URN_NBN_SI_DOC-ZO3UDMUT

TEDEN KNJIGE V KRANJU V praznovanje ()(X)-lelnice mesta Kranja in občinskega praznika leta 1960 jo Osrednja knjižnica ob­ čine Kranj vključila teden knjige, ki je obsegal vrsto manifestacij. Začel se je 27. julija s slavnostno sejo knjižničnega upravneguodbo­ ra. Pred povabljenimi gosti je naj­ prej spregovorila predsednica tov. Milica Potisek o namenu tedna knjige in o važnosti reorganizacije knjižničarske mreže, nakar je imel prof.Stanko Bunc slavnostni govor ob jubileju 10-letnice Študijske knjižnice. Nato je bila odprta pre­ urejena čitalnica, ki obsega dva prostora: prvi za branje časopisov in za informacije, drugi pa za mi­ ren študij. Bralec ima v čitalnici prost dostop do najbolj branih časnikov in časopisov ter do pri­ ročne knjižnice enciklopedij, leksi­ konov, slovarjev in raznih drugih priročnikov. Še večjega pomena je bila otvo­ ritev potujoče knjižnice, ki je prvi korak k množični uporabi knjige. Prvih osem kovčkov je začelo po­ tovati po bolj oddaljenih krajih občine. To sicer še ne pomeni končno ureditev potujočega knjiž­ ničarstva, ampak je šele njen za­ četek. Dva dni nato jo bila na gorenj­ skem razstavišču odprta knjižna razstava, ki je prikazala literarno ustvarjalnost mesta Kranja in nje­ gove okolice v preteklosti in seda­ njosti. Tu je obiskovalec nazorno videl, kaj je naš kraj prispeval v zakladnico slovenske književnosti. Na posebnih razstavnih deskali v Ljudski knjižnici je bila s števil­ kami, Grafikoni in slikami prika­ zana dejavnost kranjskega knjiž­ ničarstva po osvoboditvi in naka­ zana pot v prihodnost. Poleg tega je bila izdana posebna jubilejna brošura Knjigo ljudstvu, ki s sedmimi članki na 16 straneh prikazuje stanje, razvoj in proble­ matiko kranjskega knjižničarstva. Razstavljeno gradivo so sprem­ ljali kulturni večeri. Na prvem so umetniki iz Kranja pripovedovali o svojem dein. Na dveh naslednjih je prof. Duša Marnova prikazala umetnost Gorenjske v besedi, glasbi in leposlovju. Zadnji večer pa je prof. Stanko Bunc v literarno-zgo- dovinskem sprehodu skozi stoletja razgrnil vlogo Kranja v slovenski besedi. Vzporedno s predavanji se je ro­ dila misel, da bi se kulturni de­ lavci povezali v kulturni klub in imeli redna predavanja. Ta prvi teden knjige v Kranju je uspel in ]>okazal tudi pot v pri­ hodnost. Nerodno je bilo le to, da je bil prirejen sredi počitnic in toplega poletja ter sredi vrveža gorenjskega sejma. s. A. H. 10 145

RkJQdWJsaXNoZXIy