Število rezultatov iskanja: 1505

Leto izida
2013 (1505)odstrani
Založnik
1A internet (18)
A. Šalehar (1)
ABV (2)
Adriatikus (2)
Andragoški center Slovenije (5)
Arhej (1)
Aristej (1)
Artizan (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
Atelje Doria (7)
author T. Horvat (1)
Banka Slovenije (3)
Belokranjski muzej (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Bird Publisher (22)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (2)
Bralno društvo Slovenije (1)
Brat Frančišek (1)
Buča (1)
Cankarjeva založba (17)
CEEMAN (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (8)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Dashöfer (2)
Didakta (7)
DigitPen (14)
Doba Epis (4)
DOBA EPIS (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Slovencev v Parizu (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (3)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo študentov medicine (1)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Državni izpitni center (3)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (93)
Eduvision (1)
Eesti Keele Instituut (1)
EFT center (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Ekslibris (1)
EMUNI University (1)
Eno (6)
EPOS (1)
Euroteh (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (2)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Social Sciences (3)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (2)
Faculty of Social Work (1)
Faculty of Sport (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za farmacijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo (7)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za logistiko (4)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za varnostne vede (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fotospring E-založništvo (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genija (50)
Geološki zavod Slovenije (1)
GFS Institute (1)
Glasbena šola (1)
Goga (10)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Historical Association of Slovenia (1)
i2 (1)
Ibis (8)
IBS Mednarodna poslovna šola (2)
ICOM - Slovenia (1)
Infomedia (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institute for Economic Research (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (5)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
Intelyway webmedia (1)
Inženirska zbornica Slovenije (2)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
IPSOS (54)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (1)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
Jezikovno društvo Barve jezika (3)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karis (4)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (8)
Kmečki glas (1)
Kmetijska založba (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Knjigca (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Linguarus (2)
Litera (11)
Littera picta (1)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljana: self published (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (3)
Marianum (1)
Mariborska literarna družba (2)
Mariborska razvojna agencija (1)
Matica hrvatska, Ogranak (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mengeš: PeBook (3)
Meritum (1)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestno društvo gluhih (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (9)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (31)
Ministrstvo za notranje zadeve (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Mladinska knjiga (104)
Mladinsko društvo (1)
Moderna organizacija (3)
Multima (9)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
National Geographic Slovenija (2)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Neo koncept (1)
Občina (1)
Obzorja (6)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
Okaši (8)
Onkološki inštitut (4)
Ortopedska klinika, UKC (2)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ LA (1)
PeBook (42)
Pedagoška fakulteta (34)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoški inštitut (11)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Pivec (3)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Revija SRP (1)
RIC (1)
Rokus Klett (12)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
Ruslica (3)
samizdat (2)
samoizd. (1)
samozal. (6)
samozal. B. Ekselenski (4)
samozal. B. Pintar (1)
samozal. D. Kunaver (1)
samozal. F. Stele (4)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Habbe (1)
samozal. J. Srečkar (3)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. M. Račnik (1)
samozal. M. Tepeš (2)
samozal. P. Bratina (2)
samozal. prevajalca (1)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. Unipar (1)
samozal. V. Ravnjak (1)
samozaložba (20)
Scriptio (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
self published (1)
selfpublishing J. Srečkar (3)
SEM Institute for Climate Change (4)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Evaluation Society (2)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Cankar Sarajevo (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
SNG (2)
Sophia (9)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (3)
Statistical Society of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Studio print (4)
Studio Print (1)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (4)
Škuc (1)
Šola za ravnatelje (8)
Šolski center (2)
Šolski center Ptuj (2)
Štrancar.com (3)
Študentska založba (307)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Tehniška založba Slovenije (4)
Teološka fakulteta (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (1)
ToKnowPress (2)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (1)
Umanotera (3)
University of Primorska Press (6)
University of Primorska Press on behalf of Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka zdravstvena šola (3)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Založba FE in FRI (3)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (5)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (63)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (25)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (1)
Zavod RS za šolstvo (48)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod VISTA (2)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (2)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (12)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za zadeve (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (4)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
ZRC Publishing (5)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (1505)