Informacije MIDEM
Journal of microelectronics, electronic components and materials

 1. 1985
   4

 2. 1986
   4

 3. 1987
   4

 4. 1988
   23

 5. 1989
   26

  številka: 1 (1989)
  številka: 2 (1989)
  številka: 3 (1989)
  številka: 4 (1989)
  Programabilna mikroprocesorska varnostna elektronika (številka: 1, 1989)
  Modelling of oxygen precipitation and outdiffusion phenomenon (številka: 1, 1989)
  Programska podpora za načrtovanje vezij v ULA tehnologiji (številka: 1, 1989)
  Litijeve baterije (številka: 1, 1989)
  Hladilni stolp zaprtega tipa (številka: 2, 1989)
  Trajni magneti Sm (Co, Fe, Cu, Zr) 7,5 (številka: 2, 1989)
  Visokoremanentni Sr-heksaferiti za motorske aplikacije (številka: 2, 1989)
  Študij pojavov na površinah kovin pri vakuumskem mehkem spajkanju z metodo AES (številka: 2, 1989)
  Industrijski mikroračunalniški krmilnik (številka: 2, 1989)
  Meritve mehanskih napetosti tankih plasti PECVD silicijevega nitrida in oksinitrida (številka: 3, 1989)
  Accelerated test procedure for estimating proportion of early failures of metal film resistors (številka: 3, 1989)
  Vpliv dodatka ZrO2 na mehanske in mangnetne lastnosti NiZn feritov (številka: 3, 1989)
  Modularno načrtovanje mikroelektronskih vezij z načrtovalskim paketom SCEPTRE (številka: 3, 1989)
  Mikroprocesorsko vodeni trifazni mostični usmernik (številka: 3, 1989)
  Senzor krvnega tlaka (številka: 3, 1989)
  Detektorji infrardečega sevanja (številka: 4, 1989)
  Sintrani trajni NdFeB magneti (številka: 4, 1989)
  Debeloplastni superprevodniki na osnovi YBa2Cu3O7, modificiranega s PbO in Z Bi2O3 (številka: 4, 1989)
  Učinkovita aparaturna realizacija digitalnih sit s končnim trajanjem impulznega odziva (številka: 4, 1989)
  Kvarcni elektroporcelan visoke čvrstoće (številka: 4, 1989)
  Krmilnik elektroluminiscentnega prikazalnika (številka: 4, 1989)
  Jedkanje in regeneracija izrabljenih jedkal pri proizvodnji tiskanih vezij (številka: 4, 1989)
 6. 1990
   16

 7. 1991
   17

 8. 1992
   15

 9. 1993
   27

  številka: 1 (1993)
  številka: 2 (1993)
  številka: 3 (1993)
  številka: 4 (1993)
  Tandem amorphous silicon solar cells (23, št. 4 (dec. 1993), str. 259-263, 1993)
  A review of advanced wet cleaning (23, št. 4 (dec. 1993), str. 275-283, 1993)
  Metaloksidni (ZnO) varistorji (številka: 1, 1993)
  A study of thermally formed reaction products in a Ni/Cr/Si multilayer structure (številka: 1, 1993)
  Ferroelectric liquid crystal-polymer gel displays (številka: 1, 1993)
  Surface smoothness of anisotropically etched (100) silicon (številka: 1, 1993)
  Second-order effects in junction bipolar transistors (številka: 1, 1993)
  Corrosion resisance of vacuum chromized iron parts for hermetical relays (številka: 1, 1993)
  Mikrovalovni keramični materiali (številka: 1, 1993)
  Red ferrite technology-dream or reality (številka: 1, 1993)
  High temperature metallization, aluminia grains and intergranular volume modelling (številka: 2, 1993)
  Hydrogen plasma (številka: 2, 1993)
  Logic neural networks for a character recognition problem (številka: 2, 1993)
  Noise behavior of SC circuits (številka: 2, 1993)
  The Iskra solid state energy meters (številka: 2, 1993)
  Spin-on-glass planarization of device topography (številka: 2, 1993)
  Princip senzorjev na osnovi oscilatorske diferencialne strukture (številka: 3, 1993)
  Raziskave segregacije antimona na površini neorientirane elektro pločevine z metodo AES (številka: 3, 1993)
  Polyimide resin curing in microelectronic applications (številka: 3, 1993)
  Automatic image analysis system TRACOS (številka: 3, 1993)
  Laserski merilnik debeline s statistično obdelavo merilnih rezultatov (številka: 3, 1993)
  Nova generacija Mn-Zn feritov za močnostne aplikacije (številka: 3, 1993)
  Algorithms for multi-dimensional analysis of semiconductors derived from first principles (številka: 3, 1993)
 10. 1994
   19

 11. 1995
   15

 12. 1996
   21

  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3 (1996)
  številka: 4 (1996)
  Electrical properties of a passive layer on lithium measured in absence of liquid electrolyte (številka: 1, 1996)
  Outgassing properties of Au electroplated contact material ARGELEC 181 for use in hermetic relays (številka: 1, 1996)
  AES characterization and analytical description of potassium migration in microchannel plates multilayers (številka: 1, 1996)
  The control of an AC to HF-AC resonant link converter (številka: 1, 1996)
  Plasma processes (številka: 1, 1996)
  Tankoplastni kapacitivni senzor relativne vlažnosti (številka: 1, 1996)
  Konfiguracija merilnega sistema za analizo mikrovalovnih dielektričnih lastnosti in njen vpliv na natančnost meritve (številka: 1, 1996)
  Izvedba nerekurzivnega digitalnega sita s standardnimi integriranimi komponentami v modificirani obliki porazdeljene aritmetike (številka: 2, 1996)
  Nitrogenation of Sm2Fe17 alloy with Ta addition (številka: 2, 1996)
  Plasma processes (številka: 2, 1996)
  The preparation of nickel/zirconia dispersions from nickel hydroxide/hydrous zirconium oxide gel-precipitate precursors: influence of the reaction conditions on the characteristics (številka: 2, 1996)
  On low frequency C-U relationship of the ionized cluster beam, ICB, deposited Ag/n-Si(111) Schottky diodes (številka: 2, 1996)
  Defect pool density-of-states model in numerical modelling of a-Si:H structures (številka: 3, 1996)
  Base transport properties of npn SiGe heterojunction bipolar transistors: physics and modelling (številka: 3, 1996)
  Thin film humidity sensor based on porous titania (številka: 4, 1996)
  Analytical electron microscopy of advanced ceramic materials (številka: 4, 1996)
  Determination of critical conditions for contact reliability of Ag-base contact material (številka: 4, 1996)
 13. 1997
   30

  številka: 1 (1997)
  številka: 2 (1997)
  številka: 3 (1997)
  številka: 4 (1997)
  Characterisation of vacuum outgassed plastic materials for miniature relays (številka: 1, 1997)
  A subscriber line interface circuit (SLIC) in a new 170V technology (številka: 1, 1997)
  Research of polyester film for electronic components (številka: 1, 1997)
  Infrared spectroscopy as analysing tool for materials used in microelectronics (številka: 1, 1997)
  Operation of the FOXFET structure for biasing Si strip detectors: a device modeling approach (številka: 1, 1997)
  Modeling and simulation of a microsystem with SPICE simulator (številka: 1, 1997)
  Total Organic Carbon - TOC in water (številka: 1, 1997)
  Logic perturbations: a basis for digital circuits optimization (številka: 2, 1997)
  Kondenzacijski vlagomer z optičnimi vlakni (številka: 2, 1997)
  Infrared spectroscopy as analysing tool for materials used in microelectronics (številka: 2, 1997)
  Total Organic Carbon - TOC in water (številka: 2, 1997)
  Uporaba akustične resonance v meritvah in detekciji nivoja fluidov (številka: 2, 1997)
  Characterisation of Alsub2Osub3 and SrO modified LaMnOsub3 for SOFC cathode material (številka: 2, 1997)
  On the cavity optimization of the photorefractive bistable etalon (številka: 2, 1997)
  Testability, a vital ingredient for MCM technology (številka: 3, 1997)
  A low cost force sensor for an electronic scale (številka: 3, 1997)
  Izvedba nerekurzivnega digitalnega sita s programirljivim poljem logičnih vezij v strukturi porazdeljene aritmetike (številka: 3, 1997)
  Polarimetrični temperaturni senzor (številka: 3, 1997)
  Radiation damage in Si microstrip detectors (številka: 3, 1997)
  Ekološko varnejši visokotemperaturni elektrolitski kondenzator (številka: 3, 1997)
  Scanning probe microscopy and spectroscopy (številka: 4, 1997)
  Microstructure and physical properties of MnZn ferrites for the high frequency power supplies (številka: 4, 1997)
  Aspects of submicron BiCMOS technology integration (številka: 4, 1997)
  An evaluation of an experimental glass frit free thick film metallization for AIN-ceramics (številka: 4, 1997)
  Mixed signal ASICs - a manufacturer's view (številka: 4, 1997)
  SiGe-heterojunction bipolar transistors (številka: 4, 1997)
 14. 1998
   29

  številka: 1 (1998)
  številka: 2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  številka: 4 (1998)
  Temperaturno in napetostno stabilni tokovni izvori v pod mikrometerskih tehnologijah (številka: 1, 1998)
  A/D and D/A converters - basic building blocks for telecom applications (številka: 1, 1998)
  Delovanje mešane raziskovalno razvojne skupine na področju hibridne debeloplastne mikroelektronike (številka: 1, 1998)
  PTCR effect in composite ceramics (številka: 1, 1998)
  Influence of surface topografy! on zig-zag defects in ferroelectric liquid crystal displays (številka: 1, 1998)
  Senzorji tlaka s tokovnim napajanjem (številka: 1, 1998)
  The development of hardware and software components (številka: 1, 1998)
  Uporabnost cenovno ugodnih CAE/CAD orodij za načrtovanje integriranih vezij (številka: 1, 1998)
  Mikro bolometer (številka: 2, 1998)
  Mikro bolometer (številka: 2, 1998)
  EMI suppression (številka: 2, 1998)
  Identification of PEO - M(SO3Cl)x (M = Li, LiAl, Ca) polymer electrolytes (številka: 2, 1998)
  Integrated Hall sensor array electronics (številka: 2, 1998)
  Micro-structured sensors and actuators: an overview (številka: 2, 1998)
  Reactions on catalytic probe surface during oxygen plasma treatment of polyether sulphone (številka: 3, 1998)
  Interaction of hydrogen plasma with corroded silver surface (številka: 3, 1998)
  Audio vmesnik za računalnik (številka: 3, 1998)
  Measuring the weighted power of CMOS latching circuits (številka: 3, 1998)
  A 500 DPI fingerprint sensor IC in CMOS technology (številka: 3, 1998)
  Study of correlation among differential nonlinearity, nonlinearity and noise of thick film resistors (številka: 3, 1998)
  Electronically conductive perovskite type materials (številka: 4, 1998)
  Next-generation, advanced thick film multilayer system (številka: 4, 1998)
  Alcatel Microelectronics 0.5 mum mixed CMOS technology (številka: 4, 1998)
  Models for carrier transport in the base of npn SiGe HBTs (številka: 4, 1998)
  Thin film color detectors based on amorphous silicon (številka: 4, 1998)
 15. 1999
   17

 16. 2000
   26

  številka: 1 (2000)
  številka: 2 (2000)
  številka: 3 (2000)
  številka: 4 (2000)
  Nevarnost kaosa v digitalnem situ drugega reda (številka: 1, 2000)
  Semiconductor pixel detectors (številka: 1, 2000)
  Direct bonding of (111) and (100) oriented silicon wafers (številka: 1, 2000)
  Analog regulator for electrochromic windows (številka: 1, 2000)
  Influence of Sb2O3 addition on electric parameters and stability of ZnO varistors (številka: 1, 2000)
  Electronic, magnetic and catalytic properties of cobalt containing spinel and perovskite type materials (številka: 2, 2000)
  Cleaning of thin passivation layers on the Ag contact material with vacuum outgassing (številka: 2, 2000)
  Thermal boundary conditions in smart power devices (številka: 2, 2000)
  A study of planarizing properties of thin BPSG films (številka: 2, 2000)
  Model calculation of ionized cluster beam induced bias dependent interface charge (številka: 2, 2000)
  Tehnološko predvidevanje: instrument nabora družbeno in gospodarsko relevantnih vsebin raziskovanja (številka: 2, 2000)
  Battery charger based on double-buck and boost converter (številka: 2, 2000)
  Adaptive current measuring circuit for electric power meters (številka: 3, 2000)
  Formal verification of digital circuits using symbolic model checking (številka: 3, 2000)
  Software tool for the support of on-line thermal monitoring of microelectronic systems (številka: 3, 2000)
  Development of a solar cell model with a programme for circuit analysis - SPICE (številka: 3, 2000)
  Another way of a liquid flow measurements by using a specially designed turbine (številka: 3, 2000)
  Characterization of dielectrics on the "tips of needles" (številka: 4, 2000)
  Materials characterization by Auger electron spectroscopy sputter depth profiling (številka: 4, 2000)
  Application of focused ion beam for failure analysis (številka: 4, 2000)
  Diagnostics of nonlinearity of current vs. voltage characteristics - theory and applications (številka: 4, 2000)
  Atomic force microscopy (številka: 4, 2000)
 17. 2001
   42

  številka: 1 (2001)
  številka: 2 (2001)
  številka: 3 (2001)
  številka: 4 (2001)
  Frequency warping and chaotic behaviour generated by SPICE (številka: 1, 2001)
  Zasnova mobilne multimodalne komunikacijske naprave - osebni navigator (številka: 1, 2001)
  Percolation theory and its application in materials science and microelectronics (številka: 1, 2001)
  A study of highly doped layers for BiCMOS collector inserts (številka: 1, 2001)
  Viterbijev algoritem za DSP procesorje (številka: 1, 2001)
  Capacitor-area and power-consumption optimization of high order triangle - sum modulators (številka: 1, 2001)
  Shifter designs for ASICs (številka: 1, 2001)
  Razvoj razširitvene kartice s signalnim procesorjem za PCI vodilo (številka: 1, 2001)
  Testability issues of system-on-chip design (številka: 2, 2001)
  Electronic brace for the measurements and eliciting of muscle contractions in a dog's ankle (številka: 2, 2001)
  A study of the limits of spin-on-glass planarization process (številka: 2, 2001)
  Tantalum capacitor replacement with ceramic capacitor (številka: 2, 2001)
  PWM less current control at VSI-IM drive (številka: 2, 2001)
  Gradniki močnostne elektronike: pregled (številka: 2, 2001)
  Dodatni primerjalni testi za simulatorje SPICE (številka: 2, 2001)
  PWM DC motor regulator IC with excellent EMC behavior (številka: 2, 2001)
  Klasifikacija v hitrih omrežjih: komponente in sistemi (številka: 3, 2001)
  Mikrokrmilniški sistem brezkontaktne identifikacije in nadzora pristopa (številka: 3, 2001)
  Adaptivna metoda merjenja statičnih karakteristik elektronskih komponent in njena realizacija z virtualnim instrumentom (številka: 3, 2001)
  Adaptivna digitalna sita v strukturi porazdeljene aritmetike (številka: 3, 2001)
  Percolation theory and its application in materials science and microelectronics (številka: 3, 2001)
  Zmanjšanje prevodnih motenj z naključno PŠM (številka: 3, 2001)
  Accurate closed-form expression for the frequency-dependent mutual impedance of on-chip interconnects on lossy silicon substrate (številka: 3, 2001)
  Dinamika izhodnega signala pri kaskadni obliki izvedbe nerekurzivnih digitalnih sit (številka: 3, 2001)
  Organic semiconductors as candidates for advanced optoelectronic devices (številka: 4, 2001)
  Multidimensional capacitance measuring system (številka: 4, 2001)
  System design considerations for low-power, BP triangle sum A/D converter used for coherent detection systems (številka: 4, 2001)
  Integrated hall sensor / flux concentrator microsystems (številka: 4, 2001)
  Functionality test for magnetic angular postitioning integrated circuit (številka: 4, 2001)
  Optical-fiber communications (številka: 4, 2001)
  Color aliasing free detectors (številka: 4, 2001)
  Switching noise in distributed clock systems (številka: 4, 2001)
  High power semiconductor laser diodes (številka: 4, 2001)
  Placement and routing of high volume ICs (številka: 4, 2001)
  Integrated optical position microsystem with programmable resolution (številka: 4, 2001)
  Reverse voltage and overvoltage protection for a 5V CMOS technology (številka: 4, 2001)
  Tailoring ferroelectric domain configurations for nonlinear optical devices (številka: 4, 2001)
  Hot wire deposited materials for thin film transistors (številka: 4, 2001)
 18. 2002
   45

  številka: 1 (2002)
  številka: 2 (2002)
  številka: 3 (2002)
  številka: 4 (2002)
  Failure prediction model (številka: 1, 2002)
  One-dimensional semi-coherent optical model for thin film solar cells with rough interfaces (številka: 1, 2002)
  CAD-oriented semi analytic approach for capacitance matrix computation of multilayer VLSI interconnects (številka: 1, 2002)
  The application of finite-element analysis in the design of thick-film hybrid circuits (številka: 1, 2002)
  Analysis of a brazed joint of silver and copper (številka: 1, 2002)
  Sočasno sintranje keramične kompozitne strukture (številka: 1, 2002)
  Testing of lead-free solder pastes for component soldering on printed and hybrid circuits (številka: 2, 2002)
  Povezava merilnih signalov in Matlaba preko procesnega strežnika (številka: 2, 2002)
  Enlargement of the rotational field homogenity area in a two-phase round rotational single sheet tester (številka: 2, 2002)
  IEEE 1149.1 standard: a widely supported design for testability technology (številka: 2, 2002)
  Enofazno trifazni napetostni pretvornik (številka: 2, 2002)
  Hitra kalibracija flikermetra za pravilno oceno kakovosti napetosti po EN 50160 (številka: 2, 2002)
  Načrtovanje novih srednjenapetostnih indikatorjev napetosti s pomočjo izračuna električnega polja (številka: 2, 2002)
  Approximate analytical modeling of silicon internal inductance of VLSI interconnects (številka: 2, 2002)
  Penalty function approach to robust analog IC design (številka: 3, 2002)
  Exploiting symbolic model checking for sensing stuck-at faults in digital circuits (številka: 3, 2002)
  Triangular mesh decimation and undecimation for engineering data modelling (številka: 3, 2002)
  Reducing EMI of commutator motors by optimizing brush-to-segment width ratio (številka: 3, 2002)
  Optimal algorithm mapping for fast systolic array implementations (številka: 3, 2002)
  Možnosti izvedbe adaptivnega FIR sita s programirnimi (FPGA) vezji (številka: 3, 2002)
  Displacement measurement using optical fiber reflection sensors (številka: 3, 2002)
  An on-chip RFID receiver stage (številka: 3, 2002)
  Prediction of symbolic prosody breaks with neural nets (številka: 3, 2002)
  Planarization methods in IC fabrication technologies (številka: 3, 2002)
  Hardware implementation of language resources for embedded systems (številka: 3, 2002)
  Influence of throat area on the resistance spot welding process (številka: 3, 2002)
  Reduction of switching noise and power supply currents in digital circuits with directed data flow (številka: 4, 2002)
  Development and analyzis of fast, post-probe silicon wafer inking algorithms (številka: 4, 2002)
  Business and technology challenges in electronics industry in the early 21st century (številka: 4, 2002)
  Area and power consumption efficient VLSI implementation of programmable comb decimation filter with low switching noise (številka: 4, 2002)
  Elektronika na poti od detektorja do osrednjega dela sistema (številka: 4, 2002)
  Packaging and interconnect for RF and microwave (številka: 4, 2002)
  Solution synthesis of Pb(Zr,Ti)Osub3 ceramic nano-powders (številka: 4, 2002)
  LTCC in microsystems application (številka: 4, 2002)
  Microsystems with integrated capacitive, magnetic and optical sensors (številka: 4, 2002)
  Materials for diffusion-patterning; thick-film interconnections technology (številka: 4, 2002)
  Introduction to sensors (številka: 4, 2002)
  Lead free interconnection technology and the environment (številka: 4, 2002)
  FLIP CHIP, CSP, and WLP technologies: a reliability perspective (številka: 4, 2002)
  Electronic passive components training activity-demand for performance electronic package development (številka: 4, 2002)
  Modern development trends in high-performance soft ferrites (številka: 2, 2002)
 19. 2003
   46

  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  številka: 3 (2003)
  številka: 4 (2003)
  Ratiometric-to-supply voltage output buffer design (številka: 1, 2003)
  FOLIS, a PC compatible photolithography simulation tool (številka: 1, 2003)
  Sensor of forces in small volume contracting tissues (številka: 1, 2003)
  Izvedba parametričnega nelinearnega filtra za iskanje kožnih značnic v digitalni sliki z FPSLIC tehnologijo (številka: 1, 2003)
  Synthesis of analog integrated circuits (številka: 1, 2003)
  Analiza segretja motorskega zaščitnega stikala pri trajni tokovni obremenitvi (številka: 1, 2003)
  Real time decoder for coded signals mixed with noise (številka: 1, 2003)
  Vloga senzorjev v sistemih vodenja procesov (številka: 1, 2003)
  Senzorji tlaka za medicinsko in industrijsko uporabo (številka: 1, 2003)
  Integrirani ultrazvočni piezoelektrični pretvorniki za uporabo v medicini (številka: 1, 2003)
  Debeloplastna tehnologija za senzorske aplikacije (številka: 1, 2003)
  Small-signal model of resonant link converter (številka: 1, 2003)
  Electric field and potential around impurity atoms in semiconductors (številka: 1, 2003)
  Home automation on the move (številka: 2, 2003)
  Induktivni senzorji (številka: 2, 2003)
  Porosity sensor (številka: 2, 2003)
  HW/SW partitioned optimization and VLSI-FPGA implementation of the MPEG-2 video decoder (številka: 2, 2003)
  Osnove teorije optičnih preslikav, prirejene za potrebe simulacij fotolitografskega procesa (številka: 2, 2003)
  Microsystem for electrical current sensing (številka: 2, 2003)
  Automatic gain adjustment in contactless communication systems (številka: 2, 2003)
  ABS - senzorji na osnovi ALNiCO i.e. AINiCo - magnetov (številka: 2, 2003)
  Montaža plošč tiskanih vezij z zlitinami brez svinca (številka: 2, 2003)
  A 12-bit flash ADC (številka: 2, 2003)
  Izklop varovalke pri podaljšani talilni fazi (številka: 3, 2003)
  Analysis and design of combined electronic and micro - mechanical system through modelling and simulation (številka: 3, 2003)
  Algoritem za izbiro ustreznega EMI filtra (številka: 3, 2003)
  Adaptivna struktura s polji programirnih vezij za izvedbo nerekurzivnih digitalnih sit (številka: 3, 2003)
  Stereo capture unit for real-time computer vision, featuring hardware-accelerated digital filter design (številka: 3, 2003)
  An evolutionary approach to chip design: an empirical evaluation (številka: 3, 2003)
  Formal verification of distributed mutual-exclusion circuits (številka: 3, 2003)
  Heuristic approach to circuit sizing problem (številka: 3, 2003)
  Mikrovalovni feriti (številka: 3, 2003)
  Eksperimentalno testno okolje za družino standardov IEEE 1149.X (številka: 3, 2003)
  Configurability for systems on silicon: requirement and perspective for future VLSI solutions (številka: 4, 2003)
  Noise and non-linearity as reliability indicators of electronic devices (številka: 4, 2003)
  Data - stream - based computing: models and architectural resources (številka: 4, 2003)
  System design and integration in pervasive appliances (številka: 4, 2003)
  High-level synthesis based upon dependence graph for multi-FPGA (številka: 4, 2003)
  Current trends in embedded system test (številka: 4, 2003)
  Efficient development of high quality software for embedded systems (številka: 4, 2003)
  Reactive plasma technologies in electronic industry (številka: 4, 2003)
  Distributed embedded safety critical real-time systems, design and verification aspects on the example of the time triggered architecture (številka: 4, 2003)
 20. 2004
   32

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  številka: 3 (2004)
  številka: 4 (2004)
  A precision hybrid amplifier for voltage calibration systems (številka: 1, 2004)
  Time-optimal magnetization of inductors with permanent magnet cores (številka: 1, 2004)
  New MnZn ferrites and their applications (številka: 1, 2004)
  Merilni sistem spektralnega analizatorja s fiksno nameščenimi fotopomnoževalkami (številka: 1, 2004)
  A commutator with integrated capacitors (številka: 1, 2004)
  Neporušno testiranje planarnih paramagnetikov in feromagnetikov (številka: 1, 2004)
  Seamless HW/SW co-design flow (številka: 1, 2004)
  Problem neponovljivosti simulacij električnih vezij (številka: 1, 2004)
  Avtomatizirano merjenje enosmernih karakteristik polprevodniških elementov (številka: 2, 2004)
  Designing inductors for a frequency dependent Q-factor (številka: 2, 2004)
  Parallel sizing of robust analog ICs (številka: 2, 2004)
  New nonvolatile memory technologies - a survey (številka: 2, 2004)
  Spajkanje elektronskih vezij s spajkami brez svinca (številka: 2, 2004)
  Small ceramic capacitors address temperature compensation issue (številka: 2, 2004)
  Apparatus for measurements of physiological parameters in fish (številka: 2, 2004)
  On cost function properties in analog circuit optimization (številka: 2, 2004)
  Optimal dimensioning of components for a high voltage feedthrough (številka: 3, 2004)
  Silicon-glass anodic bonding (številka: 3, 2004)
  Elektrokemijsko impulzno nanašanje bakra v procesu izdelave tiskanih vezij (številka: 3, 2004)
  Design and analysis of the on chip integrated data interfaces for ASIC adopting Isup2C and SPI protocol (številka: 3, 2004)
  The interacions! of conductive and glass phase in thick-film resistors during firing (številka: 3, 2004)
  A new approach in testing analog-to-digital converters (številka: 3, 2004)
  Seed and polynomial selection algorithm for LFSR test pattern generator in built-in self-test environment (številka: 3, 2004)
  Electromagnetic fields dosimetry (številka: 4, 2004)
  Basic EMC phenomena and worldwide EMC regulation (številka: 4, 2004)
  Biological and health relevant effects from exposure to high-frequency EMF (številka: 4, 2004)
  The new, modern, integrated approach to an effective, external and internal, lightning and overvoltage protection (številka: 4, 2004)
  An insight view of current semiconductor developments (številka: 4, 2004)
 21. 2005
   31

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  Coherent current voltage characteristics of triple barrier resonant tunneling diodes as improvements of standard double barrier diodes (številka: 1, 2005)
  Efficient implementation of a three-channel ECG digital acquisition module (številka: 1, 2005)
  The principle of new sigma delta modulation technique based upon the use of a flip-flop (številka: 1, 2005)
  Ultra low noise PAGC amplifier for microsystem sensor signal processing (številka: 1, 2005)
  Inteligentne tekstilije in oblačila (številka: 1, 2005)
  A systematic approach to real-time image segmentation in FPGA devices (številka: 1, 2005)
  Weakly ionized oxygen plasma (številka: 2, 2005)
  Gnezdeni genetski algoritmi pri določanju parametrov Jiles-Atherton histereznega modela mehkomagnetnih kompozitnih materialov (številka: 2, 2005)
  High-speed single D-flip-flop pseudo-random bit sequence generator (številka: 2, 2005)
  Realizing a low-cost PFC that has low MCU load requirements (številka: 2, 2005)
  Experimental determination of the MOSFET turn-off snubber capacitor (številka: 2, 2005)
  Simulacija obnašanja SC Sigma-Delta modulatorjev v časovni domeni z upoštevanjem neidealnosti (številka: 2, 2005)
  Thick-film resistors with low and high TCRS on LTCC substrates (številka: 3, 2005)
  Affinity of contact materials to form the electric drawn arcs (številka: 3, 2005)
  Development of USB 2.0 compliant GPIB controller (številka: 3, 2005)
  Aritmetična-logična enota z zaporedno logiko za izračun utežne vsote s programirnimi vezji (številka: 3, 2005)
  Morphological and optical investigation of lead zirconate titanate (20/80) ultra-thin films (številka: 3, 2005)
  Integral nonlinearity determined by selection order of current array units in DA converters (številka: 3, 2005)
  Review of various realizations of integrated monolithic transformers (številka: 3, 2005)
  WEEE, RoHS, and what you must do to get ready for lead-free electronics (številka: 4, 2005)
  Accelerated reliability tests of lead-free soldered joints (številka: 4, 2005)
  Decision diagrams and digital test (številka: 4, 2005)
  Ultrasonic transducers for high resolution imaging (številka: 4, 2005)
  Quality laboratory for investigation of lead-free materials and processes (številka: 4, 2005)
  Adhesive joining or lead-free soldering? (številka: 4, 2005)
  Directives WEEE/RoHS (številka: 4, 2005)
  Razumni hišni pomočnik (številka: 4, 2005)
 22. 2006
   31

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  The expanded uncertainty - enter the coverage factor 1.96 or the 95 % confidence interval (številka: 1, 2006)
  The electrothermal macromodel of ZCS resonant converter controllers for SPICE (številka: 1, 2006)
  Efficient subset selection from phonetically transcribed text corpora for concatenation-based embedded text-to-speech synthesis (številka: 1, 2006)
  Silicon optical microstructures based on wet micromachining (številka: 1, 2006)
  Zmanjšanje pomnilniškega prostora za primere nerekurzivnih sit z linearnim potekom faze v klasični in modificirani obliki porazdeljene aritmetike (številka: 1, 2006)
  Lead-acid battery state-of-charge estimation for induction motor forklift trucks (številka: 1, 2006)
  Limit cycles in high order sigma delta modulators (številka: 1, 2006)
  Precise characterization of soft-magnetic materials at high saturation (številka: 2, 2006)
  O merilni tehnologiji z vidika podjetniškega mikrookolja (številka: 2, 2006)
  Meritve svetlobno-tehničnih veličin (številka: 2, 2006)
  Optimization of integrated circuits by means of simulated annealing (številka: 2, 2006)
  A methodology for optimum delay, skew, and power performances in an FPGA clock network (številka: 2, 2006)
  Načrtovanje preizkusljivosti mešanih analogno-digitalnih integriranih vezij (številka: 2, 2006)
  An AI based self-moderated smart-home (številka: 2, 2006)
  New interpolation technique for highly linear CMOS ADC (številka: 3, 2006)
  D. C. characteristics of SiC power Schottky diodes (številka: 3, 2006)
  Variations of color correlated temperature of white LED light (številka: 3, 2006)
  Primerjava tonskih predojačevalnih stopenj s polprevodniškima tranzistorjema in elektronko (številka: 3, 2006)
  Calibration system for smart pressure sensors (številka: 3, 2006)
  Application of extrapolation algorithms in nonlinear circuit simulation and optimization with SPICE OPUS (številka: 3, 2006)
  A framework for high-level system design exploration (številka: 3, 2006)
  Porous silicon for sensors and on-chip integration of RF components (številka: 4, 2006)
  MEMS products and MEMS technologies for automotive applications at Infineon (številka: 4, 2006)
  Microfluidics in glass (številka: 4, 2006)
  MEMS/NEMS technologies at Centro Ricerche Fiat (številka: 4, 2006)
  Advanced methods and tools for handling and assembly in microtechnology - a European approach in the frame of the FP6 Marie Curie research training network ASSEMIC (številka: 4, 2006)
  Integrated microsystems (številka: 4, 2006)
 23. 2007
   38

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  Establishment of NMR magnetometer frequency traceability with the long wave transmitter DCF77 (številka: 1, 2007)
  Automatically adjustable supply system (številka: 1, 2007)
  Hibridni oscilator za analogne in digitalne prizemeljske televizijske oddajnike (številka: 1, 2007)
  Low-power, high-speed SRAM design (številka: 1, 2007)
  Estimation of linear electrical motor performance using finite element method (številka: 1, 2007)
  Kaotični kriptografski sistem z uporabo vezij FPGA (številka: 1, 2007)
  Microbarometer in a virtual system (številka: 1, 2007)
  Implementation of non-intrusive fault detection in embedded control systems (številka: 1, 2007)
  On-resistance of power MOSFETS (številka: 1, 2007)
  Using OEE approach for improving manufacturing performance (številka: 2, 2007)
  Inertial and magnetic sensors (številka: 2, 2007)
  Wavelet based noise removal from EMG signals (številka: 2, 2007)
  Merilnik difuznega sevanja sonca (številka: 2, 2007)
  SPICE-aided modelling of SiC MESFETs (številka: 2, 2007)
  Low-power dual-port asynchronous CMOS SRAM design techniques (številka: 2, 2007)
  Development and characterization of a low-frequency noise measurement system for optoelectronic devices (številka: 2, 2007)
  Sensors for measurement of tremor type joint movements (številka: 2, 2007)
  A new model for six terminal Hall element (številka: 2, 2007)
  Gain control loop for a 2.4 GHz variable gain low noise amplifier (VGLNA) (številka: 3, 2007)
  Design consideration for power modules of electro-motor drives (številka: 3, 2007)
  Analyses of shaft currents in low-voltage induction motor for forklift drive with electronic equipment (številka: 3, 2007)
  Graphical framework for system level design space exploration (številka: 3, 2007)
  Prosody evaluation for embedded Slovene speech-synthesis systems (številka: 3, 2007)
  Single core hardware module to implement encryption in TECB mode (številka: 3, 2007)
  Analysis of potential attack scenarios for systems with IEEE STD 1149.1 security extension (številka: 3, 2007)
  Definicija kriterijske funkcije za robustno optimizacijo lastnosti operacijskega ojačevalnika (številka: 3, 2007)
  An efficient unit-selection method for embedded concatenative speech synthesis (številka: 3, 2007)
  Optimizacija navorne karakteristike elektronsko komutiranega motorja v hibridnem pogonu (številka: 3, 2007)
  Challenging issues in electronic testing (številka: 4, 2007)
  MEMS-based inertial systems (številka: 4, 2007)
  Testing and monitoring nanoscale systems - challenges and strategies for advanced quality assurance (številka: 4, 2007)
  Debug and diagnosis (številka: 4, 2007)
  Design & test of system-in-package (številka: 4, 2007)
  Challenges and solutions for thermal-aware SoC testing (številka: 4, 2007)
 24. 2008
   45

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  A new approach to optimization of test pattern generator structure (številka: 1, 2008)
  Two optical ring communication between power electronic building blocs (številka: 1, 2008)
  Comparison of inductor models used in analysis of the buck and boost converters (številka: 1, 2008)
  Robotizacija proizvodnje - robotsko sestavljanje (številka: 1, 2008)
  Telemetry and telecontrol over TETRA netwotk (številka: 1, 2008)
  Mobile payments - design of new terminal (številka: 1, 2008)
  The arising of electric discharge arcs (številka: 1, 2008)
  Vertical silicon-on-nothing FET (številka: 1, 2008)
  Two-dimensional optical model for simulating periodic optical structures in thin-film solar cells (številka: 1, 2008)
  SMD film capacitors for integrating A/D converters (številka: 1, 2008)
  Cantilever method for determination of d31 coefficient in thin piezoelectric films (številka: 2, 2008)
  Core-based design with parasitic-aware approach for medium power amplifier at 900 MHz, 2.4 GHz, 3.5 GHz and 5.85 GHz (številka: 2, 2008)
  Predstavitev omrežja UMTS in njegova simulacija s pomočjo simulacijskega orodja Opnet Modeler (številka: 2, 2008)
  Izvedba rekurzivnih digitalnih sit s PLC krmilnikom (številka: 2, 2008)
  Hybrid functional verification of a USB host controller (številka: 2, 2008)
  Načrtovanje prenosnega merilnega sistema za merjenje pospeškov (številka: 2, 2008)
  An example of an integrated GPS and DR positioning system designed for arheological prospecting (številka: 2, 2008)
  Analiza, modeliranje in simulacija vpliva prometa aplikacij za izmenjavo datotek P2P na zmogljivost omrežij (številka: 2, 2008)
  Development of outdoor photovoltaic module monitoring system (številka: 2, 2008)
  Microphone transfer function adaptation using a Bi - Quad filter and DCL (številka: 2, 2008)
  A CMOS membership function circuit employing single current differencing buffered amplifier (številka: 2, 2008)
  4G (številka: 3, 2008)
  A micro-bolometer for far infrared (FIR) applications based on bordon doped polycrystalline silicone layers (številka: 3, 2008)
  Temperature behaviour of capacitive pressure sensor fabricated with LTCC technology (številka: 3, 2008)
  Safety margin at mammalian neuromuscular junction - an example of the significance of fine time measurements in neurobiology (številka: 3, 2008)
  Calibration yield improvement and quality control of smart sensors (številka: 3, 2008)
  Newton, Runge-Kutta and scientific simulations (številka: 3, 2008)
  Fixed-mobile convergence (številka: 3, 2008)
  Design guidelines for a robust electromagnetic compatibility operation of aplication ! specific microelectronic systems (številka: 3, 2008)
  Design of an efficient microwave plasma reactor for bulk production of inorganic nanowires (številka: 4, 2008)
  Low temperature plasma treatments of textiles (številka: 4, 2008)
  The energy efficiency of firms in electronics industry in Slovenia (številka: 4, 2008)
  Development of LTCC-materials and their applications - an overview (številka: 4, 2008)
  Self-organized world of plasma nanoscience (številka: 4, 2008)
  Surface modification of graphite by oxygen plasma (številka: 4, 2008)
  Innovations in Slovenian electronics industry (številka: 4, 2008)
  Energy and mass spectroscopy of ions and neutrals in cold plasma (številka: 4, 2008)
  Plasma fluorination for improving of the permeability, wetting, biocompatibility and optical absorption of different polymers (številka: 4, 2008)
  XPS study of surface modification of different polymer materials by oxygen plasma treatment (številka: 4, 2008)
  Microwave plasmas at atmospheric pressure (številka: 4, 2008)
  Silicon photomultiplier (številka: 4, 2008)
 25. 2009
   40

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  Cantilever method for determination of D31 coefficient in thin piezoelectric films (številka: 1, 2009)
  Izklop trifaznega kratkostičnega toka s tripolnim nizkonapetostnim odklopnikom (številka: 1, 2009)
  Efficient sampling for the evaluation protocol for 2-D rigid registration (številka: 1, 2009)
  A top down approach to teaching embedded systems programming (številka: 1, 2009)
  Fast MOS transistor mismatch optimization - a comparison between different approaches (številka: 1, 2009)
  Ekspertni sistem za analizo rezultatov simulacij taktičnih radijskih omrežij (številka: 1, 2009)
  SMD film capacitors for integration A/D converters (številka: 1, 2009)
  Electromagnetic compatibility in integrated circuits (številka: 1, 2009)
  A new approach to the modeling of network traffic in simulations (številka: 1, 2009)
  Optical encoder head with improved linearity (številka: 1, 2009)
  Model detektorja kaotičnosti (številka: 2, 2009)
  Simulacija komunikacijskih sistemov v realnem času z realno komunikacijsko opremo v simulacijski zanki (številka: 2, 2009)
  Modeling of surface acoustic wave chemical vapor sensors (številka: 2, 2009)
  A low-cost single-chip readout circuit for pH sensing (številka: 2, 2009)
  Optimization of the magnetic field in a magnetic refrigerator (številka: 2, 2009)
  IP packet queuing disciplines as basic part of QOS assurance within the network (številka: 2, 2009)
  DVB-ASI distribution and selection in DVB-T/H redundancy systems (številka: 2, 2009)
  Vpliv sten ob kontaktih z oblokom na izklopno zmogljivost nizkonapetostnega odklopnika (številka: 2, 2009)
  A novel approach to analysis of nonlinear circuits excited by modulated signals (številka: 3, 2009)
  Computation of electric charge on power transmission lines (številka: 3, 2009)
  Merilnik temperature na osnovi fluorescence oksidnih sintetičnih monokristalov (številka: 3, 2009)
  Modeliranje bralne glave optičnega enkoderja in meritev ultra majhnih kotov (številka: 3, 2009)
  Nadgradnja televizijskega kanalnega pretvornika in možnosti uporabe v digitalnem televizijskem omrežju (številka: 3, 2009)
  Določanje radijske vidljivosti uporabnikov AIR storitev s pomočjo simulacijskega orodja OPNET modeler in modula 3DNV (številka: 3, 2009)
  Decision support system to support the solving of classification problems in telecommunications (številka: 3, 2009)
  Effect of absorption layer thickness on internal quantum efficiency of zero-bias waveguide photodetectors (številka: 3, 2009)
  Development of maximum power point tracking platform for photovoltaic system (številka: 3, 2009)
  An introduction to the technology of thin film silicon photovoltaics (številka: 4, 2009)
  Modern thick-film and LTCC passives and passive integrated components (številka: 4, 2009)
  III-V multi-junction solar cells - simulation and experimental realization (številka: 4, 2009)
  Measurements of materials at microwave frequencies (številka: 4, 2009)
  Exploiting solar energy with photovoltaics (številka: 4, 2009)
  Thin-film silicon solar cells (številka: 4, 2009)
  Progress in understanding the intermediate band solar cell (številka: 4, 2009)
  Impact of grain boundaries on thin-film photovoltaics (številka: 4, 2009)
  High penetration of photovoltaic systems in electricity networks (številka: 4, 2009)
 26. 2010
   33

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  SIB (številka: 1, 2010)
  An LTCC-based capacitive pressure sensor with a digital output (številka: 1, 2010)
  Magnetic microsystems for position measurement (številka: 1, 2010)
  Napajalni sistem baterijsko podprte RFID značke (številka: 1, 2010)
  Avtomatizirana pretvorba znakov arabske abecede iz kodnega sistema 0600-06FF v kodni sistem prezentacijske oblike FE70-FEFF (številka: 1, 2010)
  The application of rutile nano-crystalline titanium dioxide as UV absorber (številka: 1, 2010)
  The benchmarking of force sensors for the weighing of small masses in cost-sensitive applications (številka: 1, 2010)
  On the functionalization of polypropylene with CFsub4 plasma created in capacitively coupled RF discharge (številka: 1, 2010)
  Digital temperature compensation of capacitive pressure sensors (številka: 1, 2010)
  Tokovno vodenje trifaznega motorja s FPGA vezjem (številka: 1, 2010)
  Realization of 4th order recursive digital filter with PLC controller (številka: 2, 2010)
  Self-heating compensation in temperature sensor RFID transponders (številka: 2, 2010)
  Vpliv nelinearnosti komponent na oscilacijsko preizkusno strukturo SC filtrov (številka: 2, 2010)
  Ratiometric measurement for long term precision, reasoning and case study (številka: 2, 2010)
  Dekodiranje signalov v integriranih vezjih za RFID (številka: 2, 2010)
  Kontaktni materiali za nizkonapetostna stikala v elektroenergetiki (številka: 2, 2010)
  Automatic screwing of caps to spike connectors on APD peritoneal dialysis lines (številka: 2, 2010)
  A flash interpolator ASIC with build-in amplitude measurement circuit (številka: 2, 2010)
  Real-time keystone correction of video image using FPGA (številka: 3, 2010)
  Automatic tuning of electrical small antennas (številka: 3, 2010)
  RF mixers comprising active feedback load (številka: 3, 2010)
  Optimising digital circuit cells (številka: 3, 2010)
  Primerjava med Dubois in Shi empiričnim modelom ocenjevanja vlažnosti iz TerraSAR-X podatkov (številka: 3, 2010)
  Voltage sag independent operation of induction motor based on Z-source inverter (številka: 3, 2010)
  Microflow generator for fuel cell methanol hydrogen microreactor (številka: 3, 2010)
  Design of precise and long-term accurate temperature regulation using features of a low-power microcontroller (številka: 3, 2010)
  Optimized selection of materials and components for power module realization (številka: 3, 2010)
  Modeling of measured self-similar network traffic in OPNET simulation tool (številka: 3, 2010)
  Vapor phase deposition processes for fabrication of sensor and specialty optical fiber preforms (številka: 4, 2010)
 27. 2011
   52

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  A novel CMOS defuzzification circuit employing current differencing buffered amplifier based current-mode multipliers (številka: 1, 2011)
  A new temperature compensated current controlled conveyor (številka: 1, 2011)
  Simulation of tactical networks using system-of-the-loop (številka: 1, 2011)
  Simulation of different router buffer sizes which influences on VoIP Jitter delay within the routed network (številka: 1, 2011)
  Development of image analysis procedures for evaluation of printed electronics quality (številka: 1, 2011)
  Flexible low cost ASIC design verification tool with guidelines for generation of STDF for multi project wafer sort (številka: 1, 2011)
  Compact UWB planar antenna for broadband applications (številka: 1, 2011)
  Influence of MOSFET model form on characteristics of the boost converter (številka: 1, 2011)
  MPEG-2 multiplexer in FPGA technology (številka: 1, 2011)
  Influence of material attachment for EM absorption (številka: 1, 2011)
  Absorption of microwave power in nitrogen plasma at moderately low pressure (številka: 1, 2011)
  2.8 GHz - 5.7 GHz very fast UWB CCO using discrete-packaged SiGe RF transistors (številka: 1, 2011)
  A pilot scenario of secure location-based services implementation in a unified WiFi network (številka: 1, 2011)
  Design and implementation of rapid control prototyping system with Matlab/Simulink (številka: 2, 2011)
  AEWSN (številka: 2, 2011)
  Structuring soft-magnetic composite materials (številka: 2, 2011)
  Temporal modeling of human activity in smart homes (številka: 2, 2011)
  BVspodajCEO engineering in SOI LBT structure with top contacted base (številka: 2, 2011)
  Electromagnetic absorbing materials (številka: 2, 2011)
  Analysis of metamaterial attachment for EM absorption in human head (številka: 2, 2011)
  Convergence of fixed and mobile networks by radio over fibre technology (številka: 2, 2011)
  CVL OCR DB, an annotated image database of text in natural scenes, and its usability (številka: 2, 2011)
  Design and development of compact microstrip antennas for portable device applications (številka: 2, 2011)
  THZ imaging system for hidden objects detections (številka: 2, 2011)
  Dual polarized microstrip patch antenna for Ku-band application (številka: 2, 2011)
  Experimental investigation of Si-SiO2 interface traps using equilibrium voltage step technique (številka: 3, 2011)
  The realization of micro-reactors in LTCC technology for hydrogen production (številka: 3, 2011)
  Influence of SAR reduction in muscle cube with metamaterial attachment (številka: 3, 2011)
  Impact study of disturbance on readability of two similar UHF RFID tags (številka: 3, 2011)
  UWB fast-hopping carrier frequency generator (številka: 3, 2011)
  Synthesis and characterization of silica coated magnetic nanoparticles (številka: 3, 2011)
  Fabrication of glass-based microfluidic devices with photoresist as mask (številka: 3, 2011)
  A review on thermal cycling and drop impact realiability of solder joints in electronic packages (številka: 3, 2011)
  Simulation of radio-visibility impact on the provided quality of service within the wimax network (številka: 3, 2011)
  Ultra-compact wideband antenna for portable device applications (številka: 3, 2011)
  Licence plate recognition using feedforward neural networks (številka: 3, 2011)
  Analysis of nonlinear microwave circuits excited by multi-tone signals using artificial frequency mapping method (številka: 3, 2011)
  Efficient built-in self-test of a high-precision electronic watt-hour meter (številka: 3, 2011)
  Performances and limitations of unslotted CSMA/CA media access in IEEE 802.15.4 networks (številka: 3, 2011)
  Effect of dangling bonds on transient response of P-I-N A-SI:H photodiode (številka: 3, 2011)
  The influence of cooling conditions on characteristics of the linear voltage regulator (številka: 3, 2011)
  Hardware implementation of an earliest deadline first task scheduling algorithm (številka: 4, 2011)
  CSD-derived ferroelectric thin films molecular design for properties (številka: 4, 2011)
  Weld quality evaluation in radio-frequency PVC welding process (številka: 4, 2011)
  Technology and applications of microdosing systems (številka: 4, 2011)
  Reševanje problematike elektromagnetne združljivosti senzorja električnega toka s programskim orodjem ANSYS (številka: 4, 2011)
  Compensation and signal conditioning of capacitive pressure sensors (številka: 4, 2011)
  Thick film sensing elements on LTCC structures (številka: 4, 2011)
 28. 2012
   39

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Influence of parameters of the flanged open-ended coaxial probe measurement setup on permittivity measurement (številka: 1, 2012)
  An adaptive-parity error-resilient LZ'77 compression algorithm (številka: 1, 2012)
  Characterization of a-Si (številka: 1, 2012)
  Measurement system for testing of bipolar plates for PEM electrolyzers (številka: 1, 2012)
  A new design of split ring resonators for electromagnetic (EM) absorption reduction in human head (številka: 1, 2012)
  Quality control of automotive switches with help of digital camera (številka: 1, 2012)
  300 GHz microbolometer double-dipole antenna for focal-plane-array imaging (številka: 1, 2012)
  A 4.1-bit, 20 GS/s comparator for high speed flash ADC in 45 nm CMOS technology (številka: 1, 2012)
  Design and modeling high performance electromechanical sigma-delta modulator (številka: 1, 2012)
  The limited reliability of board-level SAC solder joints under both mechanical and thermo-mechanical loads (številka: 1, 2012)
  Kinetics of discharging arc formation (številka: 1, 2012)
  Analysis from the perspective of gate material under the effect of negative bias temperature instability (številka: 2, 2012)
  Effect of Al addition on the bulk alloy microstructure properties of Sn-1Ag-0.5Cu solder (številka: 2, 2012)
  10 Gb/s 2sup15 - 1 pseudo-random binary sequence generator (številka: 2, 2012)
  Time-transfer and synchronization equipment for high-performance particle accelerators (številka: 2, 2012)
  Evaluation of piezoresistive ceramic pressure sensors using noise measurements (številka: 2, 2012)
  Compact multilayer bandpass filter with modified hairpin resonators (številka: 2, 2012)
  Modeling and simulation of high level leakage power reduction techniques for 7T SRAM cell design (številka: 2, 2012)
  Temperature dependence of solar cell characteristics through frequency noise level and ideality factor measurements (številka: 2, 2012)
  Ultra-compact dual-band 3-D Hilbert resonator in LTCC technology (številka: 3, 2012)
  Aging of overvoltage protection elements caused by past activations (številka: 3, 2012)
  Ultra low-power low-complexity tunable 3-10 GHz IR-UWB pulse generator (številka: 3, 2012)
  Electrical excitation and mechanical vibration of a piezoelectric cube (številka: 3, 2012)
  The influence of diodes and transistors made of silicon and silicon carbide on the nonisothermal characteristics of boost converters (številka: 3, 2012)
  Towards smaller populations in differential evolution (številka: 3, 2012)
  On-line testing and recovery of systems on SRAM-based FPGA (številka: 3, 2012)
  In memoriam Marija Kosec (številka: 4, 2012)
  Wireless LTCC sensors for monitoring of pressure, temperature and moisture (številka: 4, 2012)
  3D structuration of LTCC and related technologies for thermal management and microfluidic structures (številka: 4, 2012)
  Wide band-stop microwave microstrip filter on high-resistivity silicon (številka: 4, 2012)
  Cofired platinum/alumina microsystems for implantable medical applications (številka: 4, 2012)
  LTCC-based sensors for mechanical quantities (številka: 4, 2012)
  LTCC fluidic microsystems (številka: 4, 2012)
  Innovation steps towards a novel and cost efficient LTCC packaging technology for high end applications (številka: 4, 2012)
  Mechanical properties of low temperature co-fired ceramics (številka: 4, 2012)
 29. 2013
   33

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Investigation of a compact dual-band handheld RFID reader antenna (številka: 1, 2013)
  A simplified approach to analyze of active circuits containing operational amplifiers (številka: 1, 2013)
  Optimization of grooved micromixer for microengineering technologies (številka: 1, 2013)
  Impact of the excess base current and the emitter injection efficiency on radiation tolerance of a vertical PNP power transistor in a voltage regulator (številka: 1, 2013)
  Design and analysis of low power master slave flip-flops (številka: 1, 2013)
  Effects of static and pulsed negative bias temperature stressing on lifetime in p-channel power VDMOSFETs (številka: 1, 2013)
  Two-port piezoelectric silicon carbide MEMS cantilever resonator (številka: 1, 2013)
  Hidden node avoidance mechanism for IEEE 802.15.4 wireless sensor networks (številka: 1, 2013)
  Printed electronics on recycled paper and cardboards (številka: 1, 2013)
  A dynamic adaptive arbiter for network-on-chip (številka: 2, 2013)
  Crystal controlled CMOS oscillator for 13.56 MHz RFID reader (številka: 2, 2013)
  Triton X-100 as an effective surfactant for micropump bubble tolerance enhancement (številka: 2, 2013)
  Transforming the LSTM training algorithm for efficient FPGA-based adaptive control of nonlinear dynamic systems (številka: 2, 2013)
  Review of low actuation voltage RF MEMS electrostatic switches based on metallic and carbon alloys (številka: 2, 2013)
  Cylindrical-parabolic reflector with printed antenna structures (številka: 2, 2013)
  Microfluidic devices for manipulation, modification and characterization of biological cells in electric fields - a review (številka: 3, 2013)
  The influence of power supply voltage on exploitive parameters of the selected lamps (številka: 3, 2013)
  A fast simulation emulation engine (številka: 3, 2013)
  A low-complexity and energy-efficient IR-UWB pulse generator in 0.18mum technology (številka: 3, 2013)
  Low-voltage FGMOS based voltage-to-current converter (številka: 3, 2013)
  Tracking of MPP for three-level neutral-point-clamped qZ-source off-grid inverter in solar applications (številka: 4, 2013)
  Signal processing for integrated, high performance, low noise chemical/biological sensor interface (številka: 4, 2013)
  A linear current-controlled floating negative resistor (številka: 4, 2013)
  Fixed-point multiplication and division in the logarithmic number system (številka: 4, 2013)
  On-line testing and recovery of systems with dynamic partial reconfiguration (številka: 4, 2013)
  Different switchover-strategies for load balancing in future aircraft (številka: 4, 2013)
  The copper losses of gapped inductors with litz-wire windings (številka: 4, 2013)
  Series active power filter for high-voltage synchronous generators (številka: 4, 2013)
  Model checking using Spin and SpinRCP (številka: 4, 2013)
 30. 2014
   40

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Supercapacitor energy storage system for improving the power flow in photovoltaic plants (številka: 1, 2014)
  A novel topology of variable gain distributed amplifier in 0.13 microm CMOS technology for UWB applications (številka: 1, 2014)
  On self-avoiding walks across n-dimensional dice and combinatorial optimization (številka: 1, 2014)
  Characterisation of thick-film resistors as gauge sensors on different LTCC substrates (številka: 1, 2014)
  Delaying analogue quadrature signals in Sin/Cos encoders (številka: 1, 2014)
  Current transients in solution-derived amorphous Tasub2Osub5-based thin-film capacitors (številka: 1, 2014)
  Lead zirconate titanate multi-element structure by electrophoretic deposition (številka: 1, 2014)
  Compositional and microstructural study of sol-gel-derived PbZrsub(0.3)Tisub(0.7)Osub3 /Alsub2Osub3/SiOsub2/Si thin-film structures (številka: 1, 2014)
  The influence of the platinum substrate roughness on the ferroelectric properties of 0.65Pb(Mgsub(1/3)Nbsub(2/3))Osub3-0.35PbTiOsub3 thick films (številka: 1, 2014)
  A 4th order differential Gm-C band-pass filter using improved floating current source (številka: 2, 2014)
  Micropreconcentrators in silicon-glass technology for the detection of diabetes biomarkers (številka: 2, 2014)
  Voltage summing current conveyor (VSCC) for oscillator and summing amplifier applications (številka: 2, 2014)
  Fast one-time programming (OTP) and a programming verification solution using zener diodes in a standard CMOS process (številka: 2, 2014)
  FPGA-based EtherCAT microcontroller circuit design of SPI communication for real-time systems (številka: 2, 2014)
  Design of an intelligent electronic system for dump truck tip-over prevention (številka: 2, 2014)
  Impact of downscaling on analog/RF performance of sub-100nm GS-DG MOSFET (številka: 2, 2014)
  Performance analysis of a memristor - based biquad filter using a dynamic model (številka: 2, 2014)
  MOSFET spice parameter extraction by modified genetic algorithm (številka: 2, 2014)
  Evaluation and analysis of methods for fixed and variable MEMS inductors design (številka: 2, 2014)
  Printed circular patch wideband antenna for wireless communication (številka: 3, 2014)
  Design and analysis of a new double negative metamaterial (številka: 3, 2014)
  Development of testing method for smart substations with prosumers (številka: 3, 2014)
  Sneak path current equivalent circuits and reading margin analysis of complementary resistive switches based 3D stacking crossbar memories (številka: 3, 2014)
  A new FGMOS FDCCII and filter applications (številka: 3, 2014)
  A compact 3.1-5 GHz RC feedback low-noise amplifier employing a gain enhancement tehnique (številka: 3, 2014)
  Research challenges in optical communications towards 2020 and beyond (številka: 3, 2014)
  Low-kickback-noise preamplifier-latched comparators designed for high-speed & accurate ADCs (številka: 4, 2014)
  A counter of number of products on the shelf - Influences on capacitance of interdigitated capacitor with application in intelligent packaging (številka: 4, 2014)
  Osemdeset let zaslužnega profesorja Jožeta Furlana (številka: 4, 2014)
  Formation of thick SU-8 mold for the fabrication of UV-LIGA based nickel microgyroscope structures (številka: 4, 2014)
  Integrated Hall magnetic angle sensors (številka: 4, 2014)
  A new method for hybrid pseudo random number generator (številka: 4, 2014)
  Heterogeneous MPSoC technology for modern cyber-physical systems (številka: 4, 2014)
  Harmonic modeling of full-wave diode rectifier for nonuniform load currents (številka: 4, 2014)
  Measurement of NBTI degradation in p-channel power VDMOSFETs (številka: 4, 2014)
  Implementation of non-periodic sampling true random number generator on FPGA (številka: 4, 2014)
 31. 2015
   35

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Variable gain amplifier for mobile WiMAX receiver (številka: 1, 2015)
  The parameter estimation of the electrothermal model of inductors (številka: 1, 2015)
  A parallel architecture with novel filtering and data accessing order for deblocking filter in H.264/Svc using reconfigurable architecture (številka: 1, 2015)
  Low leakage charge recycling power gating structure for CMOS VLSI circuits (številka: 1, 2015)
  Comparison between the characteristics of screen and flexographic printing for RFID applications (številka: 1, 2015)
  Current-mode quadrature oscillator using CCCCTAs with non-interactive current control for CO, FO and amplitude (številka: 1, 2015)
  A 5-Gbps CMOS burst-mode CDR circuit with an analog phase interpolator for PONs (številka: 1, 2015)
  Relative appraisal of ultra-thin body MOSFETs: an analytical modeling including hot carrier induced degradation (številka: 1, 2015)
  Comparative assesment of ground plane and strained based FDSOI MOSFET (številka: 1, 2015)
  Contour graph approach of micropower clock generator design for energy harvesting charge pump circuits (številka: 1, 2015)
  A study of analytical solutions of plate equation for pressure microsensor diaphragm (številka: 1, 2015)
  Computing worst-case performance and yield of analog integrated circuits by means of mesh adaptive direct search (številka: 2, 2015)
  A novel dual ports antenna for handheld RFID reader applications (številka: 2, 2015)
  An influence of the selected factors on the transient thermal impedance model of power MOSFET (številka: 2, 2015)
  Zynq-based system for extracting sorted subsets from large data sets (številka: 2, 2015)
  Electronically controllable current-mode true RMS to DC converter (številka: 2, 2015)
  Radiation Behavior and test specifics of A-D and D-A converters (številka: 2, 2015)
  The optimal useful measurement range of an inductive displacement sensor (številka: 2, 2015)
  A new fully integrated high frequency full- wave rectifier realization (številka: 2, 2015)
  Voltage-mode analog PID controller using a single z-copy current follower transconductance amplifier (ZC-CFTA) (številka: 3, 2015)
  Digital signal processing for a multi-channel chemical sensor interface (številka: 3, 2015)
  Design of an active inductor based LNA in Silterra 130 nm CMOS process technology (številka: 3, 2015)
  Thermal properties of polymer-matrix composites reinforced with E-glass fibers (številka: 3, 2015)
  Distributed energy efficient clustering algorithm for wireless sensor networks (številka: 3, 2015)
  Grid-tied smart inverter safety functionality (številka: 3, 2015)
  Design of low-power temperature sensor architecture for passive UHF RFID Tags (številka: 4, 2015)
  High-efficiency negative charge-pump circuit for WLED backlights (številka: 4, 2015)
  Angle of Arrival estimation algorithms using Received Signal Strength Indicator (številka: 4, 2015)
  Low-pass filter for UWB system with the circuit for compensation of process induced on-chip capacitor variation (številka: 4, 2015)
  Instruction decompressor design for a VLIW processor (številka: 4, 2015)
  Specific heat capacity and thermal conductivity of the electrocaloric (1-x)Pb(Mgsub(1/3)Nbsub(2/3))Osub3-xPbTiOsub3 ceramics between room temperature and 300°C (številka: 4, 2015)
 32. 2016
   35

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  A 3.0 - 3.6 GHz LC-VCO with ETSPC frequency divider in 0.18-micron CMOS technology (številka: 1, 2016)
  Prediction of radiated emissions of automotive electronics early in the design phase based on automotive component level testing (številka: 1, 2016)
  Exploration and optimization of a homogeneous mesh of cluster-based FPGA architectures (številka: 1, 2016)
  Temperature and process compensated RF power detector (številka: 1, 2016)
  An integrated microtransformer system for displacement measurement (številka: 1, 2016)
  A Ka-band satellite beacon receiver for propagation experiment (številka: 1, 2016)
  Population ranking based differential evolution with simulated annealing for circuit optimization (številka: 2, 2016)
  Processing of steatite ceramic with a low dielectric constant and low dielectric losses (številka: 2, 2016)
  Real time implementation of PI and PID controlled cascaded H-bridge eleven level inverter using SPWM (številka: 2, 2016)
  0.18 microm CMOS power amplifier architecture comparison for a wideband Doherty configuration (številka: 2, 2016)
  High-performance current-controlled quadrature oscillator using an optimized CCII (številka: 2, 2016)
  Performance of Ni-alloy MEMS-probes coated with PdCo films in semiconductor wafer test (številka: 2, 2016)
  Linear incremental displacement measurement system with microtransformers (številka: 3, 2016)
  Dual-mode sinusoidal quadrature oscillator with single CCCTA and grounded capacitors (številka: 3, 2016)
  Control of electrical conductivity in 0.7BiFeOsub3- 0.3SrTiOsub3 ferroelectric ceramics via thermal treatment in nitrogen atmosphere and Mn doping (številka: 3, 2016)
  Micromachining of all-fiber photonic micro- structures for microfluidic applications (številka: 3, 2016)
  Design and analysis of differential passive circuits for I/Q generation in 60 GHz integrated circuits (številka: 3, 2016)
  Temperature and injection current dependent electroluminescence for evaluation of single-junction single-segment GaAs laser power converter (številka: 3, 2016)
  Solution-derived Basub(0.5)Srsub(0.5)TiOsub3 thin-film capacitors in metal-insulator-metal configuration (številka: 3, 2016)
  Fault detection in state variable filter circuit using Kernel extreme learning machine (KELM) algorithm (številka: 4, 2016)
  Effect of a new methacrylic monomer on diode parameters of Ag/p-Si Schottky contact (številka: 4, 2016)
  Area and energy efficient CORDIC accelerator for embedded processor datapaths (številka: 4, 2016)
  Microfluidics-directed self-assembly of DNA-based nanoparticles (številka: 4, 2016)
  Lithography-free, crystal-based multiresonant lamb waves for reconfigurable microparticle manipulation (številka: 4, 2016)
  Radiation induced multiple bit upset prediction and correction in memories using cost efficient CMC (številka: 4, 2016)
  Advanced gate control system for power MOSFET switching losses reduction with complete switching sequence control (številka: 4, 2016)
  Combined optical model for micro-structured organic light-emitting diodes (številka: 4, 2016)
  Voltage mode electronically tunable full-wave rectifier (številka: 4, 2016)
  Multiparametric oled-based biosensor for rapid dengue serotype recognition with a new point-of-care serological test (številka: 4, 2016)
  A comprehensive review on perfusion cell culture systems (številka: 4, 2016)
  MDE-based rapid DSE of multi-core embedded systems (številka: 4, 2016)
 33. 2017
   31

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  A seven-core fibre for fluorescence spectroscopy (številka: 1, 2017)
  Small signal modeling of scaled double-gate MOSFET for GHz applications (številka: 1, 2017)
  2D simulation study of p-type TFTs with chemically deposited poly-PbS active channel (številka: 1, 2017)
  Testing and characterization of multilayer force sensing resistors fabricated on flexible substrate (številka: 1, 2017)
  DOE study of epitaxial layer thickness and resistivity effects on P-i-N diode for beyond 300 V of reverse voltage applications (številka: 1, 2017)
  Investigations on the influence of selected factors on thermal parameters of impulse-transformers (številka: 1, 2017)
  Highly efficient photocatalytic activity in the visible region of hydrothermally synthesized N-doped TiOsub2 (številka: 2, 2017)
  Considerations about the use of the Moon in X-band antenna G/T measurements (številka: 2, 2017)
  A compact radio telescope for the 21 cm neutral-hydrogen line (številka: 2, 2017)
  Pb(Mg,Nb)Osub3PbTiOsub3 thick films on metalized low-temperature co-fired ceramic substrates (številka: 2, 2017)
  Reversible data hiding based on radon and integer lifting wavelet transform (številka: 2, 2017)
  Design and characterization of a 130 nm CMOS ultra-wideband low-noise amplifier (številka: 2, 2017)
  Synthesis of silicon carbide nanowhiskers by microwave heating (številka: 2, 2017)
  Development and evaluation of the angular response measurement setup for solar cells (številka: 3, 2017)
  Processing and sintering of sodium-potasium niobate-based thick films (številka: 3, 2017)
  Influence of granulate and pressure on green compacts and the current-voltage characteristics of sintered ZnO-based varistor ceramics (številka: 3, 2017)
  Multicaloric effect in polycrystalline Pb(Fesub0.5Nbsub(0.5))Osub3 (številka: 3, 2017)
  Design of operational transconductance amplifier with temperature compensation (številka: 3, 2017)
  Thermoplastic - PDMS polymer covalent bonding for microfluidic applications (številka: 3, 2017)
  Modelling overvoltage protection components (številka: 4, 2017)
  A new low-power CMOS sample-and-hold circuit based on high-speed dynamic body biased switches (številka: 4, 2017)
  Spintronics as a non-volatile complement to modern microelectronics (številka: 4, 2017)
  A novel mix-mode universal filter employing a single active element and minimum number of passive components (številka: 4, 2017)
  Synthesizable 2D Vernier TDC based on gated ring oscillators (številka: 4, 2017)
  A meta-heuristic approach for wavelength assignment in Long-Haul optical system (številka: 4, 2017)
  An improved low phase noise LC-VCO with wide frequency tuning range used in CPPLL (številka: 4, 2017)
  Space transformer connector characterization for a wafer test system (številka: 4, 2017)
 34. 2018
   30

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  A novel approach to reduce the PMEPR of MCPC signal using random phase algorithm (številka: 1, 2018)
  Extraction of two wire loop topology using hybrid single ended loop testing (številka: 1, 2018)
  Reliability analysis and SFG modeling of a new modified Quadratic boost DC-DC converter (številka: 1, 2018)
  Subthreshold modeling of triple material gate-all-around junctionless tunnel FET with germanium and high-K gate dielectric material (številka: 1, 2018)
  Analog circuit topology representation for automated synthesis and optimization (številka: 1, 2018)
  Low-voltage highly linear floating gate MOSFET based source degenerated OTA and its applications (številka: 1, 2018)
  Multi-hop communication in Bluetooth Low Energy ad-hoc wireless sensor network (številka: 2, 2018)
  Lossy and lossless inductance simulators and universal filters employing a new versatile active block (številka: 2, 2018)
  The design of broadband LNA with active biasing based on negative technique (številka: 2, 2018)
  CMOS RGB colour sensor with a dark current compensation circuit (številka: 2, 2018)
  Real time random number generation with ring oscilator based double physically unclonable function (številka: 2, 2018)
  Low-power OTA-C based tudeable fractional order filters (številka: 3, 2018)
  Design of fault-tolerant reversible floating point division (številka: 3, 2018)
  Computer simulation model for evaluation of radiation and post-irradiation effects in voltage regulator with vertical PNP power transistor (številka: 3, 2018)
  A microfluidic micromixer fabricated using polydimethylsiloxane-based platform for biomedical applications (številka: 3, 2018)
  A novel space vector modulation based control strategy for Z-source inverter (številka: 3, 2018)
  Digital implementation of a demodulator for HF RFID reader device (številka: 3, 2018)
  Reliability evaluation of buck converter based on thermal analysis (številka: 4, 2018)
  Elliptically polarized frequency agile antenna on ferroelectric substrate (številka: 4, 2018)
  Digitally adjustable differential gain stage (številka: 4, 2018)
  Proficient static RAM design using sleepy keeper leakage control transistor & PT-decoder for handheld application (številka: 4, 2018)
  Electrochemical acetylcholinesterase biosensor for detection of cholinesterase inhibitors (številka: 4, 2018)
  Multiparameter miniature fiber-optic sensor: design and signal interrogation (številka: 4, 2018)
  Temporary bonding using paper inserted PPC layer (številka: 4, 2018)
  Orthodox theory Monte-Carlo simulation of single-electron logic circuits (številka: 4, 2018)
  Implementation of VIP for bus interface logic of 32-bit processor using System Verilog (številka: 4, 2018)
 35. 2019
   12

 36. 2020
   4