Slovenski izseljenski in zamejski tiski
Slovenci so se v različnih zgodovinskih obdobjih izseljevali iz matične domovine in povsod, kjer so se naselili, pustili svoje sledi. Negovali so svojo kulturo, jezik, običaje in skrbeli za pisano besedo. Izven meja Republike Slovenije živi kar petina pripadnikov slovenskega naroda. Tiskane besede, ki je nastajala in nastaja pod slovenskimi izseljenskimi in zamejskimi peresi, je zato veliko. Del te »produkcije« je v digitalni obliki dostopen na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.

Število rezultatov iskanja: 88712

Tip gradiva
časopisje in članki (88712)odstrani
Časopisje in članki - naslov
Amerikanski Slovenec (4127)
Ameriška domovina (12746)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (561)
Avstralski Slovenec (18)
Bilten (Banja Luka) (11)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (13)
Božja beseda (31)
Cankarjev glasnik (69)
Clevelandska Amerika (1232)
Cvetje v tujini (11)
Delavski list (1890) (3)
Delavski list (Trst) (81)
Delo (Trst) (257)
Demokracija (687)
Domači prijatelj (Praga) (134)
Domovina (Gorica) (154)
Edinost (Chicago) (777)
Edinost (Toronto) (226)
Edinost (Trst) (12887)
Enakopravnost (ZDA) (6521)
Glas iz Astena (1)
Glas izseljencev (9)
Glas naroda (New York) (13084)
Glas Slovenske kulturne akcije (Buenos Aires) (13)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (558)
Glasilo kanadskih Slovencev (86)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (125)
Gorica (1490)
Goriška straža (741)
Goriški list (1944) (84)
Izseljenski vestnik (83)
Jadranski almanah (2)
Jug (7)
Jugoslavija (2)
Katoliški glas (2363)
Kažipot (Rijeka) (1)
Klubske novice (4)
Kmetovalec (Gorica) (6)
Korenine (2)
Korošec (120)
Koroška domovina (12)
Koroško Korošcem (37)
Kredarica (Novi Sad) (54)
Kres (Celovec) (70)
Letni poročevalec (7)
Lipa (Den Haag) (7)
Lojzetov konjiček (18)
Mavrica (Pula) (21)
Meddobje (Entresiglo) (131)
Misli (Kew) (683)
Mladika (Gorica) (279)
Mladika (Trst) (509)
Most (Trst) (50)
Narodni vestnik (225)
Naš glas (2)
Naša vez (1)
Newsletters (12)
Nova doba (Cleveland) (964)
Nova domovina (322)
Novi čas (Gorica) (102)
Novi list (Buenos Aires) (158)
Novi odmev (78)
Novice = Bulletin (101)
Odmev iz Afrike (390)
Our story (36)
Pavliha (Canberra) (1)
Planika (Split) (18)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Pravica (Buenos Aires) (20)
Prijátel (Budimpešta) (19)
Primorski gospodar (232)
Primorski list (Gorica) (897)
Proletarec (Chicago) (2238)
Prosveta (ZDA) (9081)
Rafael (1931-1935) (55)
Razgovori in razgledi (8)
Rodna gruda (393)
SDM vesti s hriba (24)
Slavjan (29)
Sloga (Cleveland) (26)
Slovenia South Australia newsletter (43)
Slovenija (1915) (94)
Slovenika (7)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenska država (495)
Slovenska misel (12)
Slovenski dom Newsletter (6)
Slovenski gladiator (5)
Slovenski glas (75)
Slovenski glasnik (1858) (162)
Slovenski list (Buenos Aires) (250)
Slovenski narod (Pueblo, Col.) (123)
Slovenski Primorec (Trst) (1)
Slovenski taboriščnik (52)
Slovenski tednik (Buenos Aires) (157)
Slovenski tehnik (Praga) (10)
Slovensko glasilo (75)
Soča (3385)
Sopotja (33)
Stavbinski delavec (3)
Svoboda (5)
Svobodna misel (38)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (3213)
Svobodni razgovori (9)
Škrat (Trst) (12)
Taboriščnik (166)
The Australian Slovenian review (11)
The voice of Slovenia (155)
To smo mi (9)
Triglav (Canberra) (7)
Trinkov koledar (57)
Vestnik (1)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (578)
Vestnik = Messenger (307)
Vrednote (Buenos Aires) (7)
Zarja (793)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zora Cankarjeva (7)
Ženevske novice (27)
Leto izida
1858 (19)
1859 (18)
1860 (12)
1861 (25)
1862 (12)
1863 (12)
1864 (12)
1865 (12)
1866 (12)
1867 (74)
1868 (58)
1869 (51)
1871 (17)
1872 (49)
1873 (61)
1874 (63)
1875 (60)
1876 (90)
1877 (71)
1878 (76)
1879 (74)
1880 (102)
1881 (116)
1882 (141)
1883 (169)
1884 (167)
1885 (167)
1886 (160)
1887 (155)
1888 (153)
1889 (153)
1890 (153)
1891 (118)
1892 (141)
1893 (176)
1894 (376)
1895 (367)
1896 (374)
1897 (378)
1898 (517)
1899 (578)
1900 (707)
1901 (765)
1902 (745)
1903 (813)
1904 (1048)
1905 (1068)
1906 (1110)
1907 (1465)
1908 (1264)
1909 (1339)
1910 (1298)
1911 (1305)
1912 (1406)
1913 (1373)
1914 (1282)
1915 (1110)
1916 (1256)
1917 (1343)
1918 (1337)
1919 (1202)
1920 (1685)
1921 (1614)
1922 (1503)
1923 (1551)
1924 (1410)
1925 (1400)
1926 (1435)
1927 (1358)
1928 (1353)
1929 (940)
1930 (1207)
1931 (1057)
1932 (1312)
1933 (1069)
1934 (1199)
1935 (1194)
1936 (1588)
1937 (1493)
1938 (1358)
1938/1939 (1)
1939 (1686)
1939/1940 (12)
1940 (1552)
1940/1941 (13)
1941 (1555)
1941/1942 (12)
1942 (1398)
1942/1943 (7)
1943 (1479)
1944 (1506)
1945 (1455)
1946 (974)
1947 (1039)
1948 (938)
1949 (745)
1950 (581)
1951 (482)
1952 (585)
1953 (690)
1953/1954 (1)
1954 (557)
1954/1955 (1)
1955 (468)
1956 (457)
1957 (292)
1958 (204)
1959 (431)
1960 (437)
1961 (445)
1962 (412)
1963 (435)
1964 (427)
1965 (426)
1966 (421)
1967 (413)
1967/1969 (1)
1968 (419)
1969 (419)
1969/1970 (1)
1970 (420)
1971 (408)
1972 (415)
1973 (384)
1974 (343)
1975 (343)
1975-1976 (1)
1976 (271)
1976-1977 (2)
1977 (336)
1978 (352)
1979 (306)
1980 (312)
1981 (246)
1982 (219)
1983 (223)
1984 (220)
1985 (266)
1986 (260)
1987 (255)
1988 (239)
1989 (230)
1990 (116)
1991 (192)
1992 (196)
1993 (204)
1994 (214)
1995 (208)
1996 (160)
1997 (175)
1997/1998 (1)
1998 (162)
1999 (159)
2000 (149)
2001 (147)
2002 (150)
2003 (138)
2004 (143)
2005 (144)
2006 (135)
2007 (128)
2008 (110)
2009 (103)
2010 (106)
2010/2012 (1)
2011 (177)
2012 (153)
2012/2013 (1)
2013 (153)
2013/2014 (1)
2014 (150)
2014/2015 (1)
2015 (144)
2015/2016 (1)
2016 (156)
2016-2017 (1)
2017 (118)
2017/2018 (1)
2018 (130)
2018/2019 (1)
2019 (125)
2019/2020 (1)
2020 (101)
2020/2021 (1)
2021 (96)
2022 (30)
Izvor
Društvo Slovencev "Kredarica" (Novi Sad) (54)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (7)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (13)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (21)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (5983)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (36)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (764)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (78)
Mestna knjižnica Ljubljana (911)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (75906)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (39)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (19)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slovenian Media House (62)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (155)
Slovenian Union of America (140)
Slovenska kulturna akcija (Buenos Aires) (13)
Slovenska zveza na Švedskem (75)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (579)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (33)
Slovenski dom Toronto, V.P. Slovenski dom (6)
Slovenski klub Perth (22)
Slovenski misijon Melbourne (133)
Slovenski misijonarji (Lazaristi) v Torontu (31)
Slovensko društvo Melbourne (331)
Slovensko društvo Planica (101)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko kanadsko društvo v Manitobi (12)
Slovensko kulturno društvo "Cankar" Sarajevo (7)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko kulturno društvo Triglav Split (18)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zadruga Goriška Mohorjeva (3050)
Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem (7)
Združenje ženevskih Slovencev (27)
Zedinjena Slovenija (690)
Založnik
(12)
= Nacionalni svet slovenske narodne manjšine (1)
= Slovenska Riksförbundet i Sverige (2)
A. Marušič (154)
A. Munih (2)
Alojzij Valentinčič (6)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (6521)
Anton Bavčar (308)
Anton Janežič (162)
Australian Slovenian review (11)
Avstralsko slovenski klub Canberra (8)
Avstralsko slovensko socialno športno društvo (24)
Canadian Slovenian Historical Society (36)
Cankarjeva ustanova (69)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev "Kredarica" (52)
Društvo Slovencev 'Kredarica' (2)
Društvo Slovencev Planika (7)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (9)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (3)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (10)
Društvo Slovencev Triglav (11)
Društvo Slovencev v Parizu (2)
Družba Slovenija (94)
Družba sv. Mohora (29)
Družba sv. Mohorja (279)
Edinost (1015)
Edinost Publishing (4127)
Edward Kalish (1232)
Fr. Derganc (7)
France Memmer (12)
Glas naroda (13084)
Goriško kmetijsko društvo (232)
I. Slavec (897)
Imre Agustich (19)
IO Komunistične stranke Italije (253)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Piano (1)
Izseljenska zbornica (83)
J. Debevec (12746)
James Cherne (5)
Josip Marušič (671)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (2238)
Jugoslovanska katoliška jednota (964)
Jugoslovanska prosvetna zadruga Svoboda (5)
Katoliško tiskovno društvo (2465)
Klaverjeva družba (390)
Konsorcij Goriške straže (741)
Konzorcij (196)
Konzorcij lista Naš glas (1)
Konzorcij Slovenke (10)
Konzorcij Slovenski tehnik (10)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (77)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Lojze Kossi (18)
Ludovico Furlan (20)
Martin Konda (558)
Matija Majar (29)
Mladika (509)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (7)
Narodni svet (120)
Naša založba (2)
Rafaelova družba (83)
Rudolf F. Gregorich (123)
s. n. (2119)
s.n. (1540)
Sloga (26)
Slovenian Club Adelaide (43)
Slovenian media house (155)
Slovenian National Federation of Canada (495)
Slovenian Women's Union of America (793)
Slovenska izseljenska matica (393)
Slovenska kulturna akcija (151)
Slovenska narodna podporna jednota (9206)
Slovenska Riksförbundet i Sverige (7)
Slovenska tiskovna družba (225)
Slovenska zveza na Švedskem (29)
Slovenska zveza na Švedskem Slovenska Riksförbundet i Sverige (46)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (49)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (530)
Slovenski dom (6)
Slovenski dom KPD Bazovica (34)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (683)
Slovenski frančiškani v ZDA (561)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski katoliški institut (7)
Slovenski klub (4)
Slovenski misijonarji (lazaristi) v Torontu (31)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo Planica (101)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko kanadsko društvo (12)
Slovensko kulturno društvo Cankar (7)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko kulturno društvo Triglav (18)
Slovensko prosvetno društvo (157)
Slovensko prosvetno društvo : Konzorcij Novega lista (63)
Slovensko prosvetno društvo: Konzorcij Novega lista (187)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Svobodna Slovenija (24)
Štefan Godina (162)
Študijski krožek za slovensko kulturo (8)
Tip. moderna M. Susmel & co. (3)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Tiskovna družba Nove domovine (322)
Uredništvo Koroško Korošcem (37)
Vereniging Vrienden van Slovenië (7)
Viktor Dolenc (3385)
Vinko Kermolj (81)
Vseslovenski kulturni odbor (86)
Vydrova tovarna žitne kave (134)
Zadruga Lipa (57)
Združenje ženevskih Slovencev (27)
Zedinjena Slovenija (675)
Išči med rezultati (88712)