URN_NBN_SI_DOC-KDEBW97U

115 3D DIGITALIZACIJA IN VIZUALIZACIJA SITULE Z VAČ 3D Digitisation and Visualisation of the Vače Situla Gregor Vidmar Oddano: 21. 5. 2012 – Sprejeto: 23. 8. 2012 1.04 Strokovni članek 1.04 Professional Article UDK: 004.9:903.23(497.4) Izvleček Projekt 3D digitalizacije in vizualizacije situle z Vač je bil izveden na začetku leta 2011 v sodelova- nju Narodnega muzeja Slovenije, ki hrani situlo, in podjetja MFC.2, d. o. o., ki med drugim razvija in izvaja storitve 3D digitalizacije in vizualizacije. Zastavljeni cilji projekta so bili zasnovani tako, da bi na enem samem, znamenitem in dragoce- nem primeru predmeta kulturne dediščine pokazali: • kaj omogočajo sodobne metode in tehnologije na področju 3D digitalizacije in vizualizacije, • kako varno in zelo kakovostno digitalizirati objekte kulturne dediščine, • kako veliko uporabno vrednost imata 3D zajem in vizualizacija pri varovanju, ohranjanju, raziskovanju, izobraževanju in promociji kulturne dediščine. Cilji projekta: 1. Kakovosten 3D zajem situle, njene oblike in teksture. 2. 3D predstavitev situle in njenih detajlov s strokovnimi opisi. 3. 3D stereoskopska projekcija za pregledovanje s 3D očali in upravljanje objekta na daljavo. 4. 3D računalniška animacija, ki predstavi nekatera dejstva o situli na podlagi strokovnih interpretacij. 5. Javna predstavitev rezultatov projekta ob kulturnem prazniku 8. februarja 2011 v Narodnem muzeju Slovenije. Ključne besede: 3D, skeniranje, digitalizacija, vizualizacija, kulturna dediščina, situle, Vače Extended abstract The project of 3D digitisation and visualisation of the Vače situla was implemented at the begin- ning of 2011 in cooperation with the National Museum of Slovenia where the situla is kept and

RkJQdWJsaXNoZXIy