Kmetijske in rokodelske novice : na svitlobo dane od c. k. Krajnske kmetijske družbe

 1. 1843
   210

  številka: 1 (05.07.1843)
  številka: 1 (05.07.1843)
  številka: 2 (12.07.1843)
  številka: 3 (19.07.1843)
  številka: 4 (26.07.1843)
  številka: 5 (02.08.1843)
  številka: 6 (09.08.1843)
  številka: 7 (16.08.1843)
  številka: 8 (23.08.1843)
  številka: 9 (30.08.1843)
  številka: 10 (06.09.1843)
  številka: 11 (13.09.1843)
  številka: 12 (20.09.1843)
  številka: 13 (27.09.1843)
  številka: 14 (04.10.1843)
  številka: 15 (11.10.1843)
  številka: 16 (18.10.1843)
  številka: 17 (25.10.1843)
  številka: 18 (01.11.1843)
  številka: 19 (08.11.1843)
  številka: 20 (15.11.1843)
  številka: 21 (22.11.1843)
  številka: 22 (29.11.1843)
  številka: 23 (06.12.1843)
  številka: 24 (13.12.1843)
  številka: 25 (20.12.1843)
  številka: 26 (27.12.1843)
  Svunajne povefti (številka: 1, 05.07.1843)
  Kako fe imajo nafhe kmetije popravljati, de bo prav? (številka: 1, 05.07.1843)
  Opominjanje (številka: 1, 05.07.1843)
  Osnanilo (številka: 1, 05.07.1843)
  Smef (številka: 1, 05.07.1843)
  Krajnfki Zhbelarzhik (številka: 1, 05.07.1843)
  Napoved kmetijfkih bukev (številka: 1, 05.07.1843)
  Domazhe pergodbe (številka: 1, 05.07.1843)
  Krajnfki Vertnar (številka: 1, 05.07.1843)
  V Strasifhu (številka: 1, 05.07.1843)
  Shitni kup (številka: 1, 05.07.1843)
  Povedka (številka: 2, 12.07.1843)
  Krompirjovez presgodaj sheti je fhkodljivo (številka: 2, 12.07.1843)
  Povefti is Ljubljane (številka: 2, 12.07.1843)
  Unajne povefti (številka: 2, 12.07.1843)
  Shitni kup (številka: 2, 12.07.1843)
  Kako fe pride is vajfhniz na flamo (številka: 2, 12.07.1843)
  Vganjka (številka: 2, 12.07.1843)
  Pinja nove torte, ali puter na nova visha delati (številka: 2, 12.07.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 2, 12.07.1843)
  Vganjka iz Nr.2 (številka: 3, 19.07.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 3, 19.07.1843)
  Nemfhki in krajnfki zepzi (številka: 3, 19.07.1843)
  Domazhe povefti (številka: 3, 19.07.1843)
  Kmetovfki ftan (številka: 3, 19.07.1843)
  Shitni kup (številka: 3, 19.07.1843)
  Ktere shinvinfke kuge fe imajo po leti nar bolj bati? (številka: 3, 19.07.1843)
  Povefti is Ljubljane (številka: 3, 19.07.1843)
  Vinfke terte hvala (številka: 3, 19.07.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 4, 26.07.1843)
  Vrashe nekterih kmetov (številka: 4, 26.07.1843)
  Pifmo Gofpoda Pirza is Amerike (številka: 4, 26.07.1843)
  Nekaj sa vsakiga (številka: 4, 26.07.1843)
  Osnanilo zhefkih kolovratov (številka: 4, 26.07.1843)
  Navod gnojnifhe koriftno napraviti (številka: 4, 26.07.1843)
  Shitni kup (številka: 4, 26.07.1843)
  Profhnja (številka: 4, 26.07.1843)
  Smef (številka: 4, 26.07.1843)
  Mlatizhi (številka: 5, 02.08.1843)
  Saftaviza. pa tudi sabavljiza (številka: 5, 02.08.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 5, 02.08.1843)
  Pomozhki v fili (številka: 5, 02.08.1843)
  Nove bukve-Bukve sa kmeta (številka: 5, 02.08.1843)
  Smef (številka: 5, 02.08.1843)
  Shitni kup (številka: 5, 02.08.1843)
  Tezhnoft shiveshov (številka: 6, 09.08.1843)
  Nekaj sa vfakiga (številka: 6, 09.08.1843)
  Is dolniga Shtajerfkiga (številka: 6, 09.08.1843)
  Kako fe v globokih rudarfkih jamah hudi srak (luft) odshene (številka: 6, 09.08.1843)
  Dober gofpodar,- ali pa odertnik? (številka: 6, 09.08.1843)
  Osnanilo (številka: 6, 09.08.1843)
  Unajne povefti (številka: 6, 09.08.1843)
  Shitni kup (številka: 6, 09.08.1843)
  Smef (številka: 6, 09.08.1843)
  Krajnfki zepzi fo tudi dobri (številka: 7, 16.08.1843)
  Nekaj sa vfakiga (številka: 7, 16.08.1843)
  Unajne povefti (številka: 7, 16.08.1843)
  Shkodljiva nehvaleshnoft zhbele moriti (številka: 7, 16.08.1843)
  Shitni kup (številka: 7, 16.08.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 7, 16.08.1843)
  Ozhe nafh so odvernenje martranja shival (številka: 7, 16.08.1843)
  Smef (številka: 7, 16.08.1843)
  Povefti is Ljubljane (številka: 7, 16.08.1843)
  Zevke sa krave molfti (številka: 8, 23.08.1843)
  Polje in verte flane varovati (številka: 8, 23.08.1843)
  Blashe in Neshiza v nedelfki fholi (številka: 8, 23.08.1843)
  Smef (številka: 8, 23.08.1843)
  Shitni kup (številka: 8, 23.08.1843)
  Od rasnih fort gnoja (številka: 8, 23.08.1843)
  Kojnfke podkove bres shehljev (številka: 8, 23.08.1843)
  Goljfan goljuf (številka: 8, 23.08.1843)
  Od fhkodlivosti majhnih kebrov ino (številka: 9, 30.08.1843)
  Obud (številka: 9, 30.08.1843)
  Opomba (številka: 9, 30.08.1843)
  Shitni kup (številka: 9, 30.08.1843)
  Domazhe povefti (številka: 9, 30.08.1843)
  Nekaj sa moje rojake, ki tobak pijejo (številka: 9, 30.08.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 9, 30.08.1843)
  P o p r a v i k (številka: 10, 06.09.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 10, 06.09.1843)
  Zoperniza (številka: 10, 06.09.1843)
  Novim Slovenfkim novizam! (številka: 10, 06.09.1843)
  Domazha fkufhnja (številka: 10, 06.09.1843)
  Shitni kup (številka: 10, 06.09.1843)
  Nauk (številka: 10, 06.09.1843)
  Nekaj sa ftrojbarje (številka: 10, 06.09.1843)
  Domazhe povefti (številka: 11, 13.09.1843)
  Shitni kup (številka: 11, 13.09.1843)
  Zhudno sdravljenje (številka: 12, 20.09.1843)
  Povedka (številka: 12, 20.09.1843)
  Domazhe povefti (številka: 12, 20.09.1843)
  Shitni kup (številka: 12, 20.09.1843)
  Jek novic od pokrajne (številka: 12, 20.09.1843)
  Povefti is Ljubljane (številka: 13, 27.09.1843)
  Urno, kaj je noviga ? (številka: 13, 27.09.1843)
  Shitni kup (številka: 13, 27.09.1843)
  Smef (številka: 13, 27.09.1843)
  Od shelesne zefte kaj (številka: 13, 27.09.1843)
  Domazhe povefti (številka: 14, 04.10.1843)
  Shitni kup (številka: 14, 04.10.1843)
  Smef (številka: 14, 04.10.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 14, 04.10.1843)
  Kdor verjame? (številka: 14, 04.10.1843)
  Nar lepfhi imena (številka: 14, 04.10.1843)
  S pomozhjo teh noviz vtonjenzu shivljenjenje refhijo (številka: 14, 04.10.1843)
  Pet novih foglafnih svonov v Poftojni (številka: 15, 11.10.1843)
  S majhnimi denarji fvoje pohifhtvo nefrezhe obvarovati (številka: 15, 11.10.1843)
  Shaloftna prigodba (številka: 15, 11.10.1843)
  Popravik (številka: 15, 11.10.1843)
  Shitni kup (številka: 15, 11.10.1843)
  Shaloftna prigodba (številka: 16, 18.10.1843)
  Poftave pogorelfke drushbe (številka: 16, 18.10.1843)
  Smef (številka: 16, 18.10.1843)
  Shitni kup (številka: 16, 18.10.1843)
  Povefti is Ljubljane (številka: 16, 18.10.1843)
  Domazhe povefti (številka: 16, 18.10.1843)
  Osnanilo (številka: 16, 18.10.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 17, 25.10.1843)
  Vganjka (številka: 17, 25.10.1843)
  Shitni kup (številka: 17, 25.10.1843)
  Pogovori vzhredfhtva (številka: 17, 25.10.1843)
  Noviza is fhol na kmetih (številka: 17, 25.10.1843)
  Dopif is Shempafa (številka: 17, 25.10.1843)
  Shitni kup (številka: 18, 01.11.1843)
  Ferlanova pinja (številka: 18, 01.11.1843)
  Domazhe povefti (številka: 18, 01.11.1843)
  Vfakimu foje (številka: 18, 01.11.1843)
  Narifano poduzhenje in raslaganje, kako fe pinja nove forte dela (številka: 18, 01.11.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 18, 01.11.1843)
  Vganjka (številka: 18, 01.11.1843)
  Sadno drevje fhkodljivih gofenz obvarovati (številka: 19, 08.11.1843)
  Smef (številka: 19, 08.11.1843)
  Domazha shivina (številka: 19, 08.11.1843)
  Shitni kup (številka: 19, 08.11.1843)
  Prenaglo-neumno! (številka: 19, 08.11.1843)
  Nove bukve (številka: 19, 08.11.1843)
  Zlate pravila (številka: 19, 08.11.1843)
  Vganjka (številka: 20, 15.11.1843)
  Kurjava s fogreto fapo, s ktero fe hifha prej vgreje, kakor pezh (številka: 20, 15.11.1843)
  Smef (številka: 20, 15.11.1843)
  Kratkozhafniza (številka: 20, 15.11.1843)
  Shitni kup (številka: 20, 15.11.1843)
  Priloga k listu N: 20 (številka: 20, 15.11.1843)
  Kako fe ima zhefhplovo drevje obdelovati, de bo vfako leto rodovitno? (številka: 21, 22.11.1843)
  Osnanilo (številka: 21, 22.11.1843)
  Shitni kup (številka: 21, 22.11.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 21, 22.11.1843)
  Snajdba vganjke Nr. 3 (številka: 21, 22.11.1843)
  Stari in novi zhafi (številka: 22, 29.11.1843)
  Vganjka (številka: 22, 29.11.1843)
  Shitni kup (številka: 22, 29.11.1843)
  Jesenske misli (številka: 23, 06.12.1843)
  Nekaj sa popivke (številka: 23, 06.12.1843)
  Snajdba vganjke Nr. 4 (številka: 23, 06.12.1843)
  Sakaj fim ter tje tako malo fadniga drevja fade? (številka: 23, 06.12.1843)
  Shitni kup (številka: 23, 06.12.1843)
  Martinzhki (številka: 23, 06.12.1843)
  Smef (številka: 23, 06.12.1843)
  Poflavljenje (številka: 23, 06.12.1843)
  Osnanilo (številka: 23, 06.12.1843)
  Sakonfki mir — vfe frezlte vir! (številka: 24, 13.12.1843)
  Povefti is Ljubljane (številka: 24, 13.12.1843)
  Zhefka prediza Slovenfkim (številka: 24, 13.12.1843)
  Shitni kup (številka: 24, 13.12.1843)
  Vganjka (številka: 24, 13.12.1843)
  Sbudite fe gorenfki fuknarji! (številka: 24, 13.12.1843)
  Luna (številka: 25, 20.12.1843)
  Snajdba vganjke Nr.5 (številka: 25, 20.12.1843)
  Eno je potrebno! (številka: 25, 20.12.1843)
  Osnanilo (številka: 25, 20.12.1843)
  Opomba (številka: 25, 20.12.1843)
  Domazhe povefti (številka: 25, 20.12.1843)
  Osnanilo noviz (številka: 25, 20.12.1843)
  Shitni kup (številka: 25, 20.12.1843)
  Novi zvonovi (številka: 26, 27.12.1843)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 26, 27.12.1843)
  Današnjemu listu (številka: 26, 27.12.1843)
  Sdravljenje s besgovim perjem (številka: 26, 27.12.1843)
  Dobri fklepi k novimu letu (številka: 26, 27.12.1843)
  Sreča in nesreča (številka: 26, 27.12.1843)
  Osnanilo knig (številka: 26, 27.12.1843)
  Shitni kup (številka: 26, 27.12.1843)
  Slovo od leta 1843 (številka: 26, 27.12.1843)
 2. 1844
   421

  številka: 1 (03.01.1844)
  številka: 2 (10.01.1844)
  številka: 3 (17.01.1844)
  številka: 4 (24.01.1844)
  številka: 5 (31.01.1844)
  številka: 6 (07.02.1844)
  številka: 7 (14.02.1844)
  številka: 8 (21.02.1844)
  številka: 9 (28.02.1844)
  številka: 10 (06.03.1844)
  številka: 11 (13.03.1844)
  številka: 12 (20.03.1844)
  številka: 13 (27.03.1844)
  številka: 14 (03.04.1844)
  številka: 15 (10.04.1844)
  številka: 16 (17.04.1844)
  številka: 17 (24.04.1844)
  številka: 18 (01.05.1844)
  številka: 19 (08.05.1844)
  številka: 20 (15.05.1844)
  številka: 21 (22.05.1844)
  številka: 22 (29.05.1844)
  številka: 23 (05.06.1844)
  številka: 24 (12.06.1844)
  številka: 25 (19.06.1844)
  številka: 26 (26.06.1844)
  številka: 27 (03.07.1844)
  številka: 28 (10.07.1844)
  številka: 29 (17.07.1844)
  številka: 30 (24.07.1844)
  številka: 31 (31.07.1844)
  številka: 32 (07.08.1844)
  številka: 33 (14.08.1844)
  številka: 34 (21.08.1844)
  številka: 35 (28.08.1844)
  številka: 36 (04.09.1844)
  številka: 37 (11.09.1844)
  številka: 38 (18.09.1844)
  številka: 39 (25.09.1844)
  številka: 40 (02.10.1844)
  številka: 41 (09.10.1844)
  številka: 42 (16.10.1844)
  številka: 43 (23.10.1844)
  številka: 44 (30.10.1844)
  številka: 45 (06.11.1844)
  številka: 46 (13.11.1844)
  številka: 47 (20.11.1844)
  številka: 48 (27.11.1844)
  številka: 49 (04.12.1844)
  številka: 50 (11.12.1844)
  številka: 51 (18.12.1844)
  številka: 52 (25.12.1844)
  Dober fvetvavez sa mlade kmetijfke gospodarje (številka: 1, 03.01.1844)
  Shitni kup (številka: 1, 03.01.1844)
  Smef (številka: 1, 03.01.1844)
  Stara prilika, ki she sdaj velja (številka: 1, 03.01.1844)
  Zena prefhizhev v Krajnju (številka: 1, 03.01.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 1, 03.01.1844)
  Kmetijfke in rokodelfke Novize vhm fvojim prijatlam in podpornikam sa novo leto (številka: 1, 03.01.1844)
  Kaj je floriti, kadar zhlovek smersne? (številka: 2, 10.01.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 2, 10.01.1844)
  Shitni kup (številka: 2, 10.01.1844)
  Shaloftna poveft (številka: 2, 10.01.1844)
  Zena prefhizhev (številka: 2, 10.01.1844)
  Nafhim prijatlam (številka: 3, 17.01.1844)
  Popravki (številka: 3, 17.01.1844)
  Shitni kup (številka: 3, 17.01.1844)
  Kmetovski pregovori za mesec Prosenec (številka: 3, 17.01.1844)
  Zena prefhizhev v Krajnju (številka: 3, 17.01.1844)
  Osnanilo (številka: 4, 24.01.1844)
  Zena prefhizhev v Krajnju (številka: 4, 24.01.1844)
  Sahvalfhnja (številka: 4, 24.01.1844)
  Shitni kup (številka: 4, 24.01.1844)
  Hifhna mati vezh s ozhmi, kakor pa s roko ftori (številka: 4, 24.01.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 4, 24.01.1844)
  Zena prefihizhev (številka: 5, 31.01.1844)
  Urno, kaj noviga? (številka: 5, 31.01.1844)
  Od fadja reje (številka: 5, 31.01.1844)
  Shitni kup (številka: 5, 31.01.1844)
  Kmet fvojimu finu (številka: 5, 31.01.1844)
  Shitni kup (številka: 6, 07.02.1844)
  Nasnanje (številka: 6, 07.02.1844)
  Naprej podaj! (številka: 6, 07.02.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 6, 07.02.1844)
  Zena prefhizhev v Krajnju (številka: 6, 07.02.1844)
  Shaloftna pergodba (številka: 6, 07.02.1844)
  Od srejenja fadnih drevefizispefhka (številka: 6, 07.02.1844)
  Povefti is Ljubljane (številka: 6, 07.02.1844)
  Pomozhki, ki fo zhloveku potrebni, zhe ga flab srak sadufhi (številka: 6, 07.02.1844)
  Sa hifhne potrebe kaj (številka: 7, 14.02.1844)
  Reja shidnih zhervov ali gofenz (številka: 7, 14.02.1844)
  Dober fvet sa puftni zhaf (številka: 7, 14.02.1844)
  Zena prefhizhev v Krajnju 5. Svezhana (številka: 7, 14.02.1844)
  Kmetijfke opravila v Svezhanu (številka: 7, 14.02.1844)
  Nasnanje (številka: 7, 14.02.1844)
  Zimske misli (številka: 7, 14.02.1844)
  Osnanilo (številka: 7, 14.02.1844)
  Kmetovski pregovori za mesec SVEČAN (številka: 7, 14.02.1844)
  Shitni kup (številka: 7, 14.02.1844)
  Pogovori vrednifhtva (številka: 7, 14.02.1844)
  Nemfhka ali Luzernfka detela mozhna podpora kmetovavzam (številka: 8, 21.02.1844)
  Smef (številka: 8, 21.02.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 8, 21.02.1844)
  Nasnanje (številka: 8, 21.02.1844)
  Pogled v pretezhene zhafe (številka: 8, 21.02.1844)
  Furlanova pinja v Roshni Dolini na Korofhkim (številka: 8, 21.02.1844)
  Njega dni! (številka: 8, 21.02.1844)
  Shitni kup (številka: 8, 21.02.1844)
  Zena prefhizhev (številka: 8, 21.02.1844)
  Popravki (številka: 8, 21.02.1844)
  Moka (brašno) is krumpirja (številka: 9, 28.02.1844)
  Shaloftna poveft (številka: 9, 28.02.1844)
  Vganjka (številka: 9, 28.02.1844)
  Shitni kup (številka: 9, 28.02.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 9, 28.02.1844)
  Dokasik (številka: 9, 28.02.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 10, 06.03.1844)
  Shitni kup (številka: 10, 06.03.1844)
  Kmetovski pregovori za mesec Sušec (številka: 10, 06.03.1844)
  Nova fhega shlahtno drevje rasniga plemena is pefhek srediti (številka: 10, 06.03.1844)
  Nar boljfhi plot, ki nar daljfhi terpi (številka: 10, 06.03.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 10, 06.03.1844)
  Ljubljanfki kovazhi (številka: 10, 06.03.1844)
  Prislovice (številka: 10, 06.03.1844)
  Franz Hladnik (številka: 11, 13.03.1844)
  Ni smota ni refniza (številka: 11, 13.03.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 11, 13.03.1844)
  Is Mengfha (številka: 11, 13.03.1844)
  Prislovice (številka: 11, 13.03.1844)
  Shitni kup (številka: 11, 13.03.1844)
  Kmetijfke opravila v mefzu Sufhzu (številka: 11, 13.03.1844)
  Kako gre ternov plot faditi, in rediti ga? (številka: 11, 13.03.1844)
  Spomladanjfke zvetlize (številka: 12, 20.03.1844)
  Vganjka (številka: 12, 20.03.1844)
  Osnanilo (številka: 12, 20.03.1844)
  Shitni kup (številka: 12, 20.03.1844)
  She eno vofhilo (številka: 12, 20.03.1844)
  Sa hifhne potrebe kaj (številka: 12, 20.03.1844)
  Smef (številka: 12, 20.03.1844)
  Oznanilo (številka: 12, 20.03.1844)
  Smef (številka: 13, 27.03.1844)
  Sirotek (številka: 13, 27.03.1844)
  Nasnanje (številka: 13, 27.03.1844)
  Osnanilo bukev (številka: 13, 27.03.1844)
  Ferlanova pinja in zhefki kolovrat (številka: 13, 27.03.1844)
  Kako Zefar kmetijftvo zhafti (številka: 13, 27.03.1844)
  Shitni kup (številka: 13, 27.03.1844)
  Opomba sa fpomlad (številka: 13, 27.03.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 13, 27.03.1844)
  Dober fvet (številka: 13, 27.03.1844)
  Prislovice (številka: 13, 27.03.1844)
  Pirhi (številka: 14, 03.04.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 14, 03.04.1844)
  Velika nozh (številka: 14, 03.04.1844)
  Shitni kup (številka: 14, 03.04.1844)
  Posvečevanje Lavanškiga Škofa (številka: 14, 03.04.1844)
  V Studenim zerkve (številka: 14, 03.04.1844)
  Domazhe povefti (številka: 14, 03.04.1844)
  She ena opomba sa fpomlad (številka: 14, 03.04.1844)
  Prislovice (številka: 14, 03.04.1844)
  Od ravnanja s shido (številka: 15, 10.04.1844)
  Kratkozhafnize (številka: 15, 10.04.1844)
  Pesem v setvi (številka: 15, 10.04.1844)
  Napoved bukev (knjig.) (številka: 15, 10.04.1844)
  Ogenj v Mednim (številka: 15, 10.04.1844)
  Shitni kup (številka: 15, 10.04.1844)
  Od sarajanja in mnoshenja novih fadnih plemen (številka: 15, 10.04.1844)
  Strafhni nafledki krive perfege (številka: 15, 10.04.1844)
  Kmetovski pregovori za mesec (številka: 15, 10.04.1844)
  Pogled v pretezhene zhafe (številka: 15, 10.04.1844)
  Ogenj na Zhernim Verhu (številka: 16, 17.04.1844)
  Ob rojftnim dnevu-19.Malitravna-prefvitliga Zefarja (številka: 16, 17.04.1844)
  Shitni kup (številka: 16, 17.04.1844)
  Tretja befeda nekterih ljudi (številka: 16, 17.04.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 16, 17.04.1844)
  Kmetijfke opravila v mefzu Malitravna (številka: 16, 17.04.1844)
  Ogerfhizhna prefha dobra klaja sa shivino in verli gnoj sa njive (številka: 17, 24.04.1844)
  Shitni kup (številka: 17, 24.04.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 17, 24.04.1844)
  Sveti Juri (številka: 17, 24.04.1844)
  Rasjafnenje (številka: 17, 24.04.1844)
  Vganjka (številka: 17, 24.04.1844)
  Jesikoflovni raslog (številka: 17, 24.04.1844)
  Pogled v pretezhene zhafe (številka: 18, 01.05.1844)
  She nekaj od kerme s ogerfhizhno prefho (številka: 18, 01.05.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 18, 01.05.1844)
  Shitni kup (številka: 18, 01.05.1844)
  Zmes (številka: 18, 01.05.1844)
  Kmetovski pregovori za mesec Velikitraven (številka: 18, 01.05.1844)
  Od kod doftikrat toshbe is-hajajo? (številka: 18, 01.05.1844)
  Zadovoljen kmetič (številka: 18, 01.05.1844)
  Ferlanova pinja, v Podjunfki Dolini na fpodnim Korofhkim! (številka: 18, 01.05.1844)
  Mera, po kteri fe sve, koliko fmetane fe od molsnjih krav dobi (številka: 18, 01.05.1844)
  Shitni kup (številka: 19, 08.05.1844)
  Povedka (številka: 19, 08.05.1844)
  Vganjka (številka: 19, 08.05.1844)
  Kmetijfke opravila v mefzu Vlikitravnu (številka: 19, 08.05.1844)
  Slovstvo (številka: 19, 08.05.1844)
  Škodljiva navada (številka: 19, 08.05.1844)
  Orazh (številka: 19, 08.05.1844)
  Osnanilo (številka: 19, 08.05.1844)
  Shitni kup (številka: 20, 15.05.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 20, 15.05.1844)
  Od navadnih napak pri mleku (številka: 20, 15.05.1844)
  Spomladanjske misli (številka: 20, 15.05.1844)
  Kaj nam bodo od velikiga sbora z. k. kmetijfke drushbe, ki je bila 2 dan Velikitravna v Ljubljani, le povedali? (številka: 20, 15.05.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 20, 15.05.1844)
  Povedke (številka: 20, 15.05.1844)
  Poflavljenje (številka: 20, 15.05.1844)
  Somenj v Ljubljani (številka: 21, 22.05.1844)
  DOKLADA (številka: 21, 22.05.1844)
  Kratkozhafniza (številka: 21, 22.05.1844)
  Shitni kup (številka: 21, 22.05.1844)
  Befedna vganjka (številka: 21, 22.05.1844)
  Pomozh soper boshijaft pri prefhizhih (številka: 21, 22.05.1844)
  Sadovolni Krajnz (številka: 21, 22.05.1844)
  Povedka (številka: 22, 29.05.1844)
  Shitni kup (številka: 22, 29.05.1844)
  Prislovice (številka: 22, 29.05.1844)
  Profhnja (številka: 22, 29.05.1844)
  Kratka molitvica (številka: 22, 29.05.1844)
  To refnizo me je dolga fkufhnja uzhila (številka: 22, 29.05.1844)
  Perporozhen zhbelarftva (številka: 22, 29.05.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 22, 29.05.1844)
  Befedna vganjka (številka: 22, 29.05.1844)
  Osnanilo (številka: 23, 05.06.1844)
  Shitni kup (številka: 23, 05.06.1844)
  Kmetijfki in rokodelfki zhafopifi na Poljskim (številka: 23, 05.06.1844)
  Goveji shivini fhkodljiv fmrad is hleva fpraviti (številka: 23, 05.06.1844)
  Naprej! (številka: 23, 05.06.1844)
  Zlate pravila (številka: 23, 05.06.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 23, 05.06.1844)
  Pokliz (številka: 23, 05.06.1844)
  Kmetovski pregovori za mesec Rožnicvet (številka: 23, 05.06.1844)
  Povedka (številka: 23, 05.06.1844)
  Zlate pravila (številka: 24, 12.06.1844)
  Shitni kup (številka: 24, 12.06.1844)
  Vganka (številka: 24, 12.06.1844)
  Te refnize me je dolga fkufhnja uzhila (številka: 24, 12.06.1844)
  Kako fe ima v hudi uri sadershati (številka: 24, 12.06.1844)
  Prislovice (številka: 24, 12.06.1844)
  Kmetijfke opravila v Roshnizvetu (številka: 24, 12.06.1844)
  Pastirska (številka: 24, 12.06.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 24, 12.06.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 25, 19.06.1844)
  Sa vertnarize kaj (številka: 25, 19.06.1844)
  Svunajna poveft (številka: 25, 19.06.1844)
  Osnanilo (številka: 25, 19.06.1844)
  Oče na smertni postelji (številka: 25, 19.06.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 25, 19.06.1844)
  Stare povefti is Ljubljane (številka: 25, 19.06.1844)
  Shitni kup (številka: 25, 19.06.1844)
  Iz Koroškiga: gospod Jarnik so umrli (številka: 26, 26.06.1844)
  Nekaj od serbskih Novin v Pešti (številka: 26, 26.06.1844)
  Repo pred gofenzami obvarvati (številka: 26, 26.06.1844)
  Shitni kup (številka: 26, 26.06.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 26, 26.06.1844)
  Svunajne povefti (številka: 26, 26.06.1844)
  Domazhe povefti (številka: 26, 26.06.1844)
  Kmetijfke opravila v mefzu maliferpanu (številka: 27, 03.07.1844)
  Venec hvaležnosti in spoštovanja Gospodu Janezu K. Kersniku (številka: 27, 03.07.1844)
  Domazhe shitne plemena poshlahtiti (številka: 27, 03.07.1844)
  Stare povefti is Ljubljane (številka: 27, 03.07.1844)
  Svunajne povefti (številka: 27, 03.07.1844)
  Shitni kup (številka: 27, 03.07.1844)
  Vremenik (številka: 27, 03.07.1844)
  Travnik, na ktermu nemfhka detela she 21 let rafte (številka: 27, 03.07.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 27, 03.07.1844)
  Somenj f. Petra v Ljubljani (številka: 28, 10.07.1844)
  Vesel kmet (številka: 28, 10.07.1844)
  Dober fvet shenam, kadar mosh po hifhi rasgraja (številka: 28, 10.07.1844)
  Kmetovski pregovori za Maliserpan (številka: 28, 10.07.1844)
  Shitni kup (številka: 28, 10.07.1844)
  She nekaj od repnih gofenz (številka: 28, 10.07.1844)
  Kaj je ftoriti, kader shivino napenja? (številka: 28, 10.07.1844)
  Snamnja , is kterih fe fposna, de gre kmetijiivo rakovo pot (številka: 29, 17.07.1844)
  Bolesen v gobzu in na parklih (številka: 29, 17.07.1844)
  Prislovice Štajerskih Slovencov (številka: 29, 17.07.1844)
  Oznanilo (številka: 29, 17.07.1844)
  Shitni kup (številka: 29, 17.07.1844)
  Sled Ciriloviga obreda (ritus) na Krajnskim (številka: 29, 17.07.1844)
  She nekaj od Ferlanove pinje (številka: 29, 17.07.1844)
  Odgovor na prafhanje (številka: 30, 24.07.1844)
  Strašna in silno žalostna prigodba (številka: 30, 24.07.1844)
  Shaloftna poveft (številka: 30, 24.07.1844)
  Važne resnice (številka: 30, 24.07.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 30, 24.07.1844)
  Smef (številka: 30, 24.07.1844)
  Shitni kup (številka: 30, 24.07.1844)
  Prezgodna zrelost uma (številka: 31, 31.07.1844)
  Kako fe ima s novo piijo v zaker iti? (številka: 31, 31.07.1844)
  DOKLADA (številka: 31, 31.07.1844)
  Gorenfko vino v letu 1786 (številka: 31, 31.07.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 31, 31.07.1844)
  Shitni kup (številka: 31, 31.07.1844)
  Smef (številka: 31, 31.07.1844)
  Besedne vganjke (številka: 31, 31.07.1844)
  Svunajna poveft (številka: 31, 31.07.1844)
  Pogled v pretezhene zhafe (številka: 31, 31.07.1844)
  Pogled v pretezhene zhafe (številka: 32, 07.08.1844)
  Zmes (številka: 32, 07.08.1844)
  Kmetovski pregovori za Velkiserpan (številka: 32, 07.08.1844)
  Oznanilo kmetijsko - rokodelskiga besednika, v česko-nemškimu jeziku (številka: 32, 07.08.1844)
  Znajdbe vganjk (številka: 32, 07.08.1844)
  Nekaj sa vinogradnike (številka: 32, 07.08.1844)
  Vreme v letu 1544, 1644 in 1744 (številka: 32, 07.08.1844)
  Osnanilo (številka: 32, 07.08.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 32, 07.08.1844)
  Shitni kup (številka: 32, 07.08.1844)
  Kratkozhafniza (številka: 32, 07.08.1844)
  Besedne vganjke (številka: 32, 07.08.1844)
  DOKLADA (številka: 33, 14.08.1844)
  Pogled v pretezhene zhafe (številka: 33, 14.08.1844)
  Kmetijfke opravila v mefzu Velkiferpana (številka: 33, 14.08.1844)
  Poletne misli (številka: 33, 14.08.1844)
  Kaj je bolji, pozhafi ali naglo obogateti? (številka: 33, 14.08.1844)
  Znajdbe vganjk (številka: 33, 14.08.1844)
  Zmes (številka: 33, 14.08.1844)
  Besedne vganjke (številka: 33, 14.08.1844)
  Shitni kup (številka: 33, 14.08.1844)
  Domača povest: kravja kuga (številka: 34, 21.08.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 34, 21.08.1844)
  Novih navad ne sanizhovati (številka: 34, 21.08.1844)
  Znajdbe vganjk (številka: 34, 21.08.1844)
  Shitni kup (številka: 34, 21.08.1844)
  Shitni kup (številka: 35, 28.08.1844)
  Žalostna povest (številka: 35, 28.08.1844)
  Zmes (številka: 35, 28.08.1844)
  Vganjka (številka: 35, 28.08.1844)
  V. Vodnikovo shivljenje (številka: 35, 28.08.1844)
  Rahla befeda nejevoljo vtolashi (številka: 36, 04.09.1844)
  Nasnanje (številka: 36, 04.09.1844)
  Popravik (številka: 36, 04.09.1844)
  Vganjka (številka: 36, 04.09.1844)
  Slavjanska Antologija (številka: 36, 04.09.1844)
  Shaloftna povedi (številka: 36, 04.09.1844)
  Shitni kup (številka: 36, 04.09.1844)
  Osnanilo nove pratike sa prihodno leto 1845 (številka: 36, 04.09.1844)
  Kmetijfke opravila v mefzu Kimovzu (številka: 36, 04.09.1844)
  Slovenija presvitlimu, premilostljivimu, gospodu in cesarju Ferdinancu Pervemu (številka: 36, 04.09.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 36, 04.09.1844)
  Sreča in veselje (številka: 36, 04.09.1844)
  Dota vboge neveste (številka: 36, 04.09.1844)
  Huda bolesen pri prefhizhih (številka: 37, 11.09.1844)
  Shitni kup (številka: 37, 11.09.1844)
  Sreča in veselje (številka: 37, 11.09.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 37, 11.09.1844)
  Besedna vganjka (številka: 37, 11.09.1844)
  Kmetovski pregovori za Kimovec (številka: 37, 11.09.1844)
  Domazha povedi (številka: 37, 11.09.1844)
  Shidna perredba na Krajnfkim v letu 1844 (številka: 38, 18.09.1844)
  Shitni kup (številka: 38, 18.09.1844)
  Vganjka (številka: 38, 18.09.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 38, 18.09.1844)
  Še nekaj v spomin našiga presvitliga Cesarja Ferdinanda (številka: 38, 18.09.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 38, 18.09.1844)
  Grof Habsbugrski (številka: 38, 18.09.1844)
  Od prefhizhje bolesni v37. liftu letafhnih noviz (številka: 39, 25.09.1844)
  Bodite, kakor čbele! (številka: 39, 25.09.1844)
  Vstraniše (številka: 39, 25.09.1844)
  Shitni kup (številka: 39, 25.09.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 39, 25.09.1844)
  Divji mož (številka: 39, 25.09.1844)
  Vganjka (številka: 39, 25.09.1844)
  Vfe pof kufite, in kar je dobriga obdershite! (številka: 39, 25.09.1844)
  Od kravje vprege (številka: 40, 02.10.1844)
  Nekaj od vosnikov (številka: 40, 02.10.1844)
  Shitni kup (številka: 40, 02.10.1844)
  Obogatenje brez copernije (številka: 40, 02.10.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 40, 02.10.1844)
  Osnanilo (številka: 40, 02.10.1844)
  NJIH VISOKOSTI, PRESVITLIMU GOSPODU JOANU (številka: 40, 02.10.1844)
  Shen pri prefhizhih v Meugufhki fari (številka: 41, 09.10.1844)
  Navada shelesna frajza (številka: 41, 09.10.1844)
  Oznanilo (številka: 41, 09.10.1844)
  Shitni kup (številka: 41, 09.10.1844)
  Še nekaj v spomin naše presvitle Cesarice (številka: 41, 09.10.1844)
  DOKLADA (številka: 41, 09.10.1844)
  Orjaška jigrača (številka: 41, 09.10.1844)
  Kmetovski pregovori za mesec Kozopersk (številka: 41, 09.10.1844)
  Shitni kup (številka: 42, 16.10.1844)
  Še nekaj od občinskih paš (številka: 42, 16.10.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 42, 16.10.1844)
  Pohlevno uprašanje (številka: 42, 16.10.1844)
  Poslavljenje (številka: 42, 16.10.1844)
  Gornika up (številka: 42, 16.10.1844)
  Kmetijfke opravila v mefzu Kosoperfka (številka: 42, 16.10.1844)
  DOKLADA (številka: 42, 16.10.1844)
  Popravek (številka: 43, 23.10.1844)
  Shitni kup (številka: 43, 23.10.1844)
  Jezhmenova rodoidnoft (številka: 43, 23.10.1844)
  Opomba na hifhne gofpodinje (številka: 43, 23.10.1844)
  Kmet je bolj pameten in boljiga ferza, ko gofpod (številka: 43, 23.10.1844)
  Jesenski perdelki (številka: 43, 23.10.1844)
  Vozki in široki ogoni na njivah (številka: 43, 23.10.1844)
  Hranilnize Shofhtanjfkih uzhenzov (številka: 43, 23.10.1844)
  Dopif is Zerklanfke fare (številka: 43, 23.10.1844)
  Zmes (številka: 43, 23.10.1844)
  Vganjka (številka: 44, 30.10.1844)
  Novice iz Gradca (številka: 44, 30.10.1844)
  Popravek (številka: 44, 30.10.1844)
  Kratkočasnica (številka: 44, 30.10.1844)
  Povedka (številka: 44, 30.10.1844)
  Kako je bolj, po novim ali po ftarim? (številka: 44, 30.10.1844)
  Shitni kup (številka: 44, 30.10.1844)
  Oznanilo (številka: 45, 06.11.1844)
  Povedka (številka: 45, 06.11.1844)
  Smešna prigodba (številka: 45, 06.11.1844)
  Vprašanje? (številka: 45, 06.11.1844)
  Delitva svetin in pohvalnih pisem za obertnisko razstavo v Ljubljani 1844 (številka: 45, 06.11.1844)
  Shitni kup (številka: 45, 06.11.1844)
  Od obzhinfkih pafhinj (številka: 45, 06.11.1844)
  Poslavljenje (številka: 45, 06.11.1844)
  Gospodu Koseskitu pesniku Slovenije (številka: 45, 06.11.1844)
  Zahvaljenje (številka: 45, 06.11.1844)
  Kmetijfke opravila v mefzu Liftopada (številka: 45, 06.11.1844)
  Naznanje (številka: 45, 06.11.1844)
  Vganjka (številka: 45, 06.11.1844)
  Snajdba vganjke (številka: 45, 06.11.1844)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 45, 06.11.1844)
  Pesem od verliga moža (številka: 46, 13.11.1844)
 3. 1845
   626

  številka: 1 (01.01.1845)
  številka: 2 (08.01.1845)
  številka: 3 (15.01.1845)
  številka: 4 (22.01.1845)
  številka: 5 (29.01.1845)
  številka: 6 (05.02.1845)
  številka: 7 (12.02.1845)
  številka: 8 (19.02.1845)
  številka: 9 (26.02.1845)
  številka: 10 (05.03.1845)
  številka: 11 (12.03.1845)
  številka: 12 (19.03.1845)
  številka: 13 (26.03.1845)
  številka: 14 (02.04.1845)
  številka: 15 (09.04.1845)
  številka: 16 (16.04.1845)
  številka: 17 (23.04.1845)
  številka: 18 (30.04.1845)
  številka: 19 (07.05.1845)
  številka: 20 (14.05.1845)
  številka: 21 (21.05.1845)
  številka: 22 (28.05.1845)
  številka: 23 (04.06.1845)
  številka: 24 (11.06.1845)
  številka: 25 (18.06.1845)
  številka: 26 (25.06.1845)
  številka: 27 (02.07.1845)
  številka: 28 (09.07.1845)
  številka: 29 (16.07.1845)
  številka: 30 (23.07.1845)
  številka: 31 (30.07.1845)
  številka: 32 (06.08.1845)
  številka: 33 (13.08.1845)
  številka: 34 (20.08.1845)
  številka: 35 (27.08.1845)
  številka: 36 (03.09.1845)
  številka: 37 (10.09.1845)
  številka: 38 (17.09.1845)
  številka: 39 (24.09.1845)
  številka: 40 (01.10.1845)
  številka: 41 (08.10.1845)
  številka: 42 (15.10.1845)
  številka: 43 (22.10.1845)
  številka: 44 (29.10.1845)
  številka: 45 (05.11.1845)
  številka: 46 (12.11.1845)
  številka: 47 (19.11.1845)
  številka: 48 (26.11.1845)
  številka: 49 (03.12.1845)
  številka: 50 (10.12.1845)
  številka: 51 (17.12.1845)
  številka: 52 (24.12.1845)
  številka: 53 (31.12.1845)
  Zena Prefhizhev v Krajnju (številka: 1, 01.01.1845)
  Današnjemu listu (številka: 1, 01.01.1845)
  Novice svojim bravcam ob novim letu 1845 (številka: 1, 01.01.1845)
  Vodnikovi napif sa mefez Prosimez (številka: 1, 01.01.1845)
  Novicam k novimu letu iz Celovca! (številka: 1, 01.01.1845)
  Vganjka (številka: 1, 01.01.1845)
  Shitni kup (številka: 1, 01.01.1845)
  Novi vedež (številka: 1, 01.01.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 1, 01.01.1845)
  Ptizhi fo veliki dobrotniki kmetijftva (številka: 1, 01.01.1845)
  Od pratik (številka: 1, 01.01.1845)
  Moka is krompirja (številka: 2, 08.01.1845)
  Druge dežele, druge šege (številka: 2, 08.01.1845)
  Pogled v ptuje kraje (številka: 2, 08.01.1845)
  Snajdba vganjke v poprejfhnjimu liftu (številka: 2, 08.01.1845)
  Vganjka (številka: 2, 08.01.1845)
  Novi grebeni sa tkavze (številka: 2, 08.01.1845)
  Božič (številka: 2, 08.01.1845)
  Popravek (številka: 2, 08.01.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 2, 08.01.1845)
  Zena Prefhizhev v Krajnju (številka: 2, 08.01.1845)
  Shitni kup (številka: 2, 08.01.1845)
  Pristavik (številka: 2, 08.01.1845)
  She en poglaviten sadershik rasdeljenja obzhinfkih pafhinj in gojsdov (številka: 2, 08.01.1845)
  Kako na tirolskih planinah prisadno vime pri kravah (ovčič ali sajovic na vimenu) ozdravljajo (številka: 2, 08.01.1845)
  Zmes (številka: 2, 08.01.1845)
  Nekaj za kmetovavce (številka: 2, 08.01.1845)
  Pozdravec vsem Slovencom (številka: 3, 15.01.1845)
  Ob shest in dvajseti obletnizi smerti gospoda Valentina Vodnika (številka: 3, 15.01.1845)
  Kratkozhafniza (številka: 3, 15.01.1845)
  Shitni kup (številka: 3, 15.01.1845)
  Božično praznovanje v Rimu (številka: 3, 15.01.1845)
  Urno. kaj je noviga? (številka: 3, 15.01.1845)
  Zena Prefhizhev v Krajnju (številka: 3, 15.01.1845)
  Snajdba vganjke v poprejfhnjimu liftu (številka: 3, 15.01.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 4, 22.01.1845)
  Shitni kup (številka: 4, 22.01.1845)
  Današnjemu listu (številka: 4, 22.01.1845)
  Kmetovavec (številka: 4, 22.01.1845)
  Zena Prefhizhev v Krajnju (številka: 4, 22.01.1845)
  Otrok ne fhegetati! (številka: 4, 22.01.1845)
  Pogovor (številka: 4, 22.01.1845)
  Osnanila (številka: 4, 22.01.1845)
  Profhnja (številka: 4, 22.01.1845)
  Besedna vganjka (številka: 4, 22.01.1845)
  Domača povest (številka: 4, 22.01.1845)
  Kako fe dajo mifhi is njiv odgnati (številka: 4, 22.01.1845)
  Od vifoko sboljfhaniga sdelovanja rokodelfkiga orodja (številka: 4, 22.01.1845)
  Nasnanje (številka: 5, 29.01.1845)
  Premifhljevanje fhtajerfkiga kmetovavza (številka: 5, 29.01.1845)
  Osnanilo (številka: 5, 29.01.1845)
  Pogled v pretečene čase (številka: 5, 29.01.1845)
  Novi česki kolovrati naprodaj (številka: 5, 29.01.1845)
  Zena Prefhizhev v Krajnju (številka: 5, 29.01.1845)
  Stari Teršič (številka: 5, 29.01.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 5, 29.01.1845)
  Obljuba dolg dela (številka: 5, 29.01.1845)
  Oznanilo prav koristnih novih bukev (številka: 5, 29.01.1845)
  Shitni kup (številka: 5, 29.01.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjimu listu (številka: 5, 29.01.1845)
  Blagorodnimu gospodu L. Martinaku (številka: 5, 29.01.1845)
  Današnjemu listu (številka: 5, 29.01.1845)
  Zena Prefhizhev v Krajnju (številka: 6, 05.02.1845)
  Predica (številka: 6, 05.02.1845)
  Unanje povesti (številka: 6, 05.02.1845)
  Pomnoshenje klaje ali pizhe je gotovo tudi pomnoshenje shita in drugiga shivesha (številka: 6, 05.02.1845)
  Novice so naše veselje (številka: 6, 05.02.1845)
  Vodnikovi napif sa mefez Svezhan (številka: 6, 05.02.1845)
  Vganjka (številka: 6, 05.02.1845)
  Shitna drashba (številka: 6, 05.02.1845)
  Shaloftna poveft (številka: 6, 05.02.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 6, 05.02.1845)
  Maškare (številka: 7, 12.02.1845)
  Dopis iz Dunaja (številka: 7, 12.02.1845)
  Bahač bedakam pripoveduje (številka: 7, 12.02.1845)
  Domača povest (številka: 7, 12.02.1845)
  Shitni kup (številka: 7, 12.02.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjimu listu (številka: 7, 12.02.1845)
  Zima (številka: 7, 12.02.1845)
  Koliko njiv fe fpodobi sa eniga kmeta? (številka: 7, 12.02.1845)
  Kruh is krompirjeve moke na Dolenfkim (številka: 7, 12.02.1845)
  Današnjemu listu (številka: 8, 19.02.1845)
  Še nekaj od českiga kolovrata (številka: 8, 19.02.1845)
  Zmes (številka: 8, 19.02.1845)
  Zahvala (številka: 8, 19.02.1845)
  Gorenci - Dolenci (številka: 8, 19.02.1845)
  Košena moka tečen gnoj (številka: 8, 19.02.1845)
  Poslavljenje (številka: 8, 19.02.1845)
  Žalostno oznanilo (številka: 8, 19.02.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 8, 19.02.1845)
  Persiljena opomba (številka: 8, 19.02.1845)
  Shitni kup (številka: 8, 19.02.1845)
  Novo, celo posebno veselje za vse Slovence (številka: 8, 19.02.1845)
  Trizlogna vganjka (številka: 8, 19.02.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjimu listu (številka: 9, 26.02.1845)
  Shitni kup (številka: 9, 26.02.1845)
  Ozanilo (številka: 9, 26.02.1845)
  Osnanilo novih poftav na Krajnfkim sa letno delitvo daril(premij) sa bike (številka: 9, 26.02.1845)
  Pogled v ptuje kraje (številka: 9, 26.02.1845)
  Postopači (številka: 9, 26.02.1845)
  Današnjemu listu (številka: 9, 26.02.1845)
  Domazha poveft (številka: 9, 26.02.1845)
  Opomba (številka: 9, 26.02.1845)
  Sofekan fhpeh ali safko, v deshah dobro ohraniti (številka: 9, 26.02.1845)
  Popravki (številka: 9, 26.02.1845)
  Pogovor (številka: 9, 26.02.1845)
  Veselo oznanilo okrajšane vojaške (soldaške) službe v našim cesarstvu (številka: 9, 26.02.1845)
  Vganjka (številka: 9, 26.02.1845)
  Reja goveje živine na Koroškim (številka: 9, 26.02.1845)
  Predčutki (številka: 9, 26.02.1845)
  Domorodcam (številka: 10, 05.03.1845)
  Odperto pismice na gosp. Ferlana (številka: 10, 05.03.1845)
  Kako bi moglo kmetijfko pohifhtvo poftavljeno in fosidano biti (številka: 10, 05.03.1845)
  Pregled vunajnih časopisov (številka: 10, 05.03.1845)
  Pogled v ptuje kraje (številka: 10, 05.03.1845)
  Današnjemu listu (številka: 10, 05.03.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 10, 05.03.1845)
  Perstavik k sostavku od razdelitve opčinskih pašinj (številka: 10, 05.03.1845)
  Vodnikovi napif sa mefez Sufhez (številka: 10, 05.03.1845)
  Shitni kup (številka: 10, 05.03.1845)
  Shitni Kup (številka: 11, 12.03.1845)
  Današnjemu listu (številka: 11, 12.03.1845)
  Pogovor, v kterim so trije nauki za tri stani, kako naj za občinski prid skerbe (številka: 11, 12.03.1845)
  Legenda (številka: 11, 12.03.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 11, 12.03.1845)
  Ignazi Kiseveter, mojfter zhefkiga predenja, per Materi fari v Loki (številka: 11, 12.03.1845)
  Povračilo vraže (številka: 12, 19.03.1845)
  Shitni kup (številka: 12, 19.03.1845)
  HVALEŽNOST SLOVENSKIH MLADENČEV NJIH VELIČANSTVU CESARJU FERDINANDU |. za okrajšano vojniško službo (številka: 12, 19.03.1845)
  Pogled v ptuje kraje (številka: 12, 19.03.1845)
  Dokasik (številka: 12, 19.03.1845)
  Kako fe lan fpomlad feje, in kako fe potem s njim ravna (številka: 12, 19.03.1845)
  Besedna vganjka (številka: 12, 19.03.1845)
  V mladosti je treba skerbeti, kako si svoje dni pošteno kruh služiti (številka: 12, 19.03.1845)
  Pogovor (številka: 13, 26.03.1845)
  Shitni kup (številka: 13, 26.03.1845)
  Posvečenje (številka: 13, 26.03.1845)
  Vganjka (številka: 13, 26.03.1845)
  Shaloftne prigodbe (številka: 13, 26.03.1845)
  Znajdba vganjke v poprešnjim listu (številka: 13, 26.03.1845)
  Spet ena nova pinja! (številka: 13, 26.03.1845)
  Naznanje (številka: 13, 26.03.1845)
  Znajdba vganjke v poprešnjm listu (številka: 14, 02.04.1845)
  Zvonček (številka: 14, 02.04.1845)
  Imena gospodov dopisnikov ali namestnikov c. k. krajnske kmetijske družbe po deželi (številka: 14, 02.04.1845)
  Nov kolovrat (številka: 14, 02.04.1845)
  Kruh is krompirja v Tuhinu (številka: 14, 02.04.1845)
  Današnjemu listu (številka: 14, 02.04.1845)
  Sredstvo, de ne bo presica svojih prešičkov, kader jih po verze, požerla (številka: 14, 02.04.1845)
  Vprafhanje (številka: 14, 02.04.1845)
  Shitni kup (številka: 14, 02.04.1845)
  Skufhnja uzhi (številka: 14, 02.04.1845)
  Zhefki kolovrati v Shireh (številka: 15, 09.04.1845)
  Perstavik k veselim oznanilu okrajšane vojaške službe (številka: 15, 09.04.1845)
  Oznanilo (številka: 15, 09.04.1845)
  Srezha v nefrezhi (številka: 15, 09.04.1845)
  Današnjemu listu (številka: 15, 09.04.1845)
  Božje varstvo (številka: 15, 09.04.1845)
  Domazha poveft (številka: 15, 09.04.1845)
  Shitni kup (številka: 15, 09.04.1845)
  Pertožba kmetovavcov zoper hudo letašnjo zimo (številka: 15, 09.04.1845)
  Poslavljenje (številka: 15, 09.04.1845)
  Vganjka (številka: 16, 16.04.1845)
  Nesreča na morju blizo Venedk (številka: 16, 16.04.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 16, 16.04.1845)
  K ROJSTNIM DNEVU PRESVITLIGA CESARJA FERDINANDA I (številka: 16, 16.04.1845)
  Nekaj sa take, ki jih radi sobje bole (številka: 16, 16.04.1845)
  Pesem od železne ceste (številka: 16, 16.04.1845)
  Današnjemu listu (številka: 16, 16.04.1845)
  Huda zima na Blokah in raba šmečev (številka: 16, 16.04.1845)
  Strašna povodenj na Českim (številka: 16, 16.04.1845)
  Opomba (številka: 16, 16.04.1845)
  Shitni kup (številka: 16, 16.04.1845)
  Sahvala, pohvala in dan isgled (številka: 16, 16.04.1845)
  Prošnja zavoljo nove pratike 1846 (številka: 17, 23.04.1845)
  Ali je prav kerte zatirati in moriti, ali ne? (številka: 17, 23.04.1845)
  Cepite, cepite terte! (številka: 17, 23.04.1845)
  Sveftiga Slovenza pefem (številka: 17, 23.04.1845)
  Tudi živina se nepotrebno martrati ne sme (številka: 17, 23.04.1845)
  Milodari za Čehe, ki so od povodnje grozno poškodvani bili (številka: 17, 23.04.1845)
  Današnjemu listu (številka: 17, 23.04.1845)
  Vganjka (številka: 17, 23.04.1845)
  Zahvala in prošnja (številka: 17, 23.04.1845)
  Shitni kup (številka: 17, 23.04.1845)
  Popravek (številka: 17, 23.04.1845)
  Domače prigodbe (številka: 17, 23.04.1845)
  Kratkočasnica (številka: 17, 23.04.1845)
  Današnjemu listu (številka: 18, 30.04.1845)
  Znajdba vganjke v poprešnjim listu (številka: 18, 30.04.1845)
  Plitvo orati ni prav (številka: 18, 30.04.1845)
  Kaj je storiti, kadar človeka strupena kača piči? (številka: 18, 30.04.1845)
  Vganjka (številka: 18, 30.04.1845)
  Spoznanje (številka: 18, 30.04.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 18, 30.04.1845)
  Kratkozhafniza (številka: 18, 30.04.1845)
  Pogovor kmetifhkiga ozheta s fvojim naravoflovja suzhenim finam, v mefzu Malitravnu (številka: 18, 30.04.1845)
  Shitni kup (številka: 18, 30.04.1845)
  Današnjemu listu (številka: 19, 07.05.1845)
  Vodnikovi napif sa mefez Velkitraven (številka: 19, 07.05.1845)
  Kratkozhafniza (številka: 19, 07.05.1845)
  Shitni kup (številka: 19, 07.05.1845)
  Znajdba vganjke v poprešnjim listu (številka: 19, 07.05.1845)
  Vganjka (številka: 19, 07.05.1845)
  Kako se dajo pušave v bolji stan pripraviti? (številka: 19, 07.05.1845)
  Pesem deklice, ki je v šolo hodila (številka: 19, 07.05.1845)
  Pogovor zdraviga in bolniga kamna na tlaku zraven hiš (trotoir) v nekim mestu (številka: 19, 07.05.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 19, 07.05.1845)
  Pri reji prešičev je snažnost potrebna (številka: 19, 07.05.1845)
  Kaj je treba pri kupovanju lefa vediti? (številka: 20, 14.05.1845)
  Prigodba na Štajerskim (številka: 20, 14.05.1845)
  Zepi v mladofti sa ftare sobe (številka: 20, 14.05.1845)
  Žalostna prigodba (številka: 20, 14.05.1845)
  Kratki popis poslednjiga letniga zbora c. k. kmetijske družbe v Ljubljani (številka: 20, 14.05.1845)
  Krajopisje: Teržič (številka: 20, 14.05.1845)
  Slovenkam (številka: 20, 14.05.1845)
  Današnjemu listu (številka: 20, 14.05.1845)
  Shitni kup (številka: 20, 14.05.1845)
  Znajdba vganjke v poprešnjim listu (številka: 20, 14.05.1845)
  Zhefki kolovrati v Vodizah (številka: 20, 14.05.1845)
  Zahvala (številka: 21, 21.05.1845)
  Popis letašnjiga zbora c. k. kmetijske družbe v Ljubljani 7. dan Velkitravna (številka: 21, 21.05.1845)
  Zhbelarftvo (številka: 21, 21.05.1845)
  Popifovanje noviga kolovrata (številka: 21, 21.05.1845)
  Današnjemu listu (številka: 21, 21.05.1845)
  Vganjka (številka: 21, 21.05.1845)
  Kaj imamo od letašnje spomladi pričakovati? (številka: 21, 21.05.1845)
  She nekaj od repnih gofenz (številka: 21, 21.05.1845)
  Shitni kup (številka: 21, 21.05.1845)
  Iskre (številka: 21, 21.05.1845)
  Pismenstvo (številka: 21, 21.05.1845)
  Somenj v Ljubljani (številka: 21, 21.05.1845)
  Pogovor kmetifhkiga ozheta s fvojim naravoflovja suzhenim finam, v mefzu Velkitravnu (številka: 22, 28.05.1845)
  Znajdba vganjke v poprešnjim listu (številka: 22, 28.05.1845)
  Kaj se sme, in more peti (številka: 22, 28.05.1845)
  Buče (tikve) so dobra in zdrava jed (številka: 22, 28.05.1845)
  Dober fvet laftnikam borfhtov in lefa, in tudi fodarjem in drugim pofodovesam (številka: 22, 28.05.1845)
  Novo sredstvo platno beliti (številka: 22, 28.05.1845)
  Poslednje pismo gospoda Pirca iz Amerike (številka: 22, 28.05.1845)
  Shitni kup (številka: 22, 28.05.1845)
  Marnje (številka: 22, 28.05.1845)
  Vganjka (številka: 22, 28.05.1845)
  Današnjemu listu (številka: 22, 28.05.1845)
  Štirje letni časi na en dan (številka: 22, 28.05.1845)
  Novo učeništvo slavijanskiga jezika (številka: 23, 04.06.1845)
  Kmeta svet za zdravje in zadovoljnost (številka: 23, 04.06.1845)
  Priporočilo (številka: 23, 04.06.1845)
  Shitni kup (številka: 23, 04.06.1845)
  Vprašanje (številka: 23, 04.06.1845)
  Domača povest (številka: 23, 04.06.1845)
  Vodnikovi napif sa mefez Roshnizvet (številka: 23, 04.06.1845)
  Znajdba vganjke v poprešnjim listu (številka: 23, 04.06.1845)
  Prašanje (številka: 24, 11.06.1845)
  Zahvala (številka: 24, 11.06.1845)
  Vprašanje in prošnja (številka: 24, 11.06.1845)
  Vganjka (številka: 24, 11.06.1845)
  Kje dom je moj? (številka: 24, 11.06.1845)
  Avstrijanska obertniska razstava (številka: 24, 11.06.1845)
  Povesti iz zvunanjih časopisov (številka: 24, 11.06.1845)
  Sredstvo mravlje od dreves odgnati (številka: 24, 11.06.1845)
  Shitni kup (številka: 24, 11.06.1845)
  Poslavljenje (številka: 25, 18.06.1845)
  Živinoreja na Tirolskim (številka: 25, 18.06.1845)
  Današnjemu listu (številka: 25, 18.06.1845)
  Hrepenenje (številka: 25, 18.06.1845)
  Odgovor na vprašanje v "Luni" (številka: 25, 18.06.1845)
  Družba zoper mučenje živine v Munakovim (številka: 25, 18.06.1845)
  K godu Njih cesarske kraljeve Visokosti Nadvojvoda JANEZA KERSTNIKA (številka: 25, 18.06.1845)
  Znajdba vganjke v poprešnjim listu (številka: 25, 18.06.1845)
  Shitni kup (številka: 25, 18.06.1845)
  Povabljenje (številka: 25, 18.06.1845)
  Služba na ponudbo (številka: 25, 18.06.1845)
  Odgovor (številka: 25, 18.06.1845)
  Zahvala (številka: 25, 18.06.1845)
  Valej, koriftno in potrebno kmetijfko orodje (številka: 25, 18.06.1845)
  Opomba (številka: 26, 25.06.1845)
  Shitni kup (številka: 26, 25.06.1845)
  Prošnja (številka: 26, 25.06.1845)
  Pogovor kmetifhkiga ozheta s fvojim naravoflovja suzhenim finam, v mefzu Roshnizvetu (številka: 26, 25.06.1845)
  Za Ljubljanski muzeum kaj (številka: 26, 25.06.1845)
  Kresni žarki spoštovanju gospoda Janeza K. Kersnika (številka: 26, 25.06.1845)
  Nekteri opomini za vinorednike (številka: 26, 25.06.1845)
  Današnjemu listu (številka: 26, 25.06.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 26, 25.06.1845)
  Odgovor na vprašanje: kako se dajo mravljinci od dreves odgnati? (številka: 26, 25.06.1845)
  Visokočastitljivimu gospodu gospodu Janezu N. Hradeckitu (številka: 27, 02.07.1845)
  Domača povest (številka: 27, 02.07.1845)
  Kerčmarji! bodite priljudni in postrežni (številka: 27, 02.07.1845)
  Shitni kup (številka: 27, 02.07.1845)
  Kaj je živini po leti nar bolj potreba? (številka: 27, 02.07.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 27, 02.07.1845)
  Vodnikovi napif sa mefez Maliferpan (številka: 27, 02.07.1845)
  Kako se da sadje čez zimo ohraniti? (številka: 27, 02.07.1845)
  Hvaležnost visoko postavljeniga sina do svojih kmetiških staršev (številka: 27, 02.07.1845)
  Opomba (številka: 27, 02.07.1845)
  Dopis iz Š. Vida pri Ponkvi blizo Celja (številka: 28, 09.07.1845)
  Slovodanje noviga misijonarja (številka: 28, 09.07.1845)
  Shitni kup (številka: 28, 09.07.1845)
  Zhefki kolovrati v Sevzah (številka: 28, 09.07.1845)
  Daj nam dans naš vsakdanji kruh (številka: 28, 09.07.1845)
  Poslednji češnjev somenj v Ljubljani (številka: 28, 09.07.1845)
  Kako se zamore travno seme za domačo potrebo pridelovati (številka: 28, 09.07.1845)
  Naznanje kolovratarjem in predicam (številka: 28, 09.07.1845)
  Današnjemu listu (številka: 28, 09.07.1845)
  Močan varh (številka: 28, 09.07.1845)
  Oglas (številka: 28, 09.07.1845)
  Spomin na Blejsko jezero (številka: 28, 09.07.1845)
  Občinski zbor družtva krajnskiga muzeu-ma v Ljubljani 3. Maliserpana (številka: 28, 09.07.1845)
  Vprašanje na gospoda V. V (številka: 28, 09.07.1845)
  Vganjka (številka: 28, 09.07.1845)
  Vprašanje (številka: 28, 09.07.1845)
  Skufhnja je uzhila (številka: 28, 09.07.1845)
  Oznanilo (številka: 28, 09.07.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 29, 16.07.1845)
  Popravek (številka: 29, 16.07.1845)
  Vganjka (številka: 29, 16.07.1845)
  Metljaji na jetrih (Leberegeln) (številka: 29, 16.07.1845)
  Žitni kup (številka: 29, 16.07.1845)
  Smešen pogovor (številka: 29, 16.07.1845)
  Domača povest (številka: 29, 16.07.1845)
  Zahvala (številka: 29, 16.07.1845)
  Znajdba vganjke v poprešnjim listu (številka: 29, 16.07.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 30, 23.07.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 30, 23.07.1845)
  Žitni kup (številka: 30, 23.07.1845)
  Dopis iz Ternoviga Potoka poleg Dunaja (številka: 30, 23.07.1845)
  Dopis iz Gorice (številka: 30, 23.07.1845)
  Nov milostljivi ukaz našiga presvitliga Cesarja (številka: 30, 23.07.1845)
  Koristna priprava šurke (žoharje) loviti (številka: 30, 23.07.1845)
  Vganjka serbskiga naroda (številka: 31, 30.07.1845)
  Žitni kup (številka: 31, 30.07.1845)
  Današnjemu listu (številka: 31, 30.07.1845)
  Slatine ali rimske toplice v Gleihenbergu na Štajarskim (številka: 31, 30.07.1845)
  Razne pota (številka: 31, 30.07.1845)
  Pogovor kmetifhkiga ozheta s fvojim naravoflovja suzhenim finam, v mefzu Maliferpanu (številka: 31, 30.07.1845)
  Vganjka (številka: 32, 06.08.1845)
  Zahvala (številka: 32, 06.08.1845)
  Nabiranje slovenskih imen želiš (številka: 32, 06.08.1845)
  Odgovor zavolj mravljincov (številka: 32, 06.08.1845)
  Česki kolovrat in Ferlanova pinja (številka: 32, 06.08.1845)
  Skopulja (številka: 32, 06.08.1845)
  Kmetovavcam na znanje (številka: 32, 06.08.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 32, 06.08.1845)
  Astramontana (številka: 32, 06.08.1845)
  Žitni kup v Ljubljani v starih časih (številka: 32, 06.08.1845)
  Oznanilo zavoljo Novic (številka: 32, 06.08.1845)
  Dopis iz Štajarskiga (številka: 32, 06.08.1845)
  Žitni kup (številka: 32, 06.08.1845)
  Še nekaj zastran Astramontane (številka: 32, 06.08.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 33, 13.08.1845)
  Vganjka (številka: 33, 13.08.1845)
  Ne bo dal! (številka: 33, 13.08.1845)
  Dober svet za izrejenje otrok (številka: 33, 13.08.1845)
  Rudnina na Koroškim., Krajnskiiu in Primorskim v letu 1844 (številka: 33, 13.08.1845)
  Gotov pomoček zoper mravljince (številka: 33, 13.08.1845)
  Tolažba (številka: 33, 13.08.1845)
  Današnjemu listu (številka: 33, 13.08.1845)
  Beseda "koj." (številka: 33, 13.08.1845)
  Žitni kup (številka: 33, 13.08.1845)
  Astramontana Krajncam tudi znana (številka: 33, 13.08.1845)
  Sredstvro gosence pokončati (številka: 33, 13.08.1845)
  Se eno vrastvo zoper kačji pik (številka: 33, 13.08.1845)
  Veselo oznanilo (številka: 33, 13.08.1845)
  Za vertnarje kaj (številka: 34, 20.08.1845)
  Kje so letos muhe? (številka: 34, 20.08.1845)
  Ljube Novice! (številka: 34, 20.08.1845)
  Odpovedanje letašnje sadne razstave (številka: 34, 20.08.1845)
  Besedna vganjka (številka: 34, 20.08.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 34, 20.08.1845)
  Gotov pripomočik mešičevje odpraviti (številka: 34, 20.08.1845)
  Vkoristenje vinskih tropin, ali podučenje, kako se dajo vinske tropine z velikim dobičkam porabiti (številka: 34, 20.08.1845)
  Popravek (številka: 34, 20.08.1845)
  Kako se dajo mravljinci od dreves odgnati (številka: 34, 20.08.1845)
  Žitni kup (številka: 34, 20.08.1845)
  Hzhi na grobu matere (številka: 34, 20.08.1845)
  Vprašanje namesto vganjke (številka: 35, 27.08.1845)
  Žitni kup (številka: 35, 27.08.1845)
  Rožekar (številka: 35, 27.08.1845)
  Očitno pohvaljenje (številka: 35, 27.08.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 35, 27.08.1845)
  Izdelovanje čeških kolovratov v Tersti (številka: 35, 27.08.1845)
  Kako je pač to? (številka: 35, 27.08.1845)
  Popravek (številka: 35, 27.08.1845)
  Pogovor (številka: 35, 27.08.1845)
  Nesrečna igra (številka: 36, 03.09.1845)
  Vodnikov napif sa mefez Kimovez (številka: 36, 03.09.1845)
  Nekaj od pridelovanja turšice v Ribniški okolici na Dolenskim (številka: 36, 03.09.1845)
  Od družine (številka: 36, 03.09.1845)
  Današnjemu listu (številka: 36, 03.09.1845)
  Sa kmetifhke gospodinje kaj (številka: 36, 03.09.1845)
  Žitni kup (številka: 36, 03.09.1845)
  Vganjka (številka: 36, 03.09.1845)
  Raj zgubljen (številka: 36, 03.09.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 37, 10.09.1845)
  Današnjemu listu (številka: 37, 10.09.1845)
  Žitni kup (številka: 37, 10.09.1845)
  Letašnji zidni pridelk na Krajnskim (številka: 37, 10.09.1845)
  Kako se dajo čbele čes zimo zdrave (številka: 37, 10.09.1845)
  Murvine drevesca na prodaj (številka: 37, 10.09.1845)
  Poslavljenje Krajnjskiga mesta! (številka: 37, 10.09.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 37, 10.09.1845)
  Moji mili domovini (številka: 37, 10.09.1845)
  Čbelarsko prerokovanje (številka: 37, 10.09.1845)
  Zmes (številka: 37, 10.09.1845)
  Dopif is Shtajarfkiga (številka: 37, 10.09.1845)
  Žitni kup (številka: 38, 17.09.1845)
  Glas iz Štajerskega (številka: 38, 17.09.1845)
  Vganjka za letašnjo jesen (številka: 38, 17.09.1845)
  Kmetijske skušnje (številka: 38, 17.09.1845)
  Hvala kmetijskiga življenja (številka: 38, 17.09.1845)
  Pregled slavijanskiga knjiženstva (številka: 38, 17.09.1845)
  Žalostna prigodba (številka: 38, 17.09.1845)
  Kako se smolarji od smerekovih gojzdov odganjajo (številka: 38, 17.09.1845)
  Persega (številka: 38, 17.09.1845)
  Oznanilo (številka: 38, 17.09.1845)
  Kako in zakaj priden vertnar svoje drevje vseskozi snaži in čedi? (številka: 38, 17.09.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 39, 24.09.1845)
  Cesarki ukazi (številka: 39, 24.09.1845)
  Zaničevavcam pevcov (številka: 39, 24.09.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 39, 24.09.1845)
  Smešnica (številka: 39, 24.09.1845)
  Pogovor (številka: 39, 24.09.1845)
  Mačji rep, kej dobra klaja za živino (številka: 39, 24.09.1845)
  Žitni kup (številka: 39, 24.09.1845)
  Domača povest (številka: 40, 01.10.1845)
  Žitni kup (številka: 40, 01.10.1845)
  Urno kaj je noviga? (številka: 40, 01.10.1845)
  Vodnikov napif sa rnefez Kosoperfk (številka: 40, 01.10.1845)
  Oglas (številka: 40, 01.10.1845)
  Dobrova (številka: 40, 01.10.1845)
  Vefel dan sa Dobrovfko faro (številka: 40, 01.10.1845)
  Iz Zagreba (številka: 40, 01.10.1845)
  Pogovor od sadjoreje (številka: 40, 01.10.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 41, 08.10.1845)
  Zhebelarfka kupzhija in snajdba mravljinze pregnati (številka: 41, 08.10.1845)
  Bazen ali pravlica (številka: 41, 08.10.1845)
  Vganjka (številka: 41, 08.10.1845)
  Današnjemu listu (številka: 41, 08.10.1845)
  Žitni kup (številka: 41, 08.10.1845)
  Spet nekaj za hišne gospodinje (številka: 41, 08.10.1845)
  Peč z železno cevjo, ki dve izbi ogreva (številka: 41, 08.10.1845)
  Krajnskih učencov pesim o začetku šolskiga leta (številka: 41, 08.10.1845)
  Obertništvo (številka: 41, 08.10.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 42, 15.10.1845)
  Pomoček v nesreči (številka: 42, 15.10.1845)
  Korist divjiga kostanja (številka: 42, 15.10.1845)
  Pravlica (številka: 42, 15.10.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 42, 15.10.1845)
  Današnjemu listu (številka: 42, 15.10.1845)
  Nekaj sa peke, ki hozhejo veliko ftaroft dofezhi (številka: 42, 15.10.1845)
  Rokodelstva brez težave ni (številka: 42, 15.10.1845)
  Domača povest (številka: 42, 15.10.1845)
  Žitni kup (številka: 42, 15.10.1845)
  Kratke vodbe za kmetovavce (številka: 42, 15.10.1845)
  Odperto pismice na gospoda fajmoštra na Dobravi (številka: 42, 15.10.1845)
  Urno kaj je noviga? (številka: 43, 22.10.1845)
  Dopisi iz raznih krajev (številka: 43, 22.10.1845)
  Nekaj od kmetijstva pri Kinezih (številka: 43, 22.10.1845)
  Žitni kup (številka: 43, 22.10.1845)
  Zaterti (številka: 43, 22.10.1845)
  Oznanilo (številka: 43, 22.10.1845)
  Današnjemu listu (številka: 44, 29.10.1845)
  Memento mori! (številka: 44, 29.10.1845)
  Kako ovci nje lastno ali ptuje jagnjiče priljubiti, če mu rada sesati ne daje? (številka: 44, 29.10.1845)
  Žitni kup (številka: 44, 29.10.1845)
  De bi se kmetovavcam vunder enkrat oči odperle (številka: 44, 29.10.1845)
  Na eni strani smešna, na drugi resnična (številka: 44, 29.10.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 44, 29.10.1845)
  Domača povest (številka: 44, 29.10.1845)
  Kako gre mlade in stare sadne drevesa saditi in presajati, de se bodo vselej prijele in dobro vkoreninile? (številka: 44, 29.10.1845)
  Pogovor (številka: 44, 29.10.1845)
  Skušen nauk (številka: 45, 05.11.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 45, 05.11.1845)
  Zahvala (številka: 45, 05.11.1845)
  Veselo oznanilo (številka: 45, 05.11.1845)
  Vganjka (številka: 45, 05.11.1845)
  Zdravilna moč retkve (številka: 45, 05.11.1845)
  Priden sadjo-in vinorednik na visoki gori (številka: 45, 05.11.1845)
  Sv. Rupret (številka: 45, 05.11.1845)
  Hvala komur hvala gre (številka: 45, 05.11.1845)
  Očiten dokazik, kako koristno je deteljo gipsati (številka: 45, 05.11.1845)
  Še nekake besedice od reje lesa (številka: 45, 05.11.1845)
  Žitni kup (številka: 45, 05.11.1845)
  Snetje (številka: 45, 05.11.1845)
  Iz Štajarskiga (številka: 46, 12.11.1845)
  Za mizarje kaj (številka: 46, 12.11.1845)
  Korun v kletih (keldrih) gnjilobe obvarovati (številka: 46, 12.11.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 46, 12.11.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 46, 12.11.1845)
  Poduk za farbarje žimnatih sit (številka: 46, 12.11.1845)
  Današnjemu listu (številka: 46, 12.11.1845)
  Kopitar (številka: 46, 12.11.1845)
  Vojaška (številka: 46, 12.11.1845)
  Vganjka (številka: 46, 12.11.1845)
  Žitni kup (številka: 46, 12.11.1845)
  Oglas noviga slovjanskiga časopisa (številka: 46, 12.11.1845)
  Zahvala (številka: 46, 12.11.1845)
  Prašnikarjev vert na Cvetežu (številka: 46, 12.11.1845)
  Pregled slavijanskih časopisov (številka: 47, 19.11.1845)
  Prošnji in ponudba (številka: 47, 19.11.1845)
  Oznanilo (številka: 47, 19.11.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 47, 19.11.1845)
  Vganjka (številka: 47, 19.11.1845)
  Žitni kup (številka: 47, 19.11.1845)
  Vinoreja in vinščina v Premski komisii (številka: 47, 19.11.1845)
  Kmetijske skušnje (številka: 47, 19.11.1845)
  Baron Cojz Žiga (številka: 47, 19.11.1845)
  Zmes (številka: 47, 19.11.1845)
  Oglas nove knjige (številka: 47, 19.11.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 47, 19.11.1845)
  Delitva častnih daril (številka: 47, 19.11.1845)
  Žalovanje stariga očeta (številka: 48, 26.11.1845)
  Prošnja mesca Listopada na tiste Slovence, ki ga Listovgnoj imenujejo (številka: 48, 26.11.1845)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 48, 26.11.1845)
  Žalostna povest (številka: 48, 26.11.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 48, 26.11.1845)
  Žitni kup (številka: 48, 26.11.1845)
  Pogovor (številka: 48, 26.11.1845)
  Kako z gnjilim korunam (krompirjem) ravnati? (številka: 48, 26.11.1845)
  Dopis iz Dolenskiga (številka: 49, 03.12.1845)
  Navada železna srajca (številka: 49, 03.12.1845)
  Povabljenje na novo naročilo Novic (številka: 49, 03.12.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 49, 03.12.1845)
  Zmes (številka: 49, 03.12.1845)
  Vodnikov napif sa mefez Gruden (številka: 49, 03.12.1845)
  Žitni kup (številka: 49, 03.12.1845)
  Kupčijska vganjka (številka: 49, 03.12.1845)
  Nov besednjak (številka: 50, 10.12.1845)
  Njive pred zimo preoravati ali jih pre-kopavati, zboljša zemljo, in jo rodovit nimi stori (številka: 50, 10.12.1845)
  Nova šola v Kamnigorici (številka: 50, 10.12.1845)
  Današnjemu listu (številka: 50, 10.12.1845)
  Žitni kup (številka: 50, 10.12.1845)
  Znajdba varanjke v poprejšnjim listu (številka: 50, 10.12.1845)
  Vodotop (številka: 50, 10.12.1845)
  Razdelitev velike občinske pašnje (gmajne) na Dobravah in pa nov pripomoček, šole po deželi napraviti (številka: 50, 10.12.1845)
  Lepo darilo za Brezniško šolo na Gorenskirn (številka: 51, 17.12.1845)
  Zahvala (številka: 51, 17.12.1845)
  Žitni kup (številka: 51, 17.12.1845)
  Današnjemu listu (številka: 51, 17.12.1845)
  Druživa zoper terpinčenje žival (številka: 51, 17.12.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 51, 17.12.1845)
  Domačinstvo (številka: 51, 17.12.1845)
  Cena prešičev v Krajnju (številka: 51, 17.12.1845)
  Sanja Cesarja Friderika IV. v letu 1459 ali osnovanje Ljubljanske škofije (številka: 51, 17.12.1845)
  Zahvala in odgovor na vprašanje (številka: 51, 17.12.1845)
  Somenj o sv. Ošpeti v Ljubljani in cena latašnjih deželnih pridelkov (številka: 51, 17.12.1845)
  Marnja (številka: 51, 17.12.1845)
  Oznanilo zgodovinskih bukev (številka: 52, 24.12.1845)
  Glas iz notraujo-krajnskih hribov (številka: 52, 24.12.1845)
  Cena prešičev v Kraju (številka: 52, 24.12.1845)
  Ne korun ampak krompir (številka: 52, 24.12.1845)
  Stari kmet (številka: 52, 24.12.1845)
  Vganjka (številka: 52, 24.12.1845)
  Dopis iz Štajarskiga (številka: 52, 24.12.1845)
  Žitni kup (številka: 52, 24.12.1845)
  Današnjemu listu (številka: 52, 24.12.1845)
  Popravki (številka: 52, 24.12.1845)
  Pristavik vredništva (številka: 52, 24.12.1845)
  Urno., kaj je noviga? (številka: 52, 24.12.1845)
  Hvala Bogu (številka: 52, 24.12.1845)
  Oznanilo dvojih nemških kmetijskih časopisov (številka: 52, 24.12.1845)
  Isrek (številka: 53, 31.12.1845)
  Poslednje besede vredništva na koncu tretji ga tečaja Novic (številka: 53, 31.12.1845)
  Pogovor (številka: 53, 31.12.1845)
  Kratkočasnica (številka: 53, 31.12.1845)
  Bravcam h koncu leta v spomin (številka: 53, 31.12.1845)
  Znajrfba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 53, 31.12.1845)
  Cena prešičev v Krajnju (številka: 53, 31.12.1845)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 53, 31.12.1845)
  Potres v Ljubljani (številka: 53, 31.12.1845)
  Žalostno oznanilo (številka: 53, 31.12.1845)
  Človek obrača. Bog oberne! (številka: 53, 31.12.1845)
  Današnjemu listu (številka: 53, 31.12.1845)
  Žitni kup (številka: 53, 31.12.1845)
 4. 1846
   627

  številka: 1 (07.01.1846)
  številka: 2 (14.01.1846)
  številka: 3 (21.01.1846)
  številka: 4 (28.01.1846)
  številka: 5 (04.02.1846)
  številka: 6 (11.02.1846)
  številka: 7 (18.02.1846)
  številka: 8 (25.02.1846)
  številka: 9 (04.03.1846)
  številka: 10 (11.03.1846)
  številka: 11 (18.03.1846)
  številka: 12 (25.03.1846)
  številka: 13 (01.04.1846)
  številka: 14 (08.04.1846)
  številka: 15 (15.04.1846)
  številka: 16 (22.04.1846)
  številka: 17 (29.04.1846)
  številka: 18 (06.05.1846)
  številka: 19 (13.05.1846)
  številka: 20 (20.05.1846)
  številka: 21 (27.05.1846)
  številka: 22 (03.06.1846)
  številka: 23 (10.06.1846)
  številka: 24 (17.06.1846)
  številka: 25 (24.06.1846)
  številka: 26 (01.07.1846)
  številka: 27 (08.07.1846)
  številka: 28 (15.07.1846)
  številka: 29 (22.07.1846)
  številka: 30 (29.07.1846)
  številka: 31 (05.08.1846)
  številka: 32 (12.08.1846)
  številka: 33 (19.08.1846)
  številka: 34 (26.08.1846)
  številka: 35 (02.09.1846)
  številka: 36 (09.09.1846)
  številka: 37 (16.09.1846)
  številka: 38 (23.09.1846)
  številka: 39 (30.09.1846)
  številka: 40 (07.10.1846)
  številka: 41 (14.10.1846)
  številka: 42 (21.10.1846)
  številka: 43 (28.10.1846)
  številka: 44 (04.11.1846)
  številka: 45 (11.11.1846)
  številka: 46 (18.11.1846)
  številka: 47 (25.11.1846)
  številka: 48 (02.12.1846)
  številka: 49 (09.12.1846)
  številka: 50 (16.12.1846)
  številka: 51 (23.12.1846)
  številka: 52 (30.12.1846)
  Dopisi iz raznih krajev (številka: 1, 07.01.1846)
  Sanja na Božič (številka: 1, 07.01.1846)
  Sreča k novimu letu! (številka: 1, 07.01.1846)
  Oznanilo zavoljo naročevanja Novic po pošti (številka: 1, 07.01.1846)
  Pridelki pretečeniga leta v raznih deželah po celi Evropi (številka: 1, 07.01.1846)
  Cena prešičev v Krajnju (številka: 1, 07.01.1846)
  Žitni kup (številka: 1, 07.01.1846)
  Vošila Novic ob novim letu (številka: 1, 07.01.1846)
  Oznanilo fužinarjem, nožarjem in puškarjem (številka: 1, 07.01.1846)
  Slovenska želja (številka: 1, 07.01.1846)
  Za domače potrebe (številka: 2, 14.01.1846)
  Žalostno oznanilo (številka: 2, 14.01.1846)
  Cena prešičev v Krajnju (številka: 2, 14.01.1846)
  Žalostin glas v spomin rajnciga visokočastljiviga gospoda Jakopa Dolenca (številka: 2, 14.01.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 2, 14.01.1846)
  Imenitnost Šmarske fare poleg Krajnja (številka: 2, 14.01.1846)
  Oznanilo novih bukev (številka: 2, 14.01.1846)
  Doklada 1, h 2. listu kranjskih kmetijskih in rokodelskih Novic, 1846 (številka: 2, 14.01.1846)
  Domače zdravilo (številka: 2, 14.01.1846)
  Kratkočasnica za pust (številka: 2, 14.01.1846)
  Oglas noviga slovanskiga časopisa (številka: 2, 14.01.1846)
  Slovenca tudi Francozje časte (številka: 2, 14.01.1846)
  Doklada 1, h 2. listu kranjskih Kmetijskih in rokodelskih novic (številka: 2, 14.01.1846)
  Vejčice poduk (številka: 2, 14.01.1846)
  Marka LipoId (številka: 2, 14.01.1846)
  Žitni kup (številka: 2, 14.01.1846)
  Povabilo (številka: 2, 14.01.1846)
  Oglas (številka: 2, 14.01.1846)
  Mazilo za lesene strehe (številka: 2, 14.01.1846)
  Odperto pismice pisateljem Novic (številka: 2, 14.01.1846)
  Juri Cukala (številka: 2, 14.01.1846)
  Oznanilo in povaba na nove bukve, kterim je ime: Drobtince za novo leto učiteljem in učencam, starišam in otrokam v podučenje ino kratke čas (številka: 2, 14.01.1846)
  Cena razniga blaga v Terstu (številka: 3, 21.01.1846)
  Oče in sinek (številka: 3, 21.01.1846)
  Vertnarjem (številka: 3, 21.01.1846)
  Vljudna prošnja na Novice (številka: 3, 21.01.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 3, 21.01.1846)
  Opomin zastran somnjev v Mokronogu (številka: 3, 21.01.1846)
  Pregrešna sleparija (številka: 3, 21.01.1846)
  DOKLADA 2 (številka: 3, 21.01.1846)
  Smešna (številka: 3, 21.01.1846)
  Nar veljavniši razsodba (kritika) narodnih slovenskih pesem (številka: 3, 21.01.1846)
  Pismo gosp. Pirca iz Amerike (številka: 3, 21.01.1846)
  Žitni kup (številka: 3, 21.01.1846)
  Cena prešičev v Krajnju (številka: 3, 21.01.1846)
  Za volopivce kaj (številka: 3, 21.01.1846)
  Vganjka (številka: 3, 21.01.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 4, 28.01.1846)
  Ave Marija (številka: 4, 28.01.1846)
  Cvetlice pozimi na Krajnskim (številka: 4, 28.01.1846)
  Dopis iz spodnjiga Tuhina (številka: 4, 28.01.1846)
  DOKLADA 3 (številka: 4, 28.01.1846)
  Döbler, sloveči umetalnik (številka: 4, 28.01.1846)
  Delitva daril v risarski šoli obertniske družbe v Ljubljani (številka: 4, 28.01.1846)
  Nekaj za verle domorodce zastran ljudskih šol po deželi (številka: 4, 28.01.1846)
  Žitni kup (številka: 4, 28.01.1846)
  Vganjka (številka: 4, 28.01.1846)
  Poslavljenje (številka: 4, 28.01.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu je: (številka: 4, 28.01.1846)
  Vesel dan na Vranskim (številka: 5, 04.02.1846)
  Kako z mizarskim in tesarskim lesam ravnati, preden se poseka (številka: 5, 04.02.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu je: (številka: 5, 04.02.1846)
  Dopis iz Celja (številka: 5, 04.02.1846)
  Žitni kup (številka: 5, 04.02.1846)
  Nekaj za premišljevanje o pustu (številka: 5, 04.02.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 5, 04.02.1846)
  Mlinarič (številka: 5, 04.02.1846)
  Vganjka (številka: 5, 04.02.1846)
  Somenj o sv. Pavlu v Ljubljani (številka: 5, 04.02.1846)
  Žitni kup (številka: 6, 11.02.1846)
  Pozna pa vunder ne zamujena želja za novo leto (številka: 6, 11.02.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu je:5 in 7 (številka: 6, 11.02.1846)
  Vganjka (številka: 6, 11.02.1846)
  Kmetovavcam v opomin (številka: 6, 11.02.1846)
  Pravdarji (številka: 6, 11.02.1846)
  Kdor v igri sreče iše, V oblak si stavlja hiše (številka: 6, 11.02.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu je:Denar (številka: 7, 18.02.1846)
  Dopisi na vredništvo (številka: 7, 18.02.1846)
  Černe bukve (številka: 7, 18.02.1846)
  Čast, komur čast gre! (številka: 7, 18.02.1846)
  Perjatlu k popotvi (številka: 7, 18.02.1846)
  Mana z nebes pada! (številka: 7, 18.02.1846)
  Slovenske pesmi v Ljubljanskim gledišu (številka: 7, 18.02.1846)
  Žitni kup (številka: 7, 18.02.1846)
  Zlate bukve (številka: 7, 18.02.1846)
  Glas iz Štajerskega (številka: 7, 18.02.1846)
  Nekaj za premišljevanje starim snubačam (številka: 8, 25.02.1846)
  Žitni kup (številka: 8, 25.02.1846)
  V spomin Matija Čopa (številka: 8, 25.02.1846)
  Vganjka (številka: 8, 25.02.1846)
  DOKLADA 4 (številka: 8, 25.02.1846)
  Dokazik (številka: 8, 25.02.1846)
  Prepevanje slovenskih pesem (številka: 8, 25.02.1846)
  Mana z nebes pada! (številka: 8, 25.02.1846)
  Vganjka (številka: 9, 04.03.1846)
  Gospodu Matiju Vertovcu (številka: 9, 04.03.1846)
  Žalostna pergodba v Železnikih (številka: 9, 04.03.1846)
  Prošnja učitelja (številka: 9, 04.03.1846)
  Žalostna pustna zgodba (številka: 9, 04.03.1846)
  Žitni kup (številka: 9, 04.03.1846)
  Pepelnična (številka: 9, 04.03.1846)
  Popis tamnice (jetnišnice) v Gradiški na Soči ali živi in mertvi vlahani Slovenci od kodi so? (številka: 9, 04.03.1846)
  Besednica (številka: 10, 11.03.1846)
  Zernce gorušično (številka: 10, 11.03.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu je:Proso (številka: 10, 11.03.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 10, 11.03.1846)
  Nar boljši pomoček zoper oparjenje (številka: 10, 11.03.1846)
  DOKLADA 5 (številka: 10, 11.03.1846)
  Iz Železnikov (številka: 10, 11.03.1846)
  Očitna zahvala (številka: 10, 11.03.1846)
  Žitni kup (številka: 10, 11.03.1846)
  Odperto pismice na posestnike Dolskiga pašnika (številka: 11, 18.03.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu je:Kosa, osa, os, o! (številka: 11, 18.03.1846)
  Žalostna povest iz Koroškiga (številka: 11, 18.03.1846)
  Vganjka (številka: 11, 18.03.1846)
  Zmes (številka: 11, 18.03.1846)
  Poslavljenje (številka: 11, 18.03.1846)
  Nekaj za premišljevanje o postu (številka: 11, 18.03.1846)
  Žitni kup (številka: 11, 18.03.1846)
  Fleišmanova flora pohvaljena (številka: 11, 18.03.1846)
  Cepljenje dreves (številka: 11, 18.03.1846)
  Oglas nove knjige (številka: 12, 25.03.1846)
  Svarilo kmetam, ki tobak pijejo (številka: 12, 25.03.1846)
  Popravki (številka: 12, 25.03.1846)
  Vesele oznanila (številka: 12, 25.03.1846)
  Vganjka (številka: 12, 25.03.1846)
  Žalostno oznanilo (številka: 12, 25.03.1846)
  Slava kmetijstva (številka: 12, 25.03.1846)
  Žitni kup (številka: 12, 25.03.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu je:Vinoreja (številka: 12, 25.03.1846)
  DOKLADA 6 (številka: 12, 25.03.1846)
  Dopis iz Kamne Gorice (številka: 12, 25.03.1846)
  Dopis gosp. misijonarja Skopca iz Amerike (številka: 13, 01.04.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu:oko (številka: 13, 01.04.1846)
  Korun je živa slovenska beseda (številka: 13, 01.04.1846)
  Viže (številka: 13, 01.04.1846)
  Oglas novih bukev (številka: 13, 01.04.1846)
  Persiljeno razjasnjenje (številka: 13, 01.04.1846)
  Slovenskim usnjarjem (številka: 13, 01.04.1846)
  Perklonite se! (številka: 13, 01.04.1846)
  Znižan kup travniga semena (številka: 13, 01.04.1846)
  Žitni kup (številka: 13, 01.04.1846)
  Perva Davidova pesem posevečena stoletnimu godu Jožeta Justina (številka: 13, 01.04.1846)
  Gospodarji in gospodinje glejte na oginj! (številka: 13, 01.04.1846)
  Iz Kamne Gorice (številka: 14, 08.04.1846)
  Ponudba službe (številka: 14, 08.04.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 14, 08.04.1846)
  Veliki petik (številka: 14, 08.04.1846)
  Žitni kup (številka: 14, 08.04.1846)
  Pogrešik (številka: 14, 08.04.1846)
  Velika nedelja (številka: 14, 08.04.1846)
  Pomen velikonočnih olupov (številka: 14, 08.04.1846)
  Opomin, kdaj korun saditi? (številka: 14, 08.04.1846)
  Božja kazen (številka: 14, 08.04.1846)
  Vganjka (številka: 14, 08.04.1846)
  Oglas (številka: 14, 08.04.1846)
  Smerokovo seme na prodaj (številka: 14, 08.04.1846)
  Žalostno oznanilo (številka: 14, 08.04.1846)
  Vinska terta tretji dan Malitravna na Krajnskim cvete! (številka: 15, 15.04.1846)
  Čuden, pa poterjen pomoček, de svinja mlade prasce sesati pusti (številka: 15, 15.04.1846)
  Od koristnosti mešance pri sejanji in sadenji (številka: 15, 15.04.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 15, 15.04.1846)
  DOKLADA 7 (številka: 15, 15.04.1846)
  Besedna vganjka (številka: 15, 15.04.1846)
  Blagor našimu cesarju! (številka: 15, 15.04.1846)
  Žitni kup (številka: 15, 15.04.1846)
  K rojstnimu dnevu "19. Malitravna" našiga presvitliga Cesarja (številka: 16, 22.04.1846)
  DOKLADA (številka: 16, 22.04.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 16, 22.04.1846)
  Zlate bukve (številka: 16, 22.04.1846)
  Spomin hvaležnosti in spoštovanja visokočastitimu gospodu gospodu Antonu Melcerju (številka: 16, 22.04.1846)
  Nova cerkev in nova šola v Šentjanžu (številka: 16, 22.04.1846)
  Oznanilo in povabljenje (številka: 16, 22.04.1846)
  Žitni kup (številka: 16, 22.04.1846)
  Še en čuden prikazik letašnjiga leta (številka: 16, 22.04.1846)
  Oznanilo c. k. ilirskiga deželniga poglavarstva (številka: 16, 22.04.1846)
  Žalostno oznanilo (številka: 16, 22.04.1846)
  Kmetovavci na noge! (številka: 17, 29.04.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 17, 29.04.1846)
  Popravik (številka: 17, 29.04.1846)
  DOKLADA 8 (številka: 17, 29.04.1846)
  Žitni kup (številka: 17, 29.04.1846)
  Kmetijske drobtince pobrane po raznih časopisih (številka: 18, 06.05.1846)
  Dolgost življenja (številka: 18, 06.05.1846)
  Veselo oznanilo in ponižna zahvala c. k. deželnimu Ljubljanskimu poglavarstvu (številka: 18, 06.05.1846)
  Černe bukve (številka: 18, 06.05.1846)
  Pohvala domačih rokodelcov (številka: 18, 06.05.1846)
  Žitni kup (številka: 18, 06.05.1846)
  Popravik (številka: 18, 06.05.1846)
  Setev murbniga semena in reja mladih murbnih drevesc (številka: 18, 06.05.1846)
  Domače zdravila (številka: 18, 06.05.1846)
  Vganjka (številka: 18, 06.05.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 18, 06.05.1846)
  Poskusite! (številka: 18, 06.05.1846)
  DOKLADA (številka: 18, 06.05.1846)
  Žalostna povest (številka: 18, 06.05.1846)
  Živinsko zdravništvo (številka: 19, 13.05.1846)
  Drobtince za novo leto 1846 (številka: 19, 13.05.1846)
  Zahvala (številka: 19, 13.05.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 19, 13.05.1846)
  Vraža — huda reč (številka: 19, 13.05.1846)
  Velki letni zbor c. k. krajnske kmetijske družbe (številka: 19, 13.05.1846)
  Žitni kup (številka: 19, 13.05.1846)
  DOKLADA 9 (številka: 19, 13.05.1846)
  Dopis iz Celja (številka: 19, 13.05.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 19, 13.05.1846)
  Somenj o Trijacih v Ljubljani (številka: 20, 20.05.1846)
  Oznanilo (številka: 20, 20.05.1846)
  Popravik (številka: 20, 20.05.1846)
  Stavljenje koz ali osepenc je velika dobrota! (številka: 20, 20.05.1846)
  Življenja namen; Najdena domovina (številka: 20, 20.05.1846)
  Domačinstvo (številka: 20, 20.05.1846)
  Nesrečne prigodbe — drugim nauk (številka: 20, 20.05.1846)
  Vganjka (številka: 20, 20.05.1846)
  Slovenski oglednik (številka: 20, 20.05.1846)
  Miloserčnost do žival (številka: 20, 20.05.1846)
  Žitni kup (številka: 20, 20.05.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 20, 20.05.1846)
  Neumnost in vraža — huda reč (številka: 21, 27.05.1846)
  DOKLADA 10 (številka: 21, 27.05.1846)
  Prederznost se opeče (številka: 21, 27.05.1846)
  Polšiške Toplice na Gorenskim (številka: 21, 27.05.1846)
  Žitni kup (številka: 21, 27.05.1846)
  Vdova siroti (številka: 21, 27.05.1846)
  Zlate bukve (številka: 21, 27.05.1846)
  Iz Šoštanja na Štajerskim (številka: 21, 27.05.1846)
  Nov misijonar iz Krajnskiga (številka: 21, 27.05.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 21, 27.05.1846)
  Teržaška asikurancija (številka: 22, 03.06.1846)
  Oginj v Orehku (številka: 22, 03.06.1846)
  V spomin slavniga Krajnca (številka: 22, 03.06.1846)
  Kmetijske drobtince pobrane po raznih časopisih (številka: 22, 03.06.1846)
  Oče in sinovi (številka: 22, 03.06.1846)
  Slovenski oglednik (številka: 22, 03.06.1846)
  Poslavljenje (številka: 22, 03.06.1846)
  Žitni kup (številka: 22, 03.06.1846)
  Povabilo (številka: 22, 03.06.1846)
  Vbod vampa, kadar živino napenja (številka: 22, 03.06.1846)
  Nesreča (številka: 23, 10.06.1846)
  DOKLADA 11 (številka: 23, 10.06.1846)
  Pervi letašnji židni mešički na Krajnskim (številka: 23, 10.06.1846)
  Žitni kup (številka: 23, 10.06.1846)
  Kmetijske drobtince pobrane po raznih časopisih (številka: 23, 10.06.1846)
  Cerne bukve (številka: 23, 10.06.1846)
  Vganjka (številka: 23, 10.06.1846)
  Perporočenja vredna knjiga (številka: 23, 10.06.1846)
  Ponižna zahvala c. k. deželnimu Ljubljanskima poglavarstvu in c. k. Ljubljanski kresii (številka: 23, 10.06.1846)
  Nesrečna prigodba — drugim nauk (številka: 23, 10.06.1846)
  Pomoček zoper kanj na vinu (številka: 23, 10.06.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 23, 10.06.1846)
  Rokovica (številka: 23, 10.06.1846)
  Dopis iz Černemlja (številka: 24, 17.06.1846)
  Vprašanje (številka: 24, 17.06.1846)
  Perva vožnja na železnici skoz slovensko zemljo (številka: 24, 17.06.1846)
  Smert svetiga Očeta Papeža (številka: 24, 17.06.1846)
  Posebno dobro zdravilo, prisadne otekline omečiti (številka: 24, 17.06.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 24, 17.06.1846)
  DOKLADA 12 (številka: 24, 17.06.1846)
  Veselo veselo oznanilo (številka: 24, 17.06.1846)
  Černe bukve (številka: 24, 17.06.1846)
  Za učitelje kaj (številka: 24, 17.06.1846)
  Žitni kup (številka: 24, 17.06.1846)
  Žitni kup (številka: 25, 24.06.1846)
  Strašna pergodba (številka: 25, 24.06.1846)
  K GODU Njih cesarske kraljeve Visokosti Nadvojvoda JOANA KERSTNIKA (številka: 25, 24.06.1846)
  Še en pomoček, de presica svojih mladih ne požre (številka: 25, 24.06.1846)
  Nadvojvoda Joan (številka: 25, 24.06.1846)
  Ogenj v Petročah (številka: 25, 24.06.1846)
  Pomoček zoper glen pri ovcah (številka: 25, 24.06.1846)
  Slovenski spomenik na 22. dan Rožniga cveta 1593 (številka: 25, 24.06.1846)
  Grahorka med ovsam je prav koristna mešanca (številka: 25, 24.06.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 25, 24.06.1846)
  Dopis iz Celja (številka: 25, 24.06.1846)
  Toplice per Šmarjeti blizo Novo mesta (številka: 26, 01.07.1846)
  V spomin rajnciga papeža (številka: 26, 01.07.1846)
  Ozir v nebo (številka: 26, 01.07.1846)
  Dva nova semnja za živino v Sorici (številka: 26, 01.07.1846)
  Popravik (številka: 26, 01.07.1846)
  Vesela letašnja letina (številka: 26, 01.07.1846)
  Slovenski oglednik (številka: 26, 01.07.1846)
  Nov papež so izvoljeni (številka: 26, 01.07.1846)
  Žitni kup (številka: 26, 01.07.1846)
  DOKLADA 13 (številka: 26, 01.07.1846)
  Besedna vganjka (številka: 26, 01.07.1846)
  Od kopriv (številka: 26, 01.07.1846)
  Napčno častenje svetiga Florjana (številka: 27, 08.07.1846)
  Novice iz Ljubljane (številka: 27, 08.07.1846)
  DOKLADA 14 (številka: 27, 08.07.1846)
  Zahvalno oznanilo (številka: 27, 08.07.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 27, 08.07.1846)
  Žalostno oznanilo (številka: 27, 08.07.1846)
  Žitni kup (številka: 27, 08.07.1846)
  Strašen vihar v Gradci (številka: 27, 08.07.1846)
  Dobro pisavno černilo (tinto) narediti (številka: 27, 08.07.1846)
  Svaritev (številka: 27, 08.07.1846)
  Zlate bukve (številka: 27, 08.07.1846)
  Vrednost žen (številka: 27, 08.07.1846)
  Ognji na Krajnskim (številka: 28, 15.07.1846)
  S. Hermagora in s. Fortunat, mučenca in stara slovenska aposteljna (številka: 28, 15.07.1846)
  Za poljodelce kaj (številka: 28, 15.07.1846)
  Žitni kup (številka: 28, 15.07.1846)
  Kratek pregled novih slovenskih knjig (številka: 28, 15.07.1846)
  DOKLADA 15 (številka: 28, 15.07.1846)
  Poslavljenje (številka: 28, 15.07.1846)
  Pokop gospoda Hradeckita, Ljubljanskiga mestniga poglavarja (številka: 28, 15.07.1846)
  Dopis iz Gradca (številka: 28, 15.07.1846)
  Stare krajnske pripovesti (številka: 28, 15.07.1846)
  Hudo vreme na Štajarskim (številka: 28, 15.07.1846)
  Besedna vganjka (številka: 28, 15.07.1846)
  Papirnice v našim Cesarstvu (številka: 28, 15.07.1846)
  Svaritev staršam (številka: 28, 15.07.1846)
  Žitni kup (številka: 29, 22.07.1846)
  Velika nesreča (številka: 29, 22.07.1846)
  Kmetijske drobtince pobrane po raznih časopisih (številka: 29, 22.07.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim lista (številka: 29, 22.07.1846)
  Dopis iz Radgone (številka: 29, 22.07.1846)
  Kratek pregled novih slovenskih knjig (številka: 29, 22.07.1846)
  V pervi polovici Maliga serpana zrelo grozdje na Dolenskim (številka: 29, 22.07.1846)
  Odgovor na vprašanje 24. lista zastran race (številka: 29, 22.07.1846)
  Na grobu prečastitljiviga Janeza N. Hradeckita (številka: 29, 22.07.1846)
  Povedka kmetam v poduk (številka: 29, 22.07.1846)
  Oginj v Kapli Vesi na Štajarskim (številka: 30, 29.07.1846)
  Oznanilo vredništva (številka: 30, 29.07.1846)
  Železen drat namest količev v nogradih (številka: 30, 29.07.1846)
  Žitni kup (številka: 30, 29.07.1846)
  Čudna novica (številka: 30, 29.07.1846)
  Vprašanje 2 (številka: 30, 29.07.1846)
  Vprašanje 1 (številka: 30, 29.07.1846)
  Iz Podsrede na Štajarskim (številka: 30, 29.07.1846)
  Hudo vreme v Zagrebu (številka: 30, 29.07.1846)
  Besedna vganjka (številka: 30, 29.07.1846)
  Iz Štajarskiga (številka: 30, 29.07.1846)
  Slava svetlemu knezu in milostljivemu vladiku gospodu gospodu Antonu Slomšeku (številka: 30, 29.07.1846)
  Čuden prikazik (številka: 30, 29.07.1846)
  Oginj v Cerkljanski fari na Gorenskim (številka: 30, 29.07.1846)
  Tudi na Štajarskim je jelo grozdje zoreti (številka: 30, 29.07.1846)
  DOKLADA 16 (številka: 30, 29.07.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 30, 29.07.1846)
  Korist čebelic (številka: 31, 05.08.1846)
  Smešna vganjka (številka: 31, 05.08.1846)
  V spomin Porcjunkule (številka: 31, 05.08.1846)
  Žitni kup (številka: 31, 05.08.1846)
  Kdo je mar? (številka: 31, 05.08.1846)
  Slovenski spominik (številka: 31, 05.08.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu je (številka: 31, 05.08.1846)
  Žalostna šiba nam žuga (številka: 31, 05.08.1846)
  Arabski pregovori (številka: 31, 05.08.1846)
  DOKLADA 17 (številka: 31, 05.08.1846)
  Oznanilo družbe sv. Florjana (številka: 31, 05.08.1846)
  Staršam v poduk (številka: 31, 05.08.1846)
  Razjasnjenje vganjke (številka: 32, 12.08.1846)
  Anton Martin Slomšek po milosti božji knez ino škof Lavantinski pozdravim svoje ljube ovčice ino vsim vernim Lavantinske škofije srečo ino vse dobro od Boga (številka: 32, 12.08.1846)
  Bog z eno roko tepe, z drugo varje (številka: 32, 12.08.1846)
  Cerne bukve (številka: 32, 12.08.1846)
  Naznanje zastran doklade (številka: 32, 12.08.1846)
  Korun je začel na Krajnskim po več krajih gnjiti (številka: 32, 12.08.1846)
  Naznanje kmetam (številka: 32, 12.08.1846)
  Žitni kup (številka: 32, 12.08.1846)
  Kako s korunam ravnati, ki na njivah gnjije (številka: 32, 12.08.1846)
  Somenj in delitev daril za goveja živino v Šoštanji na Štajarskim 13.Maliga serpana (številka: 32, 12.08.1846)
  Sirotice (številka: 32, 12.08.1846)
  Kratek pregled novih slovenskih knjig (številka: 33, 19.08.1846)
  Vprašanje in prošnja na kmetovavce (številka: 33, 19.08.1846)
  Miloš Kabilovič (številka: 33, 19.08.1846)
  Žitni kup (številka: 33, 19.08.1846)
  Kako se dajo kebrovi červi pokončati? (številka: 33, 19.08.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 33, 19.08.1846)
  Oznanilo razstave sadja v Ljubljani (številka: 33, 19.08.1846)
  Hvala, komur hvala gre (številka: 33, 19.08.1846)
  Slovenski oglednik (številka: 33, 19.08.1846)
  Keršanska mati (številka: 33, 19.08.1846)
  Kervomočnost ali kervoscanje (številka: 33, 19.08.1846)
  Gotove znamnja poboljšaniga človeka (številka: 33, 19.08.1846)
  DOKLADA 18 (številka: 34, 26.08.1846)
  Mlado smerečevje v gosp. Dr. Fuchsovih gojzdih v Kokri (številka: 34, 26.08.1846)
  Za nje so černe bukve premalo (številka: 34, 26.08.1846)
  Korun je všiv (številka: 34, 26.08.1846)
  Krajnski misijonar Ignaci Knobleher (številka: 34, 26.08.1846)
  Goved na vervi in k sebi pripetih ne pasti (številka: 34, 26.08.1846)
  Žitni kup (številka: 34, 26.08.1846)
  Černe bukve (številka: 35, 02.09.1846)
  Ozir na stare čase na Krajnskim (številka: 35, 02.09.1846)
  Nekaj iz življenja slavniga generala Lavdona (številka: 35, 02.09.1846)
  Rimski prebivavci (številka: 35, 02.09.1846)
  Ali čem svojiga sina v šolo poslati? (številka: 35, 02.09.1846)
  Zahvala (številka: 35, 02.09.1846)
  Kraj na Krajnskim, kjer se letas med in mleko cedi (številka: 35, 02.09.1846)
  Strah je po sredi votel, po krajeh ga nič ni (številka: 35, 02.09.1846)
  Žitni kup (številka: 35, 02.09.1846)
  Besedna vganjka (številka: 35, 02.09.1846)
  DOKLADA 19 (številka: 36, 09.09.1846)
  Kdaj je grojzdje zrelo? (številka: 36, 09.09.1846)
  Šent-Elenska pšenica (številka: 36, 09.09.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 36, 09.09.1846)
  Povodinj na Štajarskim (številka: 36, 09.09.1846)
  Besedna vganjka (številka: 36, 09.09.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu je: (številka: 36, 09.09.1846)
  Jurčik gre na ptuje (številka: 36, 09.09.1846)
  Žitni kup (številka: 36, 09.09.1846)
  Kratek pregled novih slovenskih knjig (številka: 37, 16.09.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim lista je: (številka: 37, 16.09.1846)
  Žitni kup (številka: 37, 16.09.1846)
  Opomba za tiste kmetovavce, ki zelje pridelujejo (številka: 37, 16.09.1846)
  Nesreča (številka: 37, 16.09.1846)
  Puhličar pride čez več let spet domu (številka: 37, 16.09.1846)
  Čerkna vganjka (številka: 37, 16.09.1846)
  Krajopisje: cesta čez Ljubelj (številka: 37, 16.09.1846)
  Kakšna pšenica je za seme dobra? (številka: 37, 16.09.1846)
  Zamolčič (številka: 37, 16.09.1846)
  Žalostno oznanilo in prošnja zastran koruna (številka: 38, 23.09.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu je (številka: 38, 23.09.1846)
  De oginj ne vstane (številka: 38, 23.09.1846)
  List, kakoršniga so ptiči ljudem pisali (številka: 38, 23.09.1846)
  V spomin slovenskiga junaka (številka: 38, 23.09.1846)
  Odgovor (številka: 38, 23.09.1846)
  Ali na voske ali na široke ogone orati, kako je prav? (številka: 38, 23.09.1846)
  Strašna ura v Ljubenski fari na Štajarskim (številka: 38, 23.09.1846)
  Gotovo sredstvo korun gnjilobe ohraniti (številka: 38, 23.09.1846)
  Žitni kup (številka: 38, 23.09.1846)
  DOKLADA 20 (številka: 39, 30.09.1846)
  Na Semiči (številka: 39, 30.09.1846)
  Semenj v Ljubljani (številka: 39, 30.09.1846)
  Žalostno oznanilo Novic (številka: 39, 30.09.1846)
  Oznanilo razstave sadja v Ljubljani (številka: 39, 30.09.1846)
  Ne bodi skop, pa tudi ne zapravljiv (številka: 39, 30.09.1846)
  Žitni kup (številka: 39, 30.09.1846)
  Krajopisje: prevertanje ali prekopanje Ljubelja (številka: 39, 30.09.1846)
  Korunovo seme (številka: 39, 30.09.1846)
  Letina v Slavonii (številka: 40, 07.10.1846)
  Kako z bolnim korunam ravnati, de ne bo ne ljudem ne živini škodljiv? (številka: 40, 07.10.1846)
  Novo izvoljeni deželni pravdni dohtarji na Krajnskim (številka: 40, 07.10.1846)
  Hvala dreves (številka: 40, 07.10.1846)
  Oginj v Ostrožnjim Berdi (številka: 40, 07.10.1846)
  Jagodovo perje (številka: 40, 07.10.1846)
  Žitni kup (številka: 40, 07.10.1846)
  Živi dokaz, de sejanje smrekoviga semena velik dobiček obeta (številka: 40, 07.10.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 40, 07.10.1846)
  Vganjka (številka: 40, 07.10.1846)
  Zahvala (številka: 41, 14.10.1846)
  Odgovori vredništva: (številka: 41, 14.10.1846)
  Pozdrav iz Ljubljane (številka: 41, 14.10.1846)
  Žitni kup (številka: 41, 14.10.1846)
  V jeseni spomlad na Krajnskim (številka: 41, 14.10.1846)
  Dvanajst zlatih svetov hišnim gospodarjam (številka: 41, 14.10.1846)
  Zbor nemških kmetovavcov in gojzdnarjev v Gradcu (številka: 41, 14.10.1846)
  Černe bukve (številka: 41, 14.10.1846)
  Hvala ajde (številka: 41, 14.10.1846)
  DOKLADA 21 (številka: 41, 14.10.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu (številka: 41, 14.10.1846)
  Šege (številka: 41, 14.10.1846)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 42, 21.10.1846)
  DOKLADA 22 (številka: 42, 21.10.1846)
  Žitni kup (številka: 42, 21.10.1846)
  Zahvala (številka: 42, 21.10.1846)
  Prošnja na matere (številka: 42, 21.10.1846)
  Slovensko knjižestvo (številka: 42, 21.10.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 42, 21.10.1846)
  Še ena skušnja zastran koruna (številka: 42, 21.10.1846)
  Zmerznjeni korun v prid oberniti (številka: 42, 21.10.1846)
  Besede vere (številka: 42, 21.10.1846)
  Nemilost ptičjiga lova (številka: 43, 28.10.1846)
  Doklada 23, h 43. listu kranjskih in kmetijskih rokodelskih Novic, 1846 (številka: 43, 28.10.1846)
  Oznanilo c. k. deželniga poglavarstva (številka: 43, 28.10.1846)
  DOKLADA 23 (številka: 43, 28.10.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 43, 28.10.1846)
  Avstrijansko vojništvo (številka: 43, 28.10.1846)
  Kratek poduk, kako senožeti ali travnike močiti ali polivati (številka: 43, 28.10.1846)
  Popis perve sadne razstave v Ljubljani (številka: 43, 28.10.1846)
  Žitni kup (številka: 43, 28.10.1846)
  Žitni kup (številka: 44, 04.11.1846)
  Čudna novica kmetovavcam (številka: 44, 04.11.1846)
  Veselo oznanilo (številka: 44, 04.11.1846)
  Vganjka (številka: 44, 04.11.1846)
  Iz Metlike (številka: 44, 04.11.1846)
  Napoved nove kmetijske knjige (številka: 44, 04.11.1846)
  Odgovor na vprašanje gospoda J. P (številka: 44, 04.11.1846)
  Opomini kmetovavcam zastran vertnih opravil (številka: 44, 04.11.1846)
  Očiten dokazik, kako koristna je razdelitva občnih pašinj (številka: 44, 04.11.1846)
  Domačinstvo: nekaj iz življenja slavniga gosp. F. A. Ciglerja (številka: 44, 04.11.1846)
  Nova šola v Černučah poleg Ljubljane (številka: 44, 04.11.1846)
  Prošnja (številka: 44, 04.11.1846)
  Vprašanje (številka: 44, 04.11.1846)
  Dopis iz Gradiške (številka: 44, 04.11.1846)
  Preklinjevavcam (številka: 44, 04.11.1846)
  Zahvala in prošnja (številka: 44, 04.11.1846)
  DOKLADA 24 (številka: 45, 11.11.1846)
  Dopis z Ipavskih Verhov (številka: 45, 11.11.1846)
  Za učitelje kaj (številka: 45, 11.11.1846)
  Štajarsko kmetijstvo (številka: 45, 11.11.1846)
  Korunova moka in kruh (številka: 45, 11.11.1846)
  Alojzjeviše v Ljubljani (številka: 45, 11.11.1846)
  Žitni kup (številka: 45, 11.11.1846)
  Znajdba vganjke v poprejšnjim listu je: (številka: 45, 11.11.1846)
  Sveti Martin (številka: 45, 11.11.1846)
  Žitni kup (številka: 46, 18.11.1846)
  Oda Bog (številka: 46, 18.11.1846)
  DOKLADA 25 (številka: 46, 18.11.1846)
  Dopis iz Šmartna pri Litii (številka: 46, 18.11.1846)
  Žalostna prigodba v Idrijskim rudniku (številka: 46, 18.11.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 46, 18.11.1846)
  Zamok in močir po senožetih in travnikih (številka: 46, 18.11.1846)
  Dopis iz Koprivnika na Dolenskim (številka: 47, 25.11.1846)
  Dopis iz Kokre blizo Koroškiga (številka: 47, 25.11.1846)
  Žitni kup (številka: 47, 25.11.1846)
  Zlate bukve (številka: 47, 25.11.1846)
  Zahvala (številka: 47, 25.11.1846)
  Urno, kaj je noviga? (številka: 47, 25.11.1846)
  Zelje v kadeh s kropam polivati ni prav (številka: 47, 25.11.1846)
  Černe bukve (številka: 47, 25.11.1846)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 47, 25.11.1846)
  DOKLADA 26 (številka: 47, 25.11.1846)
  Lahka stiskavnica (številka: 47, 25.11.1846)
  Tomaž Jugovic, mizar v Stari Loki na Gorenskim (številka: 47, 25.11.1846)
  Prediška (številka: 47, 25.11.1846)
  Pohujšljiva ženska noša (številka: 47, 25.11.1846)
  Mali R e č n i k , (številka: 47, 25.11.1846)
  Žitni kup (številka: 48, 02.12.1846)
  Žalostna prigodba (številka: 48, 02.12.1846)
  Pismo dušnim pastirjem (številka: 48, 02.12.1846)
  Premišljevanje nekterih posebnost letašnjiga leta (številka: 48, 02.12.1846)
  Čevljarji na spodnjim Štajarskim (številka: 48, 02.12.1846)
  Vremena preroki za prihodnje leto (številka: 48, 02.12.1846)
  Povabilo na naročilo Novic za prihodnje leto (številka: 48, 02.12.1846)
  Oznanilo mizarjem (številka: 48, 02.12.1846)
  Svet obogateti (številka: 49, 09.12.1846)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 49, 09.12.1846)
  Semenj v Šoštanj i in perdelki tega kraja (številka: 49, 09.12.1846)
  Nova slovanska knjiga (številka: 49, 09.12.1846)
  Prilike (številka: 49, 09.12.1846)
  Dražba knjig (številka: 49, 09.12.1846)
  Baron Klesheim (številka: 49, 09.12.1846)
  Dober svet živinorednikam (številka: 49, 09.12.1846)
  Dober svet gospodarjem in gospodinjam zavoljo klobas (številka: 49, 09.12.1846)
  Letašnja letina na Koroškim (številka: 49, 09.12.1846)
  Od Drave (številka: 49, 09.12.1846)
  DOKLADA 49 (številka: 49, 09.12.1846)
  Žitni kup (številka: 49, 09.12.1846)
  Zahvala (številka: 49, 09.12.1846)
  Izgled, posnemanja vreden (številka: 49, 09.12.1846)
  Vithalmov leseni tlak v Ljubljani (številka: 49, 09.12.1846)
  Kako je kaj v Ameriki z razširjenjem katoljške vere? (številka: 49, 09.12.1846)
  Dober svet sadjorednikam (številka: 49, 09.12.1846)
  Še nekaj k posebnosti letašnjiga vremena (številka: 49, 09.12.1846)
  Vera (številka: 50, 16.12.1846)
  Žitni kup (številka: 50, 16.12.1846)
  Dopis iz Krasice v Istrii (številka: 50, 16.12.1846)
  Nektere vodila za kmete (številka: 50, 16.12.1846)
  Dopis iz Zadra (številka: 50, 16.12.1846)
  Cena prešičev v Krajnji (številka: 50, 16.12.1846)
  Nepotrebna skerb pri presajanji dreves (številka: 50, 16.12.1846)
  Mehkimu lesu ličnost likaniga terdiga dati (številka: 50, 16.12.1846)
  Zakaj krava zverže? (številka: 50, 16.12.1846)
  Zahvaljne drobtinice na koncu leta (številka: 50, 16.12.1846)
  Oglje zoper gnjilobo koruna (številka: 50, 16.12.1846)
  Mlin (številka: 51, 23.12.1846)
  Popis letine na gorni strani Celja, in ne-ktere prijatelske vošila zastran Novic (številka: 51, 23.12.1846)
  Žalostno oznanilo (številka: 51, 23.12.1846)
  Zahvala in oznanilo (številka: 51, 23.12.1846)
  Zlate bukve (številka: 51, 23.12.1846)
  Lahka pomoč zoper nevarnosti ognja v fužinah (številka: 51, 23.12.1846)
  DOKLADA 27 (številka: 51, 23.12.1846)
  Kako korunovo seme sejati, de imamo že v pervim leti precej pridelka pričakovati (številka: 51, 23.12.1846)
  Žitni kup (številka: 51, 23.12.1846)
  Svaritev (številka: 51, 23.12.1846)
  Cena prešičev v Krajnji (številka: 51, 23.12.1846)
  Še nekaj zastran korunove bolezni (številka: 52, 30.12.1846)
  Gospod, pri nas ostani! (številka: 52, 30.12.1846)
  Cena prešičev v Krajnji (številka: 52, 30.12.1846)
  Dopis iz Gorenskiga (številka: 52, 30.12.1846)
  Zavoljo praznika (številka: 52, 30.12.1846)
  Odperto pismo Krajncam in Štajarcam (številka: 52, 30.12.1846)
  Ali se smejo ptuji rokodelci viši ceniti, kakor domači? (številka: 52, 30.12.1846)
  Parkeljne v černe bukve (številka: 52, 30.12.1846)
  Žitni kup (številka: 52, 30.12.1846)
  Poslednja opomba (številka: 52, 30.12.1846)
 5. 1847
   530

  številka: 1 (06.01.1847)
  številka: 2 (13.01.1847)
  številka: 3 (20.01.1847)
  številka: 4 (27.01.1847)
  številka: 5 (03.02.1847)
  številka: 6 (10.02.1847)
  številka: 7 (17.02.1847)
  številka: 8 (24.02.1847)
  številka: 9 (03.03.1847)
  številka: 10 (10.03.1847)
  številka: 11 (17.03.1847)
  številka: 12 (24.03.1847)
  številka: 13 (31.03.1847)
  številka: 14 (07.04.1847)
  številka: 15 (14.04.1847)
  številka: 16 (21.04.1847)
  številka: 17 (28.04.1847)
  številka: 18 (05.05.1847)
  številka: 19 (12.05.1847)
  številka: 20 (19.05.1847)
  številka: 21 (26.05.1847)
  številka: 22 (02.06.1847)
  številka: 23 (09.06.1847)
  številka: 24 (16.06.1847)
  številka: 25 (23.06.1847)
  številka: 26 (30.06.1847)
  številka: 27 (07.07.1847)
  številka: 28 (14.07.1847)
  številka: 29 (21.07.1847)
  številka: 30 (28.07.1847)
  številka: 31 (04.08.1847)
  številka: 32 (11.08.1847)
  številka: 33 (18.08.1847)
  številka: 34 (25.08.1847)
  številka: 35 (01.09.1847)
  številka: 36 (08.09.1847)
  številka: 37 (15.09.1847)
  številka: 38 (22.09.1847)
  številka: 39 (29.09.1847)
  številka: 40 (06.10.1847)
  številka: 41 (13.10.1847)
  številka: 42 (20.10.1847)
  številka: 43 (27.10.1847)
  številka: 44 (03.11.1847)
  številka: 45 (10.11.1847)
  številka: 46 (17.11.1847)
  številka: 47 (24.11.1847)
  številka: 48 (01.12.1847)
  številka: 49 (08.12.1847)
  številka: 50 (15.12.1847)
  številka: 51 (22.12.1847)
  številka: 52 (29.12.1847)
  Odperto pismice (številka: 1, 06.01.1847)
  Kislo zelje gnjilobe ohvarvati (številka: 1, 06.01.1847)
  Kmetvavcov goreča prošnja k Bogu v novonastopnim leti (številka: 1, 06.01.1847)
  Terdoserčnost do žival ojstro grajana (številka: 1, 06.01.1847)
  Novice bravcam ob novim letu (številka: 1, 06.01.1847)
  Pijance svariti se pač res pravi: bob v steno metati (številka: 1, 06.01.1847)
  Žitni kup (številka: 1, 06.01.1847)
  Vprašanje kmetovavcam (številka: 1, 06.01.1847)
  Predgovorček zastran Novičniga pravopisa (številka: 1, 06.01.1847)
  De korun ali krompir pri vožnji ne zmerzne (številka: 1, 06.01.1847)
  Tečna piča za govejo živino (številka: 1, 06.01.1847)
  Prošnja farmanov do sojiga fajmoštra (številka: 1, 06.01.1847)
  Kaj je ljubezin ? (številka: 1, 06.01.1847)
  Odperto pismice (številka: 1, 06.01.1847)
  Škodljivost vroče jedi (številka: 1, 06.01.1847)
  Urno kaj noviga? (številka: 1, 06.01.1847)
  Nar boljši firnež (številka: 1, 06.01.1847)
  Cena prešičev v Krajnji (številka: 1, 06.01.1847)
  Podoba svetiga očeta Papeža Pija IX (številka: 1, 06.01.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 2, 13.01.1847)
  Posebna perloga k 2. listu Novic (številka: 2, 13.01.1847)
  Cesarke prepovedi (številka: 2, 13.01.1847)
  Pravi vzrok krompirjeve bolezni (številka: 2, 13.01.1847)
  DOKLADA (številka: 2, 13.01.1847)
  Nova svečava (številka: 2, 13.01.1847)
  Angeljček (številka: 2, 13.01.1847)
  Urno kaj noviga? (številka: 2, 13.01.1847)
  Žitni kup (številka: 2, 13.01.1847)
  Korunovo seme na ponudbo (številka: 2, 13.01.1847)
  Kaj storiti, če korun v kletih kal poganja? (številka: 2, 13.01.1847)
  Somnji v Šturji v Ipavi (številka: 2, 13.01.1847)
  Dopis iz Zaplane (številka: 2, 13.01.1847)
  Cena prešičev v Krajnji (številka: 2, 13.01.1847)
  Pomoček, de krave več mleka dajo (številka: 2, 13.01.1847)
  Povabilo (številka: 3, 20.01.1847)
  Kako se je per reji jagnjet obnašati? (številka: 3, 20.01.1847)
  Dopis iz Radgona (številka: 3, 20.01.1847)
  Černe bukve (številka: 3, 20.01.1847)
  Ponižna prošnja (številka: 3, 20.01.1847)
  Oznanilo (številka: 3, 20.01.1847)
  Nekaj iz Ljubljanskiga glediša (številka: 3, 20.01.1847)
  Pevcu (številka: 3, 20.01.1847)
  Kazen (štrafinga) zapravljivcov v starih časih na Českim (številka: 3, 20.01.1847)
  Žitni kup (številka: 3, 20.01.1847)
  Cena prešičev v Krajnji (številka: 4, 27.01.1847)
  Dopis iz Istrije (številka: 4, 27.01.1847)
  Število zdravnikov v našim Cesarstvi (številka: 4, 27.01.1847)
  Huda zima nekdaj (številka: 4, 27.01.1847)
  Zakon (številka: 4, 27.01.1847)
  DOKLADNI LIST 1 (številka: 4, 27.01.1847)
  Nekaj od poslov in njih dolžnost (številka: 4, 27.01.1847)
  Žalostna novica (številka: 4, 27.01.1847)
  Dopis iz Pazine v Istrii (številka: 4, 27.01.1847)
  Zastavica (vganjka), (številka: 4, 27.01.1847)
  Prošnja do gosp. prejemnikov Novic (številka: 4, 27.01.1847)
  Žitni kup (številka: 4, 27.01.1847)
  Na znanje udam obertniske družbe (številka: 4, 27.01.1847)
  Veselo oznanilo (številka: 4, 27.01.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 5, 03.02.1847)
  Urno kaj noviga (številka: 5, 03.02.1847)
  Cena prešičev v Krajnji (številka: 5, 03.02.1847)
  Zahvala in prošnja (številka: 5, 03.02.1847)
  Pogovor treh kmetov (številka: 5, 03.02.1847)
  Opomba (številka: 5, 03.02.1847)
  Domorodni listi: Slovenski jezik med vsimi slovanskimi narečji za petje nar bolj pripraven (številka: 5, 03.02.1847)
  Dopiz iz Gorice (številka: 5, 03.02.1847)
  Žitni kup (številka: 5, 03.02.1847)
  Starost spoštujte! (številka: 5, 03.02.1847)
  Oznanilo (številka: 5, 03.02.1847)
  Pustna povest (številka: 6, 10.02.1847)
  Drobtince za novo leto 1847 (številka: 6, 10.02.1847)
  Netek (številka: 6, 10.02.1847)
  Priporočilo košate reži (številka: 6, 10.02.1847)
  Popotnik (številka: 6, 10.02.1847)
  Poslavljenje (številka: 6, 10.02.1847)
  Delitev častnih daril (številka: 6, 10.02.1847)
  Žitni kup (številka: 6, 10.02.1847)
  Žitni kup (številka: 7, 17.02.1847)
  DOKLADNI LIST 2 (številka: 7, 17.02.1847)
  Bratovšnja sv. Florijana (številka: 7, 17.02.1847)
  Starčik posvetuhu (številka: 7, 17.02.1847)
  Žalostna prigodba (številka: 7, 17.02.1847)
  Žitni kup (številka: 8, 24.02.1847)
  DOKLADNI LIST 3 (številka: 8, 24.02.1847)
  Ne sodi! (številka: 8, 24.02.1847)
  Prijazen odgovor (številka: 8, 24.02.1847)
  Dober svet kmetovavcam (številka: 8, 24.02.1847)
  POPOTNIK (številka: 8, 24.02.1847)
  Vsakimu svoje (številka: 8, 24.02.1847)
  Žalostna prigodba (številka: 8, 24.02.1847)
  Čudapolna novica! (številka: 9, 03.03.1847)
  Premišljevanja vredna zgodba (številka: 9, 03.03.1847)
  Na znanje vsim miloserčnim ljudem (številka: 9, 03.03.1847)
  Žitni kup (številka: 9, 03.03.1847)
  DOKLADNI LIST 4 (številka: 9, 03.03.1847)
  Dopis od sv. Verbana blizo Ptuja na Štajarskim (številka: 9, 03.03.1847)
  Sreča (številka: 9, 03.03.1847)
  Zastavica (številka: 9, 03.03.1847)
  Nova moka (številka: 10, 10.03.1847)
  Žitni kup (številka: 10, 10.03.1847)
  Lep izgled učiteljem (številka: 10, 10.03.1847)
  Od letine 1846 na Dolenskim pod Mokronogam (številka: 10, 10.03.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 10, 10.03.1847)
  Černe bukve, pustne šeme (številka: 10, 10.03.1847)
  Za učene Slovence kaj (številka: 10, 10.03.1847)
  Očitna zahvala (številka: 10, 10.03.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 10, 10.03.1847)
  Vganjka zastavice v poslednjim listu je: (številka: 10, 10.03.1847)
  Razlage zastavice v 4. listu (številka: 10, 10.03.1847)
  Slovanski zemljovid (številka: 10, 10.03.1847)
  Lakomnost sama sebe tepe (številka: 10, 10.03.1847)
  V spomin sv. Cirila in Metoda (številka: 10, 10.03.1847)
  Revšina v nekterih komitatih na Ogerskim (številka: 10, 10.03.1847)
  109 let star mož na Krajnskim (številka: 11, 17.03.1847)
  Planinar (številka: 11, 17.03.1847)
  Tiskavnica za zelje in repo (številka: 11, 17.03.1847)
  Černe bukve (številka: 11, 17.03.1847)
  Odgovor (številka: 11, 17.03.1847)
  Žitni kup (številka: 11, 17.03.1847)
  Novica kmetovavcam (številka: 11, 17.03.1847)
  Žalostna novica (številka: 11, 17.03.1847)
  Zboljšanje kmetijstva v poslednjih 70 letih (številka: 11, 17.03.1847)
  Naznanje novim naročnikam Novic (številka: 11, 17.03.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 11, 17.03.1847)
  Iz dveh pisem gosp. Andreja Skopca, misijonarja v Ameriki (številka: 11, 17.03.1847)
  Drobtinice iz raznih časopisov (številka: 11, 17.03.1847)
  Za hišne gospodinje kaj (številka: 12, 24.03.1847)
  DOKLADNI LIST 12 (številka: 12, 24.03.1847)
  Opomin zadjorejcam (številka: 12, 24.03.1847)
  Zahvala milim dobrotnikam (številka: 12, 24.03.1847)
  Žitni kup (številka: 12, 24.03.1847)
  Drobtinice iz raznih časopisov (številka: 12, 24.03.1847)
  Zastavica (številka: 12, 24.03.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 12, 24.03.1847)
  Murbino seme na prodaj (številka: 12, 24.03.1847)
  Pletenje slamnjekov na Krajnskim (številka: 12, 24.03.1847)
  Dopis iz Tersta (številka: 12, 24.03.1847)
  Življenje (številka: 12, 24.03.1847)
  Iz Rima (številka: 13, 31.03.1847)
  Gostija v Ljutomerskim gradu (številka: 13, 31.03.1847)
  Mučenstvo svetih aposteljnov (številka: 13, 31.03.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 13, 31.03.1847)
  Dober svet kmetovavcam (številka: 13, 31.03.1847)
  Žitni kup (številka: 13, 31.03.1847)
  Zastavica (številka: 13, 31.03.1847)
  DOKLADNI LIST 13 (številka: 13, 31.03.1847)
  Pogovor dveh kmetov (številka: 13, 31.03.1847)
  Vganjka zarstavice v poslednjim listu je: (številka: 13, 31.03.1847)
  Dopis iz Istrije (številka: 14, 07.04.1847)
  Žitni kup (številka: 14, 07.04.1847)
  Kaj je čudo? (številka: 14, 07.04.1847)
  Vganjka zastavice v poslednjim listu je: (številka: 14, 07.04.1847)
  DOKLADNI LIST 14 (številka: 14, 07.04.1847)
  Odperto pismo (številka: 14, 07.04.1847)
  Rimski Cesarčik (številka: 14, 07.04.1847)
  Somenj v Litii na Dolenskim (številka: 14, 07.04.1847)
  Vsim kmetovavcam na pomislik (številka: 14, 07.04.1847)
  Brana z valjarjem skljenjena,da se žito prav zavleče (številka: 14, 07.04.1847)
  Sveto leto (številka: 15, 14.04.1847)
  Sanje cesarja Rudolfa I (številka: 15, 14.04.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 15, 14.04.1847)
  Urno, kaj noviga? (številka: 15, 14.04.1847)
  Žalostno oznanilo (številka: 15, 14.04.1847)
  Žitni kup (številka: 15, 14.04.1847)
  Iz Rima (številka: 16, 21.04.1847)
  Dopis gospoda misijonarja Ignacja Knobleherja iz turške Azije (številka: 16, 21.04.1847)
  Prašanje, odgovor (številka: 16, 21.04.1847)
  Nov kruh (številka: 16, 21.04.1847)
  Urno, kaj noviga? (številka: 16, 21.04.1847)
  Žitnikup (številka: 16, 21.04.1847)
  Namestnik krompirja v potrebi (številka: 16, 21.04.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 16, 21.04.1847)
  DOKLADNI LIST 8 (številka: 17, 28.04.1847)
  Veselo oznanilo vsim udam krajnske kmetijske družbe (številka: 17, 28.04.1847)
  Posvečenje noviga Teržaško - Kopriškiga škofa milostljiviga g. g. Jerneja Legata (številka: 17, 28.04.1847)
  Ipavska in Vremska turšica (številka: 17, 28.04.1847)
  MiIostljivimu prečestitimu gospodu gospodu Jerneju Legatu (številka: 17, 28.04.1847)
  Žitni kup (številka: 17, 28.04.1847)
  Zastavica (številka: 17, 28.04.1847)
  Odperto pismice Lukatu zavoljo mišnice (številka: 17, 28.04.1847)
  Ptičja prošnja (številka: 17, 28.04.1847)
  Slovo 13. kompanije damorodniga regimenta od Krajnskiga mesta o veliki noči (številka: 17, 28.04.1847)
  Častno vpeljanje njih milosti novoposvečenega teržaško-kopriškiga škofa gosp. gosp. Jerneja Legata v Trstu (številka: 18, 05.05.1847)
  Pismo iz Amerike (številka: 18, 05.05.1847)
  Oznanilo prijatlam južnoslovanske literature (številka: 18, 05.05.1847)
  Svarjenje (številka: 18, 05.05.1847)
  Vganjka zastavice v poslednjim listu je: (številka: 18, 05.05.1847)
  Žitni kup (številka: 18, 05.05.1847)
  Krajnskim živinorednikam na znanje (številka: 18, 05.05.1847)
  Žalostno oznanilo (številka: 18, 05.05.1847)
  Šola za rejo murbnih drevesc in židnih gosenc (številka: 18, 05.05.1847)
  Odperto pismice (številka: 18, 05.05.1847)
  Fantovska (številka: 18, 05.05.1847)
  Še enkrat prosimo! (številka: 18, 05.05.1847)
  Kramarija pri Kovaču (številka: 18, 05.05.1847)
  Od pletve (številka: 18, 05.05.1847)
  Gotovo sredstvo zoper stenice (številka: 19, 12.05.1847)
  Semena na prodaj! (številka: 19, 12.05.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 19, 12.05.1847)
  Erazem Ravbar (številka: 19, 12.05.1847)
  Zbor vino-in sadjorednikov v Heil - bronu (številka: 19, 12.05.1847)
  Žalovanje cele avstrijanske deržave (številka: 19, 12.05.1847)
  Žitni kup (številka: 19, 12.05.1847)
  Hvala komur hvala gre (številka: 19, 12.05.1847)
  Žalostno oznanilo (številka: 19, 12.05.1847)
  Angležka repa (Bortfelder Acker - rube) namestnica krompirja (številka: 19, 12.05.1847)
  Ognji na Krajnskim (številka: 19, 12.05.1847)
  Urno, kaj noviga? (številka: 19, 12.05.1847)
  Dopis iz Istrije (številka: 19, 12.05.1847)
  Bolj pripravni ciferniki na zvoniških urah (številka: 19, 12.05.1847)
  Iz Štajarskiga (številka: 20, 19.05.1847)
  Drugo pismice Goriški družbi zoper terpinčenje žival (številka: 20, 19.05.1847)
  Apno,ki od vode okameni (številka: 20, 19.05.1847)
  Drobtinice iz raznih časopisov (številka: 20, 19.05.1847)
  Veselo oznanilo (številka: 20, 19.05.1847)
  Zahvala in priporočilo (številka: 20, 19.05.1847)
  Sneg od lani (številka: 20, 19.05.1847)
  Seljanov slovanski zemljovid (številka: 20, 19.05.1847)
  Urno, kaj noviga? (številka: 20, 19.05.1847)
  Žalostno oznanilo (številka: 20, 19.05.1847)
  Poslavljenje (številka: 20, 19.05.1847)
  Žitni kup (številka: 20, 19.05.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 20, 19.05.1847)
  Nar boljši jeklene peresa za kočije (številka: 21, 26.05.1847)
  Zdravica (številka: 21, 26.05.1847)
  Šolske novice iz Gorenskiga (številka: 21, 26.05.1847)
  Tudi same krompirjeve kali saditi, namesto celiga ali na kosce zrezaniga krompirja je prav (številka: 21, 26.05.1847)
  Žitni kup (številka: 21, 26.05.1847)
  Urno, kaj noviga? (številka: 21, 26.05.1847)
  DOKLADNI LIST 9 (številka: 21, 26.05.1847)
  Velki zbor (številka: 21, 26.05.1847)
  Še ena povest od Petra Klepca (številka: 21, 26.05.1847)
  Solzica Novic rajncimu visokozaslužnimu gospodu Balantu Staniču (številka: 22, 02.06.1847)
  Povabilo (številka: 22, 02.06.1847)
  Oznanilo novih bukev (številka: 22, 02.06.1847)
  Poslavljenje (številka: 22, 02.06.1847)
  Slovesnost v Celji (številka: 22, 02.06.1847)
  Nekaj nekterim tkavcam za poduk (številka: 22, 02.06.1847)
  Žitni kup (številka: 22, 02.06.1847)
  Še nekaj od odstavljanja telet (številka: 23, 09.06.1847)
  Dopis iz Šmartna per Litii (številka: 23, 09.06.1847)
  Pomoček zoper kervavo mleko (številka: 23, 09.06.1847)
  Slovenščina na Koroškim (številka: 23, 09.06.1847)
  Žitni kup (številka: 23, 09.06.1847)
  Urno, kaj noviga? (številka: 23, 09.06.1847)
  Opominj kmetovavcam! (številka: 23, 09.06.1847)
  Poslavljenje (številka: 23, 09.06.1847)
  Vprašanje (številka: 23, 09.06.1847)
  Nova cerkev v Smeledniku (številka: 24, 16.06.1847)
  Prošnja zastran pratike za leto 1848 (številka: 24, 16.06.1847)
  Življenje (številka: 24, 16.06.1847)
  Drobtince za novo leto 1847 (številka: 24, 16.06.1847)
  Kam de terma pripelja (številka: 24, 16.06.1847)
  Odgovor na vprašanje (številka: 24, 16.06.1847)
  Nekaj od žetve (številka: 24, 16.06.1847)
  DOKLADNI LIST 10 (številka: 24, 16.06.1847)
  Žitni kup (številka: 24, 16.06.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 25, 23.06.1847)
  Hvaležin spomin na dan sv. Alojzja (številka: 25, 23.06.1847)
  Zastavica (številka: 25, 23.06.1847)
  Slovstvene novice (številka: 25, 23.06.1847)
  Opomba (številka: 25, 23.06.1847)
  Žitni kup (številka: 25, 23.06.1847)
  Kako se kaj po Slovenskim letina kaže? (številka: 26, 30.06.1847)
  Sprememba (številka: 26, 30.06.1847)
  Zlate bukve (številka: 26, 30.06.1847)
  DOKLADNI LIST 11 (številka: 26, 30.06.1847)
  Žitni kup (številka: 26, 30.06.1847)
  Vganjka zastavice v poslednjim listu je: (številka: 26, 30.06.1847)
  Pregled (številka: 26, 30.06.1847)
  Vunajne novice (številka: 26, 30.06.1847)
  Urno, kaj noviga? (številka: 26, 30.06.1847)
  Žalostna prigodba (številka: 27, 07.07.1847)
  DOKLADNI LIST 12 (številka: 27, 07.07.1847)
  Letina v Banatu (številka: 27, 07.07.1847)
  Kresnica (številka: 27, 07.07.1847)
  Žitni kup (številka: 27, 07.07.1847)
  Še nekaj od rejenja telet (številka: 27, 07.07.1847)
  Kert je koristna žival! (številka: 27, 07.07.1847)
  Žitni kup (številka: 28, 14.07.1847)
  Urno, kaj noviga? (številka: 28, 14.07.1847)
  Svet za poskušnjo! (številka: 28, 14.07.1847)
  Šent - Elenska pšenica (številka: 28, 14.07.1847)
  Amerikanska škoporeznica, ki vse druge prekosi (številka: 28, 14.07.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 28, 14.07.1847)
  Kavka in petelin (številka: 28, 14.07.1847)
  Oznanilo kmetijski družbi na ogled poslaniga krajnskiga sadja (številka: 28, 14.07.1847)
  Poslavljenje (številka: 29, 21.07.1847)
  Urno, kaj noviga? (številka: 29, 21.07.1847)
  Gosenca v prosu (številka: 29, 21.07.1847)
  Žitni kup (številka: 29, 21.07.1847)
  Osat (številka: 29, 21.07.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 29, 21.07.1847)
  Nesrečna prigodba (številka: 30, 28.07.1847)
  DOKLADNI LIST 13 (številka: 30, 28.07.1847)
  Šent - Elenska pšenica (številka: 30, 28.07.1847)
  Žitni kup (številka: 30, 28.07.1847)
  Konjsko meso (številka: 30, 28.07.1847)
  Kmetijske drobtinice (številka: 30, 28.07.1847)
  Za božjo voljo ali še ne bo konec vraž! (številka: 30, 28.07.1847)
  Razjasnjenje (številka: 30, 28.07.1847)
  Reja murbnih dreves in židnih gosenc na Krajnskim (številka: 31, 04.08.1847)
  Mesarska terdoserčnost (številka: 31, 04.08.1847)
  Dopis iz Pične v Istrii (številka: 31, 04.08.1847)
  Avstijanski Llojd (številka: 31, 04.08.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 31, 04.08.1847)
  Novice (številka: 31, 04.08.1847)
  Žitni kup (številka: 31, 04.08.1847)
  Neizrečeno velika hudobija (številka: 31, 04.08.1847)
  Zastavica (številka: 32, 11.08.1847)
  Tudi naša astramontana je dobra (številka: 32, 11.08.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 32, 11.08.1847)
  Žitni kup (številka: 32, 11.08.1847)
  Gnjiloba krompirja (številka: 33, 18.08.1847)
  Dopis iz spodnjiga Štajarjskiga (številka: 33, 18.08.1847)
  Vganjka zastavice v poslednjim listu je: (številka: 33, 18.08.1847)
  Skopuh in siromak (številka: 33, 18.08.1847)
  Žitni kup (številka: 33, 18.08.1847)
  Hvala čej si? (številka: 33, 18.08.1847)
  Zakuhano sadje (številka: 33, 18.08.1847)
  DOKLADNI LIST 14 (številka: 33, 18.08.1847)
  Prislovice Štajarskih Slavencov (številka: 33, 18.08.1847)
  Krogotek (številka: 34, 25.08.1847)
  Novi zvonovi v Starim Tergu na Štajarskim (številka: 34, 25.08.1847)
  Žitni kup (številka: 34, 25.08.1847)
  DOKLADNI LIST 15 (številka: 34, 25.08.1847)
  Prerokovanje vremena (številka: 35, 01.09.1847)
  Žalostna prigodba (številka: 35, 01.09.1847)
  Verbessertes Dengebgschirr (številka: 35, 01.09.1847)
  Žitni kup (številka: 35, 01.09.1847)
  DOKLADNI LIST 16 (številka: 35, 01.09.1847)
  Francozko klepalo (številka: 35, 01.09.1847)
  Prostost (številka: 36, 08.09.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 36, 08.09.1847)
  Nesreča (številka: 36, 08.09.1847)
  Oznanilo velike sadne razstave v Ljubljani (številka: 36, 08.09.1847)
  Žitni kup (številka: 36, 08.09.1847)
  Oznanilo prodaje (številka: 37, 15.09.1847)
  Rožica in metulj (številka: 37, 15.09.1847)
  Poslušajte! kaj vam bomo od zagovarjevcov kačjega strupa povedali (številka: 37, 15.09.1847)
  Od šolskih reči (številka: 37, 15.09.1847)
  Dajte jesti lačnim! (številka: 37, 15.09.1847)
  Razdelitev pašnikov v Doberli Vasi na Koroškim (številka: 37, 15.09.1847)
  Nekaj od malih šol na Francozkim (številka: 37, 15.09.1847)
  Opomba zastran Šent-Elenske pšenice (številka: 37, 15.09.1847)
  Od vraž na dalje (številka: 37, 15.09.1847)
  Sivi pondeljki - huda reč (številka: 37, 15.09.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 37, 15.09.1847)
  Žitni kup (številka: 37, 15.09.1847)
  Žitni kup (številka: 38, 22.09.1847)
  Žalostno oznanilo (številka: 38, 22.09.1847)
  Še nekaj od plotov (številka: 38, 22.09.1847)
  Šola v Smeledniku blizo Krajnja (številka: 38, 22.09.1847)
  Alenka (številka: 38, 22.09.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 38, 22.09.1847)
  Žitni kup (številka: 39, 29.09.1847)
  DOKLADNI LIST 17 (številka: 39, 29.09.1847)
  Novi maši dvojčkov v Šent-Vidu nad Ljubljano (številka: 39, 29.09.1847)
  Ribežen za repo (številka: 39, 29.09.1847)
  Oginj na Viču poleg Ljubljane (številka: 39, 29.09.1847)
  Pevec (številka: 39, 29.09.1847)
  Kako zdrave, rodovitne in močne breskvine drevesa izrediti (številka: 39, 29.09.1847)
  Povabilo (številka: 39, 29.09.1847)
  Dopis iz Krasice v Istrii (številka: 39, 29.09.1847)
  Slovenski besednik (številka: 39, 29.09.1847)
  Starček kraljiču (številka: 40, 06.10.1847)
  Pojdi rakam žvižgat, Rabi! (številka: 40, 06.10.1847)
  Ipavska tergatva (številka: 40, 06.10.1847)
  Žitni kup (številka: 40, 06.10.1847)
  Odperto pismo (številka: 40, 06.10.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 40, 06.10.1847)
  Sadna razstava (številka: 40, 06.10.1847)
  Pohvala in priporočenje, še eniga umetalniga poddbarja, malarja in zlatarja na Krajnskim (številka: 40, 06.10.1847)
  Kmetijske drobtinice razniga obsežka (številka: 40, 06.10.1847)
  Novice (številka: 41, 13.10.1847)
  Žitni kup (številka: 41, 13.10.1847)
  Zabavljica (številka: 41, 13.10.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 41, 13.10.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 41, 13.10.1847)
  Nedolžnim (številka: 42, 20.10.1847)
  Žitni kup (številka: 42, 20.10.1847)
  Prednost krajnskiga jezika (številka: 42, 20.10.1847)
  Novice (številka: 42, 20.10.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 42, 20.10.1847)
  Prodaja dreves (številka: 42, 20.10.1847)
  Spomin na otročje leta (številka: 42, 20.10.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 42, 20.10.1847)
  Ribja mast zoper mravlje (številka: 42, 20.10.1847)
  Gnjilčni krompir živini ni škodljiv (številka: 42, 20.10.1847)
  Priporočilo Ložanoviga deželobraza (številka: 42, 20.10.1847)
  Somenj v Litii pri Šmartnu na Dolenskim (številka: 43, 27.10.1847)
  V slovenskih rečeh (številka: 43, 27.10.1847)
  Novice (številka: 43, 27.10.1847)
  Žitni kup (številka: 43, 27.10.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 43, 27.10.1847)
  Vino obvarovati, de se ne spridi (številka: 43, 27.10.1847)
  Pot v toplejši deželo (številka: 43, 27.10.1847)
  Peč v kteri se zamore apno večkrat žgati (številka: 43, 27.10.1847)
  DOKLADNI LIST 18 (številka: 43, 27.10.1847)
  Čudna moč naše astramontane (številka: 43, 27.10.1847)
  Žitni kup (številka: 44, 03.11.1847)
  Živinska bolezin (številka: 44, 03.11.1847)
  Drobtince kmetijskih reči (številka: 44, 03.11.1847)
  Poslavljenje (številka: 44, 03.11.1847)
  Dobrotljiva naprava (številka: 44, 03.11.1847)
  Spomin na Gorensko (številka: 44, 03.11.1847)
  Novica (številka: 44, 03.11.1847)
  Slovo od c. k. slavniga krajnskiga regimenta (številka: 44, 03.11.1847)
  Alojsjevše v pervim letu po svojim začetku (številka: 45, 10.11.1847)
  Slava krajnskimu regimentu! (številka: 45, 10.11.1847)
  Pevca slovo (številka: 45, 10.11.1847)
  Pečnice z vzidanimi velikimi kotli (številka: 45, 10.11.1847)
  Ročinska tergatev (številka: 45, 10.11.1847)
  Na posodo (številka: 45, 10.11.1847)
  Žitni kup (številka: 45, 10.11.1847)
  Novice (številka: 46, 17.11.1847)
  Veselo slovensko gibanje (številka: 46, 17.11.1847)
  Grobni napisi (številka: 46, 17.11.1847)
  V slovenskih rečeh (številka: 46, 17.11.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 46, 17.11.1847)
  Žitni kup (številka: 46, 17.11.1847)
  Nova znajdba (številka: 46, 17.11.1847)
  Ljubezin do domovine (številka: 46, 17.11.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 46, 17.11.1847)
  Poslavljenje (številka: 46, 17.11.1847)
  Novica (številka: 47, 24.11.1847)
  DOKLADNI LIST 19 (številka: 47, 24.11.1847)
  Žitni kup (številka: 47, 24.11.1847)
  V spomin stotniga rojstniga dneva barona Žiga Cojza (številka: 47, 24.11.1847)
  Obertniška razstava (številka: 47, 24.11.1847)
  Prošnja do Ljubljanske mestne gosposke zavoljo konjskiga somnja (številka: 47, 24.11.1847)
  Slovenski besednik (številka: 48, 01.12.1847)
  Kmetijske reči (številka: 48, 01.12.1847)
  Dopis iz Istrije (številka: 48, 01.12.1847)
  Veselo oznanilo Slovencam krog in krog (številka: 48, 01.12.1847)
  Iz Štajarskiga (številka: 48, 01.12.1847)
  Oznanilo šestiga tečaja Novic (številka: 48, 01.12.1847)
  Dopis iz Gorenskiga (številka: 48, 01.12.1847)
  Novice (številka: 48, 01.12.1847)
  Žitni kup (številka: 48, 01.12.1847)
  Žalostno oznanilo (številka: 48, 01.12.1847)
  Naš regiment na Laškim (številka: 48, 01.12.1847)
  DOKLADNI LIST (številka: 49, 08.12.1847)
  Vesel dopis iz Solingrada (številka: 49, 08.12.1847)
  Število ljudi na svetu (številka: 49, 08.12.1847)
  Šolske reči (številka: 49, 08.12.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 49, 08.12.1847)
  Kmetijske in obertniške reči (številka: 49, 08.12.1847)
  Letašnja letina po Krasu (številka: 49, 08.12.1847)
  Žitni kup (številka: 49, 08.12.1847)
  Urno, kaj noviga? (številka: 49, 08.12.1847)
  Na grobu verliga kmetovavca (številka: 49, 08.12.1847)
  Prešiči (številka: 49, 08.12.1847)
  Slovstvine novice (številka: 49, 08.12.1847)
  Oznanilo novih bukev (številka: 50, 15.12.1847)
  Dovoljena prošnja (številka: 50, 15.12.1847)
  Božič per Švedih (številka: 50, 15.12.1847)
  Oglas zastran kemije (številka: 50, 15.12.1847)
  Od jesenskiga oranja (številka: 50, 15.12.1847)
  Prešiči (številka: 50, 15.12.1847)
  DOKLADNI LIST 20 (številka: 50, 15.12.1847)
  Žitni kup (številka: 50, 15.12.1847)
  Žlahtni Ladislav Pirker (številka: 50, 15.12.1847)
  Dobra moka (številka: 51, 22.12.1847)
  Nova znajdba: dober hmelj delj časa ohraniti (številka: 51, 22.12.1847)
  Sirota (številka: 51, 22.12.1847)
  Prešici po 8, 7 in 6 kraje (številka: 51, 22.12.1847)
  Žitni kup (številka: 51, 22.12.1847)
  Žalostna novica (številka: 51, 22.12.1847)
  Hvala komur hvala gre (številka: 52, 29.12.1847)
  Premišljevanje na pogorišu koliseuma v Ljubljani (številka: 52, 29.12.1847)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 52, 29.12.1847)
  Cena prešičev (številka: 52, 29.12.1847)
  Na pogorišu koliseuma (številka: 52, 29.12.1847)
  Slovo od letašnjiga tečaja Novic (številka: 52, 29.12.1847)
  Žitni kup (številka: 52, 29.12.1847)
  Očitna zahvala (številka: 52, 29.12.1847)
  Cena deželnih pridelkov v Ljubljani (številka: 52, 29.12.1847)
 6. 1848
   707

  številka: 1 (05.01.1848)
  številka: 2 (12.01.1848)
  številka: 3 (19.01.1848)
  številka: 4 (26.01.1848)
  številka: 5 (02.02.1848)
  številka: 6 (09.02.1848)
  številka: 7 (16.02.1848)
  številka: 8 (23.02.1848)
  številka: 9 (01.03.1848)
  številka: 10 (08.03.1848)
  številka: 11 (15.03.1848)
  številka: 12 (22.03.1848)
  številka: 13 (29.03.1848)
  številka: 14 (05.04.1848)
  številka: 15 (12.04.1848)
  številka: 16 (19.04.1848)
  številka: 17 (26.04.1848)
  številka: 18 (03.05.1848)
  številka: 19 (10.05.1848)
  številka: 20 (17.05.1848)
  številka: 21 (24.05.1848)
  številka: 22 (31.05.1848)
  številka: 23 (07.06.1848)
  številka: 24 (14.06.1848)
  številka: 25 (21.06.1848)
  številka: 26 (28.06.1848)
  številka: 27 (05.07.1848)
  številka: 28 (12.07.1848)
  številka: 29 (19.07.1848)
  številka: 30 (26.07.1848)
  številka: 31 (02.08.1848)
  številka: 32 (09.08.1848)
  številka: 33 (16.08.1848)
  številka: 34 (23.08.1848)
  številka: 35 (30.08.1848)
  številka: 36 (06.09.1848)
  številka: 37 (13.09.1848)
  številka: 38 (20.09.1848)
  številka: 39 (27.09.1848)
  številka: 40 (04.10.1848)
  številka: 41 (11.10.1848)
  številka: 42 (18.10.1848)
  številka: 43 (25.10.1848)
  številka: 44 (01.11.1848)
  številka: 45 (08.11.1848)
  številka: 46 (15.11.1848)
  številka: 47 (22.11.1848)
  številka: 48 (29.11.1848)
  številka: 49 (06.12.1848)
  številka: 50 (13.12.1848)
  številka: 51 (20.12.1848)
  številka: 52 (27.12.1848)
  Vesela novica (številka: 1, 05.01.1848)
  Vošila Novicam ob novim letu (številka: 1, 05.01.1848)
  Za rokodelce (številka: 1, 05.01.1848)
  Ob novim letu (številka: 1, 05.01.1848)
  Cena prešičev (številka: 1, 05.01.1848)
  Šiškarjem pa tudi drugim kmetam v pomislik! (številka: 1, 05.01.1848)
  Poduk mladim dekletam (številka: 1, 05.01.1848)
  Zlat nauk posebno kmetiškim starišem (številka: 1, 05.01.1848)
  Černe bukve (številka: 1, 05.01.1848)
  Dopis iz Gorice (številka: 1, 05.01.1848)
  Žitni kup (številka: 1, 05.01.1848)
  Pristavik "k spominu na otročje leta" (številka: 1, 05.01.1848)
  DOKLADA (številka: 1, 05.01.1848)
  Domače prigodbe (številka: 1, 05.01.1848)
  Letina v Savinskim okrogu na Štajerskim (številka: 2, 12.01.1848)
  Žitni kup (številka: 2, 12.01.1848)
  Vesela novica zastran krompirjeve gnjiline (številka: 2, 12.01.1848)
  Domorodna novica (številka: 2, 12.01.1848)
  Istrijanski Slovenci med Teržaškim in Reškim morjem (številka: 2, 12.01.1848)
  Zastavica (številka: 2, 12.01.1848)
  Obertniške reči (številka: 2, 12.01.1848)
  Med in pelin (številka: 2, 12.01.1848)
  DOKLADNI LIST 1 (številka: 2, 12.01.1848)
  Strobah in pa češki kolovrat (številka: 2, 12.01.1848)
  Beseda na nedelske šolarje ob novim letu (številka: 2, 12.01.1848)
  Oznanilo natoroslovskih bukev (številka: 2, 12.01.1848)
  Cena presičev (številka: 2, 12.01.1848)
  Oznanilo novih slovenskih bukev (številka: 2, 12.01.1848)
  Seničica (številka: 2, 12.01.1848)
  Priporočilo noviga slovanskiga časopisa (številka: 2, 12.01.1848)
  Nadloga (številka: 3, 19.01.1848)
  Prilika (številka: 3, 19.01.1848)
  Oznanila (številka: 3, 19.01.1848)
  Teržaška družba zoper škodo toče (številka: 3, 19.01.1848)
  Vganjka zastavice v poslednjim listu (številka: 3, 19.01.1848)
  Domača novica (številka: 3, 19.01.1848)
  Černe in zlate bukve (številka: 3, 19.01.1848)
  Žlahtne sadne drevesa na prodaj (številka: 3, 19.01.1848)
  Žitni kup (številka: 3, 19.01.1848)
  Smešnica (številka: 3, 19.01.1848)
  Kratkočasnici (številka: 3, 19.01.1848)
  Slovenska kmetijska šola v Terstu (številka: 3, 19.01.1848)
  Opomin zastran Novic (številka: 3, 19.01.1848)
  Pokora poredniga sina (številka: 3, 19.01.1848)
  Cena prešičev (številka: 3, 19.01.1848)
  Zdihljej domovini (številka: 4, 26.01.1848)
  Dopisi (številka: 4, 26.01.1848)
  Cesarsko poslavljenje (številka: 4, 26.01.1848)
  Žitni kup (številka: 4, 26.01.1848)
  Domači zdravnik in vodnik v mnogih opravilih (številka: 4, 26.01.1848)
  Pregled (številka: 4, 26.01.1848)
  Cena prešičev (številka: 4, 26.01.1848)
  Lesena skleda (številka: 4, 26.01.1848)
  Odpoved (številka: 4, 26.01.1848)
  Delitev častnih daril (številka: 5, 02.02.1848)
  PrisIovice Štajarskih Slovencov (številka: 5, 02.02.1848)
  DOKLADNI LIST 2 (številka: 5, 02.02.1848)
  Iz Laškiga (številka: 5, 02.02.1848)
  Oginj s perstjo gasiti (številka: 5, 02.02.1848)
  Triglavu (številka: 5, 02.02.1848)
  Varite, varite se z žerjavico staniša greti! (številka: 5, 02.02.1848)
  Od šolskih reči (številka: 5, 02.02.1848)
  Vojskovodno povelje iz Milane (številka: 5, 02.02.1848)
  Žitni kup (številka: 5, 02.02.1848)
  Astramontana (številka: 5, 02.02.1848)
  Žalostna prigodba (številka: 5, 02.02.1848)
  Cena prešičev na somnji v Krajnji (številka: 5, 02.02.1848)
  Natoroslovski pomenki (številka: 5, 02.02.1848)
  Vata (številka: 5, 02.02.1848)
  Naznanilo (številka: 6, 09.02.1848)
  Ogeršične preše velika pomoč kme-tovavcam (številka: 6, 09.02.1848)
  Obertniška družba (Industrie - Verein) (številka: 6, 09.02.1848)
  Krajnska Čbelica (številka: 6, 09.02.1848)
  Miloserčnost do žival (številka: 6, 09.02.1848)
  Cena prešičev (številka: 6, 09.02.1848)
  Žitni kup (številka: 6, 09.02.1848)
  Ilirija (številka: 6, 09.02.1848)
  Ponovljena prošnja (številka: 6, 09.02.1848)
  Od plesniviga vina (številka: 6, 09.02.1848)
  Žalostno naznanilo (številka: 6, 09.02.1848)
  Koristnost kasarne v Vithalmovim koliseumu v Ljubljani (številka: 7, 16.02.1848)
  Veseli prerok prihodnje letine (številka: 7, 16.02.1848)
  Opomin k snažnosti pri klanji prešičev (številka: 7, 16.02.1848)
  Svaritev o pustu (številka: 7, 16.02.1848)
  Cesarska Dunajska akademija (številka: 7, 16.02.1848)
  Černe bukve (številka: 7, 16.02.1848)
  Enkrat za vselej! (številka: 7, 16.02.1848)
  Iz Dolenskiga kaj (številka: 7, 16.02.1848)
  Žalostna prigodba v Ljubnim na Štajerskim (številka: 7, 16.02.1848)
  DOKLADNI LIST 3 (številka: 7, 16.02.1848)
  Dva posebuo lepo izpitana vola iz Dolenskiga (številka: 7, 16.02.1848)
  Minljivost stvari - večnost kreposti (številka: 7, 16.02.1848)
  Žitni kup (številka: 8, 23.02.1848)
  Žalostna prigodba (številka: 8, 23.02.1848)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 8, 23.02.1848)
  Oznanilo pogorelske družbe (številka: 8, 23.02.1848)
  Urno, kaj noviga? (številka: 8, 23.02.1848)
  Star mož na Krajnskim (številka: 8, 23.02.1848)
  Vabilo v spodnje Štajarsko (številka: 8, 23.02.1848)
  Cena prešičev (številka: 8, 23.02.1848)
  DOKLADNI LIST 4 (številka: 8, 23.02.1848)
  Edini dol (številka: 8, 23.02.1848)
  Dokazik pogorelske družbe (številka: 8, 23.02.1848)
  Priporočilo (številka: 8, 23.02.1848)
  Domači zdravnik in vodnik v mnogih opravilih mesca svečana (številka: 8, 23.02.1848)
  Stara novica (številka: 8, 23.02.1848)
  Oglja ne v stanice! (številka: 8, 23.02.1848)
  Oglas nove knjige (številka: 9, 01.03.1848)
  Oznanilo lanenih in ogeršičnih preš (številka: 9, 01.03.1848)
  Še nektere čudne (številka: 9, 01.03.1848)
  Basni in pravlice (številka: 9, 01.03.1848)
  Prislovice Štajarskih Slovencov (številka: 9, 01.03.1848)
  Gole bučnice (številka: 9, 01.03.1848)
  Veselo oznanilo (številka: 9, 01.03.1848)
  Obertniška družba (številka: 9, 01.03.1848)
  Zastavica (številka: 9, 01.03.1848)
  Novica (številka: 9, 01.03.1848)
  Prodaja dreves in semen (številka: 9, 01.03.1848)
  Godec (številka: 9, 01.03.1848)
  Černe bukve (številka: 9, 01.03.1848)
  Žitni kup (številka: 9, 01.03.1848)
  Dopis iz Gradca (številka: 9, 01.03.1848)
  Od konjskiga mesa (številka: 9, 01.03.1848)
  Perve spomladanjske cvetlice (številka: 9, 01.03.1848)
  Smertno oznanilo (številka: 10, 08.03.1848)
  Novice iz Ipave (številka: 10, 08.03.1848)
  DOKLADNI LIST (številka: 10, 08.03.1848)
  Oznanilo teržniga dneva v Mokronogu (številka: 10, 08.03.1848)
  Žitni kup (številka: 10, 08.03.1848)
  Vganjka zastavice v poslednjim listu (številka: 10, 08.03.1848)
  Ni prav ne, de otroci živino pasejo (številka: 10, 08.03.1848)
  V zakonskih rečeh (številka: 10, 08.03.1848)
  Turšica (številka: 10, 08.03.1848)
  Prederznost beračev (številka: 10, 08.03.1848)
  Pomoček zoper sušico ali zginjavico nog pri konjih (številka: 10, 08.03.1848)
  Bleško Jezero (številka: 10, 08.03.1848)
  S. Magdalena na Gori (številka: 11, 15.03.1848)
  Drugo gostovanje s konjskim mesam v Ljubljani (številka: 11, 15.03.1848)
  Obertniška družba (številka: 11, 15.03.1848)
  Kmet na Tominskim (številka: 11, 15.03.1848)
  Zahvala Novicam za zelno stiskavnico (številka: 11, 15.03.1848)
  Zahvala (številka: 11, 15.03.1848)
  Čujte, čujte, kaj žganje dela! (številka: 11, 15.03.1848)
  Dopis iz Kolovrata (številka: 11, 15.03.1848)
  Vesel dan v Javorji na DoIenskim (številka: 11, 15.03.1848)
  DOKLADNI LIST (številka: 11, 15.03.1848)
  Žitni kup (številka: 11, 15.03.1848)
  SLAVA SLAVA našimu presvitlimu Cesarju FERDINANDU PERVIMU! (številka: 12, 22.03.1848)
  Dopis iz Litije (številka: 12, 22.03.1848)
  Pravlica od snega mesca sušca (številka: 12, 22.03.1848)
  Popravik (številka: 12, 22.03.1848)
  Novi darovi za cerkev v Ferlugi (številka: 12, 22.03.1848)
  Domači zdravnik in vodnik v mnogih opravilih mesca sušca (številka: 12, 22.03.1848)
  Žitni kup (številka: 12, 22.03.1848)
  Krajnska hranilnica (Sparcasse) v letu 1848 (številka: 12, 22.03.1848)
  Iz Krajnskiga, Štajarskiga in Dunaja (številka: 13, 29.03.1848)
  Žitni kup (številka: 13, 29.03.1848)
  Smešnice (številka: 13, 29.03.1848)
  Opomin in svarilo! (številka: 13, 29.03.1848)
  Pomenki s kmeti in rokodelci (številka: 13, 29.03.1848)
  Oznanila c.k. krajnskiga deželniga poglavarstva (številka: 13, 29.03.1848)
  Opomba (številka: 13, 29.03.1848)
  Ljubljanska mestna gosposka (številka: 13, 29.03.1848)
  Slava Bogu v višavah (številka: 13, 29.03.1848)
  DOKLADNI LIST 5 (številka: 13, 29.03.1848)
  Iz Dolenskiga (številka: 13, 29.03.1848)
  Iz Ljubljani (številka: 14, 05.04.1848)
  Slovenskim vinorednikam! (številka: 14, 05.04.1848)
  Kotni pisači, podpihovavci kmetov (številka: 14, 05.04.1848)
  Urno, kaj noviga? (številka: 14, 05.04.1848)
  Čast in hvala (številka: 14, 05.04.1848)
  Žitni kup (številka: 14, 05.04.1848)
  Misli in vošila (številka: 14, 05.04.1848)
  Poslavljenje (številka: 14, 05.04.1848)
  Oglas ilirskiga poglavarstva (številka: 14, 05.04.1848)
  Kako bomo konstitucijo po slovensko imenovali ? (številka: 14, 05.04.1848)
  Pomenki s kmeti in rokodelci (številka: 14, 05.04.1848)
  Iz dežele (številka: 14, 05.04.1848)
  Veselo oznanilo kmetam (številka: 14, 05.04.1848)
  Slovenski besednik (številka: 15, 12.04.1848)
  Pomenki s kmeti in rokodelci (številka: 15, 12.04.1848)
  Slovenski pregovori (številka: 15, 12.04.1848)
  Mili bratje Slovenski! (številka: 15, 12.04.1848)
  Prerokovanje Slovencam poleg Soče (številka: 15, 12.04.1848)
  Ljubljanski učenci svojim junaškim bratam na Dunaju (številka: 15, 12.04.1848)
  Žganje huda huda reč (številka: 15, 12.04.1848)
  Veseli dan v Višnji gori (številka: 15, 12.04.1848)
  Žitni kup (številka: 15, 12.04.1848)
  Oglašenje noviga slovnika (številka: 15, 12.04.1848)
  Zastran gosp. Cafoviga slovenskiga slovnika (številka: 15, 12.04.1848)
  Prošnje krajnskih deželnih stanov v rečeh slovenskiga naroda (številka: 15, 12.04.1848)
  Zastavica (številka: 15, 12.04.1848)
  Iz Ljubljane (številka: 15, 12.04.1848)
  DOKLADNI LIST 6 (številka: 15, 12.04.1848)
  Pesem Ljubljanske narodne straže (številka: 15, 12.04.1848)
  Prigodba (številka: 15, 12.04.1848)
  Poslavljenje (številka: 15, 12.04.1848)
  Napitnica (številka: 15, 12.04.1848)
  Oglas kmetam (številka: 15, 12.04.1848)
  Aleluja! (številka: 16, 19.04.1848)
  Vožnja po železnici (številka: 16, 19.04.1848)
  Poslušajte, kaj se zdaj na Dinaji godi (številka: 16, 19.04.1848)
  Vošenje in zahvala (številka: 16, 19.04.1848)
  Želja SIovencov (številka: 16, 19.04.1848)
  DOKLADNI LIST 7 (številka: 16, 19.04.1848)
  Negodna želja! (številka: 16, 19.04.1848)
  Bratje Slovenci po Krajnski, Koroški in Štajarski deželi! (številka: 16, 19.04.1848)
  Nekaj zastran narodne straže (številka: 16, 19.04.1848)
  Odperto pismice (številka: 16, 19.04.1848)
  Oglas (številka: 16, 19.04.1848)
  Slovenski pregovori (številka: 16, 19.04.1848)
  Vganjka zastavice v poslednjim listu (številka: 16, 19.04.1848)
  Zdravljica (številka: 17, 26.04.1848)
  Svobodni Lenart (številka: 17, 26.04.1848)
  Česar nam je zdej nar bolj potreba? (številka: 17, 26.04.1848)
  Žitni kup (številka: 17, 26.04.1848)
  Dajte vsakimu, kar mu gre! (številka: 17, 26.04.1848)
  Ali ni očitna božja kazin? (številka: 17, 26.04.1848)
  Dopis iz Kanalske doline (številka: 17, 26.04.1848)
  Domači zdravnik in vodnik v mnogih opravilih mesca maliga travna (številka: 17, 26.04.1848)
  Slovenski pregovori (številka: 17, 26.04.1848)
  DOKLADNI LIST 8 (številka: 17, 26.04.1848)
  Pomenki s kmeti in rokodelci (številka: 17, 26.04.1848)
  Mila prošnja (številka: 17, 26.04.1848)
  DOKLADA (številka: 18, 03.05.1848)
  Mojim slovenskim bratam! (številka: 18, 03.05.1848)
  Novice (številka: 18, 03.05.1848)
  Mi Ferdinand Pervi (številka: 18, 03.05.1848)
  Kako bomo konstitucijo po slovensko imenovali ? (številka: 18, 03.05.1848)
  Most pod Šmarno Goro (številka: 18, 03.05.1848)
  Zlate bukve (številka: 18, 03.05.1848)
  Slovenski jezik ni otrok (številka: 18, 03.05.1848)
  Iz Laškiga (številka: 18, 03.05.1848)
  Draga Slovenska mladost (številka: 18, 03.05.1848)
  USTAVNO PISMO Avstrijanskiga Cesarstva (številka: 18, 03.05.1848)
  Žitni kup (številka: 18, 03.05.1848)
  Miloserčnost do otrok! (številka: 18, 03.05.1848)
  Slovencam (številka: 18, 03.05.1848)
  Oznanilo (številka: 19, 10.05.1848)
  Drevo v cvetji (številka: 19, 10.05.1848)
  Pogovor dveh kmetov (številka: 19, 10.05.1848)
  Nov slovanski kmetijski in rokodelski časopis (številka: 19, 10.05.1848)
  DOKLADA (številka: 19, 10.05.1848)
  Prošnja (številka: 19, 10.05.1848)
  Smešnice (številka: 19, 10.05.1848)
  Nov zvon, vlit od gosp. Samasata (številka: 19, 10.05.1848)
  Odgovor vredništva Novic častitim slovenskimi dopisnikam (številka: 19, 10.05.1848)
  Žitni kup (številka: 19, 10.05.1848)
  Slovenske reči (številka: 19, 10.05.1848)
  Nekaj od davkov (številka: 19, 10.05.1848)
  Edinost (številka: 20, 17.05.1848)
  Žitni kup (številka: 20, 17.05.1848)
  Povabilo Slovanam (številka: 20, 17.05.1848)
  Oznanilo kmetam na Krajnskim (številka: 20, 17.05.1848)
  Začetek deržavniga zbora na Dinaji (številka: 20, 17.05.1848)
  Zbor Ljubljanskih učenikov zastran šolskih reči (številka: 20, 17.05.1848)
  Kmetje varite se šuntarjev! (številka: 20, 17.05.1848)
  Iz Ljubljane (številka: 20, 17.05.1848)
  DOKLADA (številka: 20, 17.05.1848)
  Moje misli (številka: 20, 17.05.1848)
  Odperto pismice gosp. Ambrožu (številka: 21, 24.05.1848)
  Sveti Oče Papež (številka: 21, 24.05.1848)
  Kakošne poslance bomo za Dunaj volili? (številka: 21, 24.05.1848)
  Svaritev (številka: 21, 24.05.1848)
  Presvitlimu našimu Cesarju milimu očetu FERDINANDU PERVIMU (številka: 21, 24.05.1848)
  Iz Laškiga (številka: 21, 24.05.1848)
  Opomin graške bratovšine svetiga Florijana (številka: 21, 24.05.1848)
  Iz Celja (številka: 21, 24.05.1848)
  Potrebne besede (številka: 21, 24.05.1848)
  Skušnja uči (številka: 21, 24.05.1848)
  Od sv. Lorenca, na Štajarskim (številka: 21, 24.05.1848)
  DOKLADNI LIST 9 (številka: 21, 24.05.1848)
  Popravki (številka: 22, 31.05.1848)
  V kmetijskih rečeh za Ljubljano (številka: 22, 31.05.1848)
  Slovenske reči (številka: 22, 31.05.1848)
  Oznanilo zavoljo banknotov (številka: 22, 31.05.1848)
  Veselo oznanilo (številka: 22, 31.05.1848)
  Pozdrav Slovenii (številka: 22, 31.05.1848)
  Iz dežele Krajnskiga in Goriškiga (številka: 22, 31.05.1848)
  Domači zdravnik in vodnik v mnogih opravilih mesca veliciga travna (številka: 22, 31.05.1848)
  Praznovanje godu (številka: 22, 31.05.1848)
  DOKLADNI LIST (številka: 22, 31.05.1848)
  Časopisi na Krajnskim (številka: 22, 31.05.1848)
  Iz Dunaja (številka: 22, 31.05.1848)
  Šol in šolnikov po deželi nikar ne pozabite! (številka: 22, 31.05.1848)
  Vseučiliša nam je v Ljubljani potreba (številka: 22, 31.05.1848)
  Povabilo (številka: 23, 07.06.1848)
  Napoved perviga deržavniga zbora na Dunaji (številka: 23, 07.06.1848)
  Dobrovolska ob času sedanje vojaške nabere (številka: 23, 07.06.1848)
  DOKLADNI LIST (številka: 23, 07.06.1848)
  Iz Dunaja (številka: 23, 07.06.1848)
  Perva beseda Ljubljanskiga slovenskiga zbora v Ljubljanskim gledišu (številka: 23, 07.06.1848)
  Dopis iz Mirne (številka: 23, 07.06.1848)
  Iz Frankforta Majnskiga (številka: 23, 07.06.1848)
  Iz Laškiga (številka: 23, 07.06.1848)
  Iz Hrovaškiga (številka: 23, 07.06.1848)
  Krajnc Krajncam! (številka: 24, 14.06.1848)
  Žitni kup (številka: 24, 14.06.1848)
  Deržavni zbor na Dunaji se bliža! (številka: 24, 14.06.1848)
  Oznanilo krajnskim kmetam (številka: 24, 14.06.1848)
  Prav tako! (številka: 24, 14.06.1848)
  Poprava nekterih misel in besedi (številka: 24, 14.06.1848)
  Iz spodnjiga Štajarskiga (številka: 24, 14.06.1848)
  Čast, komur čast gre (številka: 24, 14.06.1848)
  Današnjemu listu je pridjana 6. pola Zlate Vasi (številka: 24, 14.06.1848)
  Perva velika skupšina slovenskiga zbora v Ljubljani (številka: 24, 14.06.1848)
  Iz Mirne na prošnjo več kmetov (številka: 24, 14.06.1848)
  Od poslancov za Dunajski zbor (številka: 24, 14.06.1848)
  Varujte se šuntarjev! (številka: 24, 14.06.1848)
  Imena mož, (številka: 24, 14.06.1848)
  Kako in koliko bi bil slovenski jezik precej v šole in kancelije vpeljati (številka: 24, 14.06.1848)
  Veselo oznanilo (številka: 24, 14.06.1848)
  Kaj se je zgodilo v Smeledniku? (številka: 24, 14.06.1848)
  Nov časopis v nemškim jeziku za slovanske reči (številka: 24, 14.06.1848)
  Slovenske narodne šole na spodnjim Štajarskim (številka: 25, 21.06.1848)
  Slovensko družtvo v Ljubljani (številka: 25, 21.06.1848)
  Deželni zbor v Ljubljani (številka: 25, 21.06.1848)
  Žitni kup (številka: 25, 21.06.1848)
  Oglas iz močirja (številka: 25, 21.06.1848)
  Laži po kmetih (številka: 25, 21.06.1848)
  Novice (številka: 25, 21.06.1848)
  Večer (številka: 25, 21.06.1848)
  Iz Štajarskiga (številka: 25, 21.06.1848)
  Opomin (številka: 25, 21.06.1848)
  Opomin staršem (številka: 26, 28.06.1848)
  Kaj delajo šolski gospodje po Štajarskim? (številka: 26, 28.06.1848)
  Prošnja učiteljev (številka: 26, 28.06.1848)
  Iz Frankforta (številka: 26, 28.06.1848)
  Očitna zahvala (številka: 26, 28.06.1848)
  Žitni kupi (številka: 26, 28.06.1848)
  Cerkveni časopis (številka: 26, 28.06.1848)
  Druga beseda, (številka: 26, 28.06.1848)
  Novice (številka: 26, 28.06.1848)
  Kako bi se naš jezik v šole in v kancelije vpeljal? (številka: 26, 28.06.1848)
  Beseda za Slovensko vseučiliše v Ljubljani iz Štajarja (številka: 26, 28.06.1848)
  Gorje tistim (številka: 26, 28.06.1848)
  Oznanilo (številka: 26, 28.06.1848)
  Današnjemu listu je pridjana zadnja pola (številka: 27, 05.07.1848)
  Žitni kup (številka: 27, 05.07.1848)
  Zmota zastran zelene kave (številka: 27, 05.07.1848)
  Odperto pismice gosp. Ambrožu (številka: 27, 05.07.1848)
  Novice (številka: 27, 05.07.1848)
  Kako bi se slovenski jesik v šole spravil ? (številka: 27, 05.07.1848)
  Slovenski pregovori (številka: 27, 05.07.1848)
  Hvala petja (številka: 27, 05.07.1848)
  Iz Dunaja prinešene laži (številka: 27, 05.07.1848)
  Očitna zahvala (številka: 28, 12.07.1848)
  Odgovor (številka: 28, 12.07.1848)
  Iz Dunaja (številka: 28, 12.07.1848)
  Kako bi se slovenski jesik v šole spravil ? (številka: 28, 12.07.1848)
  Slovenske reči (številka: 28, 12.07.1848)
  Povodinj na Koroškim (številka: 28, 12.07.1848)
  Od železnice v Ljubljani (številka: 28, 12.07.1848)
  Pogoriša na Krajnskim (številka: 28, 12.07.1848)
  Iz Ljubljanskiga glediša (številka: 28, 12.07.1848)
  Dajte nam kruha po pošteni vagi! (številka: 28, 12.07.1848)
  Hvala komur hvala gre! (številka: 28, 12.07.1848)
  DOKLADA 12 (številka: 28, 12.07.1848)
  Korun (številka: 28, 12.07.1848)
  Odperto pismo iz Dunaja vsim SIo-vencam! (številka: 28, 12.07.1848)
  Žitni kup (številka: 28, 12.07.1848)
  Županova Micka (številka: 29, 19.07.1848)
  MiIodare za pogorelce v Soderšici in Št. Vidu (številka: 29, 19.07.1848)
  Slovenski jezik v starih časih (številka: 29, 19.07.1848)
  Drobtince za leto 1848 (številka: 29, 19.07.1848)
  Prijazno vprašanje (številka: 29, 19.07.1848)
  Spomin na Koroško Belo in njeno kislo vodo (številka: 29, 19.07.1848)
  Žitni kup (številka: 29, 19.07.1848)
  Slovstvo (številka: 29, 19.07.1848)
  DOKLADA 13 (številka: 29, 19.07.1848)
  Znamnja dežja (številka: 29, 19.07.1848)
  Istrijanski Slovenci (številka: 29, 19.07.1848)
  Novičar (številka: 29, 19.07.1848)
  Oznanilo slovenskiga družtva (številka: 29, 19.07.1848)
  Žalostno oznanilo (številka: 29, 19.07.1848)
  Novičar (številka: 30, 26.07.1848)
  Dopisi gosp. dohtarja Kavčiča iz Dunaja (številka: 30, 26.07.1848)
  Odperto pismice vsim Slovencam! (številka: 30, 26.07.1848)
  Iz Frankforta (številka: 30, 26.07.1848)
  Odperto pismice krajnskim poslancam na Dunaji (številka: 30, 26.07.1848)
  Oznanilo (številka: 30, 26.07.1848)
  Domorodci? (številka: 30, 26.07.1848)
  Odgovor na oglas iz močirja (številka: 30, 26.07.1848)
  Slovensko društvo v Ljubljani svojim domorodcam! (številka: 30, 26.07.1848)
  Žitni kup (številka: 30, 26.07.1848)
  Še ena beseda k sostavkam k vpeljanju slovenšine v pisarnice (številka: 31, 02.08.1848)
  Slovenije zmaga (številka: 31, 02.08.1848)
  Razglaz pomenkov in opravil slo venskiga družtva v Ljubljani v odbornih sejah (številka: 31, 02.08.1848)
  Novičar (številka: 31, 02.08.1848)
  Nikar pod drevo ob hudi uri! (številka: 31, 02.08.1848)
  Današnjemu listu je pridjan imenik poslancov na Dunaj (številka: 31, 02.08.1848)
  Žitni kup (številka: 31, 02.08.1848)
  V rečeh slovenskima pravopisa (številka: 31, 02.08.1848)
  Pomenki (številka: 31, 02.08.1848)
  Krajncam! (številka: 31, 02.08.1848)
  Prošnja (številka: 32, 09.08.1848)
  Novičar (številka: 32, 09.08.1848)
  SEDIM SINOV (številka: 32, 09.08.1848)
  Zakaj hodijo kmetje na Dunaj po laži? (številka: 32, 09.08.1848)
  DOKLADNI LIST 14 (številka: 33, 16.08.1848)
  Zmes (številka: 33, 16.08.1848)
  Na znanje gosp. J. S. v Zadru (številka: 33, 16.08.1848)
  Hvala komur hvala gre! (številka: 33, 16.08.1848)
  Iz Štajarskiga (številka: 33, 16.08.1848)
  Dve neizrečeno veseli novici pretečeniga tedna (številka: 33, 16.08.1848)
  Oznanilo darov (številka: 33, 16.08.1848)
  Opomin staršem (številka: 33, 16.08.1848)
  Odgovor (številka: 33, 16.08.1848)
  Odperto pismice Slovencam! (številka: 33, 16.08.1848)
  Žitni kup (številka: 33, 16.08.1848)
  Kako kukca (Borkenkafer) zatreti (številka: 33, 16.08.1848)
  Slovstvine novice (številka: 33, 16.08.1848)
  Slovencam zavoljo nemške barbe! (številka: 33, 16.08.1848)
  Veselica v Krajnji (številka: 34, 23.08.1848)
  Današnjemu listu je pridjana posebna doklada (številka: 34, 23.08.1848)
  Jezikoslovske reči (številka: 34, 23.08.1848)
  Za koga se potegujejo Novice (številka: 34, 23.08.1848)
  Cesar so na Dunaj nazaj prišli! (številka: 34, 23.08.1848)
  Nar veči zaderžek omikanja slovenskiga ljudstva (številka: 34, 23.08.1848)
  Še ena svaritev (številka: 34, 23.08.1848)
  Poskušnje s korunam (številka: 34, 23.08.1848)
  Nekaj iz živalstva (številka: 34, 23.08.1848)
  Žitni kup (številka: 34, 23.08.1848)
  Zastavica (številka: 35, 30.08.1848)
  Žitni kup (številka: 35, 30.08.1848)
  Černe bukve (številka: 35, 30.08.1848)
  Dopis iz Semiča (številka: 35, 30.08.1848)
  Novičar (številka: 35, 30.08.1848)
  Kako se Madžari v sedanjim boji s Serbljani obnašajo (številka: 35, 30.08.1848)
  Od obdelovanja sončnic (številka: 35, 30.08.1848)
  Za koga se potegujejo Novice (številka: 35, 30.08.1848)
  Razglas (številka: 35, 30.08.1848)
  Zlata resnica (številka: 35, 30.08.1848)
  Pomoč zoper repne gosence (številka: 36, 06.09.1848)
  Zahvala vprašavcov zastran besed (številka: 36, 06.09.1848)
  Spomin popotovanja na sv. Višarje (številka: 36, 06.09.1848)
  Veselica v Mokronogu (številka: 36, 06.09.1848)
  Pozneje volitve za Dunajski deržavni zbor (številka: 36, 06.09.1848)
  V slovenskih rečeh (številka: 36, 06.09.1848)
  Novičar (številka: 36, 06.09.1848)
  Iz Dunaja (številka: 36, 06.09.1848)
  DOKLADA 15 (številka: 36, 06.09.1848)
  Vganjka zastavice v poslednjim listu (številka: 36, 06.09.1848)
  Sklep deržavniga zbora na Dunaji (številka: 36, 06.09.1848)
  Obdelovanje sončnic (številka: 36, 06.09.1848)
  Vesela novica iz Černiga Verha (številka: 37, 13.09.1848)
  Žitni kup (številka: 37, 13.09.1848)
  Šolski dopis iz Bohinja (številka: 37, 13.09.1848)
  Dopis iz Štajarskiga (številka: 37, 13.09.1848)
  Ljubljačanje, Krajnci, Karlovec in Zagreb (številka: 37, 13.09.1848)
  Mengeš (številka: 37, 13.09.1848)
  V Hrovaških rečeh (številka: 37, 13.09.1848)
  Slovenske imena meseov (številka: 37, 13.09.1848)
  Mi Ferdinand Pervi, ustavni Cesar Avstrijanski (številka: 37, 13.09.1848)
  Novičar (številka: 37, 13.09.1848)
  Iz Dunajskiga zbora (številka: 38, 20.09.1848)
  Žitni kup (številka: 38, 20.09.1848)
  Zemljišni ali gruntni davek na Štajarskim in Krajnskim (številka: 38, 20.09.1848)
  Novičar (številka: 38, 20.09.1848)
  Še ena beseda zastran narodne straže kmetam (številka: 38, 20.09.1848)
  Kako zoper poslopno gobo ali vuka ravnati (številka: 38, 20.09.1848)
  Nova volitev poslanca na Dunaji v Loki (številka: 38, 20.09.1848)
  Današnjemu listu je pridjana perva pola željno pričakovane tragedije ali žalne igre "Divica Orleanska" z naznanilam (številka: 38, 20.09.1848)
  Tudi kmet in rokodelec se zdej po postavi gospoda imenujeta (številka: 38, 20.09.1848)
  Kakor pri nas, tako tudi drugod! (številka: 39, 27.09.1848)
  Pomagajte pogorelcam! (številka: 39, 27.09.1848)
  Razglas na ljudstvo po deželi (številka: 39, 27.09.1848)
  Stroški za deržavni zbor na Dunaji (številka: 39, 27.09.1848)
  V tolažbo zatiranim (številka: 39, 27.09.1848)
  Koroški in štajarski deželni stanovi,i n prihodnje avstrijansko cesarstvo (številka: 39, 27.09.1848)
  Oznanilo (številka: 39, 27.09.1848)
  Današnjemu listu je pridjana (številka: 39, 27.09.1848)
  Slovenski pregovori (številka: 39, 27.09.1848)
  Začetek šol v Ljubljani (številka: 39, 27.09.1848)
  Nekaj od Serbije (številka: 39, 27.09.1848)
  Žitni kup (številka: 39, 27.09.1848)
  Pogreški device orleanske (številka: 39, 27.09.1848)
  Kako se Nemci v ptuje dežele preseljujejo (številka: 39, 27.09.1848)
  Novičar (številka: 39, 27.09.1848)
  Kratkočasnica (številka: 39, 27.09.1848)
  Nova koristna igrača (številka: 39, 27.09.1848)
  Kako s kislim zeljem ravnati, de se ne spridi (številka: 39, 27.09.1848)
  Dopis iz Lvova (številka: 40, 04.10.1848)
  Dr. Kavčič (številka: 40, 04.10.1848)
  Kratko razjasnjenje čez sklep deržavniga zbora zavoljo kmetijskih reci (številka: 40, 04.10.1848)
  Letašnje sadne gosence (številka: 40, 04.10.1848)
  Belo - modro - rudeče barve (številka: 40, 04.10.1848)
  Červ v krompirji (številka: 40, 04.10.1848)
  Novi krajnski poslance za Dunaj (številka: 40, 04.10.1848)
  Slovenske pesmi (številka: 40, 04.10.1848)
  Današnjemu listu je pridjana (številka: 40, 04.10.1848)
  Ognji na Krajnskim (številka: 40, 04.10.1848)
  Opomin krajnskim staršam, ki bojo letaš svoje otroke v Ljubljanske soie perpeljali (številka: 40, 04.10.1848)
  Gospod Ambrož (številka: 40, 04.10.1848)
  Šole v klasih (številka: 40, 04.10.1848)
  Novičar (številka: 40, 04.10.1848)
  Podpornikam pravične horvaške reči (številka: 40, 04.10.1848)
  Prošnja zastran astramontane (številka: 40, 04.10.1848)
  Čast in hvala mladosti Horjulske šole (številka: 40, 04.10.1848)
  Zahvala Ljubljanski narodni straži! (številka: 41, 11.10.1848)
  Razglas (številka: 41, 11.10.1848)
  Drugo razjasnjenje zastran kmetijskih reči (številka: 41, 11.10.1848)
  Jesen leta 1764 (številka: 41, 11.10.1848)
  Naprej, slavenski Jug! (številka: 41, 11.10.1848)
  Žalostna prigodba (številka: 41, 11.10.1848)
  Iz Laškiga (številka: 41, 11.10.1848)
  Krajnci in sploh Slovenci! (številka: 41, 11.10.1848)
  Novičar (številka: 41, 11.10.1848)
  Veselica v Ljubljani (številka: 41, 11.10.1848)
  Slovenska obleka pravih Pesničarjev na Štajarskim (številka: 41, 11.10.1848)
  Kurent je oživel (številka: 41, 11.10.1848)
  Drugi razglas presvitljiga Cesarja (številka: 42, 18.10.1848)
  Opomba zastran novih mesičnih imen (številka: 42, 18.10.1848)
  DOKLADNI LIST 18 (številka: 42, 18.10.1848)
  Kaj je z ribstvam in lovst vam? (številka: 42, 18.10.1848)
  Povedanje od slovenskiga jezika (številka: 42, 18.10.1848)
  Novičar (številka: 42, 18.10.1848)
  Vsim Slovencam! (številka: 42, 18.10.1848)
  Na razglas (številka: 42, 18.10.1848)
  Od koristnosti jesenskiga oranja (številka: 42, 18.10.1848)
  Slovanska Lipa v Pragi (številka: 42, 18.10.1848)
  Naše barve (številka: 42, 18.10.1848)
  Zmes (številka: 42, 18.10.1848)
  Iz Dunaja (številka: 42, 18.10.1848)
  Misli zastran bire (številka: 42, 18.10.1848)
  Žitni kup (številka: 43, 25.10.1848)
  Bravcam! (številka: 43, 25.10.1848)
  Zmes (številka: 43, 25.10.1848)
  Priporočilo zareje koristniga germa (številka: 43, 25.10.1848)
  Razglas slovenskiga družta v Ljubljani (številka: 43, 25.10.1848)
  Slovesnost v Tominu (številka: 43, 25.10.1848)
  Današnjemu listu je pridjana (številka: 43, 25.10.1848)
  Slovenski pregovori (številka: 43, 25.10.1848)
  Popravik (številka: 43, 25.10.1848)
  Kje so zdej Cesar? (številka: 43, 25.10.1848)
  Novice pripomočnice oživljeniga utonenca (številka: 43, 25.10.1848)
  Novičar (številka: 43, 25.10.1848)
  Austrije zvezda (številka: 44, 01.11.1848)
  Novice iz Tersta (številka: 44, 01.11.1848)
  Dopis Ljubl. slovenskimu družtvu (številka: 44, 01.11.1848)
  Popravki (številka: 44, 01.11.1848)
  Domorodne reči (številka: 44, 01.11.1848)
  Zmes (številka: 44, 01.11.1848)
  Lovske in ribške pravice (številka: 44, 01.11.1848)
  Staroslovenski spominki (številka: 44, 01.11.1848)
  Cesarjevi razglas (številka: 44, 01.11.1848)
  Novice iz Ljubljane (številka: 44, 01.11.1848)
  Prizadevanje Nemcov in njih misli od Slovanov (številka: 44, 01.11.1848)
  DOKLADNI LIST 20 (številka: 44, 01.11.1848)
  Novice iz nemškiga Koroškiga (številka: 44, 01.11.1848)
  Šuntarji na kmetih (številka: 45, 08.11.1848)
  Oznanilo (številka: 45, 08.11.1848)
  Novičar iz Dunaja (številka: 45, 08.11.1848)
  Pazite ljubi bratje Slovenci! (številka: 45, 08.11.1848)
  Opomba k sostavku (številka: 45, 08.11.1848)
  Slovenskim poslancam v deržavnim zboru! (številka: 45, 08.11.1848)
  Vedež (številka: 45, 08.11.1848)
  DOKLADA 21 (številka: 45, 08.11.1848)
  Slovensko družtvo v Celjovcu (številka: 45, 08.11.1848)
  Ban Jelačič Slovanski Lipi v Pragi (številka: 45, 08.11.1848)
  Zmes (številka: 45, 08.11.1848)
  Nova šola kmetijstva v Ljubljani (številka: 45, 08.11.1848)
  Očitna zahvala podložnih kmetov (številka: 45, 08.11.1848)
  Žitni kup (številka: 45, 08.11.1848)
  Dopis iz Gorenskiga (številka: 46, 15.11.1848)
  Pervi prihodnji opravki deržavniga zbora (številka: 46, 15.11.1848)
  Divji lov (številka: 46, 15.11.1848)
  Novičar (številka: 46, 15.11.1848)
  Iz Ljubljane (številka: 46, 15.11.1848)
  Važna novica iz Frankobroda (številka: 46, 15.11.1848)
  Sadjorejcam in kmetovavcam sploh! (številka: 46, 15.11.1848)
  Povabilo (številka: 46, 15.11.1848)
  DOKLADA 22 (številka: 46, 15.11.1848)
  Napoved (številka: 46, 15.11.1848)
  Slovenci! (številka: 47, 22.11.1848)
  Iz Dolenskiga (številka: 47, 22.11.1848)
  Pomemba (številka: 47, 22.11.1848)
  Novičar (številka: 47, 22.11.1848)
  Velki zbor slovenskiga družtva v Ljubljani (številka: 47, 22.11.1848)
  Od Dunajskiga državniga zbora (številka: 47, 22.11.1848)
  Moj svet (številka: 47, 22.11.1848)
  Ozir na pretečene čase na Krajskim (številka: 47, 22.11.1848)
  Iz Ljubljane (številka: 47, 22.11.1848)
  Svoboda ali sloboda? (številka: 47, 22.11.1848)
  Nova knjiga! Pravila kako izobraževati (številka: 47, 22.11.1848)
  DOKLADNI LIST 23 (številka: 47, 22.11.1848)
  Pervi prihodnji opravki deržavniga zbora (številka: 47, 22.11.1848)
  Nov denar v Ljubljani (številka: 47, 22.11.1848)
  Nova slovenska igra (številka: 48, 29.11.1848)
  Slovenskim dekletam (številka: 48, 29.11.1848)
  Živa prošnja (številka: 48, 29.11.1848)
  Černe bukve (številka: 48, 29.11.1848)
  Domorodne reči verlim rodoljubam v prevdark (številka: 48, 29.11.1848)
  DOKLADNI LIST 24 (številka: 48, 29.11.1848)
  Vaše c. k. Veličanstvo! (številka: 48, 29.11.1848)
  Novičar (številka: 48, 29.11.1848)
  Vprašanje zavolj lovskih ribških pravic (številka: 48, 29.11.1848)
  Slovenska igra (številka: 48, 29.11.1848)
  Volivcam (številka: 49, 06.12.1848)
  Izgledi slovenskiga pisanja (številka: 49, 06.12.1848)
  Novičar (številka: 49, 06.12.1848)
  Kaj se v deržavnim zboru godi (številka: 49, 06.12.1848)
  Popravik (številka: 49, 06.12.1848)
  Velkl zbor slovenskiga družtva v Ljubljani 22. listopada (številka: 49, 06.12.1848)
  Kmetje ne pozabite bratovšnje sv. Florijana! (številka: 49, 06.12.1848)
  Slovenci, ali boste s tem zadovoljni? (številka: 49, 06.12.1848)
  Žalostni glasi iz Šmartna pri Litii (številka: 49, 06.12.1848)
  Avguštin Gruber (številka: 49, 06.12.1848)
  Gospod Ambrož v Mirniški okolici (številka: 49, 06.12.1848)
  Povabilo (številka: 49, 06.12.1848)
  Nar novejši in nar imenitniši novica (številka: 49, 06.12.1848)
  Iz Ljubljanskiga glediša (številka: 49, 06.12.1848)
  Današnjim Novicam je pridjan drugi del knjižice: (številka: 49, 06.12.1848)
  Opomin krajnskim kmetam (številka: 50, 13.12.1848)
  Serce moje (številka: 50, 13.12.1848)
  Slovenskim poslancam v prevdark (številka: 50, 13.12.1848)
  Letina na Teržaškim (številka: 50, 13.12.1848)
  Misli zastran imen mescov (številka: 50, 13.12.1848)
  Novičar (številka: 50, 13.12.1848)
  Kdaj je boljši drevesa presajati: o jeseni ali spomladi? (številka: 50, 13.12.1848)
  Žitni kup (številka: 50, 13.12.1848)
  Kaj delajo v deržavnim zboru? (številka: 50, 13.12.1848)
  Dolenci! (številka: 50, 13.12.1848)
  DOKLADNI LIST 25 (številka: 50, 13.12.1848)
  Smešnica iz Gradca (številka: 50, 13.12.1848)
  Odgovor Novicam (številka: 50, 13.12.1848)
  Velki zbor slovenskiga družtva v Ljubljani 22. listopada (številka: 50, 13.12.1848)
  Premišljevanje (številka: 50, 13.12.1848)
  Slovanske družtva (številka: 51, 20.12.1848)
  Slovenski pregovori (številka: 51, 20.12.1848)
  Oglje pomoček zoper nevarnost ogljeniga sopuha (številka: 51, 20.12.1848)
  Novi slovanski časopisi (številka: 51, 20.12.1848)
  Razdelitev pašnikov (številka: 51, 20.12.1848)
  Zastran šolskih derv (številka: 51, 20.12.1848)
  Slovensko vino v Ameriki (številka: 51, 20.12.1848)
  Cerne bukve za novo muziko (številka: 51, 20.12.1848)
  Iz deržavniga zbora (številka: 51, 20.12.1848)
  Serčni opomin našim kmetam (številka: 51, 20.12.1848)
  Šolske reči v Šmartnim pri Litii (številka: 51, 20.12.1848)
  Opominki zastran podobarske umetnosti glede (številka: 51, 20.12.1848)
  Prošnja (številka: 51, 20.12.1848)
  Astramontana hvale vredna (številka: 51, 20.12.1848)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 51, 20.12.1848)
  Urno. kaj je noviga po svetu? (številka: 51, 20.12.1848)
  Velki zbor slovenskiga družtva v Ljubljani 22. listopada (številka: 51, 20.12.1848)
  Nova volitev deržavniga poslanca za Krajnsko (številka: 51, 20.12.1848)
  Nove slovenske bukve (številka: 51, 20.12.1848)
  DOKLADNI LIST 25 (številka: 51, 20.12.1848)
  SLAVLJANI (številka: 51, 20.12.1848)
  Žitni kup (številka: 51, 20.12.1848)
  Šole na kmetih (številka: 51, 20.12.1848)
  Novičar (številka: 52, 27.12.1848)
  Opomba (številka: 52, 27.12.1848)
  Slovo od stariga leta (številka: 52, 27.12.1848)
  Reja in pitanje prešičev (številka: 52, 27.12.1848)
 7. 1849
   631

  številka: 1 (03.01.1849)
  številka: 2 (10.01.1849)
  številka: 3 (17.01.1849)
  številka: 4 (24.01.1849)
  številka: 5 (31.01.1849)
  številka: 6 (07.02.1849)
  številka: 7 (14.02.1849)
  številka: 8 (21.02.1849)
  številka: 9 (28.02.1849)
  številka: 10 (07.03.1849)
  številka: 11 (14.03.1849)
  številka: 12 (21.03.1849)
  številka: 13 (28.03.1849)
  številka: 14 (04.04.1849)
  številka: 15 (11.04.1849)
  številka: 16 (18.04.1849)
  številka: 17 (25.04.1849)
  številka: 18 (02.05.1849)
  številka: 19 (09.05.1849)
  številka: 20 (16.05.1849)
  številka: 21 (23.05.1849)
  številka: 22 (30.05.1849)
  številka: 23 (06.06.1849)
  številka: 24 (13.06.1849)
  številka: 25 (20.06.1849)
  številka: 26 (27.06.1849)
  številka: 27 (04.07.1849)
  številka: 28 (11.07.1849)
  številka: 29 (18.07.1849)
  številka: 30 (25.07.1849)
  številka: 31 (01.08.1849)
  številka: 32 (08.08.1849)
  številka: 33 (15.08.1849)
  številka: 34 (22.08.1849)
  številka: 35 (29.08.1849)
  številka: 36 (05.09.1849)
  številka: 37 (12.09.1849)
  številka: 38 (19.09.1849)
  številka: 39 (26.09.1849)
  številka: 40 (03.10.1849)
  številka: 41 (10.10.1849)
  številka: 42 (17.10.1849)
  številka: 43 (24.10.1849)
  številka: 44 (31.10.1849)
  številka: 45 (07.11.1849)
  številka: 46 (14.11.1849)
  številka: 47 (21.11.1849)
  številka: 48 (28.11.1849)
  številka: 49 (05.12.1849)
  številka: 50 (12.12.1849)
  številka: 51 (19.12.1849)
  številka: 52 (26.12.1849)
  Svet mojim duhovnim bratam k novima letu (številka: 1, 03.01.1849)
  1. dokladni list k 1. listu Novic, 1849 (številka: 1, 03.01.1849)
  Vošila Novic (številka: 1, 03.01.1849)
  Prošnja zastran šolskih reči (številka: 1, 03.01.1849)
  Novičar (številka: 1, 03.01.1849)
  Turšična smukavnica (številka: 1, 03.01.1849)
  Slovenci-slovenski jezik (številka: 1, 03.01.1849)
  Ktere imena mescov so prave? (številka: 1, 03.01.1849)
  Kaj je lepiga na Slovenskim? (številka: 1, 03.01.1849)
  Odgovor na trojno zaničevanje v Novicah (številka: 1, 03.01.1849)
  Slovenske navade (številka: 1, 03.01.1849)
  Poslanci slovenskih dežela pri Cesarju (številka: 1, 03.01.1849)
  V volitnih rečeh (številka: 1, 03.01.1849)
  Rimljanska cesta (številka: 1, 03.01.1849)
  Marsikterimu poslancu ! (številka: 1, 03.01.1849)
  Opomin bravcam (številka: 1, 03.01.1849)
  DOPISI (številka: 1, 03.01.1849)
  Poserčenje (številka: 2, 10.01.1849)
  Zahvala gospoodu J.M (številka: 2, 10.01.1849)
  Kako dolgo še ne bomo lažnivosti svojiga pravopisa slovo dali? (številka: 2, 10.01.1849)
  Pitanje ali odebelenje purmanov (številka: 2, 10.01.1849)
  Stare slovenske navade (številka: 2, 10.01.1849)
  Žitni kup (številka: 2, 10.01.1849)
  Ljubljanski poslanci pri Slovanski Lipi v Pragu (številka: 2, 10.01.1849)
  Nov juzno-slovanski časopis (številka: 2, 10.01.1849)
  Novičar (številka: 2, 10.01.1849)
  Podoba našiga noviga Cesarja (številka: 2, 10.01.1849)
  Kmetijska šola za mlade in stare (številka: 2, 10.01.1849)
  Iz deržavniga zbora (številka: 2, 10.01.1849)
  2. dokladni list k 3. listu Novic, 1849 (številka: 3, 1849)
  Silni oginj na Notrajnskim (številka: 3, 17.01.1849)
  Kaj imajo naši kmetje noviga začeti, in kaj stariga obderžati? (številka: 3, 17.01.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 3, 17.01.1849)
  Iz deržavniga zbora (številka: 3, 17.01.1849)
  Slovanska doba (številka: 3, 17.01.1849)
  Žalostna prigodba (številka: 3, 17.01.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 3, 17.01.1849)
  DOKLADA 3 (številka: 3, 17.01.1849)
  Sloven ali Slovan,pa ne Slavjan ali Slavijan (številka: 3, 17.01.1849)
  3. dokladni list k 4. listu Novic, 1849 (številka: 4, 1849)
  Kako je z lovskimi pravicami na Francoskim (številka: 4, 24.01.1849)
  Oznanilo (številka: 4, 24.01.1849)
  Dar k novimu letu 1849 (številka: 4, 24.01.1849)
  Nekaj od novih soseskinih postav (številka: 4, 24.01.1849)
  Iz deržavniga zbora (številka: 4, 24.01.1849)
  Vesela novica iz Postojne (številka: 4, 24.01.1849)
  Ali je res ali ne? (številka: 4, 24.01.1849)
  Veseli dan ali Matiček se ženi, (številka: 4, 24.01.1849)
  Nekaj iz učilnic po Celjski kresii (številka: 4, 24.01.1849)
  Pogovori vredništva (številka: 4, 24.01.1849)
  Novičar (številka: 4, 24.01.1849)
  DOKLADA 3 (številka: 4, 24.01.1849)
  4. dokladni list k 5. listu Novic, 1849 (številka: 5, 1849)
  Velki zbor krajnske kmetijske družbe v Ljubljani (številka: 5, 31.01.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 5, 31.01.1849)
  Dopis slovenskiga vojaka iz Laškiga (številka: 5, 31.01.1849)
  Nar novejši novica (številka: 5, 31.01.1849)
  Kaj je slavni nemški pevec Herder že pred 70 leti od Slovanov prerokoval (številka: 5, 31.01.1849)
  DOKLADA 4 (številka: 5, 31.01.1849)
  Iz deržavniga zbora (številka: 5, 31.01.1849)
  Podoba našiga sedanjiga Cesarja (številka: 5, 31.01.1849)
  Žitni kup (številka: 5, 31.01.1849)
  Nova ministerska ukaza (številka: 5, 31.01.1849)
  Komu bom ustregel? (številka: 5, 31.01.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 5, 31.01.1849)
  FRANC JOŽEF I.cesar avstijanski (številka: 5, 31.01.1849)
  5. dokladni list k 6. listu Novic, 1849 (številka: 6, 1849)
  Ali je res ali ne? (številka: 6, 07.02.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 6, 07.02.1849)
  Povedka od Ljubjanskiga dohtarja (številka: 6, 07.02.1849)
  Iz deržavniga zbora (številka: 6, 07.02.1849)
  Nova ministerska ukaza (številka: 6, 07.02.1849)
  Županam in soseskam sploh v prevdark (številka: 6, 07.02.1849)
  Žitni kup (številka: 6, 07.02.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 6, 07.02.1849)
  Slovencam v mestu in na deželi na znanje ! (številka: 6, 07.02.1849)
  DOKLADA 5 (številka: 6, 07.02.1849)
  Imenitno oznanilo vsim udam krajnske kmetijske družbe (številka: 6, 07.02.1849)
  Žatostne novice (številka: 7, 14.02.1849)
  Pogovori in odgovori vredništva (številka: 7, 14.02.1849)
  Na grobu slavniga pesnik Franceta Prešerna, (številka: 7, 14.02.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 7, 14.02.1849)
  Iz deržavniga zbora (številka: 7, 14.02.1849)
  Bratovšnja sv. Florijana v pretečenim letu (številka: 7, 14.02.1849)
  Žitni kup (številka: 7, 14.02.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 7, 14.02.1849)
  Žalostno oznanilo in prijazno povabilo (številka: 7, 14.02.1849)
  Spomlad se oznanuje! (številka: 7, 14.02.1849)
  DOKLADA 6 (številka: 7, 14.02.1849)
  6. dokladni list k 7. listu Novic, 1849 (številka: 7, 14.02.1849)
  7. dokladni list k 8. listu Novic, 1849 (številka: 8, 1849)
  Popravki (številka: 8, 21.02.1849)
  Smešna noša o ženitninah (številka: 8, 21.02.1849)
  Iz deržavniga zbora (številka: 8, 21.02.1849)
  Dr. Wildnerjeve bukve: (številka: 8, 21.02.1849)
  Živinorejcam okoli Ljubljane na znanje (številka: 8, 21.02.1849)
  Cena krajnskih pridelkov v Terstu poslednji teden (številka: 8, 21.02.1849)
  Slovencam ! (številka: 8, 21.02.1849)
  Ne zamudite nobene ure! (številka: 8, 21.02.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 8, 21.02.1849)
  Kako se spomlad na dalje oznanuje (številka: 8, 21.02.1849)
  Žitni kup (številka: 8, 21.02.1849)
  Zburdite se hišni gospodarji po kmetih ! (številka: 8, 21.02.1849)
  Iz Celja (številka: 8, 21.02.1849)
  Iz Gorenskiga (številka: 8, 21.02.1849)
  DOKLADA 7 IN PODOBA GAETE (številka: 8, 21.02.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 8, 21.02.1849)
  Zdej bo resnica! (številka: 9, 28.02.1849)
  Odkritoserčne misli nekiga kmeta (številka: 9, 28.02.1849)
  Moje misli Slovencam v prevdarek! (številka: 9, 28.02.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 9, 28.02.1849)
  8. dokladni list k 9. listu Novic, 1849 (številka: 9, 28.02.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 9, 28.02.1849)
  Kralj kmečkih zapravljivcov in njegovih pet ministrov (številka: 9, 28.02.1849)
  DOKLADA 8 (številka: 9, 28.02.1849)
  Hvala umniga podobarja (številka: 9, 28.02.1849)
  Iz deržavniga zbora (številka: 9, 28.02.1849)
  Od regrutiranja (številka: 9, 28.02.1849)
  V višavah že zdej cvetlice ! (številka: 9, 28.02.1849)
  Volitve za Frankobrod na Krajnskim (številka: 10, 07.03.1849)
  Iz deržavniga zbora (številka: 10, 07.03.1849)
  V rečeh kmetijske družbe (številka: 10, 07.03.1849)
  Česki poslanci svojim rojakam zastran regrutiranja (številka: 10, 07.03.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 10, 07.03.1849)
  Krajnskim mladenčem! (številka: 10, 07.03.1849)
  Kmetijska šola v Ljubljani (številka: 10, 07.03.1849)
  DOKLADA 9 (številka: 10, 07.03.1849)
  Dopis iz Štajarskoga (številka: 10, 07.03.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 10, 07.03.1849)
  Kako nekteri ljudje konstitucijo razumejo (številka: 10, 07.03.1849)
  Naznanilo slovenskiga druživa (številka: 10, 07.03.1849)
  9. dokladni list k 10. listu Novic, 1849 (številka: 10, 07.03.1849)
  Slovenski pregovori (številka: 10, 07.03.1849)
  Ljubljančanam ! (številka: 10, 07.03.1849)
  Mnogoteri kmetijski poduki (številka: 11, 14.03.1849)
  DOKLADA 10 (številka: 11, 14.03.1849)
  Prijazen pogovor v šolskih rečeh (številka: 11, 14.03.1849)
  Nova vstava (številka: 11, 14.03.1849)
  Še nektere besede zavoljo regrutiranja (številka: 11, 14.03.1849)
  Slovaki ali Slovenci na Ogerskim (številka: 11, 14.03.1849)
  Žitni kup (številka: 11, 14.03.1849)
  Dopis iz Notrajnskiga (številka: 11, 14.03.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 11, 14.03.1849)
  Popravek pomote (številka: 11, 14.03.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 11, 14.03.1849)
  Pogovori vredništva (številka: 11, 14.03.1849)
  Iz deržavniga zbora (številka: 11, 14.03.1849)
  Zastavica (številka: 11, 14.03.1849)
  10. dokladni list k 11. listu Novic, 1849 (številka: 11, 14.03.1849)
  Naznanilo vredništva (številka: 11, 14.03.1849)
  Nova postava zastran lovskih pravic (številka: 12, 21.03.1849)
  Kmetijstva povzdiga (številka: 12, 21.03.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 12, 21.03.1849)
  Vganjka zastavice (številka: 12, 21.03.1849)
  Povabilo (številka: 12, 21.03.1849)
  DOKLADA 11 (številka: 12, 21.03.1849)
  Ljubtjana na Koroškim ! ! ! (številka: 12, 21.03.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 12, 21.03.1849)
  Nekaj od deržavnih dohodkov za pričijoče leto 1849 (številka: 12, 21.03.1849)
  Svila (žida) in kupčija z njo (številka: 12, 21.03.1849)
  Laži po kmetih (številka: 12, 21.03.1849)
  11. dokladni list k 12. listu Novic, 1849 (številka: 12, 21.03.1849)
  Gospodu L.Tomanu (številka: 12, 21.03.1849)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 13, 28.03.1849)
  Pogovori vredništva (številka: 13, 28.03.1849)
  Prosenc - ne prosinc (številka: 13, 28.03.1849)
  12. dokladni list k 13. listu Novic, 1849 (številka: 13, 28.03.1849)
  Žitni kup (številka: 13, 28.03.1849)
  Iz Dunaja (številka: 13, 28.03.1849)
  Prisežni možje in prisežne sodbe (številka: 13, 28.03.1849)
  Nekej od čebelarstva (številka: 13, 28.03.1849)
  DOKLADA 12 (številka: 13, 28.03.1849)
  Žalostni glas zvonov (številka: 13, 28.03.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 13, 28.03.1849)
  DOKLADA 13 (številka: 14, 04.04.1849)
  Obertniki, fabrikanti in rokodelci v Teržiču (številka: 14, 04.04.1849)
  Novičar (številka: 14, 04.04.1849)
  Dekletam (številka: 14, 04.04.1849)
  Hranilnica (Sparcasse) v Ljubljani (številka: 14, 04.04.1849)
  Prijazni pogovor v šolskih rečeh (številka: 14, 04.04.1849)
  13. dokladni list k 14. listu Novic, 1849 (številka: 14, 04.04.1849)
  Postava zastran odkupljenja (številka: 14, 04.04.1849)
  Iz kmetijskiga zbora na Dunaji (številka: 14, 04.04.1849)
  14. dokladni list k 15. listu Novic, 1849 (številka: 15, 11.04.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 15, 11.04.1849)
  Iz kmetijskiga zbora na Dunaji (številka: 15, 11.04.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 15, 11.04.1849)
  Spomin na Dunaj (številka: 15, 11.04.1849)
  Hvala, komur hvala, graja pa komur graja gre (številka: 15, 11.04.1849)
  DOKLADA 14 (številka: 15, 11.04.1849)
  Človek brez rodoljubja (številka: 15, 11.04.1849)
  Kako se v druzih deželah z odkupljenjem desetine, tlake in druzih davšin ravna (številka: 16, 18.04.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 16, 18.04.1849)
  Poslavjenje (številka: 16, 18.04.1849)
  Planinski lovec (številka: 16, 18.04.1849)
  Slovenski pregovori (številka: 16, 18.04.1849)
  15. dokladni list k 16. listu Novic, 1849 (številka: 16, 18.04.1849)
  Iz kmetijskiga zbora na Dunaji (številka: 16, 18.04.1849)
  Nekej od sadjoreje (številka: 16, 18.04.1849)
  Odgovor (številka: 16, 18.04.1849)
  DOKLADA 15 (številka: 16, 18.04.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 16, 18.04.1849)
  Oznanilo naročnikam Novic (številka: 16, 18.04.1849)
  Vsakimu svoje! (številka: 16, 18.04.1849)
  Žitni kup (številka: 16, 18.04.1849)
  Stari slovenski pregovori (številka: 17, 25.04.1849)
  Iz kmetijskiga zbora na Dunaji (številka: 17, 25.04.1849)
  Smešno vprašanje (številka: 17, 25.04.1849)
  Na znanje (številka: 17, 25.04.1849)
  Pogovori vredništva (številka: 17, 25.04.1849)
  DOKLADA 16 (številka: 17, 25.04.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 17, 25.04.1849)
  V černe bukve z njim! (številka: 17, 25.04.1849)
  Prijatelski pogovori s kmeti in mestniki v novih rečeh (številka: 17, 25.04.1849)
  16. dokladni list k 17. listu Novic, 1849 (številka: 17, 25.04.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 17, 25.04.1849)
  Na Janeški gori (številka: 17, 25.04.1849)
  Pomočki zoper žitne mole (številka: 18, 02.05.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 18, 02.05.1849)
  DOKLADA 17 (številka: 18, 02.05.1849)
  Bana Jelačiča (številka: 18, 02.05.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 18, 02.05.1849)
  17. dokladni list k 18. listu Novic, 1849 (številka: 18, 02.05.1849)
  Jožef Jelačič (številka: 18, 02.05.1849)
  Iz kmetijskiga zbora na Dunaji (številka: 18, 02.05.1849)
  Odgovor (številka: 18, 02.05.1849)
  DOKLADA 18 (številka: 19, 09.05.1849)
  Gospodu in njegovim pomagavcam (številka: 19, 09.05.1849)
  Pogovori vredništva (številka: 19, 09.05.1849)
  18. dokladni list k 19. listu Novic, 1849 (številka: 19, 09.05.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 19, 09.05.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 19, 09.05.1849)
  Iz Mesinske Neveste (številka: 19, 09.05.1849)
  Kaj Vodnik od nas Slovencov in slovenskiga jezika na dalje piše (številka: 20, 16.05.1849)
  Kmetovavec kmetovavcam v resni premislik (številka: 20, 16.05.1849)
  Pišmo, kakor smo pisali! (številka: 20, 16.05.1849)
  Žitni kup (številka: 20, 16.05.1849)
  Kako kebre pokončati (številka: 20, 16.05.1849)
  19. dokladni list k 20. listu Novic, 1849 (številka: 20, 16.05.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 20, 16.05.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 20, 16.05.1849)
  Zvest prijatel zdravilo življenja (številka: 20, 16.05.1849)
  DOKLADNI LIST 19 (številka: 20, 16.05.1849)
  Kako s sadnimi drevesi ravnati, ko jih je toča poškodovala (številka: 21, 23.05.1849)
  DOKLADNI LIST 20 (številka: 21, 23.05.1849)
  20. dokladni list k 21. listu Novic, 1849 (številka: 21, 23.05.1849)
  Slava Slovencam! (številka: 21, 23.05.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 21, 23.05.1849)
  Iz Tersta (številka: 21, 23.05.1849)
  Oznanilo kmetovavcam (številka: 21, 23.05.1849)
  Jezikoslovne drobtinice (številka: 21, 23.05.1849)
  Nove slovenske bukve (številka: 21, 23.05.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 21, 23.05.1849)
  Beseda o pravim času (številka: 21, 23.05.1849)
  Žitni kup (številka: 21, 23.05.1849)
  Prošnja (številka: 22, 30.05.1849)
  Kmetijski poduki (številka: 22, 30.05.1849)
  Lavdon (številka: 22, 30.05.1849)
  Med in pelin (številka: 22, 30.05.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 22, 30.05.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 22, 30.05.1849)
  Pot h premoženju (številka: 22, 30.05.1849)
  Mnogoverstne kmetijske drobtince, hišnim gospodarjem in gospodinjem (številka: 22, 30.05.1849)
  Zahvala (številka: 22, 30.05.1849)
  Beseda o pravim času (številka: 22, 30.05.1849)
  Kako dobro sirovo maslo (puter) delati? (številka: 22, 30.05.1849)
  21. dokladni list k 22. listu Novic, 1849 (številka: 22, 30.05.1849)
  Iz postav za ohranjenje gojzdov (številka: 23, 06.06.1849)
  Kmetijski poduki (številka: 23, 06.06.1849)
  22. dokladni list k 23. listu Novic, 1849 (številka: 23, 06.06.1849)
  Popravki (številka: 23, 06.06.1849)
  Dva opomina kmetovavcam (številka: 23, 06.06.1849)
  DOKLADNI LIST 22 (številka: 23, 06.06.1849)
  Povabilo na naročbo druge polovice letašnjih Novic (številka: 23, 06.06.1849)
  Kako naj bi se postave in druge oznanila v slovenski jezik prestavljale, de bo prav (številka: 23, 06.06.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 23, 06.06.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 23, 06.06.1849)
  Zdihljeji po miru (številka: 23, 06.06.1849)
  Jurče razlaga svojimu stricu (številka: 24, 13.06.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 24, 13.06.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 24, 13.06.1849)
  Dopis slovenskimu družtvu (številka: 24, 13.06.1849)
  Dopis iz Celjovca (številka: 24, 13.06.1849)
  Vodila pridnim kmetovavcam (številka: 24, 13.06.1849)
  Košnja in pridelk iz travnikov (številka: 24, 13.06.1849)
  23. dokladni list k 24. listu Novic, 1849 (številka: 24, 13.06.1849)
  Pomenki o novih časih (številka: 24, 13.06.1849)
  DOKLADNI LIST 23 (številka: 24, 13.06.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 25, 20.06.1849)
  Kaj sadjoreja kmetovavcu donese (številka: 25, 20.06.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 25, 20.06.1849)
  Odperto pismice gosp.profesorju R. v Ljubljani (številka: 25, 20.06.1849)
  Vrančji černi prisad (Milzbrand.) (številka: 25, 20.06.1849)
  Peteršiljeve koreninice je spet skušnja poterdila! (številka: 25, 20.06.1849)
  Nesreča nikoli ne praznuje (številka: 25, 20.06.1849)
  24. dokladni list k 25. listu Novic, 1849 (številka: 25, 20.06.1849)
  DOKLADNI LIST 24 (številka: 26, 27.06.1849)
  Na znanje (številka: 26, 27.06.1849)
  Kresni žarki (številka: 26, 27.06.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 26, 27.06.1849)
  Pogovori vredništva (številka: 26, 27.06.1849)
  Vabilo k učenim natoroslovskim pogovoram v Ljubljani (številka: 26, 27.06.1849)
  Kratkočasnica (številka: 26, 27.06.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 26, 27.06.1849)
  Kmetijske skušnje (številka: 26, 27.06.1849)
  Zedinjenje (številka: 26, 27.06.1849)
  Dopis iz Celja (številka: 27, 04.07.1849)
  Jurče razlaga svojimu stricu (številka: 27, 04.07.1849)
  Dopis od Soče (številka: 27, 04.07.1849)
  Žitni kup (številka: 27, 04.07.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 27, 04.07.1849)
  Skušnje zastran turšice (številka: 27, 04.07.1849)
  V ktere politiške in sodniške kantone (številka: 27, 04.07.1849)
  Nova slovanska knjiga (številka: 27, 04.07.1849)
  Zastran novih soseskinih naprav (številka: 27, 04.07.1849)
  Od škodljivosti belih metuljev (številka: 27, 04.07.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 27, 04.07.1849)
  25. dokladni list k 27. listu Novic, 1849 (številka: 27, 04.07.1849)
  Slovenci smo! (številka: 27, 04.07.1849)
  Oglas slovanske knjigarnice v Ljubljani (številka: 28, 11.07.1849)
  Oznanilo (številka: 28, 11.07.1849)
  Kmetijske skušnje (številka: 28, 11.07.1849)
  Kako se kolere ogibati, in kako takrat živeti, de bo prav (številka: 28, 11.07.1849)
  Oznanilo (številka: 28, 11.07.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 28, 11.07.1849)
  Od novih politiških gosposk (številka: 28, 11.07.1849)
  Še nekaj zastran zjedinjenja (številka: 28, 11.07.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 28, 11.07.1849)
  Poletni večer (številka: 28, 11.07.1849)
  Žitni kup (številka: 28, 11.07.1849)
  Razjasnjenje (številka: 28, 11.07.1849)
  Kratkočasnica (številka: 28, 11.07.1849)
  Varite se vraž (številka: 28, 11.07.1849)
  Kako s človekam ravnati, kteriga je kolera napadla in kjer ni zdravnika na pomoč (številka: 29, 18.07.1849)
  DOKLADA 26 (številka: 29, 18.07.1849)
  Kako apno prav gasiti (številka: 29, 18.07.1849)
  Priporočilo novih bukev za mladost (številka: 29, 18.07.1849)
  Dolžnost svoj jezik spoštovati (številka: 29, 18.07.1849)
  Le pravično ! (številka: 29, 18.07.1849)
  Kratkočasnica (številka: 29, 18.07.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 29, 18.07.1849)
  Kako bi se dale asekuracije zoper škodo ognja in toče po nar nizsji tarifi napraviti (številka: 29, 18.07.1849)
  26. dokladni list k 29. listu Novic, 1849 (številka: 29, 18.07.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 29, 18.07.1849)
  Oznanilo (številka: 29, 18.07.1849)
  Natoroznanstvo je vsakimu človeku silno potrebno (številka: 30, 25.07.1849)
  Zmota (številka: 30, 25.07.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 30, 25.07.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 30, 25.07.1849)
  DOKLADA 27 (številka: 30, 25.07.1849)
  Nekaj v posvetovanje zastran čebelarstva (številka: 30, 25.07.1849)
  Daljni pogovori v Ljubljanskim muzeumu 22. rožnika (številka: 30, 25.07.1849)
  27. dokladni list k 30. listu Novic, 1849 (številka: 30, 25.07.1849)
  28. dokladni list k 31. listu Novic, 1849 (številka: 31, 01.08.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 31, 01.08.1849)
  Nasprotnikam slovenstva (številka: 31, 01.08.1849)
  Na znanje (številka: 31, 01.08.1849)
  Varite se nezreliga sadja! (številka: 31, 01.08.1849)
  Kje Slovenija živi? (številka: 31, 01.08.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 31, 01.08.1849)
  Kratek ozir na Poljance (številka: 32, 08.08.1849)
  DOKLADA 29 (številka: 32, 08.08.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 32, 08.08.1849)
  Kratkočasnica (številka: 32, 08.08.1849)
  Slovensko dekle (številka: 32, 08.08.1849)
  Daljni pogovori v Ljubljanskim muzeumu 22. rožnika (številka: 32, 08.08.1849)
  Šolska veselica v Ulimjim na Štajarskim (številka: 32, 08.08.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 32, 08.08.1849)
  29. dokladni list k 32. listu Novic, 1849 (številka: 32, 08.08.1849)
  Skušnje (številka: 33, 15.08.1849)
  Prošnja Ljubljanske mestne srenje (številka: 33, 15.08.1849)
  Kratkočasnica (številka: 33, 15.08.1849)
  Prijatelski svet (številka: 33, 15.08.1849)
  Lipa - zdravilo gnojnih ran (številka: 33, 15.08.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 33, 15.08.1849)
  DOKLADA 30 (številka: 33, 15.08.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 33, 15.08.1849)
  30. dokladni list k 33. listu Novic, 1849 (številka: 33, 15.08.1849)
  Kmetovavci bodite skerbni! (številka: 34, 22.08.1849)
  Zgornjim Plvčenam (številka: 34, 22.08.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 34, 22.08.1849)
  SLOVENIJA (številka: 34, 22.08.1849)
  DOKLADA 31 (številka: 34, 22.08.1849)
  31. dokladni list k 34. listu Novic, 1849 (številka: 34, 22.08.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 34, 22.08.1849)
  Iz Tominskiga (številka: 34, 22.08.1849)
  Slovenska drobtinica (številka: 35, 29.08.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 35, 29.08.1849)
  Iz Štajarskiga (številka: 35, 29.08.1849)
  Pohvala in priporočenje (številka: 35, 29.08.1849)
  Žitni kup (številka: 35, 29.08.1849)
  Le hitro v černe bukve ž njim! (številka: 35, 29.08.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 35, 29.08.1849)
  Napoved novih lepopisnih bukev (številka: 35, 29.08.1849)
  Hvala, komur hvala gre (številka: 35, 29.08.1849)
  Skušnje (številka: 35, 29.08.1849)
  Hiše in hišno orodje starih Slovanov (številka: 35, 29.08.1849)
  Od slovenskih napisov na pismih (številka: 35, 29.08.1849)
  Kako madžarsko brati? (številka: 35, 29.08.1849)
  Resnična smešnica (številka: 35, 29.08.1849)
  Pogovori vredništva (številka: 35, 29.08.1849)
  Kako bi se dala v vsaki soseski bukvarnica napraviti ? (številka: 36, 05.09.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 36, 05.09.1849)
  Gosence pokončajte ! (številka: 36, 05.09.1849)
  Kratkočasnica (številka: 36, 05.09.1849)
  Poslavljenje krajnskiga vojaka (številka: 36, 05.09.1849)
  DOKLADA 32 (številka: 36, 05.09.1849)
  Dopis Njih cesarske Visokosti gosp. nadvojvoda Janeza (številka: 36, 05.09.1849)
  Potreba zdravilske šole v Ljubljani (številka: 36, 05.09.1849)
  32. dokladni list k 36. listu Novic, 1849 (številka: 36, 05.09.1849)
  Oznanilo slovenske igre v Ljubljanskim gledišu (številka: 36, 05.09.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 36, 05.09.1849)
  DOKLADA 33 (številka: 37, 12.09.1849)
  Daljni pogovori v Ljubljanskim muzeumu (številka: 37, 12.09.1849)
  Od deteljniga semena (številka: 37, 12.09.1849)
  Opomin kmetovavcam (številka: 37, 12.09.1849)
  Seničice (številka: 37, 12.09.1849)
  Zastran slovenskih imen mescov (številka: 37, 12.09.1849)
  33. dokladni list k 37. listu Novic, 1849 (številka: 37, 12.09.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 37, 12.09.1849)
  Žitni kup (številka: 37, 12.09.1849)
  Razjasnjenje smešnice v 35. listu Novic (številka: 37, 12.09.1849)
  Oznanilo (številka: 37, 12.09.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 37, 12.09.1849)
  Nekaj od kmetijstva na Lašktim (številka: 38, 19.09.1849)
  Nove slovenske knjige (številka: 38, 19.09.1849)
  Narodna pesem na Cesarja (številka: 38, 19.09.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 38, 19.09.1849)
  Iz Štajarskiga (številka: 38, 19.09.1849)
  Imenitno oznanilo (številka: 38, 19.09.1849)
  DOKLADA 34 (številka: 38, 19.09.1849)
  Častitim komisijam (številka: 38, 19.09.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 38, 19.09.1849)
  34. dokladni list k 38. listu Novic, 1849 (številka: 38, 19.09.1849)
  Ponovljen rodoljubin klic (številka: 39, 26.09.1849)
  Prošnja vredništva (številka: 39, 26.09.1849)
  Tri nar poglavitniši napčnosti naših kmetij (številka: 39, 26.09.1849)
  Glas iz Štajarskiga (številka: 39, 26.09.1849)
  Žitni kup (številka: 39, 26.09.1849)
  Tolažba v koleri (številka: 39, 26.09.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 39, 26.09.1849)
  35. dokladni list k 39. listu Novic, 1849 (številka: 39, 26.09.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 39, 26.09.1849)
  Potreba slovenskih šol po deželi (številka: 40, 03.10.1849)
  36. dokladni list k 40. listu Novic, 1849 (številka: 40, 03.10.1849)
  DOKLADA 36 (številka: 40, 03.10.1849)
  Oznanilo imenitne nove knjige (številka: 40, 03.10.1849)
  Pogled po svetu (številka: 40, 03.10.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 40, 03.10.1849)
  Prijaznost (številka: 40, 03.10.1849)
  Slovenska drobtinica (številka: 40, 03.10.1849)
  Na znanje (številka: 40, 03.10.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 41, 10.10.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 41, 10.10.1849)
  37. dokladni list k 41. listu Novic, 1849 (številka: 41, 10.10.1849)
  Čas je prišel, de se bo spolnil (številka: 41, 10.10.1849)
  Kmetijske skušnje (številka: 41, 10.10.1849)
  Resnična prigodba (številka: 41, 10.10.1849)
  Smert ogerišci v ajdi (številka: 41, 10.10.1849)
  DOKLADA 37 (številka: 41, 10.10.1849)
  Ktere reči se rade same vnamejo (številka: 42, 17.10.1849)
  Sadjoreja - lepa reč! (številka: 42, 17.10.1849)
  Kaj Dunajski časopis Presse (številka: 42, 17.10.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 42, 17.10.1849)
  Današnji dokladi (številka: 42, 17.10.1849)
  Novi cesarski patent (številka: 42, 17.10.1849)
  Žitni kup (številka: 42, 17.10.1849)
  38. dokladni list k 42. listu Novic, 1849 (številka: 42, 17.10.1849)
  Dopis Krajnskiga, Jurčeta Jurčetu na Dunaj (številka: 42, 17.10.1849)
  Žalostni stan učiteljev po deželi (številka: 43, 24.10.1849)
  DOKLADA 39 (številka: 43, 24.10.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 43, 24.10.1849)
  39. dokladni list k 43. listu Novic, 1849 (številka: 43, 24.10.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 43, 24.10.1849)
  Iz popolnama gnjiliga sadja (številka: 43, 24.10.1849)
  Visokospoštovanimu gospodu Lukatu Martinaku (številka: 43, 24.10.1849)
  Popravki tiskarniga pogreška v shodnih ogovorih (številka: 43, 24.10.1849)
  Stan poljskih pridelkov letašnjiga leta (številka: 43, 24.10.1849)
  Pogovori v gostivnici (številka: 43, 24.10.1849)
  Ozir na stare čase (številka: 44, 31.10.1849)
  Uren kovač Slovenskih besed (številka: 44, 31.10.1849)
  40. dokladni list k 44. listu Novic, 1849 (številka: 44, 31.10.1849)
  Kazavec ceste (številka: 44, 31.10.1849)
  Kako si lahko več gnoja prihraniti (številka: 44, 31.10.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 44, 31.10.1849)
  Nekoliko iz ministerskiga načerta (številka: 44, 31.10.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 44, 31.10.1849)
  Oznanilo (številka: 44, 31.10.1849)
  DOKLADA 40 (številka: 44, 31.10.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 45, 07.11.1849)
  Pogled na Turško (številka: 45, 07.11.1849)
  41. dokladni list k 45. listu Novic, 1849 (številka: 45, 07.11.1849)
  Pogovori vredništva (številka: 45, 07.11.1849)
  Vodniku (številka: 45, 07.11.1849)
  Nova knjižnica (številka: 45, 07.11.1849)
  Oznanilo (številka: 45, 07.11.1849)
  Cesarski patent (številka: 45, 07.11.1849)
  Vojska kertam (številka: 45, 07.11.1849)
  Natanjčniši oznanilo (številka: 45, 07.11.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 45, 07.11.1849)
  Še nekaj zastran imena (številka: 45, 07.11.1849)
  Rečnik stariga slavenskiga jezika (številka: 46, 14.11.1849)
  Veiki zbor kmetijske družbe v Ljubljani (številka: 46, 14.11.1849)
  Vesel naj bo, kdor brati zna (številka: 46, 14.11.1849)
  DOKLADA 42 (številka: 46, 14.11.1849)
  Zdihljeji (številka: 46, 14.11.1849)
  42. dokladni list k 46. listu Novic, 1849 (številka: 46, 14.11.1849)
  Večerni natoroslovski pogovori v Ljubljanskim muzeumu (številka: 46, 14.11.1849)
  Od obdlelovavniga reda (številka: 46, 14.11.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 46, 14.11.1849)
  Pomoček zoper drisko telet (številka: 46, 14.11.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 46, 14.11.1849)
  Še nekaj zastran kovaške in živi nozdravilske šole (številka: 46, 14.11.1849)
  Konstitucija - in povišanje davkov (številka: 46, 14.11.1849)
  Pogovori vredništva (številka: 46, 14.11.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 47, 21.11.1849)
  Deželna komisija za izpeljavo (številka: 47, 21.11.1849)
  Kdor je silen, več dobi (številka: 47, 21.11.1849)
  Slovenci ! (številka: 47, 21.11.1849)
  Nezrelo grojzdje v prid oberniti (številka: 47, 21.11.1849)
  43. dokladni list k 47. listu Novic, 1849 (številka: 47, 21.11.1849)
  Raskosenje ali razdrobljenje zemljiš (številka: 47, 21.11.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 47, 21.11.1849)
  Žitni kup (številka: 48, 28.11.1849)
  Novičar iz mnogih, krajev (številka: 48, 28.11.1849)
  DOKLADA 44 (številka: 48, 28.11.1849)
  Kratkočasnica (številka: 48, 28.11.1849)
  Kako mizarskimu lesu različne barve dati (številka: 48, 28.11.1849)
  Nov davk od sladkora (cukra) (številka: 48, 28.11.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 48, 28.11.1849)
  Čast, komur čast gre (številka: 48, 28.11.1849)
  Velki zbor kmetijske družbe v Ljubljani (številka: 48, 28.11.1849)
  44. dokladni list k 48. listu Novic, 1849 (številka: 48, 28.11.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 49, 05.12.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 49, 05.12.1849)
  V zadevah slovenske enakopravnosti (številka: 49, 05.12.1849)
  45. dokladni list k 49. listu Novic, 1849 (številka: 49, 05.12.1849)
  Žitni kup (številka: 49, 05.12.1849)
  DOKLADA 45 (številka: 49, 05.12.1849)
  Odgovor zavolj cene (številka: 49, 05.12.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 50, 12.12.1849)
  46. dokladni list k 50. listu Novic, 1849 (številka: 50, 12.12.1849)
  Jezična igračica (številka: 50, 12.12.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 50, 12.12.1849)
  Pogled po svetu (številka: 50, 12.12.1849)
  POVABILO (številka: 50, 12.12.1849)
  Smešno in krivo razlaganje kmetiskih šol po deželi (številka: 50, 12.12.1849)
  Strašna smert po vrančnim prisadu (številka: 50, 12.12.1849)
  Kako so se sedanje avstrijanske dežele skupej zbrale (številka: 50, 12.12.1849)
  Kratkočasnica (številka: 50, 12.12.1849)
  Prošnja (številka: 50, 12.12.1849)
  DOKLADA 46 (številka: 50, 12.12.1849)
  S košenim ogljem vodo čistili (številka: 50, 12.12.1849)
  Mala slovenska stran s zlo razločnim jezikam (številka: 50, 12.12.1849)
  Žitni kup (številka: 50, 12.12.1849)
  Opomin (številka: 51, 19.12.1849)
  Kako kevžeh, smoliko in pljučnico pri konjih ozdravljati (številka: 51, 19.12.1849)
  Nekaj zastran deržavniga zakonika (številka: 51, 19.12.1849)
  Čehovin (številka: 51, 19.12.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 51, 19.12.1849)
  47. dokladni list k 51. listu Novic, 1849 (številka: 51, 19.12.1849)
  Ljubi moji domorodci! (številka: 51, 19.12.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 51, 19.12.1849)
  Priporočilo noviga časopisa (številka: 52, 26.12.1849)
  Kupčija s pijavkami (številka: 52, 26.12.1849)
  Novi politiški vradniki (številka: 52, 26.12.1849)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 52, 26.12.1849)
  Žitni kup (številka: 52, 26.12.1849)
  Dopis iz Marburga (številka: 52, 26.12.1849)
  Učencam kovaške in živino - zdra-vilske šole v Ljubljani (številka: 52, 26.12.1849)
  Perva poddružnica krajnske kmetijske družbe je vstanovljena (številka: 52, 26.12.1849)
  48. dokladni list k 52. listu Novic, 1849 (številka: 52, 26.12.1849)
  Odgovor zastran ,,skutnika." (številka: 52, 26.12.1849)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 52, 26.12.1849)
  Ali žito žeti ali kositi? (številka: 52, 26.12.1849)
  Kaj Slovencam manjka? (številka: 52, 26.12.1849)
  Oznanilo nove slovenske knjige (številka: 52, 26.12.1849)
  Doklade današnjiga lista (številka: 52, 26.12.1849)
  Na znanje (številka: 52, 26.12.1849)
 8. 1850
   528

  številka: 1 (02.01.1850)
  številka: 2 (09.01.1850)
  številka: 3 (16.01.1850)
  številka: 4 (23.01.1850)
  številka: 5 (30.01.1850)
  številka: 6 (06.02.1850)
  številka: 7 (13.02.1850)
  številka: 8 (20.02.1850)
  številka: 9 (27.02.1850)
  številka: 10 (06.03.1850)
  številka: 11 (13.03.1850)
  številka: 12 (20.03.1850)
  številka: 13 (27.03.1850)
  številka: 14 (03.04.1850)
  številka: 15 (10.04.1850)
  številka: 16 (17.04.1850)
  številka: 17 (24.04.1850)
  številka: 18 (01.05.1850)
  številka: 19 (08.05.1850)
  številka: 20 (15.05.1850)
  številka: 21 (22.05.1850)
  številka: 22 (29.05.1850)
  številka: 23 (05.06.1850)
  številka: 24 (12.06.1850)
  številka: 25 (19.06.1850)
  številka: 26 (26.06.1850)
  številka: 27 (03.07.1850)
  številka: 28 (10.07.1850)
  številka: 29 (17.07.1850)
  številka: 30 (24.07.1850)
  številka: 31 (31.07.1850)
  številka: 32 (07.08.1850)
  številka: 33 (14.08.1850)
  številka: 34 (21.08.1850)
  številka: 35 (28.08.1850)
  številka: 36 (04.09.1850)
  številka: 37 (11.09.1850)
  številka: 38 (18.09.1850)
  številka: 39 (25.09.1850)
  številka: 40 (02.10.1850)
  številka: 41 (09.10.1850)
  številka: 42 (16.10.1850)
  številka: 43 (23.10.1850)
  številka: 44 (30.10.1850)
  številka: 45 (06.11.1850)
  številka: 46 (13.11.1850)
  številka: 47 (20.11.1850)
  številka: 48 (27.11.1850)
  številka: 49 (04.12.1850)
  številka: 50 (11.12.1850)
  številka: 51 (18.12.1850)
  številka: 52 (24.12.1850)
  DOKLADA 1 (številka: 1, 02.01.1850)
  Pravlica od stvaritve sveta (številka: 1, 02.01.1850)
  Še nehaj zastran ''skutnika" (številka: 1, 02.01.1850)
  Pogovori vredništva (številka: 1, 02.01.1850)
  Zdravila zoper kevžeh in prisadno pljučnico konj (številka: 1, 02.01.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 1, 02.01.1850)
  Pesa (številka: 1, 02.01.1850)
  Opomini zdravnika o zimskim času (številka: 1, 02.01.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 1, 02.01.1850)
  Misli o novim letu (številka: 1, 02.01.1850)
  Od kod so prišli Slovani v svoje sedanje kraje (številka: 1, 02.01.1850)
  Mazilo za razpokane peči (številka: 1, 02.01.1850)
  Napčna primera (številka: 1, 02.01.1850)
  Volitve za odbor kmetijskih poddružnic na Krajnskim (številka: 1, 02.01.1850)
  Nemški časopis v Zagrebu: Sudslavische Zeltung (številka: 1, 02.01.1850)
  Kmet pravi, kaj de bi ne tel biti (številka: 2, 09.01.1850)
  Daljne volitve odborov kmetijskih poddruznic na Krajnskim (številka: 2, 09.01.1850)
  DOKLADA 2 (številka: 2, 09.01.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 2, 09.01.1850)
  Pogovori vredništva (številka: 2, 09.01.1850)
  Opomin bukvovezam (številka: 2, 09.01.1850)
  Snaženje živine (številka: 2, 09.01.1850)
  Prošnja kmetov iz Štajarskiga (številka: 2, 09.01.1850)
  Od zemljišne odveze (številka: 2, 09.01.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 2, 09.01.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 3, 16.01.1850)
  Začetek kovaške in živinozdravske šole v Ljubljani (številka: 3, 16.01.1850)
  Deželna vstava Krajnske kronovine (številka: 3, 16.01.1850)
  Novi poddružniki kmetijske družbe na Krajnskim (številka: 3, 16.01.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 3, 16.01.1850)
  Žalostne oznanila (številka: 3, 16.01.1850)
  Dopis iz Celja (številka: 3, 16.01.1850)
  DOKLADA 3 (številka: 3, 16.01.1850)
  Kmet, ki se je v 14 dneh brati in pisati naučil (številka: 3, 16.01.1850)
  Novičar posebne baže (številka: 3, 16.01.1850)
  Kmetijstvo in obertništvo vkupej (številka: 3, 16.01.1850)
  Zastran besede skutnik (številka: 4, 23.01.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 4, 23.01.1850)
  Posvečeno bodi tvoje ime (številka: 4, 23.01.1850)
  Novooblikarski vihar (številka: 4, 23.01.1850)
  DOKLADA 4 (številka: 4, 23.01.1850)
  Odperto pismo c. k. kmetijski družbi v Ljubljani (številka: 4, 23.01.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 4, 23.01.1850)
  Skythae, Skuti, Skutje ali Skutniki, in Skythia, Skutje, Skutija, Skutško ali Skutno (številka: 5, 30.01.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 5, 30.01.1850)
  Delitev častnih daril v Ljubljanski risarski šoli obertniške družbe (številka: 5, 30.01.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 5, 30.01.1850)
  DOKLADA 5 (številka: 5, 30.01.1850)
  Samoliko konj ozdravljeni (številka: 5, 30.01.1850)
  Na znanje (številka: 5, 30.01.1850)
  Naznanilo (številka: 5, 30.01.1850)
  Obetje (številka: 5, 30.01.1850)
  Ne verjemite sleparjem in sleparicam ! (številka: 5, 30.01.1850)
  Kako bolnike obiskati (številka: 5, 30.01.1850)
  Od zemljišne odveze na Krajnskim (številka: 6, 06.02.1850)
  Telegraf ali daljnopisnik (številka: 6, 06.02.1850)
  DOKLADA 6 (številka: 6, 06.02.1850)
  Razjasnjenje zastran Ljublj. licealne bukvarnice (številka: 6, 06.02.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 6, 06.02.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 6, 06.02.1850)
  V domorodnih zadevah (številka: 6, 06.02.1850)
  Današnjim Novicam, (številka: 7, 13.02.1850)
  Čujte, poglejte popolnamo novo selo na Krajnskim! (številka: 7, 13.02.1850)
  Dopis iz Krajnja (številka: 7, 13.02.1850)
  Žitni kup (številka: 7, 13.02.1850)
  Od davšin goslačev in bajtarjev (številka: 7, 13.02.1850)
  DOKLADA 7 (številka: 7, 13.02.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 7, 13.02.1850)
  Šolska novica (številka: 7, 13.02.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 7, 13.02.1850)
  Obertnijske in kupčijske drobtince (številka: 7, 13.02.1850)
  Bratovšnja sv. Florijana za Štajarsko, Krajnsko in Koroško v pretečenim letu 1849 (številka: 8, 20.02.1850)
  Od vodnih činžev (številka: 8, 20.02.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 8, 20.02.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 8, 20.02.1850)
  V rečeh krajnske deželne komisije za oprostenje zemljiš (številka: 8, 20.02.1850)
  Podučenje, kako naj se bolniku streže, ki je na vročinski bolezni - legarju - zbolel (številka: 8, 20.02.1850)
  Novo izvoljeni vradniki deržavniga zagovornišlva (številka: 8, 20.02.1850)
  Dopis iz Krajnja (številka: 8, 20.02.1850)
  DOKLADA 8 (številka: 8, 20.02.1850)
  DOKLADA 9 (številka: 9, 27.02.1850)
  Naznanje kmetovavcam (številka: 9, 27.02.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 9, 27.02.1850)
  Iz visoke pesmi J. Koseskiga (številka: 9, 27.02.1850)
  Zdej bo resnica z novo srenjsko napravo (številka: 9, 27.02.1850)
  Skylhae, Skuti, Skutje, ali Skutniki, in Skythia, Skutje, Skutija, Skutško ali Skutno (številka: 9, 27.02.1850)
  Potrebno opravilo kmetovavcov sedanji čas (številka: 9, 27.02.1850)
  Nove postave (številka: 9, 27.02.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 9, 27.02.1850)
  Od tlake za ribštvo (številka: 9, 27.02.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 10, 06.03.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 10, 06.03.1850)
  Kaj je za kmetijstvo zdej nar bolj potreba ? (številka: 10, 06.03.1850)
  DOKLADNI LIST 10 (številka: 10, 06.03.1850)
  Srečna skušnja (številka: 10, 06.03.1850)
  Od povišanja činža (številka: 10, 06.03.1850)
  Razsajenje (številka: 10, 06.03.1850)
  Povabilo (številka: 10, 06.03.1850)
  Dopis iz Štajarskiga (številka: 10, 06.03.1850)
  Slovenski lepopisni izgledi (številka: 10, 06.03.1850)
  Nove slovenske bukve (številka: 10, 06.03.1850)
  Vošilo zastran kantonskih poglavarstev (številka: 10, 06.03.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 11, 13.03.1850)
  Žitni kup (številka: 11, 13.03.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 11, 13.03.1850)
  Potreba novih srenjskih naprav (številka: 11, 13.03.1850)
  Kmetijske drobtinice (številka: 11, 13.03.1850)
  Pregled hudodelstev, ki so bile dopernešene v mnogih deželah našiga cesarstva v 4 letih, to je, v letu 1845,1846, 1847 in 1848 (številka: 11, 13.03.1850)
  DOKLADA 11 (številka: 11, 13.03.1850)
  DOKLADA 12 (številka: 12, 20.03.1850)
  Vošilo zastran odškodovanja desetin za duhovšino (številka: 12, 20.03.1850)
  Glava in udje (številka: 12, 20.03.1850)
  Zbor Ljubljansko- Verhniške poddružnice v Ljubljani (številka: 12, 20.03.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 12, 20.03.1850)
  Iz Ljubljane (številka: 12, 20.03.1850)
  Poskušnje s turšico, ki se mala zgodnja turšica ali činkvantin imenuje (številka: 12, 20.03.1850)
  Nove fužine (številka: 12, 20.03.1850)
  Nesreča ognja (številka: 12, 20.03.1850)
  Dopis od Save (številka: 12, 20.03.1850)
  Pomenki v kmetijshih rečeh (številka: 13, 27.03.1850)
  DOKLADA 13 (številka: 13, 27.03.1850)
  Očitna zahvala živinozdravniški šoli v Ljubljani (številka: 13, 27.03.1850)
  Novičar iz mnoglh krajev (številka: 13, 27.03.1850)
  Pogovori vredništva (številka: 13, 27.03.1850)
  Ali bojo imele srenje velike in težavne opravila ali ne ? (številka: 13, 27.03.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 13, 27.03.1850)
  DOKLADA 14 (številka: 14, 03.04.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 14, 03.04.1850)
  Vesoljnimu svetu! (številka: 14, 03.04.1850)
  Kmetijske skušnje (številka: 14, 03.04.1850)
  Popis Cerkniškiga jezera na Notrajnskim (številka: 14, 03.04.1850)
  Tudi ena prisiljena prošnja (številka: 14, 03.04.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 14, 03.04.1850)
  Ali je prav zdravi živini na spomlad pušati? (številka: 14, 03.04.1850)
  Nov nemško-slovenski besednjak (številka: 14, 03.04.1850)
  Hvala, komur hvala grel (številka: 15, 10.04.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 15, 10.04.1850)
  Pogovori uredništva (številka: 15, 10.04.1850)
  Od oprostenja zemljiš (številka: 15, 10.04.1850)
  Slovensko glediše (številka: 15, 10.04.1850)
  Dopis kmetijski družbi (številka: 15, 10.04.1850)
  DOKLADA 15 (številka: 15, 10.04.1850)
  Nekteri nar imenitništ pripomočki za povzdigo kmetijstva (številka: 15, 10.04.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 15, 10.04.1850)
  Lahak pomoček gosence pokončati (številka: 15, 10.04.1850)
  O Prešernovim spominku (številka: 15, 10.04.1850)
  Lloydov dopisnik p in njegova stranka (številka: 16, 17.04.1850)
  Poravnanje (številka: 16, 17.04.1850)
  Kermo brez ognja skuhati (številka: 16, 17.04.1850)
  Domače reči (številka: 16, 17.04.1850)
  Sadjoreja v Kočevju (številka: 16, 17.04.1850)
  Žitni kup (številka: 16, 17.04.1850)
  Zmes (številka: 16, 17.04.1850)
  Novo slovansko časopisje (številka: 16, 17.04.1850)
  DOKLADA 16 (številka: 16, 17.04.1850)
  Oglas (številka: 16, 17.04.1850)
  Na znanje (številka: 16, 17.04.1850)
  Splošno razjasnjenje zastran davšin, ktere bi imele nehati brez odškodovanja (številka: 16, 17.04.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 16, 17.04.1850)
  Splošno razjasnjenje zastran davšin, ktere bi imele nehati brez odškodovanja (številka: 17, 24.04.1850)
  Smertno oznanilo (številka: 17, 24.04.1850)
  DOKLADA 17 (številka: 17, 24.04.1850)
  Odgovor na vprašanje (številka: 17, 24.04.1850)
  V slovenskih zadevah (številka: 17, 24.04.1850)
  Ktere opravke je krajnska deželna komisija za odvezo zemljiš o poslednjih kvatrih dokončala: (številka: 17, 24.04.1850)
  DOKLADA 17 (številka: 17, 24.04.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 17, 24.04.1850)
  Nove postave (številka: 17, 24.04.1850)
  DOKLADA 17 (številka: 17, 24.04.1850)
  Denarno naznanilo (številka: 17, 24.04.1850)
  Vošilo (številka: 17, 24.04.1850)
  Napoved in povabilo (številka: 17, 24.04.1850)
  DOKLADA 17 (številka: 17, 24.04.1850)
  Od fabrik v Ljubljani in okoli Ljubljane (številka: 17, 24.04.1850)
  DOKLADA 17 (številka: 17, 24.04.1850)
  Nove postave (številka: 18, 01.05.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 18, 01.05.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 18, 01.05.1850)
  Naznanilo (številka: 18, 01.05.1850)
  Kebrovo olje (številka: 18, 01.05.1850)
  Pervi zbor Planinske kmetijske podružnice, njeni pomenki in sklepi (številka: 18, 01.05.1850)
  Stari sled slavjanstva iz slovenskiga prezira (številka: 18, 01.05.1850)
  Novi kmetijski podružnici na Krajnskim (številka: 18, 01.05.1850)
  Ogersko zelje (številka: 18, 01.05.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 19, 08.05.1850)
  Dopis iz Marburga (številka: 19, 08.05.1850)
  Novičar iz Ljubjane (številka: 19, 08.05.1850)
  Zastran dohodkiniga davka (Einkommensteuer) (številka: 19, 08.05.1850)
  DOKLADA 18 (številka: 19, 08.05.1850)
  Poterjeni pomoček zoper smoliko sadnih dreves (številka: 19, 08.05.1850)
  Letni zbor slovenskiga družtva v Ljubijani (številka: 19, 08.05.1850)
  Nove poštne postave zastran pisem (številka: 19, 08.05.1850)
  Pomenki in sklepi kmetijske podružnice v Planini (številka: 19, 08.05.1850)
  Od kantonskih cest (številka: 20, 15.05.1850)
  Prihod cesarja Franca Jožefa v Ljubljano (številka: 20, 15.05.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 20, 15.05.1850)
  Od mitnih in kupnih gruntov (številka: 20, 15.05.1850)
  Zahvala za Skaruškim pogorelcam podeljene darila (številka: 20, 15.05.1850)
  Naznanilo in povabilo (številka: 21, 22.05.1850)
  Kmetijske skušnje (številka: 21, 22.05.1850)
  Koristnost rastljinoznanstva (številka: 21, 22.05.1850)
  Pomenki in sklepi kmetijske podružnice v Planini (številka: 21, 22.05.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 21, 22.05.1850)
  Cesar v Terstu (številka: 21, 22.05.1850)
  Od kantonskih cest (številka: 21, 22.05.1850)
  Današnjemu listu je pridjana nasledba razlage srenjske postave (številka: 21, 22.05.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 21, 22.05.1850)
  Nove kmetijske podružnice na Kranjskim (številka: 21, 22.05.1850)
  Kmetijški sveti gospodarjem in gospodinjam (številka: 22, 29.05.1850)
  Kako bojo sodbe po novih postavah? (številka: 22, 29.05.1850)
  Opomin kmetovavcam (številka: 22, 29.05.1850)
  Iz Koroškiga (številka: 22, 29.05.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 22, 29.05.1850)
  Žaljice (številka: 22, 29.05.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 22, 29.05.1850)
  Bružtvo za povestnico (zgodovino) Jugoslovansko v Zagrebu (številka: 23, 05.06.1850)
  Pomagajmo svojim bratam na Štajarskim ! (številka: 23, 05.06.1850)
  Razstava mnogoverstniga blaga in obertnijskih in rokodelskih izdelkov v Londonu na Angleškim (številka: 23, 05.06.1850)
  Prijazen svet v zadevah zemljišniga oprostenja (številka: 23, 05.06.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 23, 05.06.1850)
  DOKLADA 23 (številka: 23, 05.06.1850)
  Nova nesreča ognja v Vodiški fari (številka: 23, 05.06.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 23, 05.06.1850)
  C. k. licealna bukvarnica v Ljubljani (številka: 23, 05.06.1850)
  Nova knjiga (številka: 23, 05.06.1850)
  Zitni kup (številka: 23, 05.06.1850)
  Od omike slovenskiga jezika (številka: 24, 12.06.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 24, 12.06.1850)
  DOKLADA 20 (številka: 24, 12.06.1850)
  Na znanje (številka: 24, 12.06.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 24, 12.06.1850)
  Vole prav vpregati (številka: 24, 12.06.1850)
  Vsim častitim podružnicam in g. udam krajnske kmetijske družbe na znanje (številka: 24, 12.06.1850)
  Oznanilo vsim g. udam kmetijske in obertnijske družbe (številka: 25, 19.06.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 25, 19.06.1850)
  Še nekaj od zemljišniga oprostenja (številka: 25, 19.06.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 25, 19.06.1850)
  Sadimo sadne drevesa in murbe po polji in poleg cest! (številka: 25, 19.06.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 26, 26.06.1850)
  Žalostno oznanilo (številka: 26, 26.06.1850)
  Dobrovoljna beseda, kako naj se kmet pri odkupovavnih komisijah grajšinskih davšin zaderži, kteri se želi škode varovati (številka: 26, 26.06.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 26, 26.06.1850)
  DOKLADA 21 (številka: 26, 26.06.1850)
  Slovenski igri v Ljubljanskim gledišu (številka: 26, 26.06.1850)
  Satan Ijuliko seje (številka: 26, 26.06.1850)
  Priporočilo reje židnih gosenc ali sviloprejk (številka: 26, 26.06.1850)
  Že spet ogenj v Vodiški fari (številka: 26, 26.06.1850)
  Kako se da krompir do noviga dober prihraniti, in pozimi gnjilobe obvarovati (številka: 27, 03.07.1850)
  Dopis in Štajarskega (številka: 27, 03.07.1850)
  Dopis iz Istrije (številka: 27, 03.07.1850)
  Zdej jih poznamo! (številka: 27, 03.07.1850)
  Izredni občni zbor (številka: 27, 03.07.1850)
  Čudne umetnosti brez copernije (številka: 27, 03.07.1850)
  DOKLADA 22 (številka: 27, 03.07.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 27, 03.07.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 27, 03.07.1850)
  Tudi v Vipavski dolini imamo že novo srenjo (številka: 28, 10.07.1850)
  Pogovori vredništva (številka: 28, 10.07.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 28, 10.07.1850)
  Franc Ant. žlahtni Steinberg (številka: 28, 10.07.1850)
  Dopis iz vira Lubljanice (številka: 28, 10.07.1850)
  Povabilo (številka: 28, 10.07.1850)
  Omika in izobraženje Slovencev (številka: 28, 10.07.1850)
  Na znanje kmetovavcam zavolj ži-vinske in gnojne soli (številka: 28, 10.07.1850)
  Iz Kamnika (številka: 28, 10.07.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 28, 10.07.1850)
  Smešna pa resnična prigodba (številka: 29, 17.07.1850)
  Iz Noviga mesta (številka: 29, 17.07.1850)
  3. zvezek slovenske gerlice (številka: 29, 17.07.1850)
  Nova kmetijska podružnica na Krajnskim (številka: 29, 17.07.1850)
  Smertno oznanilo (številka: 29, 17.07.1850)
  Ozir po svetu (številka: 29, 17.07.1850)
  Iz Vipave 9. julija 1850 (številka: 29, 17.07.1850)
  Dopisunu E. v Gracarci (številka: 29, 17.07.1850)
  Zlate bukve (številka: 29, 17.07.1850)
  Kaj, de so bili svitli cesar na Krajnskim najpriserčniši sprejeti? (številka: 29, 17.07.1850)
  Hvala, komar hvala gre (številka: 29, 17.07.1850)
  Žitni kup (številka: 29, 17.07.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 29, 17.07.1850)
  Za obertnijsko razstavo v Londonu na Angležkim (številka: 30, 24.07.1850)
  Kako goveje in telečje meso celi teden dobro ohraniti? (številka: 30, 24.07.1850)
  Odkritoserčne vošila (številka: 30, 24.07.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 30, 24.07.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 30, 24.07.1850)
  Lahka in gotova pomoč škodo ognja ali toče odverniti (številka: 30, 24.07.1850)
  Radecki (številka: 30, 24.07.1850)
  DOKLADA 23 (številka: 31, 31.07.1850)
  Nekaj od očitnih sodb po novih vstavnih postavah (številka: 31, 31.07.1850)
  Srenja ali upanija (številka: 31, 31.07.1850)
  Kjer ni ljulike, lepo žito raste (številka: 31, 31.07.1850)
  Dopisi (številka: 31, 31.07.1850)
  Prošnja uredništva (številka: 31, 31.07.1850)
  Od garij in lišajev pri živini (številka: 31, 31.07.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 31, 31.07.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 31, 31.07.1850)
  Kdo sme bolno živino ozdravljati? (številka: 31, 31.07.1850)
  En izgled, kako potrebno je, de se vradniške oznanila po deželi v domačim jeziku pošiljajo (številka: 32, 07.08.1850)
  DOKLADA 24 (številka: 32, 07.08.1850)
  Vesela prihodnost Krasa (številka: 32, 07.08.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 32, 07.08.1850)
  Hvale vredno prizadevanje v sviloreji (številka: 32, 07.08.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 32, 07.08.1850)
  Svet našim županijam po Slovenskim (številka: 32, 07.08.1850)
  Žitni kup (številka: 32, 07.08.1850)
  Od roparc ali ropnic (številka: 32, 07.08.1850)
  Dopisi (številka: 32, 07.08.1850)
  Naznanilo in povabilo (številka: 33, 14.08.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 33, 14.08.1850)
  Ljubljanskimu močvirju se nova vesela danica bliši (številka: 33, 14.08.1850)
  DOKLADNI LIST 25 (številka: 33, 14.08.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 33, 14.08.1850)
  Zakaj v nekterih krajih nočejo županov voliti? (številka: 33, 14.08.1850)
  Dopisi (številka: 33, 14.08.1850)
  Novičar iz Ljubljane in Krajnskiga (številka: 34, 21.08.1850)
  Popravek (številka: 34, 21.08.1850)
  Novičar iz Celja (številka: 34, 21.08.1850)
  Kaj je vikši sodija na Dunaji (številka: 34, 21.08.1850)
  Nekaj od šol po kmetih (številka: 34, 21.08.1850)
  Popotovanje skozi podzemeljske jame (številka: 34, 21.08.1850)
  DOKLADNI LIST 26 (številka: 34, 21.08.1850)
  Pomenki in sklepi kmetijske podružnice v Planini (številka: 34, 21.08.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 34, 21.08.1850)
  Nektere besede o volitvi županijskiga odbora v Ljubljani (številka: 35, 28.08.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 35, 28.08.1850)
  Skušnje terte iz grojzdnih peška izrediti (številka: 35, 28.08.1850)
  DOKLADNI LIST 27 (številka: 35, 28.08.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 35, 28.08.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 35, 28.08.1850)
  Slovenske nove bukve (številka: 35, 28.08.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 36, 04.09.1850)
  Ipavska borja (številka: 36, 04.09.1850)
  DOKLADNI LIST 28 (številka: 36, 04.09.1850)
  Prošnja (številka: 36, 04.09.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 36, 04.09.1850)
  Od rije in snelja v žilu - inod spridene detelje in otave (številka: 36, 04.09.1850)
  Radovoljin preklic v očitno zahvalo (številka: 36, 04.09.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 36, 04.09.1850)
  Slovesnost v jami pod Malim gradam pri Planini (številka: 37, 11.09.1850)
  Pomenki v besedah (številka: 37, 11.09.1850)
  Ipavska borja (številka: 37, 11.09.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 37, 11.09.1850)
  Kaj kmetje v neki vasi store, de bi se njim les ne kradel (številka: 37, 11.09.1850)
  Besedne drobtince v presojilo (številka: 37, 11.09.1850)
  Iz podkovijske in živinozdraviške učilnice v Ljubljani (številka: 37, 11.09.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 37, 11.09.1850)
  DOKLADNI LIST 29 (številka: 37, 11.09.1850)
  Pogovori vredništva (številka: 37, 11.09.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 37, 11.09.1850)
  Žirovnica (številka: 37, 11.09.1850)
  Objasnjenje (številka: 38, 18.09.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 38, 18.09.1850)
  Prijazen opomin kmetam (številka: 38, 18.09.1850)
  Vsakimu svoje (številka: 38, 18.09.1850)
  Kako se ravnati, če človeka griža napade? (številka: 38, 18.09.1850)
  Zavolj ribštva (številka: 38, 18.09.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 38, 18.09.1850)
  DOKLADNI LIST 30 (številka: 38, 18.09.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 38, 18.09.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 39, 25.09.1850)
  Prosna gosenca (številka: 39, 25.09.1850)
  Oznanilo novih bukev v domačim jeziku pod imenam: ŽIVINOZDRAVILSTVO (številka: 39, 25.09.1850)
  Spomin popotovanja po Štajarskim in Gorenskim (številka: 39, 25.09.1850)
  Stari zoperniki mlade slovenšine (številka: 39, 25.09.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 39, 25.09.1850)
  Novi stan kmetijskih družb (številka: 39, 25.09.1850)
  Krajnski zgodovinski družbi! (številka: 39, 25.09.1850)
  Razjasnjenje (številka: 39, 25.09.1850)
  Kmetijske drobtinice (številka: 39, 25.09.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 39, 25.09.1850)
  Ali po novim ali po starim? (številka: 40, 02.10.1850)
  Kako pustimu Krasu veselo prihodnost vstanoviti (številka: 40, 02.10.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 40, 02.10.1850)
  DOKLADNI LIST 31 (številka: 40, 02.10.1850)
  Smešna resnica (številka: 40, 02.10.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 40, 02.10.1850)
  Kmetijske skušnje (številka: 40, 02.10.1850)
  Kako pomagajo na polju zasmo-jene germade zoper slano? (številka: 40, 02.10.1850)
  Kdaj bojo kantonske poglavarstva (številka: 40, 02.10.1850)
  Matica slovenska (številka: 41, 09.10.1850)
  DOKLADNI LIST 32 (številka: 41, 09.10.1850)
  K pomenkam, zastran besede "županija" (številka: 41, 09.10.1850)
  Pogovori vredništva (številka: 41, 09.10.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 41, 09.10.1850)
  Še eno oglasilo zastran besede "župan" in "nadžupan" (številka: 41, 09.10.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 41, 09.10.1850)
  Kako naj kmetovavec ravna, de svojo govejo živino kuge obvarje? (številka: 41, 09.10.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 41, 09.10.1850)
  Pogovori vredništva (številka: 42, 16.10.1850)
  12 poglavitnih kmetijskih zapoved (številka: 42, 16.10.1850)
  Ipavska borja (številka: 42, 16.10.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 42, 16.10.1850)
  Domorodna prošnja (številka: 42, 16.10.1850)
  Nov slovensk koledar (številka: 42, 16.10.1850)
  Stefan, srečni kmet (številka: 42, 16.10.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 42, 16.10.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 42, 16.10.1850)
  Dva dopisa visociga ministerstva (številka: 43, 23.10.1850)
  Popravik (številka: 43, 23.10.1850)
  Nov nemšk časopis v Gradcu (številka: 43, 23.10.1850)
  DOKLADNI LIST 33 (številka: 43, 23.10.1850)
  Cesarski davki (številka: 43, 23.10.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 43, 23.10.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 43, 23.10.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 43, 23.10.1850)
  Slovenske narodske pesmi (številka: 44, 30.10.1850)
  DOKLADNI LIST 34 (številka: 44, 30.10.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 44, 30.10.1850)
  Kjer je kolera, ne pite noviga vina (mošta)! (številka: 44, 30.10.1850)
  Goli in pusti Kras v 3 letih v mlade (številka: 44, 30.10.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 44, 30.10.1850)
  Nar slavniši jezikoslovec (številka: 44, 30.10.1850)
  Pogovori vredništva (številka: 44, 30.10.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 44, 30.10.1850)
  Jožef Juri Strossmayer (številka: 45, 06.11.1850)
  Dopis visociga ministerstva kmetijstva kmetijski družbi v Ljubljani (številka: 45, 06.11.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 45, 06.11.1850)
  Iz Štajarskiga (številka: 45, 06.11.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 45, 06.11.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 45, 06.11.1850)
  Cena kruha in mesa v Ljubljani mesca listopada (številka: 45, 06.11.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 46, 13.11.1850)
  Ali se smejo soseskini lovi ali jage pod roko v najem ali štant dajati? (številka: 46, 13.11.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 46, 13.11.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 46, 13.11.1850)
  Ponovljeno povabilo na naročilo "živinozdravilstva" (številka: 46, 13.11.1850)
  DOKLADNI LIST 35 (številka: 46, 13.11.1850)
  Vprašanje (številka: 46, 13.11.1850)
  Tiskarni popravki (številka: 47, 20.11.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 47, 20.11.1850)
  Buttlarjeva vodba (številka: 47, 20.11.1850)
  Nasvet novih mesečnih imen za vse Slovane (številka: 47, 20.11.1850)
  Kako Kitajci za gnoj skerbe (številka: 47, 20.11.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 47, 20.11.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 47, 20.11.1850)
  Zdravlica (številka: 47, 20.11.1850)
  Zastran pripravnosti slovenskiga jezika za sodnijske zapisnike (številka: 47, 20.11.1850)
  Misel o musealnom družtvu (številka: 47, 20.11.1850)
  100 cekinov! (številka: 47, 20.11.1850)
  DOKLADNI LIST 36 (številka: 47, 20.11.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 48, 27.11.1850)
  Želje v časopisnih zadevah (številka: 48, 27.11.1850)
  DOKLADNI LIST 37 (številka: 48, 27.11.1850)
  Perve očitne porotne sodbe v Celju (številka: 48, 27.11.1850)
  Nova slovenska knjiga (številka: 49, 04.12.1850)
  Cena kruha in mesa v Ljubljani mesca grudna (številka: 49, 04.12.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 49, 04.12.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 49, 04.12.1850)
  Veliki zbor (številka: 49, 04.12.1850)
  Kaj so zbornice za kupčijstvo (številka: 49, 04.12.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 49, 04.12.1850)
  Naznanik zavolj živinozdravilstva (številka: 49, 04.12.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 50, 11.12.1850)
  Na vprašanje (številka: 50, 11.12.1850)
  Nasvet nekterih mož za kupčijsko in obertnijsko zbornico na Krajnskim (številka: 50, 11.12.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 50, 11.12.1850)
  DOKLADNI LIST 38 (številka: 50, 11.12.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 50, 11.12.1850)
  Kmetijsko orodje za obdelovanje polja (številka: 50, 11.12.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 51, 18.12.1850)
  Sporočilo slovenskim vinorednikam (številka: 51, 18.12.1850)
  Naznanilo (številka: 51, 18.12.1850)
  DOKLADA 39 (številka: 51, 18.12.1850)
  Zavolf veliciga praznika (številka: 51, 18.12.1850)
  Povabilo na naročilo Novic (številka: 51, 18.12.1850)
  Priporočilo (številka: 51, 18.12.1850)
  Spomin na Gradec (številka: 51, 18.12.1850)
  Krajnske kmečke tobačne pipe napravijo raka na ustnicah (številka: 51, 18.12.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 51, 18.12.1850)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 52, 24.12.1850)
  Zavolj praznika (številka: 52, 24.12.1850)
  Povabilo na naročilo Novic (številka: 52, 24.12.1850)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 52, 24.12.1850)
  Poslednja beseda o starim letu zavoljo zemljišniga oprostenja (številka: 52, 24.12.1850)
  Pogovori vredništva (številka: 52, 24.12.1850)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 52, 24.12.1850)
  DOKLADA 40 (številka: 52, 24.12.1850)
 9. 1851
   489

  številka: 1 (01.01.1851)
  številka: 2 (08.01.1851)
  številka: 3 (15.01.1851)
  številka: 4 (22.01.1851)
  številka: 5 (29.01.1851)
  številka: 6 (05.02.1851)
  številka: 7 (12.02.1851)
  številka: 8 (19.02.1851)
  številka: 9 (26.02.1851)
  številka: 10 (05.03.1851)
  številka: 11 (12.03.1851)
  številka: 12 (18.03.1851)
  številka: 13 (26.03.1851)
  številka: 14 (02.04.1851)
  številka: 15 (09.04.1851)
  številka: 16 (16.04.1851)
  številka: 17 (23.04.1851)
  številka: 18 (30.04.1851)
  številka: 19 (07.05.1851)
  številka: 20 (14.05.1851)
  številka: 21 (21.05.1851)
  številka: 22 (28.05.1851)
  številka: 23 (04.06.1851)
  številka: 24 (11.06.1851)
  številka: 25 (18.06.1851)
  številka: 26 (25.06.1851)
  številka: 27 (02.07.1851)
  številka: 28 (09.07.1851)
  številka: 29 (16.07.1851)
  številka: 30 (23.07.1851)
  številka: 31 (30.07.1851)
  številka: 32 (06.08.1851)
  številka: 33 (13.08.1851)
  številka: 34 (20.08.1851)
  številka: 35 (27.08.1851)
  številka: 36 (03.09.1851)
  številka: 37 (10.09.1851)
  številka: 38 (17.09.1851)
  številka: 39 (24.09.1851)
  številka: 40 (01.10.1851)
  številka: 41 (08.10.1851)
  številka: 42 (15.10.1851)
  številka: 43 (22.10.1851)
  številka: 44 (29.10.1851)
  številka: 45 (05.11.1851)
  številka: 46 (12.11.1851)
  številka: 47 (19.11.1851)
  številka: 48 (26.11.1851)
  številka: 49 (03.12.1851)
  številka: 50 (10.12.1851)
  številka: 51 (17.12.1851)
  številka: 52 (24.12.1851)
  številka: 53 (31.12.1851)
  Nova knjiga (številka: 1, 01.01.1851)
  Dobrovoljen svet (številka: 1, 01.01.1851)
  1. dokladni list k 1. listu Novic, 1851 (številka: 1, 01.01.1851)
  Cvetlični venec za novo leto (številka: 1, 01.01.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 1, 01.01.1851)
  Narodske starice (številka: 1, 01.01.1851)
  Zastavica (številka: 1, 01.01.1851)
  Žitni kup (številka: 1, 01.01.1851)
  Za novo leto (številka: 1, 01.01.1851)
  Današnjemu listu je pridjan 1. dokladni list (številka: 1, 01.01.1851)
  Očitna prošnja na vse slovenske domorodce (številka: 1, 01.01.1851)
  Naznanik novih postav (številka: 1, 01.01.1851)
  Denarne naznanila (številka: 1, 01.01.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 1, 01.01.1851)
  Cena kruha in mesa v Ljubljani mesca prosenca (številka: 1, 01.01.1851)
  Potreba gore in hribe boljši obdelovati (številka: 1, 01.01.1851)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 2, 08.01.1851)
  2. dokladni list k 2. listu Novic, 1851 (številka: 2, 08.01.1851)
  Vodnik pri živinoreji našim gospodarjem in gospodinjam (številka: 2, 08.01.1851)
  Naznanilo zaslran živinozdrarilstva (številka: 2, 08.01.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 2, 08.01.1851)
  Denarne naznanila (številka: 2, 08.01.1851)
  Spomlad pozimi v Ljubljani in okolj Ljubljane (številka: 2, 08.01.1851)
  Novoletne pesmice (številka: 2, 08.01.1851)
  Od Bohinja kaj (številka: 2, 08.01.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 2, 08.01.1851)
  Današnjemu listu je pridjan 2. doklad ni list (številka: 2, 08.01.1851)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 3, 15.01.1851)
  Žitni kup (številka: 3, 15.01.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 3, 15.01.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 3, 15.01.1851)
  Nova davna ali milna tarifa (številka: 3, 15.01.1851)
  Prosimo za odgovor (številka: 4, 22.01.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 4, 22.01.1851)
  Začasna postava (številka: 4, 22.01.1851)
  Odperto pismibe (številka: 4, 22.01.1851)
  Denarne naznanila (številka: 4, 22.01.1851)
  Kermenje (futranje) živine (številka: 4, 22.01.1851)
  3. dokladni list k 4. listu Novic, 1851 (številka: 4, 22.01.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 4, 22.01.1851)
  Kaj počne slovensko društvo v Ljubljani? (številka: 5, 29.01.1851)
  Gospodam pisateljem in založnikam slovenskih Knjig (številka: 5, 29.01.1851)
  Novičar iz Ljubljnae (številka: 5, 29.01.1851)
  Slovo (številka: 5, 29.01.1851)
  Snubač na ponudbo (številka: 5, 29.01.1851)
  Kaka ravnati, de se lepo zelje pridela? (številka: 5, 29.01.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 5, 29.01.1851)
  Slovenske besede (številka: 5, 29.01.1851)
  Kaj našim šolam manjka (številka: 5, 29.01.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 5, 29.01.1851)
  Čast, komur čast (številka: 6, 05.02.1851)
  Nekaj iz " Vesne." (številka: 6, 05.02.1851)
  Nekaj od ljudskih šol na Krajnskem (številka: 6, 05.02.1851)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 6, 05.02.1851)
  Cena kruha in mesa v Ljubljanmesca svečana (številka: 6, 05.02.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 6, 05.02.1851)
  Žitni kup (številka: 6, 05.02.1851)
  Še nektere besede (številka: 6, 05.02.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 6, 05.02.1851)
  4. dokladni list k 6. listu Novic, 1851 (številka: 6, 05.02.1851)
  Nova Knjiga (številka: 6, 05.02.1851)
  Kaj so notarji? (številka: 6, 05.02.1851)
  Pogovori vrednišiva (številka: 6, 05.02.1851)
  Razgled (številka: 7, 12.02.1851)
  Zastran slovenskih besed (številka: 7, 12.02.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 7, 12.02.1851)
  Očitno deržavno izpraševanje (številka: 7, 12.02.1851)
  Opravita notarjev (številka: 7, 12.02.1851)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 7, 12.02.1851)
  Še nektere besede (številka: 7, 12.02.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 8, 19.02.1851)
  Pogovori vredništva (številka: 8, 19.02.1851)
  Nova knjiga o slovanskih rečeh (številka: 8, 19.02.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 8, 19.02.1851)
  Gospodarshe skušnje (številka: 8, 19.02.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 8, 19.02.1851)
  5. dokladni list k 8. listu Novic, 1851 (številka: 8, 19.02.1851)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 9, 26.02.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 9, 26.02.1851)
  6. dokladni list k 9. listu Novic, 1851 (številka: 9, 26.02.1851)
  Opomin kmetovavcam zastran se-nožel ali travnikov (številka: 9, 26.02.1851)
  Naznanilo "Živinozdravništva" (številka: 9, 26.02.1851)
  Slovensko berilo za 1 gimnazijalni razred (številka: 9, 26.02.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 10, 05.03.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 10, 05.03.1851)
  Da je v naših šolah rečniga pod-uka treba (številka: 10, 05.03.1851)
  Misli o Knaffelnovih šolskih zavo-dih za Krajnce (številka: 10, 05.03.1851)
  7. dokladni list k 10. listu Novic, 1851 (številka: 10, 05.03.1851)
  Naznanje (številka: 10, 05.03.1851)
  Novičar iz stovenskih krajev (številka: 10, 05.03.1851)
  Umniga kmetovavca bukvarnica (številka: 11, 12.03.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 11, 12.03.1851)
  Zadnje besede (številka: 11, 12.03.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 11, 12.03.1851)
  Napoved (številka: 11, 12.03.1851)
  8. dokladni list k 11. listu Novic, 1851 (številka: 11, 12.03.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 11, 12.03.1851)
  Premišljevanje o porotnih sodbah (številka: 11, 12.03.1851)
  Naznanje (številka: 11, 12.03.1851)
  Ozir na stare čase (številka: 11, 12.03.1851)
  Kmetijske vošila (številka: 11, 12.03.1851)
  Opomin kmetovavcam (številka: 12, 18.03.1851)
  K slovenskimu berilu za pervi razred (številka: 12, 18.03.1851)
  9. dokladni list k 12. listu Novic, 1851 (številka: 12, 18.03.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 12, 18.03.1851)
  Naznanje (številka: 12, 18.03.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 12, 18.03.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 12, 18.03.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 13, 26.03.1851)
  Zastran Linhartoviga nagrobniga spominka (številka: 13, 26.03.1851)
  Popotnama kaj ali pa raji nič! (številka: 13, 26.03.1851)
  Slovensko slovstvo (številka: 13, 26.03.1851)
  Gospodarske skušnje (številka: 13, 26.03.1851)
  Slovesnost v risarski šoli obertnij-ske družbe v Ljubljani (številka: 13, 26.03.1851)
  Naznanje (številka: 13, 26.03.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 13, 26.03.1851)
  V zadevah ribštva (številka: 13, 26.03.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 13, 26.03.1851)
  Vošilo zastran živinozdravnikov po deželi (številka: 13, 26.03.1851)
  Naznanje (številka: 14, 02.04.1851)
  Kdo hodi no Dunaj trape lovil (številka: 14, 02.04.1851)
  Novičar iz LJubljane (številka: 14, 02.04.1851)
  10. dokladni list k 14. listu Novic, 1851 (številka: 14, 02.04.1851)
  Kako bi se mi Slovenci v hnjiževnim jeziku zjedinili? (številka: 14, 02.04.1851)
  Odgovor na vprašanje besed "Stoven", "župan", "župnik" (številka: 14, 02.04.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 14, 02.04.1851)
  Ptuji jezik (številka: 14, 02.04.1851)
  Glas iz Krasa (številka: 14, 02.04.1851)
  Novičar is slovenskih krajev (številka: 14, 02.04.1851)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 15, 09.04.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 15, 09.04.1851)
  11. dokladni list k 15. listu Novic, 1851 (številka: 15, 09.04.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 15, 09.04.1851)
  Gospodarske skušnje (številka: 15, 09.04.1851)
  Slovo vodja Ljubljanske narodske straže Janeza Baumgartnerja (številka: 15, 09.04.1851)
  Kožni mazolčki in spušaji pri teletih (številka: 16, 16.04.1851)
  12. dokladni list k 16. listu Novic, 1851 (številka: 16, 16.04.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 16, 16.04.1851)
  Slovansko slovstvo (številka: 16, 16.04.1851)
  Očitno izpraševanje (številka: 16, 16.04.1851)
  Opomba (številka: 16, 16.04.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 16, 16.04.1851)
  Novičar iz stovenskih krajev (številka: 16, 16.04.1851)
  Obropkani turšični sterži so dobra piča za govejo živino (številka: 16, 16.04.1851)
  Naznanje (številka: 17, 23.04.1851)
  Petero potrebnih reči (številka: 17, 23.04.1851)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 17, 23.04.1851)
  Slovansho slovstvo (številka: 17, 23.04.1851)
  Skušnje z Rigajskim lanam (številka: 17, 23.04.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 17, 23.04.1851)
  Od ljudskih šol (številka: 17, 23.04.1851)
  Cesarski ukaz (številka: 17, 23.04.1851)
  Narodna pesem (številka: 17, 23.04.1851)
  Kako si več in boljšiga gnoja napraviti (številka: 18, 30.04.1851)
  Naznanje (številka: 18, 30.04.1851)
  Letašnja pomlad (številka: 18, 30.04.1851)
  Mojimu narodu (številka: 18, 30.04.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 18, 30.04.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 18, 30.04.1851)
  Pregled jugoslavenskiga slovstva (številka: 18, 30.04.1851)
  Kmetijske in živinozdravniške skušnje (številka: 18, 30.04.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 18, 30.04.1851)
  13. dokladni list k 18. listu Novic, 1851 (številka: 18, 30.04.1851)
  Zastran očitnih izpraševanj iz gojzdnarskih rednost (številka: 18, 30.04.1851)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 19, 07.05.1851)
  Kmetijske skušnje (številka: 19, 07.05.1851)
  Ali zares naši kmelovavci ne morejo brez hoje za nasteljo izhajati? (številka: 19, 07.05.1851)
  Zopet v zadevah šolskih Knaffelnovih zavod (štipendij) za Krajnce (številka: 19, 07.05.1851)
  Družtvo (številka: 19, 07.05.1851)
  Novičar iz slovenski krajev (številka: 19, 07.05.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 19, 07.05.1851)
  Od usnjarskih fabrik našiga cesarstva in pri strojenju potrebniga čresla (številka: 19, 07.05.1851)
  Žitni kup (številka: 19, 07.05.1851)
  Naznanje (številka: 19, 07.05.1851)
  14. dokladni list k 20. listu Novic, 1851 (številka: 20, 14.05.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 20, 14.05.1851)
  Pogled po slovenskim svetu (številka: 20, 14.05.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 20, 14.05.1851)
  Kmetijske skušnje (številka: 20, 14.05.1851)
  Domorje sadežev (številka: 20, 14.05.1851)
  Kaj so naravni - kaj neravni davki ? (številka: 20, 14.05.1851)
  Lep marmor za cerkev naprodaj (številka: 20, 14.05.1851)
  Novčar iz Krajnskiga (številka: 20, 14.05.1851)
  Gorska žena in radovednost ženska (številka: 21, 21.05.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 21, 21.05.1851)
  Smešnica (številka: 21, 21.05.1851)
  Kmetijske skušnje (številka: 21, 21.05.1851)
  Moja navada v slabo zemljo sadne drevesa saditi (številka: 21, 21.05.1851)
  Novičar iz Ljubljane (številka: 21, 21.05.1851)
  Novičar iz mnogih Krajev (številka: 21, 21.05.1851)
  ZAPISNIK (številka: 21, 21.05.1851)
  Navod (številka: 21, 21.05.1851)
  Novičar iz Ljuljane (številka: 22, 28.05.1851)
  Vnovič zastran Knaffelnovih šolskih milodarov (številka: 22, 28.05.1851)
  Nikar obupati zavolj pravične obveljave slovenskiga Jezika: (številka: 22, 28.05.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 22, 28.05.1851)
  15. dokladni list k 22. listu Novic, 1851 (številka: 22, 28.05.1851)
  Skrivnost zraven druge zelenjave (številka: 22, 28.05.1851)
  Kmetijsko orodje dolgo časa dobro ohraniti (številka: 22, 28.05.1851)
  Kmelijskc skušnje (številka: 22, 28.05.1851)
  K stari zgodovini slovenskiga jezika (številka: 22, 28.05.1851)
  Dopis iz Amerike (številka: 22, 28.05.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 22, 28.05.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 23, 04.06.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 23, 04.06.1851)
  Današnjim Novicam je priloženo naročilno pismo za 2. polovico t. 1 (številka: 23, 04.06.1851)
  Mera, na živim govedu pezo mesa natanjko ceniti (številka: 23, 04.06.1851)
  Nova postava za nastanjenje vojakov (številka: 23, 04.06.1851)
  Od podzemeljskih jam na Gorenskim (številka: 23, 04.06.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 23, 04.06.1851)
  Izpisanje deželne naklade (številka: 23, 04.06.1851)
  Na planini (številka: 24, 11.06.1851)
  Še en dopis g. Pirca iz Amerike (številka: 24, 11.06.1851)
  Domače umetnosti (številka: 24, 11.06.1851)
  16. dokladni list k 24. listu Novic, 1851 (številka: 24, 11.06.1851)
  Mili glas iz Notranjiga (številka: 24, 11.06.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 24, 11.06.1851)
  Dopis iz slovenskih krajev (številka: 24, 11.06.1851)
  Novičar iz Kranjskiga (številka: 24, 11.06.1851)
  Razposeljenje pervih ljudi v slavjanskim obziru (številka: 24, 11.06.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 25, 18.06.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 25, 18.06.1851)
  Poletni večer (številka: 25, 18.06.1851)
  17. dokladni list k 25. listu Novic, 1851 (številka: 25, 18.06.1851)
  Velik dobiček sadja (številka: 25, 18.06.1851)
  Ponovljena prošnja (številka: 25, 18.06.1851)
  Vprašanje (številka: 25, 18.06.1851)
  Rujava merva (številka: 25, 18.06.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 25, 18.06.1851)
  V jezikoslovnih zadevah (številka: 25, 18.06.1851)
  Kmetijske skušnje (številka: 26, 25.06.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 26, 25.06.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 26, 25.06.1851)
  Velik dobiček divjiga kostanja (številka: 26, 25.06.1851)
  Sveta gora (številka: 26, 25.06.1851)
  V zadevah premajhnih županij (številka: 26, 25.06.1851)
  18. dokladni list k 26. listu Novic, 1851 (številka: 26, 25.06.1851)
  Še en dopis g. Pirca iz Amerike (številka: 26, 25.06.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 26, 25.06.1851)
  Moj vertič (številka: 27, 02.07.1851)
  Novičar iz krajnskiga (številka: 27, 02.07.1851)
  Žitni kup (številka: 27, 02.07.1851)
  Nektere povestice (številka: 27, 02.07.1851)
  Vošilo o pevskih rečeh (številka: 27, 02.07.1851)
  Milodari (številka: 27, 02.07.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 27, 02.07.1851)
  19. dokladni list k 27. listu Novic, 1851 (številka: 27, 02.07.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 27, 02.07.1851)
  Naznanilo (številka: 27, 02.07.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 28, 09.07.1851)
  Razjasnjenje poslednjih verstic so-stavka „o zadevah premajhnih županij." (številka: 28, 09.07.1851)
  Novičar iz Krajnskiga (številka: 28, 09.07.1851)
  Kitica (številka: 28, 09.07.1851)
  Kako rokodelski stan na boljši pripraviti (številka: 28, 09.07.1851)
  O zadevi slovenskiga pravopisa tujih besed (številka: 28, 09.07.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 28, 09.07.1851)
  Naš vek in pa gosence (številka: 28, 09.07.1851)
  20. dokladni list k 28. listu Novic, 1851 (številka: 28, 09.07.1851)
  Spomin na Ljubljano in Krajnsko (številka: 29, 16.07.1851)
  Družba zemljoznanstva in rudarstva Krajnske dežele in povabilo k pristopu (številka: 29, 16.07.1851)
  O zdravniških zadevah Krajnskiga (številka: 29, 16.07.1851)
  Nekatere povesttce (številka: 29, 16.07.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 29, 16.07.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 29, 16.07.1851)
  21. dokladni list k 29. listu Novic, 1851 (številka: 29, 16.07.1851)
  Od Londonske obertnijske razstave (številka: 29, 16.07.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 30, 23.07.1851)
  22. dokladni list k 30. listu Novic, 1851 (številka: 30, 23.07.1851)
  Letošnja živinska bolezin (številka: 30, 23.07.1851)
  Spomin na Ljubljano in Krajnsko (številka: 30, 23.07.1851)
  Dopisi (številka: 30, 23.07.1851)
  Nobičar iz mnogih krajev (številka: 30, 23.07.1851)
  Sončni mrak (številka: 30, 23.07.1851)
  Še enktrat o Knaffelnovih šolskih milodarih (številka: 31, 30.07.1851)
  Poziv (številka: 31, 30.07.1851)
  Kdo kaj sme, in kdo ne (številka: 31, 30.07.1851)
  Popravki (številka: 31, 30.07.1851)
  Časopis (številka: 31, 30.07.1851)
  Pogorelcam na Igu je poslal g. P. Kozler iz Istrie že^ od-rajtana 2 gold.; poškodovanim v Leskovski fari g. J, S. iz Celja 1 gold (številka: 31, 30.07.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 31, 30.07.1851)
  Pomenki in sklepi zbora kmetijskiga podružnice Kamniške (številka: 31, 30.07.1851)
  Pismo (številka: 31, 30.07.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 31, 30.07.1851)
  Kratkočasnica (številka: 32, 06.08.1851)
  Narodska pesem iz Liburnie (številka: 32, 06.08.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 32, 06.08.1851)
  Ne kradi! (številka: 32, 06.08.1851)
  23. dokladni list k 32. listu Novic, 1851 (številka: 32, 06.08.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 32, 06.08.1851)
  O zadevah eniga samiga slovanskiga jezika (številka: 33, 13.08.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 33, 13.08.1851)
  Tisti učenci podkovijske šole (številka: 33, 13.08.1851)
  24. dokladni list k 33. listu Novic, 1851 (številka: 33, 13.08.1851)
  Popravki (številka: 33, 13.08.1851)
  Kaj je žabica pri goveji živini ? (številka: 33, 13.08.1851)
  Narodska pesmica iz Liburnie (številka: 33, 13.08.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 33, 13.08.1851)
  Kako bi se šole po deželi napravile (številka: 34, 20.08.1851)
  Koristnost gozdov (številka: 34, 20.08.1851)
  Prerok vremena (številka: 34, 20.08.1851)
  Ozir na nekdanje čase (številka: 34, 20.08.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 34, 20.08.1851)
  Iz podkovijske in živinozdravniške šole v Ljubljnai (številka: 34, 20.08.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 34, 20.08.1851)
  25. dokladni list k 34. listu Novic, 1851 (številka: 34, 20.08.1851)
  Vesela prihodnost sadjoreji (številka: 35, 27.08.1851)
  Nabiranje sadne peške in košice (številka: 35, 27.08.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 35, 27.08.1851)
  Odgovor "Danici" (številka: 35, 27.08.1851)
  Na kraju jadarskiga morja nabrane beseda (številka: 35, 27.08.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 35, 27.08.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 36, 03.09.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 36, 03.09.1851)
  Zbudi se lanoreja austrianska! (številka: 36, 03.09.1851)
  26. dokladni list k 36. listu Novic, 1851 (številka: 36, 03.09.1851)
  Narodska pesmica iz Liburnie (številka: 36, 03.09.1851)
  Vodila (številka: 36, 03.09.1851)
  Na kraju jadarskiga morja nabrane besede (številka: 37, 10.09.1851)
  Popravik (številka: 37, 10.09.1851)
  Dopis iz Solnograda (številka: 37, 10.09.1851)
  27. dokladni list k 37. listu Novic, 1851 (številka: 37, 10.09.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 37, 10.09.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 37, 10.09.1851)
  Ozimino spomladi prevleči (številka: 37, 10.09.1851)
  Nagrobnica Vertovcu (številka: 37, 10.09.1851)
  Pogled po Senožeški okolici na Notrajnskim (številka: 38, 17.09.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 38, 17.09.1851)
  Ozir po svetu (številka: 38, 17.09.1851)
  Živinozdravništvo (številka: 38, 17.09.1851)
  Kmetijske poskušnje (številka: 38, 17.09.1851)
  Kmetijstvo v Belgii (številka: 38, 17.09.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 38, 17.09.1851)
  Za Prešernovi spominik (številka: 38, 17.09.1851)
  Odlom iz zadniga dela Mesinske neveste (številka: 38, 17.09.1851)
  Popravik (številka: 38, 17.09.1851)
  Žitni kup (številka: 38, 17.09.1851)
  Kmetijske poskušnje (številka: 39, 24.09.1851)
  En večer na gori nad Soderšico (številka: 39, 24.09.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 39, 24.09.1851)
  Žitni kup (številka: 39, 24.09.1851)
  Bolezin na grojzdji že blezo pri nas (številka: 39, 24.09.1851)
  Poljske pridige (številka: 39, 24.09.1851)
  28. dokladni list k 39. listu Novic, 1851 (številka: 39, 24.09.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 39, 24.09.1851)
  Na znanje častitim gosp. dopisnikam Novic (številka: 39, 24.09.1851)
  Poslednje pismo rajnciga gospod Verlovca vredniku Novic (številka: 40, 01.10.1851)
  Cena kruha in mesa v Ljubljani mesca oktobra (številka: 40, 01.10.1851)
  Novičar iz slovenskih krajev (številka: 40, 01.10.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 40, 01.10.1851)
  29. dokladni list k 40. listu Novic, 1851 (številka: 40, 01.10.1851)
  Učiteljem na Krajnskim (številka: 40, 01.10.1851)
  Kmetijske poskušnje (številka: 40, 01.10.1851)
  O zadevah Tukerjeve grojzdne bolezni (številka: 41, 08.10.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 41, 08.10.1851)
  Staroslovenski in vseslovanski književni jezik (številka: 41, 08.10.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 41, 08.10.1851)
  Društvo za izdajanje in razširjevanje dobrih bukev za Slovence (številka: 42, 15.10.1851)
  30. dokladni list k 42. listu Novic, 1851 (številka: 42, 15.10.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 42, 15.10.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 42, 15.10.1851)
  Še nekoliko od zamaknjene na gori (številka: 42, 15.10.1851)
  Narodska pesmica iz Liburnie (številka: 43, 22.10.1851)
  Natanjčin poduk (številka: 43, 22.10.1851)
  Nova gasivnica (številka: 43, 22.10.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 43, 22.10.1851)
  31. dokladni list k 43. listu Novic, 1851 (številka: 43, 22.10.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 43, 22.10.1851)
  Na kraju jadarskiga morja nabrane besede (številka: 43, 22.10.1851)
  Dva opomina kmetovavcem (številka: 43, 22.10.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 44, 29.10.1851)
  Popravk tiskarniga pogreška (številka: 44, 29.10.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 44, 29.10.1851)
  Pomočki zoper krompirjevo bolezin (številka: 44, 29.10.1851)
  32. dokladni list k 44. listu Novic, 1851 (številka: 44, 29.10.1851)
  Pervi pogoj šole zboljšati (številka: 45, 05.11.1851)
  Književni jezik nemški - in pa knji-ževni jezik slovanski (številka: 45, 05.11.1851)
  Naznanilo tistih fabrikantov, obertnikov in rokodelcov (številka: 45, 05.11.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 45, 05.11.1851)
  33. dokladni list k 45. listu Novic, 1851 (številka: 45, 05.11.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 45, 05.11.1851)
  Slovansko slovstvo (številka: 46, 12.11.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 46, 12.11.1851)
  Kmetijske skušnje (številka: 46, 12.11.1851)
  O zadevah poglavnih ljudskih šol na Krajnskim (številka: 46, 12.11.1851)
  34. dokladni list k 46. listu Novic, 1851 (številka: 46, 12.11.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 46, 12.11.1851)
  Čigavo je blago, ki o povodnjih po vodi priplavca in ga kdo vjame? (številka: 47, 19.11.1851)
  35. dokladni list k 47. listu Novic, 1851 (številka: 47, 19.11.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 47, 19.11.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 47, 19.11.1851)
  Prošnja za pomoč (številka: 47, 19.11.1851)
  Pravde za gojzde in pašnike (številka: 47, 19.11.1851)
  Perva razstava in kmetijska seja u Šoštanju (številka: 47, 19.11.1851)
  Častiti domorodci in ljubeznjive domorodke ! (številka: 48, 26.11.1851)
  Novičar iz sloranskih krajev (številka: 48, 26.11.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 48, 26.11.1851)
  Prebivavcam krajnske kronovine! (številka: 48, 26.11.1851)
  Velki zbor kmetijske družbe v Ljubljani (številka: 48, 26.11.1851)
  36. dokladni list k 48. listu Novic, 1851 (številka: 48, 26.11.1851)
  Za Terst (številka: 49, 03.12.1851)
  Pogled po slovanskim slovstvu (številka: 49, 03.12.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 49, 03.12.1851)
  Od strupojedcov kaj (številka: 49, 03.12.1851)
  Pogled v Černagoro (številka: 49, 03.12.1851)
  37. dokladni list k 49. listu Novic, 1851 (številka: 49, 03.12.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 49, 03.12.1851)
  Kmetijske skušnje (številka: 49, 03.12.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 50, 10.12.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 50, 10.12.1851)
  38. dokladni list k 50. listu Novic, 1851 (številka: 50, 10.12.1851)
  O zadevah Krasa (številka: 50, 10.12.1851)
  Še nekaj od zamaknjenih (številka: 50, 10.12.1851)
  Svet zoper dragino derv (številka: 50, 10.12.1851)
  Iz Celja (številka: 50, 10.12.1851)
  Nov jugoslavensk časopis (številka: 51, 17.12.1851)
  Zdravilni svet za zimo (številka: 51, 17.12.1851)
  Hvala prešičje reje (številka: 51, 17.12.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 51, 17.12.1851)
  Književna novica (številka: 51, 17.12.1851)
  39. dokladni list k 51. listu Novic, 1851 (številka: 51, 17.12.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 51, 17.12.1851)
  Kako se pomanjkanju nastelje ubraniti ? (številka: 51, 17.12.1851)
  Pogled na "mirno goro" (številka: 52, 24.12.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 52, 24.12.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 52, 24.12.1851)
  Darila (številka: 52, 24.12.1851)
  40. dokladni list k 52. listu Novic, 1851 (številka: 52, 24.12.1851)
  Nekaj iz nore milne (colne) tarife (številka: 52, 24.12.1851)
  Jugoslavenska književnost (številka: 52, 24.12.1851)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 53, 31.12.1851)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 53, 31.12.1851)
  Slovo Novic za leto 1851 (številka: 53, 31.12.1851)
  Milodari (številka: 53, 31.12.1851)
  41. dokladni list k 53. listu Novic, 1851 (številka: 53, 31.12.1851)
  Razjasnjenje (številka: 53, 31.12.1851)
  Kmetijske skušnje (številka: 53, 31.12.1851)
 10. 1852
   818

  številka: 1 (03.01.1852)
  številka: 2 (07.01.1852)
  številka: 3 (10.01.1852)
  številka: 4 (14.01.1852)
  številka: 5 (17.01.1852)
  številka: 6 (21.01.1852)
  številka: 7 (24.01.1852)
  številka: 8 (28.01.1852)
  številka: 9 (31.01.1852)
  številka: 10 (04.02.1852)
  številka: 11 (07.02.1852)
  številka: 12 (11.02.1852)
  številka: 13 (14.02.1852)
  številka: 14 (18.02.1852)
  številka: 15 (21.02.1852)
  številka: 16 (25.02.1852)
  številka: 17 (28.02.1852)
  številka: 18 (03.03.1852)
  številka: 19 (06.03.1852)
  številka: 20 (10.03.1852)
  številka: 21 (13.03.1852)
  številka: 22 (17.03.1852)
  številka: 23 (20.03.1852)
  številka: 24 (24.03.1852)
  številka: 25 (27.03.1852)
  številka: 26 (31.03.1852)
  številka: 27 (03.04.1852)
  številka: 28 (07.04.1852)
  številka: 29 (10.04.1852)
  številka: 30 (14.04.1852)
  številka: 31 (17.04.1852)
  številka: 32 (21.04.1852)
  številka: 33 (24.04.1852)
  številka: 34 (28.04.1852)
  številka: 35 (01.05.1852)
  številka: 36 (05.05.1852)
  številka: 37 (08.05.1852)
  številka: 38 (12.05.1852)
  številka: 39 (15.05.1852)
  številka: 40 (19.05.1852)
  številka: 41 (22.05.1852)
  številka: 42 (26.05.1852)
  številka: 43 (29.05.1852)
  številka: 44 (01.06.1852)
  številka: 45 (05.06.1852)
  številka: 46 (09.06.1852)
  številka: 47 (12.06.1852)
  številka: 48 (16.06.1852)
  številka: 49 (19.06.1852)
  številka: 50 (23.06.1852)
  številka: 51 (26.06.1852)
  številka: 52 (30.06.1852)
  številka: 53 (03.07.1852)
  številka: 54 (07.07.1852)
  številka: 55 (10.07.1852)
  številka: 56 (14.07.1852)
  številka: 57 (17.07.1852)
  številka: 58 (21.07.1852)
  številka: 59 (24.07.1852)
  številka: 60 (28.07.1852)
  številka: 61 (31.07.1852)
  številka: 62 (04.08.1852)
  številka: 63 (07.08.1852)
  številka: 64 (11.08.1852)
  številka: 65 (14.08.1852)
  številka: 66 (18.08.1852)
  številka: 67 (21.08.1852)
  številka: 68 (25.08.1852)
  številka: 69 (28.08.1852)
  številka: 70 (01.09.1852)
  številka: 71 (04.09.1852)
  številka: 72 (08.09.1852)
  številka: 73 (11.09.1852)
  številka: 74 (15.09.1852)
  številka: 75 (18.09.1852)
  številka: 76 (22.09.1852)
  številka: 77 (25.09.1852)
  številka: 78 (29.09.1852)
  številka: 79 (02.10.1852)
  številka: 80 (06.10.1852)
  številka: 81 (09.10.1852)
  številka: 82 (13.10.1852)
  številka: 83 (16.10.1852)
  številka: 84 (20.10.1852)
  številka: 85 (23.10.1852)
  številka: 86 (27.10.1852)
  številka: 87 (30.10.1852)
  številka: 88 (03.11.1852)
  številka: 89 (06.11.1852)
  številka: 90 (10.11.1852)
  številka: 91 (13.11.1852)
  številka: 92 (17.11.1852)
  številka: 93 (20.11.1852)
  številka: 94 (24.11.1852)
  številka: 95 (27.11.1852)
  številka: 96 (01.12.1852)
  številka: 97 (04.12.1852)
  številka: 98 (08.12.1852)
  številka: 99 (11.12.1852)
  številka: 100 (15.12.1852)
  številka: 101 (18.12.1852)
  številka: 102 (22.12.1852)
  številka: 103 (25.12.1852)
  številka: 104 (29.12.1852)
  Novoletnica (številka: 1, 03.01.1852)
  Napoleonovci (številka: 1, 03.01.1852)
  Premišljevanje kako se prihodnjič povodnjim ubraniti (številka: 1, 03.01.1852)
  Slovanski popotnik (številka: 1, 03.01.1852)
  Živinozdravnik (številka: 1, 03.01.1852)
  Zgodovinske pisma (številka: 1, 03.01.1852)
  Milodari (številka: 1, 03.01.1852)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 1, 03.01.1852)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 1, 03.01.1852)
  Pravila (številka: 2, 07.01.1852)
  Milodari (številka: 2, 07.01.1852)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 2, 07.01.1852)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 2, 07.01.1852)
  Slovenske slovstvene reč (številka: 3, 10.01.1852)
  Minljivost (številka: 3, 10.01.1852)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 3, 10.01.1852)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 3, 10.01.1852)
  Kako ravnati, da cvetje sadnih dreves ne pozebe (številka: 3, 10.01.1852)
  Slovanski popotnik (številka: 3, 10.01.1852)
  Ker so nekteri g. naročniki (številka: 3, 10.01.1852)
  Peter Petrovič II. Njeguš (številka: 4, 14.01.1852)
  Slovanski popotnik (številka: 4, 14.01.1852)
  Ozir na oprostenje zemljiš na Krajnskim v letu 1851 (številka: 4, 14.01.1852)
  Kako dobroto krompirja zvedili (številka: 4, 14.01.1852)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 4, 14.01.1852)
  Gospodarske reči (številka: 5, 17.01.1852)
  Slovanski popotnik (številka: 5, 17.01.1852)
  Poziv (številka: 5, 17.01.1852)
  Pesmica o snegu (številka: 5, 17.01.1852)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 5, 17.01.1852)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 5, 17.01.1852)
  Skerb za senožeti prihodnjo spomlad (številka: 6, 21.01.1852)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 6, 21.01.1852)
  Marko Kraljevič i Musa kesedžija (številka: 6, 21.01.1852)
  Slovanski popotnik (številka: 6, 21.01.1852)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 6, 21.01.1852)
  Milodari (številka: 6, 21.01.1852)
  Ozir na asekuracijo zoper točo preteklo leto 1851 (številka: 6, 21.01.1852)
  Gospodarske skušnje in priporočila (številka: 7, 24.01.1852)
  Prošnja (številka: 7, 24.01.1852)
  Slovanski popotnik (številka: 7, 24.01.1852)
  Kako za obilen in dober gnoj skerbeti (številka: 7, 24.01.1852)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 7, 24.01.1852)
  Pogovori vrednišva (številka: 7, 24.01.1852)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 7, 24.01.1852)
  Odgovor na odperto pismo gospodu Razlagu (številka: 8, 28.01.1852)
  Novičar iz slovanskih krajev (številka: 8, 28.01.1852)
  Kako so v starih časih živino varovali (številka: 8, 28.01.1852)
  Milodari (številka: 8, 28.01.1852)
  Kako pravo gnojniše napraviti (številka: 8, 28.01.1852)
  Novičar iz mnogih krajev (številka: 8, 28.01.1852)
  Slovanski popotnik (številka: 8, 28.01.1852)
  Za prijatle mladine in sadjoreje kaj (številka: 9, 31.01.1852)