Število rezultatov iskanja: 7212

Časopisje in članki - naslov
Acta chimica slovenica (1)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta historiae artis Slovenica (5)
Acta Histriae (47)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Angeljček (215)
Annales. Series historia et sociologia (15)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (35)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (11)
Arhivi (55)
Ars et humanitas (7)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (31)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (561)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Bogoslovni vestnik (620)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (3)
Communio (Ljubljana) (12)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (45)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (2)
Dialogi (17)
Dom (5)
Dom stoletni (2)
Don Bosko (4)
Družboslovne razprave (6)
Duhovni pastir (460)
Dve domovini (6)
Edinost in dialog (106)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (12)
Filozofski vestnik (34)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Jezik in slovstvo (10)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (4)
Keria (Ljubljana) (3)
Kloštrski e-podlistek (7)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (44)
Letopis ljubljanske nadškofije (110)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (6)
Loški razgledi (6)
Misli (Kew) (85)
Monitor ISH (13)
Naša Zvezda (1931) (171)
Novi glasovi geštalta (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Odmev iz Afrike (390)
Otrok in knjiga (2)
Phainomena (Ljubljana) (48)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (16)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (9)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Rast: mesečnik za versko vzgojo (5)
Razpotja (11)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija katoliške akcije (19)
Rimski katolik (41)
Salezijanski vestnik (1)
Salezijanski vestnik (212)
Slavistična revija (3)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (19)
Stati inu obstati (119)
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis (43)
Stern der Neger (569)
Studia mythologica Slavica (114)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (13)
Uprava (Ljubljana) (1)
Venec cerkvenih bratovščin (78)
Verba hispanica (1)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (435)
Voditelj v bogoslovnih vedah (19)
Vzgoja (Ljubljana) (8)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (34)
Zvon Marije Pomočnice na Rakovniku (13)
Železne niti (1)
Leto izida
1347 (1)
1508 (2)
1509 (1)
1525 (1)
1532 (1)
1535 (1)
1541 (1)
1544 (1)
1549 (1)
1550 (1)
1553 (1)
1555 (2)
1560 (1)
1561 (2)
1562 (1)
1563 (1)
1564 (1)
1565 (1)
1566 (2)
1567 (1)
1575 (1)
1576 (1)
1577 (1)
1578 (2)
1579 (2)
1580 (1)
1581-1582 (1)
1584 (3)
1587 (1)
1594 (1)
1595 (3)
1599 (1)
1638 (1)
1659 (1)
1661 (1)
1668 (1)
1669-1670 (1)
1672 (1)
1673 (1)
1676 (1)
1677 (1)
1680 (1)
1682 (2)
1683 (1)
1684 (1)
1687 (1)
1688 (1)
1690 (1)
1691 (2)
1692 (1)
1696 (2)
1700 (2)
1700-1799 (1)
1705 (1)
1706 (1)
1707 (2)
1710 (1)
1712 (1)
1713 (3)
1715 (3)
1716 (2)
1719 (1)
1728 (2)
1729 (1)
1730 (3)
1730? (1)
1730-1770 (1)
1731 (1)
1732 (1)
1733 (1)
1734 (2)
1735 (1)
1738 (1)
1739 (3)
1740 (1)
1741 (1)
1742 (3)
1743 (2)
1744 (3)
1745 (2)
1746 (1)
1747 (2)
1750 (4)
1752 (2)
1753 (2)
1754 (2)
1755 (1)
1756 (1)
1757 (4)
1757-1767 (1)
1758 (1)
1759 (2)
1760 (1)
1760-1762 (1)
1762 (6)
1763 (1)
1764 (5)
1766 (1)
1767 (6)
1768 (7)
1769 (3)
1770 (6)
1771 (4)
1772 (3)
1773 (3)
1774 (1)
1775 (5)
1776 (4)
1776-1777 (1)
1777 (6)
1778 (1)
1779 (5)
1780 (1)
1780-1795 (1)
1780-1830 (1)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (8)
1784 (1)
1786 (2)
1787 (4)
1788 (3)
1789 (4)
179- (1)
179? (1)
1790 (1)
1791 (1)
1791-1802 (1)
1792 (1)
1792-1794 (1)
1793 (3)
1794 (1)
1795 (1)
1796 (4)
1797 (1)
1798 (1)
1799 (2)
1800 (5)
1800-1804 (1)
1801 (2)
1802 (2)
1803 (2)
1804 (1)
1805 (1)
1806 (5)
1807 (1)
1808 (2)
1808-1819 (1)
1810 (1)
1811 (3)
1812 (1)
1813 (5)
1813-1814 (1)
1814 (2)
1815 (2)
1816 (2)
1817 (2)
1818 (2)
1819 (1)
1820 (4)
1821 (3)
1822 (4)
1823 (3)
1824 (5)
1825 (2)
1826 (14)
1827 (6)
1828 (9)
1829 (5)
1829-1839 (1)
1830 (5)
1831 (3)
1832 (5)
1833 (6)
1834 (9)
1835 (9)
1836 (5)
1837 (7)
1838 (3)
1839 (4)
1840 (8)
1840-1849 (1)
1841 (5)
1842 (4)
1843 (4)
1844 (2)
1845 (6)
1846 (6)
1847 (1)
1848 (6)
1849 (2)
1850 (5)
1851 (2)
1852 (2)
1853 (2)
1854 (5)
1855 (3)
1856 (4)
1857 (3)
1858 (3)
1859 (3)
1860 (4)
1861 (1)
1862 (3)
1863 (2)
1864 (1)
1865 (1)
1866 (1)
1867 (1)
1868 (2)
1868? (1)
1868-1877 (1)
1869 (2)
1870 (2)
1870-1879 (1)
1871 (4)
1872 (2)
1873 (2)
1874 (3)
1875 (2)
1876 (1)
1876-1877 (1)
1877 (1)
1878 (2)
1879 (1)
1880 (3)
1880-1881 (2)
1880-1889 (1)
1881 (4)
1882 (2)
1883 (3)
1884 (15)
1885 (17)
1886 (14)
1887 (20)
1888 (18)
1889 (20)
1890 (25)
1890-1898 (1)
1891 (16)
1891/1892 (1)
1892 (20)
1892/1893 (1)
1893 (23)
1894 (21)
1895 (19)
1896 (22)
1896-1898 (1)
1897 (27)
1898 (47)
1899 (44)
1899-1904 (1)
1900 (67)
1901 (65)
1902 (67)
1903 (77)
1904 (74)
1905 (63)
1906 (67)
1906-1909 (1)
1907 (77)
1908 (75)
1909 (86)
1910 (87)
1910-1912 (1)
1911 (99)
1912 (91)
1913 (91)
1914 (91)
1915 (84)
1916 (94)
1917 (98)
1918 (92)
1919 (69)
1920 (71)
1921 (69)
1921-1922 (1)
1922 (76)
1923 (69)
1924 (71)
1925 (71)
1925/1926 (10)
1926 (62)
1926/1927 (10)
1926-1927 (1)
1927 (57)
1927/1928 (9)
1928 (61)
1928/1929 (10)
1929 (62)
1929/1930 (9)
1929-1939 (1)
1930 (67)
1931 (65)
1931/1932 (9)
1932 (70)
1932/1933 (8)
1933 (74)
1933/1934 (10)
1934 (75)
1934/1935 (8)
1935 (71)
1936 (81)
1937 (92)
1938 (92)
1939 (89)
1940 (90)
1941 (84)
1942 (73)
1942-1950 (1)
1943 (60)
1944 (39)
1945 (21)
1946 (13)
1947 (11)
1948 (2)
1949 (4)
1950 (6)
1950-1960 (1)
1951 (10)
1952 (1)
1953 (2)
1954 (7)
1955 (7)
1956 (6)
1956-1957 (1)
1957 (6)
1958 (9)
1959 (9)
1960 (7)
1961 (6)
1962 (7)
1963 (8)
1964 (5)
1965 (8)
1966 (4)
1967 (5)
1968 (3)
1969 (6)
1970 (7)
1971 (6)
1972 (6)
1973 (7)
1974 (6)
1975 (11)
1976 (11)
1977 (10)
1978 (10)
1979 (10)
1980 (9)
1981 (9)
1982 (9)
1983 (11)
1984 (10)
1985 (9)
1986 (9)
1987 (11)
1988 (10)
1989 (20)
1990 (11)
1991 (13)
1992 (13)
1993 (11)
1994 (39)
1995 (22)
1996 (30)
1997 (23)
1998 (44)
1999 (41)
2000 (35)
2001 (65)
2002 (47)
2003 (60)
2004 (48)
2005 (73)
2006 (52)
2007 (70)
2008 (73)
2009 (63)
2010 (83)
2011 (215)
2012 (173)
2013 (201)
2014 (232)
2015 (209)
2016 (196)
2017 (162)
2018 (109)
2019 (22)
800 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (55)
Bicero (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Družina d.o.o. (12)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (49)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (3)
Knjižnica Ivana Potrča (22)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (3)
Knjižnica Litija (2)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (19)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna knjižnica Kranj (11)
Mestna knjižnica Ljubljana (287)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (569)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nadškofija Gorica (43)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4494)
Osrednja knjižnica Celje (11)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (4)
Ruska dača d.o.o. (569)
Salezijanski inšpektorat (230)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (436)
Slovenski etnografski muzej (10)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski misijon Melbourne (85)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (19)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (119)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Študentska založba (43)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (760)
Univerzitetna knjižnica Maribor (23)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Zavod Marianum (14)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (38)
ZRC SAZU (166)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (66)
Vsebina
Založnik
(35)
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
A. Golobič (1)
A. Koblar (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Reichard in druž. (2)
A. Turk (1)
Akademska založba (2)
Alexander Philipp Dietrich (1)
Anton Mahnič (41)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
apud Dominicum Occhi (1)
apud Paulum Balleonium (1)
apud Sebastianum Gryphium (1)
Archidioecesis (43)
Arhivsko društvo Slovenije (55)
Bei Leonchard Grußlen (1)
Beletrina (3)
bey Adam Freiderich Reichhardt (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (3)
bey Adam Friderich Reichhart ... (1)
bey Adam Reichhardt (1)
bey Anna Elis Reichhardtin Wittib (1)
bey J. G. Mayr ... (1)
bey J. Georg Mayr ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (2)
bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
Bey Johann Friedrich Gleditsch (1)
bey Joseph Thaddaeo Mayr ... (1)
bey Vlrich Morharts Wittib. (1)
Bicero (1)
Bird Publisher (62)
Brat Frančišek (3)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (4)
Buddh. Soc. Vic. (1)
Cankarjeva založba (2)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Celjsko literarno društvo (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (15)
cerkveno predstojništvo (1)
chez Pierre de La Vallée (1)
Chrio (1)
Cobol & Priora (1)
das hat getruckt, Martinum Flach zu Strassburg (2)
der Verfasser (2)
Didakta (1)
dobijo se per Johannesi Kaiseri, bukuvesarji (1)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
Druck Und Verlag Des Josef Blasnik (1)
drukanu per Ignaziu Klainmajerju (2)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
drukanu per Johan. Fridrihu Egerju (1)
Drüstvo szvétoga Stevana (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo Pripravniški dom (215)
Društvo psihologov Slovenije (35)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (1)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba Jezusova (8)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (4)
Družba sv. Mohorja (4)
'Družba sv. Rafaela' (1)
Družina (531)
Državna založba Slovenije (18)
durch Hans Kraffts Erben (1)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
durch Künigund Hergotin (1)
E. Hon (1)
E. Janžič (1)
Eger (1)
Eno (3)
Etnografski muzej (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex Typographéo Mayriano (2)
ex typographia polyglotta S. Congregationis de Propaganda Fide (1)
excudebant haeredes Petri Seizii (1)
excudebat Ioannes Manlius (1)
excudebat Robertus Stephanus in sua officina ... (1)
F. Gnidovec (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (34)
formis A. F. Reichardt ... (1)
formis Adami Friderici Reichardt (1)
formis J. G. M. Incl. Prov. Carn. T. (1)
formis J. G. Mayr ... (2)
formis J. Georgij Mayr (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
formis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
Fran Jaklič (470)
füskuti Landerer Mihaly ... (1)
ga prodaja Bilhelm Henrik Korn ... (1)
gedruckt bey den Widmanstätt. Erben (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (2)
gedruckt bey Josepho Thaddaeo Mayr ... (1)
gedruckt und zu finden bey Joh. Friedrich Eger ... (1)
gedruckt vnd verlegt bey Melchior Haan ... (2)
gedruckt zu Laybach bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
gedruckt, und zu finden bey des seeligen Johann Georg Heptners Wittwe (1)
gedruckt, und zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (1)
Genija (1)
Georg Gruppenbach (2)
Glas svobode (1)
Glasnik Srca Jezusovega (1)
Gorenjski muzej (2)
H. V. Korn ... (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ibis (1)
Igbatii Merk (1)
Ign. de Kleinmayer (1)
III. red (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (4)
imp. Adami Friderici Reichhardt (1)
imp. Joannis Georgij Mayr ... (1)
impensis J. G. Licht bibliopolae (1)
impensis Michaelis Promberger (2)
impensis, Mich. Fisher ... (1)
Imperatorskoe russkoe arheologičeskoe obščestvo (1)
In Der Edel V. Kleinmayerischen Buchhandlung (1)
in Verlag vnd Druckerey Wilhelm Friessems ... (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Lila (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (106)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
J. Blasnik (1)
J. Blasnika nasl. (1)
J. Blaznik (3)
J. Giontini (3)
J. Giontiniti (1)
J. Jenko (1)
J. Jurik (1)
J. Krajec (3)
J. Krošelj (5)
J. Leon etc. (1)
J. Oražem (1)
J. Osirnik (1)
J. P. Emeršič (1)
J. R. Milic (2)
J. Rakusch (3)
J. Schöndorfer (1)
J. Sirola (1)
J. Steinbrener (1)
J. Vodopivec (1)
Janž Mandelc (1)
jih ima na prodaj Adam Hainrih Hohn na starmu Tergu Nro. 157 (3)
jih ima na prodaj Juri Liht ... (1)
jih je natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
jih prodaja Janes Klemens, bukvoves (1)
Jnana Bhakti Prada Trust (2)
Joann. Georg. Heptner (1)
Johanna Kraffta dediči (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Kaliwoda (1)
Karis (5)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katol. društvo detoljubov (1)
Katol. tiskovno društvo (1)
Katoliška akcija (19)
Katoliška bukvarna (1091)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klaverjeva družba (390)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (569)
Konzorcij Naša zvezda (171)
Križniški red (1)
KS (1)
KUD Logos (16)
Kula stražara (1)
L. Čepon (1)
L. Rutar (1)
lastna založba (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (6)
Leonova družba (224)
literis Egerianis (5)
litris Eger (1)
litteris Ignaty Merk (1)
Ljudska knjigarna (2)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (1)
Lotter (1)
M. Gerber (2)
M. Turnšek (1)
Marianum (2)
Mariborska knjižnica (2)
Mayr? (1)
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (2)
Morhart (1)
Multima (1)
Muzejsko društvo (6)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na prodaj per A. H. Honu (1)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na prodaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (2)
na pródaj per Adam Henríku Hónu ... (1)
na prodaj per Adamu Henr. Honu ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohn ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Henriku Adamu Hónu ... (1)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (2)
na prodaj per Janesu Klemensu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (13)
na pródaj per Janesu Klemensu ... (2)
na prodaj pęr Janezę Klemencę ... (1)
na prodaj per Paternolli (2)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva ... (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva. v' sholah (1)
na prodaj v' duhóvshnizi (1)
na prodaj v nemških šolah (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva ... (1)
Nadškofijski ordinariat (111)
naprodaj per Ad. Henriku Hónu ... (1)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodna tiskarna (2)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
Natisk in papir od Andraša Laykama (1)
Natisk ino papir od Andreja Lajkama naslednikov v Gradzi (1)
natisnęl Leopold Eger (3)
natísnen per Leopóldu Egerju (1)
natisnene per Joshefu Sassenberg (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Rezerju (1)
natisnil Dominik Biasutti (1)
natisnil Eger (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (2)
Natisnil In Založil Paternolli (1)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil ino na prodaj imá Janes Leon (1)
natisnil ino saloshil Janes Leon (2)
natisnil inu saloshil Andreas Gassler (1)
natisnil Janes Leon (5)
natisnil Janes Retzer ... (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Janez K. Jeretin (1)
natisnil Joshef Blasnik (22)
natisnil Joshef Blasník (1)
natisnil Joshef Sassenberg (7)
natişnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Jožef Blaznik (4)
natisnil L. Vendrami (1)
natisnil Leopold Eger (2)
natisnil Paternolli v' Gorizi (1)
natisnil, saloshil in prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (2)
natisnila Franzishka Retzer (1)
natisnila in saloshila Maria Tandler (1)
natisnila Rosalia Eger (1)
natisnjen in naprodaj per ... Kleinmayrju (1)
natisnjena per Egerji (1)
natisnjene no založene pri J. A. Kienreihi (1)
natisnjene per Joshefu Sasenbergu (1)
Nella Stamperia Della Sac. Congr. de Propag. Fide (1)
Nova revija (64)
oblata a Joanne Baptista Mayr ... (1)
Obzorja (20)
Palpung Ješe Čöling (1)
papir in natis od Lajkamovih naslednikov (1)
Paternolli (1)
pečatano pismeni' Kral. Univers. Peštansk. (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (10)
per Adam Heinrich Hohn ... (1)
per Adamu Henriku Hohn ... (1)
per Alojzji Wajcingeri ... (1)
per Andreju Gassler (1)
per Annae Elisabethae Raichhardtouke, uvedove (1)
per Anne Elisab. Reichhardtouke (1)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per erbizhih Joannesa Frid. Kleinmayr (1)
per Frantzu Piterich ... (1)
per Henricum Stayner (1)
per Ignaziu Kleinmajerju ... (1)
per Jann. Fridr. Egerju (2)
per Joan. Frid. Egerju (1)
per Joan. Frider. Egerju (1)
per Joan. Fridr. Egerju (1)
per Joan. Fridrihu Egerju (3)
per Joan. Rezerju (2)
per Joan. Rezerju ... (1)
per Joann Frideriku Egerju (1)
per Joann. Frideriku Egerju (1)
per Joann. Fridr. Egerju (1)
per Joannesu Frideriku Egerju (1)
per Joannesu Jurju Heptnerju (2)
per Johan Frideriku Egerju (1)
per Johann Fridrichu Egerju (1)
per Johann Georg Heptnerju (1)
per Josephu od Bacho ... (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per Jurju Lichtu (2)
per Jurju Lihtu ... (1)
per Marie Theresie Heptnerze (2)
per novem bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
per vidovi Teres. Eger (1)
per Widmanstadianskih Erbizhah (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
pisatelj (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
po brattih Gallicichih (2)
po Brattih Murero (1)
po Zeitler Andrasi (1)
Pokrajinski arhiv (2)
Pravna fakulteta (1)
pri Alojzji Wajcingeri ... (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri knigári Johanesi Weitzingeri (1)
pri Kultsár Kataline Odvetki (1)
pri Lajkamovih erbih (1)
pri Sziesz Antoni (1)
pri Weizinger Aloysi (1)
pri Widmanstätterskih erbih (1)
pri Widmanstätterskih Erbih (1)
Prilo'zba 'Düsevnoga líszta' (1)
pritiskano pri Franzi Ant. Schützi (1)
pritizkana per Franz Anton Schützu (1)
Profesorji bogoslovnega učilišča (19)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
prostat apud Aloysium Raab ... (1)
Reichard (4)
Romar (1)
Ruslica (5)
s' zherkami bratov Tanzer (1)
S. Cajnkar (1)
S. Gabrielčič (1)
S. Žakelj (1)
Salezijanski inšpektorat (165)
Salezijanski zavod (9)
Salezijasnki inšpektorat (52)
saloshil Franz Ferstl v' Gradzi ... (2)
Salve (8)
samozal. (5)
samozal. A. Zupančič (1)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. B. Hojkar Šavli (1)
samozal. D. Trstenjak (1)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. I. Pangeršič (5)
samozal. J. Zupančič (1)
samozal. M. Šavli (1)
samozal. R. Kušej (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozaložba (12)
Sanje (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (15)
se dobi v' kloshtri sbiralsha nar svetejshiga Odreshenika, v' slovenski fari v' Marburgi (1)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
se naidejo naprude per Joshefu Shotterju ... (1)
se naidejo per G. Andrejo Clemens ... (2)
se naidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
se najde per Adam Heinrich Hohn ... (1)
se najde per Aloysiu Raabu ... (1)
se najde per F.J. Jenko (1)
se najde per H.W. Korn bukveprodajavzu (1)
se najde per Joan. Fridr. Egerju (2)
se najde per Joanesu Rezerju (1)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
se najdejo per Aloysio Raab ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (1)
se najdejo per Andrejo Clemens ... (1)
se najdejo per Frantzu Piterich (1)
se najdejo per Marii Anni Raab (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerio, ... (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (2)
self-published (1)
skosi Ioannesa Mandelza (1)
skus Ign. de Kleinmayerja ... (1)
skus Ign. Kleinmajerju (1)
skus Ignazja Aloysja Kleinmajerja utisnene (1)
skus Jann. Fridrika Egerja (1)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (4)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Georga Gruppenbacha (3)
skusi Iansha Mandelza (1)
skusi Ioannesa Mandelza (2)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
skusi Josepha Thadea Mayerja ... (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (24)
Slovenska kapucinska provinca (2)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (435)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada)) (1)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (85)
Slovenski frančiškani v ZDA (561)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (35)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (119)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slowatch (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (15)
stampana pri Antonu Szieszu (1)
stampane sz-Kultsár Kataline piszkmi (1)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (2)
stampane z-Sziesz osztanka piszkmi (1)
stampani vu násztavi plem. Trattner-Karolyivoj (1)
stapatto da me Adamo Reichart (1)
stiskane per Andreji Gasslerju ... (1)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
stiskane per Jann. Fridr. Egerju ... (1)
stiskane per Joan. Friedr. Egerju (1)
stiskane per shlatn. g. Jan. Thom. Trattnernu ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (2)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
stiskanu per Joh. Frideriku Egerju (1)
sumpt. Joann. Bapt. Volusij, & Joann. Bapt. Blanck (1)
sumptibus & typis Joan. Baptistae Mayr, typographi aulico-accademici (1)
sumptibus & typis Melchioris Haan ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (12)
Svetopisemska družba Slovenije (23)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Škofijski ordinariat (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (45)
t. Eger (1)
Teološka fakulteta (99)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (73)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Trubarjev antikvariat (1)
typ. Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typ. Jo. Frid. Eger ... (2)
typis & sumptibus Joannis Friderici Eger, apud quem & venale prostat (1)
typis Adami Frid. Reichhardt ... (2)
typis Adami Friderici Reichhardt, ... (1)
typis Francisci Mathiae Winckowiz ... (1)
typis Georgij Kramer ... (1)
typis Iosephi Thaddaei Mayr ... sumptibus Joannis Caroli Mally ... (1)
typis Joan. Frid. Eger (1)
typis Joan. Frideici ! Eger (1)
typis Joan. Friderici Eger (1)
typis Joan. Georgij Mayr (1)
typis Joann. Friderici Eger ... (1)
typis Joannis Friderici Eger (3)
typis Joannis Friderici Eger ... (2)
typis Joannis Georgii Heptner (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (3)
typis Joannis Georgii Mayr ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (3)
typis Joannis Retzer (1)
typis Josephi de Grangiis (1)
typis Sacrae congreg. de propag. fide (1)
typis Theres. Eger, viduae (1)
typis, & sumptibus Joan. Friderici Kleinmayr, ... (1)
typis, & sumptibus Joann. Georg. Heptner ... (1)
typis, A.F. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt (2)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (4)
typis, Catharinae Labaunianae viduae, factore Leopoldo Joanne Kamenitzky (1)
Ulrich Morhart (9)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (114)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
utisnenu per Joan. Frid. Egerju (1)
v' Alojs Wajzinger'ovemi knigíshi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovem knižiši (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigisi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigiši (6)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (2)
v' commis. per Jenko (1)
v' knigíshi Alois Waizinger'ovemi (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' salogi in na prodaj per J. Klemensu ... (2)
Vereins-Buchdrukerei (1)
Verfasser (1)
Verlag der Propstei (1)
Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates (1)
Viharnik (4)
Visoka šola za politične vede (2)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (2)
vtişnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Fridrihu Egerju (2)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Fridrihu Egerju ... (1)
vtisnjene per Josh. Shoterju shtamparju, 1788. per katirem se tudi naprude naidejo (1)
vtisnjene per Kleimayrskeh deidizhah (1)
vtisnjene skus Aloisia Ignazia Kleinmayerja, deshelstvega stamparja (1)
vu násztavi Reichard Károla i szinov (1)
Watch Tower (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (16)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
založil J. Majciger (1)
Založil tretji red sv. Frančiška (1)
Zavod Marianum (8)
Zbor duhovne mladeži zagrebačke (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (47)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (40)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (15)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (114)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (35)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (36)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (7)
Župna cerkev (1)
Župni urad (1)
Župni urad Tržič (3)
Župnijski urad (5)
Župnijski urad Rakovnik (13)
Župnijski urad v Puščavi (1)
Pravice
Išči med rezultati (7212)