Janez Ludvik Schönleben

Ljubljanski teolog, zgodovinar in pisatelj Janez Ludvik Schönleben (1618-1681) je bil avtor številnih govorov, teoloških del, genealogij kranjskih plemiških rodbin in zgodovinskih pregledov. Med njegovimi deli izstopata predvsem  Aemona vindicata (Salzburg: Haan, 1674) in historična topografija Carniolia antiqua et nova (Ljubljana: Mayr, 1680-1681), ki obsega kroniko ozemlja Kranjske od pozne antike do leta 1000. K pripravi slednje je Schönleben povabil Janeza Vajkarda Valvasorja in prav na temelju tega sodelovanja je kasneje nastalo eno najpomembnejših del  slovenskega zgodovinopisja; Slava Vojvodine Kranjske. Schönleben je bil tudi izvrsten retorik ter pobudnik ustanovitve Mayrove ljubljanske tiskarne.

Predstavljen je izbor del Janeza Ludvika Schönlebna iz zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice, ki so bili primerni za postopek digitalizacije.

Število rezultatov iskanja: 0
Uporabite napredno iskanje!