Število rezultatov iskanja: 1245

Vsebina
Založnik
A. Kosi (1)
A. Slatnar (1)
Akademija za glasbo (1)
Andragoški center Republike Slovenije (13)
Andragoški center Slovenije (69)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Annales University Press (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
bey Johann Wilhelm Schell (1)
bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biteks (1)
Buča (1)
Cankarjev dom (1)
CEEMAN (3)
Cent´r za obučenie i razvitie (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Center IRIS (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (7)
Center RS za poklicno izobraževanje (18)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (2)
Center vojaških šol (1)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centro di sviluppo e formazione (1)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
CODEC (1)
College of Nursing (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
D. Čatorič (1)
D. Laketić (1)
Development and Education Centre (2)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (3)
Didakta d. o. o. (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (7)
Društvo DOVES FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (4)
Društvo študentov biologije (27)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (1)
Državni izpitni center (22)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (8)
Eduvision (3)
EDUvision (4)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Employment Service of Slovenia (1)
Eno (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
F. Humski (1)
F. Praprotnik (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Education (2)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Filozofska fakulteta (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Genija (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (4)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Goriška matica (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
H. Ničman (1)
Hennicke (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Hrv. pedagogijski-književni zbor (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Tourism Board (2)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
II. OŠ (1)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Izobraževalni center Geoss (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (2)
J. Papš (1)
J. R. Milic (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (11)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Klub radioamaterjev (1)
Konzorcij šolskih centrov (4)
Kopija-nova (1)
Kopo (1)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Leila (4)
Leykam (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (2)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (4)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljudska univerza (11)
M. Kos (1)
Malinc (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Matica Slovenska (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Milič (1)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (63)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (40)
Ministrstvo za šolstvo in šport (67)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Miška (4)
Modrijan (3)
Movit (1)
Movit NA Mladina (1)
Mozirje (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Musée régional (1)
na prodaj per Joshefu Gajgeru (1)
na prodaj v' nemşhkih şholah (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Naši zapiski (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National School for Leadership in Education (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
O�� Borisa Ziherla (1)
Občina (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Osnovna šola (3)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Gustava Šiliha (2)
OŠ Janka Glazerja (2)
OŠ Preska (1)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (45)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoški inštitut (58)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pia (1)
pisatelj (1)
Pivec (1)
Prva osnovna šola (1)
Publications Office of the European Union (1)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Regional Museum (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RIS Dvorec (7)
Rokus Klett (33)
Rotary klub Maribor-Lent (1)
Rudolf Milic (1)
S. Š. M. (1)
Salezijanski zavod (1)
samozaložba (2)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
Seyring (1)
SKUD Tine Rožanc (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (4)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (7)
Slomškova založba (1)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska šolska matica (3)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
SMAK printtisk (2)
Socialna akademija (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
SŠTS Šiška (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Succeed Project Team (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (4)
SVIZ Slovenija (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
Šaleški študentski klub (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za ravnatelje (66)
Šolski center (2)
Šolski center Ptuj (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Mohar (1)
T. Podjavoršek (2)
Tehniški šolski center (1)
The National Education Institute Slovenia (1)
The National School of Leadership in Education (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trnovo Kindergarten (1)
typis Academicis, per Leopoldum Berger (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
UL MF (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (9)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (8)
Univerza (7)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (14)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
V. Vodopivec (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
Vrtec Galjevica (1)
Vrtec Trnovo (10)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba /*cf (1)
Založba G (1)
Založba Obzorja (1)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (17)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod Bob (2)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (91)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod Risa (3)
Zavod RS za šolstvo (141)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod VISTA (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za turizem (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing House (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (5)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (1245)