Število rezultatov iskanja: 224

Založnik
Andragoški center Slovenije (1)
Arnes (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Bird Publisher (1)
Complex system Company (1)
Državni izpitni center (4)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (3)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (3)
Fakulteta za informacijske študije (3)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (11)
Fakulteta za varnostne vede (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
G. Svete (1)
H. Erčulj (1)
i2 (1)
Ibis (1)
IEDC-Bled School of Management (1)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
Institut Jožef Stefan (26)
Institut 'Jožef Stefan' (11)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Inštitut Logik (2)
Intelyway webmedia (1)
J&Kinet poslovne storitve (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
Konzorcij šolskih centrov (2)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (2)
Kopo (2)
L. Očko (1)
Ljudska univerza (5)
M. Praprotnik (1)
M. Zule (1)
Medicinska fakulteta (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (11)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Miška (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pia (2)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
samozal. (1)
samozal. I. Jurgec (2)
samozal. M. Kovačič (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. R. Škrekovski (1)
samozaložba (1)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev (1)
SMAK printtisk (2)
Spletni partner (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strancar.com (2)
Štrancar.com (8)
T. Enci (1)
Tehniški šolski center (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
TŠC (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Press (1)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (7)
Univerza (1)
Univerzitetna založba Univerze (8)
V. Vodopivec (1)
Založba FE (6)
Založba FE in FRI (2)
Založba FRI (2)
Založba UL FRI (4)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Antona Martina Slomška (3)
Zavod IRC (12)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (1)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Dostop
Išči med rezultati (224)