Število rezultatov iskanja: 416

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (416)odstrani
Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (74)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (61)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca (98)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (49)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (10)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Šola za ravnatelje (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (10)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (21)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (6)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za organizacijske študije (70)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gospodarski vestnik (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Marketing magazin (2)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nova revija (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (3)
Šola za ravnatelje (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (18)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (61)
Založba ZRC (7)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (26)
Išči med rezultati (416)