Število rezultatov iskanja: 1603

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (1603)odstrani
Časopisje in članki - naslov
Acta chimica slovenica (1)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta historiae artis Slovenica (5)
Acta Histriae (47)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (15)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (35)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (11)
Arhivi (55)
Ars et humanitas (7)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (31)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (620)
Communio (Ljubljana) (10)
Časopis za kritiko znanosti (45)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (2)
Dialogi (17)
Družboslovne razprave (6)
Dve domovini (6)
Edinost in dialog (106)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (12)
Filozofski vestnik (34)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Jezik in slovstvo (10)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (4)
Keria (Ljubljana) (3)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (44)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (6)
Loški razgledi (6)
Monitor ISH (13)
Novi glasovi geštalta (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Otrok in knjiga (2)
Phainomena (Ljubljana) (48)
Poligrafi (16)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (9)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Razpotja (11)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Slavistična revija (3)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (19)
Stati inu obstati (119)
Studia mythologica Slavica (114)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (13)
Uprava (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Vzgoja (Ljubljana) (8)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (34)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (55)
Bicero (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Družina d.o.o. (10)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (49)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (19)
Mariborska knjižnica (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (104)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (10)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (19)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (119)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (43)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (723)
Univerza v Mariboru, Tehniške fakultete (4)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (38)
ZRC SAZU (166)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (66)
Vsebina
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (55)
Bicero (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (15)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo psihologov Slovenije (35)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (8)
Družina (461)
Državna založba Slovenije (18)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (34)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (106)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
LDS (6)
Mariborska knjižnica (2)
Muzejsko društvo (6)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nova revija (63)
Obzorja (20)
Pedagoška fakulteta (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (15)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (24)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (35)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (119)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (15)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (10)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (44)
Teološka fakulteta (86)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (73)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (114)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (12)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (47)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (40)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (15)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (114)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (35)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (36)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (7)
Pravice
Išči med rezultati (1603)