Število rezultatov iskanja: 47604

Tip gradiva
časopisje in članki (47604)odstrani
Časopisje in članki - naslov
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (678)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (23)
Argo (1892-1903) (108)
Avtonomist (11)
Blätter aus Krain (16)
Brivec (71)
Brus (1889-1891) (21)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (5)
Cillier Zeitung (1656)
Čas (Ljubljana) (5)
Čuk na palci (6)
Delavec (1914) (57)
Delavska pravica (30)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dolenjske novice (1000)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Domovina (1891-1908) (1043)
Domovina (Ljubljana) (113)
Domovina in Kmetski list (10)
Edinost (Trst) (12887)
Glas naroda (New York) (13084)
Gorenjec (1900-1941) (107)
Ilirski Primorjan (2)
Illyrisches Blatt (86)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (314)
Jezičnik (1)
Jež (Ljubljana) (5)
Jugoslovanski stenograf (24)
Kamničan (1905) (4)
Katoliški obzornik (50)
Kmetski list (106)
Komar (1)
Koroška domovina (1)
La provincia dell`Istria (51)
Laibacher Wochenblatt (14)
Laibacher Zeitung (919)
Ljubljanski časnik (12)
Ljubljanski list (20)
Ljubljanski zvon (669)
Mali list (14)
Mali novičar: priloga Novemu listu (2)
Mariborski večernik Jutra (147)
Mörszka krajina (11)
Muravidék (Murska Sobota) (12)
Murska krajina (25)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (glasilo JSDS) (82)
Narodni list (Celje) (20)
Naš kmečki dom (68)
Naša misel (3)
Naša volja (2)
Naše slike (26)
Nova doba (5)
Nova doba (Cleveland) (102)
Nova pravda (23)
Nova Soča (2)
Novi list (1899-1908) (4)
Obrtni vestnik (42)
Odmev iz Afrike (12)
Offizieller Telegraph (8)
Orjuna (17)
Osa (1905) (2)
Pavliha (Dunaj) (1)
Pohod (10)
Politisches Blatt (2)
Pravica (15)
Primorec (3)
Primorski list (Gorica) (897)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (15)
Rodoljub (357)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Slovenec (Celovec) (9)
Sloveniens Blatt (3)
Slovenija (1848-1850) (9)
Slovenska bčela (4)
Slovenska gospodinja (6)
Slovenska zemlja (1)
Slovenski glasnik (1858) (2)
Slovenski gospodar (3654)
Slovenski list (1896) (413)
Slovenski republikanec (3)
Slovenski učitelj (Maribor) (53)
Soča (3385)
Straža v viharju (11)
Škrat (4)
Škrat (Trst) (2)
Štajerc (63)
Tedenske slike (Konzorcij) (42)
Télégraphe officiel (15)
Trgovski list (271)
Učiteljski list (6)
Učiteljski tovariš (2722)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (802)
Vigred (13)
Zarja (1911) (28)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zora (1872) (9)
Zora (Ljubljana) (169)
Zvon (1870) (6)
Železne niti (5)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (14)
Leto izida
1784 (2)
1785 (2)
1786 (3)
1787 (3)
1788 (2)
1789 (2)
1790 (4)
1791 (4)
1799 (8)
1800 (16)
1801 (6)
1804 (1)
1805 (1)
1810 (2)
1811 (6)
1812 (9)
1813 (12)
1814 (8)
1815 (11)
1816 (15)
1817 (10)
1818 (10)
1819 (14)
1820 (10)
1821 (11)
1822 (15)
1823 (10)
1824 (11)
1825 (9)
1826 (11)
1827 (11)
1828 (21)
1829 (21)
1830 (18)
1831 (20)
1832 (17)
1833 (25)
1834 (16)
1835 (21)
1836 (16)
1837 (13)
1838 (16)
1838/1839 (1)
1839 (20)
1839/1840 (1)
1840 (13)
1840/1841 (1)
1841 (15)
1841/1842 (1)
1842 (23)
1842/1843 (1)
1843 (18)
1844 (19)
1845 (14)
1846 (25)
1847 (16)
1848 (78)
1849 (29)
1850 (29)
1851 (23)
1852 (20)
1853 (23)
1854 (20)
1855 (22)
1856 (25)
1857 (25)
1858 (22)
1859 (24)
1860 (23)
1861 (38)
1862 (46)
1863 (47)
1864 (53)
1865 (57)
1866 (63)
1867 (95)
1868 (127)
1869 (57)
1870 (112)
1871 (69)
1872 (108)
1873 (170)
1874 (166)
1875 (159)
1876 (183)
1877 (309)
1878 (295)
1879 (273)
1880 (306)
1881 (319)
1882 (347)
1883 (269)
1884 (270)
1885 (299)
1886 (311)
1887 (289)
1888 (292)
1889 (293)
1890 (300)
1891 (288)
1892 (298)
1893 (388)
1894 (582)
1895 (582)
1896 (543)
1897 (682)
1898 (876)
1899 (929)
1900 (932)
1901 (915)
1902 (900)
1903 (1023)
1904 (1151)
1905 (1159)
1906 (1262)
1907 (1375)
1907/1908 (12)
1908 (1312)
1908/1909 (11)
1909 (1271)
1909/1910 (11)
1910 (1235)
1910/1911 (10)
1911 (1123)
1911/1912 (9)
1912 (1099)
1912/1913 (10)
1913 (1051)
1913/1914 (8)
1914 (939)
1915 (890)
1916 (826)
1917 (833)
1918 (875)
1918/1919 (4)
1919 (685)
1919/1920 (4)
1920 (872)
1920/1921 (8)
1921 (858)
1922 (878)
1923 (868)
1924 (877)
1925 (867)
1926 (860)
1927 (873)
1928 (770)
1929 (465)
1930 (458)
1931 (460)
1932 (470)
1933 (448)
1934 (448)
1935 (495)
1936 (653)
1937 (493)
1938 (406)
1939 (439)
1940 (426)
1941 (318)
1942 (260)
1943 (313)
1944 (262)
1945 (255)
2006 (1)
2007 (1)
2011 (3)
Založnik
Albin Prepeluh (11)
Alfons Müllner (108)
Andrej Gabršček (5)
Anton Bezenšek (24)
Anton Janežič (2)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (802)
Cérkvena stamparija (1)
Ciril Štukelj (1)
Dragotin Hribar (1043)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (3)
Edinost (2)
Fran Bartl (28)
Fran Levstik (1)
France Memmer (1)
France Svetek (7)
Frančišek Pavletič (169)
Glas naroda (13084)
Goriška tiskarna (15)
Gouvernements Buchdruckerei (8)
Hinko Sax (4)
I. Slavec (897)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1934)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (16)
Iv. Fajdiga (4)
Ivan Dolenc (71)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Jelačin (6)
Ivan Mlinar (30)
Ivan Piano (2)
Ivan Tokan (7)
Ivan Železnikar (21)
Iza Prijateljeva (6)
Iza Prijatevljeva (3)
J. Blasnik (6)
J. E. Božič (9)
J. Krajec (1000)
J. Rudolf Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2722)
Janko M. Pajk (9)
Janko Pajk (4)
Josip Kopač (14)
Josip Ošlak (3)
Josip Petejan (21)
Josip Stritar (6)
Joža Golmajer (1)
Jožef Blaznik (16)
Jožef Blažnik (5)
Jugoslovanska katoliška jednota (102)
Jurij Stadelmann (14)
Karl Linhart (63)
Klaverjeva družba (12)
Kleinmayr (90)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (20)
Konzorcij (1591)
Konzorcij Delavca (28)
Konzorcij Gorenjca (107)
Konzorcij Malega lista (14)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (5)
Konzorcij Trgovskega lista (271)
Kühár István (12)
Kühar Stevan (11)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (5)
Leonova družba (55)
l'Imprimerie du Gouvernement (15)
M. Kolar (71)
Martin Pogačar (76)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna tiskarna (8)
Narodna založba (20)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (10)
New York : Frank Krže (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (17)
Organizacija Slovenskih republikancev (3)
Orliška podzveza (13)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Slovensko društvo (357)
Štefan Godina (162)
Talányi Franc (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (51)
Tiskarna Edinost (2)
Tiskarna sv. Cirila (3680)
Tiskovna zadruga (669)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (53)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (1656)
Viktor Dolenc (3385)
Viktor Zoré (9)
založnik (2)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (6)
Zvonimir Bernot (23)
Županska zveza (1)
Dostop
Išči med rezultati (47604)