Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje

 1. 1997
   10

 2. 1998
   19

  številka: 2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  Sodelovanje med marketingom in R&R pri razvoju in uvajanju novih izdelkov (številka: 2, 1998)
  Učinki privatiziranja in neposrednih tujih vlaganj na nekatere marketinške aktivnosti podjetij v Sloveniji (številka: 2, 1998)
  William G. Nickels in Marian Burk Wood: Marketing. Relationships, quality, value (številka: 2, 1998)
  Ocena vidnosti in nujnosti uporabe izdelkov kot dejavnikov, ki nakazujeta moč vpliva referenčnih skupin na izbiro izdelka in njegove znamke (številka: 2, 1998)
  Tržna naravnanost podjetij v Sloveniji - realnost ali fikcija? (številka: 2, 1998)
  Dejavniki konkurenčnosti v mednarodnem trženjskem okolju - včeraj, danes, jutri? (številka: 2, 1998)
  Marketinški vidiki klasificiranja izdelkov (številka: 2, 1998)
  Trženje in druge poslovne funkcije - prijatelji ali sovražniki? (številka: 2, 1998)
  Izgrajevanje tržne pozicije na mednarodnih trgih kot dimenzija učinkovite strateške zasnove mednarodnega marketinga (številka: 2, 1998)
  Konkurenčni izzivi globalizacije trgov za slovenska podjetja (številka: 3, 1998)
  Kaj imajo skupnega necenovni dejavniki konkurenčnosti in lokacija njihovega razvoja? (številka: 3, 1998)
  Zadovoljstvo s trženjskimi odnosi na medorganizacijskih trgih storitev tržnega komuniciranja (številka: 3, 1998)
  Marketinške aplikacije ekonomskih teorij rasti podjetja (številka: 3, 1998)
  Prodajna in marketinška usmeritev podjetij (številka: 3, 1998)
  Analiza tržne naravnanosti podjetij v Sloveniji (številka: 3, 1998)
  Pregled najvplivnejših avtorjev in člankov na področju trženja v ZDA v obdobju 1992-1996 (številka: 3, 1998)
  Ali razlike v tipu lastništva podjetij odsevajo tudi v menedžmentu njihovih marketinških aktivnosti? (številka: 3, 1998)
 3. 1999
   14

 4. 2000
   15

 5. 2001
   7

 6. 2002
   9

 7. 2003
   12

 8. 2007
   1

 9. 2008
   9

 10. 2009
   18

  številka: 13 (2009)
  številka: 14 (2009)
  Komuniciranje v poslovnem okolju (številka: 13, 2009)
  Celostni pristop k oblikovanju identitete znamke I feel Slovenia (številka: 13, 2009)
  Analiza povezanosti dejavnikov tržne naravnanosti z inovacijskimi viri na vzorcu podjetij v Sloveniji (številka: 13, 2009)
  Uspešnost tržnega komuniciranja na medorganizacijskih trgih (številka: 13, 2009)
  Kvalitativne sestavine povezovalnih odnosov organizacij s strateškimi dobavitelji in njihov vpliv na udejanjanje strategij nabavnega marketinga (številka: 13, 2009)
  Oblikovanje spletne skupnosti na primeru spletnega mesta videolectures.net (številka: 13, 2009)
  Marketinški vidiki družbene odgovornosti (številka: 13, 2009)
  International marketing strategies of Croatian groups of companies (številka: 13, 2009)
  Trendi v oglaševanju trgovinskih organizacij (številka: 13, 2009)
  Vpliv izvora izdelka na vrednotenje njegovih lastnosti pri porabnikih (številka: 13, 2009)
  The impact of the current economic crisis on strategies of multinational corporations in central and eastern Europe (številka: 14, 2009)
  Analyzing the potentials of airline service elements to impact passenger loyalty - a hierarchical approach (številka: 14, 2009)
  Dynamic market-oriented strategic transformation of university business school in transition countries as institutional response to increased internationalization of business education (številka: 14, 2009)
  Buyer-supplier relationships in the South American automotive industry (številka: 14, 2009)
  Consumerist attitudes in Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia (številka: 14, 2009)
  Sales-marketing interface, its configurations and effects (številka: 14, 2009)
 11. 2010
   15

 12. 2011
   12

 13. 2012
   13

 14. 2013
   13

 15. 2014
   10

 16. 2015
   6

 17. 2016
   6

 18. 2018
   7

 19. 2019
   7