Število rezultatov iskanja: 193

Založnik
(1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Allgemeine Holzimprägnierung (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (9)
c. k. kmetijska družba (1)
C. k. kmetijska družba Kranjska (1)
C. k. krajnska kmetijska družba (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. k. ministerstvo za poljedelstvo (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (2)
Covirias (1)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (1)
Deželni odbor kranjski (4)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (4)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
G. Paternolli (3)
gedruckt bei Johann Leon (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (3)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
gedruckt bey Joseph Kurzböck ... (1)
Grm - center biotehnike in turizma (7)
Halauc (1)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (6)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blaznik (2)
J. R. Milic (1)
Javna služba v sadjarstvu (3)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
K. k. Seiden- und Weinbau-Versuchsstation (1)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (1)
Kasaški klub (1)
Kleinmayer (1)
Kmetijska založba (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (14)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Komisija za pogozdovanje Krasa (1)
Krajec (1)
Kralj. banska uprava Dravske banovine (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
Landwirtschaft-Gesellschaft (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (10)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
na svitlo dala c. k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
Natis. J. Blasnik (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Na. od Kleinmayr (1)
natisnil shlahten Kleinmayr (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Paternolli (3)
per Aloys Kleinmarju ... (1)
per Ignaziu Kleinmajerju (1)
per Joanesu Leonu, ... (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (4)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reichsnährstand (1)
samozal. (5)
samozal. Verein (1)
se najde blisu Shkofye per Mihelnu Prombergarju ... (1)
Seitz (1)
Selbstverlag des herzoglichen Forstamtes Gottschee (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko čebelarsko društvo (1)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (3)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Tehniški muzej Slovenije (4)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
University of Maribor Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerzitetna založba Univerze (6)
utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko (1)
V. Steiner (1)
Verein zum Schutze des österreichischen Weinbaues (1)
Veterinarska fakulteta (6)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
W. Blanke (2)
Zal. društvo za varstvo avstrijske vinoreje (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založil pisatelj (1)
Založilo slovensko Čebelarsko Društvo (1)
Zavod Prijetno domače (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
Dostop
Prost (193)odstrani
Išči med rezultati (193)