URN_NBN_SI_DOC-IDMCCSB4

SODOBNA KNJIŽNICA V KRANJU Ljudska knjižnica v Kranju se je 1. avgusta 1959 preselila v nove, dolgo pričakovane prostore v Sin­ dikalnem domu. S teni pomembnim dogodkom stopa v novo obdobje svojega poslovanja, ki bo precej različno od dosedanjega. Ne posluje več po starem puh­ nem sistemu, ampak po sistemu prostega pristopa h knjižnim poli­ cam: bralec si izbere knjigo sam, knjižničar mu je samo še svetova­ lec pri iskanju želene knjige. Temu novemu načinu poslovanja so tudi prostori primerno prirejeni in raz­ vrščene knjige. Knjige so na stelažali razporeje­ ne po strokah in vsebini. Stroke so določene v glavnem po medna­ rodni decimalni klasifikaciji, vrstil- ci |>a so zlasti pri osmici nekoliko prilagojeni praktičnim potrebam ljudske knjižnice. V mejah stroke so knjige postavljene po abecedi avtorjev oziroma pri anonimnih delih j)o abecedi naslovov ne glede na format. Napisi na policah za­ znamujejo vrstilec in naziv stroke ter so bralcu kažipot, kje naij knji­ go išče. Takšno poslovanje je za naše lju­ di nekaj novega, vendar je že ne­ kajmesečna praksa pokazala, da so se obiskovalci prosti izbiri knjig kmalu privadili. Knjižnica je s preselitvijo mnogo pridobila. Novi. sodobno urejeni in dovolj veliki prostori omogočajo neovirano in redno poslovanje. Sodobna knjižnična oprema in ko­ vinske stolaže v skladišču, nad 20 tisoč zvezkov bogat knjižni sklad in manjša čitalnica za časnike in časopise, vse to so pomembne pri­ dobitve, ki močno privlačujejo bralce. Poleg tega leži knjižnica v središču mesta, nasproti avtobusne postaje, kjer je stikališče ljudi naj­ večje. Tako je dobila knjižnica vse pogoje, da bo njeno prihodnje delo še vse plodnejše ne samo po številu 123

RkJQdWJsaXNoZXIy