Revija za zdravstvene vede : Journal of health sciences

 1. 2014
   12

 2. 2015
   15

 3. 2016
   19

 4. 2017
   16

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  Funkcioniranje družine s prisotno psihopatologijo pri družinskem članu (številka: 1, 2017)
  Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikuluma v zdravstvenovzgojnem delu (številka: 1, 2017)
  Pomen prostega časa pri osebah z zmanjšano zmožnostjo (številka: 1, 2017)
  Integrirana skrb za osebe s težavami v duševnem zdravju (številka: 1, 2017)
  Osveščenost pacientov o antikoagulacijskem zdravljenju (številka: 1, 2017)
  Skrb za zdravje, počitek in redna gibalna aktivnost - ključni dejavniki v razvoju mladih glasbenikov (številka: 1, 2017)
  Pomen socialnega omrežja starejših oseb pri njihovi čustveni opori ter materialni in informacijski podpori (številka: 1, 2017)
  Vpliv terapije s pomočjo konja na motorične spretnosti in samopodobo oseb z Downovim sindromom (številka: 1, 2017)
  Good practice for outpatient prescription of zolpidem in Slovenia from 2008 to 2016 (številka: 2, 2017)
  Sprememba prehranskih navad pri bolnikih s kronično ledvično odpovedjo po zdravljenju vezikoureteralnega refluksa in transplantaciji ledvice (številka: 2, 2017)
  Sindrom izgorelosti pri upokojeni populaciji (številka: 2, 2017)
  Visokotonska zunanja mišična stimulacija pri zdravljenju diabetične polinevropatije (številka: 2, 2017)
  Vpliv gibalnih aktivnosti predšolskih otrok na predelovanje vestibularnih in taktilnih senzornih prilivov (številka: 2, 2017)
  Vključenost medicinskih sester pri obravnavi zavarovalnega primera v zdravstveni zavarovalnici (številka: 2, 2017)
 5. 2018
   15

 6. 2019
   14

 7. 2020
   19

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  Strategije razvoja delovne terapije v skupnosti za potrebe starejših ljudi (številka: 1, 2020)
  Pojavnost bakterije Helicobacter pylori v prebavnem traktu človeka v povezavi z njegovim življenjskih slogom s poudarkom na kajenju in uživanju alkohola (številka: 1, 2020)
  Ocena stanja na področju razvoja kulture varnosti pacientov v bolnišnicah (številka: 1, 2020)
  Osveščenost študentk zdravstvene nege o raku materničnega vratu (številka: 1, 2020)
  Neformalna oskrba starejših v lokalni skupnosti (številka: 1, 2020)
  Trends in prescription of drugs for the treatment of dementia in Slovenia in the period from 2008 to 2018 (številka: 1, 2020)
  Koncept duhovnosti v zdravstveni negi (številka: 2, 2020)
  Preprečevanje globoke venske tromboze in pljučne embolije pri artroskopskih ortopedskih operacijah (številka: 2, 2020)
  Neskladnost biološkega spola in spolne identitete (številka: 2, 2020)
  Psihosomatski simptomi poklicne izgorelosti pri izvajalcih zdravstvene nege v nujni medicinski pomoči (številka: 2, 2020)
  Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami pomoči na domu (številka: 2, 2020)
  Poznavanje demence in stebrov podpore za osebe z demenco med pacienti zdravstvenih domov v savinjski statistični regiji (številka: 2, 2020)
  The development of European guide for quality national cancer control programmes (številka: 2, 2020)
  Uporaba razvojnonevrološke obravnave in terapije senzorne integracije po Ayresovi pri otrocih s cerebralno paralizo - kvantitativna raziskava (številka: 2, 2020)
  Sedenje (še) ni moj problem (številka: 2, 2020)
  Starševski strah pred cepljenjem (številka: 2, 2020)
  Work-related musculoskeletal disorders among Slovenian physiotherapists (številka: 2, 2020)
 8. 2021
   17

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  Vključevanje starejših v izobraževanje in usposabljanje v večgeneracijskem centru (številka: 1, 2021)
  Ocena spanja pri kritično bolnih v enotah intenzivnega zdravljenja (številka: 1, 2021)
  Promocija telesne dejavnosti v zdravstveni oskrbi (številka: 1, 2021)
  Women in academia and the burden of successful parenting (številka: 1, 2021)
  Vpliv integriranih kliničnih poti na komuniciranje v timu - z vodstvom in s pacienti (številka: 1, 2021)
  Povezanost telesne dejavnosti v srednjem obdobju življenja s tveganjem za demenco - pregled literature (številka: 1, 2021)
  Vpliv (integriranih) kliničnih poti na izide zdravstvene obravnave (številka: 1, 2021)
  Napake pri ravnanju z zdravili in strategije za njihovo zmanjševanje (številka: 2, 2021)
  Modeli in pristopi v delovni terapiji pri obravnavi oseb s posttravmatsko stresno motnjo - sistematični pregled literature (številka: 2, 2021)
  Krhkost (številka: 2, 2021)
  Razlogi za neizvajanje holistične oskrbe stanovalcev v domu za starejše (številka: 2, 2021)
  Terapija s pomočjo konja – izkušnje in doživljanje oseb s posebnimi potrebami (številka: 2, 2021)
  Pregled porabe zdravil za zdravljenje bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v obdobju od leta 2010 do leta 2018 v Sloveniji (številka: 2, 2021)
  Slikovno in video gradivo primerov poškodb kot pripomoček pri usposabljanju iz prve pomoči – doživljanje tečajnikov in izkušnje predavateljev (številka: 2, 2021)
  Telemedicina z vidika varne obravnave pacienta (številka: 2, 2021)
 9. 2022
   15