Število rezultatov iskanja: 117

Založnik
Beletrina (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (3)
Biotehniška šola (2)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Doba Epis (1)
DOBA EPIS (1)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (1)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
DZS (25)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Faculty of Medicine (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (1)
Hrvatska književna naklada (1)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (3)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (2)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (3)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Mladinska knjiga (2)
Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja (2)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (2)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Rokus Klett (6)
Sezam-Masima (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (2)
Slovenian Biophysical Society (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (3)
Slovensko biokemijsko društvo (3)
Študentska založba (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (2)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Išči med rezultati (117)