletnik (številka: 1, 1988)
  Milan Plantarič (številka: 1, 1988)
  Kamnita pestila v Loškem muzeju, njihova sestava in starost (številka: 1, 1988)
  Prispevki k poznavanju lokalnega gospodarstva v Škofji Loki od leta 1945 do okrog 1960 (številka: 1, 1988)
  Uničevanje domačij - eno izmed okupatorjevih nasilij (številka: 1, 1988)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1988)
  Srednjeveški prstan iz Loke (številka: 1, 1988)
  Prof. Molinaro v dijakovih spominih (številka: 1, 1988)
  Telegraf v Loki, Poljanah in Gorenji vasi (številka: 1, 1988)
 36. 1989
   53

  Življenje in delo žirovskega skladatelja in glasbenika Antona Jobsta (1894 - 1981) (številka: 1, 1989)
  Krvavo znamenje (številka: 1, 1989)
  Na pokopališču (številka: 1, 1989)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1989)
  Po poti spominov (številka: 1, 1989)
  Narodno blago iz Škofjeloškega pogorja (Nabral in zapisal Serafin Karlovčan) (številka: 1, 1989)
  Zakaj dežuje, kadar mladeniči v vojsko gredo (številka: 1, 1989)
  Jakob Volčič in njegovo delo (Zbornik prispevkov in gradiva, uredil Jure Fikfak, Pazin-Ljubljana, 19888, 262 str.) (številka: 1, 1989)
  Cesar Jožef in vojak (številka: 1, 1989)
  Loške vislice na Gavžniku (številka: 1, 1989)
  Spomin na Joža Gašperšiča (številka: 1, 1989)
  In memoriam - dr. Tine Debeljak (številka: 1, 1989)
  Fužinsko tovorništvo (Mitnice v Bači 1536) (številka: 1, 1989)
  50 let loškega muzeja (številka: 1, 1989)
  Blaznikovi večeri (številka: 1, 1989)
  Ive Šubic - v spomin (1922 - 1989) (številka: 1, 1989)
  Zbirka povedk iz Loškega ozemlja izpred sto let (številka: 1, 1989)
  Nadrihtarji in podrihtarji v občinah Škofja Loka in Stara Loka po letu 1814 (številka: 1, 1989)
  Zapiski o Poljanski četi za leto 1942 - spomini in gradivo II (številka: 1, 1989)
  kaj hudič naredi onemu, kdor ga kliče (številka: 1, 1989)
  Cesar Jožef in pijanček (številka: 1, 1989)
  Kako je nekega vojaka strašilo, ko je šel na dopust (številka: 1, 1989)
  Cesar Jožef in menih (številka: 1, 1989)
  Strah v Poljanah pri pokopališču (številka: 1, 1989)
  Kdo je bil prvi loški partizan? (številka: 1, 1989)
  Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 1989)
  Profesor dr. Anton Ramovš ob 65-letnici (številka: 1, 1989)
  Zanimiv portal iz domačega kamna v Gorenji vasi (številka: 1, 1989)
  Zgodovina koruna (=krompirja) (številka: 1, 1989)
  Kontrabant na loško - tolminski meji konec 17. stoletja (številka: 1, 1989)
  Jesharna v Škofji Loki (številka: 1, 1989)
  Loški muzej ob 50 - letnici (Pregled razvoja) (številka: 1, 1989)
  Zvon v jezeru (številka: 1, 1989)
  Ob štiridesetletnici Glasbene šole Škofja Loka (številka: 1, 1989)
  Vzgojno-izobraževalno delo v Loškem muzeju (številka: 1, 1989)
  In memoriam Niko Žumer (10. 12. 1905 - 24. 4. 1989) (številka: 1, 1989)
  Škofja Loka pred urbanistično zazidalno sramoto aprila 1961 (številka: 1, 1989)
  Cesar Jožef in drugi pijanček (številka: 1, 1989)
  Snežni plazovi na območju Škofje Loke (številka: 1, 1989)
  Hudič in žena (številka: 1, 1989)
  Narodna pravljica v verzih (številka: 1, 1989)
  Spomini na odprtja Loškega muzeja (številka: 1, 1989)
  Zlata jama (številka: 1, 1989)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1988 do 31. oktobra 1989) (številka: 1, 1989)
  Zgledi narečnega izrazja (številka: 1, 1989)
  Državna glasbena šola Škofja Loka– glasbeni nastop (številka: 1, 1989)
  Mrtvečeva poroka (številka: 1, 1989)
  Pajki iz Loškega pogorja (Sistematski pregled) (številka: 1, 1989)
  Loška obvoznica (Po pesmi ljudskega pesnika Valentina Severja o velemestu Škofji Loki) (številka: 1, 1989)
  Medved in lisica (številka: 1, 1989)
  Umetnostnozgodovinski izlet na Planico (številka: 1, 1989)
  Cesar Jožef in uradniki (številka: 1, 1989)
  Nastop Blejskega jezera (številka: 1, 1989)
 37. 1990
   48

  Prispevek k starejši zgodovini pošte v Škofji Loki (številka: 1, 1990)
  Lubniški kresovi (številka: 1, 1990)
  Dom slepih Stara Loka (številka: 1, 1990)
  Pisatelj domovine in tujine (Simpozij o dr. Tinetu Debeljaku v Škofji Loki) (številka: 1, 1990)
  O starih izrazih za sadno drevje (številka: 1, 1990)
  Oglas (Ljubljanska banka) (številka: 1, 1990)
  Uporaba slovenščine nekdaj (številka: 1, 1990)
  Ljudski pesnik Lojze Hafner (številka: 1, 1990)
  Poplava v Škofji Loki (številka: 1, 1990)
  Dopisnica Škofje Loke s poštnim žigom 26. 8. 1906. (Fotozbirka R. Potrebuješ) (številka: 1, 1990)
  Kipar Valentin Zajec (1828 - 1885) (številka: 1, 1990)
  Detajl iz razglednice Škofje Loke leta 1890. (Fotozbirka R. Potrebuješ) (številka: 1, 1990)
  Dogodba na Starim gradu u Loki (Iz rokopisne zapuščine rodbine Levičnik iz Železnikov, ki jo hrani študijska knjižnica Mirana Jarca v Novem mestu) (številka: 1, 1990)
  Ruševina cerkvice sv. Marjete na Šmarjetni gori (številka: 1, 1990)
  Dopisnica Škofje Loke s poštnim žigom 19. VII. 1916. (Fotozbirka R. Potrebuješ) (številka: 1, 1990)
  Petinštirideset let Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki (številka: 1, 1990)
  Življenje kajžarjev in bajtarjev v hribih Hrastniške in Bodoveljske grape (Od tridesetih let 19. stol. do druge svetovne vojne) (številka: 1, 1990)
  Četrti bataljon Gorenjskega odreda (Partizani v Selški dolini v prvi polovici leta 1943) (številka: 1, 1990)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1989 do 31. oktobra 1990) (številka: 1, 1990)
  Kamnita pestila v zapuščini slikarjev Šubicev (številka: 1, 1990)
  Mladostni spomini v Leskovčevi drami Dva bregova (Ob stoletnici rojstva Antona Leskovca) (številka: 1, 1990)
  Prijatelju Pavletu Hafnerju v spomin (številka: 1, 1990)
  Izseljevanje iz Poljanske doline do prve svetovne vojne (številka: 1, 1990)
  Vdova (številka: 1, 1990)
  Košeninovi Akici v spomin (številka: 1, 1990)
  Glasba k Drabosnjakovemu Pasijonu (številka: 1, 1990)
  Osmi marec - dan žena (številka: 1, 1990)
  Življenje in delo muzealca in slikarja Karla Plestenjaka (1914 - 1963) (Prispevek k petdesetletnici Loškega muzeja) (številka: 1, 1990)
  V spomin pesniku Francetu Prešernu (številka: 1, 1990)
  Prebivalstvo in posestne razmere v Žabnici (številka: 1, 1990)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1990)
  Razglednica Škofje Loke 1917. (Foto zbirka R. Potrebuješ) (številka: 1, 1990)
  Rudnik urana Žirovski vrh v letu 1990 (številka: 1, 1990)
  Spomini na ustanovitev in aktivnost mladinske organizacije OF leta 1941 v Poljanah (številka: 1, 1990)
  Zima (številka: 1, 1990)
  Skupaj sta padla v partizanih istega dne, pa vendar vsaksebi (številka: 1, 1990)
  Razstava o jubileju prof. dr. Antona Polenca (številka: 1, 1990)
  Pasja steklina v Škofji Loki leta 1892 (številka: 1, 1990)
  Šofer (številka: 1, 1990)
  Prof. dr. Anton Polenec - osemdesetletnik (številka: 1, 1990)
  Iz loškega arhiva (številka: 1, 1990)
  Šeširjevih sedem desetletij (številka: 1, 1990)
  Ob tisočletnici mesta Škofja Loka (številka: 1, 1990)
  Pijanec (številka: 1, 1990)
  Ljudsko zdravilstvo na Loškem (številka: 1, 1990)
  Blaž Peternel - Blešk v zgodovinskem in ljudskem spominu (številka: 1, 1990)
  Na obisku v Freisingu (številka: 1, 1990)
  Narečja na Loškem (številka: 1, 1990)
 38. 1991
   41

  Ana Kalan Visoška (Odlomki iz nedokončane pripovedi Visoška tragedija) (številka: 1, 1991)
  O pokopališčih v Železnikih (številka: 1, 1991)
  Milan Žakelj (1921-1991) (številka: 1, 1991)
  Učna ura v Loškem muzeju Nastanek in razvoj mest in meščanstva. Obrt in trgovina (številka: 1, 1991)
  "Prof. FRANCE PLANINA 1901-1992" (številka: 1, 1991)
  Zadnja uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 1936 na šolskem dvorišču v Škofji Loki (številka: 1, 1991)
  Petinštiridesetletnica kovinarstva v Železnikih (številka: 1, 1991)
  Kamnosek Andrej Podobnik iz Sovodnja in njegovi še ohranjeni portali (številka: 1, 1991)
  Zadnja uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 1936 na šolskem dvorišču v Škofji Loki (številka: 1, 1991)
  Etnolog in domači kraj (številka: 1, 1991)
  Mirko Kosmač (1912 - 1991) (številka: 1, 1991)
  Denarništvo na Loškem v preteklosti in sedanjosti (številka: 1, 1991)
  Zamenjava publikacij (številka: 1, 1991)
  Marijina podoba iz škofjeloškega Kapucinskega samostana (številka: 1, 1991)
  Železniške variante preko loškega ozemlja 1903 - 1931 (številka: 1, 1991)
  Oglasi (številka: 1, 1991)
  Ob razstavi Pripoved o prazgodovinski hiši v Loškem muzeju (številka: 1, 1991)
  Bibliografija profesorja Franceta Planine (1901 - 1992) (številka: 1, 1991)
  Delovanje gospodarstva med narodnoosvobodilno vojno 1941 - 1945 na Žirovskem (številka: 1, 1991)
  Komandir Krtina pri maši na Bukovščici (številka: 1, 1991)
  Še o Blešku (številka: 1, 1991)
  Franc Oblak - Aci (1943 - 1991) (številka: 1, 1991)
  Martin Naglič, jezuit iz Žirov (številka: 1, 1991)
  Prispevek k zgodovini fotografov v Škofji Loki (številka: 1, 1991)
  Začetki komunalne banke v luči občinskih zapisnikov (številka: 1, 1991)
  Pevno gori (številka: 1, 1991)
  Občinski odbor v Škofji Loki 1918 - 1941 (številka: 1, 1991)
  Visoki gostje na Loškem (številka: 1, 1991)
  70 let tradicije telesnokulturne dejavnosti v Gorenji vasi (Sokol Gorenja vas - Poljane 1921-1991, TVD Partizan Gorenja vas 1951-1991) (številka: 1, 1991)
  Zadnja uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 1936 na šolskem dvorišču v Škofji Loki (številka: 1, 1991)
  Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 1991)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1990 do 31. oktobra 1991) (številka: 1, 1991)
  Loške lipe (številka: 1, 1991)
  Ljudski pevec Pustotnik (številka: 1, 1991)
  Zadnja uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 1936 na šolskem dvorišču v Škofji Loki (številka: 1, 1991)
  Glasbena dramaturgija Škofjeloškega pasijona (številka: 1, 1991)
  Sveto Kobal - sedemdesetletnik (številka: 1, 1991)
  Moje minulo službeno delo (številka: 1, 1991)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1991)
  Zadnja uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 1936 na šolskem dvorišču v Škofji Loki (številka: 1, 1991)
  Ob sedemdesetletnici akademika Emilijana Cevca (številka: 1, 1991)
 39. 1992
   30

  Prosti čas Ločanov med obema vojnama (1918 - 1941) (1. del) (številka: 1, 1992)
  Geografsko - demografska izhodišča za oblikovanje novih občin na Škofjeloškem (številka: 1, 1992)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1991 do 31. oktobra 1992) (številka: 1, 1992)
  Lokalna samouprava (številka: 1, 1992)
  Upravna razdelitev škofjeloškega ozemlja (številka: 1, 1992)
  Vodni pogoni na škofjeloškem (Gradivo I., Stara občina Stara Loka) (številka: 1, 1992)
  Dve knjigi Franca Križnarja (številka: 1, 1992)
  Urarski rod Oblakov iz Prelesja, Suhega Dola in Lučin (številka: 1, 1992)
  Presenetljive urne številčnice, najdene na Loškem gradu (številka: 1, 1992)
  Konservacija urnih številčnic z Loškega gradu (Začasno poročilo o delu pri ohranjanju najdenih urnih številčnic na stolpiču nad grajsko kapelo) (številka: 1, 1992)
  Lovračev Luka ali tudi Platišev Lukca iz Bukovega Vrha (1873-1949) (številka: 1, 1992)
  Zaklad. Šolanje Janeza Kaiba (številka: 1, 1992)
  Orgle v župni cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki (številka: 1, 1992)
  Vzpostavitev loterijske kolekture - prodajalne srečk v Železnikih (številka: 1, 1992)
  Popravek (k prispevku Janka Mrovljeta Delovanje gospodarstva med narodnoosvobodilno vojno leta 1941-1945 na Žirovskem) (številka: 1, 1992)
  Ob 60 - letnici smrti skladatelja Oskarja Deva (1868 - 1932) (Prispevek k Devovi monografiji (biografiji in bibliografiji) in fragment skladateljevega dela ter življenja v Škofji Loki (1905-1911)) (številka: 1, 1992)
  Imenitna portala iz škofjeloškega konglomerata v Ljubljani (številka: 1, 1992)
  Viktorijan Demšar (1904 - 1992) (številka: 1, 1992)
  Kratka zgodovina župnije sv. Vida v Lučinah (številka: 1, 1992)
  Groharjeva slikarska kolonija (številka: 1, 1992)
  Občinsko priznanje Mariji Jamar - Legat (številka: 1, 1992)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1992)
  Ob razstavi Nevidne strani vidne umetnosti v Loškem muzeju (številka: 1, 1992)
  Obnova spomenika sv. Janeza Nepomuka na Kapucinskem mostu (številka: 1, 1992)
  Sin slovenske matere - ameriški predsedniški kandidat (številka: 1, 1992)
  Kam sodijo Žiri? (številka: 1, 1992)
  Dopolnilo k prispevku Zamenjava publikacij 38/1991 (številka: 1, 1992)
  Znamenje na Mestnem trgu (številka: 1, 1992)
  Vzreja ptic pevk v Škofji Loki (številka: 1, 1992)
  S hribov v dolino (Aktivistovi spomini) (številka: 1, 1992)
 40. 1993
   75

  Pajek (številka: 1, 1993)
  Spominjam se luči nad Granado (številka: 1, 1993)
  O hudičevi stari mami (številka: 1, 1993)
  Maja (številka: 1, 1993)
  Svet se zagrinja (številka: 1, 1993)
  Kruh domače peči (številka: 1, 1993)
  Odlomek (številka: 1, 1993)
  Viljem Kavčič (1917 - 1992) (številka: 1, 1993)
  Praznina (številka: 1, 1993)
  Tiha luč (številka: 1, 1993)
  Kočija (številka: 1, 1993)
  Spomini na Alto (številka: 1, 1993)
  Ivan Jenko (1919 - 1993) (številka: 1, 1993)
  Literatura na Škofjeloškem danes (številka: 1, 1993)
  Iz kronike osnovne šole v Retečah ob njeni 100 - letnici (številka: 1, 1993)
  Iz Žirov v Javorje (številka: 1, 1993)
  Novo najdišče koral vrste Waagenophyllum indicum v loških hribih (številka: 1, 1993)
  Ustanovitev Kapucinskega samostana v Škofji Loki (številka: 1, 1993)
  Dr. Karel Bernik (1912 - 1993) (številka: 1, 1993)
  Pridi, Zvezdica Zaspanka (številka: 1, 1993)
  Pogovor s Cilko Tavčar - Ješetovo Cilko (številka: 1, 1993)
  Misijonar in zlatomašnik Pavle Bernik - častni občan občine Škofja Loka (številka: 1, 1993)
  Čebelar Jožef Trček (številka: 1, 1993)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1992 do 31. oktobra 1993) (številka: 1, 1993)
  Nova knjižnica v Železnikih (številka: 1, 1993)
  Jože Gostič (1900-1963) (številka: 1, 1993)
  Povej mu! (številka: 1, 1993)
  Bibliografija Loških razgledov 31/1984 - 40/1993 (številka: 1, 1993)
  Jesenski dež (številka: 1, 1993)
  Nadomestni denar železnikarskih fužinarjev (številka: 1, 1993)
  Letošnjim zlatomašnikom (številka: 1, 1993)
  Lovro Hafner (1883 - 1963) - slovenski glasbenik (organist in skladatelj) (številka: 1, 1993)
  Pomladna (številka: 1, 1993)
  Mar nisi (številka: 1, 1993)
  Janez Kožuh - Firbarjev ata (1895 - 1993) (številka: 1, 1993)
  Pismenka (številka: 1, 1993)
  Cotlnov Ciril in žena Lojza (številka: 1, 1993)
  Družica Samota (številka: 1, 1993)
  Škofjeloški grad pred sto leti (številka: 1, 1993)
  Na krožnici (številka: 1, 1993)
  Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 1993)
  Kronika (številka: 1, 1993)
  Misel daljave (številka: 1, 1993)
  Njena krušna peč (številka: 1, 1993)
  A XI (številka: 1, 1993)
  Ograda (številka: 1, 1993)
  Jože Krašovec (1903-1994) (številka: 1, 1993)
  Življenje mi je bilo šola (številka: 1, 1993)
  Tvoje mesto (številka: 1, 1993)
  Kadar cvete (številka: 1, 1993)
  Popravki iz letnika 39/1992 (številka: 1, 1993)
  Noro upanje (številka: 1, 1993)
  Bo to zdaj konec (številka: 1, 1993)
  Besede ni (številka: 1, 1993)
  Krizantema (številka: 1, 1993)
  Moj vrč (številka: 1, 1993)
  Vodni pogoni v nekdanji občini Zminec (številka: 1, 1993)
  Kratek oris moje življenjske poti (številka: 1, 1993)
  Poljub odpuščanja (številka: 1, 1993)
  Kolhoz v Prismodovcih (Prišla je že druga zima in z njo božič) (številka: 1, 1993)
  Žareči oblak (številka: 1, 1993)
  Žuboreče (številka: 1, 1993)
  Najlepše jutro (številka: 1, 1993)
  Ni ne dobro ne slabo (številka: 1, 1993)
  Novi izsledki o kiparju Valentinu Zajcu (številka: 1, 1993)
  Kako smo z Gorenjskega potovali na Kočevski zbor (številka: 1, 1993)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1993)
  Plivkanje (številka: 1, 1993)
  Spravilo lesa s posebnim poudarkom na plavljenju po Poljanski Sori ob koncu 19. stoletja (številka: 1, 1993)
  Dež (številka: 1, 1993)
  Samomori v občini Škofja Loka (številka: 1, 1993)
  Pa bom stopil naprej (številka: 1, 1993)
  Mlada leta slavista Gregorja Kreka (številka: 1, 1993)
  Kartuzijani (številka: 1, 1993)
  Lepo znamenje v Karlovcu (številka: 1, 1993)
 41. 1994
   34

  Nova knjižnica v Žireh (številka: 1, 1994)
  Prof. dr. Franc Stanonik, 1841-1918 (številka: 1, 1994)
  Rekonstrukcija HE Škofja Loka (HE v Skalcah) (številka: 1, 1994)
  Razstava otroških risb Oblačilna kultura na Škofjeloškem (številka: 1, 1994)
  Kogojevi dnevi 1980 - 1994 - 15 let (številka: 1, 1994)
  Življenje v škofjeloški mestni ubožnici - špitalu (po kroniki 1923 - 1931) (številka: 1, 1994)
  25 let Muzeja Železniki (številka: 1, 1994)
  Jože Krmelj - devetdesetletnik (številka: 1, 1994)
  Prva svetovna vojna iz župnijskih kronik (številka: 1, 1994)
  Zanimivosti iz zapisnikov občine Javorje 1906 - 1918 (številka: 1, 1994)
  Kronika šole v Dražgošah (številka: 1, 1994)
  Dražgoška kronika (številka: 1, 1994)
  Ob stoletnici prve električne razsvetljave v Sloveniji (številka: 1, 1994)
  Spomenik zamolčanim žrtvam v Žireh (številka: 1, 1994)
  Jegorov (Kako, kdaj in odkod to (rusko) partizansko ime v Škofjeloški četi?) (številka: 1, 1994)
  Obnova ulične razsvetljave v Škofji Loki (številka: 1, 1994)
  Slovenski izseljenci v deželi kavbojev (številka: 1, 1994)
  Kaibetovi (številka: 1, 1994)
  Razvoj elektroenergetike na Gorenjskem - izziv za prihodnost (številka: 1, 1994)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1993 do 31. oktobra 1994) (številka: 1, 1994)
  Prosti čas Ločanov med obema vojnama (1918 - 1941) (2. del) (številka: 1, 1994)
  Koliko elektrike je proizvedeno iz urana Žirovskega vrha (številka: 1, 1994)
  Paša na Starem vrhu (številka: 1, 1994)
  Krennerjeva bolniška blagajna (številka: 1, 1994)
  O starosti škofjeloških ploščastih apnencev z roženci (številka: 1, 1994)
  Lovro Hafner (1883 - 1963) - slovenski glasbenik (organist in skladatelj) (številka: 1, 1994)
  Muzejska učna ura kot oblika pedagoške dejavnosti v muzeju (številka: 1, 1994)
  Iz zgodovine Osnovne šole Trata - Gorenja vas z okoliškimi šolami (številka: 1, 1994)
  Elementi družinske medicine (s poudarkom na preventivni skrbi) (številka: 1, 1994)
  Venatio (Lov 1994) za trobento skladatelja Marijana Gabrijelčiča (številka: 1, 1994)
  Dvoje obletnic rojstev glasbenikov - kulturnih delavcev Ločanov v letu 1994 (številka: 1, 1994)
  Gorenjska mladina v narodnoosvobodilnem boju 1941 - 1945 (številka: 1, 1994)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1994)
  Škofja Loka - mesto s prvo javno razsvetljavo v Sloveniji (številka: 1, 1994)
 42. 1995
   39

  Velikonočni potres v Škofji Loki in okolici (številka: 1, 1995)
  Kraja živosrebrne rude in kaznovanje tatov iz Loškega gospostva (številka: 1, 1995)
  Oskar Škulj (1912 - 1995) (številka: 1, 1995)
  Petdesetletni jubilej Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki (številka: 1, 1995)
  Ob šestdesetletnici stavke v tovarni Šešir (številka: 1, 1995)
  Kašča v letu 1995, kamni v njej in okoli nje (številka: 1, 1995)
  Stane Sever in njegovo umetniško izročilo (številka: 1, 1995)
  Praški Jezušček v Škofji Loki (številka: 1, 1995)
  Škofjeloški konglomerat - kamnitničan, kamniti gospodar v starološki cerkvi sv. Jurija (številka: 1, 1995)
  Urška in Anžek (številka: 1, 1995)
  Mala Groharjeva slikarska kolonija - drevo prijateljstva mladih (številka: 1, 1995)
  Prva svetovna vojna iz župnijskih kronik (Leto 1915) (številka: 1, 1995)
  Stari vrh (številka: 1, 1995)
  Ob 50. obletnici zmage nad nacifašizmom in konca 2. svetovne vojne (številka: 1, 1995)
  Lipa sredi vasi (številka: 1, 1995)
  Od Grebenarja do Kamnitnika (številka: 1, 1995)
  Seznam članov Muzejskega društva v Škofji Loki (do 41. številke Loških razgledov) (številka: 1, 1995)
  Cesarske in kraljevske rodbine v šolskih kronikah s Škofjeloškega (številka: 1, 1995)
  Škofjeloški soneti (številka: 1, 1995)
  Antonija Ramovš - Tonika, devetdesetletnica (številka: 1, 1995)
  Selška dolina (številka: 1, 1995)
  Andrej Pavlovec (1929-1995) (številka: 1, 1995)
  O knjigah, piscih in učenjakih (številka: 1, 1995)
  Iz Stare Loke (številka: 1, 1995)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1995)
  Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1994 do 31. oktobra 1995) (številka: 1, 1995)
  Doneski k zgodovini Kamnitnika (številka: 1, 1995)
  Stara ura v Stari Loki (številka: 1, 1995)
  V lebdečem koraku (številka: 1, 1995)
  Odkritje spominske plošče dr. phil. Tinetu Debeljaku 22. junij 1995 (številka: 1, 1995)
  Župnija sv. Cirila in Metoda v Rock Springsu v Wyomingu - ZDA (številka: 1, 1995)
  Ljudska pesnica in pisateljica Anica Gartner (številka: 1, 1995)
  Vokalni oktet Jelovica (številka: 1, 1995)
  Muzejska delavnica - nova oblika pedagoške dejavnosti v Loškem muzeju (številka: 1, 1995)
  Zgodovinski časopis (številka: 1, 1995)
  Želja (številka: 1, 1995)
  Pravljica o čevljih (številka: 1, 1995)
  Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 1995)
  Spomini na politiko (številka: 1, 1995)
 43. 1996
   40

  Apotekar, strupi in druge nevarnosti (številka: 1, 1996)
  Sora in književnost (številka: 1, 1996)
  Izposojevališče Trata - Frankovo naselje v novih prostorih (številka: 1, 1996)
  Škofjeloški rojak Gustav Pirc (1859-1923) (številka: 1, 1996)
  70 let Pihalnega orkestra Škofja Loka (številka: 1, 1996)
  Raziskave podzemeljske favne hroščev v Štinetovi jami (številka: 1, 1996)
  Ob stoletnici rojstva Luka Jerana (številka: 1, 1996)
  Osem dokumentov iz usodne zime 1941 - 1942 (številka: 1, 1996)
  Černobil na Škofjeloškem in deset let po njem (številka: 1, 1996)
  Zlata knjiga poljanske osnovne šole (številka: 1, 1996)
  Predstavitev knjige o prof. dr. Jožetu Rantu (številka: 1, 1996)
  Prva svetovna vojna iz župnijskih kronik (številka: 1, 1996)
  Kronika o razvoju nogometa v Škofji Loki (številka: 1, 1996)
  Jubilej priljubljene klekljarice in pesnice Julke Gantar Fortuna (številka: 1, 1996)
  Klekljanje kot način življenja Slavke Vehar (številka: 1, 1996)
  Veliko priznanje, Murkova listina za etnologinjo Meto Sterle (številka: 1, 1996)
  Smrt pomladi (številka: 1, 1996)
  Napotki avtorjem (številka: 1, 1996)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1996)
  Katra (številka: 1, 1996)
  Okamnelo življenje ob vznožju Lubnika (številka: 1, 1996)
  Delovanje Moškega pevskega zbora Društva upokojencev Škofja Loka (številka: 1, 1996)
  O naslovnici (številka: 1, 1996)
  Razstava Grajske zgodbe v Okroglem stolpu Loškega muzeja (številka: 1, 1996)
  65 - letnica nove šole v Škofji Loki (številka: 1, 1996)
  Odkritje spominske plošče Niku Žumru (številka: 1, 1996)
  Ob stoletnici rojstva Jakoba Šolarja (številka: 1, 1996)
  Stanetu Andreju Oblaku - v spomin (številka: 1, 1996)
  Dr. Ivan Sedej (1934 - 1997) (številka: 1, 1996)
  Loška rojaka - avtorja prvih slovenskih tekstov iz rentgenologije (številka: 1, 1996)
  Petdeset let kovinarstva v Železnikih (številka: 1, 1996)
  Doroteja Gorišek s. Mateja (1910 - 1997) (številka: 1, 1996)
  Donacija slik pokojnega slikarja Janeza Potočnika - Januša Loškemu muzeju (številka: 1, 1996)
  Štajnbirtov vodnjak Pod Plevno (številka: 1, 1996)
  Trgovci s čipkami pred prvo svetovno vojno in po njej (številka: 1, 1996)
  Janez Oblak (1896 - 1965) (številka: 1, 1996)
  Nova zbirka v Muzeju Železniki - pregled 2. svetovne vojne v Selški dolini (številka: 1, 1996)
  Škofja Loka pred petimi leti - vzemi še jopico (številka: 1, 1996)
  Prispevki k poznavanju domačih imen v zvezi z upravnimi funkcijami (številka: 1, 1996)
  Prispevek h kroniki občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (od 1. novembra 1995 do 31. oktobra 1996) (številka: 1, 1996)
 44. 1997
   64

  Krekov teden v Selcih (številka: 44, 1997)
  Nova zbirka v Muzeju Železniki - pregled 2. svetovne vojne v Selški dolini (številka: 1, 1997)
  Ob otvoritvi Muzejske pedagoške delavnice v Loškem muzeju (številka: 1, 1997)
  Visoko (številka: 1, 1997)
  Glagolite (številka: 1, 1997)
  V svoj dom - čez šrango v Gorenji vasi (številka: 1, 1997)
  Godeška in reteška Loka (številka: 1, 1997)
  Prva svetovna vojna iz župnijskih kronik - leto 1917 (številka: 1, 1997)
  Pravila Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 1997)
  Jubilant Marijan Masterl (številka: 1, 1997)
  Založniška dejavnost Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka (številka: 1, 1997)
  Gospodarjenje na Visokem (številka: 1, 1997)
  Prispevek h kroniki občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (od 1. novembra 1996 do 31. oktobra 1997) (številka: 1, 1997)
  Nemški mobiliziranci so postali partizanski prostovoljci (številka: 1, 1997)
  Stanislav Pečovnik, kapucin (1916-1998) (številka: 1, 1997)
  Orgle v cerkvi sv. Frančiška v Železnikih (številka: 1, 1997)
  Osvoboditev Žirov (številka: 1, 1997)
  Janez Pevc, dr. medicine, specialist internist (1940-1997) (številka: 1, 1997)
  Koledar prireditev (številka: 1, 1997)
  Pozdrav predsednika Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 1997)
  Kranjski 7. lovski bataljon v bojih na soški in koroško - tirolski fronti (številka: 1, 1997)
  Kronika Muzejskega društva Žiri (številka: 1, 1997)
  Generalpolkovnik Karel Levičnik (1900 - 1968) (številka: 1, 1997)
  Razvoj turizma v Selški dolini (številka: 1, 1997)
  Cehovska tradicija (številka: 1, 1997)
  Loka in zamorc s krono (številka: 1, 1997)
  Cenetov dohtar (številka: 1, 1997)
  Kranjska in zamorc s krono (grbi freisinških posesti) (številka: 1, 1997)
  Tavčarjev dvorec na Visokem na prelomu tisočletja (številka: 1, 1997)
  Drobtine iz kronike sv. Lenarta (številka: 1, 1997)
  Pred 25 leti - tisočletnica loškega gospostva (številka: 1, 1997)
  Poročilo predsednika društva (številka: 1, 1997)
  Amoniti v prodnikih Sore (številka: 1, 1997)
  Ptičja perspektiva (številka: 1, 1997)
  Sodobni slovenski skladatelji (številka: 1, 1997)
  Poročilo nadzornega odbora (številka: 1, 1997)
  Abraham, XV. freisinški škof (številka: 1, 1997)
  Darovnica iz leta 973 (številka: 1, 1997)
  Železniki - Racovnik (številka: 1, 1997)
  Pogorišče pri Lajbonu (številka: 1, 1997)
  Razvoj čevljarne Ratitovec v Železnikih (številka: 1, 1997)
  Dvajset let organizirane odbojkarske dejavnosti v Škofji Loki, 1977-1997 (številka: 1, 1997)
  Poročilo o delu Loškega muzeja (številka: 1, 1997)
  Jože Peternelj - Mausar, sedemdesetletnik, slikar in pisatelj rovtarskih Aten (številka: 1, 1997)
  Spomini (številka: 1, 1997)
  Topografija fare Poljane (številka: 1, 1997)
  Poročilo tajnika in finančno poročilo (številka: 1, 1997)
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota Škofja Loka (številka: 1, 1997)
  Brezno na Malem Lubniku (številka: 1, 1997)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1997)
  O platnicah Loških razgledov 44 (številka: 1, 1997)
  Glagolite (številka: 1, 1997)
  Kratek pregled nastanka in delovanja Muzejskega društva Železniki (številka: 1, 1997)
  Apnarstvo na loškem ozemlju v luči srednjeveških virov (številka: 1, 1997)
  Žikovčevo znamenje in kapela Kristusa Kralja Odrešenika v Dolenji vasi pri Selcih (številka: 1, 1997)
  Dve razstavi živine v Poljanah (številka: 1, 1997)
  Loški muzej ob 60 - letnici Muzejskega društva (številka: 1, 1997)
  Habent sua fata libelli, habent scriptores eorum (številka: 1, 1997)
  Delovni red Krennerjeve suknarne (številka: 1, 1997)
  Prenovljeni klobučarska in glavnikarska zbirka v Loškem muzeju (številka: 1, 1997)
  Raztrgane korenine (številka: 1, 1997)
  Dr. Branko Berčič - častni član Muzejskega društva (številka: 1, 1997)
  Marija - Mimi Kajzar (1924 - 1997) (številka: 1, 1997)
  Iz zgodovine cerkve sv. Jakoba v Škofji Loki (številka: 1, 1997)
 45. 1998
   48

  Popravki k prispevku Budne-Kodrič Nataše Prva svetovna vojna iz župnijskih kronik - leto 1917 iz LR 44/1997 (številka: 1, 1998)
  Prenovljeni zbirki o sitarski in klekljarski obrti na Loškem (številka: 1, 1998)
  Prispevek h kroniki občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (od 1. novembra 1997 do 31. oktobra 1998) (številka: 1, 1998)
  Knjiga o Kajbetovi hiši v Škofji Loki (številka: 1, 1998)
  Crngrobska slika Brezmadežne po Bernardu Castellu (številka: 1, 1998)
  Izbrana dela slovenskega skladatelja in organista Antona Jobsta (številka: 1, 1998)
  Amoniti na loškem ozemlju (številka: 1, 1998)
  Pogovor z loškim mornarjem Vladimirjem Žužkom (številka: 1, 1998)
  Doslej nepoznano Groharjevo delo - nova pridobitev Loškega muzeja (številka: 1, 1998)
  Analiza strukture materiala žebljev, izdelanih v Železnikih (številka: 1, 1998)
  Pomladanski šopek Mala čudesa narave (številka: 1, 1998)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1998)
  K slovesu od Draga Dolenca (številka: 1, 1998)
  Upravna ureditev in gospodarski razvoj v Žireh v letih od 1945 do 1952 (številka: 1, 1998)
  Dolenjske posesti nekdanjega loškega gospostva (številka: 1, 1998)
  Uvod (k člankom o zgodovini športa na Loškem) (številka: 1, 1998)
  Inventura tranzicije - glosa o tem, kako v Škofji Loki menjamo oblast (številka: 1, 1998)
  Vodnik Crngrob in okoliške vasi (številka: 1, 1998)
  Doživetja na poti v kamniško okrožje in nazaj (številka: 1, 1998)
  Mejniki v razvoju šolstva v občini Škofja Loka po 2. svetovni vojni do leta 1987 (številka: 1, 1998)
  Janeževa bajta v Retečah (številka: 1, 1998)
  France Mihelič (1907-1998) (številka: 1, 1998)
  Nekaj zanimivosti iz pridelovanja krompirja (številka: 1, 1998)
  Amoniti na žirovskem ozemlju (številka: 1, 1998)
  Jurij Križnar zdravil ljudi in živino (številka: 1, 1998)
  Kakšne barve je sreča? (številka: 1, 1998)
  Jože Jelenc in Franc Potočnik, Maistrova borca za severno mejo (številka: 1, 1998)
  Počitniške dejavnosti za otroke v Loškem Muzeju (številka: 1, 1998)
  Razstava 100 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 1, 1998)
  Prirodoslovni razstavi Metulji in Sokolarstvo na Loškem v Loškem muzeju (številka: 1, 1998)
  Kdo je naredil orgle pri sv. Lenartu? (številka: 1, 1998)
  40 let rokometnega športa v Škofji Loki (številka: 1, 1998)
  Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih (številka: 1, 1998)
  Razvoj žičnic v Škofji Loki, Selški in Poljanski dolini (do danes) (številka: 1, 1998)
  Seznam članov Muzejskega društva v Škofji Loki (do 45. številke Loških razgledov) (številka: 1, 1998)
  Smučanje v Škofji Loki (od prvih začetkov do leta 1980) (številka: 1, 1998)
  O odkritju nove podvrste Alfonzovega slepega krešiča (številka: 1, 1998)
  Žitne mere freisinških gospostev Škofja Loka in Klevevž (številka: 1, 1998)
  Prva svetovna vojna iz župnijskih kronik (Leto 1918) (številka: 1, 1998)
  Gradovi na Loškem (številka: 1, 1998)
  Štefanovo in zbirka živince v cerkvi sv. Štefana v Sori (številka: 1, 1998)
  Pojasnilo Staneta Pečarja k prispevku Nika Štibelja Pogorišče pri Lajbonu iz LR 44/1997 (številka: 1, 1998)
  Silvo Marguč (31. 12. 1915 - 22. 8. 1998) (številka: 1, 1998)
  Moji spomini na gasilce v Železnikih (številka: 1, 1998)
  Orgle v dekaniji Škofja Loka (I. del) (številka: 1, 1998)
  Trideset let delovanja Društva za pomoč duševno prizadetim Škofja Loka - Sožitje (številka: 1, 1998)
  Profesor Jakob Šolar, častni občan občine Železniki (številka: 1, 1998)
  Coprniška krvava rihta v Loki (številka: 1, 1998)
 46. 1999
   52

  Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 1999)
  Ornitofil in ornitolog Jurij Lovšin (številka: 1, 1999)
  Trideset let Muzeja Železniki (številka: 1, 1999)
  Dohtar (številka: 1, 1999)
  Vinko Primožič (številka: 1, 1999)
  Razstava Ribištvo na Loškem v Loškem muzeju (številka: 1, 1999)
  Znamenje časa - vabilo, ki ne zastara (številka: 1, 1999)
  In memoriam Marijan Gabrijelčič (številka: 1, 1999)
  Uvod k prispevku Zgodovina športa na Loškem (številka: 1, 1999)
  Kapucini kot pomemben dejavnik v oblikovanju duhovne podobe slovenskega naroda v 17. in 18. stoletju (številka: 1, 1999)
  Fizik Simon Šubic (1830-1903) (številka: 1, 1999)
  Prvi žrtvi domobranske postojanke v Škofji Loki, peter Kavčič - Jegorov in Danila Kumar - Andreja (številka: 1, 1999)
  Kulturno društvo dr. Janez Ev. Krek Selca (številka: 1, 1999)
  Prispevek h kroniki občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (od 1. novembra 1998 do 31. oktobra 1999) (številka: 1, 1999)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 1999)
  Novoodkrite vrste in podvrste hroščev iz okolice Žirov in Železnikov (številka: 1, 1999)
  Gregor Krek kot študent univerze v Gradcu (številka: 1, 1999)
  Enota za etnologijo (številka: 1, 1999)
  Instrumentalna glasba v zadnji postavitvi Škofjeloškega pasijona (številka: 1, 1999)
  Poskus slovarja Škofjeloškega pasijona (številka: 1, 1999)
  Enota za kulturno in novejšo zgodovino (številka: 1, 1999)
  Seznam igralcev in statistov Škofjeloškega pasijona 1999 (številka: 1, 1999)
  Vojaki s Škofjeloškega v prvi svetovni vojni (številka: 1, 1999)
  Franc Ramovš (številka: 1, 1999)
  Pregled dejavnosti TVD Partizan Škofja Loka od konca druge svetovne vojne do leta 1965 (številka: 1, 1999)
  Šestdeset let Loškega muzeja Škofja Loka (številka: 1, 1999)
  Vtisi igralcev in sodelujočih (številka: 1, 1999)
  Škofjeloški pasijon 1999 (številka: 1, 1999)
  Ob odkritju spominske plošče patru Romualdu Lovrencu Marušiču (1676-1748) 21. marca 1997 (številka: 1, 1999)
  Enota za arheologijo (številka: 1, 1999)
  1914 (številka: 1, 1999)
  Drobižki k Škofjeloškemu pasijonu (številka: 1, 1999)
  Oblikovanje celostne grafične podobe Škofjeloškega pasijona (številka: 1, 1999)
  Orgle v dekaniji Škofja Loka (II. del) (številka: 1, 1999)
  Popolni sončni mrk 11. avgusta 1999 (številka: 1, 1999)
  Mozaik Škofjeloški pasijon 1999 (številka: 1, 1999)
  Andrej Pavlovec (številka: 1, 1999)
  Dodatni pouk o umetnosti gotike na Slovenskem za škofjeloške gimnazijce (številka: 1, 1999)
  Papirnati grad in lutkovna predstava - muzejske počitniške dejavnosti za otroke (številka: 1, 1999)
  Enota za pedagoško dejavnost (številka: 1, 1999)
  Sto let kmetijskega zadružništva in mlekarstva na Loškem (številka: 1, 1999)
  Novo najdišče karnijskih školjk na loškem ozemlju (številka: 1, 1999)
  Drobci o pasijonu iz dnevnega časopisja (številka: 1, 1999)
  Mušterske bukve škofjeloškega tkalca (številka: 1, 1999)
  Tržno komuniciranje Škofjeloškega pasijona (številka: 1, 1999)
  Alojzij Igličar, stoletnik in Maistrov borec (številka: 1, 1999)
  Cesarjev pečat (številka: 1, 1999)
  Enota za umetnostno zgodovino in galerijsko dejavnost (številka: 1, 1999)
  Režija Škofjeloškega pasijona v širšem smislu (številka: 1, 1999)
  Zvrstna opredelitev Škofjeloškega pasijona (številka: 1, 1999)
  Oris prehrane v prvi polovici 18. stoletja na Škofjeloškem (številka: 1, 1999)
  Konservatorska delavnica (številka: 1, 1999)
 47. 2000
   48

  Petdeset let škofjeloške Gimnazije (številka: 1, 2000)
  Stota obletnica rojstva tenorista in škofjeloškega rojaka Jožeta Gostiča (številka: 1, 2000)
  Komunalne zadeve in promet v Žireh v letih od 1945 - 1952 (številka: 1, 2000)
  Ob osemdesetletnici koroškega plebiscita (številka: 1, 2000)
  Jurij Alič, poljanski rojak, duhovnik in šolnik (številka: 1, 2000)
  Ali je bil Franc Wilfan Babič (1909 - 1986), škofjeloški glasbenim, morda tudi eden naših prvih glasbenih kritikov? (številka: 1, 2000)
  Veliki pečat mesta Škofja Loka na Cebalovi ustanovni listini (številka: 1, 2000)
  Poletni travniški šopek Mala čudesa narave (številka: 1, 2000)
  Modelarstvo sega daleč nazaj (številka: 1, 2000)
  Iz dnevnika Janeza Kaiba (številka: 1, 2000)
  Kapelica Kristusa Kralja nad dolino Prednje Smoleve (številka: 1, 2000)
  Zlato obdobje alpskega smučanja v Škofji Loki 1970 - 2000 (številka: 1, 2000)
  Velikan polžje vrste Natiria costata iz spodnjetriasnih apnencev južno od Žirov (številka: 1, 2000)
  V tisočletni Loki tudi paleobiološka drevesa (številka: 1, 2000)
  Popravek članka „Prvi žrtvi domobranske postojanke v Škofji Loki Peter Kavčič-Jegorov in Danilo Kumer Andreja“ in popravek podnapisa k sliki v članku Novoodkrite vrste in podvrste hroščev iz okolice Žirov in Železnikov iz LR 46/1999 (številka: 1, 2000)
  Jubilant Ciril Zupanc (številka: 1, 2000)
  Glasbena šola Škofja Loka 1949 - 1999 (številka: 1, 2000)
  Dermotovi v Železnikih (številka: 1, 2000)
  Za spomin na rojaka dr. Antona Polenca (številka: 1, 2000)
  Loški muzej na Venerini poti 1997 - 2000 (številka: 1, 2000)
  Življenje s klekljano čipko (številka: 1, 2000)
  In memoriam Branko Roblek (številka: 1, 2000)
  Napad Nemcev na Loško četo 29. oktobra 1942 pri Sv. Ožboltu (številka: 1, 2000)
  Prispevek h kroniki občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (od 1. novembra 1999 do 31. oktobra 2000) (številka: 1, 2000)
  Pihalni orkester Alples Železniki (številka: 1, 2000)
  Pevski zbor Lubnik (številka: 1, 2000)
  Začetki arheoloških raziskav na loškem ozemlju (številka: 1, 2000)
  Uvod k prispevku Zgodovina športa na Loškem (številka: 1, 2000)
  Murkova nagrada dr. Mariji Stanonik (številka: 1, 2000)
  France Kavčič - Veljko (številka: 1, 2000)
  Hoja na Blegoš (številka: 1, 2000)
  Kaj so kuhale naše prababice? (številka: 1, 2000)
  Dejavnost športnega društva Partizan Škofja Loka od leta 1965 do leta 1999 (številka: 1, 2000)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 2000)
  Štiri generacije škofjeloških Krennerjev (1. del) (številka: 1, 2000)
  Spomenik kiparju Tonetu Logondru - začetek aleje spomina vrednih Ločanov (številka: 1, 2000)
  Z zdravstveno športno vzgojo (ZŠV) v Škofji Loki pričeli pred 41 leti (številka: 1, 2000)
  Prenovljene in dopolnjene zbirke o platnarstvu ter barvarstvu, malem kruhku in umetnem cvetju v Loškem muzeju (številka: 1, 2000)
  Toniki v slovo (številka: 1, 2000)
  Razstava srednjeveških glasbenih instrumentov (številka: 1, 2000)
  Klomsko brezno (številka: 1, 2000)
  Prispevki k privatni proizvodnji v Škofji Loki od cehov do leta 1941 (številka: 1, 2000)
  Klekljarstvo v Železnikih (številka: 1, 2000)
  Rudarski in fužinarski kraj Železniki (številka: 1, 2000)
  Alojzij Pavel Florjančič - 60 let (številka: 1, 2000)
  Murkovo priznanje Mojci Šifrer - Bulovec (številka: 1, 2000)
  Reakcije stare Jugoslavije na rapallsko mejo v luči loškega ozemlja (številka: 1, 2000)
  Poljanec Simon Šubic (1830-1903) je objavil prve znanstvene razprave iz fizike v slovenskem jeziku (številka: 1, 2000)
 48. 2001
   34

  Jakob Savinšek - portret Ivana Tavčarja (številka: 1, 2001)
  Škofjeloške filmske freske (številka: 1, 2001)
  Loško kmetijstvo pred vstopom v Evropsko unijo (številka: 1, 2001)
  Planinstvo na Škofjeloškem (številka: 1, 2001)
  Habilitacija dr. Gregorja Kreka na graški univerzi (številka: 1, 2001)
  Narodna noša na Škofjeloškem nekoč in danes (številka: 1, 2001)
  Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 2001)
  Presenetljivo odkritje ali nekaj o najdbi nove, redke vrste slepega hrošča Orotrechus koflerianus (številka: 1, 2001)
  Prvi spomin na Loko (številka: 1, 2001)
  Mihael Peternel - duhovnik, učitelj in naravoslovec (številka: 1, 2001)
  Lazarjevi mami v spomin (Frančiški Lazar) (številka: 1, 2001)
  Prispevek h kroniki občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (od 1. novembra 2000 do 31. oktobra 2001) (številka: 1, 2001)
  Uvod k prispevku Zgodovina športa na Loškem (številka: 1, 2001)
  Romanska apsida v podružnični cerkvi sv. Nikolaja na Godešiču (številka: 1, 2001)
  Jesenski gozdni šopek Čudesa narave (številka: 1, 2001)
  Castrum Bosisen, kje in kaj je bil? (številka: 1, 2001)
  Žrtvam (številka: 1, 2001)
  Mejniki na Škofjeloškem oz. kam bi del (številka: 1, 2001)
  Pomladna impresija. Pavlu Bozovičarju (številka: 1, 2001)
  Obiskovalci Loškega muzeja v letu 2000 (številka: 1, 2001)
  Štiri generacije škofjeloških Krennerjev (2. del) (številka: 1, 2001)
  Deset let zastave samostojne Slovenije (številka: 1, 2001)
  Anton Peternel - Igor (številka: 1, 2001)
  Antonova kapela v Železnikih (številka: 1, 2001)
  Psalter iz Stare Loke (Uvod Ana Florjančič) (številka: 1, 2001)
  In memoriam Albertu Murnu (1931-2001) (številka: 1, 2001)
  Zapuščina barvarja Jurija Pokorna (številka: 1, 2001)
  Antropološke raziskave v Selški dolini (številka: 1, 2001)
  Kulturno društvo dr. Janez Ev. Krek Selca (številka: 1, 2001)
  Pedagoška dejavnost v Loškem muzeju leta 2000 (številka: 1, 2001)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 2001)
  Cankarjev bataljon in uporni Narigarji s Pasje ravni pred 60 leti (številka: 1, 2001)
  Povojna grobišča v Crngrobu (številka: 1, 2001)
  Svetko Kobal - 80-letnik (številka: 1, 2001)
 49. 2002
   39

  Slikar Jurij Šubic in njegove freske v Iliou Mélathronu (številka: 1, 2002)
  Soriška ledinska imena (številka: 1, 2002)
  Prispevek h kroniki občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (od 1. novembra 2001 do 31. oktobra 2002) (številka: 1, 2002)
  Jama Konasnica in njena podzemeljska favna hroščev (številka: 1, 2002)
  Pravila loških klaris (številka: 1, 2002)
  Kmetijska strojna zadruga Reteče (številka: 1, 2002)
  Oglasi (številka: 1, 2002)
  Krvavo znamenje (številka: 1, 2002)
  Obisk v Loškem muzeju 1997-2001 (številka: 1, 2002)
  Pomenljiv napis na župni cerkvi v Železnikih (številka: 1, 2002)
  Uvod k prispevku Zgodovina športa na Loškem (številka: 1, 2002)
  Italijanska zasedba Sorice (I) (številka: 1, 2002)
  Dopolnitev k članku Staneta Pečarja Uničevanje domačij - eno izmed okupatorjevih nasilij iz LR 32/1985, LR 33/1986, LR 34/1987 in LR 35/1988 (številka: 1, 2002)
  Moja košarkarska pot (številka: 1, 2002)
  Dr. Gregor Krek kot privatni docent in izredni profesor univerze v Gradcu (številka: 1, 2002)
  Adolf Gerjol (1915 - 2002) (številka: 1, 2002)
  Deset let skavtstva v Škofji Loki (številka: 1, 2002)
  Megalitska kamnita miza v Ravnah pri Žireh (številka: 1, 2002)
  Dr. Francetu Lebnu v slovo (številka: 1, 2002)
  Likovne razstave v okviru Loškega muzeja v letu 2002 (številka: 1, 2002)
  Listina cerkve sv. Barbare iz leta 1448 (številka: 1, 2002)
  Aleja znamenitih občanov (številka: 1, 2002)
  V zahvalo in spomin Miri Kejžar (14. 5. 1926 - 27. 9. 2002) (številka: 1, 2002)
  Potovanje na ladji Beagle (številka: 1, 2002)
  Simon Šubic, pisec fizikalnih učbenikov (številka: 1, 2002)
  Zimski samostojni šopki pri nas v naravi (številka: 1, 2002)
  Poljski poskusi - pot do napredka (številka: 1, 2002)
  Mr. ph. Oto Burdych - Oti (številka: 1, 2002)
  Rudolf Besel in Dražgoše leta 1942 (številka: 1, 2002)
  Votivna slika požara Škofje Loke iz 19. stoletja (številka: 1, 2002)
  Popravki k člankom Cirila Zupanca Dermotovi v Železnikih in Kapelica Kristusa Kralja iz LR 47/2000 ter Antonova kapela v Železnikih iz LR 48/2001 (številka: 1, 2002)
  Slikarski svet Franca Novinca ali vonj po zeleni barvi gozda in vranah na polju (številka: 1, 2002)
  Nove najdbe v podružnični cerkvi sv. Nikolaja na Godešiču (številka: 1, 2002)
  Košarka domuje v Škofji Loki že pol stoletja - in še več (številka: 1, 2002)
  Gradišče nad Drago (številka: 1, 2002)
  Sindikalni boji za delavske pravice v Škofji Loki (številka: 1, 2002)
  Otroški spomini na Javorje (številka: 1, 2002)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 2002)
  Spomini na utrjevanje meje (Rupnikovo linijo) (številka: 1, 2002)
 50. 2003
   35

  Italijanska zasedba Sorice (II) (številka: 1, 2003)
  Jože Žagar, Kalanušar in drugi Ločani v Sveti deželi leta 1910 (številka: 1, 2003)
  Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 2003)
  Poročilo o čiščenju podzemnega hodnika pod cesto v Vincarje (številka: 1, 2003)
  Oglasi (številka: 1, 2003)
  Tine Debeljak, prevajalec ruske romantične poezije (številka: 1, 2003)
  Bibliografija Loških razgledov 41 - 50 (številka: 1, 2003)
  Obisk in pedagoška dejavnost v Loškem muzeju v letu 2002 (številka: 1, 2003)
  Kres Svobode (številka: 1, 2003)
  Kratka žaloigra v Atenah (številka: 1, 2003)
  Popravki k članku Alojzija Pavla Florjančiča Rudolf Besel in Dražgoše 1942 iz LR 49/2002 (številka: 1, 2003)
  Karl Jožef Prenner - loški muzealec ter njegove zgodovinske, topografske in umetnostnozgodovinske razprave (številka: 1, 2003)
  Loški razgledi pred 50 leti (številka: 1, 2003)
  Dolenčeva gozdna železnica na Praprotnem (številka: 1, 2003)
  Ob 50 - letnici Loških razgledov (številka: 1, 2003)
  Barje Ledina na Jelovici (številka: 1, 2003)
  Dve knjižni redkosti v starološki župnijski knjižnici (številka: 1, 2003)
  Balinanje - športna panoga z največ naslovi svetovnih prvakov v Škofji Loki (številka: 1, 2003)
  Kamnoseški mojster Janez Krek iz Dolenje vasi in njegovo delo v Selcih (številka: 1, 2003)
  Loški razgledi na 15786 straneh (številka: 1, 2003)
  Dana Jarc (1920 - 2003) - v spomin (številka: 1, 2003)
  Popravki K članku Slavice Pavlič Mihael Peternel, duhovnik, učitelj, naravoslovec in prvi ravnatelj ljubljanske realke iz LR 48/2001 (številka: 1, 2003)
  Prispevek h kroniki občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 1, 2003)
  Dr. Gregor Krek na vrhuncu svojega ustvarjanja kot redni profesor na graški univerzi (številka: 1, 2003)
  50 let Zdravstvenega doma Škofja Loka (številka: 1, 2003)
  Babištvo na Loškem (številka: 1, 2003)
  Od povedane do natisnjene domoznanske besede (številka: 1, 2003)
  Kazalo vsebine (številka: 1, 2003)
  Nekdanja pridelava sena na Sorici (V spomin 1917 - 2003) (številka: 1, 2003)
  Pokalice iz okolice Škofje Loke, Železnikov in Žirov (številka: 1, 2003)
  Antologija poljanske naivne poezije (številka: 1, 2003)
  Jeja Jamar - Legat (1914 - 2003) (številka: 1, 2003)
  Vodnik Karla Prennerja po Crngrobu in okolici (številka: 1, 2003)
  Iz zgodovine cestnega prometa v Loki do leta 1941 (številka: 1, 2003)
  Muzejska prodajalna v Loškem muzeju Škofja Loka med konceptom in prodajo (številka: 1, 2003)
 51. 2004
   24

  številka: 1 (2004)
  številka: 1 (2004)
  Poročilo z mednarodnega simpozija ob 200-letnici sekularizacije Freisinške in Briksenske škofijske posesti na Slovenskem (številka: 1, 2004)
  Valentin Pirc (številka: 1, 2004)
  Bratje Rupert, Filip in Henrik (III.), renski palatinski grofi, freisinški škofi in loški cerkveni gospodarji (številka: 1, 2004)
  Živeli in delali so med nami (številka: 1, 2004)
  200. obletnica rojstva in 125 letnica smrti pobudnika poštne znamke Lovrenca Koširja (številka: 1, 2004)
  Loško mestno obzidje (številka: 1, 2004)
  Niti najhujši nemški teror ni upognil upornih Ločanov (številka: 1, 2004)
  Crngrobska cerkev v strokovni literaturi (številka: 1, 2004)
  Prispevek h kroniki občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 1, 2004)
  Galerija Ivana Groharja - most med preteklostjo in sedanjostjo (številka: 1, 2004)
  Dr. Gregor Krek kot predstojnik slovanskega inštituta na graški univerzi, nazadnje dvorni svetnik (številka: 1, 2004)
  Testament Korbinijana Fürnpfeila pl. Pfeilhaimba (številka: 1, 2004)
  Biološke raziskave v Bohkovem breznu (številka: 1, 2004)
  Ivan Križnar: Škofjeloško okrožje v narodnoosvobodilnem boju 1941-1945 (številka: 1, 2004)
  Marijan Masterl o Cankarjevem bataljonu in moja spoznanja o tem (številka: 1, 2004)
  Sorica, njene vode in življenje ob njih (številka: 1, 2004)
  Martin Fierro v slovenščini (številka: 1, 2004)
  Maks Krmelj-Matija (številka: 1, 2004)
  Župnik in glasbenik Don Kosto (Jer/nej/ko) Sel/j/ak (številka: 1, 2004)
  Nagrobnik vikarja Mihaela v Stari Loki (številka: 1, 2004)
  Odbojka (številka: 1, 2004)
  Klara Ogorevc-Jenko (številka: 1, 2004)
 52. 2005
   23

  številka: 1 (2005)
  Srednjeveški obračuni freisinške škofije (številka: 1, 2005)
  Obnova šolstva v škofjeloškem okraju po drugi svetovni vojni (številka: 1, 2005)
  Dr. Karl Zakrajšček (1865-1942), zdravnik v Škofji Loki (številka: 1, 2005)
  Miznikarjevi v Martinj Vrhu (številka: 1, 2005)
  Dr. Gregorij Karbonarij (Voglar, Oglar) de Wiesenegg (številka: 1, 2005)
  Farji Potok /Potok/, Kocjanova domačija in njeni nasledniki (številka: 1, 2005)
  Enigma Abraham iz Freisinga (številka: 1, 2005)
  Kozlički iz okolice Škofje Loke, Železnikov in Žirov (številka: 1, 2005)
  Mala čuda narave (številka: 1, 2005)
  Freisinški medved (številka: 1, 2005)
  Pokopališče v Rock Springsu (številka: 1, 2005)
  Nova poznoantična najdba s Puštala nad Trnjem (številka: 1, 2005)
  Pihalni orkester Alples Železniki (številka: 1, 2005)
  Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 2005)
  Skozi nemške zapore in taborišče (številka: 1, 2005)
  Sarajevska epoha slovenskega tenorista Poldeta Polenca (1912-1974) je bila v letih 1954-1962 njegov solistični vrhunec (številka: 1, 2005)
  Prispevek h kroniki občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 1, 2005)
  Več kot tisoč let (številka: 1, 2005)
  Proslava in odkritje spomenika ob stoletnici smrti dr. Gregorja Kreka (1840-1905) (številka: 1, 2005)
  Umetnikom in obiskovalcem prijazna galerija (številka: 1, 2005)
  Anton Ažbe v aleji znamenitih Škofjeločanov (številka: 1, 2005)
  Loška študenta sta prva zagovarjala Kopernikov nauk v Ljubljani (številka: 1, 2005)
 53. 2006
   41

  številka: 1 (2006)
  Svetko Kobal - petinosemdesetletnik (številka: 1, 2006)
  100 let športa v občini Škofja Loka (številka: 1, 2006)
  Jože Štukl, nagrajenec Slovenskega arheološkega društva (številka: 1, 2006)
  O gradnji knjižnice na Škofjeloškem (številka: 1, 2006)
  Slovo Emilijana Cevca in Marijana Zadnikarja od Loke (številka: 1, 2006)
  Predstavitev knjige Kulturna dejavnost na Godešiču v 20. stoletju (številka: 1, 2006)
  Veduta Škofje Loke v Freisingu (številka: 1, 2006)
  Dr. Janez Veider - duhovnik in ljubitelj umetnosti (številka: 1, 2006)
  Srednjeveški obračuni freisinške škofije (številka: 1, 2006)
  Bratje kapucini v Škofji Loki 1706-2006 (številka: 1, 2006)
  Potujoča razstava Škofjeloški pasijon (številka: 1, 2006)
  Stari grad - Wildenlack (številka: 1, 2006)
  Živeti z glasbo (številka: 1, 2006)
  Bil sem soustvarjalec smučarskih oddelkov na Gimnaziji Škofja Loka (številka: 1, 2006)
  Godešič v preteklosti in sedanjosti (številka: 1, 2006)
  80 let Janeza Dolenca (številka: 1, 2006)
  Lojze Malovrh - osemdesetletnik (številka: 1, 2006)
  Pripovedka Strahu željan in pesem Pustna (številka: 1, 2006)
  Ob spomeniku Antonu Hafnerju (številka: 1, 2006)
  Prireditve ob tisočletnici Godešiča (številka: 1, 2006)
  Umorjeni škof (številka: 1, 2006)
  Predavanje Toneta Potočnika in koncert koralnega zbora Akademije za glasbo v okviru Potujoče razstave Škofjeloški pasijon (številka: 1, 2006)
  Godešič skozi tisočletje 1006-2006 (ur. Judita Šega) (številka: 1, 2006)
  30 let smučarskih oddelkov na gimnaziji v Škofji Loki (številka: 1, 2006)
  Smučarski oddelki na gimnaziji v Škofji Loki - zakaj in kako smo jih ustanovili? (številka: 1, 2006)
  Mala čuda narave (številka: 1, 2006)
  Dnevi evropske kulturne dediščine v Škofji Loki (številka: 1, 2006)
  Praznovanje tisočletnice Godešiča (številka: 1, 2006)
  Godeški zvon (številka: 1, 2006)
  Stoletnica gasilstva v Sorici (številka: 1, 2006)
  Soriška pretnerija, novoopisana podvrsta slepega jamskega mrharja iz Soriške planine in Ratitovca (številka: 1, 2006)
  Bolniški listi Okrajne bolniške blagajne v Škofji Loki (številka: 1, 2006)
  Sarajevska epoha slovenskega tenorista Poldeta Polenca (1912-1974) je bila v letih 1954-1962 njegov solistični vrhunec (številka: 1, 2006)
  Zvonimir Ciglič - biti ustvarjalec (številka: 1, 2006)
  Janez Klobovs in Klobovsova ulica (številka: 1, 2006)
  Ivan Grohar - poet slovenskega impresionizma (številka: 1, 2006)
  Projekt Škofjeloški pasijon 2006 (številka: 1, 2006)
  Domovina (številka: 1, 2006)
  Prispevek h kroniki občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 1, 2006)
  Po poteh prednamcev na poti k sebi (številka: 1, 2006)
 54. 2007
   36

  številka: 1 (2007)
  Agrarno gospodarstvo v katastrski občini Sora leta 1831/32 (številka: 1, 2007)
  Humanistične in jezuitske knjige Selčana Filipa Terpina (številka: 1, 2007)
  Loški zdravnik dr. Ivan Hubad (številka: 1, 2007)
  Občina Gorenja vas-Poljane v letu 2007 (številka: 1, 2007)
  Slavnostna akademija ob 70-letnici Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 2007)
  Dogodki ob 70-letnici Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 2007)
  O srednjeveških puščičnih osteh z ledine V Griču pri Suhem Dolu nad Lučinami (številka: 1, 2007)
  Nogomet v Škofji Loki (številka: 1, 2007)
  Razstava Pavla Florjančiča ob umetnikovi 60.letnici (številka: 1, 2007)
  Miroslavin brezokec ali nekaj o najdbi nove, redke vrste slepega hrošča Anophthalmus miroslavae (številka: 1, 2007)
  Paleolitik z ledine V Griču pri Suhem Dolu nad Lučinami (številka: 1, 2007)
  Wildenlack (številka: 1, 2007)
  Jakoba Alešovca pot na Blegoš (številka: 1, 2007)
  Ob 70-letnici Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 1, 2007)
  Pred petdesetimi leti se je poslovil arhitekt Jože Plečnik (številka: 1, 2007)
  Priznanja občine Škofja Loka za leto 1998 (številka: 1, 2007)
  Digitalizacija Loških razgledov in njihova postavitev na splet (številka: 1, 2007)
  Draguška Kalan, roj. Potočnik (1912-2007) (številka: 1, 2007)
  Ob stoletnici rojstva Franceta Miheliča (1907-1998) (številka: 1, 2007)
  Srednjeveški obračuni freisinške škofije (številka: 1, 2007)
  Umorjeni škof (številka: 1, 2007)
  Plečnik na Loškem (številka: 1, 2007)
  Edi Šelhaus - čuteči kronist našega časa in prostora (številka: 1, 2007)
  K freskantskemu ciklu v podružnični cerkvi sv. Andreja na Gostečah (številka: 1, 2007)
  Sto let Planinskega društva Škofja Loka (1907-2007) (številka: 1, 2007)
  Uroš Lovšin (1957-2007) (številka: 1, 2007)
  Dražgoše pred 2. svetovno vojno (številka: 1, 2007)
  Dr. Branko Berčič - osemdesetletnik (številka: 1, 2007)
  Občina Škofja Loka v luči reforme lokalne samouprave (številka: 1, 2007)
  Obisk in pedagoška/andragoška dejavnost v Loškem muzeju Škofja Loka v obdobju 2004-2007 (številka: 1, 2007)
  Loka je pravi biser (številka: 1, 2007)
  Kronika občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 1, 2007)
  Skavtstvo, oblika aktivnega življenja (številka: 1, 2007)
  Dr. Anton Feinig (1931-2007) (številka: 1, 2007)
  Priznanja občine Škofja Loka za leto 2007 (številka: 1, 2007)
 55. 2008
   42

  številka: 1 (2008)
  Praznovali smo 50 let javnega zavoda - Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (številka: 1, 2008)
  Rimske fibule na Loškem (številka: 1, 2008)
  Prelat Andrej Kalan (številka: 1, 2008)
  Trubarjevo leto 2008 in Ločani (številka: 1, 2008)
  Let nad ajdovimi polji (številka: 1, 2008)
  Poročilo o ediciji: Marijan Gabrijelčič 1940-1998 (številka: 1, 2008)
  Profesor Jernej Bogataj (1920-2008) (številka: 1, 2008)
  Slikar Anton Mihelič (številka: 1, 2008)
  80 let Milana Šifrerja (številka: 1, 2008)
  Prirodoslovna zbirka Loškega muzeja v novi podobi (številka: 1, 2008)
  Rado Jan (1925-2008) (številka: 1, 2008)
  Kronika občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 1, 2008)
  Nova odkritja na Loškem gradu ob prenovi starega vhoda (številka: 1, 2008)
  Jubilant Stane Pečar (številka: 1, 2008)
  Jagode za oči (številka: 1, 2008)
  Rodbina Stanonik na loškem ozemlju do konca 19. stoletja (številka: 1, 2008)
  Ostanki profane kmečke arhitekture med gotiko in barokom na Škofjeloškem (številka: 1, 2008)
  Rod krešičev v okolici Železnikov, Škofje Loke in Žirov (številka: 1, 2008)
  Srednjeveški obračuni freisinške škofije (številka: 1, 2008)
  Lumen 2007 (številka: 1, 2008)
  Münchenska zakladna najdba (številka: 1, 2008)
  Primož Trubar - smoter njegovega življenja (številka: 1, 2008)
  Sto let gledališke dejavnosti v Retečah (številka: 1, 2008)
  Najdbe rovov pleistocenskih svizcev v Škofjeloškem in Polhograjskem hribovju (številka: 1, 2008)
  Zgodba o "izgubljeni" sliki (številka: 1, 2008)
  Krajnikova hiša - edinstvena arhitekturna dediščina (številka: 1, 2008)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 1999 (številka: 1, 2008)
  "Na tvojo kožo pišem svoje verze" (Neža Maurer) (številka: 1, 2008)
  Občina Gorenja vas-Poljane v letu 2008 (številka: 1, 2008)
  Dr. Alojzij Homan (1863-1922) (številka: 1, 2008)
  Finžgar - župnik in književnik v Sori (številka: 1, 2008)
  Filatelistične beležke (2007-2008) (številka: 1, 2008)
  Janez Jesenko - geografski domoljub iz Poljanske doline (številka: 1, 2008)
  Občina Škofja Loka z izkušnjami v mednarodnem sodelovanju (številka: 1, 2008)
  Rusijada - vseslovenski festival v Škofji Loki (številka: 1, 2008)
  Zgodba o Odeji (številka: 1, 2008)
  Gimnazija Škofja Loka, MEPI in kraljica (številka: 1, 2008)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2008 (številka: 1, 2008)
  Konservatorsko-restavratorski posegi na stenskih poslikavah v cerkvi sv. Miklavža na Godešiču (številka: 1, 2008)
  Življenje polno smisla (številka: 1, 2008)
  O celoviti prezentaciji likovnih prvin v cerkvi sv. Petra v Bodovljah (številka: 1, 2008)
 56. 2009
   42

  številka: 1 (2009)
  Projekt Škofjeloški pasijon 2009 - management žive dediščine (številka: 1, 2009)
  Od ranocelnikov do šolanih zdravnikov v Selški dolini (številka: 1, 2009)
  Kokelj, Nina, Poletje s klovnom: ljubezenski roman (številka: 1, 2009)
  Osnovne značilnosti časa življenja in dela Aleša Ušeničnika (številka: 1, 2009)
  Ivan Oman, kmet iz Zminca (številka: 1, 2009)
  Zimski pejsaži in tihožitja (številka: 1, 2009)
  60 let Filatelističnega društva Lovro Košir (številka: 1, 2009)
  Pomemben Loški rojak (številka: 1, 2009)
  Občina Gorenja vas-Poljane v letu 2009 (številka: 1, 2009)
  30 let Združenja umetnikov Škofja Loka (številka: 1, 2009)
  Romuald, oče, 1676-1748, Škofjeloški pasijon: znanstvenokritična izdaja (številka: 1, 2009)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2000 (številka: 1, 2009)
  Kronika občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 1, 2009)
  Blaznikovi večeri (številka: 1, 2009)
  Darwinovo leto 2009 z dijaki Gimnazije Škofja Loka (številka: 1, 2009)
  Pesmi, ki slavijo šport (številka: 1, 2009)
  Slovensko uradovalno besedilo iz druge polovice 17. stoletja (številka: 1, 2009)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2009 (številka: 1, 2009)
  Stanonik, Tončka, Cvetlična hiša (številka: 1, 2009)
  Blaznikov večer, posvečen loškemu rojaku dr. Tinetu Debeljaku (številka: 1, 2009)
  Loški grad skozi stoletja (številka: 1, 2009)
  Občina Škofja Loka z izkušnjami v mednarodnem sodelovanju (številka: 1, 2009)
  Umetnostnozgodovinska zbirka Edvarda in Karla Strahla (številka: 1, 2009)
  Radio Sora je praznoval 30-letnico delovanja (številka: 1, 2009)
  Muzejska pričevanja naše kulturne preteklosti (številka: 1, 2009)
  Srednjeveški obračuni freisinške škofije (številka: 1, 2009)
  Franc Braniselj (1917-2009) (številka: 1, 2009)
  Pirenejski govnač tudi v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Ivan Grohar v Londonu (številka: 1, 2009)
  Rudišče Knape - nekoč in danes (številka: 1, 2009)
  Razstava risb Iveta Šubica (številka: 1, 2009)
  60 let ansambla Jaz pa ti (številka: 1, 2009)
  Kapucinsko prirodoslovje v Škofji Loki (številka: 1, 2009)
  Od Sokolskega doma 1922 do Sokolskega doma 2009 (številka: 1, 2009)
  Rodbina Stanonik na loškem ozemlju do konca 19. stoletja (številka: 1, 2009)
  Restavriranje oltarjev v cerekvi sv. Miklavža na Godešiču (številka: 1, 2009)
  Milenko Arnejšek (1948-2009) (številka: 1, 2009)
  Narod in kultura - Aleš Ušeničnik (1868-1952) (številka: 1, 2009)
  Bogato pasijonsko dogajanje v letu 2009 (številka: 1, 2009)
  Pesmi (številka: 1, 2009)
  Poljanski rojak Aleš Ušeničnik - ne le filozof, ampak tudi pesnik (številka: 1, 2009)
 57. 2010
   44

  številka: 1 (2010)
  Umetnostna zbirka kot razprta in fleksibilna časovna kapsula (številka: 1, 2010)
  Društveni izlet h koreninam na Južno Tirolsko (številka: 1, 2010)
  Ustanavljanje Tehtnice Železniki (številka: 1, 2010)
  Špital - hiša na robu družbe (številka: 1, 2010)
  Kronika občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 1, 2010)
  Kajbetova gostilna v Zmincu pri Škofji Loki (številka: 1, 2010)
  Moj ata, dr. Anton Polenec (številka: 1, 2010)
  Jamski medved z Jelovice (številka: 1, 2010)
  Blaznikovi večeri v letu 2010 (številka: 1, 2010)
  Petdeset let od odkritja urana v Žirovskem vrhu (številka: 1, 2010)
  "Kaj pa vi sploh delate?" (številka: 1, 2010)
  Rdeče znamenje pri Crngrobu (številka: 1, 2010)
  Hišni lastniki v Škofji Loki in predmestjih sredi 18. stoletja (številka: 1, 2010)
  Idrijsko-loške rudarske korenine (številka: 1, 2010)
  In memoriam dr. Cene Avguštin (številka: 1, 2010)
  Zbirka pripovedk Kamniti most spet med Ločani (številka: 1, 2010)
  Prof. dr. Branko Berčič odlikovan z zlatim redom za zasluge (številka: 1, 2010)
  Stane Sever - 40 let nagrad (številka: 1, 2010)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2001 (številka: 1, 2010)
  Dvema slavistoma z ozemlja loškega gospostva v spomin (številka: 1, 2010)
  O novih in starih pasijonskih dognanjih (številka: 1, 2010)
  Izdelki so čisti, brez napak in lepo izdelani (številka: 1, 2010)
  Valentina (Grošelj) Kobe (številka: 1, 2010)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2010 (številka: 1, 2010)
  "Z menoj potuje ljubezen" (številka: 1, 2010)
  Kaj jemlješ ti orožje, sin? (številka: 1, 2010)
  Petsto dvajset let vezi med Idrijo in Škofjo Loko (številka: 1, 2010)
  Meteorit iz Javorij (številka: 1, 2010)
  150-letnica votivnih kapel v Selški dolini (številka: 1, 2010)
  Srednjeveški obračuni freisinške škofije (številka: 1, 2010)
  V Rapallu izgubljeno freisinško ozemlje (številka: 1, 2010)
  Pedagoško/andragoška dejavnost v Loškem muzeju v letu 2010 (številka: 1, 2010)
  Občina Gorenja vas-Poljane v letu 2010 (številka: 1, 2010)
  Rodbina Stanonik na loškem ozemlju do konca 19. stoletja (številka: 1, 2010)
  Partizansko pokopališče v Lipici (številka: 1, 2010)
  Občina Škofja Loka z izkušnjami v mednarodnem sodelovanju (številka: 1, 2010)
  Franc Rant (številka: 1, 2010)
  60 let Gimnazije Škofja Loka (številka: 1, 2010)
  Rudnik nad Sorico (številka: 1, 2010)
  Cvetko Kobal - Florjan (številka: 1, 2010)
  Poznoantično nomadsko ogledalo z ušescem tipa Čmi-Brigetio s Puštala nad Trnjem (številka: 1, 2010)
  Raziskave podzemeljske favne hroščev v jami Praprotno (številka: 1, 2010)
  Začetki organizirane zdravstvene službe na Poljanskem in Žirovskem (številka: 1, 2010)
 58. 2011
   42

  številka: 1 (2011)
  Janez Debeljak - Janče (številka: 1, 2011)
  Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenijo (številka: 1, 2011)
  Lokacija gradu "Bosisen" in plitvine na reki Sori, imenovane "Stresoubrod" (številka: 1, 2011)
  Gimnazija Škofja Loka - dobitnica evropskega jezikovnega priznanja za leto 2011 za projekta "Jezik - kultura in tradicija" in "Rusijada" (številka: 1, 2011)
  Zora Blaznik (številka: 1, 2011)
  Kronika občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 1, 2011)
  Iz Gorenjske je prenesla znanje klekljanja na Koroško (številka: 1, 2011)
  Moč pogledov (številka: 1, 2011)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2002 (številka: 1, 2011)
  Prof. Janez Dolenc, Murkov nagrajenec za leto 2011 za življenjsko delo (številka: 1, 2011)
  Po poteh Jerneja iz Loke v Beneško Slovenijo in Posočje (številka: 1, 2011)
  Občina Gorenja vas-Poljane v letu 2011 (številka: 1, 2011)
  Prostovoljstvo v Loškem muzeju v povezavi z razstavo Moč pogledov - portretno slikarstvo Ivana Groharja (številka: 1, 2011)
  Po poti kulturne dediščine - sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem Porečju Poljanske Sore (številka: 1, 2011)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2011 (številka: 1, 2011)
  Karbonske rastline pod Lubnikom (številka: 1, 2011)
  Pasijonska dediščina za prihodnost (številka: 1, 2011)
  "Castrum grande quidem Lagk diruit undique totum" (številka: 1, 2011)
  Arhitekt Tone Mlakar, devetdesetletnik (številka: 1, 2011)
  Dr. Jože Bernik (številka: 1, 2011)
  Slikar Jernej iz Loke in njegova dela na Loškem (številka: 1, 2011)
  Prof. dr. Anton Ramovš (številka: 1, 2011)
  Slugovo brezno na Puštalu in Miričin Jajčar (Alphaobius miricae) (številka: 1, 2011)
  Od Špickramarjeve Francke do častne dvorne dame in visoške gospe (številka: 1, 2011)
  Dr. Jože Rant (številka: 1, 2011)
  Občina Škofja Loka z izkušnjami v mednarodnem sodelovanju (številka: 1, 2011)
  Ameriški fotorealizem in zgodnje Berkovo slikarstvo (številka: 1, 2011)
  Blaznikovi večeri in drugi pomembni dogodki v letu 2011 (številka: 1, 2011)
  Ime Dražgoše kot slovenski jezikovni in kulturni spomenik (številka: 1, 2011)
  Znameniti fiziki - matematiki iz loške okolice v preteklosti (številka: 1, 2011)
  Hiše na Lučinskem med letoma 1291 in 1785 (številka: 1, 2011)
  Vinko Mohorčič (številka: 1, 2011)
  Vzpon in propad kriogenike v Škofji Loki (številka: 1, 2011)
  Slavko Fojkar (številka: 1, 2011)
  Riba Faronika na freskah sv. Krištofa (številka: 1, 2011)
  Potres 26. marca 1511 in njegove posledice na naših tleh (številka: 1, 2011)
  Niko Kavčič (številka: 1, 2011)
  Spomini na Žiri (številka: 1, 2011)
  "Oblikovalec mora v sebi gojiti otroka, ki se igra" (številka: 1, 2011)
  Temeljni kamen baročne cerkve sv. Martina v Poljanah nad Škofjo Loko (številka: 1, 2011)
  Zvezdana Zadnik (številka: 1, 2011)
 59. 2012
   48

  številka: 1 (2012)
  Za vzdrževanje pasijonske kondicije (številka: 1, 2012)
  Elektrifikacija Škofje Loke v letih od 1894 do 1920 (številka: 1, 2012)
  Inventarni popisi z Loškega gradu z začetka 14. stoletja (številka: 1, 2012)
  Muzejska zbirka o športu v Škofji Loki (številka: 1, 2012)
  Znameniti fiziki - matematiki iz loške okolice v preteklosti (številka: 1, 2012)
  Resnica o münchenskih in freisinških arhivih (številka: 1, 2012)
  Dr. France Štukl - dobitnik Aškerčeve nagrade za življenjsko delo za leto 2012 (številka: 1, 2012)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2012 (številka: 1, 2012)
  Kaplin jajčar (Aphaobius kaplai) - nov slovenski endemit (številka: 1, 2012)
  Občina Gorenja vas-Poljane v letu 2012 (številka: 1, 2012)
  Zgodba o Groharju še zadnjič (številka: 1, 2012)
  Arhitekt Robert Potokar (številka: 1, 2012)
  Béseda v Loki (številka: 1, 2012)
  Janez Hafner (1950-2012) (številka: 1, 2012)
  Spomenika padlim v 1. svetovni vojni v Škofji Loki in Stari Loki (številka: 1, 2012)
  Kratek pregled razvoja industrije na Loškem (številka: 1, 2012)
  Življenjska pot prof. dr. Frana Jesenka (številka: 1, 2012)
  Janez Eržen (1939-2012) (številka: 1, 2012)
  Kronika občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 1, 2012)
  Vodovod Trnje (številka: 1, 2012)
  Rudnik nad Sorico - dopolnilo (številka: 1, 2012)
  Ddr. Marija Stanonik - Štrekljeva nagrajenka za leto 2012 (številka: 1, 2012)
  Od zdravstvenega okrožja do Zdravstvenega doma Škofja Loka (številka: 1, 2012)
  Kaj je poljanskega v poeziji poljanskih avtoric (številka: 1, 2012)
  "Taka je moja domovina. Pozdrav Iv. Grohar" (številka: 1, 2012)
  Gobe na območju Škofje Loke (številka: 1, 2012)
  Levičniki v Železnikih (številka: 1, 2012)
  Blaznikovi večeri in drugi pomembni dogodki v letu 2012 (številka: 1, 2012)
  Bakrova orudenja v Bodoveljski grapi (številka: 1, 2012)
  Občina Škofja Loka z izkušnjami v mednarodnem sodelovanju (številka: 1, 2012)
  Šolska palača v Šolski ulici ima 80 let (številka: 1, 2012)
  Janez Ramoveš dobil Jenkovo nagrado 2012 (številka: 1, 2012)
  Puštalski baroni Wolkenspergi - danes in nikoli več (številka: 1, 2012)
  Jožef in dr. Pavel Grošelj v zapiskih dr. Rudolfa Andrejke (številka: 1, 2012)
  "Rojstvo" tritikale in njen današnji gospodarski pomen (številka: 1, 2012)
  Spomini na Poldeta Polenca (številka: 1, 2012)
  Miloš Mlejnik (1921-2012) (številka: 1, 2012)
  150 let delovanja javne splošne knjižnice v Škofji Loki (številka: 1, 2012)
  Homage a Tone Logonder (številka: 1, 2012)
  Alfonz Zajec - utrinki ob njegovi 80-letnici (številka: 1, 2012)
  Rokodelski center domače in umetnostne obrti v Škofji Loki (številka: 1, 2012)
  Škofjeloški pasijon, živa mojstrovina državnega pomena, njegov položaj v Evropi in svetu (številka: 1, 2012)
  Fotografinja Julijana Šelhaus (1892-1975) (številka: 1, 2012)
  40 let Severjevih nagrad (številka: 1, 2012)
  Srednjeveški obračuni freisinške škofije (številka: 1, 2012)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2003 (številka: 1, 2012)
  Državna meščanska šola dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (številka: 1, 2012)
 60. 2013
   40

  številka: 1 (2013)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2004 (številka: 1, 2013)
  Luka Dolinar (1794-1863) (številka: 1, 2013)
  Devocionalije iz okolice župnijske cerkve v Stari Loki (številka: 1, 2013)
  Meditacija ob postavitvi spomenika dr. Tinetu Debeljaku (številka: 1, 2013)
  Boris Strel (številka: 1, 2013)
  Plemiči iz Sore - spanheimski ministeriali ob jugovzhodni meji loškega gospostva (številka: 1, 2013)
  Spodnjetriasni fosili med Sveto Barbaro in Osolnikom (številka: 1, 2013)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2013 (številka: 1, 2013)
  O prvih prejemnikih kraljeve zemlje na Kranjskem (številka: 1, 2013)
  Razstava slik akademskega slikarja Franceta Slane (številka: 1, 2013)
  Znanje je luč (številka: 1, 2013)
  Kronika občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 1, 2013)
  300 let od prve pisne omembe uprizoritve Škofjeloškega pasijona (številka: 1, 2013)
  Obisk iz Amerike (številka: 1, 2013)
  Jubilejno leto na Osnovni šoli Cvetka Golarja Škofja Loka (številka: 1, 2013)
  Tavčarjev in moj Karlovec (številka: 1, 2013)
  "Kušnu" bi jih človek, vrle Škofjeločane! (številka: 1, 2013)
  Devet znamenitih Ločanov brez desetega v Aleji (številka: 1, 2013)
  Jubilej filatelističnega krožka na Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto (številka: 1, 2013)
  Podzemeljska favna hroščev v jami Brezen v Jelenjah (številka: 1, 2013)
  Iz mojega prijateljstva s Tonetom Logondrom (številka: 1, 2013)
  Dr. Branko Berčič (številka: 1, 2013)
  Lumen 2012 (številka: 1, 2013)
  Langusova slika sv. Jakoba nikoli na glavnem oltarju (številka: 1, 2013)
  Blaznikovi večeri v letu 2013 (številka: 1, 2013)
  Občina Gorenja vas-Poljane v letu 2013 (številka: 1, 2013)
  Usnjarstvo na Loškem (številka: 1, 2013)
  Slikar Poljanske doline (številka: 1, 2013)
  Dobračevske padarske bukve (številka: 1, 2013)
  "Maister Jurko ist schuldig die alltn drey khor abzebrechen." (številka: 1, 2013)
  150 let prve Prešernove proslave na Slovenskem (številka: 1, 2013)
  Zdravko Krvina (številka: 1, 2013)
  Angel Kralj, OFM Cap. (številka: 1, 2013)
  Dnevnik dr. Pavleta Blaznika iz leta 1941 (številka: 1, 2013)
  Dekliško šolstvo v Škofji Loki v drugi polovici 19. stoletja (številka: 1, 2013)
  Jože Albreht (številka: 1, 2013)
  Podobe spomina arhitekta Toneta Mlakarja (številka: 1, 2013)
  Sodelovanje Gimnazije Škofja Loka s Himmelev Gymnasium z Danske (številka: 1, 2013)
  Kaj je poljanskega v poeziji poljanskih avtoric (številka: 1, 2013)
 61. 2014
   37

  številka: 61 (2014)
  Ko je strast še žgala Loko --- (številka: 61, 2014)
  Od vsega začetka sem svet razumel kot izredno kompleksen in protisloven (številka: 61, 2014)
  Otroške igre iz Škofje Loke in njene okolice (številka: 61, 2014)
  Anton Dolinar (1894-1953) (številka: 61, 2014)
  Osemdeset let koncerta pevskih zborov dekanije Loka (številka: 61, 2014)
  Rohotnikove padarske bukve (številka: 61, 2014)
  Novoletna poslanica župana Občine Škofja Loka (številka: 61, 2014)
  "Kaj bomo pa letos igrali?" ali Kratek pregled gledališke ustvarjalnosti mladih na Gimnaziji Škofja Loka (številka: 61, 2014)
  Bogomila Krvina (številka: 61, 2014)
  V spomin dr. Bojanu Gregorčiču (številka: 61, 2014)
  Prvo slovensko društvo ljubiteljskih fotografov je bilo med prvimi v Evropi (številka: 61, 2014)
  Elektrifikacija Škofje Loke in okolice med obema vojnama (številka: 61, 2014)
  Pred ponovno uprizoritvijo Škofjeloškega pasijona 2015 (številka: 61, 2014)
  Dela polno leto 2014 (številka: 61, 2014)
  Društveni izlet na avstrijsko Koroško (številka: 61, 2014)
  "Preskrba teh ubožcev je dolžnost prebivalstva." (številka: 61, 2014)
  Fani in Stane Božič (številka: 61, 2014)
  Žirovski in poljanski Suhi Dol (številka: 61, 2014)
  Klub amaterjev - fotografov v Ljubljani (številka: 61, 2014)
  Primorska Prešernova zdravljica 1944 (številka: 61, 2014)
  Bibliografija Loških razgledov 51/2004-60/2013 (številka: 61, 2014)
  Izpit Ločana Prennerja (številka: 61, 2014)
  Verski pouk in vzgoja v dekliških šolah v Škofji Loki (številka: 61, 2014)
  Izšlo je v letu 2014 (številka: 61, 2014)
  Jure Humer (številka: 61, 2014)
  Življenje in delo Marije Jamar-Legat (številka: 61, 2014)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2014 (številka: 61, 2014)
  Blaznikovi večeri in drugi pomembni dogodki v letu 2014 (številka: 61, 2014)
  Kronika občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane (številka: 61, 2014)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2005 (številka: 61, 2014)
  Žrtve med vojaki v I. svetovni vojni iz Škofje Loke in Poljanske doline (številka: 61, 2014)
  Občina Gorenja vas-Poljane v letu 2014 (številka: 61, 2014)
  Tomaž Budkovič (številka: 61, 2014)
  Spremembe v življenju v času 1. svetovne vojne na Loškem (številka: 61, 2014)
  Blesteče minice (Cetoniini) porečij Selške in Poljanske Sore (številka: 61, 2014)
  O rudarjenju in rudnih pojavih med Soro in Gostečami (letn. 61, 2014)
 62. 2015
   42

  številka: 61 (2015)
  Zadnji pozdrav Petru Pippu (številka: 62, 2015)
  Pirčeve padarske bukve (številka: 62, 2015)
  Romanja v daljne in bližnje kraje v srednjem in novem veku (številka: 62, 2015)
  Nuša Tome Babnik (številka: 62, 2015)
  Blaznikovi večeri in druge prireditve v letu 2015 (številka: 62, 2015)
  K šestdesetletnici arheoloških izkopavanj na Kranclju (številka: 62, 2015)
  Odkrivanje in restavriranje stenskih poslikav v kapeli Loškega gradu (številka: 62, 2015)
  Indijanci Micke Pavlič (številka: 62, 2015)
  Dominik Bizjak (1914-1976), telovadec loškega Sokola in društva Partizan Škofja Loka (številka: 62, 2015)
  Kronika občin Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane (številka: 62, 2015)
  Razvoj pošte v Škofji Loki (številka: 62, 2015)
  70 let Osnovne šole Jela Janežiča - šole za otroke s posebnimi potrebami (številka: 62, 2015)
  Izšlo je v letu 2015 (številka: 62, 2015)
  Kuge, lakote in vojske - reši nas, o gospod! (številka: 62, 2015)
  Janez Gašperšič (številka: 62, 2015)
  Luka Pintar (1857-1915) (številka: 62, 2015)
  Občina Gorenja vas - Poljane - leto 2015 bo zapisano v zgodovino (številka: 62, 2015)
  Društveni izlet po poteh soške fronte (številka: 62, 2015)
  Občina Škofja Loka, upravno-teritorialni razvoj po 2. svetovni vojni (številka: 62, 2015)
  Plakati (1941-1945) v zbirki Loškega muzeja (številka: 62, 2015)
  Ob štiridesetem Pokalu Loka (številka: 62, 2015)
  Ivo Černilec, profesor športne vzgoje in vodja športnih oddelkov na Gimnaziji Škofja Loka (številka: 62, 2015)
  Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (številka: 62, 2015)
  Škofjeloška obvoznica (številka: 62, 2015)
  Nov zanimiv amonit iz prodišča ob Sori (številka: 62, 2015)
  Priznanja Občine Škofja Loka za leto 2015 (številka: 62, 2015)
  Marijino brezno in njegova favna hroščev (številka: 62, 2015)
  Avto-moto društvo Škofja Loka je praznovalo 70 let (številka: 62, 2015)
  Julija Bernik (številka: 62, 2015)
  Olga Bandelj (številka: 62, 2015)
  Opus Jakoba Volčiča (1815-1888) in njegovi vplivi v glasbi (številka: 62, 2015)
  Freisinški kanonik in loški župnik Gašper Marolt (+1513) (številka: 62, 2015)
  Poljanska obvoznica (številka: 62, 2015)
  Knjižne novosti Muzejskega društva Škofja Loka (številka: 62, 2015)
  Mara Jelovšek (številka: 62, 2015)
  Prikrita grobišča in morišča v Občini Škofja Loka (številka: 62, 2015)
  Park škofov v Stari Loki (številka: 62, 2015)
  "Ponovno rojstvo" stenskih poslikav v kapeli na Loškem gradu (številka: 62, 2015)
  Škofja Loka in Loško gospostvo v kmečkem uporu leta 1515 (številka: 62, 2015)
  Človek, glej in Človek, glej naprej (številka: 62, 2015)
  Uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2015 (številka: 62, 2015)