Število rezultatov iskanja: 2152

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (160)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (166)
Acta Histriae (6)
Acta neophilologica (1)
Advances in production engineering and management (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (58)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (506)
Arheo (4)
Arheološki vestnik (19)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (16)
Ars et humanitas (9)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (30)
Bogoslovni vestnik (10)
CEPS journal (3)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (13)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (6)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (18)
Družboslovne razprave (2)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (9)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (14)
Filozofski vestnik (7)
Geodetski vestnik (3)
Geografski vestnik (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (30)
Gradbeni vestnik (13)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (162)
Informacije MIDEM (9)
Informatica (Ljubljana) (17)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (7)
Keria (Ljubljana) (2)
Klik (Ljubljana) (55)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (6)
Kreativne produkcije (2)
Kronika (Ljubljana) (181)
Les (Ljubljana) (20)
Lexonomica (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (35)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Metodološki zvezki (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša sodobnost (8)
Naše gospodarstvo (1)
Phainomena (Ljubljana) (6)
Planinski vestnik (9)
Proteus (2)
Razpotja (16)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (4)
Sanitarno inženirstvo (2)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (20)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1933) (4)
Sodobnost (1963) (9)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Studia universitatis hereditati (2)
Šolska kronika (2)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (17)
Uporabna informatika (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (53)
Urbani izziv. Posebna izdaja (13)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (50)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (9)
Železne niti (10)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (16)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (13)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (160)
Društvo humanistov Goriške (16)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (16)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (107)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (30)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mladinski center Dravinjske doline (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (35)
Muzejsko društvo Železniki (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (274)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Planinska zveza Slovenije (9)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Pro anima, d.o.o. (55)
Radiotelevizija Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo Informatika (24)
Slovensko etnološko društvo (30)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (50)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (674)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (165)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (66)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod Ulala (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (58)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
ZRC SAZU (27)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (117)
Založnik
A. Doucet (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
B. Grasset (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Carinthia (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (58)
Česká grafická unie (1)
D. Zupančič (1)
der Verfasser (1)
Didakta (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (160)
Društvo arhitektov, DAL (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (16)
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (17)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
E. Petrykiewicz (6)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Episcopalis ordinariatus (1)
Etnografski muzej (24)
F. Schilcher (1)
Faculty of Architecture (2)
Fakulteta za arhitekturo (674)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (162)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (167)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (7)
Foto Ferida (2)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
G. Fischer (1)
Gorenjski muzej (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
Gutsverwaltung (1)
I. Predan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
International Institute for Archival Science (29)
Jakopičev paviljon (1)
Joh. Leon sen. (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (18)
Kleinmayr & Bamberg (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Konzorcij Arhitekture (Dragotin Fatur) (23)
Konzorcij Edinosti (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (7)
Krajevna skupnost (1)
Kurz v. Goldenstein (1)
L. Kieser (1)
lastna založba (1)
L'ente pubblico Spirit Slovenija per la promozione dell'imprenditorialita, dell'internazionalizzazione, degli investimenti esteri e della tecnologia (1)
Lit. Colombo Coen (1)
lith. art. Anstalt d. Herib. Hempel (2)
M. Kolar (1)
M. Košir (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Mestna občina ljubljanska (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladinski center Dravinjske doline (2)
Moderna galerija (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzejsko društvo (35)
Muzejsko društvo Železniki (10)
N. Bricelj (1)
N.Kravanja (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna galerija (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
National Gallery of Slovenia (1)
neznan (1)
Nova revija (6)
Obzorja (12)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
P. Kure (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Photo Görlich (1)
Photohaus Schüssler (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomurski muzej (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Pro Anima (55)
Radiotelevizija Slovenije (1)
Ros. Eger et Comp. (1)
s. n (1)
s. n. (44)
Salezijanski zavod Rakovnik (1)
samozal. I. Pangeršič (2)
samozal. pisatelj (1)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (58)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenian Association of Landscape Architects (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (38)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovenska straža (1)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski gledališki muzej (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (22)
Slovensko etnološko društvo (30)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (50)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (58)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (5)
Tiskovna zadruga (1)
U. Bizjak (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (68)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Viječe slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (20)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (58)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (58)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (18)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (172)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Dostop
Prost (2152)odstrani
Išči med rezultati (2152)