Uporabna informatika

 1. 1993
   10

 2. 1994
   32

  številka: 1 (1994)
  številka: 2 (1994)
  številka: 3 (1994)
  številka: 4 (1994)
  Normalizacija baze podatkov s pomočjo teorije grafov (številka: 1, 1994)
  Izkušnje pri razvoju ekspertnega sistema (številka: 1, 1994)
  Uvajanje računalniškega izmenjavanja podatkov v proces izvoza pošiljke (številka: 1, 1994)
  Kaj so vzroki za zmanjševanje vpisa na smereh informatike (številka: 1, 1994)
  Nekatere aplikacije za zagotavljanje varnostnih servisov v odprtih sistemih (številka: 1, 1994)
  Pregled sistemov planiranja in krmiljenja proizvodnje (številka: 1, 1994)
  Usoda osebnih računalnikov (osebnikov) ali PC-jev v prihodnosti (številka: 1, 1994)
  Svetovna lokacijska tehnologija in Slovenija (številka: 1, 1994)
  Računalnik in pomoč pri odločanju (številka: 2, 1994)
  Reorganiziranje procesov kot sestavina spreminjanja organizacij (številka: 2, 1994)
  Razvoj aplikacij pod okoljem Windows (številka: 2, 1994)
  Informacijska znanja za informacijsko dobo (številka: 2, 1994)
  Uporaba računalniških programov za optimizacijo poslovanja (številka: 2, 1994)
  Trženje ekspertnih storitev - poslovni in etični vidiki (številka: 2, 1994)
  Praktične izkušnje v reinženiringu (številka: 2, 1994)
  Uporaba ekspertnega sistema za oceno in simuliranje strateškega položaja podjetij (številka: 3, 1994)
  Izkušnje z uporabo ripa in elektronskega poslovanja v Kanadi (številka: 3, 1994)
  Katera znanja bodo rabili informatiki danes in v prihodnosti (številka: 3, 1994)
  Analiza primernosti proizvodnje in oskrbe ob pravem času (številka: 3, 1994)
  Kratek pojmovnik skrivnoslovja (številka: 3, 1994)
  Razmišljanje o zasnovi jezika CSP (številka: 3, 1994)
  Elektronski dokumenti kot temeljni gradnik poslovanja v prihodnosti (številka: 3, 1994)
  Večrazsežnostno vrednotenje alternativ za primer dodatnega pokojninskega zavarovanja (številka: 3, 1994)
  Strategic aspects of outsourcing (številka: 4, 1994)
  Evropa in globalna informacijska družba (številka: 4, 1994)
  Problematika upravljanja informacijsko-tehnološkega razvoja v večjih poslovnih sistemih (številka: 4, 1994)
  Primerjava modelov kakovosti ISO in SEI CMM (številka: 4, 1994)
  Bibliografske baze podatkov v obliki CD-ROM v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 4, 1994)
 3. 1995
   26

  številka: 1 (1995)
  številka: 2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  številka: 4 (1995)
  Uporaba programskih orodij za skupinsko analiziranje in odločanje (številka: 1, 1995)
  The next decade (številka: 1, 1995)
  Postavitev preverjevalnega sistema v procesu razvoja programske opreme (številka: 1, 1995)
  Optimizacija razreza navitkov blaga v oblačilni industriji (številka: 1, 1995)
  Raziskovanje in informacijska tehnologija v Evropski uniji (številka: 1, 1995)
  Prenova poslovnega procesa v industriji (številka: 2, 1995)
  Prenova informacijskih sistemov v administraciji (številka: 2, 1995)
  "Pogovarjanve" v računalniških omrežjih (številka: 2, 1995)
  Planiranje uporabe informacijske tehnologije z vidika vpliva na povečanje konkurenčnosti podjetja - stanje v Sloveniji (številka: 2, 1995)
  Analiza mnenj uporabnikov računalniške sejne sobe (številka: 2, 1995)
  Formalizacija večje količine podatkov (številka: 2, 1995)
  Poslovni načrti in njihova informatizacija z uporabo zunanjih izvorov podatkov (številka: 3, 1995)
  Prenova sodelovanja (številka: 3, 1995)
  Razumevanje procesov med izvajanjem projektov programskega inženirstva (številka: 3, 1995)
  Primer modela poslovnega procesa (številka: 3, 1995)
  Posledice kritičnih računalniških projektov (številka: 3, 1995)
  Pomen informacijske podpore funkcij managementa (številka: 3, 1995)
  Finančno-računovodski delavci kot ustvarjalni oblikovalci lastnega informacijskega sistema (številka: 4, 1995)
  Optimizacija v proizvodnji (številka: 4, 1995)
  Orodje Promis in njegova uporaba pri analizi programov (številka: 4, 1995)
  Razvoj tržnega portfelja za vrednotenje programov izobraževalne dejavnosti (številka: 4, 1995)
  Uvod v SGML sestav za opis zgradbe besedil (številka: 4, 1995)
 4. 1996
   37

  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3 (1996)
  številka: 4 (1996)
  Deveto posvetovanje sekcije za raziskovanje informacijskih sistemov (številka: 1, 1996)
  Informacijska prestreljenost (številka: 1, 1996)
  Testiranje softverskih proizvodov - kako naprej? (številka: 1, 1996)
  Strategija uvajanja informacijske infrastrukture v državne organe Republike Slovenije v obdobju do leta 2000 (številka: 1, 1996)
  Elektronska pošta je potreba - in igrača (številka: 1, 1996)
  Virtual organizations (številka: 1, 1996)
  Prenova organizacije in poslovanja podjetij, zavodov in uprave (združb) (številka: 1, 1996)
  Skupinska programska oprema in informacijski sistemi (številka: 2, 1996)
  Matematični model zavarovalnega procesa (številka: 2, 1996)
  Organizacijski vidiki varovanja informacijskih sistemov (številka: 2, 1996)
  Blejska konferenca o elektronskem poslovanju (številka: 2, 1996)
  Pojmovnik kakovosti procesa programske opreme (številka: 2, 1996)
  Primer razvoja procesnega simulatorja z objektno usmerjeno lupino ekspertnega sistema (številka: 3, 1996)
  Organizacijski vidiki varovanja informacijskih sistemov (številka: 3, 1996)
  Superhighways and the future of public services and citizenship in the information age (številka: 3, 1996)
  Poizkus opredelitve celovitejšega pristopa pri nadaljni informatizaciji upravnih enot v Sloveniji (številka: 3, 1996)
  Zakaj direktorji potrebujejo sisteme za podporo svojega dela (številka: 3, 1996)
  Deset vprašanj o strategijah in njihovi informatizaciji (številka: 3, 1996)
  7. mednarodni simpozij "Informacijski sustavi" IS '96 (številka: 4, 1996)
  Prevzemanje in informatizacija ter ponovna prodaja telefonskih seznamov (številka: 4, 1996)
  Polkvantitativno modeliranje kot podpora učenja z računalnikom (številka: 4, 1996)
  Poročilo z delavnice o večjezikovnosti v izdelkih in storitvah informacijske tehnologije in Interneta (številka: 4, 1996)
  Evolution of information technology and the problems and opportinities it presents to business (številka: 4, 1996)
  Odšel je mojster računalniške arhitekture (številka: 4, 1996)
  Prednosti in slabosti beta testiranja (številka: 4, 1996)
  Jezik, kulturni elementi in nabori znakov za Internetove uporabnike (številka: 4, 1996)
  Intranet - alternativa za realizacijo informacijskega sistema (številka: 4, 1996)
  Četrta mednarodna konferenca o revidiranju informacijskih sistemov (številka: 4, 1996)
  Interaktivne informatizirane storitve so lahko tudi droga (številka: 4, 1996)
  Poročilo o 13. Evropskem kongresu medicinske informatike MIE 96 (številka: 4, 1996)
  Nekaj vtisov s posvetovanja "Dnevi slovenske informatike `96 (številka: 1, 1996)
  Profesor Milton Jenkins z Univerze v Baltimoru imenovan za učitelja leta (številka: 1, 1996)
  Problem zaposlenosti v informacijski dobi (številka: 1, 1996)
 5. 1997
   36

  številka: 1 (1997)
  številka: 2 (1997)
  številka: 3 (1997)
  številka: 4 (1997)
  številka: 4a (1997)
  številka: 4b (1997)
  Arhiviranje (skeniranje) dokumentov (pos., 1997)
  V avtomatski obdelavi podatkov smo pred epohalnim vprašanjem (posebna : april 1997, 1997)
  RRC d.d. se predstavi (posebna : april 1997, 1997)
  Poslovni informacijski sistem za podjetja PIS+ (posebna : april 1997, 1997)
  Poslovni informacijski sistem TELETRAC PISTEL (posebna : april 1997, 1997)
  Objektna usmeritev pri razvoju poslovnih in informacijskih sistemov (številka: 1, 1997)
  Pametna kartica (številka: 1, 1997)
  Kakšne uporabniške programske rešitve potrebujemo? (številka: 1, 1997)
  Objektni model porazdeljenega procesiranja (številka: 1, 1997)
  Prenovitev informacijske podpore poslovnemu sistemu (številka: 1, 1997)
  Vloga ponovne uporabe pri razvoju programske opreme (številka: 2, 1997)
  Eksperimentalna uporaba omrežij s tehnolgijo ATM za multimedijske aplikacije (številka: 2, 1997)
  Podatkovni model Republike Slovenije (številka: 2, 1997)
  Elektronsko poslovanje (številka: 2, 1997)
  Primerjava metodologij OOAD in OOSE za razvoj informacijskega sistema (številka: 2, 1997)
  Od prenove poslovanja k upravljanju delovnih procesov (številka: 3, 1997)
  Primerjava tradicionalnega in objektno orientiranega pristopa pri razvoju informacijskih sistemov ob uporabi orodja CASE (številka: 3, 1997)
  Bonnski deklaraciji na rob (številka: 3, 1997)
  Nadračunalniško in varno poslovanje (številka: 3, 1997)
  Orodja za krmiljenje delovnih procesov (številka: 3, 1997)
  Orodje za analizo kompleksnosti programov (številka: 3, 1997)
  Razvoj informacijskega okolja v založbi Mladinska knjiga (številka: 4, 1997)
  Modeliranje delovnih procesov pri uvajanju sistemov za upravljanje delovnih procesov (številka: 4, 1997)
  Porazdeljeni objekti in CORBA v sodobnem poslovnem svetu (številka: 4, 1997)
  Metodologija ARIS (številka: 4, 1997)
  Informatizirane omrežne storitve (številka: 4, 1997)
  Težak - začetek informacijske dobe (številka: 4, 1997)
  Poročilo o mednarodni konferenci o kakovosti programske opreme ICSQ '97, ki je bila v Mariboru, od 17.11. do 19.11.1997, v prostorih Inštituta informacijskih znanosti Maribor (številka: 4, 1997)
  Sodobna tehnologija - razvojni izziv izobraževanju (številka: 4, 1997)
  Razvoj in uvedba računalniškega sistema za pregledovanje prispevkov v medijih (pos., 1997)
 6. 1998
   40

  številka: 1 (1998)
  številka: 2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  številka: 4 (1998)
  številka: 1a (1998)
  O izobraževanju in usposabljanju na področju informatike v Sloveniji (številka: 1, 1998)
  Kako do bolj fleksibilne predstavitve poslovnih pravil? (številka: 1, 1998)
  Izbirni postopek za vpis na fakultete in samostojne visokošolske zavode v Sloveniji (številka: 1, 1998)
  Evropska komisija o zbliževanju digitalnih tehnologij (številka: 1, 1998)
  Vzorci in ponovna uporaba izkušenj (številka: 1, 1998)
  Testiranje programov - kaj pa podatki? (številka: 1, 1998)
  Informixov optimizator poizvedbe SQL (številka: 1, 1998)
  Kodeks etike in strokovna odgovornost informatikov (številka: 2, 1998)
  Gostota napak in odpovedi - problematično merilo kakovosti (številka: 2, 1998)
  Informatizacija kot priložnost za prenovo poslovanja državne uprave: informatizirati ali ne avtomatizirati (številka: 2, 1998)
  Dostopnost in zaščita podatkov pri relacijski podatkovni bazi Oracle (številka: 2, 1998)
  Določitev uteži posameznih sodil in parametrov v večkriterijskem odločitvenem procesu (številka: 2, 1998)
  Poimenovalni sistem v slovenščini (številka: 2, 1998)
  Inženirji, tehnična inteligenca in informatiki pri nas-nekoliko drugače (številka: 2, 1998)
  Slovensko društvo informatika vključeno v CEPIS (številka: 2, 1998)
  Internet pojmovnik (številka: 2, 1998)
  O strokovnem jeziku (številka: 3, 1998)
  Informatizacija je potreben, toda ne zadosten pogoj za celovito reformo javne uprave (številka: 3, 1998)
  Zakaj imamo vedno manj časa? (številka: 3, 1998)
  Izobraževanje informatikov: uspehi, pasti, priložnosti (številka: 3, 1998)
  15. svetovni računalniški kongres (številka: 3, 1998)
  Upravljanje z znanjem (številka: 3, 1998)
  Analiza velikih omrežij s programom Pajek (številka: 3, 1998)
  Sistemi MES za podporo proizvodnih procesov (številka: 3, 1998)
  Občutljivost informacijskega sistema finančni kontroling za kontekst poslovnega sistema (številka: 4, 1998)
  Profesor dr. Štefan Kajzer in sinergija (številka: 4, 1998)
  Delovanje Slovenskega odseka ISACA (številka: 4, 1998)
  Večjezični sistem za govorna poizvedovanja (številka: 4, 1998)
  Vidiki zagotavljanja kakovosti aplikativne programske opreme v poslovnem informacijskem sistemu (številka: 4, 1998)
  Zunanje izvajanje: rešitev ali potop? (številka: 4, 1998)
  Študij informatike na fakulteti (številka: 4, 1998)
  Slovensko društvo informatika sprejeto v IFIP (številka: 5, 1998)
  Elektronsko poslovanje (pos., 1998)
  Praktične izkušnje s porazdeljenimi objekti pri razvoju sistema za elektronsko bančništvo (pos., 1998)
  Sistem kartice zdravstvenega zavarovanja - uvajanje in prve izkušnje (pos., 1998)
 7. 1999
   40

  številka: 1 (1999)
  številka: 2 (1999)
  številka: 3 (1999)
  številka: 4 (1999)
  posebna številka (1999)
  Javna uprava, informatika in vprašanja sinteznih dejavnosti v delu vlade (številka: 1, 1999)
  Računalniške tehnologije za prevajanje (številka: 1, 1999)
  Dokumentiranje testnih vzorcev (številka: 1, 1999)
  Slovenska pot v informacijsko družbo (številka: 1, 1999)
  Pregled stanja na področjih avtomatizacije in informatizacije v slovenskih proizvodnih podjetjih (številka: 1, 1999)
  Poslovna igra s simulacijo odločanja (številka: 1, 1999)
  Stanje poslovne informatike v slovenskih podjetjih: izhodišča in prvi rezultati raziskave (številka: 1, 1999)
  Zunanje izvajanje knjižničnih funkcij (številka: 1, 1999)
  Šesto posvetovanje Dnevi slovenske informatike `99 (številka: 2, 1999)
  Mikroprocesorska kartica in kartični operacijski sistem (številka: 2, 1999)
  Znanja in poklic informatika na prehodu v informacijsko družbo (številka: 2, 1999)
  Globalizacija: ovire in prednosti (številka: 2, 1999)
  Evropski in domači vidiki elektronskega poslovanja (številka: 2, 1999)
  Merjenje elektronskega poslovanja s pomočjo vzorčnih anket (številka: 2, 1999)
  Revizija informacijskih sistemov, kot prispevek k njihovi uspešnosti in učinkovitosti (številka: 2, 1999)
  Najboljše programske rešitve in pravi izvajalci? (številka: 2, 1999)
  Kriptografski sistemi (številka: 2, 1999)
  O podatku, informaciji in znanju (številka: 3, 1999)
  Izbira optimalnih odločitev pri upravljanju s proizvodnim sistemom ob upoštevanju javnega mnenja (številka: 3, 1999)
  Relacijske podatkovne baze in svetovni splet (številka: 3, 1999)
  Poročilo s srečanja ACM v Budimpešti (številka: 3, 1999)
  Elektronsko obvladovanje dokumentov za podporo sistema kakovosti po standardu ISO 9001 (številka: 3, 1999)
  Mnogostoritvena omrežja, integracija podatkov, govora in videa (številka: 3, 1999)
  Informacijska podpora kandidatom pri izbiri študijskih smeri za visokošolski študij (številka: 3, 1999)
  Elektronsko poslovanje - uvajanje mednarodnega standarda UN/EDIFACT v poslovno in bančno okolje (številka: 4, 1999)
  Priložnosti in težave elektronskega poslovanja med organizacijami v Sloveniji (številka: 4, 1999)
  Tehnologije informacijske družbe (številka: 4, 1999)
  Upravljanje znanja znotraj učnih okolij (številka: 4, 1999)
  Tehnologije elektronskega poslovanja (številka: 4, 1999)
  Produktivni model v življenskem ciklu gradbenega objekta (številka: 4, 1999)
  Vplivanje različnih dejavnikov na nakupovanje prek interneta (številka: 4, 1999)
  Razvoj učinkovitih porazdeljenih objektnih sistemov (številka: 4, 1999)
  Spletno založništvo izobraževalnih publikacij (številka: 4, 1999)
  Univerzalni sporočilni sistem (številka: 4, 1999)
  Kako se uvrstiti pred svetovno konkurenco in prodreti v svet prek interneta (številka: 4, 1999)
 8. 2000
   38

  posebna številka (2000)
  številka: 1 (2000)
  številka: 2 (2000)
  številka: 3 (2000)
  številka: 4 (2000)
  številka: 1a (2000)
  Načrtovanje večdimenzionalnih podatkovnih baz (številka: 1, 2000)
  Prenova poslovnih procesov v slovenskih organizacijah (številka: 1, 2000)
  Varno in učinkovito elektronsko poslovanje (številka: 1, 2000)
  Interaktivni spletni učbenik (številka: 1, 2000)
  Elektronsko poslovanje in XML (številka: 1, 2000)
  Integracija in standardizacija pri avtomatizaciji in preurejanju proizvodnih procesov (številka: 1, 2000)
  Struktura slovenskih spletnih strani (številka: 1, 2000)
  Strateško planiranje razvoja ali prenove informacijskih sistemov v državnih organih Republike Slovenije (številka: 1, 2000)
  Klasje (številka: 2, 2000)
  Možnosti slovenskih spletnih časopisov (številka: 2, 2000)
  Prednosti in nevarnosti teledela - perspektive uvajanja teledela v Sloveniji (številka: 2, 2000)
  Elektronsko učno orodje v osnovni šoli (številka: 2, 2000)
  Odločitvena drevesa in sistemi z večdimenzionalnimi rešitvami (številka: 2, 2000)
  Poslovni portal - vaša nova pisalna miza (številka: 2, 2000)
  Informatika in slovenski jezik (številka: 2, 2000)
  Modra knjiga Slovenija kot informacijska družba (številka: 2, 2000)
  Ocenjevanje kompleksnosti programskega procesa kot osnova za ocenjevanje obsežnosti projektov (številka: 2, 2000)
  Strateško načrtovanje poslovne informatike v slovenskih organizacijah (številka: 3, 2000)
  Zasebnost in internet (številka: 3, 2000)
  Informacijska podpora lokalni samoupravi (številka: 3, 2000)
  Javni sektor in internet (številka: 3, 2000)
  Objektni pristop k prenovitvi poslovanja (številka: 3, 2000)
  Ni strokovne odličnosti brez odličnega strokovnega jezika (številka: 3, 2000)
  Poslovna informatika - znanja za managerje (številka: 3, 2000)
  Arhitectural design for performance (številka: 4, 2000)
  Obnavljanje načrtovanja s pomočjo vzorcev načrtovanja (številka: 4, 2000)
  Razvoj programske opreme z uporabo jezika UML (številka: 4, 2000)
  Integracija - ključ do učinkovitega informacijskega sistema (številka: 4, 2000)
  Objektna tehnologija v sistemih nadzora in vodenja produktne linije SI2000 verzije 5 (številka: 4, 2000)
  Oblikovanje okolja za ekstremno programiranje (številka: 4, 2000)
  Refactoring - preoblikovanje programske opreme (številka: 4, 2000)
  Zlepki v objektno usmerjenem okolju (številka: 4, 2000)
 9. 2001
   31

  številka: 1 (2001)
  številka: 2 (2001)
  številka: 3 (2001)
  številka: 4 (2001)
  Načrtovanje relacijskih podatkovnih baz z UML (številka: 1, 2001)
  Prenova procesa administrativnega obravnavanja bolnika (številka: 1, 2001)
  Skladnost poslovnega strateškega načrta s strateškim načrtom informatike (številka: 1, 2001)
  Vloga mobilnih aplikacij v informacijskem sistemu (številka: 1, 2001)
  Kaj pomeni e? (številka: 1, 2001)
  Electronic governance and electronic government (številka: 1, 2001)
  Praktični vodnik za sprejemanje boljših odločitev (številka: 1, 2001)
  O razširljivem označevalnem jeziku XML in njegovi uporabi (številka: 2, 2001)
  Zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev v bančnem kartičnem poslovanju (številka: 2, 2001)
  Uporaba metodologije TAD in UML za razvoj aplikacije Tranzit (številka: 2, 2001)
  Poslovni portali (številka: 2, 2001)
  Razvoj slovenskega računalniškega izrazja (številka: 2, 2001)
  Splošen koncept načrtovanja testnih primerov (številka: 2, 2001)
  Čas približevanja (številka: 2, 2001)
  Elektronsko prijavljanje v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (številka: 3, 2001)
  Uporaba tehnologij v izobraževanju na daljavo (številka: 3, 2001)
  Poslovno modeliranje z UML (številka: 3, 2001)
  Napadi na kriptografske sisteme (številka: 3, 2001)
  Analiza storitev Centra za podporo uporabnikom (številka: 3, 2001)
  RAID in baza podatkov Oracle (številka: 3, 2001)
  E-uprava deset milisekund po velikem poku (številka: 4, 2001)
  The changing landscape of the U.S. Federal government: electronic delivery of information and services (številka: 4, 2001)
  Zasnova elektronskega poslovanja v javni upravi RS (številka: 4, 2001)
  Exploring the value proposition of eDemocracy: insights from eBusiness (številka: 4, 2001)
  Seven e-government leadership milestones (številka: 4, 2001)
  Izvajanje strategije e-poslovanja v javni upravi Reepublike Slovenije za obdobje od leta 2001 do leta 2004 (številka: 4, 2001)
  Internet portals in public administration (številka: 4, 2001)
 10. 2002
   33

  številka: 1 (2002)
  številka: 2 (2002)
  številka: 3 (2002)
  številka: 4 (2002)
  Informacijska družba 2002 (letnik: 10, 2002)
  Ali strateško načrtovanje proizvodnje vpliva na poslovanje organizacije? (številka: 1, 2002)
  Optimizacijski model poslovnega sistema kot metodološka podlaga uravnoteženemu sistemu kazalnikov poslovanja (številka: 1, 2002)
  Stanje in učinki informatizacije v slovenski javni upravi (številka: 1, 2002)
  Upravljanje znanja kot izziv prenovi javne uprave (številka: 1, 2002)
  Professional J2EE EAI (Enterprise application integration) (številka: 1, 2002)
  Informatizacijsko komunikacijske tehnologije za invalide (številka: 1, 2002)
  Razvoj informacijskega sistema za analizo kriminalističnih informacij (številka: 1, 2002)
  O nekaterih vrstah zlonamernega programja (številka: 1, 2002)
  Gradnja hierarhične strukture konceptov iz nestrukturiranih tekstovnih dokumentov (številka: 2, 2002)
  Integracija informacijskih virov - portalna arhitektura (številka: 2, 2002)
  Development of application for remote database access using Java security functions (številka: 2, 2002)
  Tehnologije agentov - uporaba v elektronskem poslovanju (številka: 2, 2002)
  Računalniško podprto načrtovanje ukrepov za razbremenitev kritičnih prenosnih poti (številka: 2, 2002)
  Clearcase - orodje za upravljanje konfiguracije (številka: 2, 2002)
  Uporaba inteligentnih sistemov pri napovedovanju gibanja tečajev vrednostnih papirjev (številka: 2, 2002)
  Celovite rešitve e-izobraževanja (številka: 3, 2002)
  Urejanje in preiskovanje baz podatkov na asociativni osnovi (številka: 3, 2002)
  Model ocenjevanja zrelosti elektronskih upravnih storitev, zasnovanih po načelu življenjskih situacij (številka: 3, 2002)
  Reuse strategies in software engineering (številka: 3, 2002)
  Presojanje fleksibilnosti organizacije s pomočjo mehkega ekspertnega sistema - teoretična izhodišča in študija primera (številka: 3, 2002)
  Strateško načrtovanje in uvajanje celovitih informacijskih sistemov v slovenskih majhnih in srednje velikih podjetjih (številka: 4, 2002)
  Information technology and enterprise resource planning towards business process renovation (številka: 4, 2002)
  Pomembnost globalnega računovodskega modela v večnacionalnih uvedbah celovitih rešitev (številka: 4, 2002)
  Ključni dejavniki uspeha projekta ERP v teoriji in praksi - primer Elan (številka: 4, 2002)
  Celovite rešitve (številka: 4, 2002)
  Upravljanje oskrbovalnih verig in načrtovanje z APS (številka: 4, 2002)
  Navision in koncept celovitih rešitev z odprto poslovno logiko (številka: 4, 2002)
  Procesni pristop prenove in informatizacije poslovanja v skupini TPV (številka: 4, 2002)
 11. 2003
   27

  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  številka: 3 (2003)
  številka: 4 (2003)
  Globalni dostop do EAN identifikacijskih številk (številka: 1, 2003)
  Primer uspešne prenove delovnega procesa (številka: 1, 2003)
  Analiza in primerjava pristopov pri gradnji podatkovnih skladišč (številka: 1, 2003)
  Metode določevanja obsega funkcionalnosti (številka: 1, 2003)
  Uporaba standarda LandXML in razširitev PmcXML (številka: 1, 2003)
  E-government and politics (številka: 1, 2003)
  Aktivno arhiviranje (številka: 2, 2003)
  Informatizacija procesa upravljanja človeških virov (številka: 2, 2003)
  Spoštovane bralke, spoštovani bralci (številka: 2, 2003)
  Analiza varnostne ogroženosti (številka: 2, 2003)
  Agilne metodologije razvoja informacijskih sistemov (številka: 2, 2003)
  Odprto programje (številka: 2, 2003)
  Eksplicitna in implicitna uporaba vzorcev pri razvoju informacijskih rešitev (številka: 3, 2003)
  Sodelovanje kot temelj učinkovitega upravljanja oskrbovalne verige (številka: 3, 2003)
  Dve plati uporabe inteligentnih sistemov v medicini (številka: 3, 2003)
  Model kontekstno odvisnih mobilnih aplikacij (številka: 3, 2003)
  Spoštovane bralke, spoštovani bralci (številka: 3, 2003)
  Informatika med tradicionalnimi in virtualnimi organizacijami (številka: 3, 2003)
  Učinkovitost kriptografskih funkcij v spletnih aplikacijah (številka: 4, 2003)
  Upravljanje IT infrastrukture - ITIL in MOF (številka: 4, 2003)
  Do IT investments have a real business value? (številka: 4, 2003)
  Varnost rečunalniških sistemov na internetu (številka: 4, 2003)
  Časovno žigosanje, nujna sestavina varnega e-poslovanja v javni upravi (številka: 4, 2003)
 12. 2004
   30

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  številka: 3 (2004)
  številka: 4 (2004)
  Portal Univerze v Mariboru (številka: 4, 2004)
  Sistem za upravljanje delovnih procesov (številka: 1, 2004)
  Problematika sistemov za vodenje popravljanja in vzdrževanja (številka: 1, 2004)
  Podatkovna skladišča in kakovost podatkov (številka: 1, 2004)
  Uporaba desetiških SI predpon in predpon v informatiki (številka: 1, 2004)
  Natančnost uvrščanja slovenskih besedil (številka: 1, 2004)
  Ugotavljanje vsebnosti točk nad posplošenimi mnogokotniki (številka: 2, 2004)
  Vloga ogrodij pri razvoju sodobnih informacijskih rešitev (številka: 2, 2004)
  Korpus kot podpora slovarju informacijskega izrazja slovenskega jezika (številka: 2, 2004)
  Poslovno modeliranje v teoriji in praksi (številka: 2, 2004)
  Spoštovane bralke in bralci (številka: 2, 2004)
  Prenova poslovnih procesov in uspešnost slovenskih podjetij (številka: 2, 2004)
  Iskanje zakonov oblikovanja programske opreme z metodami znanosti o kompleksnosti (številka: 2, 2004)
  Pomen spletnih storitev in izvajalnega jezika poslovnih procesov BPEL pri orkestraciji elektronskega poslovanja (številka: 3, 2004)
  Celovita zaščita spletnih aplikacij (številka: 3, 2004)
  Transition into virtual organisation - does the practice follow the promising theory (številka: 3, 2004)
  Standardi za zagotovitev varnosti spletnih storitev (številka: 3, 2004)
  Večpredstavne storitve prek širokopasovnih IP omrežij (številka: 3, 2004)
  Analitično upravljanje odnosov s strankami za ponudnike telekomunikacijskih storitev (številka: 3, 2004)
  Uporaba podatkovnih skladišč v univerzitetnem okolju (številka: 4, 2004)
  Obvladovanje tveganj pri uporabi informacijske tehnologije v univerzitetnem okolju (številka: 4, 2004)
  Vpliv spletnih portalov na kakovost visokošolske izobraževalne institucije (številka: 4, 2004)
  Spletni portal kot informacijski vir za spodbujanje razvoja in raziskovanja e-izobraževanja v Sloveniji (številka: 4, 2004)
  IB-CUE - Theoretical concept and implementation aspects for a software-based information System for innovative budgeting in a competitive university environment (številka: 4, 2004)
  Information security e-Learning - from practice to theory (številka: 4, 2004)
  ESUP - portail: open source single sign-on CAS (Central Authentication Service) (številka: 4, 2004)
 13. 2005
   30

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  Vpliv razvoja komunikacij na integracijo informacijskih storitev (številka: 1, 2005)
  Ogrodje poslovnih procesov ponudnikov storitev (številka: 1, 2005)
  Uvodnik (številka: 1, 2005)
  Zahteve za uspešno vpeljavo standarda BS7799-2 za področje informacijske varnosti (številka: 1, 2005)
  Primerjava tehnologij ADO.NET in Hibernate (številka: 1, 2005)
  Pomen informatike pri prevzemih in združevanjih podjetij (številka: 1, 2005)
  Uvodnik (številka: 2, 2005)
  Aplikativni sistemi odkrivanja zakonitosti v podatkih kot nov tip sistemov za podporo odločanju v informacijskih sistemih (številka: 2, 2005)
  Analiza uvajanja elektronskega bančništva za pravne osebe v Novi Ljubljanski banki (številka: 2, 2005)
  Zasnova sistema zbirke pravnih režimov (številka: 2, 2005)
  Vrednotenje upravnih e-portalov (številka: 2, 2005)
  Analiza stroškov in koristi naložb v informatiko (številka: 3, 2005)
  Menedžment oskrbovalne verige v naftni industriji (številka: 3, 2005)
  Odziv študentov na predavanje preko spletne videokonference (številka: 3, 2005)
  Semantika podatkov in ontologije (številka: 3, 2005)
  Deklaracija Stellenbosch (številka: 3, 2005)
  Procesna usmerjenost - temelj uspešnega poslovanja (številka: 3, 2005)
  Premiki (številka: 3, 2005)
  Kaj o obravnavani problematiki menijo predstavniki menedžmenta ter ravnatelj informatike nekaterih pomembnih slovenskih družb (številka: 4, 2005)
  Uvodnik (številka: 4, 2005)
  Sprememba vloge in preobrazba informatike ob rasti podjetij (številka: 4, 2005)
  Kdo vodi informatiko v slovenskih podjetjih (številka: 4, 2005)
  Celovita metodologija za merjenje uspešnosti naložb v informacijsko tehnologijo (številka: 4, 2005)
  Približevanje informatike in menedžmenta (številka: 4, 2005)
  Vloga menedžmenta pri zagotavljanju poslovne vrednosti informatike (številka: 4, 2005)
  Obvladovanje informatike v poslovnih sistemih (številka: 4, 2005)
 14. 2006
   35

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  Polnjenje podatkovnih skladišč v realnem času (številka: 1, 2006)
  Prenova in informatizacija procesa planiranja proizvodnje z integracijo tehnologije APS (številka: 1, 2006)
  Centralizirano ali necentralizirano uvajanje celovite programske rešitve na primeru BSH (številka: 1, 2006)
  Pristop in programska podpora za prilagajanje procesa razvoja informacijskega sistema (številka: 1, 2006)
  Preverjanje vhodnih podatkov v spletnih rešitvah s Perl in PHP (številka: 1, 2006)
  Uvodnik (številka: 1, 2006)
  Ugotavljanje menedžerskih kompetenc s pomočjo računalniškega programa za večparametrsko odločanje DEXi (številka: 2, 2006)
  Izkušnje pri načrtovanju in razvoju storitvene arhitekture (številka: 2, 2006)
  Prenos dobrih izkušenj prenove in informatizacije poslovanja iz matičnega podjetja na hčerinsko družbo (številka: 2, 2006)
  Informacijska družba - deset let kasneje (številka: 2, 2006)
  Standardi in priporočila na področju informacijske varnosti (številka: 2, 2006)
  Uvodnik (številka: 2, 2006)
  Elektronsko poslovanje v logistični družbi (številka: 2, 2006)
  Menedžment poslovnih procesov - MPP 2006 (številka: 3, 2006)
  Vpliv razmerij v projektni skupini na kakovost uporabniške rešitve (številka: 3, 2006)
  Prva konferenca tehnološke platforme za programsko opremo in storitve - pomen programske opreme in storitev (številka: 3, 2006)
  Pomen odločitvenih modelov za pogajanja v e-poslovanju (številka: 3, 2006)
  Podporni informacijski sistemi za simulacijo kinematike lokomotornih sistemov (številka: 3, 2006)
  Dinamični prikaz časovnih omrežij (številka: 3, 2006)
  Videonadzor in varnost v mestnih prostorih: kritična ocena dosedanjih izkušenj (številka: 3, 2006)
  Izbira optimalne odločitve z uporabo večkriterialnega programiranja in mehke logike (številka: 3, 2006)
  Primerjava varnostnih mehanizmov brezžičnih tehnologij Bluetooth in wireless LAN 802.11 WPA (številka: 3, 2006)
  Mednarodna poslovna konferenca Management poslovnih procesov (številka: 4, 2006)
  Mobilnost pri agentno usmerjenem razvoju programske opreme (številka: 4, 2006)
  Vpliv menedžmenta poslovnih procesov na poslovanje podjetja (številka: 4, 2006)
  Konferenca HCC7 v Sloveniji (številka: 4, 2006)
  Odločanje o razvoju informacijskega sistema po več kriterijih hkrati (številka: 4, 2006)
  Primerjava spletnih portalov elektronskega davčnega poslovanja (številka: 4, 2006)
  Uvodnik (številka: 4, 2006)
  Menedžment portfelja projektov službe za informatiko (številka: 4, 2006)
  Kako lahko informatiki prispevajo k izboljšanju partnerstva z menedžmentom (številka: 4, 2006)
 15. 2007
   31

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  Upravljanje znanja - informacijska podpora ali sistem za ohranjanje znanja? (številka: 1, 2007)
  Uvedba podatkovnega skladišča v Banki Slovenije (številka: 1, 2007)
  Menedžment poslovnih procesov v oskrbovalni verigi - Primer Merkur (številka: 1, 2007)
  Uporaba metrik pri identifikaciji smiselnih preoblikovanj programske kode (številka: 1, 2007)
  Upravljanje neprekinjenega poslovanja v slovenskih organizacijah (številka: 1, 2007)
  Uvodnik (številka: 1, 2007)
  Raziskava o uporabi storitvenih arhitektur v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Nadzorni sistem kot temelj obvladovanja informacijske tehnologije na primeru Poštne banke Slovenije (številka: 2, 2007)
  Informacija naj bo jasna kot prometni znak (številka: 2, 2007)
  Zadovoljstvo podjetij z e-upravo (številka: 2, 2007)
  Menedžment poslovnih procesov in operativnih tveganj (številka: 2, 2007)
  Poprenovitvene zadrege (številka: 2, 2007)
  Kako narediti svoj GIS (številka: 2, 2007)
  Uvedba informacijske rešitve za menedžment odnosov z odjemalci (številka: 3, 2007)
  Pomanjkanje inženirskih veščin ogroža razvojne ambicije EU (številka: 3, 2007)
  Prosta/odprtokodna programska oprema v slovenskem osnovnem in srednjem šolstvu (številka: 3, 2007)
  Ključna področja vodenja informatike kot izzivi vodjem služb za informatiko (številka: 3, 2007)
  Strategije za spodbujanje privzemanja širokopasovnega dostopa in storitev (številka: 3, 2007)
  Business process management and discrete event simulation (številka: 3, 2007)
  Uvedba brezpapirnega poslovanja med zdravstveno zavarovalnico in izvajalci zdravstvenih storitev (številka: 4, 2007)
  Informatizacija poslovanja v podjetju Unior (številka: 4, 2007)
  Kako zmanjšati bolečine ob postavljanju celovitih informacijskih rešitev (številka: 4, 2007)
  Zakaj modelirati poslovne procese pri informatizaciji poslovanja s celovitimi programskimi rešitvami (številka: 4, 2007)
  Modeliranje in prenova poslovnih procesov za potrebe uvajanja celovite programske rešitve v javnem podjetju Snaga, d. o. o. (številka: 4, 2007)
  Uporaba navigacijskega sistema GPS kot orodja za informatizacijo transportnega procesa (številka: 4, 2007)
  Uvodnik (številka: 4, 2007)
  Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov v spletnem okolju (številka: 4, 2007)
 16. 2008
   31

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  Zagotavljanje prihodka telekomunikacijskih storitev (številka: 1, 2008)
  Odločitveni model za izbiro spletnega gostovanja - primer uporabe na slovenskem trgu (številka: 1, 2008)
  Managing e-procurement project in public sector from a social perspective (številka: 1, 2008)
  Procesna organiziranost kot vidik udejanjanja učeče se organizacije (številka: 1, 2008)
  Vpliv zrelosti poslovne inteligence na kakovost informacij za poslovno odločanje kot vzvod za izboljšanje poslovne vrednosti (številka: 1, 2008)
  Uvodnik (številka: 1, 2008)
  Razvoj modela življenjskih situacij v okviru e-uprave (številka: 1, 2008)
  Odnos zaposlenih do zunanjega izvajanja dejavnosti (številka: 1, 2008)
  Platforma INTRIX - sodobno spletno orodje za izgradnjo poslovnih spletnih aplikacij (številka: 2, 2008)
  Začetni skrbni pregledi za področje informacijskih sistemov v finančnih organizacijah (številka: 2, 2008)
  Upravljanje in vloga informatike po formalno končanem obdobju prenove poslovanja (številka: 2, 2008)
  O motivaciji za uporabo javnih informacijskih storitev (številka: 2, 2008)
  Družbeni dejavniki interoperabilnosti v informacijski infrastrukturi (številka: 2, 2008)
  Uporaba skupnega podatkovnega modela pri integraciji poslovnih aplikacij (številka: 2, 2008)
  In memoriam (številka: 3, 2008)
  Vpliv procesne usmerjenosti poslovanja na uspešnost uvajanja celovitih programskih rešitev (ERP) (številka: 3, 2008)
  Methodologies for conducting information system audit (številka: 3, 2008)
  Zasnova večparametrskega odločitvenega modela za podporo ocenjevanju učinkov e-uprave (številka: 3, 2008)
  Uvodnik (številka: 3, 2008)
  Agenti ali samo še en objektno usmerjen pristop? (številka: 3, 2008)
  Izgradnja splošne metode za razvoj spletnih programskih rešitev (številka: 3, 2008)
  Stanje procesne usmerjenosti in ključni izzivi za prihodnost v Sloveniji in na Hrvaškem (številka: 4, 2008)
  Exploratory data analysis on the relation between business process orientation and organizational change (številka: 4, 2008)
  Šest sigma v finančnem sektorju (številka: 4, 2008)
  Uvodnik (številka: 4, 2008)
  Zadovoljstvo s storitvami klicnega centra za pomoč uporabnikom državnega portala e-Uprava (številka: 4, 2008)
  Elektronsko poslovanje in standardi (številka: 4, 2008)
 17. 2009
   28

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  Analiza vodenja projekta izgradnje programske rešitve v državni upravi (, 2009)
  Uspešni menedžerji udejanjajo spremembe z voditeljstvom (številka: 1, 2009)
  Spletni pristop k vzajemnim skladom v dru\bi za upravljanje (številka: 1, 2009)
  Analiza tehnološkega, procesnega in organizacijskega vidika vpeljave sistema za upravljanje konfiguracije (številka: 1, 2009)
  Sistem poslovnega obveščanja - primer vpeljave v podjetju Mariborska Livarna Maribor (številka: 1, 2009)
  Uvajanje širokopasovnih dostopovnih omrežij na podeželska območja (številka: 1, 2009)
  Učinkovito delovno okolje kot komparativna prednost finančnih ustanov (številka: 2, 2009)
  Primerjava metod lastnih vektorjev, LLSM in DEA za računanje vektorja uteži v modelih AHP (številka: 2, 2009)
  Povečanje učinkovitosti poslovanja podjetja z vpeljavo MICROSOFT office 2007 (številka: 2, 2009)
  Kriminaliteta v informacijski družbi (številka: 2, 2009)
  Celovit pristop k obvladovanuu zavarovalniških goljufij (številka: 2, 2009)
  Zmanjševanje količine papirja pri poslovanju z uporabniki storitev finančnih ustanov (številka: 2, 2009)
  Iskanje informacij po horizontalno porazdeljenih virih (številka: 2, 2009)
  Uvodnik (številka: 3, 2009)
  Kako meriti uspešnost procesa strateškega planiranja informatike in kako povečati njegovo uspešnost? (številka: 3, 2009)
  Model stalnih izboljšav kot instrument posodabljanja poslovnih procesov na primeru upravne enote Krško (številka: 3, 2009)
  Pogledi na etično obravnavo informacijsko-komunikacijske tehnologije (številka: 3, 2009)
  Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov v storitveno orientiranih arhitekturah (številka: 3, 2009)
  Celovit pristop obvladovanja mobilnih naprav (številka: 4, 2009)
  Uvodnik (številka: 4, 2009)
  Kako prenoviti proces informiranja in komuniciranja (številka: 4, 2009)
  Vloga in položaj službe za informatiko v novem tisočletju (številka: 4, 2009)
  Primerjava pristopov k razvoju ontologij (številka: 4, 2009)
  Zaščita negotovinskih oblik plačevanja (številka: 4, 2009)
 18. 2010
   26

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Uvodnik (številka: 1, 2010)
  Towards a process orientation in the public sector (številka: 1, 2010)
  Uporaba referenčnih modelov pri informatizaciji poslovnih procesov (številka: 1, 2010)
  Pomen analize v okviru projekta uvedbe e-dokumentnega sistema (številka: 1, 2010)
  Zrelost poslovne inteligence v slovenskih organizacijah (številka: 1, 2010)
  Analiza stanja poslovne informatike v slovenskih podjetjih in javnih organizacijah (številka: 1, 2010)
  Spodbujanje turizma prek spletnih strani občin (številka: 2, 2010)
  Poročilo o delu Slovenskega društva Informatika za leto 2009 (številka: 2, 2010)
  Arhitekturni model za učinkovito spremljanje izvajanja poslovnih procesov v SOA (številka: 2, 2010)
  Princip modeliranja tveganj s segmentacijo javnosti pri upravljanju procesov (številka: 2, 2010)
  Vzpostavitev sistema za upravljanje informacijske varnosti v organizaciji (številka: 2, 2010)
  Trendi na področju poslovnega obveščanja (številka: 2, 2010)
  Spoštovane bralke in spoštovani bralci (številka: 2, 2010)
  Vloga informatike pri izboljšanju procesa poslovnega planiranja (številka: 3, 2010)
  Pregled in analiza programskih ogrodij in sorodnih tehnologij (številka: 3, 2010)
  Informacijska podpora poslovnih procesov zavarovalnice s predstavitvijo prilagojenega modela upravljanja znanja (številka: 3, 2010)
  Primer uporabe podatkovnega rudarjenja v skupini NLB (številka: 3, 2010)
  Analitski vzorci za poslovno-informacijske arhitekture (številka: 3, 2010)
  Integracija informacijskega sistema MFERAC z drugimi informacijskimi sistemi proračuneskega uporabnika (številka: 4, 2010)
  Logistika v proizvodnih procesih (številka: 4, 2010)
  Strateški dokumenti za razvoj e-uprave (številka: 4, 2010)
  Celoviti pristop izvedbe skrbnega pregleda informacijskega sistema (številka: 4, 2010)
 19. 2011
   23

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Spoštovane bralke in spoštovani bralci (številka: 2, 2011)
  Računalniška in internetna pismenost slovenske mladine (številka: 3, 2011)
  Migracija wordovih dokumentov (številka: 1, 2011)
  Orodja za podporo testiranja parov (številka: 1, 2011)
  Izzivi zunanjega izvajanja informatike (številka: 1, 2011)
  Obvladovanje odpora pri projektih informacijskih tehnologij (številka: 1, 2011)
  Upravljanje matičnih podatkov kot osnova pri vpeljavi storitveno usmerjene arhitekture (številka: 1, 2011)
  Metode na temelju prednostne relacije in njihova uporaba v postopkih večkriterijskega skupinskega odločanja: študija primera (številka: 2, 2011)
  Strateško planiranje informatike s pristopom poslovno-informacijske arhitekture (številka: 2, 2011)
  BPMN - modeli procesov za strukturiran zajem uporabniških zgodb (številka: 2, 2011)
  Integracija procesiranja kompleksnih dogodkov in storitveno usmerjenih arhitektur (številka: 3, 2011)
  Uporaba metod operacijskih raziskav pri načrtovanju kmetijske proizvodnje (številka: 3, 2011)
  Migracija obstoječih aplikacij na platforme za računalništvo v oblaku (številka: 3, 2011)
  Uporaba odprtokodnih in prosto dostopnih programskih orodij - primer dobre prakse (številka: 3, 2011)
  Uporabnost metafor v informatiki (številka: 4, 2011)
  Primerjava učinkovitosti delovanja aplikacij v oblaku in v lokalnem okolju (številka: 4, 2011)
  Human resource information systems in croatian banks (številka: 4, 2011)
  Nekateri varnostni vidiki informacijskih tehnologij na področju turizma v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Uporaba socialnih omrežij pri kadrovskem menedžmentu (številka: 42, 2011)
 20. 2012
   26

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Analiza in predlog dopolnitve informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti s semantično komponento (številka: 1, 2012)
  Dobre prakse uporabe in razvoja razširitev v sistemu Joomla! (številka: 1, 2012)
  Uvedba podatkovnega skladišča po metodi PRINCE2 (številka: 1, 2012)
  Prenova in informatizacija procesov razvoja proizvodov (številka: 1, 2012)
  Kvantitativni model za upravljanje informacijskovarnostnih tveganj (številka: 2, 2012)
  Ekonomika virtualizacije namizij (številka: 2, 2012)
  Analiza projektnega menedžmenta in projektne pisarne v izbrani organizaciji (številka: 2, 2012)
  Študija ustreznosti implementacije sistema za nadzor kritičnih aplikacij v bančnem sistemu (številka: 2, 2012)
  Intervju s prvim urednikom prof. dr. Mirkom Vintarjem ob dvajsetletnici revije Uporabna informatika (številka: 2, 2012)
  ArchiMate for integrated modelling throughout the architecture development and implementation cycle (številka: 3, 2012)
  Heterarhije in relacijski podatkovni modeli (številka: 3, 2012)
  Analiza upravljanja poslovnih procesov z BPMN 2.0 (številka: 3, 2012)
  Podatkovne baze NoSQL (številka: 3, 2012)
  Informatika mora pokazati svojo poslovno vrednost (številka: 3, 2012)
  Ocena prednosti metode Scrum in njenih tipičnih praks (številka: 3, 2012)
  Razvoj integralnega modela kazalnikov za evalvacijo politik na področju e-uprave (številka: 4, 2012)
  Odprta koda v slovenskih podjetjih (številka: 4, 2012)
  Svetovni splet in svetovna kriza (številka: 4, 2012)
  Analiza bibliografskih zapisov (številka: 4, 2012)
  V spomin dragemu prijatelju in kolegu profesorju dr. Miltonu A. Jenkinsu (številka: 4, 2012)
  Dejavniki sprejetja celovitih programskih rešitev (številka: 4, 2012)
  Kako oceniti ponudnika storitev v oblaku (številka: 4, 2012)
 21. 2013
   28

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Delovanje algoritma Jaro-Winkler glede na mesto pojavljanja tipografskih napak (številka: 1, 2013)
  Pogled na današnje in prihodnje izzive informatike v zdravstvu (številka: 1, 2013)
  Logical - platforme računalništva v oblaku in orodja za logistične centre in skupnosti (številka: 1, 2013)
  Informacijska podpora odločanju v procesu zdravstvene nege (številka: 1, 2013)
  Alternative čezmejnim spletnim plačilnim storitvam, razvite s pristopom živih laboratorijev (številka: 1, 2013)
  Socialno zavarovanje na državnem portalu eVEM - uporaba v podjetjih (številka: 2, 2013)
  Velika omrežja iz realnega sveta (številka: 2, 2013)
  Ključni kazalniki za merjenje uspešnosti proizvodnje (številka: 2, 2013)
  Metodološki pristop za celovito prenovo in informatizacijo poslovanja (številka: 2, 2013)
  Model celovitega strateškega planiranja informatike in njegov vpliv na poslovno uspešnost (številka: 2, 2013)
  Primer analize bibliografskih zapisov s področja različnih vrst kriminalitete in povezanih tem (številka: 3, 2013)
  Če lahko z iPadom krmilim jadrnico, ali lahko tudi procese v podjetju? (številka: 3, 2013)
  Etične dileme direktorja informatike (številka: 3, 2013)
  Moč (meta)podatkov (številka: 3, 2013)
  Vzdrževanje programja - mit ali resničnost (številka: 3, 2013)
  Slovenija, seniorji v pogojih globalizacije in informatizacije ter demografskega prehoda (številka: 3, 2013)
  Informatika v slovenski državni upravi skozi čas (številka: 3, 2013)
  Intervju z Nikom Schlambergerjem, predsednikom Slovenskega društva Informatika (številka: 3, 2013)
  Posodabljanje starejše slovenščine (številka: 4, 2013)
  Sodobne prevajalske tehnologije in prihodnost prevajalskega poklica (številka: 4, 2013)
  Uporaba strojnega učenja za postavljanje vejic v slovenščini (številka: 4, 2013)
  Govorni in jezikovni viri slovenščine za samodejno razpoznavanje tekočega govora (številka: 4, 2013)
  Uvodnik (številka: 4, 2013)
  Na poti do Islovarja 3.0 (številka: 4, 2013)
 22. 2014
   28

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Varovanje podatkov v storitvi v oblaku Dropbox (številka: 1, 2014)
  Trendi informacijske varnosti v sodobni organizaciji (številka: 1, 2014)
  Pristop in podporno orodje za delno avtomatski zajem metode razvoja programske opreme (številka: 1, 2014)
  Anonimnost na spletnih medijskih portalih (številka: 1, 2014)
  Metamorfoza tehnološko-uporabniške fascinacije v dejansko informacijsko družbo (številka: 1, 2014)
  Doseganje strateških ciljev policije z boljšim upravljanjem investicij v informacijsko tehnologijo (številka: 1, 2014)
  Vplivni dejavniki učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov (številka: 2, 2014)
  On the management of culture within business process management (številka: 2, 2014)
  Informacijska podpora logistike (številka: 2, 2014)
  Vplivi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na poslovanje podjetij (številka: 2, 2014)
  Stanje menedžmenta poslovnih procesov v slovenskih organizacijah ter vloga organizacijske kulture pri privzemanju MPP (številka: 2, 2014)
  Sistem za avtomatsko gradnjo baze znanja iz spletnih mest (številka: 3, 2014)
  Dokumentiranje zahtev pri razvoju mobilnih aplikacij (številka: 3, 2014)
  Primerjalna uporaba metod DEX in AHP v procesu odločanja (številka: 3, 2014)
  Model sporočilnih poti v sistemu reflektivne prakse za spodbujanje sinergije med pedagoškim in poslovnim okoljem (številka: 3, 2014)
  Ohranjanje lastnosti pri zmanjševanju družbenih omrežij (številka: 3, 2014)
  Učenje in računalnik med včeraj in jutri (številka: 3, 2014)
  Sektor informacijske in komunikacijske tehnologije v Sloveniji (številka: 4, 2014)
  Modeli za pomoč pri ocenjevanju odstopajočega vedenja pri osnovnošolcih (številka: 4, 2014)
  Ali sta tabelarični model in jezik DAX znanilca poslovnointeligenčnih rešitev za vse (številka: 4, 2014)
  Sprejem in uporaba lokalnih letalskih meritev pri napovedovanju vremena (številka: 4, 2014)
  Primerjava sistemov za upravljanje digitalnih pravic za organizacije (številka: 4, 2014)
  Zaupanje uporabnikov ob uporabi storitev mobilnega plačevanja (številka: 4, 2014)
  Ocenjevanje primestnih naravnih območij z indeksom rekreacije, ki temelji na mehki logiki (številka: 4, 2014)
 23. 2015
   26

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Povezava menedžmenta poslovnih procesov in družbenih medijev (številka: 1, 2015)
  Zorni koti in pogledi kot sredstvo za strukturiranje modelov poslovno-informacijske arhitekture v ogrodju ArchiMate (številka: 1, 2015)
  Vpliv predhodnega vrednotenja projektov e-uprave na njihovo uspošnost (številka: 1, 2015)
  Omrežje sodelovanj med avtorji prispevkov iz Informatice in Uporabne informatike (številka: 1, 2015)
  Interaktivni konceptualni apleti v i-učbeniku kot mediatorji problemskih znanj (številka: 1, 2015)
  Uporaba naprednih brezdotičnih vmesnikov pri razvoju informacijskih rešitev (številka: 1, 2015)
  Učni cilji in kurikuli v računalništvu in informatiki (številka: 1, 2015)
  Poročanje o informatiki v letnih poročilih slovenskih družb (številka: 2, 2015)
  Obvladovanje kompleksnosti večkriterijskih odločitvenih modelov (številka: 2, 2015)
  Razmerja med telekomunikacijskimi operaterji in kakovost internetnega priključka končnega uporabnika (številka: 2, 2015)
  Množično odprto spletno izobraževanje učiteljev (številka: 2, 2015)
  Posrednik sporočil v vlogi pregledovalnika sporočil Solr pri logističnem procesu (številka: 2, 2015)
  Družbeni menedžment poslovnih procesov (številka: 3, 2015)
  Prvi koraki v programiranje - številne poti in možnosti (številka: 3, 2015)
  Spletni pristopi pri izobraževanju uporabnikov na področju valutnega trgovanja (številka: 3, 2015)
  Algorithmic thinking as a prerequisite of improvements in introductory programming courses (številka: 3, 2015)
  Pouk tujih jezikov s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije (številka: 3, 2015)
  Sodobne diagnostične tehnologije v športu (številka: 4, 2015)
  Izboljšave turističnega informacijskega sistema (številka: 4, 2015)
  Primerjava metodologij za menedžment poslovnih procesov (številka: 4, 2015)
  Uporaba kataloga kazalnikov za vrednotenje politik, programov, projektov in storitev e-uprave (številka: 4, 2015)
  Povezanost strukturne učinkovitosti poslovnih procesov z uspešnostjo poslovanja (številka: 4, 2015)
 24. 2016
   24

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Uvodnik (številka: 1, 2016)
  Toward an age-friendly design of smartphone interfaces (številka: 1, 2016)
  Ali smo pripravljeni uporabljati podkožni mikročip v zdravstvene namene (številka: 1, 2016)
  Zasnova ekspertnega sistema za pomoč pri procesu obravnave kroničnega bolnika (številka: 1, 2016)
  Razvoj modela programske rešitve za zmanjševanje tveganj v procesu nujne medicinske pomoči (številka: 1, 2016)
  Varnostni izzivi uporabe mobilnih naprav v zdravstvu (številka: 1, 2016)
  Adaptivni pristop k učenju jezika SQL (številka: 2, 2016)
  Uporaba družbenih medijev v slovenskih podjetjih (številka: 2, 2016)
  Nabor atributov za opisovanje medorganizacijske prodaje (številka: 2, 2016)
  Dvajseta obletnica ustanovitve Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2016)
  Celoviti okvir dejavnikov sprejemanja in učinkovite uporabe sistemov poslovne inteligence (številka: 2, 2016)
  Pripravljenost slovenskih podjetij s področja informatike na prilagoditev poslovnega modela računalništvu v oblaku (številka: 3, 2016)
  Organizacijska podpora uvajanja integralnega upravljanja oskrbne verige v Skupini Gorenje (številka: 3, 2016)
  Prednosti računalniško podprtega pristopa pri učenju besedišča v tujem jeziku (številka: 3, 2016)
  Razvoj in uporaba teletransfuzijskih storitev v Sloveniji (številka: 3, 2016)
  A contribution to the history of computing and informatics in West Balkan countries (številka: 4, 2016)
  Sobivanje pristopov k podatkovni analitiki (številka: 4, 2016)
  Študija primera uspešnosti uporabe spletnih storitev e-uprave na stanovanjskem področju (številka: 4, 2016)
  Razvoj obremenitvenih testov z odprtokodnim orodjem JMeter (številka: 4, 2016)
  Povezanost strukturne in operativne učinkovitosti poslovnih procesov (številka: 4, 2016)
 25. 2017
   22

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Razvoj modela sistemske dinamike investiranja in donosnosti kapitala v organizaciji in realizacija v obliki spletne aplikacije (številka: 1, 2017)
  Pristop k prenovi in informacijski podpori razvojnega procesa v srednje velikem podjetju (številka: 1, 2017)
  Primerjava zmogljivosti večplatformsko razvitih mobilnih aplikacij (številka: 1, 2017)
  Znanja in sposobnosti podatkovnih znanstvenikov (številka: 1, 2017)
  Proces validacije računalniško podprtih sistemov (številka: 2, 2017)
  Štirideset let Slovenskega društva Informatika (številka: 2, 2017)
  Večparametrski odločitveni model za razvrščanje naročil v proizvodnjo (številka: 2, 2017)
  Merjenje trajnostne uspešnosti pri izvajalcih logističnih storitev (številka: 2, 2017)
  Longitudinalna raziskava dostopnosti spletnih mest slovenskih občin (številka: 3, 2017)
  Pregled poklicev v informacijski dejavnosti (številka: 3, 2017)
  Projektno vodenje v digitalni dobi (številka: 3, 2017)
  eZdravje danes (številka: 3, 2017)
  Identifikacija mobilnih vzorcev za učinkovito in uspešno delo z mobilnim uporabniški vmesnikom (številka: 3, 2017)
  Masovni podatki - velika priložnost za javno upravo - izkušnje pilotnega projekta (številka: 4, 2017)
  Predkomercialno naročanje kot ključni vir razvoja inovativnih informacijskih rešitev in storitev - študija primera (številka: 4, 2017)
  Digitalni indeks slovenskih podjetij (številka: 4, 2017)
  Vpliv elektromagnetnih motenj na delovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije - študija primera (številka: 4, 2017)
  Vpeljava modela upravljanja znanja v javno upravo Republike Slovenije (številka: 4, 2017)
 26. 2018
   22

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Odpiranje podatkov javnega sektorja in omogočanje njihove ponovne uporabe (številka: 1, 2018)
  Prizadevanja Slovenije za obvladovanje groženj v kibernetskem prostoru (številka: 1, 2018)
  Ocena učinkovitosti prenove procesa na podlagi strukture procesa (številka: 1, 2018)
  Zakonodajni in tehnični vidik varovanja osebnih podatkov v slovenskih zdravstveno-informacijskih sistemih (številka: 1, 2018)
  Odziv na strokovni prispevek Zakonodajni in tehnični vidik varovanja osebnih podatkov v slovenskih zdravstveno-informacijskih sistemih (številka: 2, 2018)
  Vpliv organizacijske kulture na uspešnost uvajanja tehnologij Podjetje 2.0 (številka: 2, 2018)
  Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem (številka: 2, 2018)
  Odkrivanje znanja iz podatkov z orodjem Orange za napredno nastavitev oskrbovalnih politik (številka: 2, 2018)
  Izboljšanje testiranja programske opreme (številka: 2, 2018)
  Effects of species extinction on ecosystems stability (številka: 3, 2018)
  A usability comparison of input devices for precise and intuitive interaction with 3D visualizations (številka: 3, 2018)
  Razvoj računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani, s poudarkom na pomenu RRC in RCU (številka: 3, 2018)
  Community detection in Slovene public spending (številka: 3, 2018)
  Pismo strankam - Predlogi za dvig digitalnih kompetenc (številka: 4, 2018)
  Iskra Delta - od kotlovnice do industrijskega podjetja (številka: 4, 2018)
  Interaktivno platformno agnostično sledenje žarkov v realnem času s spletnimi tehnologijami (številka: 4, 2018)
  Predstavitev knjige Slovenija na poti digitalne preobrazbe (številka: 4, 2018)
  Analiza uporabnosti podatkov iz družbenih medijev (številka: 4, 2018)
 27. 2019
   25

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Analiza odprtokodnih in brezplačnih geografskih informacijskih sistemov s poudarkom na spletni dostopnosti in funkcionalnosti (številka: 1, 2019)
  Ali so slovenska podjetja pripravljena na digitalizacijo poslovanja (številka: 1, 2019)
  Prodor globokih arhitektur na področje pridobivanja informacij iz glasbe (številka: 1, 2019)
  Spoznavanje celovitih informacijskih rešitev z uporabo igrifikacije (številka: 1, 2019)
  Priložnosti in izzivi poslovne inteligence v javni upravi (številka: 2, 2019)
  Slovenija 4.0 - želja ali dosegljiv cilj? (številka: 2, 2019)
  Turizem 4.0: Izzivi in priložnosti za lokalno skupnost (številka: 2, 2019)
  Uvajanje semantične interoperabilnosti v javni upravi (številka: 2, 2019)
  Analiza orodij za podporo optimizacija procesov (številka: 3, 2019)
  Primerjava segmentacijskih metod globokega učenja za detekcijo ovir na vodi (številka: 3, 2019)
  Razpoznavanje slovenskega govora z metodami globokih nevronskih mrež (številka: 3, 2019)
  HYLO (številka: 3, 2019)
  Analiza digitalne preobrazbe Slovenije v EU okolju (številka: 3, 2019)
  Prepoznavanje idiomatskih besednih zvez z uporabo besednih vložitev (številka: 3, 2019)
  Analiza uporabe spletne analitike v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji (številka: 4, 2019)
  Pametna pogodba z metodo za zagotavljanje ravni storitev z uporabo pametnih prerokov (številka: 4, 2019)
  Uporaba družbenih medijev za upravljanje odnosov s strankami v slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetjih (številka: 4, 2019)
  Analysis of e-Health solutions in Slovenia (številka: 4, 2019)
  How time-of-departure knowledge relates to time-of-arrival localization accuracy? (številka: 4, 2019)
  Nizkodimenzionalni model tonskega prostora (številka: 4, 2019)
  Avtomatska segmentacija celičnih predelkov v volumetričnih podatkih, pridobljenih z elektronskim mikroskopom (številka: 4, 2019)
 28. 2020
   27

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  številka: 4 (2020)
  Resource saving technologies in education (številka: 1, 2020)
  Kombinirano učenje - izkušnje in rešitve (številka: 1, 2020)
  Decentralizirano in odporno dinamično posodabljanje mikrostoritev (številka: 1, 2020)
  Hibridni pristop za priporočanje vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije (številka: 1, 2020)
  Samodejno preverjanje pravilnosti študentskih nalog iz programiranja (številka: 1, 2020)
  Spomini na prve korake v robotiko v Sloveniji (številka: 2, 2020)
  Tehnologije navidezne in obogatene resničnosti, kot orodje za predstavitev novih idej in produktov na sejmih (številka: 2, 2020)
  Napovedovanje umorov v seriji Igra prestolov z uporabo analize omrežij (številka: 2, 2020)
  Ne gre le za melodijo (številka: 2, 2020)
  Izboljšanje ozaveščenosti na področju informacijske varnosti z uporabo metod igrifikacije (številka: 2, 2020)
  Interaktivna vizualizacija gosto poseljenih volumnov (številka: 3, 2020)
  Izzivi integracije zdravstvenih aplikacij (številka: 3, 2020)
  Primerjava hitrosti simetričnih bločnih šifer (številka: 3, 2020)
  Sentimeter (številka: 3, 2020)
  Sistematični pregled literature agilnih in vitkih pristopov k razvoju varne programske opreme (številka: 3, 2020)
  Semantična segmentacija aerolaserskih oblakov točk in centriranje višin globalnih soseščin (številka: 3, 2020)
  Merjenje nadmorske višine gladine jezer iz optičnih satelitskih slik (številka: 3, 2020)
  Znanjski delavci in notacija CMMN (številka: 4, 2020)
  Digitalizacija in prilagoditev psihološkega testa za uporabo s sistemom za spremljanje očesnih gibov (številka: 4, 2020)
  Aktualne dejavnosti, primerne za uporabo veriženja podatkovnih blokov (številka: 4, 2020)
  Poglobljen pogled v beločnično biometrijo (številka: 4, 2020)
  Application of tropical semiring for matrix factorization (številka: 4, 2020)
  Z umetno inteligenco podprt razvoj programske opreme (številka: 4, 2020)
 29. 2021
   24

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  številka: 3 (2021)
  številka: 4 (2021)
  Coding4girls - pristop za učenje programiranja s snovanjem iger (številka: 1, 2021)
  Integracija strukturnih omejitev pri izpeljavi gensko regulatornih omrežij (številka: 1, 2021)
  E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja (številka: 1, 2021)
  Računalniško tekmovanje pišek - oblika vzpodbujanja učenja programiranja za vse (številka: 1, 2021)
  Vpliv uporabe visok ozmogljivega ! računalništva v oblaku na inoviranje poslovnih modelov (številka: 1, 2021)
  Learning-based link prediction analysis for Facebook100 network (številka: 2, 2021)
  Sodobni izzivi izobraževanja na daljavo v okviru medpredmetnega povezavanja in inovativnih učnih okolij (številka: 2, 2021)
  Temni vzorci na slovenskih spletnih straneh (številka: 2, 2021)
  Računalniško podprto prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije (številka: 2, 2021)
  Odkrivanje prevar z orodji poslovne inteligence (številka: 2, 2021)
  Pogovor sodelavcev ob 20-letnici Islovarja (številka: 2, 2021)
  Pomen uporabe arhitekturnih načrtovalskih vzorcev pri razvoju mobilnih aplikacij (številka: 3, 2021)
  Pozitivno in neoznačeno učenje z generativnimi nasprotniškimi mrežami (številka: 3, 2021)
  Kategorizacija uporabnikov na podlagi njihovega z informacijsko varnostjo povezanega znanja, stališč in vedenja (številka: 3, 2021)
  Delovni okvir za pretočne podatke s standardom common information model (CIM) (številka: 3, 2021)
  Analiza gibanja oči med branjem pri bolnikih z različnimi stopnjami kognitivnega upada (številka: 3, 2021)
  Detekcija manipulacij za ohranjanje zasebnosti mehkih atributov na slikah obraza (številka: 4, 2021)
  Računalniška emulacija kot strategija digitalnega ohranjanja računalniških sistemov in programske opreme (številka: 4, 2021)
  Nenadzorovana detekcija rakavih regij v histoloških slikah s pomočjo preslikav slika-v-sliko (številka: 4, 2021)
  Hibridna difuzijska metoda za globalno osvetlitev volumetričnih podatkov (številka: 4, 2021)
 30. 2022
   22

  številka: 1 (2022)
  številka: 2 (2022)
  številka: 3 (2022)
  številka: 4 (2022)
  Strojna analiza tematik in sentimenta slovenskih novičarskih medijev (številka: 1, 2022)
  Funkcionalnosti in uporaba portala za paciente zVEM in Centralnega registra podatkov o pacientu (številka: 1, 2022)
  Stanje in trendi na področju rudarjenja procesov (številka: 1, 2022)
  Problematika ohranjanja zasebnosti pri podatkovnem rudarjenju dokumentov z občutljivimi podatki (številka: 1, 2022)
  Pomenska analiza kategorij sovražnega govora v obstoječih označenih korpusih (številka: 1, 2022)
  E-učilnica za učenje na dokazih podprte zdravstvene nege (številka: 1, 2022)
  Soustvarjanje javnih storitev (številka: 2, 2022)
  Izvedbeni model delovanja komunikacijskih kanalov pri praktičnem izobraževanju na višješolskem študiju ob zagotavljanju družbene razdalje (številka: 2, 2022)
  Učinkovitost laboratorijskih vaj v virtualnem laboratoriju (številka: 2, 2022)
  Možnosti vpeljave tehnologije veriženja blokov v prehranske oskrbovalne verige (številka: 3, 2022)
  Simulacija in izboljšava prometnih tokov (številka: 3, 2022)
  Priložnosti zlivanja tehnologij SIEM, SOAR in strojnega učenja v procesih inteligence tveganj in samodejnega odzivanja na kibernetske incidente (številka: 3, 2022)
  Primerjava varnosti in pomnjenja gesel (številka: 3, 2022)
  Študija pričakovanj in uporabnosti orodij za razvoj aplikacij z malo ali nič programiranja (številka: 4, 2022)
  Ocenjevanje kakovosti prstnih sledi z ansambli globokega učenja (številka: 4, 2022)
  Semantic reusable web components (številka: 4, 2022)
  Vpliv kognitivne obremenjenosti na vedenjske vzorce posameznikov pri overjanju uporabnikov (številka: 4, 2022)
  Koncepti in spremembe, ki vplivajo na pomen digitalne preobrazbe (iss. 2, 2022)
 31. 2023
   26

  številka: 1 (2023)
  številka: 2 (2023)
  številka: 3 (2023)
  številka: 4 (2023)
  Velepodatki (številka: 1, 2023)
  Samoupravljana digitalna identiteta na verigi blokov Cardano (številka: 1, 2023)
  Pregled in analiza tehnoloških skladov za implementacijo sodobnih IT-arhitektur velepodatkov (številka: 1, 2023)
  50 let od uvedbe predmeta računalništvo v srednje šole (številka: 1, 2023)
  Iztok Lajovic, univ. dipl. ing. (številka: 1, 2023)
  Popestritev predavanj o kibernetski varnosti z interaktivnimi računalniškimi simulacijami (številka: 1, 2023)
  Možne izboljšave sistema vavčerjev za digitalizacijo malih in srednje velikih slovenskih podjetij (številka: 2, 2023)
  Uporabniški in pedagoški vidiki uporabe označevalnih jezikov (številka: 2, 2023)
  Grafi v računalniški grafiki (številka: 2, 2023)
  Digitrajnost zahteva digipismenost (številka: 2, 2023)
  Razvoj uporabe e-računov v Sloveniji (številka: 3, 2023)
  Digitalne kompetence slovenskih študentov (številka: 3, 2023)
  Digitalne kompetence slovenskih študentov (številka: 3, 2023)
  ANET1: poprocesiranje ansambelskih vremenskih napovedi s pomočjo nevronskih mrež (številka: 3, 2023)
  Sodelavne, večuporabniške spletne simulacije na področju poučevanja kibernetske varnosti (številka: 3, 2023)
  Naslavljanje DNA-pomnilnikov (številka: 4, 2023)
  Naslavljanje DNA-pomnilnikov (številka: 4, 2023)
  Uporaba pogovornega robota za podporo intranetu (številka: 4, 2023)
  Uporaba pogovornega robota za podporo intranetu (številka: 4, 2023)
  NORA: Napredno orodje za poučevanje relacijske algebre (številka: 4, 2023)
  Načrtovalnik poti za javni potniški promet in storitve mikromobilnosti (številka: 4, 2023)
  Načrtovalnik poti za javni potniški promet in storitve mikromobilnosti (številka: 4, 2023)
 32. 2024
   1