Opera Operosorum

Leta 1693 je bila v Ljubljani po vzoru italijanskih znanstvenih akademij ustanovljena "Academia operosorum Labacensium" oziroma Akademija delovnih Ljubljančanov.  Pobudnika njene ustanovitve sta bila zgodovinar in pravnik Janez Gregor Dolničar ter stolni prošt Janez Krstnik Prešeren. K sodelovanju sta pritegnila vse tedanje vidnejše izobražence, plemiče, meščane ter cerkvene dostojanstvenike. Najprominentnejši člani Academie operosorum so bili: stolni dekan in ustanovitelj Semeniške knjižnice Janez Anton Dolničar, odvetnik deželnih stanov Janez Štefan Florijančič, pravniki Franz Erazem Hohenwart, Jurij Andrej Gladič in Janez Jurij Hočevar, predsednik deželnega sodišča Janez Bertold Höffer ter zdravniki Marko Grbec, Janez Andrej Coppini in Janez Krstnik Brložnik. Posvečali so se leposlovju, domoznanstvu ter znanosti in umetnosti. Na pobudo akademikov so bile ustanovljene tudi Academia philharmonicorum, Academia incultorum ter podružnica rimske Arkadije - Academia Emonia. Akademija je prenehala delovati leta 1725 po smrti Janeza Gregorja Dolničarja.

Predstavljen je izbor del članov Akademije iz zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice, ki so bila primerna za postopek digitalizacije ter Apes Academicae oziroma Ustanova, pravila, smoter, imena in simboli ljubljanske Akademije.

Število rezultatov iskanja: 18

Tip gradiva
Dostop
Išči med rezultati (18)