logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0

Kamniški QbČAN

Št. 9

CALCIT VOLLEYBALL ZOPET NA VRHU SLOVENIJE

S srčnostjo in borbenostjo do zmage

Sanje mnogih kamniških športnih delavcev, ki so se v bogati zgodovini kluba trudili doseči nekaj več na področju ženske odbojke, so postale resničnost 28. aprila 2010!

Mlade kamniške odbojkarice Calcit Volleyballa so dale vetra Mariborčankam in se zasluženo skupaj z navijači veselile naslova državnih prvakinj. S tem so dosegle zgodovinski uspeh kluba, kar pa jim po njihovih besedah ne bi uspelo brez podpore sponzorjev, trenerjev, dobre organizacije kluba, pozitivnega vzdušja v ekipi, predvsem pa zvestih navijačev, ki so jih spremljali in podpirali vso sezono. Letos so se dekleta prvič merila kar na štirih frontah in tako pridobila neprecenljive izkušnje. Poleg osvojitve naslova državnih prvakinj so v Interligi zasedle šesto mesto, v Evropskem pokalu Challenge so izpadle v drugem krogu, v pokalnem tekmovanju pa so že presegle vsa pričakovanja in osvojile naslov pokalnih podprvakinj.

Kamničani smo ponosni na naša zlata dekleta, ki so skozi vso sezono pokazale ogromno dobre volje, truda in borbenosti. Odbojkarski zvezi in Sloveniji pa smo tako ponovno dokazali, da je Kamnik eden izmed centrov odbojke v Sloveniji!

Iskrene čestitke dekletom, trenerjem in klubskim delavcem iz uredništva Kamniškega občana!

Več o tekmovanju in uspehu naših odbojkaric na 8. strani.

S septembrom subvencije za vse malËke do treh let

Na aprilski seji so občinski svetniki sprejeli rebalans proračuna, ki med drugim zagotavlja sredstva za povečanje kapacitet v otroškem varstvu ter sredstva za subvencijo za tiste otroke prve starostne skupine, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva. Občina Kamnik tako dolgoročno uvaja nov sistem, po katerem bo vsak otrok v starosti od enega do treh let mesečno prejemal 20% ekonomske cene za prvo starostno skupino, kar v tem trenutku znaša 103,10 evra.

V tej številki Kamniškega občana in na spletnih straneh Občina Kamnik objavlja javni poziv za subvencioniranje.

Več na 2. strani.

49. leto

Kamnik, 13. maj 2010

Dragi bralci, Kamniški občan bo ponovno med vami v petek, 28. maja. Rok za oddajo člankov je petek, 21. maja; oglasov in zahval pa v sredo, 26. maja, v uredništvu v Kamniku, Glavni trg 23 (stavba med občino in sodiščem), tel.: 01/83 91 311, 041/662-450, fax: 01/83 19 860, e-naslov: sasa.mejac@siol.net

Jurski park med pisanimi tulipani

V najlepšem kotičku naše občine - Arbo-retumu Volčji Potok so se letos še posebej potrudili in pripravili lepo in bogato 19. razstavo tulipanov, cvetličarstva, drevesni-čarstva, vrtne opreme in vrtnarski sejem. Ves čas razstave, ki je bila odprta od 24. aprila do 2. maja, jim je bilo naklonjeno

tudi vreme, zato so barvita polja tulipanov in drugega pomladnega cvetja, odlična ponudba vrtnarskega sejma, tekmovanje cvetličarjev in pa seveda razstava dinozavrov, ki so letošnji »hit« arboretuma, privabili številne obiskovalce.

Več na 9. strani. SAŠA MEJAČ

Kamniško zborovsko petje v slovenskem vrhu

Na 21. slovenskem zborovskem tekmovanju Naša pesem 2010 v Mariboru je kamniški MePZ Odmev pod vodstvom Ane Smrtnik prejel srebrno plaketo, pevci kamniške vokalne skupine Ecce, ki jo vodi Andreja Martinjak, pa so bili najboljši v kategoriji vokalnih skupin in osvojili zlato plaketo. Zvezda tekmovanja je bil zborovodja Kamničan Sebastjan Vrhovnik (na sliki) z ženskim zborom CarniCe iz Ljubljane, ki so prepričljivo zmagale z zavidljivimi 96,7 točkami in osvojile priznanje za najboljši ženski zbor, za najboljšo zasedbo, ki je prvič nastopila na tekmovanju, za najboljšo izvedbo renesančne skladbe in za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od 20. stoletja do danes, Sebastjan Vrhovnik pa je prejel še priznanje za najboljšo sestavo sporeda!

Več na 5. strani.

(i SnMSUNG

Sklepanje naročniških razmerij in prodaja A akcjiîkih aparatov

G ARM IN. la podjetje Mobitel.

Prodaja in vgradnja navigacij Garmiri.

IZ VSEBINE

AKTUALNO na straneh 2 in 3

V Stranjah poteka gradnja pločnika proti Kregarjevemu, letos tudi pločnik v Spodnjih Stranjah Obnovljena atletska steza na stadionu v Mekinjah S prvomajsko budnico na delavsko srečanje v Kamniški Bistrici Športni park Kamnik naj bi zrasel Pod skalco

NAŠI JUBILANTI na strani 4

90 let častnega občana, akademika prof. dr. Staneta Gabrovca

94 let častnega občana dr. Nika Sadnikarja

95 let Valči Božič Bernot

KULTURA na strani 5

DOBRODELNOST MED NAMI na strani 7

GREGORJU STOPNIŠČNI VZPENJALEC, SARI DVIGALO .... Lions klub in Leo klub Kamnik

ZANIMIVOSTI na strani 9

Kamnik bo v znamenju starodobnih vozil Prvi indijski plesni spektakel Kundalini navdušil Večer bosanske folklore, glasbe in gledališča

NA© POGOVOR na strani 11

Jutranja telovadba v Kršmančevem parku

©PORT na straneh 12 in 13

Strelec Rožle Repič sezono rekordov kronal z državnim naslovom

Kegljanje: Marko Oman državni prvak, ŠD Soteska občinski prvak

Triatlonci Trisport Alprem najhitrejši v mlajših kategorijah

Kamničani vidni na Teku trojk

Mlade ekipe odbojkarjev po poti članskih

Kamniški maraton Alpe Scott v sodelovanju s hrvaškim Limes tour-om

Malonogometni turnir za 2. prehodni pokal Ambrož: 21 ekip in

tekma Znani Kamničani proti nogometnim zvezdam

Kamničan Tomaž Jeras srebrn na BMX evropskem prvenstvu

Tenis: Na mednarodno prvenstvo Kamnika prijavljenih 284 igralcev

v monm^

RAZSTAVA PODALJŠANA PO 20. 6.

ARBORETUM VOLČJI l'OIOK www.arhoietuiii-vp.si

Tiftph« J(g

„ - 149

lija ob skleniïvi/pcddljidoju niti razmerja Poverani 44 o:

'elja ob skfcTiiHvi/podiiljiiflnju rircjùijskeaa razmerja Mobilei za 12

Samsung El 170

Vgradnja setov za ^ prostoročno telefoniranje, alarmov in avtoakustike, ri Prodaja dodatne opreme B za mobilnike.

AvtoAkustika

Ljubljana, Vojkova cesta 58, (047) 777 777 Domžale, Ljubljanska 73, (03V 555 333 Jarše, Kamniška cesta 24, (041) 988 988 Kamnik, Perovo26, (031) 555 222 www.avtoakustika.si

Podjetje AvtcMku5t i ki d.o,o.je pooblaščeni zđstcpnik družbe Mgbitci d.d.

ommerce-

iapla ^inta in p^mîad

Huki

13. maj 2010

AKTUALNO

Kamniški ObČAN

S septembrom subvencije za vse malčke do treh let

Rožletov čutni vrtiček

Na aprilski seji so obËinski svetniki sprejeli rebalans prora-Ëuna, ki med drugim zagotavlja sredstva za poveËanje kapacitet v otroškem varstvu ter sredstva za subvencijo za tiste otroke prve starostne skupine, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva. Občina Kamnik tako dolgoročno uvaja nov sistem, po katerem bo vsak otrok v starosti od enega do treh let mesečno prejemal 20% ekonomske cene za prvo starostno skupino, kar v tem trenutku znaša 103,10 evra.

V tej številki Kamniškega občana in na spletnih straneh Občina Kamnik objavlja javni poziv za mesečno subvencioniranje vseh kamniških otrok, ki niso vključeni v eno izmed organiziranih oblik predšolske vzgoje in varstva po Zakonu o vrtcih. Starši, ki želijo uveljavljati to pravico, morajo vložiti vlogo za subvencioniranje.

Podžupan Brane Golubo-vič, ki je sodeloval pri pripravi sklepa o subvencijah, je vztrajal,

POZIV za varuhe predšolskih otrok

Občina sofinancira varstvo otrok, starih od 1 do 3 let pri varuhih predšolskih otrok, v višini 20% cene programa na otroka prvega starostnega obdobja, ki velja za vrtce v obËini Kamnik.

Varuh predšolskih otrok mora izpolnjevati pogoje, ki jih doloËa Zakon o vrtcih.

Zainteresirane fiziËne osebe, ki so že registrirane kot varuhi predšolskih otrok in opravljajo omenjeno dejavnost varstva ali so v fazi registracije, pozivamo, da oddajo vlogo za sofinanciranje varstva otrok na Občino Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, Kamnik.

Vsebina poziva je v celoti objavljena na spletni strani Občine Kamnik: www.kamnik.si. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti ObËine Kamnik (tel. 8318139).

Anton Tone Smolnikar, l.r.

ŽUPAN

POZIV

Občina Kamnik na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 36/ 2010), objavlja

javni poziv za predložitev vloge za uveljavljanje pravice do subvencije

Občina sofinancira varstvo otrok, starih od 1 do 3 let, v višini 20% cene programa na otroka prvega starostnega obdobja, ki velja za vrtce v občini Kamnik.

Upravičenec do subvencije je otrok:

- ki ima vsaj z enim od staršev stalno prebivališče v občini Kamnik;

- ki ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov, ki jo predvideva Zakon o vrtcih in Občina Kamnik (v nadaljevanju: občina) zanje ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih stroškov;

- ki je dopolnil starost najmanj 1 1 mesecev (v primeru podaljšanega porodniškega dopusta enega od staršev se pravica do subvencije po tem pravilniku uveljavi z naslednjim mesecem po izteku porodniškega dopusta) in še ne izpolnjuje starostnega pogoja za vključitev v II. starostno skupino;

Do subvencije ni upravičen otrok:

- ki ima varstvo pri varuhu predšolskih otrok, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.

Subvencijo uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da imata oba z otrokom/-ci, ki ni/-so vključeni v vrtec, stalno prebivališče v občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).

V primeru, da starša živita ločeno, je do uveljavljanja subvencije upravičen tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v občini Kamnik. Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije s pisno vlogo, ki jo odda na občini. Obrazec vloge je dosegljiv v vložišču ali na spletni strani občine: ww.kamnik.si.

Subvencije se izplačujejo od septembra 2010 dalje.

Starši so upravičeni do subvencije po tem pravilniku do septembra

tekočega leta, v katerem otrok dopolni 3 leta oz. do vključitve v eno

izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva.

Vse dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene

dejavnosti Občine Kamnik (tel. 8318-139).

Anton Tone Smolnikar, l.r.

ŽUPAN

ECíurniišlíi Občan - izdajatelj Bistrica, d.o.o., Kamnik, Ljubljanska cesta 3/a. Odgovorna urednica Saša Mejač, univ. dipl. ekon. Na podlagi mnenja Ministrstva za kulturo sodi časopis med proizvode informativne narave. Medij Kamniški občan je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 333. Kamniški občan izhaja dvakrat mesečno v nakladi 15.000 izvodov in ga prejemajo gospodinjstva občine Kamnik brezplačno. Naslov uredništva: Kamnik, Glavni trg 23 (zgradba med občino in sodiščem), tel.: 01/83-91-311, 041/662-450, fax: 01/83-19-860, e-mail: sasa.mejac@siol.net Uradne ure: ponedeljek in petek od 9. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 13. do 17. ure. Nenaročenih člankov in fotografij ne honoriramo. Tisk Set d.d., 13. 5. 2010.

da morajo mesečne subvencijo dobiti vsi otroci v starosti od 1 do 3 let, ki niso vključeni v vrtec. Tudi v primeru, ko starši ne podajo vloge za vpis v vrtec, ker želijo na primer svojim najmlajšim v tem starostnem obdobju zagotoviti drugačno obliko varstva. »Mesečno nadomestilo za otroke prve starostne skupine, ki ne bodo vkljuËeni v predšolski program ali varstvo, bo določeno enako, kot pri sofinanciranju registriranih varuhov predšol

skih otrok, ki ne izvajajo javnega programa vzgoje in varstva, torej v višini 103,10 EUR na mesec za otroka. To je mesečni znesek, do katerega bo v bodoče upravičen vsak otrok, mlajši od treh let, ki ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva. Tudi tisti starši, ki so dobili obvestilo, da so njihovi otroci sprejeti v vrtec, pa bodo sprejem zavrnili, so upravičeni do mesečne subvencije«, je pojasnil Golubovič in dodal, da gre za dolgoročen sistemski ukrep.

Na podlagi zaključenega razpisa za sprejem otrok v vrtce VVZ Antona Medveda jeseni ne bo prostora za približno 480 otrok. Prejeli so namreč 685 vlog, v obstoječe vrtce pa jih lahko sprejmejo 205.

Po besedah Liljane Juhart Mastikosa, vodje oddelka za družbene dejavnosti, na Občini še vedno načrtujejo, da bodo z odprtjem nove enote Kamenček v prizidku osnovne šole 27. julija in koncesijskim vrtcem jeseni letošnjega leta v kamniške vrtce sprejeli okoli 500 otrok ter da bo konec leta 2010 v vrtce vključenih že 1300 otrok. To pa pomeni še enkrat več vključenih otrok v kamniške vrtce, kot je to bilo konec leta 2006, ko je bilo vključenih 655 otrok.

SAŠA MEJAČ

Uspešno sodelovanje med otroci VVZ Antona Medveda in dijaki ©CRM-ja

Skupni projekti Mepi ter Med-generacijsko sožitje in osebnostna rast, v katerih so z roko v roki sodelovali otroci in strokovne delavke VVE Rožle ter dijaki in mentorji Šolskega centra Rudolfa Maistra, so v začetku maja dobili epilog z odprtjem Rožletovega čutnega vrtička ter Zelenice prijateljstva.

Cilj obeh projektov je spodbujati medgeneracijsko sožitje in pomoč pri osebnostni rasti ter povezovanje od vrtca do pozne starosti, kar je omogočalo različne generacijske poglede na stvari in dogodke. Ob tem so na pomembno mesto postavili skrb do okolja in urejenosti domačega kraja.

Dijaki ŠCRM-ja so tako v letošnjem letu prvikrat opravljali prostovoljno delo v VVE Rožle, skupaj so oblikovali »Ekološko pismo«, uredili Zelenico prijateljstva, ki povezuje oba zavoda, ter postavili table z igrivimi sporočili o tem, kako pomembna je skrb za čisto in prijazno okolje otrokom in dijakom. Ob Dnevu zemlje so pripravili skupno čistilno akcijo, v maju pa načrtujejo športni dan, kjer bodo dijaki priskočili na pomoč najmlajšim pri pripravi krosa.

Ob otvoritvi Rožletovega čutnega vrtička so spregovorile vodje projektov: Vlasta Horvat,

Svetniki in svetnice so nato razpravljali o transparent-nem načinu izračunavanja komunalnih prispevkov z enakimi kriteriji za vse. Za te kriterije so svetniki apelirali naj bodo javno objavljeni in dosegljivi vsem obËanom za informativni izraËun komunalnih prispevkov. Pozvali so k čimprejšnji izdelavi računalniške aplikacije, ki bi omogočal izračun komunalnih prispevkov znotraj občine.

Matej Slapar, NSi, je opozoril, da obstajajo dvojna merila pri izračunavanju komunalnih prispevkov in da je za preprečevanje nepravilnosti potrebna še večja transparentnost teh postopkov. Aleš Škorjanc, podsekretar - vodja oddelka za družbene dejavnosti, je pojasnil, da v letu 2010 za pripravo odločb na prvi stopnji ne bodo več uporabili zakonsko dovoljenih sodnih cenilcev oz. ne bo več zunanjega sodelavca, ampak bo v

Tinkara Grilc in Barbara Ogrin ter ravnateljica vrtca Renata Hojs in ravnateljica ekomomske šole ŠCRM Tatjana Novak. Dogodka se je udeležil tudi podžupan Brane Golubovič, ki je pohvalil projekt sodelovanja dveh generacij, srednješolcev in predšolskih otrok ter poudaril pomembno vlogo medgeneracijske solidarnosti za razvoj družbe: »Danes

naša generacija skrbi za napredek, razvoj otrok in mladostnikov ter stabilno in varno starost upokojencev, jutri bo mlada generacija skrbela za nas. Zato moramo mlade spoštovati, jih podpirati ter jim omogočiti pogoje, v katerih bodo lahko kreativni, in v katerih bodo lahko živeli življenje, ki je za njih značilno«.

Hitrejši postopki za pridobitev in izdajo odločb za izračun komunalnega prispevka

S sedemurne aprilske seje občinskega sveta občine Kamnik smo poročali v prejšnji številki Kamniškega občana. Tokrat izpostavljamo še zanimive predloge in sklepe o transparentnih in hitrejših postopkih za pridobitev in izdajo odločb za izračun komunalnega prispevka ter spremembi sprejetega Odloka o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik.

Živahna razprava se je razvila na vprašanja svetnika Mateja Tonina, NSi. Svetnika je zanimalo zakaj je pridobivanje postopka za pridobitev oz. izdajo odločbe za izračun komunalnega prispevka v Kamniku predolgo -30 dni (nekatere občine za to potrebujejo 14, 10 ali 7 dni) in zakaj je potrebna zunanja sodelavka za izračun komunalnega prispevka? Prav tako je želel pojasnilo o tem, zakaj vložniki za izračun prispevka ne prejmejo metodologije oz. postopka izračuna za izračun informativnega prispevka. Občini Kamnik je predlagal, da v najkrajšem času pripravi prenovo postopka o vlogi in izračunu ter odločbi o plačilu komunalnega prispevka in to tako, da bo postopek izračuna dostopen na spletni strani in bo tako lahko potencialni investitor na internetu izračunal informativno vrednost komunalnega prispevka.

Skupni projekti MEPl in Medgeneracijsko sožitje in osebnostna rast, v katerih so z roko v roki sodelovali otroci, strokovne delavke VVE Rožle ter dijaki in mentorji Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, so se zaključili z odprtjem Rožletovega čutnega vrtička. Trak so prerezali (z leve) ravnateljica VVZ Antona Medveda Renata Hojs, podžupan Brane Golubovič in ravnateljica Srednje ekonomske šole ŠCRM Tatjana Novak. NIKA VRHOVNIK

Obnovljena atletska steza na stadionu v Mekinjah

Atletska steza na stadionu v Mekinjah je končno dočakala novo »preobleko«. V minulih dneh so jo namreč temeljito obnovili ter ob tem uredili tudi drenažo. Vsa dela so zaključena, zaradi slabega vremena je potrebno izvesti le še utrditev steze, kar načrtujejo ob prvem lepšem in suhem vremenu. So se pa kljub temu včeraj na obnovljeni stezi že pomerili učenci osnovnih šol v občini v šolskem tekmovanju v atletiki. Na novo sta urejena tudi steza za skok v daljino ter poligon za met kopja.

celoti odločbo in višino odmere določil kar strokovni sodelavec na oddelku. Sodne izvedence bodo uporabljali le v dokaznih postopkih v primeru pritožb na drugi stopnji. Pojasnil je, da na oddelku proučujejo tudi možnost nakupa računalniških programov, ki bi strokovnemu sodelavcu omogočili lažjo in hitrejšo pripravo odločb, da bi bile vse odločbe lahko izdane v 15-dnev-nem roku. Kot vodja oddelka je izrazil mnenje, da se zadeve od nekdaj vodijo transparentno in bo tako tudi v bodoče. Svetniki so občinski upravi naložili, da do konca mandata realizira amandma pri rebalansu za pridobitev denarja v proračunu za izvedbo računalniške aplikacije.

Delno povračilo stroškov volilne kampanje kandidatom za župana

V predlagani spremembi sprejetega Odloka o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik so zneski povrnitve stroškov, ki so bili do sedaj še vedno določeni v tolarjih, preračunani v evre. Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,25 evra za dobljeni glas. Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,09 evra za vsak dobljeni glas, če je za njihovega kandidata oziroma zanj glasovalo najmanj 10 odstotkov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.

NINA IRT

Za to investicijo je Občina Kamnik namenila 24.000 evrov sredstev, z ureditvijo stadiona pa bodo letos nadaljevali. Predvidena je tudi postavitev montažnih tribun, s katerih bomo lahko spremljali in bodrili domače športnike.

V Stranjah poteka gradnja pločnika proti Kregarjevemu

Občina Kamnik je v aprilu pričela z izgradnjo pločnika v Stranjah v smeri proti Kregarjevem, ki se bo gradil v več fazah. Prva faza, ki zajema gradnjo v dolžini 170 metrov od državne ceste, naj bi bila predvidoma zaključena do konca junija. Občina je v proračunu za leto 2010 namenila sredstva v višini 100.000 evrov, celotna investicija pa bo vredna 403.000 evrov.

Na območju Stranj bo Občina Kamnik v tem letu nadaljevala tudi z izvajanjem ukrepov z naslova Sporazuma o sofinanciranju izvedbe ukrepov za izboljšanje stanja prometne varnosti na regionalni cesti, ki je bil podpisan s strani Direkcije za ceste RS in Občine Kamnik. V okviru sporazuma bo potekala gradnja pločnika v naselju Spodnje Stranje v predvideni dolžini 450 metrov, za kar je v proračunu namenjenih 179.500 evrov.

Gradnja pločnika je, po besedah mag. Matjaža Srše iz oddelka za gospodarske javne službe na Občini Kamnik, nujna, saj je vezana na izgradnjo ukrepa za umirjanje pred naseljem Spodnje Stranje, preko katerega bo izveden prehod za pešce, ki bo udeležencem v prometu omogočal varno prečkanje na tem delu državne ceste. Ob tem bo na novo postavljena tudi brv »Stolnišnica« čez Stranjski potok, katerega rekonstrukcija je nujna zaradi zamika osi vozišča, ki bo izveden ob izgradnji ukrepa za umirjanje in pločnika. Občina ima za omenjeno investicijo v proračunu namenjena sredstva v višini 35.100 evrov, projekt pa bo delno sofinancirala tudi država, ki bo v nadaljevanju zagotovila postavitev ukrepa za umirjanje prometa pred naseljem Spodnje Stranje z ureditvijo prehoda za pešce.

Kamniški ObČAN

AKTUALNO

13. maj 2010

S prvomajsko budnico na delavsko srečanje v Kamniški Bistrici

1. maj, mednarodni praznik dela, se je že tradicionalno tudi letos začel s prvomajsko budnico Mestne godbe Kamnik. Kamniški godbeniki so v zgodnjih urah ob 3.45 začeli svojo pot na Glavnem trgu in z glasbo prebudili prebivalce mestnega jedra. Pot jih je vodila po vsej občini, zaključili so jo ob 11. uri v Kamniški Bistrici, kjer je potekala osrednja občinska prvomajska prireditev.

Srečanja v Kamniški Bistrici se je v sončnem vremenu udeležilo veliko obiskovalcev, ki so jih člani Delavske zveze SD ob prihodu na prizorišče razveselili z rdečimi nageljni, simboli prvomajskega praznika. Razdelili so jih kar 550, kar le potrjuje, da je letošnje srečanje med najbolje obiskanimi.

Za tradicionalno prvomajsko prireditev v Kamniški Bistrici zadnja leta skrbi Delavska zveza SD v sodelovanju z Občino Kamnik, MPZ Solidarnost in Mestno godbo Kamnik. Zbrane je uvodoma pozdravil podžupan občine Kamnik Brane Golubovič. Izpostavil je težke razmere, s katerimi se mnogi srečujejo. Spomnil je na gladovno stavko tujih gradbenih delavcev, ki so zgolj želeli plačilo za opravljeno delo, s tem pa so opozorili na sedanje razmere, ki so daleč od razmer, kakršne bi si razvita družba želela. Za to je potreben širok družbeni dialog pri reformi trga dela.

ki jo pripravlja vlada. Ob tem je spomnil na mlade - okoli 270.000 prebivalcev, starih od 18 do 30 let, ki nimajo za seboj sindikatov ali političnih strank ter jim država po končanem izobraževanju ne omogoča osamosvojitve. »Družba in predvsem politika bi se morala zavedati, da je od

ravnanja z mlado generacijo odvisno, kako bomo vsi mi živeli »jutri«. Zato je nujno potrebno, da v mlade zaupamo, jih spoštujemo ter jim omogočimo, da postanejo samostojni«, je zaključil podžupan Golubovič.

Poslanka Državnega zbora mag. Julijana Bizjak Mlakar je v nagovoru zaželela, da bi bili rdeči nageljni znanilci nujno potrebnih sprememb v družbi, ki bi pripeljale do boljšega položaja delavstva. »Spremembe naj privedejo do izginotja tistih brezčutnih kapitalistov, ki niso odgovorni do delavstva. Delavskemu

KER NAM NI VSEENO: za naso občino

Vabimo vas, da se nam pridružite pri ustanovitvi samostojne liste ZA NASO OBČINO, ki bo kandidirala na jesenskih lokalnih volitvah. Ne zanima nas politika, ampak le razvoj in kvalitetno življenje v celotni občini, kar dokazujem z aktivnim delovanjem v vlogi občinskega svetnika od leta 2002. Vsakega krajana na ožjem in širšem območju Občine Kamnik, ki me je prosil za pomoč, sem z veseljem sprejel in mu pomagal pri reševanju spornih zadev. Veliko sem dosegel na področju okoljevarstva, izboljšanja cestnih povezav, reševanja prostorske problematike, v vlogi člana sveta VVZ Antona Medveda sem nenehno opozarjal na nujno zagotavljanje zadostnih mest v vrtcih za najmlajše krajane in še bi lahko našteval. Pridružite se nam, da bomo lahko s skupnimi močmi uspeli k se boljšemu razvoju celotne občine. Več informacij na gsm 051 676-566 ali e-mall: kodan7@gmail.com

Daniel Kovačič

Športni park Kamnik naj bi zrasel Pod skalco

Prvomajsko praznovanje po naši občini se je že tradicionalno začelo s Prvomajsko budnico Mestne godbe Kamnik. Ob 3.45 uri so godbeniki prebudili prebivalce mestnega jedra, nato pa pot nadaljevali po vsej občini. Ob pol desetih so zaigrali pri gostilni Repnik, kjer se je zbralo veliko ljudi, predvsem vaščanov. Kot so povedali prešerno razpoloženi, so prišli k Repniku tako zaradi budnice kot odličnega golaža in ansambla Viharnik, ki je s poskočnimi domačimi vižami pripomogel k veselemu razpoloženju.

Močne ter vse glasnejše želje in potrebe po pokritem plavalnem bazenu, v katerem bi lahko skozi vse leto trenirali domači plavalci in vaterpolisti, služil pa bi tudi rekreativcem, so prisotne že vrsto let. Prizadevanja klubov in Občine Kamnik pa so v lanskem letu pripeljala do konkretnih korakov in začetkov projekta Športni park Kamnik, ki je zasnovan kot vrhunski športno rekreacijski center, namenjen predvsem vodnim športom.

Športni kompleks naj bi poleg olimpijskega bazena vključeval hotel, diagnostični center, wellness in fitness center z veliko večnamensko dvorano. Služil bi namenom tako vrhunskih športnikov kot rekreativcev, hkrati je zasnovan skladno s sodobnimi trendi turističnega povpraševanja v Evropi in svetu.

Kot smo izvedeli na Občini Kamnil<, so v lansl<em letu naročili izdelavo investicijskega do

kumenta, da pridobijo finančno oceno investicije ter oceno, kaj bi umestitev športnega parka v prostor pomenila za gospodarski razvoj, razvoj turizma in športa.

Lokacija športnega parka je bila ena izmed glavnih tem zadnjega srečanja župana Toneta Smolnikarja s predstavniki plavalnega, vaterpolo, triatlon in teniškega kluba Kamnik. Strinjali so se, da najbolj primerno lokacijo predstavlja območje M1 - Pod skalco v bližini sedanjega odprtega bazena, zato se je potrebno čimprej pogovoriti z lastniki zemljišč. Pripravljena je že predstavitvena brošura, namenjena potencialnim investitorjem.

Zaradi odlične lege pod Kamniškimi planinami, neokrnjene narave, številnih možnosti za rekreacijo ter bližine glavnega mesta ima Kamnik velik potencial v razvoju turizma, športa in rekreacije in umestitev novega športnega parka bi pomenila novo razvojno priložnost za občino, nova delovna mesta ter

boljšo kvaliteto življenja.

Na Občini zato intenzivno iščejo različne možnosti sofinanciranja projekta. Ozirajo se po razpisu Ministrstva za šolstvo in šport za »Sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture« (največ 20% za objekt in 80% za opremo), na katerem bi lahko kandidirali le za bazen, saj je pogoj športna infrastruktura v lasti Občine. Pričakujejo tudi javni razpis »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva - turistična infrastruktura - sredstva ESRR« na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer se za posamezni projekt lahko pridobi sredstva v višini največ 40% upravičenih stroškov investicije oziroma največ 4.000.000 evrov. Kot možne vire financiranja pa na občini vidijo tudi razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki naj bi bil objavljen konec letošnjega leta 2010 ali v začetku prihodnjega leta.

SAŠA MEJAČ

Brane Golubovič, podžupan občine Kamnik: »Nobena reforma, Ëetudi je potrebna, brez širokega družbenega konsenza ne more uspeti. Ljudje morajo reforme sprejeti, da pa to dosežemo, je potrebno nedvoumno, z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami, predstaviti učinke sprememb na kratek in dolgi rok.«

razredu, nezaposlenim ter mladim je potrebno omogočiti boljše razmere in dostojno življenje, za kar se moramo boriti skupaj« je pozvala Mlakarjeva.

Slavnostni govornik, predsednik sindilrata KNSS Neodvisnost Drago Lombar, je v svojem govoru prav tako kritično orisal današnje razmere, ob tem

Športni park Kamnik naj bi poleg olimpijskega bazena vključeval hotel, diagnostični center, wellness in fitness center z veliko večnamensko dvorano. Služil bi namenom tako vrhunskih športnikov kot rekreativcev. (iz načrta Asistenca d.o.o.)

Poslanka Državnega zbora mag. Julijana Bizjak Mlakar je v svojem govoru zaželela, da bi bili rdeči nageljni, ki so jih na ta prvomajski dan razdelili 550 udeležencem, znanilci nujno potrebnih sprememb v družbi, ki bi pripeljale do boljšega položaja delavstva. Prvomajsko srečanje so tako, kot že vrsto let doslej, pospremile pesmi Moškega pevskega zbora DKD Solidarnost.

pa opozoril tudi na pomanjkljivosti predvidene vladne reforme pokojninskega sistema in nujnost socialnega dialoga.

V programu prireditve so zapeli pevci Moškega pevskega zbora DKD Solidarnost, prisluhnili smo kamniškim godbenikom, recitacijam Darka Mavsarja iz Komende in igralke Jerce Mrzel, ki je s spremno besedo tudi povezovala program. Ansambel Toneta Rusa pa je poskrbel, da so slovenske viže in zvoki harmonike še dolgo v popoldan odmevali pod čudovitimi, s soncem obsijanimi Kamniškimi planinami.

SAŠA MEJA»

Vi sprašujete, župan odgovarja

B. Z. iz Kamnika sprašuje, kakšno povezavo imajo nekdanji komunisti in sedanji člani SD s prvomajskimi zborovanji, dnevom upora proti okupatorju (OF), saj je bila predsednica govornica na obeh letošnjih prireditvah, ki jih je pripravila Občina Kamnik?

Že večkrat sem se tudi sam spraševal, za kakšne povezave gre, ne samo na tovrstnih prireditvah, ampak tudi na številnih »partizanskih«proslavah, kijih organizirata Občina Kamnik in občinska organizacija Zveze borcev za vrednote NOV, kjer so nemalokrat tudi udeleženci v rdečih majicah obeležili takšne dogodke.

Pred letošnjima prireditvama, ob27. aprilu in 1. maju,pa je žal prišlo do zapletov. Zaradi lanske slabe udeležbe na proslavi v Domu kulture smo se z g. Matevžem Koširjem in go. Stanislavo Završnik dogovorili, da bo namesto proslave ob Dnevu vstaje v Domu kulture srečanje izgnancev, na katerem bodo predstavili film, pozdravil pa naj bi jih župan oz. podžupan. Dan pred slovesnostjo me je poklicala ga. Završnikova in ogorčeno spraševala, kdo je določil, da bo slavnostna govornica ga. Julijana Bizjak Mlakar, kakor so prebrali na vabilu v Kamniškem občanu. Povedala mi je, da sta jo doma obiskala

ga. Julijana Bizjak Mlakar in soprog in vztrajala, da bo predsednica SD slavnostna govornica. Odločno jima je povedala, da ne potrebujejo slavnostnega govornika, zato so srečanje izgnancev pripravili v avli Doma kulture, kjer je prišlo do nemogočega položaja, medsebojnih obtožb in prave zmede s številnimi vprašanji, za kakšno prireditev pravzaprav gre. Zato se je upravljavec Doma kulture odločil dogodek prestaviti v dvorano doma, kjer je imela izsiljen nastop tudi predsednica kamniške SD.

Podobno seje dogajalo tudi na tradicionalnem vsakoletnem prvomajskem srečanju v Kamniški Bistrici.

Treba je reči, da je Občina Kamnik vsa ta leta, odkar sem župan, organizirala prvomajska srečanja, saj sindikati tega niso bili več sposobni. Skupaj s sodelavci sem želel, da se delavska tradicija srečanja nadaljuje; to smo uspeli vse do letos. Tako kot vedno, smo poskrbeli za naročilo in plačilo avtobusa za prevoz godbe, ki je navsezgodaj na praznični dan po krajevnih skupnostih pripravila budnico in potem nastopala tudi na prireditvi. Za godbenike in pevce Solidarnosti, ki tradicionalno nastopajo v Kamniški Bistrici, smo preskrbeli prehrano. Gospa Julijana Bizjak Mlakar nam je že več kot mesec prej »določila« govornika, za kar seji zahvalju-

jem in tudi govorniku gospodu Dragu Lombarju. S seboj pa je pripeljala tudi povezovalko programa, ki ji je omogočila govor pred vsemi udeleženci prvomajskega srečanja.

Ker je to prireditev pripravila Občina Kamnik, je udeležence srečanja tokrat pozdravil podžupan Brane Golubovič, v minulih več kot desetih letih pa sem imel pozdravne govore tudi sam.

Se isto popoldne, po koncu letošnjega srečanja v Kamniški Bistrici, sem imel kar nekaj klicev, ko so me nekateri Kamničani spraševali, kdo je bil organizator prireditve, kdo je pripravil scenarij in ali je res potrebno, da si govorniki na tak način izmenjujejo mikrofon. Odgovor je jasen: Občina Kamnik je vsa ta leta in tudi letos poskrbela, da se tradicija prvomajskih delavskih srečanj nadaljuje.

ŽUPAN TONE SMOLNIKAR

Kamniški občan in referendum

V časopisu Kamniški občan bomo v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji spremljali referendum o arbitražnem sporazumu, ki bo v nedeljo, 6. junija, v skladu z uredniško po

litiko, ki Kamniški občan opredeljuje kot neodvisen časopis. V času referendumske kampanje ne bomo objavljali nenaročenih prispevkov ter mnenj in pisem političnih stran in drugih bralcev, za katera bomo

presodili, da vsebujejo propagandna sporočila. Vsem organizatorjem referendumske kampanje bomo zagotovili enake pogoje zakupa oglasnega prostora za objavljanje propagandnih sporočil.

SAŠA MEJAč, odgovorna urednica

4

13. maj 2010

NASI JUBILANTI - SREČANJA

Kamniški QbÍIKN

90 let častnega občana, akademika ŠUTNA - ULICA PODOKNIC prof. dr. Staneta Gabrovca

V gradu Zaprice so v torek, 20. aprila, počastili devetdesetletnico akademika prof. dr. Staneta Gabrovca, častnega občana občine Kamnik.

Arheolog in pedagog prof. dr. Stane Gabrovec se je rodil 18. aprila 1920 v Kamniku, natančneje na Zapricah, v prostorih upravne zgradbe današnjega kamniškega muzeja, kjer je potekala počastitev njegovega visokega jubileja.

Kot velik arheolog in muzealec je večino svojega življenja preživel v Ljubljani, kjer je skoraj štiri desetletja deloval v Narodnem muzeju, hkrati pa opravljal delo profesorja na arheološkem oddelku Filozofske fakultete. Svoje glavno delo je posvetil raziskovanju bronaste in železne dobe v Sloveniji. O rezultatih svo

jega dela je predaval na kongresih in v arheoloških inštitutih doma in v tujini. Bil je urednik številnih strokovnih revij in publikacij. Sodeloval je s sosednjimi deželami, predvsem naravoslovnim muzejem z Dunaja, iz Gradca in Trsta, kar je obrodilo uspešne mednarodne projekte. Leta 1985 je prof. dr. Stane Gabrovec postal član bavarske akademije znanosti, dve leti pozneje tudi slovenske. Je nagrajenec Slovenskega arheološkega društva in dobitnik Zoisove nagrade. Leta 2002 je Občinski svet občine Kamnik dr. Gabrov-cu podelil naziv častnega občana za njegov izjemen prispevek k slovenski in svetovni arheološki znanosti.

Slavnostni dogodek ob jubileju prof. dr. Staneta Gabrovca so pripravili Slovenska

V družbi dveh jubilantov in častnih občanov (z leve): 94-letni dr. Niko Sadnikar, 90-letni prof. dr. Stane Gabrovec, župan Anton Tone Smolnikar in predsednik SAZU dr. Jože Trontelj.

akademija znanosti in umetnosti skupaj z Medobčinskim muzejem Kamnik in Občino Kamnik. Delo prof. dr. Staneta Gabrovca, ki se je slovesnosti udeležil skupaj s svojo družino, so v govorih povzeli mag. Zora Tor-kar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, prof. dr. Jože Trontelj, predsednik SAZU, ki je spregovoril predvsem o Gabro-včevi vlogi v akademskih krogih, dr. Biba Teržan z oddelka za arheologijo Filozofske fakultete, hkrati ena izmed študentk prof. Gabrovca, ki se je dotaknila vloge Gabrovca kot profesorja in raziskovalca ter prof. Peter Turk s Filozofske fakultete, ki se je spomnil dr. Gabrovca kot velikega muzealca v Narodnem muzeju.

Častnemu občanu sta čestitala tudi župan občine Kamnik Anton Tone Smolnikar in podžupan Rudolf Pfajfar. Župan je dogodek na prijeten način združil tudi z jubilejem še enega častnega občana - dr. Nika Sadnikarja, ki je prav tega dne praznoval 94. rojstni dan. Obema je izročil darilo, dr. Sadnikar pa je z nekaj stavki opisal svoje mladostne spomine na kodrolasega dečka, s katerim sta se srečevala v otroštvu.

Ob koncu prijetnega srečanja se je prof. dr. Stane Gabrovec zahvalil zbranim in povedal, da se še vedno z velikim veseljem vrača v Kamnik.

NIKA VRHOVNIK

Solidarci so častnemu občanu dr. Niku Sadnikarju za njegov 94. rojstni dan zapeli podoknico. Presenečen jih je povabil v hišo in jim razkazal izredno bogato muzejsko zbirko. Seveda jo je pospremil z natančno razlago iz neizčrpne zakladnice znanja in še vedno odličnega spomina.

Sutna 16 je rojstna hiša generala Rudolfa Maistra - Vojanova. Na predvečer njegovega rojstnega dne, 28. marca, mu pevci MPZ Solidarnost iz Kamnika zapojejo podoknico. Tako je bilo tudi letos že sedmo leto zapored. Podoknici se vsako leto pridruži tudi dr. Niko Sadnikar, podpredsednik odbora prijateljev R. Maistra, ki dogodek obogati s svojimi in očetovimi spomini na znamenitega kamniškega rojaka in borca za severno mejo.

Letos so se pevci - Solidarci odločili, da izkoristijo priložnost in se dr. Sadnikarju oddolžijo za njegov prispevek pri organizaciji podoknice generalu Maistru. Tako so se v ponedeljek, 19. aprila, zbrali pred Maistrovo rojstno hišo in se podali po Šutni do hišne

Srečanje Društva izgnancev v povezavi z dnevom upora

Letos smo se odločili, da bomo srečanje Društva Izgnancev praznovali na dan upora in se tako spomnili vseh, ki so dali svojo mladost in otroštvo za svobodo

naslednjim rodovom. Prireditev naj bi potekala v Domu Kulture, saj nam je svoj prispevek k plačilu dvorane obljubil tudi župan občine Kamnik g. Smolnikar, ki

GLASBENA ŠOLA KAMNIK Kajuhova pot 11, Kamnik

Razpis za šolsko leto 2010/11

Prijava novih učencev na sprejemni izpit bo potekala v tajništvu Glasbene šole Kamnik od 24. maja do 28. maja od 8. do 11. ure in 24. maja od 16. do 18. ure.

• Sprejemni izpiti bodo:

v petek, 28. maja, od 16. do 19. ure v prostorih Glasbene šole Kamnik. O rezultatih sprejemnih izpitov boste obveščeni po pošti do 18. junija. Informacije lahko dobite tudi po telefonu 830 34 31 od 14. do 18. junija od 8. do 11. ure.

Ravnateljstvo Glasbene šole Kamnik

INSTRUMENT

program

Priporočena starost za vpis k instrumentu

Prosta vpisna mesta

KLAVIR

od 7 do 9 let

0

ORGLE

do 18 let

1

HARMONIKA

od 7 do 9 let

4

VIOLINA*

od 7 do 9 let

4

VIOLA*

od 11 do 13 let

1

VIOLONČELO*

od 7 do 9 let

8

KITARA

od 8 do 10 let

0

KLJUNASTA FLAVTA

od 7 do 9 let

10

FLAVTA

od 10 do 12 let

0

OBOA*

od 10 do 12 let

1

KLARINET*

od 10 do 12 let

2

SAKSOFON

od 10 do 12 let

2

ROG*

od 9 do 11 let

4

TROBENTA*

od 9 do 11 let

10

POZAVNA*

od 9 do 18 let

2

TUBA*

od 11 do 18 let

8

TOLKALA*

od 9 do18 let

2

CITRE

od 9 do 11 let

2

DIATONICNA HARMONIKA

od 9 do 11 let

0

PETJE

od 18 do 24 let

8

Prednost pri vpisu imajo orkestrski instrumenti*.

Ravnatelj šole lahko odobri vpis tudi izven obsega navedenih starosti, glede na nadarjenost in prosta vpisna mesta.

SKUPINSKI POUK program

Priporočena starost za vpis k instrumentu

Prosta vpisna mesta

PLES. PRIPRAVNICA

otroci stari 6-11 let

20

PRED. GLAS. VZGOJA

roieni leta 2005

20

GLAS. PRIPRAVNICA

rojeni leta 2004

30

Učenci predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice in plesne pripravnice ne opravljajo sprejemnega preizkusa.

Vpis učencev k skupinskemu pouku bo potekal od 21. do 23. junija od 8. do 11. ure in 21. junija od 16. do 18. ure.

Učenci predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice in plesne pripravnice ne opravljajo sprejemnega preizkusa.

Vpis učencev k skupinskemu pouku bo potekal od 21. do 23. junija od 8. do 11. ure in 21. junija od 16. do 18. ure.

BALET IN PLESNA PRIPRAVNICA

Nove učence vpisujemo k pouku plesne pripravnice (starost 6-8 let) od 21. do 23. junija od 8. do 11. ure in 21. junija od 16. do 18. ure v tajništvu Glasbene šole Kamnik, Kajuhova pot 11. Prijava novih učencev na sprejemni izpit v razrede baleta (starost 910 let) bo potekala od 24. maja do 28. maja od 8. do 11. ure in 24. maja

naj bi imel ob tem svoj govor, tako kot vsako leto. Toda zaradi obveznosti župana je njegovo vlogo prevzel podžupan Brane Golubovič. Tik pred prireditvijo je prišlo do manjšega nesporazuma. Brez dogovora z Domom kulture je bila sklicana še ena prireditev, zato smo se v dogovoru z vodjo kulturnega doma umaknili v avlo in tam pripravili vse za začetek srečanja Društva izgnancev. Vendar smo se na željo prirediteljev, ki so imeli namen prireditev organizirati v dvorani, dogovorili, da se mi s svojim programom povežemo skupaj z njimi in v dvorani vsi skupaj praznujemo naše srečanje z dnevom upora.

Prireditev je vodila in povezovala gospa Avguštin. Njene misli so nas vse skupaj ponesle nazaj v

številke 33 - rojstne hiše dr. Nika Sadnikarja, ki je ta dan praznoval 94. rojstni dan. Zapeli so mu nekaj domoljubnih pesmi in izrekli iskrene čestitke z najboljšimi željami, katerim se je pridružil tudi Ivan Bizjak, predsednik mestnega odbora ZZB za ohranjanje tradicij NOB. Dr. Sadnikar je ob zahvali obudil spomine na prvega pevo-vodjo Solidarcev Franceta Vidmarja - Cibra, ki je tudi stanoval na Šutni in bil kot talec ustreljen

že leta 1941. Podoknico so Soli-darci ob prisotnosti slavljenčevih domačih nadaljevali v prostorih muzeja, kjer so ob dobri kapljici in prigrizku zapeli še nekaj pesmi. Pri »Pleničke je prala« se jim je pridružil tudi dr. Sadnikar, ki je pevce popeljal skozi muzejsko zbirko. Večer je prehitro minil v prijetnem klepetu, generalka za prihodnjo obletnico pa je odlično uspela.

Maj

Polna dvorana na slovesnosti ob Dnevu upora proti okupatorju

vojne čase. Ljudske pevke Predi-ce so zapele našo tako imenovano himno - Oh, kako je dolga pot, pridružil pa se jim je harmonikar , ože z večno lepimi partizanskimi pesmimi. S svojim govorom se nam je pridružil tudi podžupan Brane Golubovič, ki nas je spomnil zakaj smo se zbrali prav na ta dan, kaj nas vse skupaj čaka v prihodnosti in nam zaželel še veliko takšnih srečanj.

Nadaljevala je gospa Golobova s svojimi pesmimi o izseljeništvu in trpljenju v internaciji. Z nekaj besedami pa se je praznika spomnila tudi državnozborska poslanka Julijana Mlakar-Bizjak.

Za konec smo si ogledali še film RTV Ljubljana, ki je bil posnet pred nekaj meseci, o izseljenih otrocih v taboriščih z naslovom UKRADENA MLADOST.

Prireditev smo zaključili s partizanskimi pesmimi harmonikarja Jožeta in manjšo pogostitvijo.

Stanislava Završnik, predsednica DIS

27. aprila so se srečali člani Društva izgnancev Slovenije in na slovesnosti ob Dnevu upora proti okupatorju skupaj s člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB in drugimi občani ter občankami Kamnika in Komende napolnili dvorano Kulturnega doma Kamnik.

V daljšem govoru je prisotne nagovorila kamniška poslanka Državnega zbora RS mag. Julijana Bizjak Mlakar. Spomnila je na zgodovinski trenutek v letu 1941, ko je bila v Ljubljani ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda. Občuteno je spregovorila o trpljenju izgnancev, prisilnih delavcev, ukradenih otrok, beguncev, domoljubov in mnogih prisotnih, ki so med vojno doživljali genocidno in raznarodovalno politiko okupatorjev. Tudi njen oče je bil pri enajstih letih skupaj z družino izgnan v delovno taborišče v Nemčijo. Orisala je pot Osvobodilne fronte od njene ustanovitve do izvolitve Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta v letu 1944. Med vojno je umrlo okoli šest odstotkov Slovencev, civilnih oseb,

partizanov, domobrancev, prisilno mobiliziranih v nemško, italijansko in madžarsko vojsko, v taboriščih in ustreljenih kot talcev ter poudarila, da bi sledil sistematični izbris slovenskega naroda, v kolikor se Slovenci ne bi uprli okupatorju. Zavzela se je za ohranitev občinske spominske slovesnosti na Dan upora proti okupatorju. Opozorila je, da prav množična prisotnost na tej prireditvi sporoča, da želimo v občini s slovesnostjo na Dan upora proti okupatorju še naprej ohranjati spomin na pomembne zgodovinske dogodke.

Prisotne je nagovoril tudi podžupan Brane Golubovič in poudaril pomembno vlogo solidarnosti med mladimi in upokojenimi. Kulturni program so popestrile Predice s petjem in Jože Jagodic z igranjem harmonike, Marija Golob pa nas je ganila z recitiranjem pesmi-spomini iz izgnanstva. Ob koncu slovesnosti so si prisotni ogledali film o otrocih, ki so bili med drugo svetovno vojno ukradeni staršem in odpeljani v Nemčijo, da bi jih tam ponemčili.

Mojca Jončeska Malovrh

95 let Valči Božič Bernot

V tihoti vile Bernot v Spodnjih Stranjah je 23. aprila praznovala 95-letnico življenja Valči Božič Bernot. Gospa Valči je prava Kamničanka, v mladosti je bila odlična športnica - plavalka v prsnem plavanju in je na tekmovanju na 100 metrov leta 1931 ob odprtju kamniškega kopališča na Nevljici postala prvakinja Dravske banovine. Po končanem šolanju je dobila službo na občini Kamnik, obenem pa je postala tajnica takratnega župana Nandeta Novaka. To delo je opravljala do napada Nemcev na Jugoslavijo. Takrat je bil občinski tajnik Vinko Bernot. Ko so gestapovci zasedli občino 1941, so prišli do županove tajnice Valči in pokazali spisek imen iz Kamnika za aretacijo. Kot prvi je bil napisan Vinko Bernot. Šla je ponj in Vinko, ki je znal nemško, jim je odgovoril: »Prvi sem jaz.« Gestapovci so ga odpeljali v taborišče

Mauthausen, kjer je preživel vso drugo vojno. Potem je gestapo odredil za župana Kamnika Hermana Rechbac-ha, Nandeta pa so zaprli. Rechbach je dobro poznal Valči in je gestapovcem dejal, da naj ostane tajnica. To je trajalo le nekaj mesecev, potem pa so tudi njo zaprli. Po vojni, leta 1945, se je vrnila iz Avstrije, kjer je kot jetnica delala v tovarni blizu Gradca. Ko je prišla v Kamnik, so jo partizani za nekaj časa zaprli, češ, da je delala za Nemce. Po 14 dneh pa so jo spustili. Poročila se je z Vinkom Bernotom, oba sta delala v tovarni Keramika in Svilanit vse do upokojitve. Vse to mi je povedala gospa Valči, saj jo kot star Kamničan dobro poznam in občasno obiščem ter z veseljem poklepetam z njo, saj je še vedno odličnega uma in zdravja. Želi pa si, da bi prihodnja leta živela v Domu starejših občanov v Kamniku, da bi jo sprejeli pod svojo streho. Ob 95-letnici si gospa Valči zasluži, da se jo spomnimo kot nekoč zaslužno Kamničanko, športnico in uslužbenko občine. Ob njenem jubileju ji želimo dobrega zdravja in zadovoljstva! n s

MAJ/JUNIJ

Kulturni dom Franca , Bernika Domžale

'i

ponedeljek, 17. maj 20h - MESTNI KINO DOMŽALE KAKO UBITI SOSEDOVEGA PSA

How to Kill Your Neighbors Dog komedija, režija: Michael Kalesniko

sobota, 22. maj 20h PEVSKI ZBOR SLAMNIK

gostje koncerta: Pevski zbor "Domžalčki"

petek, 28. maj 20h - MESTNI KINO DOMŽALE 9:06

triler, režija: Igor Šterk

ponedeljek, 31. maj 20h i'

Plesni klub Zebra / Društvo študentov invalidov Slovenije A, RES? Il

plesna predstava invalidov, ki gledalce popelje v svet latin-sko-ameriških in standardnih plesov

torek, 1. junij 20h

Slovensko mladinsko gledališče Svetlana Makarovič: KRIZANTEMA NA KLAVIRJU^ kabaret, nastopajo: Janja Majzelj (vokal), Jože Šalej klavir (harmonika), Jelena Ždrale (violina, mandolina), Blaž Ce-larec (tolkala, klarinet), Nino de Gleria (bas)

3. in 4. junij 20h

SNG Drama, Ljubljana

Ernst Lubitsch: KO SEM BIL MRTEV

burleska, režija: Diego de Brea u

KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOMŽALE

Ljubljanska 61, 722 50 50 www.kd-domzale.si

Q

KULTURA

Kamniško zborovsko petje v slovenskem vrhu

17. in 18. aprila je v Mariboru potekalo tradicionalno državno tekmovanje pevskih zborov Naša pesem 2010. Sprejetih je bilo 23 pevskih zborov z izborom štirih skladb, med njimi so kamniške barve predstavljali Mešani pevski zbor Odmev, Vokalna skupina Ecce in zborovodja Sebastjan Vrhovnik z ženskim zborom ČarniCe. MePZ Odmev pod vodstvom Ane Smrtnik se je predstavil s programom: A. Čopi - Omnes gentes, Pale-strina -Tu es Petrus, L. Lebič - Visoki rej in S. Vremšak - Ža-njica. Komisija v mednarodni sestavi jim je prisodila 86,3 točke, kar jim je prineslo srebrno plaketo! Pevci kamniške vokalne skupine Ecce, ki jo vodi Andreja Martinjak, so bili v kategoriji vokalnih skupin najboljši, za svoj nastop pa so prejeli 92 točk in priča-

Pevke in pevci MePZ Odmev, ki ga vodi Ana Smrtnik, so se na državnem tekmovanju pevskih zborov Naša pesem 2010 veselili srebrne plakete. Foto: Klemen Brumec

kovano osvojili zlato plaketo. Gre za izjemen uspeh obeh zborov, saj oba zbora sestav

ljajo amaterski ljubiteljski pevci, z odlično izvedbo pa so se uspeh približati akademskim

Pevci kamniške vokalne skupine Ecce, ki jo vodi Andreja Martinjak, so bili v kategoriji vokalnih skupin najboljši, prejeli so zlato plaketo.

in projektnim zasedbam. Ponovno so dokazali, da se tudi z ljubiteljskim petjem lahko ustvari kvaliteto, ki gre v uho in srce.

Zvezda tekmovanja pa je bil zborovodja Kamničan Seba-stijan Vrhovnik z ženskim zborom ČarniCe iz Ljubljane, saj so osvojili skupno prvo mesto in zavidljivih 96,7 točk ter krepko pometli z vso konkurenco. Toliko točk že dolgo ni bilo podeljenih! Vrhovnik je s Čarnicami prejel še 4 od skupno 7 posebnih priznanj, kar je dvorano Tabor dvignilo na noge. Za poznavalce - misija nemogoče. Genijalno in ganljivo obenem. Še ena potrditev, da kamniško zborovsko petje sodi v sam vrh slovenskega zborovskega petja.

MARINA KOŽELJ

Zgodbe svetlobe in senc

V šoli Idej na Šutni je do 7. junija na ogled slikarsko-fotografska razstava akademskega slikarja Rajka »ubra.

Razstavljene grafike in kolaži fotografij so zgodbe v umišljenem slikarskem prostoru, sestavljene iz svetlobe in senc, barv in tekstur. Dela samostojnega likovnega umetnika, ki živi in ustvarja v Brestanici, so nenehno na meji predmetnosti in abstrakcije, kjer so enakopravno zastopane tri temeljne slikarske prvine: barva, ton in struktura. Umetniško ustvarjanje nadgrajuje s fotografijo. Med vidnejšimi priznanji Rajka Čubra je tudi Prešernova študentska nagrada, ki jo je prejel leta 1981 za grafiko.

VERA MEJAČ

Ljubke baletke navdušile prepolno dvorano

Letošnji Baletni koncert, že 4. zapovrstjo, se je odvil v sredo, 2 L aprila, v Domu kuture Kamnik. Na njem so zaplesale vse učenke plesa in baleta Glasbene šole Kamnik, ki so se predstavile z raznovrstnimi plesnimi točkami. V drugem delu koncerta so kot gostje zaplesali dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana variacije iz baleta Trnuljčica, karakterne plese Tarantela, Madžarski ples in Španski ples iz baleta Raymonda ter odlomke iz romantičnega baleta Les Sylphides (Chopiniana), s katerimi smo se spomnili 200. obletnice rojstva velikega poljskega pianista in skladatelja Fredericka Chopina.

Velika dvorana Doma kulture je bila prenapolnjena, okoli 450 gledalcev, med njimi ogromno otrok, je resnično uživalo v baletnih predstavah. Takšnega navdušenja nad baletom v Kamniku že dolgo

Učenke 3. razreda baleta - dve Kaji in Anamarija.

ni bilo! Upamo, da bo za odlične baletne dogodke še vrsta priložnosti, saj se bodo baletnim vrstam z novim šolskim letom pridružile nove, mlade baletke, ki se lahko prijavijo do konca meseca maja.

Dogodek ob odprtju razstave akademskega^slikarja Rajka Čubra v ©oli Idej je popestrila priljubljena pevka Eva Černe iz Domžal (sedi v sredini), ki se je ob zanimivi predstavitvi nasmejala skupaj z akademskim slikarjem Rajkom Čubrom in lastnico razstavišča Natašo Makovec.

Matična knjižnica Kamnik

Spoštovani uporabniki Matične knjižnice Kamnik,

obveščamo vas, da smo na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in 15. Ëlena Zakona o knjižničarstvu

dolžni iz evidence izbrisati vse neaktivne člane knjižnice.

To so tisti, ki nas niso obiskali najmanj eno leto in so poravnali vse obveznosti do knjižnice.

Postopek brisanja članov bomo začeli izvajati v drugi polovici letošnjega leta v vseh enotah Matične knjižnice Kamnik.

Če želite še naprej ostati član naše knjižnice, vas prosimo, da do 30. 6. 2010 podaljšate članstvo.

Izbrisan član se bo ob obisku moral ponovno včlaniti v knjižnico!

Najmlajše plesalke Plesne pripravnice 1, oddelek Komenda Moste.

Plesalke 1. razreda baleta.

Foto: Egon Bajt

Turistično-informacijski center Kamnik

tel: +386 1 831 82 50, www.kamnik-tourism.si

Kamnil

KOLEDAR PRIREDITEV

/

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK - GALERIJA MIHA MALES

Glavni trg 2, Kamnik

Torek, 25. maj 2010, ob 18. uri

Javno vodstvo po razstavi IZ ZBIRKE MIHE MALEŠA:

Prešeren v slikarskih očeh.

Vodil bo avtor razstave Marko Lesar, muzejski svetovalec.

MATIČNA KNJIŽNICA KAMNIK

http://www.kam.sik.si

četrtek, 13. maj 2010, 19.30

Študentski klub Kamnik v sodelovanju z Matično knjižnico Kamnik: POTOPISNO PREDAVANJE Matej Tonin: Kuba

Ponedeljek, 17. maj 2010, ob 19. uri

Meta Adamič: Za vedno vitki in zdravi

Predstavitev programa For ever young: kakšno redno gibanje, kakšna prehrana in tehnike mentalnega treninga so potrebni za učinkovito izgubljanje kilogramov.

Torek, 18. maj 2010, ob 19. uri

Prevzem donacij Lions kluba Kamnik in Telekoma: povečevalnika zaslonske računalniške slike z govorno podporo. Donaciji bosta predala predsednik LK Kamnik Matic Romšak in predstavnik Telekoma. Demonstrirali bomo uporabo programa za uporabo računalnikov za slabovidne.

Sreda, 26. maj, ob 19.30

Študentski klub Kamnik v sodelovanju z Matično knjižnico Kamnik: POTOPISNO PREDAVANJE Nina Prebil: GVATEMALA

DOM KULTURE KAMNIK

www.domkulture.ora

Sreda, 19. 5. 2010, ob 15. uri

Kamnik - otrokom prijazno Unicefovo mesto Slavnostni podpis pogodbe gost: Lado Leskovar vstop prost

Četrtek, 20. 5. 2010, ob 17. uri

FINALE KVIZA O POZNAVANJU OBČINE KAMNIK ZA OSMOŠOLCE 2010 vstop prost

Torek, 25. 5. 2010, ob 19. uri

Manfred Fredi Kelt BARVE INDIJE

Otvoritev fotografske razstave Vstop prost

Torek, 25. 5. 2010, ob 20. uri

LEO KLUB KAMNIK SiTi Teater

FOTR - monokomedija dobrodelna prireditev

Vsa zbrana sredstva od predstave bodo namenjena za pomoč socialno

orgoženi družini iz okolice Kamnika.

Sreda, 26. 5. 2010, ob 18. uri

POZDRAV IZ KOTLA 5 festival mladinske kulture ROCK and ROLL 2 break večer Vstop prost

Petek, 28. 5. 2010 , ob 20. uri

Mestna godba Kamnik

SPOMLADANSKI KONCERT S SKLADBAMI FRANCIJA LIPIČNIKA

Koncert

Za izven

Vstopnina: 12 evrov

BUDNARJEVA MUZEJSKA HIŠA

www.domacija.com

Nedelja, 16. maj 2010, od 14. ure dalje

Okusi slovenskega podeželja: ZELIŠČA

Predavanje o zeliščih ge. Veronike Fabinc iz Kmetije Fabinc iz Brežic ter razstava ge. Angele Jagodic

Nedelja, 23. maj 2010, ob 16. uri

Praktični prikaz zavezovanja peč - prireditev v okviru 40. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Seminar bo v sodelovanju z Veroniko Pogačar in Jožico Šmid vodil dr. Bojan Knific. Kotizacija: 10 EUR.

ŠOLA IDEJ

Šutna 35, inf. 031 616 400 (Nataša Makovec) Petek, 21. maj ob 19. uri

Igrajmo se z besedami

predstavitev knjige avtorice Jasne Mišič Malovrh DRUŠTVO STARODOBNIH VOZIL KAMNIK

Tel. 041 274 274

Sobota, 22. maj od 10.00 do 16.30

parkirišče TK Virtus Duplica - mesto Kamnik - Arboretum

MEDNARODNA REVIJA STARODOBNIH VOZIL »A« - START

Ob 10. uri start izpred teniških igrišč Virtus Šmarca Starodobna vozila bo moč spremljati Do 14. ure v centru Kamnika od 14.30 do 16.00 ure v Arboretumu Volčji Potok od 16.30 TK Virtus Šmarca - zaključek

13. maj 2010

MNENJA - ODMEV

Kamniški ObČAN

Iz poslanske pisarne

Tisti, ki menijo, da prebivalci Slovenije ne znamo več stopiti skupaj zaradi skupnih ciljev, se motijo. To smo ponovno dokazali aprija letos ob akciji Očistimo Slovenijo. Tajnik KS ©marca Zvone Kolenik me je prepričal, da sem se pridružila ekipi prostovoljcev, ki jo je vodil. Sicer bi se pridružila prostovoljcem v moji KS. To je bila tudi priložnost za srečanje s predsednikom KS ©marca Dušanom Drolcem in z drugimi organizatorji akcije v KS ©marca.

Težko bi verjela, če ne bi videla z lastnimi očmi, s čim vse so ljudje nasmetili gozdiček v bližini železniške proge. Vreče smo hitro napolnili z odpadki. Gozdiček smo očistili tudi starih sodov, gum, kmetijskega stroja ipd. Krajani ©marce so nas ob koncu akcije pogostili s hrano in pijačo. Upam, da je čistilna akcija pripomogla k večji osveščenosti ljudi, da bomo v prihodnje bolje skrbeli za čistočo našega okolja.

Poslanski večer

Razprava na poslanskem večeru, na katerem sem gostila neodvisnega poslanca Franca Žnidaršiča, je pokazala izjemen interes prisotnih za vprašanja gospodarske krize, arbitražnega sporazuma s Hrvaško in zdravstvene ter pokojninske reforme. Prisotni so odpirali tudi vprašanja o koaliciji, o ravnanjih opozicije in o lokalnih volitvah. Ugotavljam, da bi bilo zaradi velikega interesa občanov in občank zaželeno še kdaj ponoviti poslanski večer z drugim, enako zanimivim gostom.

Uspeh ženske ekipe Odbojkarskega kluba Ca cit Kamnik

Verjetno ni Kamničana, ki zadnje tedne ne bi bil še posebej ponosen na uspeh ženske ekipe Odbojkarskega kluba Calcit Kamnik. Zasluženo so naše odbojkarice postale državne prvakinje. Za njihov uspeh gre zahvala tudi trenerjem, staršem, sponzorju in vsem drugim, ki so jih spodbujali.

Tisto, kar mi je ob spremljanju obeh tekem v ©portni dvorani v Kamniku tudi zbudilo pozornost, je nizka razdalja od tal do stropa športne dvorane. Prenizka, da bi se lahko v njej odvijale tudi mednarodne tekme. Nenavadno je, da naj bi se ta problem ne rešil tudi z načrtovano novo športno dvorano, ki se bo gradila v Kamniku. Morda pa bodo ob tem uspehu naših športnic odgovorni še malo premislili glede rešitve navedenega problema.

Praznovali smo Dan upora proti okupatorju in delavski praznik

Vesela sem bila povabila predsednice krajevnega Društva izgnancev Slovenije in organizacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB, da jim spregovorim na slovesnosti ob Dnevu upora proti okupatorju in ob srečanju izgnancev. Polna dvorana Kulturnega doma Kamnik je pokazala, da želimo v občini s slovesnostjo na ta državni praznik še naprej ohranjati spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Brez upora proti okupatorjem Slovencev danes ne bi bilo. Ljudje bi se morali pogosteje zgledovati po tistih, ki so v usodnih trenutkih znali presoditi, kaj je pomembno za ohranitev naroda.

Letošnja prvomajska proslava v Kamniški Bistrici je bila izjemno dobro obiskana. Morda je k temu poleg lepega vremena prispevala tudi Delavska zveza SD, ki že tradicionalno vsakemu obiskovalcu prvomajske prireditve podari rdeč nagelj. Ali pa je prisotne privabil slavnostni govornik, predsednik sindikata KNSS Neodvisnost Drago Lombar. Kljub temu, da govorci nismo varčevali s kritičnimi besedami o težkem položaju delavstva in o potrebi po ohranitvi socialnega dialoga, mi je jasno, da se v Sloveniji na srečo prav zaradi izvedenih socialnih ukrepov vlade ne more zgoditi črni scenarij, ki se danes dogaja v Grčiji.

Potrebna je enotnost in ne delitve

Ko berem poročila s sej občinskega sveta ali nekatere članke v Kamniškem občanu, me spominjajo na nekatere seje v Državnem zboru. Pogosto je tudi v parlamentu obema stranema znano, da gre za dobre rešitve, pa se tega ne želi priznati. Običajno gre predvsem za prestiž, kdo si bo lahko pred javnostjo pripisal zasluge za določene rešitve. Takšno ravnanje povzroča nepotrebne delitve ljudi. Ti spori so dobri za nabiranje političnih točk, ne pa za sožitje med nami in za naš hitrejši razvoj. Zato upam, da bo tega v bodoče manj.

mag. JULIJANA BIZJAK MLAKAR, poslanka DZ RS

Večer kamniške poslanke Julijane Bizjak Mlakar s samostojnim poslancem Francem Žnidaršičem

Zanimiv in živahen poslanski večer

Sredi aprila tega leta je poslanka Državnega zbora RS mag. Julijana Bizjak Mlakar v prijetnem prostoru Kavarne Marjanca v Kamniku na poslanskem večeru gostila svojega kolega, poslanca mag. Franca Žnidaršiča. V prijateljskem pogovoru pred zelo radovedno publiko je poslanec iz Trebnjega najprej pojasnil, da je, med drugim, pomanjkanje demokracije znotraj stranke Desus vzrok, zaradi česar se je razšel s predsednikom te stranke in nastopa sedaj v parlamentu kot samostojni poslanec.

V nadaljevanju je tekel pogovor med poslancema ter občinstvom predvsem o gospodarski krizi, o arbitraži in o odnosih s Hrvaško, o zdravstveni, družinski in pokojninski reformi ter o vseh drugih aktualnih problemih, s katerimi se te dni ukvarjajo v Državnem zboru. Pogovor je hitro izgubljal formalnost in s svojimi vprašanji ga je prisotna publika močno popestrila. Vrstila so se tudi vprašanja o vladi, o razmerjih znotraj koalicije, o vlogi opozicije in o bližajočih se lokalnih volitvah.

Poslanec je med drugim povedal, da poslanci, ki so hkrati župani, podžupani ali občinski svetniki (izmed 90 naj bi jih bilo v parlamentu okoli 53), veliko pripomorejo k življenjskosti zakonov, ki jih parlament sprejema. Hkrati pa lahko ti poslanci pripomorejo k hitrejšemu razvoju svojih občin, saj dobro poznajo potrebe lastnih občin in so bolj pozorni na informacije o javnih razpisih, načrtih vlade in ministrstev. Občine, ki teh možnosti nimajo, takšna občina je trenutno tudi Kamnik, teh prednosti ne morejo koristiti.

Poslanec Žnidaršič je izrekel veliko pohvalnih besed o delu naše poslanke, s katero v parlamentu tesno sodeluje. S svojo znano gostobe-sednostjo je rade volje odgovarjal. Skupaj s kolegico se nista izogibala tudi bolj provokativnim vprašanjem in šele vnaprej odmerjen čas je bil tisti, ki je odločil, da je potrebno po skoraj dveh Med razpravo - poslanca mag. Franc Znidar- urah pogovor končati. šič in mag. Julijana Bizjak Mlakar mag. Barbara Besek

Skrivnosti kamniškega komunalnega prispevka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, cesta, ...), ki ga obËine zaraËunavajo investitorjem (fizičnim in pravnim osebam). Komunalni prispevki so eden kljuËnih lastnih virov obËin, s katerimi le-te polnijo svoje proraËune. Nesporno in popolnoma logično je, da mora vsak, ki zgradi nov stanovanjski ali industrijski objekt, prispevati sorazmerni delež pri zagotavljanju komunalne infrastrukture. Stvari postanejo nepoštene, ko merila in metodologija izračuna višine komunalnega prispevka niso povsem jasna ali kadar se tisti, ki izračunavajo komunalni prispevek, ne držijo dosledno vseh predpisov. Nepreglednost postopka omogoča, da se dvema investitorjema za identičen objekt in identične okoliščine zaračuna različna prispevka.

Pred kratkim se je name obrnilo nekaj nezadovoljnih investitorjev, ki so bili prepričani, da jim je občina neupravičeno zaračunala previsok komunalni prispevek. To naj

bi ugotovili potem, ko so primerjali višino komunalnega prispevka za posamezne primerljive objekte na primerljivih lokacijah. Opozorjen sem bil tudi na to, da občina Kamnik v primerjavi z drugimi občinami postopek izračuna komunalnega prispevka vodi nenavadno dolgo. Medtem, ko naj bi investitor v Ljubljani in Domžalah odločbo o izračunu komunalnega prispevka prejel v 14 dneh, v Komendi in Moravčah celo v 7 dneh, naj bi v Kamniku postopek tekel večinoma dlje kot 30 dni. Kamniška odločba o komunalnem prispevku v primerjavi z drugimi občinami izstopa po tem, da je v obrazložitvi zelo skopo pojasnjeno, na kakšen način je bila določena višina komunalnega prispevka. V drugih občinah investitorji dobijo mnogo natančnejšo obrazložitev, zakaj jim je občina zaračunala določeno višino komunalnega prispevka. Poleg tega v kamniškem primeru izstopa tudi to, da je imela občina Kamnik za izračun komunalnega prispevka najeto zunanjo sodelavko, ki je za izdelavo enega poročila zaračunala

138 evrov. Opozorilo glede kamniških »posebnosti« sem s pomočjo instituta svetniških vprašanj prenesel na pristojne na občini Kamnik. Dobil sem precej nenavaden odgovor, da občina Kamnik najema zunanjo sodelavko zaradi transparentnosti (to bi lahko razumeli tako, kot da občinska uprava ne deluje trans-parentno???), preostala pojasnila pa so bila tipično uradniška: da je vse v skladu z zakonodajo (Ëe je bilo vse v skladu z zakonodajo in vse jasno, zakaj so bile potem v letu 2009 na 15% odloËb podane pritožbe???). Ker me pojasnila pristojnih na občini niso niti prepričala niti pomirila, sem zahteval, da občinski svet o problematiki izračunavanja komunalnega prispevka opravi javno razpravo. Ta je bila opravljena na aprilski seji. Pokazalo se je, da je izračunavanje komunalnega prispevka izjemno pereča problematika. Najbolj nazorno je na težave sedanjega sistema izračunavanja pokazal primer kolega Kokotca. Povedal je, da so mu pri preurejanju hleva v industrijski objekt na občini Kamnik

najprej zaračunali 4,5 milijonov tolarjev komunalnega prispevka, ko pa se je pritožil na izračun, mu ni bilo potrebno plačati nič. Tovrstne anomalije se v sistemu, kjer so merila in metodologija izračuna jasno oblikovani, ne morejo dogajati. Kamniški sistem očitno ni tak primer!

Po koncu razprave o izračunu komunalnega prispevka sem predlagal sklep, s katerim bi občinski svet zavezal občinsko upravo, da do letošnjega oktobra pripravi poseben računalniški program, ki bo omogočal občankam in občanom, da si sami na občinski spletni strani informativno izračunajo komunalni prispevek. Občinski svet je sklep sprejel. Kaj je bilo doseženo s tem? Računalniški program bo zahteval jasnejša merila za izračun komunalnega prispevka (saj v nasprotnem primeru ne bo mogoče izdelati programa), s čimer se bo povečala preglednost izračuna komunalnega prispevka in ne bo več prihajalo do situacij, ko bi za enake primere zaračunavali različno višino komunalnega prispevka.

MATEJ TONIN

Na kateri stopnji v občinskem svetu je okoljevarstvena problematika?

Okoljevarstvena problematika na območju občine Kamnik očitno ni zanimiva za večino občinskih svetnikov, ne glede na to ali je v tem primeru zadeva popolnoma enaka ne glede na to ali je svetnik iz koalicije ali opozicije.

Dokaz so tudi članki, ki jih nekateri svetniki objavljajo v lokalnem časopisu Kamniški občan, ki se praviloma ne dotikajo vedno bolj pereče okoljevarstvene problematike, temveč drugih bolj odmevnih tem, kot npr. izgradnja povezoval-ke B31, izgradnja dveh osnovnih šol K9, o sprejemu otrok v VVZ Antona Medveda in v koncesijski vrtec Peter Pan, podjetniškem inovacijskem inkubatorju in podobno. Pisci menijo, da so tovrstne teme zanimive za volivce, čeprav sem prepričan, da je okoljevarstvena tema še kako zanimiva, predvsem zaradi segrevanja in onesnaževanja

ozračja ter nenadziranega onesnaževanja podtalne vode, ki jo bodo zanamci še kako pogrešali.

Da ne bo nesporazuma! Seveda se tudi sam maksimalno po svoji zmožnosti in sposobnosti ukvarjam s temami, ki so zelo pomembne za krajane Kamnika in na katere občasno s konkretnimi dejstvi odgovarja občinska uprava, kljub temu pa nikoli nisem pozabil na okoljevar-stvo, ki je še kako potrebno velike pozornosti, predvsem danes, ko se nam narava maščuje zaradi krutega ravnanja z njo v preteklosti.

Seveda je 90 odstotkov točk dnevnega reda obravnavanih na sejah občinskega sveta zelo pomembnih, nikakor pa ne morem razumeti, da me pri reševanju iz dneva v dan bolj problematičnih okoljskih zadev podpira le peščica od 29 občinskih svetnikov. Že v mandatnih dobah 2002 - 2006 in 2007-2010

sem pri obravnavah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik in Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na seji občinskega sveta predložil amandma, ki sem ga sestavil na podlagi izkušenj v preteklosti, vendar se z njegovo vsebino niso strinjali občinska uprava in večji del občinskih svetnikov občine Kamnik. Omenjeni amandma smo obravnavali na 33. seji občinskega sveta 21.4.2010. Občinska uprava ga ni podprla, občinski svetniki pa ga tudi niso izglasovali. Namreč v 8. členu Tehničnega pravilnika je navedeno, da vsako gospodinjstvo prejme dva kupona na leto, s katerim lahko naroči izvajalcu brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Naročila terminsko niso omejena, izvajalec pa ima zaradi organizacije

odvozov pravico do 3 tedenskega odzivnega časa. V amandmaju, ki sem ga pravočasno poslal na naslov občinskega sveta, pa sem se zavzemal, da je izvajalec dolžan izvršiti odvoz isti ali najpozneje naslednji dan, ko prejme poziv s strani povzročitelja. Take vrste odvoza kosovnih odpadkov je potrebno zagotoviti predvsem pri večstanovanjskih objektih, ker večina gospodinjstev nima v kleti toliko prostora, da bi ob adaptaciji za tri tedne shranili odpadno pohištvo, ki ga nameravajo zamenjati. Posledica tritedenskega odzivnega časa in pomanjkanja prostora je ta, da bodo posamezniki odložili zamenjano stanovanjsko pohištvo poleg zabojev za odpadke ali na ekoloških otokih, na te kupe pa bodo začeli nositi tudi drugi povzročitelji. To pomeni, da koncesionar Publicus ne bo mogel registrirati od katerega povzročitelja je kup kosovnih odpadkov, prvemu povzročitelju pa bo prejeti kupon ostal.

DANIEL KOVACIC

Leto proračunskih rebalansov

Na zadnji seji Občinskega sveta smo obravnavali kar nekaj zanimivih tem. Prva je bila zagotovo točka, pri kateri smo svetniki zavezali občinsko upravo, naj pripravi javnosti dostopen računalniški program za izračun komunalnega prispevka. To bo vsekakor zanimalo vse, ki imajo v naslednjih letih željo graditi v naši občini. Do sedaj je bil izračun komunalnega prispevka bolj odvisen od trenutne volje občinskih uradnikov, kot pa od zakonsko predpisanih postopkov. Tako so bili v pre-

teklosti poznani primeri, da so bili zneski komunalnega prispevka zelo znižani ali celo izbrisani, če je seveda vlagatelj zahtevka dovolj dobro poznal zakonodajo. To se v bodoče ne sme več dogajati in komunalni prispevki morajo biti odmerjeni za vse ljudi po enakih merilih in po istem ključu.

Druga zadeva, ki jo moram omeniti, je odvoz odpadkov. Občinska uprava je predlagala, da bodo od sedaj naprej tudi uradno odvažali mešane odpadke (črne kante) vsakih

Pisma, mnenja, odmevi

Hvalimo gospoda. Zakaj že?

(Kamniški občan, 22. april 2010)

V članku z gornjim naslovom je S. Uršič med drugim izpostavil dve dilemi, na kateri želim odgovoriti zaradi objektivne informiranosti javnosti. Prva zadeva vlogo in moč ukrepanja poslancev na občinskem nivoju, druga pa vlogo spolov v družbi.

Poslanci imamo po Ustavi RS dolžnost delovati v korist vsega prebivalstva. V to sodi tudi delo v poslanskih pisarnah v občinah, kjer smo bili izvoljeni. Po delu z občani sodim med bolj prizadevne poslance. Ljudje pridejo v mojo poslansko pisarno večinoma s težavami, ki se jih da rešiti na ravni občine. S težavami, ki se nanašajo na delovanje javnih institucij na državnem nivoju, jih običajno pride manj kot deset odstotkov. Večina problemov je zahtevnih, posebno tistih, ki jih občanom več let ne uspe rešiti.

Vendarpa ura z občani na teden v poslanski pisarni, čeprav se ta nahaja v prostorih občine Kamnik, še ne pomeni mojega neposrednega vpliva na delovanje občinskih funkcionarjev ali občinskih uradnikov. Gre namreč za dve različni instituciji. Poslanci smo zaposleni v Državnem zboru RS. Nobene neposredne hierarhične povezave ni med Državnim zborom in občinami. Kakšen je torej lahko vpliv poslanca v občini tedaj, kadar se nanj obrnejo občani s težavami, ki so rešljive na nivoju občine?

Javni uslužbenci in funkcionarji oziroma javne institucije so poslancem po zakonu dolžni odgovoriti na njihova vprašanja. Tudi neposredni pogovor z občinskimi funkcionarji ali uradniki pogosto reši kakšno težavo. Največjo moč reševanja problemov občanov pa nam daje naše javno delovanje. S pomočjo javne besede, ki jo izrazim npr. v Kamniškem občanu, izrečem na televiziji, v parlamentu ali v drugih javnih medijih, pa tudi s pomočjo moralne avtoritete, mi pogosto uspe rešiti nekatere probleme občanov in občank (ne pa vseh), ki bi sicer ostali nerešeni ali pa bi bili postopki brez moje intervencije daljši.

In še dilema o vlogi spolov v družbi. Zakaj si tako moški kot ženske že desetletja prizadevamo za enake možnosti v družbi? Čeprav je žensk v družbi več kot polovico, je pri nas delež žensk v politiki izjemno nizek (npr. v Državnem zboru, na županskih mestih ipd.). Po tovrstnih deležih je Slovenija med zadnjimi med razvitimi državami. Ni skrivnost, da je delež žensk v politiki bistveno večji v državah z zavidljivimi gospodarskimi in socialnimi razmerami. Praznovanje mednarodnega dneva žensk je bila priložnost, da se pove, da imajo ženske pri nas premajhno vlogo pri odločanju o najbolj pomembnih zadevah v državi in v občinah.

mag. JULIJANA BIZJAK MLAKAR, poslanka DZ RS

14 dni. Vendar pa to velja le za individualne hiše. Za blokovska naselja se ne bo spremenilo nič, tam bo koncesionar smeti pobiral vsak teden. Ob tem se mi poraja vprašanje enakosti pred ustavo in zakoni. Dejstvo je namreč, da bodo stanujoči v individualnih hišah v poletnem času deležni precej neprijetnih vonjav, upam, da ne tudi bolezni. Kljub nasprotovanju nekaterih koalicijskih in večine opozicijskih svetnikov je odlok dobil potrebno večino. Kot nadaljevanje odloka bo v prihodnjih mesecih prišlo do novega pravilnika, ki bo urejal finančno plat pobiranja odpadkov. Moje mnenje je, da bi se moral odvoz smeti dramatično poceniti iz treh vzrokov: 1) Pobiranje odpadne embalaže, ki jo sedaj uporabniki ločujemo sami, poteka veliko hitreje, kot pobiranje smeti v kantah. 2) Pobrano embalažo kon-cesionar proda kot kurivo in s tem pridobi določena finančna sredstva. 3) Količina smeti, ki jo koncesionar pelje na odlagališče na Barje, je sedaj, ko uporabniki ločujemo posamezne frakcije, mnogo manjša. Če seštejemo vse te tri pocenitve sem prepričan, da se bo to moralo poznati tudi v naših žepih.

Zadnja zadeva, o kateri moram napisati nekaj besed, pa je rebalans proračuna, ki je bil narejen zaradi vrtcev. Zadeva seveda ni sporna, je pa zanimiva. Poraja se mi namreč vprašanje, zakaj predvidena sredstva niso bila že v prvotnem proračunu. To vsekakor kaže na dejstvo, da so vodilni ljudje na občini otroško varstvo imeli v drugem planu. Ko sem razmišljal o denarju, pa mi je na pa

met prišla še ena teza. G. župan je v predvolilnih obljubah zagotavljal izgradnjo ene velike mestne šole. Ta šola bi gotovo stala 20 milijonov evrov. Po vseh pravilih naj bi država od tega primaknila 4 milijone evrov. Prav tolikšen je znesek, za katerega se lahko občina Kamnik zadolži. Kratek izračun nam torej pove, da bi morali imeti v skladu za šole danes najmanj 12 milijonov evrov, če bi želeli narediti eno veliko mestno šolo. V omenjenem skladu pa imamo danes le 6 milijonov evrov. Vsakemu je torej jasno, da so bile županove predvolilne obljube le pesek v oči. Da je stanje še slabše, pa je potrebno navesti še dejstvo, da je v sedanjem mandatu občina Kamnik dobila 3,2 milijona evrov denarja na račun preteklih vlaganj v telefonijo. Če k preprostemu računu dodamo še zadnje dejstvo vidimo, da je koalicija lTs in LDS v enem mandatu zagotovila za šolski sklad manj kot 3 milijone evrov. Po tej logiki bi bila sedanja koalicija sposobna narediti novi šoli šele v štirih ali petih mandatih (20 let). Dejstvo je namreč, da mogoče res obstajajo objektivni vzroki, da danes še ne moreta biti izgrajeni obe šoli (problemi z zaklonišči, nezadostno število parkirnih prostorov, ...), na noben način pa to ne more biti ovira, da bi županova koalicija lahko zbrala denar za omenjeni projekt. V preteklih letih smo v SDS vedno zagovarjali, da naj se skladu za šole nameni več sredstev. Seveda nismo bili uslišani. Mogoče bo pa v naslednjem mandatu bolje.

ROBERT KOKOTEC, SDS Kamnik

SDS

SDS KAMNIK

Slovenska demokratska stranka organizira javno tribuno na temo arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško. Tribuno bo vodil

prof. dr. Žiga Turk, nekdanji minister za razvoj v vladi Janeza Janše. G. Turk je tudi generalni sekretar Skupine za razmislek o prihodnosti Evropske Unije ter član Strokovnega sveta pri SDS.

Javna tribuna bo v petek 21. maja ob 19. uri v dvorani nad kavarno Veronika v Kamniku.

Vabimo vas, da se udeležite pogovora, kjer boste slišali veliko zanimivosti.

DOBRODELNOST MED NAMI

13. maj 2010

Ko stopnice ne bodo več ovira...

GREGORJU STOPNISCNI VZPENJALEC, SARI DVIGALO

Se znani so pozabljeni, kaj šele neznani...

Pred kratkim sem v dnevnem časopisju brala vest o Barbari ©erbec Serbi, pevki nekdaj zelo popularne skupine Agropop. Zaradi hude sladkorne bolezni so ji zdravniki odrezali del noge, kljub nekdanji slavi pa je ostala pozabljena od glasbenih kolegov in v hudi finančni stiski.

Zamislila sem se... Če je nekoč tako znana oseba pozabljena in odvisna le od pomoči svoje mame, kako slabo se godi šele tistim neznanim ljudem, ki preživljajo podobne ali še hujše stiske, pa ljudje brezbrižno hodijo mimo.

Vesela sem, ne, srečna sem, da smo v Listi Toneta Smolnikarja -Za Kamnik z županovo pobudo začeli z dobrodelnim županovim plesom. Naš trud ni bil zaman. Vsi, katerim smo doslej pomagali, so bili naše pomoči zelo veseli in kar je najpomembneje - potrebovali so jo! Pred dnevi smo izpolnili še obljubi z letošnjega plesa. S pomočjo vseh, ki so se

plesa udeležili in vseh, ki so nam pomagali pri njegovi realizaciji ter z dodatno denarno pomočjo smo uspeli končni znesek povečati, zato smo lahko pomagali Gregorju in Sari, mladima Kam-ničanoma, ki jima življenje piše posebni zgodbi.

Kadar ima vrag mlade, jih ima veliko....

29-letni Gregor Vrhunec

stanuje v drugem nadstropju stanovanjskega bloka brez dvigala. Je diabetik, velikokrat je padel v hypo komo, tudi v službi, in je zaradi tega skoraj ostal brez nje. Prav zaradi te hude oblike diabetesa je prišlo do nesreče, postal je paraplegik in pristal na invalidskem vozičku. Spominjam se ga kot otroka in šolarja, ki je vedno tekal po stopnicah, nikoli ni šel počasi. Kot bi vedel, da se bodo njegovi koraki prekmalu upočasnili...

Da je nesreča še hujša, so tudi ostali člani družine invalidi. Mami Ireni so pred nekaj leti zaradi sladkorne bolezni (podobno

se

Štiriinpolletna Sara Vrankar iz Šmarce je deklica s težko obliko cerebralne paralize in je popolnoma odvisna od tuje pomoči. Z mamico Petro se pogumno borita in se ne pritožujeta nad življenjem, veliko oviro jima predstavljajo stopnice, zato je njuna velika želja dvigalo. Na poti k uresničitvi jima lahko pomagamo preko dobrodelnih akcij in koncerta, ki ga pripravlja Komorni zbor Šutna prihodnji petek.

LIONSI SO ZBIRALI DENAR IN ODPADKE

April je bil za člane Lions kluba Kamnik eden dejavnejših mesecev v tokratnem lionističnem letu, ki se bo končalo junija, ko bo klub dobil tudi novo vodstvo. Pod vodstvom sedanjega predsednika kluba Matica Romšaka je klub sredi aprila, skupaj z Leo klubom Kamnik, organiziral dobrodelni koncert, na katerem so nastopili člani Mengeške godbe z gostjo, odlično pevko Nežo Drobnič. S skoraj uro in pol dolgim programom popularnih skladb so navdušili vse prisotne v dvorani kamniškega kulturnega doma. Tako Mengeška godba, ki jo je vodil izvrstni in dinamični dirigent Dimitrij Lederer, kot pevka Neža Drobnič, za nastop niso zahtevali honorarja in so tako v veliki meri pripomogli, da je šel celoten izkupiček koncerta v roke pomoči potrebnim. Lionsi

kot pri Serbi), odrezali del noge in hodi s pomočjo bergel. Tudi njen življenjski sopotnik Tone ima težave z zdravjem, a prav nanj pade največje breme vsakdanjega življenja, saj je pravzaprav »angel varuh« družine. Gregorjeva sestra Sandra se bori z multiplo sklerozo... »Vsi skupaj smo komaj za enega,« pravi mama Irena. Za vse pa je pravo sonce Sandrina hči Manca, ki bo šla jeseni v vrtec, doslej pa je bila v varstvu babice Irene, Toneta in strica Gregorja, na katerega je zelo navezana.

S stopniščnim vzpenjalcem gre lažje

Gregorjeva invalidnost je povzročila velike travme ne le njemu, pač pa vsej družini. Kako priti po stopnicah? Kadar je moral k zdravniku, so morali iskati pomoč sosedov, prijateljev, da so Gregorja spravili do avta, po končani terapiji pa spet nazaj v stanovanje. Vsi vemo, kako je v življenju - tisti trenutek, ko potrebuješ pomoč, je ponavadi težko najti koga. Za prvo silo so mu na pomoč priskočili na Društvu paraplegikov in mu začasno posodili stopniščni vzpenjalec, to je pripomoček, ki se vpne pod invalidski voziček in se s pomočjo posebnih gosenic vzpenja po stopnicah. Mi pa smo se odločili, da ga Gregorju kupimo. Se malo boljšega in bolj stabilnega.

Konec aprila smo ga skupaj z županom in dobaviteljem izročili Gregorju v uporabo. Gregor je bil navdušen, prav tako vsi njegovi, le mala Manca je pri preizkušanju po stopnicah navzgor zajokala, ker ni razumela, zakaj se stric Gregor pelje gor, saj gre vedno, če gre ven, navzdol!

Pa se je hitro pomirila in zlezla Gregorju v naročje, ko smo malo poklepetali v njihovi kuhinji. Gregor in njegova mama Irena sta se županu in vsem, ki so pri projektu sodelovali, iskreno zahvalila. Župan pa je Gregorju zaželel, da bi mu vzpenjalec dobro služil, v

29-letni Gregor Vrhunec, ki je zaradi hude oblike diabetesa pristal na invalidskem vozičku, je bil izredno vesel stopniščnega vzpenjalca, ki smo mu ga z županom in dobaviteljem konec aprila izročili v uporabo. Da bo končno konec skrbi kako po stopnicah so bili veseli tudi Gregorjevi domači, nečakinja Manca je stricu Gregorju zlezla kar v naročje.

spomin na naše srečanje mu je podaril novi Kamniški zbornik. Vsi pa smo mu zaželeli, da bi nekoč spet hodil - v Soči včasih delajo čudeže in tudi Gregorju se ena noga že dobro prebuja, tako da z opornicami na obeh nogah in s »hodalco« že lahko naredi nekaj korakov. Čeprav je pred njim še veliko terapij in trdega dela, verjamemo, da mu bo uspelo!

Petra je izbrala status mame

štiriinpolletna Sara Vrankar

iz ©marce je deklica s težko obliko cerebralne paralize. Mala Sara je namreč popolnoma odvisna od tuje pomoči. Ne hodi in ne govori, telo in glavico stežka drži pokonci, ne zmore se sama hraniti. Potrebuje veliko nege, ima neprestane terapije pri različnih tera-pevtkah. Med drugim jo mamica Petra vozi na terapijo nadomestne komunikacije s slikami. Zelo sta navezani druga na drugo in Sara mamici s posebnimi znaki pokaže, če je vesela, žalostna... Lani je Petra izbojevala veliko zmago, da je dobila prostor za hčerko v

so skupaj z leoti na koncertu izročili simbolična čeka socialno ogroženi kamniški družini in predstavnikom Ciriusa (kot pomoč učencem zadnjih letnikov osnovne in srednje šole). Tako družina kot Cirius so prejeli ček v višini 1000 evrov.

Dan po koncertu pa se je precejšen del članov kluba udeležil vseslovenske čistilne akcije »Očistimo Slovenijo«. Nekaj članov se je pridružilo drugim skupinam, preostali člani kluba, ki so se udeležili akcije, pa so kot samostojna skupina čistili precej veliko območje Duplice med železniško progo in območjem, kjer med drugim deluje tudi podjetje Jata. Žal so tudi člani kluba lahko le zmajevali z glavo, ko so iz grmo-vij na plano vlekli dokaze velike človeške malomarnosti in neodgovornega odnosa do narave.

SARA SI ŽELI DVIGALO

Štiriletna Sara iz Šmarce, l<i z mamico živi v mansard-nem stanovanju, ne more hoditi. Ima težko obliko cerebralne paralize zaradi prirojene okužbe s cito-megalovirusom. Mamica jo mora vsakdan prenašati po stopnicah. Obe si želita dvigalo, ki bi jima življenje močno olajšalo. Mamica študira in z minimalnimi dohodki sama tega nakupa ne zmore.

Da s pesmijo lahko pomagamo, smo dokazali že pred leti, ko smo člani KPZ ©utna pripravili dobrodelno prireditev za Anžeta in prispevali k nakupu dvigala.

Zaradi Sarine stiske smo se ponovno odločili organizirati dobrodelni koncert, ki bo v petek, 21. maja, ob 20. uri, v avli Šol

skega centra Rudolfa Maistra v Kamniku. Program bo povezoval Jure Sešek, nastopili pa bodo KPZ Šutna, Klapa Mali grad, kvartet Rakar, kvartet Kovačič, Alpski muzikantje, Grajski muzikantje, Kondi Pižorn in drugi...

Vredno je prisluhniti zabavnemu večeru ob zavesti, da ste s prispevkom pomagali mali deklici. Vabljeni!

KPZ ŠUTNA

Mengeška godba, ki jo je vodil izvrstni in dinamični dirigent Dimitrij Lederer, in odlična pevka Neža Drobnič, so z dobrodelnim nastopom pripomogli, da je šel celoten izkupiček koncerta v roke pomoči potrebnim. (Foto: Nina Klisarič)

Leo klub Kamnik

Fotr v Domu kulture Kamnik

V Leo klubu Kamnik vsako leto pripravimo dobrodelni dogodek v Domu kulture Kamnik, s katerim zberemo največ denarja in tako na najboljši možni način pomagamo izbrani družini. Letošnje leto ni nobena izjema. V Domu kulture Kamnik bo 25. maja ob 20. uri predstava Fotr z Ladom Bizovičarjem v glavni vlogi. V predstavi, ki je v Ljubljani razprodana že tedne, se boste lahko nasmejali domislicam Lada Bizovičarja in hkrati pomagali osemčlanski družini iz okolice Kamnika. Vstopnice za predstavo stanejo 15 evrov in si jih lahko priskrbite pri članih Leo kluba Kamnik (najdete nas na spletni strani www.leokamnik.si) ali v Domu kulture Kamnik. Pohitite, zanimanje je veliko!

V mesecu maju smo izvolili novo vodstvo, ki bo Leo klub vodilo po novih poteh dobrodelnosti. Predsednik je postal Damjan Matičič, podpredsednika pa sta Mohor Vrhovnik in Vesna Tomec. Vsem čestitamo in jim želimo veliko uspeha pri vodenju mladih v dobrodelnosti. ŠPELA KRALJ

razvojnem vrtcu v Rojah, kjer se Sara med otroki odlično počuti. Obe upata, da se bo kasneje Sara, ko bo treba v šolo, lahko vključila v kamniški Cirius.

26-letna mamica Petra je močna osebnost, skrbna in ljubeča mama, saj je svoje življenje posvetila hčerki, ki je pravi sonček. Bori se za njene pravice in boli jo, ko se nekateri starši bojijo, da bi se njihovi otroci z dotikom »nalezli« Sarine bolezni, ki ni bolezen, pač pa stanje. Pogumno je »zamrznila« status študenta in se odločila za status MAME, pomočnice pri oskrbi bolnega otroka. Izredno študira in upa, da bo prihodnje leto diplomirala. Računa, da se bo, ko bo šla Sara v šolo, lahko tudi zaposlila ali postala podjetnica.

Dvigalo bi olajšalo življenje

Ko je bila Sara stara sedem mesecev, je Petro na prehodu za pešce zbil motorist in njena rehabilitacija se je zaključila šele v začetku letošnjega leta. Nogo v kolenu so ji kirurgi komaj sestavili in poškodba jo še vedno ovira pri hoji. To pa ji otežuje prenašanje Sare po stopnicah gor in dol.

Kljub vsemu se pogumno borita in se ne pritožujeta nad življenjem. Z denarjem, ki ga Petra dobi od države za nego hčerke, z otroškim dodatkom in preživnino, dokaj normalno preživita mesec. »Kot vsaka druga stvar, je tudi ta za seboj potegnila' nekaj slabosti. Kot prejemnica omenjenega nadomestila nimam možnosti najema kredita. Stroški študija, ki se sicer bliža koncu, ter stroški sprotnih nakupov manjših pripomočkov mi nekako ne dovoljujejo, da bi zmogla še kaj prihraniti,« piše Petra na spletni strani. Njun problem povzročajo - stopnice.

Petra in Sara živita v mansard-nem stanovanju dvostanovanjske hiše in do njega vodi veliko stopnic, ki so njuna največja ovira, zato je LTS-Za Kamnik dala pobudo za akcijo zbiranja sredstev za hišno dvigalo, ki teče preko Sarine spletne strani www.pikica.si (kjer lahko več preberete o Sari) in se ponovno povezali z Iskrico Nedeljskega (o Sari je 25. aprila pisal Nedeljski dnevnik). Te dni smo Sari v ta namen na transakcijski račun nakazali 4.120 evrov (polovico izkupička županovega dobrodelnega plesa), pa tudi Iskrica je že prispevala svoj del sredstev.

Naj ne ve levica, kar daje desnica

Ko smo Sari in Petri ob obisku na njunem domu izročili simbolični ček, smo se pozanimali, kako teče akcija. Petra je vesela, ker so se po županovem plesu in objavi v Nedeljskem odzvali tudi posamezniki, društva; v kratkem bo v ta namen v avli SCRM v Kamniku dobrodelni koncert zbora Sutna... Predračun za dvigalo (s tremi vstopnimi postajami) in vgradnjo znaša približno 14.000 evrov, doslej je zbranih dve tretjini sredstev. Sedaj že verjameta, da se bo njuna velika želja še letos uresničila! Kmalu bodo začeli z zemeljskimi deli - zaradi tega je prav na dan našega obiska padla tudi cvetoča češnja.

Čeprav stari pregovor pravi Naj ne ve levica kar podari desnica (tu sta mišljeni roki, da ne bo kdo narobe razumel!), se mi zdi prav, da se o takih akcijah govori, da zanje ljudje zvedo tudi preko Kamniškega občana in vabimo vse, ki lahko priskočijo na pomoč, da to tudi storijo. Včeraj je rabil Gregor, danes rabi Sara -jutri mogoče jaz, ...ti...

MARINKA MOSNIK

Območno združenje Rdečega križa Kamnik

R A Z P I S U J E

L E T O V A N J A 2 0 1 0

ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE OBČINE KAMNIK IN KOMENDA

V letošnjem letu so pripravljeni naslednji OKVIRNI termini:

1. izmena Debeli rtič

2. izmena Savudrija

3. izmena Savudrija

18.07. do 28.07.2010 - 40 mest 20.07. do 30.07.2010 - 40 mest 30.07. do 09.08.2010 - 40 mest

Zainteresirani starši oz. skrbniki lahko vloge za prijavo na letovanje dvignejo na Območnemu združenju Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska 1, Kamnik v ponedeljkih med 9. in 12. uro, v sredah med 10. in 12. ter 14. in 16. uro ter v petkih med 9. in 12. uro.

Izpolnjeno vlogo morajo do 4.6.2009 vrniti osebno na OZ RK Kamnik, Ljubljanska 1.

Podrobnejše informacije dobite na telefonski številki OZ RK Kamnik 8311-697 vsak dan med 10. in 12. uro.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe terminov na zahtevo lastnikov rezerviranih kapacitet. Cena letovanj bo do odločitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje zgolj okvirna.

13. maj 2010

NASA ZLATA DEKLETA

CALCIT VOLLEYBALL ZOPET NA VRHU SLOVENIJE

S SRČNOSTJO IN BORBENOSTJO DO ZMAGE

S povečevalnim steklom bi lahko iskali poznavalce slovenske odbojke, ki so pred sezono kamniškim odbojkaricam pripisovali možnosti za dostojni odpor Mariborčankam na slovenskih tleh, pa jih ne bi našli. In tudi v kamniškem klubu si niso zadali previsokih ciljev, saj se je ekipa letos prvič merila kar na štirih frontah. V Interligi so dekleta zasedla šesto mesto, v Pokalu Slovenije so že igrala v Finalu, v Evropskem pokalu Challenge pa so izpadle v drugem krogu. Z uvrstitvijo v finale Državnega prvenstva so Calcitovke izpolnile letošnje cilje. Že v prvi tekmi v Mariboru so Kamničanke zapravile lepo priložnost, da bi presenetile domače igralke in visok poraz 3:0 je bil nerealen glede na potek tekme. Že v drugi tekmi doma pa so Kamničanke zaigrale srčno in sproščeno ter v dramatični končnici v petem setu premagale Mariborčanke. Že naslednji dan so Kamničanke v nasprotju s priča-

čanke in poškodbi Kocjanove in Turnškove gre pripisati, da se tekma ni končala že po štirih setih. V petem setu so bile Kamničanke zopet tiste prave. Če bi glavni sodnik pravilno ocenil udarec Vrhovnikove, bi bilo finala konec brez drame v končnici, tako pa so Kamničanke z blokom Strel Kosmačeve in Beattijeve zmagale v podaljšku tekme, ki je trajala preko dve uri in pol. Kamničan-ke so po zadnji točki popadale po tleh, preplavila so jih čustva, kot da ne bi verjele, da je vse skupaj res, navijačem pa ni bil problem preskočiti visoke ograje in skupaj z igralkami so se veselili zgodovinske zmage. Kar nekaj časa je trajalo, da so Kamničanke prišle k sebi in pred celo Slovenijo visoko v zrak dvignile zmagovalni pokal. Na drugi strani pa smo lahko videli razočarane obraze igralk in vodstva domačega kluba, ki so še pred finalom hudo podcenjevali moč kamniškega mladega kolektiva. In tokrat je zmagala ekipa

kovanji Štajercev zaigrale še bolje in prepustile Mariborčankam le en set. S tem so že utišale tiste, ki so jim v finalu napovedovali le postransko vlogo in možnost osvojitve kakega seta. Po vodstvu 2:1 v zmagah pa je Kamnik zajela prava odbojkarska mrzlica. Kljub neugodnemu terminu tekme so v kamniškem klubu organizirali prevoz navijačev, ogromno pa jih je v štajersko prestolnico odšlo v lastni režiji, kot da bi vedeli, da se obeta nekaj velikega. Sredi Maribora je iz več sto grl odmevalo Kamnik, Kamnik, domači navijači pa so bili tokrat zgolj statisti. In tako je bilo celo tekmo, kljub slabšemu začetku Kamničank, kar pa smo bili v finalni seriji že navajeni. Od drugega seta naprej pa so bile na igrišču le še Kamni-

sprejel kamniški župan Tone Smolnikar. Kljub slabemu vremenu se je na prireditvi, ki sta jo popestrila Mestna godba Kamnik in ansambel Viharnik, zbralo lepo število ljudi, ki so prišli pozdravit najboljšo slovensko ekipo. Prvi je imel nagovor kamniški župan Tone Smolnikar, ki ni pozabil omeniti trikratnega naslova moških in izjemnega porasta zanimanja za slovensko odbojko. Zaželel je, da bi ženska ekipa Calcit Volleyball postala tako prepoznavna kot pri moških ACH Volley. Seveda kot poznavalec kamniške odbojke (bil je tudi predsednik kluba) ni pozabil na ostale ekipe, trenerje in na vse, ki tako uspešno vodijo kamniški klub. Ob koncu je trenerju Franciju Obolnarju in kapetanki ekipe Jeleni Strel Kosmač izročil posebno spominsko priznanje občine Kamnik, kar še potrjuje pomen naslova deklet za kamniško občino. V nadaljevanju sta besedo dobila še predsednik kluba Gregor Hribar in trener Franci Obolnar, ki sta poudarila, da brez podpore podjetja Calcit, zvestih navijačev in vodstva OK Kamnik ne bi mogli doseči takšnega uspeha. Grega Hribar je poudaril, da ekipa ne bo muha enodnevnica, zato bodo poizkušali zadržati jedro ekipe in pripeljati tudi nekaj okrepitev ter vsaj ubraniti letošnje rezultate. Urša Podlesnik je v svojem govoru poudarila, koliko za tako mlado ekipo pomeni dobro vzdušje v ekipi, zvesti navijači in izjemno vodstvo kluba. Zaželela je, da

Zgodovinski naslov za kamniški klub so si priborile: Emillie Toone, Petra Vrhovnik, pomočnica trenerja Vesna Puketa, Teja Lenarčič, Jelena Strel Kosmač, Željana Blagojevič, Urša Podlesnik, Maja Bratož, Lynne Beattie, Katja Kocjan, Tjaša Turnšek, Ana Katarina Hribar, Nika Obolnar, Doris Puketa pod vodstvom trenerja Francija Obolnarja.

bi jim sponzorji še naprej ostali zvesti. Ob koncu je povedala, da si je pred petnajstimi leti v pogovoru z novinarjem Športa mladih zaželela, da bi z ekipo Kamnika nastopila v prvi ligi. Ta želja se ji je več kot uresničila. Sanje mnogih kamniških športnih delavcev, ki so se v bogati zgodovini kluba z žensko odbojko trudili doseči nekaj več, so postale resničnost 28. aprila 2010.

CICO 1

in ne ogromen finančni vložek na strani Maribora. Še dobro uro po koncu tekme se je v dvorani Lukna penil šampanjec, čestitke pa so deževale s vseh strani.

Veselje se je še isto noč, kot nekoč, nadaljevalo na kamniški obvoznici do zgodnjih jutranjih ur. Pred Kamničankam je bil naporen teden, saj so jih čakali mnogi sprejemi in slavnostne večerje.

ZLATE ODBOJKARICE SPREJEL KAMNIŠKI ŽUPAN

Odbojkarice Calcit Volleybal-la je po zgodovinskem uspehu za kamniški Odbojkarski klub in ženski kolektivni šport v občini Kamnik na kamniški tržnici

Župan Tone Smolnikar je na slavnostnem sprejemu zlatih deklet v Kamniku trenerju Franciju Obolnarju in kapetanki ekipe Jeleni Strel Kosmač izročil posebno spominsko priznanje občine Kamnik, kar še potrjuje pomen naslova državnih prvakinj za kamniško občino.

Hotel Malograjski dvor seje Y letu dni UYeljavil kot prostor odlične kulinarike, družabnih srečanj in prijetnega bivanja

Kamnik je pred dobrim letom ponovno dobil pravi meščanski hotel. Hotel Malograjski dvor v starem mestnem jedru je bil zgrajen v zaËetku 19. stoletja in je bil svoj Ëas daleË naokrog poznano in cenjeno gostišče. Tradicijo nadaljuje tudi danes, ko prenovljen v starem stilu, in v okolju, ki je razglašeno za območje kulturne dediščine, predstavlja za mesto Kamnik] pomembno pridobitev. ^ Izredno lepo in skrbno obnovljen v starem meščanskem slogu nudi 22 opremljenih sob, večnamensko sodobno multimedijsko dvorano z do 100 sedeži za seminarje in praznovanja, restavracijo in kavarno s čudovitim vrtom.

V toplejših dneh bo prijetno posedeti na hotelskem vrtu, spiti kavico ali osvežilni napitek, v miru uživati v okusnih kosilih in izbranih jedeh s pestrega menija ali pa se prepustiti odlični ponudbi steak house. Seveda se bomo na kavarniškem vrtu lahko le posladkali z izbranimi slaščicami, ki nastajajo v domači kuhinji.

V družinsko vodenem hotelu si tako lastniki kot tudi osebje prizadevajo, da hotel s svojimi vsebinami povezuje kraj kot prostor I družabnih srečanj in kulturnih dogodkov, izbrane kulinarike, obiskovalcem mesta pa zagotavljal prijetno bivanje. Da so na dobri poti dokazujejo z vrsto kulturnih in družabnih prireditev, ki se odvijajo pod njihovo streho, gostijo simpozije, poslovna srečanja, poročne obrede s slavjem, dušo lahko nahranimo na delavnicah in literarnih večerih, ki se v pristnem vzdušju in domačnosti

meščanskega hotela redno odvijajo. Svoj prostor sta tu poleg ostalih našla tako Rotary klub Kamnik kakor tudi Lions klub Kamnik.

Malograjski dvor postaja tudi vse bolj poznana in priljubljena točka bivanja obiskovalcev našega mesta, med njimi so komisija Entente Florale, pobratene občine, poslovneži in turisti, največ jih je iz Nemčije, Avstrije in Italije, vse več pa je tudi Američanov, Rusov, Japoncev in Brazilcev. 1'

Vodstvo hotela z namenom, da se približajo vsakemu gostu, še posebej pa Kamničanom in okoličanom, že snuje načrte za vnaprej: najmlajši in njihovi starši se bodo prav gotovo razveselili imenitnih predstav Mini teatra, ki bodo redno gostovale v hotelu, pripravljajo predavanja, v praznični decembru pa bomo lahko okusili praznično vzdušje v stilu »dunajskega božiča«, ko bo zadišalo po cimetu, punču ]in kuhanem vinu, za pustni vikend pa že načrtujejo pustno rajanje za otroke in še marsikaj ... a vsega ne smemo izdati, pustimo se presenetiti!

T 1 m.v 00^+3^61 ^infy^kotelkan^^' ^ -www, hotelk^ti'uik, si

hotel*^*

•-i

^Nohébovvošoprihodttosf

Malograjski dvor

Ob zgodovinskem uspehu kamniške ženske odbojke so povedali...

Jelena Strel Kosmač, kapetanka ekipe: Povprečno smo zelo mlada ekipa, v k^^eri sva le dve izkušeni igralki, ki pomagava mlajšim na treningih in tekmah. Skozi vso sezono smo imele veliko težkih tekem v Interligi, s katerimi je ekipa pridobila veliko izkušenj, na koncu pa zasedla 6. mesto, kar je lep uspeh za prvo leto skupnega igranja v Srednjeevropski ligi. V pokalnem tekmovanju smo presegle vsa pričakovanja, saj smo z Mariborčankami igrale zelo izenačeno, vendar pa nam je na koncu zmanjkalo malo sreče in smo osvojile naslov Pokalnih podprvakinj. V državnem prvenstvu smo celo leto igrale dobro ter s pomočjo dveh porazov Mariborčank uspele obdržati prvo mesto po rednem delu prvenstva. V finalnih tekmah DP smo pokazale veliko borbenost in željo, da premagamo Mariborčanke. To nam je, sicer po enem porazu v Mariboru, uspelo po treh zaporednih zmagah. Z osvojitvijo naslova državnih prvakinj smo dosegle zgodovinski uspeh kluba, kar pa nam ne bi uspelo brez podpore sponzorjev, kamniških navijačev, ki so nas spremljali celo sezono ter dobre organizacije kluba.

Petra Vrhovnik, mladinska reprezentantka: Naslova prvakinj smo v ekipi izredno veseli. Takšnega uspeha si na začetku sezone nismo predstavljali. Celotna sezona je bila za nas, ki smo mlada ekipa, nekaj novega, saj smo zaigrale tudi v Inter-ligi. Dobile smo veliko izkušenj in odirale tekme na visokem nivoju. Uspeha seveda ne bi bilo brez vloženega truda in uspešnega vodenja trenerjev, podpore sponzorja, podpore celotnega kluba, navijačev, ki so nam bili ob strani skozi vse leto in velikokrat tudi razlog za zmago, saj so bili naš 7. igralec. Ob tej priložnosti bi se rada vsem navijačem iz srca zahvalila. In nenazadnje, ponosna sem na svoje soigralke, ki so skozi celotno sezono izkazale ogromno dobre volje, truda in borbenosti. Vsekakor nas je krasila velika povezanost in želja po zmagi.

Franci Obolnar, trener ekipe: Letos smo prvo leto tekmovali v Srednjeevropski ligi. Na začetku se nam je poznalo pomanjkanje težkih tekem. Smo se pa hitro ujeli in začeli igrati vse bolje in bolje. Na koncu nam je malo zmanjkalo, da bi se uvrstili na finalni turnir. Tako sezono v srednjeevropski ligi bo težko ponoviti. Pridobili smo neprecenljive izkušnje in ekipa je polna motiva začela premagovati nasprotnike, ki so bili pred začetkom lige nedosegljivi. V slovenskem pokalu smo nekako rutinirano in z dobro igro prišli do finala, tam pa po napeti tekmi tesno izgubili z Mariborom. Vsi so nas hvalili za prikazano, sami pa smo se zavedali, da smo bili blizu presenečenja, zato pretiranega veselje ni bilo. Je pa bil Pokal odlično organiziran, s čimer smo Odbojkarski zvezi in gledalcem po Sloveniji še enkrat dokazali, da je Kamnik eden izmed centrov odbojke v Sloveniji. Izpostavil bi gledalce, brez katerih si tekmovanja na tako visokem nivoju ne znam predstavljati. V Kamniku so prav zvesti navijači naš največji adut. Po nekako pričakovani uvrstitvi v Finale državnega prvenstva se nam je odvalil kamen od srca, saj smo s tem izpolnili zastavljene cilje. Po prvem porazu v Mariboru nismo bili preveč razočarani, imeli pa smo občutek, da bi lahko storili več. Trdno odločeni, da temu ne bo več tako, smo šli v naslednje tekme. Z vsako zmago se nam je dvigovala samozavest, na nasprotni strani pa so Mariborčanke začele dvomiti o svoji nepremagljivosti. Igrali smo vse bolje in na koncu s tretjo zaporedno zmago sredi Maribora postali Državni prvaki. Že pred zadnjo tekmo v Mariboru, ko so dvorano začeli polniti glasni, a vedno športni navijači Kamnika, sem začutil, da se bo zgodili nekaj velikega. ©e vedno ne morem povedati, kako lepo mi je bilo pri srcu, ko sem jih kljub zgodnjemu sredinemu terminu in televizijskemu prenosu, ko je marsikdo moral vzeti dopust, videl prihajati na tribune v našo podporo. Čudil seje tudi ves Maribor. Ta zmaga je zagotovo eno največjih presenečenj v slovenski odbojki. Tokrat je zmagala ekipa in srce. V ekipi je trinajst deklet in midva z Vesno. Z ekipo je bilo vseskozi vodstvo kluba in naši zvesti navijači, brez katerih nam ta podvig ne bi uspel. Hvala Vam, vesel sem, da nas radi gledate. Bodite še naprej z nami, mi pa se bomo trudili po svojih najboljših močeh. Na koncu pa se zahvaljujem še podjetju Calcit z Matevžem na čelu.

Cico1.

Kamniški ObČAN

ZANIMIVOSTI

13. maj 2010

Večer bosanske folklore, glasbe in gledališča

Jurski park med pisanimi tulipani

Ljiljan - društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva je 17. aprila v Domu kulture Kamnik pripravilo zanimiv večer bosansko-hercegovske folklore, glasbe in gledalisËa. Njihova temperamentna in barvita kultura nam je blizu, tudi zato, ker smo desetletja živeli v skupni domovini.

Društvo Ljiljan ima sedež v Ljubljani, je nepolitična organizacija, ustanovljena z namenom, da krepi prijateljstvo in razumevanje, ohranja in razvija sodelovanje med Slovenijo in Bosno in Hercegovino: s prirejanjem javnih tribun, predavanj, ekskurzij, razstav, športnih in kulturnih srečanj in prireditev, spremljanje in spodbujanje znanstvenega in raziskovalnega dela na področju miru in razumevanje med narodi ... V okviru društva s sloganom »V objemu dveh domovin« deluje več sekcij: folklorna, literarna in dramska, športna in glasbena sekcija, klub mladih in bosanski forum.

VERA MEJAČ

Prvi indijski plesni spektakel Kundalini navdušil

Podsekcija za indijski ples Shakti, pod okriljem slovenskega plesnega društva KUOD Bayani iz Kamnika, je v sodelovanju s PD Moonsun ter gosti Vesno Jevšenak s Salam Ghazeeo ter Vasjo Štukljem, ki je igral na indijske table, predstavila prvi indijski plesni spektakel z naslovom Kundalini. Gre za prvi tovrstni dogodek pri nas, ki je povsem navdušil najprej občinstvo v razprodanih predstavah v Domu Kulture Kamnik 28. marca in 9. aprila, nato pa postavil na noge še gledalce v koprskem gledališču v nedeljo, 11. aprila. Idejni vodji, plesni pedagoginji in plesalki z dolgoletnimi izkušnjami Nataša Kočar in Sylvia Valentine, ki sta zaslužni tudi za zasnovo, scenarij in režijo projekta, sta skupaj s preko 40 sodelujočimi skušali slovenski javnosti približati oddaljeno in zanimivo Indijo, zlasti pa indijsko plesno umetnost, povezano s tamkajšnjo filozofijo, glasbo in tradicijo.

Samo ime Kundalini sicer v jogijski filozofiji pomeni telesno energijo, ki jo lahko s posebnimi tehnikami (pranayama, fizična vadba joge, vizualizacija in petje) prebudimo, prebujenje te energije pa naj bi bila edina pot do božanskega védenja. Poleg tega pomeni tudi nezavedno, instinktivno moč libida kot podobo ženske energije hindujskih božanstev Shakti. V predstavi so plesalke in plesalca ter glasbenik skušali to

energijo prebuditi s plesom, glasbo, meditacijo in obredi, ki so medsebojno prepleteni kot poezija postali eno. Kundalini na koncu predstave je prineslo čisto veselje in ljubezen.

Predstava Kun-dalini je dopolnitev ponudbe na tržišču slovenske plesne umetnosti, kjer prevladujeta balet in sodobni ples. V njej so bile predstavljene različne zvrsti indijskih plesov: severnoindijski klasični ples kathak, južnoindijski ples bharat natyam, plesni deli iz filma Revni milijonar, moderna bhangra in predvsem bollywood.

S projektom so sodelujoči želeli izpostaviti dejstvo, da v Sloveniji zmoremo razumeti, gojiti in predstaviti tudi oddaljene plesne umetnosti bližnjega in daljnega Vzhoda, v tem primeru Indije.

V najlepšem in najbolj barvitem kotičku naše občine - Arbo-retumu VolËji Potok so se letos še posebej potrudili in pripravili lepo in bogato 19. razstavo tulipanov, cvetličarstva, drevesničar-stva, vrtne opreme in vrtnarski sejem. Ves čas razstave, ki je bila odprta od 24. aprila do 2. maja, jim je bilo naklonjeno tudi vreme, zato so pisana polja tulipanov in drugega pomladnega cvetja, odlična ponudba vrtnarskega sejma, tekmovanje cvetličarjev in pa seveda razstava dinozavrov, ki so letošnji »hit« arboretuma, privabili številne obiskovalce. Z dobrim obiskom, predvsem pa z navdušenjem in dobrimi odzivi obiskovalcev, je zadovoljen tudi direktor Arboretuma Volčji Potok Aleš Ocepek, ki pa pogled že usmerja v razstavo v prihodnjem letu, za katero nam je razkril, da bo še večja, malce drugačna, ponovno pa se bodo v parku naselili dinozavri. V arboretumu si prizadevajo, da je park zanimiv v vseh letnih časih, zaradi velikega zanimanja so podaljšali razstavo dinozavrov do 20. junija, pripravljajo razstavo tropskih metuljev, povečali so zbirko eksotičnih rastlin in nasad rododendronov, v prenovljenem rastlinjaku so postavili na ogled številne kaktuse in še mnogo je drugih zanimivosti.

V sklopu spomladanske razstave je skozi ves teden potekala

Tudi narava in vreme sta letos poskrbela, da so bili raznobarvni tulipani najlepši prav v času razstave. Čudoviti ambient arboretuma je idealna lokacija za sklenitev zakonske zveze. Vse več mladoporočencev se odloči, da na skupno življenjsko pot stopi v cvetočem in romantičnem Souvanovem parku. V ozadju kulisa Souvanovega dvorca, ki ga danes ni več, na davne srednjeveške čase spominjajo zgodovinski ostanki prvotnega gradu na slemenu hriba. Od leta 1882 je bilo posestvo Volčji Potok v lasti Ferdinanda Souvana, kasneje pa njegovega sina Leona. Ta je okoli graščine uredil park z ribniki in nasadi eksotičnih dreves, zato je poimenovan po njem.

Vse dni razstave smo lahko mnogo zanimivega in koristnega za naše zdravje izvedeli tudi pri zvočnih terapevtih in zdravilcih, ki so svoj prostor našli na arboretskem travniku. Na lastni koži smo lahko občutili, kako meditativna glasba sprošča in pomirja...

promocijska predstavitev območja Srca Slovenije, ki vključuje občine Lukovica, Komenda, Domžale, Radeče, Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Moravče, Trzin, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani in Kamnik, pod skupnim naslovom Grajske stavbe v Srcu Slovenije. Zvrstili so se na

stopi kulturnih društev, godb, folklornih skupin, harmonikarjev, pihalnih orkestrov, ljudskih pevk... , predstavili so se mojstri obrti in kulinarike. Občina Kamnik se je s kulturnim programom predstavila na zadnji dan razstave v nedeljo, 2. maja. Nastopili so Mestna godba Kamnik, Folklorna

V soboto, 10. aprila, so tekmovalci Zelenega izziva urejali ekološke vrtičke, ki bodo na ogled do 30. septembra, obiskovalci Arboretuma pa z glasovnicami izbirajo najbolj izvirno kreacijo. Zeleni izziv ni le tekmovanje, pač pa ima namen ljubiteljem rastlin in vrtov ponuditi čimveč koristnih informacij in praktične primere, ki jih lahko vnesejo v svoje vrtove. Ta dan je šest tekmovalnih parov zasajalo različne ekološke vrtove: okrasni vrt, vodni vrt, gartlc, zeliščni vrt, vrt v posodah in mestni vrt. Za nasvet so lahko povprašali izkušene strokovnjake Kluba Gaia.

Na fotografiji je ekološki vodni vrt, ki sta ga uredili Lidija Brnot iz Moravč in Tjaša Medica iz Kranja.

skupina DU Kamnik in mažoret-na skupina Veronika. Grajski pisar je obiskovalce že vabil na prihajajoče Srednjeveške dneve

v Kamniku, ki bodo v soboto, 12. junija.

Besedilo in fotografije: SAŠA MEJAČ

Kamnik bo v znamenju starodobnih vozil

Prihodnji konec tedna bo nase mesto in okolica v znamenju zanimivih in znamenitih starodobnih avtomobilov in motorjev. Društvo starodobnih vozil Kamnik namreč v petek in soboto, 21. in 22. maja, pripravlja Mednarodno revijo starodobnikov »A«, ki je iz dosedanjega festivala prerasla v revijo.

Starodobna vozila predstavljajo ohranjanje tehnične kulturne dediščine, ki jo njihovi lastniki popestrijo tudi z etnološko dediščino, saj se običajno oblečejo v oblačila iz časa, kot je njihov avto ali motor. Kamnik, ki se rad pohvali s svojo kulturno dediščino, pa je najlepša kulisa takšnega dogodka.

Letos se bodo predstavila vozila iz Slovenije, Avstrije, Italije in Češke, izdelana pred drugo svetovno vojno. Prvi dan je namenjen prihodu vozil in gostov na zbirno mesto v Šmarci, pri gostilni Špajza. Kot je povedal Miro Vrhov-

SOLSKI CENTER RUDOLFA MAISTRA KAMNIK

6o let gimnazije Kamnik

30 let ekonomskega izobraževanja a-

SLOVO KAMNIŠKIH ^ ^

MATURANTOV ^

Maturanti Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik se bodo poslovili od Kamnika in odplesali slavnostno četvorko v središču mesta v četrtek, 20. maja, ob 11. uri.

Toplo povabljeni, da pospremite ta pomemben in prijeten dogodek!

nik, predsednik in gonilna sila društva, se je na letošnjo revijo prijavilo preko štirideset avtomobilov in trideset motorjev. Prvič sodelujejo starodobniki s Češke, v sklopu srečanja bo podpisan dogovor o prijateljskem sodelovanju med Društvom staro-dobnih vozil Kamnik in klubom starodobnikov iz češkega mesta Jičin.

Osrednja predstavitev staro-dobnih vozil, tako motorjev in avtomobilov, bo v soboto, 22. maja. Kolona starodobnih motoristov bo izpred gostilne Špajza v Šmarci proti Kamniku odpeljala ob 10. uri, avtomobili pa pol ure pozneje. Kolona znamenitih jeklenih lepotcev se bo pripeljala do Glavnega trga, kjer bodo posamezna starodobna vozila predstavljena, nato pa se bodo po krožni vožnji razporedila po starem mestnem jedru, kjer bodo na ogled vse do 14. ure. Tako kot minula leta, organizatorji tudi letos na prireditvi pričakujejo veleposlanike različnih držav in druge visoke goste. V popoldanskem času se bo kolona sta-rodobnih vozil z gosti odpeljala še v Arboretum, Volčji potok, pot pa zaključila v Šmarci.

Iz leta v leto je prireditev kvalitetnejša in ima več občudovalcev,

Dosedanji festivali starodobnih vozil so letos prerasli v mednarodno revijo starodobnikov A. Zagnanim prirediteljem - Društvu starodobnih vozil Kamnik na čelu z Mirom Vrhovnikom vselej uspe, da v naše mesto privabijo izredno lepo ohranjene in znamenite starodobnike, mnogi med njimi se ponašajo s častitljivi letnicami med 1889 in 1910.

saj prirediteljem DSV Kamnik je dosegla velik razmah in vse več uspeva, da na ogled privabijo je navdušenih ljubiteljev in lastni-zanimive in lepo ohranjene sta- kov starodobnih avtomobilov in

rodobnike. Kultura obnavljanja in zbiranja starodobnih vozil je sicer v Sloveniji precej mlada in sega v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. V zadnjem desetletju pa

motorjev. In ni bolj primernega kraja, kot sta Kamnik in Arboretum Volčji Potok, da se na ogled postavijo.

VERA MEJA»

10

13. maj 2010

AKTUALNO: ENERGIJA - EKOLOGIJA

Kamniški ObČAN

KAKO ZMANJŠATI LETNI STROŠEK ZA OGREVANJE

Pretekla zima je pokazala zobe in marsikdo je ugotovil, da je letni strošek za ogrevanje hiše in sanitarne vode visok. Razlogi za previsoko porabo so: stari kotli z velikimi izgubami toplote, zastarela okna in neustrezna izolacija na fasadi. Ko razmišljamo o obnovi hiše, se lahko odločimo samo za obnovo kotlovnice ali za celovito obnovo hiše (zamenjava oken, izolacija fasade in hladnega podstrešja oziroma mansarde). Pri tem je dobro poznati naprave in njihove izkoristke, predvsem pa katere materiale oziroma naprave subvencionira Eko sklad, ki bo v kratkem razpisal subvencije.

Obnova kotlovnice

Stare, kombinirane kotle na drva in olje (Tam Stadler, Fero-term in podobne) je potrebno zamenjati z novejšimi. Na podlagi izkušenj priporočamo vgradnjo:

- kondenzacijske plinske peči na zemeljski plin; (prihranek na TAM Stadler, Feroterm cca 30%); izkoristek na napravi izboljšamo, če dodamo napravi sončne kolek-torje, ki jih ECO sklad subvencionira (SOLNEO-DeDietrich ali podobno); izboljšanje izkoristka dosežemo tudi s kombinacijo peči in TČ za sanitarno vodo, ki bo tudi subvencionirana;

- toplotne črpalke (zrak-voda, zemlja-voda, voda-voda); prihranek na TAM Stadler, Ferotem cca 40-60%, kar velja za naprave priznanih proizvajalcev z res dobrimi izkoristki (grelno število COP po standardu EN 14511). V samem vrhu so toplotne črpalke priznanega nemškega proizvajalca STIEBEL ELTRON z dolgoletnimi izkušnjami na področju izdelave toplotnih črpalk. Toplotne črpalke bodo subvencionirane s strani EKO sklada glede na izkori-stek-določeno minimalno grelno število COP, ki ga dosega toplotna črpalka, glede na vir toplote (zrak-voda COP 3.3, zemlja-voda COP 4.3, voda-voda COP 5.1);

- nizkotemperaturni ali kon-denzacijski oljni kotel (tam, kjer ni oskrbe z zemeljskim plinom, investicija v toplotno črpalko pa presega vaše finančne zmogljivosti); (prihranek glede na TAM Stadler, Feroterm - 15 do 20%);

- specialni kotli na biomaso (polena, peleti, sekanci); prihranki glede na TAM Stadler, Fe-roterm od 35 do 50%.

Zaradi lažje odločitve katero vrsto naprave izbrati moramo omeniti, da je začetni vložek v kondenzacijsko plinsko peč najnižji, vendar je dolgoročno gledano odvisnost od dobav in cene plina vprašljiva. Še slabše pa velja za nizko-temperaturne in kondenzacijske oljne kotle, ker bo cena olja napovedano stalno rasla, potrebno pa je računati še z obnovo obstoječega dimnika.

Z uporabo v daljšem časovnem obdobju so prihranki z vgradnjo toplotne črpalke vsekakor najvišji, vendar pa je za kakovostno črpalko potrebno globlje seči v denarnico. Država je preko ECO sklada poskrbela za subvencije kvalitetnih TČ. Ponudba TČ na našem trgu je nekajkrat večja od potreb kupne moči. Izkrivljajo pa se podatki o izkoristkih, grelnih močeh in drugih odlikah TČ. Žal je vse več ponudnikov, ki se na trgu pojavljajo za leto ali dve s cenenimi proizvodi z azijskega območja, s prikrojenimi podatki in s pogostimi akcijami zavajajo naše kupce. Ti proizvodi imajo tudi do 30% večjo porabo električne energije in krajšo življenjsko dobo. Pojavi se tudi problem rezervnih delov in servisiranja. ECO sklad teh TČ predvidoma ne bo subvencioniral.

Celovita obnova hiše ali novogradnja?

za nizkoenergijske in pasivne hiše za energetsko adaptacijo objektov

Načrtovanje in montaža toplotnih črpalk STIEBEL ELTRON in solarne tehnike De Dietrich-^

Škrjančevo 8,1235Radomlje, telefon: +386 1 7294 2 96, e-mail: ekotrend(@siol.net

SREČANJE »LANIC REGIJE III

Pri celoviti obnovi hiše dosežemo lastnosti, podobne kot pri novogradnji. Pri tem ugotovimo, da je hiša izredno dobro toplotno izolirana in je potreba po toplotni energiji bistveno nižja kot smo bili vajeni in dobro zatesnjena, kar pomeni, da smo zmanjšali naravni pretok zraka v hiši in hiša ne diha. Pojavi se plesen in vlaga, zato priporočamo pri novogradnjah in celoviti obnovi hiše vgradnjo prezračevalnih naprav z rekuperacijo toplote odpadnega zraka. Tu priporočamo vgradnjo naslednjih naprav:

- kompaktne prezračevalne naprave z rekuperacijo, z vgrajeno TČ zrak-voda in akumulacijski grelnik tople sanitarne vode velikosti 200 l (LWZ 303/403 SOL

- STIEBEL ELTRON ali podobno). Tovrstne naprave bodo subvencionirane in imajo odlično grelno število za naprave zrak/voda, ki dosega vrednost COP 4.2, reku-perator za prezračevanje pa izkoristek do 92%;

- toplotne črpalke voda-voda, ki koristi toploto podtalnice s konstantno temperaturo okoli 10°C, črpano iz vrtine. Okolica Kamniške Bistrice je bogata s podtalnico na še primerni globini za črpanje in imajo visoko grelno število COP preko 5.1 (glej naprave WPF ali WPC prirejene za uporabo podtalnice - STIEBEL ELTRON ali podobne). Naprave bodo subvencionirane s strani EKO sklada.

- toplotne črpalke (zemlja

- voda) z izvedbo zemeljskega kolektorja, vkopanega na globini okoli 1,5 m. Tovrstne naprave so primerne, ko je okoli hiše še zadostna zelena površina ustreznega materiala, to je dobro namočena, ilovnata zemlja (prodnata tla niso primerna). Tovrstne naprave delujejo s temperaturo zemlje, ki se v času izrabe spreminja in se giblje med 0°C in 10°C in imajo še vedno visoko grelno število COP

preko 4.3 (naprave WPF ali WPC

- STIEBEL ELTRON ali podobne). Naprave bodo subvencionirane s strani EKO sklada;

- kondenzacijske plinske peči (na področju z oskrbo z zemeljskim plinom) v kombinaciji s strešnimi sončnimi kolektorji, ki se lahko izrabijo samo za pripravo tople sanitarne vode (SOLNEO

- DeDietrich ali podobno), oziroma pripravo tople sanitarne vode in podporo ogrevanju (DIETRI-SOL QUADRO - DeDietrich ali podobno), ali pa v kombinaciji s TČ samo za pripravo tople sanitarne vode, ki je običajno kompaktne izvedbe skupaj z akumulacijskim bojlerjem;

- vsekakor pa pri dobro tesnjenih nizko-energijskih hišah, še posebej pa pri pasivnih, priporočamo vgradnjo centralne prezračevalne naprave z rekuperaci-jo (npr. LWZ 170, 270 STIEBEL ELTRON ali podobno). Naprave bodo subvencionirane s strani EKO sklada.

Nepovratne finančne spodbude bodo lahko dodeljene za izvedbo naložb vgradnje toplotnih črpalk, ki bodo izpolnjevale predpisane kriterije. Pravica do nepovratne finančne spodbude bo dodeljena občanu za serijsko izdelane toplotne črpalke s tovarniško povezanim hladilnim sistemom po standardu EN 14511.

Kriterij za subvencioniranje toplotnih črpalk

V novih javnih pozivih za vgradnjo toplotne črpalke bo kot kriterij določeno minimalno grelno število COP pri določenih pogojih po standardu EN, kot je navedeno v spodnji tabeli.

Pričakujemo, da bodo subvencije razpisane v kratkem. Toplotne črpalke bodo subvencionirane do 2000 evrov po enoti ali 25% od vrednosti investicije.

Škrjančevo 8,1235Radomlje, telefon: +386 1 7294 2 96, e-mail: ekotrend(@siol.net

vrsta toplotne črpalke

tip toplotne črpalke

minimalno grelno število pri določenih pogojih po standardu EN

priprava sanitarne tople vode (200 ali več litrski hranilnik toplote)

zrak-voda

3.0

A20/W15-W45

EN 255/3

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zrak-voda

5.1

W10/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zemlja/voda (direktni uparjalnik)

4.5

E4/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zemlja/voda

4.3

B0/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zrak-voda

3.3

A2/W35

EN 14511

Vodoterm - Ekotrend inženiring

Ekošola kot način življenja in eko kviz na ŠCRM

Gradimo vrednote za odgovoren način našega bivanja

Po prostovoljnih gasilskih društvih imamo ustanovljene tudi komisije za članice. V okviru komisije sodelujemo na ravni regije, enkrat letno pa se udeležujemo posveta za članice na nivoju Gasilske zveze. V soboto, 10. aprila, je Gasilska zveza Komenda organizirala posvet za članice regije III. Vsak organizator se trudi, da je srečanje zanimivo po strokovni plati in tudi zabavno. Največ dela sta opravili predstavnica komisije za članice regije III Vladka Bučevec in predstavnica članic GZ Komenda Damjana Bricelj. Na žalost udeležba ni bila velika, verjetno zaradi napovedi slabega vremena, tiste, ki nas vreme ni prestrašilo, pa smo doživele zelo zanimiv dopoldan. Našega srečanja so se udeležili tudi poveljnik GZ Slovenije Matjaž Klarič, vodja članic GZ Slovenije Marinka Cempre Turk, predsedujoči regije III Matjaž Markovšek in seveda predstavniki naše gasilske zveze. Po pozdravnih govorih smo se izpred PGD Križ peš odpravile v PGD Moste. Tam so nam članice prikazale tri vaje, ki so bile zelo dobro izvedene. Najprej smo si ogledali gašenje notranjega požara, postavitev trodelne lestve in reševanje z višin. Poveljnik GZS Matjaž Klarič je po vaji z navdušenjem izjavil, da takšne vaje niti člani ne bi mogli bolje prikazati. Bravo punce in seveda mentorji!

Da je bilo srečanje še bolj pestro, so se ekipe članic pomerile v vezanju vozlov, kvizu in metanju vrvi v krog. Pot nas je po šolski poti vodila k PGD Komenda, kjer se je nekaj članic preobleklo v intervencijske obleke in na hipodromu prikazalo gašenje požara. Pot smo zaključile na Križu, kjer smo imele predstavitev novega gasilnega sredstva Bio versal, tekmovalkam smo razdelili ročno poslikane majice, delo članic PGD Komenda, in spominska darila. Ob manjšem prigrizku smo zaključile naše srečanje.

Zapisala: Mihaela Poglajen

Vtorek, 13. aprila, smo se dijaki gimnazije Rudolfa Maistra prvič udeležili državnega eko kviza z naslovom Natura 2000. Tekmovanje je potekalo kar v domačem Kamniku v ŠCRM, ki se letos tudi prvič vključuje v projekt »EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA« v okviru društva DOVES. Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole. V program se je šola vključila kot celota (učitelji, učenci, vodstvo šole), saj se je potrebno zavedati, da je temelj odgovornega odnosa do okolja izobraževanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S projektom »Ekošola kot način življenja« se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja

Ekodan v OS Stranje

Na dan vseslovenske očiščevalne akcije 17. aprila smo imeli na OŠ Stranje ekodan.

Učenci od 1. do 5. razreda so ekodan tematsko posvetili naši edinstveni Veliki planini, znani po trničih, tipični pastirski noši in znamenitih pastirskih kočah-bajtah. V kar trinajstih delavnicah so učenci spoznavali Veliko planino z željo, da se zavejo njene edinstvenosti in potrebe po ohranjanju njene avtohtonosti tudi za poznejše rodove. Pri izvedbi delavnic so nam pomagali zunanji sodelavci. V različnih delavnicah smo skušali pokazati delček iz zanimivega in pestrega življenja pastirjev.

Lične in unikatne izdelke, ki so jih izdelali učenci s pomočjo svojih mentorjev, smo razstavili na zaključni prireditvi. O pastirju in njegovi noši je razlagal Stane Erjavšek. Učenci z učiteljicama Mojco Obreza in Tadejo Uršič so izdelali pastirje iz odpadnega materiala. Rezka Mali je vodila delavnico izdelovanja trničev. Trnič je sir, oblikovan v obliki ženskih prsi, okrašen s posebno pisavo. Pastirjev dan je bil zelo raznolik: od molže, sirarjenja do paše. Pastirji so sami naredili piščali, si izdelali palice in buše. Zato so učenci pod vodstvom Franca Urha izdelovali piščalke, v delavnici gospoda Borščaka pa lesene palice. Buše, preproste lesene kravice, ki so služile kot igračke, so izdelovali v delavnici Janeza Gradiška, glinaste latvice za sirarjenje in jed pa so izdelali pod vodstvom učiteljice Marte Omovšek.

Pastirji so se igrali tudi pastirske igre. Eno od iger so se učenci naučili pri učiteljici Borščakovi in jo prikazali na zaključni prireditvi. Na planini pa so tudi peli. V delavnici Vide Vettorazzi in Fani Klemenc ob spremljavi Lojzeta Knavsa so učenci prepevali ljudske pesmi, predvsem o planini. Pastirji so bili tudi vir povedk o Veliki planini. Srečevali so se z divjimi možmi, belimi ženami, škrati. Ne pravljice, ampak povedke, je prvošolcem v narečnem jeziku pripovedovala Francka Krt. V likovni ustvarjalnici, ki jo je vodil slikar Robert Uranič je učence seznanil s slikarskimi tehnikami in motivi za slikanje na temo Velika planina.

Velika planina je edinstvena tudi v naravnih lepotah z značilnim rastlinskim in živalskim svetom. Medijsko predstavitev o rastlinstvu in živalstvu sta učencem 4. in 5. razreda pripravila Aleš Zamljen in Špela Papež. Učenci so se pomerili tudi v kvizu o poznavanju Velike planine, njenih značilnostih in posebnostih, ki ga je pripravila in vodila učiteljica Mira Rifl.

V ekološki igrici Kekec na planinski poti smo izvedeli veliko zanimivega o planini in kako se je potrebno obnašati na planinskem izletu. Igro so odigrali člani dramskega krožka pod mentorstvom Mire Papež.

Vodoterm - Ekotrend inženiring

na tem planetu in ravno to želimo doseči na naši šoli, zato smo se dejavno vključili v ta projekt.

V poplavi raznih tekmovanj, ki se jih udeležujejo naši dijaki, so se na eko kviz odzvali z zanimanjem in se pod mentorstvom Majde Zabrič z vso resnostjo pripravljali. Tema je bila zanimiva in veliko smo debatirali o njej. Preučili smo področje Nature 2000 v našem okolju in vse znanje o tem potrdili še z izdelavo plakatov. Izvedli smo šolsko tekmovanje in prvi trije so se uvrstili na državno tekmovanje. Vsi trije so dostojno predstavljali našo šolo. V Kamnik so prišli tekmovalci srednjih šol iz vse Slovenije, tako da je bila konkurenca res huda. Na koncu je Gašper Svetelj iz naše gimnazije kot drugi stal na zmagovalnih stopničkah. Čestitamo!

Zapisala: Majda Zabrič

Pod vodstvom Rezke Mali smo izdelovali trniče.

Učenci od 6. do 9. razreda so ekodan izkoristili za temeljito čistilno akcijo. V okviru vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu so pod vodstvom učiteljev očistili okolico šole in poti, po katerih hodijo v šolo. Skupaj z učitelji so uredili tudi gredice in skalnjak okoli šole, presadili rože, za katere skrbijo skozi vse šolsko leto. V kuharski delavnici pod vodstvom Danijela Habjana so spekli okusno ekopecivo, s katerim so si postregli po prireditvi. V likovni ustvarjalnici učiteljice Brigite Ozimek Kumek pa so nastali unikatni izdelki iz gline - od trničev, planinskega stana, do cokel...

O vsem, kar se je dogajalo v šoli in okolici, pa so beležili naši mladi novinarji in fotografi pod mentorskim vodstvom Jana Žavbija iz Kotlovnice in učiteljice Mateje Hari ter posneli film. Na zaključni prireditvi sta o pomenu ekodneva za šolo in okolico spregovorila ravnatelj šole Boris Jemec in predsednica KS Kamniška Bistrica Karla Urh. Ravnatelj se je posebej zahvalil tudi zunanjim sodelavcem (Francka Krt, Fani Klemenc, Vida Vettorazzi, Lojze Knavs, Rezka Mali, Špela Papež, Franc Urh, Aleš Zamljen, Robert Uranič, Stane Erjavšek, Janez Gradišek, Jan Žavbi) za izvedbo zanimivih delavnic. Prireditev so zaključili pevci in instrumentalisti iz glasbene delavnice Karle Urh.

Storili smo dobro za naravo, okolico in tudi zase. Bili smo ustvarjalni, bilo nam je lepo. 27. maja ob 19. uri pa pripravljamo odprtje fotografske razstave Velika planina skozi čas, ki bo s kulturnim programom spremljajoča prireditev ob 26. svetovnem prvenstvu v gorskih tekih, ki se bo septembra odvijalo v naši okolici.

Učenci in delavci OS Stranje

RAZMERE V HRIBIH

V dolinah je že prava pomlad in lepo vreme vabi vedno več ljudi v hribe. Vendar je nad 2000 metri še vedno veliko snega, ki je zjutraj pomrznjen in zato zelo nevaren za zdrs, čez dan pa se odjuži in se močno predira. Sneg in zmrzal sta naredila svoje. Dokler ne bodo spomladanski nalivi sprali od-počenega kamenja, bo potrebna še posebna pazljivost zaradi krušljivosti in možnih skalnih podorov. Vseh poškodovanih poti in varoval vrli markacisti ne bodo mogli obnoviti in popraviti do poletja, zato velja tudi pri hoji in plezanju po poteh še dodatna pazljivost. Sonce je že

zelo močno, kar pomeni, da je uporaba zaščitnih očal in kreme za sončenje več kot priporočljiva.

Če bi radi izvedeli kaj več o varni hoji v hribe ali pa izpopolnili svoje znanje, predvsem o uporabi samovarovalnega sestava, se udeležite tečaja varnejše hoje v kopne planine. V sredo, 26. maja, bo predavanje o opremi in nevarnostih ter priprava na turo, ki bo organizirana po dogovoru. Kogar zanima, naj do 23. maja pokliče 041 826-375 ali 8391-747, kjer dobi dodatne informacije in se lahko prijavi na tečaj.

Bojč

Udeleženci državnega tekmovanja v eko kvizu: Katarina Belcijan, Gašper Svetelj (bil je odličen drugi!), Franček Poličnik z mentorico Majdo Zabrič

SOBO V KAMNIKU ALI OKOLICI

IŠČE zdrava in urejena upokojenka. Cenjene ponudbe pošljite pod »Poštena« na uredništvo Kamniškega občana, Glavni trg 23, 1240 Kamnik.

INŠTRUKCIJE angleščine in matematike za srednje in osnovno šolo. Tel.: 031/712-478.

Rudolf Petric, Novi trg 41, Kamnik

Kamniški ObČAN

NAS PROSTI CAS

13. maj 2010

11

Jutranja telovadba v Kršmancevem parku

Svežina mladosti z roko v roki z modrostjo starosti

Našo pozornost je pritegnila zanimiva skupina ljudi, ki v Kršmancevem parku ob Kamniški Bistrici telovadi vsako jutro med pol osmo in osmo uro. Ne ozirajo se na vreme. Pravijo, da vreme pac - je. Ni pomembno kakšno. Z veliko dobre volje, pozitivne energije, spodbude eden za drugega, polnimi pljuci čistega zraka, v enakih oranžnih flisih se zberejo v svoj jutranji krog. S simboliko kroga sporočajo, da se zavedajo svoje povezanosti - tokokroga, kjer energija dobesedno preplavlja telo in duha vsakega posebej in vseh skupaj. In ko jih človek opazuje, kar naenkrat odpadejo posameznikove lastne omejitve in opredeljevanja zmorem / ne zmorem. Oni zmorejo. In še več - oni hočejo. Povedo, da jih skupinska telovadba združuje, krepi telo in duha, spravlja v smeh in dobro voljo. Iz svojega jutranjega kroga odhitijo v utrip dneva zadovoljni, nasmejani. In ta smeh nosijo naprej s seboj in ga delijo svojim bližnjim in naključnim mimoidočim. Vabijo vas, da se jim pridružite pri jutranjem poslanstvu in postanete učenci slovenske H' r T t T I" Šole zdravja. Tako boste postali del slovenskega tokokroga pozitivnih energij, sm istočasno s Telovadni vaditelj Janko Jeglič z skupino v kamniškem parku, telovadijo še skupine istomislečih ljudi po parkih iz Domžal, Ančko Doba, Ljubljane, iz Štajerske, Pirana, Portoroža, Murske Sobote in še kje. Ni pomembno, ali ste Janko Jeglič: »Prvič sem se ženska ali moški, niti ni pomembno koliko ste stari-v kamniški skupini je najmlajši telovadec kamniški skupiiii Šole zdravja Jure Podjed star 3 leta, najstarejši Jože Kalan pa 82 let. In tu komentar res ni več potreben. priključil septembra leta 2009,

nato sem za jutranje vaje v parku navdušil še ženo Ančko. Zdaj že pol leta po potrebi vodim vaje jutranjega kroga in svojo nalogo opravljam z vso predanostjo in odgovornostjo. Ne samo, da se skupaj nadihamo svežega jutranjega zraka in ob petju ptic opravimo vse dihalne, ogrevalne, kondicijske in razgibalne vaje, povezujejo nas tudi smeh, veselje in kar je najpomembnejše - prijateljstvo. Skupaj nas je lahko celo 51 naenkrat, največ članov pa se nam pridruži poleti. Zelo rade prihajajo tudi mamice z vozički, saj malčki ali spijo ali pa nas z zanimanjem opazujejo pri izvajanju vaj. Mamice - prisrčno vabljene! Cilj telovadbe v naravi je namreč, da smo razgibani, nadihani svežega zraka in zadovoljni sami s seboj. Življenje dobi tako lepše barve.«

pomeni in ne predstavljava si več, da bi začela dan na kakršen koli drugačen način!«

Vsako jutro kamniška skupina »Šole zdravja« telovadi v Kršmancevem parku, prva vaja je pozdrav soncu.

Marinka Podjed: »Z organizirano vadbo v okviru slovenske Šole zdravja sem se srečala najprej v Domžalah, kjer je že delovala takšna skupina ljudi. V njihov jutranji krog me je povabila prijateljica in ko sem spoznala vse dobrobiti takšne telovadbe in druženja, sem se odločila, da organiziram takšno skupino tudi v Kamniku in s 3. junijem 2009 sem v Kršmančev park pripeljala prvo skupino ljudi. S hčerko Veroniko sva se odločili prav za ta park zaradi bližine reke in visokih dreves, ki nam zagotavljajo čist zrak. Kmalu se je povabilu odzvalo vse več ljudi, saj vsakdo od nas čuti potrebo po zdravju, gibanju, razumevanju, druženju. In res se družimo in telovadimo prav v vsakem vremenu - tudi v dežju in celo pri -15 °C !

Jutranja telovadba v tem parku pa ni edina oblika našega druženja, saj skupaj hodimo tudi na izlete in pohode. Dvakrat letno se udeležimo organiziranega

srečanja vseh slovenskih skupin iz Domžal, Doba, Ljubljane, iz Štajerske, Pirana, Portoroža, Murske Sobote. Na teh srečanjih imamo tudi strokovna predavanja, ki jih vodita idejni oče tega slovenskega projekta »Šola zdravja - 1000 gibov« dr. Nikolay Grishin in maserka Zdenka Katkič. Zanimiva so bila predavanja znane slovenske zeliščarice Mete Maček ter razna predavanja o zdravem načinu življenja in zdravi prehrani.

Tako postajamo najprej znanci, nato prijatelji, saj nas močno povezujejo skupni interesi. In jutranji krog naše vezi z vsakim dnem še bolj okrepi. Vabimo vas, da se nam pridružite vsako jutro od 7.30 do 8.00 ure. Telovadite z nami in z vso Slovenijo!

Lojze Golob: »Jeseni lanskega leta sem prečkal Kršmančev park in od daleč me je zagledala kolegica, ki me je kar povabila, da se jim pridružim pri telovadbi. Tako sem začel in počutim se odlično!«

Ustanoviteljica kamniške skupine »Šola zdravja« Marinka Podjed je za jutranjo telovadbo navdušila mnoge, med njimi tudi 3-letnega vnuka Jureta ter Janka Jegliča, ki je tudi telovadni vaditelj.

KLINIKA KOZARCKY

Pred kratkim nas je v kulturnem domu Šmartno v Tuhinju obiskal priznani doktor iz Katowic dr. Janusz Kozarcky, ki je razvil novo metodo za odvajanje od alkohola. Ker je bil uspešen pri starših, se je podal po svetu, da bi pomagal še ostalim ljudem. Pot ga je zanesla tudi v Slovenijo, kjer je kaj kmalu odkril, da je naša dežela krasna: malo prebivalcev, toda veliko pijancev. Prav zaradi tega svojo metodo zdravljenja opravlja kar v »bufetih«, saj zasvojenca ne smemo izruvati iz njegovega naturalnega okolja. Druga pomembna stvar pri zdravljenju z metodo Kozarcky pa je iznajdba nadomestka - to kar je

metadon za odvisnike od heroina, je pekočnica za alkoholike.

Alkokomedija nam poleg praktične predstavitve zdravljenja ponuja tudi komične zaplete med šefom in skladiščnikom, med možem in ženo, med očetom in sinom, med natakarico in gostom ter nenazadnje tudi med pivskima bratoma.

Doktor Kozarcky je bil z rezultati svojega dela zelo zadovoljen, zato nam je obljubil, da se v juliju ponovno vrne v naše kraje, tokrat v peskokop Gradišče. Vabljeni v njegovo ordinacijo!

Urška Vrankar

Zvonka Berlec: »Mene pa je nad skupinsko vadbo v parku navdušil moj mož Blaž, ki je avgusta lanskega leta slučajno šel mimo skupinice - in že naslednji dan sva se jim pridružila. Obema naše redno druženje ob zdravem načinu življenja izredno veliko

zato je pomembno kaj mislimo. Jaz sem mlad po srcu in zato moje telo sledi mojemu prepričanju. Tako preprosto je to.«

Cirila Bergant: »Ze od junija 2009 sem redni član naše skupine in zelo skrbno bedim nad pravilnim izvajanjem vaj. Če vaditelju slučajno »uide« kakšna vaja, ga seveda prav hitro opozorim, da je pač ne moremo preskočiti (smeh)... Po izvajanju posebnih vaj, za katera imamo tudi prav posebna imena, sem izredno zadovoljna sama s seboj. Odkar telovadim sem »razmigana« in nobeno generalno čiščenje doma in »težaško« obešanje zaves ne predstavlja več hudih obremenitev za mojo hrbtenico... Počutim se odlično in vsem priporočam, da se nam pridružijo! Po telovadbi se nas večina zbere še na jutranji kavici ali čaju in naše druženje dobi še drugačne dimenzije, saj se tako spoznavamo in prijateljujemo. Samo en problem imam na naših srečanjih po telovadbi - vsako jutro sem zelo lačna, ker si izmenjavamo toliko odličnih receptov! (smeh) In izumili smo vitamin »Č« kot »čokolada«, saj nam velikokrat prav koristi, ne?... (smeh). Brez skrbi - saj veliko telovadimo in kakšna čokoladica nam zato prav gotovo ne pride do živega...« (smeh)

Rezka Oražem: »Tej krasni skupini sem se pridružila 15. avgusta 2009 in z njimi vztrajam skoraj vsak dan in ob vsakem vremenu! Vsakdo med nami ima svojo posebno funkcijo - sama občasno vodim vaje, pa tudi za dobro mero zdravega humorja poskrbim (smeh)... Skupno geslo, ki nam ga je predal idejni oče in ustanovitelj vseslovenskega projekta dr. Nikolay Grishin, sem vzela za svoj življenjski moto: »Vsak dan je lahko nov začetek.« Če potrebujete nov začetek, lahko začnete z nami... «

Jože Kalan (82 let): »Nad telovadbo na svežem zraku me je že junija 2009 navdušila žena Ana. Redno prihajava sem in izvajava vaje, saj čutiva, da jih potrebujeva za svoje zdravje in dobro počutje. Boste videli kako lepo je izvajati vajo »stoječi ptič«! Prav vse vaje imam rad. Tudi tek in poskakovanje. V krogu eden drugemu tudi masiramo vrat, ramena in hrbet. Prav zabavno je in sproščujoče. Jutranji krog mi pomeni veliko, saj me na prijeten in zdrav način povezuje z mojimi prijatelji. Zi-vimo v skladu s svojimi mislimi,

Miša Magyar: »Prijateljica Rezka Oražem me je avgusta lanskega leta navdušila nad takšnim načinom vadbe in druženja. Tako prihajam sem vsak dan, razen če grem kakšno soboto v hribe ali na izlet z družino. S skupino »Šola zdravja« sem telovadila tudi vso zimo - celo pri - 15 OC! Tudi v dežju ne odprem dežnika, pa sem zdrava kot dren. Smo enkratna družba in pravijo mi, da znam poskrbeti za zabavo... Pa je res ves čas smeh okoli mene... « (smeh)

In tako je skupaj z vsemi aktivnimi člani skupine Šole zdravja, prav Jože Kalan pri svojih 82 letih postal tudi moj zgled in odločila sem se, da bom svoje misli dnevno uravnavala z njegovim prepričanjem in preprosto formulo za spoj mladosti v visoki starosti. Prepričana sem, da jo bom preizkusila na svoji koži. Svežina mladosti z roko v roki z modrostjo starosti - to je Jože Kalan. Ko bom stara 82 let, bom telovadila pod istim drevesom v istem parku ob isti reki - kot Jože Kalan.

NINA IRT

IZ KOTLOVNICE

PRIPRAVE NA POLETNE DNI

Na sliki z leve: Gorjanc - ALEŠDROLEC, Francka, njegova žena - NINA MODRIJAN, dr. Kozarcky, vodja bufeta - IGOR ŽAVBI, Lojzka, natakarica - ALEKSANDRA SLOVŠA, Junior mlajši - ROBERT SUŠNIK, Berta, njena sestra dvojčica - SARA LUKAN, Dolar, lastnik bufeta - ZORAN GROŠELJ, Mojca, njena sestra dvojčica - URŠKA VRANKAR, Dolarjev ata - FRANC MODRIJAN, tonski tehnik, osvetljevalec ROK GALIN, šepetalka BREDA JERAS, na tleh z leve: Vinko, pacient - MATEJ KOROŠEC in Emil, pacient, mož s čelado - JAN GOLTNIK.

Pozdrav iz Kotla - letos že petič

Približuje se čas festivalov in tudi v MC Kotlovnica se pridno pripravljamo na Pozdrav iz Kotla, ki bo letos že petič zaključil uspešno sezono delovanja mladinskega centra. S festivalskim dogajanjem, ki bo trajalo od 26. do 29. maja, bomo tako kot vsako leto predstavili različne oblike udejstvovanja mladih in se trudili okrepiti sodelovanje med različnimi mladinskimi skupinami in društvi v Kamniku.

In kaj vas čaka v okviru Pozdrava iz Kotla? Koncerti vseh vrst in okusov - v goste pridejo metalci Gonoba, Sweet Sorrow in The Scourge, kolektiv Cheap Tunes Records bo k nam pripeljal bende Don Vito iz Leipziga, Zasavce Vortex Magnolia in domače Spock Studios, zadnji dan pa bo z nami slovenska rock poslastica Tide s predskupinami. Obeta se tudi improvizacijsko gledališče, pa večer priljubljene stand-up komedije s Tanjo Kocman in Janezom Usenikom, ki ga poznamo kot novinarja, šola uličnega gledališča, foto in video delavnice, razstave, filmski večeri in še kaj bi se našlo. Potekalo bo tudi tekmovanje v break danceu Rock & Roll 2 z mednarodno udeležbo in pa skate tekmovanje Debela Veronika 3. Za spremljevalni program bo poskrbela mladinska tržnica, katere glavna tema bo letos »Mladi v Kamniku«, in pa program za najmlajše z ustvarjalnimi delavnicami, družabnimi igrami, športnimi aktivnostmi, pravljičnim kotičkom,

... Celoten festivalski program lahko najdete na naši spletni strani www.kotlovnica.si ali na festivalski strani www.pozdravizkotla.si.

Počitniško varstvo za najmlajše

©e nekaj testov in otroci si bodo oddahnili od šolskega dela. Upamo, da bodo poletne počitnice vesele, razigrane in brezskrbne, za starše, predvsem tiste, ki nimajo varstva za najmlajše šolarje, pa se bodo začele skrbi, kam z otroki med počitnicami.

MC Kotlovnica vas letos že četrtič vabi, da nam zaupate otroke v varstvo, kjer v družbi vrstnikov preživljajo ustvarjalne, zabavne, športne in predvsem varne počitnice. Varstvo poteka od prvega do zadnjega dneva počitnic na O© Toma Brejca v Kamniku od 7. do 16. ure. Poleg varstva in pestrega programa je vključeno tudi kosilo. Če nam je vreme naklonjeno, smo vsak dan na kopališču, drugače pa v telovadnici in na športnih igriščih. Vsi, ki vas zanima počitniško varstvo za učence prve triade, povprašajte po prijavnici na šoli ali na spletni strani Kotlovnice. Natančno izpolnjene prijavnice vrnite do 31.5. v šoli ali na MC Kotlovnica, Fužine 10, 1240 Kamnik. Pred začetkom varstva se bomo srečali na roditeljskem sestanku, kjer se bomo spoznali, se pogovorili o podrobnostih programa in morebitnih posebnostih otrok.

Ekipa MC Kotlovnica

13. maj 2010

SPORT

KEGLJASKE NOVICE

Marko Oman zopet državni prvak

V nedeljo, 18. aprila, se je končalo državno prvenstvo med posamezniki z že tretjim zaporednim slavjem Marka Omana. Po končani državni ligi in največjem uspehu kamniškega kegljanja je potekalo državno prvenstvo med posamezniki in v kombinaciji. Kvalifikacije Območne tekmovalne skupine za moške so potekale v Kamniku in Medvodah, dekleta pa so metala dvakrat v Ljubljani.

Tako v moški kot ženski konkurenci so se iz KK Kamnik na državno prvenstvo uvrstili po štirje: Aleš Prosen, Franci Grubar, Marjan Golob in Marko Oman direktno kot državni prvak, Lidija Pirman, Majda Lužar, Ivka Nardoni in Silvana Belcijan prav tako direktno zaradi 6. povprečja v ligi. Prvi krog so metale punce v Radencih in Litiji in Kamničanke so se izvrstno izkazale. Med 16 najboljših sta se uvrstili Silvana Belcijan kot vodilna in Ivka Nardoni kot 10. V osmini finala v Tržiču je Silvana presenetljivo izgubila s 16. uvrščeno. Ivka pa je izgubila verjetno z najboljšo kegljačico na svetu Barbaro Fidel z 1:3 in 14 klinov. Finale so punce metale v Slovenj Gradcu, kjer je zmagala Rada Savič pred Anjo Kozmus. V polfinale se je uvrstila tudi Irena Ko-privec iz Ljubljane, ki jo omenjamo zato, ker se bo naslednjo sezono pridružila našim puncam in tekmovala za Eta Kamnik. V kombinaciji se je Silvana uvrstila na 6. mesto, Ivka pa na 10. mesto.

Prvi krog so člani metali v Šoštanju in Novi Gorici. Med 16 sta se uvrstila Franci Grubar in Marko Oman. V Novi Gorici so se naši fantje zelo izkazali. Franci Grubar je podrl 671, Marko Oman 648, Aleš Prosen 604 in Marjan Golob po sobotnih izvrstnih 599 v Šoštanju tokrat le 565 podrtih kegljev. Fantje so tekmovali v Medvodah, finale v Slovenj Gradcu. V Medvodah je bilo kar malce presenečenja, da je bil Grubar poražen od kasnejšega finalista Matjaža Hočevarja iz Cerknice. Marko Oman pa je rutinirano odpravil oba tekmovalca in se uvrstil v polfinale in kasneje še v finale. Že v Medvodah je veliko presenečenje pripravil Primož Gostinčar, ko je v neposrednem dvoboju premagal trenutno najboljšega kegljača v Sloveniji in vice svetovnega prvaka Mitjo Gornika.

V polfinalu sta se pomerila prav Primož in Marko, slednji je po težkem boju zmagal in v finalu rutinirano odpravil Matjaža Hočevarja ter tako že tretjič zapored postal državni prvak med posamezniki. V kombinaciji je premočno zmagal Mitja Gornik, Franci Grubar je za tretjim mestom in bronasto medaljo zaostal za 5 kegljev, Marko Oman pa je bil 6.

ŠD Soteska občinski prvak

Po končanem rednem delu občinske lige v kegljanju je v začetku aprila potekalo razigravanje t.i. play off v Občinski ligi. Med seboj so se pomerili na dve zmagi 1-4, 2-3 za prvaka in za razporeditev od 5.-8. mesta med seboj 5-8,6-7 uvrščena ekipa.

Tako so se v prvem krogu pomerili Alu Alprem in Mladinci, ŠD Soteska in DU Kamnik v skupini za prvaka. V skupini 5-8 pa so se v prvem krogu pomerili Calcit in Zarja elektonika, Kam bus in Kegelj Team. Presenečenje so že na prvi tekmi pripravili Mladinci in premagali Alu Alprem 5:3, drugo tekmo pa igrali neodločeno 4:4 in se uvrstili v finale. V skupini 5-8 pa je ekipa Kegelj teama v prvem krogu premagala Kam bus, Calcit pa Zarjo elektroniko. Tako so se za 5. mesto pomerili ekipi Kegelj teama in Calcit, za 7. mesto pa ekipi Kam bus in Zarja elektronika.

Največje presenečenje so pripravili igralci Kegelj teama, ki so po rednem delu zasedli osmo mesto. V play offu pa so premagali obe višje uvrščeni ekipi in tako zasluženo zasedli 5. mesto. Rezultati polfinale: Mladinci : Alu Alprem ŠD Soteska : DU Kamnik

Finale: Mladinci - ŠD Soteska

Tekma za 3. mesto: Alu Alprem - DU Kamnik

Razvrstitev 5-8. mesto:

Calcit : Zarja elektronika

Kam bus : Kegelj Team

Tekma za 5. mesto: Calcit - Kegelj team

Tekma za 7. mesto: Kam bus - Zarja elektronika

Končni vrstni red v Občinski ligi:

5:3, 4:4 7:1, 6: 2

2:6, 4:4

3:5, 7:1

6:2, 3:5 4:4, 3:5 2:6, 5:3 3:5, 1:7

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

ŠD Soteska Mladinci Alu Alprem DU Kamnik Kegelj team Calcit

Zarja elektronika Kam bus ŠD Policist

Rožle Repič sezono rekordov kronal 2 državnim naslovom

Kamniški mladi strelec s pištolo Rožle Repič (na sliki v sredini) je letos kar trikrat podrl državni rekord, v aprilu pa je uspešno sezono z zračnim orožjem zaključil z naslovom državnega prvaka. V Ljubljani je z rezultatom 367 premagal najbližjega zasledovalca za 2 kroga. Slavil je tudi v mladinski ligi, v kateri je zmagal na kar štirih od petih kol.

Kot po maslu je letos šlo tudi njegovi sestri Kaji, ki je z zmago na petem kolu slovenske lige osvojila skupno drugo mesto in tako zaostala le za Željkom Moi-čevićem, ki ga slovenski strelski strokovnjaki vidijo kot naslednika enega najboljših strelcev vseh časov Rajmonda Debevca. V elitni ligi slovenskega strelstva je prva ekipa poleg Repičeve še z Damjanom Burjo in Sebastijanom Žnidaršičem sezono sklenila na nehvaležnem četrtem mestu. Po točkah so bili izenačeni s tretje-uvrščenim moštvom Kolomana

Flisarja iz Tišine, a so zaradi enega kroga slabšega povprečnega rezultata ostali brez odličja.

Se pa s trofejo lahko pohvalijo pištoljaši Stellan Johannson, Roman Radej in Anže Zore, ki so v 1.B ligi zasedli tretje mesto. V novi sezoni imajo ob odličnem mladincu Repiču dobre možnosti za napredovanje v najvišji rang tekmovanja - 1.A ligo.

Iz tekme v tekmo se kalijo tudi najmlajši kamniški strelci, ki kar prekipevajo od talenta. Maks Sorn, Gregor Kukovič in Miha Kaker so bili ob dobrem vod-

stvu prekaljenega strelca Franca Zoreta v svoji prvi sezoni težak zalogaj za marsikatero ekipo s precej daljšo kilometrino. Tudi na sklepni tekmi sezone na državnem prvenstvu v Ljubljani niso podlegli pritisku, ki je v tem športu velik nasprotnik tekmovalcev. Najbolje se je v Ljubljani odrezal Maks Sorn, ki je nastreljal kar 178 krogov in se med 78 tekmovalci uvrstil na odlično osmo mesto. K ekipnim 504 krogom je Miha Kaker dodal 170 krogov, najmlajši na celotnem tekmovanju Gregor Kukovič pa 156 krogov. Kot najmlajša ekipa so zasedli 10. mesto med 16 ekipami in nakazali, da ob nadaljevanju zavzetega treniranja že na prihodnjem državnem prvenstvu lahko posežejo po lovorikah.

SD Kamnik

Vse o delu našega kluba si lahko ogledate tudi naši internetni strani www.kk-kamnik.si.

Leon Pirman

TRIATLONCI TRISPORT ALPREM NAJHITREJŠI V MLAJŠIH KATEGORIJAH

Duatlon Kočevska Reka

že peto leto zapored je redko poseljena Kočevska Reka gostila duatlonce iz vse Slovenije. Gledalci smo se poleg zanimive tekme spočili v lepi pokrajini vrtačaste-ga kraškega sveta. Medvedov na prizorišču ni bilo. Kaže pa, da so se mladi tekmovalci vseeno malo bali, saj so bili zelo hitri.

Rezultati tekmovalcev TK TRISPORT KAMNIK po kategorijah:

CICI DUATLON (500 m tek -1,5 km kolo - 250 m tek): ml.deklice: 2. mesto Tara Man-dič in eno leto starejša Karin Dobovšek prav tako ml. dečki: 1. Lovro Planko, 2. Jan Škrjanc, 3. Žiga Berlec, 4. Matej Strehar, 5. Marko Pretnar deklice: 1. Tinkara Capuder,

2. Klara Strehar, 4. žana Mandič dečki: 2. Luka Bela Kočar,

3. Domen Obreza, 5. Teo Podobnik

SUPER SPRINT DUATLON (2 km tek - 8 km kolo - 1 km tek): st. deklice: 4. Nika Bavčar st. dečki: 1. Matevž Planko, 2. Jurij Strehar, 3. Drejc Kre-gar, 4. Jaka Paulič, 5. Mark Man-dič

kadeti: 1. Jan Lipovšek, 4. Leon Obreza

SPRINT DUATLON (5 km tek -20 km kolo - 2,5 km tek)

Miro Kregar je v kategoriji veteranov dosegel 1. mesto. Vidni mesti sta v svojih kategorijah dosegla tudi Aleš Sušnik, ki je bil drugi, in Barbara Galjot s tretjim mestom (tudi absolutno).

Iskrene čestitke vsem. Posebej najmlajšim!

Prvi letošnji triatlon na Ptuju

Zadnjo nedeljo je odlično uspel tudi prvi letošnji TRIATLON PTUJ. V lepem vremenu je v Ptujskih termah tekmovalo pre-

ko 250 tekmovalcev iz Slovenije in sosednjih držav.

Domači tekmovalci so zasedli naslednja mesta: CICI AKVATLON (50/100 m plavanje - 400/800 m tek): ml.deklice: 1. Nejka Spruk, 3. Tara Mandič ml. dečki: 1. Jan Škrjanc, 2. Jan Grilj, 3. Žiga Berlec, 4. Marko Pretnar, 5. Teo Flis, 6. Lovro Plan-ko, 7. Matej Strehar, 10. Nejc Flis, 13. Gašper Zajc

deklice: 1. Katarina Humar,

2. Tjaša Vrtačič, 3. Tinkara Capuder, 5.^ Gaja Perko, 8. Klara Strehar, 12. žana Mandič dečki: 2. Luka Bela Kočar,

3. Domen Obreza, 4. Jan Uršič SUPER SPRINT TRIATLON (300 m plavanje - 10 km kolo - 2,5 km tek):

st. deklice: 2. Kristina Uršič,

7. Nika Bavčar

st. dečki: 2. Matevž Planko, 3. Drejc Kregar, 4. žiga Zajc, 5. Jaka Paulič, 6. Mark Mandič kadetinje: 2. Liza Uršič

kadeti: 3. Jan Lipovšek, 7. Leon Obreza, 11. Lovro Humar SPRINT TRIATLON (750 km plavanja - 20 km kolo - 5 km tek) ml. mladinke: 3. Maruša Kle-menc, 4. Katarina Ogrin, 5. Vesna Vrhovnik, 6. Teja Jazbinšek st. mladinci: 3. Simon Koželj člani: 3. Miha Rudi, 5. Rok Vrhovnik Urnik tekem v prihodnjih

mesecih je zaseden, zato so tekmovalci v polni pripravljenosti. Prav tako že potekajo priprave na »vrnitev« kamniškega triatlona, ki bo letos pod vodstvom Mira Kre-garja 3. julija.

Več informacij o tekmovanjih, rezultatih in delovanju kluba najdete na www.trisport-klub.si.

Romana Capuder

Moto slalom kot šola varne vožnje in demonstracija spretnosti

SPORT TOURING CLUB PANTHER KAMNIK sekcija MK POWER KAMNIK letos že drugo leto zapored prireja spretnostno vožnjo za državno prvenstvo v moto slalomu, ki bo potekala v nedeljo, 16. maja, v Kamniku na 200 metrov dolgem odseku v bližini Titana - Podlimbarskega pot. Spretnostne vožnje se lahko udeležijo vozniki vseh kategorij motornih koles in se smatra kot šola varne vožnje in demonstracija

spretnosti, to pa daje privlačnost dogodka tudi za gledalce.

Rdeča nit prireditve je poživitev turizma v naši občini tudi s pomočjo ljubiteljev in lastnikov motornih koles iz vse Slovenije. Kot je povedal Brane Prezelj, gonilna sila dogodka, pričakujejo pestro udeležbo voznikov in ljubiteljev motornih koles, ki še niso bili v Kamniku in še niso imeli priložnosti videti in občutiti naših turističnih destinacij, kot so

RAČUNOVODSKE STORITVE

za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO

MIBOS d.o.o. Zikova ul. 4, Kamnik

e-mail: mibos@volja.net tel.: 01/831-45-15, 031/305-451

Velika planina, Sno-vik, Tunjiški zdravilni gaj, Arboretum. Za vse udeležence bodo pripravili tudi turistični program preko zgibank TIC in ostalih turističnih subjektov. Med keg-lji bodo lahko preizkusili atraktivno motorno kolo KTM 690 SMC dobavitelja AXLE iz Kopra, hkrati pa bodo pod budnim očesom policistov, ki so tudi vabljeni C sodelovanju. Prireditev je že tradicionalna, organizator STC PANTHER KAMNIK je tudi pobudnik za izgradnjo vseslovenskega avtomotodroma in je v ta

KAMNIŠKI TEKAČI VIDNI NA TEKU TROJK

Legendarna »ŽICA« je privabila v Ljubljano več kot 4500 tekačev, ki so se pomerili na 28 in 12 km dolgih progah. Na daljši razdalji je sodelovalo več kot 150 ekip, na krajši pa kar 1250.

Kamniški tekači so zopet dosegli lepe rezultate, še posebej uspešni so bili triatlonci kamniškega Trisporta, ki so v sestavi Kregar - Pirc -Romšak pod nazivom GARMIN - UNDER ARMOUR na 28 km s časom 1:54:59 zasedli 1. mesto pri veteranih in 4. mesto absolutno.

Odlično so se odrezale tudi ženske zastopnice Trisporta, novinke na žici, v sestavi Planko - Galjot - Baloh, ki so pod nazivom Mamutke 12 km preizkušnjo končale na 2. mestu pri članicah in 6. mestu absolutno (čas 1 ura).

Člani ŠKD Mekinje (Kveder - Kemperl - Seljak) so s časom 0:49:21 na 12-km progi zasedli 10. mesto absolutno in 2. mesto pri veteranih. Takoj za njimi, na 11. mesto absolutno in 8. mesto v kategoriji, so se uvrstili Calcit bike team (brata Arbajter - Kovič) s časom 0:49:37, 21. mesto absolutno in 4. mesto med veterani pa je zasedla trojka Turistična kmetija Toman (Veršnik - Urh - Osolnik) v časom 0:52:46.

65. obletnica zmage nad fašizmom je torej za nami - se vidimo na ljubljanskih ulicah spet jeseni na maratonu - vmes pa še na mnogih drugih prireditvah....še posebej v Kamniku na Vikendu športa in zabave (KAMSPORTU 2010).

namen aktiviral anketo na www. pantherkamnik.com, ki govori o nujnosti izgradnje dirkališča, kakršnega Slovenija še nima in bi prispeval k večji varnosti v izogib dirkanju v cestnem prometu.

Kamniški trojček Kregar-Pirc-Romšak je znova premagal konkurenco med veterani na daljši, 28-kilometrski preizkušnji ljubljanske »Žice«.

SPORT IN PROSTI CAS

13. maj 2010

Teniški klub Kamnik

Na mednarodno prvenstvo Kamnika prijavljenih 284 igralcev

Prizadevni kamniški teniški delavci bodo v maju pošteno zavihali rokave, saj bo na igriščih TK Kamnik potekalo mednarodno člansko tekmovanje iz serije ITF Futures z nagradnim skladom 10.000 evrov.

Direktor tekmovanja Matjaž Pogačar pravi, da je organizacija takšnega dogodka vse prej kot mačji kašelj, mednarodna teniška zveza ITF pri izvedbi predpisuje stroge normative (dimenzije igrišč, inter-netni dostop, namestitev, prevozi, itd.), še najbolj pa se boji, kako bodo na hrup (za igrišči se nahaja regionalna cesta) reagirali igralci

Kamniški maraton Alpe Scott v sodelovanju s hrvaškim Limes tourom

Na mednarodnem članskem teniškem prvenstvu v Kamniku bosta igrala tudi ta hip najbolj vroč slovenski igralec Aljaž Bedene ...

S

in vrhovni sodnik. »Skoraj dve desetletji sem bil mednarodni teniški sodnik, tako da dobro poznam pravila in razmišljanje igralcev. Hrup bi prav gotovo lahko bil velika črna pika, zato iščemo alternativne načine postavitve zvočnega zidu, kot so denimo namestitev ceradnega platna za čas turnirja. Upam, da nam bo skupaj z občinsko upravo v bližnji prihodnosti uspelo najti boljšo rešitev za celoten kompleks, saj imajo podobne težave tudi odbojkarji in plavalci«. Na tekmovanje se je prijavilo kar 284 igralcev iz 38 držav. V Kamniku bo tako tekmovala celotna armada predstavnikov ene najbolj prepoznavnih teniških držav na svetu Španije, za nastop v glavnem turnirju se jih je prijavilo kar šest, pričakujemo pa tudi dobre rezultate slovenskih igralcev. Svoj nastop sta že potrdila ta hip najbolj vroč slovenski igralec Aljaž Bedene, ki je lansko leto serijsko zmagoval na tovrstnih tekmovanjih, ter vodilni igralec generacije letnika 1990, ki je, kot že rečeno, pred dvema letoma v Parizu postal evropski prvak, Blaž Rola.

... in Blaž Rola, vodilni igralec generacije letnika 1990, ki je pred dvema letoma v Parizu postala evropski prvak

Organizatorji atraktivnega rekreativnega kolesarskega maratona Alpe Scott, ki bo v nedeljo, 4. julija potekal že četrtič s startom in ciljem v Kamniku, so se letos povezali z organizatorji podobnih kolesarskih prireditev v sosednji Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. S kamniškim maratonom je povezan dvodnevni kolesarski dogodek Limes tour, ki je potekal zadnji vikend aprila v Vrsarju, ki v točkovanju šteje za skupni seštevek »Maistrovega pokala - Alpe Adria«. Zmagovalec »Maistra pokáa - Alpe Adria« bo razglašen v Kamniku.

400 kolesarjev se je pomerilo

na 70 km ali 147 km dolgem maratonu, 5 minut pred začetkom pa so štartale profesionalne ekipe, med njimi tudi nekaj slovenskih. 147 km dolgo traso maratona, ki je speljana po Limskem kanalu, od koder tudi ime maratona, je med rekreativci s časom 4:01:34 najhitreje prevozil Jure Robic. Na krajši progi sta bila med najhitrejšimi absolutno Komendcan Aljoša Martinjaš na odličnem četrtem mestu, Kamničan Andrej Lin-dič je bil enajsti, med ženskimi pa Kamničanka Anita Mejač na tretjem mestu absolutno. Oba rekreativna maratona združujeta

Podžupan Brane Golubovič je podelil priznanja najhitrejšim ženskam, med njimi na 3. mestu Kamničanka Anita Mejač.

Ekipa Kolesarskega društva Alpe s predstavnikoma naše občine na Limes tour v Vrsarju (z leve): podžupan Brane Golubovič, Primož Janežič, vodja maratona Alpe Janez Jarm, Aleš Rutar, Luka Pustoslemšek in direktorica agencije za turizem dr. Andreja Eržen. KD Alpe je organizator atraktivnega kolesarskega maratona Alpe Scott, ki bo v nedeljo, 4. julija, s štartom in ciljem v Kamniku, letos so ga povezali z enim večjih istrskih kolesarskih dogodkov Limes tour.

ljubitelje kolesarjenja v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji. Tako Hrvaška, še posebej Istra, kot tudi predel okrog Kamniško-Savinjski Alp s prelepo pokrajino, bogato naravno in kulturno dediščino, kvalitetno turistično in kulinarično ponudbo nudita obiskovalcu bistveno več od samega kolesarjenja.

Po besedah obeh organizatorjev je namen povezovanja večja promocija in popularizacija obeh dogodkov, hkrati pa narediti oba maratona še bolj zanimiva. Idejo in projekt povezovanja kamniškega kolesarskega maratona je podprla tudi Občina Kamnik, ki Maraton Alpe finančno podpira od njegovega začetka. Dogodka v hrvaškem Vrsarju se je v imenu Občine udeležil podžupan Bra

ne Golubovič, ki je projekt, ob velikodušnosti in prijaznosti gostiteljev, označil kot pravi način izmenjave izkušenj, predvsem pa promocije obeh maratonov. Ob koncu prireditve sta skupaj z direktorico Agencije za turizem dr. Andrejo Eržen predstavnike občine in turistične organizacije iz Vrsarja povabila v Kamnik prvi vikend v juliju, ki bo obarvan kar s tremi športnimi dogodki. Poleg nedeljskega maratona Alpe bosta v soboto v središču Kamnika potekala še Državno prvenstvo v gorskem kolesarjenju ter Triatlon Kamnik 2010, ki prav tako šteje za slovenski pokal. Poskrbljeno bo tudi za zabavo, saj Študentski klub Kamnik v soboto, 3. julija, pripravlja glasbeni večer. Obeta se torej aktiven začetek julija.

NOGOMETNI TURNIR V KAMNIKU

Vabimo vas na ogled tega zanimivega dogodka, ki bo na igriščih Teniškega kluba Kamnik potekalo od 22. do 30. maja. Otvoritev tekmovanja bo v torek, 25. maja, ob 17.30 uri, finalni dvoboj posameznikov pa bo v nedeljo, 30. maja, ob 11. uri.

Začenja se občinska teniška liga, pomerilo se bo tudi devet deklet

Tudi letos sta Športna zveza Kamnik in Teniški klub Kamnik razpisala občinsko teniško ligo za rekreativce, odziv pa je bil po lanskoletni uspešni »premierni« izvedbi odličen, saj se je za tekmovanje posameznikov, ki bo trajalo od maja do septembra, prijavilo kar 68 igralcev, od tega devet deklet. Letos so se za tekmovanje prijavili še trije odlični igralci, in sicer Andrej Kraševec, bivši članski reprezentant, Matic Možek, večkratni državni prvak v vseh mladinskih kategorijah, ter Domen Ko-relc, član mladinske reprezentance Slovenije, ki je pred dvema letoma osvojila naslov evropskega prvaka. Seveda je tekmovanje namenjeno tudi slabšim igralcem, saj so vsi prijavljeni po svojem znanju in sposobnostih razdeljeni v štiri kvalitetne nivoje oziroma lige - tako se je na tekmovanje v četrti ligi prijavilo tudi osem novih igralcev, ki se šele spoznavajo z vsemi skrivnostmi teniške igre. Letos bodo prvič zaigrala tudi dekleta, med devetimi prijavljenimi pa najdemo tudi Lucijo Kotnik in Vesno Resnik, ki sta bili pred leti v mladinski konkurenci odlični tekmovalki kamniškega teniškega kluba, in nekatere bivše odlične športnice iz drugih športnih panog, ki se sedaj rekreacijsko ukvarjajo s tenisom (Katja Cerovski, Nataša Falenti, Darja Korelc, itd.).

Kamnik je v soboto in nedeljo, 17. in 18. aprila, gostil močan in dobro organiziran malonogo-metni turnir za 2. PREHODNI POKAL AMBROŽ-prašno barva-nje-eloxiranje, ki sta skupaj pripravila podjetje Ambrož-prašno barvanje-eloxiranje in Sportcaf-fe, organizacijske niti pa je imel v svojih rokah Aco Dragaš. Na turnirju je sodelovalo 21 ekipi iz vse Slovenije, za mednarodno konkurenco pa je poskrbel MNK Veruda iz hrvaške Pule. Zmaga je pripadla domači ekipi Ambrož Teamu 2, najboljši strelec pa je postal Matjaž Vojsk (AMBROŽ TEAM 2), ki je v zaključnem delu turnirja dosegel 4 zadetke, najboljši vratar je postal Peter Ortar (AMBROŽ TEAM 1).

21 ekip

v predtekmovanju

Ekipe so najprej opravile s predtekmovanjem, potem pa so se zvrstili četrtfinalni obračuni. Na turnirju v kamniški športni dvorani sta pravico delila Sead Nadarevič in Almir Fetič. Pred četrtfinalnimi dvoboji je potekala že tradicionalna revialna tekma med znanimi Kamničani in zasedbo slovenskih nogometašev.

Kamničan Tomaž Jeras srebrn na BMX evropskem prvenstvu

»mí

Slovenska BMX reprezentanca je pretekli vikend zelo uspešno nastopila na 3. in 4. tekmi serije evropskega BMX prvenstva. V italijanski Peru-gi je Tomaž Jeras osvojil drugo mesto v kategoriji Cruiser masters 30-39 let.

Slovenska odprava pod vodstvom Roka Jurce se je do Peru-gie odpravila z avtodomom, tam

pa jih je pričakala zahtevna proga, ki je terjala nenavadno veliko poškodb. Na žalost tudi med našimi, saj se je že na sobotnem treningu poškodoval Tilen Frank, ki nato v nadaljevanju zaradi močno obolele rame ni več nastopil.

V sobotni dirki je Luka Kljun med dečki (13-14 let) v kategoriji Challenge izpadel v polfinalu (14. mesto), medtem ko je Tomaž

Jeras v kategoriji Cruiser masters 30-39 let osvojil 5. mesto. V nedeljo je Luka izpadel že v motih (na koncu je bil uvrščen na 19. mesto), medtem ko je Tomaž stopil na zmagovalne stopničke.

Naši so dosegli bistveno boljše rezultate kot na prvih dveh dirkah evropskega prvenstva pred mesecem dni v francoskem Be-sançonu. Res je, da je bila tokrat konkurenca v Perugi nekoliko šibkejša (v Besançonu je nastopilo skoraj 1.500 tekmovalcev in tekmovalk), a si naši za nastope kljub vsemu zaslužijo pohvale.

Foto: Rok Jurca

Znani Kamnicani proti nogometnim zvezdam

Za znane Kamničane so igrali Boris Švajger, Martin Ambrož, Huso Kočan, Miloš Milovič, Denis Avdič, Matjaž Stele, Miran Perko, Aco Dragaš, Zdravko Slevec, Mile Spasič, Džemal Kočan in David Tupy.

Za zasedbo slovenskega nogometa so nastopili Luka Grešak, Grega Židan, Suad Filekovič, Sel-vad Kujovič, Zoran Pavlovič, Mira-lem Imširovič ter Ismet Ekmečič.

Zmagali so nogometaši s 6:2, sodil je legendarni sodnik, danes že 78-letni Franjo Vugrinec. Celotni turnir je spremljal tudi kamniški podžupan Brane Golubovič, ki je ob tej priliki izrazil pohvale na račun organizatorjev Ambroža ter Sportcaf-feja in dejal, da upa, da se bo čez leto dni igral že tretji tak turnir.

Zmaga ostala v Kamniku

V finalu sta se merili domači zasedbi, ob koncu so se veselili domačini Ambrož Team 2, ki so v zadnji tekmi dneva s 5:0 ugnali Ambrož Team 1.

Aco Dragaš, glavni operativec in vodja turnirja: »Moram reči, da je za nami še en uspešen turnir, na katerem je nastopilo vse najboljše, kar lahko ponudita slovenski mali nogomet ter futsal. Na srečo ni bilo poškodb, vse je potekalo v okviru fair playa, izkazala sta se tudi oba sodnika. Drugo leto si želimo še večjega spektakla, izboljšali bomo organizacijo. Do živega nam ni prišla niti recesija.

Na tem mestu gre zahvala glavnem sponzorju Martinu Ambožu in Sportcaffe ter kamniškemu podžupanu Branetu Goluboviču, svoje pa so dodali še manjši dona-torji in sponzorji. Upam, da nam bodo tudi v prihodnje stali ob strani.«

Rezultati turnirja: Četrtfinale:

Ambrož Team 1 - Mobi Servis Dealer 3:2 (0:0); po streljanju kazenskih strelpv

Ljiljan - Joma 4:2 (2:2); po streljanu kazenskih strelov

Ultra okno - Aspekt 7:5 (2:2); po streljanju kazenskih strelov

Ambrož Team 2 - Steklarstvo Šipca 2:1

Polfinale: Ambrož Team 1 - Ljiljan 4:3, Aspekt - Ambrož Team 2 1:4

3. mesto: Ljiljan - Aspekt 1:3 Finale: Ambrož Team 1 - Ambrož Team 2 0:5

Postave ekip :

AMBROŽ TEAM 1 : Peter Ortar, Jaka Kokalj, Slobodan Vuk, Robi Bojkov, Vlado Vučetic, Sini-ša Brkic, Dragan Petrovič, Dejan Krstev, Hasan Dizdarevič

AMBROŽ TEAM 2 : Alen Mor-dej, Repinc Damir, Kroflič Uroš, Vojsk Matjaž, Hrovatič Gašper, Peter Stres, Kugler Drago

ASPEKT: Fajfarič, Durgutovič, Kantarevič, Radanovič,Česen, Mi-dan, Žveglič

LJILJAN: Vukalič, Kvrgič, Fetič, Hasanbegovič, Isič, Dizdarevič, Budimilič, Čehič, Lazarevič

Ekipi AMBROZ TEAM 1 IN 2

Znani Kamničani proti nogometnim zvezdam - 2:6

MLADE EKIPE PO POTI ČLANSKIH

Kar nekoliko v senci so tekmovale mlade kamniške ekipe. Na Finalnem turnirju v Šempetru so zaigrali starejši dečki. V polfinalu so proti domačinom v prvem setu prikazali odlično igro in jih tudi premagali. V drugem in tretjem setu pa so bili boljši domačini, ki so se tako veselili igranja v velikem finalu in na koncu tudi naslova Državnih prvakov. Kamničani so po nesrečno izgubljenem polfinalu v boju za tretje mesto gladko izgubili proti Framu in tako osvojili se vedno odlično četrto mesto. Starejše deklice so igrale v Murski Soboti in na koncu

zasedle deseto mesto v državi, druga ekipa deklic pa je z dvema zmagama zasedla enaindvajseto mesto. Malce pred finalnim turnirjem pa so obstale mlajše deklice, ki so v Ljubljani visoko premagale Prevalje, nesrečno in tesno pa izgubile z Vitalom in Mozirju ter tako na koncu osvojile peto mesto. Konec tedna čaka najmlajše kamniške odbojkarice boj za finalni turnir, kamniške kadete pa nastop na Finalnem turnirju na Ravnah. Ka-detinje se bodo borile za enaindvajseto mesto.

Cico 1.

13. maj 2010

ZANIMIVOSTI

©D BAROB ©MARCA

Naslednje leto v prvi ligi

Končala se je Ljubljanska šahovska liga, ki je bila razdeljena v super, prvo, drugo in tretjo ligo. Naše društvo sta v drugi ligi zastopali dve ekipi. Barob ena je osvojila prvo mesto in po dolgem času dočakala tako pričakovani pokal ter se uvrstila v prvo ligo za naslednje leto. Za ta dosežek so zaslužni: Korošec Stane, Korošec Štefan, Mijatovič Nebojša, Sedlar Tomo, Strajnar Gregor, Jemec Jure, Jeran Miran. Ekipa Barob 2 pa je med desetimi ekipami zasedla šesto mesto v sestavi:

K A

GLAVNI TRG 21, KAMNIK TELEFON 01/839 11 36

VAM PODARJA BREZPLAČNI __ '"^^^OKULISTjČNLPJ'iG.LEpO^jNAKUPU OČAL

VREDNOSTNI

//

30

eur

Velja pri nakupu nad 100 eur. Vnovčljiv do 01.07.2010. Popusti se ne seštevajo.

IZBIRATE PA LAHKO TUDI MED SONČNIMI OČALI IN KOREKCIJSKIMI OKVIRJI ZNANIH BLAGOVNIH ZNAMK GUCCI, MAX MARA, HUGO BOSS, RAY BAN, CARERRA...

'NEVER HIDE ^

nova kolekcija sončnih očal ray ban in oakle

OD PONEDELJKA DO PETKA : 8 - 12, 15 - 18 SOBOTA : 9 - 12 SAMOPLAČNIŠKA OKULISTIČNA AMBULANTA TOREK : 15 - 18

žiLItiZASVOJDiHARKOPOVATIHAJCiHiJil!

TEHNIČNA TRGOVINA ^^jï^Afi

Usnjarska 9, Kamnik (nasproti nekdanje tovarne Utok) tel.: 83-17-203

UGODNI MAJSKI NAKUPI!

kuhalni aparati

alovne pecice

popusta

vsa svetila

popusta

Popusti veljajo pri plačilu z gotovino.

ODPRTO OD 10. DO 18. URE, SOBOTA OD 8. DO 13. URE več na www.pernecom.si

Ekipa Barob ena je osvojila prvo mesto v drugi Ljubljanski šahovski ligi in se tako uvrstila v prvo ligo za naslednje leto. Od leve proti desni: (spodaj) Gregor^Strajnar, Stane Korošec, (stojijo) Nebojša Mijatovič, Tomo Sedlar in Štefan Korošec.

Lanišek Cveto, Grašič Marjan; Hafner Branko, Kovačič Bojan, Schnabl Franc, Balantič Rudi, Koželj Rok. Z rezultatom v ligi smo zelo zadovoljni, saj smo osvojili kar štiri medalje. Korošec Stane zlato medaljo na prvi deski, Mijatvič Nebojša na drugi deski srebrno medaljo, na četrti deski je Sedlar Tomo osvojil zlato, Kovačič Bojan pa bron.

Bernarda Jeran

Ukinja se potrjevanje kartic zdravstvenega zavarovanja

V prvem trimesečju 2010 so tudi v območni enoti Ljubljana izvajalci zdravstvenih storitev prešli na pridobivanje podatkov o našem zdravstvenem zavarovanju direktno iz informacijskih sistemov (on-line). Za dostop do podatkov zdravstveni delavci potrebujejo kartico zdravstvenega zavarovanja, zato jo moramo imeti s seboj ob vsakem obisku. Le na ta način bodo zdravstveni delavci lahko pridobili podatke, ki so potrebni za obračun opravljenih storitev zavarovalnici. V nasprotnem primeru bomo morali storitve plačati sami. Izjema bodo le opravičljivi primeri, ko je npr. kartica okvarjena ali gre za nujno medicinsko pomoč. Spremenjeni način dostopa do zavarovančevih podatkov pomeni, da zavarovanim osebam na samopostrežnih terminalih ni več potrebno potrjevati kartic zdravstvenega zavarovanja. Edina izjema je trenutno še Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer bodo na novi način dela prešli predvidoma julija letos. Zavarovanci moramo kartico zdravstvenega zavarovanja

torej predhodno potrditi samo pred obiskom zdravnika na Univerzitetnem kliničnem centru. Tam bodo zato terminali za potrjevanje kartic zdravstvenega zavarovanja delovali do vključno julija 2010. Na drugih lokacijah so terminali v glavnem že izklopljeni.

Zaradi uvedbe on-line sistema ni potrebna menjava kartice zdravstvenega zavarovanja. »Staro« kartico lahko še naprej uporabljamo tudi v novem sistemu. Zamenjava kartice je - tako kot doslej - potrebna le zaradi njene okvare, izgube in podobnih razlogov.

Na samopostrežnih terminalih smo doslej lahko naročali tudi listine za uveljavljanje zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini (evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in konvencijske-ga potrdila za Bosno in Hercegovino). Z ukinitvijo terminalov to ne bo več mogoče, bomo pa evropske kartice in konvencijska potrdila lahko še naprej naročali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in njegovih izpostavah, preko njihove internetne strani ali preko mobilnega telefona.

lcd tv, gl. stolp, radiokasetofoni avtoakustika

-11% pOpust

sam

Dtopciom

skupina

PORUŠENE

'CĚNĚ do 50%

na določene izdelke na posebej označenem mestu v trgovini SAM Jarše

od 15. 5. do 22. 5. 2010

Vsakemu 150.1 kupcu

podarimo izdelke

kupljene na oddelku PORUŠENIH CEN

SAM d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 Radomlje

V

www.sam.si

JESENSKO-ZIMSKE POROKE

POROKE V SEPTEMBRU:

- UDOVIC SAŠO, Kamnik, Fužine 2, star 28 let in KNAVS IRENA, Kamnik, Fužine2, stara 26 let

- BRLEC JANEZ, Kamnik, Klavčičeva ulica 12, star 28 let in MILETIC MAJA, Nevlje 20, stara 24 let

- MEDVEŠCEK TINE, Nožice, Pionirska ulica 10, star 30 let KVAS BARBARA, Spodnje Palovče 18, stara 28 let

- ŠPORN JAKOB, Ljubljana, Malenškova ulica 9, star 29 let in BIZJAK MAJA, Podgorje 60, stara 28 let

- DJURICIN DRAGAN, Medvode, Škofjeloška c. 21, star 32 let in MILATOVIC nicky, Medvode, Škofjeloška c. 21, stara 32 let

- Železník dejan, Kamnik, Aškerčeva ulica 5, star 30 let in BLAŽEK PETrA, Kamnik, Aškerčeva ulica 5, stara 31 let

- BOŽNAR MATJAŽ, Škofja Loka, Mestni trg 18, star 28 let in BENEDICIC BOJANA, Škofja Loka, Mestni trg 18, stara 28 let

- JAKOPIČ UROŠ, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 108, star 32 let in JANKOVIC LANA ĐENA, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 114, stara 27 let

- GRZINČIČ MITJA, Bela 16, star 52 let in SEMPRIMOŽNIK MARIJA, Bela 16, stara 32 let

-AGOVIC ADIS, Mekinje, Prašnikarjev drevored 1, star 25 let in ČOP KARMEN, Mekinje, Prašnikarjev drevored 1, stara 26 let

- KLADNIK JURE, Mengeš, Slovenska cesta 38B, star 27 let in STIPLOVŠEK TINA, Mengeš, Slovenska cesta 38B, stara 27 let

- ŠAVS SAMO, Žužemberk, Mali Lipovec 96, star 44 let in ZUPANC JASNA, Kamnik, Samostanska ulica 5, stara 45 let

- DEISINGER MATJAŽ, Kamnik, Šutna 37, star 30 leti in MIHAJLOVIC IVA, Ljubljana, Zvezda 12, stara 28 let

- RAZINGER DAMJAN, Blejska Dobrava 58A, star 39 let in UDOVČ PETRA, Krivčevo 14B, stara 35 let

- GROŠELJ VILJEM, Lahovče 83, star 30 let in JAMŠEK MAJA, Mengeš, Rašiška c. 16, stara 30 let

- LONČAR BOŠTJAN, Horjul, Ljubljanska c. 17, star 29 let in OSOLNIK LUCIJA, Šmarca, Štajerska ulica 14, stara 28 let

- GRADIŠEK BRANKO, Zgornje Jarše, Krožna c. 14, star 45 let in JUHANT MARIJA MARUŠA, Oševek 7B, stara 51 let

- ZIHERL JANEZ, Vodice, Škofjeloška c. 3, star 31 let in

STRNAD ANA KATARINA, Ljubljana, Prijateljeva ulica 28, stara 31 let

- BAJDE SEBASTJAN, Laze v Tuhinju 23B, star 28 let in LEVEC IRENA, Zgornji Tuhinj 37A, stara 21 let

- ZUPAN GREGOR, Preserje pri Radomljah, Kamniška c.18, star 29 let in BERLEC KRISTINA, Podhruška 6, stara 27 let

- PROHINAR JANEZ, Kamnik, Ljubljanska c. 4D, star 39 let in KOSI PETRA, Kamnik, Ljubljanska c. 4D, stara 32 let

- ULČAR GREGOR, Mekinje, Cankarjeva c. 34, star 30 let in PER POLONA, Mekinje, Cankarjeva c. 34, stara 26 let

- KERN ZDENKO, Klanec 48E, star 33 let in BURKELJCA SONJA, Kamnik, Klavčičeva ulica 5, stara 39 let

- LENDVAJ SIMON, Gančani 149, star 35 let in BERDNIK BARBARA, Kamnik, Zikova ulica 12, stara 28 let

- SEME ALEŠ, Kranj, Finžgarjeva ulica 8, star 31 let in SREČNIK KATJA, Tržič, Preska 20, stara 27 let

- HABJAN VLADIMIR, Kamnik, Klavčičeva ulica 3, star 52 let in MUŠIČ IRENA, Kamnik, Klavčičeva ulica 3, stara 42 let

- MALI BOŠTJAN, Pšajnovica 12, star 30 let in GERBEC LIDIJA, Pšajnovica 12, stara 27 let

POROKE V OKTOBRU:

- MARKSCHEFFEL HORST ADOLPH HERMANN, Nemčija, star 74 let in ŠIMENC MARIJA IVANA, Trzin, Kidričeva ulica 27, stara 63 let

- CMILJANIČ ROBERT, Šmartno pri Litiji, Usnjarska c. 4, star 43 let in KOZOROG NATAŠA, Ljubljana, Glonarjeva ulica 4, stara 34 let

- TROBEVŠEK TADEJ, Bistričica 5, star 32 let in VOLKAR MOJCA, Mengeš, Liparjeva c. 39, stara 28 let

- ČEVKA JANKO, Laniše 2, star 33 let in

ZAVASNIK SONJA, Srednja vas pri Kamniku 38, stara 34 let

- GABRŠEK MITJA, Laze v Tuhinju 4A, star 33 let in BALOH JELKA, Laze v Tuhinju 4A, stara 32 let

- POJE TADEJ, Kočevje, Koprivnik 1A, star 24 let in ZUPAN URŠKA, Moste 1A, stara 27 let

- OSOLNIK ROMAN, Radomlje, Gregorčičeva ulica 4A, star 36 let in KREGAR KATARINA, Košiše 26, stara 29 let

- GLUŠIČ FRANC, Zgornji Tuhinj 31, star 29 let in KODRA MILENA, Zgornji Tuhinj 31, stara 31 let

- PAVLINIČ PETER, Klanec 57, star 22 let in

SELŠEK KLARA, Dol pri Ljubljani, Kamnica 36, stara 20 let

POROKE V NOVEMBRU:

- RESNIK SAMO, Kamnik, Mengeška pot 1, star 27 let in MOČNIK ANA, Preserje pri Radomljah, Pelechova c. 41, stara 26 let

- REHBERGER SANDI, Preddvor, Belska c. 44, star 41 let in KRŽIŠNIK KLAVDIJA, Mlaka pri Kranju, Mlaška c. 8, stara 36 let

- STUPAR DUŠKO, Kamnik, Ulica Matije Blejca 20, star 26 let in ROSiC DIJANA, Loka pri Mengšu, Grajska c. 4, stara 26 let

POROKI V FEBRUARJU:

- SULJADŽiC EMIR, Črna pri Kamniku 17, star 34 let in DIZDAREViC MAHILA, Bosanska Krupa, stara 27 let

- PRHAJ JURE, Dobrepolje, Ponikve 96, star 23 let in ČAMPA NIKA, Domžale, Obrtniška ulica 18, stara 23 let

POROKA V MARCU:

- GARCIA ALFARO YUNIOR, Italija, star 38 let in HOČEVAR BARBARA, Ljubljana, Žigonova ulica 33, stara 37 let

ZLATI POROKI:

LANGUS Janez, roj. 18.5.1931, stalno bivališče Ljubljana, Štembalova ul. 5 in LANGUS Jožefa, roj. Jeglič, roj. 18.3.1939, stalno bivališče Češnjice v Tuhinju 4C, sta ponovno sklenila zlato poroko 24. oktobra 2009.

HRIBAR Vincencij, roj. 7.4.1933, in HRIBAR Marija Ana, roj. Terčič, stalno bivališče na Kamnik, Medvedova ulica 11A, sta ponovno sklenila zlato poroko 20. februarja 2010.

OPTIKA OČ6SNA AMBULANTA

HelGna Dolinšek s.p.

Samostanska 14, Kamnik TeI.:0I/83I7-005 Breznikova 15, Domžale T(El.:Oiy72l6-436 (Breza center)

Vinko: 03Í/795- 960 Q4l/456-^

KLINIKA ZA MALE ŽIVALI

VETERINARSTVO TRSTENJAK-ZAJC d.o.o.

Ulica padlih borcev 23, Ljubljana

Tel.: 01/56-55-120 www.klinika-vtz.si

DOM V KAMNIŠKI BIÔTDIC

Postrežemo vam z domačo hrano in žlahtno kapljico odprtih vin.

Informacije:'S 01/832 55 44 kambistrica@vol|a.net Dom je odprt od 8. do 20. ure, ob ponedeljkih zaprto.

STEKLARSTVO IRMI HOMEC - DOMŽALE

tel.: 01/722 70 89, 041/956 537,

041/676198 faks: 01/722 89 98 www.irmi.si, e-mail: steklarstvo.irmi@siol.net

* ALU in PVC okna in vrata

* izdelava termopan stekla

* brušenje stekla in ogledal

* izdelava izbočenih stekel

* peskanje stekel

* fuzije - vitráži

* okvirjanje slik

PRIREDITVE, POROKA, ROJSTNI DAN, OBLETNICE IN PROSLAVE

• ZA VAS SMO TU, DA VAM PONUDIMO ALKOHOLNE IN BREZALKOHOLNE PIJAČE PO UGODNIH CENAH

• NUDIMO VAM IZPOSOJO TOČILNIH APARATOV

• VEČJE KOLIČINE VAM BREZPLAČNO DOSTAVIMO NA ŽELENO LOKACIJO

fk VELEPRODAJA IN

I MALOPRODAJA PIJAČ

NA USNJARSKI ULICI 9

(NEKDANJI ALPREM), POLEG TRGOVINE GORENJE PERNECOM KAMNIK

KONTAKT: 01/8317-369 041/666-232,041/986-901 triermarketing@gmail.com

JAGODA OPOZARJA: BREZ PRIMERNE PIJAČE, TUDI NAJBOLJ VESELI NE SKAČE

I>tSKONT

• kuhinje

• otroške sobe

• predsobe

I • vgradne omare

• pisarniško pohištvo

Avbelj Milan s.p. Stegne 1,1251 Moravče Tel.: 01/723-14-7G GSM: 041/641-446 uuvuw.mizarstvo-avbelj.si

Ni te na vrtu več, ne med gredicami, ni te na polju več, ne med meglicami, ne več v šumenju voda, niti vej, ni te nikjer več, kjer bila si prej.

ZAHVALA

V 81. letu je tiho odšla od nas naša draga teta in sestra

ŠTEFKA ERJAVSEK

Mostkova Štefka iz Županjih njiv

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, darove za svete maše ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in stranjskim pevcem za zapete pesmi.

Nečakinja Branka z družino in brat France z družino

Maj 2010

Ne toči mami naša več solza, od sreče ali od bridkosti, zdaj mimo v svojem grobu spi, za njo točimo zdaj bridke solze mi.

ZAHVALA

Za vedno je zaspala naša draga

OLGA REMS

roj, GOLOB, iz Tunjiške mlake 9c

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakomur posebej, ki ste našo mami pospremili na njeni zadnji poti in nam s tem pokazali, da ste jo imeli radi in jo spoštovali. Hvala vsem za nesebično pomoč pri lajšanju bolečin in vsem, ki ste kakorkoli pomagali ob njenem slovesu.

Vedno se je bomo spominjali in jo imeli radi.

Vsi njeni najdražji

Tunjice, maj 2010

POGREBNU&doo,

Pogrebne storitve, Dvorje 13, 4207 Cerklje TEL.: 04/2S-21-424, GSM: 041/624-68S, www.pogrebnik.com

• PREVOZI S KRAJA SMRTI (na dom, v mrliško vežico, na upepelitev - po Sloveniji in tujini)

• PRODAJA POGREBNE OPREME

• SPREJEM NAROČIL IN DOSTAVA CVETJA

• NAROČILA PEVCEV IN TROBENTE

• POVEČAVA FOTOGRAFIJE POKOJNEGA

• FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE POGREBA

• OBJAVA OSMRTNIC V JAVNIH MEDIJIH

• IZKOPI ŽARNIH IN KLASIČNIH JAM

• UREJANJE POKOPALIŠČ IN GROBOV

• VZDRŽEVANJE POSLOVILNIH VEŽIC

• PREKOPI

• NAGROBNI SPOMENIKI, KLESANJE IN ZLATENJE ČRK

• OZVOČENJE PRI POGREBU, NOSAČI

• UREDITEV DOKUMENTACIJE (matični, ZZZS)

Veš, da je vse tako kot je bilo. V vsaki stvari si, kije v hiši, v mislih si, besedah naših, da, celo v sanjah, le da korak se tvoj nič več ne sliši...

(J. Medvešek)

MARKO UDOVC

(1955-2010)

Vsi njegovi

Maj 2010

f t

Glej zemlja sije vzela, kar je njeno. A kar ni njeno, nam ne more vzeti. In to, kar je neskončno dragoceno, je večno in nikdar ne more umreti.

(S. Makarovič)

ZAHVALA

V prvomajskem jutru je v 92. letu za vedno zaspala naša draga mama, babica, prababica, praprababica in teta

ANA GORJAN

iz Kamnika, Medvedova 5a

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, sodelavcem za pomoč, izrečena ustna in pisna sožalja, besede tolažbe in spodbude, za darovano cvetje, sveče ter spremstvo na njeni zadnji

poti.

Iskrena hvala osebni zdravnici dr. Damijani Plešnar -Cvim, sestri Heleni, patronažnim sestram in sosedi Emi za nesebično pomoč. Iskrena hvala tudi Matevžu Koširju za poslovilni govor, praporščakoma, kvartetu Krt za recitaciji, izbrane pesmi in petje, trobentaču za lepo zaigrano Tišino in Komunalnemu podjetju Kamnik. Vsi njeni. Maj 2010

Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše, brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.

ZAHVALA

Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj in nepričakovano zapustil naš dragi oče, sin, brat, svak in stric

BOGDAN TOMSIC

Zahvaljujemo se vsem prijateljem, znancem in sorodnikom, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se za darovano cvetje, sveče in svete maše.

Vsi, ki ga imamo radi.

Maj 2010

Prazen dom je in dvorišče, zaman oko te naše išče. Ni več nojega nasmeha in skrbi, le delo mojih rok ostaja.

ZAHVALA

V 73. letu nas je prezgodaj zapustil naš dragi mož, ati, ata, brat, stric in tast

BLAZ KRUMPESTAR st.

iz Most pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, njegovim sošolcem, nekdanjim sodelavcem Graditelja, prijateljem in znancem, posebno gasilcem in veteranom, za izrečene besede sožalja in tolažbe, podarjeno cvetje in sveče ter darove za svete maše. Hvala vsem, ki ste

ga pospremili k večnemu počitku. Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku Zdravku Žagarju in somaševalcema, pevcem, trobentaču in pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni obred. Vsem Bog povrni! Vsi njegovi April 2010

Življenje celo si garal, z veseljem zemljo obdeloval, za dom družino si skrbel, za prijatelje pa vedno čas imel.

ZAHVALA

V 80. letu nas je zapustil naš dobri mož, oče, tast, ata, brat in stric

JANEZ KLEMEN

po domače Blažičev Ivan

Iskrena hvala vsem, ki ste se od njega poslovili, nam izrekli sožalje, podarili cvetje, sveče ter darove za cerkev in maše. Hvala dr. Ahlinu in sestri Marjani ter ostalim zdravnikom, patronažni sestri Marinki, gasilcem in Francu Resniku ter Zofiji Krek, ki sta ob slovesu lepo opisala njegovo življenjsko pot. Hvala tudi župniku za lepo opravljen obred, pevskemu oktetu, trobentaču in vsem, ki ste ga obiskovali na domu ter mu krajšali dneve. Hvala vsem, ki ste ga v tako lepem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči vsi njegovi Gradišče, Laze, Šmartno, Vrhpolje, maj 2010

Bolečina s časom izzveni, a neizmerna praznina v srcu ostane.

ZAHVALA

Ob izgubi naše mame

ROZALIJE PRELESNIK

roj. PAVLIN iz Stahovice

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani, nam izrekali sožalje in tolažĚne besede, darovali cvetje, sveče ter svete maše in pokojno pospremili na njeni zadnji poti.

Za izkazano skrb in osebni pristop se zahvaljujemo njeni zdravnici dr. Pfajfar Nadji in zdravstvenemu osebju ZD Kamnik.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni

April 2010

^ Mercator Center Kamnik

Kovinarska cesta 36, 1240 Kamnik, telefon: 01 830 87 87

Petek, 14.5.2010, od 17.00 - 19.00 ure NAVIJAŠKI REKVIZITI / otroška delavnica

Svetovno nogometno prvenstvo je pred vrati...Kaj ste si že pripravili navijaške rekvizite? Ni več kaj čakati, zavihajmo rokave in se s skupnimi močmi lotimo dela!

Sobota, 15.5.2010, 8.00 - 20.00 ure

SVETOVNI DAN DRUŽINE DRUŽINSKI NAKUP - GRATIS EKO VREČKA

Petek, 21.5.2010, 17.00 - 19.00 ure POKALI ZA NAJBOLJŠE ŠPORTNIKE / otroška delavnica Zmagovalci si po napornih treningih in številnih odrekanjih zaslužijo le najboljše! In to je: čisto pravi pozlačen pokal, morda posut tudi s kristali. Ga zmorete izdelati tudi vi?

Sobota, 22.5.2010, 10.00-12.00 ure

KOŠARKAŠKI KLUB CALCIT IN RADIO HIT / predstavitev

Sobota, 29.5.2010, 10.00-12.00 ure MLADOST V IVIAJU

Čudoviti maj nam bo postregel s toplimi sončnimi žarki,

mi pa vam bomo pripravili bonbone in balone, ter veliko veselih pomladnih pesmic. Kaj še manjka? A - ha! Vi! Pridružite se nam in veselimo se tega čudovitega maja!

fti. >

ft.' i

■ i" X

^ cmavisiEEK^

CRAZY CREEK Moški rolerji SP 700 ali žensiti rolerji Simona

• udobni športni rolerji z dvojno vbrizganim zunanjim materialom, nižje-višje podvozje za Lažje obračanje, vgrajen sistem svetlobnih teles.

^ EtUOYCHEEK^

CRAZY CREEK Čelada za rolanje Aggro

INTERSPORT

PRIPOROČA

NAKUP SEZONE

spofcr TO peopte

VINTERSPORT

Delovni čas: od ponedeljka do sobote: od 8. ure do 20. ure / nedelje in prazniki: od 8. ure do 13. ure.

Vzreja drobnice je na Kamniškem tradicionalna, zato smo pripravili

MESEC |EDI IZ |AGN|EČ|EGA MESA

Vabimo vas, da naše dobrote poskusite v Restavraciji Potočka

vsak dan od 12. do 22. ure.

TERME

SNOVIK Informacije in rezervacije: oi 83 100 - recepcija

ekosvet termalnih užitkov info@terme-snovi[csi, www.terme-snovi[<.si

DISKONT NEŽIVIL NO] DON

v Domžalah, Karantanska 6, tel.: 01/72 11 255 UGODNA PONUDBA V MAJU

20 - 50% POPUSTI

- PREGRINJALA VSEH VELIKOSTI

- BRISAČE (VSEH VELIKOSTI)

- POSTELJNINA

- VZGLAVNIKI - PREŠITE ODEJE

- PORCELAN

PRI NAS KUPLJENE ZAVESE VAM SEŠIJEMO BREZPLAČNO!

Odprto od 8. do 20. ure, sobota od 8. do 14. ure

Omejena serija ekskluzivne kartice MasterCard za nogometne navdušence

UniCredit Bank je v ponudbo dodala ekskluzivno MasterCard kartico z UEFA Champions League dizajnom, ki je izdana v omejeni seriji. S kartico lahko plačujete na 30 milijonih prodajnih mest. Ker je opremljena z varnostnim čipom, je tudi nakupovanje preko interneta preprosto in varnejše.

Prvih 100 imetnikov nove kartice prejme darilo, do 31. 8. 2010 pa lahko sodelujete tudi v

Daniel Makšan, vodja PE UniCredit Banl< v Kamniku: »imetniki omejene serije ekskluzivne MasterCard kartice, ki bodo v ietu 2010 najeii potrošniški kredit, bodo deiežni 50 % popusta na stroške odobritve kredita, prve tri mesece pa bodo brezplačno prejemali varnostne SMS, za vsak nakup, opravljen z novo kartico.«

nagradni igri na www.unicreditbank.si/ nogometni-paket ali pošljete SMS s ključno besedo UNICREDIT na 6001. Vsi, ki se boste odločili odpreti Nogometni bančni paket, ki vključuje tudi ekskluzivno kartico, boste izbrane bančne storitve uporabljali eno leto brezplačno.

Brezplačni dvigi gotovine z BA IVIaestro doma in v tujini

Z BA Maestro kartico UniCredit Bank lahko brezplačno dvigujete gotovino na vseh banko-matih v Sloveniji, v državah, kjer je evro uradna valuta, ter na vseh bankomatih članic skupine UniCredit v 22 državah. Tudi na bankomatih Zagrebačke banke na Hrvaškem, kjer Slovenci dopustujemo.

Dodatne informacije: PE UniCredit Bani« Kamnik

Telefon:

+386 1 8396 501

Elektronski naslov:

daniel.maksan@unicreditgroup.si

Delovni čas:

Ponedeljek - petek 8.30 - 16.30 www.unicreditbank.si

^UniCredit Bank

 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2014    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh