URN_NBN_SI_DOC-6HVCJGSZ

224 Our aim was to test the attractiveness of the new Apple releases and the effect of a relatively easy access to the world market of digital content on the promotion of Slovenian cultural heritage. We added three books to the iTunes digital collection which might be of interest to the general public: a re-edition of a scientific monograph by Andrej Pleterski: Mythical Reality of the Carintian Dukes' Stones ( Mitska stvarnost knežjega kamna ) in Slovenian and German version and a non-fiction iBook by Benjamin Štular: Ljubljana in the Middle Ages. Archaeological Research ( Srednjeveška Ljubljana. Arheološke raziskave). The digital version of the Andrej Pleterski's book was chosen for the actuality of the topic in Slovenia and Austria. People and politicians in Carinthia were annoyed by the book contents as it was published by the Regional Museum in Klagenfurt in December 2011. While the science in this book is sound it has been abused to meet the current needs of some of the Carinthian politi- cians. The incident was polemically reflected in the main Slovenian newspapers, too. The non-fiction iBook was selected because of the attractiveness of the theme, besides a lot of multimedia content had already been created and could be easily published to Apple's iBook- store. All three iBooks were posted to iTunes® less than three weeks after the release of the iBooks Author application to create digital content. We wish to present our experience with the appli- cability of the new medium, users' feedback and access statistics. Guidelines for Apple licenses are presented. The applicability of the new medium and its impact on the popularisation of the Slovenian cul- tural heritage was evaluated on the basis of the usage statistics in the first two months. Keywords: archeology, cultural heritage, electronic books, Apple iBooks 1  Uvod Arheologija je med preostalimi vedami kulturne dediščine posebna v tem, da večina materialne dediščine obstaja samo za hip. Dokler arheološko najdišče ni poznano, de- diščina ne obstaja. V trenutku, ko začnejo arheološko najdišče raziskovati, torej izkopa- vati, pa je velika večina arheološkega zapisa med procesom uničena. Ostanejo le pred- meti in v določenih okoliščinah tudi izbrani deli najdišča, na primer rimskodobni zidovi na najdišču NUK II. Veliko večino arheološkega zapisa pa predstavljajo, poenostavljeno rečeno, zemljene plasti. V nekaterih primerih izbrani del arheološkega zapisa ostane neraziskan z namenom ohranitve, na primer arheološki presek v zbirki Mestnega mu- zeja Ljubljana. Večinoma pa o raziskanih arheoloških najdiščih ostanejo le podatki, t. i. arhiv najdišča. Ta arhiv, dandanes skorajda v celoti digitalen, je seveda izdelan po na- tančno določenih strokovnih kriterijih in kot tak nestrokovnjakom večinoma težko ra- zumljiv. Seveda arheologi ustvarjajo številne prosto dostopne podatkovne zbirke bolj ali manj prečiščenih podatkov, toda pravi izziv arheologije je - s pomočjo digitalnega B. Štular: iBook – a New Medium? , 223-231 Library, 56 (2012) 3

RkJQdWJsaXNoZXIy