Število rezultatov iskanja: 289

Leto izida
2018 (289)odstrani
Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
A. Grajfoner (1)
A. Ulčnik (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (1)
Amikum (1)
Andragoški center Slovenije (1)
B. Čulibrk Rajkovič (1)
B. Kos (2)
Banka Slovenije (2)
Beletrina (13)
Beletrina Academic Press (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Buča (1)
Center vojaških šol (1)
Covirias (1)
D. Lenardič (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Dreambook Studio (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (1)
E. Adamlje (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Social Sciences (3)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Festival (1)
Genija (9)
Goga (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Huannes (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Lila (2)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Istros Books (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Josip Cholewa Foundation (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Književno društvo Hiša poezije (7)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (3)
Litera (15)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Margarana (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (13)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
National Institute of Public Health (1)
Občina (1)
Onkološki inštitut (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
P. Marincelj (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Pivec (7)
Prežihova ustanova (1)
published by B. Kos (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
RIS Dvorec (1)
Rokus Klett (12)
samozal. (4)
samozal. avtor (1)
samozal. E. Jazbinšek (1)
samozal. R. Brcar (2)
Sanje (11)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
selfpublishment D. Dragić (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Slovenian Biophysical Society (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Sports Association Riba (1)
Stopar - IT (1)
Strajnar Publishing (1)
Škuc (1)
Šolski center (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Mohar (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
UMco (7)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Maribor Press (5)
University of Primorska Press (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (14)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (9)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
ZRS Bistra (3)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zveza SUP (1)
Išči med rezultati (289)