Slovenski izseljenski in zamejski tiski
Slovenci so se v različnih zgodovinskih obdobjih izseljevali iz matične domovine in povsod, kjer so se naselili, pustili svoje sledi. Negovali so svojo kulturo, jezik, običaje in skrbeli za pisano besedo. Izven meja Republike Slovenije živi kar petina pripadnikov slovenskega naroda. Tiskane besede, ki je nastajala in nastaja pod slovenskimi izseljenskimi in zamejskimi peresi, je zato veliko. Del te »produkcije« je v digitalni obliki dostopen na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.

Število rezultatov iskanja: 94

Tip gradiva
knjige (94)odstrani
Založnik
A. Budja (1)
Alfred Brežnik AM (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
D. Gelt (2)
Distinction Printing (1)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo Slovencev v Parizu (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
'Družba sv. Rafaela' (1)
HASA (1)
I. Lapuh (1)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
ISSV Inc. (1)
Jutro (1)
M. and R. Namestnik (1)
M. Brgoč (1)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica hrvatska, ogranak (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
Mladika (1)
MTM Press (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
Orfeum (1)
Prešernova družba (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
s. n. (1)
samozal. (6)
samozal. A. Budja (2)
samozal. P. Bratina (2)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (14)
självförlag (1)
Självförlag (1)
Slovenian American Times (1)
Slovenian Association (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Library Baraga House (1)
Slovenian Library 'Baraga House' (1)
Slovenian National Council of Victoria (2)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (2)
Slovenian Research Center of America (1)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (2)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Cankar Sarajevo (2)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2)
škofijski odbor 'Avstrijske družbe sv. Rafaela v varstvo katoliških izseljencev' (1)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
v samozaložbi (1)
V samozaložbi (1)
V. Bevc (1)
Išči med rezultati (94)