Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v Sloveniji in je povsem primerljivo z najbolj prodornimi akademskimi ustanovami v srednji in jugovzhodni Evropi. Na samostojno pot je ZRC stopil leta 1981, čeprav je večina inštitutov že desetletja prej delovala pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Delo ZRC SAZU je izrazito interdisciplinarno in temelji na sodelovanju, dopolnjevanju in sinergiji. Več kot tristo sodelavk ter sodelavcev ZRC-ja je razporejenih v osemnajstih inštitutov, ki so samostojni, a med seboj usklajeni in povezani. Delo raziskovalcev, ki je mnogovrstno in raznotero, obsega preučevanje kulturnih, družbenih in naravnih pojavov, procesov in praks. Rezultati njihovega dela so med drugim vidni v znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankih ter monografijah v tiskanih in spletnih različicah.

Število rezultatov iskanja: 8083

Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
= Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU (2)
= Karst Research Institute at ZRC SAZU (2)
= National institute of Biology (1)
= National Institute of Biology (1)
= ZRC (1)
= ZRC Publishing (4)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Association of the Geographical Societies of Slovenia (1)
ATS Od me-je (1)
Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1278)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (Ljubljana) (2)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (83)
Institute for Slovene Emigration Research (594)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Archaeology ZRC SAZU (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (19)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (22)
Inštitut za geografijo (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (121)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (645)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (776)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Ljubljansko geografsko društvo (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (247)
Nacionalen park (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (1)
Politehnika (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (102)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Rokodelski center (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Slori (1)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3317)
Slovenska matica (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (23)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (413)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (121)
Založba ZRC (1376)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (270)
Založba ZRC, ZRC SAZU, Institute of Musicology (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (378)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (181)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (23)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (413)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Založba ZRC (1)
ZRC Publishing (12)
ZRC Publishing House (3)
ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (309)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (4)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (26)
ZRC, ZRC SAZU (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (8083)