Število rezultatov iskanja: 11928

Časopisje in članki - naslov
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (3)
2000 (Ljubljana) (2)
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Amerikanski Slovenec (150)
Ameriška domovina (251)
Amfora (Ankaran) (1)
Ampak (Ljubljana) (3)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (23)
Angeljček (9)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Arhivi (3)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (25)
Belokranjec (2)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (1)
Blejske novice (2)
Bogoljub (Ljubljana) (28)
Bogoslovni vestnik (15)
Borba (Maribor, 1933) (1)
Božja beseda (1)
Cajtng (10)
Carniola (1910-1919) (2)
Celjski tednik (1955-1968) (13)
Celjski zbornik (11)
Cerkveni glasbenik (121)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (2)
Clevelandska Amerika (105)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (22)
Čas (Ljubljana) (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (4)
Čevljar (Tržič) (2)
Dan (1912) (15)
De musica disserenda (2)
Delavec (1914) (1)
Delavska fronta (3)
Delavska politika (10)
Delavska pravica (6)
Delo - življenje (1)
Delo (Ljubljana) (2607)
Delo (OF STO, Trst) (1)
Demokracija (8)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (29)
Deutscher Kalender für Krain und das Küstenland (1)
Dialogi (3)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (48)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dolenjske novice (27)
Dolenjski list (741)
Dolenjski razgledi (1)
Dolenjski zbornik (2)
Dom in svet (Ljubljana) (14)
Domači glasovi (1)
Domačin (2)
Domoljub (Ljubljana) (118)
Domovina (1891-1908) (5)
Domovina (Ljubljana) (39)
Domovina in Kmetski list (1)
Don Bosko (1)
Don Bosko (Ljubljana) (2)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (3)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (19)
Družina (12)
Družinski tednik (13)
Državna dvorazredna trgovska šola (Celje) (8)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (4)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (3)
Duhovni pastir (2)
Duhovno življenje (48)
Dve domovini (3)
Edinost (Chicago) (14)
Edinost (Maribor) (3)
Edinost (Toronto) (5)
Edinost (Trst) (34)
Edinost-Unity (8)
Emajlirec (8)
Enakopravnost (ZDA) (17)
Enotnost (1926) (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Gasilec (1897-1941) (3)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Gimnazija - Celje (13)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (4)
Gimnazija - Novo mesto (6)
Glas (54)
Glas Gorenjske (22)
Glas naroda (Ljubljana) (19)
Glas naroda (New York) (208)
Glas Notranjske (3)
Glas Slovenske kulturne akcije (Buenos Aires) (3)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (4)
Glas zaveznikov (3)
Glasba v šoli in vrtcu (5)
Glasilo kanadskih Slovencev (3)
Glasilo KSK jednote (243)
Glasilo občanov (Litija) (8)
Glasilo občine Šentrupert (3)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (10)
Glasnik (Calumet) (55)
Glasnik (Ljubljana) (2)
Glasnik (Okrajni ljudski odbor) (8)
Glasnik Avstrijske krščanske tobačne delavske zveze (3)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gledališki list (Slovensko ljudsko gledališče Celje) (1)
GM. Glasbena mladina (4)
Gorenjec (1900-1941) (30)
Gorenjski glas (1948) (9)
Gorenjski glas (1985) (126)
Goriška straža (2)
Goriški list (1944) (2)
Gospodarski list v pouk in zabavo (1)
Gostilničarski list (4)
Gostilničarski vestnik (3)
Grlica (9)
Grosupeljski odmevi (7)
Hmeljar (Žalec) (3)
Hopla (1)
Idrijski razgledi (1)
Ilustrirani Slovenec (1)
Ilustrovan narodni koledar (1)
Informativni fužinar (1)
Iskra (Kranj) (5)
Izseljenski vestnik (2)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (4)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (1)
Jadranski almanah (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jeklo in ljudje (1)
Jeseniški zbornik (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jugoslavija (Ljubljana) (6)
Jugoslovan (1917) (1)
Jugoslovan (1930) (110)
Jugoslovenski obzor (1)
Jutranje novosti (6)
Jutro (1910) (3)
Jutro (Ljubljana) (455)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (47)
Kamničanka (10)
Kamniški občan (65)
Kamniški zbornik (11)
Katoliški glas (33)
Katoliški misijoni (17)
Klasična gimnazija - Ljubljana (10)
Klasje (Ivančna Gorica) (23)
Kmetijske in rokodelske novice (8)
Kmetovalec (36)
Kmetski list (10)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (1)
Knjižnica (4)
Kočevske novice (3)
Kočevski razgledi (1)
Kočevski Slovenec (4)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (4)
Koledar Ave Maria (29)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (74)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Mohorjeve družbe (Celje) (4)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (1)
Koledar Osvobodilne fronte za Svobodno tržaško ozemlje (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (2)
Koledarček Družbe svetega Mohora (2)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1)
Koncertni list Slovenske filharmonije (1)
Kopitarjev glas (5)
Koroška kronika (1)
Koroški fužinar (1)
Krajevni informator (Rovte) (1)
Kranjski zvon (Kranj) (6)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (1)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (4)
Kronika (Ljubljana) (22)
Kronika slovenskih mest (4)
Krpanov glas (2)
Kurir (2)
Laibacher Zeitung (7)
Laški bilten (1)
Letno poročilo - splošna matura (1)
Letno poročilo uršulinskih dekliških šol v Ljubljani (1)
Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (10)
Letopis Matice Slovenske (7)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (7)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (1)
List (Šoštanj) (1)
Ljubljanska mladina (1)
Ljubljanski dnevnik (30)
Ljubljanski list (1)
Ljubljanski škofijski list (20)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (1)
Ljudska pravica (111)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola - Postojna (30)
Ljudska šola - Vipava (2)
Ljudski tednik (1)
Logaške novice (26)
Loški razgledi (4)
Lovec (Ljubljana) (3)
Lublanske novice (2017) (1)
Mali list (1)
Marburger Zeitung (2)
Mariborski teden (1)
Mariborski večernik Jutra (47)
Matajur (1)
Meddobje (Entresiglo) (7)
Mengšan (17)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (7)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mir (Celovec) (6)
Misel in delo (2)
Misli (Kew) (37)
Mladika (Gorica) (44)
Mladika (Trst) (8)
Mladina (4)
Mladost (3)
Mohorjev koledar (5)
Mokronajzar (2)
Mostiščar (1)
Murska krajina (2)
Muzikološki zbornik (7)
Najča (2)
Napredek (Cleveland) (2)
Naprej (glasilo JSDS) (6)
Narodni dnevnik (1)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (19)
Narodni list (Celje) (3)
Narodni vestnik (37)
Naš čas (8)
Naš časopis (18)
Naš glas (1919) (2)
Naš glas (Krško) (2)
Naš kraj (Dobrepolje) (4)
Naš list (1905) (1)
Naš rod (3)
Naš tednik (8)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša luč (8)
Naša moč (1905) (3)
Naša moč (1936) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša straža (1)
Naša žena (1)
Naše slike (1)
Nedeljski dnevnik (1)
Nedelo (Ljubljana) (26)
Nika (Ljubljana) (1)
Notranjec (2)
Nova doba (Celje) (60)
Nova doba (Cleveland) (170)
Nova domovina (14)
Nova pravda (4)
Nova pravda (1937) (4)
Nova revija (2)
Novi akordi (29)
Novi čas (Gorica) (2)
Novi čas (Ljubljana) (1)
Novi glas (12)
Novi list (8)
Novi list (Buenos Aires) (1)
Novi Matajur (1)
Novi odmev (7)
Novi tednik (22)
Novi tednik NT in RC (49)
Novice (Kočevje, 1956) (7)
Novice iz Moravške doline (20)
Novine (Gornji Petrovci) (1)
Novine (Murska Sobota) (2)
Novoles (4)
Novoteks (1973) (2)
NR. Naši razgledi (8)
NT. Naš tednik (14)
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila (1)
Občina Grad (1)
Občinska uprava (1)
Občinska uprava (1905) (5)
Občinski poročevalec (Domžale) (18)
Obisk (Ljubljana) (4)
Obmurski tednik (1)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (9)
Obrtni vestnik (47)
Obrtnik (Ljubljana, 1932) (22)
Obrtniški glasnik (2)
Obvestila Planinske zveze Slovenije (1)
Obzorja (Maribor) (1)
Odmev iz Afrike (4)
Omnes unum - Todos uno (40)
Ona (Ljubljana) (1)
Orjuna (1)
Park (Novo mesto) (3)
Pedagoški letopis (2)
Pedagoški zbornik (1)
Petkov teden (5)
Petrol (Ljubljana) (1)
Pevčeva pesmarica (2)
Pevec (Ljubljana) (18)
Planinski vestnik (6)
Pogledi (Ljubljana) (1)
Pohod (2)
Polet (2002) (2)
Polet (Ljubljana) (21)
Pomurski vestnik (5)
Ponedeljek (Ljubljana) (12)
Ponedeljski Slovenec (34)
Popotnik (1880-1941) (1)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (24)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Poročilo o poklicni maturi (2)
Portorožan (1)
Posavski obzornik (1)
Poštar (Ljubljana, 1929) (2)
Poštni glasnik (5)
Pozdrav iz domovine (1)
Pravica (2)
Pravica (Buenos Aires) (1)
Prelom (Ljubjana, 1934) (1)
Prepih (Ravne na Koroškem) (1)
Primorske novice (2004) (10)
Primorski dnevnik (138)
Primorski list (Gorica) (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proletarec (Chicago) (17)
Prosveta (ZDA) (26)
Prosvetni delavec (9)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
Ptujski tednik (5)
Radio Ljubljana (22)
Rast (Novo mesto) (32)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (2)
Realka - Ljubljana (6)
Resnica (1917) (2)
Retrospektive (2)
Revija katoliške akcije (3)
Rodna gruda (2)
Rodoljub (3)
Rokovnjač (Lukovica) (5)
Salezijanska poročila (1)
Salezijanski vestnik (53)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (6)
Sava (Kranj) (1)
SavaGlas (1)
Savinjčan (1)
Savinjske novice (2)
Savinjski občan (4)
Savinjski vestnik (9)
Savinjski zbornik (1)
Sedanjost (1)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Skupščinski Dolenjski list (4)
Slamnik (89)
Slavistična revija (2)
Sloga (Cleveland) (12)
Slovenčev koledar (2)
Slovenec (1873) (1197)
Slovenija (1915) (3)
Slovenska beseda (Ljubljana) (6)
Slovenska država (5)
Slovenska glasbena revija (1)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (3)
Slovenska vas (1)
Slovenske novice (45)
Slovenske novice (1916-1920) (1)
Slovenski čebelar (12)
Slovenski delavec (6)
Slovenski dom (1909-1914) (8)
Slovenski dom (1935-1945) (154)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gledališki letopis (1)
Slovenski gospodar (132)
Slovenski hmeljar (16)
Slovenski Jadran (3)
Slovenski list (3)
Slovenski list (1896) (6)
Slovenski list (Buenos Aires) (9)
Slovenski narod (335)
Slovenski narod (Pueblo, Col.) (8)
Slovenski poročevalec (171)
Slovenski pravnik (3)
Slovenski Primorec (1)
Slovenski Sokol (1)
Slovenski sport (1)
Slovenski Štajerc (1)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (7)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (81)
Smučina Elan (1)
Snežnik (112)
Sobota (Kranj) (3)
Sobotna priloga (44)
Socialno delo (3)
Sodobnost (1963) (2)
Sokolski glasnik (1)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (1)
Sokolski koledar (2)
Sopotja (1)
Sotočje (1999) (1)
Sportni list (6)
Stezice (Novo mesto) (1)
Stopinje (Murska Sobota) (5)
Straža (Maribor) (9)
Studia Historica Slovenica (5)
Suzy (3)
Svobodna beseda (Ljubljana) (8)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (97)
Šolska kronika (2)
Šolska poročila (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerski tednik (Ptuj) (3)
Štorski železar (1)
Tabor (Maribor) (3)
Tabor = El fortín (12)
Tedenska tribuna (8)
Tednik (Ptuj) (7)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (6)
Tekstilec (Kranj) (15)
Tekstilna šola - Kranj (1)
Teorija in praksa (5)
The voice of Slovenia (2)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (1)
Tovariš (Ljubljana) (17)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (2)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (2)
Trgovski list (49)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (1)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Tribuna (Ljubljana) (1)
Trobla (Velike Lašče) (3)
Tržiški vestnik (1)
Učiteljišče - Ljubljana (7)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (1)
Učiteljski tovariš (59)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (1)
Upokojenec (1936) (2)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (2)
Uradni list Ljudske republike Slovenije (98)
Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani (39)
Uradni list Socialistične Republike Slovenije (62)
Uradni vestnik okraja Novo mesto (4)
Utrip Savinjske doline (3)
Varstvo narave (1)
Večer (Maribor) (3)
Večerni list (4)
Veriga (1)
Vertec (1871) (3)
Vestnik (5)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (14)
Vestnik - Vocero (8)
Vestnik = Messenger (4)
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (2)
Veter (1)
Vezilo (4)
Vikend magazin (Ljubljana) (11)
Vipavski glas (2)
Vodnikova pratika (1)
Vojni invalid (Ljubljana) (2)
Vrhniški razgledi (4)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Za gospodarje (1)
Zaliv (Trieste) (1)
Zarja (66)
Zarja (1908) (1)
Zarja (1911) (6)
Zasavc (1)
Zasavski tednik (13)
Zasavski vestnik (2)
Zbor občanov (1)
Zbori (10)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (2)
Zbornik občine Grosuplje (3)
Zbornik Svobodne Slovenije (11)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodnja Danica (8)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (19)
Zgodovinski zapisi (1)
Zgodovinski zbornik (1888) (1)
Zora Cankarjeva (1)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Železne niti (5)
Železničarski glasnik (2)
Žena in dom (1)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (8)
Ženski svet (2)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1865 (2)
1866 (1)
1867 (2)
1868 (1)
1869-1912 (1)
1871 (1)
1872 (1)
1873 (2)
1874 (3)
1875 (3)
1876 (2)
1877 (4)
1878 (3)
1878/1879 (1)
1879 (5)
1880 (2)
1880/1881 (1)
1881 (1)
1882 (3)
1883 (3)
1883/1884 (2)
1884 (6)
1884/1885 (1)
1885 (4)
1885/1886 (1)
1886 (5)
1886/1887 (2)
1887 (1)
1887/1888 (1)
1887/18888 (1)
1888 (7)
1888/1889 (1)
1889 (6)
1889/1890 (1)
1889-1892 (1)
1890 (7)
1890/1891 (1)
1891 (6)
1891/1892 (1)
1892 (10)
1892/1893 (1)
1892/1993 (1)
1892-1893 (1)
1893 (10)
1893/1894 (2)
1894 (7)
1894/1895 (1)
1894-1895 (2)
1895 (2)
1895/1896 (1)
1896 (10)
1897 (12)
1897/1898 (1)
1898 (13)
1898/1899 (1)
1899 (22)
1899-1900 (2)
19?? (2)
1900 (24)
1901 (39)
1901-1914 (23)
1902 (34)
1902/1903 (1)
1903 (52)
1903/1904 (2)
1904 (50)
1904/1905 (2)
1905 (46)
1905/1906 (3)
1906 (60)
1906/1907 (3)
1907 (67)
1907/1908 (3)
1907-1909 (1)
1908 (67)
1908/1909 (3)
1909 (114)
1909/1910 (3)
1910 (107)
1910/1911 (4)
1911 (115)
1911/1912 (1)
1912 (106)
1912/1913 (2)
1912-1913 (1)
1913 (152)
1913/1914 (3)
1914 (135)
1915 (58)
1916 (57)
1917 (73)
1918 (64)
1918/1919 (1)
1918/1930 (1)
1918-1928 (1)
1919 (73)
1919/1920 (1)
192? (1)
1920 (47)
1921 (51)
1922 (47)
1923 (84)
1924 (96)
1924/1925 (1)
1925 (95)
1926 (115)
1927 (141)
1927/1928 (1)
1928 (107)
1928/1929 (1)
1929 (142)
1929/1930 (6)
1929/1934 (1)
1929/2930 (1)
1930 (222)
1930/1931 (7)
1930-1931 (1)
1931 (296)
1931/1932 (6)
1932 (159)
1932/1933 (9)
1933 (120)
1933/1934 (6)
1934 (127)
1934/1935 (7)
1935 (160)
1935/1936 (7)
1936 (212)
1936/1937 (11)
1937 (223)
1937/1938 (13)
1938 (309)
1938/1939 (15)
1939 (305)
1939/1940 (13)
194? (1)
1940 (258)
1941 (137)
1942 (63)
1942/1943 (3)
1943 (65)
1944 (83)
1945 (50)
1946 (74)
1947 (49)
1947/1948 (1)
1948 (44)
1949 (47)
1950 (43)
1951 (33)
1952 (40)
1952/1953 (1)
1953 (58)
1953/1954 (1)
1954 (50)
1955 (59)
1955/1956 (2)
1956 (76)
1956/1957 (2)
1957 (55)
1958 (65)
1958-1960 (1)
1959 (55)
1960 (50)
1961 (43)
1962 (43)
1963 (57)
1964 (39)
1965 (51)
1965/1966 (1)
1966 (59)
1967 (43)
1967-1977 (1)
1968 (62)
1969 (75)
1970 (64)
1971 (74)
1971-1974 (1)
1972 (98)
1972/1973 (1)
1973 (100)
1974 (112)
1974/1975 (1)
1975 (99)
1976 (95)
1976/1977 (1)
1977 (100)
1978 (133)
1978/1979 (1)
1979 (114)
1979/1980 (1)
1980 (101)
1981 (128)
1982 (112)
1983 (90)
1984 (75)
1985 (102)
1986 (103)
1987 (96)
1987-2002 (1)
1988 (122)
1988/1989 (1)
1989 (90)
1990 (115)
1991 (141)
1992 (115)
1993 (125)
1994 (150)
1994/1995 (1)
1995 (158)
1996 (175)
1997 (163)
1998 (148)
1999 (107)
2000 (117)
2001 (84)
2002 (97)
2003 (79)
2004 (100)
2005 (90)
2006 (78)
2007 (97)
2008 (100)
2009 (91)
2010 (81)
2011 (133)
2012 (79)
2013 (67)
2014 (80)
2015 (51)
2016 (38)
2017 (39)
2018 (45)
2019 (36)
2020 (28)
2021 (28)
2022 (21)
Izvor
Alpina, d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (12)
Čebelarska zveza Slovenije (8)
DELO, d.d. (996)
Dnevnik (51)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (1)
Družina d.o.o. (12)
Državni izpitni center (3)
Gorenjski glas (1)
Gorenjski glas d.d. (211)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (78)
Goriška Mohorjeva družba (4)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (1)
Knjižnica Domžale (81)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič (2)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (8)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (68)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (15)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (3)
Knjižnica Laško (1)
Knjižnica Litija (9)
Knjižnica Logatec (18)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (112)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (865)
Knjižnica Velenje (5)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (31)
Kulturno društvo Ivan Trinko (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (9)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (3)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (1)
Mestna knjižnica Grosuplje (12)
Mestna knjižnica Kranj (73)
Mestna knjižnica Ljubljana (143)
Mestna knjižnica Piran – Biblioteca civica Pirano (1)
Mestna občina Ljubljana (1)
Mohorjeva družba Celje (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna in študijska knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (8208)
Naš čas, d.o.o. (4)
Nova obzorja (29)
NT & RC d.o.o. (15)
Občina Ankaran (1)
Občina Bled (2)
Občina Dobrepolje (4)
Občina Domžale (53)
Občina Grosuplje (7)
Občina Ig (1)
Občina Ivančna Gorica (16)
Občina Kamnik (18)
Občina Laško (1)
Občina Logatec (10)
Občina Lukovica (3)
Občina Mengeš (6)
Občina Moravče (7)
Občina Velike Lašče (3)
Občina Vodice (5)
Občinska knjižnica Jesenice (2)
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (288)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (170)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (17)
Pokrajinski muzej Kočevje (1)
Primorske novice (10)
Primorski dnevnik (44)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (3)
Salezijanski inšpektorat (56)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (11)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Media House (1)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (2)
Slovenian Union of America (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (8)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (14)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski misijon Melbourne (3)
Slovenski misijonarji (Lazaristi) v Torontu (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Melbourne (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kulturno društvo "Cankar" Sarajevo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Škrabčeva knjižnica (22)
Turin (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (16)
Univerzitetna knjižnica Maribor (15)
Valvasorjeva knjižnica Krško (3)
Zadruga Goriška Mohorjeva (62)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (10)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Zedinjena Slovenija (7)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
ZRC SAZU (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (30)
Vsebina
Založnik
(3)
[A.I.S.] (3)
[s. n.] (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
= Jarše Youth Home (1)
A. Golobič (1)
Adana (1)
Akademija za glasbo (2)
Alfred Brežnik AM (1)
Alpina (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (17)
Anton Pesek (3)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Aristej (1)
Audibook (1)
Ave Maria (29)
Baragovo misijonišče (18)
Beletrina (2)
Beti (4)
Bibliofilska založba (1)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (2)
Cankarjev dom (1)
Cecilijino društvo (123)
Celjska turistična zveza (1)
Center vojaških šol (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (4)
Cerknica : Občinski odbor SZDL (3)
Časopisni zavod Uradni list SRS (62)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (2)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (12)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
ČZP Informacijski biro Ravne na Koroškem (1)
Delniška tiskarna (39)
Delo (2801)
Delo Revije (1)
Delovni kolektiv tovarne verig (1)
Demokratična stranka levice (1)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Deželni odbor kranjski (9)
Didakta (1)
Dnevnik (51)
Dolenjski list (746)
Dopisna trgovska šola, trgovski učni zavod (1)
dr. Filip Žakelj (1)
Dr. Filip Žakelj (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Dragotin Hribar (11)
Druck und verlag von Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Društvo 2000 (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo Demos na Kamniškem (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Pravnik (3)
Društvo Pripravniški dom (5)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (1)
Društvo slovenskih izobražencev (1)
Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine vasi (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (2)
Družba Slovenija (3)
Družba sv. Cirila in Metoda (5)
Družba sv. Mohora (18)
Družba sv. Mohorja (111)
Družba za založniške pobude (138)
Družina (12)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (3)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna gimnazija v Kranju (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. deška meščanska šola (1)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (2)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (9)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (4)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (2)
Državna realna gimnazija v Celju (11)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (3)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Državna tekstilna šola in tekstilni tehnikum v Kranju (1)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (3)
Državna učiteljska šola v ljubljani (3)
Državna založba Slovenije (3)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državni izpitni center (3)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
E. Škulj (1)
Edinost (19)
Edinost Publishing (150)
EDUvision (5)
Edward Kalish (105)
Elan (1)
EMO (8)
Epid-Paralele (1)
Etnografski muzej (1)
F. Haderlap (6)
F. Ullreich (3)
Fago (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za šport (1)
Festival (1)
Filip Žakelj (1)
Fit media (1)
Fran Bartl (6)
Fran Jaklič (7)
Fran Kulovec (1)
Fran Radešček (1)
Franc Hrastelj (1)
Franci Kotnik (2)
GA Commerce (112)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (3)
gimnazija (1)
Gimnazija (1)
Gimnazija Novo Mesto (1)
Gimnazijsko ravnateljstvo (2)
Glas naroda (208)
Glas, Kranj (76)
Glasbena matica (3)
Glasbena Matica (24)
Glasbena mladina Slovenije (4)
Glasbena šola (1)
Glasila podjetij (4)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (5)
Goga (3)
Gorenjski glas (20)
Gorenjski glas, Kranj (107)
Goriška Matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (4)
Gregorčičeva založba (1)
GZS - Podjetniško trgovska zbornica (1)
H. Sax (1)
Helidon (1)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (16)
Hmeljarsko združenje Slovenije (3)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (5)
I. Križman (1)
I. Slavec (4)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (31)
II. državna gimnazija (10)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (3)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (2)
IMV (2)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Intelego (1)
Intelyway webmedia (1)
Ipavska glavna šola (2)
IR inženiring (2)
Iskra (5)
Ivan Dolinar (33)
Ivan Gostinčar (2)
Ivan Jakopič (2)
Ivan Mlinar (4)
Ivan Rakovec (154)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (3)
Izseljenska zbornica (2)
J. Debevec (251)
J. Krajec (27)
J. Pelikan (2)
J. Ukmar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (59)
Janez Krizostom Pogačar (8)
Januš Golec (3)
Josip Petejan (1)
Jožef Blaznik (8)
Jožef Klekl (2)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (17)
Jugoslovanska katoliška jednota (170)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (1)
Jugoslovenski sokolski savez (1)
K. k. Obergymnasiums (1)
Kais. königl. Bildungsanstalten (1)
Katoliška akcija (3)
Katoliška bukvarna (31)
Katoliško tiskovno društvo (49)
Klaverjeva družba (4)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (1)
Klub kulturnih delavcev pri DKMD (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (36)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Laško (1)
Komunist (1)
Konsorcij Goriške straže (2)
konzorcij (3)
Konzorcij (310)
Konzorcij Belokranjec (2)
Konzorcij Gorenjca (30)
Konzorcij jutra (254)
Konzorcij Jutra (47)
Konzorcij Jutra, Ljubljana (12)
Konzorcij jutro (201)
Konzorcij Kresa (4)
Konzorcij Malega lista (1)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (34)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (2)
Konzorcij Slovenskega lista (3)
Konzorcij Trgovskega lista (49)
Konzorcij Večernega lista (4)
Konzorcij Ženski svet (2)
Krajevna skupnost (3)
Krajevna skupnost Vrh Sv. treh kraljev (1)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (81)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (3)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (240)
KUD Logos (1)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturna skupnost (2)
Kulturna skupnost občine (12)
Kulturna skupnost občine Cerknica (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
Kulturno društvo Obzorje (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (7)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
L. Schwentner (29)
Leonova družba (1)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (1)
Ljubljana (2)
Ljubljana : Mestna občina (4)
Ljubljana [Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje] (2)
Ljudska tiskarna (1202)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Lovska zveza Slovenije (3)
Ludovico Furlan (1)
Ludovik Tomažič (1)
M. Kolar, Ljubljana (118)
M. Kranjec (111)
M. Škerjanec (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (1)
Maks Šeber (2)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (2)
Mariborska tiskarna (1)
Mariborski teden (1)
Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev (1)
Martin Gruden (2)
Martin Konda (4)
Martin Pogačar (1)
Matica Slovenska (8)
Matija Vukovič (1)
Mestna glavna šola (7)
Mestna občina (2)
Mestna občina Novo Mesto (30)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (9)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Mestni ljudski odbor (8)
Mestni muzej (1)
Mestni župni urad (6)
Mi amigo (7)
Mihael Moškerc (3)
Milan Plut (3)
Military Schools Centre (1)
Miška (1)
Mladika (10)
Mladina (4)
Mladinska knjiga (4)
Mladinski dom Jarše (1)
Mohorjeva družba (9)
Mulley & Kamenšek (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Jesenice (1)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (2)
Muzejsko društvo za Kranjsko (3)
Muzejsko društvo za Slovenijo (2)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nadškofijski ordinariat (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna prosveta (19)
Narodna tiskarna (335)
Narodna založba (4)
Narodni svet koroških Slovencev (22)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (2)
Nasta (2)
Naš čas, d.o.o. (4)
Naša založba (1)
Nova obzorja (30)
Nova revija (6)
Novi tednik (49)
Novoles (4)
Novoteks (2)
Občina (6)
Občina Ankaran (1)
Občina Bled (2)
Občina Dobrepolje (4)
Občina Domžale (91)
Občina Grosuplje (3)
Občina Ig (1)
Občina Kamnik (28)
Občina Kočevje (3)
Občina Laško (1)
Občina Ljubljana Vič-Rudnik (1)
Občina Ljubljana-Bežigrad (1)
Občina Logatec (4)
Občina Lukovica (5)
Občina Mengeš (2)
Občina Moravče (19)
Občina Šentrupert (3)
Občina Velike Lašče (3)
Občina Vodice (5)
Občina Vrhnika (6)
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Žalec (4)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (1)
Občinski odbor SZDL (1)
Občinski odbor zveze združenj borcev NOV (1)
Občinski svet občine (28)
Občinski svet občine Grosuplje (4)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (16)
Občinski svet občine Logatec (1)
Občinski svet Občine Mengeš (8)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (1)
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec (2)
Obzor (1)
Obzorja (4)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okrajni ljudski odbor (8)
Okrajni odbor OF (2)
Okrajni odbor SZDL (33)
Olepševalno in turistično društvo Celje (1)
Onkološki inštitut (1)
OOOF (6)
OOOF Radovljica, Kranj in Ljubljana-okolica, Kranj (9)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Osnovna šola Grm (2)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Paralele (1)
Partizanska knjiga (1)
Peko (2)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola v Postojni (2)
Petrol (1)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Pevska zveza (20)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (10)
Planinska zveza Slovenije (7)
Pomursko pastoralno področje (5)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Poverjeništvo za izdajo lista "Obrtnik" (22)
Prese (1)
Primorske novice (10)
Primorske Novice (2)
Primorski tisk (3)
Progres, zavod za pospeševanje mednarodnih trgovskih zvez (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Log (1)
Prosvetna Zveza (1)
Ptujski tednik (5)
PWB 8. armada (1)
R. Podkrajšek (1)
Radio Brežice (1)
Radio- Tednik (7)
Radio-Tednik (3)
Rafaelova družba (2)
Rasto Pustoslemšek (8)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (6)
Ravnateljstvo Državne dvorazredne trgovske šole (8)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Republiški odbor sindikata delavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti (9)
RTB (1)
Rudolf F. Gregorich (8)
Rudolf F. Gregorič (8)
s. n. (52)
s.n. (75)
S.n. (9)
salezijanci na Rakovniku (1)
Salezijanski inšpektorat (55)
Salezijanski zavod (1)
Salve (2)
samozal. (2)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozal. skladatelj (5)
samozaložba (4)
Samozaložba (1)
Samozaložba Državne gimnazije (2)
Sanje (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (1)
Skupina občanov (2)
Skupina občanov Grosuplje (3)
Skupščina občine (66)
Skupščina občine Jesenice (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Sloga (12)
Slovene National Benefit Society (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian media house (2)
Slovenian National Federation of Canada (5)
Slovenian Women's Union of America (66)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenska begunska gimnazija (1)
Slovenska demokratska zveza (1)
Slovenska filharmonija (2)
Slovenska izseljenska matica (2)
Slovenska kulturna akcija (10)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (36)
Slovenska svobodomiselna podporna zveza (2)
Slovenska šolska Matica (3)
Slovenska tiskovna družba (37)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (14)
Slovenske rimskokatoliške škofije (12)
Slovenski dom (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (37)
Slovenski frančiškani v ZDA (25)
Slovenski gledališki in filmski muzej (4)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovenski misijonarji (lazaristi) v Torontu (1)
Slovenski poročevalec (171)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo (3)
Slovensko društvo Melbourne (4)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko dušno pastirstvo (48)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kulturno društvo Cankar (1)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko prosvetno društvo: Konzorcij Novega lista (9)
Slovensko tiskovno društvo (56)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Službeni list (98)
Smuk (10)
SO (1)
SO Domžale (16)
SPK - OLO Trbovlje (1)
Studia Slovenica (3)
sumptibus auctoris (2)
sumptibus J. Hrovat (1)
Svobodna Slovenija (11)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Škofijski ordinariat (20)
Štefan Godina (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (1)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Študentska organizacija Univerze (1)
Študentska založba (4)
T. Bajt (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (3)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Tekstilindus (15)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (2)
Tiskarna Merkur (110)
Tiskarna Sava (1)
Tiskarna sv. Cirila (133)
Tiskovna družba Nove domovine (14)
Tiskovna zadruga (3)
Turistično društvo (1)
Učiteljske tiskarne (15)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (3)
Udruženje vojnih invalidov (2)
Unio Apostolica (40)
Uprava 'Letnika' (1)
Upraviteljstvo (2)
Uradni vestnik okraja Novo mesto (4)
Vaditeljski odbor Sokola (2)
Večer (3)
Viharnik (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Viktor Murnik (1)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Vipava (2)
Vodnikova družba (1)
Vrhniško muzejsko društvo (4)
Vseslovenski kulturni odbor (3)
Vzajemna zavarovalnica (3)
Zadruga Goriška Mohorjeva (12)
Zadruga z o.z. Novi list (8)
Zadružna tiskarna (1)
Založba Državne klasične gimnazije (2)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založniški svet Polet (21)
Založništvo tržaškega tiska (94)
Zasavc (1)
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (10)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Tržiški vestnik (1)
Zavod za kulturo (4)
Zavod za kulturo Šoštanj (1)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (2)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združeno podjetje Ljudska pravica (30)
ZDSPB Tabor - Zgodovinski odsek (1)
Zedinjena Slovenija (7)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinski odsek pri glavnem odboru ZSPB (1)
Zgodovinski odsek pri zvezi DSPB Tabor (1)
Zgodovinski odsek Zveze slovenskih protikomunističnih borcev (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (5)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Koroško (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije (9)
Zveza društev slovenskih protikomunističnih borcev Tabor (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gostilničarskih zadrug (3)
Zveza gostilničarskih zadrug za slovensko Štajersko, Prekmurje in Mežiško dolino (4)
Zveza poštnih organizacij za Slovenijo (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (32)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zvezna tiskarna (59)
Zvezna tiskarna in knjigarna (6)
Zvonimir Bernot (2)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (8)
ZZT (2)
Železarna (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Županska zveza (6)
Županska zveza za Slovenijo (1)
Župni urad Tržič (2)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (11928)