Število rezultatov iskanja: 1200

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (149)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (9)
Acta Histriae (3)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (30)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (256)
Arheološki vestnik (8)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (14)
Ars et humanitas (8)
Atlanti (28)
Bogoslovni vestnik (6)
CEPS journal (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (12)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Edinost in dialog (3)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (4)
Gea (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (16)
Gradbeni vestnik (8)
Igra ustvarjalnosti (25)
Informacije MIDEM (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Kakovostna starost (4)
Keria (Ljubljana) (1)
Klik (Ljubljana) (55)
Kreativne produkcije (2)
Kronika (Ljubljana) (155)
Les (Ljubljana) (15)
Loški razgledi (14)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Organizacija znanja (1)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (8)
Razpotja (10)
Revija za geografijo (2)
Sanitarno inženirstvo (2)
Slovenski etnograf (11)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (13)
Urbani izziv (33)
Urbani izziv. Posebna izdaja (9)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (37)
Zgodovinski časopis (5)
Železne niti (8)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (14)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (129)
Društvo humanistov Goriške (10)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (85)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (28)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mladinska knjiga (4)
Mladinski center Dravinjske doline (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (14)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (207)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pro anima, d.o.o. (55)
Radiotelevizija Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (37)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (283)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (42)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (30)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (15)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (9)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (103)
Založnik
A. Doucet (1)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
author (1)
B. Grasset (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Brat Frančišek (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (30)
Česká grafická unie (1)
D. Zupančič (1)
der Verfasser (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (149)
Društvo arhitektov, DAL (1)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (2)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
E. Navinšek (2)
E. Petrykiewicz (6)
Episcopalis ordinariatus (1)
Etnografski muzej (15)
F. Schilcher (1)
Faculty of Architecture (1)
Fakulteta za arhitekturo (283)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (25)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Foto Ferida (2)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Genija (2)
Gorenjski muzej (1)
Gutsverwaltung (1)
I. Komelj (1)
I. Sedej (1)
I. Vurnik (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
International Institute for Archival Science (28)
J. Blasnik nasl. (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Konzorcij Arhitekture (Dragotin Fatur) (23)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (6)
Kurz v. Goldenstein (1)
Lit. Colombo Coen (1)
lith. art. Anstalt d. Herib. Hempel (2)
M. Kolar (1)
M. Košir (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Mestna občina ljubljanska (1)
Mladinska knjiga (4)
Mladinski center Dravinjske doline (2)
Muzejsko društvo (14)
Muzejsko društvo Železniki (8)
N. Bricelj (1)
N. Šumi (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
neznan (1)
Nova revija (4)
Občina (1)
Obzorja (13)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Photohaus Schüssler (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomurski muzej (1)
Pro Anima (55)
Radiotelevizija Slovenije (1)
s. n (1)
s. n. (41)
Salezijanski zavod Rakovnik (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (30)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (22)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (37)
Societá storica del Litorale (30)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Šola za ravnatelje (1)
Teološka fakulteta (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerzitetna založba Univerze (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (42)
Založba ZRC (18)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (30)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (30)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (13)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (153)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Dostop
Išči med rezultati (1200)