URN_NBN_SI_DOC-6HVCJGSZ

231 rezultat, temveč tudi proces raziskovanja dediščine. V tem pogledu lahko vsaj v iKnjigi Ljubljana … vidimo tudi »zagotavljanje dostopa do kulturne in znanstvene dediščine 'vseh in za vse'«. Zdi se, da z zagotavljanjem preprostega dostopa do vse večjega dela javnosti iKnjiga v prihodnosti lahko postane eden izmed načinov zagotavljanja dostopa do določenih vsebin s področja kulturne dediščine. Vprašanja trajnosti takšnih publikacij (glede na standarde, arhiviranje …) ostajajo odpr- ta, saj presegajo obseg tega besedila. Prav tako ostaja odprto vprašanje posodabljanja (nadgrajevanja) objavljenih vsebin, ki bi ga bilo nemara smiselno obravnavati v poseb- nem prispevku, v katerem bi se lahko osredotočili predvsem na tehnično izvedbo iKnjige. Navedeni viri Dirjec, B. et al. (1996). Pozdravljeni, prednamci! = Ancestral encounters: Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka = Ljubljana from prehistory to the middle ages: Galerija in velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma, 15. junij – 25. oktober l996. Ljubljana: Mestni muzej Ljubljana, Cankarjev dom. Dolenz, H. in Baur, C. (2011). Die Karnburg: Forschungen zu Kärntens Königspfalz 2006 – 2010. Celovec: Verlag des Landesmuseums Kärnten. McGill, G., Wilson, E. O. in Ryan, M. (2012). E.O. Wilson's Life on Earth. Wilson Digital, Inc., iTunes. Pleterski, A. (1996). Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov. Zgodovinski časopis, 504, str. 481–534. Pleterski, A. (1997a). Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Pleterski, A. (1997b). Die Kärntner Fürstensteine in der Struktur dreier Kultstätten. V: Huber, A. (Ur.), Der Kärntner Fürstenstein im europäischen Vergleich (Symposium Gmünd 1996). Gmünd: Die Stadt. Štih, P. (2010). Castrum Leibach: najstarejša omemba Ljubljane in njeni začetki: faksimile s komentarjem in zgodovinskim uvodom = Castrum Leibach: the first recorded mention of Ljubljana and the city's early history: facsimile with commentary and a history introduction. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana. Štular, B. (2012). Srednjeveška Ljubljana. Arheološke raziskave. Apple - iTunes, ID: 503140263. dr. Benjamin Štular ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Novi trg 2, 1000 Ljubljana e-pošta: bstular@zrc-sazu.si B. Štular: iKnjiga – novi medij?, 223-231 Knjižnica, 56 (2012) 3

RkJQdWJsaXNoZXIy