"Beseda Božja ostane na veke"
ob 500. obletnici začetka reformacije