Število rezultatov iskanja: 96

Založnik
A. Češarek (1)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Delavska tiskovna družba (1)
Facolta di Management (1)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za logistiko (3)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Glotta Nova (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (11)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Kvarkadabra (4)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (5)
Ljudska univerza (1)
Meritum (1)
MeritUM (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
National Institute of Public Health (1)
Pedagoški inštitut (1)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
samozal. M. Hladnik (1)
Sema (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (3)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Studia humanitatis (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
ToKnowPress (5)
University of Maribor Press (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Visoka šola za socialno delo (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zdravstvena fakulteta (2)
ZRS Bistra (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (96)