Število rezultatov iskanja: 171

Tip gradiva
Založnik
Akademija za glasbo (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Centralna tehniška knjižnica (2)
Faculty of Management (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za management (8)
Festival (4)
Filozofska fakulteta (1)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
KSEVT (1)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Onkološki inštitut (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (45)
S. Novljan (1)
Slovenska filharmonija (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Šola za ravnatelje (3)
Tehni��ki muzej Slovenije (1)
The National Education Institute Slovenia (1)
University of Maribor Press (2)
University of Primorska Press (15)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (68)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Pravice
CC BY-NC-ND - priznanje avtorstva, nekomercialno, brez predelav (171)odstrani
Išči med rezultati (171)