Število rezultatov iskanja: 429

Založnik
(9)
[s. n.] (13)
bei F. Glöggl (2)
bey Cappi und Comp. (1)
C. A. Spina (1)
C. F. Kahnt (1)
C. kr. dež. šolski svet (1)
Collegium musicum (1)
Delavsko bralno društvo (1)
Društvo slovenskih skladateljev (46)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba sv. Mohorja (4)
Edition Peters (1)
Edition Slave (3)
Eger (1)
Eigenthum des Componisten (1)
Emil Berté (1)
gedr. b. Josef Blasnik (1)
Glasbena matica (139)
Glasbena Matica (8)
haeredum Blasnik (1)
I. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
im Selbstverlag (1)
in Komission bey Franz Ferstl (1)
J. Blaznikovi nasledniki (2)
J. Giontini (1)
J. Kovačič (1)
J. Vilhar (1)
Joh. Hoffmann's Wwe. (1)
Johann André (2)
Jugoslovanska knjigarna (5)
Katoliška bukvarna (20)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliška knjigarna (1)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskarsko društvo (1)
L. Osterc (1)
L. Schwentner (7)
lastna založba (1)
lastnina skladatelja (1)
lastnina skladateljeva (1)
Lercher (1)
Librairie J. Tošović Editeur (1)
Litografija I. Ogrin, ml. (1)
M. Modic (2)
Mladinski pevski zbor Vilhar (1)
N. Štritof (1)
Naklada Saveza kompozitora Jugoslavije (1)
O. Fischer (7)
P. Merku (1)
Paternolli (1)
Pavel Debevec (1)
Pevski zbor Glasbene matice (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (2)
Pevsko društvo 'Ljubljanski zvon' v Ljubljani (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
Pevsko društvo Zvon (1)
prodaja Kat. bukvarna (1)
prodaja Katol. bukvarna (1)
prodaja Katoliška bukvarna (1)
R. Drischel (3)
R. Drischel Musik Verlag (1)
R. Drischel Musikalienhandlng (1)
R. Drischel Musikalienhandlug (3)
R. Eger (1)
Roman Pahor (1)
samozal. (8)
samozal. F. Volarič (2)
samozal. J. Bartl (1)
samozal. J. Sicherl (1)
samozal. M. Gvozdenac (26)
samozal. S. Osterc (1)
samozal. skladatelj (15)
samozal. T. Mauko (1)
Samozaložba (3)
Savez kompozitora Jugoslavije (1)
Savez Kompozitora Jugoslavije (1)
Selbstverlag (1)
Selbstverlag des Componisten (1)
Selbstverlag des Conventes (1)
Slovenska Sokolska zveza (1)
Sovetskij kompozitor (1)
Styria (3)
sumptibus auctoris (8)
sumptibus J. Hrovat (1)
sumptibus Librariae catholicae (3)
sumptibus Librariae Catholicae (1)
sumtibus & typis Jos. Blasnik (1)
svojina kompoziterova (1)
Šentjakobski pevski zbor (1)
tisk in založba Egerjeva (1)
tisk in založba R. Eger (1)
Tob. Haslinger (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (4)
Učiteljski pevski zbor (1)
Učteljska tiskarna (1)
Umetniška založba 'Treh labodov' (1)
Universal-Edition (2)
Zadružna tiskarna (1)
Založba J. Blasnikovih naslednikov (1)
založil Ant. Kunšič (1)
založil in prodaja J. Giontini (2)
Zveza slov. pevskih zborov (1)
Zvezna knjigarna (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Ženski akademski pevski zbor (1)
Pravice
pravice pridržane (429)odstrani
Išči med rezultati (429)