URN_NBN_SI_DOC-VX1PAX77

KNJIŽNIČARSKA PREDAVANJA V ŠOLAH Na pobudo nekaterih profesorjev slavistov na kranjskih srednjih So­ dah je imeti v šoilsikem Jeftu 1957/58 uipraivnik Študijske knjižnice prof. Stanko Burne vrsto predavanj za di­ jake sedmega raizreda giimnaizije in tretjega letnilkia sredmiie ekonomske šolle. Govoril je o zspodtovini pisave, (kinjiif?e im tiska ter knjižnie, pa tudi o vrnitah knri&ntic. o značaju. nalo- srah in ureditvi Študijske fcnjtižmice. Vsa predavanja je bogato ponazar­ jal s kmiTiižniim matetrieiloim in ogle­ dom knjižnice. Vseh predavanj je bilo oseim. Ta predavanja so prvi priimer, da «e 'je za ikinijižmliforstvo zamiimala naša srednja 'šcila im čutili« notireibo', da sw j doraščajoči naraščaj sezna- ini vsaj z osnovami sodoibmeffa knjiž­ ničarstva. Ta začetek ie tirciba po­ sebej poudariti, 'nobaido profesor­ jev 'prisrčno 'pozdraviti, hkrati pa želeti, da bi se podobna predavanja z« naišo mladino pirirejalla tudi v Tjirtihodmie. S. B. 86

RkJQdWJsaXNoZXIy