URN_NBN_SI_DOC-NWGVVTEA

In n e m o r i a m STANKO BUNC Umrl je pravzaprav mlad. Dvainšestdeset let in pet dni, to ni nobena starost za človeka. Se manj za kulturnega delavca, ki mu misel v teh letih dozori. Sedmega novembra 1969 smo ga pokopali na kranjskem pokopali­ šču. Ob grobu so spregovorili direktor Osrednje knjižnice prof. Miha Mohor, prof. Joža Mahnič v imenu slavistov, prof. Josip Rijavec v imenu bibliotekarjev. Številni prijatelji in znanci so ga spremili na zadnji poti. Izgubili smo kulturnega delavca, ki bi mogel vendarle še kaj na­ rediti za narod. Prof. Bunc je bil delaven človek. Sestavil je 14 knjig, napisal v revijah in časnikih nad 300 člankov in mnogo predaval. Vse po službe­ nem času. Knjižničarji in slavisti so ga poznali, širši slovenski javnosti je postal znan po slovnicah za nižje gimnazije, oziroma osemletke, slo­ varju tujk, malem slovenskem pravopisu. Kot knjižničar je prof. Bunc opravil pomembno delo, čeprav na zunaj ni bilo tako vidno. Dne 25. m aja 1950 je bila na predlog predsednika za prosveto in kulturo Dušana Baudka v Kranju ustanovljena študijska knjižnica. Vodja nove kulturne ustanove je postal profesor kranjske gimnazije Stanko Bunc. Razvoju Študijske knjižnice v Kranju je posvetil vse svoje moči. Vzljubil je delo v knjižnici bolj kot vse drugo. Poskrbel je za strokovno izpopolnitev kadra. Z vso skrbjo je kompletiral stari knjižni fond in nabavljal novitete. Z založbami in strokovnimi tovariši je bil v stalnih stikih. Aktivno je sodeloval na kongresih knjižničarjev. Za potrebe Študijske knjižnice je sestavil Priročnik za katalogizacijo. Skupno s kolektivom je pripravil Seznam gradiva za proslave. Leta 1967 je v Celju za delo, ki ga je opravil kot knjižničar, prejel Čopovo diplomo. čudna so bila njegova življenska pota. Otroštvo je preživel na Krasu, mladost na Dolenjskem, zadnjih 20 let svojega življenja na Gorenjskem. Rodil se je 30. oktobra 1907 v Spodnjem Kobdilju. Oče je bil želez­ niški čuvaj v Štanjelu in prvi učitelj svojemu sinu. Leta 1919 so starši zapustili Primorsko in prišli v Novo mesto. Tam je končal gimnazijo. 124

RkJQdWJsaXNoZXIy