Število rezultatov iskanja: 1961

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (1961)odstrani
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (8)
Acta Histriae (12)
Acta hydrotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (73)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (14)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Archeografo Triestino (1)
Arheo (405)
Arheološki vestnik (633)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (3)
Asian studies (2)
Clotho (1)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (485)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (2)
Gea (Ljubljana) (7)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Instrumentum (19)
Keria (Ljubljana) (2)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (79)
Les (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (12)
Materiali in tehnologije (1)
Monitor ISH (2)
Nerazvrščeno - članki (11)
Organizacija znanja (1)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Primerjalna književnost (2)
Proteus (5)
Razredni pouk (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (5)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia mythologica Slavica (33)
Studia universitatis hereditati (18)
Šolska kronika (1)
Tekstilec (1)
Traditiones (Ljubljana) (12)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (25)
Zgodovinski zapisi (11)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (14)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Mladinska knjiga (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (354)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (405)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (11)
Univerza na Primorskem (18)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (439)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (11)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (74)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (490)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (45)
Vsebina
Založnik
Arheološki institut (Beograd) (1)
Arheološki muzej (Beograd) (1)
Arheološki muzej (Zagreb) (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Bologna University Press (1)
Bompiani (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (74)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (14)
Društvo arhitektov (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (13)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (406)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (19)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
M. Mergoil (1)
Mladinska knjiga (7)
Muzejsko društvo (12)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Narodni muzej (Ljubljana) (1)
Nova revija (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (214)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Posavski muzej (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (74)
Skupščina občine Radovljica (1)
Slovene Anthropological Society (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (653)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa di Minerva (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (74)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Študentska založba (11)
Tehniška založba Slovenije (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (33)
Univerza na Primorskem (18)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Mariboru (5)
Založba ZRC (326)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (11)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (74)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (28)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (271)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (74)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (266)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (33)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (51)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (22)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (1961)