Janez Ludvik Schönleben

Teolog in zgodovinar Janez Ludvik Schönleben (1618–1681) je bil avtor številnih govorov, teoloških del, pridig, zgodovinskih del, genealogij kranjskih plemiških rodbin in drugih del. Bil je tudi med pobudniki ustanovitve Mayrove ljubljanske tiskarne. Med njegovimi najpomembnejšimi zgodovinskimi deli sta Aemona vindicata (Salzburg: Haan, 1674) in Carniolia antiqua et nova (Ljubljana: Mayr, 1680-1681), ki obsega kroniko ozemlja Kranjske od pozne antike do leta 1000. K pripravi slednje je Schönleben povabil Janeza Vajkarda Valvasorja in na temelju tega sodelovanja je nastalo eno najpomembnejših del slovenskega zgodovinopisja, Valvasorjeva Slava Vojvodine Kranjske.

Zbirka vsebuje Schönlebnova dela iz Narodne in univerzitetne knjižnice in Mestne knjižnice Ljubljana, ki so bila primerna za digitalizacijo.


Število rezultatov iskanja: 0
Uporabite napredno iskanje!