Število rezultatov iskanja: 270

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Didakta (5)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Mladinska knjiga (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (107)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (19)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (24)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
1A internet (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Furlan (1)
Didakta (5)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Pravnik (21)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (6)
DZS (15)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Glej (1)
Gospodarski vestnik (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (20)
J. Furlan (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (13)
Ljudska univerza (1)
Margarana (1)
Mavrica (3)
Medicinski razgledi (2)
Mladinska knjiga (3)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Primorsko dramsko gledališče (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Rokus Klett (5)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovenski etnografski muzej (19)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Societá storica del Litorale (11)
Sophia (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (2)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba ZRC (6)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (270)