Število rezultatov iskanja: 261

Izvor
Narodna in univerzitetna knjižnica (261)odstrani
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (9)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (11)
Biotehniška šola (7)
Biotehniški center Naklo (3)
Biotehniški izobraževalni center (9)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (1)
c. k. kmetijska družba (1)
C. k. kmetijska družba Kranjska (1)
C. k. krajnska kmetijska družba (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Covirias (1)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Čebelarsko društvo (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
Deželni odbor kranjski (4)
DigitPen (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za strojništvo (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
gedruckt bei Johann Leon (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (3)
Grm - center biotehnike in turizma (7)
Güssing Energy Technologies (1)
Halauc (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za trajnostni razvoj (3)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blaznik (2)
J. R. Milic (1)
Javna služba v sadjarstvu (3)
Kleinmayer (1)
Kmetijska založba (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (36)
Komisija za pogozdovanje Krasa (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Kozjanski park (1)
Krajec (1)
Kralj. banska uprava Dravske banovine (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (18)
Natis. J. Blasnik (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Na. od Kleinmayr (1)
natisnil shlahten Kleinmayr (1)
Okaši (2)
per Aloys Kleinmarju ... (1)
per Christianu Grosserju, in der Theinfaltstrasse Nr. 76 (1)
per Ignaziu Kleinmajerju (1)
per Joanesu Leonu, ... (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Ruslica (2)
samozal. (6)
samozaložba (1)
se najde blisu Shkofye per Mihelnu Prombergarju ... (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (2)
Slovensko čebelarsko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (2)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (2)
Tehniška založba Slovenije (2)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Unicommerce (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (10)
utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko (1)
V. Steiner (1)
Veterinarska fakulteta (6)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
Zal. društvo za varstvo avstrijske vinoreje (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založilo slovensko Čebelarsko Društvo (1)
Zavod IRC (12)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod za Gozdove Slovenije (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (4)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
Dostop
Išči med rezultati (261)