logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0

64194

i^oz. _

Kažipot^

po —

Gorjškem, Trstu in « Istri « « «

in

l^olcdap

za

T)a^adt)0 leřo îÇOi.

Sestavil

Andrej Gabršček.

v GORICI.

Tiskala In založila »Goriška Tiskarna« A. Gatršček. 1902.

Iiorišb ljudska posojilnica

registrováno ilrušlvo i omejeno zaveza.

Gosposka ulica štev. 7, v lastni hiši.

Račun poštne hrani nice ši 837.315.

Uraduje :

Vsaki dan od 9. do 1-2. ure dopoldne in od do 3. pop. razven nedelj in praznikov.

Hranilne vloge obrestuje po 4'/2"/(ii daje posojila na menjice po 6"/u in na vknjižbe po ô'/a'Vn-

Rentni davek plačuje zadruga sama.

Promet leta 1900 znaša K 2,221.748-03.

Vzajemno

zavarovalna praska banka. Jedina slovanska zavarovalnica.

kl spada po svojih iondlii med prve, v Avstro-Oiorski de-zavidov tE vrste.

Zavaruje t življenskih oddelkih : na slučaj doživetja in smrti, doto otrokom, dohodke in pokojnine ter dovoljuje uradnikom, častnikom, profesorjem, učiteljem, upokojencem posojila proti prenotaciji na služnino, pokojnino, ženitveno kavcijo itd. in t požuriiem oddelku : proti škodam po požaru. Zavarovane vredoostl: K 781,110.169-64 Izplačane škode : « 66,195.901-64 Rezervni fondi : « 22.914.972-18 Letna zavarovalnina in postranska doplačila : K 5,493.809-80.

Članom življenskih oddelkov doslej izplačana W/a dividenda K 812.291-84. "Vsa potrebna pojasnila daje radovoljno: Geueralui zastop banke „SLAVIJE" šj

v Ljubljani, vi^ï

" Ï Oospodsklli ulloaii št. 12 (v lastni hiši). »>

t __—jrí^-zK ^

1(a)

» » » » » » » » » »

»

»

i»-»

»

» »

1894. 1891. 1894.

Odlikovana tovarna

na vodno in parno silo z najboljšimi stroji iz

prvih nemških továren ter

velika zaloga vsakovrstnega

pohištva IVAN DOUAK V SOLKANU

pri Gorici Samostojna tvrdka brez vsake zveze z drogimi.

Ustanovljena I. 1883.

Y lastni hiši. Lastne žage.

Tovarna razpolaga z mizaiji, veščimi od naj-navadnejših do najfinejših del vseh slogov, enako z izvrstnimi strugarji in rezbarji in najbolje izurjenimi tapetarji, tako da lahko prevzame in izvrši v najkrajšem času vsako delo vseh slogov ; prevzame tudi mebli-ranje vil, prenočišč, uradov itd. z navadnim in naj-finejim pohištvom.

Za mizarje.

Velika izbirka obkladkov (remeša), strugarskih in rezbarskih izdelkov, za izdelovanje zrezanega in po-oblanega lesa vsakovrstnih okraskov,-gol, kornižev in vseh drugih mizarskih polrebščin. — Vsaka konkurenca izklučena, ker se dela samo iz lesa posušenega v nalašč za lo napravljenih pečeh, ter se tvrdka drži gesla : Solidnost in točnost v postrežbi. Vrhu tega se jamči za vsak posamezen kos. — Brzojavi : Doljak — Solkan.

Pooblaščen in priznan pirotehnik ) p^rdinand |\/| akuG

V 1

v Gorici

)riporoča svojo delavnico za umetue ognje, qer izdeluje vsa v to stroko spadajoča dela kakor: rakete, bengalične luči, papii-nate topiče, li&etne ognje po vsakem nači-tu itd.

Postrežba točna ; cene zmerne. ij^--

Tovarna vinskesa kisa

LAAAAAIIAAAAAAAAAAAAAAfc

akuG.

Priporoča trgovcem v Gorici in na deželi

pravi vinski kis.

Tiaročila za deželo izvršuje točno in hitro v popolno zadovoljnost.

Kupuje cikana vina.

rrwwwwwwwwwwww-ywwwrwwwwwwř^

Mar

Lekarna

Cristofolettí T Gorici

Prave in edine želodčne kapljice

z znamko sv. Antona Padovanskega.

Zdravilngjjinoč teh kapljic je nepre-kosljiva — Te kapljice vredtjo redno prebavijanje, če se jih dvakrat na dan po jedno žHcico popije. Okrepé po-

(Varstvena .namka). /^^arjetli Želodoo

storé, da zgine v kratkem Času omotica in životna léno st (mrtvost). Te kapljice tudi store, da človek raji jé.

Cena steklenici 60 vin.

Prodajajo se v vseh glavnih lekarnah na svetu. Za naročitve in pošiljatve pa jedino le v lekarni

Cristofoletti v Gorici.

Rudolf Benedetič

čevljarski mojster

V Gorici, ulica Morelli št. 29.

Priporoča svojo čevljarsko delavnico vsem domačinom in rojakom na deželi: gospodom, damam, trgovcem in obrtnikom. — Izdeluje bodisi priprosto ali najfineje obuvalo ^igp» po ugodnih cenaii.

m.

Mirodilnica (drogerija)

Karola Volpis-a

v Gorici

Gosposka ujica nasproti „Trem kronam". Velika zalog-a

niirodil, kemičnih izdelkov, zdravil, barv, polvraB; čopičev, ščeti, anelin, vinski izvleček, nenaravni špirit, Portlandski cement, trdovodno apno, gobe, vitrijol, rumunsko žveplo itd. Vse po najnižjih cenah.

mmmmmmm

H

' GRIfiAli & MEJAČ

Y jLj'ubljani, prsšernove ulice 9

priporočata

svojo bogato zalogo izgotovljene možke in ženske obleke ter najboljše perilo in zavratnice. Zlasti opozarjata na iiepreuioSua loduasta oblačila iu H i V E L O K E.

Naročila po meri Izvršujejo se točno lo ceiiD. Ilustrováni ceniki se razpošiljajo franko in zastonj.

K,..,

POZOR!

POZOR!

>o<

Puške!!

prodaja najboljših sistemov in najboyih továren^ po zeló ugodnih

Raz

iz

cenah. Kdor hoče imeti dobro puško, naj se koj obrne na našo tvrdko. Tii se dobi vse kakor : patrone, kapsli, čepi, stroji za basanje itd. -

Natančneje se izve pri tvrdki :

poste restante I. K. S. S.

postil : Faal ob koroški železnici.

Ceniki zastonj in franko.

Najceuejla domača eUsportiia hiša.

H. S^Jttoer,

urar s m v Kranju.

(Krainbufg-, Kraln)

priporoča svojo izborno zalogo finih, natan5no idoíih pravih žvicarslclh ur, bodisi žednih zlatih, srebrnih ali nlkeinatih, tuđi velika izbera stensiiih ur in budilk, nadalje vseh vrst zlatih ali srebrnih verižic, obeskov, kljuiSev, tolarjev, uhanov, muriSkov, in zvezdic itd.

Za ure se erarantira dve leti,

vsaka stvar je od c. kr. kontrolnega urada štemplana ; ako narofieno blago ni po volji, se zameni ali se denar nazaj pošlje.

Srebrna ženska ura oba pokrova srebrna, taka kakor kaže slika, fina na 6 kamnov, natančna, repasirana, garantirana 2 leti 5-25 gld., enaka večja moška 5*5 cm v premeru, močna G kamnov natančno repasirana 2 leti garantirana 5-75 gl.

Opomba: Moje blago je res fino, ker ga pošiljam tudi v inozemstvo. Mnogobrojna pohvalna pisma so vsakomur na ogled. Ceniki zastonj in franko.

Srebrne žepne ure od 4gl(l.,srelir. verižice od 1 gld.

a.2,

^ o

£ s

5 «

'U N

tS ®

•as S«

(D 0}

U C

ll

1 O-a il m o

g-3

S

Višje.

t t

MARSKAMIA

v Gorici (Solkan.)

Naznanja slavnemu občinstvu, gosp. trgovcem in založnikom pohištva, da ima

veliko zalogo izgotovljenega

pohištva

vseh slog-ov

v Solkanu pri Gorici.

Naznanjamo, da smo prevzeli dosedanjo trg-ovlno pohištva tvrdke Antona Černig-oja v Trstu, Via Piazza vecehla št. 1, katero bo-demo vodili pod jednakim imenom.

Kar ni v zalogi, se izvrši točno po naročilu v najkrajšem času.

- Cene zmerne.

Delo je lično in dobro osušeno.

Ročni Kažipot

po

Goriškem, Trstu in Istri

in

koledar za navadno leto 1902.

Sestavil Andrej Oabršček.

^ VIII. letnik.

(Cena K 1-60. S pošto 10 vin. več.) Brezpl. pril. ^Soči«.

V GORICI

Tiskala in založila »GoriSka Tiskarna« A. Gabršček.

1902.

64194

Í^fíjd^ovor.

Naš »Kažipot« je vsako leto popolniši. Toda zbiranje podatkov in sestavljanje nas stane veliko truda in napornega dela. Ako pa tudi letos morda ni še vse popolno, prosimo uljudno, naj vsakdo blagovoljno naznani hibe, katere zapazi, ali pa tudi le svoje misli z ozirom na praktično ureditev te knjige.

Goriška dežela je prav točno zastopana; Trst je bolj pomankljiv, a že mnogo bolje od lani; Istra je pa dobro obdelana, dasi bo tu še mnogo posla, kateri pa bo mogoče le polagoma zmagati.

»Kažipot« dobé brezplačno vsi naročniki »Soče«. Za razprodajo je tiskanih le še áOO. — Ker oglasi poplačajo le del stroškov, bo jasno vsakomur, da knjiga ne daje gmotnega dobička, pač pa ogromno delo, katero ne bo nikoli plačano. Prav radi tega bi radi videli da bi razprodali vsaj to malo številce iztisov, ki so za to določeni.

V Gorici, 1. januvarja 1902.

1902.

Januvar aii prosinec.

31 dni.

Sr.

Cet. Pet. Sob.

Novo leto. Obrezovanje Gospodovo.

Makarij, opat ; Martinjan, škof. Genovefa, dev. ; Anter, papež. Tit, škof ; Izabela kraljica.

C

5

6

7

8 . 9 10 11

12 13

U

15

16

17

18

Ned. Poti.

Tor,

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Cet.

Pet.

Sob.

Ned. pred razglas. Gosp. Telesfor. Sv. 3 kralji ali razglašenje Gosp.

Valentin, škof; Lucij an, mučenec. Severin, opat; Bogoljub, mučenec. Julijan in Bazilisa, mučenca. @ Pavel I., papež ; Agaton, papež. Higin, pap. muc. ; Božidar, opat.

1. po razglas. Gosp. Arkadij, muč. Veronika, d.; Bogomir; Leoncij, šk. Hilarij, škof; Feliks iz Nole, spozn. Pavel, puščavnik; Maver, opat; Ida. Marcel, papež ; Ticijan, škof. Anton, puščavnik ; Sulpicij, škof. 3 Sv. Petra stol ; Priska, mučenica.

10 20 21

22

23

24

25

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Cet.

Pet.

Sob.

2. po razgl. Gosp. Ime Jezusovo. Fabijan in Boštijan, mučenca. Neža, dev. muč.; Majnrad, opat. Vincencij, muč. ; Anastazij, muč. Zaroka Marije Dev.; Emerencijana. Timotej, škof; Babila, mučenica. © Spreobrnitev Pavla, apost.; Amand.

26 I Ned.

27

28 29

Pon. Tor. _ Sr. 30! Čet. 31 I Pet.

1. predpepeln. Polikarp, škof; Pavla. Janez Zlatoust, cerkveni učenik. Julijan, škof; Marjeta, devica. Frančišek Sal., šk.; Konštantin, m. Martina, dev. ; Janez milošč., škof. Peter Nol., spozn. ; Marcela, vd. Ç

Sejmi: 7. Štanjel na Krasu, 12. Sežana (meseCni) 20. (vedno v ponedeljek po sv. Antonii), 17. Buje (Istra). — 22. Vrlipolje na Vipav., 2G. Divača. — V Gorici vsak 2. in zadnji četrtek meseca.

Lunini spremeni: Zadnji krajec dne 1. ob 5. uri 5. min. zvečer. — Mlaj dne !). ob 10. uri 12. min. zvečer. — Prvi krajec dne 17. ob 7. uri 30 min. — Ščep dne 24. ob 1. uri 4 min. zjutraj. — Zadnji krajec dne 31. ob 2. uri 6 min. pop.

1902.

Februvar aií svečan.

28 dni

1 Sob.

Ignacij, škof m.; Efreni, cerkv. uč.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

2. predpepeln. Svečnica. Dar. Gospodovo.

Blaž, šk.; Oskar, škof. Andrej Kor., šk.: Veronika, dev. Agata dev. muč.; Japonski mučen. Tit, škof; Amand, škof. Romuald, opat ; Rihard, kralj. Janez Mat., spozn.; Juvencij, škof.©

9 10 11 12 IS

14

15

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

3. predpepeln. Ciril Aleks., šk.; Šolastika, d.; Viljem, puščavn. Pust. Adolf, šk, Deziderij (Željko). t Pepelnica. Humbelina, d.; Katarina, devica ; Jordan, zvel. Valentin (Zdravko), muč. ; Zojil, sp. Favstin in Jovita, mučenca. 3

16

17

18

19

20 21 22

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

1. postna. Julij ana, dev. muč. Donat in tov., muč.; Kostancija, d. Simeon, škof; Flavijan, škof. t K va tre. Julijan, sp.; Konrad, sp. Elevterij, škof, m.; Evharij, škof. t Kvatre. Maksimilijan, škof. t Kvatre. Stol sv. Petra v Ant.@

23 Ned.

24 Pon.

25 Tor.

26 Sr.

27 Čet. 281 Pet.

2. postna (kvat.) Peter Dam., škof. Matija, apostol. Valburga, opatinja ; Viktorin, muč. Marjeta Kortonska, sp. ; Porfirij, šk. Leander, škof.; Baldomir, škof. Roman, op. ; Rajmund, spoznovalec.

Sejmi: 1. Šturije pri Ajdovšiini, 3. Dntovlje na Krasil (kadar je ned. ali praznili, pa nastopni dan), 12. Sežana, U. Sv. Lucija na Tolminskem, sredpostni poned. Cerkno, 26. Divača.

Lunini spremeni: Mlaj dne 8. ob 2. uri 19 min. popol. — Prvi krajec dne 15. ob 3. uri 54 min. popol. — Ščep dne 22. ob 2. uri 1 min. popoludne.

1902.

Marec aii syšec.

31 dni.

1 ! Sob.

Albin, šk. ; Hadrijan, mučenec.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

8 j Sob.

9 10 11 12

13

14

15

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

3. postna. Simplicij, p.; BI., Karol.C Kunigunda, ces.; Avsterij, m.; Fel. Kazimir, spoznav.; Lucij I. papež. (Sredpost.) Friderik sp.; Evzebij. Fridolin,opat; Viktorin ; Katarina B. Tomaž Akv., c. uč. ; Perpetua in Fel. Janez od Boga, sp. ; Filemon, muč.

4. postna (sredp.) Frančiška, vdova. 40 mučencev; Kaj in Aleks., m. @ Heraklij, m.; Cozim, mučenec. Gregor I., papež; Dionizij. Rozina, vd.; Leander, škof, Matilda, kraljica ; Pavlina. Longin, muč. ; Klemen Hofbàuer, sp.

161 Ned.

17

18

19

20 21 22

Pon. Tor. Sr.

Čet. Pet. Sob.

5. postna (tiha). Hilarij in Tacijan, m.3 Božja Glava. Patricij, škof, Ciril Jeruzalemski, šk.; Edvard, kr. Jožef, ženin Device IVIarije. Feliks in tov., muč.; Evgenij, muč. Marija Dev. 7. žal.; Benedikt. Benvenut, škof; Bazil, mučenec.

23

24

25

26

27

28 29

Ned.

Pon. Tor.

Sr. Čnt. Pet. Sob.

6. postna (cvetna). Viktorijan, muč. Gabrijel, arhangel.; Epigmenij, m.© Oznanjenje Mariji Devici.

Emanuel, muč.; Dizma, desni razb. •■ Vel. četrtek. Rupert, škof. "• Vel. petek. Janez Kap., sp. •■ Vel. sobota. Ciril šk.; Jona m.

30

31

Ned. Pon.

Velil<a noč ali vstajenje Gospodovo. Vel. ponde!jel<. Modest, škof.

Sejmi: 1. Vipava, 9. Kobarid, 10. Ajdovščina, 12. Sežana, 14. Sv. Vid nad Vipavo, 16. Gorica (8 dni), 19. Soča, 20. Bovec (2 dni) Komen in Tržič, 25. Gradišče ob S., 2G. Divača, Oglej (2 dni), 24. Loiiev (veliki ponedelj.), Rihemberg 2Î>. (vselej veliki torek).

Lunini spremeni: Zadnji krajec dne 2. ob 11. uri 37 min. opol. — Mlaj dne K), ob 3. uri 48 min. zjutraj. — PrVi krajec dne IG. ob 11. uri 10 min. zvečer. -- Ščep dne 24. ob 4. uri 19 min. popoludne.

19Û2.

April ali mali traven.

30 dni.

Tor.

Sr.

Cet.

Pet.

Sob.

Hugon, škof; Teodora, mučenica. C Frančišek Pavi., sp.; Marija Egipt. Abundij, škof; Rihard, škof. Izidor, škof; Rozamila. Vincencij Fer., spozn.; Irena dev.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

1. povelik, (bela). Sikst, papež. Herman, spoznav.; Eberliard, pušč. Albert, škof; Dionizij, škof. @ Marija Kleofa ; Demeter, mučenec. Eceliijel, prei-ok; Melitilda, muc. Leon I. Vel., papež ; Betina, devica. Zenon, šk. muč.; Saba, mučenec.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

2. povelik. Hermenegild, muč.; Ida. Justin, m.; Tiburcij, Val. in Maks., m. Helena, kraljica; Anastazija, dev. J Turibij, šk. ; Kalist, m.; Drago, sp. Anicet, pap. muc. ; Rudolf, mučenec. Apolonij, muč. ; Elevterij, škof. Leon IX., papež ; Ema, vdova.

J ^X^XÍif Y m.__

3. povelik. Varstvo sv. Jožefa. Anzelm, škof;. Bruno, sp. Soter in Kaj, papeža in mučenca.© Adalbert (Vojteh), škof ; Viljem. Jurij, mučenec; Fidelis, mučenec. Marko, evangelist; Armin, muč. Klet, papež; Marcelin, papež.

20' Ned. Pon. Tor. Sr. Čet. Pet. Sob.

27 Ned.

28 Pon.

29 Tor. 301 Sr.

4. povelik. Peregrin, duk. ; Anastazij. Pavel od križa; Vital, mučenec. Peter, m.; Robert op.; Antonija, d. m. Katarina Sienská, d.; Marijan, muč. C

Sejmi : 3. Breginj, 5. Nabrežina, 12. Sežana, 20. Sv. Lucija na Tolm., 23. Cerkno, 23. Šebrelje, 24. Tolmin, 24. Komen, 26. Divača, 28. Brezovica, 28. Šturje pri Ajdov., prvi pond, po sv. Juriju (april) v Kojskem.

Lunini spremeni : Zadnji Icrajec dne 1. ob 7. uri 21 min. zjutraj. Mlaj dne 8. ob 2. uri 47 min. popolndne. — Prvi krajec dne 15. ob 6. uri 2.S min. zjutraj. — Ščep dne 2i. ob 7. uri 47 min. zveSer. — Zadnji krajec dne 30. ob 11. uri 55 min. zvečer.

1902.

Maj ali veliki traven.

31 dni.

Čet. Pet. Sob.

Filip in Jakob, apostola; Žiga, Atanazij, škof.

Najdba sv. kri ža ; Mavra, muc.

4

5

6

7

8 9

10

11 12 13 U

15

16 17

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

5. povelik. Florijan (Cvetko), muč. Pij V., pap. ; Irenej, šk. Angel m. | = Janez Ev. pred lat. vr. ; Judita m. B Stanislav, šk. muč.; Gizela, kr.© J« Kristusov vnebohod. Prikazen Mih. Gregor Nac., šk., cerkv. uč.; Beat, sp. Antonin, šk.; Gordian, m.; Izidor, km.

6. povelilc. Mamert, škof ; Gandolf, ojd. Pankracij, m.; Nerej, m. Servacij, škof; Glicerija, devica. Bonifacij, m.; Viktor in Korona. ^ Zofija, mučenica; Hilarij, opat. Janez Nep., m.; Ubald, škof. t Paškal, spoznavalec ; Maksima, dev.

18

19

20 21

24

25

26 27

Ned. Pon.

Por.

Sr. Čet. Pet. Sob.

Ned.

Pon. Tor.

28 ! Sr.

29 ; čet.

30 Pet.

31 : Sob.

Binl<ošti. Prihod sv. Duha. Feliks sp. Binlcoštni pond. Celestin, papež; Ivo. Bernardin, spozn.; Bazila, dev. m. „ t Kvatre. Valens, m.; Feliks K. Helena, devica; Julija, dev. © t Kvatre. Deziderij, šk.; Andrej B. t Kvatre. Mar. Dev., pom. kr. 1. pobink. Sv. Trojica. Gregor VII. Filip Nerej, spozn.; Elevterij muč. Magdalena Pac., d.; Janez, pap. m. Avguštin, šk.; German, šk.; Emilija. Sv. Rešnje Telo. Maksim, škof. Ferdinand, kralj; Feliks I., papež. C Kancijan s tovariši; Angela, dev.

Sejmi : 3. Sežana (letni), 4. Srpenica, 19. Sežana (mesečni), 2. Ajdovščina (križev petek), 16. Volosko v Istri.

Lunini spremeni : Mlaj dne 7. ob 11. uri 43 min. zvečer. — Prvi krajec dne 14. ob 2. uri 37 min. zvečer. — Ščep dne 2Î. ob 11. uri 44 min. opoludne. — Zadnji krajec dne 30. ob 12. uri 58 min. opoldne.

1902.

Junij ali rožnik.

30 dni.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

2. pobink. Juvencij, m.; Gracijan. Marcelin, muč.; Erazem, šk. muč. Klotilda, kraljica; Oliva, devica. Frančišek Kar., spozn.; Kvirin, šk. Bonifacij (Dobromil), šk.; Valerija. Jezusovo srce. Norbert, šk. @ Robert, opt.; Sabinijan, mučenec.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

3. pobink. Medard, šk. ; Maksim, šk. Primož in Felicijan, muč.; Pelagijani. Marjeta, kraljica; Mavrin, muč. Barnaba, apostol; Marcijan, muč. Janez Fak., spozn. ; Flora, devica. Anton Padovanski, spoznavalec.3 Bazilij, škof; Elizej, prerok._

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

4. pobink. Vid, Modest in Kr., m. Franc Regij, sp.; Beno, šk.; Jošt, op. Adolf, škof ; Lavra, nuna. Feliks in Fort., m. ; Marka in Marc. Julij ana Falk., dev. ; Gervazij in Pro t. Silverij, papež ; Florentina, devica. Alojzij (Vekoslav), sp.; Alban, m.©

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

5. pobink. Aliacij, m.; Pavlin, šk. Eberhard, šk. ; Cenon, šk. Janez Krstnik (rojstvo). Kres. Viljem, opat ; Prosper, škof. Janez in Pavel, muč. ; Rudolf, škof. Hema, vdova ; Vigilij, šk. ; Ladislav, t Leon II., papež; Irenej, spozn. C

Ned.

Pon.

6. pobink. Peter in Pavel, apostola.

Spomin sv. Pavla, apost.

Sejmi : 1. Tolmin, 2. Sv. Križ na Vip. (vselej v poned. po sv. E. T.1, 9. Vrlipolje na Vipav., 12. Sežana, 13. Kobarid (trg sv. Antonal, ID. Št. Vid nad Vip., 22. Črniče, 29. v Lokovcii, 24. Ajdovščina in Devin (konjski), 24. Šebrelje, 25. Krniin (3 dni), 29. Tomaj pri Sežani, 30. Štanjel.

Lunini spremeni : Mlaj dne G. ob 7. nri 8 min. zjutraj. — Prvi krajec dne 13. ob — uri 51 min. zjutraj. — Ščep dne 21. ob 3 uri 14 min. zjutraj. -- Zadnji krajec dne 28. ob 10. uri 49 min. zveSer.

1902.

ali

srpan.

31 dni.

1 iTor.

1 iTor.

2

Sr.

3

Čet.

4

Pet.

5

Sob.

e

: Nad.

7

Pon.

8

Tor.

9

Sr.

10

Čet.

11

Pet.

1-2

Sob.

Teobald, puščavtiik; Julij. Obiskovanje Mar. D ; Procesij, m. Helijodor, škof; Bertram, škof. Urh, škof; Berta, devica. Ciril in Metod; AntonZak., sp.@

13 ' Ned.

14- Pon.

15 i Tor.

1tí t Sr.

L 7 1 Čet.

7. pobink. Izaija, pr.; Dominika, m. Vilibald, šk.; Pullierija, kraljica. Elizabeta, kralj. ; Kilijan, škof. Anatolija, dev.; Veronika Jul., dev. Amalija, devica ; Félicita s 7 sin. Pij I., papež; Peter F.

Mohor in Fortun at, muč. 3

8. pobink. Marjeta, d. m.; Anaklet, p. Bonaventura, šk. uč.; Just, muč. Henrik I., cesar ; Vladimir, kralj. Škapul. Dev. Marija Karmelska. Aleš, spozna valeč; Generoz, muc. Kamil Lei., sp. ; Friderik (Miroslav). Vincenci] Pavi., sp.; Makrina, dev.

9. pobink. Marjeta, d. m.; Elija, pr.@ Danijel, pr. ; Olga; Prakseda, dev. Marija Magd., spok.; Teofil, muč. Apolinář, škof in uč.; Liborij, škof. Kristina, dev. muč. ; Roman, muč. Jakob, apostol; Krištof, mučenec. Ana, mati Marije Dev.; Valens, m.

"27 ! Ned. as I Pon. !29 Tor. 30 Sr. Hl ' Čet.

10. pobink. Pantaleon,m.; Natalija, m. Inocencij, p.; Viktor, m. C

Marta, dev.; Beatriks, Olaf, kr. Abdon in Senen, muč.; Julita, muc. Ignacij (Ognjeslav) Lojol., spozn.

Sejmi : 3. Brestovica, i. Rilieniberg, 11. tlo 13. Oglej, 12. Sežiiiia, 18. Poddraga pri Vip., 2G. pri Mariji na Logu Vipav., ''lé, DivaCa, 27. Sv. Lucija na Tolm.

Lunini spremeni: Mlaj dne 5. ob 1. «ri :>7 min. popol. — Prvi krajec dne lii. ob 1. uri 44 min,, zjutraj. — Šuep dne -iO. ob a. uri 43 min. 2večcr. - Zadnji Icrajec dne 28. ob G. uri 12 min. zjutraj. ,

1902. Avgust ali veliki srpan. 3i dni.

1 t Pet. "i i Sob.

Vezi Petra, ap. ; Makabejski bratje. Por ci j unkula. Alfonz Lig., šk. uč.

:ii Ned.

4 i Pon.

5 Tor. (i! Sr.

7 ^ Čet. s; Pet. '.) i Sob.

11. pobink. Najdba sv. Štefana. © Dominik, sp.; Agabij, šk. Marija Devica snežna; Ožbolt. Gospodova spremenitev; Sikst II., p. Kajetan, spoznav. ; Donat, šk. nmč. Cirijak, Larg in Smaragd, mučenci. Roman, m. ; Emigdij, šk. m. ; Afra, m.

10 j Ned.

11 Pon.

12 Tor.

13 Sr.

14 Čet.

15 1 Pet. K)! Sob.

12. pobink. Lavrencij, m.; Hugon, šk. Tiburcij, m.; Suzana, dev. muč. J Klara, devica; Hilarija, mučenica. Hipolit in Kasijan,m.; Radegunda.kr. t Evzebij, spozn.; Anastazija, dev. Vel. gosp. Vnebovzetje Marije Dev. Rok, spoznavalec ; I-Iijacint, duh.

17 ! Ned.

18 i Pon.

19 ! Tor. -20 1 Sr. 21 ; Čet.

1 Pet. 23 ! Sob.

13. pobink. Joahim, oče Mar. Dev. Helena, kraljica, Agapit mučenec. Ludo vik ToL, škof ; Julij, mučenec.© Bernard, opat; Štefan, kralj. Ivana Frančiška, devica ; Adolf. Timotej, mučenec ; Hipolit, škof. Filip Ben., spozn. ; Bogovoljka.

241 Ned. 2.5 Pon. 20 i Tor. 27 , Sr. 28! Čet.

29 1 Pet.

30 i Sob.

14. pobink. Srce Marijino. Ludovik (Ljudevit), kr.; Patricija, d. Cefirin I., papež; Samuel, mučenec C Jožef Kal., spoznavalec ; Natalija. Avguštin, škof ; Hermet, mučenec. Obglavljenje Janeza Krstnika. Roza Limanska, dev. ; Feliks, muč.

31 i Ned.

15. pobink. An gel j ska. Rajmund.

Sejmi: 1. Dutovlje, 1. do S. na Čresu, 2. Pagia v Istri, 12. Sežana, 15. pri Mariji na Logu Vip., 24. Gorica (U dni), 26. Divača.

Sejmi: 1. Dutovlje, 1. do S. na Čresu, 2. Pagia v Istri, 12. Sežana, 15. pri Mariji na Logu Vip., 24. Gorica (U dni), 26. Divača.

Lunini spremeni: Mlaj dne li. ob 9. uri 15 min. zvečer. — Prvi krajec dne 11; ob 5. uri 22 min. zjutraj. - Ščep dne 19. ob 7. uri 1 min. zjutraj. — Zadnji icrajec dne 26. ob — uri 2 min. opol.

1902. September aii kimovec.

30 dni.

1

Pon:

2

Tor.

3

Sr.

4

Cet.

5

Pet.

6

^ Sob.

7

Ned.

8

Pon.

9

Tor.

10

Sr.

11

Cet.

12

Pet.

13

Sob.

U

Ned.

15

Pon.

16

Tor.

17

Sr.

18

Cet.

19

Pet.

20

Sob.

21 i Ned.

22 ' Poll.

21 i Ned.

22 ' Poll.

23

24

25

Tor.

Sr.

Cet.

2() Pet.

28' Ned. 20 ; Poll. 30 Tor.

Egigij, op. Verena, dev. muč. Štefan, kralj ; Antoiiin mučenec. @ Evfemija, Tekla, Erazma, Doroteja. Rozalija, devica; Ida, grofinja. Lavreneij Just., šk.; Viktorin, šk. Hermogen, muč. ; Pelagij, mučenec.

16. pobink. Bronislava, n. ; Regina. Mala gosp. Rojstvo Mar. Dev.

Korbinijan, šk.; Gorgoiiij, mučenec.3 Nikolaj Tel., spozn. ; Pulherija, dev. Prot in Hijacint, mučenca. Macedonij, šk.; Gvido, spoznavalec. Virgilij, muč. ; Amijat (LjubiVoj), šk.

17. pobink. Ime Marijino. Nikomed, muč.; Evtropija vdova. Ljudmila, vd.; Kornelij in Giprijan,m. t K vatre. Lambert, šk. muc. © Jožef Kupertin, sp.; Tomaž Vil., šk. t K vatre. Januarij, škof; Arnulf. t Kvatre. Evstahij,m.; Susana, m. ~18. pobink. 7~žTinviar.; Matevž, ap. Mavricij in tov., muc.; Emeran, žk. Tekla, dev. mučenica ; Lin, pap. Marija D. reš. ujet.; Gerard, šk. m.,C Ifleoia, spoznavalec; Firmin, škof. Justina, dev. muč.; Ciprijan, muč. Kozma in Damijan, muč. ; Kaj, šk. 19. pobink. Venčeslav, kralj. Mihael, arhangel.; Evtihij. muč. Hieronim, sp., 'c. uč.; Honorij, šk.

Sejmi: 1. Suta pri Komnu, Boljune, t. Krmin (.3 dni), 6. Renče, 8. pri Mariji na Logu Vip. in Bujali, Buzet, iđ. Sežana mesečni in U. (letni), 14. Sv. Križ Vipav., 14. Cerkno, 15. Dornbergu, 17. Nabrežina, 21. Tolmin in Koper, «2. Kanal, na kvat. soboto Rihemberg, 26. Divača, 29. in 30. Bole.

Lunini sprSmeni : Mlaj dne 2. ob 6. uri 17 min. zjutraj. — Prvi krajec dne 9. ob 11. uri 12 min. zvečer. - Sčep dne 17. ob 7. uri 21 min. zvečer. — Zadnji krajec dne 24. ob 5. uri 29 min. zvečer.

1902.

Oktober aii vinotok.

31 dni.

Sr. Čet. Pet. Sob.

Remigij, škof ; Areta, mučenica. @ Leodegar, škof ; Teofil, spoznavalec. Kandid, mučenec; Evald, mučenee. •Frančišek Seraf., sp.; Edvin, kralj.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Cet.

Pet.

Sob.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

20. pobink. Rožnega venca. Bruno, spoznav.; Fida, dev. muč. Justina, devica; Marko, šk. Brigita, vdova ; Simeon, spoznavalec. Dionizij, šk. muč-.; Abraham, patr. Cî Frančišek Borg., spozn. ; Gereon, m. Nikazij, škof ; Firmin, škof.

21. pobink. Maksimilijan, šk. muč. Edvard, kr.; Koloman, m. Kalist, pap. ; Domicijan, škof. Terezija, d.; Brunom, šk.; Avrelija, m, Oal, o 3at ; Maksima, devica. Hedvi ca, k.; Vikt., š.; Marjeta Alak. © Luka, evangelist; Just, mučenec.

22. pobink. Posvečev. cerkvâ. Janez Kancijan, sp.; Felicijan m. Uršula, dev. m.; Hilarijon, opat, Kordula, devica muč. ; Šaloma. Severin, šk.; Peter Pashazij. >C Rafael, arhangel; Kristina, muč. Krisant in Krišpin, m. ; Bonifacij, p.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

Sob.

Ned.

Pon.

Tor.

Sr.

Čet.

Pet.

23. pobink. Evarist, p. m. Frumencij, šk.; Sabina, m. Simon in Juda, ap.; Fidelij, m. Narcis, škof ; Hijacint, mučenec. Klavdij, mučenec, Marcel, mučen. Ť Volf gang Volbenk), šk.; Lucila, d.Q

Sejmi : 1. Gorica (8 dni) in Gradišče ob S., 2. Breginj, 15. Ajdovščina, 16. Soča, 17. Brezovica, 20. Sv. Anton poleg Kopra, 21. Cerlcno, 21. Koper, 25. Gradišče ob S., 26. Divača, 27. Nabrežina, 28. Vipava. Prvi pond, v oktobrn v Kojskem.

Lunini spremeni : Mlaj dne 1. ob 6. uri 6 min. zvečer. — Prvi krajec dne 9. ob 6. uri 18 min. zvečer. — Ščep dne 17. ob 6. uri 58 min. zjutraj. — Zadnji krajec dne 23. ob 11. uri 55 min. zvečer. — Mlaj dne 31. ob 9. uri 11 min. pred.

1902.

November aii listopad.

30 dni.

1 Sob.

2

3

God vseh svetnikov.

24. pobink. Just, muč. Vseh vernih duš; Viktorin, šk. Kai-ol Boromej, škof ; Modesta dev. Cahai'ija, oče Jan. Krst. ; Vitalij, m. Lenart, opat; Sever, škof mučenec. Prosdocira, škof; Engelbert, škof. Bogomir (Gottfried), šk. ; Deodat. 3

9 i Ned.

10 : Pon.

11 Tor.

12 Sr.

13 ^ Čet.

14 Pet.

15 Sob.

16! Ned. 17 j Pon.

18 19

ao

Tor.

Sr.

Čet.

21 : Pet.

22 I Sob.

25. pobink. Božidar (Theodor), muč. Andrej AveL, spozn.; Trifon m. Martin, šk.; Mena, mučenica. Martin, pap. muč.; Livin, šk. muč. Stanislav Kostka, sp. ; Ďidak, sp. Jozafat Kmičevič, šk. m. ; Serapijon. Leopold, vojvoda; Jedert, devica. @

26. pobink. Varstvo Dev. Marije. Gregorij, škof.; Viktorija muč. Odon. opat ; Evgen, sp.; Hilda. Elizabeta, kraljica; Poncijan, p. m. Feliks Val., spozn.; Edmund, kralj. Darovanje Mar. Dev. ; Kolumban, p. Cecilija, dev. muč. ; Maver, muč. C

23' Ned.

241 Pon.

25 I Tor.

26 Sr.

27 Čet. 28' Pet. 29] Sob.

27. pobink. Klemen, pap. muč. Janez od križa, sp.; Hrizogon, m. Katarina, dev. muč.; Jukunda muč. Konrad, škof ; Silvester, opat. Virgil, šk.: Ahacij.šk.; Valerijan, šk. Jakob iz Marke; Eberliart, šk.; Sosten. Saturnin, m.; Filomen, m.; Gelazij, jd.

30 1 Ned.

1. adventna. Andrej, apostol.

@

Sejmi : 2. Sežana (letnil, 4. Cerkno, 9. Lokve pri Divači, KJ. Kanal, 10. Komen, 11. Pro.sek in Rovinj ilO dni), .12. Sežana 13 Kobarid, il. l'oroù v Istri, Divača, 80. Eocinj.

Lunini spremeni: Prvi krajec dne S. ob 1. uri 28. min. IJopolndne. — Ščep dne oi) ti. uri 4 min. zvečer. -Zadnji krajec dne ob 8. uri 44 min. zjutraj. — Jllaj dne :I0. ob 3. uri 2 min. zjutraj.

1902.

December aii gruden.

31 dni

Eligij, šk.; Natalija, d. m. Bibijana. mučenica; Pavlina, dev. Frančišek Ksaverij, spoznavalec. Barbara, dev. muč. : Peter Zlat., sp. Saba, opat ; Krišpin, mučenec. t Miklavž (Nikolaj), šk.; Apolinář, m.

2. adventna. Ambrozij, škof; Agaton. Přečisto spočetje Marije Device. 3

Peter Forezij, šk.; Sirij, škof. Loretánská M. B. ; Melhijad, pap. m. Damaz, papež ; Trason, opat. Sinezij, m. ; Epimah, m. ; Agnel, sp. Lucija, dev. mučenica ; Otilija, dev.

14

15

16

17

18

Ned.

Pon, Tor. Sr. Čet.

J 9 : Pet. soi Sob.

3. adventna. Spiridijon, šk-; Nikazij. iJei-nej, šk.; Kristina, devica. © Evzebij, šk. m. : Albina, d. muč. t K v a t r e. Lazar, škof ; Berta. Gracijan, šk.; Vunebald, opat. t Kvatre. Ňemezij, m.; Favsta, vd. t Kvatre. Libérât, m.; Peter Kan.

21 ! Ned.

22 i Pon.

23 i Tor. 24. i Sr. 25; čet.

26 Pet.

27 , Sob.

28: Ned.

29 : Pon.

30' Tor.

31 : Cet.

4. adventna. Tomaž, apostol. C Demetrij in Honorât m.; Cenon, m. Viktorija, devica; Dagobert kralj, t Adam in Eva ; Irmina, devica. Božič. Rojstvo Gospodovo. Stefan, mučenec ; Arhelaj, škof. Janez, evangelist; Fabijola, vdova.

Ned. pred n. I. Nedolžni otro čiči. Tomaž. šk. m.; Trofim, mučenec. @ David, kr.; Liberij, m.; Nicefor, m. Silvester, papež ; Pavlina, mučenica.

Sejmi: ■>. Gorica itrfj sv. .Viulreja, H dni), 6. Tržič, 12. Sežana, 13. Sv. Lucija na Toliii., li). do -il. Oglej, 22. Rilieniberg, 26. Divača.

Lunini spreireni: Prvi krajec dno S. ob 7. uri 24 min. zjutraj. - Sčeji dne 1.5. nb 4. uri 45 min.. zjutraj. — Zadnji krajec dne 21. ob S. uri .">8 min. zvečer. — J[aj dne 2!). ob 10. uri 22 min. zvečer.

t\3 o co ^ Cî o o' o ol o o-l

o o o o o o

oi o oi o oooo

CO —

o Ol ^ o o O'

& o

io

OT o CJT -J

ooo OI

I I I I I I

CO 00 -J 02 OI ^ O O O O O O

to

ill «rf--

<

U2<

Ž» i?,« O

<T> <

P

O

CO N

o'

ai

O

VI

N M

N

S

»

(b ::: 03

►d o

v

B" 9

oiq

c-r-

iř» If^ 10 tO I

00 o N)

O O O C

o o o C

-J Ol M o di i 6i I" o I o I

o<

cd N

iř» If^ 10 tO I

00 o N)

O O O C

o o o C

) 00 ■t^ C«5 ^5 H-'

jooooooiif" >00000000

OI li» CO lO CO — cn00Oiarf^oO3to00if=.C0iN3 — oooooooooooooœ oooooooooooooo

-J Ol M o di i 6i I" o I o I

M I I ' I

^ CÎ OI 00 lO

6i i-s ■ f ^ o'i t-š to di CÔ — oc;i| cooiiř-cototo

1- o

CO -J

TT O CD

CO lO 1— o O O O OI

& O

p. 3

3 w

Í5. o.

■ïï-feg- toto H-

lii-ooitooooœif^toi-^ ^ ^ a ooooooooooi S<CD" oooooooooo

it - "I

b& 1Í) tO HJ.

oooooooooo oooooooooo

o<

ct>

N

Sg-2-

■s-gg

01 "-J

" g S M s ^

v (ň

•CÍ lO —* h-^ 1—'

il?

ar o

cn ts o ^ cn OI CO LS H-»-

cii i' o'i i" 6' i-s f -i cíl i-š - ' - ' o OI I O' o C

o tu o o

CI o o o

I I

o ci

i» CO

CO te ►

o o <

ft

o

g g

ts — oo

I i

CO I

to CO C

p: -D

Splošne določbe e. kr. pošte.

g pomenja gram, ky kilogram.

Pisma. Pri fi'aiikii-an]'u pisma se pritisne Kiiamta na gorenjem desnem oglu sprednje strani pisma, nikakor pa ne na zadnji strani. Frankirana v avstro-ogerske' kraje, v Bosno in Hercegovino ter v Nemčijo namenjena, kakor tudi iz poslednjih, sem dospela pisma veljajo 10 vin. (v lokalnem prometu 6 vin.), nefrankirana pa dvakrat toliko.

Pisma in pisemski zavoji ne smejo v Avstro-Ogerski, v Bosni in Hercegovini ter na Nemškem biti težji nego 250 g ; pismam, ki se pošiljajo v druge di-žave, ni to nobena ineja, kar se tiče teže. Pisemski zavoji, odločeni za avstrijske dežele, ki tehtajo več nego 250 morajo se oddajati pri tovorni pošti. Uradni pisemski paketi pa smejo v Avstriji tehtati 2'/2 kg-, iz Avstrije na Ogersko le 1 kg.

Čez pismeno znamko se sme pisati naslov. Ako se pa nanjo pritisne privatna štampilja, ni veljavna. Za frankiranje se ne smejo rabiti s pismenih kuvertov izrezane znamke in koleki, ravno tako tudi ne poškodovane znamke, n. pi'. take, katerim se je okrog odrezal beli rob. Znamke, ki so se že rabUe, i'abiti se tudi ne smejo več za frankiranje pisem.

Priporočena pisma se morajo frankirati. Pristojbina piiporočnine je 25 vin. Za domače in inozemske dežele zadošča, ako se pismo navadno zapre. V Nemčijo se priporočena pisma lahko pošiljajo tudi nefrankirana.

Povpraševalna pisma (pristojbina 25 vin.) napravijo se lahko za vsako tiidi nepriporočeno pisemsko poštno ])ošiljatev, ki ni prišla na določeni ki'aj.

Dopisnice. Pristojbina 5 vin., se smejo )o-šiljati tudi nefrankirane, ako se ne ])riporočajo (reko-

mandirajo). Vsakemu je dovoljeno, dati si napraviti dopisnice po privatnem obrtu, vendar morajo, kar se tiče velUcosti in moči papirja, biti popolnoma jednake ui-adnim in imeti napis »Correspondenzkarte« ali »Post-karte« ali »Dopisnica«. Na dopisnice se lahko tiska in zajedno piše na zadnji in na sprednji strani, kamor pa tudi pošiljatelj more napisati svoje ime ter take opomnje, ki se tičejo pošte. Zadnji oas se napis »Dopisnica« tudi lahko opusSa.

Dopisnicam v domačih deželah se lahko pripenjajo poskušnje ali vzorci blaga, ako se ne pišejo potem nanje nikakršne drage, nego za poskušnje blaga ali vzorce dovoljenje pismene opazke ter ako so fran-kirane za 10 vin. do 250 g, 20 vin. do 350 ff.

Pošiljatve vezanih in broširanih knjig in odprte karte ne smejo biti nad 1 kg težke in se ne smejo bistveno razločevati od poštnih pošiljatev. V svetovno-poštnem prometu so dovoljene posiljat\'e tiskovin do 2 kff teže, a ne smejo mei-iti na nobeno strim vec kakor 45 an.

Poslovni papirji, kakor: akti vsake vrste, vožna pisma, poslovni dokumenti, prepisi in izpiski aktov, muzikalije in sploh pisma, ki se ne jnorejo smatrati za pravo ali osobno dopisovanje, smejo se v prometu svetovne poštne zveze, izvzemši Nemčijo, pošiljati pod križnim zavitkom (tudi priporočena) do 2 kff teže in 45 cm širjave, ali 75 cm daljave, 10 cm debelosti.

Vzorci se prevažajo v kraje avstro-ogerskedržave, v Bosno in Hercegovino, Nemčijo, Belgijo, Bulgarijo, Crnogoro, Egipt, Prancijo, Grecijo, Veliko Britanijo, Italijo, na Portugalsko, Kummisko, Srbsko, Špansko, Švico, zjedinjene države severne Amerike in v one turške kraje, Iger se nahajajo avstrijski poštni uradi, do 350 g teže.

Kar se tiče mere, ne smejo presezati na dolgost 30, na širokost 20 in na visokost 10 cm. Uzorcem in blagu za poskušnjo se ne sme priložiti nikako pismo.

Na naslovu mora biti vsakokrat opazka »uzorec« ali »poskusnja blaga«.

Na nasloTO sme razven tega biti navedeno ; Ime ali tvrdka odpošiljateljev, tvoiniško ali trgovsko znamenje poleg natančnejšega oznacenja blaga, številke in cene, teže in mere blaga ter koliio ga je na razpolago. Eazven omenjenih podatkov se ne smejo dodajati takšnim pošiljatvam nil;aka pismena naznanila ali kakoršnekoli opazke.

Priporočene pošiljatve s povzetjem.

Priporočene (rekdmandirane) stvari se morejo pošiljati po Avstro-Ogerskem, v Bosno in Hercegovino in v nekatere tnje dežele tudi s povzetjem, in sicer po domači državi ter v Bosno in Hercegovino do lOUO k., drugam pa do 400 k. =400 mark = 500 frankov. Pri takih pošiljatvah, za katere veljajo ravno iste pristojbine, kakor za navadno priporoSeue, se mora napisati na vrhu nad naslovom beseda »povzetje«, ako so namenjene v inp-zenstvo pa »remboursement«. Precej zraven ali pa spodaj naj se navede povzetni znesek s številkami, a krone tudi z besedo, in sicer vedno v denarni veljam tiste države, kamor se pošiljatev glasi, tedaj v NemSijo v niarkah, v Švico in v Francijo v frankih itd. Pod zneskoni pa mora pošiljatelj natanjko in razločno zabeležiti svoj naslov. Da ne nastanejo kake pomote, treba je med tem naslovom in onim, ki označuje prejemnika, pustiti nekoliko praznega prostora.

Kalcor brž je prejemnik znesek vplačal in pošiljatev prevzel, odtegne dotični poštni urad od povzet-nega zneska pri.stojbino za navadno poštno nakaznico in 10 vin. terjabiiii stroškov, ostanek pa pošlje odda-jalcu po nakaznici.

Poštne pristojbine.

Av.stro-Ogerska in Nemčija: Pisma do 20 g (Nemčija le 15 g) 10 ^■in. (mestni promet 6 vin.), do 250 g 20 vin., (mestni promet 12 vin.), dopisnica 5 vin. ; dopisnica z odgovorom 10 vin., priporočitev 25 vin., (mestni promet 25 vin.), vzvratni list 25 vin., (mestni promet 25 vin.), ekspres 30 vin., tiskovine do 50 (7 3 vin., do 100 g 5 vin., do 250 g 10 vin., do

500 g 20 \nii., do 1000 g 30 vin., vzorci v avstro-ogerske kraje do 250 g 10 vin., do 350 g pa 20 vin.; v Nemčijo do 250 </ 10 vin., ker se težji ne smejo pošiljati.

Bosna in Hercegovina: Pisma 10 vin., do 20 fř, dalje do 250 g pa 20 vin., kakor za Avstro-Ogersko. Ekspresne pošiljatve so dopuščene samo v kraje, kjer so poste.

Črn agora: Pi.sma za vsakih 15 g po 10 vin., dopisnice 5 vin., (z odgovorom 10 vin.), za tiskovine in vzorce veljajo , iste pristojbine, kakor v Srbijo. Poslovni papirji niso dopnšCeni.

Srbija: Pisma za vsaldh 15 g \w IB vin., (v mejnem prometu oziroma z Ogerskega 10 vin.), dopisnica 10 vin., (za Srbijo z .odgovorom 20 vin.), Tiskovine do 50 g in poslovni papirji 5 vin., uzorci za naročila za vsakih čO g 5 vin., priporočila 25 vin., vzvratni list 25 vin., ekspres 30 vin.

Poštne nakaznice.

v domačih krajih: za zneske do 20 k. 10 vin., do 100 k. 20 vin., do 300 k. 40 vin., do 600 k. 60 vin., do 1000 k. 1 k. — Bosna in Hercegovina: do 40 k. 20 vin., do 100 k. 40 vin., do 300 k. 80 vin., do 600 k. 1 k. 20 vin., do 1000 k. 2 k. — Nemška: do 40 k. 20 vin., nad 40 k. za vsakih 20 k. 20 vin. — Turška: do 40 k. 20 vin., za vsakih 20 k. več 10 vin. — Anglija in Zje-dinjene države Severne Amerike: za vsakih 25 k. 25 vin. — Druge dežele: do 100 k. za vsakili 25 k. 25 vin., nad 100 k. za vsakih 50 k. 25 vin.

Denarne in tovorne pošiljatve.

Denarna pisma : Za Av.stro-Ogersko do 250 g 100 k. vredno.sti do 10 milj daljave 30 vin., nad 10 milj 54 vin., od 100 do 600 k. do 10 milj daljave 36 vin., nad 10 milj 60 vin., za vsakih daljših 300 k. 6 vin. več, — iz Avstro - Ogerskega v Nemčijo do 600 k. vrednosti do 10 milj 36 vin., nad 10 milj 60 vin.,, za v.sakih daljših 300 k. i)a 6 vin. več.

Poštni zavoji (paketi): Za Avstro Ogersko do kg ào JO milj 24 vin., nad 10 milj 48 vin.; za vrednost pristojbina po 6 vin. do 100 k., od 100 do 600 k. 12 vin. ; za vsakih nadaljnili 300 k. pa po G vin. več.

Avstro-Ogerska in Nemčija: do 5 kc/ do 10 milj 30 vin., nad 10 milj 60 vin. ; za vsak nadaljni kcf do 10 milj 6 vin., 20 milj 12 vin., 50 milj 24 vin.," 100 milj 3(5 vin., 150 milj 48 vin., nad 150 milj 60 vin. več; vrednostna taksa do 600 k. 12 vin., za vsakili nadaljnili 300 k. po 6 vin. veo. Pošiljatve .se dopuščajo le do 50 kg, s samim denaijem do 60 kg.

Za pošiljatve v Bosno, Hercegovino in Novi Bazar plača se do 500 g 60 vin., od '/2 ^ff clo 5 ka 1 k. Za težje pošiljatve računa se do Imotskija ali Broda gori navedena vozarina in vrednostna taksa odpadajoča za A.vst ijo, naprej pa za vsaki kg 16 vin., vozaiine in vrednostna taksa za prvih 300 k. 12 vin. več, za vsakih 300 k. več 6 vin.

Povzetja v domačih deželah

se morejo pošiljati na vse pošte avstro-bgerske države do 1000 k.

Za vsako pošiljatev s povzetjem se poleg vozarine plača še posebna provizija. Ta znaša za vsake 4 k. 2 vin., najmanj pa 12 vin., tudi pisma se pošiljajo lahko 8 povzetjem. Povzetja brez navedene vrednosti do 500 k. se pošiljajo s pisemsko pošto.

Brzojavni cenik.

Taksa za vsako besedo. Najmanjša taksa. Lokalne brzojavke . . 2 vin. 40 vin.

V Avstro-Ogerski . . .

V Bosno in Hercegovino g

V Bosni in Hercegovini

V Nemčijo.....

Za be.sedo velja do 15 črk ali 5 številk; naslov in podpis se ravno tako zaračuna kakor tekst.

Pojasnila In kratice

za „Kažipot",

Za vsakim krajem je povedano najprej, ali je tam pošta (p) in brzojav (b) ; na to slede na Goriškem oddaljenosti od Gorice v kilometiili (km); za tem so naštete davčne občine, število za njimi pa naznanjava prebivalstvo po ljudskem štetju 1. 1890. — Kratice dalje so : žn — župan, pžn - podžupani, tk — tajnik, codpreds cestnega odbora predsednik, cododb — cest. odbora odbornik.

Pri cerkvi: umljive so kratice za dekanijo, župnijo, kuracijo, vikarijat, kaplanijo in enako za osebje: dn — dekan, žk — župnik, kt — kurat, vr — vikar, kn — kaplan ; podr — podružnica, podrej — podrejen.

Pri šoli: Ir — enorazrednica itd.; nu — naduoitelj (ica), u — učitelj (ica), pu — poducitelj, zu — začasni učitelj, pmu — pojnožni učitelj, ptu — potovalni učitelj ; pkšsv ^ predsednik krajnému šolskemu svetu.

P r i p o š t i : pr — c. kr. poštar, poa — c. kr. poštarica.

Pri trgovcih in obrtnikih obče umevne kratice, n. pr. za : jestvine, mešano blago, manufakture, železje itd., za : barvar, brivec, čevljai-, klobučai-, kovač, knjigovez, krojač, jnesar, mizar, pek, sedlar, sodar, zidar itd.

Števila za imeni zhacijo hišno številko bivanja, v razlocevane od" soimencev; imena ki-ajev v oklepih za imeni oseb značijo bivališče — ; kratice : uvec — lidovec, uva — 'udova, pd — po domače se imenuje.

Di'uge kratice lahko ugane vsak čitatelj.

ivstrijsko=ilirsko Irimorje

se imenuje v razločevanje s «hrvatskim Piimoijem» politiška upravna skupina treh avtonomnih dežel : 1. Trst z okolico, 2. poknežena grofovina Goriška - Gradiščanska, 3. obmejna grofovina Istra.

Ob zadnjem ljudskem štetju L 1890. je bilo : hiš 101.493, mož. 3.51.'844, žen. 343.540, skupaj prebiv. tí95.384. Poveri: 68.5.431 katol., 9953 dragov. Po občevalnem jeziku (!) 207.163 Slov., 141.117 Hrvatov, 294.580 Ital., 15.20G Nem., 1214 drugon.

Sedež namestništva, višje deželne sodiiije in drugih oblastnij, ki so za vse tri dežele, je v Trstu.

I. Poknežena grofovina Goriška-Gradiščanska.

Obsega: 1. glavno mesto G or i ca. s svojim pravilnikom ali štatuto]n, 2. okrajna glavaretva : goriška okolica, 3. tolminsko, 4. sežansko, 5. gradiščanske. (Statistiške podatke glej pri posamionili). — Cela dežela je štela L 1890. ; hiš 36.706, mož. 111.176, žen. 109.132, skupaj 220.308. Po veri 219.481 katol., 328 evangelj. ali protest., 331 Židov, 136 pravoslavnih. Po takozvanom občevalnem jeziku pa: 135.020 Sloven., 76.514 Ital. s Furl, vred, 2195 Nem., 133 di'ugon.

Deželno glavno mesto Gorica.

L. 1890.-je štelo: hiš 1603, mož. 10.629, žen. 11.196, skupaj 21.825. Po veri: 21.211 katol., 274 Žid., 224 evang., 93 pravoslav. Po špekulativnem nazivanju ob ce valni jezik pa .so «našteli» magistrato\-i plačenci: 14.860 (!) Ital., 3567 Slov., 1497 Nem., 95 drugon. (Kako so «šteli», bodi razvidno iz tega primera: Na Baronovšču ali po novem v Bosenthalu so našli ceUh 195 Ital. in le 119 Slov.; v Starigori pa 127 Ital. in 153 Slov., dasi bi trebalo onđi iskati Laliov z hičjo, pa bi jih ne našli !)

Mesto Gorica se deli v te-le oddelke: 1. Gorica (Studenec, pri Mostu, Blanca, koroško predmestje, Kostanjevica,' Grad, pravo mesto, get, ital. predm., Placuta, Podturn, dunajsko predm.); šteje liiS 1190, mož. 8833, žen. 9133; po veri 17412 katôl., 544 dragov. ; po jeziku 12.333 Ital., 2740 Slov. 1216 Nem., 94 drugon; — 2. Graffenberg (dele Studenca, pri Mostu, Plačute, ital. predmestja, dalje Kampanjuco ali Rojice, Stračioe in Cingrof) ; šteje hiš 242, mož. 1081, žen. 1336; po veri 2363 kat., 54 dragon.; po jeziku 1601 Ital., 377 Slov., 1 drugon. ; —3. Pristava (Kostanjesdca, Gr5ina, Matarica, Pristava, Rafuti) ; šteje hiš 76, mož. 413, žen. 431; po veri 834 kat., 10 dragov.; po jeziku 604 Ital., 178 Slov. ; — 4. Ba-ronovšče ali Rosenthal (Ajševica, Bajta, del Grčine, pravo Baronovš5e) ; šteje hi3 48, mož. 162, žen. 166 ; po veri 322 kat, 6 drugo v.; po jeziku glej zgoraj; — 5. Star agora, štela hiš 47, mož. 150, žen. 130; po veri vsi kat. ; po jeziku 127 Ital., 153 Slov.

Zgodovinske črtice o Gorici. — Blizu tam, kjer priteka bistra So6a v nižino, vzdiga se ob njenem levem bregu osamljen gri5, ki je že prazgodovinske prebivalce vabil k naselenju. Pozneje so Slovenci sezidali na njem vas Gorico, ki se 1. 949. prvikrat omenja s tem imenom. Bila pa je tedaj odvisna od bližnje župnije Solkan, kjer se je nahajal (na severozahodni strani vasi) tudi okrožni grad, katerega je podelil cesar Oton III. 1. 1001. furlanskemu grofu Verihenu. Ta ali pa njegovi nasledniki Eppensteinei so sezidali goriški grad in se zaceli po njem imenovati goriške grofe. Lurnsko-bistriški grofi so obzidali potem tudi vas na griču in dobili od cesaija dovoljenje vsaktedenskega tržnega dne (24. junija 1210). Tržni kraj je vabil vedno več nasel-nikov in ti so začeli staviti svoje hiše tudi zunaj obzidja ob pobočju griča proti ravnini. Kmalu so si sezidali dvorniki goriških grofov in njih plemeniti služabniki ln"še v Gorici in ravno tako vse važnejše plemiške rodovine iz cele grofije. L. 1307. podeli grof Henrik III. obzidanemu trgu mestno pra\-ioe in pravilnik, da so si sm(?li meščani sami zbirati svoje iirad-

nike ter pobirati malo užitnino (n. pr. od soli) za vzdrževanje mestnega ozidja in vrat. Tedaj so začeli Gori-čani misliti na svojo župnijo. Že 1. 1298. je stala v gornjem mestu mala kapela .sv. Duha, katero so sezidali grofje Rabatta ; 1. 1365. pa tudi v spodnjem. V XIV. stoletju, dozidajo tudi lastno farno cerkev sv. Hilarja (sedaj stolna)^in si postavijo svoje pokopališče na Starem trgu. Že 17. julija 1342 dovoli patr. grofu Albertu, da postavi nov altar v cerkvi sv. Hilarja in ustanovi pri njem beneficij, a beneficijat naj služi ž u p-n i k u kot kaplan. Xo so se goriški grofi jjrepirali s patrijarhom zaradi Vencona, pridrvi 1. 1340. patr. Bertrand z močno vojsko pred Gorico in začne oblegati grad, katerega pa ni mogel vzeti, ker so ga hrabro branili in je bil med tem nastopil hud mraz. Iz strahu pred nenadnim napadom je maševal patrijarh na božič v polni vojaški opravi pod mašno obleko, in v spomin na to zamahne še sedaj dijakon z meceni pri božični maši v goriški stolnici. Ko se je prebivalstvo namnožilo, začeli so zlasti dvorniki zidati vedno več prostornejših hiš proti stolni cerkvi in ulici Raštel. Na trgu pred stolno cerkvijo se je zbiralo ljudstvo, da je slišalo nove naredite z mestne lože (balkona), in tu so se sklepale tudi javne pogodbe (»in mercato Goricie«). Na tem trgu je stala Frankova hiša (rodom je bil iz Štlovrenca pri Moši), potem Vodopivčeva (L 1326. je bil Ulrik Y. sodnik v Gorici), pekova (Nikolaj in žena .Tera) in brivčeva (Ben-venuto Matacrepa). V začetku XIV. stoletja se omenjajo v Gorici še : krojač Golden, kovača Marehoi-d (Mohor?) in Lampert, krznar Urh in čevljar Lavrencut. L. 1455. je izdal grof Ivan nov red za goriške rokodelce. Ta doljni del sicer ni imel meščanskih pravic, vendar so imeli plemiči tu svojega sodnika in svojo upravo. Se le 1. 1455. je podelil grof Ivan tudi dolenjemu kraju mestne pravice in združil oba dela v jedno mesto. Tedaj so napravili okoli dolenjeMa mesta na,sip in pred njim globok jarek (ali «grapo»), ki je vodil od severne strani Kaštela čez Travnik okoli vita Uiiuliuk, potem preko Municipijskih in Kraških ulic ter okoli kStarega trga in Lanthierjeve

palače za Strassolclovim vrtom proti grajskemu ozidju. Grof je dovolil mestu poleg trgov tudi vsakoletnih sejmov, a od teh mu je moralo iilačevati 14 mark na leto. Da bi mesto Se bolj povzdigmi, zapověděl je isti grof, da morajo vsi deželani v Gorico hoditi po tujega blaga in obrtnili izdelkov. Dolooil^je tudi uradno vse cene, zlasti za kruh, me.so in olje. Štirje odborniki izmed plemiSev so nadzirali vse prodajalniee, zlasti ostro mesnice. Za uboge bolnike so bili ustanovili že v Xm. stoletju bolnišnico sv. Marije na sedanjem Stohiem trgu. Pod grofi se je bilo naselilo vec nemških plemičev in obrtnikov v Gorici, a pod Avstrijo so prihajali vedno bolj italijanski naselniki. O stanovskih zboiili za casa grofov vemo i)rav malo, pač pa, da je imelo mesto svoje posebno starešinst\-o (dvanajstijo), ki se je zbiralo v občinski hiši v gorenjem delu mesta ter volilo in plačevalo svoje uradnike. L. 1412.^ (12. dec.) je potoval cesar Sigismund skozi Gorico v Čedad, da bi kaznoval Tristana Zavomjana. — Spomladi 1. 1478 dobi goriška duliovščiha dovolenje, da se sme oborožiti v obrambo proti Turkom. — Pod avstrijsko vlado se je marsikaj spremenilo v Gorici. Cesar Maks ni utegnil priti osebno v Gorico,*) poslal pa je ti'i svoje ]ioveijenike s 300 konjeniki v Gorico, ki so sprejeli dne 21. junija l.ôOO. udanostno prisego deželnih stanov, katerim so potem omenjeni poverjeniki potrdili njih oliičaje in predpravice. Potrdili so tiidi dotedanjega deželnega glavarja in grofovega namestnika Virgilija Gra-benskega (1490—1507). C. Maks .je dal kot goriški grof poseben denar kovati (»comes (joricie«) in skrbel zlasti za omejno utrditev in dal popraviti goriški grad. To je bilo tudi skrajno potrebno, ker že "20. aprila 1508 (v soboto pi-ed cvetnioo) se prikažejo Benečani pred Gorico in začnejo koj bombardirati grad. Obrambo njegovo sta vodila tetlanji deželni glavar Andrej LUitenštajnski in pa grof Ivan Auersperg. Beneški poveljnik Alviano je oblegal me.sto skozi štiri dni, dokler se mu ni udalo dne 24. aprila, a grad je padel še le 26. aprila, ih

• Ampak še le v prvi polovici julija 1501.

tedaj so Benečani obesili nanj zastavo sv. Marica. Za deželnega glavarja so imenovali Petra Veniera, za. poveljnika grada pa Dominika Gritti. Nato je odšla be-, neška vojska dalje proti Trstu. Nova vlada je poklicala koj mnogo italijanskih kamenosekov v Gorico, da bi grad bolje utrdili, ker so Benečani niisUli, da ne bodo nikoli već zapustili Gorice. (Ti so izldesali tudi zna- ' nega beneškega leva, ki se je poprej nahajal pred vhodom v grad). Po beneški okupaciji, ki je trajala do julija 1509., so sprevideli potrebno, goriški grad še bolj utrditi. Pa tudi mestni jrirek je bilo treba še bolj razširiti, ker se je bilo prebivalst\-o prav zdatno pomnožilo. Iz Urbaijev XVI. stol. spoznamo nainreô, da je bilo tudi že na Travniku («am Anger») iniiogo hiš, ki so plačevale deželnemu knezu. Potegnili so tedaj jarek iz potoka Ivornja po korenjski ulici okoh grada in potem mimo sv. Koka do stare pošte, a od todi čez Studenec zopet v .Korenj. Stanosi so si sezidah svojo lastno hišo v dolenjem mestu, (tam, kjer je sedaj deželni odbor), a tudi meščani kmalu za tem svojo občinsko hišo, za kar so dobili od vlade 200 gld. podpore (1562). Zlasti mnogo je storil za povzdigo mesta deželni glavar Prano Thurn (1542-00). Ta pokliče izurjenega zdravnika Mattiola ix Tridenta in po njegovih nasvetih da mesto kanalizovati, mestni jarek očistiti ter obzidje zvišati. Isti vpelje tudi redarstvo, požarni ]'ed in prepove ostro beračenje po mestu (za domače j'eveže jo skrbela posebna dnižba meščanov). Leta 1547. dovoli e. Ferdinand Židom, da smejo odpreti v Gorici svojo za.stavljaInioo, a že 1. 1554. jih prežene iz vseh svojih dežela. L. 1555. je zapovedal papež «ghetto» in 1. 1564 so bili tudi Goiičani žide izpodili (kakor Tržačanj), ali brez uspeha. L. l565. potrdi tudi nadvojvoda Karol Fei-dinandovo prepoved in dovoli le dvema rodovinoma, katerima so stanovi izpro.sHi milost, da smeta o.stati v Gorici. L. 1591. dovoli vlada iznova nekaterim židovskijn rodovinam, da so smele zastavljalnico odpreti; O vseh svetih I. 1563. pride v Gorico Primož Trubar in oznauja l^utrovo vero v hiši voger-skih baronov na Stolnem trgu. To je vzbudilo veliko

pozornost in zato jo naložil nadvoj. Karol (iz Gradca 15. dec. 1569;) goriškim stanovom, naj strogo nadzirajo vzgojo jnladine in zlasti plemiški sinovi naj se vzgajajo »sti'ogo ki-ščanski in kavalirski«. V obrambo vere so ustanovili 1. 1570. naddijakonat v Gorici in zaradi bolje vzgoje odprli 1. 1570. katedro za pravoznanstvo. Vendar je imel protestantizem v Gorici mnogo privržencev še do 1. 1574., ko se je začela protireformacija. Tedaj je mšel v Gorico kot ces. poverjenik ljubljanski škof ^ vonrad Glušič in pozval Lutrové privržence, ali naj se povrnejo v naročje katoliške cerkve, ali pa naj se izsele. Za poslednje sta se odloČila Henrik Matija Thurn in Luka Holzapfel. L. 1587. nalože mestni svetovalci dao na vino, ki se bo po mestu prodajalo na drobno. L. 1567 pride (sredi aprila) nadvojvoda Karol po vipavski cesti čez Kromberg in mimo sv. Trojice v Gorico (za gradom ni bilo vboda), da sprejme loklon deželnih stanov, in ravno po tej cesti so prihaja i tudi poznejši cesarji (n. pr. Leopold 1. 1. 1660). L. 15b8 so ustanovili poštno postajo v Gorici in še sedaj stoji na dotični hiši v gorenjem mestu ui-ezan napis «magister cui-soram». V drugi polovici XVI. stoletja so začeli goriški plemiči postavljati svoje »dominikalne« hiše 1)0 Rabatišcu, Municipijskih ulicah in od Travnika naprej proti trgu Korenj. Tako je nastala sedanja Gosposka ulica (»Contrada nobile«), kateri so Slovenci re-kali »Žlahtnica«. L. 1591. so se naselili kainicini v Gorici (s podporo plemiških rodovin Colloredo, Orzan, Lanthieri in dr.), a 1. 1G17. pa jezuiti. Junija meseca 160 je bil dijocezaiiski zbor v Gorici pod patr. Fran-com Barbarom. V XV.TI. stol. se je začela tudi trgovina razvijati v Gorici, zlasti s platnom in suknom. L. 1602 so prinesli prvikrat turšico na goriški trg in sicer je stal star 7 lir in 18 soldov. Mesto se je lepšalo po novih zgradbah: jezuitska cerkev (1621), šola, mladeniško semenišče (1636), steber sv. Ignacija (1640), L. 1G49. je prišel v Gorico kranjski plemič Volk Kail •lurič ter se nastanil v prvi tedanji gostilni pri »Ornem oilu«. Obiskal je Sv. goro in potem potoval dalje v Italijij. Ali lakota in kuga stii pogostoma obiskovali mesto.

zlasti ]. 1682, ko je v sedmih mesecih 500 Ijndij pnmHo (mesto je imelo že dva zdravnika, a ta se nista mogla sporazumeti z drugimi ranocelniki.) Zaradi mnogih pretepov in pobojev je poslal cesar Leopold L (1B65) 50 mož kot posadko na goriški grad in zapovedal, naj sprejme mesto 36 redaijev (24 na deželne, a 12 na svoje stroške.) L. 1690 so ponovili zapoved, da morajo vsi židje v «ghettu» stanovati. Ti so osnovali svojo posojilnico in zastavljalnico, a ker so zahtevali previsoke odstotke, vzdignilo se je ljudstvo zoper nje hi vlada je morala določiti, da smejo zahtevati od meščana k vegjemu 15°,'o, od kmetov pa 20°/„. L. 17Í29 je zapovedala graška vlada, da morajo židje vedno nositi riuneno prevlečen klobuk in da od posojil ne smejo ziihtevati več kot 5°/o ali k večjemu obrestij. Tri rodovine : Marhurg (ikorpurgo), Pinoherle in Gentile, so uživale posebne predpravice, ker so dajale denai-, hrano in strelivo, ko so Benečani I. 1616 oblegali Gradišče. A'si goriški židje naj stanujejo v »ghettu«, ki naj ima jedna sama vrata. Tisti židje pa, ki so se pritepli v Gorico, morajo jo zapustiti v šestih mesecili. Oni ki bodo ostali v Gorici, si ne smejo v bodočnosti nobene nepremičnine kupiti. Svoje prodajalnice smejo imeti le v »ghettu«, a dovoli se jim tudi krošnjariti po hišah. Pri sebi ne smejo imeti nobenega tujega žida in ne držati krščanskih poslov, razun k večjemu dojk. Te naredbe so veljale do tolerančnega edikta Jožefa II.

L. 1700 so pridružili mestu Korenj in Plačuto 1. 1703 pa še Pristavo (Thurnovo posestvo) s Kostanjevico ; občina je bila kupila pravico sodstva v prvih dveh predmestjih za 1000 gld. Na Kornju je bil tedaj lesni trg. L. 1701 sezida goriški (iz Italije priseljeni) kamnosek Pacassi Attemsovo palačo na Kornju. (Njegov sin Nikolaj je sezidal 1. 1744 cesareki grad Schonbrmin pri Dunaju in postal baron). Ob ča.su španske nasledstvene vojne so začeli Gorico z nova utijevati (L 1702). Ja-nuai-ja meseca 1. 1716 so se ponavljali tako močni' jiotresni sunki, da si nihče ni upal S])ati pod streho in da so opravljali sv. mašo na Travniku na prostem.

L. 1724 so začeli đelati novo cesto zunaj Dunajskih vrat proti Vipavi (pri Ijuđst\-ii je še sedaj znano ime »Nova cesta«) in jo dodelali 1. 1727. Naslednjega leta so preložili postno cesto iz Hniševice čez Bazdrto in vso progo si je ogledal ces. Karol VI. osebno. Pri tej priložnosti so, zopet olepšali goriško mesto. L. 1734 so postavili most čez Korenj in zvezali Koroško predmestje z Gorico, a predmestje „Studenec" je z nova nastalo, potem ko so bili za-suli stari mestni jarek. L. 1/35 so odprli v Gorici prvo prodajalnico papirja in knjig. Pokopališče so prestavili od sv. Ivana pod grad in sezidali na njem cerkvico sv. Antona novega, • ki Se danes stoji med, dragimi hišami. Dne 18. a])rila 1752 je bil imenovan grof Karol Attems prvim goriškim nadškofom. Baron Codelli je prepustil skofti palačo s kapelico, obsežen vrt, yinograd in še 40.000 gld. Razdeljene akvilejske relikvije so prinesli 29. se])t. 1753 v slovesni procesiji v Gorico. Prvi nadškof je ustanovil sedanjo zastavljalnico in posojilnico „Monte di Pietà", za katero je mnogo žrh-oval grof Ivan II. della Torre, zato se tudi po njem imenuje, Istega leta je daroval Španec Alvarez svojo hišo in K'O.OOO gld. za gostinjec dvajsetim osiročenim bolnim dečkom. Okoli hiše so bili tedaj še sami vinogradi, izvzemši vile Luijzo št. 21. V Alvare-zovi hiši so odprli 1. 1777 deželno bolnico za celo grofijo. Dnigi Spanec Vandola (1748) in Goričan Mrevlje (Formica, 1794) sta zapustila .svoje premoženje, da se iz njega presla-bljajo dote za možitev godnim dekletom. Ij. 1757 so odprli novo bogoslovno semenisče, katero pa je bil cesar Jožef II. jirestavil v Gradec iii šele 1. 1778 je prišlo zopet v Gorico, kjer se je zdražilo s kopersidm. L. 1757 so dovršili jezuitje tudi novo pročelje svoje cerkve. L. 1768 je sklical nadškof dioce-zanski zbor v Gorico, katerega se je udeležilo nad 300 duhovnikov. Med tem se je tudi mesto vedno bolj širilo in lepšalo. L. 1756 so podrii vrata koncem Gosposkih, ulic in jih prestavili k korenjskemu mostu, a draga taka vrata k mostu proti Plačuti. Istega leta so začeli zidati Mesarske ulice (v. Moi-elli) in postavili nov vodomet na Travniku na stroške meščana Jožefa

Gii'oucola, na Kornju pa na stroške barona Pacoasija, ki je bil sezidal tudi Ritterjevo palačo pri stari pošti. Kipe k obema vodnjakoma je napravil klesar Marko Chieregbiiii. Na gradu so imeli posebno turnsko uro. v katero pa je bilo treščilo 8. avgusta 1764. Cesarica M. Terezija je prepustila (1. 1779) mestu nad 2000 stotov svinca za vodovodne cevi (popřeje so bile le lesene) iz krombeifikega studenca Jerebica ter dve ognjegasni brizgaliiici. ■

L. 1765 je obiskal cesar Jožef prvikrat Gorico in tedaj so popravili v naglici mestni tlak, ki je bil do tedaj zelo slab. Ulice so zravnali, hiše povečali in olepšali (mesto opečnih tal so napravili pode iz žaganic), ter pred njimi napra%-ili hodne tlake. Tako je dobila Gorica po malem novomestni značaj. L. 17H1 so proložili pokopališče v brajdo „Vaccano" pod Kostanjevico.

Prvi ti.skar Tommasini se je naselil v Gorici (iz Benetek) 1. 1754 in razširil svojo tiskarno tudi z nemškimi črkami (1. 1778). Drugi tiskar Valeri je jirišel 1. 177(J iz Čedada v (,iorico. ._ Prvi časnik „Gazzetta Goriziana' je izhajal 1774—76. Prvo (leseno) gledališče je bil dal postaviti Jakob Bandel (1739?) in ko je to pogorelo (1779), postavili .so-1. 1782 sedanje blizu prejšnjega s stroški 28.000 gld. .L. 1765 so iistanovili v Gorici „Kmetijsko društvo', 1. 1776 (3. nov.) je vpeljala vlada „nemške šole" s 4 razredi in elementarjem, 1. 1780 pa se je osnovalo društvo učeiijakov „Accademia degii Arcadi romano-sonziaoi' kot podružnica riiiiskega društva Arkadcev. L. 1802 so društvo razpustili in knjižnico prenesli v Trst („zaradi koncentracije"), kjer je bilo nastalo novo društvo „Minerva . L. 1779 so bili iista-novili tudi zabavno društvo „Diana cacciatrice". Po razpustu jezuitskega reda so vodili goriško gimnazijo očetje pijaiisti 1780—1810. Tu. 1784 je bila ustanovljena tudi meščanska garda (Corpo civico, milizia urbana), ki je imela svojo godbo (Gor» musicale civico, Banda civica). Ta garda je obstoja a do konca 1. 1848, a godba pa je ostala še do sedaj.

Zanimivo je, da je prišel 14. marca 1782 ob dveh popoludne papež Pij VI. v Gorico iu prenočil v Lanthier-

jevi palači, na kateri se nahaja še sedaj odnosni spominski napis. Naslednjega dne je poslusal tiho mašo in potem odpotoval z vojaškim spremstvom dalje proti Vipavi in Dimaju. L. I78f- se je zopet mudil v Gorici ces. Jožef n., ki je ostal štiri dni (10.—14. marca) v Gorici v hotelu .Baylon" (sedaj „Tri krone"). Spomladi le'a 1797 so prišli Francozi na Goriško. Takrat je stal še most iz Čolnov pii Barld, katerega je pa Soča odnesla 1. 1835. Dne 'iO. marca je prijahal konjeniški piket v Gorico pod generalom Maratom in kmalu za njim je prišla Bernardotova divizija, ki si je postavila svoj tabor pa Lijaku. Tudi Napoleon sam je prišel v Gorico, ali odjahal je koj (baje še ponoči) proti ivanalu in dalje na Koroško. Dne 21. marca so postavili Francozi v Gorici začasno vlado in vpeljali novo štetje let, a že sredi maja so zapustili zopet Gorico in dne 27. maja so prišli zopet avstrijski vojaki, katere so sprejeli z neizrečenim veseljem in zvonenjem vseh zvonov. Naslednjega dne je bila ljudska veselica in razsvetljava po mestu. L. 1800 (19., 22., 24. in 25. junija) so korakali Eusi skozi Gorico k armadi v Italiji. Dne 27. julija je bila velika ljudska veselica zaradi Krajeve premage Man tove. L. 1802 (marca, aprila in maja) je bila velikanska draginja in lakota na Goriškem ; srednja cena pšenice je bi a 3 gld. 24 ki-., a kvinč vina je stal 8 gld. 20 kj-.

Drugikrat so prišli Francozi v Goiico pod vodstvom Massene dne 17. nov. 1805 ob 7. uri zjutraj in koj po.sta\'ili začasno vlado, a se prav dobro obnašali ■ izvzemši seveda rekvizicij. Koncem marca 1806 zapusté zopet (iorico in vse levo obrežje Soče. Ali že 16. maja 1809 posedejo tretjič Gorico in postavijo v njej provizorno vlado, ki je naložila davke na vse hiše, trgovine in podjetja ; izvanredna vojna priklada je znašala 127°/„ navadnih davkov. Meščani in vaščani so morali izročiti Francizom vse svoje orožje, naj bi bilo kakoršnokoli. Avstijski bankovci so jiadli na jedno petino, potem pa izgubili vso svojo vrednost in bili nazadnje celo pre-jiovedani. Generalni intendant baron Calafati je storil mnogo za olepšavo mesta. Tudi mnogo tujih plemičev

je bivalo v (ioiici, n. ])v. general Jimot, ki je bil na duhu zbolel iu mnogo straha prevzročil. S 1. jan. 1812 so vpeljali francosko okrožno sodišče v Gorici ter francoske kriminalne zakone. Dne 6. okt. 1813 pridejo zopet avstrijski vojaki v Gorico, sprejeti z velikim navdušenjem prebivalstva, in Francozi se umalfnejo na desno obrežje Soce. Kot začasnega političnega organizatorja so poslali v Gorico barona Pavla Lederja, a sodnijski zakoni so ostali v veljavi še do 21. junija 1814, za civilne razmere pa Se celo do 1. oktobra 1815. Dne 27. aprila 1816 je l)]'išel cesar Prane L z velikim spremstvom iz Milana v Gorico. Tega in naslednjega leta je bila velika draginja : polovnik pšenice je stal 4 gld. 30 kr., kvinč vina pa i)0 14—18 gkl. Dne 12. sept. 1818 je prišel imenitni angleški i)otovalec in kemik Humpliry Da^7■ v Gorico, ter odjiotoval v naše gore. -Julija meseca 1819 je odprla bogata rodovina Ritter von Zaliony goriško cukrárno blizu kapucinov, ki je bila nekdaj last 31. Ivravanje iz Bolca. L. 182Í je bival pri Črnem oj-lu napolitanski odposlanec k ljubljanskemu kongresu vojvoda Gallo. L. 1822 so začeli v Gorici pivo piti. Dne 14. avgusta 1825 pride cesar Franc I. drugikrat v Gorico. L. 1826 so zaceli pripravljati novo pokopališče ob mii'enski cesti, ki je bilo posvečeno 2. nov. 1827, (lirestavljeno v Krompw'k 1. 1878). Koncem 1. 1830 je pi-išla v Gorico vojvodska rodovina iz Modeue ter prebila del zime pri Treli kronah in v Eitterjevi palači. Dne 29. sept. 1831 so slovesno praznovali povzdigiijenje goriške nadškofije v ilirsko metropolijo.

L. 1833 umre veliki prijatelj človeštva Jakob Vogel, Id je daroval svojo hišo na Dmiajski cesti za sirotišnico. Dne 18. maja 1835 povzdigne cesar goriškega nad.škofa v knežjo čast. Naslednjega 1. (25. oktobra) pride v Gorico pregnani francoski kralj liarol X. in se nastani na Cingrafu, Iqer pa runre že 6. novembra, in pokopali so ga v frančiškanski ralcvi na Kostanjevici. Z njim je prišel cel francoski dvor v Gorico, in to je bilo za mesto velike koristi, kar je okrožni komisar 24. febr. 1839 izrecno priznal : »Ije prisotnost tu bivajočega francoskega dvora jo nekoliko pripomogla, da so je promet v

mestu oživel in da so se hiiie pomnožile.^ Dvor je ostal namreč tudi ])0 kraljevi smrti v Gorici (v Stras-soldovi palaoi) in sprejemal obiskovalce s Francoske. Dne 17. maja 1838 pride v Gorico saski kralj Friderik, imeniten botanik, in 13. junija zopet na povratku iz Dalmacije. îsa.slednjega dne je odpotoval čez Sv. Goro v Ivanal in dalje na Cj'noprst. h. 1839 je bila do poznega avgusta .strašna suša. V mestu so napravili ve5 molitev in procesij za dež in nazadnje so vzdignili celo »svetnike« (sv. moci) v dojjrsnih srebr. kipih ter jih nosili v žalostno slovesni procesiji iz stolnice na pokopališče. Istega leta pridružijo tudi BaronovSče in Sta-rogoro k mestni občilii, kateri so bili odstopili nezavedni Solkanci 1. 1820 vse zemljišče od soškega mosta in Bitterjeve palače na Goriščeku pa do sedanje občinske meje pri Fonii. Eitterjevi so bili svojo obrt zelo razširili ter sezidali po L 1840 velikansko tvornico in mehaničen mlin v Stračicah. Poklicali so mnogo jjrote-stantskili delavcev v Gorico in tako se je evangeljska občina tako zelo razširila, da si je postavila svojo la-stiio cerkev na Studencu v letih 1862-64. L. 1847 je vlada ustanovila učna tečaja za slovenščino in italijanščino na modroslovskem učiteljišču in sicer za vsakega, kdor se je hotel udeleževati. Ko so se izvedele 1. 1848 cesarjeve obljube glede nove konstitucije, napravili so tudi Goričani 18—20. marca velike veselice z godbo, bakljado in razsvetljavo. Nadškof Lušin je blagoslovil mimo idoce ljudstvo s svojega balkona, kijenakrat poklefaiilo v blato, (morda je bilo kakih 6000 ljudij). Dne 22. marca je prehral kresijsld glavar cesarjev manifest z glavarstvenega raostovža in ves Travnik je bil natlačen Ijirdstva, ki je nosilo belo-rudeče kokarde. Stara meščanska garda se je prelevila v »narodno stražo«, Id je imela svojo stražnico v vojašnici tik cerkve sv. Ignacija. Po noči je patruljirala po inestu, vežbala se je pa na Eojcah (poveljnik je bil iipokojeni stotnik grof Mels-Colloredo). Osnovala se je bila tudi »dijaška akademiška legija«, ki se je vežbala z zarjavelimi puškami na šolskem dvorišču. Ko so se liile Benetke spuntale, in so po Furlaniji nagajali rimski križaiji, so neprenehoma orgijali

papeževo pesem, ki pa je že bila postala izraz revolu-cijske in protiavstrijske politike. Marsal grof Xngentje zbi-al 16. aprila cel tabor ila Eojcali, kjer so stale vojne priprave in velikanski kupi topovskih krogel; (Videmci so žugali Goričanom, ki so bili avstrijsko patrijotični, da pridejo o veliki noci igrat se na krogle .z glavami Goričanov). Dne 17. aprila je že bila prva praska pri Palminovi in naslednjega dne so pripeljali prve ranjene križarje v bolnišnico usmiljenih bratov. Goričani so Iio-dili gledat na Grad, na podgorski hrib iii še celo na gric sv. Antona pri Medeji, kako so bombe padale v Palmo. Vedno so potovali razni polki s svojimi godbami skozi mesto. Dr. Deperis je začel izdajati 1. 1848. političen list »Aurora«, potem pa Favetti »II giornale di Gorizia«. Okoli 1. 1850 .so ustanovili gluhonemioo po neumornem ])rizadevanju blagega Staniča; (l)oprej je že poduoeval Toman v Kanalu in Pagon v Kočevju). L. 1b52 je bilo na Velikih Rojieah ogromno taborišče, ki je bilo nu-'stu podobno z nizkimi liišami (šotori) in rednimi ulicami. Bile so velike manovre in razne vojaške .slavnosti na čast pox'cljniku Eadeckemn. L. 1854 pa je bila končana železnica iz Trsta v Videm. L. 1857 obišče nas i)re.svetli cesar prvikrat Gorico (drugikrat 1865., tretjikrat 18S2. in četrtikrat 1900.); po zimi 1. 1863—64 je bival v Gorici Njeg. V. nadvojvoda Karol Ludvik. L. 1861. astanove višjo realko; (že I. 1700. je bil poleg normalke še IV. »tehnični razred«, od 1849. dvorazredna in od 1852 naprej trirazredna reallca, na kateri je podučeval slovenščino Mat. Hladnik); a leta 1875 pa žensko učiteljišče, potem ko je bilo prestavljeno moško v Ivoper. L. 1861 je liil otvorjen prvikrat deželni zbor. Ij. 1883 šo pokopali na Kostanjevici grofa Chamborda, (kakoi- že 1. 1844 njegovega sti'ica in teto, vojvoda iu vojvodinja angulem.ska). Od 17. aprila do 17. maja 1884 je zborovala v Gorici mednarodna komisija za urejenje ribar.st^-a y Jadranskem morju. L. 1808 so si postavili Slovenci »Šolski dom« v Gorici.

& Rirtar.

Cerkev in duhovščina v Gorici. — Nadškofija : Nj. eminenca kardinal M i s s i a dr. Jalcob, knez in nadškof. Pod goriško uadškofijo, oziroma pod metropolita ilirskega kraljestva, spadajo : 1. škof tržaško-koperski (prazno) ; 2. preč. g. Jeglio di-. Anton, laiezoškof Ijnbljansld ; 3. prec. gospod T lap p dr. Ivan Krstnik, škof poreško-j)uljski ; 4. preč. gospod II ah ni 8 dr. Anton, škof krški.

Terezijansk.i kapitelj prvostolne cerkve. (Pravi kanoniki in apostolski protonotarji «ad instar parteoi-pantiiun») :

A) Dostojanstveniki: Jordaii Andrej, prošt s pravico do mitre; Tomsig Alojzij, kapiteljski dekan, Kafol Štefan, škola.stik.

B) Kanoniki: Abram Ivan, naslovni o. in kr. dv. kaplan ; Zernitz Anton, Sedej dr. Franc, c. in ki-, dvorni kaplan; Wolf Ivan.

C) Častni kanoniki: ICravanja Matija, nadšk. )is. ravn. ; Trevisan Iv., dekan v Gradišči ; Vredniček l'aval, o. in kr. župnik mornarice itd. v Pnlju.

Dl Konzistorij: Jordan Andrej, Kafol Štefan, Abram Ivan, Zernitz Anton, Sedej dr. Prane, "\Yolf Ivan, Marsohall dr. Gottfried (škol. prv. cerkve na Dimaju itd.), Kravanja Matija, nadšk. pis. vod., Ga-brievčič dr. Josip, Alpi Dominik, prof. morale itd., Zani-paro, nadšk. kane.

E) Nadškofijska pisarna: Kravanja Matija, vodja ; Zaniparo Aleksander, nadšk. kane. ; Pabiani Severin, kanoelist in o. kr gimn. pom. učitelj.

P) Bogoslovsko učilišče v osrednjem semenišču za Primorje: Knezonadškofijski namestnik : Gabrijevčič dr. Josip, vodja. Profesorji : Alpi Dominik, Gregorčič dr. Anton,' Paidutti dr. Alojzij, Pavlica dr. Josip, Žigon dr. Prano (prefekt in knjižničai'), Brumat dr. Jakob (špirituval), Stepančio Pr., (ekonom). — Cetrtoletniki : — a) za gor. nadšk. : Božič . (v mal. sem.), Carara, HliS, Mosettig, Strekelj, Vodo-

pivec ; b) za tržaško kopersko : Bassa, Čok, Kurelió, IJkinar,. Vraiijac, Tiil in Ujčić (oba v mal. sem. v Ti'stu) ; c) AndretioJi, Boni, Martinolioh, Miiggia (v mal. sem. v Kopru ; d) za ki-Sko : Bou, Šabalja.

G) Malo semenišče (Andrejevi.š8e) : Castelliz Frimo, vodja; Tarlao Jan., prefekt; Božič in Roman pom. pref.

H) Žiipnije: — a Stolna) cerkev sv. Hilarija in Tacijana : Sedej dr. Fr., žapnili in dekan ; Koder-matz Fr., Sion Leonard, Tončič Josip, Pavlica dr. Andrej, korni in župni vikaiji ; dve mesti nepopolnjeni. Podružné cei'kve so : v Št. Andrežu (glej županstvo), sv. Duha na gradu, sv. Antona na Starem trgu, Marije Device Ima-kulate v Gledališki ulici, sv. Ivana od Boga v moški bolnišnici, sv. Križa na starem pokopališču, sv. Ane v Baronovšču ('Eosenthal), sv. Jožefa v dekl. sirotišnici, ka]ielica sv. Vincencija Pavlanskega, kap. presv. Srca Jezusovega usmiljenih sester la-ižark ter slednjič nunska cerkev sv. Ureule (Pussig Jakob, urè. spov. in vodja) ; — b) župna cerkev sv. Ignacija na Travniku: Kokošar Ivan, župnik, Zoratti Fr., Kovačič AL, kajdana. Podr. cerkve so : sv. Antona, sv. Iv. Krst., kapel, presv. Srca Jez. v zavodu «de Notre Dame», semeniška cerkev sv. Karola, kapela .sv. Andreja v mal. semen, tei- kap. sv. Križa v nadšk. palači ; — c) župna cerkev sv. VidainModesta na Plaoiiti : Ziach Frane, župnik itd. ; Ličan Josip, kaplan. Podružné cerkve so : kapelica sv. Ane v Grafenbergu Alfreda grofa Coronini-Ci'onberg ter domača kajielioa v «Eudolfinunra» ; — d) kuracija sv. Eoka v Podturnu: Baubela vitez Karol, dr. bogoslovja, župnilc.

I) Duhovniki v službi na javnih zavodih v Gorici: kot veroučitelji : Castelliz Fr. na ženskem učit. izobraževališču; Cleri Fr. in Fabiani Severin na C. ki', gimn.; Volani Evgen na deški mestni ljudski šoli; Lenardič Miroslav, vodja,v gluhonemnioi; Nanut Ivan na mestni Ij. šoli ; Tabaj Andrej na c. kr. deški vadnici ; Zorn dr. flilarij na realki, SetniCar Fr. v Alojzevišču.

K) Drugi duhovniki v pokoju, bivajoči v Gorici: Košar Fr., voj. kapi.; Madon Blaž, župnik in zlatom. ; Naiiutti Antonin ; Pavissioh vit. Alojzij, ap. proton., hišni prelat itd. ; Sessich Anton, verouoitelj ; Vecchiet Ivan, v za8. pok.

L)Redovniki: ~ a)ï'ranëiSli;ani : pokr. sv.Križa za Kranjsko in Spod. Štajersko (na Kostanjevici) : Oo. : Eavstohar Edvard, gvardijan ; Dohnar Bazilij, vik.; Ški-abeo Staiiislav, lektor; Einspieler Oton, lektor in prop. ; Mlaliar Bernardin, VavpotiS Aleks., propovednO;a.

— V samostanu je domači višji gimnazij. — b) Kapucini pokr. Štir.ske (Kapucinskaulica): ílasniki: Prah o. lin, gvardijan ; Cejan o. Otokar, vikar, Eobba o. Serafin, ital., o. Fortimat, ital. in nem. spovednik ; o. Hugolin in o. Erhard, slov. spovednik. Fišer o. Marko, duh. oskrbnik v ječi. liogoslovci: Majcen br. Anibrož (4-letnik), Eberhart br. Anzelm., Stadlej- br. Ferdinand (3-letnika). Lajiki : Ofič Fabjan, Cokan Krišpin, Breščak Pacifik, Bozo\iCar Gervazij. — c) Drugi redovi v Gorici : jezuviti; usmiljeni bratje, salezijanci ; Uršu-liidœ ; usmiljene sestro kongregacije sv. Vin. Pavi. ; šolske sestre de «Notre Dame» ; usmiljene sestre kri-žarke ; usmiljene sestre kongregacije sv. Kajetana v Kormiim.

Deželni zbor in odbor (Stolni trg, deželna hiša).

— Deželni glavar: Dr. vitez Pajer Alojzij pl. Monriva, vit. Leoi)old reda, vit. žel. kr. 111., komander Franc .'Jož. reda, vel. of. it. kr., preds. odv. zbor, predsed. upr. sveta furl. žel. ; častni občan červinjanski in dolenjski itd. Namestnik: Gi'egorčič dr. Anton, vit. želez. ki'. Ill reda, ])rofesor bogoslovja v knezo-nadškofijskem osrednjem semenišču v Gorici, drž. poslanec, ^ častni občan trga Bovec in občin Cerkno, Sebrelje, Črniče, Kožbana, Renče in Sv. Križ. — Deželni odborniki: Abrain dr. ,Tosip, vit. želez. kr. in. reda, odvetnik v Gorici ; Turna di'. Heni'ik, častni občan dornberški, odvetnik v Gorici ; Verzegnassi dr. Franc, državni poslanec, odvetnjlc v Gorici, dr. Marani Fran, odvetnik v Gorici. — Člani deželnega zboi'a: 1. z virilnim glasom: eminenca kardinal in

nadškof goriSld ; 2. izvoljeni: a) v laškem veleposestvu : vitez Pajor-Moniiva dr. Alojzij Panigai conte Jakob, Verzegiiatisi dr. Franc; — b) v slovenskem vele-jiosestvu : .lakončio Anton, tajnik na »Montu«, Klančio Anton, po.se.stnik zlatega zasl. križca s krono, velepo-se.stnik, župan v Podgori itd., Bolko Leop., velepos. in Zn v Černičah ; — cj v dež. glavnem mestu Gorica : lAizzatto dr. Graziadio, Venuti dr. Karol; — d) od trgovske in obrtne zbornice v Gorici : Holzer Ernest, Marani dr. Franc ; — e) v mestih in trgih f u r-lanskih : Naglos, Valentinis conte Evgenij ; v slovenskih: Tuina dr. Henrik; — f) v kmečkih občinah furlanskih: Dottori degli Alberoni vitez .Inton, Mi-chielli Yincencij; v slovenskih: Berbuč prof. Ivan, čustni občan čepovanski. Grča Blazij, župnik v Seinpasu (v goriškem okraju); Treo dr. Dragotin, odvetnik v (iorici, Štrekelj Alojzij, poročevalec za vinogr. v Zadru, (v sežanskem okraju) ; Gregorčič dr. Anton, Klavžar Ernest (v tolminskem okraju). — Deželni uradi: a) dež. tajništvo: Petarin Alojzij, dež. tajnik ; b) deželna pisarnica ; Doliac vitez Karol, vodja ; Planiscig Albert, oficijal ; Kavčič-Emil asistent; Chiades Aleksan-ilcr, arhivar; — c) deželno knjigovodstvo: KavčičEvg., ]'avnatelj dež. knjig.; Mi'eule Ant., oficijal ; ilungerle ivan, Purlani Jos., asistenti ; Gortani Pompej, Trojer .\ng., praktikanta; Defiori .losip, kalkulant; — d) deželna blagajna: Matteuz Jos., dež. blagajnik; — o) dež(,'lni muzej v Attemsovi palači na Koi'uu : Majonica |)i'of. Hen., vodja zgodovinsko-starinarskega oddelka ; Matteuz Josip, vodja naravopisnega oddelka; Komel 1., čuvaj dež. muzeja; hišni čuvaji in urad. obhodniki Ferd. Zarli, Strekelj Adolf in Ristič Alojzij.

Deželna kmetijska šola. Slovenski oddelek: Dominko Viljem, vodja, Klavžar Milton, pristav ; Perko Štefan, opra vnik, zdaj ">2 gojencev, na Trž. ce.sti. Italijanski oddelek: Lippizzer Josip, vodja; Marega Iv. Krst., ijristav ; Savorgnani Ferdinand, opravnik, z 18 gojencji, v ulici Scuola Agraria.

Gluhonemica za vse Primorje. Ustanovljena |)0 skolastiku Val. Staniču leta 1840. (Semeniška ulica):

Lenardiô Miroslav, vodja ; učno osebjť : Kiidež Anton, Bei-lot Matilda, Matteiiz Cecilija, Mozetič Terezija, Sonimariva Terezija, Stepanzig Josipina. Glulionemiea ima dva oddelka: slov. in ital.; vsak oddelek ima 3 razrede. Sprejemajo se otroci obojega spola vsako drugo leto. Gojencev je SO.

C. kr. kmet. kem. poskuševališče. Eavnatelj Bolle Ivan, vitez žel. kr. III., Dewarda Ait., pristav, Benesoliofskj- Adolf, pristav, Papež dr. A. N., c. kr. asistent, Mosetig Yikt., pisarn, urad.. Lovât Angelj, la- _ borant. Na tem zavodu se kem. preiskujejo vina, s^^-lodni kokoni in semena, gnojila, razne jestvine itd. Ulica Alvarez (Na studencu).

C. kr. okr. glavarstvo. — a) politična uprava: Attems gvoi Hem-ik, c. k. nam. svetnik ; Pollay Gvidoii, okv. komisar ; Bauin baron Hubert, namestn. koncipist ; Musil dr. Pavel, nam. kono. ; Sandrisser Franc, okrajni tajnik ; Ivronegger Marcel, brambovski evidenSni ofic. ;

— b) Zdravstvo: Dr. Berger Lud., višji okrajni zdravnik ; Staudinger Aleksander, živinozdravnik; —c) Stavbeni odse k: Bonavia Edvard, višji inžinir; Glessig Avgust, pristav ; Mlekuž Tom., cestni nadz.; — d) Davčni odsek: Eovis Ernest, c. kr. financ, svetnik; Steffanini pl. Tulij, fin. koncip.; Komavec .■Vlb., fin. vaj. koncep. ; NarcUn AL, davkar, Budau Herman, c. kr! davčni prist.; Bresnig Iv., 0.sbatAl., oficijala: Cejan Avg., Cigoj Drag., Fonzari Eenat, Malnig Art., Travan Humb., C. kr. davčni vajen.; Peiitz Mih., Filii)ič Mat., pomož, eksek.: Kodričivan, c. kr. sluga davčnega od.seka ; Zakrajšek AL, dninar, Giigolon Iv., Sach Ernest, eksek.;

— e) gozdni odsek: Eubbia Konrad, gozdni komisar; Turnay Edvard, gozdar v Gorici ; Božič Franc, gozdar v Šempasu; — f) redarstv^o: Contin Abondij, višji komisar ; Kratky Ivan, oficijal ; Schamanok Vencel. kancelist; .lanežič Iv., nadzor, straž.; 17 redarjev.

C. kr. sodnije :

A.) Okrožna .sodnija (Šolska ulica št. 3) ima i)0 novi uredili te-le oddelke: L Grajan.skopravdne stvari (izuzemSi ' trgovinske in pomorsko stvari) s po-

II

'A?

■««^i. mût-

•■'ji ■

(odlfiG .0 Í3ííqí

V-

______

stârô^ft,! ;ipgov.tía ini; otôtiiiÊa-, j uraâsikà m nia

zadnji strani-^iátóicu TřEa^ipsta«^^

ima gotov dobiŽpfc'.^iJe^il'-ii^^^ riiarsítóeře «vsakďánje !;.nezgQde,,;:M se

vaïulli^^ll^il^Îi^^^^ óď

íinenovane tvrdke. : jh^řseu dtji&i^iovi

sr/oíri ííaiíííi |t

• iásí aeuj liiîïiiî S5«5

■ '«iŠÍ"

t M

Prva slovenska trgovina z žeiezjem

v Gorici.

Konjêdîc & "Zajec

(prej o. Darbo) ' .

prèa-BB tv.^ íB^

5. , Podnižqica konec Raš}elj94t»? ,

Zaloge v-i^rMôrértî^Si l'â v tibëpo^ki tili

- pofiojiMcni^lušii)-.-..........

- Priporoča, po. najnižjih ;Cenah svojo tósátb zàlbgO' fiajboTÍšega: Sť^erskega že-1<H8, žělozne, elákástei, poQiBjen« Jai meů^e

ploS&Tine,, oradiJa ^ Tajpe ft^.W . jS. Pi"' M^ÍÍégÁ, gtedilBih óg* pe6íí, ceřTíj in

predpeéňikttT^ aagroWU WžejKí oy , ^ ;

^ . i Vsakovrsta^ okeiT© zapoMštyo ln stavíe.

Prevzemata vse naracije za Vsátomtne stíívbéún drn^ podjetjá; ' v ^^

' 'GlaVna'zalĎga aá' <íbrÍpo iii okolico -IzdelliOT c. tn, prfTlUgOT. Jivaren. . prfpVaupo ■ .iiajjióllah. mtenfei^ C

kótlóv' g'ôspV ííii8sb1intó.a v. AjđoVScini po tvorniških cenah. T o - ; ' ? ■

Edina zaloga

najboljšega koroškega Aoalon^ In Bresoian-jekia.

Zaloga Portland- in Roman-Cementa, kmetijskih strojev iz prvih továren. Kupu; jeta staro železje in kovine po najvišji ^ dnevni ceni;

< Zaloja !tr6lnlh pripra» za strBl)aii|B pmtl M. ^^ yiwrfyTfrfrfTwrwwjwwrrwTwwwwffifr

veljnimi in ženitbeuimi stvarmi vred. — II. a) Prižigi řn rekiu'zi v spornih in nespomili stvareJi (izvzejnši pravde v trgovinskih in pomorskih stvareli); b) Stare jravde ; c) Dovoljenja za izviibe na temelju naslovov, d niso bili pridobljeni razpravljanjem v jednem gra-janSkosodnem oddelku tega sodisSa (§ 82 izvrš. pravd.); d) Pravna jjomoc v grajanskih poslih; e) Posli nespornega razpravljanja (izuzemsi- stvari tvrdek in zeinljišS-nične) in sicer: 1. Stečaji in predlogi na stečajno otvorenje po 63 st. p.); 2. Poverbinske stvari; 3. Čistobe, skrbstva, proglašanja umrlim, usmrčanja. — m. a) Gi-ajanske pravde trgovinskega in pomorskega sodstva; b) Privozi in utoki na rešenja okrajnih sodišč v trgovskih in pomorskih poslih; c) Stvari tvrdek. — IV. Zemljeknjižne stvari (ob enem vodstvo zendjiske knjige). — V. Razsodni senat v kazenskih stvareh. — VI. Vzklici in pritožbe v ])restopkih. — Vil. Preiskovalni sodnik. — VIII. Preiskovalni sodnik opravlja ob enem pravno pripomoć v spornih stvareh. — IX. Oddelek za vročitve in izvirila. — Priiwmini : 1. Dovoljenja za zvi-Sbe na temelju naslova, ki je bil pridobljen razpravljanjem v jednem grajanskosodnem oddelku tega sodišča, ima dajati dotični sodni oddelek (v senatu kak člen kakor pojedini sodeč ako ono ni samo izvreno sodišče). — 2. Menjične pačilne idcaze in ukaze za za\'arovanje izdaje člen III. senata kakor )ojedini sodnik ; prav tako opravlja člen 11. senata ;akoi' pojedini sodeč usmrčanja in pravno pomoč; člen III. senata kakor" pojedini sodeč pa posle za tvrdko. Ako v poslih za tvrdke treba senatnega sklepa, pristojen je sklepati o tem tretji senat.

Osebje-. Predsed. : Defacis vitez Karol, c. kr. dvorni svetnik ; deželnosodni svetniki : Sclimarda Ervin, Zoerrer Rili., Kuhacević pl. Edv., Milovcić Jos., Oabrijelčic Mih., Rutar Matija, Ciani Fr. ; sodni tajnik : Musina Rudolf ; sodni jiristav : Periidaner Rudolf: avskultanti : Dominico Nik., Bizajl Srečko, Lapajne <lr. Stanko, Levi)ušček Jos.; ravnatelj iiisarne: Potot.schnig Fr. ; vodja zemlj. kujig : Tominz Iv.;

Čibej Fr., Vittori Iv., ofieijala; kanceliist : Qiiaiii Fr.;' sodni sluge ; Luttmann Jos., Vončina Ant., ilarusig Fr., Silli^- Jos.

Ječe: Jetni-sničar: Neffat Martin; duhovnika: Kemperle Peter Ivarol, Fisuher Peter Jlateus ; zdravnik:' Pittamitz dr. Alfonz ; pazniki : Gratton Ant., Sfiazzapan Justin, Petrioli Miha, Bratus Ant., Eiaviz Anton ;

Državno pravdništvo : državni pravdnik : Vi-d-ulich Štef., vitez F. J. reda; namestnik: Jeglič Andr.; oficijal : Maréga Jos. ; ])isar : Budau H.

B. Okrajna sodnija. I. oddelek: a) vod.stvo, nesporne stvari, zapuščine, skrbstva, varuštva, pove-renja. Sodnika : dež. sodni svetn. in voditelj Cristofoletti dr. Ea'u., (za me.sto), soba v II. nadstropju ua levo ; sodni tajnik Vidoz Anton (za okolico), soba v IT. nadst. na desno. Pisarna: predstojnik pisarni Ki'aševeoJosip, Ivoji vodi denarno knjigo in siu'ejema plačila; — II. oddelek: Pravde zoper prebivalce izven mesta in ob-mestja. Sodnik : o. kr. sodni tajnik Falke-Lilienstein baron Jan., soba v II. nadstr. na desno ; i)isania : Pečenko L, C. ki-, kancelist; Klenvenoič Milan, pisar. — III. oddelek: a) zemljeknjižni posli, &) izvr.šiii posli. Sodnik: C. kr. sodni tajnik Coronini grof Albert, soba v I. nadstr. na levo. Pisarna : Pelioon Ivan, Ivlenrenčič Frane, Dolenc Josip, c. kr. pis. a.sist. — IV. oddelek: a) kazen.ske stvari, b) pravna pomoč v kazen.skili stvareh, soba v pritličju okrožne sodnije na desno. Sodnik: o. kr. sodni tajnik Covacig Karol. Pisarna: Oulin Mohor, c. kr. kaneeli.st, koji vodi denarno knjigo v kazenskili poslih. — V. oddelek: Zemljiška knjiga, soba v priti, deželne liiše na stolnem trgu; Urba.s Albert, c. kr. vodja zemlj. knjige. — "ST.. oddelek: vročevalni in izvrsevalni oddelek, soba v I. nadsti'. na levo, Iji])pizer Rudolf, C. kr. kancelist. — VII. oddelek; a) pravde zoi)er pi-ebivalce v mestu in obmestju, b) pravna pomoo v civilnih poslih, c) odpovedbe. Sodnik : c. kr. sodni tajnik Fon Josip, soba v I. nadstr. na desno. Pisarna: Maver Gustav, c. kr. asis. pisarne. — A'ložnica: s])i-o-

jemanjG vlog in arhiv, soba I. nadstr. na desuo, Pittamitz Fr. kanoelist; avskultanti: Bressan dr. A., Bonne A., Thoman Henrik.

C. kr. glavna davkarija (začasno Stari trg 3) : Thederez Teodor, višji davkar ; Trevisan Peter, višji preglednik ; Grignasclii Franc, preglednik ; Saimig Franc, Eaniot Henrik, Kaus Andrej, Conig Leop., oficijali ; Mraeli AL, Bernt Ern., Bosizio vitez Pašk., AndrejčiS Ernest, Fragiaconio Viljem, Benigni pl. Ludvik, Bre-sausig Josip, pristavi ; Subić Milan, Bamn bar. řlenrik, Biochetti Elija, Polšak Feliks, Rausclier Hubert, Co-ciancig Josip, Brajnik Rud., vajenci ; Primožič Matija, sluga; Filipič Stefan, pomožni sluga; Abrain Franc, Peric Avgust, Marmolja Anton, izvršbarji; Bras Anton, pomož, ek-sek.

C. kr. finančna oblast. Premuda dr. Tito, svetovalec. — Carinarski urad na kolodvom: Ti'ošt Ivan, oskrbnik. — Oddelek o. ki-, fin. straže. Kadkomisai' Mink.

C. kr. poštni in brzojavni uradi :

A) Vrtna ulica. (Urad št. 1): Augscheller Peter, nadoskrbnik (načelni];) ; — Hubeit Emanuel, višji priglednik ; ■ - Neumaii Karol, Pj'ađarntti Leonard, Sterjnoló Fi'ančišek, Ussai Edm.,, prigledniki ; — Hohler Jvan, Schweiger Fi'ančišek, blag, prigiednika; — Sco-laris Josip, Gullinger Josi]), višja oficija; -- Delmestri gí. "N'iktor, Sussinel Anton, Pelican Achil, Vinzi Frančišek, Pezdič Ant., ïominz Gxistav, Velioogna Izidor, Berger Anton, Lnssin Virgil, Mermolja Ivan, oficijali ; — Tylli Izidor, Beltram Kazimir, Lodatti Lenard, Mikscbiczek Karol. Kadizza Karol, asistenti ; — 3 vajenci, 2 manip. dnevničarja in 6 manipulantinj.

B) Xa kolodvoru južne železnice. (Urad št. 'ij: Hiiger pl. fL, oskrbnik; Bi.siak Anton, Sauli Benedikt, Schwarz T.jadevit, oficijali ; — Bruinât Frid., Božič Jak., asistenta; — 2 inanipulantinji.

C) V Gosjioski ulici. (Uradšt. 3): Spazzapan Peter, ofic. voditelj; Falzari Andrej, oficijal ; GaberSčik

Iv., asistent; Turek Marija, De Fiori Karolina, mani-pnlantinji.

Vodstvo državnih gozdov In grajščin (domen) za Koroško, Kranjsko, Primorsko iii Dalmacijo. Načelnik Staininger Mili., dvorni svet., imetnik častniškega križa, nadvojvodsko toskanskega civil, reda za za.sluge ; Gobanz iJoj., Baimer Stanis., Nindl Ant., gozdni svet.; Eupnik Fr., gozd. nadzor.; — pra v neupravni oddel. : Guttmann Emil, oskrbn. tajnik; Tevini dr. Aleksander, pristav; — tehnično go z dni oddelek: voditelj Wiltscli Ant., gozdn. .svet.; Kiroher Oskar, Poseli pl. Jurij, gozdna oskrb ; Fiedler Josip, Steidl Herm, c. kr. gozdni asistenti; Laus I., c. kr. gozdni vaj.; — stavb in ski oddel.: Voditelj Manzano Fr., c. kr. gozdni nadzornik ; Hanusoh Hugo, o. kr. gozd. asist. ;

— rač un ar. oddel.: voditelj Pirjevec Ivan, ra6. svet. ; Deixler Karl, Delcbin Iv., Eosanz Edvard, Placliutta Oto, Feigel Iv., Cipriani Artur, rao. pregledniki ; Crasevitz Karl, asistent; pisarna: Benigni p. Mirosl., pristav; Hackauf Adalbert, oficijal; — Oskřbništvo za državni gozd Panovec i. t. d., in za prodajanje drvi in oglja v (Torici, Periidanner Josip, c. ki-, gozdni oskrbnik.

Drugi državni uradi: a) Katastralni: Núlezinek v., razpregledni zemljemerec : — b) cementerski v Vrtni ulici 18.; — o) okrajno gozdno nadzorstvo.

C. in l<r. vojašice oblasti: a) posadniško pov el jništvo : Leeb pl. Hugo, polkovnik in poveljnik pešpolka št. 47.; — b) poveljništvo na stražiSCu (u. Alvarez st. 12.), podpolkovnik Chalaupka pl. Maks;

— c) peSpolk baron pl. Beck št. 47.: (3 bataljoni, z godbo, 12 stotnij, G5 častnikov, 1077 mož, v vojarni na Travniku 8 stot, v ulici Vogel 2 stot. in na Grada 2 stot.) Polkovnik Leeb pl. Hugo, podpolkovnik : Kromer Kugo, majorji : Bělský Stanislav, Lončarevič Jožef in Lanrowski Marcel, ; — d) t o p n i č a r s k i d i v i z i j .s k i polk št. 8. v Fran-Josipovi vojarni in v Bolkovi po-niočni vojarni na Mirenski in Tržaški cesti, 25 častnikov, 360 mož in 190 konj ; (3 liaterije v Fran Jos. vojarni). 1

v Bolkovi pomoč, vojarni). Poveljnik: jjodpolkovnik Milli-vojevió Peter, majorja : Comei'.si Ivan in Sprank Jurij ;

— e) 2. batalijon tržaškega domobranskega peS-polka St. 5.; vojarna «Nadvojvoda Eainer» na Tržaški cesti 20 častnikov in 210mož. Poveljnik: major Beindl;

— f) vojaško oskrbovalno skladišče: Tržna ulica St. 1. (3 častniki in 25 mož. Lipov.skv Karol oficijal I. raz.); — g) vojaška bolnišnica: Bol-iiišniška ulica št. 2. Straširibka dr. Josip, štabni zdravnik. Y bolnišnici je prostora za 138 mož.

C. kr. orožniško poveliništvo : Gardik Pavel pl.

. Karda, ulica Bertolini št. 7., ritmojster, Kodrin Henrik, C. kr. okrajni stražmojster in 5 orožnikov.

Magistrat (županstvo) v ulici Municipio št. 7. — a) mestni svet je sestavljen iz 24 svetovalcev, izmed teh je izvoljen žujian in dva podžupana; — b) mestni uradi so : prodsedništvo (župan Venuti dr. E.), tajništvo, blagajništvo, zaldadnica, vojaške zadeve, zapisnik vročnin, arliiva in odpremnin, odsek za ljud.sko štetje in bolnišnice, tehniški urad, zdravstveni urad, zdravniki za ubožce (dr. Bramo, Pittamiz dr. AKonz, Grešio dr. E.), babice za ubožce, cestarji, poverjeništvo pri javni tehtnici in na trgih, sluge, mestne straže, poljske straže in gasilno društvo.

Državni poslanci: — Slovenski Gabršček Oskar, za kmečke občine, dr. Gregorčič Anton, za peto kurijo. — Italijanski AntoneUi Iv. za kmečke občine, Lena.ssi Alfred, za mesta in trge, Verzegnassi dr. Fran, za veleposestvo.

Šolstvo: A) Deželni šolski svet: Goess grof Friderik, predsednik; Sclnvarz L, dvorni svetnik, namestnik ; Klodic Anton vit. Sabladoski, dež. šolski nadzornik za ital. in slov. ljudske šole v Trstu, za učiteljišče, hrvat.-slov. ljudske šole v Istri in pripravnice v Kastvu, učiteljišče in slov. ljudske šole v Gorici, na Goriškem in Gradišćanskom ter za slovanske učne predmete na srednjih šolah; Swida^dr. Fr., nadzornik za srednje šole v Gorici ; Križnic Štefan, ravnatelj o.

kr. žen. učiteljišSa v Gorici (opravlja tudi posle dež. šol. nadzornika za slov. Ij. isol. v gradiščanskem okraju in v mestu Gorici), Havalico Henrik, o. kr. dež. šolski nadzornik za iial. ljudske in meščanske sole v Istri, Trstu, na goriškem in gradišSanskem in za italijansko pripravnico v Pulju; Czermak Rudolf pl. "Eichenfeld, poročevalec ; Pajer dr. Alojzij, Turna dr. Henrik, za.stopnika dež. odbora; Jordan ^.Andrej in Sedej dr. Fr., zastopnika cerkve; Križnic Štef., Gross Henrik (^c. kr. gimn. ravnatelj v Gorici) zastopnika učiteljstva.

B) C. kr. okr. šolski svet: Attems grof Henrik, c, kr. nam. svet. (predsednik), Finžgar Franc, C. kr. profesor, nadzornik za slov. Ij. šole (namestnik) ; zastopnik cerkve : (ni še imenovan) ; zastopnika dež. odbora : Kocijančič Andrej, veleposestnik v Podgori, Gruntiir Franc, pose.stuik in župan v Šmarjah ; zastopnika učiteljstva : Baje Anton, nadučitelj v Kencah. Križman Ignacij, nadučitelj v Dornbergu ; zastopniki občin v pomnoženem šol. svetu : Ter[iin Filip, jiosestnik v Sv. Križu, Zega Mihael, nadučitelj v. p. in župan T Kanalu, Konjedic Andrej, veleposestnik v Piaveh, Pavlica Josip, župan v Rihembergu, Skolaris Anton, posestnik v Vipolžah, Klančic Anton, veleposest. v Podgori, Jakil Andr. ^posestnik in tvorničar v Rupi, Bratuž Anton posest, v Ct'i)Ovanu, Zurinan AvgiLSt, vod. mešč. šole, (nadz. za ital. šole).

C) Mestni šolski svet: Venuti dr. Karol, predsednik, Marani dr. Fran. podjireds., i'ratnik dr. Ernest, zastopnika dež. odliora, Monsig. Tomsig zastop. cerkve, Fi'. Finžgar. okr. šol. nadz. za slov. šole. Križnic. Štefan, ravn. c. kr. učit., Zurman Avg., vodja ital. meščanske šolo in nadz. za ital. š., Vittori X., zastopnik učiteljstva.

D) C. kr. gimnazij: Poučni jezik nemški, veronauk v I. in II. razredu nemški, slov. in italijanski. Ustanovljen 1.516., pozneje jezuvitski zavod. 1810, 1811 in 1812 francoski državni gimnazij. Do IV. r. ])aralelke. Pripravljalni tečaj. Učencev 5127. —■

Gross Henrik. Šolski svetnilc, vodja ; rojen 40. v Nie-derfladnitz na zg'or. Avstrijskem ; klas. fil. ; nastavljen 72. — Baar Adolf, dr.; kot knjižničar ,na dopustih, Moravske Ostrovioe, 4G ; klas. fil. ; 71. — Šantel Anton, Pesnice na Štajerskem, 45 ; mat. in fiz. ; 72. — Sinizig Miroslav, Gorica, 49 ; klas. fil. : 73. — Krainz Ivan, Gorica, 48; zgod. ; 73. na dopustu.

— Ivančic Josip, Selice naTolm., 49; klas. fil.; 77.

— Nussbaumer Konrad, Klausen na Tirolskem. 53 ; klas. fil.; 77. Maionica Hen., kot voditelj državnega muzeja v Ogleju na dojaistu, Trst, :)3 ; klas. fil.; 79. —. Novak Gustav. Zagorje na Kranjskem. 50 ; mat. in fiz. ; 90. — Pechak dr. Artur. Marhek na îf.-Avstrijskem,^ klas. fil. in nemšč. — Tummler Anton, Miinster v Švici, 57; nemšč. in klas. fil. 93. — Cleri Fran, Gorica, 62 ; ve-ronauk, 94. — klas. fil.; 96. — Loitlesberger Karol, Gniunden, 57 ; naravoslovje; 95. — Saraval Gino, Trst, 72 ; it. in klas. fil. ; 98. (prov.) — Dr. Schubert RíIl vit. Soldem, Prag'a, 52 zgodov. filozof. — Stockinair Alojzij, Saud na Tirolskem, 63 ; Idas. fil. ; 98 (prov.)

— Žnidei'šiC Fran, Staravas na Štajerskem, 66, Idas, fil. — Dr. Henietsberger Gustav, Dunaj, 71, klas. fil.

— Violin Evgidij, Oglej 70, supl. zgodov. ital. — Cumin Iv., Mariano 72, prov. ač., klas. fil. in ital. — Marsič Jos., Koper, 75, klas. fil. — De Piero Jak., Dunaj 75, prirodopis., matem., fiz. — Prov. mesto Kraglja: sol. svet. Plcilil Fran., (umij-. prof.) za slovenščino. — C)resec Fran, Št. Peter na Štajer.skem, 43, učitelj, vodja i)ri-pravnice. — Faliiani Severin, Žužemberk na Kranjskem, 66, pomožni učit. za veron.

D) C. kr. višja realka: Ustanovljena 1. 1851. Učni jezik nemški. Dijakov 340. (mej njimi 106, Slov.) Gassner Jožef, začasni vodja (za nemščino), Čebular Jakob, C. kr. prof. (za mat. in fiziko), Petronio Peter, C. kr. prof. (opisno merstvo), Berbuč Ivan, c. kr. prof. (mat. in fiziko), Knittl Mihael, c. kr. prof. (zgodovinoi, Taurer Ivan ]>!. Gallenstein, c. kr. prof. (kemijo), Zorn dr. Hilarij, c. kr. prof. (verstvo), Seidl Feidinand, c. kr. prof. (in-irodopisje), Sclnvarzer Karol, c. kr. prof. (opisno merstvo), Sencig Peter (risanje), (loldbach Ig.,

C. kr. prof. (francoščino), Pichler Benedikt, o. kr. ])rof. (neraSčiito), Žilili Jos., o. kr. prof. (za slovenščino), Košnik Ivan., nam. n (fiziko, matematiko), Kencla Robert, nam. 11 (zgodovino), Knopf Valter, nam. u (nemščino), Ditrich v., vadn. uoit. (na pripr. razr. za italj. uč.). Janovsky Jos., vadn. uč. (telovadba), Šantel Ant., o. kr. gimn. prof. (stenografija). Stor Just, Trampusch Jos., slugi.

E) C. kr. žensko učiteljišče: Gojenk L raz. 20 SI., 20 It; n. 25 SI., 24 It.; III. raz. 56 SI. in It.; IV. ;5 SI. in,It.; V. 49 SI. in It. Viseh 279. Eavnatelj : Križnič Št. ; profesorji : Bezek Viktor, Castelliz Franc (veronauk), Fras Anton, Gioseffi Aleksij, Kos dr. Franc, Gvaiz Anton, Babuder Pij; Baubela Alojzija, učiteljica za ročna dela. Janovsky Jos., učitelj tel., Scliaup Ernestina, pom. učit.

F) C. kr. deška vadnica; 1. slovenski oddelek 4 razr.: I. raz. 63, 11. raz. 79, HI. raz. 83, IV. raz. Ô8 ; vseh 283. Mercina Ivan, Sivec Fi-anc, (Kante Matko in Lasio Andrej, na dop. kot šolska nadz.), Komac AdoU, prov. učitelj. Pire Franc, prov. poduc. ; 2. italij. oddelek, I. raz. 48, H. raz. 59, III. raz. 51, IV. raz. 54; vseh 212, Budau Josip, Cusulin Josip, Skubin Anton, Travan Karol, učitelji; Tabaj Andr.. verouč.

G) C. kr. dekliška vadnica, 5 raz.: I. raz. 40 81., 40 It.; II. raz. 40 SI., 40 It; III. raz. 37 SI., 38 It; IV. raz. 36 SI., 31 It; vseh SI. 153, It 149: Hol-zinger Emerika, Gartner-Saverni Dolores, Sii'k-Matteuz Amalija, Toman Ema, Travan-Hannel Sofija.

Mestne ljudske šole so: jSTa Generališču (Passaggio Edling), pod Kostanjevico, v ulici sv. Ivana (dekliška), v ulici Vogel ; v Kddelijevi ulici (dekliška) vse z italijanskim učnim jezikom ; na Ajševici 5ri Gorici (Stara-gora) s slovenskim učnim jezikom (Učitelj Kraševec Ivan). Povrhu vzdržuje mesto še šest itaUjansldh otroških vrtcev. — Mesto ima tudi učiteljsko osobje za slovensko ljudsko šolo, katero seveda tudi plačuje, ali šole ni, ker slovenski stariši svojih otrok nočejo že sedij dajati v — vojašnico (Katmelijevo).

Zasebna ljudska šola diuštva »Šolski dom«, Vrsčaj Ivan. iioitelj-voditalj, Kovacio Alojzij. Pavlica dr. And., kateheta, Korèiô Lavoslava, Vir. ' dekliški ; Bizjak K., Vr. dekliški; Kiavžar Zora, IVr. dekliški; Obizzi N., nir. deldišld; Strel Adela, Ur. mešam; Podgorniic Iv., Ir. mešani; pripravnica deška Vrščaj Iv., dekliška Dovgan Ana.-

Deška obrtna nadaljevalna šola: Vo-dupivec Fran, voditelj-ncitelj ; Lavrenčic Matija, Prinčič Edvard, Sirca Ernest, učitelji.

Dekliška obrtna in nadaljevalna šola: Vodopivec Fran, voditelj, Kovačič Alojzij, katehet, Arko Eina, (učiteljica za umetno vezenje), Hrovatin Klementina, (učiteljica za krojenje in šivanje oblek), ]3izjak Kožica, Ei'žen .luština, Koršic Lavo.s'lava, Streí Adela, učiteljico.

Otroški vrtci: Dovgan Ana, voditeljica. Cej X.. vrtnarica v otrošk. vrtcu v Cipresnih ulicah ; Podgoi-nik Marija, vrtnarica v otrošk. vrtcu pod Kostanjevico, li'upnik M., vrtnarica v otrošk. vrtcu v iil. sv. Klare.

Dobrodelni zavodi: a) «Alojzijevišce», društvo za ].iodi)oi'o nadarjenili in ubogih učencev. Ravnatelj : Pavlica dr. Josi]). ; blagajnik : Sotničar Fr.; Pavlica dr. Andr., prefekt; — b) bolnišnica usjniljenih bratov (ulica Alvarez); Keršovani dr. Martin, Fratnich dr. Ernest, prim. zdravnika; — o) konvikt sv. Alojzija za uboge učence iz Fnrlanije: Ravnatelj: Alpi mons. Dom.; — d) «Monte di Pietà» (zastavljalnica jn hranilnica). Kuratela: Xj. omin. kardinal knezonad.škof in župnika v stolni in v cei'kvi sv. Ignacija; Nadzorstv. odbor: "Wolf ,T., preds., dr. Tonkli Jos., Canetti dr. Aug., Čibej Karol, c. kr. notar; Kavnat. : Konrad pl. Fabris, ravn., JakonciC Ant, tajnik in l'avn. nam.; a) hranilnica: GaberêCik Fr., blag.. Siničič Iv., likvidator; Manzutti Fr. in Caucig .los., asistenta; Cazafura Hir. in Fonzari Mar., vaj.; Caudol-lini ,los. in Klein Yilj., diurnista; b) zastavljalnica:

Picli Kar., den., Gironcoli pl. Fr., likvid., Perincig Mat., Jobstl R., cenilec drag'oc., Cristofoletti Filip, cenilec nar. zastavil ; Zoru Jul. in Geotti Jos., oskrbnika za-stavil ; — e) morsko zdraviš če v Gradežu za revne škrof uložne otroke; — f) sirotišce za decke (Eabat 11.); — g) sirotišče -iContavalle» za deklice; — h) zavetišče sv. Jožefa za uboge deklice (Šempet. cesta 10.); — i) ženska boln. in hiralnica (ul. Dreossi 19).

Društva: a) slovenska, in sicer:

«Trgovsko in obrtno društvo za Goriško» s sedežem v Gorici, Gosposka ulica št. 7. — Predsednik : miirl ; — predsednik nam. Jeretič Anton, (s službo blagajnika); odbor: Konj edic Rudolf, Jaldl Andr., Pečenko Ant., (za Gorico) ; KocjanSič Fr., Zega Mih., Gabi-šček Oskar, Rožic Iv., Tancé Ign., Kovač Ign. (za deželo). — Pisarna: Vernik Božidar, druSt. tajnik.

«Slovensko bralno in podporno društvo ' v Gorici». Predsednik: Dr. Tuma Henrik; podpreds.: Krušič Anton; tajnik: Meljavec Iv.; kiijižničar: Knavs Matej ; gospodar : Tomažič Jos.; društveni denarnicar : Hrovatin Josip ; odborniki : Cvetrežnik Miha, Žagar Ferd., Reja Iv., Obidič Ant., Pavliček Fr., Šuligoj Val.; namestniki : Čufer Fr., Mlekuž Tom. ; pregledovalci ra-čmiov : Bajec Al., Oblak di'. Fr., Delak Anf.; razsodniki : Ferfila Franjo, Jakončič Anton, Music Josip, Mušič Ant, Drobnič Ivan.

«Goriška ljudska posojilnica», vpisana zadruga z omejeno zavezo. Ustan. 11/1. 1883. (Sedež v Gosposki ul. št. 7., lastna hiša). Ravnatelj : Tuma dr. Henr. ; namestnilc : Pečenko Anton ; denarnicar : Kopač And. ; tajnik : Gnmtav dr. Rudolf ; preglednik : Seidl Ferdinand ; nadzorstvo : preds. Blažon Fran ; zapisnikar : Gabi-šček Andrej; Pavletič Jos., Kocijančič Fr., Ličen Makso ; uradni vodja : Stulœlj Josip ; Poblin Dragotin in Gabišček Franc, uradnika.

Kolesarsko društvo «Gorica». Ustan. 1895. (Sedež ; hotel «Tri ki'one» v Gosposki ulici). Preds. Treo dr. Dragotin ; podpreds. Konjedic Rud.; tajnik :

Vernik Božidar; blagajnil; : Bizail Avrc4ij; odborniki: Jerkič Anton, Saunig Nace, Zajec Aloj. Udov 40.

«Kuratorij slovenske nadaljevalne šole za obrtne učence»: Gregorčič dr. Aiiton, iredsednik ; Coronini-Cronberg grof AKred in Vodopivec ?ranc, ces. svetovalec, zastopnika drust^'a «Sloga» ; Ga-bffiček Andrej, zast. obrtnikov ; Tuma dr. Henrik, za-stopnilï dež. odbora; zastopnik vlade umrl, mesto nepopolnjeno.

»Pevsko in glasbeno društvo«. Ustau. 1. 1900. (Sedež: Semeiiiska ul. 5.) Preds. ïimia dr. Henr.; podjireds. šol. svetnik Plohi Fr.; tajnik Stélé Pr.; blag'. KraSevec Jos.; odborniki Polilin Drag., Gnmtar dr. Rud., Pečenko I., Koniac Ad., Koniel Eni., Širea Em., Jerkic Ant., Music Jos., Pertot 1., Bisafl Avr. (LMov 77). — Isto vzdržuje »pevsko in glasbeno šolo«. Učitelji: Komel Em., za glasovir, solopetje in harmonij ; Stelé Fr., za zliorovo petje, gosli in teorijo ; Sirca Evm., za orkester. Možki zbor šteje 45, ženski 20. (Učencev 40).

Slovensko narodno - politično društvo »Sloga«. (Ustan. 1875.): Gregorčič dr. Anton, pred.

«Slovenska Čitalnica» v Gorici. (Sedež: Josipa Verdija cesta št. 12.). Predsednik: Santel Anton; blagajnik : Komac Adolf ; odborniki : Seidl Ferd., Mercina Ivan, Sivec Fr., Klavžar Eni., Bisail Srečko, Blažon Fran ; namestniki : Cebular Jak.; svetnik Pirjeveo in prof. Fras.

Šolski dom: Predsednik: Gregorčič dr. Anton; tajnik-blagajnik : Berbuc Ivan, c. kr. profesor ; odborniki : Taliaj Andrej, Rojio dr. Al. Raf., Vodopivec Franc ; pregledovalci računov : Kos dr. Fran, Hrovatin Josip, Lisjak dr. Andrej ; razsodniki : Grča Blazij, Poniž Ambrož, Tuma dr. Henrik

Telovadno društvo «Goriški Sokol». Ustan. 1887. (Sedež in telovadnica ul. sv. Antona na dvorišču). Starosta: Treo dr. Dragotin ; podstarosta: Gruntar dr. Rud. ; tajnik : Schaup Ad.; blagajnik : Music Jos. ; odboniiki : Konjedic Rud., Gilčvert Drag'., Gabi-šček

Andrej ; načelnik telovadbe : Vernik Božidar ; njega namestnik: Scliaup Adolf. 160 članov.

«Trgovsko-obrtna registrovana zadruga v Cioriei z neomejenim jamstvom». Ustan. 1/12. 1897. (Sedež: v Semeniški ulici št. 1., J. nadstropje, pred nadškofijo). Jeretič Ant., jiredsednik, Treo dr. Dra-gotin, I. podpreds.. Fon Ant. II. ])odpreds., Gabršček And., I. zapisovalec, Jerkič Anton, II. zapisovalec, Delak Ant., denarničar, Draščik Karol, Drufovka Iv., Glešcič Iv., Gruntar dr. Eud., .lakil Andr., Kocjančič Fr., Ko-iijedic Rud., Koren Ant., KruSič Ant., Kutin Josip, Ličen IMiilcso, ilakuc Ant., Pečenko .Ant., Reja Iv., Rovan Josip, ravnatelji. Uradndci : Bajec Aloj., uradni vodja; ( iabi-šček Fran, likvidator ; Prinčič Karol, uradnik in izvedenec v zemljeknjižnih ])osIib ; Vuga Dragotin, vajenec.

»Centralna posojilnica«, ulica Vettariui. ])r. Pavlica Jos., predsednik.

«Ženska podružnica druž^be sv. Cirila in IMetoda». Predsednica: gospa Santel Avgusta; namestnica: gospa Papež Milena; denarničarica: gospa Makue Karolina; namestnica: gosjia Kopač Marija; tajnica: gospodična Do vgan Ana; namestnica: gospodična Koisč Lavoslava; odljornice: gospe Drufovka Amalija, Blazon Josipina, Cigoj Ana.

b) druga društva v Gorici, katera podpirajo tudi Slovenci : c. kr. kmetijska družba. (Predsednik: dr. vitez Pajer ^Vlojzij pl.Monriva) : 11. priniorsko voja-ško-veteransko društvo. (Predsednik: Jacobi Anton, denarničar : Simčič Ivan) ; «Rudolfinum» za ])odporo bolnim duhovnikom, kateri se pridejo zdravit v (jorico (ulica Pietro Zorutti) ; društvo za podporo najpridnejsim kandidatinjam na učiteljišču; okrajna lilag-ajna za bolnike (Magistratna ulica 13.): podružnica primorskega društva tiskarjev; ]iatrijotiško deželno d. gos])0dov in gospa na Goriškem in Gradišcanskein za podjioro ranjenim in bolnim vojakom ; zdravniško društvo za goriško hi gradiščanske; gremij lekaniičarjev; ])Otem je več tb'ugih laških društev in bratovščin.

Babice: AnderliS Kat. (Eaštelj 13); Bressan Magd. (Eira Piazzuta 14) za uhožiie rodbine; Dreossi Marija (Alvarez 3); Ferjanoio Viktorija (ul. Sv. Antona 8) ; Hvala Eoz. (Koren 4); Kobal Terezij a (Ascoli Ij?); Lokar Karol. (Leoni 4); Mosettig Franc. (Vogel 15); Palla uva. Ana (Travnik 10); Potočnik Suz. Marija (Travnik 23); Sonz Josipina ( Rabatišoe 13); Ma-rinig Josipina (Eaštel). — Eazprto tiskane so Slovenke.

C. kr. notarji : Čibej Karol (stannje na Travniku št. 17, I), KavCič Josip, (stanuje: Gosposka ulica St. 9., Icjer je sOoriška ti.skarna»), pisama v ulioi Vetturini št. 9., Terkno Ferdinand, not, Land., vodja ; Costantin Cristid., Rummer F., (Corso (tíus. Veixli).

Časopisi :

A) Slovenski: ,Soda'. Izhaja 32. leto trikrat na teden. Cena 13 kron 20 v. na leto, lOOOiztisov;

— ^Primorec". Izhaja 10. leto vsak petek. Cena 3 K 20 vin., 2000 iztisov; — ^Slovanska knjižnica'^. Izhaja 10. leto enkrat mesečno. Doslej izšlo 106 snopicev. Cena 3 krone 60 vin., 1500 iztisov. - ^Salonska knjižnica'^. Izliaja 4. leto v celotnih snopičih razne velik., 1200 istisov. Cena posam. .snopičem raznovrstna.

— „Knjiinica za mladino". Snopičev 25. Od 1. 1902. po 4 knjige na leto. Cena letniku 3 K 20 vin. Vsem tem je «Goriška Tiskarna» A. Gabreček, lastnica in izdajateljica. — ^Primorski list"-. Izhaja 10. leto. enkrat na teden. Cena 3 krrjn - Lastnik in izdajatelj jioseben konsorcij (vikar Golob Josip iz Podgore ; predsednik). Tiska se v «Narodni Tiskarni», kjer je tudi uredništvo. — , C vetje z vrtov Frančiška". Izhaja v nedoločenih časih. Urednik P. Skrabec Stanislav na Kostanjevici pri Gorici. Cena 1 K 40 v. 12 snopičem. — , Gorica"., dvakrat na teden.

B) Italijanski: ^Atti e Memorie". Mesečnik c. kr. kmet. družbe ; — ,Friiili orientale. Izhaja 3. leto, dnevnik; — Eco del Literal e". Izhaja 32. letu trikrat na teden — ,IJEco del Popolo" tednik ; enako

prejšnjemu. — ,Corriere Friidano". Izhaja 2. leto triki'at na teden.

C. Latinski: ,Folmm Periodicum". Mesečnik.

Deželni , užitninski urad : a) v Gorici : PekiSió Jak., vodja; Monari Viktor, Cigoj Ant., Eustja Jos., Simonetti Al., Pelizon Vik., Sterle Vine., opravnUci ; — b) opravniki v goriški okolici : Nardin Josip v Donibergu, BenuliS Jakob v Mirnem, Bras Fran v Kojskem, Marega Štef. v Solkanu, Marega Jos. vLočnilai; — c) opravniki v sežanskem okraju: Vičič Ivan v Komnu, Pavšič Štefan, v Nabrežini, Žnidarčió Ivan v Sežani, Bakio Anton v Dutovljah, Kalister Štefan v Lokvah; Vizourek Ivan v Tolminu ; La.sič Franc v Cerknein, Lenarčič Fi'anc v Kobai'idu ; Gaspari Mat. v Bolcu, Škerbič Peter v Kanalu.

Drogerija: Jeretič A. Verdijeva cesta pri sadnem trgu.

Gostilne in krčme : Ahac Mihael (ul. Sv. Iv. (i), Bensa Matija (Cingraf 19), Birsa Peter (Corte Cara-veggia 3), Birsa Pet. (Rabatišče), Bone Jakob (Corte Caraveggia 1), Cej Marija (trg Sv. .■Vjitona 6), Colja Alojzij (Rabatišče 30), Čoš Anton (Nunska ul. li, s prenočišči), Figel Andrej (Eaštel 17), «Vinarska in sadjarska zadruga za Brda» (ul. Sv. Klare 7), Fon Ant. (Sem. ul. 6), GleSčio Ivan («Kikiriki», Nun.ska ul. 7), Gorjano Josip (ul. Ascoli 28 in na Kornu 2), Kante Ana (Koren, 2.) Kav.s Ana (Stolni trg 10), Katnik Ivau («pri Lizi», Kapuc, ul.), Kofol Štefan (Trž. cesta 19), Kocman Marija (trg Sv. Antona 2), Komel Jos. (Ajševica), Kranc Josip (ul. Bertolini, zaloga lesa), Lenardič Anton (ul. Ascoli 29), Lovei-šič Štefan (ul. StračiCe 82), Muravic Ivan (Korenski hrib 6), Pečenko Ignacij (Trž. cesta !J), Pire Marija (ul. Leoni 1), Podgornik Andrej (Bai'onovšče, Rosenthal), Fric Šimenc (Gosp.ul. 19), Reja Ivan Qjri «Golobu», ul. Ca-serina 7), Suša Ivan (Ra-štel 28), Spazzapan Vine, (pri «Zvezdi», trg Sv. Antona), Širca J. (ulica St. Croce), Ušaj Marija (trg Sv. Antona 8), Valtrič ^Simon (Cipresna ul. 4), Vinklcr Fr. (na Grčini 2), Žerjal Anton (Mag. ul. U), Vouk Peter, (.,.-\l bon fuilan" ul. S. Giovanni.)

Kavarne: «Air^\a-inonia» (Stolni trg); «Conforto» (ul. Foi-mica); «Cominercio» (Eibji trg); »Corso« (Fran Jos. ul.); »Dogana« (ul. Dogana); «Genio» (Semeni.škaul.); «Europa» in «Impérial» (Travnik) ; «Portuna» (Stari trg. la.st. Slovenca Bolter J. in Pavlic Štef.); «Nazionale» in »Nuovo» (Gosp. ul.); «Schwarz» (Vrtnaul.), «Sociale» (lil. Ca,serma); «Teatro» (vogal Franc Josipove in GledisSne ul.) ; « .111' Aurora» (na Kornu).

Knjigarne : Gugiielmo L., Pallicli Jos., Paternolli Ivan (Travmk) ; Wokiilat G. (Ozka ul.)

Kolodvor južne železnice. Kropsch Adolf, načelnik ; — Premrou Ludvik, Peli.s Ivan, višja oficijala ; — Blazon Franc, oficijal ; — Albisser Viktor, Fortis Oskar, Bilicsich Ivan, Mozetič Peter, Wehrle Henrik, lllicher Josip, asistenti ; — Pertot Fr., Albi.sser Emil, Giaconi Srečko, loduradniki; Feiolitinger Marija, Rutar Ad., Kaufmann B., nianipulantinje.

Lekarne : Cri.stofoletti Jakob (na Travniku), (glej oglas); Gliubioli Alojzij (Rabatišče) : Kerpan - Poli iiva Karolina (v najemu Avg. >1. Gironcoli v Gosposki ulici) ; Kiirner Alojzij (na Franc Jos. cesti) ; Pontoni udova Amalija (v najenui Iv. Stanič) v Raštelju.

Menjalnica denarja: Avtico (Eaštel), Gentili, Michelstiidter, Pinclierle (Travnik); .Jona A. V..(Ascoli i).

Obrtniki :

Barvar : Lukman Jakob (Koren 1).

J3rwci : Mej 35, kateri so v Gorici, je Slovenec Pucelj Anton zraven Paternollija na Travniku, s podružnico v ulici i)od stolno cerkvijo.

Čevljarji: Badalič Peter (Cipresna ul. 12), Bone-detič K. (ul. Dreossi),BenedetičE. (ulica Morelli),Boskin Gregor (Glediščna ul. 15), Boškin Josip (ul. Leoni 13), Cotič Peter (Gosposka ulica J4.) Doljak Jakob, Hovanski Ivan (Gled. ul. 1), Jakopič St. (na Plačuti 5), Maurencič Fr. (ulica sv. Antona), Milost Blaž (Cingraf 20), Obidič Anton (Sem. ul. 4), Potočnik Peter (Stol. trg (J), Trnovec •losip (ul. Ascoli 15), Trnovec Franc (Vrtna ulica 23).

Delavnica v hakru : Bolko Leopold (v najemu ima Moretti Peter, ul. Ca.serma).

Dimnikarji-, i'ersič Anton ((iosp. ul. 1), Perno Ivaii (ul. Leoni 21), Potočnik Ivan (Travniic ^3).

Fotograf: Jerldo Anton (Gosposka ulica 7).

Izdelovalnica monštranc itd. : Slabanja Teodor (ul. Morelli). Peter in Adall)ertValentinči5(ul.Moi-elli št. 9).

Izdelovanje umetnih ognjev : Makuo Ferdinand (Fran .los. cesta 38 UI.).

Izdelovalec pečij : Potočnik Mih. (ul. treli kraljev).

Klepar: Čirter Karol (ul. Sv. Antona 1) in Oblak Anton (ul. Vetturini.)

I Klesar : Bitežnik Blaž v Vrtni ul. nasproti pošti, (njegov sin je kipar, prevzema vsa v njegovo .stroko spadajoča dela).

Ključavničarja in kovača; Oblak Jakob (ul. Ascoli 14), Živic Alojzij (Eabatišge 3).

Klobučarja : Fon Anton (Semen. ul. fi), Horvat Leopold (Gosp. úl. 12).

Knjigovez : Bednařik Ivan, (ul. Vetturini 3). (gl. oglas).'

Krojaški mojstri : Cejan Ivan (Nunska ul. 13), Cotar Ivan (Eabatisče 17), Čufer Franc k Bajt Ivan (ul. Sv. Antona 9), Jug Andrej (Novi most 37), Knez Anton (ujica y), Koršic Matej (Ti-žna ulica 12, čuvaj «Čitalnice.-)), Lntman Anton (na kolodvoru"), No^-ic Franc (ulica Orzoni, s prodajalnico krojnega blag'a), Novic Josipa (Gosp. ul. 17), Pajk Fr. (cesta Fr. Jos.), Podgornik Stefan (ul Sv. Antona 22), Podgornik Iv. (ul. Koi'en), Poveraj Martin (Travnik 5, s prodajalnico krojnega blaga, dežnikov, solncnikov, rokavic itd. itd. pritličje), Prezelj Fr. (Koren), Rojic Andrej (ul. Vetturini 3), Krušič Anton (Vrtna ulica 12, js prodajalnico sukna), Silič Anton (Semeniška ul. 10), Štnilcelj Franc (ul. Sv. Klare 3, prodaj, sukna).

Mizarji : Bavčar Jos. (ill. Ascoli 14), Černigoj Andrej (odlikovan, Novi most 10), Komel Jos. (Gr6iua 5), Kožiih Josip (pod Kapelo), Ličen Josin (Eabatisče 17), Pavlin Fr. (Cxrcina 1), Povšic Franc (Šempeterska cesta 9), Pavšič Matija (Placiita C).

Naorohni venci, cvetlice itd. : Pavlin Edvard (Niinska ul. 19). Eiesner E. (Nunska iil. .3.)

Odpravnišk-a podovnica : Hvalic GaSpar (ul. Morelli 12). (Glej. oglas).

Pekovski mojstri: Bratuž Jakob (Šolska ul. 6), Budinja Ivan (ul. Parcar 2), Cotic Ivan (ul. Vogel 2), Cotig Anton (Dog. ul. 4.), DiušSik Karol (Koren 4, podruž. Kor. hrib in Sem. iiL), Bajt Anton (Magistr, id. 1), Gerbec Jakob (ul. Sv. Antona), Gorjup Ivan (ul. Formica 13), Gril Jakob (ul. Sv. Klare (j), Leban Aleksander (ul. Morelli 24,) Leban M. (ul. Ascoli 18), Simciô Ignacij (Placuta 29,) Škerjanc Andrej (ul. proti Soškemu mostu 45), Skerjanc Sebastijan (Cipresna ulica 3), Fait Andrej (ulica Teatro 5).

Popravljalec ijlashal : Potočnik I. (ul. Caserma.)

Popravljalinca šivalnih strojev in dvokoles (z zalogo) : Saimig in Dekleva, Nunska (ul. 14—10).

Puškar: Saunig & Dekleva (ul. Municipio 1,)

Sedlar: Janež 1. (na Kornu 11.)

Sodcir: Rusjan Franc (ul. Vetturini 9).

Sveâar: Kopač Jernej (ul. Sv. Antona 17).

Urarji : Šnligoj Jakol) (Gos|)oska ul. 25), Korda-s S. (Travnik), Hieke Florijan (Gosp. ul. 9), Gregov Karol (Kastel).

Zidarski mojstri : Mozetič Franc (ul. Mattioli 7), Pavlin Fr. (cesta na pokopal. 11).

Odvetniki : a) odvetniška zbornica : Pajer vitez Monriva dr. Alojzij, predsedniic; — b) odvetiiiM in kaz. zagovorniJá (Slovenci) : Turna dr. Henrik in Treo dr. Dragotin (Gosposka nlica št. 7) Abram dr. Josip (Glediška ulica 8.) ; Franko dr. Alojzij (na Kornu St. 8.) ; Stanič dr. Josip (Gosposka ulica 4.) ; Tonkli dr. Josip in Tonkli dr. Nikolaj (Ascolijeva ulica 1.) ; Gnmtar dr. Eudolf, odvetniški perov. pii dr. Franku. — (Italijani): Bizzaro .pl. dr. Pavel Anton (ulica sv. Antona 7.), Canetti dr. Angel, Egger vitez pl. Kamil, GoIIob dr. Adolf, Ličen dr. Josip, Luzzatto dr. Graziadio in dr. Eajmimd, Marjuii dr. Franc, Morpurgo dr. Marko, Nardini dr. Emil, Venuti dr. Karol, Verzegnassi dr. Fr., Vinci dr. Ivan.

Posredovalnice za službe, prodaje itd. : Delia Zotta Pompej (Nunska ul. 16), Sussanig N. (Nunska iTlica 9).

Prenočišča: «Tri krone» (nasproti «Gorišld Tiskarni», Gosposka ul. 12); «Pri Zvezdi» (lastnik Spazzapan Vincenc, na trgu sv. Antona); «Pri Eajliu» (lastnik Droo Jos. na Kornu); «Pri Liz i» (Katnik Ivan, Ka]5uo. ul.'); «Pri zlatem angelju» (ul. Vetturini)-, «Pri zlatem jelenu» (Ozka ul. 9); Hotel Siidbalin (Piazza Ginnastica) ; «Hotel de la Poste» (Glediščna ul.) ; «Albergo Marzini» (Tržna ul.); «Hotel Central» in »alla corona ď Ungheria« (Corso Giuseppe Verdi), Hotel Union (giedališčna ul.)

Slovenski izvozčki so: Izmed teli so zaznamovani z zvezdico tisti, ki imajo pripravo tudi zanaročbe na deželo. Mučič Jakob 94 (ul. Barzelini) ; Ušaj Matija 27, 96 (ul. Morelli 41); *Krkoc Andrej 82, (Riva Pre.stau 2, pod Kapelo); *Terpin Ivan 72, 101 (ul. Vetturini 4) ; Martelanc Antoii 3 (ul. StraSice) ; Peternel Ivan 08, 89 (pri stari pošti^4); *Danevci6 Jožef 31, 88 (Solkanska cesta 20); Čotar Jožef 3G, 64 (dolga ulica); *Nardin Jakob 14, 93 (ul. Torrente); *Urši5 Filip 60 (židovska ulica 1).

Cenik za hvosćike z enim konjem. V mestu: za vsaki četrt ure 50 vin. ; vsaki daljni četrt nad eno uro 40 v.; na kol od v o i' in nazaj po dnevu 80 v., zvečer 1 ki'ono. — Ako se naroči nalaSč voz za nočni ali prvi jutranji vlak, tedaj stane tje in nazaj 2 kroni. — V okolico (tje in nazaj, ali samo tje): do Št. Petra, Stračič, novega pokopališča, na Kampanjuco do Moser-jeve tovarne 1 krono do prehoda barke 1 krono 20 v. ; do Solkana, St. Andreža in Bajte K l'4-O; v Podgoro in v Pe\Tno K 1-50 kr. ; v Panovecdo vojaškega sti-eljišča 2 v. ; v Miren do mosta, Ajševico in obe Vertojbi ter Loonik K 2-20 s pravico 10 m. jKičitka ; za vsaki četrt ure nad 10 minut 40 v. več. V nočnem času se plača 10 v. več za vsaki četrt ure.

Tiskarne : «Goriška Tiskarna» A. Gabi-šček (odgovorni poslovodja: Meljavec Ivan, v Gosi)osld ulici št. 11). ; potem : Hilarijanska, «Narodna», prej Obizzijeva tisk., Seitzova, Paternollijeva tei- «à la minut» tiskarni Pallioh in Skert.

Tobakarnice : Batič Miha (Solkanska cesta 9), Belinger Matevž (Tržaška cesta 1), Bucik Josi]) (Korenski hrib 20), Drašček Peter (Stolna ul. 2), Jelei-šič C. (Nun.ska ul. 3, prodaja vse jnim. slovenske časopise), Leban Marija (Vrtna ul., nasproti ljudskemu vrtu), prodaja »Sočo«, »Primorca« in »Slovansko knjižnico«,

Marija (ul. Sv. Klare C), Žbogar Anton (Šeinjieterska cesta n).

Tovarne: Lebherz Emil (žve])lenke); Ritter, Kittmever & Co. (platno) ; Ritter pl. Viljem in di-. (za žido), oba v Stračicah ; Lenassi Alfred (za žido) ; Holzer Ernest (za milo), Cisář Karol (za črnila), Oberdank J. (Ili'ovatin J.) za sodovko in pokalice.

, Trgovinska in obrtnijska zbornica (Passaggio Edling 13.) Obsega I. trgovski oddelek in 11. ol)rtni[ski oddelek. Trgovski oddelek ima 8 zastopnikov, obrtiiijski

pa v 1. in 2. raz. po štiri in v 3. r. gest; vseli udov zbornice je torej 22. — "\'olilno pravico ima vsak trgovec ali obrtnik, ki plačuje v Gorici vsaj 10 K. na deželi i)a vsaj 6 K erarno pridobnine (brez doklad, tudi vojna doklada se ne šteje). Ysi trgovci volijo skupno 8 zastopnikov. Obrtnijski oddelek pa voli v treh razredih in sicer v I. r. tisti, ki plačujejo nad 200 K, II. r. nad 40 K in v III. r. tisti, 'ki plačujejo v Gorici vsaj 10 K, na deželi pa vsaj 6 K erarne pridobnine. — Slovenci do sedaj na veliko žalost brez zastopnikov. Upanje je, da jih dobimo v najbližjem času. Dosedaj nam isto nadomešča »Trgovsko in obrtno drnšt\'o za Goriško«.

Trgovci: A) Z moko in jedilnim blagom na debelo: Kaučič Fran (na Kornu 8) z moko, tursico itd.; Resberg G. Ferd. (Kapucinska ul. 11. in na Kornu 2) z jedilnim blagom in moko.

B) Z moko in jedilnim blagom na drobno: Berginc Ant. (ul. Formica 28), Čermelj Andrej (na Kornu 10), Diušček Peter (Stol. ul. 2), Furlan Ambi-ož (Trž. cesta), Furlan Jurij (Kapucinska ulica tik »Lize«), Kopač in Kutin (SemeniSka ulica 1), Kodrič Stefan (cesta Fr. Josij)), Kuštrin Anton (Gosp. ul. 23), Makuc Josip^ (Vrtna ul., v hiši okrožne sod.), Podgornik Andi'. (Sempet. cesta 15), Slokar Anton (ul. Ti-eh kraljev 1), Ušaj Katarina (Maglstratna ul. 17), Vodopivec Andrej (nI. Vogel 2), Žbogar Anton (Šempe-terska cesta 11).

C) Z lesom: Bolko Anton (Vrtna ul. 10), Bolko Leopold (Telov. Trg (i), (^,regorič I., (Vi-tna ulica), Goljevšček Josip (Fran Jos. cesta 15), Gorkič Ivan (Plinarska ul. 11), Hmelak Franc (ul. proti Soškemu mostu 20), Hvala Ana (v isti ul. 9), Hvala Josip (v isti ul. 10), Kraiic Jo.sip (ul. Bertolini), Eepič Franc (Tržaška cesta 8), Slokar Franc (ul. Treh kraljev), Vidmar Josip (ul. Bertolini O-

B) Z ogljem in drvi: Bresčak Peter (Pla-čuta 31), Cej Matija (Plaôuta 5), Pavlin Josipina (hrib

na grad 4), Plešnicar Mohoi' (Koren, liril) 0), PlesniSar Peter (Vrtna ul. 4), Plesnioar Aiidr. (Edlingov prehod Poberaj N". (Kapuoinska ul. 7), Podgornik Mihael (Po-kopaliSSna ul. 15), Špacapan Marija (Koren.ski hrib' 8), Suligoj Anton (Plačuta 11), Cej Štef. (konec ul. Ascoli).

E) S steklom in kuhinjskimi po.sodami: Ivoi-eu Anton (Gosposka ul. 4), Prežel Ivau (Stolni trg 2), ŠfiUgoj Ivan (ul. Ponte nuovo 28).

P) Z leseno posodo in orodjem: Anlovar Ivanka (ul. Formica 30), Bergiiic Josij) (Eastel 27), Pisk Josip (Plačuta 6), ÁVinkler Anton (ul. Formica).

G) Z usnjem: Drufovka Ivan ((ïosp. ul. 3) Hausner & Lokar (Gos]}. ul. 11), Jakil Andrej (ul. sv. Ivana 7), Jakil Franc (BabatiSôo 2), Casagrande Karol (Semeniška ulica).

H) Z manufakturnim (la-ojnim) blagom: »Krojaška zadruga«, (Gosposka ulica št. 7.), Mose Jurij (Raštel 7 in 8), Novic Fr;uic (ul. Sv. Klare 6), Poveraj Martin (Travnilc o, tudi z izgotovljenimi oblekami).

I) Z modnim blagom: Zornik L (Gosp. ul. 7.)

K) Z vinom: Pečenko Anton Ivanov (Trtna ul. 12), «Vinarsko društvo za Brda» (ul. Barzellini 20, podružná klet ul. Torrente 0), Resbei'g G. Ferd. (Kapu-i-inska ul. 11).

L) S pivom: Kaučič Fran (Dreherjevo, na Kornu 8), Eovan Josip (V)'lmiško, BabatiSče 18).

M) Z zelenjavo, sadjem itd.: Anlovar Ivanka (ul. Foi'inica 30), BreSčak Peter (Plačuta 31), Birsa Peter (Corto Caraveggia ó), Dovgar Ivan (Semen. ul. ÍI), Ernello Ernest (Dogan. ul. 10), llumar Gregor (Plačuta 1), JakopciC-Peter (Pristava 3), JakončičMihael (Oirad 24), Kogoj Ana (ul. Sv. Klare (3), Kravos Karol (Pristava '17), KristanSic Mihael (Grad 24), SimCič Katarina ul. Sv. Klare 4), Skrt Terezija (ul. Formica žl), Vogric Terezija (Plačuta 2), Zimic- Katarina (ul. Formica 5t. 10 in na pokritem trgu).

N) Z di'obnim blagom (ckincagiie): Po-tatzky Antou (na drobno in debelo, Eaštel 7), Čeniovio Urèula (na drobno, Eaštel 8).

O) Z vinskim kisom (na debelo): Makiio K. (Rabališče 20), Resberg (}. Ferd. (Kapucinska ui. 11), Kralj I. (Kapucinska ulica).

P) S cvetlicami: Eder A. (ul. Vogel 18).

R) S papirjem in šolskimi potrebščinami: JeretiS Anton (glavna zal. in prodajal. Semen, ul. 3, podruž. : poleg .sadnega ti'ga), Likar GaSpar (Se-meniška ulica 10), Prezl Josip (Stoíni trg 2).

S) Z želez jem: Konjedio & Zajec prej Darbo (nasproti škofiji), podražnica v ulici za vojašnico št. 15.

Zaloge piva; a) Vrhniško: zaistopnik Rovan Josip, v Rabatišču 18 (glej oglas); b) Dre her j evo: zastopnik KauôiC Fran na Kornu 8; — d) druge zaloge so: Steinfeldsko, Plzeňsko, Grasko, Senožeško in Kozleijevo.

Zaloge pohištva: Breščak Ant. (Gosp. ul. 14), Gregorič A. (Fr. J. cesta 37), Trampuš Fr. (Mag;istratna id.), — velike izdelovalnice in najcenejši vir za kupo-valce so solkan.ski mizarji. (Pol ure od Gorice).

Zapriseženi izvedenci : Teh je imenovanih po veo za vsako stroko. Slovencev med temi — ni!

Zavarovalnice : Poleg zastopov vseh avstro-oger-skih zavarovalnic je tudi zastop banke «Slavije» v Semeniški ulici št. 3. (Anton JeretiS, zastopnik).

Zastop »Severonemškega Lloyda« : Viljem Rein (ulica Usina).

Zdravnil<i : a) Slovenci : K e r š o v a n i dr. Martin (ulica BarzeUini št. 2.); Lisjak dr. Andrej (Gosp. ulica 2,5.) ; Eojic dr. Aleksij Raf. (ulica Contavalle št. 5.); — b) Italijani: dr. Adlerstein (žen. bol.), Bader dr.

Ivan (SemeniSka ul. 24), Berger dr. Ludvik, višji oki'ajni zdravnik, Brauio dr. Josip, (Niinska ul. 14), Gentíli dr. Jakob (nI. Asooii 4), Orešič ])1. dr. Emil (Semeniška nI. 3), dr. finopfelmaoher I. (nI. Dnomo 11), Lnzzatto dr. Aron (Travnik) 14), Morpnrgo dr-. Oskar (Travnik 22), Pittaniitz dr. AHonz (Yia Dante 5), Pontoni dr. Alojžij (id. Morelli 34), Villat dr. Ivan (Stolni trg 5), Fratnik dr. (ul. Tre Eě Zenoovich dr. Aleksander v pok. (ul. Alvarez št. 1).

Zemljemerci : Mej osmimi ni nijednega Slovenca.

Zobozdravniki : Czar Eajmmid (ul. Contavalle 2), Koli Eudolf (ul. Treh kraljev 2), Kožnar Anselni (ul. Barzellini 2), Netzband Pavel (ul. Dante), Sticsa Ivan (ul. Dante 4).

Ceniki zastonj in- franko.

„mh Marna",

A. Gabršček v Gorici Gosposka ulica štev. 11. ^

priporoča

„Vstajenje" grofa Leva Nik. Tolstoja. — Obsega 776 strani. — Cena eleg. vezane K 4-60 ; po pošti 30 vin. več.

„Quo vadls?" Henrika Sien-kiewiča. III. zvezelf »Svetovne knjižnice«. — Obsega 650 stani. — Cena krone -3 ; po pošti 30 vin. več.

„Mareo Viseontl". ~ Zgoclo-"Vinski roman. — Cena kron 2-40; po pošti 20 vin. več.

Politiški okraj goriške okolice.

Obsega: ajdovski, goriški in kanalski sodni okraj. — Hiš 11.507, mož. 32.81.3, žen. 31.063, vsi katol. raziml7. — Slovencev 61.118, Ital. 2136, Nem. 164, dingon. 16.

(Glavarstvo glej spredaj mesto Gorica).

A. Sodni okraj Ajdovščina.

Hi.š 261.5, mož. 6812, žeu. 6411, vsi katoL raznu 5, Slovencev 13.160, Ital. 28, Nem. 10, drugon. 2.

Obsega 11 županij, in sicer:

. 1. Ajdovščina, p in brz, km 26. Ena dav. obě. 735 ; — žn .Int. Loicar, i)žn Kovač Ig. in Bolaffio Jak., tk Schlegl Avg.

Cerkev. Župnija sv. Ivana Krst.; patr. obč. ; žk Cigoj Josi 5.

Šola Ilr, na Bajt Fr., pu Krajník Franc. Godina Danijel pkšsv.

C. kr. okr. sodni j a. Cechot Jos. .sodnik, Lasič Henrik pristav, NovajoUi Leon. kane., Jamšek Andr., kane., Přibyl Fr., PetriC Ant. pis. vaj., Maks. vit. Lama vaj., Berginz Avg., Vogric Mih. slugi.

C. kr. davkarija. Subie Gregor davkar, Marizza Okt. prigled., Mrevlje Mirosl. Catalan Pet., Rosett Brm., vaj., Sartoii Fr. izvš., Trampuš Bost. sluga.

C. kr. finančna straža. Wochinz Leop. vodja; Peršič BI., Velnščik Anton stražnika.

V Ajdovščini so tri tvornice in .sicer: C. kr. priv. mehanična predilnica. C. kr. priv. barvarnica in valčni mlin Vene. Jochmann.

Društva. Bralno dr. «Edinost», Bralno in pevsko dr., Eokodelsko podporno dr., m. in ž. podmž. sv. C. in M., Posojilnica in hranilnica (ust. 4. marca 1804.), Užitninska zadruga.

Notar Pasooletto dr. Marij. — Zdravnik Pink dr. Hugo — LekarniSar Sapla Fr. — C. kr. poštar Pezdio Mih.

Trgovci. — Jestvine; Bratina Fr., Horenini Fr., Malik Mih. ; — les : Kovao Igu. ; — mes. bl.:^Bati5 Štef.í Casagrande Ang., Boleno Avg., Eepič Fr., Štekar Štef., — usnje : Feigel Aiit., Lokar Ant. ; — manuf. bl. ; Batič Štef., Dolenc Avg., Eepic Fr., Štekar Štef. ; pivo na deb. : Bratina Fr. ; — železje : Casagrande Ang., Boleno Avg., Malík Mih., Eepič Fr.

Obrtniki. — Briv. Lnlik Jan. ; čevlj. Božic Pet., Petkovsek Ant., Petiio Fr.; klepar Eušt Fr. ; klesar LukanSio Janez-; ključav. Kalin Franc; kov. Brenčič Val. ; kroj^ Batio Jos., Kertelj Jan., Liilik Jan., Verčon Fr., Žigon AI., Žigon^ Štef. ; mes. Logar Fr., Marc Jos.; miz. Kozman Fr., Skerl Val, Toplikar Fr., Vali5 Aloj., Valic Pet. ; peka Florenini Fr., Pilon Domin. ; stroj. Feigl Ant., Lokar Ant., Semič Ivanića ; urar Feigl Ant. ; zid. Batič Alb.

Gostilne in krčme : Bolaffio Jak., Bratina Fr., Florenmi Fr., Dolenc Avg.,„Kovač Ign., Logar Fr., Marc Ter., Poljšalc Eoza, Štibilj Ema, Vodopivec Alojzija, Casajgrande Angelo.

Sejmi: 10 marca, križev petek, 24. jmiija, 15. oktobra.

2. Črniče, p, km 10-4. Dav. obč. : Batuje 386, Črniče 756, Selo 427 ; žn Bolko Leop., pžn Lojk Tom. in Jož., Murel Ant., Krkoč Ant., Mermolja Jos., Ve-trih Sim., Usaj Anfon ; tk Vičic Miha.

Cerkev. Dekanija ; župna c. sv. Vita muč., podr. sv. Ivana in Pavla v Eavnah, sv. Kozma in Damijana v Malovšah, sv. Jušta v Gojačah ; patr. kamer, zal. ; žk-dn Cibič Ant., kn Franké Ivan. župna o. sv. Ane v Batujah, podr. sv. Mihaela v Selu; žk Leban Ign. v Batujah, patr. Lipovž Štefan v Batujah.

Šola Ilr, nu Sternad Fr., u Komac Ljudmila; pkšsv Volčič Ivan. — V Batujah Ilr, nu Ůrbančič Alojzij, u Lavrenčič Klementina; pkšsv Urbančič Vek.

Pošta. Bolko Ana pca, Kavs Jos. upravitelj.

Trgov. Jestvine : Bavcon Ant., Bavčar And., Kei-ševan Frau2iška, Krušig Jak., Pereic Mar., Piijevec Jos., Ušaj Ivan, Vertih Jo.s. ; usnje : Kosovel Jos. in Fr. ; manufak.j KruSič Jak.

Obrt. Čevlj. PeiSc And.; kov. Badalič Iv. in LiSen Josip ; kroj. Živio Ant.; mes. SlainiS Ant. ; miz. Bav-5ar; Fr., Mermolja Aloj., Ušaj Ivan; mlinaiji: Toplikar Marija, Leban Ivan, Morel Ant., Bavčar Franc; stroj. Kosovel Josip, in Fran. ; zidar Živic Leop.

Tovarna zelezja: Mnlitsoh Jos. Bjituje. Društva. Posoj. in hranilnica v ČrniCah in Selu ; Zavai'ovalnica gov. živine v Čmicah. Napredno bralno dništvo v Crničah in Selu.

Gostil. Kerkog Ant., Kosovel Jos., Mermolja Ant. in Fr., Nodus Fr., DrešSek Amalija, Podgomik Iv., Slamič Karolina, Ušaj Iv., ValetiC Iv., Vetrih Jos. in Kristjan.

Tobakarne. Bavcon Ant., Kerkoc Ant., Koron Katar., Kosovel Jos., Mermolja Fran, Drešček Amal., Piijevec Jos. Iv. Valetic.

Sejmi: 18, jmiija (prvo ned. po sv. Vidu).

3. Gabrije, p Smaije pri Ajdov., lan 31. Dav. ob5. : Braniča Gorenja ali Dolenjci 105, Gabrije 542 ;

— 2n Kus Lor., pžn Koniza Jos., Tm-k Iv. ; tk IXirk Iv.

Cerkev sv. Martina šk.; kt Valentin5i5 Štef. Šola Ir, u Cicero Fr. ; pkšsv Samic Leop. Društva. «Pevsko in bralno di-uStvo». Trgovci. Pegan Ign., Koniza Joz., Turk Iv. z jestvinami.

Obrtniki. Briv. Vitez Jan.; cevlj. Čehovin Fr., Vitez Andr., Turk Jan. ; kov. Jerič Fr., Jerič Florj.; ki'oj. Bizjak Fr.; zid. Makovic J., Košuta Štef. v Gor. Branici; mizar Turk Eih.

Gostilne. Ukmar Karol v G., Cehovin Flor. v Gor. Br., Turk Iv.

4. Gojače, p Črniče, km 18. Ena dav. obč. 423 ;

— žn Iv. Krkoč; pžn Fr. Zaje, Fr. Podgornik.

Cerkev in šola v Crničah, podr. cerkev sv. Justa v Gojačah.

Trgovci. Berbuo Josipina, Breoelj Urša, Cigoj Fr., Rebek Aut.; z Jesom : Cigoj Simon.

Obrtniki. Čevlj. Li5en Vinko.; zid. Lozar Jos.

Gostilne. Berbiio Fr. in Terezija Cigoj.

5. Kamnje, p Črnič'e, kin 21. Ena dav. obo. 474; — žn Slokar Jos. ; pžn Vodopivec Andr., Fiirlan Fr., Čermelj And., Krkoo A., Bag-atelj Miha; tk Slokar Marko.

Cerkev sv. Mihaela arh., podruž, glej v Skri-Ijah in ^Vrtovinu ; žk Kosec Jos., kn Ferfolja .Jos.

Šola lir, nn Vodopivec Jiuiko, n Oblak .Amalija; pk&v Kosec Jos.

Društva. «Vinarsko in sadjarsko dr.» (preds. Vodopivec Janko). — Veteransko društvo, pred. Vinko Favetti. Ljudska posojilnica, pi-eds. Kosec J. «Vzajemno podporno dr. za zavarovanje goveje živine», preds. Vmko Vodopivec.

Trgovci. Jestvine in meš. bi. Vodopivec Ivana, Bizjak Filij), Vodopivec Andr.

Obrtniki. Kov. Vodopivec Hilarij ; kroj. Krkoč Aloj. ; miz. Vodopivec Ant. ; zid. Vodopivec Jos.

Gostilne. Bizjalc Rozina, Furlan Fr. «pri Rebku». Vodopivec Amalija in Fran, Vodopivec Matilda.

B. Sv. Križ, p Sv. K.-Cesta, km 24. Dav. ob6.: Dobravlje 592, Sv. K. 12.59, Velike Žablje 488.; — zn Trpin Fil. ; pžn Stanič Fr., BatiS Štef., Volk Jos., Simonič Jern., Vrtovec Fr., Belja K., Kosovel Á., Kri)an A.; tk Medvešcek Peter. Codpreds. Trpin Fil.

Cerkev. Žiipn. sv. Križa, lodruž. sv. Petra v Dobravljidi ; patr. žk v Vipavi ; žk Kodre" Iv. -

V Žabljah Vel. c. sv. Flo rij ana nniS ; vr Črnigoj. — V Sv. K. je samostan oo. kapucinov; gvardijan o. Kemperle K.

Šola Ilir, nil Medvešcek Peter, u ^Šinigoj Fr., l.ikar Otilija; Lenardic Ema, supi. — V Žabljah Vej. ]r, u Vuga I.; pkšsv Jos. Troha v Vel. Žabljah, Š: Batic v Križu.

Društva. Bralno d. v Sv. K., preds. Medvešcek Peter; Vzajemno podp. d. za zavar. gov. živine, pred.

isti; Bralno dr. v Yel. Ztabljah., preds. Ealjk And. Društvo «Vodovod.» Bralno in pevsko dr. v Dobravljali.

Poštar BerbuS Ant. pr., Berbuo Mar., odprav.

Trgovci. Jestvine in mes. bi.: Berbuč Ant, Bakargič Val, Trpin Ter., Bratina Fr., Jerkič Iv., Makovec Al., Mrevlje Fr., Kosovel Aloj.; z nsujeni : Jerkič Ivan.

Obrtniki: fievlj. Jerkič Iv., Šinigoj Aloj., Ko-Cevar Iv., Kočevar Fr., Pisek A.; klep. Eozinec And.; Mesai;^ Enstja A. ; kov. Brajko Ant., JejčiC Fil. ; knji-gov. Cernigoj Jos. ; kroj. Jerkič Jos., Poniž Jos., Vrtovec Jos. ; mes. Logar Miha; miz. Eovtar Fr., Velikonja Mil., Enstja Fr. ; urar Čniigoj Karol, Spelt Ant. ; zid. Vovk Iv., Vonk Jan, v Dobravljah.

Gostilne. Bakaršič Val., Berbuč Ant., Bratina Fr., Jejčic Fil., Jerkic Ant. in Ivan, Kalin Štef. Jos. in Fr., Krpan Ant. in Ivan, Kosovel Aloj., Makovec Aloj., Sever Jos., Tonon Jos., Vrtovec Jos.

Sej mi : 5. jmi. (v poned. po .sv. E. T.) in 14. sept.

7. Lokavec, ]). Ajdovščina, km 26. Dav. obč. : Dol 812, Lokavec 993, Otlica 614; — žn Vidmar Jos.; pžn Eebek Fr., Krai)eZ Fr. ; tk Slokar Josip.

Cerkev sv. Lovrenca muč. s podr. sv. Urbana; župn. Sv. Križ : — žk Kerkoč Stef. Na Otlici c. Angelo Varuhov; žk upr.: Mežnarčič Bd.

Sola lír, nu Tojnažič And.,^u Skočir Ernesta; pkSsv Kerkoc Štef. Na Dolu Ilr, u Cibej Edmund, drugo m. prazno; na OtlicJ šola zašilo, pmu Mežnarčič Ed.; pkšsv VelÚvonja I. ; Čipkarska Sola Dol-Otlica ; uv. Eejc Lne., nžrd. Žorž Fr.

Pošta: Tomažič Alojzija upr.

C. kr. goz. in grajšč. oskrbništvo na Dolu: Hijnig K. oskr.; Kainradel Fil., Baumncher Ang., Močnik Jos., Jelinčič 1., Žuljan I. gozdarji; Bevk Ant. in Engel I. gozdna poni.

Društva: Bralno društvo, Društvo za i)odporo rokodclcev. Pevsko druStvo, zastop zavarovalnico «Slavije».

Trgovci: Hnieljak Fr., Eebek Fr., Slokar Iv., Slokai' .A_iit. 185, Dol-Otlica: Bratina Fr., Bratina

Jemej, Likar Andr. z jestvinami ; — Vidmar Jos., Hmeljak Fr., Eolet Iv., Kompara Ant., Slokar Fr. z lesom.

, Obrtniki: Coha Ant., Rustja Miha, Mermolja Mat. cevlj. ; Kovač Valent, in Jos., Kavčič Andr. 139, kov.; Fornazarič Eok., Blažko Iv., kroj.; Lokar Fr. in Val., Kovač Nikioa 198, Kovač Nikioa, miz in obhodnik, Tolanc Ivan, Dol-Otlica miz. ; Blažko Fr. in Karol, zid.; Kompare Val. l87, in Jan. 174, valba dom. sukna, Slokar Jos., Kovač Štef., Stibil Jan., mlin.; Bevk Andr., Bevk Fran, kolaija; Spacapan Jos., opekarna; Vovinc Anton, Čibej Jak., sodar; E^rlan Jan., prevozček.

'Gostilne: Eebek Fr., Vovk Fr. Slokar Kari, Žigon Ant., Slokar Jalc., Čermelj Fr., Dol-Otlica : Bizjak Jak., Bratina Jer., Česnik Andr., Krapež Andr., Krapež Jan., Krapež Fr. 40 in Krapež Fr. 60.

8. Rihemberg, p in brz, km 18. — Dav. obo. Bije 828, Eibemberg, 1667 ; — žn Pavlica Jos., pžn Eobič Jos., Fabijan Fr., Čobron Aiit., Jogan Fr.j Mrevlje Fr., Skerbio Jan., Sever Jan., Pečenko .Int., Geržej Ant. ; tk. žn.

Cerkev. Žiipn. sv. TJrha šk. in spozn., podr. sv. Diiha v Pedrovem. sv. Antona Pad. v Taborju, sv. Katarine v Preserjah, sv. Martina na Brjab, kapela sv. Pankracija v zgorenjem gradil in M. D. v spodnjem ; dekan. Komen ; patr. kamer. zal. ; žk Brezavsoek And., kn Gles^čič Ant.

Šola Ilir, nu Poniž Ambrož, u Krizman F]-., Komac Marija, pkšsv žk. — V Brjah Ir, u Možina Ant.

Društva. «Bralno dr.» v Bijah (preds. Možina Ant.) Zavar. dr. goveje živine (preds. žn.) Vino-rejsko in sadjerejsko društvo v Bijah in Eiliembergu (preds. Možina Ant. in Golja.)

Trgov. Jestvine in mes. bi. : Čebron Ant., Gerzej Ant., Jehišič Štef., Možina Ant., Pečenko Jožefa, Vidmar Ign.; vino na deb : Čebron Ant., Pečenko Ant., Lazar.

Obrt. Čevlj. Bandelj Ant., Birsa Aloj. in Karl, Filipoič Iv., Bizjak Pavel, Furlan Fr. in Matevž, Hmeljak

Jos., Kodrič Ant., Mihelj Aloj. in Ant. in Jernej, Ušaj Jos. ; ključ. Birsa Ant. ; kov. ličen Ant., Savli Jos., Valič Sim., Mihelj Jož., Vodopivec Fr. ; kol. Birsa Anton, Rupnik Jan.; kroj. Vidmar M., Sever Iv., Ušaj Iv., Žerjal Jos. ; mes. ličen Maks, Robič Jos. ; miz. Bezek Jos., Birsa And., Fm-Ian Iv., Jogan Jos., Kaner Ign., Kodrič Ant. ; peka Koradin Fr. : sod. Ličen And., Mihelj Fr. ; zid. Bizjak And., Kereevan Iv. in Jos. in Fr., Vodopivec Fr., MUiale Fran.

Gostil. Besednjak Fr., Birsa Jos., Čebron Ant., Culja Aloj., Furlan Jan., Gerzej Ant., Kodric Ant, Kodrič Jos., Jogan Iv., Ličen Makso, Ličen

Štef., Ličen

Ant., Mihelj Jože, Pečenko Ant. Iv., Pečenko Ant. (Lazar), Pečenko Iv., Pavlica Fr., Vidmar Fr.

Sejmi: 28. marca, 4. jnl., sohoto kvateriio 23. sept., 2L dec.

9. Skrilje, p. Sv. Križ-Cesta. Dav. obč. Skrilje 432, Š. Tomaž 388 ; — žn Favetti Vinko, pžn Slokar Marko, Valic Josip, Bratina Ant., RiLstja Ant. in Bra-tina And. in Fr.; tk Slokar Marko.

Cerkev sv. Tomaža v Š. Toniažu, podruž, sv. Donata _v S. ; vr Poljšak Alfonz pri S. Tomažu.

Šola: Podi-u2nica v Skri jah, u. Pere Marija. Ljudska posojilnica in hranilnica s sedeženi pri g. A. Verčonu. Bralno in povsko društvo »Čaven«, Skrilje.

Trgovci: Bratina And., Bratina Josip, pri Sv. Tomažu, Favetti Vinko, Kertel Iv., Verčon Ant. (tudi žolezje) v S., Kravos Fr. •

Obrtniki: Besednjak And., kov. ; Mavrič Jo,s., Saksida Aloj. kroj. v S. ; Batagelj Iv. pri Š. T.. Rustja Iv. miz. v S. ; Černigoj Fr., Kompara Jož. pri Š. T., Yalič Jos. zid. v S.

Gostilne: Bratina Andrej, Bratina Jos. v S. T., Kajnradl Frančiška ob meji na Dolu, Kravos Fi'., Kompara Ant., Verčon Ant. v S.

10. Šmarje, p, km 29-1. Ena d. obč. 1074; žn Gruii-tar Fr., pžn. Poljšak Jos., Verč Jos., Fr. Kalin, tk žn.

Cerkev. Župu. sv. Imena M. D., podr. sv. Lenarta pri HmeljakiJi ; dekan. Komen; mesto podelj. škof ; žk Kranjec Fr.

Šola lir, nn Kavs Janko, pu Bratinc Drag. ; pkssv Gnmtar Fr.

Društva: Bral. in pevsko dr. »Šmarja.«

Pošta. Polj.šak Filip, pr.

Trgov. Jestvrne: Benko Fr., Jejoič Iv., Škerbic Ant., Stiibelj Fil.

Obrtn. Čevlj. Orel Vinko, Poljšak Vinko. Ant. Vertoveo; kov. Furlan uva Aloj. ; kroj. Samic Fr., Fr. Vodopiveo; sod. Kante Fi-.

Gostil. Benko Fr.. .lejčič Fr., ŠkrbiC Anton, Štnbelj Fil., Štnbelj Jos.

11. Vrtovin, p Črniče. Eua dav. obS. 578 ; — žn Lozar Martin, )žn Cermelj Henr., Lozar Ant., Lozar Aloj., Eebek Fr., Birsa Fr., Podgornik And. ; tk Cigoj Silvester.

Cerkev D. M., podružnica župn. Kamnje.

Šola v Kamnjab.

Trgovci: Batagelj Aloj., Bir.sa Fr., Cermelj Henr. — Audlovec Fr., Pirjevec Fr., Ži^c Jos. z les.

Obrtniki: kov. Piijevec Jos. ; kroj. Čopič Fr. ; mes. Slamic Fr. ; miz. Cigoj Jos. ; zid. Vodopivec Jo.s.; mlin. Lozar Mart., Gerželj Fr., Leban Joz., Satej And., Cermelj Jos., Podgornik Ant., Piijevec ^Fr., Andlovec Tr.; žag. Andlovec Fi'., Pirjevec Fr., Živic Jos.; fužine Mulio Karol, Podgoiiiik Anton.

Gostilne : glej trgovci.

B. Sodili okraj goriški.

Hiš 6671, mož. 19.160, žen. 18.419, v.si kat. razun 11, Slovencev 36.990, Ital. 2099, Nem. 164, drugon. 13.

Obsega 21 žu^ianij, in sicer :

1. Št. Atidrež, p Gorica, km 4-5. — Ena dav. obč. 1299; ^ žnLutman And., pžn Lutman Peter, Pa-škulinFr., Iloban Jos.; tk Furlani Leop.

Cerkev sv. Andreja, je podruž, prvostolne cerkve goriške J kt Kosovel Jos.

Sola nir, nu Fiirlaiii Leop., u Vergna Ida, &o-stiša Kar. ; pkšsv Zavadlav Fr.

«Pev.sko ill bralno društvo». Ust. 1897. preds. Namit .T.

Trgovci. — Nanut Marijana, PaSkulin Fr., Molar Jos.

Obrtniki. — Čevlj. Cej Ant., Mavric Ant; Hesar Turi Ambr. ; ključ. Nanut Jan. ; kov. Mučič Andr., Mučič J. ; kroj. Lutman Jan., Novak And., Yolčié Ant.; mes. Kodermao Jos., Iv. Siiiigoj ; miz. Cijan Jos. Pavlin Ant. ; pek. PaSkulin, Nanut M., Molar Jos.; kolaija Lutman Ant.,Molar Jožef ml.; zid. Cijan Avg., Podvrsič Aloj.

Gostilne, ivuzmin Fr., Lovrenčič Jan., Lutman Jan. in Pet., Marušio Fr., Molar Jos., Nanut Jos., Nanut Mar., Turi Ambr.

2. Bilje, p, km 9. — Dav. obč. B. 777, Orehovlje 353. ; — žn Silič Jan. ; pžn Kogoj Jos., Petrovčio Iv., Soler Oton, Leštan Jos. in Neinio Franc.

Cerkev sv. Antona pušč., v Bukovici podruž, sv. Lovrenca muč., v Orehovlju sv. Avguština in kapela sv. Silvestra; — kt Kojec Iv.

Šola Ilr, nu Lapanja Matevž, u Cej Mar. ; pkšsv Siliô .lan.

C. kr. poštar Saunig Aut. Francetov.

Društva. Kmetijsko bralno dr.. Podružnica veteranskega dr., A'zajemno podporno dr. zavarov. gov. živine. Posojilnica in hranilnica (preds. Roječ Iv.)

Trgovci. Namar Jos. Ivanov, N. J. Francetom Orel Andr., Peric Klementina, Mozetič Karol, z jestvi-nami ; z vinom Vouk Fr.

Obrtniki. C'evlj. Devetak Ant., Klancič Jan.; Mozetič .los. ; mes. Fornazarič ,los., Frančeškin Fr. ; mlin. Batistič Jan., Mozetič Jos., Zoru Fr. ; zid. Gor-jan Silv.; ljudske 0])ekkarne: združeno opekarne Bilje-Bukovica.

Gostilne. Domiuko Iv., ljudske opekarne, Nemec Jos., Saunig Ant., Saimig Avgiišt., Soler Otr., Vouk Fr. .

3. Čepován, p, km 21-5 — Ena dav. obč. 1164 ; — Zn Podgornik And.; pžn Podgomik Pet., Šuligoj Stef., Bratnž Ant^; tk Bratuž Ant.

Cerkev. Zupn. sv. Ivana Krst.; patr. ver. zal; Zk Rejec Jak.

Šola Ir, n Mlekuž Ant. Potov. š. na Vratah; ptn Eešič Ant. — Čipkarska š. : Podgomik Frančiška, u. ; pkssv Kofol Ant. ; tk MlekuZ Ant.

Društva. — «KatoUško-polit. čitalnica». Tamb. zbor. Posojilnica in hranilnica.

Poštar. Kofol Leopold (enkrat na dan vožnja pošta v Solkan.)

C. k. žend. postaja. Zoro Fran, straZmešter.

Trgovci z_.jestvinami Bremec Iv., Kofol Ant., Kofol Joj5., Kofol Štef., Podgornik Pet. (in z meš. bi.) Šnligoj Štef., Šavli Peter.

Obrtniki. — Čevlj. Bratuž, Štef., Mrak Štel, Šuligoj Ant., Šuligoj Ivan 29, Š. ,T. 55; knjigov. Kofol Jos.; kov. Paglovec Fr.; kroj. Hojak Štef., Truš-novec Fr., Petrovčič Ant., Pavšič Vinko, Mrak Al.; miz. Bratuž Ant., Mrak Jan., Paglovec Štef. in Ant.^ Šuligoj Fr. ; žaga na vodo Bolko Ant. ; pek. Grosar Štef. : zid. Skok Jan., Podgornik Mat., Plesniôar Jož.: pušk: Hojak Greg.

Gostilne. Kofol Ant.^ Kofol Jos., Kofol Štef., Podgornik Pet., Savli Peter, Šuligoj Valent.

4. Dornberg, p in brz, ^ km 13-3 — Ena dav. občina 1919. ,Zn Berce Fr., pžn dr. Ferdo Rojio, Mrevlje Jos,, Šinigoj^ Jos., Vodopivec Ant., Rojio Anton, Cotič Josip, Saksida 'Jos.; tlc Gregorič V.

Zdravnik. Dr. Rojic Ferdo.

Cerkev v D. sv. Danijela pror. ;- patr. grofov Coroninj-Cronberg; dekan. Komen; žk Juvančič Lovro.

Šola. Ilir, nu Krizman Ign. mL, u. Jelšek Amalija, u Orel Ribard, pkšsv žn.

Društva. Veteransko dr., možka in žen.ska liodi'. družbe sv. C. in M., Bralno društvo.

C. kr. pošta. Bizjak Mar.

Trgovci. Šinigoj Al., Pahor Ant., Mozetič Fr., Kavčič Fr., Kerševani Kari.

^Gostilne.^ Kavčič Jan., Kavčič And., Šinigoj Jos., Šinigoj Al., Šinigoj And., Kerševani Kari, Pelioon Jos., Doplikai' Fr., Šinigoj Andr., Kralj Štefan. ; Obrtniki. Mes. Pelicon Fr. in Žorž Fr.; mlin. Šinigoj Jos.; mizar Ušaj Fr.,

Sejmi 15. septembra.

5. Št. Ferjan, p, km 9-5. - Dav. obč. : Št. Fer-jan (tudi Števerjan) 1318, Cerovo Dol. 36ž!, Cerovo Gor. 620; — žn Klanjšček Jos., pžn Pintar Ant., Cotič Jos., Klanjšček Ant., Makuc Jos. ; tk Komavli Jak.

Cerkev sv. Florijana in kapel. sv. Ane v gradu barona Tacoô, Zupn. Ločnik: kt Rutar Tomaž; — v Cerovem Gor. c. sv. Nikolaja šk. in spozn., podruž. sv. Lenarta v Cerovem Dol., župn. Muša; vr Bandel Blaž.

Šola lir v Št. F.; nu Komavli .Tak.; u Ijukman Ana; pkšsv. Klanjšček Anton; - Ilr v Cerovem : nu Čopi Jos., u Piinčic T.; pkšsv Bregautic Miha.

Pošta: odp. Leopoldina Fajgelj.

Tr__govoi. - Jestvine : Vogrič Ernest, Togrič Marija v Št. F., Makuc Jos. v Cerovem Gor.

Obrtniki. — Gevlj. Knez Vincenc, Vogrič Jan^, Št. F., Blažič Fr., Cerovo, Dol., Terkuč Jan., Cerovo Gor.; kov. Bratuž_ A"al., Št. F.; kroj. Terpin Vine.; zid. Maraž Leop., Št. F., MedveSček Fr. in Ant. v C.; pek. Maraž Janez.

Gostilne. V.Št. F.: Pintar Ant., Huniar Jan., Knez Aloj., Maraž Jan., barona Tacoô dediči, Vogrič Marija; v C. Gor.: Makuc Jos., Prinčič Jan.; v C. Dol. : Blažič Jan., Al. Prinčič.

D ruš t v a. Katol. brahw druStvo v Št. F. Sadjerej-sko in vinorejsko društvo v Št. F. Vzajemna zavarovalnica goveje živine v Št. F. Slovenska Čitalnica v C. Gor. s in vinarska šola, podražnico v C. Dol.

6. Grgar, p Grgar, km 12-5 — Dav. obe. Grgar 1027, Eavnioa 292; — žn Doljak Josip, pžn Cej Jos., Doljak Fi-., FilipiS Jos., BastjaiičiC Jan; tk Milost Fr.

Cerkev sv. Martina šk". in spoz., kapelica na pokop.;^Zupn Solkan; kt GodniC Jos.

Šola lir zu Kumar Rudolf, u Strel Hed\-iga, pkšsv : Doljak Fr.

Pošta: C. kr. pošt. upr. Miloist Fr.

Trg o A'. Boštjajicič And., Kumar And.

Obrtniki. Čevlj. Boštjanoič Val., Doljak Fr., Cerné Ant., Gadnik^Fr., Mrak Iv., Milost Ant, Trnovic Fili]j ; kov. Cerné Stef., Valantie Jak. in Štef. Voulv. Stef.,' Bostjančie Jan., Pavlin J. ; kles. Miljavec And., Kogoj Jan., Cerné Jan., Bitežnik Jan., Pavšič Ant., Humar Jak.; kroj. Černé Fr., FilipiS Iv. in Jos., Zimic Štef. ; knjig. Milost Mart. ; miz. Humar And., Šušmelj Fr., Bitežnik Fr., Kuljata Ant. in Andr. ; zid. mojst. Leban Val., Kogoj Jos., Gadnik Štef., Juretič Jernej, Gadnik Gr., Humar Ant., Leban Jos., Trnovič Peter, Černé Val., Leban Mih. in Štef.

Gostilne. Filipič Pet., Mamic And., Miljavec And., Milost Antonija, Pavšig Jak., Plesnicar Matevž, Širok Jos., Valantič Mat., Zimic Ant., Jos. Budin; Be-linger Fr.

7. Ločnik, p, km (i-6 — Ena d. obč. 2105, edina tega okraja v ital. rokah; spada k njej i slovenska vas Gradišče, Slovencev 183; — žn Perco Andrej.

Cerkev. Dekanija. Župn. sv. Jiu-ija nmS., kap. M. D. na polju in sv. Križa na pokop. ; patr. kamer. ZÍÚ. : — žk in dn Filipič Ivan.

ŠoialVr laška; Ir. slovenska, u Balič Jos.

D rušt v a. «Lega Nazionale». Gabinetto di lettura.

Pošta. Vidoz Iv. pr. — Orožniška postaja.

8. Kojsko, p, km 15'2 — Dav. obč. : Kojsko 1007, Kozana 1000, Krasno li)5, Šmartno-Gonjače 876, Vodrijan 296, Vrhovlje - Brestje 2,S3, Vipoiže 471, Višnjuvek 869; — žn lieya pl. Ant., s sedežem v Ko-zani. pošta, km 20 od Gorice; pžn Jakončič Jos., Simcič Fr., Skolaris Aut., Golob Jos., Zimec Ant, Sirk

.Jos., KristjančiS Ivan, Kumar Ivan, Zorzut Ant., Stekai-Jos. ; tk Širok Andrej.

Cerkev; V Kojskem župn. Vnebovz. M. D., podniž. sv. Križa v Taborju; mesto podelj. nadškf; žk Marinic Fr. — Y Kozaui vile. sv. Hijeronijna spozn. in oerk. uč. ; župn Biljana ; vr Vnga Jan. - V Šmartnem župn. sv. Martina §k. in spozn., podružn. Eojstva M. D. v Vrhovlju; mesto podeljuje nadškf; žk Kodelja Jos. — V Vedrijanu vik. sv. Vita in tov. mnč., žu3n. Biljana ; vr Batag-elj Ant. — V Vipolžah vik. sv. Ti ha op., žu])n. Biljana; vr Pirili Jak. — V Gradnem vik. sv. Jurija niuo., podružn. sv. M. Magd. v Krasnem, župn. Biljana ; vr Žnidarčič Andr.

Šola. V Kojskem Ilir.; nii Cenoic Davor., u Kimtih M., u Kumar Pavla. — Kozana lir. ; nu Širok Audr., u Gradnik Raj. — Šmartno lir. ; u Ferlât N., Il Giilin Al. — Vedrijan Ir. ; u Benic Morio. — Yipolže Ir. ; u Knnao Ant. — Višnjevek Ir. ; u Mlekuž Karol.; pkBsv Fran Simši&v Kozani, Aut. Skolaris v Vipolžali, Jos. Kodelja v Št. Martinu, Jos. Stekar v Kojskem, Ant. Bagatelj za Vedrijanu, Janez Kristančič za Višnjevik.

Društva: Bralno dr. v Kozani. Čitalnica v Kojskem.

Pošta: V Kojskem pošt. Feigel Mar., v Kozani Eeva pl. Jan.

Trgovci. Jfistvine in meš. bi: Debenjak Fr.. Jancič Ant., Gorjanc Ant., Kristanciž Jan.. Lenardič Kar., .Pahor Fr., Jos. Marinič, Debenjak Fr., Skolaris Ana, Školaris Miha.

Obrtniki: Čevlj. Kumar Edv., Mavrič And., Peršolja And., Simôic Iv., Vuga Ant., Sizman Ferd., Podvršček Jan., Podvrscek Avg., Sizman Ant., Hvalica Jož.; kles. Budin Ant., Budin Jan., Budin Fr., Kondoni J.; kov. Kmnar Milia, Anton Prinčig, Alojzij PrinciC; ki-oj. Furlan Jož., Lenardič Aloj., Simcic Kar., Žuljan Jož. ; mes. Lenardič Ant., Roya pl. Jož. ; miz. Lipicer Jan., Kar. PrinčiC, Jos. Podgoršek Vidič Jan. ; pek. fiorjano Ant., Palior Fr. ; zid. Vuga Val., Vuga Moh.

Gostilne: Bavclaž Ant., Bole Mili., pebenjak Er., Dornik Jan., Jangio Ant., Kristančič Jan., Kumar Jan., Lenardjg Ant., Marinič, Peršolja Ant., SimčicJož., Sii-k And., Školaijs Mih., Skolaiis Ana, Eeya pl. Jož., Zorzut Jož., Žnidarčič iCarolina, Soprano Josipina, Fui'lan Jan., Lenardiô Ant., Vendrainin Valent., TomažiS Frančiška, Jakončić Karol, Marinič Jos., Marinič Fr. Peršolja Miha.

Sejmi: Prvi ponedeljek po sv. Juriju (v aprilu), dnigi ponedeljek po blagoslovljenju cerkva (v oktobru).

9. Miren, p in brz, km 5-7 — Dav. obč. Miren 1291, Eupa 213; žn Faganel Iv. K.; pžn Možetič Ani, Faganeili Iv., Šandrin Fr., Jakil And., Marušič Peter, Ožbot Josip; tk Perozzi Milan.

Cerkev. Župn sv. Jurija muč., podmžn. M. D. na Gradu (sloveča božja pot 3. kvat. ned.), v Rupi sv. Marka, v Peči (županstvo Sovodnje) sv. Katarine : patr. kamer. zal. ; žk Pavletič Gotard., kn (pride)

Šola lir., nu Vodopiveo Ferd., pu Gregorič, Vodopivec Olga ; pkšsv. žk.

Pošta. Marija Žejn pca.

Društva. — Katoliško bralno delavsko dr. Ljudska posojilnica.

Trgovci. Jestvine : Sinigoj Mih., Marmolja Jož. Ferletič Ant., Mozetič Fr., Kolunjati Jožefa, Fagaueli Miha in Iv., Spacapan Katra; les Pavletič Jož. ; usnje Drufovka Karolina, Soalettari lv.,LokarIv. (prod. Hausner & Lokar v Gorici), Faganeli Iv., Jakil Franc in And. (oba j)rod. v Gorici) ; manufakture Beltram Iv. ; vino na deb. Faganeli Karol, Jakil Andr.

Obrtniki. Čevlj. je v celi obč. okoli. 150; kles. Budin, Mozetič in delavcev v delavnicah in kamnolomih nad 40 ; ključ. Mainišič And. ; kov. Frančeškin Jož., Mozetič Tom. ; kroj. Tončič Ant. ; mes. Faganeli Iv., Budihna Jož. ; miz. Beltram Leštan ; stroj, gospo-daiji : Drufovka Ant., Scalettari Iv., Jakil Andr. strojarska tovarna na par., Lokar Iv., Faganeli Miha, Faganeli Iv., Pahor, delav. nad 150. ; zid. Batistič And. in mnogo delavcev.

Gostilne: Fag'aneli Mih. in Karl., Mamiolja Jož., FerletiS Ant., Stanta Ant., Mozetič Alo]"., Beltrain Iv., Budin Ant. ; v Eupi : Batistic Andr., M. Šuligoj, Emil Budin.

10. Opatjeselo, p, km 17 — Dav. obo. Opatjeselo 797, Nova vas, 240; Dol 351; — žn MarusiS Štef. št. 111.; pžn Černic Jan., Yižintin Jak. (Vrli) in Pahor Anton (Nova vas) ; tk Bajer Jeni.

Cerkev. Vik. sv. Andi-eja ap., podruZn. sv. Silvestra v Novi vasi, župn. in dek. Devin ; vr Kos Simon.

Sola nr., nu Rajer Jern., u Pfeifer Marija. Na Vrhu pri Št. Mihelu Ir., u Vittori Jos.; pkšsv. Manišič Št.

Pošta. Bridiga pr.

Društvo. Podražnioa «Trgovsko-obrtne zadruge» v Gorici.

Trgovci. Jestvine: Manisič Aloj., Boueta And., v Ojjatjeniselu ; Grilj Jan na Vrhu ; Perleti5 Štef. v Dolu; les Skrk Jož., Pahor Ant., Marusio Pr., Trampuž Jer.,

Obrtniki. Čevlj. Jelen Ant., Pahor Pr., De-vetak Iv., Devetak Pet., Pahor Ant, Mamšio Št, Periolja Val, Grilj Št.; klep. Devetak Jož.; kroj. Kranjec Pr., Kranjec Miha, Peric Štefan, Manišic Jož. ; mes. Marusic Štef. ; miz. Marusič Jan., Pahor Jan. ; pek. Maiusič Pr. ; sodar Semolič Jož. ; briv. Marušic And.; zid. MariišiS Ant.

Gostilne: Jelen And., Marušic Štef., Zavadlav Pr., Blažič Pr., Pahor Jušt, Semohč Ivan. Devetak Jan. Grilj Jan.

11. Št Peter, p in brz., km 3 — Ena dav. obe. 1500 ; — žu Bufolin Iv.; pžn Cernic Pr.. Blažioa Andr., Eešcic Mih., Nemir Iv.

Cerkev. Dekanija. Župn. sv. Petra, kap. sv. Ivana Krst. na pokop. ; patr. stud. zal. ; žk-dn umrl, kn in npr. ,.Zaki-ajšek Peter.

Sola Ur, nu Lovrenčič Matija, u Bavcon Alojzija.

Društva; Katoliško pevsko in bralno dr. «Slovenska Zveza», «Posojilnica in hranilnica», društvo za zavarov. goveje živine. Kmetijsko društ\-o.

Trgovci. Jestvine : Braniat Pet., Pavlin Jos.^ Počeval2ek Fr., Cotič Peter, Leban And., Eešóič Iv., Vižintin Jožefa.

Obrtniki. — Čevlj. Dornik Vine., Leban Ant., RešćiS Iv., Silie Jak; kov. Boškin Ant., ValantiS Iv. ; niés, llozetio Pet. ; miz. Komavli Andr., Malnič Iv. ; pek. Milavo Anton, Pavlin Josip.

Gostilne: Agarini Terez., Cermelj Matija, Černic, Val., Gayer Jnljana, Jarec Mar., Mervic Jos., Merzek Ivan, Pavlic Albert, Silič Jalc.

12. Podgora, posta, km 4 — Davčna obfina. Podgora 1735, Podsabotin-Št Maver 286+^0, Pevma 1165; žn Klančio Ant., pžn Attems grof Žiga, Pogar Aloj., Ponzaii Iv., Trpin Ant., Kocijančič Jos., Pintar Ant., Klanjšček Jos., Eadikon Jos. ; tk žn.

- Cerkev. Podgora sv. Jušta muc., kap. v gradu gi-ofa Attemsa, dek. in župn. LoCnik ; kt Golob Jos. — Pevma sv. Ane, župn. Solkan; kt Budin Ant. — Podsabotin sv. Nikolaja šk in spoz., podružn. sv. Lovrenca v Podsenici, župn. Solkan ; vr Kumar Iv. Kr. — Št. Maver sv. Mavra, župn. S. ; vr Mašera Jos.

Šola. Podgora IVr., nu Budal Jos., u Sirca Erne.st, u KlanSiS Milka in UrbanSič Mar., plœsk Golob Jos. — Pevma Ilr., nu Prinčič Edv., u Kersnik Leopolda, pkssv Fiegl^Karl; v Podsabotinu šola ža silo, ])mu Terpin Ant. ; Št. Maver Ir., u Kutin N.

Sedež načelnika cestnemu odboru za goriški okraj ; nač. Klancič Ant. ; seje so v deželni hiši v Gorici.

Društva. «Katol. polit, bralno dr.» v Podgori. «Pevsko brabio dr.» v Pevmi.

Trgovci. Jestvine: Gregorič Jan., Jug Ant., Kogoj .los., Kulot M., Trpin Ant. ; les Mikuluš Jak. : vino na deb. Pogar Aloj. ; usnje Kastelic Jos. v I^evmi.

Obrtniki. Cevlj. Gerbec Jos., Jeretic Jan., Legiša Jos., Pintar Jern. ; kov. Breziger Mih., Hvala Iv., Luznik Ant. ; kol. in sodar Mikuluš. Štef. : jniz. Trpin Blaž ; mes. Pogar Aloj., Jug Ant., Šerok Terez., Bergant Št. ; mlin. Gibič Jos., Fiegl Ant., Gravnar Mih.,

j\[akuc Štef., Marinič Jos., Primožič Val., Radikon Jus. ; pek. Mikuluš Angel ; zid. Kocijanoič Aut., Svečerič Fi'., Yižintin Jos.; stroj. Kastelič Jos.

Gostilne.. Boškin Jos., Bregant Štef., Doljak Pr., Piegl Ant., Fiegl Kar., Pogar Aloj., Jug El., Hlede Ter., Klavcio Jos., Earnjel Ang., Kodermac Iv., Komavli Ter., Koršič Ant., .Maraž Pr., Mikuliiš Iv., Mikuluš Ter. in Jos., Nemec Mar., Pavlin Iv. in Iv., Pavletič Katar., Porko Iv., Perko Jos., Trpin Ant,, Ti'pin Ign., Skočir Ana, Zati Ana.

13. Prvačina, p. Ion 10; přebiv. 951, Zn Kozem Ant.; i)žii Pnrlani .lurij, Piu-lani Ant,, Gregorič Vin., Orel Jos., Sušmelj Jos., tk Gregorič Vinko.

Cerkev sv. Andreja ap., podr. sv. Lavrencija v Zaloščah, M. B. na GradišSu (vikarijat v župan. Eenoe), kap, sv. Ivana Nep. in ,5v. Križa na pokop. ; dekan. St. Peter; žk Primožič Ivan.

Sola lir, nu Orel Jos., u Mozetič Alojzija, l)kšsv Gregorič Vinko.

Društva. «Slovenska Čitalnica». Telov. dnistvo «Prváški Sokol». Možka in ženska podr. Družbe sv. C. in, M. v Prvačini.

C. kr. posta. Prano Gregorič, poštar.

Trgovci. Jestvine; Mozetič Jos:, Palior Andr. in Ant., Saksida Pran.; Zalošče : Budin Iv. in Kralj Štef.

Obrtniki. Briv. Leban Peter ; čevlj. Saksidal., Šlii-le Pr., Idjuč. Purlani Jalc.; kov. Seniolje Jan.; kroj. Gregorič Jak., Gregorič Jos.; mes. Tušar Vinko; - miz. Zorn Pr., ; mlin. Pranoeškin, Sušmelj Jos. ; tkaleo Sulič Andr.

Gostilne. Gregorič Vinko, Pahor Andr., Mozetič Jos., Leban Gabr., Koo Jos.

14. Renče, p, km 9-5Dav. obč. Eenče 16i!3, Gradišče 579 ; — žn Merljak Ant. ; pžn Gregorič Pr., Znidarčič Jos., Pahor Jos., Arčon Jak., Černe Milia, Mozetič Ant., Arčon Pet., Kobal Jož.; tk Trojer Angelj ; obč. sluga: Mozetič Pr.

Cerkev. Žiipn. sv. Moh. in Fort., mu6. ; patr. grofov Strassoldo ; žk PavletiS Jos., ku Eudež Fr.

Šola Ilir., nu Baje Int., u Baje Marija, u Eud. Vižintin, u r. d. Fiirlan Am. ; pkšsv Merljak Ant. Obrtno zidar, šola s 3 tečaji ; načel. Merljak Anton ; u risanja prof. Gvaiz Ant., u Baje Ant. in E. Vižintin. Na Gradišču Ir, ri Kragelj Jos. ^

Društva. «Slovenska Čitalnica» (preds. Baje Ant.), «Vzajemno zavar. dr. za govejo živino», «Hranilnica in ])osojilnica» (obema preds. Žnidaroič Eajm.) Društvena opekarna v Eenčah.

Pošta. Lasič Josipina, poštarica. Zasebni telefon z Gorico Jos. pl. Degrazia.

Trgovci. Jestvine: ^Černe Miha, Erjavec Fr.,' Lukežič Jfik., Pahor Jos., Žnidarčič Eajm. ; (z lesom in z vinom) Žorž Miha.

Obrtniki: Briv. Bnimat Fr., Stepančič AL; čevlj. Fratnik Iv., Vodopivec Jos^; kov. Žigon Andr., Eijavec Jos. ; kroj. Bramat Fr., Černe Mih., Žnidarčič, Mozetič, Cernic, Stepančič Ant. ; mes. Hebat Fr. ; miz. Čotar Vinko, Pahor Pet., Saksida Jos. ; pek. Mozetič Jos., Lukežič Ter., Turel Ant. ; sod. Krševan Iv., Kodrič Mat. ; zid. nad 500, zid. moj. Eusjan Jos., Stepančič Fr., Turel F]'. — Di-ustveiia opekarna Čemic, Mozetič, Žnidarčič, Bušer Fr., Mozetič Kari, Arčon Jalc.

Gostilne: Hebat Fr., Lukežič Jak., Kerševan Aloj., Pahor Amal., Pahor Pav., Peric Jos., Žnidarčič Eajm., Žorž Mih., Stepančič Fran, Pahor Peter.

Sejmi: 6. sept.

15. Solkan, p in brz, km 3-8 — Dav. obč. Solkan 2028, Kromberg ali Stran 531, Loka 189; — žn Mozetič Ant., pžn Mai-ušič Fr., Kancler Ant., Komel Ant., Doljak Ivan, Makuc Anton, Širok Franc, Bašin Miha, Vuga Jos.; tk Jug Tom.

C e )-k e v. Žnpn. sv. Štefana prv. muč., podružn. sv. Eoka na Gori.ščeku (pokop.), patr. ver. zal. ; žk Kolavčič' Iv. Ev., kn Dermastia Iv. — Kromberg: C. M. D. Tolaž., podružn. sv. Katarine dev. muč. nad Krombergom, sv. M. Magd. v Loki, sv. Trojice in kapel. v gradu grofov Coronini-Cronberg ; vr Pahor Ant.

Šola Ilir., nu Jug Tomaž,- u Doljak Kristina, Mozetig Adela, pkssv Kolavčig Iv. Ev. ; Ir. v Krora-berg-u, 11 ViUiar Fr., pkšsv Kojnel Ant.

Društva. «Narodna Čitalnica», «Posojilnica in hjaniMoa», «mizarska zadniga».

Pošta. Kalin Hedvika, Doštar.

Trgovci: Batistič pl. Miha, FornazariS Marija, Golob Iv., Lenassi Odon (Lah), Loreucuti Mat., pl. Stabile Eih. (Lah), Venuti Pet. (Lah) ; (z usnjem) Gerbig Ant., Kralj Uršula (man. bi.)

Obrtniki: Cevlj. Gerbio Ant., Jug Jos., Pele-grin Jak., Zavrtanik Fr. ; kov. Bašin Ant., Vizin Ant. ; Golob Ant., kles. Leban Pet. ; ključ. Bašin I^'., Vižiii Ant.; miz. Boškin A_nt:, Doljak Iv., Komel Jos., Malmc Ant., Oblokar Iv., Šuligoj Mat., ^ Trpin Leop., Vuga Štef., Gomišcek Ant., Gomišček Št., Poberaj Alojzij, Luznik And., Jug Fr., Jug Jos., Komel And., Kancler I., Srebmig 1., Šuligoj F., Bašin Jak., Gomišcek Alojzij, Cigigoj And., Kodelja BI., Milost Ant., Zavrtanik J., Ličar And., Lorencuti^Ant., Vižin Jer., Srebrnič Fr. ; ines. Mozetič Ant., Žbulo Jos., Miljavec Ant.; pek. Čeme Pet., Humar Jos., Srebrnič Liagd., Pelegrin Dor., Bitežnik Katar. ; sod. Jug Ant. ; zid. Marušič Fr., liOrencuti Mat. in Greg.; kroj. Jug Val.^ Vuga Jak., Kodelja Št.; papirnica: lastnik Muha Edv.; Žagva in mlin: lastnik Lenassi Odon. Žaga na Govejeku : lastnika brata Hvala.

Gostilne, a) v Solkanu: Boltar And., Černe Pet. in Jan., Fou Jos., Kancler Ant., Lorenouti Mat., Marušič Lucija, Mozetič Aloj., Mozetič Ant., Markočič Marija, Ravnik Val., Eebek And. ; b) na Sv. Gori : Makaro\dč Jos., Černe Jan ; c) v Krombergu : Bone Lidca, Čubej Jos., ^Komel Fr., Vižin Jan., Vižin Jos., Šti-ukelj Ant., Cej Štef.; d) v Loki: Vižin Andrej.

16. Sovodnje, p Rubije, km 8'5 — Dav. obč : Sovodnje 734, Gabrije 198, Peč 217, Rubije 15(), Vertoče 30; -- žn Kodermac Jos., pžn Pavletič Jos., Bianchi baron Leonhard, Tomšič Fr., Ceščut Jos., Masten Jos. ; tk Benko Iv.

G*

Cerkev sv. Martina, župn. Miren; vr Jug Ani ;

— Gabrjje o. sv. Nikolaja šk. in spoz., podružn. sv. Mihaela arh. na Vrini; samostojen kt Feriolja Jos. — Peč glej pod Miren. •

Sola Ur, 11 Benko Iv., u Jug Josipina; Ga-brije Ir, u Lukanfiió Tomaž. ; pkšsv Ferfolja Jos. Pošta Rubije: Bridiga Jos., poštar. Postaja jii2. želez. Eutter AJojz, odprav. Društva. «Vzajemno podporno dr. za zavarov. gov. živine». Podražnioa «Veteranskega društva».

Trgovci. .Jestvine:i Kodermac Jos., Devetak Fr., Sovodnje; Malic Terez., PeS; MaruSič And., Gabrije.

Obrtniki: Čevlj. Vižintin Miha, Tomšič Ant., Vižintin Jos., Gijak Št., Sovodnje ; Malic Jos., Malic Matija, Peč ; Mozetič Ant., Gabrije ; kov. Eojec Prano, Hmeljak Iv., Sovodnje ; Pavletič Fr., Bubije ; kroj. Pelioon Fr., Tomšič Aloj., Lutman Ant., Sovodnje; Devetak Miha, Gijan Peter, Eubije; Batistič Jan, Peč; mes. líodermao Marija, Sovodnje; miz. Cotič Ant., Mozetič Iv., Sovodnje; Devetak Val., Gabrije; pek. Kodermac Jos., Sovodnje ; Pelicon ud. Lucija, Eubije ; Mamšič Andr., Gabrije ; zid. Cearo Jo.s., Masten Jos., Gorjan Jan., Sov.; Ozbot Jos., Peč.

Gostilne. Devetak Fr., Cotio M., Kodermac Jos., Vuk Ant., Coš Ter., Sovodnje, Malič ud. Tereza, Bobič Ant., Peč, Primožič Jan., Marušić And., Gabrije.

17. Šempas, p, km 10-6—Dav obč: Šempas949, Št. Mihel 356, Ozeljan 448, Osek 447,, Vitovlje 563;

— žn Monari Ant. ])1. Neufeld ; pžn Spacapan Ant., Bele Jož., Leban Vin., Marincič Fr., Humar And., Kožuh Vin., Štrukelj Štef., Zuccato pl. Pet. ; tk Batič Iv.

Cerkev. Šempas: sv. Silvestra, podriižn. sv. Jakoba v Ozeljanu, ^ sv. Mihaela v Št. Mihelu ; patr. kam. zal. ; dekan. Crniče ; žk Grča Blazij, kn Kodermac Št.; Osek: sv. Martina Sk. in sjioz., podružn. M. D. na Vitovljah, sv. Petra v V., sv. Lucije na pokop, v V. ; vr Franke Fr._

Šola. ŠempasIlr, nu Rustja Ant., u Fajgelj Ce-cilja, — Osek lir., nu Bele Ant., Plesnicar Jožefa. — .

Ozeljan Ir., u TJrbančič Jos. ; plcssv za S. Grca BI., Os. Paganel Jos., Ozeljai-i,^Zuccato pl. P.

D ruštva. V Š. in_ 0. «Bralno dr.» »Gowzavar.« in »Kmetsko društvo« v Šeinp. Pošta. Savelli Julij, pr.

Trgovci. Jestvine : "Ušaj Blaž v Oseku; Batic ffiha, Savelli ud. Jož. in Pelioon Terezija, Šempas ; Spacapan Ajit. in Blaž, Ozeljan; Jes: BoUiO Ant.; mes. Wag. in žel. ^Savelli uva Jož^, Šenip. ; vino na deb. Batic Milia, Štrukelj,Martin, Šempas.

Obrtniki: Cevlj.^LiSen ř*!-., Osek; Remic J,an., Štrulcelj Fr., Živic And., Šempas; Špacapan Ant., Špa-capanBlaž, Ozeljan; kov. Paganel Val., O.sek ; Živic Val., Vitovlje ; Stanič Pr., Lojk Jos. Šem])as ; Drašoek' Jož., Mervic Jak., Ozeljan ; kroj. Faganel Jož., Cigoj Jož., Osek; Ušaj Ant, Samokec Jož., Cej Fr., Šempas; Štrukelj Ant., Špacapan Fr., Ozeljan; Mrak Jož., Št. Mihel ; mes. Kožuh Ant., Osek ; Pelicou Jan. in Mart. Sempas; miz. Fapnel Fr., GlešSič Jern., Osek ;_Badali6 Mart., Povšič Fil, Peršic And., Hnmar Jož., Šempas; pek. Ušiij Jož., Šempas; sod. Krasan Jož., Šempas; Kožuli Vine., Osek ; stroj. _ Eeinic Jož. oče in sin, Šempas ; zid. Leban Vinko, Šem])as, Faganel Ant., Osek ; Faganel Peter, Vitovlje, mojstri, navadnih zidaijev pa mnogo ; ur. Krasen Jož. Šomp.

Gostilne: Lioen Jožefa, Vouk Ant., Osek; Batic Miha, Štrukelj Mart., Živic Jan.,_ Pelicon Jan., Humar Jož., Šempas; Špacajjan Štefan, Špacapan Jan., Špacapan Blaž, Ozeljan, Marinčič Anton, Vitovlje.

18. Gorenja Trebuša,, p Čepován, km 4.5-5 — Ena dav. obč. 703 ; — žn Škvaroa Greg., pžn Kumar Blaž, P. Fr., Šuligoj Tom. ; tk Ličar Jos.

Cerkev sv. Franc. Ksav, ; kt, KlajnSček Fr. Šola Ir pot., dni v T., 2 dni v Krtovši; ptu Eustja Ant. ; pkisv. Skvarča Greg. Poštna nabiralnica. Trgovci z mes. bk; Vončiua Ijud. Obrtniki: Čevlj. Šuligoj Toni., Ostrožnik Štef., Hvala Jan. ; ključ. Ostrožnik Blaž ; kov. Podgornik Fr. ;

toj. Ostrožnik Jos., Šlrvarca Greg.; miz. Eojc Val., Šuligoj Jos. ; sod. Poljane ; zid. Skok Pet. (mojster), Boncina Mat., Bončina Aat., Skok Jos., Mrak Jož., Bončina Boštjan, Gregoreo Gregor.

Gostilne: Bonoina Mat. pri cerkvi, Podgomifc Fr. pri potoku Trebuša.

19. Trnovo, p, bii 15-8 — Dav. obe. ; Trnovo 929, Lažna 87, Lok-\'e 411 — žn Peršič Tr., odlik, s srebr. križem s krono, pžn Plesničar Andr., Makuc Ant., Volk Lovr., Eijavec Andr. ; ťk Leban Fr.

Cerkev. Trnovo; kur. M. D. Snež. ; kt Xodrič Pr. — Lokve : sv. Antona spozu., kuracija, patr. ver. zal.; žk^uprav. Plesničar Anton.

Sola. Trnovo Ir., u Leban Fr., pkšsv Leban Fr. — Voglarji Ir, u Vodopivec Ant., pkšsv Plesničar And. — Lokve Ir, u Filipič Kat. : pkšsv Kolene Mih.

Pošta. Leban Dragica, pca.

C. kr. gozdno oskrbništvo, Mosettig Iv., c. kr. oskrbnik.

Društva. Pevsko bral. dr. »Orel« na Trnovem (ustan. 19/3 19iil); preds. Leban Fr., podp. Eijavec Andr.

Trgovci: na Trnovem: Peršič Mih., Volk And., Eijavec Fr. ; na Lokvah : Winkler Ant., Winkler Iv., Winkler Henrik.

Obrtniki: Cev. GorjanAvg., Krivec Jak., Eijaveo Andrej, Volk A., Vončina Ant. ; kles. Gorjup Štefan, Šušmelj Jan., Volk Jož. ; kov. Volk Leop. ; kroj. Šuligoj L. Eebek Jos. ;miz. Štrosar Jos., Volk Val.; zid. Šušnrelj Jan.

Gostilne: a) na Trnovem : Pei-šič Fr., Pod-gornik Mih., Hvala Katra, Štrosar Vine. ; b) na Lokvah : Makuc Ant., Winkler Iv., Winkle]- Hen. ; c) pri Voglarjih : Kogoj Ant., Plesničar Blaž, Plesničar Jos. ; d) pri Nemcih : Winkler Leop.

30. Vrtojba, pošta, km G. V. G, D. V. 7. — Dav. obč. : Gorenja V. 659, Dolenja V. 776, Bukovica 521; — žn Batistič Iv.; pžn LaSiS And. (Flegar), Lašič And. (DrlaSčev), Pahor otef. (Gor. Vrt.), GorKč Fr., pl. Locateli in Humar Jos. (Dol. Vrtojba), Abramič And., Keber Jos., in Krpan Jos. (Bukovica) ; tk Peršič Fr.

Cer key sv. Jožefa in sv. Ivana Kret., župn. St. Peter; vr Štrekelj Edv. — Jaro Jos., vr v p.

Šola Ilr., nu Zorn Iv., u Jug Ana, Dra.šoek And., nu v p. ; pkšsv. Batistic Iv.

Društva. «Slovenska Čitalnica» (jjreds. Loka-teli pl. Fr.), «Zavarovalnica proti nezgodam za gov. živino» (preds. Batistic Iv., Gor. V.)

Trgovci. Jestvine: Čeme Iv., Batistič Iv., Gor. V. ; Maraž Jak., Podberšič Kar., Dol. V. ; Keber Jos., Bukovica.

Obrtniki: Briv. Gleščič Jo-s. Julijan, Pavlin Ant., .Gor. V., Vuk Iv., Dol. V.; 6evlj. BatistiB And. in Gulin Aloj., Gor. V., Mozetič Blaž, Mermolja Fr., Podberšio Jan., Vuk Jak., Dol. V., Čermelj And., -Makuc Ant., Pregelj Iv. Bukovica ; kov. Toplikar Ant., Gor. V. ; kroj. Turel And., Gorkiô Mih., Dol. V., Pahor Al. Gor. V. ; miz. Gleščič Jos. Jul., Nemec Aloj., Gor. V., Kragelj Iv., Dol. V. ; peka Pire Iv., Dol. V., Mavrič And., Gor. V.; koi. Jos. Pahor, Gor. V., Gor. V.; šivilje Pahor Eni., Gor. V., Gorkič Roža, Dol. V.; zid. moj,stri pooblaščeni Faganel Fr., Vuga Iv., Dol. V., upek. Delmestri grof Egidij Bukovica.

Gostilne. Batistič Iv., Batistič Henr., Cerne Iv., Nemec Jos., Gor. V., Humar And., Maraž Jak., Zavnik Emil, Dol. V., Kodrmac Iv., Hebat uva Urea, Keber Jos., Pahor uva Al., Bukovica.

Posredovalci (mešetaiji). Podberèiô Fr., Dol. V., Gulin Iv., Gor. V.

21. Vogersko, p Št. Peter, km 9 — Ena dav. obč. 777 ; — žn Gregorič And., pžn Žižmond Ant., Marvin Lovr. ; tk Batič Iv. iz Šempasa.

Cerkev. Žup. sv. |Justa muč;, kap. .sv. Florjana gi-ofov Coronini ter sv. Roka in sv. Barbare vitezov Božič ; patr. Alfreda grofa Corouini-Cronberg ; dekan. St. Peter; žk Berlot Ant.

Šola Ir, u Sedevčič Blaž, užrd SedevčičMarija.

Trgovci. Hvalic Ant., jestvine, Žižmond Lena, jestvine-tobak, Gorjan Jos., tobak.

Obrtniki. Čevlj. Hvalio Ant., ŽiZmond Iv.; kov. Marvin Lovre ; kroj. GregoriS Jalc., "Winkler Greg.; miz. Beltram Jos., Gregoric Jos; ; mlin. Tribnšon Karol ; zid. Gregoric Gotard.

Gostilne. Gorjan Jos., Nardin Iv. st. iu ml.

C. Sodni okraj kanalski.

His 2221, mož. 6791, žen. 6233, vsi katol. razím 1,- vsi Slov. razun 9 Ital., 11 ííem.

Obsega 10 zupanij, in sicer :

1. Ajba, p. Eočinj, km 24. — Ena dav. obg., 1324; — žn Lovišček Luka, pžn Grbec Miha, Hvalica Jer., Peiïe Fr., Eavnit Jos. ; tk Miklavig Martin.

Cerkev sv. Trojice na Srednjem ; vr Pipan Val.

Sola potov. Srednje-Kanibreško ; ptu Gorjup H.; pkssv Pipan Val.

Trgovci. Perse And., Ajba, BlažiS And., Kostanjevica, Bucilc Mar., na Kambreškem ; z lesom, Berlot Fr. v Ajbi.

Obrtniki. Čevlj. Grbec And., MoSila Ant., Perse And., in Mat., Peternel Ant., Poberaj Anton, Skodnik Matevž, Velušček Ant. ; kroj. Grbec Andrej, Srednje, Grbec Pr., Dolina, Košjer And., Ajba; miz. Leš6ak And., Potravno, Sterlinko Lulva, Ajba ; zid. Lovišček Miha, Vidic Stef., Nekovo.

Gostilne. Žnidargic Ant., Ajba, Lebau Ant., Pi^no, BlažiS And., Mugerli Jos., Kostanjevica, .-Vnibi Ant, Srednje.

2. Anhovo, p. Plave in Kanal. — Dav. obě. : Anhovo, Plave, Ukanje, preb. 1717; — žn Jan. Medvešček pžn Gabrijelfiiě Anton iu Andrej,'Mavric And., Stanič Fr.. Velušček Ant., Velušček Kr.; tk Jos. Kuntih.

Cerkev. Gorenjepolje : st. Mihaela nadang., podražn. sv. Volbenka na Goljevicah, sv. Matija ap. v Kamencah ; vr .los. Vidmar. — Zapotok : sv. Gabrijela nadang., podruž, .sv. Jederti v Vrtačah ; vr Gerbec Ant. — Plave: sv. IvanaKr,st., podruž, av. Ahaca v Prelesju; vr Usaj Jos.

šola II', v Gorenjempolju, u Ivimtih Jos.

Trgovci. Jestviiie': Gabrijelčio Ant., Medvešoet And., Nili-and Mikl., Žmdai-oio Ant., Žnidarčio Jos., Velušček Jak.

Obrtniki. Cevlj. Medyešeek Blaž, Ipavec Ant. ; koy. Stanic Mai-t. ; kroj. Ipavec Jan., Goljevsček Fr. ; miz. Gabrijelčio Pr., Stanic Ant. ; mes. Žnidarčic Jož. ; pek. Nilrand Nikolaj ; zid. Nilrand Jan.. Anhovo, Vuga Motor, Gorenjepolje.

Gostilne. Gabrijelčio Ant., Jug Ivan, ^Anhovo, Boltar Ant., Gorenjepolje, Veluščik Jak., Žnidarčič Ant., Sebrljak. ,

3. Avče, p, km .30. — Ena dav. obč., 572 ; — žn Kumar And., pžn Cvetrežnik And., Makaro-vic And., Cvetrežnik St. ; tk PavSič And. Obč. sluga M. Presen.

Cerkev sv; Martina šk. in spoz., podriižn. M. D. Sněžnice (sliod na nedeljo 5. avg. ali' prvo nedeljo po 5. avg.)- vr Kumar Drag. Štef.

Šola Ir, u Pere Aiit., užrd Baliolin Ter., pkSsv Kumar Drag. Štef. vik. tk. u.

P o š t a., Makarovič Iv., pr.

Trgovci. Z meš. bi.: . Gahrijelčič Avguština, Žbogar Peter in podruž. Bavdaža Jos. iz Kanala.

Obrtniki. Briv. Gasperčič Val.; čevlj. Berlot Iv., Križnic Mart., Presen Jož., Škodnik Mart. ; _ kles. Ipavic Mili. ; kov. Bucik Jos. ; kroj. Golja Ant., ŠuUgoj ^art., Cvetrežnik Jos. ; miz. Bavdaž Iv., Jermol And. ; sod. Kolene Jan.; mlin. I^aščak And., Jakopič Mat, Hiunar^ And., Šuligoj Neža, Žbogar Štef.; zid. Šuligoj Josip, Šuligoj Jan., Mavri Peter, Mavri Jos., Mavri And.

Gostilne. Bavdaž Iv., Gabrijelčič Avgust.

4. Banjšice, p. Grgar, km 25. — Ena dav. obč., 742 ; žn Cvetrežnik Miha, pžn Žbogar Andrej, Madon Štefan, Breščak Filip, stareš. Humar And., Bucik Jos., Bucik Jan., Breščak Val., Humar Jož., Humar Štef., Brezavščik Blaž, Pertout And.; tk Dugar .A.nd.

Cerkev sv. Duha; župn. Kanal ; kt Bevk Blaž.

Šola Ir. u Trampuž Aloj.. pkšsv kt.

• Trgovci. Kofol Štef. na Trusnem z jestv.

Obrtniki. Čevlj. Ipavec Talent., Žbogar Val., Hiunar Jos., Marldo And. ; kov. Žbogar And., kroj. Huniai' Ant., Ipavec Ant, .Kofol Pet., miz. TJ.'-šić Ant.

Gostilne. Kofol Ant. in Štefan.

5. Bate, p. Grgar. — Ena dav. obe., 1005 ; — žn Stanič Val., pžn Bitežnik Ant., Baskar Ant., Madon Jos. ; tk Milost Franc.

Cerkev sv. Križa, podraZn. M. D. Snežnice v Podlaki,.; župn. Solkan; kt Božič Ant.

Šola Ir v Batah, u Bitežnik Jos.; draga Ir v Podlald; ptu Mermolja Fr. za Podlako in dolenji Lo-kovec ; pkšsv Stanič Val.

Trgov. Bitežnik Ant. (Ravna), Valent. Biteiiiik.

Obrtniki. Čevlj. Markič Jos., Bitežnik Štef., Petrevčič Miha; kles. Lasič Fr., Humar Štef., Hvala And., Lasič Jan ; kov. Brešoak Ajid. ; kroj. Kogoj Ant., Markio Jan, Hnmar "Jos. ; miz. Jevsoek Fr., VodiSar Mart.; zid. Jevsček Fr., Vodičar Mart., Humar Jak., Hvala Iv., Bitežnik Ant.

Gostilne. Bitežnik Ant., Vodičar Mart. Jevšček Fr., Prah Anton.

6. Deskle, p. Plave. — Ena dav. obč., 947 ; — sedež žup. v Plaveh; žn Konjedic And., pžn Ivančič Ant., Valentincio Jos., KamenSček Jak., Berlot TomaSj Kodelja Jak., Podbreček Mih. ; tk Merljak France.

Cerkev sv. Jurija, podruž, sv. Kvirina v Pa-ljevem;^župn. Kanal; vr Feltrin Iv.

Šola Ir v Desklah, u Stergar Fr. ; Ir v Plaveh, u Merljak Fr. ; iižrd Merljak Alojzija; pkssv Konjedic And. v Plaveh, Ivančič Ant. v Deskli.

Cestni odbor - kanalskega okraja, načelnik Zega Miha.

Posta. Konjedic Andr. pr, Švinger Marta, upraviteljica.

Trgovci. Berlot Tomaž, ZimioMih., Zimic Andr. z vinom na debelo, Konjedic Andr.

Obrtniki. Čevlj. BLažič Bost., Zimic Jur. ; kov. Križnic Jos. ; kroj. Groser Val., Boltar Fr. ; miz. Kralj Molior, Vuga Val., BreSčak Štef.; zid. Markič M., Manfi'eda Ivan.

Gostilne. Berlot Tom., Konjedic And., Poberaj Aloj., Zimio Mart. in Miha, Zimio Peter.

7. Kanal, p in brz, km 21-8. — Dav. obč. : Bodrež 241, Gorenjava.s 416, Idrija 286, Kanal 500, Morsko 225, Vrh 197;- - žn Zega Miha, pžn MalniS Henr., Bavdaž Jos., Makarovič I., Bajt §tef... Tomaži5 Ajid., Goijup Jos. ; tk Dj-ašoek Jan. ; codpreds Zega Miha.

Cerkev. Dekanija (poverj. glej Eočinj). Župn. Vnebovzetja M. D., podr. sv. Jožefa v gradu knezov Blaoas, sv. Ane na pokop., sv. Nikolaja ap. v Krštenici, sv. Vita v Nekovem in sv. Antona pnsč. na Vrhu ; patr. rodb. laiezov Blacas ; dn Vidic Fr., kn Pečenko Leop. — V Marijacelju (Lig) vik. sv. Cenena šk. in mnč., podr. sv. Kanoijana muc. in sv. Jakoba ap., vr Šmid fr.

Šola. Kanal Ilir, nu Vero Alojzij, nl^eban Karolina, u Manzoni Eliza ; — Marijacelje (Lig) Ir, u KrižniS Jos.

Društva. «NarodnaČitalnica»; iLst. 7/11 1867. Od tistega casa ima svileno trobojnico. — «Vete-ran.sko dr.» ; ust. 17/9 1892. — «Pi'ostovoljna požarna straža»; ust. 1878; šteje 13 mož v polni unifoj-mi. — Tiimburaški zbor. — «Sadjarsko in vinarsko dr.» ; ust. 1894. — «Okrajna posojilnica» ; ust. 1897. — »Zavarovalnica za govejo živino» na Marijacelju; iist. 1898.

Pošta. Hrast Jos. pr., Malnič Eleon., odpr.

Okrajna s o d n i j a. Frohlich Viktor vitez Frijhlichsthal, .sodnik;. Mašera Aloj., pristav; IvanSič Mih. in Cargo Fr., kancelista.

Davkarija. Cernecca Bon., davkar ; Kavčič Fr., preglednik ; Janež Janez in Ivančic Ciril, vaj.

Notar Lokar Artur.

Zdravnik^Golmajer dr. Jos.

L e k a r n a Šauli Štef.

O r o ž n i § k a postaja.

Finančna straža. V Kanalu : fin. komisar Stoka And. in 4 sti'ažniki ; na Srednjem 7 straž. ; v Zapotoku 6 straž.

Trgovci. Z jedilnim in mes. bl^. : Bavdaž Jo.s., Gabrijelčio Aiit., Garlatti Iv., Kragelj Jak., Košir Terezija, Lenardič Iv., E.avnilc Ant.;, les. StaniS Mih.; usnje Lapanja Jos. ; manniakt. blag. Bavdaž Jos., Angeli Lovr., Garlatti Iv., Eavnik Ant. ; želez. Bavdaž Jos., ValentinCio Štef. ; z vinom :. Zega M.

Obrtniki. Briv. Valentiněič Vink., Bavdaž Iv. ; oevlj. Lapanja Jos., Cotiô Jos. ; klep. Sovič Pet., Kralj Peter; kles. Brezigar Iv. in Valentinčic Karol; kljnc. Kocijančič K. in KovačiS Pran ; kov. Kocijančič Kar., Lnžnik Jos. in Kofol Leop. ; klob. Pernat Blaž; kroj. Petrevčič Jos., Bucik Pet., Stanič Iv., Angeli K. ; mes. Križnic Ant.; mizarji Kofol Valentin, Stanič Avgust in Vnga Peter; pek. Pavlin Ana, "Valentinčic Lulca ; sveč. Gulati Jan. ; urar Šuligoj Mart. ; zid. Debenjak Jos., Valentinčič Fr.; kotlar Križnic Anton.

Gostilne. Bavdaž P., Garlatti K., Lovišček Val., Miklavič Leop., Ulaga Fr., Mungerle Ant., Lenardič F., Pavlin Tereza, GoljevSček M., Eavnik Ant., Zega Miha.

Sejmi. 22. sept, in ppned. pred sv. Martinom (6. nov.)

8. Kal, p. Avče, km 37. — Ena dav. obč. 2554 (Kal;" 117-1, Levpa 887, Lom Kanalski 493); — sedež žup. Hoje, Zn Testen^ Jož., pžn Pavšič Jan., Žbogar Jož., Brezavšček Št., Jug Ant., Voncina Št., Hvala Jan., Brezavšček Iv„ Skrt Fi-.; tk Žbogar Mat.'

Cerkev. Kal:,sv. Jurija muč., kap._sv. Tomaža na pokop. ; kt Schejbal Jos. ^— Levjia ; sv. Štefana prv. muč. ; kt Griianc Jos. — Lom : sv. Primoža in Feli-cijana ; kt Kroupa F]-id. — Vse pod župn. Kanal.

Šola, Kal Ilr, im Poberaj Avgust, u Josip Erzetič — Levpa Ir, u Golja Fr. - Lom Ir, u Kodrič Artur Henrik, užrd Brezavšček Magd. ; pkšsv LevjjuSSek Jos. v Lomu, Jug Jož. v Kalu, Ipavec Fr. v Levpi.

Trgovci. Je.stvine : Lango Štef., Bratuž Lucija; in ineš. bi. : LevpuSček Jos., Pavšič Jos. ; le meš. bi. BrezavSčtík Andr., Leban Urša.

^ O brtniki. Čevlj. Skrt Fr., Brezavšček Andrej, Ski't Štef., Graden Jan., Testen Mat., Okroglič Luka; Hep. Pertovt Štef., Levpušček And. ; kles. Pavšio M. Šuligoj Pet. ; kljnć. Bizjak Luka ; kroj. Humar Ant., Okroglič jhit., Pavsič Janko, ^Skrt Jos., Lipioer Mih.; miz. Kofol Miha ; pek. Lango Stef. ; zid. Berlot Miha, Bijavec Jos., Rijavec Štef., Jug Ajit., Savli Ant., Hojak Ant., Pavšio Frt.

Gostilne. Levpušček Jos., Pavsio Jo.s. v Lomu. Skrt And., Bratuž Štef. v Kalu, Skrt Val, Brezavšček Jan., Lango Stef., Brezavšček Jos. v Levjii.

Sejmi. Ob cerkvenih shodih: po sv. Juriju in na angeljsko nedeljo v Kalu, sv. Primoža in Feíi-oijana v Lomu, sv. Štefana v Levpi.

9. Lokovec, p. Čepován, km 34. — Ena dav. obč., 1435 ; ~ žn Leban M., pžn "Winlíler B., Šuligoj L, Jîamio BL; tlc Leban M.

Cerke v sv. P. in P. ap. ; kt Mežan Vino.

Šola Ir, ptii Mermolja, pkšsv. Pirih I.

Trgovci. ŠuHgoj Iv!, Winkl.er Jos.

^.Obrtniki. Čevlj.. Šuligoj Štef., Vončinalv.; icroj. Šuligoj Iv., Leban Pet., Podgornik Ant., ^Hvala 1.; kov. in nož. PavSic Jak. in Pavšič Fr.; miz. Šuligoj J.; mes. Šuligoj A.; strojar; Bremec J.

Gostilne. Koleno Ant. 94, Šuligoj Iv. 16, Pavšič A., Winkler Jos. 49.

Sejmi. Dan sv. Petra in Pavla (29. junija) in v nedeljo Kožnega venca.

10. Ročinj, p, km 25-8. — Dav.- obč. Eočinj 710, Doblar 178 ; — žn Perše Al., pžn SrenSek Fr., Fortunat Iv. ; tk Pavlin Leop.

Cerkev sv. Andreja ap., podružn. sv. P. in P. ; kt Jarec Iv., začasno tudi upravitelj dekanije Kanal ; Jen MežnarSič Bdv.

Šola Ilr, nu Pavlin Leop., u Frančiška Čopič; pkšsv Jarec Iv.

Pošta. Brezigar Jan.

D r u S t v a. «Bralno in

jcvsko dr.», «kmetijska

zadruga» z mlekarnico. — Bralno draštvo »Orel«.

Trgovci. Jestvine in mes. bi.: Leban Iy., Dugar And., Kameušcak Ant., Gerbec Mart; prekiipec z lesom Dugar Fr. ^ ^

Obrtniki. Cevlj. Brezigar Iv., Cargo AL; kov. Geiiiec And., ; kroj. Stanič Iv., Dugar Ant., Gerbec Luka ; mes. Dugar And. ; miz. Dugar And. ; pek. Valentinčič Luka.

Gostilne. Dugar And., Gerbec Mart., Ka-menšSak Ant., Kenda Jos., Kregati Fr.

Sejmi. O .sv. Andreju.

Politiški okraj tolminski.

Obsega sodne okraje bolski, cerkljanski, kobariški in tolminski. — Šteje po novem; his 7071, mož. 17893, žen. 18462; vsi Slov. razun 93 Nem. in 25 Ital.

A. Sodni okraj Bovec.

Hiš 1449, mož. 2514, zen. 3003 ; vsi Slov. ra-zun 16^Nem. in 9. Ital.

Šteje 7 žiipanij, in .sicer :

1. Bovec p in brz, km 73'4. — Dav. obB. Bovec 1872, Koritnica-Kal 275 ; — žn Jonko Mat., pžn Mlekuš Miha, Sulin Ant., Mrakič And., Mlekuš Ant., Kravanja Mat., Ostan Fr., Mlekiá A. A., Strausgitl Ant.; tk Pečenko Fr.

Cerkev. Dekanija. Župn. sv. Urlia šk. in spoz., kap. sv. Trojice na glav. trgu, cerkvica M. D. na polju (na Ledinali), sv. Nikolaja šk. na Plužnem, sv. Ivana Krst. v Kalu ; patr. ver. zal. ; - žkd Vidmar Iv. Nep.; kn Sorli Peter.

Šola rVr, nu Bratina Krist., u Ureič Vik., u Mlekuž Ana. — Ir v Kalu, u Kavs Ferd. — Čipkarska šola ; u Jereb Ivanka. — Pkšsv Straussgitl Ant., v Kalu Mlekuž Ant.

»

Dru,>štva. «Narodna Čitalnica»; ust. 1879., pr. Soi'6. «Mlekarsko dr.» ; iLstan. 1883. Podražnica družbe sv. C. in M.; ust. 20/12. 1886. Pogozdovalno in olepševalno dr. Vojaško veteran, dr. «Posojilnica in hranilnica» za bovški okraj. Del. izobr. društvo.

Pošta. Sorč Aloj., pr.

Cestni odb. Načel. Jonko Mat., tk. Pečenko Fr.

Okr. sodni j a: Achazliizh dr. Viktor sodnik; Juch Bvgen, kane.; Žbona I., vaj.; Ki-avanja Ciril in Kovač Jan., slugi.

Davkarija. Berbuč Alek. davkar ; Santin Feliks, preglednik; Sgubin Karol, pristav; Bunc I., sUiga.

Notar Dr. Karol Mosettig.

Zdravnik občinski: Baranieoki dr. Artur.

Trgovci. Jest\-ine : Faningér Iv., G-regorič .Jos., Jonko Matija, Kaus Mar., Kenda J. (pri Žvikarju), Klavora Al., Mlekuž Ad. Ant., Mlekuž Ant. (Kal), Mrakič (Dvor), ded. Ostan Izidor, Pire Matija, Straus-gitl Ant. ; mes. bi. : vsi poprej našteti ; usnje : Muzuik Jos. ; nianufakt. bi. : Faninger Iv., Kavs Mar., Kozjek Fr., Mlekuž Ad. Aut, Strausgitl Ant. želez. : Gregorič Jos., Kavs Mar., Mlekuž Ad. Ant., Klavora Fr., Mlekuš Jos. (Dvor).

Obrtniki. Briv. Namlili Ivan, Mihelio Ant, Komao And. ; čevlj. Kavčič Ivan, Komao Jos., Mihelič And., Muznik Jos. ; ključ. Pinzi Iv. st. in nil. ; Mob. Cimprič Jak.; kov. Fon Fr. ; kroj. Dui-java Ant., Klavora And., Kravanja And., Trampuš Jos. ; mes. Ostan Fr., Strguljc And. ; miz. Durjava Iv., Mihelič Iv., Sovdat Jos., Šolar Iv. ; pek. Mladič H., Mlakar Aloj., Pire Matija ; sedi. Brginc Miro.sl. ; urar Šulin Ant. ; zid. Mrakič Jos. st. in ml., Mrakič And., Šolar Ant.

Gostilne. Fon Jos., Huber Domioijan «pri Hubeiju», «pri Jožu», Jonko Matija, Kenda Fr. (Dvor), Kenda Jos. (Plužna), Kravanja ïerez., Mlekuž Ad. Ant., Mlekuž Ant (Kal), Mlekuž Matija, Mrakič And., Ostan Fr., Pire Matija, Skočir Val., Sorč Aloj. hotel «pri Pošti», Strausgitl Aut.

Sejmi po 2 dni o sv. Jožefu v marcu in sv. Mihaelu v sept.

Opazke. Izborno letovišSe. Meti na Kanin (ima novo lioco), Km, Triglav, Eombon, Mangart, v Trento k izviru Soče (Baiimbaohova koca). Zaznamovane poti po Soški podriižn. «Slov. planinskega dr.» — V Kluzah, malo uro hoda proti Logu, je nova in stara voj. trdnjava, slove6e iz franoosldli časov.

2. Čezsoča, p. Bolo, km 74. — Ena dav. obě., 704; — žn Kutin And., pžn Vulč Ivan, Kravanja A., Zornik Iv., Hrovat A.; tk Dominko A.

Cerkev sv. Ant. pušč. ; župn. Bolo; vr Stni-kelj iliha.

Šola. Ir, u Dominko Albert, užrd Dominko Marija; pkšsv uoitelj.

Selski pismonoSa: Klavora F.

Trgovci. Je.stvine. Kutin Alojzija, Zornik Jos. Vulo Iv. ; mes. bi. jsti.

Obrtniki. Čevlj. Plazzota Fr., Berginc A.; kov. Klavora Fr. ; kroj. Komao Jos., Kravanja M.

Gostilne. Zornik Jos., TulS Iv., VulS Jos.

Sejm 15. septembra.

3. Log, p. in brz, km 83-4. — Dav. obo. Log 389, Strmec 256; žn Cernuta Mart_., pžn Mavric Tom., Venzelj Ant., Venzelj Gašper; tk Cernuta Miha.

Cerkev sv. Štefana muc., podr. sv. Mihaela arh. v Strmcu na Predelu, kap. M. D. Lurdske na pokop.; podrej. župn. Bolo; kt Andrejszek Fran.

Šola Ir, u JelinSič Ferd.

Trgovci. Jestvine: Černota Mart., Štriikelj Katar. — Z očnicami ali planinkani (Edelweiss) : Černota Miha in Jakelj Ant.

Obrtniki. Kroj. Štrg-ulj Iv.

Gostilne. Baumgartner Rud. (naPredelu), Černota And. in Martin in Miha, Štrukelj Ferd., Valas Ferd. (na Predelu).

Opazke. Log jirav dobro letovisëe. Izleti na Predel, na Maugart itd. Obmejna obč. s Koroško. Na Predelu voj. trdnjava s posadko.

4. Soča, p, km 80. — Ena dav. ol)c., 733; — žn Flajfi And.; pžn Koniac Ant. 70, Kavs Fi'. 16, Kaus Iv. 14:i Komac Ivaii 4; tk župan.

Cerkev sv. Jožefa; patr. ver. zal.

Šola Ir, u Logar Miroslav.

Pošta, riajs And., pr.

Trgovci, z nieš. bi. Flaj.s Andrej.

Obrtniki. Zid. Cudar And., Flajs Jos., Kra-vanja ATart.

Gostilne. Flajs uva Ana, Flajs Anton. KaSca fv., Ivravanja Ant.

Sejmi. 19. marca in 16. oktobra.

Ó. Srpenica, p in brz, km 63. — Emi d. obč. ; 507; žn Kot Iv.; pžn TrebSe Ant. 137, Ostan Izidor, Žagar Jos., Trebše Ant. 114; tk. TrebSe Jos.

Cerkev sv. Florjana; župn. Bulo; kt Ivančič Matija. ^— Tudi za župan. Žaga.

Šola lir, u Trebše Andrej.

Zastop banke «Slavije». Zastopnik Trebše Josip.

Pošta. Berginc And., pr.

' Trgovci. Muznik Miha, Ostan Izid., TrebSe [v., Žagar Jos., jestvine^in mes. bi.

Obrtniki. Čevlj. Hi-ovat Ant., Muznik Miha; kroj. Braz Iv., Kranjec Franc ; mes. Trebše Iv. ; miz. Hrovat Ant. ; mlin. Melihen Ant., Lazar Ant. in Jos. ; zid. Trebše Ant., Euona Jak.

Piv aru'a: Trebše Anton.

Gostilne. Berginc And., Knez Ant., Muznik Miha, Ostan Izid., Trebše Iv., Žagar Josip.

Sejmi. 4. maja (cerkv. shod), prvo nedeljo po sv. Jakobu (25. jul.), kadar pa je ta dan nedelja, je Sejm tega dne.

6. Trenta, p. Soča, bn 99-4 (do cerkve). — Ena dav. obe., 351 ; — žn Burginc Jos., pžn Vertl And., Sor6 Ivan, Cudar Anton, tk Bradaškja Karol.

Cerkev M. D. Lavret., podrej. župn. v Soči, vr Abram Jos.

Zasilna šola Ir, u Abram Jos., pkšsv vr.

Trgovci. Cudar Ant. z meš. bi.

Gostilne. Cudar Ant. in Sor5 Iv.

Sejmi 8 sept, za živino.

Dostavek. Trenta je skupina raztresenih, liiš ob izvini Soče in ob Zadnici. Od Boloa do cerkve je 26 kni. — Baumbacliova planinska koca na Logu; od tod 6 ur na Triglav. Divjeromantiške planine in doline. Triglavska jezera. Zlatorogova domačija.

7. Žaga, p, km 65'5. — Ena dav. obe., 652 ; žn Žagar Aloj.. pžn Eot And., Braz And., Kavs Jos., Eot Jos.; tk Uršič Pr.

Cerkev na Srpenici.

Sola Ir, podruž, srpeniške u Ui-âiô Fr. — Kožarska šola, uv Urei6 Ign.

Posta. Braz And., pr.

Finančna postaja. Načel. Ulaga M., nad-paz. G-regorio Fr., paznika Kralj Anton in Bssik End.

Trgovci. Jestvine ; Braz And., Žagar Aloj., Žagar Mar.

Obrtniki. Čevlj. Eot Fr. ; kov. KrobatAnt.; kroj. Žagar And., Eot Fr. ; miz. Šekel Ferd. ; zid. PiSulin And. — Eot Andr., izdelov. vsakovrstnih scetk (kartaC) in 2opi6ev za beljenje.

Gostilne. Braz And., Žagar Jos. in Alojz.

Dostavek. Glavna steza v Eezijo (Italija). Najkrajša in najboljša pot na Stol in Kanin, od koder je krasen razgled v Italijo.

B. Sodui okraj Cerkno,

Hiš 1524, mož. 4226, žen. 4526 ; vsi kat. in Slov.

Obsega 3 županije, in sicer:

1. Cerkno, p in brz, km 67-3. — Dav. obč. : Cerkno 2049, Bukovo 711, Goije 394, Jesenica 280, Labinje 290, Novake Gor. 359, Novake Dol. 267, Orehek 204, Otalež 1389, Planina 356, Eavna-Eeka 883, Zakriž 201 ; — žn Kosmač Ant., pžn Kobal And., Valentinoič Tom., Feltrin Dom., Mavri Iv. in Jos. Tavčar Fr., Der-link Miha, Građen Iv., Jereb Jak., Ravnikar Vek., Mavri . Josip,

Cerkev. Dekanija. Župn. sv. Ane; podr. sv. Jerneja na pokop., sv. Ivana Krst. v Planini, sv. Dulia v Labinah, sv. Jodoka v Trebenôah, sv. Andreja ap. v Zakrižu, sv. Pavla ap. v Straži ; patr. ver. zal. ; žk-dn Mui'o-vec Ivan, kn DrašSek Ivan, Buda J. — Bukovo župn. sv. Lenarta spoz. ; mesto podelj.škof; žkKlopčičFr. -Eavna župnija sv. Urha šk in spoz. ; patr. ver. zal. ; žk Božič Pet. — Župn. Cerkno podrejeni \'ikarijati: Orehek sv. UBalda šk in spoz.; vr Urši5 Andr. Otalež sv. Katarine dev. in muc., podr. sv,- Nikolaja v Jaznem, sv. Jurija v Lazioah; vr "VS'ester Iv. — Novake sv. Tomaža ap. : vr Stibilj Krist.

Šola mr v Cerknem; nu Hrast Iv., u Grželj Faui in Jakli Eliza. — Eeka-Poljice, ptu Semolič Iv. — Otale.ž Ir, u Sattler Andr. — Bukovo Ir, u Kogoj Pet.

Društva. «Narodna Čitalnioa» ; ust. 29/1. 1869. (Zastava iz belega dainasta s troboj. trakovi, darovani od Cerkljank ob 25-letnici za slovesno blagoslov. 5/8. 1894, in troboj. trakovi, darovani od ljubljanskih Slovenk na vižmarskem taboiju 1. 1869.) — «Hranilnica in posojilnica» z neom. zavezo ; ust. 1893. — Kmetijsko bralno dr.» — «Gospodarska zadraga» z mlekarnioo (odlikovana na jubilejsld razstavi z bronasto svetinjo).

Pošta. Schlechter Amalija.

Okrajna sodnija. Dovgan Janko, okr. sodnik, Euzzieri Ant, kane., Hadalin Fr., diurnist, Bevk Pr., Vihar Mart., sodne sluge.

Davkarija. Bratuš Jos., davkar; Zucco Kandid pl., pregl., Baum bar. Henr. pristav, Fon Fei-d., davc. sluga

Notar Culk Fr.

Dao ar. Lašič Fran.

Trgov. Kacin Mart., Kobal And. ; Obid Pav., Tavš And., Eink Blaž; trg. z les. Plemelj Jos., Brelili Avg., ; z mes bi. Štrukelj Tom., Lahajnar Ant., Makuc Fr. ; z usnjem Brelih Avg., Obid And., Brejc Ivan ; z man. bi. Tavš Neža, Pagon Mar.: z žolezjem: Štrukelj T(im., Mavri Kari.; s čipkami Jereb Ant. in Kobal Mar & Co.

Obrt.: Čevlj. Štuoin Jos., fiojc Jer., Obid Fr., Derliuk Fr., Peternelj Ant.; kov. Mavri Kar., Peternelj Iv. ; ban'. Jurman Pet. ; briv. Jereb- Pet., Sedej Fr. ; Hep. Obid Fr. ; Hes. Kolcelj Jak.; kroj. Sedej Mob., Jurman Iv., Podobnik Fr. ; nies, Jéž Val., Rojo-Čerin Jos., Ladiha Fr. ; jniz. Mažgon Ant., Mažgon Mar. ; pek. Pagon Leop. ; sedi. Obid Fr. ; stroj. Brelib Avg., Obid Andr,, Brejc Iv. ; zid. Bevk Pet.; ključ. Pirib Jern.; podobar Štravs Jos. in Kokalj Mat.; kol. Baspet Fr.; iirar Gataj Ant.

Gostil.: Jui-nian Pet. (Fran Peternelovi dediči), Xobal And., Kosmač ^Ant. ml, Laharnar Ant., Makuc Fr., Obid Pav., Kojc-Cerin Jos., Eavnikar Vek., Tusar Iv., Plenielj Jos.

Zavarovalnice. Zastopi «Slavije» (Moškat Ivan), «Feniks» (Tusar Jalc.), «Dunav» (Štucin Jože.)

Sejmi. sveč. in ál. vin. (stari), sredpost. pondelj., 23. apr., 14. sept, in 4 nov.

2. Št. Viška Gora, p. Slap ob Idriji, km 60. --Dav. obč. Poljioe 171, Prapetno i)38. Št. Viška Gora 940 ; — žn Pirili Nat., pžn Laharnar Jan., Klemenčič Ant., Pervanje, Vogrič Ant., Makuc Jak., Pirib Jakob, tk župan.

Cerkev. Župn. sv. Vita; patr. ver. zaL; dekan Tolmin; žk Valentinčič Ign. — Župn. Cerkno podr. vikar. Poljice M. D. s konvik. cer. sv. Kocijana na Beki ; Dol. Trebusa, kuracija sv. Jakoba ; patr. ver. zal. ; kt Kadenaro Jos.

Sola Ir na St. V. G., nu RakovSček Jož., Dol. Trebiisa Ir, u E. Jelinčič, pkssv. nu, v Trebuši u.

Društva. — Kmet. br. društvo.

Trgovci. Jan Val., Kiklj Jos. in Matevž, Klemenčič Ant.,. Krivic Než., Lapanje Matija, Obrekar Jan., Šuligoj Miba, Feltrin Jan.

Obrtniki. Čevlj. Bijavec Pet., Feltrin Iv., Fratnik Iv., Kranjc Mart. ; Mes, Biček And. ; ^kov. Bremec Štef., ; kroj. Breinec Štef., Feltrin Štcf., Eijavec Jak. ; miz. Kumar Blaž, Lapajne Jož,, Kosmač Jak., Fratuik Jan., Velikonja Miha; mlin. Pirili Ant.,

Velikonja Jak. ; zid. Kumar Jak., Lapanja Jan., Per-vauja Jan., Krhic Jan., Lapanja Jož., Oreliek Ant., Pervaaja Yid., Rijaveo Mat. in And.

Gostilne. Pirih Matevž, iiotel. Červ Jak., La-liarnar Ant., Klemejičič Št., Obrekar Iv., Šuligoj Miha,' Jan Val, Bremeo Št.

„ Sejmi: sv. Jožefa, sv. Petra in sv. Vida dan na St. Y. g. ; sv. Jakoba dan v Dol. Trebusi.

3. Sebreije, p. Slap ob Idriji, hn 62. — Ena dav. obě. 965; — zač. vod. ža[). Lapanja Jurij, pžn Černi-logarMatevž, Eijavec Iv., Lapanja Fr. (Jagerèce) ; tk žn.

Cerkev. Župn. sv. Jurija muc., podr. sv. [vana Krst.; patr. ver. zal.; dekan Cerkno; žk Kragelj Mib. — JagerèCe žujinija sv. Uiiule ; patr. ver. zal. ; kt Peternejj-H.

Šoli za silo v Š. in J.; učita v Š. u Peternel Fr., v J. kt., pkSsv. Rejec Iv. in Selalc Jer.

Društva. Posojilnica in hranilnica. Bralno dr.

Trgovci. Kleraenčič Jak. in Mar. (Šebrelje), TuSar Fr. (JageršCe).

Obrtniki. Briv. Lapanja Iv.; čevlj. Hvala Fr., Roječ Iv. : ključ. Yojska Jos. ; klob. Hvala Ant. ; kov. Klemenčič Fr.. Ozebek Jak.; kroj. Hvala Jak., Močnik And., Tušar Fr; (Jager.šče) ; miz. Božič Fr., Lapanja Jak., Božič Jak. (Jag.) ; zid. in tesar. moj. Kacin Jos. ; zid. Obid Jak.

Gostilne. Klemenčič Jak., Rejec Terezijav Se-breljali, Tušar Fr. v Jagerščah.

Sejmi ob cerkv. shodih "23. aprila pri sv. .lu-viju in 24. juu. ])ri sv. Ivanu.

C. Sodili okraj Kobiirid.

Hiš 1644, mož. 4459, žen. 4286, vsi kat. in Slovenci.

Obsega 9 županij, in sicer:

1. Breginj, ])., km 77. — Dav. obe.: Breginj in Robedišče (Breg. 6.56. liOgje 309, Robed. ,185); — žn Mazora Val., pžn Rošič Ant, DuganJo.s., Češornja Jos., Školč Jak., Tonkli And., tk Stres Ant.

Cerkev. Breginj: župa. sv. Nikolaja ap. in spoz.; podnižn. M. D. Snež. na griSu sv. Margarite v Gozdu, patr. ver. zaL ; žk Viik Jeler. — Logjé : podruž, c. sv. Primoža in Felioijana; vr Guzelj Fr.

Šol a Ir, u Stres Ant., ptu za Loge in Robed. Kooh I.j^uzrd Stres Amal. ; pkšsv Vidmar Iv.

Trgovci. Jest\-ine: BorianciS Ant., Brio Jos., Cenoič Ant. in Ivan, Josip, Peter, Gašpemt Ant. in Matija, Lazar Ant., Lovrenoič Jos., Pavsin Val., Eakar Marijana, Rosic Iv. ; — meš. bi. : Borjancio Ant., GaSperat Ant, Lazar Ant. ; — manufakt. bi. : Bric Jos., Rosic Iv.

Obrtniki. Čevlj. Ču5 Jos., Kuščar Val.; kov. Tonkli Jos. ; kroj-. Čušin Iv. ; miz. Brio Miha, Ma-zore Val.

Gostilne. Boijanoič Ant., GaSperat Ant, Lazar Ant., Rakar Marija Rosic Ivan, Lovrencič Mar., (Logje), CenoiS Ant. (Robedišče).

Sejmi: L četrtek aprila in oktobra. |

2. Drežnica, km 56-5 — Ena dav. obe., 1116; žn Gomilšček Fran., pžn Rakovšcek And., Skubin Jak., Medved Mat., Ivancič And. ; tk Vuga Vikt.

Cerkev sv. Jurija muc., podražn. sv. Matija na Ravnem, sv. Ane v Magozdu in sv. Ju.šta na Kosecu; župn. Tolmin; — kt xâin Jos.

Šola Ir, u Vuga Vikt., ženska ročna dela Vuga Roz.; pkšsv Koren Jan.

Društva. »Mlekarsko dništvo«.

Trgovci. Gomilšček Fr. št 23 z meš. bi.

Obrtniki. Zid. Koren Luka, Kanalec Ant na Ravnem, Koren Jos. in Ant., Matija, Jakob na Koeeču, Kranjc Ant. v Drežnici, Kapitan Sim. ; kov. Uršič Fr.; kroj. Kokošin Mat. ; miz. Berginc Jan., Kutin Ant.

Poštar: Žagar Jak., pr.

Gostilne. Gomilšček Fr., Rakovšcek Tom. in Marija Kragelj.

Sejmi. Cerkv. shod. prvo ned. po sv. Juriju in prvo nedeljo po sv. Boštjanu.

Dostavek. Dreznica leži ob vznožju Krna, raz kateri je prekrasen razgled daleč doli v Italijo. Tu dobe liribolazci pi-vo zatočišče. 5. avg. 1901. je bila posvečena planinska koča.

3. Idrsko, p. Kobarid, bn 49-5 —Ena dav. obč., 604; — žn Manfreda Ant.; pžn Berginc Ant., Uršič Ivan, Volarič Ant., Kurinčič Anton; tk župan.

Cerkev in sola glej pod Kobarid.

Društva. «Mlekareko draStvo». Ust. 1890.

Trgovci. Sovdat Marija, Volarič Jos.

Obrtniki. Briv. Uršič Matevž: čevlj. Fratnik And. ; kolar Miklavič And. ; kov. Manfreda Ant., Kurinčič Fr., Gratoni Aloj., Mlinsko; ki'oj. Sovdat Fr., Volarič And., Uršič And., Mlinsko; miz. Koren And., Volarič And. ; mlin. Fratnik Fr., Manfreda Marija, Sovdat Marija, Kuimčič Ant.; zid. Matevec Miha Eučna Ivan St. in ml., Sovdat Jan.

Gostilne. Kranjec Mar. Mlinsko, Volarič .Jos. in Miha Idrsko.

4. Kobarid, p. in brz., kni 52-5. — Dav. obč.: trg Kobarid 817, Sužid 273, Svino 146 ; — 2n Eakušček I.; pžn Melan Fr., Mašera And., Kodeli Fr., Kokole Fr., Juretič Ant., Miklavič Iv.; tk Eakušček Josip.

Cerkev. Dekan, in žnpn. ; o. Vnebovzetja M. D., podimn. sv. Antona na griču enakega imena, sv. Tomaža ap. v Idrskem, sv. Andreja ap. na Svinem, sv. Treh Kr. v Sužidu; patr. ver. zal. ; — žk in dn Pete mel Jur., kn Vuga Cir.

Šola IVr, nu Bogataj Fran, u Miklavič Ant., u Stres Fr., pu Gerželj N.

Društva. «Narodna Čitalnica», ustan. 1871. s trobojnico istega leta ; «Sadjarsko društvo« z vrtom ; «Mlekarsko društvo» z mlekarnico: «Hranilnica in posojilnica»; možka podnižnica «Dnižbe sv. C. in M.»

Pošta. Palisca Edv., pr.

C. kr. orožniška postaja.

C. kr. finančna .straža s komisarijatom.

C. kr. vžitninski uiml.

Zdravnik: Dr. Votočka Fran (z dom. lek.)

Okrajna sodiiija nd i. jan. 1900. Fabijan Matej,,sgdnik ; Carli Jos. in Call Nik., kancyl. ; Lukaii Jan., Savli Fr., slugi.

C. kr. davkarija: Zanella Avg., davkar, Fran-dolič Jos., pregled.; Komac A., sluga.

Trgovci. Jestvine in meš. bi.: Dreščik Sim., GabršSek Ana in Josip, ( iolja Katra, Gruntar Janko, Ivančic Iv., Komar Marija, Komar Iv., Manfreda Iv., iMiklavic Iv., MiklaviS Fr., tlršioMar., Šlunder Andr.; les: Kodeli Iv.; kože: Manfreda J., Koren Iv.; manufakture: Kalan Mar., Komar Mar., Rakovšcek Jos., Ur.šio Mar., Volarič Apol. ; vino na deb. : LenarSió Fr. za Deklevd; železje : Miklavig Iv., Uršič^Anton.

Obrtniki. Cevlj. IvanSič Fr., Ivančic Jos., Kui-inčio Fr., Medved Ant., Muznik Iv., Šturnj Jak. ; kles. Komar Mih. ; ključ. Bonež Fr.; klob. Šlunder And., Sturm Jak. ; kov. Eakovsček Fr., Uršič Natal ; kroj. Eakovsček Fr., Ukíč Iv. in Fr. in Miha; mes. Dreščik Sim., Cřruntar Jos., Urbančič Fr. ; miz. Kokole Miha in Fr., Perinoič Iv., Šlundei- Ant. ; sedl. Ríi-kov.šček Fr., Uršič Jak. ; sodar Afernik And. ; stroj. Perinčič Ant. ; urar ITi-Sič Jos., knjigovez Eakovšček Ivan; tovarna sodovka Devetak Gabrijel.

Gostilne. Dreščik Sini. «pri lovcu», ^luretič Ant., Mašera And. pri «črnem konjiču» ali «pri Žganu», Gnuitar Ant., Gmntar Jos., Manfreda Iv., Mildavič Iv. in Fr., Nau Ign. «pri Nemcu», Urbančič Fr. <!pri Kotlarju», \Vinkler And. — Hotel Devetak Gabrijel.

Sejmi: !). marca, 13. jun., 9. sept, (ako padajo na nedeljo pa dan potem v ponedeljek) in v ponedeljek po zahvalnici.

Dostavok. Razkrižje cest proti Gorici, Koroškemu in Italiji ; poštna zveza po Nadižki dolini s Čedadom v Ital. Prazgodovinska gi'obišca. Krasen razgled od cerkve sv. Antona na griču. Poletišče. — Rojstna liiša in grob prerano imirlega pesnika in pis. Krilana (Josipa l'agliazuzzija. Zbrani spisi v 3 knjigah so izšli v «Goriški tiskarni» in stanejo gld. l-tiO s post.)

5. Kred, p. Roliič, km (il. — Dav obč. : Bor-jana 470, Kred (Hi' (Roliič lOij), Staroselo 262; —

žn Sok Mih. : pžn Skooir Ant., Uiíič Aut., Benko Fr,, Mnnič And,, Volarić ,lan., Aiitib Jau. ; tk Ivancic Iv.

Cerkev. Kred: sv. Nikolaja šk. in .spoz., podr, sv. Jelerja in Tacijana mu8. na griču nad Nadižo: vr Fon Jak. — Bovjana: sv. Katarine dev. nuic., podružn. na pokop.; vr Sede]' Tv. (Oba vikarijata podr. župu. Kobarid.) —Staroselo : podružn. župn. Kobarid, c. sv. Lenarta; len Manzini Ant.

Sola Ir, u Ivanoio Iv., užrd CuS Ter.: pkSsv I\'an5i6 Ivan.

C. kr. cai'inski urad v Holiiěu: Žitlan Fr., namestnik c. la', oarinarja, e, kr, finančna straža 5 mož, naSelnik Židan Fr,, respicijent.

Trgovci. Jestvine : Euona Mat., Rucna Katarina, Urbančio Katar. (Kred), Volarič Iv. (Bobic), Bon Iv., Slcočir Iv, 02, Skočir Iv, 46 (Staroselo), Cebokli Ant. (Potoki), Cencio And., Lovrenčio Mar., Komar Iv., Gigoni Iv. (Boijana); mes. bi.: Urbauoio Kat. (Kred), Komar Iv. Boijana.

Obrtniki. Čevlj. Ceucič Ant. (Kobio), Žuber Ant. (Potoki), Hrast Ant. (Borjana): Ideji. Dilenardo i\ nt. ; kov. ITrbaučič Ant. (Staroselo), Tr]3in Andrej (Potoki); kroj. Eakovsček Fr. (Staroselo); Urbančii Anton, Bon A\alentin (Kred); ines. Žuber Anton (Eobio) ; miz. Lulcan Jak., Štih Miha (Staroselo), Skocir Ant. (1'otoki), Eutar Iv. (B.irjana); zid. Tršic Jos. (Kred), Ki'aoina Ant. (Borjana).

Gostilne. Danijelifi Jožefa (Kred). Rucna Mat., Ručna Katar., Yolarič Iv. (RobiC), Bon Iv., Skočir Iv. (Staroselo), Čebokli Ant. (Potoki), Cenoič And., I.ov-renCič Mar., Komai' Iv,, Gigoni Iv. (Borjana.)

fi. Livek, p., lem ,")9. — Ena dav. obe., G12: — žn Šturm Fr.: pžn Modveš Miha, Medves [van, Matidič Ivan in Hrast Ant.: tk Hrast Ivan.

Cerkev. Samostojen vikarijat: e. sv. Jakoba a]),, jiodr. sv. Petra ap. pri 1'eratih (pokopal.): kt. Mesar And.

Šola Ir, pkssv Mesar And.

Društva. «Prva mlekarnica» na Livku, Mle-karnica pri Peratih.

Pošta. Hrast Iv., pr.

C. kr. finančna straža.

Trgovci. Je.stvine: FaletiS Jak., Matelič Mat., Metlvež Iv., Šekli Iv.

Obrtniki. Cevlj. MaSera Kar., Sekli Sim.; Hjuc. Faletič Sim. ; kroj. Kutin Iv., Perat M. ; miz. Medvež Anton, Perat Ant. ; zid. Perat Ant.

Gostilne. Hra.st Ivana, Ma.šera Iv. in Ciril, Matelič Iv. in Matija, Šekli Iv.

7. Ljubušnje, p. Kobarid, *) km 49-3. — Dav. obč. Kamno 4.39, Ladri 216, Smast 261, Vrsno 281 (oddelki Ljubušnje 113, Selce 61, Km 173); žn Sovdat Ant. v Smasti, pžn Koren Mat., Sokol Ani, Fon Mat., Berghic Jan., Ivančic Sim., Maligoj And., tk u Trebše Ivan.

Cerkev sv. Duha na Ljub., podr. sv. Lovrenca pod Ijjub. {s pokop.) in sv. Trojice na Kamnem ; župn. Tolmin; kt Leben Iv.

Šola Ir v Smasti, u Trebše Iv., užrd Trebše M., Ir na Vi-snem, u Muznik Fr., užrd Muznik E., potov, š. Kanmo-Volarje, u Gruntar K.; pkšsv v Smasti Ga-bršček Jož., na Vršnem Muznik Fr., Kamnem Gal)r-šCek Ivan.

Trgovci. Miklavič Miha (Ladri), Kofol Jan.

Obrtniki. Čevlj. Kranjec Jan., Berginc Jan., Sokol Ant., Sivec And., Skočir Fr., Ivančič Jan. ; ključ. Smrekar Jan. ; kov. Ivančič Jak., Gregorčič Jos. ; kroj. Fon Matija, Golja Jak., Sivec Jan. ; miz. Gabi-šček Jos., Ivančič And., Perdih Ant. ; zid. Gabršček Jos. (Lad.) in Anton (Sm.), Smrekar Fr. (Kam.)

Gostilne. Gabršček Miha in Štef., Gregorčič Andrej št. in ml.. Koren Ant., Maligoj Miha, Miklavič Miha, Smrekar Jan., Skočir Tom., UrSiô Pet.

Društva mlekarska v Ladrih, Smasteh in na Vršnem.

•) selski pismonoša clonaša pisma vsak dan y tednu, razun v nedeljo.

8. Sedlo, p. Breginj, tm 71'5. — Ena dav. obč. 809 ; — žn Gašperut Jos., pžn Lazar Josip, Leban Jos., Kramar Jos. ; tk Gašperut Jos.

Cerkev sv. Križa, podr. sv. Helene v Podbeli in sv. Križa na pokop. ; župn. Kobarid ; vr Gregorčič Simon m].

Šola Ir, 11 Stres Ant. ml.

Gostilne in trgovine: Gruntar Ant, Lazar Fr. (Sedlo), Čušin Ant., Kramar Matija (Podbela), Hrast Mar. (Stanovišče), Kuntih Mar. (Homec).

Poštna nabiralnioa v hiši Gašperuta Jos.

9. Trnovo, p. Srpenica, km 58. — Ena dav. obč. 308; — žn Eon Andr., pžn Kranjc Ant., Knzman iijit., Kranjc Andr., Knez Ant.;, tk Trebše Jos. s Srpenice.

Cerkev sv. Trojice; žnpn. Kobarid; vr Cubej

Aloj.

Šola za silo; uči vikar.

Trgovci. Fon Ant. 53, Fon .4.nd. 30.

Gostilne. Fon Ant. 53, Fon And. 30, Fon Ant. 62.

Sejmi. Cerkv. .shod dan sv. Trojice.

D. Sodni okraj Tolmin.

Hiš 2454, mož. GG42, žen. 6647; vsi katol. in Slov.

Obsega 5 žnpanij, in sicer :

1. Grahovo, p. Grahovo in Podbrdo, km Grahovo 63, Podbrdo 75-5. — Dav. obč. :. Grahovo 685, Kneza 785, Nemški Rut 286, Obloke 147, Podbrdo 234, Str-žišče 296; — žn Golja Fr., pžn Močnik Jos., ^Mavrič Iv., Kenda Miha, Šorli Jakob, Klobučar Ijuka, Štendler Urb., Torkar Iv. (Podbrdo), tk Burger M.

C_erkev. Grahovo: Vik. sv.^Ane, žnpn. Podme-lec, vr ČiT Fr. — Nemški Rut. : Župn. sv. Lamberta šk. in nrač., patr. ver. zaL; dekan. Tolmin; žk Lazar Ant. Tej podrejena vikarijata: Obloke in Stržišče, Ko-vačič Iv., vr. v Stržiščih, Kovačič Iv.

Šol a Ir na GraJiovem, ii Ivašoa Fr. ; Ir Podbr-doin, n Kokole Fr. ; Ir v Nem. Rutu, (prazno.)

Posta. Golja Fr. pr. na Grahovem, Torkar l,v. pr. Podbrdom.

Orožniska postaja.

Društva. Bralno dr. «Gorska Yila» v Podbrdu.

Trgovci. Drole Jak., Straus Fr., (Podbrdo), , Kemperle Simon, Drole Iv., (Hudajužna), Golja Fran, Florjančič Andr., Piculin Ivan, Rutar Anton, (Grahovo), Kenda Ivan, Hvala Fr., (Euža); z usnj.: Kajzar Pet., (Podbixlo); Debeljak Miha, (Hudajužna), Gradnik Ivan, (Gi'aliovû); z lesom: Čelik Ant., (Hudajužna), Peter Škvarca, (Grahovo).

O 11 r tn i k i : Cevlj.: Eajzar Pet., Valentinčič Ant., (Podbrdo), Kavraz Ivan, (Hudajužna), Golja Fran, Os-muk Iv., (Grahovo), Klobučar Luka, Mežnar Ant. (Xem. But), Leban Iv., Kogoj Jos., (Kiieža); kroj., Munih Jo.s., Munili Jur„ (Podbr.), Kleč Iv., (Stržišce): Kokošar Fr, Kos ' Greg., (Grah.), Kaltnekar Miha, (Kneža), Reja Lorenc, (Ňem. Rut.); klob.: Torkar Mat., (Podbr.), Debeiijak Mih., (Obloke), Mavric .Tur.; mes.; Moijanoif Tom., (Grahovo); stroj.: Debeljak Mih. in Ant., (Hudajuž.); nožarji : Šorli Pet., Šorli And., ^Rejc Andr., Blažetič Iv., Hvala Ant.. (Grahovo); miz.: Cufar Josip, (Podbr.). Golja Jak., Standler Andr., (Graliovo), ("iolja Jak., (Kneža); kov.; Šorli Mart., (Kneža), Kos Mart., (Klavže).

Gostilne. Kenda Iv., La|)anje Jak., (Kneža); Golja Fr., Golja Fi-., Pičulin Ana, Floi-jancič Andr. (Grahovo); Meznar Anf. (N. Rut); Aeguš Luka (Str-žišCe) ; Torkar Iv., Munih Jos., Drole Jak., Mmiih Jnr., Straus Fr., (Podlu'do); Kemperle Mini., Drole Janez (Hudajužna).

Dostavek. Krasni izleti za hribolazce na (jrno-jirst. Od Podbrda do Črne pr.sti vodi markirana jiot, ravna taka jiot je iz N. Ruta na Gradioo. Diven razgled po Koroškem, Kranjskem in do morja. .

2. Sv. Lucija (na Mostu), p. in brz, p. tudi Slap, km čez Modrejce 30-G, čez Tolmin in Volče 46''.'. — Dav. obč. : Sv. Lucija ííó?, Idrija pri Bači 408,

Lom 565, Modrejoe 212, Skp ob Idriji 531 ; — žn Leban Pet., pžn. Skrt Pet., Šavli Val, Breščak Jo.s., Lapaiija Blaž, Fratnik Iv., Sepic Iv., Kovačic Ivan, llumar Ant, tk Rejo Ant.; obe. urad Stopič 35.

Cerkev. Sv. Lucija: župn. sv. L., podr. Darovanje M. D. v Modrejci ; patr. ver. zal. ; žk Fabijan Jos. — Idrija: župnija sv. Iv. Krst.; patr. ver. zaL; žk, Razpet Fr. — Ro6e: župnija sv. Ivana evang. patr. ver. zal.; žk Kocijančič Miki. — Lom: . glej kanalski okraj.

Šola Ur pri sv. L., u (iabršček Ferd., Gerželj Ana, jikšsv llikuž Ant. —• Ir šola na Idriji pri Baci II lúmda Iv., pot. šola : Trelniša Slap u Jqlinoič Rud.

Orožni.ška postaja na Slajui.

Pošta. Kovaoič Lucijan, pr jiri sv. L. — V Slapu Ozebek Boštjan.

Trgov.: pri sv. Luciji: Kenda Gašp., Kovaoič Fgn., Mmiih Jo.s., Skrt Pet. ; na Baci : Kenda Marija, Sepič Iv.; na Idriji: KovačiC Fr. ; na Slapu: Hvala Matija, Rejec^ And., Lipušoek Marija, Carli Štefan; v Drobocniku: Šavli Jos., z lesom Lapanja Blaž.

Obrt.: Barv. Krivec Ivan; čevlj. Kovaoič Pet.; Skrt Iv., Taljat Štef., Kragelj Mohor, Valentinčič And., ključ. Ki'agelj Avguštin; kolar Kovačič Avguštin; kov. Kénda Jos. Kovačič Tom., Kragelj Anton, Bača, Murovec Jos., Slap ; kroj. Kovačič Fr. Kragelj Iv., Sv. Jjucija, Lulcman AL, Slap; miz. Taljat ' Gašpar, tovarna za stolice na Bači; stroj. Rutar Mart.; pušk. Baloh Fr.; mlin Mikuž Franc, Gabršček Filip (Sv. Lucija), Pioulin Andrej (Bača), Disk Miha (Slap.)

Gostil.: Sv. Luciji: Mikuž Aut., Mikuž Marija, Viiga Ant., Skrt Peter, Munih Jos.; na Bači : Kenda Marija, Sepič Iv. ; na Idriji : Kovaoič Fr. in Jak. ; na Slapu: Hvala Mat., Rejec Ajid., Carli Štefan; v Dro-liočnika: Šavli Jos.; Koče; Šuligoj Mih.; Log: Fratnik Ivan.

Sejmi: Sedem na leto, in sicer: 14. febr. (Sv. A'aleutin) ; na Velikonočni torek ; na Binkoštni torek, prvo nedeljo po sv. Jakobu, prvo nedeljo |)0 sv. Si

monu, na Darovanje Marije Device, na sv. Lucijo (13. decembra).

Dostavek. Vas Sv. S. je prijazno letovišče. Krasna okolicâ, z romantiškim stokom Idrijce v Sooo. Za tujce 16 sob. Dva mosta cez globoki stiiigi obeh rek. Znamenita prazgodovinska grobišča.

3. Ponikve, p. Slap ob Idriji, km čez Kozaršče 54-5. — Dav. obč. Porak\'e 583, Pečine 384 in oddel. Logaršče-Eakovec 276 — žn Kuštrin Jan., pžn Božič Pet., Klemenčič Jur., Spik Jak., tk Kuštrin Jan.

Cerkev. Ponikve: Obiskovanje M. D.; vr Ko-drmac Iv. — Pečine : sv. Mohor m Fort., vr Nemec Bog.

Šola Ir, u (mestno prazno), pkšsv Kodrmac Iv., vik.

Trgov. Jestv. in mes. bi.: Kofol Pet., Krivic Kar., Mrak Pet.; z lesom Podgornik Pet. na Pečinah; urar: Lipušček Iv.. Pečine; kovač: Bajt S.

Gostil. Kobal And. («pri Kofolu»), Jeklin Jau. («pri Mraku»). Mrak Iv., Klemenčič Mar., na Pečinah;

Sejmi. Na Ponikvah prvo nedeljo ob M. D. (julija) ; na Pečinah prvo ned. po sv. Mohorju (julija) ; na Logarečeh pred sv. Lovrencem ob enem cvrkv. sh.

4. Tolmin, p. in br., km 41-3. — Dav. obč. Čadra ali Čaderg 356, Dolje 281, Lubinj 283, Podme-lec 567, Polubinj 512, Eavne-Žabče 100, Tohnin 849, Volarje 187, Zatolmin 468, in oddelkii Gabrije 181, Prapetno pri Poljub. 116, Selišče 54, Zadlas-Žabče 170: — žn Gabreček Oskar, pžn Prezelj Rajm., Jos. pl. Premerstein, Cazafura Ljud., Kanauo Mih., Bene-dejčič And., Jarc Mat., Kenda Mat., Sovdat Iv., Luznik Iv., Leban Jos. ; tk Polenčič Rud., codpreds. Ga-bršček Oskar.

Cerkev. Dekanija; župn. Vnebovzetja M. D., podr. sv. Urha in kapela sv. Antona v gradu, sv. Marka v Poljubinju, sv. Mihaela arh. na Lubinju, sv. P. in P. ap. v Zatolminu, sv. Brikcija na Volarjih ; )atr. ver. zal. ; žk-dn Kragelj Jos., kn Batič Val., Seljak 'v., Pencin Karol (zlatomašnik, v p.)

šola IVr, nu Sirca Iv., u Gruntar Ant. Milan, Jug Amalija, Ziemfeld Pavla.

Društva. «Narodna Čitalnica»; ust. 1. 1862. — «Rokodelsko bralno dr.» ; ust. 1882. — «Posojilnica in hranilnica» ; ust. 1893. Gabršcek Oskar, predsednik — «Sadjarsko dr.» : ust. 1894. — Možka podr. družbe sv. C. in M. ; ust. 22/8. 1887. — Ženska podruž, sv. C. in M.; ust. 24/10.1892. — Veteransko dr. — Prostovoljno društvo. —' Otroški vrtec, Kuntih Julijana vrt.

— Olepševalno in pogozdovalno drastvo.

C. kr. okrajno glavarstvo. Princig Bog., okr. glavar, Vintschgau pl. Altenburg in Hohenhaus Wolfgang vitez dr., namestn. koncip., Skabemé dr. Franc, namest. prakt., Kans Avg., okr. tit., Benič Karol, Andrejčič Feliks, AndrejčiS Iv., pisarji, Zarli Iv., sluga.

— Šolstvo : Princig Bog., predsed., Lasic Andrej, šol. nadz., Ziernfeld pl. Henrik, tk. Udje ožjega šol. sveta: Gabreček Oskar, drž. in dež. poslanec, Juretifi Ant., pos., Kragelj ,Ios., farni dekan, Kenda Jos. in Vrtovec Ant., zastop. iičiteljst\'a. Pomnoženi: Strausgitl Ant., Bovec, Žagar Al., Žaga, Miklavic Fr., Kobarid, Gašperut Josip, Sedlo, Kovaóič Fr., Idrija, Goíja Fr., Grahovo, Eavnikar Vek., Cerkno in Laharnar Iv. Št. Viškagora. — Zdravstvo : Dr. iVIaier Maks, c. kr. sanit, koncip., Martelanc Franc, okr. živzdr. ■— Meroskušni urad : Ziernfeld pl. Henrik., iredsed. in tk, BravnioarFr.,meroskuš. — Davčni odsek: r'erpar Iv., davčni nadzornik, Pagon Jos., pisar. -Doinobrambovski evidenčni urad: Strajnar Ant., domobran. evid. asist. — Stavbeni odsek: Aron Leopold, vod. inženir, Maehnitsch Rudolf, nadinž. (za posebne posle), Skerl Anton in Černigoj Ant., cestarska mojstra.

— Gozdni odsek; Vosyka Urh, gozdni kom., tomel Ant., gozdar, Zentner Jul. v Cerknem, Kalan Ant. v Kobaridu, Plosko Lovre v Bovcu. — Orožništvo : Princi Jos., okr. stražm., Planko Fr., tit. strážní., nam.. Kits J., Kolmačka I.

Okrajna sodnija. Primožič Matej, sodnik; dr. Kari Snider, pristav ; Berlot Avg., pis. oficijal ; Maver A iite, kancelist ; Rejec Mih. in Kragelj Fr., pomožni urad.; 3 sluge.

Davkarija. Kavčič Jos., okr. davkar ; Ulcović Sim., J)reglecliiik ; Plahuta Jos., prist.; Boiiao Ivaa in • (iolja Rom., aspiranta; Bravničar Jos., Tavčar Anton, ťkselaitorja, Skooir Jos. sluga.

Odvetnik: prazno — Notar: Dr. Quarantotto BI. — Lekarna: Kastner Robert.

Trgov. Cazafura Ljudevit, Gabršček Iv., Ga-braček Katarina, Kavčič And., Premerstein pl. Jos., Prezelj Fr., Štrukelj Jos., Yrtovec Josipina, Ziernfeld il. Henrik, Oblesčak Fr. ; lesom: Cazafura Ljud. Ga-irsček Osk.: z usnjem: Šorli Jvan, Obleščak Fr.; z man. : Sovdat Jos, Vrtovpc Jos.; z želez. : Cazafura ljud.

Ôb rt. Bai'v. Leban Ant., Logar Iv. ; briv. Fililv. ; bras.: Leban Ivan; čevlj. Leban And., Obleščak Jos., Pervanje Iv., Sivec Jos., Vogrič Aloj., Skert Jos. ; kroj. I^eban Fr., Eovščik Jos. ; miz. Brešan And., Gre-gorič Miha, Kenda Mat., Rutar Ant. ; kov. Fon And., Janež Fr., Prezelj Iv„ Rejo Iv.; kleparBenedejčič Aiit., l-îravniôarFr., O.smuk Jos.;' kles. Kavčič Iv.; opek. Bati-želi Jos., Leban Iv., Šavli Iv.; peka^ Gabersčik Fr., 1'rezelj Ign. ; strojar. Obleščak Fr., Šorli Iv. ; zidar. Bravničar Iv., Vogrič Fr., Kavčič Iv. ; mlin. Kavčič Ant. (tudi žaga). Kavčič Avg., Kavčič Jos. ; sod. Leban Mat. ; mes. Prezelj Rajmimd ; ključav. Osmuk Aloj., Siveo Jos. ; urar Oatej Fr. ; nož. Leban Iv.; dimnik. Stergar Iv.; klub. Yogrič Iv. ; sedi. Leban Ant., Logar Ivan.

Gostil. Gabršček Iv., Kavčič Andr. 115, Gabršček Oskai' «hotel Modrijan», Kavčič Andr. fil, Padolini Lovro. Premerstein pl. Jos., Prezelj Ceo., Prezelj Fi'., Prezelj Rajmund, Ga )raček Kat., (iabrSčok Ivan.

Sejmi. Penedeljek ])n sv. Jožefu, na dan sv. Jurija (23. aiM'ila), nedeljo ])0 sv. Rešnjem Telesu takozvani «Tolminski trg»), dne 21. sept, (na dan sv. Matevža), ponedeljek po sv. Uršuli, ponedeljek po sv Miklavžu.

5. Voice, p., kin 3(r8. Dav. obč. : Čiginj 263, Kozaršče 206, Rute 196, Sela 2,55, Volče 750; — 2n Duša Jan., pžn Pitamic Fi-., Fortunat Mat., Bernik Fr., Manfreda Aud., Rutar And., Strgar Fi'., Benedejčič Ant., Bajt And. ; tk Ilrbančič And.

Cerkev. Župu. sv. Lenarta spoz., ])ođr. D. M. na Mengorah (starodavna božja pot), .sv. M. Magd. na Selili, sv. Danijela na pokop, (ena najstarših cerkva v deželi): žk Zarli Ant., kn Gerbec Ant.

Šola lir, nu Kenda Mat., u Pavšic Dragica.

Posta. Miklavič Iv., pr.

Trgovci. Miklavič Iv., Manfreda Aiit., Hvala Karol, Podreka Karol, Badalic Jos., Smrekar Jos.; z usnj: Bernik Iv., Gabi-Sček Fr.; s pivom na deb.: Miklavič Fi'ano.

DruStvji. «Prva mlekarska zadruga».

Obrt. Čevlj. Bernik Jan., Pitainic Pr., Ipavec Ami.. Kuščer Jos., Hvala Mih. ; kov. Zavrtanek Jak. ; ključ. Kozorog Jan., Duša Pet.; ki'oj. Maligoj Iv., Kofol Jan., Golja Jak., Štrukelj Ant; mes. Bukvec St.; miz. Jug Iv., Licer Mih., Jug Tom., Smrekar Ant., Jug Aiid., Golja Jan. : zid. Jug Jan., Jug Jak., Putar Luka, Lukman Jer.

Gostil. Bernik Fr., Hvala Kar., Mikla™ Fr. in Iv., Manfreda Ant., Podreka Kar., Rušič Jan., (Usnik) ; Smrekar Jož., (Kozaršče).

Sejmi: v ned. po , sv. Iv. v VolCah; dne 6. nov., v ned. imen. M. Dv. v Mengorah; prvo ncd. po Volčanskem sejm. v Selih.

Politiški okraj sežanski.

Obsega sodna okraja Komen in Sežana. Šteje: hiš 5020, mož. 14728, žen. 13570; vsi Slov. razim 239 Ital., 123 K"em., 20 dragon. ; razun 28 vsi kat.

A. Sodni okraj Kouieii.

Hiš 2648, mož. 7493, žen. fi731, vsi Slov. razun 206 Ital., 48 Nem. in 3 drugon. ; vsi katol. razun 23. Obsega 17 županij, in sicer :

1. Brje, p. Komen, km 35. — Ena dav. obS., 422 ; — žn Troon Mart., pžn FranJdS Ig., Kokoraveo Ant., tk. Pipan Josip.

Cerkev in šola v Gorjanskem.

Trgovci. Tercon Martin in Marija.

Obrtniki. Brus. Marknza Fr. ; čevlj. GrgiC Matija in Jo.s. ; klep. Gergič Leop., LavrenčiS Jan. ; iles. Frankio Ig., Pipan Ant. in ,Tos., Frankio Jos. in Fr., Pangos Jos., Kooevar Jos. in Fr., Lavrenčič Fr., Eebnla Jos., Marknza Jan., Tercon Jan., Suban Al., Pei-šič Al., Kokarava Al. ; Idjuc. Gergio Jan. ; kroj. Pangos Fr.

Gostilne. Trčon Martin.

2. Brestovica, ). Tržič (Monfalcone), kni 22-2. — Brestovica 635, Klanec 102, Vale 71 ; — žn Antonie Miha 93, pZn Antonie Ant. 19, Zabric Fran 46, Tercon Jernej (Klane) 19, tk u Vodopivec Fr.

Cerkev sv. Lovrenca, podr. M. B. v Selu in sv. Anastazija v Gor. Brestovici; podrej. župn. Devin; VI' Kos Jos.

Šola II-, u Vodopivec Fr.; pkisv vr Kos Jos.

Trgovci. Antonie Miha in Peno Fr.

Obrtniki. Kov. Ferfoglja And., Peric Fr. ; kroj. Peric Fr. ; gevlj. Antonie Fr., Stanič Ant.; miz. Krošel Fil., TerCon Aloj. ; izdel. biSev Peric Jem. 45 in France 55, SemoliS Jem. 88, Jos. 21 in Vinko 99.

Gostilne. AntoniC Anton in Miha, Peric Ant." in Josip.

3. Gabrovica, p. Komen, km 30'1 ; — žn Bandel Jos., pžn Furlan Ant., Švara Aloj. ; tk Pipan Jos. v Škrbini.

Cerkev sv. Petra ap., podrej. župn. Komen; M Šhmder Jos.

Šola Ir, u Volkov Milan; pkšsv Švara Aloj.

Trgov. Germek Fr., Jeric Ant., Kav5i6 Jos.

Obrt. Čevlj. Colja Fr., Ostrouška Pet., Ver6 Al. ;, kroj. Luvin Fr. ; pek. Kavčič Jos., Bandel Fr. ;

sod. Jeric Fr. ; miz. Kerstan Aloj., Jeric Fr., Kavčič Fr. ; zid. 55.

Gosti. Bandelj Iv., Germek Urâa.

4. Gorjansko, p. Komen in Nabrežina, km 32'2, od Komna 4, od Nabrežine 12. — Dav. obč. Gorjansko 570, Ivanigrad 250; — žn Štrekelj Lud., pžn Buda Jos., Terčon Jos., Lozej iir., Švara Yal. ; tk Pipan Jos. zn v Škrbini.

Cerkev sv. Andreja ap., podrej. župn. Komen; kt Slokar Iv.

Šola Ilr, nu Macarol Ant., u Jerman Lenoi. Društva. Bralno dr. «Narodni Dom.» Poštna nabiralnica.

Trgov. Godnič Iv., Sigmond Andr., trg. z -vinom BlaMo Jo.s.

Obrt. Briv. Petelin Fr., Jelen And.; Cevlj. Buda Jan., Godnič Fr., Kočevar Ant., Koćevar Ivan, Metljak Val, UrSič Fr., Uršič Josip ; klep. Petelin Jos. ; kov. Pipan Miha ; kroj. Suban. Fr., Uršič Jer.; mes. DuguUnFr.; miz. Pernaoičiv., SvaraVaL;pek Sigmond And., Adamič Jos. (Ivanjigr.) ; zid. Jelen And. ; kles. Pangos Jas., Suban Kari, ^ Kralj Miha, Kozmiua I., Stantin Fr., Kavčič Ant., Šustareič Val., Rebula Ant., Štrekelj Jan., Petelin Josip.

Gostil. Blažič Jos., Dugulin Fr., Kosovelj Fr., Štrekelj AL, Švara Iv. '

Semenj v ned. po 12. jul.

5. Kobljaglava (Zupan, piše Kobjeglava), p. Komen, km Bl'G skozi Komen, 27-8 skozi Štanjel. — Ena day. obč., 521; (Kobljagava 408, Tupelčell3). — žn Pipan Josip, pžn Abram Ant., Suc Fr. ; tk Abram Ant.

Cerkev sv. Mih., aih.; samost.vik.;ktTomanin V. Šola Ir, u Ulôar Ludo\nk; pkSsv Abram Ant. Trgov.^0.strouška Fr., mes. bi. in usnje. Obrt. Čevlj. Abram Fr., Ostrouška Aloj., Ostro-uška Fr. (Tupelče) ; kles. Gulič Fr. ml. in st. ; kov. Šuc Fr. (tudi živiuozdravnik ?) ; knjigov. Rudež Fr.

kroj. Jazbec Andr. in Jos. ; zid. Gmiek Mart., Fa-bjan And.

Gostil. Pipan Jos., Zega Ant.

6. Komen, p. in brž, km 25'6. Dav. obS. : Komen 901 (te obě. oddelek Preserje 115), Malidol 136, Sveto 530, Tomaževioa 244, Volčjigrad 394 ; — žn Svara Josip, pžn Buda Ant., Gaspari Gab., Kovačič Fr., (Komen), Štolfa Iv. (Volčjigrad), Ščuka Jos. (Tomaž), Malic Jos., Kovacič Jos. (Sveto).

Cerkev. Dekanija; župn. sv. Jurija muc., podr. A'"nebovzetja M. D. v Obrslenu, sv. Ivana ap. v Yolôje-gradu, sv. Križa v Ivanjigradu in sv. ïilba v Svetem ; patr. stud. zal. ; žk in dn Lukežič Iv., kn Oblak K. in MilaniS J.

Šola IVr, nuLeban Ani, u Strekelj J., Ingerl Ernesta, Peteniel Olga, Kavčič E.

Društva. Bralno pevsko dr. «Lira». Čitalnica.

Pošta. Borglii Eliza, pea.

Cestni odbor. Načel. Kovačič Jos., podnač. Stepančio Karol.

Okraj, sodnija. Guzelj Ivan, sodnik, Gomel Pet. in Pavletič Leop., pristava, Biuic Karol, ofic., Bekar Loop., kancel., Macarol Iv., Nemec ^Viktor, dijurn., Trampuš Iv., vajenec. Kos Orosl. in Žiiger Fr., slugi.

Davkarija. Žvokelj Ivan, davk., Peroo Al, pr., Susteršic Iv., ofic., Schmutz Alf. in Slabanja I., vaj., Nečemer Kal., sluga. Glavič Matej, eksekut.

Notar dr. Kotnik Ign.-

Ranocelnik Merkel Ant.

Trgov. Delia Schiava Iv. (Sveto), Buda Ant., Kulcanja .'Vjid., Eaubar Ant., Ščitar Iv.. Ščuka Jos., Švara Jos., Živio Pet. ; z lesom Godnič Frid.

Obrt. Briv. Buda Ant., Malič Iv.; čevlj. Godnič Fr. in Karol in Jo.s,, Pajer Iv. ; Mep. Pipan Ant. ; kles. Jurca Pet., Štolfa Fr. in Vino. ; kroj. Dugulin And., Jazbec Iv., Majcen ^Ant., Metlilcovec Vino., Stanič Val., Žigon Ant. ; ključ. Švara And. ; kov. Jazbec Matija, Krajniger Jos., Švara Jos. ; mes. Bandelj Vikt., Ukmai' And. ; miz. Makovec Ant. in Aloj., Ma ič Iv.,

Strnad Jak., Valčio ,Tos. ; pek. Buda Ant.; urar. Štolfa Fr. in Ign. ; zid. Godnič Ant., Šouka Fr.

Go.stil. Krpan Jos., KuJiauja Ant., Cotió Fr., Zigon Jos., Smrdel Andr., Kovacič Fr., Godnic Ivan, Bnda Ant., (Komen), Delia Schiava Iv., Kovagič AL, (Sveto), Stolfa Štef., (Volčjigrad), Ščuka Ant., Petelin Ant., (Tomaž).

Pari)i mlin, fužina in žaga. Gaspari Gab.

Sejmi: dne 20. marcija, Ž4. aprila. in 10. novembra.

7. Mavhinje, p. Devin, km 29. — Ena dav. obě., 686 ; — žn PernovSiS Ferd., jjžn Gabroveo Blaž, Vi-zovlje, Kobenoelj Jos., Mavhinje, Legiša Val, Cerovije ; tk TerSon Augustin.

Cerkev sv. "Nikolaja, žnpn. Devin ; vr Keber Ant. Šola Ir, u Koren Iv., pkšsv. TerSon Iv. Društva. Godba «Vet. dr.» Bralno dr. «Jubilej». Finančna straža v Sesljanu. Trgov. Kobenoelj Jos., Urdio Mar. (s pivom na debelo).

Obrt. Čevlj. Pabpr And., Semolič Aut., kamnos. podjetnika Blažina'Fr., Šnc Iv.; kov. Metliliovič Ant. kroj. Legiša Jo.s. ; miz. Terčou Jos.; kamnolom v Siljani : povzetniki Fooonomi, Cambi, Lamberti.

Gostil. Blažina Fr. (Vizovlje),^ Legiša Val. (Cerovije), Negrini Dom., Legiša Iv'., Šuc Iv., Urdib Mar., Terčon Iv., Tansani Ter. (Sesljan), Hotel grofa Thurn-Taxis v Sesljanu.

D os ta vek. Se.sljan, n-.orsko kopališče, spada v corkv. oziru pod župn. Devin. ; tu je prvotna župna cerkev.

8. Nabrežina, p in brz v vasi in na kolod., km čez Doberdob 35-8, čez Jamlje SM, skozi Gradišče 41-8. — Ena dav. obč., 1663; žu Ćabarija Ant., pžn Ca-barija Iv., Kosmina Ant. in Gruden Frau, tk Peric And.

Cerkev sv. Roka spoz., župn. Devin; vr Cargo

Angel j.

t

Šola lir, nu Tomšič Iv., u Tanoe Avgust, užrd Eržen Fr. — Obrtno-nadaljevalna §. za klesarje, Prelc Miroslav u ris.

Društva. Bolniška blagajna (načel. Tonnies B., Peric I.j tk.) Hran. in dos. dr. (načel. Tomšič Fr.), Pevsko dr. «Nabrežina» (nače . Caharija Iv.), Bralno dr. (načel. Stupica And.), Olepševalno dr. (načel. Tonnies E.), Go.stilničarska in krčmarska zadniga. Godbeuo dr. (načel. Gniden Iv.'), Veteransko dr. (načel. isti). Tamburaški zbor. Obrtno gospod, dništ^'o (preds. Stupica).

Pošta I. Zorman Fr., pr.

Pošta n. na postaji.

Trgov. Les. Luvin & Caharija; meš. bi. AageU Kr., Gruden Fr., Kovač Ant., Nemec Tereza, Sever Franjo ; maimf. Ceresola Iv., Makarovič nr., Leskovec Jos. ; pivo na deb. André Leop.

Obrt. Briv. Soban Jos., Zel .Herman.; čevlj. Fuilan Fr., Legiša Val., Pavlina Iv., Perisutti Luka; klep. Pavšio Štef. ; a) kles. in kamnolom. : Benvenuto Pasqua!, Boschetti & Zandomeni, Boschetti Jos., Caharija Iv., Donda I. K., Donda in dr.. Granzinič & Cabas, ^Gruden T., Juch j., Boschetti Tomaž, Zandomeni Štefan, Scenger Belá, Marega, P., Mares J., Pizzul G., Radovič A, Scalmanini & dr., Sedmak J., Tonnies G., Tencg L., Varmo in Caharija, Wildi Hans, Zamperlo in dr. ; b) kamnolomi : Blazina Fr., Caharija Iv., Caharija Iv. in dr., Callig-aris A., Colja J., Caharija A., Caharija M., Cedolin J., Cedolin A., Gruden Št. st., Frančeškin Ivan in dr., Kosmina in Delorenci, Me-loch, Pertot J., Pertot in Delorenzi, Pertot Filip in dr., Eadovič M. in dr., Eadovič Jak., Eado-vič Val. in dr., Šuc Ivan, Tance P. in dr.. Tance Josip, Vittori A., Vittori Lov._; c) kov. Mihelič Jos., Tavčar Ant., Rokin Ferd. ; kroj. Frankovič Jak., Grbec Aloj., Pregelj Vinko; mes. Delorenzi Ant., Gniden Iv., Tance Igu.; miz. Adamič Aloj. in Jos., Luvin Fr., Terčon And. ; peki Bi-umat Jos., Kovač Ant., Nemec Ter., Pertot .los., Paškulin Avgust; zid. Colja Iv., Donda Iv. Kr., Juch Jos., Scalmanini, Tonnies E., Wildi Hans, Ben-venirto Paákval.

Gostil. André Leop. (restavracija na kolodvoru), Bosohetti T., Benvenuto P., Caharija Sil, Calligaiiš Al., Calligaris N., Deloreuzi J., Giiiden Iv., Gniden Fr., Gniden Št., Granzinič L., Ipavec Iv., Košuta Fr., Košuta Leon., Nemec Fr., Pirjevec Fr., ^Pertot T., Pizzul G., Ples AL, Eadq\'i6 J., Tanoe Ig., Žigon Ana,, Žeijal Iv., Zandomeni Štefan., Panis Guido, Nemec Terez., Han.s Wildi., Pertot Ivan.

Tovarna sodine vode in pokalic. Pertot Jos. in Frankovič Jak.

Drugi uradi: Postaja juZ. žel. Nabrežina Postaja žel. Bivij. Ces. kr. orožniška postaja. C. kr. fin. postaja.

Sejmi: 5. aprila, 17. septemb., 27. oktobra.

9. Pliskovica, p. Komen,*) km 31-9. — Ena dav. obč. 749 ; — žq Bandel K. (Gasar) ; pžn Žerjal Iv., Sue Iv. (Loi-kov), Kovaoič And., Petelin Mih. ; tk Žvab H.

Cerkev sv. Tomaža ap., župn. Komen; lin A bram Filip.

Šola [r, u Trobec Vinko, u Eppioh Fanj', pks-sv Vrabec Jos.

Društvo. Nar. pev. in bral. dr. »Škrjancek«.

Trgov. Bandelj Iv., Kosio Iv.

Obrt. Čevlj. Dugolin Jos., Žeijal Iv., Gomolj Št.; kov. Slavec And. in Kar. ; kroj. Kovaoič And., Metlikovec Aloj., Žerjal Fr. in Jos. ; miz. Faldn Vin., Sirca Ant. 106, Pran in Jo.sip 23, Žeijal Ant. 46.; zid. Colja Aloj. pri Kosoveljih 8.

Gostil. KosiS Mat., Petelin Mih., Kosic Ivan.

10. Selo, p. Kostanjevica-Rubije, km 24'7. — Ena dav. obe. 437 ; — žn Pahor Mat., pžn Pahor Ant. v Iludemlogu, Feriolja Andr., tk Vodopivec Fr. u v Brestovici.

Cerkev glej spredaj pod Brestovica.

•) Poštni pismonoša iz Komna vsak dan raziin nedelje.

Šola potov., Il Yodopiveo Fr.

Obrt. Čevlj. Blažič Fr. ; zid. Pahor Matija.

Gostil. Pahor Matija, Peric And., Pahor Fr. (Korita).

11. Slivno, p. Nabrežina, km 31. — Ena dav. oho. 322 ; — žn Kralj Iv., pžn Sardoo Jos., Kralj Iv., tk Kralj Jos.

Cerkev in šola glej niže pod Sempolaj.

Obrt. pek Knez Aloj.; zid. SvetliS And.

Gostil. Milic Iv., Peric Jos., SardoS Jos.. Le-giša Vincenc, ljud. kuhinja Sardpc Neža.

12. Šempolaj, p., Nabrežina, km 33'f). — Ena dav. ob5. 371^; — žn Škerk Iv., pžn Liipino Iv., Ga-brovec Aiit., Štubelj Iv.; tk Grilanc Jos.

Cerkev sv. Pelagija, podr. sv. M. Magdalene v Slivnem; župn. Devin; vr Viiga Aloj.

Šola Ir (tudi za župan. Slivno), Justin Iv., užrd Eržen Fr., pkšsv Kralj Iv.

Trgov.^Berginc Mar.

Obrt. Čevlj. Legiša Matej; kroj. Legiša And.; miz. Kante Aloj., Turk Jos.; kles. Rebnla Jos., Jan. in Al., Zidario And.

Gostil Čehovin Jos., Kosmina Iv., Škerk Ivan v Trn o vici (žn).

13. Škrbina, p. Komen, km 23-3. — Ena dav. obg. 612; žn Pipan Jos., pžn Dugulin And., Žarža Jos., Makovec Jos. ; tk župan.

Cerkev. Župnija sv. Antona pušc. ; patr. ver. zal. ; žk^ Remec Iv.

Šola Ir, u Eavbar Iv., pkšsv Pipan Jos.

Društva. Bralno pevsko dr. «Narodni dom.»

Trgov. Adamič Jan., Mihalj Marj.

Obrt. Briv. Cotič Jan., Colja Fr., Fakin Jan.; čevlj. Batista Iv., Bmic Jos., Colja Iv., Adamič Iv. (Rubije 15) ; Idep. Ličen Jos. ; kles. Tavčar Fr., Du-gulm Iv., Kovačič And. in Al. ; ključ. Lasič Vine. ; kov. Lasič Er. ; knjig. Cotar Igii. ; kroj. Bunc . Ant., Cotar Jos., Fakin Ant., Ščuka And., Dugulin And.; miz.

Pakin Iv., Žarža Jos., Žeijal Jos.., Mihelj Jos., Kavčič And., Bímo Aloj., Takin Ant; pek. Bune Maij.; sod. ¥akin Jan. ; zid. Fakin And. in Lud.. Colja And., Mihalj Miha.

Gostil. Adamič Iv., Fakin Aloj.

14. Štanjel, p., km 24.-3. — Dav. obo. HriLŠevioa 262, Kobdilj 258, líoboli 54. Štanjel 46;î (oddelki Čipi 22, Li.sjaki 85, Liikoveo 82);^— Zn Jerič Alojzij., pžn llalinič F., Kobal Anton, Čigon A., Jeranča Jos.; tk Abram Iv.

Cerkev sv. Danijela, podr. sv. Matija v Hru-ševici, sv. Gregoija v Kobdjlju in sv. Jurija «pod gozdom», žnpn. Komen ; kt Štrancar Jos.

Sola lir, nu Grahli Iv., u Orel Frančiška, pkSsv Štancar Josip. i

D ruš t va : Ljudska knjižnica.

Pošta. Fabiani Avg., jir. J. Trgov. Švagel Ant., Eavbar Mih., v Štanjelu, Cigon Josip, v^Hiiiševici.

Obrt. Čevlj. Kos Aloj.. Gerbič Fran, Kobdiij ; kov. Gulič Ant. ; kroj. Gerbic Matija; miz. Gulič Fr., Ukmar Matevž; zid. M. Gerbic, Kobdilj, Zega Jože (Ilruš št. 26 in št. 31); mes. Švagl. Iv.

Gostil. Gnmtar Fr., Hočevar Fil., Mahnič Fil., Svagl Jos. in Leop. in Val., Gigon Josii>.

Sejmi 7. jan. in 30. jun. za blago in živino.

15. Temnica, p. Ko.stajevioa-Eubije, km 20. — Dav. obč. : Kostanjevica 759, Lipa. 270. Temnica 270 ; — žn Stepančič Karol, pžn Fabjan Ant., Trampuž Fr., Spačal Ant., Pahor Jos. ; tk žn.

Cerkev. V T. sv. Petra; župn. Devin; vr Pipan Aloj. — V Li])i sv. Mihaela arh. ; žui)n. Komen ; vr Vuk Leop. — Kostanj, sv. Martina šk. in spozn. ; župn. Devin ; vr Šfiligoj Ant.

Šola za T. in L.^ Ir, u Stres Srečko ; za Kostanj. Ur, nu Trampuž Jos., u Škei'bic Helena ; užrd Trampuž Marija, pkssvzaKost. Trampuž Fran. Za Tomu. Pipan A.

Trgov. Godnič Jos. in Pahor Fr. v Kostanj., Trampuž Iv. v Temnici.

Obrt. Mes. Urdih Jos. ("Kostanj.); pek Kavčič Mar. (Lipa), Rogelj a Urea, Trampuž Marij. (Temnica).

Gostil. Stepaučič Fr. (TemnicaJ, Pahor Peter (Noveli), KavSio Jos. (Lipa), Goclnič Jos., Urdih Jos., Trampuž Fr., Mat. in Frančiška (Kostanjevica).

16. Veliki dol, p. Komen, km 32-6. — Ena dav. obč. 388; — žn Grgič Fr., pžn Trobec Fr., Zavadlal Fr.; tk Žgajner Matko.

Cerkev sv. Jakoba ap. ; župn. Komen; vr Štu-belj Leop.

Šola Ir, u Žgajner Matko, pkšsv vr.

Trgov. Trobec Iv.

Gostil. Grgič Fr.

17. Vojščica, p. Ko.stanjewca, km 26. — Ena dav. obč. 387 ; — žn Milanič Martin., pžn Lozej Jern., Ferlolja Jos. tk učitelj.

Cerkev sv. Vita in tov. muč.; župn. Komen; vr Cigon Karol.

Šola Ir, u (prazno); nžrd Kovačič Mar.; pkšsv vr.

Obrt. Čevlj. Colja Jos., Ferfolja Fr., Ma.sten Iv., Milanič Iv. ; miz. Pire Vin. ; pek Krštan Miha.

B. Sodui okraj Sežana.

Hiš 2472, mož. 723.5, žen. 6839; vsi katol. razmi 5, vsi Slov. razmi 75 Nem., 33 Ital., 17 drugon.

Obsega 14 županij, in sicer:

1. Avber, p. Dutovlje, km skozi Štanjel 30. — Ena dav. obč. 516 ; — žn Pegan Jak., pžn Fabijan Fr. (Avber), Orel Kari (Ponikve) ; tk žu.

Cerkev. Skof. trža.ško-koper. ; dekan. Tomaj. Župna c. sv. Nikolaja šk. ; cesar. patr. ; žk Mikuš Jos.

Sola Ir, u Jurjevčič Fr., pkšsv. Zlobec Fr.

Trgov. Turk Dominik.

Obrt. Čevlj. Gerbec Aloj., Zlobec Jos., Bole Ant. ; kl.es. Fabijan Ant. ; kov. Gulio Jos. ; kroj. Gulič Aloj., Suc Ant. ; miz. Ravbar Jos. ; zid. Gerniek Jos., Orel Ant, Zlobec Iv.

(iostiI. Jazbec Aloj., Ukniar Maks, Zlobec Fr.

2. Dutovlje, p., km. skozi Štanjel 34-'3. — Ena dav. obě. 894, (Dutovlje 632, Godinje 111, Kreplje 151) ;

— žn Eavbar Iv., pžn Lah And., Širca AL, Tavčar Ant. ; tk 'Vrabec I.

Cerkev. Škof. trz.-koper.; župn. Tomaj. Cerk. sv. Jiirijam^, p. sv. Notburge v Krepljah ; kn*) Jonke Ferdo. Šola Ilr, nu Vendramin Fran, n Novak Emilija. Društva. Narodno kmetijsko dr. v Dutovljah. Bralno, vinarsko in sadjarsko dr. v Krepljah. Pošta. Tavčar vd. Franica, pr. Trgovci. Jestvine: BonoaFr. Al. Širca (Dutovlje 59), Ukmar Iv. (Dutovlje 62), Godina Karojina (Kreplje 3) ; usnje: Lavrenčič Vin. (Dutovlje 83), Širca Aloj. (Dutovlje 86); manufakture: Petric And. (DutovljeJ3); vino na deb. : Ukmar Iv. (Dutovlje 62); želez.: Sirca Al. (Dutovlje 62).

Obrt. Briv. Škapin Ant., čevlj. Bezekiv., Lavrenčič V., Furlan Ant., Gouiezelj And., Gomezelj Jos., Go-mczelj Aloj., Gomezelj Ant., Lavrenčič Jos., Lavrenčič Yin. klep. Vrabec Martin ; kles. Gomezelj Iv., Gulič Iv., Šuc And., Ta-včar Iv., Tavčar Jos., Tavčar Matija, Tavčar Luka; kov. Stok Jos., Slavec Jos.; kroj. Brnndula Fr., Gomezelj Al., Petrič And., Vrabec Ant^; mes. Stok Jos., Ukmar Iv.; miz. Brundula Štef., Šuc Iv., Ščuka J_ps., Gomezelj Fr. ; pek. Tavčar Jos., Vrabec Josipa^^ Širca AL, Žvab Iv. Bonca Fr, ; sod. Brundula Štef. Šuc Iv. ; zid. Eončel Ant., Tavčar ' Ant.

Go stil. Bonca Fr., Filipčič Iv., Lah Andr. Ukmar Iv., Žvab Štef., Lali And., Kompare Vinko, Godina K.

Sejmi. 3. febr. in 1. avg., ako ni nedelja ali praznik, sicer nastopni dan.

3. Kopriva, p. Dutovlje, km skozi Štanjel 30'3.

— Ena dav. obč., 425 ; — žn Turk Iv., pžn . Gulič Elija, Žvab And.; tk Bole Ant.

Cerkev. Tržaško-kop. škofija, župn. Tomaj; podr. sv. Elije pror. ; kn Velan Fr.

Šola Ir, II Šinigoj Jos., užrd Tomšič Antonija. Društva. Bralno dr. «Zaija».

*) V tržaško-koperski škofiji ni vikarijev kakor v goriški nadškofiji.

Trgov. Z jestv., mes. bi. in vinom na deb. : BatiS Katar., les Zega J.'

Obrtniki. Briv. Petrar Jos., Pegan Jos. ; čevlj. Lavrenčio Anton in Jos. in Stef., Ukmar Vin. ; klep. Novic Iv. 8, Novic Iv. 10; kles. mojstra LavrenSie And. in Zega Mat. z 20 delavci; kroj. Živic Ant. ; miz. Kompare Jos., Stolfa And. in Miha, Žvab And. ; pek. Lavrenčic Ant.; sod. Kompare Jos.; zid. Ukmar Iv., TJbnar Ant.

Gostilne. Batič Katar. Sejm v nedeljo po 20. juliju.

4. Lokev, p. Lokev pri Divači, km 50-S, od Divače O, od Sežane 8-5.— Ena dav. obč. 1200; — žn Obersnel Iv., pžn Muha Ant. ml., Cerkvenik Iv., Gregorčič Ant., Praprotnik Avg.; tk Starec Rade F. ; Codpred. Muha Ant.

Cerkev. Dekan m zupn. Dolina v Istri. Podruž. c. sv. ffihaela arh. ; kn Cink Iv.

Šola Ilr, nu Starec Rade F., u Košuta Julija, pkšsv prazno, podpredsednik Starec Rade F.

Trgov. Jestv. in mes. bi.: Srebotnjak Rad., Praprofaiik Avg., les Milavc Ant. ; manufakt. in želez, tudi prva dva. ■ '

Društvo: Zavarovalnica goveje živine. Obrt. Cevlj. Božeglav Ant. in Iv., Frankovič And., Mljač Ant. in Iv. 169, Skulc Ant. ; kamnol. Čok Jos., Fonda Ant. in And., ŽnidarSič Jos., Ant. in Jos., Vever Ant.; kov. Vojska Ant.; kroj. Mevlja Jos., Placar Ant., Rešeta And. ; mes. Obersnel Iv. ; miz. Cehovin Jern., Mahorčič Iv.

Gostil. Božeglav Jos., Gregorčič Frančiška, Praprotnik Avg., Lantieri Ant., Milavc Ant;, Muha Ant., Obersnel Andrej.

Sejmi. Veliki poned. in 9. nov. O p. V Lokvi je nad 400 let star stolp. Tabor in nad 400 let stara kapelica z napisom v gotiških črkah in lepa vilenica.

5. Naklo, p. Divača, km Naklo 58'7, Divača 52-2. — Dav. obe. Barka 349, Betanja 36, Bi'ežec 04,

Dane 144, Divača 644, Gradišče 60, Kacioe 134, Ležeče 160, MataTOn 69, Mislioe 199, Naklo 140, , Podgi-ad 156, Škocijan T'P, Škofije 236, Vareje 110, Vatovlje 130, Zavrhek 104; — žn Dujeo Ivan na Za-v]'lui ; pžn Perhaveo Fr. (Ležeče), Obersnel And. (Divača), Mahoi-čič Ferd. (N^lo), Bano Iv. (Divača), Cerlivenik Ant. (Kačiče), Čepiir Jo.s. (Barka), Cergolj Fr. (Misliče), Cerkvenik Jos. (Škofije); tk Remec Fr.

Cerkev. Dekan. DoUna v Istri. V Divači župn. sv. Antona op., podr. sv. Trojice v Ležečah ; patr. ver. zal.^; žk Narobe Iv. — Na Barld kn (mesto ])razno.)— V Skooijanu c. sv. Kocijana, v Naklem sv. Brikoija, na Gradi.šču sv. Helene; župn. Eodik; kn Klemene Fr. —' Na Vatovljah c. sv. Jmija nmč. ; župu. Eodik; kn Kranoič Jos.

Sola Tj,- na Barki, u (mesto prazno) ; v Divači u Bano Iv. ; v Škocijanu u Štrekelj Alb., na A'atovljah u Bole Iv.

Društva. Sadjarsko in vinar.sko dr. nalcelsko-brkiusko.

Trgov. Jančar Fr., Maganja Frančiška, Ober.snel And., Suša Adolf, v.si v Divači, Suša Fran, Divača, Skok Jakob (Škofije), Vatovec Jos. (Misliče), Ana Bradač (Kačiče) ; z lesom : Perhavec Fi'., Wiesel Ana (Divača).

Obrt. Mlin. Dujec Iv. (Zavrhek), Dujeo Jak. Ambrožič Jak., Znidarčič Fr.; kov. Dolenec Iv.; kroj ■Letnik Fr.; miz. Mlakar Jern. (Div.), Benčič Štef. (\'areje), Cergolj Iv. ^(Misliče); mes. Obersnel Iv., Çivaca, Sklemha Jos. (Škofije) ; pok. Jančar Fr. (Div.), Copar Gaš. (Barka) ; zid. Lemša Juvencij. (Kačiče).

Gostil. (Tombač Iv. (Matavun), Mahoroič Franc Maganja Frančiška, Obersnel Ivan, Obersnçl Andrej, Suša Ad. in Fr., Eebeo Mar. (vsi v Divači) ; — Perhavec Fr. Ležeče). Eestavracija na kolodvoru v Divači, Bradač Ana ^(IvaCiče), Skok Jak., Prelec Iv., Sila Jos., Dnjiic Jos. (Škofije), Cergolj Fr. (Misliče), Eožaneo Mih. (Vareje). Delež Fi-. (Škocijan), Dujc Iv. (Zavrhek).

Kolodvor južjie želez.; Planinec Fr., načelnik. — ÏII je tudi erarni poštni in bi-zojav. urad.

Orožniška postaja.

Sejmi 26. vsakega mes.; ako pade na ta dau nedelja ali praznik, je sejm naslednji dan.

Dostavek. Blizu Divače je znamenita-podzemeljska «Vilenica cesarje\i6a Rudolfa». ^/4 ure od Divače pa so sloveče «Škocijanske jame», v katerih se zgublja voda Reka, ki prihaja na dan pod imenom Tiraav pri Devinu.

6. Povir, p. Sežana, km 47-6, od Sežane 5'3. — Dav. obč. MerSe 486, Povir 762 ; — žn Kocjan Aiid., pžn Kariž Mát.., Prhavc Greg., Kariž Iv., Skok Ign. ; tk Berginc Ajit.

Cerkev. Župn. sv. Petra in Pavla, podr. sv. Jakoba, sv. Andreja; dekan. Tomaj ; patr. ver. zal.; žk Novak Jos.; podr. c. sv. Andreja v Mercah.

Šola nr,nuBergino Anton, u Debenjak Anica; užrd Sedevcic Beat, pks.sy nu.

Društva. Vzajemno podporno dr. za zavarov. goveje živ. za županijo Povir.

Poštna nabiralnioa. Trgov. Skrinjav ,Tos., Renčelj Jos. (Povir), Mahnič Iv. (Gorenje), Živec Ant. (Merce) ; vino na deb. Kocjan Iv. (Žirje).

Obrt. Čevlj. Rebec Mart., Kariž Blaž, Kuret Val. (Povir), Tavčar Tom. (Povir), Kocjan Iv. (MerSe), Seražin Fr., Žvab Ant. (Gorenje), Husel Fr. (Žirje); kles. Tavčar And. (Merče) ; kov. Masič Iv. (Povir) ; kroj. Cerkvenik Iv., Stok Blaž (Povir); ]niz. Rebec Iv. (Povir),. Kobeja Blaž (Merče); pek Škrinjar Jos. (Povir); zid. Vrč Ajit. (Merče) Masič ÏAïka (Povir).

Gostil. Prhavc Greg., Mahorčio And. (Povir), Mahnič. Iv. (Gorenje), Pirjevec Fr. (Merče), Kocjan And. (Žiqe).

7. Repno ali Repen Veliki, p. Opčine, km 41-3. — Dav. o))č. Repno in Voglje 933 ; — žn Ravbar Iv. pžn Brišček Jos., Križman Mat., Bizjak Val., Škabar Fr.

Cerkev na Repentabru. Zu]m. Vnebovzetja M. D.; mesto podelj. škof; žk Slavec Iv.

Sola na Repentabru Ilr, nu Fakin Ant., u Lose] Ivanky, pkšsv žk.

DiiiStva: Pevsko bralno dr. «Dom».

Trgov.^ Jestv. : Škabar Iv. ^ , Obrt. Čevlj. Eavbar Ant., Škabar Aiit., Škabar Fr., Skabar Milia, Tavčar Fr. ; kles. Belo Pei, Franz Igu., Kumin Klem., Lazar Ant., ^Lazar Iv., Listi Iv., Oni Ant., Purig Ant. in Miha, Škabar Ant., Škabar Miba, Tanibnrlini Ant., Zemio Ant. ; kov. Guštin Ant., Gnlič Iv. ; kroj. Lazar Ant., Piiriô Ant., Škabar Iv. ; miz. Grahor Fr., Grabor Jos., Eavbar Jos.

Gostil. Luvin Karolina,_OzbiS Štei, Perko Izid., Pnrič Frančiška, Eavbar Iv., Škabar Iv.

8.. Rodik, p. Kozina, km 60-2. - Ena dav. obč. 496 (Eodik 424 in Kozina 72); žn Bernetič Ant., pžn Šuman Jos., Eapotec Fr., GombaS Jos.; tk Cer-kvenik Fr.

Cerkev. Škofija tržaš.-kop. ; dekan. Dolina v Istri. Župna c. sv. Trojice, podr. D. M. v Kaoicab in sv. Ivana Krst. v Podgradu (Scbwarzenegg) ; patr. ver. zal. ; žk Elsnic Jos.

Šola Ir, u Pakiž Emil, pkšsv Elsnio Jos.

Posta na Kozini. Eapotec Fr., pr.

Društva. Pevsko in bralno dr. «Venec».

Trgov. Jestvine: Klemene Jak., ČeboMn Jos., Metlika Urša.

Obrt. Čevlj. Bernetič Ant., Požar Ant., Skok Gasp. ; klep. Metlika Jos. ; kov. Babic Ant., Klun Fr. ; ^•oj. Babič Fr., Čebobin^Fr., Gorup And., Goriip Ant., šivilje : Slnga Marija, Šuman Kristina, Prelo Ivanka, Skok Jožefa; miz. Bernetič Iv., Cert\-enik Iv., Počkaj Jos., ČebovinA.; zid. Babuder Ant., Bernetič Ant., Gombač Jos., Eapotec Ant., Skok Ant.

Gostil. Bernetič Iv., Klemene Jak., Eapotec Fr,, Eace Ani, Metlika Urè., Cerbs-enik Fr., Bernetič Fr.

9. Sežana, p. in brz., km skozi Štanjel v Gorico 42-3, skozi Gradišče 61, od Trsta km 18, od Opčin 7. — Ena dav. obč. 1792 ; — žn Maborčič Lud.; pžn Piijevec Jos., Pollej-Al., Brcar Fr., (za Sežano), Pirjevec Iv. (Dane), Pirjevec And. (Orlek), Ukmar Ant. (Šmarje) ; tk Eustja Josip.

Cerkev. Škof. tržaS.-kóp^; dekan. Tomaj. Župn. sv. Mai-tina 5k., podr. M. D. v Šmaijah; patr. občine; žk Omers Jos. ; kn nadom. konz. .svetnik Legat Ed.

Sola IVr s. paral., vod. Kosovel Ant., u Čeh Egid., Kazafiu'a Kriija, Eppili Balb., Klavgig Ana ; pkšsv Eenoelj Iv. — C. kr. pripravnica za učiteljišča: vod. Baje Aloj.

Driiiitva. «Narodna Čitalnica» ; ust. 21/1. 1873. Društvo mdeč. križa. — Gasilno dr. — Možka (1893) in žen.ska (1892) podr. družbe sv. C. in M. — «Učiteljsko dr. za sež. okraj» ; ust. 1880. — «Olu-ajna bol. blag-ajna» ; ust. 1/8. 1889. (povprečno 100' delodaj. in 300 delav.j Šolsko podporno društvo, Eebek Alojzija, predsednica.

Cestni odbor. Preds. Mulia Ant., dež. posl. v Lokvi.

Okrajno glavarstvo. B.ebek Anton, nam. tlc., voditelj, Mosettig Pavel, komisar, Baltič Vik., c. kr. nam. koncip. prakt., Vončina Ivan, okr. tajnik., BiriniSa ïom., davčni nadzornik — Okr. zdravnik dr. Gregorich. Avgust, okr. živzdr. Nai-dini Hadr., gozd. Wesner Fran, ev. as. Kramar Flor.; šolstvo : Kante Mat., šol. nadz. ■

Okrajna sodnija. Platzer Jos., svetnik; Hro-vatin Maks, pristav; Dominico Niko, avskultant; Det-toni Jos., oficijal; ïausani Fr., kancel. ; Mozetič Jos., Turk Jos., in Kovačič, pisarji; Herzog Jos., Bandel Iv., slugi.

Davkai-ija. Favetti Karol, davkar; Zima V., pregl.; Golja Aleks., pristav; Yodopivec Ferd., Cufaiin L, vajenca; Ampf F]-., ekselmtor; Kastelic Jos., sluga.

Odvetnik. Ostertag dr. Jos.

Notar. Rumer dr. Albert.

Orožniška postaja. Skok Josip, orož. post. vod. 3 orožniki.

Finančna straža. Načel.

Lekarnar. Kalčič Albert.

Pošta. Mahorčič Evfemija, pca, Magujna Lj., odpraviteljica.

Trgov. Jestv. in ineš. bi. : Fabčič Ant., Goljevšček Karla, Bekar Ant., Piijevec Jos., Eožič Iv., Staruc Ter.,

Štolfa Fi'.; les: Štolfa Iv. in Val. ; usnje:^.Dnifovka Iv. iz Gorice ; pivo na deb. : zaloge senožeSkega piva Liebmannovega, Drelier-jevega, piva Pinitigam ; želez. : Goljevšoek Karla, Starec Tereza.

Obrt. Barv. Čebnlec Jost., Prelesnik Fr. ; briv. Mržek^Fr. ; oevlj. Hrešoak Luka, ilacarol Iv., Mahnio Jos., Škrinjar Mih., Tončič Greg., Macarol Iv. (Dane), Miklavec Mat. (Šmarje), Zlobec Fr., Hnsel Jgs. (Orlek) ; klep. Kineze Dom.; lde.s. Guštin Ign. in Jak. in Matija, Pirjevec Ant. in Jos. ; Idjug. in kov. Filipič Jos., Kuret Ant. ; kolar Krt Ant. ; kroj. Gregoretic Jan., Keber Iv., Feriila Fr. ; mes. ÍPirjevec Ant., Mahorčio Lud. ; miz. Bizjak Leop., Jebaôin Ant., Ocvirk Fr., Trebeč Jos., Može Peter, Zlobec Fr. (Orlek); pek. Gregoňn Jak., Macarol And., Pirjevec Jos., Rožič Iv.; sedl. Cuk Ant.; zid. Pregelj Jos. in Fi-., Renčelj Iv., Hlaca Pavel, Kocjan Fi'.

Gostil. Gabršček Antonija, Lisjak Ivan, podvzet-nik, Gulič Fraoja, Mahorčič Liidovik, Ostertag- Antonija, Polley Aloj., Vičič Jos. (hotel pri 3 ki-onah), Pirjévec Jos., Gregorin Jak., Štolfa Jos. in Katar., Husel Mart., Fleré Iv., Kenčelj Mislej And., Smrdel Miha, Stolfa Val., Husel Mart., Gerbec Josip.

Kavarne. Dolenec Milena, Štolfa Jos.

Sejmi vsak 12. dan v mesecu, dalje januarja v poned. po sv. Antonu, 3. maja, 14. sept. in 2. nov.

10. Skopo, p. Dutovije, km 31-8. — Dav. ob6. Ki'ajnavas 235, Skopo 318; žn Živio Jos., pžn Geo Ant., Zlobec Ant. ; tk Žvab Itinko.

Cerkev podmž. sv. Miliaela arh., knBekarJos.

Šola Ir, u Tomšič Jos., užrd Tomšič Ant. pkšsv Živic Jos.

Društva; Bralno dr. «Kras»; ustaň. 1898. — Gospodarsko društvo.

T r g o v.^Žvab Mat., razno ; smodnik prod. Zivic Jos.

Obrt. Čevlj. Žvab Matija, Fiirlan Ant. (Skopo), Zlobec Iv. (Krajnavas) ; klep. Makovec Fr. ; kles. Zezlina Ant. ; kov. Može Ant., Živic Fr. ; kroj. Gorjup Fr. ; nožar Luvin Iv. ; zid. Živic Lovr.

Gfjstil. Furlaiii Fr., Živic Iv. v Skopem, Gec Jos., Jureii Josip v Krajnivasi.

I/, vos ček. Živic Vinko št. 1.

]1. Štijak, p. Sežana.^kni 35. — Ena dav. obS. 85(1 ; — žn Tjirk ,Tos., pžn Stemherger Fr., Hlača Iv., Lipanje Fr., Žvokelj Fr. ; tk I.ipaiije Fr.

Cerkev sv. Jakoba ap., podr. sv. Katarine dev. in nuič. v Gabru, sv. Ane v Eazgorju, sv, Tomaža v 2. Tomažu in sv. Kocijana v Rasi ; župn. Škrbina ; kt Ceket Fr., kn Ferfoglia Josip.

Šola Ir v ůtijaku, u Roje And._; — Ir pri-Š. Tomažu, u^Starec Svitosl. ; pkšsv v Št. Štemberger Leop., pri Š. Tom. Lipanje Fr.

Trgov. Eenar Mar. (Štijak 17), Kobal Fr. (Čeliovini 17), Hlaoa Tom.

Obrt. Čevlj. Bloicar Fr. JŠ. Tom. U), Počkar Jos. (Ravne 12), ' Blokar Fr. (Št. 10); kroj. Počkar Leop. 29 in Leop_, 52 (Št.) : miz. Geliovin Jos. (Čeliovini), Šel Ant. (Št.) ; zid. Hlača Iv. 3 in Iv. 5 (oba Š. Tom.)

Gostil. Pavlič MUi., Pavlic Iv. (Št.), Štemberger Fr. (Večkoti), Žvokelj Pr. (Čeliovini).

12. Štorje. p. Sežana, km 40'1, od Sežane 6'07, od Kazelj 4. — Dav. obč. Štorje 438, Kazlje 371, (oddel. Majceni 42, Podljreže 85, Senadole 48); — žn Tran^.Aut, pžn Zabric Št,, Zidar Josip Kazlje, Mojcen Jan. Storje; tk Lah Ferdo.

Cerkev. Štorje: podr. c. sv. Ivana Krst; župn. Povir; kn (prazno). —Kazlje: jiodr. e. sv. Lovrenca; kn Švegel Pet.

Šola Ir v Št., u Sila Luka.

Trgov. Delak ,laJc. (Št.), Mozetič Mart. (Kaz.), Kjuder Iv.

Obrt. Čevlj. Žiberua Fr.; kov. Brundula And.: kroj. Majcen Iv. ; me.s. Marc Iv.

Gostil. Majcen Iv.. Marc Iv., Mozetič Mart., SuSa Jos.. "S'ran Lov., Dovgan And.

]_3. Tomaj, p. Diitovlje, km 36-3, od Dutovelj 2"; — Zn Črne Ant., pžn^Maoarol Aut., Čefuta Ant., Kuret Aloj., Vran Jos. ; tic Črne Ant. ml.

Cerkev. Dekanija trž.-kop. Škofije, župn. .sv. P. in P. ap., podr. M. D. v Tomaju,'sv. JuSta mně. v Utovlju, sv. Križa in sv. Antona v Šepulju, sv. Not-bnrge v Krepljah in sv. Neže v Krajnivasi; cesar, patronat ;^žk in dn Sila Matija, kn Košir Ant.

Šola nir deska, u Beninger Ant., n Černé Fr.; — lir zasebna dekliška z prav. javn., prednica S. Plohi Gabrijela, n á šol. sestri.

Društva. Hranilnica in posojilnica. — Pevsko in bralno dr. — Vinarsko dr. — Kmetijsko^ dr.

JTrgovci. Jestvine in meš. bi.: Skri Jak., Bole Ant., Žiberna Fr., Švagelj Iv., Starec Ant. (Križ); Čefuta A., Grmek Aloj. (Dobravlje);^.z meš. bi.: Iste kot z jedilnim blagom ; manufakt. bi. : Sonc Aloj. in Ant..

^Obrt. Briv. Bodica Jan.; ce vij. Gorap Fr. in Jos., Čefuta Ant.; klep. Pajs Flor.; kov. Fabijan Vin., Macarol Jos^; knjigov. L'lanar Karl; kroj. Sonc Ant., Petelin Iv., Škapin iv. ; mes. Naliergoj Fr. ; miz. Ben-Cic Jak., Macarol Iv.; pek ŠkrI Jak., Žiberna Mar.; sod. Benčic Jak., Bole Jak. (Križ).

Gostil. Grmek Aloj. (Dobravlje), Macarol Ant. (Šepulje), Nabergoj Fr., Pajs Aloj., Staro Ant, (Križ), Skrl Jak., Sonc Ant.

Sejm v dan sv. Petra 2!». junija,

14. Zgonik, p. Prosek, km 42-8. — Dav. obe, Gabrovica, Salež, Zgonik. 1419 ; — žn Grilanc Jos., pžu Eadovic Ant., Ďoljak Ant., Pangos Iv. (Zgonik) in Grilanc Jos. (Zgonik) ; tk žn.

Cerkev pod dekan. Devin; župn. sv. Mihaela arhan., podr. sv. Urha v Samatorci;. patr. knezov Hohenlohe ; žk Ferfolja And.

Šola Ur, nu Eavbar Jos., u Volk Jos., pkšsv Doljak Iv.

Društva. «Bralno dr. v Saležu».

Kmetijsko konsumno društvo v Saležu.

X, » !> v Zgoniku.

Pošta: Prosek (Nabergoj Iv.)

Trgov. Jestviiie: Kocínan .Jos. (Salež), Brišgik Fr. (Briščiki), Brišoek Josip (Gabrovec.)

Obrt. Cevlj. CaharijaMart. (Salež),Doljak And., Milic Aloj. (Eepničj, Voziiiela Ant. (Gabr.);kov. Vrečko Ant. (Samatorea) ; kroj. Mili6 Melli. (Zgoiiik) ; mas Pimtar Iv. (Devinsčina) ; miz. Škert Vin. (Gabrov.), Živio Aloj. (Zgonik).

Parni mlin v Kepniču.

Gostil. Gmden Alojz. (Zgonik), Milio Jos. in Milic Krist. (Brišoiki), Boleno Vek., Cibič Valentin, Penko Mat., Milic Fr., (Gabrovec), Ivoznian Jos. (Salež), Radovič Ant. (Samatorea). Društvena krčma v Saležu in Zgonilm.

Politiški okraj gradiščanski.

Ob.sega sodne^okraje Cervinjansld, gradiščanski, krminski in tržiški. Šteje: liiS 11.610, mož. 34.769,j žen. 34.537, skupaj 69.30(3; po veri vsi kat. razun 160; po obč. jezilcu 59.250 Furl, in Ital., 5847 Slov., 378 Nem., 1 drugon.

A. Sodni okraj CerTiujau.

Hiš 4057, mož. 12.224, žen. 12.222; vsi kat. razím 12, vsi Furl, razím 68 Nem. in 22 Slov.

Obsega 16 župani j, in sicer :

1. Ajel (.\jelIo), p, km 29. — Ena dav. obč., preb. 1343. — Župnija, Illr šola. Godbeno društvo.

2. Akvileja ali Oglej, mesto, p in brz., hn skozi Verso in Čamplung 40, skozi Vilesse in Monastero 85. — Dav. obč. Oglej in Monastero (oddel. Belinja, Belveder, S. Egidio), preb. 2098.

Cerkev. Župn. Vnebovzetja M. D., po posebni milosti sv. Očeta odlikovana, da sme župnik v njej s

privoljenjem škofa rabiti Škofovsko opravo (poutificalia), kakor apostolski protonotaiji.

Dostavek. Po lagimah plove parnik do Gradeža. — Tli je državni arheološki muzej : ,ravn. prof. Alajo-nioa Henr.. — Tn je finančna post., lekarna, zdravnik, dništvo «Societa filarjnonica».

3. Ćamplmig (Campolongo), p in brz, km skozi Vilesse 26, skozi Verso 27-2. — Dav. obe. Čamphmg 659, Kavenzan 426. — Župnija, Ilir šola,lekarna.

4. Čm-vinjan,^ trg, p in brz, km 34. — Ena dav. obč. 2342. — Župan: Lovisoni A. — Župnija, Vr šola, luka, okr. sodnija: Lion Alojzij, dež. sodni svet, -dr. Liicchini Eigotti, pristav, Sgiibin Iv., zemljeknj. vod., Bernardis Heniik, dijurnist, Pasrpialis Ip., dijur., de Gaspari Stef. in Bais Iv., sluge; davkarija. Ponton Lud., davk., Comasi Ant., pi-egled., Biasioli Jos., Zanetti Vilj., vajenca, Gratton Jos., sluga, Aita Dom., eksek., cestni odbor, cobii urad, Marcou Jak., vod., Hribeniioli Iv., as., finančna postaja, Pechtner K., nadstr., 2 lekarni, Qiiargnali dr. Jos., zdravnik, Dreossi Jul., Pallasraann IC., inženiija, notar: Perozzi Ivan, društva: Gabinetto di lettura ; Societa operaia di mutuo soccorso ; Banda filarmonica, Cremascbi Adelcbi, kap.

5. FLiwvičel (Fiumicello), p in brz, km 31'2. — Dav obč. F. 2846 in Morozinski otok (Isola Morosini) 507. — Dek. in župn. v Borgo S. Lorenzo; IVr šola, Ir šola na otoku M.

G. Gradež (Grado), mesto, p in brz, km 47. — Ena dav. obS. 3441. — Luka v mestu in na otoku Portobuso. — Župnija, IVr šola, finanCna postaja, lekarna, zdravnik, morsko kopališče in zdravilišče za škrofulozne otroke, ital. glasbeno iii delavsko [lodporno dništvo.

7. Jvanic (Joanuiz), p Ajello, km 30'2. — Ena dav. ol)č. 705. — Župnija, Ir šola.

8. MiMli (Muscoli), p Cervinjan, km 33, od Cervinjana 2-4. — Dav. ol.)c. Muškli 498, Pradicjol

(Pracliziolo) 106, Strassoldo 635. — Žu]inije vse tri, lir šola v Stra.ssoldu, colni urad in financ. po.staja.

9. Perteole, ]) Čamplimg, km 2S-7 Přebiv. 1410. — Župnija, kaplaniji v Alturi in Saciletu, lllr Sola.

10. Ruda. j) Villa Vicentina, km 25-5. Přebiv. 1397. — Župnija, IlIr šola.

11. Skodovaka (Suodovaoca), p Villa Vicentina, km 32, od Ville V. 2-.5. Přebiv. 741. — Župnija, lir šola.

12. Tapoljan (Tapogliano), p Čamplung, km od Čampl. 1-7, od Viles.se 5. Přebiv. 547.

13.,,r6)-6'(Terzo), p Červinjan, km 34-9. Přebiv. 1600. — Župnija, IHr šola, podruž. «Lega Nazionale», zdi-avnik.

14. Villa Vicentina, p, postaja furl. Železnice, km 29'5, od Škodovake 2-5, od Monastera 4. — Přebiv. 1034. — Župnija, IlIr šola.

15. Vi?k (Visco), p in brz, km 28-2. — Přebiv. 683. — Dekanija, Ir sola.

16. Sv. Vid (San Vito), ]) Višk, km 26-6. — Přebiv. 1401. Vikai-ijat pod žujm. Višk, vikarijat v dav. obe. Kraulj (Ci'auglio), Colni urad. Finančna postaja.

K. Sodili okraj Gradišče.

Šteje : hiš 1992, mož. 6988, žen. 5890, vsi kat. razun 05. vsi Ital. in Furl, razun 280 Slov. in 85 Nem. Obsega 7 županij, in sicer :

1. Fara, p, km 13. Prebiv. 1920. — Župnija, IVr šola. Delav.sko jjodiiorno dr. «La Fratellanza». Hiralnica, ustanovila grofica Eliza Beretta ]il. Peteani-Steinberg.

2. GradiMe ob Soči (Gradišča), mesto, ]) in brz, km 15'2, od Rmnansa 4-7, od Zagraja 2'5. — Ena dav. obo. z odd. Brama 3352. — žujian : Beltramini

Aut., )žn Mezofana AI., Piciniui Iv., Hj'uule Jos., tk Coinellh oođodb.: de Finëtti Josip.

Župna cerkev sv. B. V. Addolorata, dn moiLS. Trevisau vit. Ivan, ku Calligaris Jos., kt v kaznilnici TomSič Fr., duh. v pok. Concion Ant. Podružná cerk. .sv. Bruna, kt de Pelka Mk.

Šola. IVr jnoška in Illr ženska, nu Falconer Jos., u Vidioli Iv., E. Jordan, Bregaut Hermen., ' ioe Juliany Ana, Zandegiacomo Ant., Casagrande Mar., pkšsv Fabris pl. Jos. Zaseb. šola »Maccari« nu BaseUi Lov. Pripravnica za učiteljišče : nu Delia Mora, kt Calligaris Josip.

C. k]', okraj, glavarstvo. Fabris Josip pl. Fi'ayenthal, glavar, pl. Galii Fr., kom., Ernest grof Bandini pl. Sylva, Mels-Colloredo grof Liabordo, nam. konci])i,sta, Engel Leop., branib. ev. of., Mlelaiž Fr., tk., Preschern Jos., Dakskoblar Mat., pisaija. Dr. lius Ant., okr. zdravnik. Pich Jos., okr. šolski nadzornik, Preschern Ivan, raounar, Karnitschnigg M., sluga. Davkarski odd.: Sterbenk Jos., davk. višji nadz., Vergna Jos., dav. Bernardis Iv., pregl., Zorzut Ciril, ]>isnr.

C. kr. davkarija. Cordovado Al., davk.. Doliack Al., [sregled., Makuc Alfr., vaj., Bertos Iv., eksekut., Arrigoni Ant., sluga.

C. kr. sod ni j a. Clarieini pl. Oton, dež. sod. ■svet, Carl i Ant., avskultant, Chierigo Fr., kane., Eenoel Jlaks, vod. zcmlj. knj., Marvin Ant., Pich Art., diur., Zidarič Marko, Preschern Evg., slug. Karol )5l. Coinelli, c. kr. geometei'.

Mestni re d ai-j i in orožništvo. Vatoveo Ant., c. kr. stražmeSter, 5 orož. xC. ki'. notai-. Stark Kudolf.

Civ. geoni. Porco Maks.

Zdravniki. Dr. Lovisoni Jos., dr. Degoni Hen.

Lekarna. Coas.çini îsik.

Pošta. Pizzamiglio .Aleks., pr., Marizza Ant., np.. Bean Al., pismonoša.

Y Gradišču je c. kr. možka kaznilnica. Schegula Fr.. ravnatelj., Lang, pregl., Bajt Ign., učitelj, Pa.sco-letti Jakob, pregl., Paral Jos,, ])ristav.

Društva. Operaia di raut. soocorso, Lega ua-zionale, Gabiiietto di lettura, Club oiclistioo Fj'iidauo, Club ciolistico Gradi-scano.

Trgovci. Z jed. blag-.' 3, z lesom 1, z mes. blag. 1, z usnjem 1, z man. bi. 2, z vinom 1, s pivom 1, z železjem 2, fotograf 1, barvar 1, brivci 2. čevljarji 5, klepar 1, Idesa:- 1, kljuo. 1, klobuč. 1, kovač 1, krojača 2, mesarji 2, mizarji 3, peki 3, sedlar 1, sod. 1, svečarji 2, urarji 1, zid mojstri 3.

Gostilne 4, »Hotel alla po.sta« in »alla Speranza«.

Sejmi so : tedenski v torek in soboto, 25. marca in 25. oktobra, ter mesečni vsak drugi torek meseca.

3. Marijan (Mariano), p, km 17, od Zagraja 5-6. — Ena dav. obe.; oddel. M. 1156, Korona 428. ■— V M. župnija, v K. kaplanija, Ilir šola, strokovna š. za koSarstvo. Ej'bi Avg. Kar., vod.; c. kr. uč.: Lanna pl. AL, Vittori Jul., Gius Cel., Stowasser Jul., Stabile Jos., učencev okoli 40; delav. podponio dr.

4. Itomans, p, km 19'9, od Zagraja 4'4, od Vi-lesse 3-8. — Dav. obč. Tratta 174. Romans 1593. V T. vikarijat; v E. župnija, Ilir šola, delav. podp. dr., ustanova za bolne reveže.

„ Šola), Zag-raj 822, Zdravščina 370 (vikar., postaja j. žel. skupno z Gradiščem.) — Y ZagT. postaja j. žel, vikar, župnije Gradišče, Ilr šola, «Societa artieri con nmtuo soccorso», okraj. bojn. blag.

G. Versa, p Komans, km 22, od San Vita 4'6, od Cliioprisa 3-2. Prebiv. 619. Vikar, župnije Eomans, Ir šola.

7. Vileš (Vilesse), p, km 21, od Zagraja 5'7. Prebiv. 1086. — Župii., Ir šola.

C. Sodili okraj Kriuiu (Konnin).

Šteje: hiš 2944, mož. 8587, žen. 856.5; vsi kat. raziin 56; 4173 Slov., 11.695 Ital., 155'Xem.

Obsega 12 žiii)anii, in sicer:

1. Biljana, p, km 19. Eua dav. obe. 1262 (Od-deDd: Bavbana 108, Biljana 256, Ivožai'na 52, Dobrovo 105, Dmovk 66, Fojana 323, Brdice 68, Sv'. Lovrenc pri Neblem 97, Salimberk 63, Senožeče 79). — Županstvo je slovensko. — žn Sfiligoj Jos., pžii Jakončig Fr., Ivristančič Ant. ; tk SimciS Ferdo.

Žirpna cerkev sv. Lovrenca, podr. D. M. v Se-nežeSeh, sv. Ant. v Dobravem, D. JL v Barbani. sv. Duha v Fojani, žk. luimar Lud. v Biljani ; Gergolet And. v^Sv. Lovrencu ; 'vr Pavletič Fr. v Fojani.

Šola v Fojani Ir, Korošec Fort., Ir v Biljani u Simôië Ferdo, pkšsv. PrinSio Ant., Siinonit Peter.

P o 51 a : Boštjančič Jan.

Društva: Slov. Jez, dr. sv. C. in M.

Trgovci: SiiniS Mar. iz Biljane, Eeja Karol, Sfiligoj Jan. iz Dolirova.

O b ]■ t. Čevlj. Kragl Bl. (Biljana), Fikfak Jož. in Ant., Markorio Jos. (Dobrovo), Siinonit Fr., Ivoderinac Kad (Fojana) ; kovač Bavcou Ferd. (Dobrovo), Bavcon Jan., Kocjančič Ant. (Fojana) ; kroj. Makuc Mih. (Senožeče), Simič, Sosolič Jan. (Biljana), Makovcič L (Fojana); miz. Cjan Kar. in Iv._ (Biljana), Sfiligoj I. (Dobrovo), Simonič Pet. (Fojana), Šmarin Jan. (Brdice), pek. Gulin Fr., I^enšcek Fr. (Dolii'ovo); zid. Jakin Fr. (Dobrovo).

Gostilne. Siničič uva Mar., Síničič Jos. (Bilj.), Sfiligoj Jan, Reja Kar. (Dobrovo), Mavric Jos. (Fojana), Mavric Ant!, Mavrenčič Jos. (Sv. Lovrenc). Klavora Val. (Gabrije), Kodromac K. (Fojana).

2. Bra{an (Brazzano), ]) Knnin, km 20, od Kr-mina 3, od A'isinale 1. od Jeiiikovega 4-2. Přebiv. 905 (odděl. B. 75, Giassico 126). — Župnija, lír sola.

3. Dolenje, p, km 28. od Mimika 2, od liOŽ 1-6. Ena dav. oliC. Prebiv. V — (Po razdelitvi I. 1895. te

županije v díjlenjsko in kožbausko je ta v ital. rokah, kožb. pa v slov.) — Vikai'. županije Bracan; Ir šola.

4. Kopriva (Capriva), p, km IS'.ô, od Kvmina A-a. Dav. obS. Kopriva 757, SpeSa (Spessa) 18á, iu oddel. liužič spodnji 139 (sola), R. zgoi-nji .52. — \ K. župnija, iiola.

5. Ćopriš-VMon (Cliiopris-Tiscone), p Krmin, Čopriš km 3.ô-'2, od Medeje Vej'se 3-2, od Viš-kona di Torre 1-7. Dav. obo. Č. .537 (župn., IIi- šola), Viš. 347 (vikar.) — Čolni ui'ad.

6. Krmin ali Kormin (Coi'mons), me.sto, ]) in brz, postaja j. žel.; km 17 kin, od Medaiie 6-2, od Marijana 6. — Prebiv. 5414 (Slov. 80). Župan Leghissa Jos., tk (jrinover Iv. — Dekan, in župn., deška Yi- od 1. 181() in dekl. 3i- od 1. 1818. Sedež oki'ajno sod-nije: Zottig Jur., sod. svet., de Milost dr. Sil., pri.st., Kii'fher Kr., sod. taj., Doliac Ign., ofio., vod. zera. knj., Bullo .los., kane., Fabris Fr., Vi.sintini Ant., Tomadin Jos., diuni., Tomsig I., Maur Fr., Peresson Iv., sluge, Guerra AL, si. v pok.; davkarija: Jîruniat Josip, davk.. Donda Jos. pregl., Stua Lib., prist., Buttus Iv., ])rist., Sirk Fr., Sossich Edm., vaj., Cargnel Iv„ sluga, Koreoic Iv., eks.; mejni redarski urad, Zorn Ant., kom., .rftrag'enegg Iv., re.sp., .3 straž.; čolni urad na kolodvoru, Magal Ilen., vod., Leeb Br., as.; orožniška postaja, cestni odbor tk Falzari Ant. — C. kr. notar grof Zucco Ant., dr. Avg. Canetti in dr. Deperis Ivan: odv., dr. Fabbrovicli .Tos., dr. Bernardelii Gvido, Marchesini dr. Dom., zdrav., Bernardelli Jos., uiv. geom., lekarne: (jhira Jos. Luc-cbini A'"irg.; ]]OŠta: Caissutti Iv., ])., Caissutti Fel., odpr.; šola: Desteffani Al., vod., Klede Jos., Pizzul And., Travan Ana, u; Savorgnaiii pl. Vine., kt; južna želez.: predst. J ager Fr.; ofio. Riccabona pl. .Hen., prist. Ma-russig Aut., urad. Colloretto Fr., Culot Fr., Brosch Her., asist. Klede Vilj., Battista Nik., cestno žel. mojster Mar-ceglia Ant., vratar Koršič Milia.

Društva: Oabinetto di lettura. Societa oi)ei'aia di mutuo soccoi'so degli opérai di Coi-mons (delav. podp.

dr.), VelocĐ Club Cormonese (kolesarski), Austria Societa filarmonica. Samostan usiiiilj. sester koiigr. sv. Kajetana.

Slov. trg. Domioelj Ivan. Slov. gostilna Sgubin Karol, Mara Alojzij.

7. Kožbana, p Dolenje (Slovenska župan.) Dav. obe. Kožbana in Mimik. Pi'ebiv. 272 ; žn Blažio Aiit., pžn Gabrijeloio Štef., Kostanjeveo Er. ; tk Toroš Bajm.

Cej'kev. Župnija sv. ,Jurija muc., podr. sv. Andreja v Vrbovlju in Mar. Magd. v Seniku; patr. ver. zal.; dekan. Ločnik ; žk Ciolja Jos. v Kožbani, kt Blažko Alfonz y Mimiku.

Sola. Ir v Kožbani, u Klavora I., rd pl. Onesti Ter. — Ir v Mimiku, u Terčic Ernest ; pkssv KorejčiS Jos., v Kožb. ; Stakola Ant. v Mimiku.

Trg. Fereghini Ivan, IvamusSifi Neža, Kavoič Fi-., Petruša Pet.

Obi-t. Čevlj. Ipaveo And., Mugerli Mohor, Skok Jos.; kroj. Korečič Jos., Skubin Iv., Sturm And]'., Ka-nraščie Iv., Korííčič Miha, Erzetič Iv. ; kov. Kostanjeveo Mart.; zid. Jericijo Valentin.

ÍTOstil. Erzetič Katar., Fei'eghini Iv., Kanui.ščič Jož., Lesioa Fr., Skubin Ant., Korejčič Jos.

Dostavek. Mimik je tik državne meje ob Idriji. Tu je finaôna postaja. V nai'odnem ozim se čisti in utrjuje v našem smislu.

8. Sv. Lourenc (San Lorenzo di Mossa). ]), km 10-5, od Ločnika 3-9, od Villanove 3. Preliiv. Í0G8. — Vikar, župnije Ločnik, Ir šola. Oi'ožniška postaja.

9. Medana (slovenska županija), )) Biljana, 7 km od Krniina. Ena d. obC. 1030; žn Zueehiati Ant., pžn Toroš Karol, Ki-aševeo Fr., ToroS Celestin ;, tk Zorzut Anton.

Cerkev. Kurac. c. Vnebovz. M. D. in kapel. sv. Jožefa v Gradiču; ktKurinčič Iv.

Šola Ilr, nu Zorzut Ant., u Plesničar Zofija; , l-ikSsv Toroš Kari, tk im.

.}

Trgov.^Kocina Iv., Toroš Mar. jestviiie.

O ji rt. Čevlj. Gradnik Jos., Jakoiičič Fr. ; kroj. Jakončic Ant., Mavric Jos.; miz. ToroS Fr. ; pek. Kocina Iv. ; sod. Bukovac Henr. ; zid. Medvešček Ant.

Gostil. Simčič Ant., Toroš Jos. in Marija in Toros Fr.

10. Medeja (Medea), p, km skozi Fratto 20-G, skozi Krmin 23-4, od Terse 3'6. Prebiv. 1125.— Žnp-nija; inr šola.

^11. Morar (Moraro), p Krniin, Ion 1'25. Prebiv. 619. Župnija, lir šola.

12. 31i<ša (Mossa), p Ločnik, km 9, od Vipolž 4. Prebiv. 1139. — Župnija, nir šola.

D. Sodni okraj Ti-žič.

Šteje: hiš 2617, mož. 7970, žen. 7860; vsi katol. 1'azim 27; 1372 Slov., 13.587 Ital., 70 Nem.

Obsega 8 županij, in sicer:

1. Devin, ]) in brz, postaja j. žel., km skoz Jamlje 24-2, 5ez Doberdob 28'9, skozi Gradišče ,34-9 od Nabrežine 6-9. — Dav. obč.: Devin 491, Jamlje 266 Medjavas 191; — žn Ples MirosL, pžn Radetič Ante (Medjav.), Legiša Aut. (Jam.) ; tk Sorč Josip.

Cerkev. Dekanija. Župna c. sv. Ivana Krst. v St. Ivanu. podi', sv. Duha v Devinu in sv. Ane v gradu; žk-dn Skočir Jos., kn Piree Val.; v Jamljah vikarijat. Cerk. sv. Ant, vr. Ferfolja Jos.

Šola Ur, nu Sorč Josip, u Vilhar Zof. , pkšsv Sorč Jos. — Tu je tudi šola »Lege Nazionale.«

Pošta. Zanier El. in p. v Sesljanu.

Trgov. Ples Mirosl., br. Cerjani, Kocjancič Henr.

Obrt. Briv. Blažol Pet.; čevlj. Bevčič Jos., Duša Pet., Pecikar Jos. ; klepar Volarič Mat.; mes. Martinelli Or. iz Trž. ; kroj. Arzon Fr. miz. Jliniussi Jos., Mervio Iv. ; pek. Podgornik Pet. ; mlini : Eojc Jos.. Sardič Iv.

Društva. Bralno pevsko di-ustvo »Ladja«, predsednik SorC Jos.

Gostil. Buda Dom., Bronzini Mih., Calligaris Jak., Ples Mirosl. (s prenočišči), Kooman Iv. v Štivanu, v Jamljah Soban Anton.

Finančna in oi'ožniška postaja.

Sejmi: 24. jim. starodavni konjski sejm.

Dostavek. Tudi ta županija je slovenska; le v Devinu je nekaj priseljenih Laliov, ribičev in delavcev v tovarni sardin in v oni za kemiške izdelke pri Sv. Ivanu (Stivanu). Poleg staroslavnega Timava, ki priteka na svitlo v treh močnih virih in se takoj izteka v morje, je starodavna cerkev sv. Ivana (prava žuma c.), baje na mestu starega rimskega templja. — V De-«mi je ki'asen grad knezov Hohenlohe; vidijo se pa na pečini tudi ostanki prvotnega gradu. — V Sesljanu (pod žup. Mavhinje) je morsko kopališče z hotelom in rest. Tu je tudi kapela sv. Jož., vse lastnina deráiskega gradu. Ob cesti proti Tržiču so pa termalične kopelji; glavni o.skrbnik gradu je princ. Thurn - Taxis. — Tovarna sniod. v Sesljanu ; Panoera Ana, tov. za barve v Štivanu; Katzenbaoh in dr. tov. sardm: Warlianek Kari, gospodar Ambelang Hugo, Diuiaj.

2. Doberdob, p Tržič (Monfalcone), km 15'4, od Devetakov 4-2. Ena dav. obč., 601; — žn Peric Iv., pžn Perfolja And., Jarc Iv., tk Semolič And.

Cerkev. Vikar. c. sv. Martina šk.; patr. občina ; kt Bratina Ant.

Šola Ir, u Brezigar Jos., pu Jelene Marija.

Trgov.^Peric Jos., Furlan Amb.

Obrt. Čevlj. Ferletič Iv.; kov. Vižintin And.

Gostil. Jarc Ant., Peric Iv. in Jos.

Dostavek. Pri Doberdobu je jezero, ki je dolgo IV5 km, široko pa V2 km; toda le polovica jezera spada pod to občino, draga polovica pa pod Jamlje v županiji Devin. Jezero slovi zaradi izvrstnili in nevsahljivDi izvirkov okoli sebe, ki dajejo izboi-iio vodo. Lovci radi zahajajo tjekaj radi lova divjih ptičev, posebno rac. Ta županija je slovenska.

3. Foljan (Fogliaiio), p Zagraj, km 29, od Št.. Petra ob Soci 2-8. Dav. obe. Foljan 1026 in Redijiulja 280, oddelek Polazzo 219. — Vikar, župnije San Piero, Ilir Sola, delay, podp. dr. Foljan-Zagraj.

4. Sv. Kancijan (S. Canziano), ) PierLs, km 29, od Staranzana 3-5. Pi'ebiv. 1813 (oddelki Beljan 492, Sv. K. 476, Pieris 845). Župnija Sv. K., B. in P. vikarijata; Ilir Sola v Pieiisu. — Orožn. postaja, «Soeietii di mutao socoorso.»

5. &t. Peter oh Soči p Zagraj, km 21-8, od Poukov o. — Dav. obe. Kaseljan (Cassegliano) 33Ó in St Peter 788, oddel. San Zanut GO. — Župn. in Ur šola v Št. P.

6. Ronke (Eonchi), p in brz, jiostaji j. in furl, želez., km skozi GradiSoe 23-8, čez Doberdob 24'6, od Tuijaka 5. — Dav. obe. Ronke-ŠoleSkjan (Eonelii-Soles-obiano) 2000-1-77 in Yermeljan-Seloě (Vermegliano-Selz) 708-f-_292. — Župnija, doSka IVr iz 1. 1850, dekl. Ilr iz 1. 18/2. — BakoloSko poslraSaliSče v A''ei-meljauu. Konsoroij za namakanje tržiSke ravani. Delavsko podfi. dr. Ognjegasci. Glasbeno dr.

7. Triič (Monfaleone), mesto, p in bi'z, kolodvor j. in furl, želez; km čez Dobei'dob 21-4, skozi (IradiSoe 27-4, od Ronkov 3-G. — Dav. obo.: Tržič 3997, S. Polo 389, Staranoau 688 in teli oddel. Aris 245, Bestrigna' 23, Dobbia 112, ïi'zio ]>redme.stje 81 (Porto Eo.sega, luka, 20, Villa Easpa^ 83. Žn Valentini« grof Bvgeii, tk Gregorig Gust. — Žu[)nija. deška Vr iz 1. 1835 in dekl. IVr iz 1. 1843. ~ Šola: nii Primožič Jak., u Gregorig Jak., u Jakobig Mar., Montanar Eoz. — Sedež : okrajna sodnija, Fiegl Karol, dež. sod. svet., dr. Silvestri Iv., pristav, Visintin FeL, kane., Baseili Ant., vod. zemlj. knjig., Balesti'a Frid., Lovisoni Pet., dijnrnisti, Badosdii Josip, Gregoiin Fran, sodni slugi; davkarija, Eebulia Iv., davkar, Eoeeo Sini., kontrolor, Ponio pl. Fr., pristav, Vodopiveo Ant., vajenec, (mesto sluge prazno), Kar-nitscbnigg Vilj., eksek.; cestni odbor, finančna straža Križaj Ant., kom., (îai'bin Miha, "Walter Fr., resp.; orož.

poštuju. C. kr. notar Caiidellari Emil. 3Iť.stna liolni.š. iu hiriilniua. — Zdravnild: Biasioli dr. Edv., obS. zdrav., Lucfbi dr. Heron. — Odvetnik: Toribolo dr. Ant. — Pošta : (íiauich Štef., poštar. — Lekarnar Eadoioovioli Ant. — DniStva: Casino .sociale, Lega Nazionale, mestna godlia, Searamelli Gn.st., kap.; ognjegasno dr., ])odporno dr.. okrajna lioln. blag. za tržiški in Servinjan.ski sodni okiTij.

8. Turjak (Tiiviaccíj). [) Pieri.s, kn: 2G. i'rebiv. ll.")0. — Vikar., Ilr gola. — Delavsko jiodp. di'.

(Konec dežele goriSko-gradiSčanske).

Skrivnost starega moža.

Resnična povest iz življenja. — Ker nam prnstor ni dopuščal,'da bi to povest priobčili sprec'aj, opozarjamo čitatelje na njo v inseratnem delu »Kažipota«.

II. Trst z okolico

mesto z lastnimi pravili.

Obsega: 1. Trst mesto, 2. predmestja, 3. okolico. — Vsi trije deli skupaj so šteli po zadnjem jiopisu 1. 1890.: MS 8679. mož. 7,5.493, žen. 81.973, skupaj 157.466; po veri: 149.413 kat., 8053 drugov. (med temi: 1369 pravoslav., 1302 protest., 4708 Žid.); — po jeziku: 100.039 Ital, 27.725 (!!) Slov. (Koliko so jili «požrli» lalionski magistratni pisači, ni povedano v riradni statistiki!), 7107 Nem., 404 Srbo-Hi'v., 140 dragon. — Ljudsko štetje z dne 31. decembra 1900 Se ni uradno razglašeno in vsled tega nismo mogli navesti prebivalcev od zadnjega ljudskega štetja. (Slov. se najbrže še skrčijo!)

1. Trst mesto je pa štel: hiš 3465, mož. 57.517, žen. 64.299 (!), skupaj 121.816; po veri 114,103 kat., 7713 drugov.; po jeziku: 85410 Ital., 564 (j!) Slov., (slovenskiJi volilcev v V. kuriji je bilo v mestu 4103 brezyžen in otrok!) 6500 Nem, 395 Srbo-Hrv., 138 drugon.

2. Predmestja so štela: liiš. 3232, mož. 12.561, žen. 12.179, skupaj 24.740; razuu 325 vsi kat.; po jeziku 13.749 Ital., 9332 Slov., 528 Nem, 8 drugon. — Predmestja pa so ta-le: a) Barkovlje (S. Bortolo, Bovedo, Brezel, Brus, Ca-serma Prandi, Conti, Kocjak, Kollmann, Kreoič, ]Martelanec,JMatjaSiS, Panzera, Pertovt, Pipan, Ei\-iera di Barcola, Šivec ali Judovec, Starc-Fi-ioi, Starc-Zjaki, Sternad, cesta na Prosek, Tavčar,

JreiJlclLlC llbL, velika zaloga tu in inozemskih vin, likerjev in špirita. — Cenik gratis in franko.

ZiiiderSií- ali (iawpixretti) šti'je hiš 298. přebiv. 1710. vsi kat. vazuu. 17; 1109 Slov., Ital, 10 Nein. — b) Ivjaclin ital. Chiacliiio (Bosket in Kjadiii) hiš přebiv. "2126, vsi^kat. razím 53; 319^Slov., UiO.j Ital., 81 Kein.; — c) Oai-bola zgoi'iija (Čarbola, rnioinari, Giuliani) hiš 80, jireliiv. 811); Slov., :)0:> ital, 12 Nem.; — d) líolonja (Bajardi, Kolonja, Coneonello) his 190, přebiv. 128»; 708 SÍúv.. 443 Ital., 00 Nein.;

— e) Greta ((îi-eta, Staragora. Skerli, Tersteuik) hiS 211, přebiv. 1077; 222 Slov., 1370 Ital., 11 Xein.;— f) Verdelj ital. (iuardiella (Brandesia, Česnik. Sauziilin, Cronne.st, Fedrigovec, Fernedič, Verdelj, Vei'deljca,

■ Maljaše, Marchesetti. Sv. l'ola], Timinjan, Vran) his OlO'. přebiv. 4391; 22.39 Slov., 1940 Ital., 75 Neni.;

— g) Sv. .Marija i\[agdalena Spodnja (Sv. Ana [želi^zn. pustiijaiika], Ivatiiiara, Ključ, Kobec. Ivolonkavcc, Sv. llarijn ilagd. Spodnja. 1'antaleone, l'ožai-, líagušič, ali (lu.šaija, Rosminovi.";. S. Sabata, A'eeehiet, Zavle hiš 325, ijrehiv. 2015; 1203 Slov., 745 Ital., 22 Neni.;— h) Sv. Marija Magdalena Zgornja i^Sv. Ana [pokopališča], Barovše ali Jauežio, Bjekav. Can])anell(', TjOV-rencio, Sv. M. Magd. Zg., l'in'tar, Kusooni) hiš 281, přebiv. 2223 ; 1073 S1 o v.,' 1034 Ital., 7 Nem.; — i) K oj a n (Ferlugi, Martesin. Pi.šcaiici, Bojan [župnija, šola, pošta], Vernjelis) hiš 244, prel)iv. 2280; Slov. 3<0(!!) (Saj je že veo slovenskih unijatov!) Ital., 1783 (!!!), Nem. 91.;

— j) Rocol (Bevčič, Brigiaeoo, Canarini, Cergol, Couti, Kozina, Cunja, (lerdolic,'(!herdoli, Gerdoi corte Cip, Pri Lovcu, Klun, Melai'a, Miklavec, Požar, Rocol, Skilan, Slamio, Švab, Villa Revoltella, [Icapl., šola]) hiš 439. >rehiv. 3317; Slov. 1455, Ital., 2140, -Nem. 25.; — O Škorkola ital. Scoroola (Martin, Slcorkola z vilami A.cipiarolli, Re.yer in Rovelli) hiš 283, prebiv. 2387; Slov. 399, Itai. 1050, Nem. 133.

Gostilna „Alla Nuova Abbon-

Via Torrente 16. Izvrstna kuhinja, Uclll/icl , dobre pijače. Prenočišča. Zraven gostilne : Velika zaloga pohištva. Lastnik P. Mušik.

3 Okolica tržaška je štela: hiš 198-J, mož. 5415, žeii. 5495, skupaj 10.910; v.si kat. razun. 15; Slov. 9829, Ital. 880, Nem. 79., 1 Hrv., 2 dmgon.— Obsega kraje: a) Ban e liiš 49, přebiv. 211, vsi Slov. razim 4; — b) Bazo vica (Bazovica [žiipii., šola, pošta], Lipica [p. Sežana]) hiš 168, prebiv. 816; vsi kat.; Slov. 776, Ital. 30, Nem. 9; — o) Konto vel j (Kontovelj [žu])n., šola, p Prosek], Dolenjavas, Kobioel, Sv. Marija) Iiiš 180. prebiv. »31; Slov. 875, Ital .54; --d)Sv. Križ [p Nabrežina, župn., šola postaja južne železnice, liJva .slovenskih libiôev] hiš 253, prebivalcev 1503; Slov. 1399, Ital. 55, Nem 2; — e) Gropada hiš 74, prebiv. 390, Slov. 381, Ital. 9; — f) Lonjer ital. Longera (Katinara [jiošta, župn., šola], Lonjer (hiš 135, prebiv. 696; Slov. 687, Ital. .5, Nem. 3; — g) Opcine (Opoine [p in brz, postaja juž. žel., župn., sola] z Obeliskom, Nabaglaj, Napikelce, Prilušak in Scala Santa, Piščanci) hiš 318, prebiv. 1602, Slov. 1542, Ital. 4 ; Nem. 18: — h) Padrič (p Bazovica) hiš áO, prebiv, 264, vsi Slov.; — i) Prosek (Grijan [postaja juž. žel. p in brz], cesar, grad Miramare [žel. post., p in brz.]. Pro.sek [župn., šola, p in brz, postaja juž. žel.] hiš 223, prejiiv. 1168: Slov. 1002, Ital. 117, Nem. 42; — j) Skedenj ital. Servol^a (Al Cimitej-o, Sv. Ana, Far-davec, Squero, Eonco, Skedenj [župn., šola, posta, lirka], Yecchia Polveriera) his 407, prebiv. 2629; Slov. 1997, Ital. 565, Nem. 5.; — k) TrebiS ali Ti-ebce [kapi., šola, p Opčine].

Cerkev m duhovščina. — Škofijski sedež in pisarna v ul. Gavana 9. Žu]mije: 1. Sv. Ju.sta (pisarna v ul. Montuzza 3); 2. Sv. M. Magdalene (pisarna v ul. Collegio 2); 2. Sv. Antona Padovanskega (pisarna v ul. Poste vecchie 16); 4. Blažene Device

M Aitp Trsïf Nuova (vogal ul. S. 1.TX. X1SL, Lazzaro 8), trgovina z

manufakturnim blagom. Bogata izber vseli predmetov in drobnarij, perila itd. itd. — Cene zm srne.

pom. (i)isania v ul. Fabbri 7); 5. Sv. Jakoba a]), (pisarna V ul. Kv. Marka 4); 6. Sv. Ivana Imtnika (pri Sv. Ivanu); 7. Sv. Mohorja in Fortiinata (v Rojanu); 8. V mestni bolnišnici. —Podružné cerkve: mestna kapelica BI. Dev. od Rožnega venca (Piazza "\'eocliia); kapelanija v .sirotiiinici in vikarijat na poko])ališču. — Redovniki: Kapiieini (ul. del Monte 31): Meliitaristi (ul. (iiu.stinelli 6); Benediktinke in Jlilosrčue se.stre (ul. Navali 18). — Škofijski konvikt (xil. Catte-drale^ô). — Pravoslavna občina (ul. Campanille 8). — Župne cerkve v okolici: Barkovlje (župiiik lijuder Anton): Bazovica (žu])iulc Varto Julij); Kati-nara (župnik Kosec Fr.,); Kontovelj (kurat Stržinar) ; Lipica (kapelan Legat Edv.); Opoina (župnik-dekan Čebular Fr, 6. kau.) ; Pri Lovcu (kaplauija); Prosek (župnik Martelanc Iv. Mar.); Sv. Križ (župnik (îru-biša Ivan); Skedenj (žui)nik Kavalicli Ivan); Trebič (kajilauija).

Denarni zavodi: a) sloven.ski: »Tržaška i)0S0-jilnica in hranilnica (nI. S. Francesco I.); drugi: Anglo-avstrijski (ulica Cassa di risp. 9); Avstro-ogerski (ul. Cassa di risp. (j); «Banca commerciale triestina» (ul. Nuova 4); «Banca popolare» (ul. Kuova 5); «Cassa di risparmio triestina» (ista ulica 1); c. kr. priv. kreditni zavod (ista ulica 6); »Union Bank« (Tei-g-esteo, I. stopnice).

Dobrodelni zavodi: Mestna bolnišnica na trgu deli' Ospedale; Otroška bolnišnica v ul. del Bosco 4; «Poliambulanza» v Zagati (Androna) deU'Olmo 1 ; Zdravniška postaja ul. St. Franc. št. 1: sirotišnica za onemogle ter zapuščene otroke v ul. dell'Istituto 11; zavod za škro-fulozne otroke v Carboli na cesti od Sv. Jakoba jiroti Skednju; »Delav.ska zavarovalnica jiroti nezgodam« za Kranjsko, Primoi-sko in Dalmacijo v ul.

Izgotovljene obleke f^'ot^ke^'ï

Salarini Trst, Ponte della Pabbra 2 in ul. Poste iiuove (zraven tiskarne »Edinost«).

Meruati) veiichio 3; »(.)ki-;ijiia bolniška blag-ajna« v ul. (ielsi, v ia-stni hiši; Zastavljalnica Dnssicb v ul. deli'O-" spedale 12; ljudska kuhinja v ulici Zndecche 1. — Razen teh je še mnogo drugih dobrodelnih zavodov v prid posamičnim narodnostim. »Zavod Sv. Nikolaja« (ul. Stadion 1!J. I.j, kjer se, s )rejeniajo služkinje v vai-stv(j in .se jim preskrl,)ujejo s nžbe.

Meatnc ohlaftnije so: Deželni zbor, ki je ob enem tudi mestni .svet. — Deželni zbor, oziroma svet, sestoji iz 54 i)0slancev, kateri so izvoljeni v Trstu in okolici. Mesto voli v štirih razredih, vsak i-azred [la 1-J poslancev, oziroma svetovalcev; okolica voli v šestih okrajih v vsakem po enega ])Oslanoa. Deželni glavar je ob enem tudi župan; delegatov (dež. odbornikov) je 10, katere voli zbor iz svoje .skupine. — Sedež dež. zbora, delegacije, mestnega sveta in vseh mestnih uradov je v me.strd palači na velikem trgu št. 3, v ulici Ss. Mar-tiri za i)romet ]irebivalstva in v ulici Muda veochia za vojaške stvaii. — Italijanski poslanci, oziromasvetovalci |48), so vsi italijansko-liberalnega mišljenja; žiipan je dr. N. SandrinelU, odvetnik. — Deželni slovenski poslanci:. Dr. Rybař Ut., (izvoljen v II. okrajii jjri Lovcu); Yatovec Iv. Marija (izvoljen v III. okraju pri Sv. Ivaiiu); Dollenz Franc (izvoljen v IV. okraju v Barkovljah); (iorjup Ivan (izvoljen v V. okraju na Opčini); dr. Gregoiin (3., (izvoljen v oki'aju ua Proseku).

J/e.itne iole: V mi.'stu je 13 šol, v okolici pa 3 z italijanskim učnim jezikojn (Barkovlje, Rojau in Skedenj) ter 10 s slo venskimuonim jezikom, in .sicer: Barkovlje, Bazovica, Katinara, Opčina, Prosek-Kontovelj, Rojan, Sv. Ivan, Sv. Križ, Skedenj in Trebič, otroški vrtec v Rocolu ter slov. pripravnica v Ti'stu ulica Chiozza O (prej v Rojanu) in na Proseku. — Mesto

Moški, dečki m otroci ^St vS

vrst pri M. Salarini Trst, Fonte della Fabbra 2 in ul. Poste nuove (zraven tiskarne »Edinost«).

vzdržuje Se višji gimnazij in realko, ženski licej, več Sol za telovadbo ter mnogo otroških vrtcev, slovenske šole mestne ni nijedne, dasii-avno se Slovenci poteg'u-jejo zanjo že nad 20 let.

Zasebnih éol in vrtcev je mnogo, mej temi sta slovenska šola družbe Sv. Cirila in Metoda (nI. Giuliani 28 pri Sv. Jakobu) in svbsko-i)ravosIavnašok(ul. Campanile 8) ; .slovenska otroška vrtca, katera vzdržuje družba sv. Cirila in Metoda, sta v Rojanu in na (ireti.

Gostilne in krčme (slovenske): Babic Anton (ul. S. Marco (}), Batič Mihael (ul. Sette Fontane 35), Bitežnik Josip (ul. (5iulia 9), Bržek V. (Čeh) (ul. Taldirivo 19), Jurkovifi Mat. (Carintia ul. 25), [vaniševič Fil. zal. dalm. vin Carintia ul., gost. v Xovi ul. na Lesnem trgii (pi'i »Dalmatinski braći«); Krsta Lunara »Al Antico Hotel«, (Bostione í2), Marc Mart. (Industria .'iO), gost. »Konsumiiega draStva«, (Campo S. (liovanni), Potočnik Fr. (Ireneo ul. 1), Kan Matija (»Ai Bagni«, id. (Jiulia 8), Lonček Urban (ul. Cordajuoli 7), Mauiič Anton (ul. Chiozza 25), Pirih Ivan (ul. Media 3), Ti-even Ivan (»Pri zlati kroni« v Eojanu), Furlan Jos., (»Andemo de Franc«, ulica -Geppa 10), Valetio Franc (ul. Solitario 12).

Izdelovatnicapečatov za županstva, driiátva itd.: Battara Ivan (P. S. Catterina 3, JI.), Freisinger Enr. (Cor,so 2), Villa .Vleksander na velikem trgu (Palazzo Modello) glej oglas.

Kavarne: Y Trstu je nad oOkavareu, mej ujind sta dve, v katei'ih se zbirajo Slovenci, namreč »Caffe Comjnercio« in »Tedesco« (obe v ul. Caserma; lastnik Je goriški rojak Sorli Anton), nadalje so tudi poznane »Fabris« in »Univer-so« na ti'gu della Caserma.

Ponte della Fabbra 2 in lil. Poste nuove (zraven ti.skarne »Edinost«) velikanska izbèr oblek 7.a moške, dečke in otroke.

.VI. Salarini Trst,

Knjigarne (glavnejše): Eaffaelli Ferđ. (P. đella Borsa 13), Schinipff F. H. (P. délia Boi'sa 11) in Vram na Korzu 5.

Konzule v Trstu imajo države-, Anglija, Argentina (ljudov.), Belgija, Bolivija, Brazilija, Clii i, Costarica, Danska, S. Donùngô, Francoska, Giika, Italija, Japonska, San Marino, Monakovo, Nemčija, Nicarag-ua, Nizozemska, Perzija, Peru, Portugalska, ^Rumunska, Rusija, Srbija,' Španjska, Švedsko-Norveška, Švicai-ska, Turčija, Uruguay, Venezuela ter Zjedinjene države ameriške.

Notar: Zenco^ioli dr. Joahini) ul. S. Spiridione 3, I.), Vessel Viktor (na Korzu 14), ki uradujeta tudi slovenski.

Obrtniki:

Brivec: Zigoj Anton (ul. Stadion 1.

Čevljarji: Benčič Friuic (ul. Giulia 28), Dobřila Jakob (ul. deli' Istituto 7), Germek Ivan (ul. del Pešce 1), Prelc Mat. Ponderia nI. 2. I. (prod,), Košir A^inko, St. Francesco ul. 20.,Eebar Pet., Riborgo ul. 25., Janežič Franc (ul. Farneto 2()), Kalan Andrej (nI. Casei'ma 13, I,) Kolb Josip (ul. Sette Fontane 2), Kukanja Anton (ul. Riborgo 6), Luin Franc (ul. Sette Fontane 2), Pahor Andrej (ul. Fai-neto 20), Rebec Matija (ul. Bari-iera vecchia 25), Skospies Karol (ul. Cecilia 4), Stantič Josip (ul. Rosario v ljudski šoli), Umek Ivan (ul. Romagna 6), Cink Fran (ul. Cecilia 8).

Kovači: Cerkvenik Anton (ul. Belvedere 9), Delak Jernej (nI. Commerciale 14), Hmelak Vinko (ul. Giulia 17), Prelc Anton (ul. Fontana 1), Rep Anton (ul. Media št. 30, edini diplomov.)

Krojači: Inamo Franc (Corso 8, III.), Ščuka Ant. (ul. Bacchi 5., Jei-nenič (Saiioria, ul. Torrente 34),

Křlnr nnVlp V Trsit obišče zalogo iVUOl piiaev irst oblek

Ponte della Fabbra 2 ali nI. Poste nuove (zraven tiskarne »Edinost«)-

Kopuletj- G. (ill. Sqiiero vecohio 1), Počivalnikjvan (iil. Caserma 1), Vi5i5 Josip (iil. Maurizio 11. I.), Žetko M. (p. Pioola 1). Molie Drag-, pi i Sv. Jalcobii, Jiras Fran (ul. Ca.serma 9), kroja-šnica za civiliste in vojaštvo.

Ljudska ktiliinja: Tavčer AL (ul. Belvedere 6), Kumar Val. (ul. Coixlaiuoli 7), Medved Helena (ul. Belvedere 31).

Mizarji: »Solkanska mizarska zadruga« prej A. Černigoj in zaloga pohištva (glej oglas), Pahor A'inko Eojan (ul. Montersino 1), Šiuka^Iv. (ul. Sette fontane Čergol Anton (ul. Media 34), Čeme Anton (ul. Conti 6), Cink Ivan (ul. S. Daniele 3), Furlan Ivan (ul. Eapicio 2), Gomizel Josip (ul. Molin grande 3), Gulio , Karlo (ul. Media 32), Kante GaSpar (ul. Madonnina 9), Kompara ivan (ul. Eossini 3), Kompara Vekoslav (ul. Erta 14), Pahor Franc (ul. Bosco 12), Eože G. (ul. Giidia 30.)

Odpravile poslovnice: Dejak Anton (ul. Artisti 8), Pegan Ant. (ul. S. Franc. 6.), Pretner liud. (ul. Cariiitia nasproti tiskarni »Edinost«),

Javna tehiiica: Grebene Yek. (ul. ïor-rente 32).

1 z v o z č e k i : Premrov Pet. (ul. S. Francesco), Germek Jiist. (ul. Conicoli), Kovač Martin (ul. S(;tte fontane).

Pekarije s jirodajo moke: Dolinar Ivan (ul. Rigutti 3), Gasperšič Anton (ul. Farneto 2), Hren.Tosip (ul. Madonnina 15), .Jevšek Josip (Molin a Yeiito (32), Kanobel Eudolf (ul. Sette Fontane 37), Lampe Anton (ul. Barr. vecchia 17), Lampe Edvard (ul. Barr. vec-chia 4), Pečnik Franc (Cro.sada 1), Perhavc Jakob (ul. Stadion 20), Sinig<ij Mihael (ul. Solitario 25), Skert Vinko (ul. Acquedotto 15, fil. ul. (Jeppa 5).

Sedlar: Horvat Avgust (ul. Ghega 7).

Pn nani ®® vkupi izgotovljene obleke v X U oem Trstu, Ponte della Fabbra 2 in ul. Poste nuove (zraven tiskarne »Edinost«), Lastnica M, Salarini.

Sodarji: Abram Franc s trgovino hrastovih dog (ul. S. Francesco '2i!), Batič Josip (ul. Fabbri 7), Likar Marija (ul. Geppa 10), Pertot in Dolieaz (ul. S. Francesco 24), Ealca Franc (vogal nlice (ielsi in Fornetto 10), Baretto Ant., Viooio cieco.

Zaloga in izdelovalnica raznih strojev: Schivitz M. V. (ulica Commerciale 11, glej oglas).

Žganj arije:. Nanut Anton (ul. Fabio Severo 2), Petei-oS Ivan (ul. Molin grande ï!0), Fočkaj Anton (ul. Cecilia â), Sotler Jakob (ul. Molin grande á), Zelen Ivan (Barr. veccliia 16), Žitko Anton (ul. Stadion 1), Ži™ Jakob (Biva del Sale 1).

Parobi-odarstvo : »Llovd« v lastni jialači, (Riva Mandracchio) in razne druge družbe.

Prenočišča ; Razen »hotelov« so priporočhe vredna prenočišča: »Hotel Pension« na OpCinah (lastnik Go-Ijevšček. Josip), »Hotel Europa«, »Hotel Nazionale« (lastnik dalmatinski rojak), »Alla nnova abbondanza« (ul. ïorrente 16) lastnik Musik Peter (glej oglas).

Prometno ravnateljstvo državnih železnic (ulica Canale 3), kolodvor pri Sv. Andreju.

Slovenska društoa in bratovščine v Trstii in okolici.

V Trstu: — 1. »Bratovščina sv. Ciril in Metoda« pri Sv. Jakobu; — 2. »Delavsko jiodporno diiLŠtvo« v ul. Molin piccolo 1; — 3. »Edinost«, politično .drast-vo za Primorsko ; — 4. »Kmetijsko društvo« za Tret in okolico; —5. »Kolesarsko drnštvo«: — G. »Kolo«, ])evsko dru.štvo; — 7-8. Podmžnica mo.ška hi ženska dinžbe sv. Cirila in Metoda; — !). »Slavjanska Čitalnica« v lil. S. Fi'ancesco 2; — 10. »Slovansko pevsko društvo« v ul. Jlolin piccolo 1; — 11. »Tržaški Sokol«, telovadno društvo, na Corsu; — 12. »Tržaško ])od-

Tvrk/ji^nú izgotovljene obleke prodaja M. Sa-J 1 |Jfy Trstu, Ponte della Fabbra á in ul. Poste nuove (zraven tiskarne »Edinost«)-

poino in bi-alno društvo« v iiL Stadion 19. I.; — 13. »TržaSlca posojilnica in hranilnica«, registrovánu zadi-ng?. z omejenim poroštvom, v ul. St. Franc. 2. 1., 14. Zavod sv. Nikolaja, nI. Stadion 19 ; — 15. »Zveza tržaške slov. ^mladine« ; 16. Trgovsko izobraževalno dništ. ; li. »Društvo Narodni Dom.^

V okolici: a) v Barkovljah: 1. «Katoliško pod-poj'no društvo»; 2. «Obrtnijsko društvo», vknjižeiia zadruga z neomejeno zavezo (lastnica'»Narodnega Doma«): 3. Pev.sko društvo «Adrija»; 4. Pogrebno društvo sv. ■ Arimateja. — b) Na Greti: 1. «Bratovščina za poko-E' pavanje mrličev«; 2. Podružnica (moška) družbe sv. l'Cirila i Metoda. — c) Na Kontovelju: Pevsko društvo »Danica«, »(iospodai'sko društvo«, registr, zadruga z omejenim poroštvom : —d) YLonjeri: «Društvo za pokopavanje mrličev». — e) Na Opčinali: 1. «Po-gi'pbno dništvo sv. Nikodéma«, 2. Pevsko in bral. draštvo. »Zvon« ; 3. Posojilno in kons. dmštevoreg. zadr. z omej. poroštvom; — f) Na Proseku: Pevsko draštvo «Hajdrih». — g) V Eojanu: Pevsko di'uštvo «Zarja»; Rojansko posojilno in kons. dr. reg. zadr. z omej. poroštvom, Podružnica kmetijske družbe, 1. unijatska bratcjvščina sv. Cirila in Metoda; ' Pogrebno društvo (ima tudi društveno krčmo). — h) 1'ri Sv. Ivanu: 1. Bralno društvo (la.štnik «Narodnoga Doma» z gostilno) ; 2. Dru.štvo za pokopavanje mrličev pri Sv. Ivanu; 3. Podi-užnica (moška) sv. Cirila in Metoda; 4. Pi'va vj-delska ])obožna družl.ia pokopališč. — i) Pri Sv. Križu: 1. Pevsko društvo »Skala«; 2. Podružnica »Kmetijskega društva« iz Ti'sta. — j) Pri Sv. Mariji Miigd. sp.: 1. Pevsko društv(j »Slava«; 2. Pogi'elmo podporno društvo, Oln-tnijsko društvo reg. zadr. z omej. poroštvom. — k) Y Skednju: 1. «Čitalnica«; 2. (ios|iu-odarsko di-uštvo; 3. Pevsko društvo «Velesila«.

Ne zapuščajte Trsta,

ne da bi obiskali »Hôtel Obelisk« ob električni železnici Trst-Opčina in »Hôtel Buon Pastore« v Trstu. — Lastniki B e r e 11 i n o & Cattaneo.

Slovenski odvetniki: 1. (Iregorin dr. Gustav (ul. Molin piccolo 3, II.); 2. Pretner dr. Matej (Casa di risparmio 5. 11.); .3. Rybař dr. Otokar (ul. S. Spirí-dione 3); 4. Truden dr. Mihael (ul. Ponte Rosso 3); Abrani dr. Josip (ul. S. Spiridione 3); Slavik dr. Edvard ul. Molin piccolo 3. II).

Slovenski zdravniki-. Mandić dr. Fr. ul. Cassa di risparmio 2; Martinis dr. Jos., ul. Valdirivo 5 (specijalist za oôi); Pertot dr. Simon id. Torrente 6; Záhorský dr. Anton ul. Carintia 8, (specijalist za ženske bolezni).

Slovenski časopisi: 1. »Brivec«. Humoristični časopis. Izhaja trikrat mesečno. Letna naročnina G K — 2. «-Edinost», glasilo slov. političnega dnistva za l'rimoreko. 25. letnik. Izhaja vsak dan. Letna naročnina 24 K. —3. «Novi List». — 4. i<Novičar». — 5. Vrtnarski i novinarski list, gl. km. dr. — (1 «Slovenka». Gla-sifb slovenskega ženstva. Izhaja enkrat na mescc in stane vse leto (i K. Svetilnik; »Delavec«; Rdeči drapor«, list slov. socijalistov(!) 7. »La pensée slave«. Tednik, zagovarja vseslovansko jnisel v fi'anooskem jeziku. Izhaja 11. leto. Letna naročnina 16 K.

Tiskarne (slovenske): G., Dolenc V. (nasledniki, na trgu della Casei'ina 2), Tiskai-na konsorcija «Edinost», (via Carintia štev. 12).

Tohakarne: Mej raznimi so: Godnik Franc (ul. Acquedotto in del Toro 2), Lavrenčič Mihael (P. Ca-serma, prodaja slovansko časojjise, mej njimi »Sočo«, »Primorca« in »Slov.^ knjižnico«) Pipan (v ul. Ponte della Fabbra), Stanič Štefan (ul. Molin jiiccolo 8).

Tnjovinska zbornica in borza (ul. Borsa 1).

Trifovci (slovenski) v Trstu:

Cvetlice: Gerdol Marijana (Corso 18 in Acque-dotto 2).

Ne zapuščajte Trsta, ^LiÍksÍ.oÍI:

lisk« ob električni železnici Trst-Opčina in »Hôtel Buon Pastore« v Trstu. — Lastniki Berettino & Cattaneo.

Jedilno blago na debelo: Kozak Josip (Piazza Stazione), Mahne Josip (ul. San Francesco 10), Pipan & C.; vd. Commei'oiale 3 za kavarno »Fabriss, Truden Mihael, Stadion 8, Urbanoič Matija (nI. Canale 7).

Jedilno blago in moka na drobno: Antonie Fr. (trg Belvedere), Bambič Jaliob (ul. Giulia 7), Brimšik Greggi- (ul. S. Francesco 17), Cerkvenik Anton (ul. Media 6), Čeh Ant. (ul. Belvedere 4.Ó), Duler Ivan (ul. Chiozza 31), Fajdiga Ivan (ul. Coroneo 5), Fajdiga Ignacij (P. Vecchia 1), Goduig Anton (vogal ul. Nuova jBiS. Čatterhia 7), Ciodnig Fran (vogal. ul. Acquedotto in ■del Toro 2), (lodník Vekoslav (ul. Acijuedotto 27), . Godnig Valentin (ul. S. Francesco 8), Hrvatin Ivan (ul. Bari'iera vecchia 11), Jaksetič Fi'anc (ul. Molin a vento 20), Kanobel Ivan (vogal nI. Caserina in Lava-tojo 2), Kanobel Rudolf (ul. Sette Fontane 483), Kocijančič Josip (ul. Barriera vecchia 19), Koiman Matija (ul. Rigntti 13), Kosinerlj Iv. (ul. Belvedere 4), Koš-merlj Jakob (ul. Ss. Martiri 18), Kramer Ivan (Rojan 137), Kraujc Josip G. (ul. Media 13), Mlekuž Ant. (ul. Fanieto 12), Nabergoj Ant. (ul. Sette Fontane 9), Pod-bei-šik B. (-al. Giulia 6), Pogorelec Anton (Greta), Prelog Ivnii (ulica Bos(;o 1), Ribaric Anton (ul. Cereria 2), Beiicelj Joahim (nI. 8. Mai'co 15), Rožanc Josip (ul. Molin a vento 7), Rupnik Jakob (ul. Media 22), Sebi-avlje Jos. (ul. Areata), Sila Valentin (ul, Cliiozza 12), Šišković Jvan (ul. (iiustinelli 4), Smerdel Ivan (ul. Giulia 23), Štrekelj Leopold (P. Bai-i-iei-a vecchia 4), St]-itof Josi]) (ul. S. Giusto 3), Urdič Andrej (ul. Stadion 5), Vesel Vekoslav (ul. Baniera vecchia 2). \'atovec Ivan (p.' Barriera U), Toinažič Josip (ul. Molin a vento 3), Petelin Ivan (ul. Molin a vento 29), Godnik Ivan (ul. Barriei'a vecchia 31).

Ne zapuščajte Trsta,

ne da bi obiskali »Hôtel Obelisk« ob električni železnici Trst-Opčiiia in »Hôtel Bucn Pastore« v Trstu. Lastniki B e r e 11 i n o & C a 11 a n e o.

— 15(5 - j

Sveže ovoôje: Sirt Jos. (ill. Valdirivo 10). ■ Krompir, zelje i. t. d. (na debelo): Vatovec^! Jakob (ul. Yadirivo 11).

To varna gl avnikov : TrilerFraii jiil. Pe.sa37). Izdelovalnioa finih kož: Čen.sky Ant. (Corso 709).

Le.s na debelo: Hmelak Fran (iil. Fabio Severo 10), Mankoc Jalcob (ul. Fontana 2), Lavrič Franc (na južnem kolodvoru).

Manufakture: Hitty Franc nasledniki (nI Bar-riei'a vecchia 13),. Aite M. (ul. Nuova) glej oglas, Ka-istelic Franc (P. Nuova 1 in ul. Caserjna), Klemene Jakol)' (ul. S. Antonio 1) glej ogla,s, Valenčič Fran (ul. jSTiiova 39). Yalenčio Avgust (ul. S. Giov. 1), Zafred A. (Corso 16); rokovice : Rokozinslcj' Fi-anja (xù. Teatro 8).

Oglje in drva ua drobno: Baje Peter (ul. Moiin grande 16), Brožnik Mihael (ul. Suorzeria 10), Cotič Krist. (ul. Tigor 3), Crnogorčevió Simon (ul.. deir Ohno 4), Lozej Anton (ul. Belvedere 47), Dra.š6ek Leopolda (ul. Fortino 1), Frank Ivan (ul. Molin a va-pore 4), Kosič Gregoi- (ul. Capitelli 12), Levičer Ivan ^il. Montfort 5). Lisijak'Josip (ul. Ferrieia 10, Mamic Ivan (ul. iScusa), Milonić Ivan (ul. Farneto 24), Požar Josi]) (ul. Foi'ni 8), Prešel Ivan (ul. Carpison 2), Ri-bai'ić M. (nI. Cordajuoli), Rupena Gregor (ul. Fabbri 4), Zavei-šič Fi'anc (ul. Giuliani 6), Vatovec Anton (na vogalu u!. Torente in Tintore).

Olje kis in milo: Černe Anton (ul. Benve-nuto 2), Gregoric Jos. (ul. J5arriera vecchia 4), Skapin Fr. (ul. S. Catarina fl), Štrekel Leopold (tj-g Barriera vecchia 2).

Porcelan in leseno blago: Krže Martin (P. S. Giovanni 1 ). Kočovar Fr. ul. Torrente 34).

Ne zapuščajte Trsta,£

lisk« ob električni železnici Trst-Opcina in »Hôtel Buon Pastore« v Trstu. — Lastniki B e r e 11 i n o

& C a 11 a n e o.

Send: Stavnrja Iviin (ul. Muliiigrande 10). Cestnik , PetiM' (ul. Carradori i)).

Svinjina: Vatovec N.'(p. Bamera vecchia 5), TJrbančič Jos. (ul. [i. Picooia), Ivovačič Helena (ul. Po.ste il nuDve), Urbancio Fi-anci (P. pieoola 3;, .luiy LosiS ■■' (St. Lorunzo).

Vino u a debelo: Periiavo Jakob (id. .\.cque-dotto 8) glej ogla.s, Yalenčič Franc (ul. Coroneo 17), Ivanisevic F. (ul. Carintia 11), LenSek Urljaii (ul. .,Zfl«ta 2).

Z a 10 g a u s n j a : Poôkaj Fran (Molino a vento ^,1), h'anber Anton (Corso 28).

Zelozje: Carl Greinitz îieffen (Cor.so).

Žito: Voulc Anton (ul. Areata 4).

Zavarovalnice. — «Slavij a» (u Stadion 5), — «Hiunione Adiiatioa di Sicurtiu (ul. Valdirivo 4), — «Gouierali» (ul. Stazione 8—1), — »Umversale« ljudska zavarovalnica na Diinajn, glavni zastop Ti;.st, (ul. Cassa cli risjiarinio 2) glej oglas. — Zraven teli je Se 44 drugih.

T o v a r n a glasovi r jev: Bremic Henrik (Borzni trg št. 9).

Špedicijška poslovnica (edina slov.) E. Pretner Trst nas])roti tiskai-iii »Edinost«.

Posredovalnice za službe: Zavod sv. Nikolaja (ul. Stadion 19) .samo zažeaske; JaučiS Josipina Piazza Lipsia.

Potovalna agencija: Mozetič Alojzij (trg Negozianti 1).

Aparati za aceti 1 enski ■ p lin: Eocco & Co. Trst (ul. Sanitii 11) glej oglas.

Fotografi: priporoča se Petener Dominik (ul Ton-ente 10)."

Izdelovane obleke: M. Salarini ul. Poste nuove (zraven tiskarne »Edinost«) in Ponte della Fab-bra (glej oglas.)

/

i[[. Mejna grofovina Istra.

ObsL'g-a: mestu Rovinj z lastnimi pravili, oki-ajiia glavarstva: Koper, Ijošiiij, Pazin, Poreč, Pnij in Volosko.

Šteje: liis 5G.1()8; mož. 165.175, žen. 152.435, skupaj 317.610; po veri: 316.537 kat., 1073 drngov., po jeziku: 140.713 Hrvatov, 44.418 Slovencev. 118.027 Ital., 5904 Nemcev (med temi v Pulju 4469), 941 drugon.

Istra ima svoj deželni zbor, kateri je imel sedež v Poreou, od 1898. leta naprej v Piilju. Deželni zbor šteje 30 poslancev in 3 viriliste (škofe), in sicer: Vi-rihii gla.s imajo škofje: krèki (Malinič dr. Anton)^ pu-reško-pulj.ski (Flapp dr. Iv. Iv.), tržaško-koperski (Šteii Andrej); 5 poslancev voli vele])osestvo, "2 trgovinska zbornica v liovinju, 11 mesta in ti-gi, 12 pa kmečke občine, in sicer vsaki politiški ukraj voli 2 poslanca. Hrvatsko-sl o venskih poslancev je 9, kateri so izvoljeni: za m e s t a ' volo.skega polit, okraja Štanger dr. Andrej; v kmečkih občinah pa: za polit, okraj ko por ski: Kompai-e Jo.sip, dekan v O.spu, in ïri-najstić dr. Matej, žui)an in odvetnik v Buzetu; za ok]-aj lošinjski: Cosnlich Simon, posestnik v Lošinju Malem, in Andrejčić Ant., žk v Baški; za politični okraj p az in ski: Laginja dr. Matej, odvetnik v Pulju, in Ti'inajstić dr, Dinko, odvetiiik v Pazinu: za politični okraj vol o ski: Spinčić Vekosl., vpok. profesijr in Mandič Matko, urednik «Naše Sloge» v Ti',stu; v po reške m in puljskein i)olit oki'aju ter v ostalih niestili, veleposestvu in trgov, zbornici so izvoljeni Jtalijani (ál). — Deželni glavar je Campitelli dr. Matej, odvetnik v Rovinju; namestnik dež. glavarja Stanger di'. Andrej. — V dež. odboru so sami Italijani, ker se je volitev viSila takrat, ko se hrvatsko-slovenski poslanci uis(j udeležili sej, in tako, čeprav so v kmečki skupini v večini, nimajo svojega zast(j])nika v dež. odboru.

Državni poslanci so: Eizzi dr. Ljud. iz splošne skupine, Ganibini di'. G. za veleposestvo, Bartoli dr. Matej za polit, okraje »Koper-Poreč-Pulj«, Splučić Vekoslav za politične okraje »Lošinj-Pazin-Volosko«-. (Za iiret. dolio).

I. Mesto Rovinj.

Ima lastna pravila (Statut). Šteje: hiš 1^32, mož. 4643, žen. 501!) ; v.si kat. razmi 22; 9207 ItaL, 124 îiem., 22 Hi-v., 9 Slov., 1 drugon. — Pošta in brzojav, postaja drž. Zelezn. (Kanfanar-Povinj), lul;a. Okrožna sodnija. — Civilna pretm-a. — Državno pravdniMvo. Tovarna tobaka. ,

II. Politiški okraj koperski.

(Jbsega sodne okraje: Buzet. Koper, Piran. — Šteje: liiš 13.464, mož. 38.927, žen. 35.828, vsi kat. razim 169; po jeziku: 31.103 Ital., 27.343 Slov. 15.074 Hrv., 1267 Nem., 2 drugon.

A. Sodni okraj Buzet.

Šteje: hiS 3340. mož. 9142, žen. 8600, vsi kat.; po jeziku: 14.856 Hrvatov, 1834 Slov., 990 Ital., 26 Nem., 1 di'ugon.

Obsega dve županiji, in sicer:

1. Bitzet (Pinguente),-p, brz. želez, post.; prebiv. 14.783 (Hrv. 12.185, Slov. 1801. Ital. 752). Županstvo je hrvatsko; žn Trinajstlć dr. Matko, pžii Klego Fran; blag. ïaucal)el J.vaii Frana; perovodja Perčič Jos.; 1 pisar in 56 ûuv. ; codpreds. Sandrin dr. Ante.

Le kar ni čar: Štolfa And.

C. kr. pošt. Higo Franc; urad.: Tisintin Anton, Vivoda Ani, (iortan Ant., Klaniú (řabr.

Cerkev. Buzet - dekan. ; dn. Kake Ant, kn. rai'opat N. in Zaiukar N.; i)odražne župe: (DnijinS) Miličió Fr., (Vrh) Yranié Iv., (Griinalda) Mikiša And. kan. (na Humu) Šilenv Vaclav, (Sovinjak) Žnjidarčič Karlo i Hawel Ladislav, (Moraž) Benedikt ,lo.s., (Sočerga) Šobar Milu), (Slum) Ziirko Klun, (I/anišče) Vrbka Jo.s. in Tonkovič Ladislav.

Sodnija: Stepančič dr. Heni-., soinik; Corazza •fei-., Zuinin dr. Ednuuid., i)nstav: Pétris pl. Hei'm., Jabbri .lul., ofie.; Sohofka Miro.sL Sohlemjie .iulijan, Crnja B., kano.; Buttigiioni, Kito.ssa, Crnja, Salainon, dijur.

D a V k a rij a : Eigatto Pr., davkar ; Visintini Drag., (iregl.; Pereol Dr;xg., ofio.; Soliacli, Mazzarol. vaj.; Vi-•sintini Milia, sluga; Visintini Mih., Grabar Iv., eksek.

Društva: Hrv. Sitaonica. Tanibuvašld zbor. Cerkveni pjevački zbor. Gospodarska zadr. Buzetsko društvo za štednju i zajmove. Buzet. Dr. za strieljaiije pi'oti toči.,

Šola (hi'vat): IVr nu Bačić ,Ios., u (.TolmajerTe-rezija. Kade Kazimir, KraiS Kat. ; Lukežić Marija. Bonat B., pkssv. dr. Trinajstić.

Odvetniki Trinajstić dr. Matlro, Sandvin dr. Ante, Grosieh di'. Jusi]).

Notar Larioe Josip.

Zdravnik: Deluka dr. Peter Pavao.

Finančna straža: Valentin Ferd., Božjak N.

Trgovci: Cerovac Iv., Poniš Iv., Klarič .Vnt., Pavletič Iv., Flego Fran, Gregoree Fr., Flego Pet., Flego. Roko, Godina Ivan, Fabijančič Jak. in Dfpangher Orsola.

Obrtniki: barv. Butinjani Pet.; briv. Miko-lavčič Fr. ; brus. ZlatiS Toma; čevlj. 5.; kle)). 1.; kles. 3.; ključ. 2.; kov. 2.; knjig, 1.; kroj. 3.; mes. 4.; miz. 3.; pek. 1.; pušk. 1.; sod. 1.; stroj. 1.: ur. 2.; zid. 5.

Gostilne: Fabijančic Jak. in Fi'., Flego Ant, Dušič Iv., Ritoša Pet. in Jos.

Sejmi: v soboto. Sv. Ivan, Sv. Duh, Sv. Anton, Sv. iVIartin, Sv. Jela, Sv. Jakob, Sv. Rok.

2. Roč (Kuzzo), ]) in brz. železu, po.st., přebiv. 295Í), med temi 2671 Hrvatov^ .S3 Slov., le iíHS Ital. in .1.2 Nem., — vendar je županstvo v rokali Italijanov. Devet podobčin je hrvatskih, jned temi: Dolenjavas (župu.), Gorenjavas (Sola), Koč (glavno la.sko gnezdo te občine, župnija, žk Micetić Ant., šola).

B. Sodili okraj Koper.

Šteje: hiš 692Í), mož.- 20.106, žen. 17.998; vsi kat, razmi 104; po jeziku: 22.930 Slov., 212 Hrv., 14.19-) Ital., 115 Nem., 1 drugon.

Obsega 7 županij, in sici.'r:

1. Dekani (tudi Pasja vas); prebiv. 0134 vsi Slovenci. — Župan: Mahnič Ivan, 6 obč. svet. in 23 obč. odbor. Klavora Iv. tk, (ii'egorič Josip, obč. sluga.

Cerkev: Dekani : Defar Šijne, župe upiuvitelj ; Tinjan : Teran Fr. žk ; sv. Anton : Pipan Ivan žic ; Kubed: Kovač Ivan žk in Predloka :'Sancin Jos. žk.

Pošta: Weno Josip. pr. v Dekanih ; Šiškovič Kar. pj'. Grnikal,

Šola: Dekani: Kuret Ivan šol. vod., Kuret Kat. pu.. Predloka; _Plesničar Pavel u, Kubed: Bertok Jos. n, sv. Anton: Šlunder Ivan u in Tinjan: Tei'an Fr. u.

Društva: Čitalnica v ČrnOcalu, preds. .indri-jašič Josip, dekansko posoj. in kons. društvo v Dek., Toškan Josip preds, godb. dr. «Istrija» v Dek., pevsko in bi-alno dr. «Skala» v Knbedu, pogrebno dr. v Dek., žensko podp. dr. v Dek., pevsko in bralno društvo v Dekanih.

Sodnijski poverjeniki : Piciga Josip Dekani, Della-savia sv. Anton, Skrgat Anton Kubedin, Bordon Josip Podpeč.

Trgovci: Gružon Lov., (jrižou Nazarij, Stančić uva Mar., Mahnič Iv., Grižon Jos., Mahnič Marija (Dekani), Kocjančič .Int., (Hrastovlje), Kocjaučič Blaž, (Dol), Dellasavia Josip, Turko Jos., (Sv. Anton), Udovič Mat., (Kubed), Medved Ant., Vovk Jos., (Rižana-Rozar) ; Šiškovič K., (Črnikal).

Obrtniki: čevlj. Curman Iv., Foi-tuna Jos., (Dekani), Turk Jos. (Sv. Aut.), Ojo Jos., (Loka); ključ.

11

— —

Prašiiikar Lov. (Dek.): kroj. Lovriha Val., (Dek.), Pi'iniožič And.. (Loka); ine,s. (>rii2on Lov. (Dek.); pek. Gnižou Antonija, Ciregoric Ant. (Dek.); zid. Oregorič Iv., Aiit. in Jos., Pieiga Jok. (Dek.), Daiis Iv. (Ivubed),

Gostilne: Gružon Lov.. Mahnio Iv. Stančio uva Marija, (Dek.), KocjaučiC .Ant. (Ili-astovlje), Vovk ,)os., (Kožar), Franca .los., (Kulied). Ogrin Iv. L'ondič And., (Loka), Déllasavia .Josip, Turk Josip, (sv. Anton), Jvnojančic .P)laž (Dol), Šiskovič Karol (Jvetnara).

Sejmi: (i. jan., (Hrast), ^8. okt., iS. nov., (Kubed), 0. .sept. (Dek.), 14. felir., (Črnikal), 15. jan. in 2Í). okt. sv. Ant.

2. Dolina., jj; prebiv. 7470, vsi kat. l'azun B; vsi Slov. 1'azun Ital., 22 Xem., 2 Hrv. — Vasi: Dolina, (82), Boijunec, (817), Boršt, (514), aiosta), Kicmanje, (617), Maokolje, (314), Osp. (389), Gabrovica, (290), Prebeneg, (2 8), Soćerb,' (1.36), Ka.stelec, (122). — Župan, je slov.; — žn Pangerc Jos.; tk Sancin Zvon. — Cestni odbor v Kopru; član Vodo-jiiveo Nade.sl.

Cerkev. L Dekanija Dolina. Žujin. sv. Urha v Dolini; žk-dn A'arl Iv., koop. Flego Iv. — Pod to d. spadajo kai)lanije Boljnnec (Vodopivec I.jud., žk v p.), Borst (Cvejn Fr.) Eicinanje (Požar dr. Ant.); žu])nije: Klanec (žk Petelin Ant.), Brezovica (žk Norinali Iv., obhodnik Počivalnik Ign.), Gi'očana (žk Benkovic Jos.) — Glej na^ Goriškem : Eodik, Vatovlje, Divača, L(jkve, Škocijaii. Žn])nija Slivje (žk Svetič Jos.). Kaplanija Draga (kn Hakovac Lcivro). — 2. Dekanija Osp. Župn. Kv. Petra; žk-dn Konipare Jos. — Župnije: Kubed (žk Kovač Iv.), ïinjan (žk Teran Fr.) Predloka (žk Sancia Jos,), Sočerga(žk Sobar Miha), Movraž (žk Benedikt Jan.): ekspozit. Plavje (N(jtai' Ant.)

Šola. Dolina Ilir, lui Buno Vekosl., u Slavec Angola, Eusnjak Štefka; Boljunec Ir, u Anžlovar Mirko, Boi-št Ir, u Gross Kud. Kicmanje Ir, ii Talentić Jos, Osp Ir, u Jereb Prostosl ; [ikšsv.-Pangerc Jos.

Društva. Okrajna kmetijska zadruga v Dolini (preds. Pangorc Jiis.). —»Učiteljsko dr. koperskega oki'aja«

s sedež, v Dolini. Bralna pev.ska dr.: «Vodnik» v Dolini, «Domovina» v Os]m, «Primorka» v Mnčkoljah, «Slavec» v Bienianjih in «Oabroviea:», konsnnmo di-. v Kicmanjih in O.spa.

ï'oSta. V Dolini: Sancin nva UrSida. pismonosa Stranj LTrli, v Boràtn: Kepeo Marija, i)oa, pi.snionosa Žeriai Blaž.

Orožiiiška (lostaja v Boljuncn: postajev. .lanžiú Aut., 3 orožn.

F.inancna postaja v Dolini: vod. Kopčevar Lovr.,- a striižn.

U ž i t n i n s k i n r a d v Bolinncu : Božeglav Hralir. pom. Sancin Blaž. ,

Za.stoii. »Slavije«; Anton Pavel Sancin (Dolina), Tnio Chat.: Ota Petko (Dolina), Assic. Gen.: Sancin Martin (Dolina), Feniks: Stranj Ant. (Dolina), Znljan Lovi. (Kicmanje), Nora Bortiscli (Borit).

ïi'gov. z jedjl. in mes. J)l., Pangero Jos., Pi'a.selj Ivan, Slavec Iv., Čidc Jos., Stranj Ana, Santnn .Anton Pav. (Dolina), Ivi'aljič Ant., Iv. in Jos. (Boljiuiec); Kosmač Ant. (Boršt) : Bogateč Mar. „pri postaji", Hrvatic uva Ui-ša, »Konsumno dr.« (Bicmanje) ; Gradnic 1., Hrvatic Pet. (Log); »Jvonsumno dr.«, Slavec Cec. (Osp); Ivančic Jos. (Gabrovica): KoCevnr Jos. (Kastclec); Parovel Jakob (Prebeng).

Z g a 1 n i C a opojnih pijač: Koče var Jos. v Kastelcu ; žgalnica kinijaka : Hubcr Jak. Hin. v Boljunu.

Ti-gov. z ceplj. in divj. amev. trtami, umetna gnojila in kem. poslcnsevališče: Huber Jak. Hin.; z vinom na deb. Pangerc Jo.s., Sancin Ant. Pav. (Dolina); Kraljić Jos. (Boljnnec) ; Kosmač Ant. (Borèt) ; (îranduc V. (Log.)

Obrt: 1 briv., 18 čevlj., 1 kles., 1 klob., D kov., O kroj., 3 mes., (i jniz., 1 „pek, 1 sod^, 1 urar, 3 zid. Izdelov. saUnnov in klobas : Štrukelj uva Neža.

Gostil. Pangerc Jos., Prašelj Iv., Sancin .Ant. Pav., Slavec Iv. (Dolina), Ki-aljić Jos., Ventorinj Ljubica, Kraljic Ant. in Iv. Puntar Jos.a, (Boljuiic), Žerjal Lv., Peteros lv. in Jelica, Kosmač Ant. (Boršt), Hei'vatic Marija, Kuret Jos.. Komar Miha, ilustaca 1 v., (Kicmanje),

-.t Sv:»;-; •• -Í---.- TV.,V"-'.-n- VJ Í • ' J'- '

'— 164 —

Taiiiičar .los. .lam.šek Ana (Maokolel, Bizjak Pet. Slavee Cecilija (Osij), Paruvel .Jak. (Probeng), Kočevar .Josip (Ka.stelec).

Sejmi: v Dolini 4. juir, 16. maja, It nov.; v Boljiinn vsakega meseca; v iiicinanjih 19. marca, (iabrovica 0. dec.

3. Koper, mesto. (Capodistria), ji in tira, luJca; přebiv. 10.700; vsi kat. razan 98; Ttal. 8i)89, Slov. 1159, iJrv. 19.5, Nem. 61, dragon. 1. — Obsega oddelke: Bei-toki, S. Canziano, Koper, Cesari, S. Marco, Pobegi, Serniino. — Oki-ajno glavarstvo, okr. sodnija, davkai'ija, višji čolni nrad, finančno nadzorstvo, cemeii-terski urad, moZko učiteljišče, gimnazija, orožniška po-staja^ velika jetnišnica, prost; — slov. vadnica na učiteljišču, slov. ljud. šola v Lazaretu. — Tu je slov. »Posojilnica in hranilnica«. — (Velike .soline. — Večkrat na dan pai'niki med Ti-stom in Kopi-om).

4 Milje (Muggia), p in brz, luka; i)reb. 7651, vsi kat. razun 5, Ital. 50()7, Slov. 224,3, Ňem. 26, dragon. 1. — Oddelki: Monti, Milje, Plavije (pošta Žavlje), Škofije, na Risanu (žujmija), Valle Olti'a. — Y Miljah je župnija, v Plaviji pa kaplanija. — Pri Sv. R(j1îu je velika izdeloval, za ladije, kjer dela do 1300 delav. — Župan, v laških rokah.

.5. Foinjan, p; jirebiv. 6338, vsi kat., vsi Slov., raznn 91 Ital., 4 Nem., 14 Hrv. Obsega 31 podohčin, ined temi: Burje (župnija, šola), IvoStabona (žujinija), Šmarje (žui)n.. Sok), Pomjaii (župn., šola), ïruske (župn.). Županstvo je letos pri vol. prešlo v roke «Italijanov», ki zborujejo — slovensJd. Žn. Bartolič.

6. Marezige, p Koper, žn. Babic Dom. ; svet. Bembič Mat., Kocijančič Mat., Babic Ivan, Peraša Mat., Babic Ivan p. Antona, A'"rgan Ant.; tk Munih Andr.

Sola Ir. Hrovathi Ed.; pkšsv. žn.

Društva: Gospod, in pev.sko bral. dr. »Neodvisnost«, konsumno di'. za Babice in Marezige, Hranilnica in posojilnica. Pevsko bralno dr. »Sti-aža« v Trnskah.

CerkjBv: župn. sv. Križa, žk. ujjrav. Svetič.Jos., žk. v Truškah Rebolj Mat.

Trgovci: Grimaldi Inocenc, Koiisumno društvo v Babičili, podr. v Marezigali.

Gostilne: Grimaldi In., Kons. dr.

Sejmi: 4. nov.

7. Ocida - Klanec^ ^j., žel. po.st. Herpelje-Kozina. Občina ima 2631 prel)ivalcev in sicer: Botač 35. Beka 130, Cej-notioe 2í8, Draga 145. Grocana 186. Klanec 155, Kozina 125, Mihele 133, Nasirec 111, Ocizla -223, Petrinje 96, Podgorje 293,^ Prešnica 461, A''rhpolje 223.

Davčne občine; C'ernotiče, Draga. Gročana, Ocizla, Podgorje, PreSnica ; — žn. Metlika I v. ; svetovalci: Zerjal And. (Mihele), Abram Ant. (Yrhpolje), Polák Mih. (Podgorje), Metlika Iv. (Klanec), Pečar Iv. (Prešnica) ; oLC. odbornikov 12. ; tk. Žagar Mijo ; obč. sluga: Metlika Ivan.

Duhovniki: Benković ,]os. župnik na Gročani, Petelin Ant. kaplan v Klancu, Eákovec Lovro kapi. v Di-agi, Habat Jos. kapi. v Ppdgorji.

Učiteljstvo: lir Žagar Mijo nu, Šepič Ljubica ica v Klancu, Tid .Anton učit. v Čei'uotičah-Podgorjh

Železniške postaje: Herpelje - Kozina, načelnik : Hop])erger Alojz : Podgoije, nač. Vičić Iv. ; Di'aga, nač. Schweitzer I.

^ _C. kr. gozdno pazn. postaja (Klanec), Sušteršič Ludvik, c. kr. gozdar : c. kr. orožniška postaja (Klanec), Cimperič 1. jiostajevodja ; o. kr. finančne straže oddelek st. 28 (Kozina), Iloge F. nadrespicijent. Za.stop «Slavije» (Klanec). '

Trgovci: Metlika Iv. (Kiaiiec). Pečar Ivan (PreSnica), Babuder Iv. (Podgorje), Bolčič Ivmi (Ocizla).

O lir t ni ki: mes. Ponikvar Iv. (Kozina); kov. Metlika Andr. (Klanec), Žerjav Jos., (Mihele), Andrejasić

Mih. ......... • ' ..... .....

Iv. ( Ant.\

Havec Jak. (Ocizla), Petrinja...,.....

G Sp. (Ocizla). Pečar A'al. (Prešnica).

(iostilne: Metlika Iv., Albreht Iv. (Klanec), Eauei- Karol (železniški post. Ilerpelje-Kozina), Sjiadaro

Jos., Jelenko Iz. (Kozina), Žerjav Andr. (Mihele), Alberti Ter. (Gročana). Višnjeveo Jos. (Vrhovlje), Bolčić Iv., Uggowitzer Eru., Milialić Andr., Korošec Ant., Mibalić Ant. (Ocizla), Bolčić Jos., Pecar Iv., (PreSnica), Babuder Iv., Hořen Jos. (Podgoije), Lazar Hel. (Čej'uotiče).

C. Sodni okraj Piran.

Šteje: hiš 319.5, mož, 9679, žen. 9230; vsi kat. raziui 5; po jeziku: 15.918 Ital., 2579 Slov., 6 Hrv., 126 Nem.

Obsega dve županiji:

1. Isola (Isola), p in brz, pi'ebiv. 6583 (med temi Slov. 1033). Podobčina Koi'te (p Pii'an) je sIot. (župu., žk Skerbec M., šola, u Oi'el Fr.); raški načel. Gerbac J. — V Izoli, mesto, so: čolni in finančni urad, orožniStvo.

2. Piran^ p in bi'z, luka, přebiv. 12.326 (med temi Slov. 154()). Župau.stvo italij. — Okraj, sodnija, davkarija, solni in čolni urad, orožniStvo, finančno po-vei-jeništvo. — Posamični oddelki in ki-aji: Madonna del Carso (v (iddelku Castelvenei-e kajilanija), Monte della Madonna (ka])lan.), Salvpn; (žu])nija, najzapadnejsa točka Istre, veliki svetilnik). Šole (ital.) le v Piranu.

III. Politiški okraj losinjski.

Obsega sodne okraje: Ci'es, Krk, Lošinj. Šteje: hiš 10.187, mož. 18.831, žen. 21.158; po veri vsi katol. raznu 14; po jeziku: 30.712 Hrvatov, 49 Slovencev, 8593 Ital., 139 Nem., 9 drugon.

A. Sodni okraj Cres (Cre.s).

Šteje: hiš 1633, mož. 4056, žen. 4224; vsi kat; 5989 Hrv., 2156 Ital.

Obsega eno .samo občino na otoku enakega imena:

6Ví,s' (ital. Clier.so), Id obsega 336-43 km ? ; prelnvalci kakor zgoraj. Obsega pa podobčine in oddelke: Belej 3^8 (kuraoija), Beli 688 (župn., šolal, Cres 4725, Di-agozići 341 (kiii-aoija), Štivaii 312 (kur.), Lubenice 471 (župn.), Martiiišćioa 447 (kur.), Orleo 334 (kur.), Predoščica 98 (kur.), Ustriue 137 (kur.), Valun 264 (kill'.). Vrana 135 (kur., pošta). — Luke so v Oresu in Smergu. — V Ci'esu je: p in brz, sodiiija, davkarija, finančni oddelek, čolni urad, orožnišJ;vo, agenciji Llovda in »Ogersko-hrvatske dražbe«. — Županstvo je v italijanskih rokah, dasi je Ital. komaj tretjina.

B. Sodni okraj Kik.

Hteje: hiš 4879, mož. 9016, žen. 10.255; vsi kat; 18.186 Hrvatov, 1516 Ital., 26 Slov., .30 Nem. —

Na otoku Ki'ku je 7 županij:

1. JBfjLŠka (Bescanuova), |) in brz, luka; přebiv. 3907. l'odobčine in oddelki: Batomalj, Baška ali Primorje, Bašćanska Draga, Baška .stai'a, .lurandvor, (to-rica. — Župan, je hj'vatsko; žn Jlatejčić Nikola p. Mata s () sovetniki in 24 zastopniki, 4^ ])oljski ôuv., 1 sluga. (V Dragi je ».seoski glava« Štefanió Iv., v Baški stari pa Bernabić Ive); tk Hero Marko.

Cei'kev. V Baški žu]ina u. sv. Trojice: dekan. Vrbnik; žk Andrijčić Ant., kn Milovfiić Mate — V Bašć. Dragi župn. u. sv. Jelisave (Elizab.J, upravitelj Pre-inuda Vinko. — V Baski stari kur. Svih Svetih, kt Seršić Iv.

Šola v Baški IVr, nu Marařió Nikola, u Ma-racić ,lerka, })u .lurinović Vjek., Fi'ančić Bazilija. — Šola j(! tudi V Di'agi in Baški staii.

Di'uštva. »Nai'odna Čitaonica«. Podružnica .sv C. i M. za Istru.

Trgov, z jestvinami 4, z lesom 3, z mes. bi. 12, v Baški 1, toíiiilcaren 6 v Baški, 1 v B. Stari in 1 v Dragi, l v Jui'andvoru.

Obrt. 2 kles., 3 kov., 2 kroj., 6 mes., 2 miz., 4 zidarji.

(Ťostilne: Desantió Mate, Ivirinció Fr., Mihalió Jure, Pavlovic File, Smolčić Ant.

Zastop »Ogersku-lu'vatske iiíirolir. družbe«: Ma-tejčió Fr. Fraiiov; — banke »Slavije«: Hem Marko.

2. Dohrinj (Dobrigno), p: přebiv. 3857, vsi Hrv. Podobo, in oddelki: Cižiúe, Dobrinj, Gabonje (kapL), Sv. Ivau, Gostinjac, Kra.i, 1'olje (šola), Rasopasiio, Soliiii (z lidco Klivuo), Šužan (ka])l.), Tribulje, Sv. Vid, Županje. — Župan, hrvatsko; žn Barbalić Anton, tk Barbalió Niko, poštar: Španjol J v.

Cerkev. Župna c. sv. Stjepana; žk Trinajstić Iv.; ku Žio ^Ant. Krenionié Tv.

Šole: v Dobrinju lír. nu Mahulja Iv., u, Parčió Kate. — v Polju Ir, u Žic Iv.: plcšsv. žn. lvošar.ska s. u Kiriiiió Iv.

Di'uštva. »Hrvatska Čitaonica« (preds. Trinajstić Iv. ; 40 član.) »Posojilnica«, preds. Trinajstié Iv.

Ti-gov. Barbalič Iv., Sušic Mat., Crvič Nile., Geržetio .Tur., Jclenovió .lui'.

Obrt. 6evij. 3, kles. 2, kov. 4, kroj. 2, mes. 3, miz. 2, zid. 2. Tvornica ojieke.

Gostilne: Mavrović Iv., Crvić Fr., Jelenovió Juraj, Car Gašpar, Tabako Mat., Grzetic

Sejm 3. kolovoza (avgusta).

3. Dirhaxnica, p in bi'z, hrka; prebiv. 2930, vsi Hrv. razun 31 Ital. Podobe, in oddel. : Sv. Anton (župn.), Bajcići. Baiiišići, Brzd, Btjgovići, Bi'usići, KriMnenić Sv. Ivan, Ljutići, Linaidići (kur.), Malin.ska (p iu brz, luka), MilSetići, Milohnići (kur., šola), Milovčići, Nenadići, Oštro-bradići, Pinezići, Poljica (žu]>n., šola), Porat, Badići, Sabljići, Sv. Fuska-Ški-bcići, Strilčići, Tnrčići, Tantačići, Žgaljići, Zgombići, Ziilai'ići ; žn. Linarđić Ant. ; jižn. Bo-gović Pet. za ŠkrbSiće, Marot za Svetu Fušku-I^inar-diči, za Poljico, tk ])razno, pkšsv Brozić.

Cerkev. T Dubašnici žu[)na c. sv. Ap(jlina, žk Mužina M., kn Bugović T. (Podružnice sv. Autona v Sv. Antonu, sv. Ivana v Sv. Iv., sv. Pavla v Oštrobra-dićili). — Na Poljicih župn. sv. Kiizma s podružnicami Sv. Leonarda, Sv. Cecilije in Sv. Marije, uprav. Mra-kovcić M. — V Linardićili kurat. c. sv. Fnska s podružnicami Sv. Petra in Sv. Franriška, let Kraljic T.

Sola. V Diibašn. Ilr, lui Eadiú Miho, uica Trinajstih M.; — v Poljioi 11-, nu Zeo Fr. — za Mi-lohniće-Linardiće i Brzac. Ir, u Polonijo L; kt P. Sko-pinič, jjkšsv Manusi.

Dj-nštva. »Hrvatska Čitaonica« v Dobušuici-Boguvičib.

Pošta. lončić Henr., pr.

Trgov. mes. bi. 3, les 4.

Obrt. kov. 2, mes. 2, zid. 5.

(iostilne: llaškiilin ,1., Kadič M., Vasilić A., Bogovič Ivan, Sv. Anton, Buić A., Milohniči.

Sejmi: 13. jun. (sv. Anton), 25. jun. (sv. Ivaii), 29. jun. sv. Peter, 23. jul. (sv. Apolinář), 27. sept. (sv. Kuzam.).

4. Krk (A'eglia), p in brz, luka; přebiv. 2037 (Ital. 1449, Hrv. 008, Slov. 1(>). Podobčini: Vrh 417 •vsí firv. (kur.), Krk 1620. — Žnjian. italij. — Tu je: Škofija (mons. Mahnié dr. Ant., sld), eksi)ozitura glavarstva, sodnija, davkarija, cinu^nterski in oolni urad.

Društva. »Gospodarska zadruga«.— »Hrvatska Čitaonica«.

Odvetnik Vitezić dr. Dinko. — Poljedelski potov, učitelj Trainpuž Fr.

5. Omišalj (Castelmuseliio), ]> in luka; prebiv. 2236, vsi Ilrv. — l'odobčine: Omišalj, Maršić, >yivice, Semenji, Sraić, A'id Sv. Miholjice (šola). — Župan, hrvatsko; žn Fabijanić Iv., pžu Le.sica Pav., Maroić .1., Lasica N., tk Turatu Niko.

Cerkev. Dekanija; župna c. sv, Marije, uprav Franki dr. Ant., kt Zić Petar, kn Grego Niko; podružn 0. sv. Mihael.

Šola IVr, MU .ledrlinić Niko, u Baffo Niko, Brechler Marija, pi; ,1'adivoj Jelka. Meš. Ijud. šola Sv. Vid, u Tončić ,1.

Društva. — »Hrvatska Čitaonica«. Podiužnica Sv. Cirila i Metoda.

Z d r a V nik: Dr. Lanš A iite.

Pošta. Brechler Emanuel, pr.

Obrtn.: kov. 1. mes. 2, miz. 3.

GOxStil.: llijić Niko, Jedrlinió Lucija, Kraljić Turato Nikolina.

Sejni v torek po Duhovém (Bijikoštih).

6. Punat (Ponte), p in Lulca; prebiv. 3090, vsi Hrv. ]-azun 9 Ital. — Poclobčine: Kornić (kur.). Lak-mai-tiii, Punat. — Žnpim. hrvatsko; žn Žic Anton, pžn lirakovčiú Fr., tk S])eharPetar; cestn. odbora član Žic Ant. j

Cerkev. Župn. sv. Trojice, dekan. _Krk; župn., cerkev sv. .lahob na Ivomiću. Žk. Ži5 Pran (Piuiat) kn Bogovič Jos. — V Koi'niću kur. o. sv. Jakova, kt Volarić Fr. — Podnižn. Sv. Antona v Lakniartinu, .s podružnico Sv. Roka v Pmitu, kn Marašić Jak.

Šola Jlr moška, nu Fucič Ant.. i)u Marašić P., lir ženska, u Stipanić Jvka, Fucić Karolina; pkšsv Žic Anton.

C. kr. pošta in, brzojav: Franolić Vinka.

Di'uštva. »Hrvatska Čitaonica«, Društvo za podpomaganje dijakov »Rodoljub«, Društvi za gojenje kamenica. »Rodoljub«.

Trgov.: Franolić Fr. in Kate, Žic Iv. in Ant., Orlic Fr., Žic Lucija, Brusič Fr., Orlić Gavde (z lesom), Oi'lić Jušto (man. bi.). Orlić Miko (z vinom na deb.).

Obi'tn.: čevlj. 5, kles. podjetn. Žic Fr., (Klačić), Žic N., (Klačić), Mrakovčić l'et., Dornijan Mih., Orlić Jušto, z nad 100 klesarji, kov. I, kroj. 1, mes. 4, miz. 3, zid. Mrakovčić Pet., Žic Mat., Orlić Mat., Žic Jos. in Nik. in mnogo delavcev.

Zdravnik dr. A''enaeij Bolmarčić.

Lekarnar Krebs Edvard (Krk).

(iostilne Raguzin Jakob, Franolić Kate, Orlić Fr., Ma račić Anton.

7. Vrbnik (Verbenico), p in luka; prebiv. 3105, vsi Hi'v. — Podobčine: (iorioa ikajil.), Kampelje, Ko-zarin. Pajn-ata, Risika (kajjl.), Vi'bnik. — Župan, lirv.; žn Vitežić Josip, ])žn Volarić Iv. (Jerka), Toljanić .los.. Žic Jliko (Iva), tk Ivošić Iv. ; član cest. odb. Volai'ić Niko.

r

í — 171 —

Cerkev. Dekauija. Žnpii. Vnebovzetja M. D.; žk-dn Dminić Jak., kn Brusič Jos., Oršié II. — Podlí nižn. sy. Petra v Gorici in sv. Jerka v Eisiki. I Šola Ilr, nu Brozovič Alb., u Volarić Niko-

ij lina, pu Vasilió Anka. — V Eisiki-Papratah, u Jurinčić ! Bruno, Kraljić Ant. Pet., pu Radič Mih.

Društva. »Hrvatska Čitaonica«. — »Hrvatski Dom«. — Krčko učit. društvo. — Mužka i ženska podružnica sv. C. i M. za Istru.

Zdravnik: dr. Ožbolt Jo.sip.

L e k a r n i č a r : Krebs Eduard.

C. kr. poštar: Mlaker Ida, odjii'.

Trgov.: mes. bi. 4, manufakt Wenzel Fr., Volarič Nik., tobak 2.

Obrtn. : barv. 4.; briv. Marčić Jos. ; čevlj. 2.; klep. Peti'iš Mat. ; kov. Mihalić Ant. ; kroj. Trinajstić Eut ; mes. Mihovilić Iv., Marčić Iv.; urar 1. ; zid. mnogo.

(iostil. : Butković Jos., Dvorničić Mate, Ma-hulja Ant. ; restavrant : Petris Ant,

Sejm 24. julija.

C. Sodni oknij Lošinj.

Šteje: hiš 3676, mož. .5159, žen. ()679 ; vsi katol. razun 14; po jeziku 6537 Hrv., 4921 Ital, 22 Slov., 98 Nem., 4 driigon.

Obsega tri županije, in sicer :

1. Lošinj Mali, tudi Malo Selo (Lussinpicc(jlo), p in bi'z, luka. Podobč. in oddelki : Cunski (kur., šola), Lošinj Mali, otok Susak (Sansego, kur., šola, luka), otok Unije (kur., šola Inka). Otočič Srakane male (Ca-nidole piccole) s])ada ])(jdobč. Cunski, Srakane vele (Canidole givande) pa podobč. Susak. — V Lošinju M. so: okrajno glavarstvo (Zuech (iernian, glavar, Skopinič Pavao, šol. nadzornik) ; okraj, sodnija (Cosulicli dr. Marko, sodnik, Ba.ssich Emil, c. kr. |}ristav, \'ladi,slovich Fran, kancelist, Osterman Anton, kancelist ; Torcelli Izak, Macliielli Anton, slugi); davkai'ija Tassiiii Dragotiii, c. kr. kontrolor, Focke Jos., o. ki-, oficijal, Bi>i'nt Ei-nest, c. kr. adjunkt, Lorick Ivan, c. kr. adjunkt, Flego Anton,

eksekutor, Toinasiui Virgil, eksekiitor, Križniančič Luka, sluga) ; finančno poveijeuištvo (Eržen Fran, c. kr. komisar, 1 respicijent s 14 možmi; orožnLštvo, pomor, glavarstvo, luška ekspozitura, càrinarski urad : (Jurinčio Viktor, oskrbnik, Brun, kontrolor) ; — V Lošinju je žujmija. Šole vse ital. Enako navtiška šola za pomorce.

C. kr. notar: Vidulich Ivan Sab. vitez Eranc Josip-ovega reda, župan za mali Lošinj.

Društva: «Hrvatska Čitaonica»-. Podružnica sv. C. in M. za Istm, ki vzdržuje otroški vrtec.

Lošinj Mali je zimsko zdravilišče za ljudi, ki so bolni na pljučih. Tu je več penzijonatov. Zveza s Trstom oziroma Puljem ali z Reko je jako ugodna.

2. Lošinj Veliki, tudi Veloselo (lAissingrande), p in brz, luka,'prebiv. 2875 (Ital. 1193, Hrv. (382). Podobč. in oddel.': Lošinj Vel., otočič Sv. Petar-IlovLk. — Župan, je ital., učitelj Ital.

Cerkev: V Loš. Vel. žuimija, na Sv. Petru ekspozitura.

Šola: V Loš Vel. dve šoli, na sv. Petru Ir.

3. Oso]\ (Ossero) je na otoku Cresu. Most vežo otok Lošinj in Cres. ïu je : p, brz, luka. Prebiv. 2000 (Hrv. 1300, Ital. 700). ' Podobč. in oddel. obč. Sv. Jakov (kur. Jur. Srković), Nerezine (kn. Volarić Vjekoslav, šola) Osor (sedež bivše osorske škofije, zdaj areipr. Župna cerk. Sv. Savdenta, dn Lusinc Aut., šola). Župan, je v italij. rokah, dasi je Hrv. velika večina! Pod Usor spada tudi Punta Križa (kt Kremčinić). Zdnivnik v Nerezini dr. K. Depanghero-Manzini, ima tudi lekarno. Pošta v Osom: Malabotić Ivan jr, v Nerezinah, Brako Marko pr. Trgovci z jestv. Sa ata Jak., Beriui Ivan, z mpš. blag. Mukardin Ant., Stanic Ant. Oo.stilne »Alla città di Ossero« vdova Volarić. Sejmi: prvi dan junija.

IV. Politiški okraj pazinski.

Obsega sodna okraja: Labinj in Pazin. Štťjií : his 7374, mož. 21.535, žen. 20.164, skupaj 41.699; vsi kat. raznn 2; po jeziku: 33.773 Hrv., 6703 Ital., 390 Slov., 142, Nem., 465 Eumunov, 9 druf^on.

A. Sodni okraj Labin.

Šteje : his 26.39, mož. 7729, žen. 7649 ; po jeziku : 9529 Hi-v., 4946 Ital, 242 Slov., 465 Rnmuuov. Obsega dve župaijiji :

L Labin (Albona), p in brz, lulía v Rabcu. Prebiv. 10.379; (Hrv. .5414, Ital. 4542, Slov. 239). Podobo, in oddei. Labinj (mesto, prebiv. 1481, med temi Ital. 1369, župnija, dve ital. šoli,, okrajna sodnija, davkarija), Labinj (predmestje, v kraju Krapau je šola), Bergud (v kraju Tragetto je luJca), Cero^'^ca (v kraju Skita je žujinija). Cer, Knnenioa, Punta Kunj, Sv. Nedelja (žujni., sola), Diibrova, Ripenda (v kraju Rabac je luka ; davkarsko prejemništvo, Bizjak Mihael, prejemnik), Šiunber (žujju., šola), Vettua (žujm. v Sv. Martinu), Vlahovo (župn. pri Sv. Lovrencu). — Županstvo ital ijan sko vkljub slovanski večini prebivalstva.

Okrajna sodnija. Colpmbis dr. Jos., sodnik; Cegnar Iv., pristav.; Čuk Vinko, Grego Iv., kaiicelista; Bergamas Jos., Bon Iv., slugi.

Davkarija. Rosic Pr., davkar; Santin Pet., preglednik ; Fuilani Ant., oficijal ; Andrejčic Ant., eksekutor ; Chincich Jos., sluga.

Odvetniki. Soampiochio di'. Ant., Lucas dr. Avg. (Scampicchio dr. Ubald, odvet, kand.) — Notar Lius dr. Jak. — C. kr. zemljemerec Grubišić Ant.

2 Plomin} (Fianona), p in brz, luka. Prebiv. 4997 (Hrv. 4115', Ital. 404, Rumuncev 465). Podobě, in oddel. ; Brdo (tu biva onih 465 Riunuuov poleg 112 Hrv. ; posamični kraji imajo hrvatska imena, kakoi' :

Brdo, Bi'ig, Dolinšóiiia, Draga, Dražina, Kosterčaiie itd.) Ceiiić (žn m., šola), Kei-San (pošta, župu., šola), Kraljak (župn.), Plomin, .Teseuovik, Malakreska, Novavas. — Župan.stvo italijansko vkljub ogromni večini Hrvatov ! !

B; Solini okraj Pazin.

Šteje: hiš 47,85, mož. 1.S.806, žen. 12.517'; vsi kat.; po jeziku: 24.244 Hrv.. 1757 Ital, 148 Slov., 67 Nem. ,

Obsega štiri županije:

1. Boljim (Bogliuno), [i. Prebiv. 3255 ; Hrv. 3204, Slov. lU, Ital. 37. Podobč. : Boljun, Borut (železn. postaja), Brest, Gradinje, Letaj, Paž, Posert, Sušnjeviea (pošta), Učka, Vranje. Župan, hrvatsko; — žn Buretié ,Iak. (člaii cest. odbora), |)žn Ilijasió ïoino, Be-lulović Fr., Kumac Ante, Belašió Angjco, (iržić Ivan, Ulianić Ante ; tk Vidošić Jos.

Cerkev. Župnije: sv. Jurija m. v Boljunu. žk. Matičić Fr., v Pazu žk Stefanutti Fr., kn Gortan'Jos. v Sušnjevici žk Flegar Jos., v Aranji MarCinko Fr.; — v Borutu kt (prazno); dekanija Keršan-Cepié ; jio-družn. sv. Sebastijanv in sv. Ivana Krst. v Boljunu, sv. Martina v Posertu, sv. lAike v Letaju, sv. Jurija v Brestu, sv. Josipa v Gradinji, Majke Božje v Boijun-skom Polju (proštenište).

Šola Ir v Boljunu, u Dukić Ante, v Pazu Gortau Jos., v Vranji Marčinko Fr.; pkšsv žn. '

Društva. Podružnica sv. C. in M. (predsj. Stefanutti Fr., tk Vidošić Jos., blagaj. Marčinko Fi'.).

Pošta: Boljun, Krožila Ante pr. Krožila Sal vator odprav.: Sušnjeviea, Belulović Iv. pr. Jagar Mat., odi)raviteljica.

Trgov. Buretić Jak., Feranda Fr., Fabian Iv., Belulovio Mat., Skrobe Fr., Belašić Mih., Pataj Alarija, Zrinšćak Val., Grzić Jos.

Olirtn.: briv. 1, ćevlj. 3, klep. 1, ključ. 1, kov 4, kroj. 2, me,s. 4, miz. 2, pek 2, puškar 1, urar 1, sod. 2, zid 4. Tvornica ojiite.

Gostilne: Buretić Jak., Pataj Nikola, (Bcjljun), Sti'anić Val., (Borut), Tenčić Ivan, 'Pulič Pet. (Paz),

Zrinšćak Val. (Vranja'l. Škrobe Fr., Bclulović Iv., Ber-karió Ante (Sušnjevica). Belasić Milio, Romac Jak., (Brest).

Orožuiska postaja. Načelnik Apath Iv. iu 2 orožnika.

G o z d n o n a d z o r n i š t v o (Siunski nadzor) : Pulin Marko, snmar (gozdar), s 16 stražarji.

Zavai'ovalnice. »Slavija« (Vidošió'Jos.).

Sejmi: 2. febr., 21. nov., 8. dec.

2. J'azin (ital. Pisino, nejn. Mitterbnrg), nadžup. iu [iro.štija ]). in brz, železn. postaja. Prebiv. 14.il()8 (Hrv. 13.251, Slov. 134, Ital. 1454). Podobe.; Butonega, Cerovlje (žui)n., železn. ])ost.), Graoiše (posta, župn., šola), Gologoriea (župn., šola), (rrdoselo tudi Brdoselo (župn.), Grobnik, Kašćei'ga (župn.), Kerbune (župn.), Sv. Ivan i Pavao (ka|il.), Kršilcla (kapi.), Liudar (župn., šola), Previž, Pazin (mesto), Pazin stari (žui)n.), Novaki (župn., šola), Pićan (pošta, ijrz., uadžupu., šola nu Nežió Iv.), Skopljak, Trviž (župn.), Tupljak ali ICristofiúi, Bei'am (župn.), Žareé ali^Zareoje (kapi.) — Župan, je hrvatsko; žn Kurelić dr. Šime, pžn dr. Trinajstié Dinko; tk Žic-Ivancelerić Iv.; codpreds. Defar Širne.

Šola: IYr deška ital.; Ur. hrvatska; lllr. ženska ital.

C. k r. ti r ž a v n i _ g i m n a z i j (hrvatsld) Matejčió Fr., vodja, Eoža .los. Šoštariú dr. M., Millier Drag., Begić, prof.

Deželna realna gimnazija. Mitis Silvio, vodja. —

Cei-kev: (Pazin) Mous. Orlanić Jos., prošt, Fi'ankola Fr., ujirav. — Samostan, frančiškanov (preskrb. zač. jednega duh.); o. Yračko Auan. gvardijan; umir. duh.: nadžk Ladavae Jak., žk Šupljina Mat.

Drnštva: Hi'v. čitaonica, Djačko priponiočno. Podružnica sv. C. in M.

Okrajno glavarstvo. Sorli Ivan, glavar; Aleks. vitez Bosizio, "Weissenbach bar. Em., c. kr. kon-cipista, Fr. Košainc, okr. tajnik.

Šolstvo, pkšsv Šorli Ivo, okr. glavar. Bunc Ivan, c. kr. okr. šol. nadzornik; Bessenda Iv., nadžn v

Pićinu, zastop. oeiive, Ivinkela, nii v Žmiiiju, zastop. ličit.; Coustđntini, Toinasi, Soampioliio, zastop. dež. odbora. — Matejčič Fr., ravn. giniii.

Zdravstvo. Bajcich Niko, c. kr. okr. zdravnik, Eebek Jošt, c. kr.' okr. živinpzdraviiik.

Davčni odsek. Mariišić Valentin, o. kr. višji finančni nadzor., Kovis Klement, o. kr. glavni davkar, Dejak Hugo, o. kr. gl. pregl., Sušanj Jos., davčni ofio.

Stavbeni odsek. Dejak Ernst, nadinženir.

Gozdni odsek. Bolis Ljudevit, o. kr. gozd. komisar.

Javno varstvo. Pernat Mart., c. kr. okrajni orož. stražmeštei- in več orožnikov.

Oki-ajna sodnija. (Sodnik še ni imenovan); Dalla Zonca dr. Iv., pristav, zač. uprav.; Tomioić Alb., Trevisan Jos., Petris Cah., Eiisca dr. Josip, piistavi ; Pilat Art., ofioijal I. r.; Gonibač Gniarij, Schoflia Kajni., Zanello Jos., Stipanović Eismondo, kancelisti; Bressan Pet., Pozzar Ant., Piani Julij, Verson Henr., sluge.

Davkarija.' Eovis Klement, \išji davkar; Dejak Hugo, višji priglednik; Crasnik Eni., Jug And., Mracli Jos., Orbanich Am., Eiolitei- Jos., pristavi; Gre-gorio N., vajenec; Potochlep Ant., sli^a; Gliersetich Ant., Pavletió, Stepcicli Jak., eksekutorji.

Zdravnika: Bajcioli dr. Nik., dr. Ant. Eutar, d)'. Sebasta ; lekarnar : Albei-tini Iv., Ghersetié Giov.

Pošta in brz.: npr. Edv. pl. Híiger de Hô-gerstahl, ofio.; Pattay Giiido, Pesclife Just., jJottardis, Basseggio Brni., Eovis Vek., Ceh, asistenti; Škamperle Jos. in Eigo, pismonoša ; S slugi, 2 telegrafistinji ; Štolfa Iv., inžinir pri brz ; Gerl Josip in Monas Fr., nadz. žic.

Odvetniki. Trinajstić dr. Dinko, Kure-1 i č dr. à i m e, župan v Pazinu, Costantini di'. Konst. in Mraeli dr. Adam.

Notar Cech dr. Jos.

Finančna straža. Bresausček Karol, višji fin. komisar, 1 ]-espicent, 4 sti-ažniki.

Trgovci: z jed. blag., Bnršić Ant., Ivicli Pet., Bertoša Ant., Gliersetic Al., Mrak Kari, Perčiú Mat., Emico Ant., Eunoo Lib., Ghersetió Ant., Ojjasio Iv.,

Lovi'iiiić Pasij. ; z lesom: Kuneo Ant, Richter Jos., Ujřió Nic.: z usnjem Godina ]v. Cibora Iv., Perčiú Mat, Peslde Vit. ; z man. lil. Aclrijanió Ces., Ivančic Raim. ; slaščice: Šepuka Jos.: z vinom na deb. Cannis Jos., Runco Lib., Prinz Jos.. Ujčió Ettore, Jlegzan Sini., Sverko Jur.; z železjem Camus Josip, Al. in Leandro, Runco Ant.

Knjigovez: Trg. s papirjem iu bijig: Novaki.

Obrtnikov vsake vrste dovolj.

(Ťostilen tudi mnogo. Bolje^.so: re.st. Lang-liammei-, re.st Mrach, AH'Istria, i-est Šepuka.

Sejmi: vsalri ]irvi torek mes., 2. avg., 2., okt. (IJlionica).

3. Tinjan I Antigiiana), p in brz, želez, post pri Sv. Petra u Šmni (San Pietro in Selve). Prebiv. 3498 (Hrv. 3402, Ital. 84). Podobč.: Tinjan, Kiinga, Sv. Petar u Sumi. — Župan, hrvatsko; žn Defar Šime, pžn Mof(;i-din .4nt. v Kringi, Panovac Mate Marce v Sv. Pi'tru u Sumi; tk žn.

C e ]■ k e v. A' Tinjanu župna c. sv. Simuna i Jude, žk (Tj-zetić Edo, v Sv. Petru žk Sloković Libei-at, v Kringi žk Mizzaii Iv.; podruž, c. Sv. Križa v Tinjanu, sv. Roka v Št. Petru, sv. Katarine v KiingL

Šola. V Tinjanu: nu Baf Fr., u Žic Julija; v Sv. Petru u Šiuni: nu Zidarič Vinko, pu Kolić Aug., v Kringi: u Bolonić Petar; pkšsv žn.

Društva. »Hrvatska Čitaonica« v Tinjanu in V St. Peti'ii Tinjansko društvo za Stethiju i zajmove.

Trgov.: Jestviue 8, les 1, meS. hl. 2, usnje 5, manufakt. 4, vino na deb. 4, želez. 2.

Ob)-1.: čevlj. 6, kles. 1, kov. 3, ki'oj. G, mes. 1, miz. 3, sod. 3, zid. 9.

(:t osti 1. Defar Iv., Vitas Belac Ilarij v Tinjanu ; Gioi'gis Feliks, Kopitar Marijana v Sv. Petru.

Sejmi v Tinjanu v torek pred 17. jan. in 28 okt., v Kringi 25. nov.

4. Žmtnj (Gimino), p in brz. Prebiv. 4602 (Hrv. 4387, rtal. 182). Podoboine: Sv. Ivanac, Krajcerbreg, Žminj. — Župan, h i' v a t s k o ; — žn Pučič Fi'ane, pžn Ti'man Jovan, Modrušan (ijtiraj, tk Butković Nik.

Cerkev. Župiia cerkev sv. Mihovila v Žminju, žk Fili]>li(; doii Just, kn Růžička Rilcard, Podruž, cerk. sv. Matjjíi in sv. Ivana v Ceru; kt. Sebesta Ant.

Šo.la nir. nu Kinkela A^jek., u Flego Ante, Verbitz Josipina; pkšsv. Pucić Fr.

Zdravnik: Dbaldini dr. Flor., Cleva Sistvij, obč. zdravnik.

Društva: Sv. Ciril in Metod: Lega uazionale. Pošta, fienoieli Jos., pr. Trgov.: Jestvine in nieS. bi. . les 2, usnje 3, vino na deb. Godina E., Felio K., Cormin Ant., železje S.

Obrtn.: barv. I, briv. 2. ôevlj. 2, klep. 2,.kles. 2, ključ. 2, kov. 4, kroj. 3. mes. 2, miz. % zid. 4.

Gostilne: Milotieh liuigia, Perri Luigi, Copetti Mar., Rovis .Ant., Mucbia Antonia, Peteh Anton, Motika Justina.

Sejmi 24. avg. in 11. nov.

V. Politiški okraj poreški.

Obsega sodne okraje B u j e. M o t o v u n in P o r e č. — Šteje: hiš 8600, mož. 25.905, žen. 2,=i.l22; vsi kat. raztin 7: po jeziku: Ttal. 35.020(!), Hrv. 11.301, Slov. 1427, Nem. 40, dnigou. 10.

A. Sodni oliDij lilije.

Šteje: hiš 3290, mož. 0746, žen. 8718; vsi kat. razun 3; I.tal. 17.094. Slov. 501(!), Hrv. 44, Nem. 15. drugon. 2.

Obsega 5 županij:

1. Buje. p in l)rz, preb. 6331. Podol)ô. in oddel.; Brda, Bi'ic, Buje (mesto), Carsette. Brašica, Bei'išče, Momjan, Oseurus, Sorbar, Triban. —Župan, i t al.— Cei'kev: župu. v Bujah in I'omjanu. kapi. v Brdu,

Cansette, Brasici iii Tribaim. — Šole v Bajah, Moiu-Janu, Ki-ašioi iii Tribann.

Okrajna so dni j a. Covaz Julijaii, svetov. ; Pic-coli dr. Aut., Gíibiiťli dr. Fr.. ])ristava; Ba.stiaiiicli Aiid., ofio.; Gi-afitscli Iv.. Boiietti Hiiiiibei-t, Palme Maks, kancel; Peccoi-ari Iv., Miuiilieh Jurij, slugi.

D a v k a r i j a. De Zattoui Iv., pregled. : Andejcič Miha, ])ri.stav; (iallo Iv., Bouetti Iv., kandidata; Daubrosi Ant., sluga: S]iadaro Pet., ek.sekutor

Odvetnika: Venier dr. Silve.ster, Fi'anko dr. Iv. — Xotai- A'ardaliasso dr. Dominik. — Višji zemlje m e r e c Fonda Donato.

2. Novigrad (Cittanova), mesto, p in brz, luka. Přebiv: 1740 (vsi Ital. luzun 16 Slov.) — Vse italijansko.

Grožnjana (Orisignanal. p; [irebiv. 3()!)7. (Slov. 262). Podobo, in oddel.: Maštanje (župu, šola), iínberton, (irižnjana (župn., šola), Završje (žiijin., šola), Sterna (župn.).

4. Umatj (Umago), |) in bi'z, luka: přebiv. 4082 (Slov. 41, drugi Ital.) ÍVjdobo. in oddel.: Sv. Lovreč (župn., šola), Matei-ada (župn.), Petrinje (IcapL, šola), Umag (mesto, župu., šola).

5. Ćrnii'vh ali Vrtenelj (A'erteneglio), p in bi'z; lyebiv. 2014 (Slov. 125. drugi ítal.). Podobo, in oddel.: Cniivi-h (župn.. šola). Nova vas (župn., šola).

B. Sodni okrivi Motovun.

Šteje: hiš 3183. mož. !)()73, žen. 800Í); Ital. 10.885, )ir\-. (1703, Slov. 888, Nem. 4, drugon 3.

Uteega 4 žui)auije:

1. Motovun (Montona), p in brz; přebiv. 5557 (Hit. 3584, Ital. le 1944). Podobo, in oddel.: Borkac, ICaldir (kapi.), Karojba (žniin., .šola), Motovun (mesto), Montrilj (župn., šola), Novaki (župn.), Bakotole (župn.) Soviščino, Zamask. — Župan, i tal i j. (le ','3 svetovaloev so Hrvatje), dasi veoina prebiv. hrvatska. — Sedež : okraj, sodnija, davlcarija.

Oprtal j (Portole), ]>; jivebiv. ň26;í. (Ob ljudskem štetju so našli 4081 Ital. in le 808 Slov. in 305 Hrv., Iciir je pii laž, ker ob zadnjili' obo. volitvah so zmagali naši, a so še_ vedno Lahi gosjiodarji občine). Podobě, in oddel.: Cepič, Gradiiija, O p rtal j (trg, p,' žu]in., šola), Ždrenj, Topolovao (kapi.).

3. Višnjan (Visignano), ]) in brz; přebiv. .3923 (Hrv. 2295. Itil. U4!l). Podobe, iii oddel.: Sv. Ivan-Šterna (župn.). Bačve, Višnjan (trg, žnpn,, šola). Sv. Vital (žuim.) — Župan, hrvatsko; žn RadoS Ant., tk Palavršió íijuro.

4. Višinada (Visinada), p in brz; přebiv. 3439 (Ital. 2911??, Hi-v. 519). Podobč. in oddel.: Kaštelir (župn.). Sv. Nedelja (župn.) Vižinada (župn., sola). — Župan, italijansko.

C. Sodai okraj Poreč.

■» Šteje: hiš 2133, mož. G(i46, žen. 5895; vsi kat. razun 2:; Ital. 7541, Hrv. 4454, Slov. 38, Nem 21, dnigon. 3.

Obsega 2 žu])aniji:

1. Poreč, p in brz, luka; přebiv. 8485 (Ital. 4904, Hrv. 3347). Podobě, in oddel.: Dračevac, Foškulih (žnpn.), Fratta, Majo, Monghebbo, Baderna (župn.), Mon-salice, Poreč (mesto, i)rebiv. 3126, po zadnjem štetju vsi Ital. 1'azun 10 Slov.!?!), Žbandati, Tar (pošta, župn., šola. luka v Val^ di Toi'i'e), Vabriga Vrvari, Novavas (župn.. Sola). — Župan, italijansko. — Okrajno glavarstvo (Lasciao Aloj, glavar), okiuj. sodnije, davkarije itd. — Sedež poreško - jiulj.ske škofije (Flapp di'. ' Ivan, škof) itd.

2. Vrsar (Oi'sera), p in brz, luka; přebiv. 3956 (Ital. 2637, Hrv. 1207). Podobě, in oddel: Fontane (župn., šola), (}erolda (žu])n.). Leme, Sv. Lovreč Paze-naticki (župn., Sohi), Vrsai- (župn., šola). — Župan. ital.

VI. Polítiški okraj puljski.

Obsega sodno okraje Piilj, Kovinj, Vodujan. — Šteje : 4Ó.754 prebivalcev, mej tem po rojstvu najmanj polovico Slovencev in Hrvatov.

A. Sodni okiiij Pulj.

Obsega le mestno občino Ftdj z podolič. in oddel. : Altura, Kavran, Fasana (Inka), (jaležan, Ijoborika, Ližnjan, Mediilin (pošta, liika), Mostić, Peroj, Pulj. Pomer, Premantura, SiSan, Štinjan. — V mestni upravi, v cerkvah in šolah vlada italijanski živelj.

Magistrat: Dekanija (županstvo) žn dr. Rizzi Ljudevit.

Cerkev: Zanetti Adam, kt Znban Ant., vk Pavan Leonard, kn^^Saveri Ivan, Bussetto Iv., Tra\ ersa Iv., Martinolió X. Žujma cerkev c. kr. mornarice: Mati božja od nioija, žk mons. Vredniček 1'av., kn Ambrož Iv., Kuralt Iv., Kokolj Drag., Koiiič Iv., dr. Dnmič Emil, Pipan Ant., Župan Anton.

C. kr. okrajno glavarstvo; a) ])olitična uprava: Ivan vitez Rossetti Livinder, okr. glavar, Oto vitez Schneider, okr. komisar, grof Bourguignon konc., tk Dolinar .lui Šolstvo: Državna nemška višja gimnazija. Drž. nemška ljudska Sola. Moška iii žensiča viSerazredna šola c. kr. mornarice. Trorazredna hrvatska šola sv. Cirila in Metoda: nu JelušiO Ernest, 11 Majer Marija. Državna nižja realka c. kr. vojne mor.

Davčni odsek. — C. kr. davkarija. — Carinarski urad. — C. kr. finančna straža. — C. kr. okrajna sodnija.

Zdi'avstvfj: Mestna bolnišnica: upr.: Bo.ssi dr, Ivan., primai-ij, dr. Antičevič Jurij, dr. Cezar 1'eschle, dr. Jaschi Josii», dr. Petz Evgen, dr. Ago.stini F., dr. M. Bolmar<;ich. dr. C. Dpvessori, dr. O. Kosso.

C. kr. pošta: Frank Drag., uprav., Marianovič Bai+el, nadkonti'olor.

Odvetniki: dr. Matko Laginja, dr. Zucoon Iv.

C. kr. notar: Dr. Stauidi Dominik, Glezer Felice.

Lekarne: Carbiioicchio Peter, Ricci Maksim., Rodiiiis .Int., Wasserjnann Jvan.

A'ojaske oblasti.

C. kr. mornarica: d m irai h\ke: Minutillo baron Fran.

P o v e 1 j s t v o a r s e n a I a : Pott pl. Pavel, kon-treadmiral, poveljnik.

Poveljnik vojnega odseka: Preradović pl. Duišan.

S o d b e n i odsek: Feigl Leop., podpolk. avditor.

R a č n n s k i (j d s e k : Stoiser otefan nadkomisar.

.A.dlatiis poveljnistva luke: Brosoh vitez (instav, koutreailiniral.

C. kr. zvezdama: Ivan baron Beno, linij.ski kapitan, načelnik.

liidrografični urad: Konstantin pl. Pott, líontreadmiral, ravnatelj.

S o 1 a za stroje v o d j e : Kiirber Edvard, linijski poročnik, ravnatelj..

Orožno ravnateljstvo: Vertovetz Anton, fregatni ka|)itan, ravnatelj.

Ravnatel.j.s tvo to 1'pedovk: Gustav Mioli-nik, korvetni kapitan, ravnatelj.

Šola brzojavna in podmorskih min: Janitti Ilei'man, linijski častnik, upravitelj.

Ravnateljstvo brodografije: Thiel Jos., nadinženir, ravnatelj.

Ravnateljstvo za zgradbo strojev Miller "Wenoel, nadinženir, ravnatelj. ■

T o p n i 5 a r s k o r a v n a t e 1 j s t v (j : Pfeifer Karol, nadinženir.

Stavbeni urad: Oliva Franjo, najvišji inže-nii-, ravnatelj, Wegerer Hubert, nadinženir.

Orožniška i>ostaj a v ars(3nalu: Brand-, stutter .]osi|), kapitan in jfoveljnik, 80 orožnikov.

Povelj niš tvo pomorskega kora: (In-bei'th Hugu in Edvard Fulla, lin. poi'oč., jioboćnika.

P o v e 1 j u i š t v o I. dep û t-a : (jabrijel baron Lazzarini, freg. kapitaii.

PoveljniStvo 11. depo t-a: Urbanitzkv Karol, korvetiii kapitan.

Poveljnistvo 111. dei)ôt-a: Avgust grof Laiiju.s pl. Wellenberg.

P o s a d n i s k o j i o ve 1 j š t v o :

Peveljništvo na straži ščii : N. pl.Galateo, polkovnik. '

Poveljnistvo 87. polka pešcev: K. Biit-tlar baron BrandenfeLs, polkovnik, LJud. Matu.scha jiodpolk.

Poveljnistvo 4. t o i) iii 8 ars keg a trdil j a v .s k ega p o 1 k a: Kolilei' pl. Danimwelir, polkov.

Ravnateljstvo trdnj avsk egja tojiničar-■stva: Beschi Edvard, generalmajor.

Topniško .skladišče: Keitinaver N., jiolkov.

R a v n a t e 1 j s t vo ž e n i j e : Schneller Enie.st, podpolkovnik.

•lavno varstvo: Hassek Peter, poveljnik.

Trgovci: Z le.som Tui'ak Andreja (Via Šijana), •i vinom na deb. Istareka vinai-ska zadruga (ravn. Iv. Križ) JI. Mandei'Sič, Mladiiieo Slavko, Orlić Iv., Žic F., Ti-anić Ant, (ViaSergiatií)), Vinko Ivanac (Malee), Pač (N'^ia Minerva ^2).

Obrtniki: briv. Zvonimir Ujiirin, Alajič îiik., Stein P.; knjigovezi Krmpotić i drug.; kroj. Klemeni Ant., (Foro (í), Stanjko N., (Via dell" Arena); Mihalić ]v.. Brajnka Iv., niiz. Volpat ^.los., I«di Drag'.: pek. Medic Jliha, (Oirconvallazione), Švara Marko, (ViaSis-.sano), Dekleva Ivan (Via Camiio Marzo).

Društva: »Čitaonica«, predsednik dr. Matko Ijiiginja, »Istarska posujilnica«, ravnatelj Gnjivic St., ravn., »Istarska vinar.ska zadruga^, rav., Križ L., »Prvi istarski Sokol«, Križ L., starosta, ^-Podražnica Sv. Cirila in Metoda«, jii-edsudnik Matko dr. Laginja.

Tiskarna Jos. Krm]>otič i drugovi, Sišanska

cesta 7.

B. Sodni okraj Rovinj.

(Mesto Rovinj glej spredaj)

Šteje: hiš 990, mož. 2036, žen. 229() ; vsi kat.; Hrv. 3039, Ital. 1838, Nem. 19, Slov. 11. Obsega 2 županiji :

1. Bale (Yalie), jj ; jjrebiv. 2033 (Ital. 1604, Hi'v. 418). Podobo, in oddel. : Carmedo, (lologorica, Bale (župn., šola). — Tse i ta lij.

2. Kanfanar (Caiifaiiarol. [i in brz, železn. postaja, ž. zveza z Rovinjom; i)rebiv. 2899 (Hrvatov 2621 in le 229 Ital.) — Podobe, in oddel. : Babani, Baratto, Burići, Kanfanar. Curilli, Dobrovao, Marici, Matohaiiei, Morgani. Morosini, Kojal, Sošici (želez. post. proti Rovinju), Rovinjsko selo (enako), Yladié, Zorići.

— Župniji in šoli v Kanfanaru in Rovinjskem selu. — Žujian. je ital., dasi je Ital. komaj. Vio ; to je kričeč dokaz neznosnih istr.skih razmer!

C. Sodni oliraj Vodiijiui.

Šteje : hiš 3304, mož. 7849, žen. 7241 ; vsi kat. razim 8; po jeziku; HiVatov 9303, Ital. .0558, Slov. 51, Nem. 31, drugon 5. Obsega 3 županije :

1. Barban (Barbana), p. prebiv. 33G7; Hrv. 3245, Ital. 114. Podobe, hi oddel.; Barban (župn., šola), Belaviói, Bičići, Bnrini, BrateUći. Bakalj (župn.), Boš-Ijani, Drag-oseti, (Havani, (iraiidići. Herboki, Hrelji (kapi.), Juravikal (kapi.), Kuiči. Manjadvorci, Melnica, Orihi, Peteki, Pontiera, Kaići, Robići, Rojnići, Sajni (kapi.). — Župan, hrvatsko.

2. Sanvinčenat (Saiivinčenti), ]) in brz. ž. postaja; j.rebiv. 2572 (Hrvatov 2122, Ital. 430, Slov. 13). Podobo. : Bokoi'dići, Pučki^ Rezanci, Sanvinčenat (žui)n., šola), Smoljani (ž. jjost.), Štokovci, Zalironić (ž. post.)

— Žu])an. po '■'/3 hrvatsko, župan Italijan.

3. Vodnjan (Dignano) )i in lirz. ž. [lostaja ; prebiv. 9151. (Ital. 5014. lli'v. 393(). Slov. 34). Podobč.: Divisići, Filijjan. .luršić (knjjl., šola). Kernica, ilarčana

(kapi.), Orbauiú, Peruški (ziipii. v Moinoraiiii), Yod-n-jan (inesto, župu., 2 šoli, přebiv. 5269, Hrv. 188, Slov. 20). — Vse itnlijaasko. — Okrajna .sodiiija, davkarija.

VIL Polifiški okraj voloski.

Ob.sega Kodiie okraje Po dg rad iii Volosko.

— Šteje: lii.s 7580, inož. 2I.0G0, žen. 22.:-39!), .skiiij.aj 4.3.459; po veri vsi k a toi. razuii 121: ]io jeziku: Hrvatov 27.666. Slov. i:-î.()40, Xem. 723, Ital. 730, drugon. ,38.

A. Sortni okraj Pod^nid.

Šteje: hiš 2()92, mož. 8161. žen. 8179; Slov. 12440, Hrv. 3817, Ital. 24, Nein. 26, drug(.u. 6. Obsega 3 županije :

1. Jeliane*). p, hr/, in želez. ]ioHt. Ša])jane: přebiv. 3887 (Slov. 3577, Hrv. 286. Neni. II). Píjdobo. Brdo, Brdce, Dolenje, Fabče, J e I s an e, Ljpa, Xovavas, Novokračina, Pa.sjak, '1'odgraje,^ Rupa, Šapjane (lirz., želez. post. proti Reki), Sušak, Žabice. —Žujian. slovensko; — žn Hrabar ,]os. ; svetovalci Valenčič .lak. (Dolenje), Prebilič .los. (Pa.sjak), Kdel llart. (Sušak), 1'už Ant^ (Li]ia), Stemberger Iv. (Žabice), Šteniberger ,los. in Cekada Iv. (.lelšane), Jirvatin Milia (Novokračina).

Cerkev. Dekanija. Žw|ina c. M. B., I I ]iodružnio v podobcinali; žk-dn A'elhartickv ,Ios.; kn Světic .fos.

- V Podgraji vr Jenko Štef.

Sola lir .lelšane, nu MakaroviS .los., u Tovsto-vrSuik Alojzija. Ii- Lipa (hrvatska), u Puhai-ió Vinko.— Ir Podgraje. u Persoglia Henrik;. pkSsv žii. Pošta, ilakaiiivic Iv., pr. Trgov.: .le.stvine: Hrabar .los., Udovič .A.nt., Iski'a .lo.si|ia. Štenibergi'r Iv.. Prebilig ,los.. Prime .los., Kalčič Aut., Šui-ina Luka; les: Sinajila Mate (K'upa); — meš. bi.: Steinbergei' Iv., Vinaiii Iv., Iskra Fi-.. Fidel

*) Nismo dobili podatliov ; ostalo Icakor luni.

— 18ii —

Mart.; iisnju vsi )irci5nji; vinu iia tltib.: Prebilči .los. (Pasjak), Šteinberger J v. (Žaliičo 43); železjetY inarš iv., UdoviS Ant., Hraliar .Joh.

Obrt.: klepar Surina .lo.s., kov. Rupnik .lern., Dodic Iv. (Dolenje), .JuriSeviS iliba (Pasjak); miz. : rdovič Jos.

Oostil.: Frol ,)(is., Iski'a .Iosi|)a, XalfiiS Ant. in •lern., Preliilič Jos., Prime Jos., Sosina .los., Štemburger ]v., Sui'ina And., Vinarš Iv.

2. Materija p (p tudi \'odioe), želez, jxist. Her-pclje (in'og-a Divača-Pulj-Trst); pi-ebiv. 5293 (4384 Slov., 894 PIrv., li Čehov, 9 Nemópv.) l'odobč. in odděl.: Artviže, Bac, Brezovica (župu., šola), Brezovobi'do, ( íolac (župn., OradiSiua, lTer])elje (brz., ž. post., šola), Ho-tičina, Jelovice (Hrv.), Kavčiče, Kozjane, Loče vele, MarkovšCina. Materija (šola), JIrše, Odolina, (.)i'ehi;k, Ostrnvica, Povžane, liožica, SkadanScina, Slivje (šola), Slo])e, Tatre (šola), Tublje, Vodicii (tu Hrv. pošta, župn., šola). — Župan, slovensko; — žn Jvastelic Kašjiar, jižn. Sluga Andr., Bubnič Jv., Oerželj Ant., Mani-iovlć Tom. idi'.; tk. Zakrajšek ,lns., ob6. sluga Babuder Josip.

Zdravnik: (obč.) dr. Toma Bilek v Podgradu.

C. kr. ])ošta: Debenjak Kat.

Cerkev: sv. Štef. v Brezovici, žk. Normal i Iv.; kni'at v Sliviji: Svetič Josi|i, v Golcu: Markič Matevž, v Vodiçàli : Dolžan Juraj.

Šola: nu. Debeiijak Stef. (Materija), u Sišković Štef. (Herjielje), Marčelja Ant. (Brez.), Ui'bančić Ant. (Tatře), Dei'nj(3vić Ernest (Vodice) ; pkšsv. Kastelic Kašpai'.

Društva: Kmetijsko dr. v Materiji za sod. oki'. Podgrad ; Tîralno društvo v Brezovici.

Trgovci: Kašpar Ka.stelic, Dovgan Iv. (Mat.). Ifenko Fr. (Brez.), Bubnić Jv. (Slivje), Benčić Fr., Meliing lier. (Herpelje), Jurišević Mar. (Markošina), Šišković Iv. (Mer.); z vinom: Bekar Fj'., s pivom: Kaliman .hi.st. (IIer))elje).

Obi'tniki: čevlj. 4; kov. 3; kroj. á: mes. 1 miz. 3; pek. 1; krznar 1; ur. 1.

- 187 -(hostile 11 je mnog'o.

Sejmi: v Herpeljali vsakega 2. v mu.s. vel. iživ. iu za drugo blago.

3. Podgrad (ilir. Castelnnovo), p iu brz; prehiv.

. 7287 (Slov. 4980, Hrv. 2148). Podobe, iu oddel.: Erjavce, (iaberk, Gradišče, Hrusica, Huje, .lavoj-je, Loče male, Muue velike iu male, Obrov, Pavlica, Podbeže, Poljane, Pregarije, Prelože, Hačice, ^Eitomeoe, Sojionje, Starad, Shidena Gora, Zajelšije, Žejaue. — Župan, slovensko; — žu Jenko Slavoj, pžu Peloza Ant., Demojzes Iv., Ukovió Iv.; tk Omaheu Iv.; Mavric, obč. sluga; Slavoj Jenko, codpreds. ,

Cerkev. Župua c. sv. Krizogona v Hrušici; žk KogaC Aut., kn Kanta Ivau; 2k Eyšlavý Fi-. na Munali, ku Struad Jo.s. v Podgradu, Logar Kajin. v I'i-egarijah, Tomšič .los., v Staradi. 17 ])odr. cerkva.

Šola. V Podgi-adu IIr, nu Bogateč Krist., u Šarf Aua. — V Hrušici lir, nu Waišel Fr., u Poščić Mi-li(!a. — Na Muuah L', u Tončić Lov. (jirvat.). — V Pregarji šola za silo, puiu ku Logai' Rajko; — l)kssv Jeuko Slavo].

Društva. Bi'alno dr. Posojilnica iu hrauiluica. Podružnica sv. C. in JI. za Istro. Kmetijska zadruga.

Pošta. Petech Fauštiu, pr; Poba Àrgija od|ii'av.

O k r a j u a s o d u i

a. Paulin Kih.. sodnik ;

^avar Fr., Perndauer dr. Kud., pristava; (irudeu Kaf., Ootar Art., kaucel. : Butinar Karol, Lozej Ivan. obliod.; Jaksetič Ant., Kariž Jos., dijuruisti; Ponii Iv., kane. vaj.

Davkarija. I'. Stabile, davkar; Sfiligoj Jos., kontrolor; HoSevai; Mil. iu Jug Arm., vaj.; Kuzmauič Pet., evid. geoin., Čotar Jos., sluga; Ukovič Ant., eksek.

Notai' Dubi'ović Fr.

Zdravnik Bilek dr. Tomaž.

("iozduo nad.: Baic Iv., gozdar.

Babice: Ladió Mai'. (Podgrad), Peloza Ana (Vi'1. Mune).

Ti'gov.: jestviue iu mes. hl.: Dekleva Iv., JcMiko /Slav., Jakšetič Jak., Marotti Fr.. (Ùlu'ov),

Schrajiiek; uva- Antonija; usnje: 1., 3., 4., 5. od prejšnjih; manufakture: vsi prvi razim zadnje ; meš., bi. iii iniinuf.: VoLk Jos.; vino na debelo: Bostijančič Ant. (Podbeže 25); železje: Jenko, Jakšetić, Marotti.

Obrtn. : barv. Valenčió Ant.; biiv. Stanií ,]o.s.; čevlj. Butinar^ Jo.s., MLbalič Ant. ; kljuo. ŠajinaFr.; kov. GoinLiao Fr., Sajina Fr., Valencie Jan., (HruŠica); kroj. Dodie Anton (Obr.), Yalenció Josip mes. Deinojzes Iv., Deldeva Iv.; miz. Butinar Jak., Čuž Ant. in Jali. (Podbeže 38), Ivovačic Jos., Volk Jos., Zadkovio Tom. (Vele Mune): peki (Podgr.), Jaksetio Jak., Stanič Jos.; zid. Jag-odnik Jos., Ant., Iv. in Miha.

Gostilne: Podgriid: Privrel Mar., Vičio Dr., Petech Mar., Pire Mai-t., Deldeva Iv., Torino, Demojzes Iv., Dekleva Iv., Jakšetič Jak.; Obrovo: Marfitti Fr., Bui)nič Iv.; Vel. Mune: Zadkovič Štef., Peloza Ant.; Pregarija: Bubnič Tom., Dekleva Iv., IConestabo Anton. Sejm 27. nov. v Podgradn. .

B. Sodili okiiij Volosko.

Šteje: hiš 4888, moz. lâ.8!)i), žen. 14.220: v.si kat. razim 120; po jeziku: Hrvatov 23.849, Slov. 1200, Ital. 70(), îîem.' 097, drugon 27.

Obsega G žui)ani] :

1. Kastav (Castua), p in brz ; i)rebiv. 16.476 (Hrv. Ui.BGl, Slov. 584, Ital. 25, Nem. 41). Podobě.: Brguď vel. in mali, Bernasi, Blažiói, Bregi, Breza, Brněiói, Xastav (mesto, preb. 575), Hosti, Juroići, Jurdani (brz, ž. post. proti Peki), JuSiéi, Klana (pošta). Kučeli, Lisae, Marčelji, Matulji (p in Ijrz, ž. post.), Perenići, Pohri, Puži, ReSina, Riibeši, Bukavac dolnji in gornji. Sarèoni (pošta Sv. Matija), Serdoči, Skahiica, Síňnciéi, Sroki, Studena, Trinajstićl, Zamet (pošta). Zvoneča. — Žu|ian. hrvatsko; žn Jelušié Kažimir, pžii Diikić Fran ; i'avnatelj obč. urada Marjanovih Vinko, obč. kaneeli.st Jurctio Pet., blagaj. Stip--kovié K., likvidator Žic: Sikola, |iisai'ji (irossniaii E.. JniiuĎié v., sluge Cerovac, Lučić, Jurdana, šumar

(goziliir) Cor^iiolaii Vjekosl., iiadlngar Ujčić (ijiiro. — Obč. zdravnik dr. Dabovió Kaj. (ima i lekar.)

Cerkev. Dekanat: župna o. sv. Jelene; žk-dn Lagiuja Miju, kn Vrabec Iv., Žiganto Iv.; podnizniue Sv. Matej, Rukavac, Zvoneča (s kaiielami), 'Sv. Ki'iž, Brežca, Jušići, Pužev breg. Sv. Anton, Sv. Viktor, Sv. IiU(;ija, Sv, Rok, Šv. .Jeroliin. — Pod dekanat siiadajo. še župnije : Klana, Volo.sko, Veprinac, Lovran, Mosće-nice iu^Bereec.

Šola. U Kastvu IVr mužka, nu Butković i)op Nik(j, u (íi-osman Miro,si, Dukić Ante, Rubesa A^nko ; nil- žen.ska, nu Kleininayer pl. Ema, u Kinkela M., Šejjić .lelisava. — Ii' so še : Sv. Matej, (nu Dubrović Božo Mijo, u. Heidinger M)., Klana, Ilr. (nu Šepić Vin., Pavica Marcel j a), Rukavac, Ilir. (nu. Fraiiti Iv., u. Zahije Jel., Blažić Iv., Zamet, (nu RubešaPr.), Zvoneče, Ir. (Žu-, gelj N,), Brešoa. Ir. (Jurinčič R.), Brgud, Ir. (Mandić Vinko). — C. kr. priprav, za učit: ravn. Sepić M., u glasbe (írosman Mirosl. -^Obrtna šola: Jelušič Kaž,, prcd.s. odbora ; ravnatelj Šepić Mate, pmu Dukić Ante.

Di'uStva. Bratovščina hrvatskih ljudi u Istri (pi't.'ds. dn Laginja Mijo), Gospodarska zadruga (preds. dr. Matko Lag-inja). Hrvatska Čitaonica (preds. Jelušić Ka/.iinii'). Nai'odni Dom (Dukić Fr.) »Istarska vila« ]ijcv. tami), društvo (preds. Jelušić Kazim. Pjev. tamb. dr. »Sloga« v Zametu (preds. Rul)eša Rajm.). »Hrv. Čitaonica« v Mihotiči. Čitaonica »Napred« v Klani (pri;đs. Modvedić Ante). Mužka podružnica sv. C. i M. za Jsti-u (Dukić Fr.). Žen.ska jiodr. iste družbe (Grosman Evgenija).

Trgovci, je.stvine : Jelusić Ljud., Karlavaris Ferdo, Kučić Tor., Munić uva Vinka, Vaíesio Marija; les: Dukić Fr., Širola Ant. ; meš. bi. : Dulcič Fr., Karlavaris, Jelusic ; usnje : Jurinac Rud. ; manufakt. : i Mai-ot, Bačić uva Cilka, Gregorič uva Julijana, Frian Fran Ivanov; vino na deb. Spincič Kuzma ; železje Didcić, Karlavaris Fei'd. in Fj'.

0 b rtu i ki : barv. Rubeša Iv., čevlj. Dukić Vjek., F^i'lan Vjek., Munič Ivan, Juiinčič Anton in Vjekosi. ;

kleparji Zardus Polcmio. klesarji Pešćiea Anton, EubeSa Fr. - Plovanió, Drnjević Leonard, Jelovica A.ut. ; ključ. Karlavaris, SpinSić Jos. (Spinčići) ; kov. Balňó Andre, Blečić Roman, lÝubeša Filip, Sijingić Jo.s. ; knji-gov. Brinšek Stjepan (Klana) ; kroj. Diraka And., Jiir-dana J os. ; mes. Munic; Fr. in Vjek., Marot Iv., Brajaii Jos., (Sv. Matej) ;■ miz. Eubeša Iv., Sinčić Iv., Brozović Iv., Eade Ern., Serdoč Jos. ; pek Baćić Tereza ; sedlar Afrić Iv. (Matulji) ; sod, Bačiú Jos. in And.; urar Sinčić A'jekosl. (Matulji), Zardus Em. v Kastvu ; zid. Dulcić Ant. i]i A'jek., Širola Mate, Babić Fr. - Giković, l''ran-ković Iv., (Eubeši).

fi os ti Ine: Jelusić Vjek., Kučić Fr., Eubeša Fr., Frlan uva Ljudevita, Eubeša Marija, Sinčić Tjek. (Matulji), Sanit Serafin (Mat.), Vlah Ivan, (Ti'inajstići), Sušanj Ljud. (Jušići), Marčelja Fr. (Klana).

Sejini: Kastav 22. jan., 22. maja, prvo ued. oktobra i 13. dee. — Sv. Matej 24. febr., 22. jun. i 21. sept. — Klana 10. avg. i SO. sept. — Eulcavao 29. jun. i 18. okt.

2. Lovran (Lovrana), p in brz, luka ; župan italijansko, dasi Lahi v manjšini. Župnija hi šola v Lovranu. — Obo. -razdeljena po 1. 1890. v Lovran in Mošćenice. — Društva: Hrvatska Čitaonica «Danica».

3. Mošćenice (Moschienizze), p in brz, luka. Župan, hrvatsko; žn. Dešković Iv., pžn. Persić Jos. tk. žn.

Sola: nu Jelušić Hinko, Ir. v Bersecih, u. Pajalić ííik.

Cerkev: sv. Andreja: žk. Puž Ant., kn. Zalokar Iv.; sv. Jurja v Beršecu, žk. Jelusić Rajm.

C. kr. pošta: Desković Pet, " Frankovič Izid., pr. v Bešecu.

Trgovci: Desković Fr., Rubinić J., Valčić Fr., Vidosić A., Grabrovac Jos., Kei'netić Ed., Rabinić ST., z usnjem : De.sković Pet.

.Obrtniki: čevlj. 2.; kov. 1.; kroj. 1.; jues. 1.; miz. 2.; ]jek. 1.; zid. ô.

Gostilne. Milatsek Karla; liubinić Jos.; Ho-noriú Ant., Armonda Mat., Rubinić Mar., Kinkela Mat.

S ej ini: 2. sveC., 29. jun., 30. nov.

4. Veprinac, p Ičiči ; prebiv. 1989 (Hrv. 1S81, Slov. ÍH2, Nem. 38). Podobo. : Veprinac ali Bernardova, Poljane, Puharska, VaSanska.— Županstvo italijansko, (šarenjaško). Žui)nija in šola A'eprinac, kaplanija Poljane.

5. Volosko-Opntija (Volosca-Abbazia), v obeh krajih: p in brz, luka ; prebiv. 4131 (Hrv. 1372. Slov. 33S. Ital. 383, Nem. 1069, Čeh. 60, Polj. 26, zadnji trije bolj gostje v zdravilišču Opatija.) — Na Voloskem je : e. kr. okrajno ' glavarstvo (Hegin vit. dr. Seai-pa, glavar), okrajna .sodnija, davkarija, čolni in solni urad. itd. — Župn. je hrvatsko (Stanger dr. And., žn). Župnija iu šola na "S'oloskem.

■ Društva: Okrajna bolniška blagajna. Čitaonica: Bratimstvo. Posojilnica in hranilnica. Možka in žen.ska podr. sv. C. in M. za Istro. V Opatiji je matica «Dražbe sv. C. in M. za Istru», pevsko dr. «Lovor» in Čitaonica «Zora».

Opatija je zimsko zdravilišče. Krasna lega ob Kvarneru. Ugodna zveza z Reko večkrat na dan 3 Benedkami 2 krat, Dalm^ 1 krat, Piiljem 3 krat, IjO-šinjem 2 krat na teden. Želez. post. Matulji.

(Konec Istre).

Obseg-. *)

L Pokiiežeiia ^col'oviii.a Goriško - Grradiščiiiiskii. Deželno g:laviio mesto Qorica (23—63).

PO^LITIŠKI OKRAJ GORIŠKE OKOLICE (65—94). — Zujianstva: a) v sodnem okraju ajdovskem: Ajdovščina (65), Čj-niče (66), Gabrije, CŤojače (67), Kam-nje, Sv. Križ, (68), Lobavec (69) Eiliemberg (70), Skrilje, Šmarje (71 )j Vrtovin (72) ; ~ h) v sodnem okraju (loriškem : §t. Audi'ež (72), Bilje (73), Čepován, Dorn-berg (74), Št. Feijan (7.^, Grgar, Ločnik, Kojsko (76), Miren (78), Ojjatjeselo, St. Peter (79), Podgora (80), PrvaCina, Renče (81), Solkan (8-2), Sovodnje (S3), Šempas (84), goi. Ti'ebuSa (85), Ti-novo, Vrtojba (86), Voger.sko (87) ; — o) u sodnem okraju kanalskem : Ajba, Anhovo (88). Avče, Banjšice (89), Bate, Deskle (90), Kanal (91), Kal (92), Lokovec, Eočinj (93).

POLITIŠKI OKRAJ TOLMINSKI (94—113). — Županstva: o) v sodnem okraju bovškem-. Bovee (94), Čezsoča, Log (96), Soča, Srpenica, Trenta (97), Žaga (98) ; — b) v sodnem okraju cerkljanskem : Cerkno (98), St. Viška Gora (100), Šebrelje (101); — o) v sodnem okraju kohariškem: Breginj (101), Drežuioa (102), Idrsko, Kobarid (103), Kred (104), Livek (105), Ljubušnje (106), Sedlo, Trnovo (107) ; — d) v sodnem okraju tolminskem : Ciraliovo (107), Sv. Luuija (108), Ponikve, Tolmin (110), Volče (112).

') Število v oklepajih pomeni stran, na kateri je kraj.

POLITIŠKI OKRAJ SEŽANSKI (113—132). — Županstva: a) v sodnem okraju komenshem : Bije, Bre-stovioa, Gabrovioa(114), Goijausko, Kobiljaglava (115), Komen (IKJ), Mavliinje Nabrežina (117), Pliskovica, Solo (119), Slh-no, Šemiiolaj, Škrbina (120), Štanjel, ïeinnioa (121), Yelild dol, Vojsčioa (122); — b) v podnein okraju sežanskem : Avber (122), Dutovlje, Kojriva, (123), Lokve, Naldo (124), Povir, Repeu Velild, (126), Eodik, Sežana (127), Skopo (129), Štijalc, Storje, (130), Tomaj, Zgonik (131).

POLITIŠKI OKRAJ GRADIŠČAKSKI (132—143). - - Ž U-l)anstva: a) v sodnem okraju červinjanskem ■. Ajel, Ufilej (132), Čamplung, Černnjan, Pliuničel, Oradež, Ivanio, Muškli (133), Perteole, Ruda, Skodovaka, Ta-l)oljan, Tero, Villa Vicentina, Višk. Sv. Vid (134); — h) v sodnem okraju gradiščanskem : Para, Gradišče ob Soci (134), Marijan, Romans, Zagrad, A'ei'sa, Viles (136) ; — o) v sodnem okraju krmin-skem: Bil j ana Braoan, Dolenje (137), Kopriva, Čo-|)riš-ViglvOn, Krmin (138), Kožbana, Sv. Lovrenc, Me dana (139), Medeja, Morar, Mnša (140); — d) v sodnem okraju tržiškem: Devjn (140), Doberdob (141), Poljan, Sv. Kanoijan. Št. Peter ob SoSi, Konke, Tržič (142), Turjak (143)'. — Razprto tiskana so slovenska.

n. Trst z okolico (144—157).

HL Mejna ^rofovina Istra (158-191). — 1. Mesto Rovinj (159). — IT. Politiški okraj koperski:

a) .sodni okraj Buzet'. Buzet (159), RoC (ICI); —

b) sodni okraj Koper-. Dekani (Kil), Dolina (102), Koper, Milje, Pomjan, Marezige (164), Ocizla-Klaneo (105); — o) sodni okraj Piran-. Isola. Piran (106). — UI. Politiški okraj lošinjski: a) sodni okraj Cres: Cres (107); b) sodni okraj Krk: Baška (107), Dobrini Dubašnica (168) Krk, Omišalj (169), Punat Vrbnilc (170); — o) sodni okraj Lošinj: Lošinj Mali (171), Lošinj Velild, Osor (172); — IV. Politiški okraj pazinski: a) .^odni okraj Labin-. Labin, Plominj (173); — b) sodni okraj

Pazin: Boljim (174.), Pazin (175), Tiajan, Žminj (177). — V. Politiški okraj poreški: a) liođni okraj Buje: Buje (178), Nongrad, GroZnjaiia, Umag', Čmivrli ali Vrtenelj (179) ; — b) sodni okraj Motovun : Motovilil (179), Oprtalj, Višiijaii, Vizi nada (180); — c) sodni okraj Poreč: PoreiS, Vrsar (180). — VI. Politiški okraj piiljski: a) sodni ^ okraj Pulj: Pulj (181); — b) sodni okraj Rovinj: Bale, Kaiifanar (184); — c) sodni okraj Vodnjan: Barban, Sanviiioenat, Vodnjan (184). — VII. Politiški okraj Vol os ki: a) sodni okraj Podgrad: Jelšaue a85). Materija (186), Podgrad (187); b) sodni okraj Volosko : Kastav (188), Lovran, Mo-sćeiiioe (19(i^, Veprinac, Volosko-Opatija (191).

Galoše

prave ruske priporoča J. Drufovka v

(TOnVi Gosposka vjruííci u| §t 3

Našim otrokom najboljše! Kdor to hoče, kdoi iioCo 0 Božicu lahko razloinijivili igrač laipiti, kedor se z otroci pri igrah razveseljevati Zeli, kedor z eno besedo p r i p o z 11 a 11 o najboljših za svojo ljubljence imeti želi, temu priporočamo pregled lepo iliistrovanega cenika od ,1. Ad. Kichter-ja & Comp. Dunaj, I., Operngasse IG. Ta cenik bi morala vsalca mati preSitati, preden se odloči za nakup božičnih daril, tembolj, ker se zastonj in franko dopošilja;

Dobro domače zdravilo. Med domačimi zdravili, ki lajšajo bolečine in se pri prehlajenjih itd. uporabljajo, zavzema prvo mesto v laboratoriju Hichteijeve lekarne v Pragi, izdelovaiio Liniment. Capsici comp. Cena je nizka: 40 kr., 70 kr. in 1 gld. za steklenico. Vsako steklenico se spozna po znamen rudeSem sidru. —

Angleški čudoviti balzam in angiešl<o čudovito mazilo. Ti dve brezprimerni domači, zdravili, kateri lii morala imeti vsaka obitelj, kakor tudi vse druge specijalitete lekarne pri angeljii vaniliu A. Tliieny-ja vPrcd-gradi, so svoje dobro ime vsestransko opnuicila in se tedaj najtopleje priporočajo. (Glej insérât!)

Edmunda Mauthnerja

C. in kr. dvorna trgovina s semeni v Budapešti opozarja slavno občinstvo, ki se zanima za poljede stvo in vrtnarstvo, zopelno na okolnost, da nima fvrdka MAUTHNER nikjer podružnic ; ista je marveč dala mnogim trgovcem omare za semena na razpolago. Toda ako tudi imajo kje tako omaro za semena, ni še garancije, da so tudi vsa druga semena katere prodajajo, obrodek tvrdke MAUTHNER. — Da bi ohranili dobri glas te tvrdke pred morebitnimi škodljivimi posledicami raznih sleparstev, opozarjamo cenjene kupovalce na to, da se prodajajo vsa MADTHNEUJÈVA semena v zaprtih, ali s svincem pritrjenih žakljičkih ali zavojčih, ki so vsi označeni z imenom ; MAUTHNER;' taka, na katerih manjka to označenje, niso MAUTH-NERJEVA in naj se zato zavrnejo, ako bi se prodajala kot njegova.

Vsa priùakovanja prekaša „eSS^L-

čerokrat preskušeni, izvrstni esenčni tluid iz rastlin, kateri pomaga na čudovit način ter hitro in gotovo ozdravlja največ boleznij, kakor mrzlico, sJiriiiuo, putilto, bolečino v prsih, glavi in zobeh, bodeiije, lire, bolen želodec, bolne oči, mrtvoudnost rolí in nog-, trgranje vndih,kašelj, nedostajaiije teka, liripo, itd. Sredstvo, ki je'bilo odlikovano na razstavah v Parizu, Rimu, Londonu, BerUnu in Niči z zlato kolajno. lïJ stekleničic, stane franko 5 kron. - Jedini izdelovatelj EVGEN V. FELLER, lekarnar v Stubici, štev. 296 (Hrvatsko.)

V nobeni družini naj né manjka to izvrstno zdravilo, katero rabi radi njeg .vih vsestranskih učinkov vedno, kdor ga je enkrat poskusil. Tudi vsa druga zdravila brez izjeme, za vse bolezni se dobé pri EVGENU V. FELLER-JU, lekarnarju v Stubici, št. 2<J6.

Velika zalog-a

šivalnih strojev In dvokoles »STTRIA" iz svetovnoznane tovarne Jan. Puch-a v Gradcu.

8AUNIG a DEKLEVA V GORICI,

ullea Munieiplo št. 1.

V zalogi se prodajajo posamezni deli dvokoles in šivalnih strojev.

Brez konkurence!

___5

V zalogi se nahaja nad 100 šivalnih strojev za čevljarje, krojače in sivilje. Vsi stroji za šivilje se vdobe od gld. 32 naprej.

Zalog-a pušk in samokresov.

Velika lastna mehanična delavnica za popravo šivalnili strojev in dvokoles.

Poštne zveze.

Goriško z obmejnim Kranjsitim.

Gorica - Trbiž. — Odhod: Gorica 2 zj., 12 opol.; Solkan 2.35 zj., 12.35 p.; Plave samo ob 1.35 p.; Kanal 4.50 zj., 2.30 p.; Ročinj 5.40 zj., 3.15 jj.; Vol8e 7 zj., 4.20 p.; Tolmin 7.35 zj., 4.40 p.; Kobarid 9.30 zj., 6.20 zv.; SrDenica 11.15 zj., 7.55 zv.; Žaga 11.45 zj., 8.20 zv.; Boleč 12.50 p., dohod te pošle 9. zv.; Log (Breth) 2.15 p.; Predel 4 p'.; Rajblj 4.35 p. ; Trbiž (doh.) 5.35 p.

Trbiž - Gorica. — Odhod: Trbiž 4 zj.; Rajblj 6.15 zj.; Predel 7.05 zj.; Log 8.35 zj.; Boleč

6. in 9.50 zj.,; Žaga 10.35 zj., 6.40 zv.; Srpenica 11.05 zj., 7-05 zv. ; Kobiirkl 12.50 p., 8.35 zv.; Tolmin 2.45 p., 10.15 zv.; Voice 3.05 p.. 10.30 zv.; Ročinj 4.30 p., 11.35 zv.; Kanal 5.15 p., 12.25 zj.; Plave

I.45 p., 6.05 zv.,; Sollian 2.15 pop. 7.10 zv.; Gorica (doll.) 2.45 pop., 7.40 zv.

Gorica - Rihemberg. — Odhod; Gorica, 12.45, Št. Peler 1.15, Renče 2.20, Prvačina 3.25 Dornberg 3-45, Rihemberg (doh.) 4.40 pop.

Rihemberg-Gorica. — Odhod: Rihemberg -1.30 zjut., Dornberg 5.20, Prvaoina 5.50. Renče 7.00, Št. Peter 7.55, Gorica (doh.) 8.20 zjutraj.

Gorica - Miren. — O db o d : Gorica 12 oj)oL, Št. Peter 12.35, Vrtojba 1.05, ilje 1.30, Miren (doh.) 2 pop.

Miren - Gorica. — Odhod: Miren 6, Bilje 6.30, Vrtojba 6.55, Št. Peter 7.35, Gorica (doh.) 8 zj.

Gorica-Toimin. — Odhod: Gorica3. popol., Solkan 3.40, Plave 505, Kanal 6-—, Ročinj 6'50, Volče 8-40, Tolmin 8-25. ~ Odhod: Tolmin 3-30 zjutraj, Solkan 7-30, Gorica dohod 8-05.

Gorica - Postojina. — Odhod: Gorica 12.20 p., 4 zj.; Šempas 1.45 p., 5.20 zj.; Grniče 2.20 p., 5.50 zj.; Sv. Križ-Cesta 3.10 p., 6.35 zj. Ajdovščina 3.45 p., 7.05 zj.; Vipava 4.45 p., 7.50 zj. ; Št. Vid 5.30 p., 8.35 zj.; Razdrlo 7.10 zv., 10.15 zj. ; Hraše 8.15 zv., 11.20 zj.; Postojina (doh.) 8.50 zv.,

II.50 predp.

Postojina - Gorica. — Odhod: Postojina 8.25 zj„ 3.30 p.; Hraše 9.05 zj., 4.10 p,; Razdrto 10.15 zj., 5.15 p.; Št. Vid 11.10 zj., 6.05 zv.; Vipava 11.55 zj., 6.45 zv. (Ta vozi le do Vipave). Ajdovščina 12.50 p., 5.10 zj. Sv. Knž-Cesta 1.20 p., 5.40 zj. ; Črniče 2.15 p., 6.35 zj.; Šempas 2.50 p., 7 zj. ; Gorica (doh.) 4.05 p., 8.10 zj.

Gorica - Kojsico. — Odhod: Gorica 11 zj. Kojsko 4-— pop. Vožnja IVj ure.

Skrbite za svojo starost! Skrbite za svoje

žene In otroke !

Vsakdo, kdor z delom svojih rok služi svoj kruh, mora pomisliti, da bo nekdaj prišel čas, ko bodo ali njegove moči opešale in njegova sposobnost za delo prenehala, ali ko ga bo zgrabila kaka zavratna bolezen in ga svojcem oropala, ki bodo potem brez reditelja, to je brez kruha na svetu. Jasno je, da mora in hoče vsak pameten človek za take dnij vnaprej skrbeti. Ali pa zadostuje, da to stori na ta način, da dene del zaslužka na stran, tako, da si po dolgi vrsti delavnih let prihrani malo vsotico ? Gotovo ne ! Treba je marveč izbrati tak način hranjenja, ki zagotovi neko določeno hranilno vsoto tudi za slučaj, da ugrabi neizprosna smrt reditelja družine še v mladih letih, ko še ni imel časa, da bi prihranil vsaj majhno vsoto za svoje ljube ; ta hranilna vsota naj bi pa bila človeku tudi takrat na razpolago, ko bi dosegel neko določeno starost in bi rad imel po letih dela in truda neko prihranjeno vsoto v rokah.

Ta edino pametni način hranjenja se ne more vršiti po hranilnici, ampak edino le po zavarovanju življenja. Hranilnica pač omogoči človeku, da si z zaporednimi vlogami prihrani neko glavnico, če dosti dolgo živi in se ustavi tudi skušnjavi, da bi prihranjeni denar načel ; življensko zavarovanje pa ponuja sredstvo, da se more zaželjena hranilna vsota zagotoviti tudi za slučaj, da hranilec umrje v mladih letih po kratki dobi hranjenja, ko je vložil torej še čisto male vloge.

Tudi manj premožni more uživati doljrote življenskega zavarovanja, in sicer po

ljudskem zavarovanju ,Universale'

splošne ljudske zavarovalne družbe.

Ljudsko-zavarovalno polico more dobiti vsak zdrav človek, bodisi moški ali ženska, ki še ni 60 let star, ne da bi ga moral zdravnik preiskati. Prispevki za tako polico se lahko plačujejo vsak teden ali vsak mesecj in sicer je najmanjši tedenski prispevek 10 vinarjev, najmanjši mesečni prispevek 1 krona. Najvišja dopuščena zavarovalna vsota je 2000 kron, če se predloži zavarovanje brez zdravniške preiskave. Polica ljudskega zavarovanja , je pripravna za vsakogar ; ž njo se zagotovi družini za slučaj smrti neka vsota, določena, da varuje ženo in otroke sile (tarif X »Universale«,) a razun tega se more po polici ljudskega zavarovanja skrbeti tudi za to, da dobi vlagalec sam po določenem številu let, ce takrat še živi, zavarovalno vsoto v roke (tarif IX »Universaje«;) pri teh zadnjih zavarovanjih dobijo vsi tisti, ki doživijo določeni rok, poleg zavarovalne vsote še približno eno tretjino (30 odstotkov) vseh vplačanih premij, nazaj. Tudi imajo zavarovanja, sklenjena po tarifu IX in X, delež na dobičku 'Universale.-., in sicer jamči lUniversale-^, da bo znašal ob nastopu upravičenosti do dobička delež na dobičku, pripadajoč vsakemu zavarovanju, najmanj 8 odstotkov premij, ki se plačajo vsako leto.

Iščejo se agentje s provizijo za Furlanijo in Kranjsko I

Iščejo SE agentje s provizijo za Furianijp in Kranjsko !

Kdor noče imeti deleža na dobičku »Universale« in noče prejeti 30 odstotkov vplačanih premij nazaj v slučaju, da doživi določeni končni rok, ta ne zavaruje po tarifu IX, ampak po tarifu 1 ali VIII. Pri teh tarifih brez deleža na dobičku je zavarovalna vsota ob začetku zavarovanja res večja kot pri tarifih z deležem na dobičku, dočim je premija ista ; kgr pa zavarovalne vsote polic, upravičenih do dobička, povečujejo leto za letom in se vrne v slučaju doživetja tudi približno ena tretjina vplačanih premij, zato je glavnica, plačljiva ob koncu zavarovalne dobe, pri tarifu IX veliko večja kot pri tarifih I ali VIII.

Zavarovanje otrok.

• Po ljudskem zavarovanju je omogočeno tudi manj premožnim starisem, da zagotovijo svojim otrokom za pripravni čas potrebna sredstva, s kojimi morejo položiti temelj svojemu obstanku, in sicer je vzprejela »Universale« v svoj ljudsko zavarovalni oddelek dve obliki zavarovanja, ki ustregajo temu namenu popolnoma.

I. Oblika (tarif VI.) Pri teh zavarovanjih je glavnica takrat plačljiva, kadar doseže otrok, ki se ima preskrbeti, neko naprej določeno starost, n. pr. 20. leto (ob času vojaške službe, vstopa v kak poklic, ženitve itd.) Ako umrje preskrbovalec, predno je dopolnil otrok določeno starost, tedaj ni treba doneskov dalje plačevati, a glavnica e vendar ob določenem času plačljiva. Ako umrje tudi otrok, k se ima preskrbeti, prej, tedaj preidejo lahko njegove pravice na koga drugega ali na preskrbovalca samega.

II. Oblika (tarif V.) Glavnica se plača po določeni vrsti let, če ostane otrok pri življenju ; če otrok umrje prej, tedaj se vrnejo vplačane premije.

Posebne i<oristi zavarovanj za slučaj smrti v oddelku za ljudska zavarovaijja »Universale«.

Da se sklene zavarovanje, ni treba zdravniške preiskave. Vendar plača »Universale«, če zavarovanec umrje po trimesečnem obstoju zavarovanja, eno četrtino zavarovalne vsote, če umrje po dvanajstmesečnem obstoju, polovico, in če umrje zavarovanec osemnajst mesecev po sklepu zavarovanja, celo zavarovalno vsoto. Cela zavarovalna vsota se plača tudi že prvi dan obstoja zavarovanja, če umrje zavarovanec po kaki nezgodi, ki se mu je pripetila.

Za vsako plačevanje premij je določen 8-tedenska čakalna doba.

Zavarovanja, ki so prenehala, se morejo v enem letu po prenehanju zopet obnoviti, če se doplačajo zaostale premije z zamudnimi obrestmi vred in če se dokaže, da je zdravstveno stanje zavarovanca zadostno.

Universale« jamči svojim zavarovancem brezpogojno varnost z vsem svojim premoženjem, ki znaša po bilanci z dne 31. dec. 1900 8,700.433'56 kron. Njena posest hiš na Dunaju, ki so popolnoma nezadolžene, raprezentuje sama vrednost okoli 3 mil. K.

Več pojasnil daje Generalno zastop. v Gorici, Via Morelli št. 6 » » » Ljubljani, Glinče št. 38 » 5 » Trstu, Via della cassa _di risparmio 2.

Iščejo se agentje s provizijo za Furlanijo in Kranjsko !

Prva tržaška tovarna

aparatov za napravljanje plina,,acetilen"

odlikovana se zlatimi in srebrnimi kolajnami tvrdke ROCCO & C. v ulici Sanita àt. 9. .

v TRSTU.

Autorizováni instalaterji plina, vode in plina »acetilen«.

Aparat na acetilen od Josipa Rocco, patentiran , v Avstro-Ogerski, je absolutno najbolj praktičen in gotov, lahko rabljiv, ne eksplodu-a in je vsprejet od različnih zavarovalnih društev. Vsprejemajo se vsakovrstne kompletne naprave za hiše, restavracije, foto-ííralíčne ateljè, obrtna podjetja, gledališča in mesta pod najugodnejšimi pogoji.

Velika zaloga

najboljšega apiienega kisleca, (karbur)

katerega kilogram daje 300 litr. plina.

Velika izber svetilnic in pritiklin za razsvetljavo.

Specijaliteta :

Cestne svetilnice „ACETILEN"

na 1 ali 2 plamena brez dovoda plina.

Vsprejemajo se dela za instalacije in popravljanje vodovodov.

Pisariift in zalog-a Delavnica

ulica Sanita štv. ll. ulica Porporella.

Ceniki in prospekti brezplačno in franko. Opazka: Cenjene čitatelje se posebno opozarja, da je gori imenovana tvrdka napravila po slovenskih deželah že mnogo lakih vpeljav in da je bilo delo točno izgotovljeno.

„Qoriika Tiskarna'*

^ CfabriČQk

tisl^O^il) it)

Iz zalog-e

za

in druga

h's1<af>s1<a dela.

r

Popis tiskovin

iz zaloge

Foriške fisterne

v Gorici

(Veljaven od 1. januvarja 1902.)

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15

16 17

a) za C. kr. okrajna glavarstva-.

Dopis glavarstva županstvu za priznanje domovinske pravice „ proti vrnitvi v dobi 8 dnij radi dovo-

Ijenji^ obrti.......

„ z naročilom; da iztirja v zlatu zahtevani znesek od plačila zmožnih sorodnikov, ali

pa predloži ubožni list.....

„ za poravnavo bolniških stroškov . „ da zahtevano svoto iztirja od stranke in

pošlje neposredno bolnišnici ,, radi poizvedbe o prosilcu, kateri prosi

dovoljenje za obrtnijo.....

„ glede pritožb strank proti razsodbi radi

prestopkov . ■.....

„ o preslišanju strank v slučaju obdolženja ,, s povabilom, da objavi obdolženi stranki

kazensko razsodbo .....

„ za izjavo o pristojnosti in premoženjskih

razmerah........

Dopisi gla varstv a : der 16bl. Verw. der Landes - Wohlthiitigkeits-Anstalt in Er-

ledigung.......

„ davčnemu uradu in orožniški postaji radi

dovoljene obrti (nemški) ,, der lobl. Verw. der Krankenanstalt zur

Kenntnissnahme.......

,, idem in Erledigung der gesch. Note ecc. „ ■ davčnemu uradu in orožniški postaji radi

ustavljene obrti~......

,, županstvu radi objave kazni obsojenim

strankam (nemški) . . . „ županstvu in orožniški postaji s poukom, o kužnih boleznih......

20 21

22

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Dostavnice v nemško-italijansko-slovensko-

hrvaškem jeziku (močan papir) . Eazkazek glasov III. za volilne može

(glave in vloge)......

Epidemie-Rapports-Tabelle .... Poizvedbe iz krstnih (rojstnih), poročnih

in mrtvaških matic.....

Izkaz po županstvu naštetih voliloev za V. skupino........

b) za županstva na Goriškem-.

Potrdilo pristojnosti in da ni zadržka proti dovoljenju za potovanje .... Pobotnica stranke za sprejeto plačilo iz

občinske blagajne.....

Ista, županstva za sprejeto vplačo v ob

činsko blagajno.....

Plačilni nalog za jedno plačilo

Isti za več plačil......

Vabilo v županski urad pod kazenskimi po

sledicami.......

Isto uljudno.......

Vabilo k seji starašinstva. . . Isto z dnevnim redom .... Vabilo k seji obč. gospodarskega sveta „ k volitvi v občinski zastop . „ k volitvi zaupnih mož za dež. in drž. zbor Potrdilo za vojaško takso.... Ubožni list za bolnike .... Domovnica (Heimatschein)* Pooblastila občinske za volitve Pooblastila za volitve veleposestva, v dež

ali drž. zbor.......

Spisek volilcev za občinske, deželne ali

državnozb. volitve.....

Glasovni razkaz za občinske volitve Vzajemni (kontrolni) razkaz Prošnje s pričevalom vred za oprost od vo

jaščine........

Isto sama prošnja.....

Isto samo spričevalo.....

Individualni izkaz.....

Sklep računa (glava ali uloga) * Proračun ali preudarek" (glava ali iiloga)

Cena za izt. V Vin.

100

400 300

300

80

150

80 150 250 300 80

80

400 400 400

500 300 300 400 500 500

57

58

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 81 82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Denarnični dnevnik • (glava ali uloga) :

a) veliki........

b) mali........

Opravilni zapisnik* (glava ali nloga) :

al veliki.......

b) mali........

Vročilni list a) na četrt pole . . . .

„ „ b) na celi poli . . . . Zapopađek (za dnevnik doli. in troška) Kazenski zapisnik (o županskih razsodbah) Zapisnik delavcev ali o izdanih delavskih

knjižicah.......

Pritožbe proti cenitvi zemljišč. Poštni dnevnik (za potrdilo po pošti od

poslanih uradnih spisov) Izkaz o spremembah stanovališfia domo

brancev (glave ali uloge) Isto službujočega možtva (glave ali uloge) Popis za mrličem (samosl. in v 3 jezikih) Popis obč. preiđož. (inventar) glave ali uloge Ogledno spričevalo mesa .... Dopis glavarstvu v reševanju odloka . Policijski red za vsa tri deželna okrajna gla

varstva.......

„Omnibus", register rabljiv za vse Zapisnik o ogledovanju živine Za pobiranje občinske užitnine Izkaz davkoplačevalcev za obč. doklade Glavna knjiga županstva .... Poizvedovalnica o domovinstvu Knjižica : „Izkaz o plačevanju naklad" ' Spričevalo uboštva in svedočba Izkaz zaostalih naklad ....

Mrliški ogledni list.....

Popis porotnikov......

Knjiga za tujce......

Napovedni listek za tujce.

Zapisnik obrtnih učencev.

Opomin radi dolga pašnikov .

Opomin in rubežen radi dolga pašnikov

Izkaz delavcev pri nakladi

Potirni listek . . .

Zdravniško spričevalo ....

Posilni potni list.....

Potirni potni list.....

Potirni zapisnik......

Gena za

1 1

100

"03 H

izt. v vin.

94

Dnevnik za upis sodnih aktov

4

300

95

Vabilo k naboru.......

1

80

96

Dovolitev godbe......

2

160

97

Hišna pola za popis volilcev splošne volilne skupine........

4

300

98

Prošnje za brezobrestna posojila vinogradnikom ........

6

500

99

Občinska matica.......

o) sa mlekarske zadruge ;

8

800

1

Zapisnik mleka.......

03

_

2

Izplačilna pola.......

05

3

Blagajna (trdo vezana) . . 1 knjiga

190

4

Mlečna knjižnica (trdo vezana) 1 ,,

12

-

5

Dnevnik sirarnice . . .

05

ób

„ sirarnice (trdo vezan) . , .

06

-

6

„ iiilekarnice......

03

-

Gb

„ mlekarnice (trdo vezan) .

06

-

7

Pobotnica vplačanih deležev (na i/^ pole) .

1

90

8

Nakaznice za izplačila iz blagajne (na pole)

1

80

9

Vplačilna pola za deleže.....

03

10

Zapisnik prodanih izdelkov A. (za mlekarnice)

04

U

Zapisnik prodanih izdelkov B. (za sirarnice)

04

12

Letno poročilo.......

06

13

Letni, primerjalni in končni račun

06

—•

14

Inventar........

04

15

Glavna knjiga (trdo vezana) 1 knjiga

obsežna......50 pol

240

Glavna knjiga (trdo vezana) 1 knjiga

obsežna......75 pol

360

Glavna knjiga (trdo vezana) 1 knjiga

obsežna ...... 125 pol

560

16

Pravila.........

20

17

Knjiga sprejemnice za sirarnice 1 knjiga Knjiga sprejemnice za mlekarnice „

05

_

18

05

19

Knjiga za preiskovanje mleka „ d) za cestne odbore:

04

131

Vabilo k seji.......

1

80

13-2

Isto z dnevnim redom.....

2

150

133

Izkaz troškov na cesti.....

5

400

134

Poročilo cestnega čuvaja ....

2.50

135

Plačilni list na skladovnih cestah .

5

4001

., „ drugače razvrščen Knjižice za delavce na cestah

5

400 i

136

56

— () —

141

142

143

li4

145

146

147

148

149

150

152

153

154

155

156

157

158

159

160 161 162

163

164

165

166

167

168

169

170

e) za c. kr. okr. in dež. sodi.sâa:

Uložni zapisnik (Einreicluings - Protokoli) Raziskovalnik ali repertorij . . . . Vabilo (za priče) k razpravam s potrjenjem

o sprejeti potnini.....

Dostavnica .......

Malotne tožbe......

Zvribene prošnje.....

Plačilno povelje.....

Pooblastilo......

Zeniljeknjižni oprav, zapisnik . Slovo najemšCini.....

f) Razno :

Quittung za uradnike .... Dnevnik o mleku za mlekarske družbe Opomin za dolžnike a) .

„11 „ b) . . . . „ „ „a) ... . Mere in proračunjeni troški za proračune

raznih stavb.......

Troškovnik za notarje ali odvetnike

Zakupne pogodbe .....

Pogodbe za stanovanja.....

Polica proizhajanja ubite in ujete divjačine Zapisnik o legalizovanju

Smrtovnica......

Plačilni list pol pole ....

.. četrt.......

Glavna knjiga za bolnilce

Notarski akt (dolžno pismo)

Konto za posojila (za posojilnice in hran.)

,, ,, hranilne vloge .... Inventar zapuščin za sodnije . Zavar. gov. živ. : Obrazec 1. Pristopnica „ „ „ : „ 2. Dnevnik

„ ,, : ,, 3. Glavna knjiga „ „ „ : „ 4. Register član ,, ,, „ : ,, 5. Pobotnice ,, „ „ : „ 6. Pravila (Obrazci štev. 2, 3, 4, dobe se trdo vezani, obrazec 5 pa broširan).

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180 181 182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

201 202 203 á04

205

206 207 -208 209

g) za cerkvene tirade:

Nota pro đenuntiationibus faciendis (tuđi slov.)

„ „ „ factis

0:inanilnica oklicev v slovenskem jeziku Poroôni list v slovenskem jeziku Izkaz mrtvili v slovenskem jeziku Pobotnica za duhovnike v slov. jeziku Ista za obligacije v slovenskem jeziku Račun (3 pole) v slovenskem jeziku Računski posnetek v slovenskem jeziku Izkazek najemščine v slovenskem jeziku ,, glavničnili obrestij v slovenskem jeziku Testimonium status liberi (tudi slov.)

,, doctr., reUg. et morum ,, ,, Fides matrimonialis ■ ,, ,,

„ nativitatis et baptismi' „ „ „ mortis et sepulturae .... Status animarum na slabšem papirju (za

izpiske)........

Status animarum na boljšem papirju (za

vezanje)........

Liber matrimoniorum.....

,, baptizatorum......

„ defunctorum......

Izkazek, kako se je pomnožilo premoženje Listki za birmo ......

ll) za C. kr. deželne in okrajne ter mestne in krajne-ioLike svete in šole naGoriiikem in v Istri, v slovenskem, hrvaškem ali italijanskem jeziku. :

Razrednica Tednik

Glavni imenik Matica

Imovnik ali inventar Popis šolske knjižnice Šolska kronika ' Izkaz zamud (izostataka) Opravilni zapisnik

glava ali uloga

glava ali uloga

Cena za "l^jlOO izt. v vin.

3

200

3

200

8

200

3

200

3

200

2

150

3

200

16

1400

6

500

6

500

6

; 500

3

200

3

200

3

: 200

3

200

3

200

9

800

10

900

10

900

10

900

10

900

4

350

1

RO

7 700

3 300

3 300

3-6 360

3 300

300 600 300 300

210 211 212

213

214

215

216

217

218

219

220 220a

221

222

223

224

225 228

227

228

229

230

231

241

242

243

244

Šolska izvestja (školske viesti) Izpitno spričevalo (svjedočba)

Odpustnica .....

Ođliođnica (ođlaznica) Imenik po vrsti (abecednik) . Vabila starišem za opravicenje zamud Pravila o vedenji učencev ljudskih šol Sklepno poročilo vodstev na okr. šolski

svet (statistika) .... Vročilni list krajnega š. sveta Pobotnice za učjtelje .... Proračun o potrebi in poplačilu ljudskili šol Izposojevalni zapi'inilt za šolske knjižnice .

Obrazci novoga pokr. školskoga zakona za Istru SI. julija 1895. :

A k § 1. na celi poli (glava ali uloga)

lirv.-slov.........

B k § 2. na celi poli lirv.-slov. C k § 3. na celi poli ,.„... D k § 4. na četrt pole hrv.-italijanski in

hrvatsko-slovenski......

E k § 4. na celi poli hrv.-slovenski F k § 4. na „ „ „ G k § 5. na četrt pole hrv.-italijanski in

hrvatslto-slovenski......

H k § 7. na celi poli.....

I k § 9. na pol pole samohrvatski, samo-

slovenski ali samoitalijanski M k § 12. na četrt pole lirv.-italijanski in

lirvatsko-slovenski......

L k § 12. na četrt pole lirv.-italijanski in hrvatsko-slovenski.....

i) za C. kr. -poštne in brzojavne urade.

Quittung za poštarje v obče . . ' . Quittung za letni pavšal ....

Quittung BestellgebOlir.....

„Bericht" za dopisovanje z ravnateljstvom (za samopoštne ali poštno - brzojavne

urade) . . ......

Consignation za „Pensionsverein"

CD

H

246

247

248

249

250

231

252

253

254

255

256

261

Verzeichnis à couto Abfuliren Verlags-Ansuchen und Cassastands-Nach

weis........

Quartals-Ausweis.....

Arbeits-Ausweis na pol pole . Poštni dnevnik (Einnahnie- und Aiisgabe

Buoli) . . . . V . Consignation fiir erhaltene Verlage AusTveis uber die portopfl. Pakete Quittung fur Telegraíenpehalt Verzeichnis der Pensionsmitglieđer Verzeichnis der eingehobenen Beitrâge fíi

den Pensions-Fond .... Ausweis liber ausbezahlten Nachtdienstge bûhren .......

i) za pobiranje deželne vžitnine:

Kletne bolete......

Cena za

1

100

izt. v vin.

4

300

4

300

4

300

4

300

5

400

4

300

3

180

3

180

4

300

4

300

4

300

6

500

V zalog-i

„Goriške Tiskarne" A. Gabršček v Gorici

se naročujejo ti-le časopisi in knjige:

1. „Soča",, izhaja trikrat na teden v šestih izdan jih in sicer : vsak torek, četrtek in soboto. Celoletna naročnina 13 kron 20 vin.

2. „Primorec", izhaja vsaki petek. Celoletna naročnina 3 krone 20 vin.

3. „Slovanska knjižnica", izhaja v mesečnih snopičih po 6 tisk. pol. Celoletna naročnina znaša 3 krone 60 vin. Do zdaj izšlo 106 snopičev.

4. „Knjižnica za mladino", vsaki snopič stane 50 vin.

5. „O te ženske". (Cena 2 K, po pošti K 2-20.)

6. „Hamlet". Žaloigra v 5. dejanjih. (Cena K 1-40.)

7. „Ruska antalogija". Zbrala in uredila Iv. Vesel in A. Aškerc. (Cena K 3.20).

8. „Marko Visconti", roman. Ital. napisal Tommaso Grossi. (Cena K 2-60.)

9. „Vstajenje". Roman grofa Leva Nik. Tolstoja. Obsega 776 stranij. Eleg. vez. K 4-60, po pošti 30 vin. več.

10. „Quo vadiš"? Spisal Henrik Sienkievič. Obsega 650 stranij. Eleg. vez. K 4-80 s poštnino.

11. „Materino delo za Boga in domovino". Knjiga pripravna za vsako rodoljubno gospodinjo. (Cena K 1-40).

12. Krilan-Pagliaruzzijeve poezije in proza. (Tri knjige K 3-20).

13. Simon Gregorčičeva „Zbirka pesmij". (Cena 60 v.)

14. „Gluhonemi". Zgodovina in sedanja metoda njih vzgojevanja. (Cena znižana K 2-—).

15. „Venec slovanskih povestij". I. knjiga : Črtice. (Cena K 110). II. knjiga : Prevodi iz raznih slovanskih jezikov (Cena K MG). III. knjiga. Razni slovanski prevodi. (Cena 1-20). IV. knjige Razni slov. prevodi. (Cena K 1'20).

16. „Zgodovinske črtice iz pokirežene grofije Goriške in Gra

diške". I. Spisal profesor S. Rutar. (Cena K1-10)

17. Slomšekovi „Spisi, zbrani za mladino". (5 snopičev. Cena K 2-50)

18. Praprotnikove „Pesmi cerkvene in druge". (2 snopiča. Cena 1 krono).

19. „Bele noči". Sentimentalen roman. (Cena 50 v.)

20. „Občinsko gospodarstvo na Goriškem", spisal E. Klavžar, dež. uradnik. Stane le 40 vin.

21. „Cestni zakon za pokneženo grofijo Goriško in Gradiško" z dne 21 maja 1894., spisal E. Klavžar. (Cena 40 vin.)

22. „Rusko-slovenski slovar". (Pynnoii PýccKO-Cjio-BÍÍHCKH cjiosápi,) in „Kratka slovnica ruskega jezika". (KpáTKaa FpaMMáTiiKa PýccKaro astiKá), vez. 3-80, broš. 3-20

št. 10

St. lo'/g št. 11

št. 12

Št. 13 Št. 14 ;

Št. 15 ' I

Št. 16

Št. 17

Posetnice,

katere ima v svoji zalogi »Goriška Tiskarna« A. Gabršček v Gorici. Razen tu navadenih vrst in kakovostij ima še posebno elegantne posetnice, prikladne za darila. — Pri na-ročevanju zadostuje, ako se naznači številka oblike in črk.

Cene so razvidne na drugi strani.

Posetnlee

po

kakovosti in obiiki

IDO posetk In 50 zav. v eleg. škatlici

zlata obr.

Navadne

50 100

Z zlato obrezo -

50 100

Črni rob

50 100

17 . . 16 . .

15 . . 14 . . 13 . .

ISsreb. obrz 12 . . 11 . . 101/2 za Soko 101/2 . . 10 . . .

1 za dame

2 » »

3 » »

4 » možke

5 » »

4 » dame

2-40

2-80

2-50 3-—

2-70

2-90

3-20

2-40 2-60

3-20 3-60

80 90 90 1-— 1-20

1-30

1-30 1-40

1-50

2-— 2-20

2-40

1-— 1-90 1-10 2-— 1-20 2-10 l-30|2-40 1-50 2-70

1-60

2-90

1-40 2-60 1-60 2-80

1-70 3-20

l'60;2-80

1-90

2-90

3-

1-— 1-80

2-80|3'20 2-40 i —

l-30|2-40 1-202-—

3-40

1-70

2-—

2-—

3 — 3-80

3-60

1-40 2-60*

K vsem posetnicam ima tiskarna tudi odgovarjajoče zavitke in sicer 100 komadov belih navadnih od 1 K do 140 s črnim robom od 1 K do 2-60 kr.

• Za pol žalno dobo.

d/

6 pavlina 5'ajkûva

7 '^magôslav '^viszdogorshi

8

W^dSip "^drup

9 c/ívlo-n. a^QZaûin Sio

■o-raseíL

10

mOy-c. f^au&ts^tc

11 S

đ

esj^cLú

'.ana

13 c^taan CyJea^a

(^Jiaaiz ^f/

' CZÁ. (Z^'auec

16

■as

17

3)r. bornai bornih

18

Jernej

19

e/Tnion

&rezoDiuÂ

20

J^apajae

21

BITaiej

(S^fanie

22

^uka

^Jeienec

23

(Andrej

^riovec

24 (

^imon (^regorčič

25

Ema Doljakova

26

EDVARD SAULI

27 Uëmpô UaeAoecKuû

27 Uëmpô UaeAoecKuû

28

OGMn nETPOBn^'Ë

29

Fanica in Žarko Bolta,uzer

30

ANDREJ GOLJA

31

Fanica Kpstnapfel

32

EMICA LENARDIČ

33

Jovan Hranilovic

34

FRAN NABERGOJ

35

Mirko Besednjak

36

Olga Zariëeva

37

38 )\lbin )\nclerwald

39

Iran loancDič

40

42

j^r. f'ran (i)andić

41 AHKRaAXDI-IR FRATXIŘ

Dan Deljali

42

\p

43

Anten (5

44

30SIP PE(i£NŘO

45

Fran Stélé

46

ZLATA METELJKOYA

47

Mohor Dominiko

48

MILKA DANILOYA

49

Ivan Hribar

50 JAKOB 2:ALAZHIK

51

Rajko Eržen

52

JOSIP SULIGOJ

53

Ivan Nemec

54 KAROL DRAŠČEK

55

Hrabroslav Kofol

56

FRAN DEVET

57 /\ntorj

58

Ivan Jelenec

59

BOGOMIL CEJAN

60 J^enrik F^ezen

Ih ... ........

— ig

el

69

70

71

72

Jakob Miloš

62

FR. DETELA

63

indtej baron linkler

J

64

lilil ipi

65

fits ©ii

66

lit Ift

mi

67

Andrej Komel pl. Sočebran

68

Josip Sborsil

ZMAGOSLAV LEON Dr. Josip Juraj Strossmayer

JOSIP ZIMPRIČ

Dragotin Karabejevic

73 IVAN PERSE

74

Anton Budau

75

ANDREJ LISJAK

76

Gogelbert Gapgl

77

JOSIP peceRMCL

78

BBERFLUf

79

Komotaiiú dr. Vjekoslav

80

Ra]iko Kotífa"

81

ZMAfiOSLAVA MURNUiOVA

82

Vekoslav Cehovin

83

Kristina Miklus

84

MARIJA PAVLETIČ

.3

85 C. A. rpH60-Èfl0BT>

86 M. M. XOCTHHKTJ

87 JIKOBt KAHETAHOBH^Tb

88 Ivan Bednařík

Pavlina Pájková

SO SIMON GEEGORČIČ

91 Anton Kuštrin

DRAGOTIN KODERMAC

93 C. A. rpiióoiuciBT.

94 M. U. XOCTHIIKT,

95 Josip Ferfolja

96 JAKOB PELIGON

97

Ida Sekulin

98

MARTIN LASIČ

99

loiîiiHi, Bucrr.iieiríi

100

A. líAllIOBHA

101

C. KyTy^OBT)

102

VL MypABiEB^

103

Valerija Morzkowska

104.

ALFRED PEČENKO

105

Fran Gestrin

106

ANTON MARTIN SLOMŠEK

107

Svatopluk Čech

108

ANTON KL0DIĆ-8ABLAD08KI

109

Vinko Vinic

110

ANDEJ PRAPROTNIK

111

Franc Postročnik

112

JOSIPINA MEDVEŠCEK

113

Ida Kavčič

114

JAROMIL PODGORNIK

115

Nlarija Pahor

116

FRAN VALANTIG

117

Heani FposHbiii BacH;iieBH4i

118

CTEnAHI) nAPAMOHOBHHl

119

Ivan Kukuljević-Sakcinski

120

JOSIP STRITAR

121

Josip Pagliaruzzi-Krilan

122

SIMON GERNOVIC

123

Fran Brajnik

124

Dr. DRAGOTIN TRED

125

Janko Jo^ip řaběiě

126

Fran Svoboda

127

IVAN vitez NAIÎERGOJ

128

Josip Jug

129 FRAN PRIMOŽIČ

130 Katariii.a Jalleii

131 Dr. ANTE STARČEVIĆ

132 Aleksander Kostnapfel

133

Anton PAigel

134 ARGEL KANEnSEK

13B

Rozi ^uzDil<

136 Fran Mikuš

137 VINKO LEVIČNIK

138 Ivan Podg-ornik

139 EMILIJA HLADNIK

140 Fanika Eppieh

141 BOŽEDAR VERNIK

142 Olgra Prinéič

143 JOSIP SMREKAR

144

Rudolf Brajnik

145 FRAN OBLAK

146 Josip Fon

147 ALBIN RADIKON

148 Fran Boskin

14) MARIJA PODGORNIKOVA

150 Marija Filipič

151 AMALIJA ŠTROSER

1Ô2 Henrik Kovač

153 JOSIP KOGOJ

154 fflcjirfčil)(iiiptiuami)cl)iift

155 (Sc^ntfcuct)auer

156 |)iippïiljnuiit

157 ^-crbínaiib eiwotPWccf

158 'i^etevShiivg

159 g;tttnt ^teBcjij

160 J)r. :Fiualter

SnljMirg

ludiaruriicvc!

168 «Îifi^tfîiïif lïtîii

164

-SaiBací)

Zbirka črk večjih vrst.

165

IF

Tre euslie-ebrina

- XAi)RU#A

168

(ÍíííliIuš

71V

»G mor i

170

171 (

mimi G V

185

186

187

im UM M

im

Carigrad

188

189

190

191

SVOBODA Samo

nARcin ERMeSr

192

Çijan

193

SOČA

194

Ana

195

IA5I

/likere

196

197

ms

Hafl Ifa^pič

v

19!» <<

m

Miroslav PeVmA PUR^n KARMIME

— 35 —

o POSTRV

Trnovo KOMEN

211

212

213

214

215

Simon JENKO

_ Jastreli "SflliODIJE

V^ V

232

£MA

á35

23(1

Doberdob

oriška tiskarna"

GABRŠČEK

Y Gorici, Gosposka ulica 11

p' Sprejema naročila

^ za tisek vsakovrstnih tiskovin i;^

kakor :

Vabila k veselicam, trgovsice račune in zavitice ter listevni papir s tvrdko, raznovrstne poselite z zavitki v elegantnih škatljah, poročna in zaročna naznanila, osmrtnice itd.

Šolam in županstvom priporoča

veliko zalogo izgotovljenih tiskovin.

(Popis tiskovin s cenikom glej spredaj.)

Pred kratkim so izšle sledeče knjige:

JARCO VISCONTI",

ital. spisal TOMMASO GROSSI ; cena s poštnino vred kron 2-60.

„ODISEJA" II. izdaja; s poštnino vred kron 1-40.

JENEC 8L0V. P0VE8TIJ" '

I. in II. knjiga à kron r20; III. in IV. knjiga s i poštnino vred à kron 1-30.

„SALONSKA KNJIŽNICA" :

I. knjiga: „O te ženske'! Spisal FRAN GOVÉKAR; ■ cena s poštnino vred kron 2'20; II. knjiga: „Hamlet" Preval J. CANKAR; cena s poštnino vred kron 1-60; . III. knj ga: „Ruska antologija", zbrala I. VESEL in A. AŠKEEC. Str. 468. Cena po pošti K 3-.20.

Zahtevajte cenik naših Izda], katerega iiošUIame zastonj! . .....

Lekarna pri angelju varuhu

A. Thierry-ja

v Pregradi

pri Rograteu-Slatini.

Da dosežeš bol blažeč, želodec krepčajoč, kašelj tolažeč in slezo raztvarjajoč notranji učinek, vzemi na košček sladkorja po potrebi 20 do 40 kapljic

A. Thierry-jevega svetovnozna-

nega balzama. Isti čisti v mnogih slučajih tudi zunanje- rane in blaži zunanje bolečine. — Pazi naj se dobro na v vseh kulturnili državah vknjiženo varstveno znamko zelena nuna in kovinsko kapico z vtisnjeno firmo : IGH DIEN. Vsak ponarejen izdelek brez tega znamenja pristnosti naj se zavrne. Po pošti franko brez stroškov 12 mahh ali 6 dvojnatih steklenic 4 krone samo proti predplačilu. Steklenice za poskušnjo in prospekte s kazalom zalog v vseh deželah sveta pošilja samo proti predplačilu 1 krone 20 novćičev lekarnar A. Thierry-jeva tovarna v Pregradi pri Rogatcu - Slatini. Dobi se skoro v vseh lekarnah, toda pazi naj se na pridejano znamenje pristnosti.

jJCHJJIIjJ

Allein ecbter Balsam

sus iti Schutjsngíl-Apolfiekii des

A! Thierry in Pregrada

bel RohitEch-Sauerbronn.

Lekarnarja A. Thierry-ja

pristno

oentífolíjno mazilo.

SchutzengelApoflieke

Najmoi'nejše čistilno mazilo v sedanjosti, učinkuje izborno proti vnemanju ran. Ima s tem, da rano temeljito očisti in omehča, hiter ia bolest blažeč, naglo zdraveč učinek ter izvleče vse tuje predmete. Za turiste, kolesarje in jezdece je neobhodno potrebno. Proti kurjim oSesom, oteklinam, vsakovrstnim sterjenjem, ozeblinam se vporablja z najboljšim vspe-hom. — Po pošti franko 1 lonček samo proti preduaka-zilu 1 krone 80 novcev, 2 lončka 3 krone 50 uo^'cev pošilja z cenikom in kazalom zalog vseh dežel na svetu

lekarnarja A. Thierry-ja

tovarna v Pregradi

pri Rogatcu-Slatlni.

Ogibajte se ponarejenih izdelkov in pazite dobro na pridejano, na vsakem lončku vtisnjeno varstveno znamko.

đesA.THlERRY-ft PRE&RAC'

Mirabile

Pain-Expeller

je rabiti le vnanje

Nenavadno in gotovo pomaga to mazilo, če se je vdrgne pri protinu, trganju v udih, nagli (akutni) in sklepni skrnini, ptri bolečinah v hrbtu in križu, mrtvo-udnosti, vnanjem prehlajenju, če se zvije kak ud, pri zateklim udov in vnetjih itd., dalje služi kot vnanje krepilno sredstvo po vseh naporih in kot sredstvo, ki varuje pred vsemi ravno naštetimi bolečinami.

Pristno le z zgornjo tvrdko in varstveno znamko in zaprto s kovinsko kapico, ki ima tvrdko izdelo-vatelja.

Manj kot dvoje steklenic se ne more pošiljati in ti staneti s poštnino vred na vsako pošto v Avstro-Ogerski in Nemčiji postavljeni proti povzetju ali prednakazilu zneska 3 krone in 60 vinarjev.

A. Thierry-jeva lekarna

k „angelu vamliu"

¥ Iregradi pri |ogatGu=ilatini.

Lekaruarja A. Thierry-ja pristno

angleško mazilo

za varstvo kože

Before

boraksovo milo,

popolnoma brez vseli škodljivih ali prepovedanih snovij, najboljše mazilo proti vseh \Tst nečistotám kože. Odstrani bradavice, pege na ^obrazu, ogerce, sojedece, grbe in krhkosti kože ter napravi kožo na obličju in rokah nežno in čisto.

En lonëek z boraksoTim luilom franko 3 krone 30 novcev.

Naslovi naj se na

lekarnarja A. Thierry-ja tovarno za balzam

v Pregradi pri Rogatcu-Slatini.

Številna sjíričevala so na razpolago v izvirnikih.

Hamatin-pastile,

pripravljene po izvirnem francoskem receptu iz pristnega Liebig-evega mesnega izvlečka v zvezi s kemiškimi tvarinami, so najzanesljiveje sredstvo zoper bledico in

pománjkanje krvi in bolezni, ki izvirajo iz teh. Te pa-slile poreinožiijejo ob ednem kri in imajo redilno moč. Kakor hitro se prične pokazo,vali pomanjkanje krvi in bledica, ki se po hitrem utrujenju, slabosti mišice, srčnem utripanju, težkem dihanju, motenju v prebavljenju, želo-dečnem krču, ojiiotici, hudem glavobolu itd., lahko spoznajo na osebah, tej bolezni podvrženih, ne zamudi naj se, to bolezen takoj ustaviti in naj se zaupno ' naroči hamatin-pastile, ki so edino zanesljivo in gotovo učinkujoče sredstvo zoper bledico in pomanjkanje krvi. — Hiimatin-pastile se na vsako naročilo sveže pripravijo

T A. Thierry-jevi lekarni

k „angelu varuhu" v Pregradi

pri Rogatcu-Slatini.

Ena škatljica stane franko 4 krone.

Na vsaki škatljici mora biti lastnoročni podpis izdeiovatelja.

Zagorski prsni sok (sirup)

je prav prijetno sredstvo za odrašene in tudi otroke vsake starosti zoper krčeviti, oslovski in zadušljivi kašelj, prsni in pljučni katar, zasliženje, bolestni izmeček, prsne bolečine; vpliva pomirovalno pri vseh, tudi starejih prsnih in pljučnih bolečinah.

Cela steklenica stane franko 3 krone 30 vinarjev. — Vsaka steklenica mora imeti kovinsko kapico in v to vtisnjeno mojo tvrdko.

Pripravlja in dobiva se v

A. Thierry-jevi lekarni k „angelu varuhu" v Pregradi pri

Rogatcu-Slatini.

Lekarnarja A. Thierry-ja

pristni angleški restorter za lase

(Tanuocliinin-mazilo.)

Popolnoma prosto škod-IJivih ali prepovedanih tvarin. Zabranjuje prezgodnje izpadanje in osivenje las na glavi in bradi, črni sive lase pospešuje njih rast in odstrani in zabrani vsako tvorenje luskin.

En lonček franko 3 krone 30 Tin.

številna spričevala so na razpolago v izvirniku.

Naslov je

lekarnarja A. Tlilerry-ja tovarna balzama

T Pregradi pri Koga ten Slatini.

BéîofQ.

Pristne angleške Gascara-Zagradske kričistiliie krogljlce.

Ena škatljica 60 vinarjev, 1 zavitek s 6 škatljicami stane franko 3 krone 80 vinarjev. — Je posebno prii)oro8Eno sredstvo, da gre človek redno na potrebo brez zlib posledic. Vsaka škatljica mora imeti lastnoročni podpis izdelovatelja A. Thierry-ja. Ivjer ni zaloge mojih izdelkov, naj se naroča naravnost pod naslovom: A. Thiefry-jeva lekarna k „angelu varuhu" v Pregradi pri Rogatcu-Slatini.

DIGBSTIV.

Pristni aMg-leSki jedilni in prebavni prašek lekarnarja A. Thierry-ja v Pregradi pri Rogatcu-Slatini.

Neprekosljivo in nedosežno domače sredstvo, ki krepi želodec, vzbuja tek, pospešuje prebavljanje, živi in krepi telo in odpravi z lahkoto vse prebavne težkoče. Priporočati je posebno, če se povžije preveo in mo6- , nejših, mastnih, napenjajočih jedU ali preveč pijač. — čisti tudi kri in zabranjuje postanek in napredovanje najvećih boleznij vseh prebavnih organov. — Vzeti je tega praška eno ali dve mali kavini žlici en Setrt ure po vsakem obedu s kozarcem vode ali bolje z dobrim namiznim vinom in je piti na to še pol kozarca vode ah vina. Ena škatlja stane 3 krone. Na vsaki škatljid mora v znamenje pristnosti biti lastnoročni podpis izdelovatelja „Thieny Adolf". Kjer ni zaloge tega izvrstnega jedilnega praška, naj se naroči naravnost in naslovi na

A. Thierry-jevo lekarno k „angelu varuhu" v Pregradi pri Rogatcu-Slatini.

Prašek zoper hemoroide

je gotovi pripomoček ; zdravi in odstrani hemoroide (zlato žilo, krvenje in otekline ritnika). Se le vnanje rabi, brez motenja dela. Natančneje pove navod o vporabi! Vsaka škatljica mora imeti moj podpis. 1 škatlja stane franko in brez stroškov 8 K. — Pristni se dobiva le neposredno iz lekarne k „angelu varuhu" A. Thierry v Pregradi pri Rogatou-Slatini.

A. Thierry-ja prašek proti kašlju

topi slezo in lajša bolest ; škatlja stane 80 novcev, po pošti 1 krono 20 novcev franko samo proti predplačilu.

S&most starega moža.

Resnična povest iz življenja.

Pripoveduje Štefan Szabó ml. v Pákozdu.

Ljubi čitatelji! Najboljše, kar ima človek, je pač zdravlje. ïoda žalibog, ako je kdo bolan, dobi jako težko sredstvo, ki mu pomaga. Tudi jaz sem bil "šest let bolan in sem poskusil zaman vse mogoče. Slednjič . sem čital v nekem čas-}niku o „Follerjevem Elza-fluidu" iz lekarne v Slubici na Hrvaškem in sem si mislil: -, Počkaj ! Poskusi še to!' Za poskušnjo si naročim 12 steklenic; — tp je začetek zgodbice-, katero vam liočem povedati. Šest let nisem mogel hoditi zaradi protina in groznega trganja v nogah. Nog nisem mogel nili vzdigniti, spali pa niti eno noč. Deset dnij sem si mazal z Fellorjeviiii ,Elza-iluidom' in sem že mogel hoditi, v 3 tednih pa sem bil zdrav kakor riba.

Vsi sosedje so prišli gledat to čudodelno zdravilo, ki mi je pomoglo. Vsi so vedeli da sem si zopet naročil tega ,Elza-iluida". Sosed Miha, mi je prvi povedal, da ima jako vročo glavo, nekako vročico in da ga holé roke; noge in križ. Jaz mu dam steklenico „Elza-fluida", in v 3 dneh je bil mož zdrav. — Šlefe z gore je tudi prišel in me prosil, naj mu dam tega čudodelnega „Elza-iluida", ki pomaga vsakomur, kajti njegova žena ima vehk kašelj in jo bOde v prsih. Pomislite, ljudje božji! V dveh dneh pride Šte-felova žena sama in se mi prav lepo zahvali, kajti

,Elza-fluid' ji je pomagal takoj. Ravno o svetem Jožefu pa je prišla soseda Ana povedat, da ji leži otrok že na smrtni postelji, in to radi prevelikega kozlanja, jokanja in krča v trebuhu, in da ne ve, kaj bi naredila. Oblazila je že vse zdravnike, in tudi stare ženice so po.skusile že vse. toda — vse zaman.

Jaz pogledam v popis, ki je pridejan vsaki steklenici ,Elza-fluida', če je še kaka pomoč, in res, — tam je citati: „10 kapljic v mleko in z „Elza-iluidom'' mazati trebuh" ; to mora pomagati ! Dam ji eno ste-kleničico in ji rečem: „Ne smeš biti žulostna, kajti kar stoji v tem popisu, mora biti resnično, toda vedi, da ako bode pomagalo, mi moraš vrniti za to steklenico dve; samo lo ti še rečem: da dobiš pravi Fellerjev „Elza-fluid", moraš na naročiluo pismo napisati natančen naslov :

EVGEN V. FELLEB,

lekarnar v Stubicl št. 296, Hrvaško.

Po ceni pa je tudi! Dvanajst st^eklenic stane 5 kron in pošto plača lekarnar sam. Še isti večer je dete ozdravila, in za teden mi prinese soseda Ana vsa radostna 20 steklenic „Elza-ilnida" mesto dveh, češ, ako ne bi bila imela tega tliiida, bi ji bilo dete umrlo. Vsi vaščaoje so to slišali in sedaj so. si ga nabavili vsi. O pustu sem bd na Janezovi svatbi in sem poslušal z velikim veseljem, kar so pripovedovali ljudje o Fellerjevem „Elza-fluidu". Uetetu neke žene je pomagal proti božjftsti, proti ćrevesom, drugim proti griži, zobobolu, proti jrarjam, vsem ranam, krčem, boliiemu želodcu, slabeiiui prebavljaiiju, bolnim jetrom, jetiki, trešljiki in proti slabosti. Nekdo je kašljal kri, in tudi njemu je pomagalo, in neki star sosed ni videl skoro nič več. a vidi sedaj kalvor mladenič. Po pripovedovanju so.^sedov je koristil ïellerjev „Elza-lluid'' povsod, in je ozdravil vse bolezni. âe celo prašičem, konjem, volom so ga dajali, ker živah niso hoteli jesti in — takoj je pomagal. Morem Vam, ljudje božji, torej potrditi, da je „Elza-lluid " najbolje zdravilo, ki je povsod koristen, ozdravi

najrazličnejše bolezni; da dobite pristen, morate napisati na naročilnico natančen naslov :

EVGEN V. FELLER,

lekarna v Stubicl št, 296, Hrvaško.

Ako naročite 12 steklenic „Elza-fluida", plačate 5 kron, 24 steklenic stane 8 kron 60 vin., 36 stoklenic kron 12-40, 48 steklenic pa 16 kron. franko, z navodom, o uporabi in s zabojčkom vred. Vsem, kateri ga naročijo, voščim, da bi jim pomagalo kakor meni.

prLn7 FeÎlerjev „Elza-fluid"

esenčni fluid z rastlin z znamko „Elza") mora imeli na vseh navodilih o uporabi in na vsaki steklenici varstveno znamko, kakoršna je tu naslikana z imenom ,Elza" in podpisom „Feller". Zdravilo jo preskiišeii» in presojeno od zdravstvenih ui-adov. Na razstavah v Parizu, Rimu, Londonu. Berlinu in Niči je bil Fellerjev „Elza-lluiď odlikovan z zlato kolajno. Naročajte Fellerjev „Elza-iluid" samo po poštnem povzetju ali proti predplačilu. Z poštnino, zabojem in navodilom o uporabi vred stane 12 steklenic samo 5 kron, 24 steklenic stane 8 kron 60 vin., 36 steklenic kron 1^2;4.0, 48 steklenic pa 16 kron franko, kamorkoli.

Dalje se priporoča r

FellerjevB „Elza"-l{rogliice iz Rabarbara.

Najboljše, najcenejše, tisočkrat poskušeno čistilo, uiinkuje hitro, gotovo, brez vsakih bolečin, pospešuje tek in prebavljanje, čisti, tolaži bolečine, pri večini boleznij na želodcu ali prebavilih. En zavoj {6 škatljic) z navodilom o uporabi stane 4 krone, franko.

Prva jugoslovanska tovarna

za kavine surogate, smokylno (figOTo) in slavno karo v Ljubljani.

Na novo ustanovljena domača tovarna te vrste izdeluje z najnovejšo uredbo najboljše vrste cikorije kakor tudi izboljšano znano „kavino primes v prid družbe, sv. Cirila in Metoda" ter se slavno občinstvo opozarja, da zahteva in kupuje edino le domači izdelek iz te tovarne.

m

Zalog-a vsakovrstnega

v Gorici, Gosposka ullea št. 14.

v zalogi ima

pohištvo vseh slogov

za vsak stan, priprostega in najfinejega izdelka v veliki izberi.

V ZALOGI IMA : Podobe na platno in šipe, ogledala, žime in platno, razne tapetarije itd. -î'^î-

Daje tudi na obroke!

priporoča

syolfl líiiii

<

v Gorici

ullea Vetturini št. 3.

Klobučar

Leopold Horvat

v Gorici

Gosposka iillcíi štv. 12

(tik lekarne)

ima boguio zalogo vsakovrstnih klobukov za odrasle in otroke

Izdeluje jili tudi po naročilu v svoji delavnici v lastni hiši.

I

I

Špedicijska poslovnica

GAŠPAR HVALIC

v Corici v ulici Morelll št. 12.

Priporoča se toplo Slovencem v mestu in rojakom na deželi za prevažanje vsakovrstnega blaga in pohištva v vse kraje. Ker ima

tri nove, zaprte vozove za prevažanje,

zagotavlja, da se blago nepoškodovano dostavlja.

Anton Pečenko

veleiržee z vinom v Gorici

(l)oleg ljudskega vrta)

na desni roki

proti pošti št. 8, priporoča

svojo veliko zalogo

vseh domačih, istrskih ia daltiiatinsl<lh naravniti. vin

po najnižjih cenah.

Odlikovan fotografski atelier

BAntop JepkičS

v Gorici

f^ V Gosposki ulici stv. 7. ^

^^^ Priporoča se slavnenu občinstvu v méstu ^^^

^^^ in na deželi v blagohotno podporo. ^^^

Priporoča posebno razglednice ^^

krasno dovršene 20-25 gld. 1000. HH

C. kr. privelegirani kroji,

vsakteremu koj razumljivi krojiti.

MARTIN POVERAJ Ï GORIC

civilni in vojašici krojač,

Edino na Travniku štv. 5.

Ima izborno zalogo vsake vrste Iblaga za obleke iz inozemskih in avstrijskih tovarn in gotovih oblek, dežnikov in sobnih plaScev za vsako sezono. Blag-o se prodaja tudi na meter.

Sprejemajo se naročila za izdelov. raznih oblek, jaket, pelegrin, dežnih plaščev, tudi za dame,

po najnoveji modi.

I

Novo pogrebno podjetje

Alojzij Ziani v Gorici

CorsD Gius. Verdi il (Vrtna ulica)

se priporoča za razne navadne in sijajne pogrebe, kakor tudi za vse potrebščine pri mrličih.

Izvršuje vsa naročila v mestu in na deželi točno in hitro.

————

Ustanovljena tvrdka leta 1806.

(xosposka ulica št. 3 Filijalki v Komnu in Sežani.

Tvorniška zaloga

usnja in podplatov

ter

vseh potrebščin za čevljarje, različnega usnja za sedlarje, knjigoveze, tapetarje itd.

^ Odlikovana ^

V^ tovarna nadplatov ^

(ScliuhobertliBile), JerniBnov in oprav za vole. Zaloga pravih ruskih galoš.

Glavni zalagatelj

voščila (biksa)

družliE sv. Cirila in IVIetoda. ^

Ceniki na zalitevo zastonj in franko.j».

Krčmar H

MIHAEL AHATZ »

v Gorici ullea sv. Ivana stv. 6.

Toèi dobra criiii iu bela Tina

Izborna kuhinja.

Sobe za prenočišč«. — Stala za konje.

Priporoča se slavnemu občinstvu v Gorici in na deželi.

Karol Hvala

trgovec z lesom v Gorici, proti Sosksmu mostu št. ID

ima

veliko zalogo vsakovrstnega lesa za grajenje poslopij, za mizarske ' in druge potrebe. \\

^ Cene zmerne, -t»® ^

Tan Gufer & Bajt

(prej Fran Cnfer)

krojaška mojstra

v Gorlei,

ulica Sv. Antona štv. 7

(v hiši g. Kopača, svečarja) pripočata svojim rojakom v mestu in na deželi svojo

krojaško delavnico

kjer se izdelujejo

vsakovrstne obleke

po

modernih in dobrih krojih za vsak letni čas

po jako zmernih cenah.

v zalogi imata h a v e I o k e pripostega in finega izdelka.

^-

Hausner & Lokar

v Gorici Gosposka ulica štv. ll.

Zaloga

usnja in podplatov vseh vrst največ iz lastne tovarne v Mirnu.

Priporočata potrebščine za čevljarje.

k Cene zmerne.

Naročila za deželo se izvrSé točno. ^

-A

prve kranjske ekspertne pivovarne na par

T. Frohlich-a na Vrhniki.

€rlaTni zastopnik za Gorico in deželo

Gorica — Rabatišče št. 18-20 — Gorica

iPriporoča se p. n. č. gg. odjemalcem iz mesta in [dežele. Prodaja pivo v sodčkih po 100, 50, 25 in ; 12^3 litrov ter v steklenicah po '/2 litra. V zalogi ima tudi specijaliteto :

GRAN AT-PORTER

To pivo je varjeno na bavarski način ter 5 stopinj težje od navadnega piva.

^ Pekovski mojster

L

v lastni hiši

na Kornu v Gorici

priporoča

raznovrstno, navadno in najfineje pecivo, kolače za iiirniance itd.

Zalog-a vsakovrstne moke.

IVAN REJA. I

$ gostiliiičar „ALLA COLOSi^iBA'' ()

na voglu ulice Morelll. O

Priporoča pristna domača bela in črna vina.

Izborna kukinja postreže o vsakem času z iikiisnimi mrzlimi in gorkimi jedili, ji

ZALOGA I

pravega ljubljanskega kislega zelja. -

Za mnogobrojen obisk se priporoča v ..... " " 1 i.

slav. občinstvu v mestu in na cleže

Narodna gostilna!

„Kikiriki" ^Ê' „Kikiriki"

Ivana Gieščiča

Nunska ul. 7 — Gorica — Nunska ul. 7

priporoča

rojakom v Gorici in z dežele

svojo izvrstno kapljico pristnega črnega in belega vina, vrhniško pivo izborno, ukusne tople in mrzle jedi v vsako dobo dneva

urar

V GORICI,

Gosposka ul. 9.

Zalog-a ur

za gospode in gospe, zlatih in srebrnih,

z nihalom, nazidnih,

budilk itd.

VsakovrstiiB |)D|)rav8

izvršujejo se točno in se daje

poroštvo

za eno leto.

lova kleparska delavnica

v ulici Sv. Antona št. I.

Podpisani se toplo pi'iporoča svojim rojakom v mestu in na deželi za izdelovanje vseh kleparskih izdelkov, kakor: cevij za vodo, žlebe za stavbe, kuhinjske priprave itd. Prevzema tudi vsako popravo po zmernih cenah. Zagotavlja točno postrežbo udani

Karol Čufcr,

klepar.

Fran Rusjan

sodar

V ulici Vetturini štv. 9

priporoča svojo delavnico za izdelovanje raznovrstnih sodov.

Sprejema naročila za popravljanja, katera izvršuje na splošno zadovoljnost.

ce

es»

as

ctí

sst

aa

ctí

U

Trgovina modnega blaga.

j. zorník

Gorica,

Gfosposka ulica št. 7 (tik Krojaške zadruge.)

Lna v zalogi vse modne izdelke in potrebščine

Y najlepši in največji izberi.

Cene stalne!

G. kr. iirivll. zavarovalnica

Zavarov. liruštvo na življenje

avstrijski „FENIX" na Dunaju.

I. Riemerstrasse 2 (v lastni hiši).

VplaPana glavnica v delnicah znaša nad 9 milijonov icron a. v. in

■ dragi poroštveni -/alogi pa nad 18 milijonov Itron a. v. Društvo zavaruje: a1 proti škodi, provzročeni vsled požara: b) Jroti šivodi, ako se slurajno razbijejo kristali in zrcala ; cl proti škodi pri poljskih pridelkih vsied toče; d) proti škodi pri,prevažanju in prenašanju blaga jio suliem in po vodi ; e) proti slučajnim nezgodam vsake vrste. — Zavarovanje za slučaj smrti, ali ako kdo koga preživi, za starost, obdarovanje otrok, rent za celo življenje, penzije za udove in doneski za odgojo itd., zavaruje proti ulomu in tatvini. Premije so jako nizke in pogoji prav ugodni.

Vrlino ravnateljstvo ra JV-sř, Goriško, Istro, Dalmacijo in Reko je v Trstu, Via St. NicoU St. 4,

II. nadstropje {lastna hiša). €ilavni zastoi) v Gorici, v Nunski ulici (Via delle Monáťlie) št. 3.

y GORICI

v Raštelju štv.' 7-8 ima boffato preskrbljeno zaloia:o volnenih in svilenili snovij

ter perila in platna iz samega lana za gospoda in kmeta.

Najnovejše

moderno blago in perilo m vsaki stan.

kakor n. pr. za uradnike, učitelje, čč. duhovnike itd. itd.

Največja zalaga volneni!! ali žiinnatií] blazin za postelje, pogriiijal, vsakovrstnih volnenili plaht itd. itd.

Yse po iiajiii/jih cchíiIi.

Na drobno in debelo!

Altofl PolatzU Ï norici

na sredi Raštelja 7.

Najceneje kupovaiišče nirnber-škega in drobnega blaga ter

tkanšsi, prejs čse niti|. Potrebščine za pisarne, kadilce in popotnike.

Najboljše sivaiiko za sîroje.

Potrebščine

za krojače in čevljarje.

Svetinjice. Hožni venei. — Mašne knjižiee. Hišna oiigâvaia

za vse letne čase.

Posebnost:

- Sbiiie za zelefïjave, Erave in detelje.

Najbolje oskrbljena salog-a za kramarje, krošnjarje, prodajalce po sejmih in trgih na deželi.

íM

Gostilničar

Anton Čoš

v Gorici

Hunska ulica št. 11.

I"

toči pristna domača črna in bela vina.

Ima izborno kuhinjo, da lahko postreže z dobrimi, mrzlimi in gorkimi jedili o vsakem dnevnem času po jako nizkih in ugodnih cenah.

Ima sobe za prenočevanje potnikov.

Voznike z dežele opozarja, da ima obširne hleve za konje.

Se toplo priporoča rojakom z mesta in dežele.

$ «i « » « «i » » » ^ # # «> « « $ »

Hl;) ('10 m o

♦I

m

0IÍ)

m

("D

Kje se kupuje umetne cvetlice In nagrobne vence prav po ceni?

Edino pri

E. RIESSNER-JU, Nunska ulica 3.

Izdoluje vsakovrstno v cerkveno porabo poti-ebne cvetlice, kakor palme za oltiuje, zgodnje cvetlice, standiu-de, lilije, áopke in drujje jednake okusno vezane cvetlice.

Dalje imam vedno v zalogi najnovejše umetne vence za novice iz umetnih rožic in voščenih šopkov, nagrobne vence, trakove zu vence, rakve, mrtvaške obleke, pregrinjala, blazinice, čevlje, nogavice, zlati i)apir za olopsanje rakve, voářene sveře itd, vse po jako nizki ceni. NîU'oèila za deželo se izvrše toćno. Cenjenej naklonjenosti si. občinstva se toplo priporoča E. RIESSNER.

nerjeya semena

so najboljša.

-^-=-^^-^m

loliših in zanesliiïGjsih

Ú a

poljskih in vrtnih semen

se ne dobi, kakor so tista katera prodaja že 28 let

EDMUND MAUTHNER

C. in lir. dvorna trgovina

S semeni v Budapešti.

Pisarna in skladišča: • VIL Rottenlblller-utsza 33. •

(Postaja električne cestne železnice.)

Prodajalnica: VI. okraj, Andrásey-utsza 23. (nasproti Icraljevi operi.)

_Glavni cenik, ki olisega 226 stranij,

se pošilja na zahtevo gratis in franko.

i m<--

Tisočera priznalna pisma

zlata in srebrna svetinja razstave. Odlikovan z avstrijskim državnim grbom.

Najceneji izvir.

Najbolji izdell<i.

HANS KONRAD

tovarna ur ter izvozna hiša Brlix (Češko).

Harmonika,

najboljši izdelek gld. 1-40, 1-80, 3--,4--,5--,

Zahtevajte cenil<.

Zadnja novost!

Koncertna harmonika.

Brez nikakega znanja godbe igra lahko vsakdo pesmi, koračnice in plesne komade. Instrument ima 10 tipk, 20 glasov, 2 tipki za bas ter stane s šolo vred samo gld. 1-50.

Samo dobro Iblagro se razpoSilja.

Razpošilja se proti povzetju ali naprej poslanim zneskom.

Kot plačilo

se sprejemajo poštne znamke vseh dežel.

^^_Bogato ilustrováni ceniki zastonj._

Težko je kupiti dandanes kaj na dobrem mestu.

Kdor želi Inipiti kakoršen koli -inštrumeut za godbo, stniiie in jednake. reel, naj se obrne zaupljivo do da^^lo renomirane, svetovno znane tovarniške tvrdke:

A. Osmanek v Schiinliachu, Češko.

Y izdelovalnicah hoče vsakdo kupiti najboljše in ceneje. Vkupljeno se sme tudi menjati, ako He dopada, tako, da kdor pri meni kupi, nič ne riskira.

Daje se tudi na obroke^- Cena in dobra godala.

Gosli za ncence celo po K O-—, 6-80, 8-40, 11-—, 13-—. — Koncertne gosli za K 16'—. 20-—, 24"—. Gosli za orkester, močnega glasu, Iv 30-—. 40-—. 50-—. 60-—. Solo-gosli za K 80, 100. 120, IbU 200. — Loki za K MG, 1-40, 2—, 3-—, 4-— naprej. — Struue za 80 vin. do 1 K. — Sola za gosli z liiJikiin saniopoukoni K 2-40. — Violin-tello, dobro delo, samo K 12-60, potem K 15-—, 17'—, — Kontrabas, dobro delo, le K 50'—,

56-—, 64-—, 100-—. — Kitara, fino izdelana, K 6-40, 7-20, 7'80, i 1-20, 12-—. Prini-citre, jamčeno, najčisteje vglalene, iz javorja po K IC—, imit. palisander K 18-—, pol pal. K 24-40. Cel-pal. K 30-—, 36-— itd. — Lepe akordne citre, na katerih se vsakdo nanči igrati v 1 uri stojé le K 16-—, 20-—, 26- -, 30--. Flauta z jecbio zaldopnico K 3'40, z dvema zaklopnicama K 4'—, s tremi zaldopnicami K 5-—, s štirimi K 6-60, s petimi K 7-20, s šestimi K 12-—, iz pušpana, iz Grenadit-lesa po K 4-— več. — Klarinete s 5 zaldopnicami K 7--. G zaklop. K 8-—, 7 zakl. K 9-—, 8 zakl. K 30-—, 10 zakl. K 12-—, 12 zakl. K 14-—. — 1 trompeta, piston ali tj-ombeta, garantirano najboljše delo, le K 32-— itd. Signal - inštrmnenti za telovadce, gasilce itd. Prosim zahtevajte posebni cenik, daje se vsakemu gratis in se mu franko dopošlje. — Reparature vseh godal izvršim jaz najbolje. — Zadnja novost. — Osmanék-ova patentirana triumf - tromba. Naslov:

A. Osmanek, Sehonbaeh na Češkem.

a z jecbio

g

Zaščitna znamka: Sidro.

Liniment. Capsici comp.

iz Richierjeve ieltarne v Pragi. .

Večlirat pripoznano domače sredstvo, katero se z najboljšim vspehom vporablja kot odvajajoče ter bol uiilažujoče mazilo. Priporoča se posebno onim, kateri so večinoma na prostem v raznih vremenih ter se večkrat prehladijo, kakor : ekonomi,"lovci, gozdarji, kmetovalci, ribiči, hribolazci, potovale! itd.

Odlikuje se Liniment. Capsici cbmp. s sidrom' posebno v ceni; 80 v., K 1'40' in 2 K steklenica.

To zdravilo si lahko vsakdo nabavi ; posebno pri prehlajenju bi ga moral vsakdo rabiti.

To domače sredstvo se izdelqje v ptidpisani lekarni. Vsaka steklenica je v šatulji, katera ima zgoraj in spodaj rdeče sidro, na katero naj se pazi pri nakupu. Pazi naj se na ponarejanja.

Dobiva se v vseh lekamah. Ako se kje ne dobi, obrniti se je pismeno na naslov :

Richterjeva lekarna „pri zlatem levu"

T Pragi.

Ellsabethgrasse stv. 5 (nova).

••••••«••••••••••••••Bse*

—#

večih 5

Pri nakupu slovečih Sidra-kamenčkov 8

za Eta's be.

Cena K —-75, 1-50, 3 K in višje, pazi naj se na varstveno znamko »sidro«, brez te naj se ne kupi.

I F.Ad eëëë»

Ilustrované cenite pošlje zastonj.

F. Ad. Richter & G.o, Dunaj I. Ojierngasse IG.

•«•«••••«•••«••••{••••MM«

Scílwvh & towp. p p p € € € (Evvk vn àvuaovx)

Inženirski biro.

Skladišče strojev in teliniOniti predmetov.

Mehanična delavnica, ulica Ghega 10 TRST ulica Ghega 10

Prodaja stoojev vsake vrste in po-trebščin za iste, za obrti kmetijstvo itd.

Odlikovano podjetje

Aleksander Villa, Trst

prodajalniea: palaèa Slodello vogal velikega trga.

Tovarna : l)ečatoT iz gumija iu kovine, pečatov s številkami itd.

Urezbe vseh vrst v zlato,

srebrô, bronovino in jeklo.

Znaki za društva iu kolajne.

Napisne tablice za urade, iz medi, na prevlaki itd.

Klišeji in okraski.

Najzmernejše cene.

à

Veliko skladišče konfekcij

MACU STEINER

Gorica — Trst.

Krojaška delavnita prve vrste.

VELIKA ZALOGA

domačega in angležkega sukna.

Velika izber gotovih oblek za gospode, gospodiče in otroke.

Oddeljen salon za konfekcije za dame, originalni parižki modeli.

Kožiihovine vseh vrst. Nepremočljivl haveloki. Edina zaloga pravih srajc Jâger.

Posebnost srajc, ovratuiliov, ovratnic, kap itd. itd.

Perilo za dame in gospode.

EDINA ZALOGA „Linoleum"-a iz tržaške tovarne.

Zavese, preproge, ogrinjala.

stalne eene. ^

I Trgovsko-ohrtna registrovaná zadruga

v Gorici z neomejenim jamstvom.

Sedež: Semeniška ulica štev. 1. I. nad.

(Pred nadškofijo.)

»Trgovsko-obtriia zadruga« sprejema vedno zadružnike, katpri vplačujejo deleže v iedenskih, mesečnih, četrtiptnill. pnlnletnih in letnih obrokih. Vsak delež znaSa 260 kron, kateri se v]ilaCa v petili letih 110 jedno krono na teden. Po zaključim te dobe jirejme zadružnik zn vplačanih 2(10 kron celih 300 kron gotovine.

Nadalje sjírejema hranilne vloge v vsakem znesku, ter obrestuje iste po od sto — ona pa. In so na-ložiio stalno za najmanje 1 leto ter znašajo 9000 kron in višje pa po 5 od sto. Sprejema tudi poljubne zneske v Conto-oorrent in obrestuje iste od dneva vloge pa do dneva dvige po a-fiO od sto. Ti zneski se zamorejo dvigniti vsak čns brez odpovedi. — Rentni davek plačuje zadruna sama. Daje posojila proti poroštvu, ali zastavi vrednostnih papirjev na 5-lehio odplačevanje v tedenskih ali mesečnih obrokih : proti vknjižbi za varščine pa na 10-li>tno odplačevanje.

Rvota posojenega denarja je znašala 1. novembra 1i)01, kron l,03n0P1-OR.

Zadniga jo imela 1. novembra 1001. 17.^6 članov z SfiSI deleži. S 1. januvarjem 1902. se otvori V. odsek. Doba vsakega odseka je 5 let.

Seja 1'avnateljstva je vsak potek ob 6 iirí. Uradne ure: od 9—12 dopoldne in od 3-4 popoldne.

Črez štiri leta' bo^ ino let, kar se je vstanovila sedaj v deželi

največja zalog-a usnja

J. Drufovka v Gorici

prej na Travniku — sedaj v Gosposki ulici 3

(v lastni hiši) z dvema podružnicama v Sežani in v Komnu.

i'iolo..

n< o o-

2 C o B

£ B ^

a m ^ pj

a C. 5 'i- œ

o SI i g r. ^

"O & 2 a tn

řj B & M= re

" i S i I ^

N m • HH fP t-i ^

; i

Ceniki zastonj na zahtevanje.

bbq

v '•'-v"■

ïf

. Ti

[

'Vs-

.f-

i

I

s

v,-

lá-

■ ; ^'Íí'

"v- - '

 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2014    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh