Število rezultatov iskanja: 1186

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (129)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (4)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (30)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (256)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (9)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (15)
Ars et humanitas (8)
Atlanti (28)
Bogoslovni vestnik (10)
CEPS journal (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (13)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Edinost in dialog (5)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (4)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (16)
Gradbeni vestnik (8)
Igra ustvarjalnosti (25)
Informacije MIDEM (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Kakovostna starost (4)
Keria (Ljubljana) (1)
Klik (Ljubljana) (55)
Knjižnica (1)
Kreativne produkcije (2)
Kronika (Ljubljana) (169)
Les (Ljubljana) (15)
Loški razgledi (14)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (8)
Proteus (1)
Razpotja (10)
Revija za geografijo (2)
Sanitarno inženirstvo (2)
Slovenski etnograf (11)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (1)
Studia universitatis hereditati (2)
Šolska kronika (2)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (13)
Urbani izziv (33)
Urbani izziv. Posebna izdaja (9)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (37)
Zgodovinski časopis (6)
Železne niti (10)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (15)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (129)
Društvo humanistov Goriške (10)
Družina d.o.o. (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Medvode (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (85)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (28)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mladinski center Dravinjske doline (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (14)
Muzejsko društvo Železniki (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (157)
Občina Medvode (1)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Pro anima, d.o.o. (55)
Radiotelevizija Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (37)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (283)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (42)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (30)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (16)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (118)
Založnik
(3)
A. Doucet (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
B. Grasset (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (30)
Česká grafická unie (1)
D. Zupančič (1)
der Verfasser (1)
Doba Epis (2)
Dolenjska turistična zveza (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (129)
Društvo arhitektov, DAL (1)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (1)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
E. Petrykiewicz (6)
Episcopalis ordinariatus (1)
Etnografski muzej (15)
F. Schilcher (1)
Fakulteta za arhitekturo (282)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (25)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Foto Ferida (2)
Fotohaus F. Brand (1)
Fotolik (4)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Gorenjski muzej (1)
Gutsverwaltung (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
International Institute for Archival Science (28)
J. F. Schescherko (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Konzorcij Arhitekture (Dragotin Fatur) (23)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (6)
Kurz v. Goldenstein (1)
Lit. Colombo Coen (1)
lith. art. Anstalt d. Herib. Hempel (2)
M. Kolar (1)
M. Košir (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Mestna občina ljubljanska (1)
Mladinski center Dravinjske doline (2)
Muzejsko društvo (14)
Muzejsko društvo Železniki (10)
N. Bricelj (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
neznan (1)
Nova revija (4)
Občina (1)
Obzorja (12)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
Pečar Mirko (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Photohaus Schüssler (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomurski muzej (1)
Primorski tisk (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Pro Anima (55)
Radiotelevizija Slovenije (1)
s. n (1)
s. n. (41)
S. P. D. (1)
Salezijanski zavod Rakovnik (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (30)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (23)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki muzej (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (37)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (30)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Šola za ravnatelje (1)
Teološka fakulteta (5)
Univerza na Primorskem (2)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (42)
Viječe slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Založba ZRC (14)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Postojnske jame (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (30)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (30)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (13)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (153)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Dostop
Prost (1186)odstrani
Išči med rezultati (1186)