Število rezultatov iskanja: 203

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (73)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (77)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Ministry of Education, Sicience and Sport (1)
Pedagoški inštitut (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (4)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (55)
Zavod RS za šolstvo (105)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Išči med rezultati (203)