Béseda dá besedo in igro: 150 let Dramatičnega društva v Ljubljani
Letopisi Narodne čitalnice Gledališki plakati 1848-1914 Časopisi v Narodni čitalnici
Časovni trak slovenskega
gledališkega razvoja

Ključne osebe Narodne
čitalnice in Dramatičnega
društva v Ljubljani
Zbirka Slovenska Talija